Garmin | Fishfinder 300C | Quick Start Guide | Garmin Fishfinder 300C pikaopas

Garmin Fishfinder 300C pikaopas
Fishfinder 300C
pikaopas
© 2007, 2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Puhelin: (913) 397.8200 tai
(800) 800.1020
Faksi: (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire
SO40 9RB UK
Puhelin: +44 (0) 870.8501241
(Ison-Britannian ulkopuolella)
0808 2380000 (Isossa-Britanniassa)
Faksi: +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Puhelin: +886 2 2642 9199
Faksi: +886 2 2642 9099
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai
tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei toisin
ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle
tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden
kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen
kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti
kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa
tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai
parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden
Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin verkkosivustolla osoitteessa www.garmin.com.
Garmin® ja Ultrascroll® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. myGarmin™ on Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki.
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Tammikuu 2009
Osanumero 190-00864-57 ver. B
Painettu Taiwanissa
Aloitus
Fishfinder 300C: Vinkkejä ja
oikopolkuja
• Voit palata aloitusnäyttöön mistä
tahansa näytöstä painamalla
HOME-painiketta.
• Voit avata lisäasetukset päänäytöissä
painamalla MENU-painiketta.
• Voit säätää näytön asetuksia
painamalla VIRTA-painiketta
lyhyesti.
Oppaan merkintätavat
Kun tässä oppaassa neuvotaan valitsemaan
kohde, korosta kohde painamalla painiketta
tai KEINUPAINIKKEEN ylä- tai alanuolta
ja paina SELECT-painiketta. Tekstissä
olevat pienet nuolet (>) osoittavat, että
kohteet valitaan peräkkäin. Jos tekstissä
lukee esimerkiksi “valitse MENU >
Zoom”, paina MENU-painiketta, paina
KEINUPAINIKKEEN ylä- tai alanuolta,
kunnes Zoom on korostettu, ja paina
SELECT-painiketta.
Fishfinder 300C -pikaopas
Pikalinkit
Näppäimistön käyttäminen: sivu 3
Luotainasetusten muuttaminen: sivu 6
Tunnistinnäytön käyttäminen: sivu 8
Jaetun zoomausnäytön käyttäminen:
sivu 9
Numeronäytön käyttäminen: sivu 10
Lämpölokinäytön käyttäminen: sivu 11
Fishfinder 300C -laitteen asetusten
määrittäminen: sivu 12
Fishfinder 300C -laitteen alustaminen:
sivu 16
Liite: sivu 15
Fishfinder 300C -laitteen
käynnistäminen
Pidä VIRTA-painiketta pohjassa, kunnes
Fishfinder 300C -laitteesta kuuluu
merkkiääni ja aloitusnäyttö avautuu.
Huomautus: Kun käynnistät
Fishfinder 300C -laitteen ensimmäisen
kerran, sinun on valittava kieli,
mittayksikkö ja taustaväritys
(sivu 16).
Taustavalon säätäminen:
Simulointitilan käyttäminen
Jos kaikuanturia ei ole liitetty, tietoja ei näy.
Simulointitilassa voit harjoitella Fishfinder
300C -laitteen käyttöä.
Varoitus: Simulointitilassa
syvyys-, lämpötila- ja nopeustiedot
eivät vastaa todellista syvyyttä, veden
lämpötilaa tai aluksen nopeutta.
Simulointitilan ottaminen käyttöön:
Valitse aloitusnäytössä Asetus ja sitten >
Järjestelmä > Simulaattori > Päällä.
1. Paina VIRTA-painiketta.
2. Paina KEINUPAINIKKEEN vasenta tai
oikeaa nuolta ja sitten > SELECT.
Päivä-/yötilan säätäminen:
1. Paina VIRTA-painiketta lyhyesti.
2. Korosta päivä-/yöpalkki painamalla
KEINUPAINIKKEEN alanuolta.
3. Paina KEINUPAINIKKEEN vasenta tai
oikeaa nuolta ja sitten > SELECT.
Fishfinder 300C -pikaopas
Peruskäyttö
Fishfinder 300C -näppäimistön käyttäminen
VIRTA/TAUSTAVALO — käynnistä tai sammuta
Fishfinder 300C -laite painamalla painiketta. Voit säätää
taustavaloa ja päivä-/yötilaa painamalla painiketta lyhyesti.
HOME — painamalla voit palata aloitusnäyttöön.
KEINUPAINIKE — voit korostaa kenttiä ja antaa tietoja
painamalla keinupainikkeen ylä- ja alanuolta tai vasenta ja
oikeaa nuolta.
SELECT — painamalla voit näyttää korostettuja kohteita
ja vahvistaa ilmoituksia.
Virta/
taustavalo
Home
Keinupainike
SELECT
Menu
MENU — painamalla voit avata lisäasetukset tai palata
edelliseen näyttöön.
Aloitusnäyttö
Koko näyttö — näyttää luotaintiedot koko sivun kokoisena
kaaviona (sivu 4).
Tunnistin — näyttää vaihtoehtona kaikuanturin luotaintiedot koko
näytön kokoisen kaavion sijasta pyöreässä vilkkurenkaassa (sivu 8).
Jaettu zoomaus — jakaa näytön siten, että oikealla näkyy normaali
kaavio ja vasemmalla kaavio zoomattuna määrittämäsi tason mukaan
(sivu 9).
Fishfinder 300C -pikaopas
Numerot — näyttää numerotietoja kentissä (sivu 10).
Lämpöloki — näyttää veden lämpötilan mukautetussa kaaviossa käytettäessä yhteensopivaa
kaikuanturia tai tunnistinta (sivu 11).
Asetus — määrittää Fishfinder 300C -laitteen asetukset (sivu 12).
Koko näyttö
Valitsemalla aloitusnäytössä Koko näyttö voit näyttää luotaintiedot koko näytön kokoisessa
kaaviossa. Näytön oikeassa reunassa näkyvä asteikko osoittaa havaittujen kohteiden
syvyyden, kun näytön kuva vierittyy oikealta vasemmalle. Värit osoittavat luotaintulosten
suhteelliset voimakkuudet. (Kun käytät oletusarvoista valkoista värikaaviota, punainen
osoittaa voimakkaimman tuloksen ja musta heikoimman.)
Syvyys, lämpötila,
nopeus veteen ja
akun jännite
Vedenalaiset
kohteet
Alue
Pohja
Kaikuanturin tila
Fishfinder 300C -pikaopas
Alue
Syvyysasteikon määrittäminen
näytön oikeassa reunassa:
Käytettäessä koko näytön tilaa voit
määrittää syvyysasteikon painamalla
KEINUPAINIKKEEN vasenta tai oikeaa
nuolta. Valitsemalla Auto Range voit
määrittää alueen automaattisesti nykyisen
sijainnin syvyyden mukaan.
Vaihtoehtoisesti voit valita aloitusnäytössä
Koko näyttö ja sitten > MENU > Alue >
Manuaalinen Alue. Voit määrittää
syvyysasteikon KEINUPAINIKKEELLA.
Herkkyys
Luotainvastaanottimen herkkyyden
säätäminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Koko näyttö
ja sitten > MENU > Herkkyys.
2. Valitse Manuaalinen herkkyys
tai Autom. herkkyys. Jos
valitset Manuaalinen herkkyys,
korosta herkkyys painamalla
KEINUPAINIKKEEN vasenta tai
oikeaa nuolta ja paina SELECTpainiketta. Voit näyttää enemmän
yksityiskohtia kasvattamalla
herkkyysasetusta. Jos näyttö on
liian täynnä, vähennä herkkyyttä.
Fishfinder 300C -pikaopas
Keila
Kapean tai leveän keilan
valitseminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Koko näyttö
ja sitten > MENU > Keilaleveys.
2. Valitse Leveä tai Kapea. Valitsemalla
Leveä näet leveämmän alueen.
Valitsemalla Kapea näet enemmän
yksityiskohtia.
Zoomaus
Näytön zoomauksen valitseminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Koko näyttö
ja sitten > MENU > Zoom.
2. Valitse Ei zoomia, 2x tai 4x.
Valitsemalla Pohjan lukitus voit
lukita zoomausikkunan pohjaan.
Valitsemalla Jaettu zoomaus voit
siirtyä jaettuun zoomausnäyttöön
(sivu 9).
Zoomaussyvyys
Syvyys Zoom näkyy ainoastaan, kun 2x tai
4x on valittu.
Zoomaussyvyyden valitseminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Koko näyttö
ja sitten > MENU > Syvyys Zoom.
2. Valitse Manuaalinen Zoom Syvyys
tai Auto Zoom syvyys. Jos valitset
Manuaalinen Zoom Syvyys,
säädä zoomaussyvyysikkunaa
KEINUPAINIKKEEN vasemmalla
tai oikealla nuolella ja paina
SELECT-painiketta.
Syvyysviiva
Tiettyyn syvyyteen viittaaminen
näytössä:
1. Valitse aloitusnäytössä Koko näyttö
ja sitten > MENU > Syvyysviiva.
2. Valitse Pois tai Päällä. Jos valitset
Päällä, säädä syvyysviivaa painamalla
KEINUPAINIKKEEN ylä- tai alanuolta
ja paina SELECT-painiketta.
Kaiun asetus
• Väripylväs — valitse Valkoinen
tai Sininen. Tämä vaikuttaa
kaikunäkymän taustaan.
• Kalakuvakkeet — määritä, miten laite
tulkitsee vedenalaiset kohteet.
Vedenalaiset kohteet näkyvät
kuvakkeina taustatietoineen, mikä
helpottaa kalojen erottamista rakenteista.
Vedenalaiset kohteet näkyvät
kuvakkeina taustatietoineen.
Myös kunkin kuvakkeen kohdesyvyys
näkyy.
Vedenalaiset kohteet näkyvät
kuvakkeina ilman taustatietoja.
Koholla olevat kohteet näkyvät
kuvakkeina ilman taustatietoja.
Kunkin kuvakkeen kohdesyvyys näkyy.
• Kaikunopeus — voit säätää, millä
nopeudella kaikukuva vierittyy oikealta
vasemmalle (Ultrascroll, Nopea,
Keskitaso tai Hidas). Jos käytössä
on nopeutta mittaava kaikuanturi, voit
määrittää piirtonopeuden säätymään
automaattisesti aluksen nopeuden
mukaan valitsemalla Automaattinen.
Kaikuasetusten muuttaminen:
Valitse aloitusnäytössä Koko näyttö
ja sitten > MENU > Kaiun asetus.
Fishfinder 300C -pikaopas
• Pintakohina — näytä tai piilota vedenpinnan lähellä olevat luotaintiedot. Voit vähentää
turhan tiedon näkymistä piilottamalla pintakohinan.
• Harmaalinja — korostaa voimakkaimman signaalin pohjasta kohteiden kovuuden tai
pehmeyden määrittämiseksi. Korkea on herkin asetus. Lähes kaikki vahvat tulokset
näkyvät valkoisina. Kun asetus on Matala, vain voimakkaimmat tulokset korostetaan
valkoisina.
• Köliasetus (näkyy ainoastaan, jos nopeusanturia ei ole liitetty. Jos nopeusanturi on
liitetty, katso lisätietoja jäljempänä kohdassa Kaikuanturi) — määrittää kölin ja pinnan
erotuksen, jotta voit mitata syvyyden kölin alaosasta kaikuanturin sijainnin sijasta.
Syötä positiivinen luku, kun haluat syvyyden kölistä. Syöttämällä negatiivisen luvun
voit kompensoida suuren uppouman alusta, joka saattaa uida muutaman metrinkin
syvyydessä Voit säätää poikkeamaa painamalla KEINUPAINIKETTA ja sitten
SELECT-painiketta.
Kaikuanturi pinnassa
Antamalla positiivisen (+)
luvun voit näyttää syvyyden
kölin pohjasta.
Kaikuanturi kölin
pohjassa
Antamalla negatiivisen (-) luvun
voit näyttää syvyyden pinnasta.
• Kaikuanturi (näkyy ainoastaan, jos nopeusanturi on liitetty) — voit määrittää
erotuksen kölin syvyyden mukaan valitsemalla Köliasetus. Määritä edellä kuvatun
mukaisesti.
Valitsemalla Kalibroi nopeus veteen voit kalibroida nopeutta mittaavan kaikuanturin
tai erillisen nopeusanturin. Noudata näyttöön tulevia kalibrointiohjeita.
• Numerot — näyttää tai piilottaa veden lämpötilan, nopeuden veteen (jos käytössä on
nopeutta mittaava kaikuanturi tai erillinen nopeusanturi) sekä akun jännitteen.
Fishfinder 300C -pikaopas
Tunnistinnäyttö
Valitsemalla aloitusnäytössä Tunnistin
voit näyttää luotaintiedot pyöreänä
syvyyskuviona. Kuvio osoittaa, mitä veneen
alapuolella on. Se esitetään renkaana joka
alkaa ylhäältä ja etenee myötäpäivään.
Luotaintiedot vilkkuvat ympyrässä,
kun niitä saadaan sisemmän ympyrän
osoittamasta syvyydestä. Värit osoittavat
luotaintulosten voimakkuudet. (Kun käytät
oletusarvoista valkoista värikaaviota,
punainen osoittaa voimakkaimman tuloksen,
sininen heikoimman tuloksen ja valkoinen
puuttuvan tuloksen.)
Akun jännite
Luotainlukemien syvyys
Veden syvyys
nykyisessä
sijainnissa
Painamalla MENU-painiketta voit muuttaa
alueen, herkkyyden, keilan ja luotaimen
asetuksia, joista on lisätietoja sivulta 5
alkaen.
Fishfinder 300C -pikaopas
Jaettu zoomausnäyttö
Valitsemalla aloitusnäytössä Jaettu zoomaus voit näyttää täydelliset luotaintiedot ja
zoomatun osan samassa näytössä.
Syvyys, lämpötila,
nopeus veteen ja
akun jännite
Tarkennettu
syvyysasteikko
Zoomausikkuna
Alue
Kaikuanturin tila
Painamalla MENU-painiketta voit muuttaa alueen, herkkyyden, keilan, zoomauksen,
syvyysasteikon ja luotaimen asetuksia, joista on lisätietoja sivulta 5 alkaen.
Fishfinder 300C -pikaopas
Numeronäyttö
Numeronäytössä on kaavion sijasta numerotietoja. Näkyvät tiedot määräytyvät kaikuanturin
ominaisuuksien mukaan.
Kaikki kaikuanturit näyttävät syvyyden. Lämpötilaa mittaavat kaikuanturit näyttävät lisäksi
veden lämpötilakentän. Nopeutta mittaavat kaikuanturit tai erilliset nopeusanturit näyttävät
Nopeus veteen- ja Matkamittari-kentät.
Matkamittarin nollaaminen:
Valitse aloitusnäytössä Numerot ja sitten > MENU > Nollaa matka > Kyllä.
10
Fishfinder 300C -pikaopas
Lämpölokinäyttö
Jos käytät lämpötilan mittaavaa kaikuanturia, lämpölokinäytössä näkyy lämpötilalukemien
graafinen loki. Kaavio vierittyy vasemmalle, kun laite vastaanottaa tietoja.
Lämpötila ja
syvyys
Lämpötilaalue
Kulunut aika
Kestoaika
Kaavion aika-asteikon säätäminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Lämpöloki ja sitten > MENU > Kestoaika.
2. Paina KEINUPAINIKKEEN ylä- tai alanuolta ja paina SELECT-painiketta.
Kaavion lämpötila-asteikon säätäminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Lämpöloki ja sitten > MENU > Tallennus.
2. Valitse lämpötila-alue painamalla KEINUPAINIKKEEN ylä- tai alanuolta ja paina
SELECT-painiketta.
Fishfinder 300C -pikaopas11
Asetusnäyttö
Asetusnäytössä voit määrittää ja säätää
Fishfinderin yleisiä asetuksia.
Hälytykset
Fishfinder 300C -laitteen
äänimerkin määrittäminen:
Valitse aloitusnäytössä Asetus >
Hälytykset.
12
• Matala vesi — määrittää laitteesta
kuulumaan äänimerkin, kun
syvyys on määritettyä arvoa
alhaisempi. Jos valitset Päällä,
valitse vähimmäissyvyys painamalla
KEINUPAINIKKEEN ylä- tai alanuolta
ja paina SELECT-painiketta.
• Syvä vesi — määrittää laitteesta
kuulumaan äänimerkin, kun syvyys
on määritettyä arvoa suurempi. Jos
valitset Päällä, valitse enimmäissyvyys
painamalla KEINUPAINIKKEEN
ylä- tai alanuolta ja paina SELECTpainiketta.
• Kala — hälytys, joka ilmoittaa, kun
laite tunnistaa asetetun kokoisen
kohteen vedessä.
Äänimerkki kuuluu
kaikenkokoisten kalojen
yhteydessä.
Äänimerkki kuuluu
ainoastaan keskikokoisten ja suurten
kalojen yhteydessä.
Äänimerkki kuuluu
ainoastaan suurten
kalojen yhteydessä.
Fishfinder 300C -pikaopas
• Veden lämpö — hälytys, joka
ilmoittaa, kun kaikuanturi havaitsee
määritettyä lämpötilaa 1,1 °C
korkeamman tai alhaisemman
lämpötilan. Jos valitset Päällä,
valitse lämpötila painamalla
KEINUPAINIKKEEN ylä- tai alanuolta
ja paina SELECT-painiketta.
• Akku — hälytys, joka ilmoittaa, kun
akun varaustila saavuttaa käyttäjän
määrittämän vähimmäistason.
Jos valitset Päällä, valitse akun
vähimmäisjännite painamalla
KEINUPAINIKKEEN ylä- tai alanuolta
ja paina SELECT-painiketta.
• Laahaus — hälytys, joka ilmoittaa,
kun syvyys muuttuu määritetyn arvon
verran. Jos valitset Päällä, valitse
KEINUPAINIKKEELLA laahauksen
arvo ja paina SELECT-painiketta.
Näyttö
Taustavalon säätäminen tai
siirtyminen päivä- ja yötilan välillä:
Valitse aloitusnäytössä Asetus ja sitten >
Näyttö.
• Taustavalo — paina
KEINUPAINIKKEEN
vasenta tai oikeaa nuolta.
• Päivä-/Yötila — korosta
päivä-/yöpalkki painamalla
KEINUPAINIKKEEN alanuolta.
Voit siirtyä päivä- ja yötilan välillä
painamalla KEINUPAINIKKEEN
vasenta tai oikeaa nuolta.
Luotain
Kaikuasetusten muuttaminen:
Valitse aloitusnäytössä Asetus >
Luotain. Muuta luotaimen asetuksia
sivulta 6 alkavien ohjeiden mukaan.
Järjestelmä
Järjestelmän asetusten
muuttaminen:
Valitse aloitusnäytössä Asetus ja sitten >
Järjestelmä.
• Hälytin — määrittää hälytysten
yhteydessä kuuluvat äänimerkit
(sivu 12) tai painikeäänet. Valitse
Pois, Vain hälytykset tai On
(Näppäimet&Hälytys).
• Simulaattori — voit harjoitella
kaikuanturin kanssa tai ilman sitä.
• NMEA ulostulo — Fishfinder 300C
voi lähettää tietoja toisiin NMEA 0183
-yhteensopiviin laitteisiin.
Fishfinder 300C -pikaopas13
• Autom. käynnistys — määrittää
Fishfinder 300C -laitteen
käynnistymään automaattisesti
aina mahdollisuuksien mukaan
virtakatkosten jälkeen. Fishfinder 300C
ei käynnisty automaattisesti, jos virta
on katkaistu VIRTA-painikkeella.
• Kieli — valitse näytön kieli.
• Järjestelmätiedot — näyttää
ohjelmistoversion ja Fishfinder 300C
-laitteen ID-tunnuksen.
• Tehdasasetus — palauttaa
tehdasasetukset ja katkaisee
Fishfinder 300C -laitteesta virran.
Kun käynnistät Fishfinder 300C
-laitteen uudelleen, alkuasetukset on
määritettävä uudelleen (sivu 16).
14
Yksiköt
Mittayksiköiden muuttaminen:
Valitse aloitusnäytössä Asetus ja sitten >
Yksiköt.
• Syvyys — valitse Jalkaa (ft), Metriä
(m) tai Syltä (fa).
• Veden lämpö — valitse Fahrenheit
(°F) tai Celsius (°C). (Käytettävissä
ainoastaan lämpötilaa mittaavissa
kaikuantureissa.)
• Nopeus veteen — valitse Mailia
tunnissa (mph), Kilometriä tunnissa
(kmh) tai Solmua (kt). (Käytettävissä
ainoastaan nopeutta mittaavissa
kaikuantureissa tai erillisissä
nopeusantureissa.)
• Etäisyys — valitse Mittayksikkö
(mi), Metriä (km) tai Nautical (nm).
(Käytettävissä ainoastaan nopeutta
mittaavissa antureissa.)
Fishfinder 300C -pikaopas
Liite
Tekniset tiedot
Fyysiset tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Koko: 41/2 (K) × 41/2 (L) × 23/8 (S)
tuumaa (11,43 × 11,43 × 6,03 cm)
Paino: 275 g,
asennustelineen kanssa 365 g
Näyttö: lävistäjä 31/2 tuumaa
(8,89 cm), QVGA-näyttö,
jonka kirkkaus on säädettävissä,
320 × 240 kuvapistettä, 4 096 väriä
Kotelo: Täysin koteloitu,
kestävä muoviseos, vesitiivis
IEC 529 IPX7 -standardien mukaan
Lämpötila: -15 - 55 ºC
Käyttöjännite: 10 - 33 Vdc
Sulake: AGC/3AG - 3,0 A
Luotain
•
•
•
•
Teho: 150 W (RMS), 1 200 W
(huipputeho)
Luotaimen jännite: 10–20 Vdc
Taajuus: 80/200 kHz
Syvyys: 275 m (syvyyskapasiteetti
määräytyy veden suolaisuuden, pohjan
tyypin ja muiden vesiolosuhteiden
mukaan.)
Fishfinder 300C -pikaopas15
Fishfinder 300C -asetusten
alustaminen
Fishfinder 300C -laitteen ensimmäisen
käynnistyksen jälkeen on määritettävä tietyt
alkuasetukset. Ne on määritettävä myös
tehdasasetusten palauttamisen jälkeen
(sivu 14). Asetuksia voi muuttaa
myöhemmin Kaiun asetus -näytössä
(Väripylväät) tai Asetus-näytössä
(Kieli ja Yksiköt).
Fishfinder 300C -asetusten
alustaminen:
1. Kieli — valitse näytön kieli.
2. Yksiköt — valitse Mittayksikkö (mh,
ft, °F), Metriä (kh, m, °C) tai Nautical
(kt, ft, °F).
3. Väripylväät — valitse kaikunäytön
taustaksi Valkoinen tai Sininen.
4. Valitse OK.
16
Hälytykset ja ilmoitukset
Fishfinder 300C -laitteen ilmoitusjärjestelmä
ilmoittaa laitteen käyttöominaisuuksista.
Kun näyttöön tulee ilmoitus, kuittaa se ja
palaa näyttöön painamalla SELECT.
Akkuhälytys — akun jännite on
akkuhälytysnäytössä määritettyä alhaisempi
(Asetus > Hälytykset > Akku > Päällä).
Akun jännite on liian korkea —
tulojännite on liian korkea. Fishfinder
300C -laite sammuu 10 sekunnin kuluessa.
Vähennä tulojännite enintään 33 volttiin.
Vene ei liiku tarpeeksi nopeasti
kalibroinnin suorittamiseksi — vene ei
liiku tarpeeksi nopeasti, jotta nopeusanturi
voisi mitata nopeuden luotettavasti.
Jännite liian korkea. Asetus on yli
raja-arvon. — Fishfinder 300C ei pysty
lukemaan akkuhälytysnäytön jännitearvoa,
se on liian suuri.
Fishfinder 300C -pikaopas
Jännite liian matala. Asetus on alle
raja-arvon. — akkuhälytyksen jännitearvo
alittaa arvon, jonka kohdassa Fishfinder
300C sammuu automaattisesti.
Syvänveden hälytys — syvänveden
hälytyksen syvyys (Asetus > Hälytykset >
Syvä vesi > Päällä) on saavutettu.
Laahaushälytys — syvyys on muuttunut
laahaushälytysnäytön arvon verran
(Asetus > Hälytykset > Laahaus > Päällä).
Syötä haluttu veden lämpö / Veden
lämpöasetus on yli raja-arvon —
veden kohdelämpötila on 1,1 °C veden
lämpöhälytyksen arvoa alempi tai
korkeampi (Asetus > Hälytykset >
Veden lämpö > Päällä). Nämä ilmoitukset
tulevat näyttöön, kun saavutat alueen tai
poistut siltä.
Kalahälytys — laite näyttää kuvakkeen
(sivu 12) ja antaa äänimerkin (jos käytössä),
kun se havaitsee kalan. Tämä hälytys ei
näytä ilmoitusta.
Simuloitu toiminta — Fishfinder 300C on
simulaattoritilassa.
Anturi ei käytössä, korkea jännite.
Tarkista laitteen jännite. — Fishfinder
300C -laitteeseen tuleva jännite on yli
20 volttia. Tarkista akun jännite (Asetus >
Numerot). Nollaa anturi käynnistämällä
Fishfinder 300C uudelleen.
Luotaimen vika, laite on korjattava —
Fishfinder 300C -laitteessa on sisäinen
ongelma. Ota yhteys myyjään tai Garminin
tuotetukeen Fishfinder 300C -laitteen
huoltamiseksi.
Kaikuanturia ei ole kytketty. Luotain
sammutettu. — kaikuanturia tai kaapelia
ei ole kytketty tai ne kaipaavat huoltoa.
Jos kaikuanturin kaapeli irrotetaan, kun
Fishfinder 300C -laite on käynnissä, kytke
kaapeli uudelleen ja katkaise ja kytke virta.
Nopeusanturi ei toimi — nopeustunnistinta
ei havaittu. Tarkista liitännät.
Matalanveden hälytys — matalanveden
hälytyksen syvyys (Asetus > Hälytykset >
Matala vesi > Päällä) on saavutettu.
Fishfinder 300C -pikaopas17
Tuotteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä
tuotteen jo tänään. Siirry osoitteeseen http://
my.garmin.com. Säilytä alkuperäinen kuitti
tai sen kopio turvallisessa paikassa.
Garminin yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja Fishfinder 300C
-laitteen käyttämisestä, ota yhteys
Garminiin. Yhdysvalloissa voit ottaa
yhteyden Garminin tuotetukeen puhelimitse:
(913) 397-8200 tai (800) 800-1020,
ma-pe, 8:00 – 17:00 keskistä aikaa.
Vaihtoehtoisesti voit siirtyä osoitteeseen
www.garmin.com/support/.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin vakuuttaa täten, että tämä Fishfinder
300C on direktiivin 1999/5/EY olennaisten
vaatimusten ja muiden määräysten
mukainen.
Katso koko vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin-tuotteen sivulta osoitteessa
www.garmin.com/products/fishfinder300C.
Valitse Manuals ja Declaration
of Conformity.
Euroopassa voit ottaa yhteyden Garmin
(Europe) Ltd.:iin: +44 (0) 870.8501241
(Ison-Britannian ulkopuolella) tai
0808 2380000 (Isossa-Britanniassa).
18
Fishfinder 300C -pikaopas
Ohjelmiston
käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ Fishfinder 300C -LAITETTA
HYVÄKSYT SEURAAVAN OHJELMISTON
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE
TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin myöntää käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään
ohjelmistoon (Ohjelmisto) suoritettavassa
binaarimuodossa tuotteen normaalin käytön
yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja
immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garminin
omaisuutta ja Yhdysvaltain sekä kansainvälisten
tekijänoikeuslakien ja -sopimusten suojaama.
Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston
rakenne, järjestys ja lähdekoodi sisältää
Garminin arvokkaita liikesalaisuuksia, ja
lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy Garminin
arvokkaana liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa,
ettei pura, muuta, käännä takaisin tai muunna
ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen luettavaan
muotoon tai luo sen perusteella johdannaisteoksia.
Käyttäjä myöntyy siihen, että ei vie tai jälleenvie
ohjelmistoa mihinkään maahan Yhdysvaltojen
vienninvalvontalakien vastaisesti.
Fishfinder 300C -pikaopas19
20
Fishfinder 300C -pikaopas
Fishfinder 300C -pikaopas21
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat maksuttomat
ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin
sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
© 2007, 2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Tammikuu 2009
Osanumero 190-00864-57 ver. B
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising