Garmin | GDL 40, Canada | Garmin GDL 40, Canada Installatie-instructies

Garmin GDL 40, Canada Installatie-instructies
Installatie-instructies GDL® 40
Over de GDL 40
De GDL 40-antenne ontvangt GSMweergegevens voor compatibele Garminkaartplotters in het NMEA 2000®-netwerk.
Voor het ontvangen van de weergegevens
communiceert de GDL 40 met GSM-masten.
Indien nodig kunnen de weergegevens op een
per dag basis rechtstreeks vanaf een Garmin
kaartplotter worden aangeschaft.
Contact opnemen met
Garmin Product Support
Neem contact op met Garmin Product Support
als u vragen hebt over dit product.
• Go to www.garmin.com/support.
• Bel (913) 397.8200 or (800) 800.1020.
De GDL 40 registreren en
activeren
Voordat u de GDL 40 op uw boot bevestigt,
moet u deze online activeren. Tijdens het
activeringsproces moet u de creditcard
opgeven die moet worden gebruikt wanneer u
rechtstreeks vanaf de kaartplotter een dagkaart
koopt.
1. Vermeld hieronder de toestel-id en het
serienummer (S/N) van uw GDL 40.
U vindt deze nummers op een sticker op
de antenne en aan de buitenkant van de
verpakking.
Toestel-id
Serienummer (S/N)
Nadat u de antenne hebt geregistreerd en
geactiveerd, kunt u desgewenst rechtstreeks
vanaf de kaartplotter een dagkaart kopen.
De GDL 40 bevestigen
 Let op
Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers
en een stofmasker tijdens het boren, zagen
en schuren. Controleer voordat u gaat boren
of zagen wat zich aan de andere kant van het
oppervlak bevindt.
Geleverde onderdelen
Controleer voordat u de antenne gaat
bevestigen of onderstaande items aanwezig
zijn. Als er onderdelen ontbreken, neem dan
direct contact op met uw Garmin-dealer.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
De GDL 40-antenne
Oppervlakmontagesteun
Paalmontagesteun
Onder-dekmontagesteun
Drie zelftappende M4-schroeven
M3-schroef
NMEA 2000 T-connector
NMEA 2000-netwerkkabel
Installatie-instructies, sjabloon voor
oppervlakmontage en registratieblad
Benodigd gereedschap
• Boormachine en boren
• Verzinkboor voor montage op glasvezel
• Figuurzaag (voor gat voor
oppervlakmontage)
• Schroevendraaier
Optionele uitrusting
2. Ga naar http://my.garmin.com.
3. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Meld u aan bij uw myGarmin-account.
• Als u nog niet over een myGarminaccount beschikt, kunt u een account
maken.
4. Klik op de koppeling om uw product te
registreren.
5. Volg de instructies op het scherm.
April 2011
• Watervaste kit
• Zelftappende M4-schroeven, korter dan 25
mm (1 inch) - afhankelijk van de dikte van
het oppervlak, bij montage onder het dek
(pagina 4)
• Aanvullende NMEA
2000-netwerkonderdelen (pagina 5)
• Een externe GSM-antenne, antennekabel en
connectorconverter (pagina 5)
190-01243-75 Rev. A
GDL 40–0110233910
Gedrukt in Taiwan
De antenne bevestigen
U kunt de GDL 40-antenne bevestigen op een
oppervlak (pagina 2), aan een paal (pagina 3) of
onder een glasvezeloppervlak (pagina 4).
Overwegingen betreffende de
montageplek
Voor de beste ontvangst moet u deze
overwegingen in acht nemen bij het bepalen
van de montageplek.
• Plaats de antenne op een plek waar deze in
alle richtingen vrij zicht heeft op de hemel.
• Plaats de antenne nooit onder het bovendek
van de boot, achter een radar of achter een
mast ➊.
• Een hoge plek geeft doorgaans de beste
ontvangst.
➊
➋
➍
➌
➎
• Bevestig de antenne niet in de buurt
van bronnen met elektromagnetische
interferentie (EMI) ➋, zoals de motor of
andere elektronische apparatuur.
• Bevestig de antenne op minimaal 1 meter
(3 ft.) uit de buurt van radarstralen of een
VHF-antenne ➌.
◦◦ Bevestig de antenne bij voorkeur boven
het pad van de radarstraal ➍.
◦◦ Bevestiging onder het pad van
radarstraal levert doorgaans ook een
acceptabele ontvangst op ➎.
• Bevestig de antenne minimaal 15 cm
(5,9 inch) uit de buurt van een magnetisch
kompas om storing met het kompas te
voorkomen.
2
De montageplek controleren
1. Selecteer een montageplek (pagina 2).
2. Bevestig de antenne tijdelijk op de gekozen
plek.
3. Controleer op de kaartplotter of de antenne
naar behoren functioneert.
4. Als u te maken hebt met storing die wordt
veroorzaakt door andere elektronica,
probeer dan een andere locatie.
5. Herhaal de stappen 3 en 4 tot u een plek
hebt gevonden waar de antenne naar
behoren functioneert.
Nadat u gecontroleerd hebt of de antenne
naar behoren functioneert, kunt u de antenne
definitief monteren.
De antenne op een oppervlak
monteren
1. Selecteer de gewenste montageplek en
controleer of de antenne op deze plek naar
behoren functioneert (pagina 2).
2. Knip de sjabloon voor oppervlakmontage
bij en verzeker u ervan dat de antenne op
de gekozen plek kan worden bevestigd
(pagina 2).
3. Verwijder de beschermlaag aan de
achterzijde van de sjabloon en breng de
sjabloon aan op de montageplek.
4. Gebruik een boor van 3,2 mm (1/8 inch) om
drie gaten te boren die door de sjabloon
worden aangegeven.
Opmerking: als u de antenne op
glasvezel bevestigt, wordt aanbevolen
om met een kleine verzinkboor in de
bovenste gellaag een kleine verdieping
aan te brengen (voorkom dat u er helemaal
doorheen boort). U voorkomt hiermee dat
er scheuren in de gellaag ontstaan als de
schroeven worden aangedraaid.
5. Gebruik een boor van 10 mm (3/8 inch) om
een startgaatje te boren voor de figuurzaag
(zoals aangegeven op de sjabloon).
6. Gebruik een figuurzaag om het gat in het
midden uit te zagen (zoals aangegeven op
de sjabloon).
Installatie-instructies GDL 40
7. Gebruik de drie M4-schroeven ➊ om
de oppervlakmontagesteun ➋ op het
montageoppervlak te bevestigen ➌.
➐
➊
➏➎
De antenne bevestigen met de kabel
langs de buitenkant van de paal
1. Selecteer de gewenste montageplek en
controleer of de antenne op deze plek naar
behoren functioneert (pagina 2).
2. Steek de NMEA 2000-netwerkkabel door
de paalmontagesteun ➊.
➌
➍
➍
➋
➌
8. Zorg ervoor dat de grote pakking op de
juiste manier onderaan de antenne ➍ is
bevestigd.
9. Steek een NMEA 2000-netwerkkabel door
het gat in het midden en sluit deze aan op
de antenne ➎.
10. Als u een externe GSM-antenne gebruikt
(pagina 5), steek de antennekabel dan door
het gat in het midden en sluit deze aan op
de GDL 40-antenne ➏.
11. Plaats de antenne op de
oppervlakmontagesteun en draai de
antenne met de klok mee om deze goed op
zijn plaats te zetten.
12. Bevestig de antenne met de meegeleverde
M3-schroef aan de montagesteun ➐.
13. Leg de NMEA 2000-netwerkkabel niet
in de buurt van bronnen die elektronische
interferentie kunnen veroorzaken.
14. Sluit de antenne op het NMEA
2000-netwerk aan (pagina 5).
De antenne aan een paal monteren
Met de paalmontagesteun kunt u de antenne
op een standaard paalmontageadapter
bevestigen (niet meegeleverd). Een standaard
paalmontageadapter heeft de volgende
kenmerken:
• De buitenste diameter (OD) is 1 inch
• Schroefdraad met 14 draden per inch
Opmerking: een externe GSM-antenne
kan niet worden gebruikt in combinatie met de
paalmontagesteun (pagina 5).
Installatie-instructies GDL 40
➊
➋
3. Plaats de kabel in de verticale sleuf ➋ aan
de onderkant van de paalmontagesteun.
4. Bevestig de paalmontagesteun op een
standaard paalmontageadapter (niet
meegeleverd).
Draai de steun niet te stevig aan.
5. Sluit de NMEA 2000-netwerkkabel aan op
de antenne.
6. Plaats de antenne op de paalmontagesteun
en draai de antenne ➌ om deze goed op
zijn plaats te zetten.
7. Bevestig de antenne met de meegeleverde
M3-schroef aan de montagesteun ➍.
8. Bevestig de paalmontageadapter aan het
schip als dat nog niet is gebeurd.
9. Leg de NMEA 2000-netwerkkabel niet
in de buurt van bronnen die elektronische
interferentie kunnen veroorzaken.
10. Sluit de antenne op het NMEA
2000-netwerk aan (pagina 5).
11. Nadat de antenne aan de montageadapter
is bevestigd, kunt u het resterende kabelgat
opvullen met watervaste kit (optioneel).
3
De antenne bevestigen met de kabel door
de paal
1. Selecteer de gewenste montageplek en
controleer of de antenne op deze plek naar
behoren functioneert (pagina 2).
2. Plaats tijdelijk een standaard
paalmontageadapter (niet meegeleverd) op
de gekozen montageplek (pagina 2).
3. Markeer het hart van de paal.
4. Gebruik een boor van 19 mm (3/4 inch)
om op de gemarkeerde plek een gat voor
de kabel te boren.
5. Bevestig de paalmontageadapter aan de
boot (hardware niet meegeleverd).
6. Draai de paalmontagesteun ➊ op de
paalmontageadapter.
Draai de steun niet te stevig aan.
➋
➌
De antenne onder een oppervlak
monteren
Opmerking
Bij het bepalen van de locatie voor de onderdekmontagesteun moet u altijd controleren of
de meegeleverde schroeven niet te lang zijn
voor het oppervlak. Als de schroeven niet
geschikt zijn voor het oppervlak, moet u M4schroeven met de goede lengte gebruiken om
schade aan het oppervlak te voorkomen.
De antenne kan onder een glasvezeloppervlak
worden gemonteerd. Omdat de antenne slechts
met moeite GSM-signalen door een metalen
oppervlak kan opvangen, raden wij u aan de
onder-dekmontage alleen te gebruiken voor een
glasvezeloppervlak.
1. Bepaal de montageplek op het
glasvezeloppervlak ➊ en controleer of
de antenne op die plek naar behoren
functioneert (pagina 2).
➊
➎
➋
➊
➌
➍
➏
7. Steek de NMEA 2000-netwerkkabel door
de paalmontagesteun en de paal en sluit de
kabel op de antenne aan.
8. Plaats de antenne op de paalmontagesteun
en draai de antenne ➋ om deze goed op
zijn plaats te zetten.
9. Bevestig de antenne met de meegeleverde
M3-schroef aan de paalmontagesteun ➌.
10. Leg de NMEA 2000-netwerkkabel niet
in de buurt van bronnen die elektronische
interferentie kunnen veroorzaken.
11. Sluit de antenne op het NMEA
2000-netwerk aan (pagina 5).
12. Nadat de antenne aan de paalmontagesteun
is bevestigd, kunt u het verticale kabelgat
opvullen met watervaste kit (optioneel).
4
➐
2. Gebruik de onder-dekmontagesteun ➋ als
sjabloon en markeer drie plekken ➌ op het
oppervlak.
3. Gebruik een boor van 3,2 mm (1/8 inch) om
de drie gaten te boren.
4. Plaats de antenne op de steun en draai de
antenne met de klok mee om deze goed op
zijn plaats te zetten.
5. Bevestig de antenne met de meegeleverde
M3-schroef aan de paalmontagesteun ➍.
6. Verwijder de afdekking van de
zelfklevende pads ➎ op de onderdekmontagesteun.
7. Lijn de steun uit met de geboorde gaten
en plak de onder-dekmontagesteun op het
oppervlak.
8. Gebruik schroeven met een goede
lengte om de steun aan het oppervlak te
bevestigen.
9. Sluit een NMEA 2000-netwerkkabel aan
op de antenne. ➏.
10. Als u een externe GSM-antenne gebruikt
(pagina 5), sluit die dan aan op de
GDL 40-antenne ➐.
Installatie-instructies GDL 40
11. Leg de NMEA 2000-netwerkkabel niet
in de buurt van bronnen die elektronische
interferentie kunnen veroorzaken.
12. Sluit de antenne op het
NMEA 2000-netwerk aan (pagina 5).
De GDL 40-antenne op
een NMEA 2000-netwerk
aansluiten
Als u niet bekend bent met NMEA 2000,
raadpleeg dan het hoofdstuk over de
basisbeginselen van NMEA 2000-netwerken in
de Technische handleiding voor Garmin NMEA
2000-producten voor meer informatie. Ga naar
www.garmin.com/garmin/cms/us/onthewater
/nmea2000 en klik op de koppeling Manuals.
1. Leg een NMEA 2000-netwerk op de boot
aan als u dat nog niet had gedaan.
Ga naar www.garmin.com/marine of een
leverancier in de buurt voor de benodigde
kabels en connectors.
2. Sluit de antenne op het
NMEA 2000-netwerk aan met de
NMEA 2000-netwerkkabel en een
T-connector.
Als de meegeleverde netwerkkabel
van 6 meter (19,5 ft.) niet lang genoeg
is, sluit dan een verlengkabel op de
NMEA 2000-backbone aan. Raadpleeg
daarvoor de richtlijnen voor NMEA 2000.
OPMERKING: als u uw GDL 40 nog niet
hebt geregistreerd (pagina 1), moet u het
NMEA 2000-netwerk uitschakelen en weer
inschakelen nadat u het registratieproces
hebt voltooid.
Een externe GSM-antenne
installeren
In sommige gevallen kunt u het
ontvangstbereik van de GDL 40-antenne
vergroten door een externe GSM-antenne aan te
sluiten (afzonderlijk verkrijgbaar).
Opmerking: een externe GSM-antenne
kan niet worden gebruikt in combinatie met de
paalmontagesteun (pagina 3).
Goedgekeurde externe GSMantennes
• Digital Antenna 295-PW (witte multibandantenne, 18 inch)
• Digital Antenna 861-CW (witte multibandantenne, 30 inch)
• Digital Antenna 861-CB (zwarte multibandantenne, 30 inch)
Installatie-instructies GDL 40
Goedgekeurde kabels en
connectors
• Digital Antenna PowerMax™-kabel,
onderdeelnummer DA240-30NM
• SubMiniature version A (SMA)
mannetje naar Mini UHF vrouwtje RFconnectoradapter
◦◦ Bomar Interconnect, onderdeelnummer
9316505
◦◦ Amphenol® Connex, onderdeelnummer
242116
Een externe GSM-antenne op de
GDL 40 aansluiten
1. Plaats de GSM-antenne op basis van de
instructies van de fabrikant.
2. Gebruik de Type N-connector (mannetje)
om de antennekabel op de GSM-antenne
aan te sluiten.
3. Sluit de SMA naar Mini UHF-adapter
aan op de Mini UHF-connector op de
antennekabel.
4. Sluit de antennekabel (terwijl de adapter is
geplaatst) aan op de SMA-connector aan
de onderzijde van de GDL 40.
De GDL 40 configureren voor
gebruik met een externe GSMantenne
Als u een externe GSM-antenne op de GDL
40 aansluit, moet u opgeven dat u de externe
antenne wilt gebruiken in plaats van de interne
antenne van de GDL 40.
1. Selecteer op een kaartplotter die is
aangesloten op het NMEA 2000-netwerk
Configureer > Communicatie >
NMEA2000-instellling > Toestellenlijst >
GDL 40 > Configureer > GSM-antenne.
2. Selecteer Extern.
De kaartplottersoftware
bijwerken
Nadat u de GDL 40-antenne hebt geplaatst,
moet u de software op de Garmin-kaartplotter
bijwerken.
1. Ga naar www.garmin.com/support
/software/marine.html.
2. Selecteer het updatepakket dat betrekking
heeft op uw netwerk.
3. Volg de instructies op het scherm.
5
Specificaties
Fysieke specificaties
Specificatie
Grootte
Behuizing
Temp. bereik
Kompasveilige
afstand
Afmetingen
Diameter × hoogte: 91,6 x 49,5
mm (3 19/32 × 1 15/16 inch)
Volledig afgedicht, schokbestendig
kunststof en aluminiumlegering,
waterbestendig conform IEC
529-IPX7
Van -15 tot 70°C (5 °F tot 158 °F)
15 cm (5,9 inch)
Voedingspecificaties
Specificatie
Voedingsbron
Stroomverbruik
NMEA
2000 Load
Equivalency
Number (LEN)
Afmetingen
9–16 VDC
maximaal 2,25 W
3 (150 mA)
Weergegevens
De GDL 40 ontvangt de volgende weerfuncties
en geeft de resultaten weer op compatibele
Garmin-kaartplotters. De weerfuncties worden
uitgezonden met vaste tussenpozen, zoals
vermeld in de tabel.
Weergegevens
Verwachtingen voor steden
Satelliet-IR (wolkentoppen)
Regiowaarschuwingen
Orkaanwaarschuwingen
Bliksem
Waarschuwingen voor de
scheepvaart
Buitengaatswaarschuwingen
METAR's
Weerradar (NEXRAD)
Zeeoppervlak
Weerboeien
Wind
Uitzendinterval
Om de vijftien minuten
Om de dertig minuten
Om de vijftien minuten
Om de vijftien minuten
Om de vijftien minuten
Om de vijftien minuten
Om de vijftien minuten
Om de vijftien minuten
Om de vijftien minuten
Om de dertig minuten
Om de vijftien minuten
Om de dertig minuten
NMEA 2000 PGN-informatie
Zenden
059392
060928
126208
126464
126992
126996
Ontvangen
059392
059904
060928
126208
6
ISO Bevestiging
ISO Adresreservering
NMEA - Opdracht/Aanvraag/
Bevestiging (groepfunctie)
PGN List Group-functie verzenden/
ontvangen
Systeemtijd en -datum
Productinformatie
ISO Bevestiging
ISO Aanvraag
ISO Adresreservering
NMEA - Opdracht/Aanvraag/
Bevestiging (groepfunctie)
Installatie-instructies GDL 40
belangrijke veiligheids- en
productinformatie
 WAARSCHUWING
Dit product, de verpakking en de onderdelen
ervan bevatten chemische stoffen waarvan
de staat Californië heeft vastgesteld dat deze
kanker, aangeboren afwijkingen bij baby's
en schade aan voortplantingsorganen kunnen
veroorzaken. Deze waarschuwing wordt
vermeld in overeenstemming met Proposition
65 van Californië. Als u nog vragen hebt of
aanvullende informatie nodig hebt, raadpleeg
dan onze website op www.garmin.com/prop65.
Opmerking
De NMEA 2000 BUS die dit toestel van stroom
voorziet, moet zijn beschermd met een zekering
van 3 Ampère om schade aan het toestel te
voorkomen.
autorisée aux deux conditions suivantes: (1)
l’appareil ne doit pas produire de brouillage,
et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter
tout brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d’en compromettre le
fonctionnement.
Informatie over blootstelling aan
radiofrequente straling
Deze apparatuur voldoet aan de FCCregelgeving met betrekking tot blootstelling
aan straling in een niet-beheersbare omgeving.
Deze apparatuur dient te worden geïnstalleerd
en bediend met een minimumafstand van 20
cm (7,9 inch) tussen de stralingsbron en uw
lichaam.
Deze zender moet niet worden gebruikt in de
buurt van of in combinatie met een andere
antenne of zender.
Voldoen aan FCC-regelgeving
Conformiteitsverklaring
Dit toestel voldoet aan onderdeel 15 van de
FCC-regelgeving. Gebruik is onderworpen aan
de volgende voorwaarden: (1) dit toestel mag
geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
(2) dit toestel moet alle ontvangen interferentie
accepteren, ook als dat ten koste gaat van de
werking van het toestel.
Hierbij verklaart Garmin dat dit product
voldoet aan de basiseisen en overige relevante
bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. De volledige
conformiteitsverklaring kunt u
lezen op www.garmin.com
/compliance.
Dit product bevat geen onderdelen die door
de gebruiker kunnen worden gerepareerd of
onderhouden. Alle reparaties dienen te worden
verricht door een erkende serviceafdeling.
Reparaties en wijzigingen van het toestel,
uitgevoerd door onbevoegden, kunnen leiden
tot blijvende schade aan het toestel, de garantie
doen vervallen en het recht tenietdoen om dit
toestel te gebruiken conform de regels van de
FCC, Part 15.
Licentieovereenkomst voor
eindgebruikers
Naleving van Canadese
regelgeving
Radiocommunicatietoestellen van categorie
I voldoen aan de Industry Canada Standard
RSS-210. Radiocommunicatietoestellen van
categorie II voldoen aan de Industry Canada
Standard RSS-310.
DOOR DE GDL 40 TE GEBRUIKEN,
GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U BENT
GEBONDEN DOOR VOORWAARDEN
EN BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE
SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST
VOOR EINDGEBRUIKERS. LEES DEZE
OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR.
ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE
BEPALINGEN EN VOORWAARDEN,
DIENT U HET PRODUCT BINNEN ZEVEN
DAGEN NA DATUM VAN AANKOOP TE
RETOURNEREN EN ONTVANGT U HET
AANKOOPBEDRAG RETOUR (ALS U HET
PRODUCT NIEUW HEBT GEKOCHT).
Dit toestel voldoet aan de RSS-standaarden
waarvoor geen licentie van Industry Canada
is vereist. Gebruik is onderworpen aan de
volgende voorwaarden: (1) dit toestel mag geen
interferentie veroorzaken, en (2) dit toestel
moet alle interferentie accepteren, ook als dat
ten koste gaat van de werking van het toestel.
Garmin Ltd. en/of haar dochterondernemingen
(“Garmin”) kent u een beperkte licentie toe
om de software die is ingebouwd in dit toestel
(de “software”) in binaire, uitvoerbare vorm
te gebruiken bij het normale gebruik van
dit product. De titel, eigendomsrechten en
intellectuele eigendomsrechten in en op de
Software blijven in bezit van Garmin en/of haar
dochtermaatschappijen.
Le présent appareil est conforme aux CNR
d’Industrie Canada applicables aux appareils
radio exempts de licence. L’exploitation est
U erkent dat de Software het eigendom is
van Garmin en/of haar externe leveranciers
en wordt beschermd door de wetgeving met
Installatie-instructies GDL 40
7
betrekking tot auteursrechten van de Verenigde
Staten van Amerika en internationale verdragen
inzake auteursrechten. U erkent bovendien
dat de structuur, organisatie en code van de
Software, waarvan de broncode niet wordt
verschaft, waardevolle handelsgeheimen van
Garmin en/of haar externe leveranciers zijn
en dat de Software in de broncodevorm een
waardevol handelsgeheim van Garmin en/of
haar externe leveranciers blijft. U verklaart
dat u de Software of elk deel daarvan niet
zult decompileren, demonteren, wijzigen,
onderwerpen aan reverse assembling of reverse
engineering, herleiden tot door mensen leesbare
vorm of afgeleide werken zult maken op basis
van de Software. U verklaart dat u de software
niet zult exporteren of herexporteren naar
landen die de exportwetten van de Verenigde
Staten van Amerika of enig ander toepasselijk
land schenden.
Garmin heeft de weergegevens
(“Weergegevens”) in licentie van Meteo
France (“Meteo France”) en verschaft u een
licentie voor deze gegevens op basis van deze
bepalingen en voorwaarden. De Weergegevens
bevatten uitsluitend metingen van de meest
aannemelijke ontwikkelingen van een aantal
elementen. U bevestigt daarom dat Garmin
en Meteo France niet aansprakelijk zijn voor
(i) de nauwkeurigheid van de weergegevens,
het feit of de weergegevens door Meteo
France zijn gemeten of een derde partij, (ii)
gebeurtenissen die het gevolg kunnen zijn
van uw interpretatie en/of gebruik, direct of
indirect, van de weergegevens, en/of (iii)
het ontbreken van observatiegegevens of
een vertraging in de beschikbaarheid van
weergegevens geproduceerd door en eigendom
van NMS (National Meteorological Services),
via ECOMET of EUMETSAT, of via GTS
(Global Transmission System). U gaat ermee
akkoord dat u geen claims indient tegen
Garmin, Meteo France of externe leveranciers
van gegevens voor gebeurtenissen die
betrekking hebben op de interpretatie van de
Weergegevens of het ontbreken van informatie.
U geeft aan dat u volledig bent geïnformeerd
over de beperkingen van het gebruik van
de Weergegevens, over de uitsluiting en/
of beperking van de aansprakelijkheid met
betrekking tot de Weergegevens en over de
geldigheidsdatum van de Weergegevens die
u worden getoond. De Weergegevens worden
op “as is”-basis getoond, zonder enige vorm
van garantie of voorwaarden, uitdrukkelijk of
impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt
8
tot, garanties die voortkomen uit wetgeving,
statuten of handelsgebruik. U bent volledig
verantwoordelijk voor het gebruik van de
Software en de Weergegevens, en Garmin en
Meteo France wijzen alle aansprakelijkheid
af voor verlies, letsel of schade die het gevolg
is van het gebruik van de Software en/of de
Weergegevens, direct of indirect, en ongeacht
het feit of Garmin en/of Meteo France op de
hoogte zouden kunnen zijn van de mogelijkheid
van het ontstaan van verlies, letsel of schade. In
geen geval is Garmin of Meteo France verplicht
u of andere personen/entiteiten te compenseren
voor indirecte, incidentele, speciale of
gevolgschade, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, verlies aan inkomsten of andere
commerciële of economische schade, zelfs als
Garmin of Meteo France op de hoogte kunnen
zijn van de mogelijkheid van het ontstaan van
de schade of als die te verwachten was. In het
bijzonder valt niet onder de licentie uiteengezet
in deze overeenkomst het gebruik van de
Weergegevens in combinatie met producten,
systemen, toepassingen of hardware die niet
door Garmin is/zijn vervaardigd.
Beperkte garantie
Dit Garmin-product wordt gegarandeerd vrij
te zijn van defecten in materiaal en techniek
gedurende één jaar na de aankoopdatum.
Binnen deze periode zal Garmin alle
onderdelen waarvan een normaal gebruik
niet mogelijk is, naar eigen keuze repareren
of vervangen. Voor dergelijke reparaties of
vervangingen zullen aan de klant geen kosten
worden gefactureerd voor onderdelen of arbeid,
op voorwaarde dat de klant verantwoordelijk
blijft voor eventuele transportkosten.
Deze garantie is niet van toepassing op: (i)
cosmetische schade, zoals krassen, sneden en
deuken; (ii) verbruiksgoederen, zoals batterijen,
tenzij productschade het gevolg is van defect
materiaal of ondeugdelijk vakmanschap; (iii)
schade als gevolg van ongelukken, misbruik,
verkeerd gebruik, water, overstroming, brand of
andere natuurrampen of externe oorzaken; (iv)
schade als gevolg van onderhoud uitgevoerd
door personen die niet door Garmin bevoegd
zijn verklaard tot het uitvoeren van onderhoud;
of (v) schade aan een product dat is veranderd
zonder de schriftelijke toestemming van
Garmin. Bovendien behoudt Garmin zich het
recht voor garantieclaims af te wijzen voor
producten of diensten die zijn verkregen en/of
gebruikt in strijd met de wetten van een land.
Installatie-instructies GDL 40
Dit product is uitsluitend bestemd voor
gebruik als hulp bij het reizen en mag niet
worden gebruikt voor doeleinden waarbij
precieze metingen van richting, afstand,
locatie of topografie vereist zijn. Garmin
geeft geen garantie op de nauwkeurigheid of
de volledigheid van de kaartgegevens in dit
product.
DE GENOEMDE GARANTIES EN
HERSTELMOGELIJKHEDEN ZIJN
EXCLUSIEF EN IN PLAATS VAN ALLE
OVERIGE GARANTIES, UITDRUKKELIJK
OF IMPLICIET OF WETTELIJK,
INCLUSIEF ENIGE AANSPRAKELIJKHEID
ONDER ENIGE GARANTIE VOOR
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALD DOEL, WETTELIJK
OF ANDERS. DEZE GARANTIE GEEFT U
SPECIFIEKE RECHTEN, DIE VAN STAAT
TOT STAAT KUNNEN VARIËREN.
IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL GARMIN
AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE
INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE
OF GEVOLGSCHADE, OF DEZE NU HET
RESULTAAT IS VAN HET GEBRUIK,
MISBRUIK OF ONVERMOGEN OM DIT
PRODUCT TE GEBRUIKEN, OF VAN
EEN DEFECT VAN HET PRODUCT. IN
BEPAALDE STATEN IS DE UITSLUITING
VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE
NIET TOEGESTAAN. DE BOVENSTAANDE
BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP
U VAN TOEPASSING.
Garmin behoudt het exclusieve recht
om naar eigen keuze het toestel of de
software te repareren, of vervangen (door
een nieuw of gereviseerd vervangend
product) of een volledige teruggave
van de aankoopprijs te bieden. EEN
DERGELIJKE HERSTELMOGELIJKHEID
ZAL UW ENIGE EN EXCLUSIEVE
HERSTELMOGELIJKHEID ZIJN
INDIEN DE GARANTIE NIET WORDT
GERESPECTEERD.
een garantieservicestation van Garmin. De
vrachtkosten moeten vooruit zijn betaald.
Aankopen via onlineveilingen: producten die
zijn aangekocht via onlineveilingen komen
volgens de garantie niet in aanmerking voor
kortingen en andere aanbiedingen van Garmin.
Bevestigingen van onlineveilingen worden
niet geaccepteerd als bewijs dat u recht hebt op
garantie. Om gebruik te kunnen maken van de
garantieservice, is de oorspronkelijke of een
kopie van de aankoopnota vereist van de winkel
waar u het systeem hebt gekocht. Garmin
vervangt geen onderdelen van pakketten die
zijn aangeschaft via een onlineveiling.
Internationale aankopen: distributeurs buiten
de Verenigde Staten verstrekken mogelijk een
aparte garantie voor toestellen die buiten de
Verenigde Staten zijn aangeschaft. Dit kan
per land verschillen. Indien van toepassing
wordt deze garantie verstrekt door de lokale
binnenlandse distributeur die ook lokaal
service voor het toestel verleent. Garanties
door distributeurs zijn alleen geldig in het
gebied waarvoor de distributie is bedoeld.
Toestellen die zijn gekocht in de Verenigde
Staten of Canada moeten voor service worden
geretourneerd naar het servicekantoor van
Garmin in het Verenigd Koninkrijk, de
Verenigde Staten, Canada of Taiwan.
Garmin®, het Garmin-logo en GDL® zijn
handelsmerken van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen, gedeponeerd in de Verenigde
Staten en andere landen. Deze handelsmerken
mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke
toestemming van Garmin.
NMEA 2000® is een gedeponeerd handelsmerk van
National Marine Electronics Association.
PowerMax™ is een handelsmerk van Digital Antenna,
Inc.
Amphenol® is een gedeponeerd handelsmerk van
Amphenol Corporation.
Neem contact op met een gecertificeerde
Garmin-dealer voor garantieservices, of
neem telefonisch contact op met Garmin
Productondersteuning voor verzendinstructies
en een RMA-trackingnummer. Verpak
het toestel deugdelijk en voeg een kopie
van de oorspronkelijke verkoopnota bij
als aankoopbewijs voor reparaties die
onder de garantie vallen. Vermeld het
trackingnummer duidelijk op de buitenkant
van de verpakking. Verzend het toestel naar
Installatie-instructies GDL 40
9
Ga voor de nieuwste gratis software-updates (exclusief kaartgegevens) gedurende
de gehele levensduur van uw Garmin-producten naar de website van
Garmin op www.garmin.com.
© 2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Verenigde Staten
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd
Koninkrijk
Garmin Corporation
Nr. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising