Garmin | GDL 40, Canada | Garmin GDL 40, Canada Komplement

Garmin GDL 40, Canada Komplement
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series
Weather and XM Satellite Radio
®
®
supplement
© 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas
eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd
att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia
av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela
copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är
strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet
utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för
aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.
Garmin®, Garmin-logotypen, GPSMAP®, BlueChart®, GDL® och g2 Vision® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, registrerade i
USA och i andra länder. Dessa varumärken får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. DAFIF™ är ett varumärke som tillhör National GeospatialIntelligence Agency. XM® och XM WX Satellite Weather® är registrerade varumärken som tillhör XM Satellite Radio Inc.
Introduktion
Introduktion
 VARNING
Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om
produkten och säkerhet.
Den här handboken innehåller information om XM WX Satellite Weather®, väderinformation över GSMmobiltelefonsystemet (Global System for Mobile communication) och XM®-satellitradioinformation för följande produkter:
GPSMAP® 4008
GPSMAP 5008
GPSMAP 6008
GPSMAP 7012
GPSMAP 4010
GPSMAP 5012
GPSMAP 6012
GPSMAP 7015
GPSMAP 4012
GPSMAP 5015
GPSMAP 6208
GPSMAP 7012
GPSMAP 4208
GPSMAP 5208
GPSMAP 6212
GPSMAP 7015
GPSMAP 4210
GPSMAP 5212
GPSMAP 4212
GPSMAP 5215
Krav på mobiltelefonutrustning
För att använda väderinformation över mobiltelefonnätet måste du ha en GSM-antenn, t.ex. en Garmin GDL 40.
Information om hur du ansluter din plotter till en mobiltelefonantenn finns i antennens installationsinstruktioner.
Krav på XM-utrustning
För att använda XM WX Satellite Weather måste du ha Garmins XM-satellitvädermottagare. För att använda XM Satellite
Radio måste du ha Garmins XM-satellitradiomottagare. Gå till www.garmin.com/xm för mer information. Anvisningar för
hur du ansluter XM-antennen och mottagarren samt prenumerationsinstruktioner finns i XM-utrustningens bruksanvisning.
Kontakta Garmins produktsupport
Kontakta Garmins produktsupport om du har frågor om den här produkten.
• Om du befinner dig i USA går du till www.garmin.com/support eller kontaktar Garmin USA per telefon på (913)
397.8200 eller (800) 800.1020.
• I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på 0808 2380000.
• I Europa går du till www.garmin.com/support och klickar på Contact Support för information om support från ditt
hemland.
Simulatorläge
Simulatorläget tillhandahåller en simulering av väderinformation över mobiltelefonnätet.
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather and XM Satellite Radio Supplement
i
Introduktion
Innehållsförteckning
Introduktion............................................................................................................................................i
Krav på mobiltelefonutrustning................................................................................................................................. i
Krav på XM-utrustning.............................................................................................................................................. i
Kontakta Garmins produktsupport............................................................................................................................ i
Simulatorläge........................................................................................................................................................... i
XM WX Satellite Weather och väderinformation över mobiltelefonnätet........................................1
Väderinformation över mobiltelefonnätet.................................................................................................................1
XM WX Satellite Weather........................................................................................................................................1
Väderfunktioner.......................................................................................................................................................1
Väderdatasändningar..............................................................................................................................................2
Statusmeddelanden................................................................................................................................................2
Visa nederbördsinformation.....................................................................................................................................2
Växla väderkarta.....................................................................................................................................................2
Information om stormcell och åskväder...................................................................................................................3
Orkaninformation.....................................................................................................................................................3
Vädervarningar och väderrapporter........................................................................................................................4
Prognosinformation.................................................................................................................................................4
Visa havsförhållanden.............................................................................................................................................5
Visa fiskeinformation...............................................................................................................................................7
Siktinformation.........................................................................................................................................................7
Visa bojrapporter.....................................................................................................................................................8
Visa lokal väderinformation nära en boj..................................................................................................................8
Skapa en waypoint på prognoskartan.....................................................................................................................9
Om överlagrad väderbild.........................................................................................................................................9
Väderlekslarm....................................................................................................................................................... 11
Välja en mobiltelefon- eller XM-antenn................................................................................................................. 11
Välja en extern mobiltelefonantenn....................................................................................................................... 11
Visa information om väderprenumerationen.......................................................................................................... 11
XM Satellite Radio..............................................................................................................................12
Använda XM radio.................................................................................................................................................12
Bilaga...................................................................................................................................................14
Väderinformationsgaranti......................................................................................................................................14
Programlicensavtal................................................................................................................................................15
Beskrivning av färgskuggningar i vädervarningar och väderrapporter .................................................................15
Avtal för XM-satellitradiotjänst...............................................................................................................................15
Index....................................................................................................................................................16
ii
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather and XM Satellite Radio Supplement
XM WX Satellite Weather och väderinformation över mobiltelefonnätet
XM WX Satellite Weather och väderinformation
över mobiltelefonnätet
 Varning
Den väderinformation som tillhandahålls via den här produkten kan råka ut för avbrott, innehålla fel eller gammal
information och du ska följaktligen inte lita helt på den. Använd alltid sunt förnuft när du kör eller navigerar och
kontrollera alternativa källor till väderinformation innan du fattar beslut som påverkar säkerheten. Du godkänner att du
är personligen ansvarig för användning av väderinformationen och för alla dina beslut vad gäller att köra eller navigera i
vädret. Garmin ansvarar inte för några följder av användningen av väderinformationen.
Väderinformation över mobiltelefonnätet
Cellular Weather tillhandahåller data genom trådlösa tjänstleverantörer. En antenn, t.ex. Garmin GDL® 40, kommunicerar
med närliggande mobiltelefonmaster och tar emot väderinformationen. Väderinformationen för varje funktion kommer
från välrenommerade väderinformationscentra, t.ex. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) National
Weather Service, Environment Canada och Météo-France.
Innan du kan ta emot väderinformation över mobiltelefonnätet måste du teckna en årsprenumeration på önskad tjänst på
http://my.garmin.com. Du kan köpa ett dagpass direkt från plottern. Ett dagpass ger dig väderinformation under 24 timmar
framåt. Information för hur du aktiverar den här tjänsten finns i antennens installationsinstruktioner eller instruktionerna på
http://my.garmin.com.
XM WX Satellite Weather
En Garmin XM-satellitvädermottagare och antenn tar emot XM WX Satellite Weather-information och visar den
sedan på olika Garmin-enheter, inklusive sjökortet på en plotter. Väderinformationen för varje funktion kommer från
välrenommerade väderdatacentra, t.ex. National Weather Service och Hydrometeorological Prediction Center. För mer
information, gå till XM WX Satellite Weathers webbplats på www.xmwxweather.com.
För att kunna visa XM WX Satellite Weather-information måste du ha en prenumeration på XM WX Satellite Weather och
en Garmin XM-satellitvädermottagare ansluten till en plotter.
Väderfunktioner
Funktion
XM WX Satellite
Weather
Väderinformation över
mobiltelefonnätet
Typ av nederbörd (sidan 2)
X
X
Satellitbild av molntäcke (sidan 2)
X
X
Europeisk, kanadensisk och amerikansk (USA) radar (sidan 2)
X
X
Åskväder (sidan 3)
X
X
Allvarlig storm-spår (sidan 3)
X
Varningar i Kanada och USA (sidan 4)
X
X
Orkanspår (sidan 3)
X
X
Yt WX-analys (sidan 4)
X
Prognos för lufttryck på havsnivå (sidan 4)
X
X
Ortsprognoser (sidan 5)
X
X
Vindvektorer på marken (sidan 6)
X
X
Vågriktning och prognos för vågriktning (sidan 6)
X
X
Våghöjd och prognos för våghöjd (sidan 6)
X
X
Vågperiod och prognos för vågperiod (sidan 6)
X
X
Prognoser för fiskeplatser (sidan 7)
X
Sikt (sidan 7) och siktprognos (sidan 8)
X
Lokal marin prognos från nationell väderstation (sidan 8)
X
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather and XM Satellite Radio Supplement
X
1
XM WX Satellite Weather och väderinformation över mobiltelefonnätet
Funktion
XM WX Satellite
Weather
Väderinformation över
mobiltelefonnätet
Bojinformation (sidan 8)
X
X
Temperatur och lufttryck på havsnivå (sidan 9)
X
X
Väderdatasändningar
Satellitväderinformation sänds ut med fasta intervall. Ett exempel: XM -väderradarinformation sänds ut med
femminutersintervaller. Väderinformation över mobiltelefonnätet sänds ut med femtonminutersintervaller. När Garminmottagaren är påslagen eller när en annan väderfunktions väljs, måste mottagaren ta emot ny information innan den kan
visas. Du kan uppleva en fördröjning innan väderinformation eller en annan funktion visas på sjökortet.
Obs! Utseendet på väderfunktioner kan ändras när du byter informationskälla.
När du köper väderinformation över mobiltelefonnätet eller när plottern automatiskt begär en uppdatering från
vädertjänsten, skickas båtens aktuella position och plottern får sedan väderinformation för det aktuella området, centrerat
runt din aktuella position.
Statusmeddelanden
När du visar en väderkarta kan det hända att ett statusmeddelanden, t.ex. som det följande, visas längst upp till vänster.
• Köp WX – du måste köpa ett dagpass eller en prenumeration för att visa väderinformation (sidan 1).
• Registrera dig – du måste registrera din mobiltelefonantenn innan du kan köpa och visa väderinformation från
mobiltelefonnätet (sidan 1). Om det här meddelandet visas när du har registrerat antennen stänger du av systemet och
slår på det igen.
Visa nederbördsinformation
Nederbörd täcker in allt från väldigt lätt regn och snö upp till kraftiga åskstormar, och de anges med olika skuggor och
färger. Nederbörd visas antingen enskilt eller tillsammans med annan väderinformation.
På skärmen Hem väljer du Väder > Nederbörd.
Tidsstämpeln i det övre vänstra hörnet på skärmen anger hur lång tid som förflutit sedan leverantören av
väderinformation uppdaterade informationen.
Visa ett animerat radar-urval
Du kan visa nederbördsinformation som en bild från den senaste uppdateringen eller som en animerad slinga utifrån de
senaste uppdateringarna.
På skärmen Hem väljer du Väder > Nederbörd > Meny > Radar-urval > På.
Tidsstämpeln i det övre vänstra hörnet på skärmen anger hur lång tid som förflutit sedan leverantören genererade den
väderradarbild som visas på skärmen.
Visa molntäcke
Du kan välja att visa eller dölja molntäcket. XM-väderinformation innehåller information om molntopparnas höjd.
Väderinformation över mobiltelefonnätet visar moln utifrån de molntoppstemperaturer som avläses av infraröda satelliter.
Mörkare skuggor av grått betecknar kallare moln som ofta hittas vid cirrus- eller åskmoln. Ljusare skuggor eller brist på
skuggor betecknar varmare moln som ofta associeras med stratus eller dimma.
På skärmen Hem väljer du Väder > Nederbörd > Meny > Molntäcke > Visa.
Växla väderkarta
Du kan växla från en typ av väderkarta till en annan.
1.
2.
3.
4.
2
På skärmen Hem väljer du Väder.
Välj en väderkarta.
Välj Meny > Ändra väder.
Välj en annan väderkarta.
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather and XM Satellite Radio Supplement
XM WX Satellite Weather och väderinformation över mobiltelefonnätet
Information om stormcell och åskväder
Obs! Stormcellsinformation är bara tillgänglig om du tar emot XM WX Satellite Weather-data. Den är inte tillgänglig om
du tar emot väderdata över mobiltelefonnätet.
Stormcellsikoner ➊ på nederbördskartan anger både den aktuella positionen för en storm och den projicerade banan för den
stormen för den närmaste framtiden.
➊
➋
➌
Röda koner ➋ visas med en stormcellsikon och den bredaste delen av varje kon pekar i stormcellens projicerade riktning.
De röda linjerna i varje kon anger var stormen mest sannolikt kommer att befinna sig den närmaste tiden. Varje linje
betecknar 15 minuter.
Blixtnedslag betecknas av blixtikoner ➌. Blixtar visas på nederbördskartan om nedslag registrerats under de senaste sju
minuterna. Det markbaserade nätverket för registrering av blixtnedslag upptäcker bara blixtar som går från moln till mark.
Orkaninformation
Nederbördskartan kan visa den aktuella positionen för en orkan ➊, en tropisk storm eller ett tropiskt lågtryck. En röd
linje som sträcker sig ut ur en orkanikon anger den projicerade banan ➋ för orkanen. Mörkare punkter på den röda linjen
anger de projicerade platser genom vilka orkanen kommer att passera, utifrån den information som tagits emot från
väderdataleverantören.
➋
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather and XM Satellite Radio Supplement
➊
3
XM WX Satellite Weather och väderinformation över mobiltelefonnätet
Vädervarningar och väderrapporter
När en sjövädervarning, väderbevakning, väderrekommendation, väderrapport eller annan väderinformation utfärdas, anger
skuggningen ➊ det område som informationen gäller. Om du vill visa information om varningen eller rapporten väljer du
det skuggade området. Vattenlinjerna ➋ på sjökortet anger gränserna för marina sjöprognoser, kustprognoser och offshoreprognoser. Väderrapporter kan bestå av antingen väderbevakningar eller väderrekommendationer.
Se bilagan (sidan 15) för en lista över färgskuggornas betydelser.
➋
➊
Prognosinformation
På prognoskartan visas ortsprognoser, marina väderprognoser, varningar, orkanvarningar, METAR-rapporter,
regionsvarningar, väderfronter och tryckcentrum (endast XM-väderdata), yttryck och WX-bojar.
Visa aktuell prognosinformation
På skärmen Hem väljer du Väder > Väderprognos.
Visa prognosinformation för en annan tidsperiod
Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig om du tar emot XM WX Satellite Weather-data. Den är inte tillgänglig om du
tar emot väderdata över mobiltelefonnätet.
1. På skärmen Hem väljer du Väder > Väderprognos.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Om du vill visa väderprognosen för kommande 12 timmar väljer du Nästa väderprognos och om du vill visa
prognoser upp till 48 timmar framåt, i steg om 12 timmar, väljer du Nästa väderprognos igen.
• Om du vill visa väderprognosen för de föregående 12 timmarna väljer du Föregående väderprognos och om
du vill visa föregående prognoser upp till 48 timmar tillbaka i tiden, i steg om 12 timmar, väljer du Föregående
väderprognos igen.
Visa en marin väderprognos eller en offshore-väderprognos
1. På skärmen Hem väljer du Väder > Väderprognos.
2. Panorera sjökortet till en offshore-plats.
Alternativen Marin väderprognos eller Offshore-väderprognos visas när prognosinformation finns tillgänglig.
3. Välj Marin väderprognos eller Offshore-väderprognos.
Väderfronter och tryckcentra:
Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig om du tar emot XM WX Satellite Weather-data. Den är inte tillgänglig om du
tar emot väderdata över mobiltelefonnätet.
4
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather and XM Satellite Radio Supplement
XM WX Satellite Weather och väderinformation över mobiltelefonnätet
Väderfronter visas som linjer som anger den främre kanten av en luftmassa.
Frontsymbol
Beskrivning
Kallfront
Varmfront
Stillastående front
Ocklusionsfront
Lågtrycksområde
Tryckcentrumsymboler visas ofta nära väderfronter.
Tryckcentrumsymbol
Beskrivning
Anger ett lågtryckscentrum, som är en region med relativt lågt tryck. När du flyttar dig bort från
ett lågtryckscentrum ökar trycket. Vindarna strömmar moturs runt lågtryckscentrum på det
norra halvklotet.
Anger ett högtryckscentrum, som är en region med relativt högt tryck. När du flyttar dig bort
från ett högtryckscentrum faller trycket. Vindarna strömmar medurs runt högtryckscentra på
det norra halvklotet.
Ortsprognoser
Ortsprognoser visas som vädersymboler ➊. Prognosen visas i 12-timmarssteg. XM WX Satellite Weather innehåller data
för de kommande 48 timmarna. Väderinformation över mobiltelefonnätet innehåller data för de kommande 24 timmarna.
➊
Symbol
Väder
Symbol
Väder
Symbol
Väder
Delvis molnigt
Regn (duggregn, snöblandat regn, skurar)
Blåsigt
Åska
Uppehåll (soligt, varmt, klart)
Dimma
Smog (dammigt,
disigt)
Snö (snöbyar, byigt, snöstorm, drivande
snö, snöblandat regn, underkylt regn,
underkylt duggregn)
Molnigt
Visa havsförhållanden
På sjökortet Havsförhållanden visas information om ytförhållanden, inklusive vindar, våghöjd, vågperiod och vågriktning.
På skärmen Hem väljer du Väder > Havsförhållanden.
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather and XM Satellite Radio Supplement
5
XM WX Satellite Weather och väderinformation över mobiltelefonnätet
Ytvindar
Ytvindvektorer visas på sjökortet Havsförhållanden med vindpilar som anger från vilken riktning vinden blåser. En vindpil
är en cirkel med en svans. Linjen eller flaggan ansluten till svansen betecknar vindhastigheten. En kort linje betecknar
5 knop, en lång linje betecknar 10 knop och en triangel betecknar 50 knop.
Vindpil
Vindhastighet
Lugnt
Vindriktning
Vindpil
Vindhastighet
20 knop
5 knop
50 knop
10 knop
65 knop
Vindriktning
15 knop
Våghöjd, vågperiod och vågriktning
Våghöjder för ett område visas som variationer i färg. Olika färger anger olika våghöjder ➊, som visas i beskrivningen ➋
till vänster på skärmen.
➋
➊
➌
➍
Vågperioden anger tiden (i sekunder) mellan närliggande vågor. Vågperiodlinjer ➌ anger områden som har samma
vågperiod.
Vågriktningar visas på sjökortet med röda pilar ➍. Riktningen på varje pil pekar i den riktning som en våg rör sig.
Visa prognosinformation för havsförhållanden för en annan tidsperiod
Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig om du tar emot XM WX Satellite Weather-data. Den är inte tillgänglig om du
tar emot väderdata över mobiltelefonnätet.
1. På skärmen Hem väljer du Väder > Havsförhållanden.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Om du vill visa prognosen för havsförhållanden för kommande 12 timmar väljer du Nästa väderprognos, och om
du vill visa prognoser upp till 48 timmar fram, i steg om 12 timmar, väljer du Nästa väderprognos igen.
• Om du vill visa prognosen för havsförhållanden för de föregående 12 timmarna väljer du Föregående
väderprognos och om du vill visa föregående prognoser upp till 48 timmar tillbaka i tiden, i steg om 12 timmar,
väljer du Föregående väderprognos igen.
6
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather and XM Satellite Radio Supplement
XM WX Satellite Weather och väderinformation över mobiltelefonnätet
Visa fiskeinformation
På sjökortet Fiske visas den aktuella vattentemperaturen, aktuella yttrycksförhållanden och fiskeprognoser.
På skärmen Hem väljer du Väder > Fiske.
Yttryck och vattentemperaturdata
Information om yttryck visas som tryckisobarer och tryckcentrum. Isobarer ➊ ansluter punkter med samma tryck.
Tryckavläsningar kan hjälpa dig fastställa väder- och vindförhållanden. Högtrycksområden är vanligen associerade med bra
väder. Lågtrycksområden är vanligen associerade med moln och risk för nederbörd. Isobarer som är packade nära varandra
visar på en kraftig tryckgradient. Kraftiga tryckgradienter är associerade med områden av kraftiga vindar.
➋
➊
Tryckenheter visas i millibar (mb), tum kvicksilver (inHg) eller hektopascal (hPa).
Färgade skuggor, som definierat i beskrivningen ➋ längst upp till vänster på skärmen, anger vattnets yttemperatur.
Prognoser för fiskeplatser
Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig om du tar emot XM WX Satellite Weather-data. Den är inte tillgänglig om du
tar emot väderdata över mobiltelefonnätet.
Du kan visa områden som har optimala väderförhållanden för vissa fiskarter.
1. På skärmen Hem väljer du Väder > Fiske > Meny > Fish Species.
2. Välj en fiskart.
3. Välj Läge > På.
4. Upprepa steg 2 och 3 för att visa områden med optimala väderförhållanden för ytterligare fiskarter.
Skuggade områden anger optimala fiskeområden. Om du har valt flera fiskarter kan du välja ett skuggat område för att visa
de fiskarter som ingår i det skuggade området.
Siktinformation
Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig om du tar emot XM WX Satellite Weather-data. Den är inte tillgänglig om du
tar emot väderdata över mobiltelefonnätet.
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather and XM Satellite Radio Supplement
7
XM WX Satellite Weather och väderinformation över mobiltelefonnätet
Sikten är prognosens maximala horisontella avstånd som du kan se på ytan, så som visas i beskrivningen ➊ till vänster på
skärmen. Variationer i siktskuggningen ➋ visar prognosens förändring i ytsikten.
➊
➋
Visa siktinformation
På skärmen Hem väljer du Väder > Sikt.
Visa prognosens siktinformation för en annan tidsperiod
1. På skärmen Hem väljer du Väder > Sikt.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Om du vill visa siktprognosen för kommande 12 timmar väljer du Nästa väderprognos och om du vill visa
prognoser upp till 48 timmar framåt, i steg om 12 timmar, väljer du Nästa väderprognos igen.
• Om du vill visa siktprognosen för de föregående 12 timmarna väljer du Föregående väderprognos och om du
vill visa föregående prognoser upp till 48 timmar tillbaka i tiden, i steg om 12 timmar, väljer du Föregående
väderprognos igen.
Visa bojrapporter
Rapportavläsningarna tas från bojar och kustobservationsstationer. Dessa avläsningar används för att fastställa
lufttemperatur, daggpunkt, vattentemperatur, tidvatten, våghöjd och -period, vindriktning och -hastighet och barometriskt
tryck.
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Väder.
Välj en väderkarta.
.
Välj
Välj Granska > Boj.
Granska visas inte om markören inte befinner sig nära ett objekt. Om markören bara befinner sig nära ett enda objekt
visas bojens namn.
Visa lokal väderinformation nära en boj
Du kan välja ett område nära en boj om du vill visa prognosinformation.
1. På skärmen Hem väljer du Väder.
2. Välj en väderkarta.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj en position på sjökortet.
• Dra i skärmen för att panorera till en ny plats och välj sedan platsen på sjökortet.
4. Välj Lokalt väder.
8
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather and XM Satellite Radio Supplement
XM WX Satellite Weather och väderinformation över mobiltelefonnätet
5. Så här slutför du en åtgärd:
• Om du vill visa aktuella väderförhållanden från en lokal vädertjänst väljer du Aktuella förh.
• Om du vill visa en lokal väderprognos väljer du Väderprognos.
• Om du vill visa information om ytvindar och barometriskt tryck väljer du Havsyta.
• Om du vill visa vind- och våginformation väljer du Marin rapport.
Skapa en waypoint på prognoskartan
1. På skärmen Hem väljer du Väder.
2. Välj en väderkarta.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj en position på sjökortet.
• Dra i skärmen för att panorera till en ny plats och välj sedan platsen på sjökortet.
4. Välj Skapa waypoint.
5. Om du vill namnge waypointen eller ange information om den väljer du waypointen på skärmens högra sida och väljer
Ändra.
• Välj Namn, ange namnet och välj Klar.
• Välj Symbol och ange en symbol.
• Välj Djup, ange djupet och välj Klar.
• Välj Vattentemperatur, ange vattentemperaturen och välj Klar.
• Välj Kommentar, ange kommentaren och välj Klar.
Om överlagrad väderbild
Den överlagrade väderbilden visar både väder- och väderrelaterad information på sjökortet, fiskekortet och sjökortsvyn
Perspective 3D. Sjökortet och fiskekortet kan visa WX-radar, höjden på molntoppar (XM-väder), infraröda satellitdata för
moln (väderinformation över mobiltelefonnätet), blixtar, WX-bojar, regionsvarningar och orkanvarningar. Sjökortsvyn
Perspective 3D kan visa WX-radar.
Inställningar för överlagrad väderbild som konfigurerats för ett sjökort används inte för andra sjökort. Inställningar för
överlagrad väderbild för varje sjökort måste konfigureras separat.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt om du använder ett BlueChart® g2 Vision®-datakort, ett BlueChart g2-datakort eller om ditt
inbyggda sjökort hanterar fiskekort.
Slå på överlagrad väderbild för ett sjökort
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Sjökort eller Fiskekort.
3. Välj Meny > Kortinställning > Väder > På.
Visa nederbördsdata från WX-radar på ett sjökort
Innan du kan visa WX-radarinformation på ett sjökort måste du slå på överlagrad väderbild (sidan 9).
WX-radarn visar väldigt lätt regn och snö upp till kraftiga åskstormar med olika skuggor och färger.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Sjökort eller Fiskekort.
3. Välj Meny > Kortinställning > Väder > WX RADAR > På.
Visa väderbojar på ett sjökort
Innan du kan visa väderbojar på ett sjökort måste du slå på överlagrad väderbild (sidan 9).
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Sjökort eller Fiskekort.
3. Välj Meny > Kortinställning > Väder > WX-bojar > På.
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather and XM Satellite Radio Supplement
9
XM WX Satellite Weather och väderinformation över mobiltelefonnätet
Visa en väderbeskrivning på ett sjökort
Innan du kan visa en väderbeskrivning på ett sjökort måste du slå på överlagrad väderbild (sidan 9).
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Sjökort eller Fiskekort.
3. Välj Meny > Kortinställning > Väder > Text > Visa.
Visa molntäckesinformation på sjökortet
Innan du kan visa molntäckesinformation på ett sjökort måste du slå på överlagrad väderbild (sidan 9).
Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig om du tar emot XM WX Satellite Weather-data. Den är inte tillgänglig om du
tar emot väderdata över mobiltelefonnätet.
På skärmen Hem väljer du Sjökort > Sjökort > Meny > Kortinställning > Väder > Molntäcke > På.
Visa infraröd satellitinformation på sjökortet
Innan du kan visa infraröda satellitdata på ett sjökort måste du slå på överlagrad väderbild (sidan 9).
Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig om du tar emot väderinformation över mobiltelefonnätet. Den är inte
tillgänglig om du tar emot XM WX Satellite Weather-data.
Infraröda satellitdata visar moln baserat på molntopparnas temperaturer. Mörkare skuggor av grått betecknar kallare
moln som ofta hittas vid cirrus- eller åskmoln. Ljusare skuggor eller brist på skuggor betecknar varmare moln som ofta
associeras med stratus eller dimma.
På skärmen Hem väljer du Sjökort > Sjökort > Meny > Kortinställning > Väder > IR-satellit > På.
Visa siktdata på sjökortet
Innan du kan visa siktdata på ett sjökort måste du slå på överlagrad väderbild (sidan 9).
Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig om du tar emot XM WX Satellite Weather-data. Den är inte tillgänglig om du
tar emot väderdata över mobiltelefonnätet.
Sikten är prognosens maximala horisontella avstånd som kan ses på ytan.
På skärmen Hem väljer du Sjökort > Sjökort > Meny > Kortinställning > Väder > Sikt > På.
Visa vattentemperaturdata på fiskekortet
Innan du kan visa vattentemperaturdata på ett sjökort måste du slå på överlagrad väderbild (sidan 9).
På skärmen Hem väljer du Sjökort > Fiskekort > Meny > Kortinställning > Väder > Vattentemp. > På.
Visa fiskeprognosdata på fiskekortet
Innan du kan visa fiskeprognosdata på ett sjökort måste du slå på överlagrad väderbild (sidan 9).
Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig om du tar emot XM WX Satellite Weather-data. Den är inte tillgänglig om du
tar emot väderdata över mobiltelefonnätet.
Du kan visa områden som har optimala väderförhållanden för vissa fiskarter.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort > Fiskekort > Meny > Kortinställning > Väder > Fish Species > På.
2. Välj en fiskart.
3. Välj Läge > På.
Skuggade områden anger optimala fiskeområden.
4. Upprepa steg 2 och 3 för att visa områden med optimala väderförhållanden för ytterligare fiskarter.
5. Välj ett skuggat område för att visa de fiskarter som ingår i det skuggade området.
10
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather and XM Satellite Radio Supplement
XM WX Satellite Weather och väderinformation över mobiltelefonnätet
Väderlekslarm
Ställa in väderlekslarm
Du kan ställa in ett larm som ljuder vid väderleksvarningar.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Larm > Väder.
2. Slutför en eller flera av följande åtgärder:
• Välj Marint > På.
• Välj Tornado > På.
• Välj Allvarlig storm > På.
• Välj Översvämning > På.
• Välj Flodvåg > På.
• Välj Vind/sikt > På.
• Välj Vinter > På.
Obs! Larmen för Vind/sikt och Vinter är bara tillgängliga om du tar emot väderdata över mobiltelefonnätet. De är inte
tillgängliga om du tar emot XM WX Satellite Weather-data.
Välja en mobiltelefon- eller XM-antenn
Om din plotter är ansluten till både en mobiltelefonantenn och en XM-antenn måste du välja vilken antenn som ska
tillhandahålla vädertjänsten. Om du bara är ansluten till en antenn väljs den antennen automatiskt.
Om du har både en mobiltelefonantenn och en XM-antenn ansluten till plottern och du väljer mobiltelefonantennen, visas
inga XM-väderdata, men din XM-radio är fortfarande tillgänglig (om du har en betald prenumeration). Om du väljer XMantennen visas inte väderdata från mobiltelefonnätet.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Kommunikation > Inställning NMEA 2000 > Standardkällor >
Väderantenn.
2. Välj en antenn.
Välja en extern mobiltelefonantenn
Om din plotter är ansluten till en extern mobiltelefonantenn måste du välja den antennen på plottern.
På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Kommunikation > Inställning NMEA 2000 > Enhetslista > GDL 40 >
Konfigurering > GSM-antenn > Extern.
Visa information om väderprenumerationen
Du kan visa information om de vädertjänster du prenumererar på och hur många minuter som förflutit sedan informationen
för varje tjänst uppdaterades. Den tid som förflutit sedan den senaste väderhämtningen visas för väderdata över
mobiltelefonnätet. Om du har köpt ett dagpass visas även klockslaget för inköpet och när dagpasset förfaller.
På skärmen Hem väljer du Väder > Väderprenumeration.
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather and XM Satellite Radio Supplement
11
XM Satellite Radio
XM Satellite Radio
För att använda XM Satellite Radio-funktionen måste du ha Garmins XM-satellitradiomottagare ansluten till plottern och
till båtens ljudingång. Du måste också ha en prenumeration på XM Satellite Radio. Gå till www.garmin.com/xm för mer
information om prenumeration.
Använda XM radio
Välja en XM Radio-kanal
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > XM Audio.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• För att välja en viss XM-kanal inom den valda kategorin väljer du Channel Guide, väljer en kanal och sedan
Tillbaka.
• För att ange ett XM-kanalnummer manuellt väljer du Channel Entry, anger ett kanalnummer och väljer Klar.
Anpassa kanalguiden
XM Radio-kanalerna är indelade i kategorier. Du kan välja vilken kategori med kanaler som visas i kanalguiden.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > XM Audio > Category.
2. Välj en kategori.
XM-snabbval
XM-snabbvalslistan är en anpassningsbar kanalkategori. Du kan spara dina favoritkanaler i snabbvalslistan.
Spara en XM-kanal i snabbvalslistan
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > XM Audio.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• För att välja en viss XM-kanal inom den valda kategorin väljer du Channel Guide, väljer en kanal och sedan
Tillbaka.
• Om du vill ange ett XM-kanalnummer manuellt väljer du Channel Entry.
3. Välj Save Preset.
Justera XM Radio-volymen
Obs! Volymkontrollen är inte tillgänglig när du använder en GDL 30 eller GDL 30A.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > XM Audio.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Om du vill stänga av eller slå på XM-radiovolymen väljer du Mute.
• Om du vill justera volymnivån väljer du Volym, håller ned Upp eller Ner och väljer Klar.
12
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather and XM Satellite Radio Supplement
XM Satellite Radio
XM Radio-stapel
Visa XM Radio-datastapeln på ett sjökort
XM Radio-datastapeln ➊ är tillgänglig på alla sjökort. På en plotter kan det hända att en datastapel som ställts in på att
visas på ett sjökort inte visas på ett annat sjökort. Datastapeln för varje karta måste konfigureras separat.
➊
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj ett sjökort.
3. Välj Meny > Datastaplar > XM Audio > På.
Visa XM Radio-datastapeln på kombinationsskärmbilden
Du kan visa XM Radio-datastapeln ➊ längs nederkanten av kombinationsskärmbilden på en plotter. För mer information,
se kapitlet "Kombinationer" i Användarhandboken för GPSMAP 6000/7000-serien eller Användarhandboken för
GPSMAP 4000/5000-serien.
➊
1. Välj Kombinationer på skärmen Hem.
2. Välj en kombination.
3. Välj Meny > Ändra kombinationen > XM Bar > På > Klar.
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather and XM Satellite Radio Supplement
13
Bilaga
Bilaga
Väderinformationsgaranti
VÄDERDATAPROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK”. ALLA ÖVRIGA GARANTIER,
UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER
LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER SKYDD MOT INTRÅNG UTELÄMNAS HÄRMED.
ANVÄNDARSÄKERHET
Om du använder XM-tjänsterna är det ditt ansvar att vara försiktig och följa alla säkerhetsföreskrifter som krävs av
lagen och ditt eget goda omdöme. Du antar hela risken för användningen av tjänsterna. XM och Garmin antar inget
ansvar för olyckor som uppkommer i samband med användningen av tjänsterna. Din radiotjänst inkluderar trafik- och
väderinformation och du accepterar att sådan information inte är avsedd som ”livsavgörande” utan istället ska ses som
tilläggsinformation och som rekommendationer, och att du därför inte kan lita på den som säkerhetskritisk i samband
med användning av flygplan, båtar eller bilar. Denna information tillhandahålls i ”befintligt skick” och XM och Garmin
friskriver från alla garantier, uttryckta eller underförstådda, med avseende på detta och utsändning eller mottagning av
den. XM och Garmin garanterar vidare inte noggrannheten, tillförlitligheten, fullständigheten eller riktigheten för den
trafik- och väderinformation som presenteras av radiotjänsten. Under inga omständigheter ansvarar XM och Garmin,
deras dataleverantörer, tjänsteleverantörer, marknadsförings-/distributions-, programvaru- eller Internet-partners eller
maskinvarutillverkare för dig eller annan tredje part, för några direkta, indirekta, oavsiktliga, följdskador, särskilda,
mönstergilla skador, ej heller straffvite eller förlorade intäkter uppkomna av användningen eller för avbrott i utsändningen
eller mottagningen av tjänsterna.
BEGRÄNSNINGAR AV VÅRT ANSVAR
a) FRISKRIVNINGAR.
FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES HÄR, UTFÄSTER VI INGA GARANTIER, VARE SIG
UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR RADIOTJÄNSTEN. ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTEN SKER PÅ
EGEN RISK. INNEHÅLLET OCH FUNKTIONALITETEN FÖR TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT
SKICK” UTAN GARANTIER I NÅGON FORM, VARE SIG UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. ALLA
SÅDANA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, TITEL OCH SKYDD MOT INTRÅNG)
FRISKRIVS HÄRMED.
b) ANSVARSBEGRÄNSNINGAR.
VI ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA SÄRSKILDA, OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR ELLER
FÖRLUSTER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV RADIOTJÄNSTEN, OAVSETT UPPKOMNA AV
OAKTSAMHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT. VÅRT TOTALA ANSVAR MOT DIG OCH ANDRA PERSONER
SOM TAR EMOT VÅRA TJÄNSTER, OAVSETT ORSAK, KOMMER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT
ÖVERSTIGA DE BELOPP DU HAR BETALAT TILL OSS FÖR DEN TJÄNST SOM DU MOTTAGIT UNDER DEN
SEXMÅNADERSPERIOD SOM DIREKT FÖREGÅR DEN SPECIFIKA HÄNDELSE SOM VAR ORSAK TILL
SKADAN ELLER FÖRLUSTEN. DENNA RISKSPRIDNING ÅTERSPEGLAS I VÅRA PRISER. DU KAN HA FLER
RÄTTIGHETER ÄN SOM ANGES OVAN ENLIGT DIN REGIONS LAGAR.
Den här produkten har utvecklats med DAFIF™, en produkt som tillhör National Geospatial-Intelligence Agency.
Den här produkten har inte rekommenderats eller på annat sätt godkänts av National Geospatial-Intelligence Agency eller
United States Department of Defense (10 U.S.C. 425).
a. Under 10 U.S.C. 456, får inga civilrättsliga åtgärder vidtas mot USA på grund av innehållet i ett navigationshjälpmedel
som förberetts eller spritts av det som tidigare varit känt som Defense Mapping Agency (DMA), National Imagery and
Mapping Agency (NIMA) eller National Geospatial-Intelligence Agency (NGA).
b. DAFIF-produkten tillhandahålls i ”befintligt skick” och inga garantier, uttryckta eller underförstådda, inklusive, men
inte begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte eller dem som uppkommer av
regler eller på annat sätt i lagen eller från ett handelsbruk eller affärsförlopp, görs av NGA för produktens noggrannhet och
funktion.
c. Vare sig NGA eller dess personal ansvarar för några krav, förluster eller skador uppkomna av eller i samband med
användningen av denna produkt. Användaren samtycker till att hålla United States National Geospatial-Intelligence Agency
fria från ansvar. Användarens enda kompensation är att avbryta användningen av DAFIF-produkten. Den här produkten har
utvecklats med DAFIF, en produkt som tillhör National Geospatial-Intelligence Agency.
14
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather and XM Satellite Radio Supplement
Bilaga
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA PLOTTERN GODTAR DU ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.
Garmin Ltd. och dess dotterbolag (”Garmin”) ger dig en begränsad licens för användning av den programvara som är
inbäddad i enheten (”Programvaran”) i binär körbar form för normal drift av produkten. Titeln, äganderätten och de
immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer och är skyddad enligt de
upphovsrättslagar som gäller i USA samt enligt internationella upphovsrättsöverenskommelser. Du bekräftar vidare
att strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran, som inte källkoden tillhandahålls för, är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer och att källkoden för Programvaran är en
värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer. Du intygar att du inte kommer att
dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den på eller på något annat sätt göra
om Programvaran eller någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. Du intygar
också att du inte kommer att exportera eller återexportera Programvaran till något land i strid med de exportkontrollagar
som gäller i USA eller de exportkontrollagar som gäller i något annat tillämpligt land.
Beskrivning av färgskuggningar i vädervarningar och väderrapporter
Färg
Underkategorier av väder
Ljusblå
Marin
vädergrupp
Flodvåg
Mörkblå
Översvämning
Gul
Marin/vind
Rosa
Diverse
Översvämning av område, kustöversvämning, jordskred, översvämning, hög
vattennivå, hydrologisk, översvämning (insjö), stormflod
Frisk vind, extrem vind, underkylt regn, kuling, farligt vatten, höga vågor, kraftiga
vindar, starka orkanvindar, sjövind, stark sydostvind, lågvatten, marint väder,
tidvattenvåg, litet fartyg, farligt vatten för små fartyg, grova flodinlopp för små fartyg,
farliga vindar för små fartyg, sjöoväder, front, storm, kraftig vind, tsunami, störtregn,
vind, wreckhouse-vindar
Luftkvalitet, stillastående luft, asknedfall, jorddrift, stark hetta, brandrisk, kraftig
värme, hög värme och luftfuktighet, humidex, humidex och hälsa, regnskur,
specialväder, väder
Orange
Allvarlig storm
Röd
Tornado
Lila
Tropisk
Orkan, orkan över land, tropisk storm i inlandet, tropisk storm, tyfon
Mörkgrå
Sikt
Tät dimma, tät rök, sandstorm, smog
Vit
Vinter
Arktiskt flöde, lavin, snöstorm, drivande snö, köldvåg, extrem kyla, köldknäpp, frost,
underkylt duggregn, isdimma, underkylt regn, frost, hård frost, kraftigt underkylt
regn, kraftigt snöfall, hagelstorm, snöbyar med drivande snö, snöbyar, snöblandat
regn, snö, snö och drivande snö, snöfront, snöfall, vindavkylning, vinterstorm,
vinterväder
Avtal för XM-satellitradiotjänst
XM Satellite Radio Inc.
Maskinvaran och nödvändigt månadsabonnemang säljs separat. Abonnemangskostnader är endast avsedda för konsumenter.
Andra kostnader och skatter, inklusive en engångskostnad för aktivering, kan komma i fråga. Alla programmeringsavgifter
och väderleksdata kan komma att ändras. Visning av XM WX-väderleksdata och enskilda produkters tillgänglighet varierar
beroende på maskinvaruutrustningen. Mottagningen av XM-signalen kan variera beroende på platsen. Abonnemang gäller
enligt de kundavtal som medföljer XM Welcome Kit och är tillgängliga på xmradio.com. XM Radio U.S. Satellite Services
är bara tillgänglig för personer över 18 år och bosatta i någon av de 48 sammanhängande delstaterna i USA. XM WX är ett
varumärke som tillhör XM Satellite Radio Inc.
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather and XM Satellite Radio Supplement
15
Index
Index
A
animerat radar-urval 2
antenn
krav 1
välja extern eller intern 11
välja mobiltelefon eller XM 11
B
beskrivningar 6, 10
blixtar 3
bojrapporter 8
E
extern antenn 11
F
färgskuggning 15
Fiskekort 9
väder 7
fiskeplatser 7, 10
förhållanden till havs 5
Förhållanden till havs, karta 5
G
Garmins produktsupport i
I
infraröda satellitdata 9, 10
IR-satellit 10
K
kanalguide 12
köp WX 2
L
larm
allvarlig storm 11
flodvåg 11
marint 11
tornado 11
översvämning 11
Lokal vädertjänst (National Weather
Service) 1
M
molntäcke 2, 10
N
navigationssjökort 9
nederbörd 2
Nederbördskarta 2
16
O
orkaner 3
P
Perspective 3D-sjökort 9
prenumeration
väder 11
produktsupport i
produktsupport, kontakta i
prognoser 4
aktuella 4
fisk 10
kommande 4
marint 4
offshore 4
ort 5
senaste 4
väder 4
Prognoskarta 4, 9
R
radiomottagare i
radio, XM-satellit 12
rapporter, väder 4
registrera 2
S
sändningar, väderdata 2
sikt
navigationssjökort 10
väderskärm 7
simulatorläge i
sjökort
byt 2
fiske 9
fiskeväder 7
förhållanden till havs 5
navigering 9
nederbörd 2
perspektiv 3D 9
prognos 4, 9
snabbval 12
stormceller 3
V
varningar, väder 4
vattentemperatur 7, 10
vindar, yta 6
volym 12
väder
antenn i
Fiskekort 7
fronter 4
larm 11
nederbördsinformation 2
Nederbördskarta 2
rapporter 4
varningar 4
överlägg 9
våg
höjd 6
period 6
riktning 6
W
waypoints, skapa 9
X
XM Satellite Radio 12
XM Satellite Radio-stapel 13
XM WX Satellite Weather 1
Y
yttryck 7
ytvindar 6
ö
överlagring, väder 9
T
temperatur, till havs 10
tryckcentra 4
tryck, yta 7
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather and XM Satellite Radio Supplement
För de senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina
Garmin-produkter, går du till Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Maj 2011
190-01245-39 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising