Garmin | GDL 40, Canada | Garmin GDL 40, Canada Aanvulling

Garmin GDL 40, Canada Aanvulling
Ontvangst van weerberichten en radiozenders van XM Satellite Radio op de
GPSMAP 4000/5000/6000/7000-serie
®
®
supplement
© 2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Alle rechten voorbehouden. Behoudens voor zover uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd,
gekopieerd, overgebracht, verspreid, gedownload of opgeslagen in enig opslagmedium voor enig doel zonder vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Garmin te hebben verkregen. Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch
opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding voor het bekijken en afdrukken van een enkele kopie
van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van
deze copyrightbepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding
uitdrukkelijk is verboden.
Informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren
en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren.
Ga naar de website van Garmin (www.garmin.com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik en de werking van dit product en
andere Garmin-producten.
Garmin®, het Garmin-logo, GPSMAP®, BlueChart®, GDL® en g2 Vision® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen en zijn
geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
DAFIF™ is een handelsmerk van het National Geospatial-Intelligence Agency. XM® en XM WX Satellite Weather® zijn gedeponeerde handelsmerken van
XM Satellite Radio Inc.
Inleiding
Inleiding
 WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
Deze handleiding bevat informatie over XM WX Satellite Weather®, GSM-weer (Global System for Mobile) en XM® Satellite
Radio voor de volgende producten:
GPSMAP® 4008
GPSMAP 5008
GPSMAP 6008
GPSMAP 7012
GPSMAP 4010
GPSMAP 5012
GPSMAP 6012
GPSMAP 7015
GPSMAP 4012
GPSMAP 5015
GPSMAP 6208
GPSMAP 7012
GPSMAP 4208
GPSMAP 5208
GPSMAP 6212
GPSMAP 7015
GPSMAP 4210
GPSMAP 5212
GPSMAP 4212
GPSMAP 5215
Vereisten voor mobiele apparatuur
Om mobiel informatie over het weer te kunnen ontvangen, hebt u een GSM-antenne zoals de Garmin GDL 40 nodig. Zie de
installatie-instructies van de antenne voor het aansluiten van uw kaartplotter op een mobiele antenne.
Vereisten voor XM-apparatuur
Om XM WX Satellite Weather te kunnen gebruiken, hebt u een Garmin XM-satellietweerontvanger nodig. Om XM WX
Satellite Radio te kunnen gebruiken, hebt u een Garmin XM-satellietradio-ontvanger nodig. Ga voor meer informatie naar
www.garmin.com/xm. Zie de installatie-instructies van de XM-apparatuur voor het aansluiten van de XM-antenne en -ontvanger
en voor abonnementsinstructies.
Contact opnemen met Garmin Product Support
Neem contact op met Garmin Product Support als u vragen hebt over dit product.
•
•
•
Ga in de V.S. naar www.garmin.com/support of neem telefonisch contact op met Garmin USA via (913) 397.8200 of (800)
800.1020.
Neem in het V.K. contact op met Garmin (Europe) Ltd. via het telefoonnummer 0808 2380000.
Ga in Europa naar www.garmin.com/support en klik op Contact Support voor ondersteuningsinformatie voor uw regio.
Simulatormodus
In de simulatormodus kunt u gesimuleerd GSM-weer bekijken.
Supplement over de ontvangst van weerberichten en radiozenders van XM Satellite Radio op de GPSMAP 4000/5000/6000/7000-serie
i
Inleiding
Inhoudsopgave
Inleiding........................................................................................................................................................ i
Vereisten voor mobiele apparatuur.................................................................................................................................. i
Vereisten voor XM-apparatuur......................................................................................................................................... i
Contact opnemen met Garmin Product Support.............................................................................................................. i
Simulatormodus...............................................................................................................................................................i
XM WX Satellite Weather en Cellular Weather......................................................................................... 1
GSM-weer.......................................................................................................................................................................1
XM WX Satellite Weather................................................................................................................................................1
Weerfuncties....................................................................................................................................................................1
Weersverwachtingen.......................................................................................................................................................2
Statusberichten...............................................................................................................................................................2
Informatie over neerslag weergeven...............................................................................................................................2
Wisselen tussen weerkaarten.........................................................................................................................................2
Informatie over stormkernen en bliksem.........................................................................................................................3
Informatie over orkanen..................................................................................................................................................3
Weerwaarschuwingen en weerberichten.........................................................................................................................4
Informatie over de weersverwachting..............................................................................................................................4
Zeegang weergeven........................................................................................................................................................5
Visinformatie weergeven.................................................................................................................................................7
Zichtgegevens.................................................................................................................................................................7
Boeirapporten weergeven...............................................................................................................................................8
Gegevens over het plaatselijke weer bij de boei weergeven..........................................................................................8
Een waypoint maken op de weersverwachtingkaart.......................................................................................................9
Info over de weersoverlay...............................................................................................................................................9
Weeralarmen................................................................................................................................................................. 11
Een GSM- of XM-antenne selecteren........................................................................................................................... 11
Een externe GSM-antenne installeren.......................................................................................................................... 11
Informatie over weerabonnementen weergeven........................................................................................................... 11
XM Satellite Radio.................................................................................................................................... 12
XM-radio gebruiken.......................................................................................................................................................12
Appendix................................................................................................................................................... 14
Weergegevensgarantie.................................................................................................................................................14
Softwarelicentieovereenkomst......................................................................................................................................15
Beschrijving van kleurarceringen voor weerwaarschuwingen en weerberichten .........................................................15
Serviceovereenkomst XM Satellite Radio.....................................................................................................................15
Index.......................................................................................................................................................... 16
ii
Supplement over de ontvangst van weerberichten en radiozenders van XM Satellite Radio op de GPSMAP 4000/5000/6000/7000-serie
XM WX Satellite Weather en Cellular Weather
XM WX Satellite Weather en Cellular Weather
 Waarschuwing
De weersinformatieservice die via dit product wordt aangeboden, kan worden onderbroken en kan fouten, onnauwkeurigheden
of verouderde informatie bevatten en dient derhalve niet als exclusieve informatiebron te worden gebruikt. Gebruik altijd uw
gezonde verstand tijdens het rijden en navigeren, en controleer alternatieve bronnen van weersinformatie bij het nemen van
beslissingen waarbij de verkeersveiligheid in het geding is. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk
bent voor het gebruik van de weersinformatie en alle beslissingen die u neemt met betrekking tot rijden of navigeren op basis
van de weersinformatie. Garmin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van weergegevens.
GSM-weer
Bij GSM-weer worden gegevens via serviceproviders voor mobiel gegevensverkeer aangeleverd. Een antenne, zoals de Garmin
GDL® 40, vangt de weergegevens via GSM-masten in de buurt op. De weergegevens voor elke functie zijn afkomstig van
meteorologische instituten van naam, zoals het National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) National Weather
Service, Environment Canada en Météo-France.
Om weergegevens via GSM te kunnen ontvangen moet u online een jaarabonnement afsluiten op http://my.garmin.com.
U kunt rechtstreeks via de kaartplotter een dagpas aanschaffen. Met een dagpas kunt u 24 uur lang weergegevens ontvangen. Zie
de instructies voor het installeren van de antenne of de instructies op http://my.garmin.com om deze service te activeren.
XM WX Satellite Weather
Een Garmin XM-satellietweerontvanger met een antenne ontvangt gegevens van de XM WX-weersatelliet en geeft die gegevens
op diverse Garmin-toestellen weer, waaronder op de navigatiekaart op een kaartplotter. De weergegevens voor elke functie zijn
afkomstig van meteorologische instituten van naam, zoals de National Weather Service en het Hydrometeorological Prediction
Center. Ga voor meer informatie naar de website van XM WX Satellite Weather op www.xmwxweather.com.
Om informatie van XM WX Satellite Weather te kunnen bekijken hebt u een abonnement op XM WX Satellite Weather nodig en
moet u een Garmin XM-satellietweerontvanger hebben die op een kaartplotter is aangesloten.
Weerfuncties
Functie
XM WX Satellite
Weather
GSM-weer
Type neerslag (pagina 2)
X
X
Bewolking vanaf de satelliet (pagina 2)
X
X
Europese, Canadese en Amerikaanse radar (pagina 2)
X
X
Bliksem (pagina 3)
X
X
Zware stormen (pagina 3)
X
Waarschuwingen voor Canada en de V.S. (pagina 4)
X
X
X
Verwachte route van orkanen (pagina 3)
X
Weeranalyse van het oppervlak (pagina 4)
X
Verwachting voor zeeoppervlak (pagina 4)
X
X
Verwachtingen voor steden (pagina 5)
X
X
Oppervlaktewindvectoren (pagina 6)
X
X
Richting van golven en verwachting van golfrichting (pagina 6)
X
X
Hoogte van golven en verwachting van golfhoogte (pagina 6)
X
X
X
Duur van golven en verwachting van golfduur (pagina 6)
X
Verwachtingen van vislocaties (pagina 7)
X
Zicht (pagina 7) en verwachting van zicht (pagina 8)
X
Verwachting van het nationaal weerstation voor de scheepvaart (pagina 8)
X
X
Supplement over de ontvangst van weerberichten en radiozenders van XM Satellite Radio op de GPSMAP 4000/5000/6000/7000-serie
1
XM WX Satellite Weather en Cellular Weather
Functie
XM WX Satellite
Weather
GSM-weer
Gegevens van boeien (pagina 8)
X
X
Oppervlaktetemperatuur van zeewater en druk van zeewater aan
oppervlak (pagina 9)
X
X
Weersverwachtingen
De satellietgegevens van het weer worden op gezette tijden verzonden. De gegevens van bijvoorbeeld de XM-weerradar worden
elke vijf minuten uitgezonden. De weergegevens van de GSM-mast worden elke vijftien minuten uitgezonden. Wanneer de
Garmin-ontvanger wordt ingeschakeld of wanneer er een andere weerfunctie wordt geselecteerd, worden die nieuwe gegevens
pas weergegeven nadat die door de ontvanger zijn ontvangen. U merkt waarschijnlijk een korte vertraging op voordat de
weergegevens of andere functies op de kaart worden weergegeven.
Opmerking: elke weerfunctie kan veranderen als de bron verandert die de informatie aanlevert.
Wanneer u weergegevens koopt die door een GSM-mast worden verzonden, of wanneer door de kaartplotter automatisch een
update van dat weer wordt aangevraagd, wordt de huidige positie van uw boot verzonden en ontvangt uw kaartplotter informatie
over het weer voor uw gebied, met de locatie van uw boot in het midden.
Statusberichten
Wanneer u een weerkaart bekijkt, kan linksboven een statusbericht zoals een van de volgende berichten worden weergegeven.
•
•
WX kopen: u moet een dagpas of een abonnement aanschaffen om weergegevens te kunnen bekijken (pagina 1).
Registreren: u moet uw mobiele antenne registreren voordat u weergegevens via een GSM-mast kunt aanschaffen en
bekijken (pagina 1). Als dit bericht na het registreren van uw antenne wordt weergegeven, schakel het systeem dan uit en
weer in.
Informatie over neerslag weergeven
Neerslag kan hele lichte regen zijn tot aan zeer zware onweersbuien, wat door middel van allerlei arceringen en kleuren wordt
aangegeven. De neerslag wordt afzonderlijk of in combinatie met andere informatie over het weer weergegeven.
Selecteer in het startscherm Weer > Neerslag.
De tijdstempel linksboven op het scherm geeft aan hoeveel tijd er is verlopen sinds de informatie voor het laatst door de
provider van de weergegevens is bijgewerkt.
Een geanimeerde radarlus weergeven
U kunt de informatie over de neerslag weergeven als een afbeelding van de nieuwste update of als een geanimeerde lus van de
nieuwste updates.
Selecteer in het startscherm Weer > Neerslag > Menu > Radarlus > Aan.
De tijdstempel linksboven op het scherm geeft aan hoeveel tijd er is verlopen sinds de serviceprovider het beeld heeft
gegenereerd van de weerradar die op het scherm wordt weergegeven.
Bewolking weergeven
De bewolking kan worden weergegeven of verborgen. De gegevens van de XM Weather Satellite geven de hoogte van de
wolkentoppen aan.
De gegevens van de GSM-mast laten de wolken zien op basis van de temperaturen van de bovenkant van de wolken, zoals
wordt gedetecteerd door infraroodsatellieten. Donkerdere grijsarceringen geven koudere wolken aan die vaak voorkomen bij
cirruswolken of donderwolken. Lichtere arceringen of geen arceringen wijzen op warmere wolken die doorgaans voorkomen bij
stratuswolken of mist.
Selecteer in het startscherm Weer > Neerslag > Menu > Bewolking > Toon.
Wisselen tussen weerkaarten
U kunt van het ene type weerkaart overstappen op een andere weerkaart.
1.
2.
3.
4.
2
Selecteer Weer in het startscherm.
Selecteer een weerkaart.
Selecteer Menu > Wijzig weer.
Selecteer een andere weerkaart.
Supplement over de ontvangst van weerberichten en radiozenders van XM Satellite Radio op de GPSMAP 4000/5000/6000/7000-serie
XM WX Satellite Weather en Cellular Weather
Informatie over stormkernen en bliksem
OPMERKING: informatie over stormkernen is alleen beschikbaar als u gegevens via XM WX Satellite Weather ontvangt. en
niet als u weergegevens via GSM ontvangt.
Pictogrammen van stormkernen ➊ op de neerslagkaart geven zowel de huidige positie van een storm als het verwachte pad van
de storm in de komende uren aan.
➊
➋
➌
Bij de pictogrammen van een stormkern worden rode kegels ➋ weergegeven. Het breedste gedeelte van elke kern wijst in de
richting van het verwachte pad van de stormkern. De rode lijnen in elke kern geven aan waar de storm zich hoogstwaarschijnlijk
in de komende uren zal bevinden. Elke lijn staat voor 15 minuten.
Blikseminslagen worden aangegeven met pictogrammen van bliksemflitsen ➌. De bliksem wordt weergegeven op de
neerslagkaart als er in de afgelopen zeven minuten bliksemflitsen zijn gedetecteerd. Het grondstation voor het detecteren van
bliksemflitsen kan alleen bliksems zien die vanaf de wolken naar de aarde gaan.
Informatie over orkanen
Op de neerslagkaart kan de huidige positie van een orkaan ➊, een tropische storm of een tropische depressie worden
weergegeven. Een rode lijn vanuit een orkaanpictogram geeft het verwachte pad ➋ van de orkaan aan. Donkere stippen op
de rode lijn geven de verwachte locaties aan waar de orkaan zal passeren. Deze informatie komt van de provider van de
weergegevens.
➋
➊
Supplement over de ontvangst van weerberichten en radiozenders van XM Satellite Radio op de GPSMAP 4000/5000/6000/7000-serie
3
XM WX Satellite Weather en Cellular Weather
Weerwaarschuwingen en weerberichten
Wanneer een weerwaarschuwing voor de scheepvaart, een weerwaarneming, weeradvies, weerbericht of andere weervermelding
wordt gegeven, geeft arcering ➊ het gebied aan waarvoor de informatie geldt. Selecteer het gearceerde gebied voor informatie
over de waarschuwing of het bericht. De waterlijnen ➋ op de kaart geven de grenzen aan van de weersverwachtingen voor de
scheepvaart, voor de kust en voor buitengaats. Weerberichten kunnen bestaan uit weerwaarnemingen of weeradviezen.
Zie de appendix (pagina 15) voor een lijst met beschrijvingen van de kleurarceringen.
➋
➊
Informatie over de weersverwachting
Op de kaart voor de weersverwachtingen worden weersverwachtingen voor steden, weersverwachtingen voor de scheepvaart,
berichten, orkaanwaarschuwingen, weerrapporten voor de luchtvaart, waarschuwingen voor regio's, weerfronten en drukcentra
(alleen bij XM-weergegevens), oppervlaktedruk en WX-boeien weergegeven.
Informatie over de huidige weersverwachting weergeven
Selecteer in het startscherm Weer > Weersverwachting.
Gegevens over de weersverwachting voor een andere tijdsperiode weergeven
OPMERKING: deze functie is alleen beschikbaar als u gegevens via XM WX Satellite Weather ontvangt. en niet als u
weergegevens via GSM ontvangt.
1. Selecteer in het startscherm Weer > Weersverwachting.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Als u de verwachte weersverwachting voor de komende 12 uur wilt bekijken, selecteer dan Volgende verwachting.
Selecteer voor de volgende verwachtingen tot maximaal 48 uur in stappen van 12 uur opnieuw Volgende verwachting.
• Als u de verwachte weersverwachting voor de komende 12 uur wilt bekijken, selecteer dan Vorige verwachting.
Selecteer voor de vorige verwachtingen tot maximaal 48 uur in stappen van 12 uur opnieuw Vorige verwachting.
Een weersverwachting voor de scheepvaart of de verwachting voor buitengaats bekijken
1. Selecteer in het startscherm Weer > Weersverwachting.
2. Schuif de kaart naar een locatie buitengaats op.
De optie Weersverwachting voor de scheepvaart of Weersverwachting buitengaats wordt weergegeven wanneer de
weersverwachting beschikbaar is.
3. Selecteer Weersverwachting voor de scheepvaart of Weersverwachting buitengaats.
Weerfronten en drukcentra:
OPMERKING: deze functie is alleen beschikbaar als u gegevens via XM WX Satellite Weather ontvangt. en niet als u
weergegevens via GSM ontvangt.
4
Supplement over de ontvangst van weerberichten en radiozenders van XM Satellite Radio op de GPSMAP 4000/5000/6000/7000-serie
XM WX Satellite Weather en Cellular Weather
Weerfronten worden weergegeven als lijnen die de voorste rand van een luchtmassa aangeven.
Frontsymbool
Beschrijving
Koudefront
Warmtefront
Stationair front
Gesloten front
Golfdal
Naast de weerfronten staan vaak drukcentrumsymbolen.
Drukcentrumsymbool
Beschrijving
Geeft een lagedrukcentrum aan. Dit is een gebied met een relatief lage luchtdruk. De luchtdruk
wordt hoger naarmate de afstand tot het lagedrukcentrum groter wordt. Op het noordelijke halfrond
draait de wind tegen de wijzers van de klok in rond lagedrukcentra.
Geeft een hogedrukcentrum aan. Dit is een gebied met een relatief hoge luchtdruk. De luchtdruk
wordt lager naarmate de afstand tot het hogedrukcentrum groter wordt. Op het noordelijke halfrond
draait de wind met de wijzers van de klok mee rond hogedrukcentra.
Verwachtingen voor steden
Verwachtingen voor steden worden als weersymbolen weergegeven ➊. De verwachting wordt elke 12 uur bijgesteld. De
weergegevens van de XM WX-satelliet gelden voor de volgende 48 uur. De weergegevens van de GSM-mast gelden voor de
volgende 24 uur.
➊
Symbool
Weer
Symbool
Weer
Symbool
Weer
Deels bewolkt
Regen (motregen, natte sneeuw,
regenbuien)
Winderig
Onweersbuien
Helder (zonnig, heet, onbewolkt)
Mistig
Rook (stoffig, nevelig)
Sneeuw (sneeuwbuien, lichte
sneeuwbuien, sneeuwstormen,
jachtsneeuw, natte sneeuw, ijsregen,
ijsmotregen)
Bewolkt
Zeegang weergeven
Op de zeegangkaart wordt informatie weergegeven over de oppervlaktecondities, waaronder wind, hoogte van de golven, duur
van de golven en richting van de golven.
Selecteer in het startscherm Weer > Zeegangen.
Supplement over de ontvangst van weerberichten en radiozenders van XM Satellite Radio op de GPSMAP 4000/5000/6000/7000-serie
5
XM WX Satellite Weather en Cellular Weather
Oppervlaktewind
Oppervlaktewindvectoren worden op de kaart Zeegangen weergegeven met windcirkels die de richting aangeven van waaruit de
wind waait. Een windcirkel is een cirkeltje met een lijn. De dwarslijn of vlag bij het uiteinde van de lijn geeft de windsnelheid
aan. Een korte lijn betekent een windsnelheid van 5 knopen, een lange lijn 10 knopen en een driehoekje 50 knopen.
Windcirkel
Windsnelheid
Kalm
Windrichting
Windcirkel
Windsnelheid
20 knopen
5 knopen
50 knopen
10 knopen
65 knopen
Windrichting
15 knopen
Hoogte, duur en richting van de golven
De hoogten van de golven voor een bepaald gebied worden in verschillende kleuren weergegeven. Elke kleur staat voor een
andere hoogte ➊, zoals u kunt zien in de legenda ➋ links op het scherm.
➋
➊
➌
➍
De duur van de golven is de tijd (in seconden) tussen elke golf. Lijnen ➌ geven de gebieden met dezelfde golfduur aan.
De richting van de golven wordt op de kaart met rode pijlen aangegeven ➍. De richting van elke pijl geeft de richting aan waarin
de golf gaat.
Informatie over de verwachte zeegang voor een andere tijdsperiode weergeven
OPMERKING: deze functie is alleen beschikbaar als u gegevens via XM WX Satellite Weather ontvangt. en niet als u
weergegevens via GSM ontvangt.
1. Selecteer in het startscherm Weer > Zeegangen.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Als u de verwachte zeegangen voor de komende 12 uur wilt bekijken, selecteer dan Volgende verwachting. Selecteer
voor de volgende verwachtingen tot maximaal 48 uur in stappen van 12 uur opnieuw Volgende verwachting.
• Als u de verwachte zeegangen van de vorige 12 uur wilt bekijken, selecteer dan Vorige verwachting. Selecteer voor de
vorige verwachtingen tot maximaal 48 uur in stappen van 12 uur opnieuw Vorige verwachting.
6
Supplement over de ontvangst van weerberichten en radiozenders van XM Satellite Radio op de GPSMAP 4000/5000/6000/7000-serie
XM WX Satellite Weather en Cellular Weather
Visinformatie weergeven
Op de viskaart worden de huidige temperatuur, huidige oppervlaktedruk en visverwachtingen weergegeven.
Selecteer in het startscherm Weer > Vissen.
Gegevens over de oppervlaktedruk en de watertemperatuur
De gegevens van de oppervlaktedruk worden als drukisobaren en drukcentra weergegeven. Isobaren ➊ verbinden punten
van gelijke druk met elkaar. Aan de hand van drukmetingen kunnen de weers- en windomstandigheden worden bepaald.
Hogedrukgebieden zijn doorgaans voorbodes van goed weer. Lagedrukgebieden geven over het algemeen wolken en kans op
regen. Isobaren die dicht op elkaar staan, laten een sterke drukstijging zien. Sterke drukstijgingen wijzen op gebieden met meer
wind.
➋
➊
Drukeenheden worden weergegeven in millibar (mb), inches kwik (inHg) of hectopascal (hPa).
Kleurarceringen, zoals gedefinieerd in de legenda ➋ linksboven op het scherm, geven de oppervlaktetemperatuur van het water
aan.
Verwachtingen van vislocaties
OPMERKING: deze functie is alleen beschikbaar als u gegevens via XM WX Satellite Weather ontvangt. en niet als u
weergegevens via GSM ontvangt.
U kunt voor bepaalde vissoorten gebieden met optimale weersomstandigheden weergeven.
1. Selecteer in het startscherm Weer > Vissen > Menu > Fish Species.
2. Selecteer een vissoort.
3. Selecteer Modus > Aan.
4. Herhaal stap 2 en 3 om voor andere vissoorten gebieden met optimale weersomstandigheden weer te geven.
Gearceerde gebieden geven optimale visgebieden aan. Als u meerdere vissoorten hebt geselecteerd, kunt u een gearceerd gebied
kiezen en de vissoorten bekijken die in dat gebied voorkomen.
Zichtgegevens
OPMERKING: deze functie is alleen beschikbaar als u gegevens via XM WX Satellite Weather ontvangt. en niet als u
weergegevens via GSM ontvangt.
Supplement over de ontvangst van weerberichten en radiozenders van XM Satellite Radio op de GPSMAP 4000/5000/6000/7000-serie
7
XM WX Satellite Weather en Cellular Weather
Zicht is het verwachte, maximale horizontale zicht aan het oppervlak, zoals wordt aangegeven in de legenda ➊ links op het
scherm. Variaties in de zichtarcering ➋ geven de verwachte verandering in het zicht aan de oppervlakte aan.
➊
➋
Zichtgegevens weergeven
Selecteer in het startscherm Weer > Zicht.
Gegevens over het verwachte zicht voor een andere tijdsperiode weergeven
1. Selecteer in het startscherm Weer > Zicht.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Als u de verwachte zichtcondities voor de komende 12 uur wilt bekijken, selecteer dan Volgende verwachting. Selecteer
voor de volgende verwachtingen tot maximaal 48 uur in stappen van 12 uur opnieuw Volgende verwachting.
• Als u de verwachte zichtcondities van de vorige 12 uur wilt bekijken, selecteer dan Vorige verwachting. Selecteer voor
de vorige verwachtingen tot maximaal 48 uur in stappen van 12 uur opnieuw Vorige verwachting.
Boeirapporten weergeven
De metingen in het rapport zijn de meetgegevens van boeien en observatiestations langs de kust. Deze gegevens worden gebruikt
voor het bepalen van luchttemperatuur, dauwpunt, watertemperatuur, getijde, hoogte en duur van de golven, windrichting en
-snelheid, zicht en barometerdruk.
1.
2.
3.
4.
Selecteer Weer in het startscherm.
Selecteer een weerkaart.
Selecteer
.
Selecteer Herzie > Boei.
De optie Herzie wordt niet weergegeven als de cursor niet vlak bij een object staat. Staat de cursor in de buurt van één
object, dan wordt de naam van de boei weergegeven.
Gegevens over het plaatselijke weer bij de boei weergeven
U kunt een gebied bij de boei selecteren en de verwachting bekijken.
1. Selecteer Weer in het startscherm.
2. Selecteer een weerkaart.
3. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer een locatie op de kaart.
• Sleep het scherm om naar een nieuwe locatie te schuiven en die locatie op de kaart te selecteren.
4. Selecteer Lokaal weer.
8
Supplement over de ontvangst van weerberichten en radiozenders van XM Satellite Radio op de GPSMAP 4000/5000/6000/7000-serie
XM WX Satellite Weather en Cellular Weather
5. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Huidige conditie als u de actuele weersomstandigheden van een lokaal weerstation wilt bekijken.
• Selecteer Weersverwachting als u de plaatselijke weersverwachting wilt bekijken.
• Selecteer Zeeoppervlak voor informatie over de oppervlaktewind en barometerdruk.
• Selecteer Weerbericht voor de scheepvaart als u de gegevens over de wind en de golven wilt bekijken.
Een waypoint maken op de weersverwachtingkaart
1. Selecteer Weer in het startscherm.
2. Selecteer een weerkaart.
3. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer een locatie op het kaart.
• Sleep het scherm om naar een nieuwe locatie te schuiven en die locatie op de kaart te selecteren.
4. Selecteer Waypoint maken.
5. Als u een naam voor het waypoint of extra informatie over het waypoint wilt opgeven, selecteer dan het waypoint aan de
rechterkant van het scherm en selecteer Wijzig.
• Selecteer Naam, geef een naam op en selecteer OK.
• Selecteer Symbool en geef een symbool op.
• Selecteer Diepte, geef een diepte op en selecteer OK.
• Selecteer Watertemperatuur, geef de watertemperatuur op en selecteer OK.
• Selecteer Commentaar, geef een opmerking op en selecteer OK.
Info over de weersoverlay
Bij de weersoverlay worden er weergegevens en informatie die betrekking hebben op het weer, op de navigatiekaart, de
viskaart en de Perspective 3D-kaartweergave geprojecteerd. Op de navigatie- en viskaart kunnen de volgende gegevens
worden weergegeven: WX-radar, de hoogte van de toppen van de wolken (XM-weer), gegevens van de IR-satelliet voor
wolken (GSM-weer), bliksem, WX-boeien, waarschuwingen voor regio's en waarschuwingen voor orkanen. Op de Perspective
3D-kaartweergave kan de WX-radar worden weergegeven.
De instellingen voor de weersoverlay die voor een bepaalde kaart worden opgegeven, gelden niet voor andere kaarten. Deze
instellingen moeten voor elke kaart afzonderlijk worden opgegeven.
Opmerking: de viskaart is alleen beschikbaar als u een BlueChart® g2 Vision®-gegevenskaart of een BlueChart g2gegevenskaart gebruikt of als de geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten.
De weersoverlay inschakelen op een kaart
1. Selecteer Kaarten in het startscherm.
2. Selecteer Navigatiekaart of Viskaart.
3. Selecteer Menu > Kaartinstelling > Weer > Aan.
Gegevens van de WX-radar over neerslag weergeven op een kaart
Om informatie van de WX-radar op een kaart te kunnen weergeven, moet u eerst de weersoverlay inschakelen (pagina 9).
De WX-radar kan hele lichte regen of sneeuw tot aan zeer zware onweersbuien door middel van allerlei arceringen en kleuren
weergeven.
1. Selecteer Kaarten in het startscherm.
2. Selecteer Navigatiekaart of Viskaart.
3. Selecteer Menu > Kaartinstelling > Weer > Weerradar > Aan.
Weerboeien weergeven op een kaart
Om de weerboeien op een kaart te kunnen weergeven, moet u eerst de weersoverlay inschakelen (pagina 9).
1. Selecteer Kaarten in het startscherm.
2. Selecteer Navigatiekaart of Viskaart.
3. Selecteer Menu > Kaartinstelling > Weer > Weerboeien > Aan.
Supplement over de ontvangst van weerberichten en radiozenders van XM Satellite Radio op de GPSMAP 4000/5000/6000/7000-serie
9
XM WX Satellite Weather en Cellular Weather
Een weerlegenda weergeven op een kaart
Om de weerlegenda op een kaart te kunnen weergeven, moet u eerst de weersoverlay inschakelen (pagina 9).
1. Selecteer Kaarten in het startscherm.
2. Selecteer Navigatiekaart of Viskaart.
3. Selecteer Menu > Kaartinstelling > Weer > Legenda > Toon.
Gegevens over bewolking weergeven op de navigatiekaart
Om de gegevens van de bewolking op de navigatiekaart te kunnen weergeven, moet u eerst de weersoverlay inschakelen
(pagina 9).
OPMERKING: deze functie is alleen beschikbaar als u gegevens via XM WX Satellite Weather ontvangt. en niet als u
weergegevens via GSM ontvangt.
Selecteer in het startscherm Kaarten > Navigatiekaart > Menu > Kaartinstelling > Weer > Bewolking > Aan.
Gegevens van de IR-satelliet weergeven op de navigatiekaart
Om de gegevens van een IR-satelliet op de navigatiekaart te kunnen weergeven, moet u eerst de weersoverlay inschakelen
(pagina 9).
OPMERKING: deze functie is alleen beschikbaar als u weergegevens via GSM ontvangt. en niet als u gegevens via XM WX
Satellite Weather ontvangt.
De gegevens van de IR-satelliet geven wolken weer op basis van de temperatuur van de bovenkant van de wolken. Donkerdere
grijsarceringen geven koudere wolken aan die vaak voorkomen bij cirruswolken of donderwolken. Lichtere arceringen of geen
arceringen wijzen op warmere wolken die doorgaans voorkomen bij stratuswolken of mist.
Selecteer in het startscherm Kaarten > Navigatiekaart > Menu > Kaartinstelling > Weer > Satellite IR > Aan.
Gegevens over zicht weergeven op de navigatiekaart
Om de zichtgegevens op de navigatiekaart te kunnen weergeven, moet u eerst de weersoverlay inschakelen (pagina 9).
OPMERKING: deze functie is alleen beschikbaar als u gegevens via XM WX Satellite Weather ontvangt. en niet als u
weergegevens via GSM ontvangt.
Zicht is de verwachte maximale horizontale afstand die aan het oppervlak kan worden gezien.
Selecteer in het startscherm Kaarten > Navigatiekaart > Menu > Kaartinstelling > Weer > Zicht > Aan.
Gegevens van de zeetemperatuur weergeven op de viskaart
Om de gegevens van de zeetemperatuur op de viskaart te kunnen weergeven, moet u eerst de weersoverlay inschakelen
(pagina 9).
Selecteer in het startscherm Kaarten > Viskaart > Menu > Kaartinstelling > Weer > Zeetemperatuur > Aan.
Gegevens over de verwachte vis weergeven op de viskaart
Om de gegevens over de verwachte vis op de viskaart te kunnen weergeven, moet u eerst de weersoverlay inschakelen
(pagina 9).
OPMERKING: deze functie is alleen beschikbaar als u gegevens via XM WX Satellite Weather ontvangt. en niet als u
weergegevens via GSM ontvangt.
U kunt voor bepaalde vissoorten gebieden met optimale weersomstandigheden weergeven.
1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Viskaart > Menu > Kaartinstelling > Weer > Fish Species > Aan.
2. Selecteer een vissoort.
3. Selecteer Modus > Aan.
Gearceerde gebieden geven optimale visgebieden aan.
4. Herhaal stap 2 en 3 om voor andere vissoorten gebieden met optimale weersomstandigheden weer te geven.
5. Selecteer een gearceerd gebied om de vissoorten te kunnen zien die in het gearceerde gebied voorkomen.
10
Supplement over de ontvangst van weerberichten en radiozenders van XM Satellite Radio op de GPSMAP 4000/5000/6000/7000-serie
XM WX Satellite Weather en Cellular Weather
Weeralarmen
Weeralarmen instellen
U kunt een alarm voor weerswaarschuwingen instellen.
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Alarmen > Weer.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
• Selecteer Scheepvaart > Aan.
• Selecteer Tornado > Aan.
• Selecteer Zware storm > Aan.
• Selecteer Overstroming > Aan.
• Selecteer Plotselinge overstroming > Aan.
• Selecteer Wind/zicht > Aan.
• Selecteer Winter > Aan.
OPMERKING: de alarmen voor wind/zicht en winter zijn alleen beschikbaar als u weergegevens via GSM ontvangt. Deze zijn
niet beschikbaar als u weergegevens via XM WX Satellite Weather ontvangt.
Een GSM- of XM-antenne selecteren
Als uw kaartplotter is aangesloten op een GSM- en een XM-antenne, moet u een van die antennes voor het ontvangen van de
weerdienst selecteren. Als u op één antenne bent aangesloten, wordt automatisch die antenne geselecteerd.
Als er zowel een GSM-antenne als een XM-antenne op uw kaartplotter is aangesloten en u selecteert de GSM-antenne, worden
er geen XM-weergegevens weergegeven maar kunt u wel de XM-radio gewoon blijven gebruiken (mits u een abonnement hebt
afgesloten). Als u de XM-antenne selecteert, worden er geen GSM-weergegevens weergegeven.
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Communicatie > NMEA 2000-instelling > Voorkeursbronnen >
Weerantenne.
2. Selecteer een antenne.
Een externe GSM-antenne installeren
Als uw kaartplotter op een externe antenne is aangesloten, moet u die antenne op de kaartplotter selecteren.
Selecteer in het startscherm Configureer > Communicatie > NMEA 2000-instelling > Toestellenlijst > GDL 40 >
Configureer > GSM-antenne > Extern.
Informatie over weerabonnementen weergeven
U kunt informatie bekijken over weerdiensten waarop u zich hebt geabonneerd, en zien hoeveel minuten er zijn verstreken sinds
de gegevens voor elke dienst zijn bijgewerkt. De verstreken tijd sinds de laatste download van het weer wordt voor GSMweergegevens getoond. Als u een dagpas hebt aangeschaft, worden de tijd van aankoop en de tijd waarop de dagpas verloopt,
ook weergegeven.
Selecteer in het startscherm Weer > Weerabonnement.
Supplement over de ontvangst van weerberichten en radiozenders van XM Satellite Radio op de GPSMAP 4000/5000/6000/7000-serie
11
XM Satellite Radio
XM Satellite Radio
Om de functies van XM Satellite Radio te kunnen gebruiken, moet u een Garmin XM-satellietradio-ontvanger hebben die is
aangesloten op een kaartplotter en op de audio-ingang van uw boot. U moet ook een abonnement op XM Satellite Radio hebben
afgesloten. Ga naar www.garmin.com/xm voor meer informatie over abonnementen.
XM-radio gebruiken
Een kanaal op de XM-radio kiezen
1. Selecteer in het startscherm Configureer > XM Audio.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Als u een bepaald XM-kanaal in de geselecteerde categorie wilt kiezen, selecteer dan achtereenvolgens Channel Guide,
een kanaal en Back.
• Als u het nummer van een XM-kanaal handmatig wilt invoeren, selecteer dan Channel Entry, geef een kanaalnummer
op en selecteer OK.
De kanalengids aanpassen
De kanalen van de XM-radio zijn in categorieën onderverdeeld. U kunt de categorie met kanalen selecteren die in de kanalengids
staan.
1. Selecteer in het startscherm Configureer > XM Audio > Category.
2. Selecteer een categorie.
XM-voorinstellingen
De lijst met de XM-voorinstellingen is een kanalencategorie die kan worden aangepast. U kunt uw favoriete kanalen in de
voorkeuzelijst opslaan.
Een XM-kanaal in de voorkeuzelijst opslaan
1. Selecteer in het startscherm Configureer > XM Audio.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Als u een bepaald XM-kanaal in de geselecteerde categorie wilt kiezen, selecteer dan achtereenvolgens Channel Guide,
een kanaal en Back.
• Als u het nummer van een XM-kanaal handmatig wilt invoeren, selecteer dan Channel Entry.
3. Selecteer Save Preset.
Het volume van de XM-radio aanpassen
OPMERKING: het volume kan niet worden ingesteld bij een GDL 30 of GDL 30A.
1. Selecteer in het startscherm Configureer > XM Audio.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• U schakelt het volume van de XM-radio in of uit door Mute te selecteren.
• U past het volume aan door Volume te selecteren, Omhoog of Omlaag te selecteren en vast te houden en vervolgens
OK te selecteren.
12
Supplement over de ontvangst van weerberichten en radiozenders van XM Satellite Radio op de GPSMAP 4000/5000/6000/7000-serie
XM Satellite Radio
XM Radio-balk
De XM Radio-gegevensbalk weergeven op een kaart
De XM Radio-gegevensbalk ➊ is bij alle kaarten beschikbaar. Een gegevensbalk die op een kaartplotter is ingesteld om op een
bepaalde kaart te worden weergegeven, wordt waarschijnlijk niet op een andere kaart weergegeven. Deze gegevensbalk moet
voor elke kaart afzonderlijk worden opgegeven.
➊
1. Selecteer Kaarten in het startscherm.
2. Selecteer een kaart.
3. Selecteer Menu > Gegevensbalken > XM-audio > Aan.
De XM Radio-gegevensbalk weergeven op het combinatiescherm
U kunt de XM Radio-gegevensbalk ➊ onder aan het combinatiescherm op een kaartplotter weergegeven. Zie voor informatie het
hoofdstuk “Combinaties” van de gebruikershandleiding van de GPSMAP 6000/7000-serie of de gebruikershandleiding van de
GPSMAP 4000/5000-serie.
➊
1. Selecteer de optie Combinaties in het startscherm.
2. Selecteer een combinatie.
3. Selecteer Menu > Change Combination > XM Bar > On > OK.
Supplement over de ontvangst van weerberichten en radiozenders van XM Satellite Radio op de GPSMAP 4000/5000/6000/7000-serie
13
Appendix
Appendix
Weergegevensgarantie
HET SOFTWAREPRODUCT VOOR WEERGEGEVENS WORDT IN DE HUIDIGE STAAT ("AS IS") GELEVERD.
ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN
VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID,
WORDEN HIERBIJ UITGESLOTEN.
VEILIGHEID VAN DE GEBRUIKER
Als u gebruikmaakt van de XM-services, is het uw verantwoordelijkheid om voorzichtigheid te betrachten, u aan
alle veiligheidsmaatregelen te houden die de wet heeft gesteld, en uw gezond verstand te gebruiken. U bent volledig
verantwoordelijk voor het eventuele risico dat voortvloeit uit het gebruik van de services. XM en Garmin zijn niet
verantwoordelijk voor ongelukken die het gevolg zijn van of zijn te relateren aan het gebruik van de diensten. Uw radiodienst
bevat verkeers- en weersinformatie. U erkent dat dergelijke informatie niet uw veiligheid kan garanderen, maar als aanvulling
en advies moet worden gezien en niet als veiligheidsaspect bij het gebruik van een vliegtuig, vaartuig of voertuig. Deze
informatie wordt geleverd "in de huidige staat". XM en Garmin wijzen alle garanties, uitdrukkelijk en impliciet, ten aanzien
van die informatie of het ontvangen en verzenden van die informatie van de hand. XM en Garmin garanderen verder niet
de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van het gegevensverkeer en de weersinformatie die door de
radioservice wordt gegeven. In geen geval kunt u of een derde XM en Garmin, hun gegevensleveranciers, serviceproviders,
marketing-/distributiepartners, software- of internetpartners of hardwarefabrikanten aansprakelijk stellen voor enige directe of
indirecte schade, gevolgschade, speciale schade, exemplarische of punitieve schade of winstderving door het gebruik van of door
onderbrekingen in het verzenden of ontvangen van de services.
BEPERKINGEN AAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID
a) AFWIJZING VAN GARANTIES.
WIJ BIEDEN GEEN GARANTIE EN DOEN GEEN UITSPRAKEN, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, TEN
AANZIEN VAN DE RADIOSERVICE, TENZIJ WAAR DIT NADRUKKELIJK WORDT AANGEGEVEN. HET GEBRUIK
VAN DE SERVICE DOOR U GESCHIEDT VOLLEDIG OP EIGEN RISICO. DE INHOUD EN FUNCTIONALITEIT
VAN DE SERVICE WORDEN GELEVERD “IN DE HUIDIGE STAAT” ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE,
UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. AL DERGELIJKE GARANTIES OF UITSPRAKEN (MET INBEGRIP VAN MAAR
ZONDER ENIGE BEPERKING DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID) WORDEN HIERBIJ VAN DE HAND
GEWEZEN.
b) BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID.
WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF VERLIES
DOOR HET GEBRUIK VAN DE RADIOSERVICE, OOK NIET ALS DIT HET GEVOLG IS VAN NALATIGHEID OF
ANDERSZINS. ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID NAAR U EN ENIGE ANDERE PERSOON DIE ONZE SERVICES
ONTVANGT, ZAL ONGEACHT DE OORZAAK IN GEEN GEVAL HOGER ZIJN DAT HET BEDRAG DAT U HEBT
BETAALD VOOR DE SERVICE DIE U HEBT ONTVANGEN TIJDENS DE ZES (6) MAANDEN VOORAFGAAND
AAN HET VOORVAL DAT DE SCHADE OF VERLIES HEEFT VEROORZAAKT. DEZE TOEWIJZING VAN RISICO
IS VERDISCONTEERD IN ONZE PRIJZEN. U HEBT VOLGENS DE WETTEN VAN HET LAND WAAR U WOONT,
WELLICHT MEER RECHTEN DAN IN DIT DOCUMENT STAAN BESCHREVEN.
Dit product is ontwikkeld met behulp van DAFIF™, een product van het National Geospatial-Intelligence Agency.
Dit product is niet goedgekeurd of anderszins beoordeeld door het National Geospatial-Intelligence Agency of het United States
Department of Defense (10 U.S.C. 425).
a. Onder 10 U.S.C. 456 mag er geen civiele procedure worden aangespannen tegen de Verenigde Staten op basis van de inhoud
van een navigatiehulpmiddel dat is voorbereid of verspreid door het voormalige Defense Mapping Agency (DMA), National
Imagery and Mapping Agency (NIMA) of het National Geospatial-Intelligence Agency (NGA).
b. Het DAFIF-product wordt geleverd "in de huidige staat". NGA geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met
inbegrip van maar niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties voor verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of die
voortkomen uit wetgeving, statuten of handelsgebruik, ten aanzien van de nauwkeurigheid en werking van het product.
c. NGA noch haar personeel kan aansprakelijk worden gesteld voor claims, verliezen of schades die het gevolg zijn van of
in verband kunnen worden gebracht met het gebruik van dit product. De gebruiker stemt ermee in het United States National
Geospatial-Intelligence Agency te vrijwaren van elke claim. De enige en exclusieve oplossing voor de gebruiker is om te
stoppen met het gebruik van het DAFIF-product. Dit product is ontwikkeld met behulp van DAFIF, een product van het National
Geospatial-Intelligence Agency.
14
Supplement over de ontvangst van weerberichten en radiozenders van XM Satellite Radio op de GPSMAP 4000/5000/6000/7000-serie
Appendix
Softwarelicentieovereenkomst
DOOR DE KAARTPLOTTER TE GEBRUIKEN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U BENT GEBONDEN DOOR DE
VOORWAARDEN VAN DE VOLGENDE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST. LEES DEZE OVEREENKOMST
ZORGVULDIG.
Garmin Ltd. en/of haar dochterondernemingen (“Garmin”) kent u een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd
in dit toestel (de “software”) in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken bij het normale gebruik van dit product. De
titel, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software blijven in bezit van Garmin en/of haar
dochtermaatschappijen.
U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en/of haar externe leveranciers en wordt beschermd door de wetgeving
met betrekking tot auteursrechten van de Verenigde Staten van Amerika en internationale verdragen inzake auteursrechten. U
erkent bovendien dat de structuur, organisatie en code van de Software, waarvan de broncode niet wordt verschaft, waardevolle
handelsgeheimen van Garmin en/of haar externe leveranciers zijn en dat de Software in de broncodevorm een waardevol
handelsgeheim van Garmin en/of haar externe leveranciers blijft. U verklaart dat u de software of elk deel daarvan niet zult
decompileren, demonteren, wijzigen, onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering, herleiden tot door mensen
leesbare vorm of afgeleide werken zult maken op basis van de software. U verklaart dat u de software niet zult exporteren of
herexporteren naar landen die de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika of van andere landen schenden.
Beschrijving van kleurarceringen voor weerwaarschuwingen en weerberichten
Kleur
Weergroep voor
de scheepvaart
Lichtblauw
Plotselinge
overstroming
Donkerblauw Overstroming
Subcategorieën weer
Oranje
Gebiedsoverstroming, kustoverstroming, aardverschuivingen, overstroming,
hoogwaterpeil, hydrologisch, oeveroverstroming, stormvloed
Scheepvaart/wind Stevige wind, extreme wind, aanvriezende ijsregen, windvlaag, gevaarlijke zee, sterke
branding, sterke wind, wind met orkaankracht, wind boven open water, zuidwestelijke
wind, water bij laag tij, watersportweer, krachtige vloed, kleine vaartuigen, gevaarlijke
zee voor kleine vaartuigen, ruwe zee voor kleine vaartuigen, gevaarlijke wind voor
kleine vaartuigen, scheepvaart, windvlagen, storm, sterke wind, tsunami, waterhoos,
wind, verwoestende wind
Overige
Luchtkwaliteit, inversie, asregen, stuifstof, extreme hitte, bos- en heidebranden, hitte,
hoge luchtvochtigheid, humidex, humidex en gezondheid, regen, speciaal weer, weer
Zware storm
Rood
Tornado
Paars
Tropisch
Orkaan, orkaan op land, tropische storm aan land, tropische storm, tyfoon
Donkergrijs
Zichtbaarheid
Dikke mist, dichte rook, stofstorm, smog
Wit
Winter
Polaire uitloper, lawine, sneeuwstorm, jachtsneeuw, koudegolf, extreme kou,
plotselinge vorst, vriezen, ijsmotregen, ijsmist, ijsregen, vorst, strenge vorst,
aanvriezende ijsregen, hevige sneeuw, ijsstorm, front met jachtsneeuw, sneeuwfront,
natte sneeuw, sneeuw, sneeuw en jachtsneeuw, sneeuwvlagen, gevoelstemperatuur,
winterstorm, winterweer
Geel
Roze
Serviceovereenkomst XM Satellite Radio
XM Satellite Radio Inc.
De hardware en het maandabonnement worden afzonderlijk verkocht. Het abonnementsgeld geldt alleen voor de consument.
Er zijn ook andere kosten en belastingen, waaronder eenmalige activeringskosten. Alle programmakosten en weergegevens
kunnen worden gewijzigd. De weergaven van XM WX-weergegevens en de beschikbaarheid van elk product verschillen
per apparaat. De ontvangst van het XM-signaal kan per locatie verschillen. Abonnementen zijn onderhevig aan de
klantovereenkomst bij de XM Welcome Kit en op xmradio.com. XM Radio U.S. Satellite Services zijn alleen beschikbaar voor
personen van 18 jaar en ouder in de 48 aangrenzende staten van Amerika en in D.C. XM WX is een geregistreerd handelsmerk
van XM Satellite Radio Inc.
Supplement over de ontvangst van weerberichten en radiozenders van XM Satellite Radio op de GPSMAP 4000/5000/6000/7000-serie
15
Index
Index
A
abonnement
weer 11
alarmen
maritiem 11
overstroming 11
plotselinge overstroming 11
tornado 11
zware storm 11
antenne
extern of intern selecteren 11
GSM of XM selecteren 11
vereisten 1
B
berichten, weer 4
bewolking 2, 10
bliksem 3
boeirapporten 8
D
drukcentra 4
druk, oppervlak 7
E
externe antenne 11
G
Garmin Product Support i
geanimeerde radarlus 2
gegevens van IR-satelliet 9, 10
golf
hoogte 6
periode 6
richting 6
K
kaarten
navigatie 9
neerslag 2
Perspective 3D 9
verwachting 4, 9
vissen 9
visweer 7
wisselen 2
zeegangen 5
kanalengids 12
kleurarcering 15
L
legenda’s 6, 10
N
Nationale weerdienst 1
navigatiekaart 9
neerslag 2
Neerslagkaart 2
16
O
oppervlaktedruk 7
oppervlaktewind 6
orkanen 3
overlay, weer 9
P
Perspective 3D-kaart 9
productondersteuning i
productondersteuning, contact opnemen i
R
radio-ontvanger i
radio, XM-satelliet 12
registreren 2
X
XM Satellite Radio 12
XM Satellite Radio-balk 13
XM WX Satellite Weather 1
Z
zeegangen 5
zeegangkaart 5
zeetemperatuur 10
zicht
navigatiekaart 10
weerscherm 7
S
satellite IR 10
simulatormodus i
stormkernen 3
T
temperatuur, zeewater 10
U
uitzendingen, weergegevens 2
V
Viskaart 9
weer 7
vislocaties 7, 10
volume 12
voorinstellingen 12
W
waarschuwingen, weer 4
watertemperatuur 7
waypoints, maken 9
weer
alarmen 11
antenne i
berichten 4
fronten 4
neerslaggegevens 2
Neerslagkaart 2
overlay 9
Viskaart 7
waarschuwingen 4
weersverwachtingen 4
buitengaats 4
heden 4
maritiem 4
plaats 5
toekomstig 4
verleden 4
vis 10
weer 4
Weersverwachtingkaart 4, 9
winden, oppervlakte 6
WX kopen 2
Supplement over de ontvangst van weerberichten en radiozenders van XM Satellite Radio op de GPSMAP 4000/5000/6000/7000-serie
Ga voor de nieuwste gratis software-updates (exclusief kaartgegevens) gedurende de gehele levensduur van uw
Garmin-producten naar de website van Garmin op www.garmin.com.
© 2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Verenigde Staten.
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd Koninkrijk.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Mei 2011
190-01245-35 versie A
Gedrukt in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising