Garmin | GDL 40, Canada | Garmin GDL 40, Canada Dodatak

Garmin GDL 40, Canada Dodatak
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series
Weather i XM Satellite Radio
®
®
dodatak
© 2011. Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Osim ako to nije izričito navedeno, nijedan dio ovog priručnika ne smije se reproducirati, kopirati, prenositi, dijeliti, preuzimati ili
pohranjivati na bilo kojem mediju za pohranu u bilo koju svrhu bez pisanog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin dopušta preuzimanje jedne kopije ovog
priručnika na tvrdi disk ili drugi elektronički medij za pohranu radi pregledavanja i ispisa jedne kopije ovog priručnika ili dosadašnje revizije, pod uvjetom
da takva elektronička ili ispisana kopija ovog priručnika sadržava cjelokupni tekst ove obavijesti o autorskom pravu, a pritom je daljnja neovlaštena
komercijalna distribucija ovog priručnika i dosadašnjih revizija strogo zabranjena.
Informacije u ovom dokumentu podliježu promjenama bez prethodne najave. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te
izmjene sadržaja, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite web-mjesto tvrtke Garmin
(www.garmin.com) i potražite najnovija ažuriranja i dodatne informacije o korištenju i radu ovog i drugih proizvoda tvrtke Garmin.
Garmin®, logotip tvrtke Gamin, GPSMAP®, BlueChart®, GDL®, i g2 Vision® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u
SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin. DAFIF™ trgovački je znak agencije National
Geospatial-Intelligence Agency. XM® i XM WX Satellite Weather® registrirani su trgovački znakovi tvrtke XM Satellite Radio Inc.
Uvod
Uvod
 UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite vodič Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Ovaj priručnik sadrži informacije o usluzi XM WX Satellite Weather®, usluzi Cellular weather putem globalnog sustava
mobilne komunikacije (GSM) te usluzi XM® satellite radio za sljedeće proizvode:
GPSMAP® 4008
GPSMAP 5008
GPSMAP 6008
GPSMAP 7012
GPSMAP 4010
GPSMAP 5012
GPSMAP 6012
GPSMAP 7015
GPSMAP 4012
GPSMAP 5015
GPSMAP 6208
GPSMAP 7012
GPSMAP 4208
GPSMAP 5208
GPSMAP 6212
GPSMAP 7015
GPSMAP 4210
GPSMAP 5212
GPSMAP 4212
GPSMAP 5215
Potrebna mobilna oprema
Želite li koristiti uslugu Cellular Weather, morate imati GSM antenu kao što je Garmin GDL 40. Podatke o povezivanju
uređaja za iscrtavanje s antenom mobilnog uređaja potražite u uputama za montažu antene.
Potrebna XM oprema
Želite li koristiti uslugu XM WX Satellite Weather, morate imati Garmin XM satelitski prijemnik za vremensku prognozu.
Želite li koristiti uslugu XM Satellite Radio, morate imati Garmin XM satelitski radio prijemnik. Dodatne informacije
potražite na www.garmin.com/xm. Podatke o povezivanju XM antene i prijemnika te upute za pretplatu potražite u
uputama za XM opremu.
Kontaktiranje službe za korisničku podršku tvrtke Garmin
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, obratite se Službi za korisničku podršku tvrtke Garmin.
• Nalazite li se u SAD-u, posjetite www.garmin.com/support ili se obratite u tvrtku Garmin USA na telefonski broj
(913) 397.8200 ili (800) 800.1020.
• Nalazite li se u UK-u, obratite se u tvrtku Garmin (Europe) Ltd. na telefonski broj 0808 2380000.
• Nalazite li se u Europi, idite na www.garmin.com/support i pritisnite Contact Support za podršku unutar države.
Način rada simulatora
Način rada simulatora nudi simulirani prijem vremenske prognoze putem mobitela.
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather i dodatak XM Satellite Radio
i
Uvod
Sadržaj
Uvod........................................................................................................................................................i
Potrebna mobilna oprema........................................................................................................................................ i
Potrebna XM oprema............................................................................................................................................... i
Kontaktiranje službe za korisničku podršku tvrtke Garmin....................................................................................... i
Način rada simulatora.............................................................................................................................................. i
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather......................................................................................1
Usluga Cellular Weather..........................................................................................................................................1
XM WX Satellite Weather........................................................................................................................................1
Značajke meteorološke prognoze...........................................................................................................................1
Odašiljanje meteoroloških podataka.......................................................................................................................2
Poruke stanja..........................................................................................................................................................2
Pregled podataka o padalinama..............................................................................................................................2
Izmjena meteoroloških karti.....................................................................................................................................2
Podaci o ćeliji oluje i grmljavini................................................................................................................................3
Podaci o uraganu....................................................................................................................................................3
Meteorološka upozorenja i meteorološka izvješća..................................................................................................4
Podaci o prognozi....................................................................................................................................................4
Pregled uvjeta za more...........................................................................................................................................5
Pregled ribolovnih informacija.................................................................................................................................7
Informacije o vidljivosti............................................................................................................................................7
Pregled izvješća plutače..........................................................................................................................................8
Pregled lokalne vremenske prognoze u blizini plutače...........................................................................................8
Stvaranje međutočke na meteorološkoj karti..........................................................................................................9
O usluzi prekrivanja vremenskom prognozom........................................................................................................9
Meteorološki alarmi............................................................................................................................................... 11
Odabir antene mobilnog telefona ili XM antene.................................................................................................... 11
Odabir vanjske antene mobilnog telefona............................................................................................................. 11
Pregled podataka o pretplati na vremensku prognozu.......................................................................................... 11
Usluga XM Satellite Radio.................................................................................................................12
Korištenje XM radija..............................................................................................................................................12
Dodatak...............................................................................................................................................14
Jamstvo za meteorološke podatke........................................................................................................................14
Licencni ugovor za softver.....................................................................................................................................15
Meteorološka upozorenja i meteorološko izvješće – Opis nijansi boja.................................................................15
Ugovor za uslugu XM Satellite Radio Service.......................................................................................................15
Indeks..................................................................................................................................................16
ii
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather i dodatak XM Satellite Radio
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
 Upozorenje
Vremenska prognoza koju osigurava ovaj proizvod podložna je prekidima sustava i može sadržavati pogreške, netočne
ili zastarjele informacije te se prema tome ne treba oslanjati isključivo na istu. Tijekom vožnje ili navigiranja obavezno
koristite zdrav razum i provjerite i druge vremenske prognoze prije nego donesete odluke o sigurnosti. Suglasni ste i
prihvaćate kako sami snosite odgovornost za korištenje meteoroloških podataka i za sve ostale odluke koje donesete, a koje
se odnose na vožnju ili navigaciju prema vremenskoj prognozi. Tvrtka Garmin ne smatra se odgovornom za sve posljedice
nastale radi korištenja vremenske prognoze.
Usluga Cellular Weather
Cellular weather pruža podatke putem davatelja usluge bežičnog prijenosa podataka. Antena poput modela Garmin
GDL® 40 komunicira s obližnjim odašiljačima za mobilne telefone za primanje meteoroloških podataka. Meteorološke
podatke za svaku značajku pružaju renomirani meteorološki zavodi poput Nacionalne uprave za oceane i atmosferu
(National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)), Državnog meteorološkog zavoda (National Weather
Service), Environment Canada i Météo-France.
Za prikaz meteorološke prognoze, prvo morate odabrati godišnju pretplatu putem Interneta na http://my.garmin.com.
Moguće je kupiti i dnevnu propusnicu izravno preko uređaja za iscrtavanje. Dnevna propusnica nudi 24 sata pristupa
meteorološkim podacima. Pogledajte upute za montažu antene ili upute na http://my.garmin.com za uključivanje ove
usluge.
XM WX Satellite Weather
Garmin XM satelitski prijemnik i antena primaju podatke za uslugu XM WX Satellite Weather koje prikazuju na različitim
uređajima tvrtke Garmin, uključujući navigacijskoj karti na uređaju za iscrtavanje. Meteorološke podatke za svaku
značajku osiguravaju renomirani meteorološki zavodi kao što su Državni meteorološki zavod (National Weather Service)
i Centar za klimatska predviđanja (Hydrometeorological Prediction Center). Više informacija potražite na stranici za XM
WX Satellite Weather na www.xmwxweather.com.
Za pregled podataka usluge XM WX Satellite Weather, morate se pretplatiti na uslugu XM WX Satellite Weather i
priključiti Garmin XM satelitski prijemnik s uređajem za iscrtavanje.
Značajke meteorološke prognoze
Značajka
XM WX Satellite
Weather
Usluga Cellular
Weather
Vrsta padalina (stranica 2)
X
X
Satelitska slika naoblake (stranica 2)
X
X
Europski, kanadski i američki radari (stranica 2)
X
X
Munje (stranica 3)
X
X
Praćenje snažnih oluja (stranica 3)
X
Upozorenja za Kanadu i SAD (stranica 4)
X
X
Praćenje uragana (stranica 3)
X
X
WX analiza površine (stranica 4)
X
Prognoza tlaka površine mora (stranica 4)
X
X
Prognoze za grad (stranica 5)
X
X
Vjetrovi na površini mora (stranica 6)
X
X
Smjer vala i prognoza smjera vala (stranica 6)
X
X
Visina vala i prognoza visine vala (stranica 6)
X
X
Razdoblje vala i prognoza razdoblja vala (stranica 6)
X
X
Prognoza položaja riba (stranica 7)
X
Vidljivost (stranica 7) i prognoza vidljivosti (stranica 8)
X
Lokalna pomorska prognoza nacionalne meteorološke stanice (stranica 8)
X
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather i dodatak XM Satellite Radio
X
1
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
Značajka
XM WX Satellite
Weather
Usluga Cellular
Weather
Podaci plutače (stranica 8)
X
X
Temperatura površine mora i tlak površine mora (stranica 9)
X
X
Odašiljanje meteoroloških podataka
Satelitski podaci za prognozu šalju se pri zadanim intervalima. Na primjer, podaci XM meteorološkog radara šalju se u
intervalima od pet minuta. Vremenska prognoza putem mobilnog telefona šalje se u intervalima od petnaest minuta. Kad
je Garmin prijemnik uključen ili ako odaberete drugačiju vremensku značajku, prijemnik mora primiti nove podatke prije
nego ih pokaže. Postoji mogućnost odgode prije prikaza meteoroloških podataka ili drugačije značajke na karti.
Napomena: Meteorološka značajka može promijeniti izgled ako se promijeni izvor koji pruža podatke.
Kad kupite meteorološke podatke putem mobilnog telefona ili ako uređaj za iscrtavanje automatski zatraži ažuriranje,
trenutan položaj plovila se šalje i uređaj za iscrtavanje prima meteorološke podatke za vaše područje, centrirano oko
trenutne lokacije.
Poruke stanja
Pri pregledu vremenske karte, u gornjem lijevom kutu može se prikazati poruka stanja poput one koja slijedi.
• Kupite WX—potrebno je kupiti dnevnu propusnicu ili pretplatu za pregled meteoroloških podataka (stranica 1).
• Registrirajte se—potrebno je registrirati antenu mobilnog telefona prije kupovine i pregleda meteoroloških podataka
putem mobilnog telefona (stranica 1). Primite li ovu poruku nakon registracije antene, isključite sustav i ponovno ga
uključite.
Pregled podataka o padalinama
Padaline od lagane kiše i snijega do jakih olujnih nevremena označuju se različitim nijansama i bojama. Padaline se
prikazuju ili zasebno ili zajedno s drugim meteorološkim podacima.
Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme > Padaline.
Vremenska oznaka u gornjem lijevom kutu zaslona označava proteklo vrijeme od posljednjeg ažuriranja vremenske
prognoze od strane davatelja tih podataka.
Prikaz animirane radarske slike u petlji
Podatke o padalinama možete pregledati u obliku slike posljednjeg ažuriranja ili animirane petlje posljednjih ažuriranja.
Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme > Padaline > Izbornik > Radarska petlja > Uključeno.
Vremenska oznaka u gornjem lijevom kutu zaslona označava proteklo vrijeme od kad je davatelj usluge izradio snimku
radara prognoze koji se trenutno prikazuje na zaslonu.
Prikaz naoblake
Naoblaka se može prikazati ili sakriti. Meteorološki podaci XM daju visinu vrha oblaka.
Vremenska prognoza putem mobilnog telefona prikazuje oblake temeljem temperatura na vrhu oblaka koju otkrivaju
infracrveni sateliti. Tamnije nijanse sive boje predstavljaju hladnije oblake koji se često javljaju uz visoke, vlaknaste oblake
ili grmljavinske oblake. Svjetlije nijanse ili nedostatak sjenčanja označavaju toplije oblake koji su uglavnom javljaju uz
niske oblake ili maglu.
Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme > Padaline > Izbornik > Naoblaka > Prikaz.
Izmjena meteoroloških karti
Dostupna je mogućnost izmjene vrsti meteoroloških karti.
1.
2.
3.
4.
2
Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme.
Odaberite meteorološku kartu.
Odaberite Izbornik > Promijeni vrijeme.
Odaberite drugu meteorološku kartu.
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather i dodatak XM Satellite Radio
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
Podaci o ćeliji oluje i grmljavini
NAPOMENA: Podaci o ćeliji oluje dostupni su jedino ako primate podatke usluge XM WX Satellite Weather. Primate li
meteorološke podatke putem mobilnog telefona, ti podaci nisu dostupni.
Ikone ćelija oluje ➊ na meteorološkoj karti Padaline označava i trenutan položaj oluje i projiciranu putanju te oluje u
neposrednoj budućnosti.
➊
➋
➌
Crveni stošci ➋ prikazuju se zajedno s ikonom ćelije oluje, a najširi dio stošca usmjeren je prema projiciranoj putanji
ćelije oluje. Crvene linije na svakom stošcu označavaju najvjerojatniju lokaciju oluje u bliskoj budućnosti. Svaka linija
predstavlja 15 minuta.
Udari groma prikazuju se ikonama munje ➌. Grom se prikazuje na meteorološkoj karti Padaline ako su udari otkriveni u
posljednjih sedam minuta. Kopnena mreža otkrivanja gromova otkriva jedino gromove od oblaka do tla.
Podaci o uraganu
Meteorološka karta padalina može prikazati trenutan položaj uragana ➊, tropske oluje ili tropske depresije. Crvena linija
koja proizlazi iz ikone uragana označava projiciranu putanju ➋ uragana. Zatamnjene točke na crvenoj liniji označavaju
projicirane lokacije kroz koje će uragan proći prema podacima davatelja meteoroloških podataka.
➋
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather i dodatak XM Satellite Radio
➊
3
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
Meteorološka upozorenja i meteorološka izvješća
Nakon izdavanja pomorskog upozorenja o vremenu, meteoroloških promatranja ili preporuka te bilo kakvog izvješća o
vremenu, sjenčanjem ➊ se označava područje na koje se podaci odnose. Za pregled podataka o upozorenju ili izvješću,
odaberite zasjenčano područje. Linije po vodi ➋ na karti označavaju granice pomorskih prognoza, obalnih prognoza ili
pučinskih prognoza. Izvješća o prognozi mogu sadržavati meteorološka promatranja ili preporuke.
Pogledajte Dodatak (stranica 15) za pregled popisa s opisom nijansi boja.
➋
➊
Podaci o prognozi
Meteorološka karta prikazuje gradske prognoze, pomorske prognoze, upozorenja, upozorenja o uraganu, METAR izvješća,
lokalna upozorenja, vremenske fronte i područja tlaka (jedino kod XM meteoroloških podataka), tlak površine i WX meteoplutače.
Pregled trenutnih podataka prognoze
Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme > Prognoza.
Pregled podataka o prognozi za drugi vremenski period
NAPOMENA: Ova značajka dostupna je jedino ako primate podatke putem usluge XM WX Satellite Weather. Primate li
meteorološke podatke putem mobilnog telefona, ti podaci nisu dostupni.
1. Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme > Prognoza.
2. Dovršenje postupka:
• Za pregled vremenske prognoze za sljedećih 12 sati odaberite Sljedeća prognoza, a za prikaz prognoza za sljedećih
48 sati u periodima od po 12 sati, još jednom odaberite Sljedeća prognoza.
• Za pregled vremenske prognoze za prethodnih 12 sati odaberite Prethodna prognoza, a za prikaz prognoza za
prethodnih 48 sati u periodima od po 12 sati, još jednom odaberite Prethodna prognoza.
Pregled pomorske prognoze ili prognoze za pučinu
1. Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme > Prognoza.
2. Povucite kartu na lokaciju na pučini.
Opcije Pomorska prognoza ili Prognoza na pučini javljaju se jedino ako su dostupni meteorološki podaci.
3. Odaberite Pomorska prognoza ili Prognoza na pučini.
Vremenske fronte i područja tlaka:
NAPOMENA: Ova značajka dostupna je jedino ako primate podatke putem usluge XM WX Satellite Weather. Primate li
meteorološke podatke putem mobilnog telefona, ti podaci nisu dostupni.
4
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather i dodatak XM Satellite Radio
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
Vremenske fronte prikazuju se kao linije koje označavaju vodeći rub zračne mase.
Prednji simbol
Opis
Hladna fronta
Topla fronta
Stacionarna fronta
Fronta okluzije
Područje relativno niskog
atmosferskog tlaka
Simboli područja tlaka često se javljaju u blizini vremenskih fronti.
Simbol područja tlaka
Opis
Označava centar niskog tlaka, odnosno područje relativno nižeg tlaka. Udaljavanje od centra
niskog tlaka rezultira povećanim tlakom. U sjevernim hemisferama, vjetrovi prolaze u smjeru
suprotnom od kazaljke na satu u područjima niskog tlaka.
Označava centar visokog tlaka, odnosno područje relativno višeg tlaka. Udaljavanje od centra
visokog tlaka rezultira smanjenim tlakom. U sjevernim hemisferama, vjetrovi prolaze u smjeru
kazaljke na satu u područjima visokog tlaka.
Prognoze za grad
Prognoze za grad javljaju se u obliku vremenskih simbola ➊. Prognoza se pregledava u intervalima od 12 sati. Usluga
XM WX Satellite Weather uključuje podatke za sljedećih 48 sati. Usluga Cellular weather uključuje podatke za sljedeća
24 sata.
➊
Simbol
Vrijeme
Simbol
Vrijeme
Simbol
Vrijeme
Djelomično oblačno
Kiša (sitna kiša, susnježica, pljuskovi)
Vjetrovito
Grmljavinske oluje
Vedro (sunčano, vruće, bez oblaka)
Maglovito
Dim (prašina,
izmaglica)
Snijeg (snježne mećave, naleti, mećava,
snježni zapusi, susnježica, ledena kiša,
ledena kišica)
Oblačno
Pregled uvjeta za more
Karta uvjeta za more prikazuje podatke o stanjima na površini, uključujući vjetrove, visinu vala, razdoblje vala i smjer vala.
Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme > Uvjeti na moru.
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather i dodatak XM Satellite Radio
5
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
Vjetrovi na površini
Vektori vjetrova na površini javljaju se na karti uvjeta na moru u obliku grafikona vjetra koji označava smjer iz kojeg puše
vjetar. Grafikon vjetra je krug s repom. Crta ili zastavica pričvršćena za rep grafikona vjetra označava brzinu vjetra. Kratka
crta predstavlja 5 čvorova, duga crta predstavlja 10 čvorova, a trokut predstavlja 50 čvorova.
Grafikon vjetra Brzina vjetra
Smjer vjetra
Grafikon
vjetra
Brzina vjetra
Mirno
20 čvorova
5 čvorova
50 čvorova
10 čvorova
65 čvorova
Smjer vjetra
15 čvorova
Visina vala, period vala i smjer vala
Visine valova za određeno područje prikazuju se u varijacijama boje. Različite boje označuju različite visine vala ➊, kao
što prikazuje legenda ➋ s lijeve strane zaslona.
➋
➊
➌
➍
Period vala označava vrijeme (u sekundama) između uzastopnih valova. Crte perioda vala ➌ označavaju područja s istim
periodom vala.
Smjer valova prikazuje se na karti putem crvenih strelica ➍. Usmjerenost svake strelice označava smjer u kojem se val
kreće.
Pregled podataka o prognozi uvjeta na moru za drugi vremenski period
NAPOMENA: Ova značajka dostupna je jedino ako primate podatke putem usluge XM WX Satellite Weather. Primate li
meteorološke podatke putem mobilnog telefona, ti podaci nisu dostupni.
1. Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme > Uvjeti na moru.
2. Dovršenje postupka:
• Za pregled vremenske prognoze uvjeta na moru za sljedećih 12 sati odaberite Sljedeća prognoza, a za prikaz
prognoza za sljedećih 48 sati u periodima od po 12 sati, još jednom odaberite Sljedeća prognoza.
• Za pregled vremenske prognoze uvjeta na moru za prethodnih 12 sati odaberite Prethodna prognoza, a za prikaz
prognoza za prethodnih 48 sati u periodima od po 12 sati, još jednom odaberite Prethodna prognoza.
6
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather i dodatak XM Satellite Radio
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
Pregled ribolovnih informacija
Vremenska ribolovna karta prikazuje trenutnu temperaturu vode, uvjete tlaka na površini i ribolovne prognoze.
Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme > Ribolov.
Informacije o tlaku površine i temperaturi vode
Informacije o tlaku površine prikazuju se kao izobare tlaka i područja tlaka. Izobare ➊ spajaju točke jednakog tlaka.
Očitanja tlaka mogu pomoći u određivanju vremenskih uvjeta i vjetra. Područja visokog tlaka uglavnom se pridružuju
vedrom vremenu. Područja niskog tlaka uglavnom uključuju oblake i mogućnost padalina. Blisko postavljene izobare
pokazuju snažan gradijent tlaka. Snažni gradijenti tlaka pridružuju se područjima s jakim vjetrovima.
➋
➊
Jedinice tlaka prikazuju se u milibarima (mb), inčima žive (inHg) ili hektopaskalima (hPa).
Sjenčanje u boji, kao što određuje legenda ➋ u gornjem lijevom kutu zaslona označava temperaturu na površini vode.
Prognoza lokacija riba
NAPOMENA: Ova značajka dostupna je jedino ako primate podatke putem usluge XM WX Satellite Weather. Primate li
meteorološke podatke putem mobilnog telefona, ti podaci nisu dostupni.
Dostupna je mogućnost prikaza područja s optimalnim vremenskim uvjetima za određene vrste riba.
1. Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme > Ribolov > Izbornik > Fish Species.
2. Odaberite vrstu riba.
3. Odaberite Način rada > Uključeno.
4. Ponovite korake 2 i 3 za prikaz područja s optimalnim vremenskim uvjetima za dodatne vrste riba.
Zasjenčana područja označuju optimalna područja za ribolov. Odaberete li više od jedne vrste riba, možete odabrati i
zasjenčano područje za prikaz vrsta riba koje se nalaze u tom zasjenčanom području.
Informacije o vidljivosti
NAPOMENA: Ova značajka dostupna je jedino ako primate podatke putem usluge XM WX Satellite Weather. Primate li
meteorološke podatke putem mobilnog telefona, ti podaci nisu dostupni.
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather i dodatak XM Satellite Radio
7
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
Vidljivost je maksimalna vodoravna udaljenost koju je moguće vidjeti na površini, kao što prikazuje legenda ➊ s lijeve
strane zaslona. Promjene u sjenčanju vidljivosti ➋ prikazuju promjenu prognoze u vidljivosti površine.
➊
➋
Pregled podataka o vidljivosti
Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme > Vidljivost.
Pregled podataka o vidljivosti za drugi vremenski period
1. Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme > Vidljivost.
2. Dovršenje postupka:
• Za pregled vremenske prognoze vidljivosti za sljedećih 12 sati odaberite Sljedeća prognoza, a za prikaz prognoza
za sljedećih 48 sati u periodima od po 12 sati, još jednom odaberite Sljedeća prognoza.
• Za pregled vremenske prognoze vidljivosti za prethodnih 12 sati odaberite Prethodna prognoza, a za prikaz
prognoza za prethodnih 48 sati u periodima od po 12 sati, još jednom odaberite Prethodna prognoza.
Pregled izvješća plutače
Očitanja izvješća preuzeta su s plutača i obalnih stanica za promatranje. Ta se očitanja koriste za određivanje temperature
zraka, rosišta, temperature vode, morskih mijena, visine i perioda vala, smjera i brzine vjetra, vidljivosti te barometrijskog
tlaka.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme.
Odaberite meteorološku kartu.
.
Odaberite
Odaberite Pregled > Plutača.
Pregled se neće prikazati ako se pokazivač ne nalazi u blizini objekta. Ako se pokazivač nalazi u blizini samo jednog
objekta, prikazat će se naziv plutače.
Pregled lokalne vremenske prognoze u blizini plutače
Postoji mogućnost odabira područja u blizini plutače za pregled podataka o prognozi.
1. Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme.
2. Odaberite meteorološku kartu.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite lokaciju na karti.
• Povucite zaslon za pomicanje na novu lokaciju pa odaberite lokaciju na karti.
4. Odaberite Lokalno vrijeme.
8
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather i dodatak XM Satellite Radio
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
5. Dovršenje postupka:
• Za prikaz trenutnih vremenskih uvjeta od lokalne vremenske usluge odaberite Trenutno stanje.
• Za prikaz lokalne vremenske prognoze odaberite Prognoza.
• Za pregled vjetrova na površini i barometrijskog tlaka odaberite Površina mora.
• Za pregled podataka o vjetru i valovima odaberite Pomorsko izvješće.
Stvaranje međutočke na meteorološkoj karti
1. Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme.
2. Odaberite meteorološku kartu.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite lokaciju na karti.
• Povucite zaslon za pomicanje na novu lokaciju pa odaberite lokaciju na karti.
4. Odaberite Stvori međutočku.
5. Ako želite imenovati međutočku ili dati informacije o njoj, odaberite je s desne strane zaslona i odaberite Uredi.
• Odaberite Naziv, unesite naziv i zatim odaberite Gotovo.
• Odaberite Simbol i unesite simbol.
• Odaberite Dubina, unesite dubinu i zatim odaberite Gotovo.
• Odaberite Temperatura vode, unesite temperaturu vode i odaberite Gotovo.
• Odaberite Komentar, unesite komentar i zatim odaberite Gotovo.
O usluzi prekrivanja vremenskom prognozom
Prekrivanje vremenskom prognozom dodaje vrijeme i informacije o vremenu na navigacijsku kartu, ribolovnu kartu i
Perspective 3D kartu. Navigacijska i ribolovna karta mogu prikazati WX radar, visinu vrha oblaka (XM weather), podatke
infracrvenih satelitskih snimki oblaka (cellular weather), gromove, WX meteo-plutače, lokalna upozorenja i upozorenja o
uraganu. Na karti Perspective 3D može se prikazati WX radar.
Postavke prekrivanja vremenskom prognozom koje su konfigurirane za jednu kartu ne mogu se primijeniti na drugu kartu.
Postavke prekrivanja vremenskom prognozom za svaku je kartu potrebno zasebno konfigurirati.
Napomena: Ribolovna karta dostupna je ako koristite podatkovnu karticu BlueChart® g2 Vision®, BlueChart g2 ili ako
vaša ugrađena kartica podržava ribolovne karte.
Uključivanje preklapanja vremenske prognoze na karti
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
3. Odaberite Izbornik > Postavke karte > Vrijeme > Uključeno.
Prikaz podataka o padalinama WX radara na karti
Prije prikazivanja podataka WX radara na karti potrebno je uključiti preklapanje vremenskom prognozom (stranica 9).
WX radar prikazuje slabu kišu i snijeg do snažnih olujnih nevremena u različitim nijansama i bojama.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
3. Odaberite Izbornik > Postavke karte > Vrijeme > WX RADAR > Uključeno.
Prikaz plutača na karti
Prije pokazivanja plutača na krti potrebno je uključiti preklapanje vremenskom prognozom (stranica 9).
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
3. Odaberite Izbornik > Postavke karte > Vrijeme > Meteo-plutače > Uključeno.
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather i dodatak XM Satellite Radio
9
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
Prikaz legende prognoze na karti
Prije pokazivanja legende prognoze na karti potrebno je uključiti preklapanje vremenskom prognozom (stranica 9).
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
3. Odaberite Izbornik > Postavke karte > Vrijeme > Legenda > Prikaži.
Prikaz podataka o naoblaci na navigacijskoj karti
Prije pokazivanja podataka o naoblaci na navigacijskoj karti potrebno je uključiti preklapanje vremenskom prognozom
(stranica 9).
NAPOMENA: Ova značajka dostupna je jedino ako primate podatke putem usluge XM WX Satellite Weather. Primate li
meteorološke podatke putem mobilnog telefona, ti podaci nisu dostupni.
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta > Izbornik > Postavke karte > Vrijeme > Naoblaka >
Uključeno.
Prikaz podataka infracrvenih satelitskih snimki na navigacijskoj karti
Prije pokazivanja podataka infracrvenih satelitskih snimki na navigacijskoj karti potrebno je uključiti preklapanje
vremenskom prognozom (stranica 9).
NAPOMENA: Ova značajka dostupna je jedino ako primate podatke usluge Cellular weather. Nije dostupna primate li
podatke usluge XM WX Satellite Weather.
Infracrvene satelitske snimke prikazuju oblake temeljem temperatura na vrhu oblaka. Tamnije nijanse sive boje
predstavljaju hladnije oblake koji se često javljaju uz visoke, vlaknaste oblake ili grmljavinske oblake. Svjetlije nijanse ili
nedostatak sjenčanja označavaju toplije oblake koji su uglavnom javljaju uz niske oblake ili maglu.
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijske karte > Izbornik > Postavke karte > Vrijeme > Satelitske IC
snimke > Uključeno.
Prikaz podataka o vidljivosti na navigacijskoj karti
Prije pokazivanja podataka o vidljivosti na navigacijskoj karti potrebno je uključiti preklapanje vremenskom prognozom
(stranica 9).
NAPOMENA: Ova značajka dostupna je jedino ako primate podatke putem usluge XM WX Satellite Weather. Primate li
meteorološke podatke putem mobilnog telefona, ti podaci nisu dostupni.
Vidljivost je predviđena maksimalna vodoravna udaljenost koju je moguće vidjeti na površini.
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijske karte > Izbornik > Postavke karte > Vrijeme > Vidljivost >
Uključeno.
Prikaz podataka o temperaturi mora na ribolovnoj karti
Prije pokazivanja podataka o temperaturi mora na ribolovnoj karti potrebno je uključiti preklapanje vremenskom
prognozom (stranica 9).
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Ribolovne karte > Izbornik > Postavke karte > Vrijeme > Temp. mora >
Uključeno.
Prikaz podataka prognoze za ribolov na ribolovnoj karti
Prije pokazivanja podataka za ribolov na ribolovnoj karti potrebno je uključiti preklapanje vremenskom prognozom
(stranica 9).
NAPOMENA: Ova značajka dostupna je jedino ako primate podatke putem usluge XM WX Satellite Weather. Primate li
meteorološke podatke putem mobilnog telefona, ti podaci nisu dostupni.
Dostupna je mogućnost prikaza područja s optimalnim vremenskim uvjetima za određene vrste riba.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Ribolovna karta > Izbornik > Postavke karte > Vrijeme > Fish Species >
Uključeno.
2. Odaberite vrstu riba.
3. Odaberite Način rada > Uključeno.
Zasjenčana područja označuju optimalna područja za ribolov.
4. Ponovite korake 2 i 3 za prikaz područja s optimalnim vremenskim uvjetima za dodatne vrste riba.
5. Odaberite osjenčano područje za prikaz vrsta riba koje se nalaze u tom području.
10
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather i dodatak XM Satellite Radio
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
Meteorološki alarmi
Postavljanje meteoroloških alarma
Dostupna je mogućnost oglašavanja alarma za prognostička upozorenja.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Vrijeme.
2. Provedite jednu ili više sljedećih radnji:
• Odaberite Pomorski > Uključeno.
• Odaberite Tornado > Uključeno.
• Odaberite Snažna oluja > Uključeno.
• Odaberite Poplava > Uključeno.
• Odaberite Bujica > Uključeno.
• Odaberite Vjetar/Vidljivost > Uključeno.
• Odaberite Zima > Uključeno.
NAPOMENA: Alarmi za Vjetar/Vidljivost i Zima dostupni su jedino ako primate podatke putem usluge Cellular weather.
Nisu dostupni primate li podatke putem usluge XM WX Satellite Weather.
Odabir antene mobilnog telefona ili XM antene
Ako je vaš uređaj za iscrtavanje povezan s antenom mobilnog telefona i XM antenom, potrebno je odabrati antenu putem
koje želite primati uslugu vremenske prognoze. Ako ste povezani samo s jednom antenom, ta će se antena odabrati
automatski.
Ako je vaš uređaj za iscrtavanje povezan s antenom mobilnog telefona i XM antenom i odaberete li antenu mobilnog
telefona, XM podaci o vremenu neće se pojaviti, ali je usluga XM radija i dalje dostupna (ako imate plaćenu pretplatu).
Odaberete li XM antenu, podaci o vremenu putem mobilnog telefona neće se pojaviti.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacije > Postavke uređaja NMEA 2000 > Preferirani
uređaji > Meteorološka antena.
2. Odaberite antenu.
Odabir vanjske antene mobilnog telefona
Ako je uređaj za iscrtavanje povezan s vanjskom antenom mobilnog telefona potrebno je odabrati tu antenu na uređaju za
iscrtavanje.
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacije > Postavke uređaja NMEA 2000 > Popis uređaja >
GDL 40 > Konfiguracija > GSM antena > Vanjska.
Pregled podataka o pretplati na vremensku prognozu
Možete pregledati podatke o uslugama vremenske prognoze na koje ste se pretplatili kao i podatak o minutama proteklim
nakon posljednjeg ažuriranja podataka za svaku uslugu. Proteklo vrijeme od posljednjeg preuzimanja prognoze prikazat će
se za podatke o vremenskoj prognozi poslane putem mobilnog telefona. Ako ste kupili dnevnu propusnicu, prikazat će se i
vrijeme kupnje i vrijeme kada će dnevna propusnica isteći.
Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme > Pretplata za vremensku prognozu.
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather i dodatak XM Satellite Radio
11
Usluga XM Satellite Radio
Usluga XM Satellite Radio
Za korištenje usluge XM Satellite Radio potrebno je povezati prijemnik satelitskog radija Garmin XM s uređajem
za iscrtavanje i audio ulazom na plovilu. Potrebno je imati i pretplatu za uslugu XM Satellite Radio. Na stranici
www.garmin.com/xm potražite dodatne informacije o pretplati.
Korištenje XM radija
Odabir XM radio kanala
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > XM Audio.
2. Dovršenje postupka:
• Za odabir posebnog XM kanala unutar odabrane kategorije odaberite Channel guide, odaberite kanal, a zatim
Nazad.
• Za ručni unos broja XM kanala odaberite Channel entry, unesite broj kanala te odaberite Gotovo.
Prilagođavanje vodiča kroz kanale
XM Radio kanali grupirani su u kategorije. Možete odabrati kategoriju kanala koja se javlja u vodiču kroz kanale.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > XM Audio > Category.
2. Odaberite kategoriju.
Popis XM kanala
Popis XM kanala pripada kategoriji kanala koji se mogu prilagoditi. Svoje omiljene kanale možete spremiti u popis kanala.
Spremanje XM kanala u popis
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > XM Audio.
2. Dovršenje postupka:
• Za odabir posebnog XM kanala unutar odabrane kategorije odaberite Channel guide, odaberite kanal, a zatim
Nazad.
• Za ručni unos XM kanala odaberite Channel entry.
3. Odaberite Save Preset.
Podešavanje glasnoće XM radija
NAPOMENA: Podešavanje glasnoće nije dostupno ako koristite GDL 30 ili GDL 30A.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > XM Audio.
2. Dovršenje postupka:
• Za isključivanje ili uključivanje glasnoće XM radija odaberite Mute.
• Za podešavanje glasnoće odaberite Glasnoća, odaberite i zadržite Gore ili Dolje pa odaberite Gotovo.
12
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather i dodatak XM Satellite Radio
XM Satellite Radio
Traka XM radija
Prikaz trake s podacima XM radija na karti
Traka s podacima XM radija ➊ dostupna je za sve karte. Na uređaju za iscrtavanje traka s podacima čiji je prikaz
konfiguriran na jednoj karti ne mora se pojaviti i na drugoj karti. Traku s podacima za svaku kartu potrebno je zasebno
konfigurirati.
➊
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite kartu.
3. Odaberite Izbornik > Trake s podacima > XM Audio > Uključeno.
Prikaz trake s podacima XM radija na kombiniranom zaslonu
Traku s podacima XM radija ➊ možete prikazati na dnu kombiniranog zaslona uređaja za iscrtavanje. Dodatne informacije
potražite u poglavlju “Kombinacije” Korisničkog priručnika za uređaje serije GPSMAP 6000/7000 ili Korisničkog
priručnika za uređaje serije GPSMAP 4000/5000.
➊
1. Na početnom zaslonu odaberite Kombinacije.
2. Odaberite kombinaciju.
3. Odaberite Izbornik > Promijeni kombinaciju > XM bar > Uključeno > Gotovo.
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather i dodatak XM Satellite Radio
13
Dodatak
Dodatak
Jamstvo za meteorološke podatke
SOFTVER ZA METEOROLOŠKE PODATKE ISPORUČUJE SE “KAKO JEST.” SVA DRUGA JAMSTVA, IZRIČITA
ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI SVA JAMSTVA GLEDE POGODNOSTI ZA TRŽIŠTE ILI POGODNOSTI
ZA ODREĐENU NAMJENU ILI POŠTOVANJE PRAVA OVIM SE ISKLJUČUJU.
SIGURNOST KORISNIKA
Ako koristite XM Services vaša je dužnost razborito postupanje i poštivanje svih mjera opreza propisanih zakonom i vašom
zdravorazumskom prosudbom. Vi preuzimate cjelokupni rizik povezan s upotrebom usluge. XM i Garmin ne preuzimaju
nikakvu odgovornost za nesretne slučajeve koji su posljedica ili povezani s upotrebom značajke Services. Radio Service
uključuje meteorološke i prometne informacije, a vi primate na znanje da takve informacije ne pružaju “životnu sigurnost”,
nego su dodatne i savjetodavne, pa se, prema tome, ne možete pouzdati u njih kao da su ključne za sigurnost prilikom
upotrebe bilo kakvog zrakoplova, plovila i automobila. Ove informacije pružaju se “kako jesu,” a XM i Garmin odriču se
bilo kakvih jamstava, izričitih ili podrazumijevanih, u vezi s tim ili emitiranjem i prijemom istih. Nadalje, XM i Garmin ne
jamče točnost, pouzdanost, potpunost ili aktualnost meteoroloških i prometnih informacija pruženih putem usluge Radio
Service. XM i Garmin, njihovi dobavljači podataka, pružatelji usluga, marketinški/distribucijski, softverski ili internetski
partneri ili proizvođači hardvera nisu ni u kom slučaju odgovorni vama ili nekoj trećoj strani za bilo kakvu izravnu,
neizravnu, slučajnu, posljedičnu, posebnu ili kaznenu nadoknadu štete ili gubitak profita koji je posljedica upotrebe ili
prekida emitiranja ili prijema usluge.
OGRANIČENJA NAŠE ODGOVORNOSTI
a) IZJAVE O ODRICANJU ODGOVORNOSTI.
OSIM KAKO JE OVDJE IZRIČITO NAVEDENO, NE DAJEMO NIKAKVA JAMSTVA NITI IZJAVE, IZRIČITE
ILI PODRAZUMIJEVANE, VEZANE ZA USLUGU RADIO SERVICE. USLUGU KORISTITE NA VLASTITI
RIZIK. SADRŽAJ I FUNKCIONALNOST USLUGE PRUŽA JE “KAKO JEST,” BEZ BILO KAKVIH JAMSTAVA,
IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH. SVA TAKVA JAMSTVA ILI IZJAVE (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA,
PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA POGODNOSTI ZA TRŽIŠTE, POGODNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU,
VLASNIŠTVA I POŠTIVANJA PRAVA) OVIME SE ODRIČU.
b) OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI.
NISMO ODGOVORNI ZA BILO KAKVU POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU ILI GUBITKE
POVEZANE S UPOTREBOM USLUGE RADIO SERVICE, BEZ OBZIRA RADI LI SE O NEMARU ILI NEČEM
DRUGOM. NAŠA POTPUNA ODGOVORNOST VAMA ILI DRUGIM OSOBAMA KOJE SU KORISNICI VAŠIH
USLUGA, BEZ OBZIRA NA UZROK, NI U KOM SLUČAJU NE MOŽE PRIJEĆI IZNOS KOJI STE NAM PLATILI ZA
USLUGU KOJU STE PRIMALI TIJEKOM PERIODA OD ŠEST (6) MJESECI NEPOSREDNO PRIJE ODREĐENOG
DOGAĐAJA KOJI JE UZROKOVAO PRIMJENJUVU ŠTETU ILI GUBITAK. OVA DISTRIBUCIJA RIZIKA
ODRAŽAVA SE U NAŠIM CIJENAMA. PREMA VAŠIM DRŽAVNIM ZAKONIMA MOŽDA IMATE VEĆA PRAVA
NEGO ŠTO SU OVDJE NAVEDENA.
Ovaj proizvod razvijen je koristeći DAFIF™, proizvod agencije National Geospatial-Intelligence Agency.
Ovaj proizvod podržali su, ili na neki drugi način odobrili, agencija National Geospatial-Intelligence Agency ili američko
ministarstvo obrane (10 U.S.C. 425).
a. Prema odredbi 10 U.S.C. 456, protiv Sjedinjenih Američkih Država ne može se podići civilna tužba na temelju sadržaja
navigacijskog pomagala koji su pripremile ili distribuirale bivša agencija Defense Mapping Agency (DMA), ili agencije
National Imagery and Mapping Agency (NIMA) i National Geospatial-Intelligence Agency (NGA).
b. DAFIF proizvod isporučuje se “kakav jest” i NGA ne pruža nikakvo jamstvo, izričito ili podrazumijevano, uključujući,
ali bez ograničenja na, podrazumijevana jamstva pogodnosti za tržište i pogodnosti za određenu namjenu ili koja proizlaze
iz odredbi ili zakona, ili načina poslovanja ili poslovne prakse, glede točnosti i rada proizvoda.
c. Niti NGA niti njezino osoblje nisu odgovorni za bilo kakve zahtjeve za odštetom, gubitke i štetu proizašlu iz ili povezanu
s upotrebom ovog proizvoda. Korisnik pristaje da neće ni koji način teretiti agenciju United States National GeospatialIntelligence Agency. Jedini i isključivi pravni lijek dostupan korisniku je prestanak korištenja DAFIF proizvoda. Ovaj
proizvod razvijen je koristeći DAFIF, proizvod agencije National Geospatial-Intelligence Agency.
14
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather i dodatak XM Satellite Radio
Dodatak
Licencni ugovor za softver
KORIŠTENJEM UREĐAJA ZA ISCRTAVANJE PRISTAJETE NA OBVEZU PREMA ODREDBAMA I UVJETIMA
SLJEDEĆEG LICENCNOG UGOVORA ZA SOFTVER. PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR.
Tvrtka Garmin Ltd. i njene podružnice (“Garmin”) vam daju ograničenu licencu za korištenje softvera ugrađenog u ovaj
uređaj (u nastavku “Softver”) u binarnom izvršnom obliku tijekom normalnog rada proizvoda. Tvrtka Garmin i/ili davatelji
sadržaja treće strane zadržavaju naziv te prava vlasništva i intelektualnog vlasništva unutar i prema Softveru.
Potvrđujete da je Softver vlasništvo tvrtke Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane i kao takav zaštićen zakonima o
autorskim pravima u SAD-u te međunarodnim sporazumima o zaštiti autorskih prava. Nadalje, potvrđujete da su struktura,
organizacija i kod Softvera, čiji izvorni kod nije isporučen, važne poslovne tajne tvrtke Garmin i/ili davatelja sadržaja trećih strana te da izvorni kod Softvera ostaje važna poslovna tajna tvrtke Garmin i/ili davatelja sadržaja - trećih strana.
Obvezujete se da nećete vršiti dekompilaciju, raščlambu, modifikaciju, obrnuto sastavljanje, obrnuti inženjering Softvera,
svoditi Softver ili neki njegov dio na čitljivi oblik ili izvršavati bilo kakve radove zasnovane na Softveru. Obvezujete se da
nećete izvoziti ili ponovno izvoziti Softver u bilo koju drugu državu i time kršiti zakone o kontroli izvoza SAD-a ili zakone
o kontroli izvoza bilo koje druge primjenjive države.
Meteorološka upozorenja i meteorološko izvješće – Opis nijansi boja
Boja
Pomorska
meteorološka
grupa
Podkategorije
Svijetlo
plava
Bujice
Tamno
plava
Poplava
Poplava određenog područja, poplava obale, lavina blata, poplava, visoka razina
vode, hidrološka, obalna poplava na jezerima, poplava izazvana olujom
Žuta
Pomorski/Vjetar
Oštri vjetar, ekstremni vjetar, smrznuta morska voda pri kontaktu, udari vjetra,
opasno more, jaki valovi, jak vjetar, orkanski vjetrovi, jezerski vjetar, Les Suêtes
vjetrovi, niski vodostaj, pomorsko vrijeme, povratna struja, opasni vjetrovi za manja
plovila, opasno more za manje brodove, opasni vjetrovi za male brodove pri lukama
i ušćima rijeka, opasni vjetrovi za male brodove, olujno nevrijeme, udari vjetra,
oluja, snažni vjetar, tsunami, pijavica, vjetar, olujni vjetar
Ružičasta
Razno
Kvaliteta zraka, nepomični zrak, padanje pepela, pijesak nošen vjetrom, velika
vrućina, vrijeme pogodno za požare, vrućina, visoka temperatura i vlažnost, indeks
topline, indeks topline i zdravlje, kiša, posebno vrijeme, vrijeme
Narančasta Snažna oluja
Crvena
Tornado
Ljubičasta
Tropski
Uragan, kopneni uragan, kontinentalna tropska oluja, tropska oluja, tajfun
Tamno siva Vidljivost
Gusta magla, gusti dim, pješčana oluja, smog
Bijela
Pritjecanje polarnog zraka, lavina, mećava, snježni zapusi, nagli pad temperature,
ekstremna hladnoća, nagli pad temperature ispod nule, smrzavanje, ledena kišica,
ledena magla, ledena kiša, mraz, smrzavanje tla, smrznuta morska voda pri
kontaktu, jak snijeg, ledena oluja, snijeg na jezerima, snježni zapusi, susnježica,
snijeg, snijeg i snježni zapusi, snježna oluja, hladnoća vjetra, zimska oluja, zimsko
vrijeme
Zima
Ugovor za uslugu XM Satellite Radio Service
XM Satellite Radio Inc.
Hardver i obavezna mjesečna pretplata prodaju se odvojeno. Naknada za pretplatu je samo za korisnike. Mogu se
primjenjivati druge naknade i porezi, uključujući jednokratnu naknadu za aktivaciju. Sve naknade za programiranje i
meteorološke podatke podložne su promjeni. XM WX prikazi meteoroloških podataka i dostupnost pojedinih proizvoda
razlikuju se prema hardveru. Prijem XM signala može varirati ovisno o lokaciji. Pretplate podložne korisničkom ugovoru
uključene su u XM komplet dobrodošlice i dostupne na adresi xmradio.com. XM Radio U.S. Usluge satelita dostupne su
jedino osobama starijima od 18 u 48 kontinentalnih američkih saveznih država i D.C. XM WX registrirani je trgovački
znak tvrtke XM Satellite Radio Inc.
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather i dodatak XM Satellite Radio
15
Indeks
Indeks
A
alarmi
bujice 11
pomorski 11
poplava 11
snažna oluja 11
tornado 11
animirana radarska petlja 2
antena
odabir mobilnog telefona ili XM 11
odabir vanjske ili unutarnje 11
zahtjevi 1
C
ćelije oluje 3
centri tlaka 4
D
Državni meteorološki zavod (National
Weather Service) 1
E
emitiranja, podaci o vremenu 2
I
IC satelitsko snimanje 10
infracrveni satelitski podaci 9, 10
izvješća plutače 8
izvješća, vrijeme 4
J
jačina zvuka 12
K
Karta padalina 2
karta Perspective 3D 9
Karta prognoze 4, 9
Karta uvjeta na moru 5
karte
izmjena 2
navigacija 9
perspective 3D 9
predviđanje vremena 2
prognoza 4, 9
ribolov 9
ribolovna prognoza 7
uvjeti na moru 5
kontaktiranje službe za korisničku
podršku i
kupi WX 2
16
L
legende 6, 10
lokacije riba 7, 10
M
međutočke, stvaranje 9
munje 3
N
način rada simulatora i
naoblaka 2, 10
navigacijska karta 9
nijanse boja 15
P
padaline 2
popis kanala 12
prekrivanje, vrijeme 9
pretplata
vrijeme 11
prognoze 4
budućnost 4
grad 5
pomorski 4
prošlo 4
pučina 4
riba 10
trenutno 4
vrijeme 4
V
val
razdoblje 6
smjer 6
visina 6
vanjska antena 11
vidljivost
navigacijska karta 10
prikaz vremena 7
vjetrovi na površini 6
vjetrovi, površina 6
vodič kroz kanale 12
vrijeme
alarmi 11
antena i
fronte 4
izvješća 4
Karta padalina 2
podaci o padalinama 2
prekrivanje 9
Ribolovna karta 7
upozorenja 4
X
XM WX Satellite Weather 1
R
radio prijemnik i
radio, XM satelitski 12
registracija 2
Ribolovna karta 9
vrijeme 7
S
služba za korisničku podršku i
Služba za korisničku podršku tvrtke
Garmin i
T
temperatura mora 10
temperatura, more 10
temperatura vode 7
tlak na površini 7
tlak, površina 7
Traka XM Satellite Radio 13
U
upozorenja, vrijeme 4
uragani 3
Usluga XM Satellite Radio 12
uvjeti na moru 5
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 Series Weather i dodatak XM Satellite Radio
Za najnovija besplatna ažuriranja softvera (uz iznimku kartografskih podataka) tijekom vijeka trajanja
proizvoda tvrtke Garmin posjetite web-mjesto tvrtke Garmin, www.garmin.com.
© 2011 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kanzas 66062, SAD
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Tajvan (R.O.C.)
www.garmin.com
Svibanj 2011
190-01245-46 Rev. A
Tiskano u Tajvanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising