Garmin | GDL 40, Canada | Garmin GDL 40, Canada Täydennysosa

Garmin GDL 40, Canada Täydennysosa
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 -sarjan
sää ja XM -Satellite Radio
®
®
-lisäosa
© 2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen
ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden
kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion
tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen
päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä
muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja
lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin sivustossa osoitteessa (www.garmin.com).
Garmin®, Gamin-logo, GPSMAP®, BlueChart®, GDL® ja g2 Vision® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden Yhdysvalloissa ja muissa maissa
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa. DAFIF™ on National Geospatial-Intelligence
Agencyn tavaramerkki. XM® ja XM WX Satellite Weather® ovat XM Satellite Radio Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
Johdanto
Johdanto
 VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Tämä käyttöopas sisältää tietoja XM WX Satellite Weather®-, GPS (Global System for Mobile) -sää- ja XM®satelliittiradiojärjestelmistä seuraavia tuotteita varten:
GPSMAP® 4008
GPSMAP 5008
GPSMAP 6008
GPSMAP 7012
GPSMAP 4010
GPSMAP 5012
GPSMAP 6012
GPSMAP 7015
GPSMAP 4012
GPSMAP 5015
GPSMAP 6208
GPSMAP 7012
GPSMAP 4208
GPSMAP 5208
GPSMAP 6212
GPSMAP 7015
GPSMAP 4210
GPSMAP 5212
GPSMAP 4212
GPSMAP 5215
Mobiililaitteiden vaatimukset
Mobiilisääpalvelun käyttäminen edellyttää GSM-antennia, kuten Garmin GDL 40. Lisätietoja karttaplotterin
liittämisestä antenniin on antennin asennusohjeissa.
XM-laitteiden vaatimukset
XM WX Satellite Weather -palvelun käyttäminen edellyttää Garmin XM -satelliittisäävastaanotinta. XMsatelliittiradion käyttäminen edellyttää Garmin XM -satelliittiradiovastaanotinta. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/xm. Lisätietoja XM-antennin ja -vastaanottimen liittämisestä ja tilauksista on XM-laitteen
ohjeissa.
Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen
Ota yhteys Garminin tuotetukeen, jos sinulla on kysyttävää tästä laitteesta.
• Yhdysvallat: www.garmin.com/support tai puhelin (Garmin USA): (913) 397.8200 tai (800) 800.1020.
• Iso-Britannia: Garmin (Europe) Ltd:n puhelin: 0808 2380000.
• Eurooppa: osoitteesta www.garmin.com/support voit tarkistaa maakohtaiset tukitiedot valitsemalla Contact
Support.
Simulointitila
Simulointitilassa mobiilisää näytetään simuloituna.
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
i
Johdanto
Sisällysluettelo
Johdanto.......................................................................................................................................i
Mobiililaitteiden vaatimukset.......................................................................................................................... i
XM-laitteiden vaatimukset............................................................................................................................. i
Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen................................................................................................... i
Simulointitila.................................................................................................................................................. i
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää......................................................................................1
Mobiilisää..................................................................................................................................................... 1
XM WX Satellite Weather............................................................................................................................. 1
Sääominaisuudet.......................................................................................................................................... 1
Säätietolähetykset........................................................................................................................................ 2
Tilailmoitukset............................................................................................................................................... 2
Sadetietojen tarkasteleminen....................................................................................................................... 2
Sääkartan vaihtaminen................................................................................................................................. 2
Myrskysolu- ja salamatiedot......................................................................................................................... 3
Hirmumyrskytiedot........................................................................................................................................ 3
Säävaroitukset ja -tiedotteet......................................................................................................................... 4
Ennustetiedot............................................................................................................................................... 4
Meriolosuhteiden tarkasteleminen................................................................................................................ 5
Kalastustietojen tarkasteleminen.................................................................................................................. 7
Näkyvyystiedot............................................................................................................................................. 7
Poijuraporttien näyttäminen.......................................................................................................................... 8
Paikallisten säätietojen tarkasteleminen poijun lähellä................................................................................ 8
Reittipisteen luominen ennustekarttaan....................................................................................................... 9
Tietoja sään peittokuvasta............................................................................................................................ 9
Säähälytykset............................................................................................................................................. 11
Mobiili- tai XM-antennin valitseminen......................................................................................................... 11
Ulkoisen mobiiliantennin valitseminen........................................................................................................ 11
Säätilaustietojen tarkasteleminen............................................................................................................... 11
XM-satelliittiradio.......................................................................................................................12
XM-radion käyttäminen.............................................................................................................................. 12
Liite.............................................................................................................................................14
Säätietojen takuu........................................................................................................................................ 14
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus.............................................................................................................. 15
Säävaroitusten ja säätiedotteiden värivarjostuksen kuvaukset.................................................................. 15
XM-satelliittiradion palvelusopimus............................................................................................................ 15
Hakemisto..................................................................................................................................16
ii
GPSMAP
GPSMAP
4000/5000/6000/7000
4000/5000/6000/7000
-sarjan
-sarjan
sääsääja XM
ja XM-satelliittiradiolisäosa
Satellite Radio -lisäosa
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
 Varoitus
Tämän laitteen kautta toimitetuissa säätietopalveluissa voi olla katkoksia ja tiedot voivat sisältää virheitä,
epätarkkuuksia tai vanhentuneita tietoja, joten pelkästään niihin ei kannata luottaa. Käytä aina tervettä järkeä
ajaessasi tai navigoidessasi ja tarkista säätiedot muistakin lähteistä, ennen kuin teet turvallisuuteen liittyviä
päätöksiä. Käyttäjä on yksin vastuussa säätietojen vastuullisesta käyttämisestä ja kaikista tietyllä säällä ajamiseen
tai navigoimiseen liittyvistä päätöksistä. Garmin ei vastaa mistään säätietojen käytön seurauksista.
Mobiilisää
Mobiilisääpalvelu toimittaa tietoja langattomien palvelujen tarjoajien avulla. Antenni, kuten Garmin
GDL® 40, hakee säätiedot läheisistä tukiasemista. Kunkin ominaisuuden säätiedot saadaan hyvämaineisista
säätietokeskuksista, kuten NOAA:n (National Oceanic and Atmospheric Administration) National Weather Service,
Environment Canada ja Météo-France.
Mobiilisään tarkasteleminen edellyttää vuositilauspalvelun valitsemista osoitteessa http://my.garmin.com. Voit ostaa
päiväpassin suoraan karttaplotterista. Päiväpassilla saat 24 tunnin säätiedot keskeytyksettä. Lisätietoja palvelun
aktivoimisesta on antennin asennusohjeissa ja ohjeissa osoitteessa http://my.garmin.com.
XM WX Satellite Weather
Garmin XM -satelliittisäävastaanotin ja-antenni vastaanottaa XM WX Satellite Weather -tietoja ja näyttää ne
Garmin-laitteissa, kuten karttaplotterin merikartassa. Kunkin ominaisuuden säätiedot saadaan hyvämaineisista
säätietokeskuksista, kuten National Weather Service ja Hydrometeorological Prediction Center. Lisätietoja on XM
WX Satellite Weather -sivustossa osoitteessa www.xmwxweather.com.
XM WX Satellite Weather -tietojen tarkasteleminen edellyttää XM WX Satellite Weather -palvelun tilausta ja
Garmin XM -satelliittisäävastaanotinta, joka on liitetty karttaplotteriin.
Sääominaisuudet
Ominaisuus
XM WX Satellite
Weather
Mobiilisää
Sateen tyyppi (sivu 2)
X
X
Satelliittipilvipeite (sivu 2)
X
X
Euroopan, Kanadan ja Yhdysvaltojen tutka (sivu 2)
X
X
Salama (sivu 3)
X
X
Kovan myrskyn jäljet (sivu 3)
X
Kanadan ja Yhdysvaltojen varoitukset (sivu 4)
X
X
Hirmumyrskyn jälki (sivu 3)
X
X
Pinnan WX-analyysi (sivu 4)
X
Merenpinnan paine-ennuste (sivu 4)
X
X
Kaupunkiennusteet (sivu 5)
X
X
Pinnan tuulivektorit (sivu 6)
X
X
Aaltojen suunta ja aaltojen suuntaennuste (sivu 6)
X
X
Aaltojen korkeus ja aaltojen korkeusennuste (sivu 6)
X
X
Aaltojakso ja aaltojaksoennuste (sivu 6)
X
X
Kalasijaintien ennustaminen (sivu 7)
X
Näkyvyys (sivu 7) ja näkyvyysennuste (sivu 8)
X
National Weather Stationin paikallinen meriennuste (sivu 8)
X
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
X
1
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
Ominaisuus
XM WX Satellite
Weather
Mobiilisää
Poijutiedot (sivu 8)
X
X
Merenpinnan lämpötila ja paine (sivu 9)
X
X
Säätietolähetykset
Satelliittisäätietoja lähetetään tietyin väliajoin. Esimerkiksi XM-säätutkatietoja lähetetään viiden minuutin
välein. Mobiilisäätietoja lähetetään 15 minuutin välein. Kun Garmin-vastaanotin käynnistetään tai jokin toinen
sääominaisuus valitaan, vastaanottimen on vastaanotettava uusia tietoja, ennen kuin niitä voidaan näyttää. Säätiedot
tai kyseinen toinen ominaisuus näkyvät ehkä kartassa pienellä viiveellä.
Huomautus: minkä tahansa sääominaisuuden ulkoasu saattaa muuttua, jos tietojen lähde muuttuu.
Kun ostat mobiilisäätietoja tai karttaplotteri pyytää automaattisesti mobiilisääpäivitystä, veneen nykyinen sijainti
lähetetään ja karttaplotteri vastaanottaa säätiedot alueelta, jonka keskipisteenä on nykyinen sijaintisi.
Tilailmoitukset
Kun tarkastelet sääkarttaa, sen vasemmassa yläkulmassa saattaa näkyä esimerkiksi seuraavanlainen tilailmoitus.
• Osta WX—sinun on ostettava päiväpassi tai tilaus, jotta voit tarkastella säätietoja (sivu 1).
• Rekisteröi—sinun on rekisteröitävä mobiiliantenni, ennen kuin voit ostaa ja tarkastella mobiilisäätietoja
(sivu 1). Jos näet tämän ilmoituksen, kun olet jo rekisteröinyt antennin, sammuta järjestelmä ja käynnistä se
uudelleen.
Sadetietojen tarkasteleminen
Kaikenlainen sade kevyestä sateesta ja lumisateesta voimakkaisiin ukkosmyrskyihin näytetään eri sävyin ja värein.
Sadetiedot voivat näkyä yksin tai muiden säätietojen kanssa.
Valitse aloitusnäytössä Sää > Sadetta.
Näytön vasemman yläkulman aikaleima osoittaa, miten kauan sitten säätietojen toimittaja on viimeksi
päivittänyt säätiedot.
Animoidun tutkasilmukan näyttäminen
Voit näyttää sadetiedot viimeisimmän päivityksen kuvana tai viimeisimpien päivitysten animoituna silmukkana.
Valitse aloitusnäytössä Sää > Sadetta > Menu > Radar-silmukka > Päällä.
Näytön vasemman yläkulman aikaleima osoittaa, miten kauan sitten palveluntarjoaja on luonut näytössä
näkyvän säätutkakuvan.
Pilvipeitteen näyttäminen
Pilvipeitteen voi näyttää tai piilottaa. XM-säätiedoissa näkyy pilvenhuippujen korkeus.
Mobiilisäätiedoissa pilvet näkyvät infrapunasatelliittien havaitsemien pilvenhuippujen lämpötilojen perusteella.
Tummat harmaan sävyt merkitsevät kylmiä pilviä, jotka liittyvät usein untuva- tai ukkospilviin. Vaaleammat
harmaan sävyt tai puuttuva varjostus merkitsevät lämpimämpiä pilviä, jotka liittyvät usein sumupilviin tai sumuun.
Valitse aloitusnäytössä Sää > Sadetta > Valikko > Pilvipeite > Näytä.
Sääkartan vaihtaminen
Voit vaihtaa sääkartan tyyppiä.
1.
2.
3.
4.
2
Valitse aloitusnäytössä Sää.
Valitse sääkartta.
Valitse Valikko > Vaihda sää.
Valitse jokin toinen sääkartta.
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
Myrskysolu- ja salamatiedot
HUOMAUTUS: Myrskysolutiedot ovat käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat XM WX Satellite Weather
-tietoja. Ne eivät ole käytettävissä, jos vastaanotat mobiilisäätietoja.
Sadekartassa näkyvät myrskysolukuvakkeet ➊ osoittavat sekä myrskyn nykyisen sijainnin että kyseisen myrskyn
arvioidut liikkeet lähiaikoina.
➊
➋
➌
Myrskysolukuvakkeen vierellä näkyy punaisia kartioita ➋, ja kunkin kartion leveämpi pää osoittaa myrskysolun
arvioitujen liikkeiden suunnan. Kunkin kartion punaiset viivat osoittavat, missä myrsky todennäköisesti sijaitsee
lähiaikoina. Kukin viiva vastaa 15 minuuttia.
Salamat osoitetaan salamakuvakkeilla ➌. Salama näkyy sadekartassa, jos salamoita on havaittu viimeisimpien
seitsemän minuutin aikana. Maassa sijaitseva salamoiden tunnistusverkko tunnistaa ainoastaan pilvistä maahan
iskevät salamat.
Hirmumyrskytiedot
Sadekartassa voi näkyä hirmumyrskyn ➊, trooppisen myrskyn tai trooppisen hirmumyrskyn nykyinen sijainti.
Hirmumyrskykuvakkeesta lähtevä punainen viiva osoittaa hirmumyrskyn arvioidut liikkeet ➋. Punaisessa viivassa
olevat tummemmat pisteet osoittavat sijainteja, joiden kautta hirmumyrskyn arvioidaan liikkuvan säätietojen
toimittajalta saatujen tietojen mukaan.
➋
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
➊
3
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
Säävaroitukset ja -tiedotteet
Kun annetaan merisäävaroitus, sääseurantatieto, sääohje, säätiedote tai muu säähän liittyvä lausunto, varjostus
➊ osoittaa alueen, jota tiedot koskevat. Voit tarkastella varoituksen tai tiedotteen tietoja valitsemalla varjostetun
alueen. Kartan turkoosit viivat ➋ osoittavat meriennusteiden, rannikkoennusteiden ja avomeriennusteiden rajat.
Säätiedotteet voivat sisältää joko sääseuranta- tai sääohjetietoja.
Lisätietoja värivarjostuksista on liitteessä (sivu 15).
➋
➊
Ennustetiedot
Ennustekartassa näkyvät kaupunkiennusteet, meriennusteet, varoitukset, hirmumyrskyvaroitukset, METAR-tiedot,
Aluevaroitukset, säärintamat ja painekeskukset (vain XM-säätiedot), pinnan paine ja WX-poijut.
Nykyisten ennustetietojen tarkasteleminen
Valitse aloitusnäytössä Sää > Ennuste.
Jonkin toisen ajanjakson ennustetietojen tarkasteleminen
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat XM WX Satellite Weather -tietoja.
Se ei ole käytettävissä, jos vastaanotat mobiilisäätietoja.
1. Valitse aloitusnäytössä Sää > Ennuste.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Voit näyttää seuraavien 12 tunnin sääennusteen valitsemalla Seuraava ennuste tai enintään 48 tunnin
ennusteen 12 tunnin jaksoina valitsemalla Seuraava ennuste uudelleen.
• Voit näyttää edellisten 12 tunnin sääennusteen valitsemalla Edellinen ennuste tai enintään 48 tunnin
ennusteen 12 tunnin jaksoina valitsemalla Edellinen ennuste uudelleen.
Meri- tai avomeriennusteen tarkasteleminen
1. Valitse aloitusnäytössä Sää > Ennuste.
2. Panoroi karttaa avomerisijaintiin.
Meriennuste- tai Avomeriennuste-vaihtoehto näkyy, kun ennustiedot ovat käytettävissä.
3. Valitse Meriennuste tai Avomeriennuste.
Säärintamat ja painekeskukset
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat XM WX Satellite Weather -tietoja.
Se ei ole käytettävissä, jos vastaanotat mobiilisäätietoja.
4
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
Säärintamat näkyvät viivoina, jotka osoittavat ilmamassan etureunan.
Rintamasymboli
Kuvaus
Kylmä rintama
Lämmin rintama
Stationäärinen rintama
Okkluusiorintama
Matalapaineen alue
Painekeskusten symbolit näkyvät usein säärintamien lähellä.
Painekeskuksen
symboli
Kuvaus
Osoittaa matalapaineen keskuksen. Se on alue, jolla ilmanpaine on suhteellisen
matala. Ilmanpaine kasvaa siirryttäessä pois matalapaineen keskuksesta. Tuulet
kiertävät pohjoisen pallonpuoliskon matalapaineen keskuksia vastapäivään.
Osoittaa korkeapaineen keskuksen. Se on alue, jolla ilmanpaine on suhteellisen
korkea. Ilmanpaine pienenee siirryttäessä pois korkeapaineen keskuksesta. Tuulet
kiertävät pohjoisen pallonpuoliskon korkeapaineen keskuksia myötäpäivään.
Kaupunkiennusteet
Kaupunkiennusteet näkyvät sääsymboleina ➊. Ennustetta tarkastellaan 12 tunnin jaksoissa. XM WX Satellite
Weather sisältää tulevien 48 tunnin tiedot. Mobiilisäätiedot sisältävät tulevien 24 tunnin tiedot.
➊
Symboli
Sää
Symboli
Sää
Symboli Sää
Osittain pilvistä
Sadetta (tihkua, räntää, kuuroja)
Tuulista
Ukkosmyrskyjä
Poutaa (aurinkoista, kuumaa, selkeää)
Sumua
Savua (pölyä,
usvaa)
Lunta (lumikuuroja, tuiskuja,
lumimyrskyjä, pöllyävää lunta, räntää,
jäätävää sadetta, jäätävää tihkua)
Pilvistä
Meriolosuhteiden tarkasteleminen
Meriolosuhdekartassa näkyy tietoja merenpinnan olosuhteista, kuten tuulista, aaltojen korkeudesta, aaltojaksoista ja
aaltojen suunnasta.
Valitse aloitusnäytössä Sää > Meriolosuhteet.
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
5
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
Pinnan tuulet
Pinnan tuulivektorit näkyvät meriolosuhdekartassa tuuliväkäsinä, jotka osoittavat tuulen puhallussuunnan.
Tuuliväkänen on pyrstöllinen ympyrä. Tuuliväkäsen pyrstöön lisätty viiva tai lippu osoittaa tuulen nopeuden. Lyhyt
viiva edustaa 5 solmua, pitkä viiva 10 solmua ja kolmio 50 solmua.
Tuuliväkänen
Tuulen
nopeus
Tuulen suunta
Tuuliväkänen
Tuulen
nopeus
Tyyni
20 solmua
5 solmua
50 solmua
10 solmua
65 solmua
Tuulen suunta
15 solmua
Aallon korkeus, aaltojakso ja aallon suunta
Alueen aallon korkeudet näkyvät vaihtelevin värein. Eri värit osoittavat eri aallon korkeuksia ➊ näytön vasemmassa
reunassa näkyvän selitteen ➋ mukaan.
➋
➊
➌
➍
Aaltojakso osoittaa peräkkäisten aaltojen välisen ajan (sekunteina). Aaltojaksoviivat ➌ osoittavat alueita, joilla on
sama aaltojakso.
Aallon suunnat näkyvät kartassa punaisina nuolina ➍. Kunkin nuolen suunta osoittaa suunnan, johon aallot
liikkuvat.
Jonkin toisen ajanjakson ennusteen meren olosuhdetietojen tarkasteleminen
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat XM WX Satellite Weather -tietoja.
Se ei ole käytettävissä, jos vastaanotat mobiilisäätietoja.
1. Valitse aloitusnäytössä Sää > Meriolosuhteet.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Voit näyttää seuraavien 12 tunnin meren olosuhde-ennusteen valitsemalla Seuraava ennuste tai enintään 48
tunnin ennusteen 12 tunnin jaksoina valitsemalla Seuraava ennuste uudelleen.
• Voit näyttää edellisten 12 tunnin meren olosuhde-ennusteen valitsemalla Edellinen ennuste tai enintään 48
tunnin ennusteen 12 tunnin jaksoina valitsemalla Edellinen ennuste uudelleen.
6
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
Kalastustietojen tarkasteleminen
Sään kalastuskartassa näkyvät nykyinen veden lämpötila, nykyiset pinnan paineolosuhteet ja kalastusennusteet.
Valitse aloitusnäytössä Sää > Kalastus.
Pinnan painetiedot ja veden lämpötilatiedot
Pinnan painetiedot näkyvät painekäyrinä ja -keskuksina. Painekäyrät ➊ yhdistävät pisteitä, joissa on sama paine.
Painelukemien avulla voidaan määrittää sää- ja tuuliolosuhteita. Korkeapaineen alueet liittyvät yleisesti poutaiseen
säähän. Matalapaineen alueet liitetään yleisesti pilviin ja sateen mahdollisuuteen. Lähekkäin olevat painekäyrät
osoittavat nopeaa ilmanpaineen muuttumista. Nopea ilmanpaineen muuttuminen liittyy koviin tuuliin.
➋
➊
Paineyksiköt näkyvät millibaareina (mb), elohopeatuumina (inHg) tai hektopascaleina (hPa).
Näytön vasemman yläkulman selitteessä ➋ määritetty värivarjostus osoittaa vedenpinnan lämpötilan.
Kalasijaintien ennustaminen
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat XM WX Satellite Weather -tietoja.
Se ei ole käytettävissä, jos vastaanotat mobiilisäätietoja.
Voit näyttää alueet, joiden sääolosuhteet ovat optimaaliset tietyille kalalajeille.
1. Valitse aloitusnäytössä Sää > Kalastus > Valikko > Fish Species.
2. Valitse kalalaji.
3. Valitse Tila > Päällä.
4. Voit näyttää muille kalalajeille sääolosuhteiden kannalta optimaaliset alueet toistamalla vaiheita 2 ja 3.
Varjostetut alueet osoittavat optimaalisia kalastusalueita. Jos olet valinnut useita kalalajeja, voit näyttää varjostetun
alueen sisältämät kalalajit valitsemalla kyseisen varjostetun alueen.
Näkyvyystiedot
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat XM WX Satellite Weather -tietoja.
Se ei ole käytettävissä, jos vastaanotat mobiilisäätietoja.
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
7
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
Näkyvyys on ennusteen suurin vaakaetäisyys vedenpinnan tasolla, minkä osoittaa näytön vasemman reunan selite
➊. Näkyvyysvarjostuksen ➋ vaihtelut osoittavat pinnan näkyvyyden muutoksen ennusteessa.
➊
➋
Näkyvyystietojen tarkasteleminen
Valitse aloitusnäytössä Sää > Näkyvyys.
Jonkin toisen ajanjakson ennusteen näkyvyystietojen tarkasteleminen
1. Valitse aloitusnäytössä Sää > Näkyvyys.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Voit näyttää seuraavien 12 tunnin näkyvyysennusteen valitsemalla Seuraava ennuste tai enintään 48 tunnin
ennusteen 12 tunnin jaksoina valitsemalla Seuraava ennuste uudelleen.
• Voit näyttää edellisten 12 tunnin näkyvyysennusteen valitsemalla Edellinen ennuste tai enintään 48 tunnin
ennusteen 12 tunnin jaksoina valitsemalla Edellinen ennuste uudelleen.
Poijuraporttien näyttäminen
Raporttien lukemat saadaan poijuista ja rannikkoalueiden havaintoasemilta. Näiden lukemien avulla määritetään
ilman lämpötila, kastepiste, veden lämpötila, vuorovesi, aallon korkeus ja aaltojakso, tuulen suunta ja nopeus,
näkyvyys ja ilmanpaine.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Sää.
Valitse sääkartta.
Valitse
.
Valitse Tarkastele > Poiju.
Katso ei näy, jos kohdistin ei ole lähellä kohdetta. Jos kohdistin on vain yhden kohteen lähellä, poijun nimi
näkyy.
Paikallisten säätietojen tarkasteleminen poijun lähellä
Voit näyttää ennustetiedot valitsemalla poijun lähellä olevan alueen.
1. Valitse aloitusnäytössä Sää.
2. Valitse sääkartta.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse jokin sijainti kartassa.
• Panoroi kartta uuteen sijaintiin vetämällä näyttöä ja valitse sijainti kartassa.
4. Valitse Paikallinen sää.
8
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
5. Valitse jokin seuraavista:
• Voit näyttää paikallisen sääpalvelun nykyiset sääolosuhteet valitsemalla Nykyinen tila.
• Voit näyttää paikallisen sääennusteen valitsemalla Ennuste.
• Voit näyttää pinnan tuulet ja ilmanpaineen valitsemalla Merenpinta.
• Voit näyttää tuuli- ja aaltotiedot valitsemalla Meritiedote.
Reittipisteen luominen ennustekarttaan
1. Valitse aloitusnäytössä Sää.
2. Valitse sääkartta.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse jokin paikka kartassa.
• Panoroi kartta uuteen sijaintiin vetämällä näyttöä ja valitse sijainti kartassa.
4. Valitse Luo reittipiste.
5. Jos haluat nimetä reittipisteen tai määrittää sen tietoja, valitse reittipiste näytön oikeasta reunasta ja valitse
Muokkaa.
• Valitse Nimi, kirjoita nimi ja valitse Valmis.
• Valitse Symboli ja valitse symboli.
• Valitse Syvyys, kirjoita syvyys ja valitse Valmis.
• Valitse Veden lämpö, kirjoita veden lämpötila ja valitse Valmis.
• Valitse Kommentti, kirjoita kommentti ja valitse Valmis.
Tietoja sään peittokuvasta
Sään peittokuva näyttää säätietoja merikartan, kalastuskartan ja Perspective 3D -karttanäkymän päällä. Meri- ja
kalastuskartassa voi näkyä WX-tutka, pilvenhuippujen korkeus (XM Weather), pilvien infrapunasatelliittitietoja
(mobiilisää), salamoita, WX-poijuja, aluevaroituksia ja hirmumyrskyvaroituksia. Perspective 3D -karttanäkymässä
voi näkyä WX-tutka.
Yhteen karttaan määritettyjä sään peittokuva-asetuksia ei käytetä toisessa kartassa. Kunkin kartan sään peittokuvaasetukset on määritettävä erikseen.
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart® g2 Vision®- tai BlueChart g2 -muistikorttia
tai jos laitteen sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
Sään peittokuvan ottaminen käyttöön kartassa
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Navigointikartta tai Kalastuskartta.
3. Valitse Valikko > Kartta-asetus > Sää > Päällä.
WX-tutkan sadetietojen näyttäminen kartassa
WX-tutkatietojen näyttäminen kartassa edellyttää sään peittokuvan ottamista käyttöön (sivu 9).
WX-tutka näyttää eri sadetyypit kevyestä sateesta ja lumisateesta voimakkaisiin ukkosmyrskyihin eri sävyillä ja
väreillä.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Navigointikartta tai Kalastuskartta.
3. Valitse Valikko > Kartta-asetus > Sää > WX-TUTKA > Päällä.
Sääpoijujen näyttäminen kartassa
Sääpoijujen näyttäminen kartassa edellyttää sään peittokuvan ottamista käyttöön (sivu 9).
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Navigointikartta tai Kalastuskartta.
3. Valitse Valikko > Kartta-asetus > Sää > WX-poijut > Päällä.
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
9
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
Sääselitteen näyttäminen kartassa
Sääselitteen näyttäminen kartassa edellyttää sään peittokuvan ottamista käyttöön (sivu 9).
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Navigointikartta tai Kalastuskartta.
3. Valitse Valikko > Kartta-asetus > Sää > Selite > Näytä.
Pilvipeitetietojen näyttäminen merikartassa
Pilvipeitetietojen näyttäminen merikartassa edellyttää sään peittokuvan ottamista käyttöön (sivu 9).
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat XM WX Satellite Weather -tietoja.
Se ei ole käytettävissä, jos vastaanotat mobiilisäätietoja.
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Navigointikartta > Valikko > Kartta-asetus > Sää > Pilvipeite > Päällä.
Infrapunasatelliittitietojen näyttäminen merikartassa
Infrapunasatelliittitietojen näyttäminen merikartassa edellyttää sään peittokuvan ottamista käyttöön (sivu 9).
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat mobiilisäätietoja. Se ei ole
käytettävissä, jos vastaanotat XM WX Satellite Weather -tietoja.
Infrapunasatelliittitiedoissa pilvet näkyvät pilvenhuippujen lämpötilan perusteella. Tummat harmaan sävyt
merkitsevät kylmiä pilviä, jotka liittyvät usein untuva- tai ukkospilviin. Vaaleammat harmaan sävyt tai puuttuva
varjostus merkitsevät lämpimämpiä pilviä, jotka liittyvät usein sumupilviin tai sumuun.
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Navigointikartta > Valikko > Kartta-asetus > Sää > Satelliitti-infrapuna >
Päällä.
Näkyvyystietojen näyttäminen merikartassa
Näkyvyystietojen näyttäminen merikartassa edellyttää sään peittokuvan ottamista käyttöön (sivu 9).
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat XM WX Satellite Weather -tietoja.
Se ei ole käytettävissä, jos vastaanotat mobiilisäätietoja.
Näkyvyys on ennusteen suurin vaakaetäisyys vedenpinnan tasolla.
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Navigointikartta > Valikko > Kartta-asetus > Sää > Näkyvyys > Päällä.
Meren lämpötilatietojen näyttäminen kalastuskartassa
Meren lämpötilatietojen näyttäminen kalastuskartassa edellyttää sään peittokuvan ottamista käyttöön (sivu 9).
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Kalastuskartta > Valikko > Kartta-asetus > Sää > Meren lämpö > Päällä.
Kalastusennustetietojen näyttäminen kalastuskartassa
Kalastusennustetietojen näyttäminen kalastuskartassa edellyttää sään peittokuvan ottamista käyttöön (sivu 9).
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat XM WX Satellite Weather -tietoja.
Se ei ole käytettävissä, jos vastaanotat mobiilisäätietoja.
Voit näyttää alueet, joiden sääolosuhteet ovat optimaaliset tietyille kalalajeille.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Kalastuskartta > Valikko > Kartta-asetus > Sää > Fish Species > Päällä.
2. Valitse kalalaji.
3. Valitse Tila > Päällä.
Varjostetut alueet osoittavat optimaalisia kalastusalueita.
4. Voit näyttää muille kalalajeille sääolosuhteiden kannalta optimaaliset alueet toistamalla vaiheita 2 ja 3.
5. Voit näyttää varjostetun alueen sisältämät kalalajit valitsemalla kyseisen varjostetun alueen.
10
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
Säähälytykset
Säähälytysten määrittäminen
Voit määrittää säähälytyksille hälytysäänen.
1. Valitse aloitusnäytössä Asetus > Hälytykset > Sää.
2. Tee vähintään yksi seuraavista toimista:
• Valitse Meri > Päällä.
• Valitse Pyörremyrsky > Päällä.
• Valitse Vakava myrsky > Päällä.
• Valitse Tulva > Päällä.
• Valitse Hyökytulva > Päällä.
• Valitse Tuuli/näkyvyys > Päällä.
• Valitse Talvi > Päällä.
HUOMAUTUS: Tuuli/näkyvyys- ja Talvi-hälytykset ovat käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat
mobiilisäätietoja. Ne eivät ole käytettävissä, jos vastaanotat XM WX Satellite Weather -tietoja.
Mobiili- tai XM-antennin valitseminen
Jos karttaplotteri on liitetty sekä mobiili- että XM-antenniin, sinun on valittava, minkä antennin avulla haluat saada
sääpalvelua. Jos liitettynä on vain yksi antenni, se valitaan automaattisesti.
Jos karttaplotteriin on liitetty sekä mobiili- että XM-antenni ja valitset mobiiliantennin, XM-säätiedot eivät
näy, mutta XM-radio on silti käytettävissä (jos maksullinen tilaus on voimassa). Jos valitset XM-antennin,
mobiilisäätiedot eivät näy.
1. Valitse aloitusnäytössä Asetus > Viestintä > NMEA 2000 -asetus > Ensisijaiset laitteet > Sääantenni.
2. Valitse antenni.
Ulkoisen mobiiliantennin valitseminen
Jos karttaplotteri on liitetty ulkoiseen mobiiliantenniin, sinun on valittava kyseinen antenni karttaplotterissa.
Valitse aloitusnäytössä Asetus > Viestintä > NMEA 2000 -asetus > Laiteluettelo > GDL 40 > Asetus >
GSM-antenni > Ulkoinen.
Säätilaustietojen tarkasteleminen
Voit näyttää tilaamiesi sääpalvelujen tietoja ja viimeisimmästä päivityksestä kuluneen ajan kunkin palvelun
kohdalla. Mobiilisäätietojen kohdalla näkyy viimeisimmän säälatauksen jälkeen kulunut aika. Jos olet ostanut
päiväpassin, näet myös ostoajan ja päiväpassin vanhenemisajan.
Valitse aloitusnäytössä Sää > Säätietojen tilaus.
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
11
XM-satelliittiradio
XM-satelliittiradio
XM-satelliittiradion ominaisuuksien käyttäminen edellyttää karttaplotteriin ja veneen äänituloon liitettyä Garmin
XM -satelliittiradiovastaanotinta. Lisäksi tarvitset XM-satelliittiradiotilauksen. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/xm.
XM-radion käyttäminen
XM-radiokanavan valitseminen
1. Valitse aloitusnäytössä Asetus > XM Audio.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Voit valita tietyn XM-kanavan valitusta luokasta valitsemalla Channel Guide, valitsemalla kanavan ja
valitsemalla Takaisin.
• Voit määrittää XM-kanavan numeron manuaalisesti valitsemalla Channel Entry, antamalla kanavan
numeron ja valitsemalla Valmis.
Kanavaoppaan mukauttaminen
XM-radiokanavat ryhmitellään luokkiin. Voit valita kanavaoppaassa näkyvän kanavaluokan.
1. Valitse aloitusnäytössä Asetus > XM Audio > Category.
2. Valitse luokka.
XM-esiasetukset
XM-esiasetusluettelo on mukautettava kanavaluokka. Voit tallentaa suosikkikanavasi esiasetusluetteloon.
XM-kanavan tallentaminen esiasetusluetteloon
1. Valitse aloitusnäytössä Asetus > XM Audio.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Voit valita tietyn XM-kanavan valitusta luokasta valitsemalla Channel Guide, valitsemalla kanavan ja
valitsemalla Takaisin.
• Voit kirjoittaa XM-kanavan numeron manuaalisesti valitsemalla Channel Entry.
3. Valitse Save Preset.
XM-radion äänenvoimakkuuden säätäminen
HUOMAUTUS: äänenvoimakkuuden hallinta ei ole käytettävissä käytettäessä GDL 30- tai GDL 30A
-vastaanotinta.
1. Valitse aloitusnäytössä Asetus > XM Audio.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Voit mykistää XM-radion tai poistaa mykistyksen valitsemalla Mute.
• Voit säätää äänenvoimakkuutta valitsemalla Voimakkuus, painamalla Ylös- tai Alas-kohtaa ja valitsemalla
Valmis.
12
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
XM Satellite Radio
XM-radiopalkki
XM-radiotietopalkin näyttäminen kartassa
XM-radiotietopalkki ➊ on käytettävissä kaikissa kartoissa. Karttaplotterissa yhteen karttaan näytettäväksi määritetty
tietopalkki ei ehkä näy jossakin toisessa kartassa. Kunkin kartan tietopalkki on määritettävä erikseen.
➊
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse kartta.
3. Valitse Valikko > Tietopalkit > XM Audio > Päällä.
XM-radiotietopalkin näyttäminen yhdistelmänäytössä
Voit näyttää XM-radiotietopalkin ➊ karttaplotterin yhdistelmänäytön alareunassa. Lisätietoja on GPSMAP
6000/7000 -sarjan käyttöoppaan tai GPSMAP 4000/5000 -sarjan käyttöoppaan kohdassa Yhdistelmät.
➊
1. Valitse aloitusnäytössä Yhdistelmät.
2. Valitse yhdistelmä.
3. Valitse Valikko > Muuta yhdistelmä > XM Bar > Päällä > Valmis.
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
13
Liite
Liite
Säätietojen takuu
SÄÄTIETO-OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN. KAIKKI MUUT NIMENOMAISET TAI
OLETETUT TAKUUT, KUTEN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA KIELLETÄÄN.
KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUS
Jos käyttäjä käyttää XM-palveluja, hän on vastuussa asianmukaisesta käytöstä ja kaikkien lakien ja terveen järjen
vaatimien turvallisuusohjeiden noudattamisesta. Käyttäjä on yksin vastuussa palvelujen käytöstäsi. XM ja Garmin
eivät ole vastuussa onnettomuuksista, jotka johtuvat palvelujen käyttämisestä tai liittyvät siihen. Radiopalvelu
sisältää liikenne- ja säätiedot, ja käyttäjä tiedostaa, että tiedot eivät voi suojata hengenvaaralta. Ne on tarkoitettu
ainoastaan muiden tietojen tueksi ja avuksi, eivätkä ne yksin riitä ilma-aluksen, veneen tai auton turvalliseen
käyttämiseen. Tiedot toimitetaan sellaisenaan, ja XM ja Garmin kiistävät kaikki niihin, niiden lähettämiseen
ja vastaanottoon liittyvät nimenomaiset ja oletetut takuut. Lisäksi XM ja Garmin eivät vastaa radiopalvelun
liikenne- ja säätietojen tarkkuudesta, luotettavuudesta, täydellisyydestä tai ajantasaisuudesta. XM ja Garmin, niiden
tiedontoimittajat, palveluntarjoajat, markkinointi-/jakelu-, ohjelmisto tai Internet-kumppanit tai laitevalmistajat
eivät ole missään tapauksessa vastuussa käyttäjälle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään suorista,
epäsuorista, välillisistä, seurannaisista, erityisistä, esimerkinomaisista tai rangaistuksellisista vahingoista tai
voittojen menetyksestä, jotka johtuvat palvelujen käyttämisestä tai niiden lähetyksen tai vastaanoton katkoksista.
VASTUUN RAJOITUKSET
a) VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET.
TÄSSÄ MAINITTUJA TAKUITA LUKUUN OTTAMATTA EMME OLE NIMENOMAISESTI TAI
OLETETUSTI VASTUUSSA RADIOPALVELUSTA. KÄYTTÄJÄ ON YKSIN VASTUUSSA PALVELUN
KÄYTÖSTÄSI. PALVELUN SISÄLTÖ JA TOIMINNALLISUUS TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN
MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA. KAIKKI TÄLLAISET TAKUUT
(MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA OLETETUT TAKUUT MYYTÄVYYDESTÄ, SOPIVUUDESTA
TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUKSISTA JA OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA)
KIELLETÄÄN.
b) VASTUUN RAJOITUKSET.
EMME OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ TAI SEURANNAISISTA
VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ, JOTKA JOHTUVAT RADIOPALVELUN KÄYTTÄMISESTÄ, OLI
KYSEESSÄ HUOLIMATTOMUUS TAI JOKIN MUU SYY. KOKONAISVASTUUMME KÄYTTÄJÄLLE TAI
MUILLE PALVELUJAMME VASTAANOTTAVILLE HENKILÖILLE EI YLITÄ SYYSTÄ RIIPPUMATTA
SUMMAA, JOTKA KÄYTTÄJÄ ON MAKSANUT MEILLE PALVELUSTA, JONKA HÄN ON
VASTAANOTTANUT KUUDEN (6) KUUKAUDEN AIKANA ENNEN TAPAHTUMAA, JOKA AIHEUTTI
KYSEISEN VAHINGON TAI MENETYKSEN. TÄMÄ RISKIN SIIRTÄMINEN NÄKYY HINNOISSAMME.
KÄYTTÄJÄLLÄ VOI ASUINALUEENSA LAKIEN MUKAAN OLLA EDELLÄ MAINITTUA LAAJEMMAT
OIKEUDET.
Tämän tuotteen kehittämiseen on käytetty National Geospatial-Intelligence Agencyn DAFIF™-tuotetta.
National Geospatial-Intelligence Agency tai Yhdysvaltain puolustusministeriö (10 U.S.C. 425) eivät ole suositelleet
tai muutoin hyväksyneet tätä tuotetta.
a. 10 U.S.C. 456 -pykälän mukaan Yhdysvaltoja vastaan ei voi nostaa siviilikannetta DMA:n (Defense Mapping
Agency), NIMAn (National Imagery and Mapping Agency) tai NGA:n (National Geospatial-Intelligence Agency)
valmistaman tai jakeleman navigointilaitteen sisällön perusteella.
b. DAFIF-tuote toimitetaan sellaisenaan, eikä NGA anna mitään nimenomaisia tai oletettuja takuita tuotteen
tarkkuudesta tai toimivuudesta, mukaan lukien muun muassa takuut myytävyydestä ja sopivuudesta tiettyyn
tarkoitukseen tai johtuen säädöksestä tai muusta laista tai kaupankäyntikäytännöstä tai -käytöstä.
c. NGA ja sen henkilökunta eivät ole vastuussa mistään vaateista, menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat
tuotteen käyttämisestä tai liittyvät siihen. Käyttäjä sitoutuu pitämään Yhdysvaltain National Geospatial-Intelligence
Agencya syyttömänä. Käyttäjän ainoa hyvitys on DAFIF-tuotteen käytön lopettaminen. Tämän tuotteen
kehittämiseen on käytetty National Geospatial-Intelligence Agencyn DAFIF-tuotetta.
14
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
Liite
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ KARTTAPLOTTERIA KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SEURAAVAN OHJELMISTON
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin Ltd. ja/tai sen tytäryhtiöt (Garmin) myöntävät käyttäjälle rajallisen käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään
ohjelmistoon (Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston
nimi sekä omistus- ja immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garminin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien omaisuutta ja
Yhdysvaltain sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että
ohjelmiston, jonka lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää Garminin ja/tai sen kolmansien
osapuolten toimittajien arvokkaita liikesalaisuuksia ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy Garminin ja/
tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaana liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta,
käännä takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen luettavaan muotoon tai luo sen perusteella
johdannaisteoksia. Käyttäjä myöntyy siihen, että ei vie tai jälleenvie ohjelmistoa mihinkään maahan Yhdysvaltojen
vienninvalvontalakien vastaisesti.
Säävaroitusten ja säätiedotteiden värivarjostuksen kuvaukset
Väri
Merisääryhmä
Sään aliluokat
Vaaleansininen
Hyökytulva
Tummansininen
Tulva
Alueellinen tulva, rannikon tulva, maanvyöry, tulva, vesi korkealla,
hydrologinen, järven tulva, myrskyvuoksi
Keltainen
Meri/tuuli
Raikas tuuli, erittäin voimakas tuuli, jäätävä tihku, myrskytuuli,
vaarallinen merenkäynti, voimakas aallokko, kova tuuli,
hirmumyrskytasoinen tuuli, järvituuli, Les Suêtes -tuuli, matala vesi,
merisää, ristiaallokko, pienet alukset, pienet alukset, vaarallinen meri,
pienet alukset, myrskyinen matalikko, pienet alukset, tuulet, erityinen
meri, tuulenpuuskia, myrsky, voimakas tuuli, tsunami, vesipatsas, tuuli,
Wreckhouse-tuuli
Vaaleanpunainen Sekalaiset
Ilman laatu, seisova ilma, tuhkaa, lentävää hiekkaa, hellettä, paloa
edistävä sää, lämmintä, hellettä, suuri ilmankosteus, Humidex,
Humidex ja terveys, sade, erityinen sää, sää
Oranssi
Kova myrsky
Punainen
Pyörremyrsky
Purppura
Trooppinen
hirmumyrsky, sisämaan hirmumyrsky, sisämaan trooppinen myrsky,
trooppinen myrsky, taifuuni
Tummanharmaa
Näkyvyys
Sakea sumu, sakea savu, hiekkamyrsky, savusumu
Valkoinen
Talvi
Arktinen virtaus, lumivyöry, lumimyrsky, lentävää lunta, kylmä aalto,
erittäin kylmää, nopea kylmeneminen, pakkasta, jäätävä tihku, jäätävä
sumu, jäätävä sade, halla, routa, jäätävä tihku, voimakas lumisade,
jäämyrsky, lumisade järven vuoksi ja lentävää lunta, lumisade järven
vuoksi, räntäsade, lunta, lunta ja lentävää lunta, lumipyry, lumisade,
tuulen hyytävyys, talvimyrsky, talvisää
XM-satelliittiradion palvelusopimus
XM Satellite Radio Inc.
Laitteisto ja tarvittava kuukausitilaus hankittava erikseen. Tilausmaksu koskee ainoastaan kuluttajia. Lisäksi
peritään muita kuluja ja veroja, kuten kerran maksettava aktivointimaksu. Kaikki ohjelmointimaksut ja säätiedot
saattavat muuttua. XM WX -säätietonäytöt ja yksittäisten tuotteiden saatavuus vaihtelevat laitteiston mukaan.
XM-signaalin saatavuus saattaa vaihdella sijainnin mukaan. Asiakassopimuksen alaiset tilaukset toimitetaan XMtervetulopakkauksessa ja ovat saatavissa osoitteessa xmradio.com. XM-radion Yhdysvaltojen satelliittipalvelut ovat
ainoastaan vähintään 18-vuotiaille Yhdysvaltojen 48 vierekkäisessä mannerosavaltiossa ja D.C:ssä. XM WX on XM
Satellite Radio Inc.:n tavaramerkki.
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
15
Hakemisto
Hakemisto
A
aalto
jakso 6
korkeus 6
suunta 6
animoitu tutkasilmukka 2
antenni
mobiilin tai XM:n valitseminen 11
ulkoisen tai sisäisen
valitseminen 11
vaatimukset 1
E
ennusteet 4
aiempi 4
avomeri 4
kala 10
kaupunki 5
nykyinen 4
sää 4
tulevat 4
veneily 4
ennustekartta 4, 9
esiasetukset 12
G
Garminin tuotetuki i
H
hälytykset
hyökytulva 11
kova myrsky 11
pyörremyrsky 11
tulva 11
veneily 11
hirmumyrskyt 3
I
infrapunasatelliittitiedot 9, 10
K
kalasijainnit 7, 10
kalastuskartta 9
sää 7
kanavaopas 12
kartat
ennuste 4, 9
kalastus 9
meri 9
meriolosuhteet 5
Perspective 3D 9
sää, kalastus 7
sää, sade 2
siirtyminen 2
L
lähetykset, säätiedot 2
16
lämpötila, meri 10
M
meren lämpötila 10
merikartta 9
meriolosuhdekartta 5
meriolosuhteet 5
myrskysolut 3
N
näkyvyys
merikartta 10
säänäyttö 7
O
osta WX 2
V
värivarjostus 15
varoitukset, sää 4
veden lämpötila 7
X
XM-satelliittiradio 12
XM-satelliittiradiopalkki 13
XM WX Satellite Weather 1
Y
yhteyden ottaminen tuotetukeen i
Ä
äänenvoimakkuus 12
P
painekeskukset 4
paine, pinta 7
peittokuva, sää 9
Perspective 3D -kartta 9
pilvipeite 2, 10
pinnan tuulet 6
pintapaine 7
poijuraportit 8
R
radiovastaanotin i
radio, XM-satelliitti 12
reittipisteet, luominen 9
rekisteröiminen 2
S
sää
antenni i
hälytykset 11
kalastuskartta 7
peittokuva 9
rintamat 4
sadetiedot 2
tiedotteet 4
varoitukset 4
Sääpalvelu 1
sade 2
sadekartta 2
salamointia 3
satelliitti-infrapuna 10
selitteet 6, 10
simulointitila i
T
tiedotteet, sää 4
tilaus
sää 11
tuotetuki i
tuulet, pinta 6
U
ulkoinen antenni 11
GPSMAP 4000/5000/6000/7000 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset ohjelmistopäivitykset
(karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
© 2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Toukokuu 2011
190-01245-37 Rev. A
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising