Garmin | Fishfinder 300C | Garmin Fishfinder 300C Hızlı Başlatma Kılavuzu

Garmin Fishfinder 300C Hızlı Başlatma Kılavuzu
Fishfinder 300C
hızlı başlatma kılavuzu
© 2007, 2009 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, ABD
Tel. (913) 397.8200 veya
(800) 800.1020
Faks. (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire
SO40 9RB İngiltere
Tel. +44 (0) 870.8501241
(İngiltere dışından)
0808 2380000 (İngilteer içinden)
Faks. +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Tayvan
Tel. 886/2.2642.9199
Faks. 886/2.2642.9099
Tüm hakları saklıdır. Burada belirtilen durumlar hariç, bu kılavuzun herhangi bir bölümünün Garmin’in yazılı
izni olmadan herhangi bir nedenle yeniden basılması, kopyalanması, aktarılması, yayılması, indirilmesi veya
herhangi bir depolama ortamında saklanması yasaktır. Garmin burada, bu telif hakkı notunun bu kılavuzun
elektronik veya basılı kopyalarına tümüyle dahil edilmesi ve yetkisiz ticari dağıtımının kesinlikle yasaklanması
kaydıyla, bu kılavuzun veya bundan önceki herhangi bir sürümünün görüntülenmesi veya bir kopyasının
basılması amacıyla sabit diske veya başka bir elektronik saklama ortamına tek bir kopyasının indirilmesi
hakkını verir.
Bu belgedeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Garmin, herhangi bir kimseye veya kuruluşa haber
vermeksizin ürünlerini veya içeriğini geliştirme ya da değiştirme haklarını saklı tutar. Bu veya diğer Garmin
ürünlerinin kullanımı ve çalıştırılması ile ilgili ilave bilgiler ve mevcut güncellemeler için Garmin Web sitesini
(www.garmin.com) ziyaret edin.
Garmin® ve Ultrascroll®, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari
markalarıdır. myGarmin™ Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markasıdır.
Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için Önemli Emniyet ve Ürün Bilgileri broşürüne bakın.
Ocak 2009
Parça Numarası 190-00864-68 Rev. B
Tayvan’da basılmıştır
Başlarken
Fishfinder 300C İpuçları ve
Kısayolları
• Herhangi bir ekrandan Ana ekrana
dönmek için ANA MENÜ’ye basın.
• Ana ekranların herhangi birinden
gelişmiş ayarlara erişmek için
MENÜ’ye basın.
• Ekran ayarlarını yapmak için GÜÇ
tuşuna basın ve bırakın.
Kılavuzda Kullanılan Kurallar
Bu kılavuzda, bir öğeyi seçmeniz istendiğinde
ya bir tuşa basın, ya da öğeyi vurgulamak
için ÇOK YÖNLÜ DÜĞME’de yukarı veya
aşağıya basın, sonra da SEÇİM’e basın.
Metindeki küçük oklar (>) her bir öğeyi
bu sırayla seçmeniz gerektiğini gösterir.
Örneğin, “MENÜ > Zoom’u seçin” cümlesini
gördüğünüzde, MENÜ tuşuna basın, sonra
Zoom vurgulanana kadar ÇOK YÖNLÜ
DÜĞME’de yukarı veya aşağıya basın,
sonra da SEÇİM’e basın.
Fishfinder 300C Hızlı Başlatma Kılavuzu
Hızlı Bağlantılar
Tuş Takımını Kullanma: sayfa 3
Sonar Ayarlarını Yapma: sayfa 6
Flaşör Ekranını Kullanma: sayfa 8
Zoomu Böl Ekranını Kullanma: sayfa 9
Numaralar Ekranını Kullanma: sayfa 10
Sıcaklık Kaydı Ekranını Kullanma:
sayfa 11
Fishfinder 300C’yi Yapılandırma: sayfa 12
Fishfinder 300C’yi Başlatma: sayfa 16
Ek: sayfa 15
Fishfinder 300C’yi Açma
Fishfinder 300C sinyal verene ve Ana Menü
ekranı görüntülene kadar GÜÇ tuşunu
basılı tutun.
Not: Fishfinder 300C’yi ilk kez
açtığınızda dil, ölçü birimleri ve renk
düzenini seçmeniz gerekir (sayfa 16).
Arka ışığı ayarlamak için:
1.
GÜÇ tuşuna basın ve bırakın.
2. ÇOK YÖNLÜ DÜĞME‘da sol veya
sağa > SEÇİM’e basın.
Gündüz/gece modunu ayarlamak
için:
Simülatör Modunu Kullanma
Transdüser bağlı değilken hiç bir veri
gösterilmez. Fishfinder 300C’nizi nasıl
kullanacağınızı öğrenmek ve pratik yapmak
için Simülatör Modu’nu kullanın.
Dikkat: Simülatör Modu’ndayken,
derinlik, sıcaklık ve hız bilgileri gerçek
derinlik, su sıcaklığı ve tekne hızını
yansıtmaz.
Simulatör Modunu açmak için:
Ana Menü ekranında, Konfigürasyon >
Sistem > Simülatör > Açık’ı seçin.
GÜÇ tuşuna basın ve bırakın.
Gündüz/gece çubuğunu vurgulamak için
2. ÇOK YÖNLÜ DÜĞME‘de aşağıya basın.
3. ÇOK YÖNLÜ DÜĞME‘da sol veya
sağa > SEÇİM’e basın.
1.
Fishfinder 300C Hızlı Başlatma Kılavuzu
Temel İşlemler
Fishfinder 300C Tuş Takımını Kullanma
GÜÇ/ARKA IŞIK—Fishfinder 300C’yi açıp kapamak için
basılı tutun. Arka ışık ve gündüz/gece modlarının ayarı için
basın ve bırakın.
ANA MENÜ—Ana Menü ekranına dönmek için basın.
ÇOK YÖNLÜ DÜĞME—Alanları vurgulamak ve veri
girmek için yukarı, aşağı, sol veya sağa basın.
SEÇİM—Vurgulanmış alanları seçmek ve ekranda gösterilen
mesajları onaylamak için basın.
Güç/
Arka Işık
Ana MENÜ
Çok Yönlü
Düğme
Seçim
Menü
MENÜ—İlave ayarlara erişmek veya bir önceki ekrana geri
dönmek için basın.
Ana Menü Ekranını Anlama
Tam Ekran—sonar ölçümlerinin tam ekran grafiğini görüntüler
(sayfa 4).
Flaşör—tam ekran grafiğine alternatif olarak transdüserin sonar
ölçümlerini göstermek için yuvarlak bir flaşör görüntüler (sayfa 8).
Zoomu Böl—Sağda normal grafiğin, solda ise bu grafiğin tercih
ettiğiniz seviyeye yakınlaştırılmış halinin görüntülendiği, bölünmüş
bir ekran görüntüler (sayfa 9).
Fishfinder 300C Hızlı Başlatma Kılavuzu
Numaralar—Bilgileri sayısal gösteren veri alanları kümesi görüntüler (sayfa 10).
Sıcaklık Kaydı—Uyumlu bir transdüser veya sensör kullanıldığında, özelleştirilebilir bir su
sıcaklığı grafiği görüntüler (sayfa 11).
Konfigürasyon—Fishfinder 300C ayarlarını yapılandırır (sayfa 12).
Tam Ekranı Anlama
Ana Menü ekranında, sonar ölçümlerinin tam ekran grafiğini görüntülemek için Tam Ekran’ı
seçin. Ekranın sağ tarafı boyunca işaretlenmiş mesafe aralıkları ekran soldan sağa kaydıkça
saptanan nesnelerin derinliğini gösterir. Renkler sonar dönüşlerinin göreli güçlerini belirtir.
(Varsayılan beyaz renk düzeni kullanılırken, kırmızı en güçlü dönüşleri ve siyah en güçsüz
dönüşleri gösterir.)
Derinlik, sıcaklık,
hız ve güç voltajıı
Olası
hedefler
Mesafe
Dip
Transdüser
modu
Fishfinder 300C Hızlı Başlatma Kılavuzu
Mesafe
Ekranın sağ tarafındaki derinlik
ölçeğinin mesafesini ayarlamak için:
Tam ekranda, derinlik ölçeğini ayarlamak
için ÇOK YÖNLÜ DÜĞME’de sol veya sağa
basın. O anda bulunduğunuz konumun
derinliğine bağlı olarak mesafeyi otomatik
ayarlamak için Otomatik Mesafe’yi seçin.
Ayrıca Ana Menü ekranında Tam Ekran >
MENÜ > Mesafe > Manuel Mesafe’yi
seçebilirsiniz. Derinlik ölçeğini ayarlamak
için ÇOK YÖNLÜ DÜĞME’yi kullanın.
Kazanç
Sonar alıcısının duyarlılığını (kazanç)
kontrol etmek için:
1. Ana Menü ekranında Tam Ekran >
MENÜ > Kazanç’ı seçin.
2. Manuel Kazanç veya Otomatik
Kazanç’ı seçin. Manuel Kazanç’ı
seçerseniz kazancı vurgulamak için
ÇOK YÖNLÜ DÜĞME’de sol veya sağa
basın, sonra da SEÇİM’e basın. Daha
fazla detay görmek için kazancı artırın.
Ekranda parazit yankıları varsa kazancı
azaltın.
Fishfinder 300C Hızlı Başlatma Kılavuzu
Açı Genişliği
Dar açılı veya geniş açılı bir sonar
açısı seçmek için:
1. Ana Menü ekranında Tam Ekran >
MENÜ > Açı Genişliği seçin.
2. Geniş veya Dar’ı seçin. Daha geniş bir
alanı görüntülemek çin Geniş’i seçin.
Daha fazla detay görüntülemek için
Dar’ı seçin.
Zoom
Ekran yaklaştırma düzeyini seçmek
için:
1. Ana Menü ekranında Tam Ekran >
MENÜ > Zoom’u seçin.
2. Zoom Yok, 2x veya 4x’i seçin. Zoom
penceresini dibe kilitlemek için Dip
Kilidi’ni seçin. Zoomu Böl ekranına
geçmek için Zoomu Böl’ü seçin
(sayfa 9).
Zoom Derin.
Zoom Derin. sadece 2x veya 4x seçildiğinde
görüntülenir.
Zoom derinliğini seçmek için:
1. Ana Menü ekranında Tam Ekran >
MENÜ > Zoom Derin.’i seçin.
2. Manuel Zoom Derinliği veya Oto
Zoom Derinliği’ni seçin. Manuel Zoom
Derinliği’ni seçtiyseniz, zoom derinliği
penceresini ayarlamak için ÇOK YÖNLÜ
DÜĞME’de sola veya sağa basın, sonra
SEÇİM’e basın.
Derinlik Çizgisi
Ekranda belirli bir derinliği referans
almak için:
1. Ana Menü ekranında Tam Ekran >
MENÜ > Derinlik Çizgisi’ni seçin.
2. Kapalı veya Açık’ı seçin. Açık’ı
seçtiyseniz, derinlik çizgisini ayarlamak
için ÇOK YÖNLÜ DÜĞME’de yukarı ve
aşağıya basın, sonra da SEÇİM’e basın.
Sonar Ayarı
Sonar ayarlarını değiştirmek için:
Ana Menü ekranında Tam Ekran >
MENÜ > Sonar Ayarı’nı seçin.
• Renk Düzeni—Beyaz veya Mavi’yi
seçin. Bu sonar ekranının arkaplanını
etkiler.
• Balık Sembolü—sonarın olası hedefleri
nasıl yorumlayacağını ayarlayın.
Olası hedefler, arkaplan bilgileriyle
gösterilen semboller olarak
görüntülenerek katı cisimlerle balıkları
kolaylıkla ayırt etmenizi sağlar.
Olası hedefler arka plan bilgileriyle
beraber semboller şeklinde
görüntülenirler. Her sembolün hedef derinliği
de belirtilir.
Olası hedefler arka plan bilgileri
gösterilmeden semboller şeklinde
görüntülenirler.
Olası hedefler arka plan bilgileri
gösterilmeden semboller şeklinde
görüntülenirler. Her sembolün hedef derinliği
de belirtilir.
• Görüntü Hızı—sonarın sağdan
sola görüntüleme hızını ayarlayın
(Ultrascroll, Hızlı, Orta veya Yavaş).
Hız özelliğine sahip bir transdüser
kullanıyorsanız, teknenizin hızına uygun
görüntüleme hızını otomatik ayarlamak
için Otomatik’i seçin.
Fishfinder 300C Hızlı Başlatma Kılavuzu
• Yüzey Ekosu—su yüzeyinin yakınındaki sonar dönüşlerini gösterin veya saklayın.
Parazit yankıları azaltmak için görsel parazit yankılarını saklayın.
• Beyaz Hat—hedeflerin yumuşaklığını veya sertliğini tanımlamanıza yardımcı olması için
dipten gelen en güçlü sinyali vurgular. Yüksek en duyarlı ayardır. Hemen hemen tüm
güçlü dönüşler beyaz olarak vurgulanır. Alçak ayarında yalnızca en güçlü dönüş beyazla
vurgulanır.
• Salma Yüksek (sadece bir hız dişlisi bağlı değilse görünür; hız dişlisinin bağlı olduğu
durumlar için aşağıya Transdüser’e bakın)—salmanın derinliğinde yüzey ölçümünün
dengelenmesidir bu sayede derinliği transdüser yerine salmanın altından ölçebilirsiniz.
Salmada dengeleme için pozitif bir sayı girin. Yüzmek için suyun en az bir kaç feet
derinlikte olmasına ihtiyaç duyabilecek büyük teknelerde, dengelemek amacıyla negatif
bir sayı girebilirsiniz. Salmayı ayarlamak için ÇOK YÖNLÜ DÜĞME’yi kullanın, sonra da
SEÇİM’i seçin.
Transdüser Yüzeyde
Salmanın altından derinliği
göstermek için pozitif (+)
sayı girin.
Transdüser Salmanın
Altında
Yüzeyden derinliği göstermek
için negatif (-) sayı girin.
• Transdüser (sadece bir hız dişlisi bağlıysa görünür)—Salmanın derinliğini dengelemek
için Salma Yüksek’i seçin. Yukarıda açıklandığı gibi ayarlayın.
Hız duyarlı bir transdüseri veya ayrı bir hız dişlisini kalibre etmek için Hız Kalibrasyonu’nu
seçin. Kalibrasyon için ekranda verilen talimatları takip edin.
• Numaralar—su sıcaklığını, hızı (hız özelliğine sahip bir transdüseriniz veya ayrı bir hız
dişliniz varsa) ve güç voltajını gösterir veya gizler.
Fishfinder 300C Hızlı Başlatma Kılavuzu
Flaşör Ekranını Anlama
Ana Menü ekranında, sonar bilgilerini dairesel
bir derinlik ölçeğinde görüntülemek için
Flaşör’ü seçin. Ölçek teknenizin altındakileri
gösterir. Tepeden başlayan ve saat yönünde
ilerleyen bir halka şeklinde düzenlenmiştir.
Belirtilen derinlikten sonar bilgileri
alındığında bu bilgiler halkada yanıp söner.
Renkler sonar dönüşlerinin farklı güçlerini
belirtir. (Varsayılan beyaz renk düzeni
kullanılırken kırmızı en güçlü dönüşleri,
mavi en güçsüz dönüşleri gösterir, beyaz
ise dönüş olmadığını gösterir.)
Güç voltajı
Sonar
ölçümlerinin
derinliği
Mevcut
konumda su
derinliği
Mesafe, kazanç, açı ve sonar ayarlarını
sayfa 5’ten itibaren açıklandığı gibi
değiştirmek için MENÜ’ye basın.
Fishfinder 300C Hızlı Başlatma Kılavuzu
Zoomu Böl Ekranını Anlama
Ana Menü ekranında, tam sonar verilerini ve aynı ekranda belli bir bölümün yakınlaşmış halini
görüntülemek için Zoomu Böl’ü seçin.
Derinlik, sıcaklık, hız
ve güç voltajıı
Zoom derinlik ölçeği
Zoom
penceresi
Mesafe
Transdüser modu
Mesafe, kazanç, açı, zoom, derinlik çizgisi ve sonar ayarlarını sayfa 5’ten itibaren açıklandığı
gibi değiştirmek için MENÜ’ye basın.
Fishfinder 300C Hızlı Başlatma Kılavuzu
Numaralar Ekranını Anlama
Numaralar ekranı grafik yerine sayısal bilgiler gösterir. Gösterilen bilgiler transdüserinizin
özellikleri tarafından belirlenir.
Tüm sonar transdüserleri derinliği gösterir. Sıcaklık özelliğine sahip transdüserler Su Sıcaklığı
alanını gösterir. Hız özelliğine sahip transdüserler veya ayrı hız dişlileri Hız ve Yolölçer alanları
gösterir.
Yolölçeri sıfırlamak için:
Ana Menü ekranında Tam Ekran > MENÜ > Yolölçer Sıfırlama > Evet’i seçin.
10
Fishfinder 300C Hızlı Başlatma Kılavuzu
Sıcaklık Kaydı Ekranını Anlama
Sıcaklık özelliğine sahip bir transdüser kullanıyorsanız, Sıcaklık Kaydı ekranı sıcaklık
ölçümlerinin grafik kaydını tutar. Bilgiler alındıkça grafik sola kayar.
Sıcaklık ve
derinlik
Sıcaklık
aralığı
Geçen süre
Devam Süresi
Grafiğin zaman ölçeğini ayarlamak için:
1. Ana Menü ekranında Sıcaklık Kaydı > MENÜ > Devam Süresi’ni seçin.
2. ÇOK YÖNLÜ DÜĞME‘de yukarı veya aşağıya basın, sonra da SEÇİM’e basın.
Grafiğin sıcaklık ölçeğini ayarlamak için:
1. Ana Menü ekranında Sıcaklık Kaydı > MENÜ > Ölçek’i seçin.
2. Sıcaklık aralığını seçmek için ÇOK YÖNLÜ DÜĞME’de yukarı veya aşağıya basın,
sonra da SEÇİM’e basın.
Fishfinder 300C Hızlı Başlatma Kılavuzu11
Konfigürasyon Ekranını
Anlama
Konfigürasyon ekranı evrensel fishfinder
ayarlarını tanımlamak ve yapmak için
seçenekler içerir.
Alarmlar
• Sığ Su—derinlik belirtilen değerden
küçük olduğunda çalacak alarmı kurun.
Açık’ı seçtiyseniz, minimum derinliği
ayarlamak için ÇOK YÖNLÜ DÜĞME’de
yukarı ve aşağıya basın, sonra da
SEÇİM’e basın.
• Derin Su—derinlik belirtilen değerden
büyük olduğunda çalacak alarmı kurun.
Açık’ı seçtiyseniz, maksimum derinliği
ayarlamak için ÇOK YÖNLÜ DÜĞME’de
yukarı ve aşağıya basın, sonra da
SEÇİM’e basın.
• Balık—Fishfinder 300C belirtilen
sembollere uygun bir olası hedef
saptadığında çalacak alarmı kurun.
Tüm balık boyları için
alarm çalar.
Orta ve büyük boy balıklar
için alarm çalar.
Sadece büyük boy balıklar
için alarm çalar.
Fishfinder 300C’yi, sesli alarm
çalması için ayarlamak için:
Ana Menü ekranında, Konfigürasyon >
Alarmlar’ı seçin.
12
Fishfinder 300C Hızlı Başlatma Kılavuzu
• Su Sıcaklığı—transdüser belirtilen
sıcaklığın 1,1° C (2° F) altında veya
üstünde bir sıcaklık rapor ettiğinde
çalacak alarmı kurun. Açık’ı seçtiyseniz,
sıcaklığı seçmek için ÇOK YÖNLÜ
DÜĞME’de yukarı ve aşağıya basın,
sonra da SEÇİM’e basın.
• Güç—güç kullanıcının tanımladığı
minimum voltaja ulaştığında çalacak
alarmı kurun. Açık’ı seçtiyseniz,
minimum güç voltajını ayarlamak için
ÇOK YÖNLÜ DÜĞME’de yukarı ve
aşağıya basın, sonra da SEÇİM’e basın.
• Akıntı—derinlik belirtilen değere göre
değiştiğinde çalacak alarmı kurun. Açık’ı
seçtiyseniz, akıntıdaki değişikliği seçmek
için ÇOK YÖNLÜ DÜĞME’de yukarı ve
aşağıya basın, sonra da SEÇİM’e basın.
Ekran
Arka ışığı ayarlamak ve gündüz veya
gece modunu değiştirmek için.
Ana Menü ekranında, Konfigürasyon >
Ekran’ı seçin.
• Arka Işık—ÇOK YÖNLÜ DÜĞME’de
sola veya sağa basın.
• Gündüz/Gece Modu—Gündüz/gece
çubuğunu vurgulamak için ÇOK YÖNLÜ
DÜĞME’de aşağıya basın. Gündüz ve
Gece modu arasında geçiş yapmak için
ÇOK YÖNLÜ DÜĞME’de sola veya
sağa basın.
Sonar
Sonar ayarlarını değiştirmek için:
Ana Menü ekranında, Konfigürasyon >
Sonar’ı seçin. Sonar ayarlarını sayfa 6’dan
itibaren açıklandığı gibi değiştirin.
Sistem
Sistem ayarlarını değiştirmek için:
Ana Menü ekranında, Konfigürasyon >
Sistem’i seçin.
• Uyarı—alarm sırasında (page 12) veya
tuşlara basıldığında sinyal verilecek
şekilde ayarlar. Kapalı, Sadece
Alarmlar veya Açık(Tuş ve Alarmlar)’ı
seçin.
• Simülatör—Transdüser ile veya
transdüsersiz paratik yapmanızı sağlar.
• NMEA Çıkışı—Fishfinder 300C’nin diğer
NMEA 0183 uyumlu elektronik cihazlara
bilgi iletmesini sağlar.
Fishfinder 300C Hızlı Başlatma Kılavuzu13
• Oto. Açılma—Fishfinder 300C’yi güç
kaybından sonra güç tekrar geldiğinde
otomatik açılacak şekilde ayarlar.
Fishfinder 300C GÜÇ tuşuyla
kapatıldığında otomatik açılmaz.
• Dil—ekran dilini seçmenizi sağlar.
• Sistem Bilgisi—yazılım sürümü
bilgilerini ve Fishfinder 300C kimlik
numarasını gösterir.
• Fabrika Ayarları—tüm ayarları siler ve
Fishfinder 300C’yi kapatır. Fishfinder
300C’yi tekrar açtığınızda başlangıç
ayarlarını tekrar yapılandırmanız gerekir
(sayfa 16).
14
Birimler
Ölçüm birimlerini değiştirmek için:
Ana Menü ekranında, Konfigürasyon >
Birimler’i seçin.
• Derinlik—Feet (ft), Metre (m) veya
Kulaç (fa) arasından birini seçin.
• Su Sıcaklığı—Fahrenheit (°F) veya
Celsius (°C) arasından birini seçin.
(Sadece sıcaklık özelliğine sahip
transdüserlerle kullanılabilir.)
• Hız—Mil/Saat (mh), Kilometre/Saat
(kh) ve Knots (kt) arasından birini
seçin. (Sadece hız özelliğine sahip
transdüserlerle veya ayrı hız dişlileriyle
kullanılabilir.)
• Mesafe—Kara Mili (mi), Metrik (km)
veya Deniz Mili (nm) arasından birini
seçin. (Sadece hız özelliğine sahip
transdüserlerle kullanılabilir.)
Fishfinder 300C Hızlı Başlatma Kılavuzu
Ek
Özellikler
Fiziksel Özellikler
•
•
•
•
•
•
•
Boyutlar: 41/2" H × 41/2" W × 23/8" D
(11,43 cm × 11,43 cm × 6,03 cm)
Ağırlık: 9,7 oz. (275 gram),
12,9 oz. (365 gram) montaj sapı ile
Ekran: 31/2" diyagonal (8,89 cm),
ayarlanabilir parlaklığa sahip QVGA
ekran, 320 × 240 piksel, 4.096 renk.
Kasa: Tam izolasyonlu, darbelere
dayanıklı plastik kaplamalı, IEC 529 IPX7
standartlarına göre su geçirmez
Sıcaklık Aralığı: 5ºF — 131ºF
(-15ºC — 55ºC)
Güç Kaynağı: 10–33 Vdc
Sigorta: AGC/3AG – 3,0 A
Sonar
•
•
•
•
Güç: 150 W (RMS), 1.200 W
(tepeden tepeye)
Sonar Voltaj Aralığı: 10–20 Vdc
Frekans: 80/200 kHz
Derinlik: 900 fit (275 metre) (Derinlik
kapasitesi suyun tuzluluk oranına, dibin
tipine ve diğer su koşullarına bağlıdır.)
Fishfinder 300C Hızlı Başlatma Kılavuzu15
Fishfinder 300C Ayarlarını
Başlatma
Fishfinder 300C’yi ilk kez açtığınızda bir dizi
başlangıç ayarını yapılandırmanız gerekir.
Bu ayarlar fabrika ayarları geri yüklenirken
de yapılandırılmalıdır (sayfa 14). Bu ayarların
her biri daha sonra Sonar Ayarı ekranı
(Renk Düzeni) veya Konfigürasyon ekranı
(Dil ve Birimler) kullanılarak değiştirilebilir.
Fishfinder 300C ayarlarınızı
başlatmak için:
1. Dil—ekran dilini seçin.
2. Birimler—Kara Mili (mh, ft, °F), Metrik
(kh, m, °C) veya Deniz Mili (kt, ft, °F)
seçin.
3. Renk Düzeni—sonar ekranlarının
arkaplanı olarak Beyaz veya Mavi seçin.
4. Tamam‘ı seçin.
16
Alarmlar ve Mesajlar
Fishfinder 300C, çalışma özelliklerine göre
sizi uyarmak için ekranda gösterilen bir mesaj
sistemi kullanır. Mesaj belirdiğinde, mesajı
kabul etmek ve görüntülemekte olduğunuz
ekrana geri dönmek için SEÇİM’e basın.
Güç Alarmı—güç voltajı güç alarmı
ekranında girdiğiniz değerin altına düştü
(Konfigürasyon > Alarmlar > Güç > Açık).
Güç voltajı çok yüksek—Giriş voltajı çok
fazla. Fishfinder 300C 10 saniye içinde
kapanacak. Giriş voltajını 33 Volt veya
altına düşürün.
Kalibrasyon İçin Hız Yetersiz—tekne,
hız dişlisinin geçerli bir hız sağlamasına
yetecek kadar hızlı hareket etmiyor.
Voltaj Çok Yüksek, Aralığın Tepesiyle
Sınırlı—güç alarmı ekranındaki
voltaj değeri Fishfinder 300C’nin
okuyabileceği değerden çok yüksek.
Fishfinder 300C Hızlı Başlatma Kılavuzu
Voltaj Çok Alçak, Aralığın Dibiyle Sınırlı—
güç alarmı ekranındaki voltaj değeri Fishfinder
300C’nin otomatik olarak kapanabileceği
değerden daha düşük.
Derin Su Alarmı—Derin Su Alarmı
derinliğine ulaşıldı (Konfigürasyon >
Alarmlar > Derin Su > Açık).
Akıntı Alarmı—derinlik Akıntı Alarmı değeri
kadar değişti (Konfigürasyon > Alarmlar >
Akıntı > Açık).
İstenen su sıcaklığına giriliyor (çıkılıyor)—
hedef su sıcaklığı, su sıcaklığı alarmında
belirtilen sıcaklığın 1.1° C (2° F) üstünde
veya altında (Konfigürasyon > Alarmlar >
Su Sıcaklığı > Açık). Bu mesajlar o bölgeye
girdiğinizde veya terk ettiğinizde belirir.
Balık Alarmı—balık algılandığında
sembol belirir (sayfa 12) ve sinyal verir
(etkinleştirildiyse). Bu alarm mesaj başlığı
göstermez.
Sig Su Alarmi—Sığ su alarmı derinliğine
ulaşıldı (Konfigürasyon > Alarmlar >
Sığ Su > Açık).
Ope. simüle ediliyor—Fishfinder 300C
simülatör modunda.
Yüksek voltaj nedeniyle sonar
devredışı. Lütfen cihaz voltajını kontrol
edin.—Fishfinder 300C voltajı 20 volt’tan
daha yüksek. Güç voltajını kontrol edin
(Konfigürasyon > Numaralar). Sonarı
sıfırlamak için Fishfinder 300C’yi kapatıp
tekrar açın.
Sonar Hatası, Cihazın Tamire İhtiyacı
Var—Fishfinder 300C’de dahili bir hata
oluştu. Fishfinder 300C’yi servise vermek
için bayiinizle veya Garmin Ürün Desteği
ile temas kurun.
Transdüser Bağlantısı Yok Sonar
Kapatıldı—transdüser veya kablo takılı
değil veya tamire ihtiyacı var. Fishfinder
300C açıkken transdüser kablosu söküldüyse,
yeniden takın ve yeniden güç verin.
Hız Sensörü Çalışmıyor—hız sensörü
algılanmadı. Bağlantıları kontrol edin.
Fishfinder 300C Hızlı Başlatma Kılavuzu17
Ürün Kaydı
Çevrimiçi kaydınızı bugün tamamlayarak
size daha iyi destek olmamıza yardımcı
olun. http://my.garmin.com adresine gidin.
Faturanın aslını veya bir kopyasını güvenli bir
yerde saklayın.
Garmin’le Temas Kurma
Fishfinder 300C’yi kullanırken herhangi
bir sorunuz olursa Garmin ile temas
kurun. ABD’den Garmin Ürün Desteği’ne
telefonla ulaşmak için şu numaraları arayın:
(913) 397-8200 veya (800) 800-1020,
Pazartesi-Cuma, 08 :00–17 :00
(ABD orta kuşak saatiyle); veya
www.garmin.com/support/ adresine gidin.
Uygunluk Bildirimi (DoC)
Garmin burada, bu Fishfinder 300C’nin,
1999/5/EC sayılı direktifin temel şartlarıyla
ve diğer ilgili maddeleriyle uyumlu olduğunu
beyan eder.
Tam Uygunluk Bildirimini görüntülemek
için Garmin web sitesinde Garmin
ürününüzle ilgili sayfaya bakın:
www.garmin.com/products/fishfinder300C.
Önce Kılavuzlar’ı tıklayın ve
daha sonra Uygunluk Bildirimi
bağlantısını seçin.
Avrupa’dan +44 (0) 870.8501241 (İngiltere
dışından) veya 0808 2380000 (İngiltere’den)
telefon numaralarından Garmin (Europe) Ltd.
ile temas kurun.
18
Fishfinder 300C Hızlı Başlatma Kılavuzu
Yazılım Lisans Anlaşması
Fishfinder 300C’Yİ KULLANARAK AŞAĞIDAKİ
YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİNİN
MADDELERİNE VE ŞARTLARINA UYMAYI
TAAHHÜT EDERSİNİZ. LÜTFEN BU
ANLAŞMAYI DİKKATLE OKUYUN.
Garmin, bu cihazda gömülü yazılımın (“Yazılım”),
ürünün normal kullanımında ikili çalıştırılabilir
biçimde kullanmasına yönelik sınırlı lisansı verir.
Yazılımın içindeki ve yazılıma ait mülkiyet hakları
ve fikri mülkiyet hakları Garmin’de saklıdır.
Yazılımın Garmin’in mülkiyetinde olduğunu ve
ABD telif hakkı yasaları ve uluslararası telif hakkı
sözleşmeleriyle korunduğunu kabul edersiniz.
Yazılımın yapısı, düzenlenişi ve kodunun
Garmin’in değerli ticari sırları olduğunu ve
kaynak kodu biçimindeki Yazılımın Garmin’in
değerli ticari sırrı olduğunu da kabul edersiniz.
Yazılımı veya onun bir parçasını kaynak koda
dönüştürmeyeceğinizi, değiştirmeyeceğinizi,
tersine çevirmeyeceğinizi, tersine mühendislik
uygulamayacağınızı veya insanlarca okunabilir
biçime dönüştürmeyeceğinizi veya Yazılım esaslı
işler türetmeyeceğinizi kabul edersiniz. Yazılımı,
ABD ihracat denetim sınırlamalarına tabi hiçbir
ülkeye ihraç ya da yeniden ihraç etmeyeceğinizi
kabul edersiniz.
Fishfinder 300C Hızlı Başlatma Kılavuzu19
20
Fishfinder 300C Hızlı Başlatma Kılavuzu
Fishfinder 300C Hızlı Başlatma Kılavuzu21
Garmin ürünlerinizin yaşam süresi boyunca en son ücretsiz yazılım
güncellemeleri için (harita verileri hariç) www.garmin.com
adresindeki Garmin web sitesini ziyaret edin.
© 2007, 2009 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, ABD
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB İngiltere
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Tayvan
www.garmin.com
Ocak 2009
Parça Numarası 190-00864-68 Rev. B
Tayvan’da basılmıştır
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising