Garmin | GDL 40, Canada | Installation guide | Garmin GDL 40, Canada Installationsvejledning

Garmin GDL 40, Canada Installationsvejledning
Installationsvejledning til GDL® 40
Om GDL 40
GDL 40-antennen sender GSM-vejrdata
til kompatible Garmin-plottere på dit
NMEA 2000®-netværk. GDL 40 kommunikerer
med mobilsignaltårne for at modtage vejrdata,
der købes direkte fra en Garmin-plotter for en
dag ad gangen efter behov.
Sådan kontakter du Garmins
produktsupport
Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har
spørgsmål om dette produkt.
• Gå til www.garmin.com/support.
• Ring til (913) 397 8200 eller (800) 800
1020.
Registrering og aktivering af
GDL 40
Før du installerer GDL 40 på din båd,
skal du aktivere den online. Under
aktiveringsprocessen skal du oplyse et
kreditkort, som vil blive trukket, hver gang du
køber et dagpas direkte fra plotteren.
1. Registrer enheds-ID og serienummer (S/N)
fra din GDL 40 herunder.
Numrene findes på et mærkat på antennen
og på ydersiden af emballagen.
Enheds-ID
S/N
 Advarsel
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og
støvmaske, når du borer, skærer eller sliber.
Når du borer eller skærer, skal du altid
kontrollere, hvad der er på den anden side af
overfladen.
Medfølgende dele
Før du installerer din enhed, bør du kontrollere,
at nedenstående dele er med i pakken. Hvis
der mangler noget, skal du straks kontakte din
Garmin-forhandler.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GDL 40-antenne
Planmonteringsbeslag
Beslag til stagemontering
Beslag til skjult montering
Tre M4 selvskærende skruer
M3-sætskrue
NMEA 2000 T-stik
NMEA 2000-dropkabel
Installationsvejledning, skabelon til
planmontering og registreringsark
Nødvendigt værktøj
• Boremaskine og bor
• Forsænkningsbor – ved montering på
fiberglas
• Nedstryger – hul til planmontering
• Skruetrækker – skruer til planmontering
Ekstraudstyr
2. Gå til http://my.garmin.com.
3. Fuldfør en handling:
• Log på din myGarmin-konto.
• Hvis du ikke allerede har en
myGarmin-konto, skal du oprette en.
4. Klik på linket for at registrere dit produkt.
5. Følg instruktionerne på skærmen.
Når du har registreret og aktiveret
antennen, kan du købe dagpas direkte fra
plotteren efter behov.
April 2011
Installation af GDL 40
• Marineforsegler
• M4 selvskærende skruer, kortere end 1
tomme (25 mm) - afhængigt af overfladens
tykkelse i visse tilfælde af skjult montering
(side 4)
• Yderligere
NMEA 2000-netværkskomponenter (side 5)
• Ekstern mobilantenne, antennekabel og
stikomformer (side 5)
190-01243-76 Rev. A
GDL 40–0110233910
Trykt i Taiwan
Montering af antennen
Du kan planmontere GDL 40-antennen
(side 2), fastgøre den til en standardmarinestageholder (side 3) eller installere
antennen under fiberglas (side 4).
Overvejelser vedrørende
monteringssted
For at sikre den bedste modtagelse skal
du huske disse hensyn, når du vælger et
monteringssted.
• Monter antennen på et sted, hvor der er
klart og frit udsyn til himlen i alle retninger.
• Monter antennen, så den ikke er dækket af
bådens overbygning, en radarenhed eller en
mast ➊.
• Et højt placeret monteringssted giver en
bedre modtagelse.
➊
➋
➍
➌
➎
• Installer ikke antennen i nærheden af kilder
til elektromagnetisk interferens (EMI) ➋,
som f.eks. motoren eller andre store
marineelektronikenheder.
• Installer antennen mindst 3 fod (1 m) væk
fra en radarstråles bane eller en VHFradioantenne ➌.
◦◦ Det er bedst at installere antennen over
radarstrålens bane ➍.
◦◦ Det er acceptabelt at installere antennen
under radarstrålens bane ➎.
• Installer antennen mindst 5,9 tommer
(15 cm) fra et magnetisk kompas for at
undgå interferens med kompasset.
2
Verifikation af et monteringssted
1. Vælg et monteringssted (side 2).
2. Fastgør antennen midlertidigt der, hvor du
ønsker at montere den.
3. Kontroller, at antennen fungerer korrekt på
plotteren.
4. Hvis du oplever interferens med andre
elektriske apparater, skal du finde en ny
placering.
5. Gentag trin 3 og 4, indtil du finder et
monteringssted, hvor antennen fungerer
korrekt.
Når antennen fungerer korrekt, skal du fastgøre
den permanent.
Planmontering af antennen
1. Vælg et monteringssted til antennen, og
kontroller, at den fungerer korrekt på
monteringsstedet (side 2).
2. Tilskær skabelonen til planmontering,
og sørg for, at antennen kan være på det
valgte monteringssted (side 2).
3. Fjern beskyttelseslaget bag på skabelonen,
og sæt skabelonen på monteringsstedet.
4. Brug et 1/8 tommers (3,2 mm) bor til at
bore de tre forboringshuller på skabelonen.
Bemærk: Hvis du monterer antennen
på fiberglas, anbefales det, at du bruger
et forsænkningsbor til at udbore en
frigangsforsænkning i det øverste lag
af gelcoat (men ikke dybere). Det vil
medvirke til, at gelcoatlaget ikke revner,
når du strammer skruerne.
5. Brug et 3/8 tommers (10 mm) bor til at
bore et forboringshul til nedstrygeren som
angivet på skabelonen.
6. Brug en nedstryger til at udskære hullet i
midten, som angivet på skabelonen.
Installationsvejledning til GDL 40
7. Brug de tre M4-skruer ➊ til at
fastgøre planmonteringsbeslaget ➋ på
monteringsoverfladen ➌.
➐
➊
➏➎
Montering af antennen med kabelføring
på ydersiden af stagen
1. Vælg et monteringssted til antennen, og
kontroller, at den fungerer korrekt på
monteringsstedet (side 2).
2. Før et NMEA 2000-dropkabel gennem
beslaget til stagemontering ➊.
➌
➍
➍
➋
➌
8. Sørg for, at den store pakning er på plads
nederst på antennen ➍.
9. Før et NMEA 2000-dropkabel igennem
hullet i midten, og slut det til antennen ➎.
10. Hvis du bruger en ekstern mobilantenne
(side 5), skal du føre antennekablet
gennem hullet i midten og slutte det til
GDL 40-antennen ➏.
11. Placer antennen på
planmonteringsbeslaget, og drej den med
uret for at låse den på plads.
12. Fastgør antennen til monteringsbeslaget
med M3-sætskruen ➐.
13. Før NMEA 2000-kablet væk fra kilder
med elektronisk interferens.
14. Slut antennen til NMEA 2000-netværket
(side 5).
Stagemontering af antennen
Du kan bruge beslaget til stagemontering
til at installere antennen på en
standardmarinestageholder (medfølger ikke).
En standardmarinestageholder med gevind har
følgende kendetegn:
• En ydre diameter (OD) på 1 tomme
• Gevind, der måler 14 gevind pr. tomme
Bemærk: En ekstern mobilantenne er ikke
kompatibel med beslaget til stagemontering
(side 5).
Installationsvejledning til GDL 40
➊
➋
3. Placer kablet i den lodrette rille ➋ langs
med foden af beslaget til stagemontering.
4. Fastgør beslaget til stagemontering på en
standardmarinestageholder (medfølger
ikke).
Undgå at spænde beslaget for hårdt.
5. Slut NMEA 2000-dropkablet til antennen.
6. Sæt antennen på planmonteringsbeslaget,
og drej den ➌ for at låse den på plads.
7. Fastgør antennen til monteringsbeslaget
med den medfølgende M3-sætskrue ➍.
8. Fastgør marinestageholderen til båden,
hvis den ikke allerede er fastgjort.
9. Før NMEA 2000-kablet væk fra kilder
med elektronisk interferens.
10. Slut antennen til NMEA 2000-netværket
(side 5).
11. Når antennen er monteret på
stageholderen, skal du fylde hullet i
kabeludgangen med marineforsegler
(valgfrit).
3
Montering af antennen med kablet ført
gennem stagen
1. Vælg et monteringssted til antennen, og
kontroller, at den fungerer korrekt på
monteringsstedet (side 2).
2. Placer midlertidigt en
standardmarinestageholder (medfølger
ikke) på det valgte monteringssted (side 2).
3. Marker stagens omtrentlige midte.
4. På det markerede sted skal du bruge et
3/ tommers (19 mm) bor til at bore et hul,
4
som kablet kan føres igennem.
5. Fastgør marinestageholderen til båden
(udstyr medfølger ikke).
6. Fastgør beslaget til stagemontering ➊ på
marinestageholderen.
Undgå at spænde beslaget for hårdt.
➋
Montering af antennen under en
overflade
BEMÆRK
Når du vælger en placering af beslaget til
skjult montering, skal du sørge for, at de
medfølgende skruer ikke er for lange i forhold
til overfladens tykkelse. Hvis skruerne ikke
passer til overfladen, skal du anskaffe M4skruer i den korrekte længde for at undgå at
beskadige oversiden af monteringsoverfladen.
Antennen kan monteres under en
fiberglasoverflade. Da antennen har svært
ved at opfange mobilsignaler gennem metal,
anbefales det, at du bruger skjult montering
under en fiberglasoverflade.
1. Find frem til monteringsstedet på
fiberglasoverfladen ➊, og kontroller
korrekt funktion på monteringsstedet
(side 2).
➌
➊
➎
➋
➌
➍
➊
7. Før et NMEA 2000-dropkabel gennem
beslaget til stagemontering og stagen, og
slut kablet til antennen.
8. Sæt antennen på planmonteringsbeslaget,
og drej den ➋ for at låse den på plads.
9. Fastgør antennen til monteringsbeslaget
med den medfølgende M3-sætskrue ➌.
10. Før NMEA 2000-kablet væk fra kilder
med elektronisk interferens.
11. Slut antennen til NMEA 2000-netværket
(side 5).
12. Når antennen er installeret på
stageholderen, skal du udfylde det lodrette
kabelhak med marineforsegler (valgfrit).
4
➏
➐
2. Idet du bruger beslaget til skjult montering
➋ som skabelon, aftegner du placeringen
af tre forboringshuller ➌ på overfladen.
3. Brug et 1/8 tommers (3,2 mm) bor til at
bore de tre markerede forboringshuller.
4. Sæt antennen på beslaget, og drej den med
uret for at låse den på plads.
5. Fastgør antennen til monteringsbeslaget
med den medfølgende M3-sætskrue ➍.
6. Fjern bagbeklædningen fra de
selvklæbende puder ➎ på beslaget til skjult
montering.
7. Kontroller, at beslaget er justeret
efter forboringshullerne, og fastklæb
monteringsbeslaget til skjult montering på
overfladen.
8. Brug skruer i en passende længde til at
fastgøre beslaget til overfladen.
9. Tilslut NMEA 2000-dropkablet til
antennen ➏.
10. Hvis du bruger en ekstern mobilantenne
(side 5), skal du tilslutte den til
GDL 40-antennen ➐.
Installationsvejledning til GDL 40
11. Før NMEA 2000-kablet væk fra kilder
med elektronisk interferens.
12. Slut antennen til NMEA 2000-netværket
(side 5).
Tilslutning af GDL 40antennen til et NMEA 2000netværk
Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000,
kan du læse kapitlet "Grundlæggende om
NMEA 2000-netværk" i Teknisk reference for
Garmin NMEA 2000-produkter for at få flere
oplysninger. Gå til www.garmin.com/garmin
/cms/us/onthewater/nmea2000, og klik på
Manuals.
1. Opret et NMEA 2000-netværk på din båd,
hvis du ikke har et i forvejen.
Du kan købe de nødvendige kabler og stik
på www.garmin.com/marine eller hos din
lokale marineforhandler.
2. Slut antennen til dit NMEA 2000-netværk
vha. NMEA 2000-dropkablet og et T-stik.
Hvis det medfølgende 19,5 fod (6 m)
dropkabel ikke er langt nok, skal
du føje en forlængerledning til din
NMEA 2000-samleskinne, idet du følger
retningslinjerne for NMEA 2000.
BEMÆRK: Hvis du ikke allerede har
registreret din GDL 40 (side 1), skal du
gennemføre registreringsprocessen og
derefter slukke og tænde for strømmen til
NMEA 2000-netværket.
Installation af en ekstern
mobilantenne
I visse tilfælde kan du forbedre
modtageområdet for din GDL 40-antenne ved
at tilslutte en certificeret ekstern mobilantenne
(sælges separat).
Note: En ekstern mobilantenne er ikke
kompatibel med beslaget til stagemontering
(side 3).
Certificerede mobilantenner
• Digital Antenna 295-PW (18" hvid
multibåndsantenne)
• Digital Antenna 861-CW (30" hvid
multibåndsantenne)
• Digital Antenna 861-CB (30" sort
multibåndsantenne)
Installationsvejledning til GDL 40
Certificerede kabler og stik
• Digital Antenna PowerMax™-kabel,
delnummer DA240-30NM
• SubMiniature version A (SMA) han til Mini
UHF hun RF-stikadapter
◦◦ Bomar Interconnect delnummer
9316505
◦◦ Amphenol® Connex delnummer 242116
Tilslutning af en ekstern
mobilantenne til GDL 40
1. Monter mobilantennen i overensstemmelse
med producentens vejledning.
2. Slut antennekablet til mobilantennen vha.
et hanstik af Type N.
3. Slut SMA til Mini UHF-adapteren til
Mini-UHF-stikket på antennekablet.
4. Slut antennekablet (med adapteren påsat)
til SMA-stikket i bunden af GDL 40.
Konfiguration af GDL 40 til
brug sammen med en ekstern
mobilantenne
Hvis du slutter en ekstern mobilantenne til
GDL 40, skal du angive, at du vil bruge den
eksterne antenne i stedet for den interne
antenne i GDL 40.
1. På en plotter, der er tilsluttet til
NMEA 2000-netværket, skal du vælge
Opsætning > Kommunikation >
NMEA2000-opsætning > Enhedsliste >
GDL 40 > Opsætning > GSM-antenne.
2. Vælg Ekstern.
Opdatering af
plottersoftwaren
Når du har installeret GDL 40-antennen, skal
du opgradere din Garmin-plotter med den
nyeste software.
1. Gå til www.garmin.com/support/software
/marine.html.
2. Vælg den opdateringspakke, der passer til
din netværksopsætning.
3. Følg instruktionerne på skærmen.
5
Specifikationer
Fysiske specifikationer
Specifikation Mål
Størrelse
Diameter × Højde: 3 19/32 ×
1 15/16 tomme (91,6 × 49,5 mm)
Kabinet
Fuldt tætnet, robust plastlegering,
vandtæt iht. standarden IEC 529
IPX7
Temp. område Fra -15 °C til 70 °C (fra 5 °F til
158 °F)
Sikkerhed5,9 tommer (15 cm)
safstand for
kompas
Strømspecifikationer
Specifikation
Strømkilde
Strømforbrug
NMEA 2000
LEN (Load
Equivalency
Number)
Mål
9-16 V DC
Maks. 2,25 W
3 (150 mA)
Udsendelse af vejrdata
GDL 40 modtager følgende vejrdata og sender
dem, så de kan vises på kompatible Garminplottere. Vejrdataene udsendes med faste
intervaller som angivet i tabellen.
Vejrdata
Byudsigter
Satellit-IR (skytoppe)
Områdevarsler
Orkanvarsler
Lyn
Farvandsvarsler
Kystvarsler
METAR'er
Vejrradar (NEXRAD)
Havoverflade
Vejrbøjer
Vind
Udsendelsesinterval
Hvert 15. minut
Hvert 30. minut
Hvert 15. minut
Hvert 15. minut
Hvert 15. minut
Hvert 15. minut
Hvert 15. minut
Hvert 15. minut
Hvert 15. minut
Hvert 30. minut
Hvert 15. minut
Hvert 30. minut
NMEA 2000 PGN-oplysninger
Send
059392
ISO-bekræftelse
060928
ISO adressekrav
126208
126992
NMEA - kommando/anmodning/
anerkendelse af gruppefunktion
Send/modtag gruppefunktion for
PGN-oversigt
Systemets klokkeslæt og dato
126996
Produktoplysninger
126464
Modtag
059392
ISO-bekræftelse
059904
ISO-anmodning
060928
ISO adressekrav
126208
NMEA – kommando/anmodning/
anerkendelse af gruppefunktion
6
Installationsvejledning til GDL 40
Vigtige produkt- og
sikkerhedsinformationer
 ADVARSEL
Dette produkt, dets indpakning og de
forskellige komponenter indeholder
kemiske stoffer, som delstaten Californien
ved, forårsager kræft, fosterskader eller
reproduktionsskader. Denne oplysning
gives i overensstemmelse med Californiens
Proposition 65. Hvis du har spørgsmål eller
ønsker yderligere oplysninger, kan du gå til
vores websted på www.garmin.com/prop65.
Bemærk
NMEA 2000-bussen, der driver denne enhed,
skal være beskyttet med en 3 A-sikring for at
undgå beskadigelse af enheden.
Overholdelse af FCC
Dette apparat er i overensstemmelse med
afsnit 15 af FCC-regulativerne. Betjening er
underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden
må ikke forårsage skadelig interferens, og (2)
enheden skal acceptere modtaget interferens,
inklusive interferens, som kan forårsage
uønsket funktion.
Produktet indeholder ingen dele, der kan
udskiftes af brugeren. Reparation bør kun
foretages af et autoriseret servicecenter.
Uautoriserede reparationer eller ændringer kan
resultere i permanent beskadigelse af udstyret
samt gøre garantien ugyldig, og du kan miste
retten til at betjene dette udstyr iht. afsnit
15-regulativerne.
Overensstemmelse med Industry
Canada
Radiokommunikationsudstyr i Kategori I
overholder Industry Canada Standard RSS210. Radiokommunikationsudstyr i Kategori
II overholder Industry Canada Standard
RSS-310.
Denne enhed overholder RSS-standard(er) for
licensfritagelse fra Industry Canada. Betjening
er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne
enhed må ikke forårsage interferens, og (2)
Denne enhed skal acceptere enhver interferens,
inklusive interferens, som kan forårsage
uønsket funktion på enheden.
Le présent appareil est conforme aux CNR
d’Industrie Canada applicables aux appareils
Installationsvejledning til GDL 40
radio exempts de licence. L’exploitation est
autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l’appareil ne doit pas produire de
brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit
accepter tout brouillage radioélectrique subi,
même si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement.
Oplysninger om eksponering for
RF-stråling
Dette udstyr lever op til de grænseværdier
for stråling, som FCC har fremsat for et
ukontrolleret miljø. Udstyret skal installeres
og betjenes, så der er en minimumafstand på
7,9 tommer (20 cm) mellem udstrålingskilden
og din krop.
Denne sender må ikke placeres eller bruges
sammen med andre antenner eller sendere.
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer hermed, at dette produkt
overholder de essentielle krav og andre
relevante dele af direktivet
1999/5/EC. Hvis du vil se hele
overensstemmelseserklæringen,
skal du gå til www.garmin.com
/compliance.
Licensaftale for slutbruger
VED AT BRUGE GDL 40 ACCEPTERER
DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE
OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE
SOFTWARELICENSAFTALE FOR
SLUTBRUGEREN. LÆS DENNE AFTALE
OMHYGGELIGT, OG HVIS DU IKKE
KAN ACCEPTERE DISSE VILKÅR OG
BETINGELSER, SKAL DU FOR AT FÅ
REFUNDERET HELE KØBSPRISEN
RETURNERE HELE PRODUKTET INDEN
FOR 7 DAGE EFTER KØBET (HVIS
PRODUKTET ER KØBT SOM NYT) DER,
HVOR DU HAR KØBT PRODUKTET.
Garmin Ltd. og dets datterselskaber
("Garmin") giver dig en begrænset licens til at
bruge softwaren i denne enhed ("Softwaren")
i binær udførbar form ved normal brug af
produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos
Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører.
Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin
og/eller dets tredjepartsleverandører, og
at den er beskyttet ifølge amerikansk lov
7
om ophavsret og internationale aftaler
om ophavsret. Endvidere bekræfter du, at
Softwarens struktur, organisering og kode,
hvor kildekoden ikke er leveret, er værdifulde
forretningshemmeligheder ejet af Garmin
og/eller dets tredjepartsleverandører, og at
Softwaren i kildekodeform er en værdifuld
forretningshemmelighed, der forbliver
Garmins og/eller dets tredjepartsleverandørers
ejendom. Du accepterer, at softwaren eller
nogen del af denne ikke må skilles ad,
demonteres, modificeres, ommonteres,
omstruktureres eller reduceres til læsbar form,
og at du ikke må skabe enheder, der er afledt af
eller baseret på denne software. Du accepterer,
at du ikke må eksportere eller reeksportere
produktet til noget land i strid med USA's
love om eksportregulering eller love om
eksportregulering i et hvilket som helst andet
relevant land.
Garmin udlicenserer vejrdataene ("vejrdata")
fra Meteo France ("Meteo France") og giver
dig licens til vejrdataene i henhold til denne
aftale. Vejrdataene angiver kun målinger
eller den mest sandsynlige udvikling under
de specifikke forhold. Du accepterer derfor,
at Garmin og Meteo France ikke påtager sig
ansvar for (i) nøjagtigheden af vejrdataene,
uanset om vejrdataene kommer fra Meteo
France eller en af deres tredjepartsleverandører,
(ii) situationer, der måtte opstå som resultat
af din fortolkning og/eller brug, direkte eller
indirekte, af vejrdataene, og/eller (iii) fravær af
observationsdata i tilfælde af manglende eller
forsinket tilgængelighed af vejrdata produceret
og ejet af nationale meteorologiske tjenester
(NMS), via ECOMET eller EUMETSAT,
eller via Global Transmission System (GTS).
Følgelig accepterer du at undlade at føre
erstatningssager mod Garmin, Meteo France
eller deres tredjepartsleverandører i forbindelse
med situationer, der vedrører en eventuel
fejlfortolkning af oplysninger indeholdt i
vejrdataene eller ved manglende data. Du
anerkender, at du har fået fyldestgørende
oplysninger om begrænsningerne for brug
af vejrdataene, om undtagelser og/eller
begrænsninger af erstatningsansvar vedrørende
vejrdataene samt om gyldighedsdatoen for
de vejrdata, der leveres og/eller vises for dig.
Vejrdataene leveres "som de er" uden nogen
garantier eller betingelser, udtrykkelige eller
underforståede, herunder, men ikke begrænset
til, nogen underforstået garanti, som følger af
lovgivning, vedtægter, handelskutyme eller
8
handelsmåde. Du påtager dig ethvert ansvar og
risiko for brugen af softwaren og vejrdataene,
og Garmin og Meteo France fraskriver sig
ethvert ansvar for tab, personskade eller
skader som følge af brugen af softwaren
og/eller vejrdataene, direkte eller indirekte.
Dette gælder, uanset om Garmin og/eller Meteo
France er blevet underrettet om muligheden for
sådanne tab, skader eller personskader. Under
ingen omstændigheder er Garmin eller Meteo
France erstatningsansvarlige over for dig eller
nogen anden person eller enhed vedrørende
kompensatoriske, indirekte, hændelige, særlige
skader eller følgeskader eller pønalerstatning
af nogen art, herunder, men ikke begrænset
til, tab af indtægter eller fortjeneste eller
andre kommercielle eller økonomiske tab.
Dette gælder, uanset om Garmin eller Meteo
France er blevet underrettet om muligheden
for sådanne tab, eller hvis de er forudsigelige.
Specifikt udelukket fra den i denne aftale
beskrevne licens er brug eller drift af
vejrdataene i forbindelse med produkter,
systemer, programmer eller hardware, som
ikke er enheder, der er fremstillet af eller for
Garmin.
Begrænset garanti
Dette produkt fra Garmin garanteres at
være fri for fejl og mangler i materialer og
udførelse i ét år fra købsdatoen. I denne
periode vil Garmin efter eget valg reparere
eller udskifte komponenter, der ikke fungerer
ved normal brug. Sådanne reparationer eller
udskiftninger foretages uden beregning for
kunden, hvad angår reservedele og arbejdsløn,
forudsat at kunden er ansvarlig for eventuelle
transportomkostninger. Denne garanti dækker
ikke: (i) kosmetiske skader som f.eks. ridser,
skrammer og buler; (ii) forbrugsartikler som
f.eks. batterier, medmindre der er opstået
produktskader pga. en defekt i materialer eller
udførelse; (iii) skader forårsaget af ulykker,
forkert brug, misbrug, vand, oversvømmelse,
brand eller andre naturkatastrofer eller
udefrakommende årsager; (iv) skader pga.
service, der er udført af en person, som ikke
er en autoriseret serviceudbyder for Garmin;
eller (v) skader på et produkt, som er blevet
modificeret eller ændret uden skriftlig tilladelse
fra Garmin. Garmin forbeholder sig desuden
ret til at afvise garantikrav angående produkter
eller tjenester, der erhverves og/eller bruges i
modstrid med lovgivningen i et land.
Installationsvejledning til GDL 40
Dette produkt er beregnet til kun at blive
brugt som et rejsehjælpemiddel og må ikke
anvendes til noget formål, som kræver
nøjagtig måling af retning, afstand, position
eller topografi. Garmin udsteder ingen garanti
for, at produktets kortdata er nøjagtige eller
komplette.
DE OMTALTE GARANTIER OG
RETSMIDLER ER UDTØMMENDE OG
TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE
GARANTIER, BÅDE UDTRYKKELIGE,
UNDERFORSTÅEDE OG LOVMÆSSIGE,
HERUNDER EVENTUELT ANSVAR SOM
FØLGE AF GARANTI FOR SALGBARHED
ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT
FORMÅL, SOM MÅTTE SKYLDES
LOVMÆSSIGE ELLER ANDRE FORHOLD.
DENNE GARANTI GIVER DIG BESTEMTE
JURIDISKE RETTIGHEDER, SOM KAN
VARIERE FRA LAND TIL LAND.
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER
ER GARMIN ANSVARLIG FOR
NOGEN EKSTRASKADER, SÆRLIGE
SKADER, INDIREKTE SKADER ELLER
FØLGESKADER, HVAD ENTEN DE
SKYLDES BRUG, MISBRUG ELLER
MANGLENDE EVNE TIL BRUG AF DETTE
PRODUKT ELLER FEJL OG MANGLER
VED PRODUKTET. NOGLE LANDE
TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF
ANSVAR FOR INDIREKTE TAB ELLER
FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE
BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS
IKKE FOR DIG.
Køb fra onlineauktioner: Produkter, som er
købt gennem onlineauktioner, berettiger ikke
til rabatter eller andre særtilbud fra Garmins
garantidækning. Onlineauktionsbekræftelser
accepteres ikke som bevis på krav om garanti.
Der kræves en original faktura fra forhandleren
(eller en kopi af den) for at få garantiservice.
Garmin vil ikke erstatte manglende dele fra en
pakke, der er købt på en onlineauktion.
Internationale køb: Der udstedes muligvis en
separat garanti af internationale forhandlere for
enheder, som er købt uden for USA afhængigt
af landet. Hvis en sådan garanti findes, gives
den af den lokale forhandler i landet, og denne
forhandler yder lokal service til din enhed.
Forhandlergarantier gælder kun i de tilsigtede
distributionsområder. Enheder, som er købt i
USA eller Canada, skal returneres til Garmins
servicecenter i Storbritannien, USA, Canada
eller Taiwan for service.
Garmin®, Garmin-logoet og GDL® er varemærker
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må
ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
NMEA 2000® er et registreret varemærke tilhørende
National Marine Electronics Association.
PowerMax™ er et varemærke tilhørende Digital
Antenna, Inc.
Amphenol® er et registreret varemærke tilhørende
Amphenol Corporation.
Garmin forbeholder sig den fulde ret til efter
eget skøn at reparere eller udskifte enheden
eller softwaren (med et nyt eller nyligt grundigt
efterset erstatningsprodukt) eller tilbyde fuld
refundering af købsprisen. DETTE ER DET
ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL
VED ETHVERT BRUD PÅ GARANTIEN.
Kontakt den lokale autoriserede Garminforhandler for at få garantiservice, eller
ring til Garmins produktsupport for
forsendelsesinstruktioner og et RMAregistreringsnummer. Pak enheden sikkert
ind, og vedlæg en kopi af den originale
faktura, der kræves som bevis for købet, med
henblik på reparation i henhold til garantien.
Skriv registreringsnummeret tydeligt uden på
pakken. Enheden skal sendes med forudbetalt
fragt til en af Garmins garantiservicestationer.
Installationsvejledning til GDL 40
9
For at få de nyeste softwareopdateringer gratis (undtagen kortdata) i dine
Garmin-produkters levetid kan du gå til Garmins websted på www.garmin.com.
© 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising