Garmin | GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack | Installation guide | Garmin GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack Instrukcja instalacji

Garmin GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack Instrukcja instalacji
GHP Compact
Reactor™ Hydraulic
™
Podczas planowania instalacji należy rozłożyć wszystkie
komponenty w odpowiednich miejscach na łodzi, aby upewnić
się, że przewody do nich dosięgną. W razie potrzeby istnieje
możliwość zamówienia przedłużaczy (do nabycia osobno) dla
różnorodnych komponentów u dealera firmy Garmin lub za
pośrednictwem strony www.garmin.com.
Numer seryjny każdego z elementów należy zapisać na
wypadek, gdyby okazało się konieczne jego podanie podczas
rejestracji lub podczas dochodzenia roszczeń gwarancyjnych.
®
Niezbędne narzędzia
•
•
•
•
Instrukcja instalacji
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne
sterowanie swoim statkiem. Autopilot jest narzędziem, które
wspomaga sterowanie. Nie zwalnia ono użytkownika
z obowiązku bezpiecznego sterowania swoją łodzią. Należy
unikać zagrożeń nawigacyjnych i nigdy nie zostawiać steru bez
nadzoru.
Należy zawsze być przygotowanym do szybkiego przejęcia
ręcznego sterowania łodzią.
Obsługi autopilota najlepiej nauczyć się na spokojnych,
bezpiecznych i otwartych wodach.
Należy zachować ostrożność podczas korzystania z autopilota
w pobliżu niebezpiecznych wód, to jest w pobliżu doków, palisad
i innych łodzi.
PRZESTROGA
Należy uważać na nagrzewający się silnik i elementy solenoidu.
Należy także zachować ostrożność, przebywając w pobliżu
ruchomych części i nie wkładać pomiędzy nie części ciała ani
przedmiotów.
Niezainstalowanie tego sprzętu i brak jego konserwacji zgodnie
z niniejszymi instrukcjami może doprowadzić do uszkodzeń
i obrażeń.
NOTYFIKACJA
Aby uniknąć uszkodzenia łodzi, autopilot powinien być
zainstalowany przez wykwalifikowanego instalatora urządzeń
morskich. Do prawidłowej instalacji wymagana jest fachowa
wiedza na temat hydraulicznych urządzeń sterowniczych oraz
morskich układów elektrycznych.
Przygotowanie do instalacji
System autopilota składa się z wielu elementów. Przed
rozpoczęciem instalacji zapoznaj się ze wszystkimi uwagami
dotyczącymi połączeń oraz montażu elementów. Aby móc
właściwie zaplanować instalację systemu, należy dowiedzieć
się, w jaki sposób współdziałają ze sobą poszczególne jego
elementy.
Schematy układu (Schemat zasilania i przesyłu danych,
strona 3) mogą pomóc zrozumieć uwagi dotyczące połączeń
oraz montażu.
Styczeń 2016
Okulary ochronne
Wiertarka i wiertła
Klucze
Piła walcowa o średnicy 90 mm (3,5 cala) lub obrotowe
narzędzie do cięcia (do instalacji opcjonalnej kontroli steru)
• Szczypce do cięcia drutu / usuwania izolacji z drutu
• Śrubokręt krzyżowy i płaski
• Opaski zaciskowe
• Jednobiegunowy przełącznik jednokrotny (SPST) (do użycia
jako obejście autopilota, jeśli nie jest instalowany zawór
Shadow Drive™)
• Wodoszczelne łączniki kabli (nakrętki kabli) lub izolacja
termokurczliwa i opalarka
• Środek uszczelniający do zastosowań morskich
• Środek antykorozyjny w aerozolu do zastosowań morskich
• Przenośny lub ręczny kompas (do sprawdzenia poziomu
zakłóceń magnetycznych)
• Przewód hydrauliczny z zainstalowanymi lub wymiennymi
mocowaniami o minimalnej wartości 1000 lbf/in2
• Hydrauliczne łączniki trójnikowe
• Wmontowane hydrauliczne zawody odcinające
• Płyn hydrauliczny
• Szczeliwo do gwintów
• Sprzęt do odpowietrzania układu hydraulicznego
• Smar przeciwzatarciowy (opcjonalny)
UWAGA: W zestawie znajdują się śruby montażowe do
głównych elementów systemu autopilota. Jeśli dostarczone
śruby nie są właściwe dla powierzchni montażowej, należy
zapewnić odpowiedni typ śrub.
Uwagi dotyczące połączeń i montażu
Dołączone przewody służą do łączenia ze sobą poszczególnych
elementów autopilota oraz do podłączenia ich do sieci
zasilającej. Przed rozpoczęciem montażu i podłączeniem
przewodów upewnij się, że przewody mają wystarczającą
długość, aby było możliwe ich podłączenie do poszczególnych
elementów, oraz że są one prawidłowo umiejscowione.
Uwagi dotyczące montażu kontroli steru
Specjalna kontrola steru nie wchodzi w skład każdego zestawu
autopilota. Jeżeli autopilot zostanie zainstalowany bez
specjalnej kontroli steru, komputer kursowy autopilota musi być
podłączony do tej samej sieci NMEA 2000 co zgodny ploter
nawigacyjny Garmin, aby można było konfigurować
i kontrolować system autopilota.
®
NOTYFIKACJA
Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest
narażone na działanie skrajnych temperatur lub ekstremalnych
warunków. Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany
w danych technicznych produktu. Długotrwałe wystawianie
urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu (dotyczy
przechowywania i użytkowania) może spowodować
uszkodzenie urządzenia. Uszkodzenia spowodowane
działaniem skrajnych temperatur i powiązane konsekwencje nie
są objęte gwarancją.
Wydrukowano na Tajwanie
190-01831-80_0A
Powierzchnia montażowa musi być płaska, w przeciwnym razie
urządzenie może ulec uszkodzeniu w trakcie montażu.
Korzystając z dołączonego osprzętu i szablonu, można
przeprowadzić montaż wpuszczany kontroli steru w desce
rozdzielczej. Wybierając miejsce montażu, należy zwrócić
uwagę na następujące kwestie.
• Miejsce montażu powinno znajdować się na linii wzroku lub
poniżej niej i umożliwiać wygodną obsługę urządzenia
podczas podróży łodzią.
• Miejsce montażu powinno zapewniać łatwy dostęp do
przycisków urządzenia.
• Powierzchnia montażowa powinna być wystarczająco
mocna, aby zapewnić podparcie dla ciężaru urządzenia oraz
chronić go przed nadmiernymi wibracjami lub wstrząsami.
• Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenia
nie należy instalować w odległości mniejszej niż bezpieczny
dystans dla kompasu podany w danych technicznych
produktu.
• Za miejscem montażu musi być pozostawione miejsce na
poprowadzenie i podłączenie przewodów.
Uwagi dotyczące połączeń kontroli steru
Specjalna kontrola steru nie wchodzi w skład każdego zestawu
autopilota. Jeżeli autopilot zostanie zainstalowany bez
specjalnej kontroli steru, komputer kursowy autopilota musi być
podłączony do tej samej sieci NMEA 2000 co zgodny ploter
nawigacyjny Garmin, aby można było konfigurować
i kontrolować system autopilota.
• Kontrolę steru należy podłączyć do sieci NMEA 2000.
• Opcjonalne urządzenia zgodne z interfejsem NMEA 0183,
takie jak czujnik wiatru, czujnik prędkości po wodzie lub
urządzenie GPS, można podłączyć do kontroli steru za
pomocą przewodu do przesyłu danych NMEA (NMEA 0183
— uwagi dotyczące połączeń, strona 11).
®
Uwagi dotyczące połączeń i montażu komputera kursowego
• Komputer kursowy pełni rolę podstawowego czujnika
systemu autopilota GHP Compact Reactor Hydraulic . Aby
uzyskać najlepszą wydajność, podczas wyboru miejsca
montażu należy wziąć pod uwagę następujące wskazówki.
◦ W miejscu, w którym ma zostać zamontowany komputer
kursowy, należy sprawdzić poziom zakłóceń
magnetycznych, korzystając z przenośnego kompasu.
Jeśli igła kompasu przenośnego porusza się, gdy kompas
znajduje się w miejscu, w którym ma zostać zamontowany
komputer kursowy, oznacza to obecność zakłóceń
magnetycznych. Wybierz inną lokalizację i ponownie
sprawdź poziom zakłóceń.
◦ W celu uzyskania optymalnej wydajności działania
komputer kursowy powinien zostać zamontowany na
sztywnej powierzchni.
• Wkręty do montażu są dołączone do komputera kursowego.
W przypadku korzystania z innego osprzętu do montażu niż
dołączone śruby musi on być wykonany ze stali nierdzewnej
lub mosiądzu, aby zapobiec interferencji magnetycznej
z komputerem kursowym.
Sprawdź osprzęt do montażu za pomocą podręcznego
kompasu w celu upewnienia się, że sprzęt nie wytwarza
żadnego pola magnetycznego.
Określenie najlepszego miejsca montażu
1 Sporządź listę wszystkich miejsc, w których możliwy jest
montaż komputera kursowego, które są oddalone co najmniej
60 cm (2 stóp) od żelaznych części, magnesów i przewodów
o wysokim prądzie.
Duże magnesy (np. w głośniku niskotonowym) powinny
znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m (5 stóp) od
miejsca montażu.
2
2 Określ położenie środka obrotu łodzi i zmierz jego odległość
do poszczególnych możliwych miejsc montażu z określonych
w kroku 1.
3 Wybierz miejsce montażu znajdujące się najbliżej środka
obrotu łodzi.
Jeśli więcej niż jedno możliwe miejsce montażu znajduje się
podobnej odległości od środka obrotu łodzi, należy wybrać to,
które jest w największym stopniu zgodne z wytycznymi.
• Najlepsze miejsce powinno znajdować się najbliżej linii
środkowej łodzi.
• Najlepsze miejsce powinno znajdować się w możliwie
nisko położonej części łodzi.
• Najlepsze miejsce powinno znajdować się nieco bliżej
dziobu.
Uwagi dotyczące połączeń i montażu elektronicznego
modułu sterującego
• Elektroniczny moduł sterujący może być zamontowany na
płaskiej powierzchni i zwrócony w dowolnym kierunku.
• W zestawie z elektronicznym modułem sterującym znajdują
się wkręty do montażu. Jeśli nie są one właściwe dla danej
powierzchni montażowej, należy wymienić je na inne
odpowiednie do tego zadania.
• Elektroniczny moduł sterujący musi zostać zamontowany
w odległości mniejszej niż 0,5 m (19 cali) od pompy.
◦ Przedłużenie przewodu łączącego elektroniczny moduł
sterujący z pompą nie jest możliwe.
• Elektronicznego modułu sterującego nie należy montować
w miejscu, które będzie zanurzone lub narażone na
zalewanie.
• Przewód zasilający elektronicznego modułu sterującego jest
podłączany do akumulatora łodzi i można w razie potrzeby
go przedłużyć (Przedłużanie przewodu zasilającego,
strona 8).
Uwagi dotyczące montażu pompy
Zapoznaj się ze schematami instalacji hydraulicznej,
znajdującymi się w niniejszej instrukcji, aby określić miejsce
instalacji pompy (Schematy instalacji hydraulicznej, strona 5).
• Pompę należy zamontować w miejscu, do którego można
doprowadzić przewody hydrauliczne układu sterowania łodzi.
• W miarę możliwości pompę należy zamontować poziomo.
• Jeśli pompa musi zostać zamontowana pionowo, połączenia
hydrauliczne muszą być skierowane do góry.
Shadow DriveUwagi dotyczące montażu modułu
UWAGA: Moduł Shadow Drive to czujnik, który podłącza się do
przewodów hydraulicznych układu sterowania łodzi. Wykrywa
on przejęcie kontroli nad sterem przez i zawiesza działanie
autopilota.
UWAGA: Jeżeli zestaw autopilota nie zawiera modułu Shadow
Drive, należy zainstalować ręczny przełącznik, aby wyłączyć
autopilota w razie potrzeby.
• Moduł Shadow Drive należy zainstalować poziomo, na
możliwie równej powierzchni, a jego przewody starannie
zabezpieczyć opaskami zaciskowymi.
• Moduł Shadow Drive należy zamontować w odległości co
najmniej 305 mm (12 cali) od materiałów i urządzeń
magnetycznych, takich jak głośniki lub silniki elektryczne.
• Moduł Shadow Drive powinien zostać zamontowany bliżej
steru niż pompy.
• Moduł Shadow Drive powinien zostać zamontowany niżej od
steru, ale wyżej od pompy.
• Modułu Shadow Drive nie należy podłączać bezpośrednio do
łącznika z tyłu steru. Łącznik steru oraz moduł Shadow Drive
powinna dzielić odległość węża.
• Modułu Shadow Drive nie należy podłączać bezpośrednio do
hydraulicznego trójnika na przewodzie hydraulicznym. Trójnik
oraz moduł Shadow Drive powinna dzielić odległość węża.
• W przypadku systemy z jednym sterem, pomiędzy sterem
i modułem Shadow Drive musi znajdować się trójnik.
• W przypadku systemu z dwoma sterami moduł Shadow Drive
powinien zostać zainstalowany pomiędzy pompą i trójnikiem
hydraulicznym prowadzącym do wyższego i niższego steru,
bliżej steru niż trójnika.
• Moduł Shadow Drive należy zainstalować na przewodzie
układu sterowania dla prawej lub lewej burty.
Modułu Shadow Drive nie należy instalować na przewodzie
sygnału zwrotnego ani na przewodzie wysokiego ciśnienia,
jeśli są one obecne.
Uwagi dotyczące połączeń oraz montażu przełącznika
autopilota
Jeżeli zestaw autopilota nie zawiera zaworu Shadow Drive,
należy zainstalować ręczny jednobiegunowy przełącznik
jednokrotny (SPST) (do nabycia osobno), aby wyłączyć
autopilota w razie potrzeby.
Przełącznik powinien być zainstalowany w pobliżu głównej stacji
steru, aby był łatwo dostępny podczas sterowania łodzią.
Przełącznik powinien być podłączony do tych samych
przewodów co Shadow Drive zawór.
W razie potrzeby przewody można przedłużyć, korzystając
z przewodu 28 AWG (0,08 mm2).
Uwagi dotyczące połączeń i montażu alarmu
• Alarm powinien zostać zamontowany niedaleko głównej stacji
steru.
• Alarm można zamontować pod deską rozdzielczą.
• W razie potrzeby przewody alarmu można przedłużyć,
korzystając z przewodu 28 AWG (0,08 mm2).
Uwagi dotyczące połączeń interfejsu NMEA 2000
• Komputer kursowy i kontrolę steru należy podłączyć do sieci
NMEA 2000.
• Jeśli na łodzi nie jest dostępna sieć NMEA 2000, można ją
utworzyć, korzystając z dołączonych przewodów i złączy
NMEA 2000 (Budowanie podstawowej sieci NMEA 2000 dla
systemu autopilota, strona 10).
• Po podłączeniu do sieci NMEA 2000 opcjonalnych urządzeń
zgodnych z interfejsem NMEA 2000, takich jak czujnik wiatru,
czujnik prędkości po wodzie lub urządzenie GPS, można
korzystać z zaawansowanych funkcji autopilota.
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Schemat zasilania i przesyłu danych
OSTRZEŻENIE
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
Ä
Å
Kontrola steru
(lub zgodny
ploter
nawigacyjny
Garmin)
Ważne uwagi
Specjalna kontrola steru nie wchodzi
w skład każdego zestawu autopilota.
Jeżeli autopilot zostanie zainstalowany
bez specjalnej kontroli steru, komputer
kursowy autopilota musi być podłączony
do tej samej sieci NMEA 2000 co zgodny
ploter nawigacyjny Garmin, aby można
było konfigurować i kontrolować system
autopilota.
Przewód kontroli Ten przewód służy wyłącznie do
steru do przesyłu podłączania do autopilota opcjonalnych
danych
urządzeń zgodnych z interfejsem NMEA
0183, takich jak czujnik wiatru, czujnik
prędkości po wodzie lub urządzenie GPS
(NMEA 0183 — uwagi dotyczące
połączeń, strona 11).
NMEA
2000Przewód
zasilający
Ten przewód służy wyłącznie do tworzenia
sieci NMEA 2000. Przewodu nie należy
instalować, jeśli na łodzi jest już zainstalo­
wana sieć NMEA 2000.
Przewód zasilający interfejsu NMEA 2000
musi zostać podłączony do źródła
zasilania 9–16 V DC.
NMEA 2000Sieć Kontrola steru i zgodny ploter nawigacyjny
NMEA 2000 muszą zostać podłączone do
sieci Garmin za pomocą dołączonych
trójników (Uwagi dotyczące połączeń
interfejsu NMEA 2000, strona 3).
Jeśli na łodzi nie ma sieci NMEA 2000,
można ją utworzyć, korzystając z dołączo­
nych przewodów i złączy (Budowanie
podstawowej sieci NMEA 2000 dla
systemu autopilota, strona 10).
Elektroniczny
moduł sterujący
(ECU)
Urządzenie Elektroniczny moduł sterujący
(ECU) musi znajdować się w odległości
mniejszej niż 0,5 m (19 cali) od pompy.
Przedłużenie przewodu łączącego
urządzenie Elektroniczny moduł sterujący
(ECU) z pompą nie jest możliwe.
Komputer
kursowy
Komputer kursowy może zostać
zamontowany blisko środkowej części
łodzi, w dowolnym kierunku, w miejscu,
które nie jest zanurzane (Uwagi dotyczące
połączeń i montażu komputera kursowego,
strona 2).
Komputer kursowy musi być oddalony od
wszelkich źródeł zakłóceń magnetycznych.
3
Element Opis
Æ
Ç
È
É
Ważne uwagi
Przewód
zasilający elek­
tronicznego
modułu
sterującego
(ECU)
Elektroniczny moduł sterujący należy
podłączyć do źródła zasilania 12–24 V DC.
Aby przedłużyć ten przewód, należy użyć
przewodu o odpowiedniej grubości (Przed­
łużanie przewodu zasilającego,
strona 8).
Kabel komputera Jeśli elektroniczny moduł sterujący
kursowego
znajduje się za daleko, ten przewód
(CCU)
można przedłużyć. W tym celu należy
użyć przewodu przedłużającego (do
nabycia osobno) (Uwagi dotyczące
połączeń i montażu komputera kursowego,
strona 2)
Przewód łączy się z alarmem i modułem
Shadow Drive.
Pompa
Pompa musi znajdować się w odległości
mniejszej niż 0,5 m (19 cali) od urządzenia
Elektroniczny moduł sterujący (ECU).
Przedłużenie przewodu łączącego pompę
z urządzeniem Elektroniczny moduł
sterujący (ECU) nie jest możliwe.
Alarm
Alarm przekazuje alerty dźwiękowe
systemu autopilota, dlatego należy go
zainstalować blisko głównej stacji steru
(Instalacja alarmu, strona 9).
Shadow Drive
(opcjonalne)
Przełącznik
autopilota (do
nabycia osobno)
Urządzenie Shadow Drive należy
podłączyć prawidłowo do przewodów
hydraulicznych układu sterowania oraz do
przewodu komputera kursowego
(Instalacja modułu Shadow Drive,
strona 9).
Jeżeli zestaw autopilota nie zawiera
zaworu Shadow Drive, należy zainsta­
lować ręczny jednobiegunowy przełącznik
jednokrotny (SPST) (do nabycia osobno),
aby wyłączyć autopilota w razie potrzeby.
Element Opis
Ważne uwagi
Ã
Akumulator
12–24 V DC
Elektroniczny moduł sterujący należy
podłączyć do źródła zasilania 12–24 V DC.
Aby przedłużyć ten przewód, należy użyć
przewodu o odpowiedniej grubości (Przedłu­
żanie przewodu zasilającego, strona 8).
Przewód zasilający interfejsu NMEA 2000
musi zostać podłączony do źródła zasilania
9–16 V DC.
Ä
Komputer
kursowy
Komputer kursowy może zostać
zamontowany blisko środkowej części łodzi,
w dowolnym kierunku, w miejscu, które nie
jest zanurzane (Uwagi dotyczące połączeń
i montażu komputera kursowego, strona 2).
Komputer kursowy musi być oddalony od
wszelkich źródeł zakłóceń magnetycznych.
Å
NMEA
2000Sieć
Kontrola steru i zgodny ploter nawigacyjny
NMEA 2000 muszą zostać podłączone do
sieci Garmin za pomocą dołączonych
trójników (Uwagi dotyczące połączeń
interfejsu NMEA 2000, strona 3).
Jeśli na łodzi nie ma sieci NMEA 2000,
można ją utworzyć, korzystając z dołączo­
nych przewodów i złączy (Budowanie
podstawowej sieci NMEA 2000 dla systemu
autopilota, strona 10).
Wskazówki dotyczące systemu z podwójnym sterem
Układ elementów
Schemat systemu z jednym sterem
UWAGA: Ten schemat służy wyłącznie do celów planowania.
W razie potrzeby konkretne schematy połączeń są dołączone do
szczegółowej instrukcji instalacji każdego z elementów.
Połączenia hydrauliczne nie zostały uwzględnione na tym
schemacie.
Element Opis
À
UWAGA: Ten schemat służy wyłącznie do celów planowania.
W razie potrzeby konkretne schematy połączeń są dołączone do
szczegółowej instrukcji instalacji każdego z elementów.
Połączenia hydrauliczne nie zostały uwzględnione na tym
schemacie.
Element Opis
À
Á
Â
4
Elektroniczny
moduł
sterujący
(ECU)
Akumulator
12–24 V DC
Ważne uwagi
Kontrola steru Specjalna kontrola steru nie wchodzi w skład
każdego zestawu autopilota. Jeżeli autopilot
zostanie zainstalowany bez specjalnej
kontroli steru, komputer kursowy autopilota
musi być podłączony do tej samej sieci
NMEA 2000 co zgodny ploter nawigacyjny
Garmin, aby można było konfigurować
i kontrolować system autopilota.
Pompa
Á
Â
Ã
Ważne uwagi
Kontrola steru Specjalna kontrola steru nie wchodzi w skład
każdego zestawu autopilota. Jeżeli autopilot
zostanie zainstalowany bez specjalnej
kontroli steru, komputer kursowy autopilota
musi być podłączony do tej samej sieci
NMEA 2000 co zgodny ploter nawigacyjny
Garmin, aby można było konfigurować
i kontrolować system autopilota.
Pompa
Elektroniczny
moduł
sterujący
(ECU)
Elektroniczny moduł sterujący należy
podłączyć do źródła zasilania 12–24 V DC.
Aby przedłużyć ten przewód, należy użyć
przewodu o odpowiedniej grubości (Przedłu­
żanie przewodu zasilającego, strona 8).
Przewód zasilający interfejsu NMEA 2000
musi zostać podłączony do źródła zasilania
9–16 V DC.
Element Opis
Ä
Å
NMEA
2000Sieć
Komputer
kursowy
Ważne uwagi
Kontrola steru i zgodny ploter nawigacyjny
NMEA 2000 muszą zostać podłączone do
sieci Garmin za pomocą dołączonych
trójników (Uwagi dotyczące połączeń
interfejsu NMEA 2000, strona 3).
Jeśli na łodzi nie ma sieci NMEA 2000,
można ją utworzyć, korzystając z dołączo­
nych przewodów i złączy (Budowanie
podstawowej sieci NMEA 2000 dla systemu
autopilota, strona 10).
Å
Æ
Ç
Zawory odcinające
Ster
Cylinder sterujący
Schemat systemu z dwoma sterami bez modułu Power
Assist
Komputer kursowy może zostać
zamontowany blisko środkowej części łodzi,
w dowolnym kierunku, w miejscu, które nie
jest zanurzane (Uwagi dotyczące połączeń
i montażu komputera kursowego, strona 2).
Komputer kursowy musi być oddalony od
wszelkich źródeł zakłóceń magnetycznych.
Schematy instalacji hydraulicznej
NOTYFIKACJA
Jeśli system sterowania łodzi nie odpowiada żadnemu ze
schematów instalacji hydraulicznej opisanych w niniejszej
instrukcji oraz jeśli nie masz pewności, w jaki sposób należy
zainstalować pompę, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy
Garmin.
Przed rozpoczęciem instalacji pompy należy określić, w jaki
rodzaj hydraulicznego układu sterowania jest wyposażona łódź.
Każda łódź jest inna, w związku z czym przed podjęciem decyzji
dotyczącej miejsca montażu pompy należy rozważyć pewne
aspekty istniejącego schematu instalacji hydraulicznej.
Ważne uwagi
• Gwinty wszystkich trzech gniazd hydraulicznych mają rozmiar
1/ cala.
4
• Firma Garmin zaleca skorzystanie z trójników w celu
podłączenia przewodów hydraulicznych do pompy.
• Aby było możliwe łatwe wyłączanie i wyjmowanie pompy,
firma Garmin zaleca instalację zaworów odcinających na
przewodach hydraulicznych, pomiędzy kolektorem pompy
i trójnikami.
• Nie należy korzystać z taśmy Teflon na żadnych elementach
hydraulicznych.
• Należy używać odpowiedniego szczeliwa do gwintów na
wszystkich gwintach rurowych w układzie hydraulicznym.
®
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Przewód sygnału zwrotnego
Shadow Drive
Przewód prawej burty
Przewód lewej burty
Zawory odcinające
Pompa
Górny ster
Dolny ster
Cylinder sterujący
Schemat systemu z jednym sterem z modułem Power
Assist.
NOTYFIKACJA
Aby pompa działała prawidłowo, musi zostać zainstalowana
pomiędzy cylindrem i modułem Power Assist.
UWAGA: W celu uzyskania dostępu do łączników, przewodów
i łącznika trójnikowego do odpowietrzania może okazać się
konieczny demontaż modułu Power Assist.
Schemat systemu z jednym sterem bez modułu Power
Assist
À
Á
Â
Ã
Ä
Shadow Drive
Przewód prawej burty
Przewód sygnału zwrotnego
Pompa
Przewód lewej burty
5
È
É
Jednostka zasilająca Uflex MasterDrive
Pompa
Schemat systemu z podwójnym sterem z modułem Uflex
MasterDrive
PRZESTROGA
Aby uniknąć obrażeń ciała lub szkód materialnych, podczas
instalacji pompy w systemie wyposażonym w Uflex MasterDrive
nie należy przecinać przewodu wysokiego ciśnienia łączącego
jednostkę zasilającą ze sterem.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Shadow Drive
Przewód prawej burty
Przewód lewej burty
Przewód sygnału zwrotnego
Ster
Moduł Power Assist
Zawory odcinające
Pompa
Cylinder sterujący
Schemat systemu z jednym sterem z modułem Uflex
MasterDrive™
®
PRZESTROGA
Aby uniknąć obrażeń ciała lub szkód materialnych, podczas
instalacji pompy w systemie wyposażonym w Uflex MasterDrive
nie należy przecinać przewodu wysokiego ciśnienia łączącego
jednostkę zasilającą ze sterem.
Cylindry sterujące
Przewód lewej burty
Zawory odcinające
Przewód sygnału zwrotnego
Pompa
Shadow Drive
Przewód prawej burty
Stery
Jednostka zasilająca Uflex MasterDrive
Linia wysokiego ciśnienia – NIE PRZECINAĆ
Procedury instalacji
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
NOTYFIKACJA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Po zaplanowaniu instalacji autopilota oraz uwzględnieniu
wszelkich uwag dotyczących połączeń oraz montażu
odnoszących się do danego rodzaju instalacji można rozpocząć
montaż i podłączanie elementów.
Instalacja kontroli steru
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
6
Ster
Shadow Drive
Przewód prawej burty
Cylindry sterujące
Przewód lewej burty
Linia wysokiego ciśnienia – NIE PRZECINAĆ
Przewód sygnału zwrotnego
Zawory odcinające
Specjalna kontrola steru nie wchodzi w skład każdego zestawu
autopilota. Jeżeli autopilot zostanie zainstalowany bez
specjalnej kontroli steru, komputer kursowy autopilota musi być
podłączony do tej samej sieci NMEA 2000 co zgodny ploter
nawigacyjny Garmin, aby można było konfigurować
i kontrolować system autopilota.
Należy przeprowadzić montaż kontroli steru w desce
rozdzielczej w pobliżu steru, a następnie podłączyć ją do sieci
NMEA 2000.
Montaż kontroli steru
NOTYFIKACJA
W przypadku montażu urządzenia na włóknie szklanym,
podczas wiercenia otworów prowadzących zalecane jest użycie
wiertła z pogłębiaczem stożkowym do nawiercenia otworów
przejściowych tylko w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli to
uniknąć popękania warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.
Śruby ze stali nierdzewnej mogą się zakleszczyć, gdy zostaną
wkręcone w włókno szklane i zbyt mocno dokręcone. Zalecane
jest zastosowanie smaru przeciw zacieraniu się przed
dokręcaniem śrub.
Najpierw należy wybrać miejsce montażu kontroli steru (Uwagi
dotyczące montażu kontroli steru, strona 1).
1 Przytnij szablon i upewnij się, że pasuje do miejsca, w którym
chcesz wykonać montaż urządzenia.
Szablon dla uchwytu do montażu wpuszczanego jest
dołączony do opakowania kontroli steru.
2 Zamocuj szablon w miejscu, w którym chcesz przeprowadzić
montaż.
3 Chcąc wyciąć otwór obrotowym narzędziem do cięcia
zamiast piłą walcową do wycinania otworów o średnicy
90 mm (3,5 cala), przed rozpoczęciem wycinania powierzchni
montażowej należy skorzystać z wiertła o średnicy 10 mm
(3/8 cala) w celu wywiercenia otworu prowadzącego.
4 Za pomocą piły walcowej lub obrotowego narzędzia do cięcia
przetnij powierzchnię montażową wzdłuż wewnętrznej
krawędzi linii przerywanej oznaczonej na szablonie.
5 W razie potrzeby skorzystaj z pilnika i papieru ściernego
w celu dostosowania rozmiaru otworu.
6 Umieść kontrolę steru w wycięciu, aby mieć pewność, że 4
otwory montażowe na szablonie znajdują się we właściwych
miejscach.
7 Jeśli otwory montażowe są nieprawidłowo umiejscowione,
oznacz miejsca, w których powinny znajdować się 4 otwory.
8 Wyjmij kontrolę steru z wycięcia.
9 Wywierć cztery otwory prowadzące o średnicy 2,8 mm
(7/64 cala).
W przypadku montażu kontroli steru na powierzchni z włókna
szklanego, należy użyć zgodnie z instrukcjami wiertła
z pogłębiaczem stożkowym.
10 Zdejmij resztę szablonu.
11 Zamocuj dołączoną uszczelkę z tyłu urządzenia.
Możesz nanieść środek uszczelniający do zastosowań
morskich na powierzchnię wokół uszczelki w celu
zapobiegnięcia przeciekom za pulpitem (opcjonalnie).
12 Umieść kontrolę steru w wycięciu.
13 Zamocuj pewnie kontrolę steru na powierzchni montażowej,
korzystając z dołączonych wkrętów.
W przypadku montażu kontroli steru na powierzchni z włókna
szklanego, należy użyć zgodnie z instrukcjami smaru
przeciwzatarciowego.
14 Zatrzaśnij ramkę dekoracyjną À na swoim miejscu.
Montowanie komputera kursowego
1 Określ miejsce montażu.
2 Używając komputera kursowego jako szablonu, zaznacz na
powierzchni montażowej położenie dwóch otworów
prowadzących.
3 Używając wiertła o średnicy 3 mm (1/8 cala), wywierć otwory
prowadzące.
4 Użyj dołączonych wkrętów, aby zamocować komputer
kursowy do powierzchni montażowej.
UWAGA: W przypadku korzystania z innego osprzętu do
montażu niż dołączone śruby musi on być wykonany ze stali
nierdzewnej lub mosiądzu, aby zapobiec interferencji
magnetycznej z komputerem kursowym.
Sprawdź osprzęt do montażu za pomocą podręcznego
kompasu w celu upewnienia się, że sprzęt nie wytwarza
żadnego pola magnetycznego.
Instalacja elektronicznego modułu sterującego
Montowanie elektronicznego modułu sterującego
Przed zamontowaniem elektronicznego modułu sterującego
należy wybrać jego lokalizację i ustalić właściwe elementy
montażowe (Uwagi dotyczące połączeń i montażu
elektronicznego modułu sterującego, strona 2).
1 Przytrzymaj elektroniczny moduł sterujący w miejscu,
w którym ma zostać zamontowany, a następnie oznacz
umiejscowienie otworów montażowych na powierzchni
montażowej, korzystając z elektronicznego modułu
sterującego jako szablonu.
2 Korzystając z wiertła dostosowanego do powierzchni
montażowej i wybranego elementu montażowego, wywierć
w powierzchni montażowej 4 otwory.
3 Zamocuj elektroniczny moduł sterujący na powierzchni
montażowej, korzystając z wybranego elementu
montażowego.
Podłączanie urządzenia Elektroniczny moduł sterujący
(ECU) do zasilania
OSTRZEŻENIE
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
Przewód zasilający urządzenia Elektroniczny moduł sterujący
(ECU) należy w miarę możliwości podłączyć bezpośrednio do
akumulatora łodzi. Choć nie jest to zalecane rozwiązanie,
przewód zasilający należy podłączyć do zespołu listew
zaciskowych lub do innego źródła, korzystając z bezpiecznika
40 A.
Chcąc poprowadzić przewód zasilający urządzenia
Elektroniczny moduł sterujący (ECU) przez przerywacz lub
przełącznik w pobliżu steru, zamiast przedłużać przewód
zasilający urządzenia Elektroniczny moduł sterujący (ECU)
należy rozważyć użycie odpowiedniej grubości przewodu
przekaźnikowego i sterującego.
1 Poprowadź koniec przewodu zasilającego urządzenia
Elektroniczny moduł sterujący (ECU) do złącza do
urządzenia Elektroniczny moduł sterujący (ECU), nie
podłączaj go jednak do urządzenia Elektroniczny moduł
sterujący (ECU).
2 Poprowadź koniec przewodu zasilającego urządzenia
Elektroniczny moduł sterujący (ECU) bez złącza do
akumulatora łodzi.
Jeśli przewód jest za krótki, można go przedłużyć
(Przedłużanie przewodu zasilającego, strona 8).
3 Podłącz czarną żyłę (­) do ujemnego (­) złącza akumulatora,
a następnie podłącz czerwoną żyłę (+) do dodatniego (+)
złącza akumulatora.
7
4 Po zainstalowaniu wszystkich pozostałych elementów
autopilota podłącz przewód zasilający do urządzenia
Elektroniczny moduł sterujący (ECU).
Przedłużanie przewodu zasilającego
W razie potrzeby przewód zasilający można przedłużyć przy
użyciu innego przewodu o odpowiedniej grubości w stosunku do
wymaganej długości.
Pozycja
À
Á
Â
Pozycja
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Pozycja
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Pozycja
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Opis
Bezpiecznik
Bateria
2,7 m (9 stóp) bez możliwości przedłużenia
Opis
Splot
Przedłużacz 10 AWG (5,26 mm²)
Bezpiecznik
20,3 cm (8 cali)
Bateria
20,3 cm (8 cali)
Do 4,6 m (15 stóp)
Opis
Splot
Przedłużacz 8 AWG (8,36 mm²)
Bezpiecznik
20,3 cm (8 cali)
Bateria
20,3 cm (8 cali)
Do 7 m (23 stopy)
Opis
Splot
Przedłużacz 6 AWG (13,29 mm²)
Bezpiecznik
20,3 cm (8 cali)
Bateria
20,3 cm (8 cali)
Do 11 m (36 stóp)
Instalacja pompy
Montaż pompy
Przed rozpoczęciem montażu pompy należy wybrać miejsce,
w którym zostanie ona zamontowana (Uwagi dotyczące
montażu pompy, strona 2) i określić, których elementów
montażowych należy użyć (Niezbędne narzędzia, strona 1).
8
1 Przytrzymaj pompę w miejscu, w którym ma zostać
zamontowana, a następnie oznacz umiejscowienie otworów
montażowych na powierzchni montażowej, korzystając
z pompy jako szablonu.
2 Korzystając z wiertła dostosowanego do powierzchni
montażowej i wybranego elementu montażowego, wywierć
w powierzchni montażowej 4 otwory.
3 Zamocuj pompę na powierzchni montażowej, korzystając
z wybranego elementu montażowego.
Podłączanie przewodów hydraulicznych do pompy
Aby uzyskać pomoc, zapoznaj się ze schematem instalacji
(Schematy instalacji hydraulicznej, strona 5).
1 Odłącz wymagane przewody od układu hydraulicznego.
2 Załóż trójnik na przewodach prawej i lewej burty systemu,
między sterem i cylindrem sterowania.
UWAGA: Jeśli łódź jest wyposażona w moduł Power Assist,
należy dodać trójniki między modułem Power Assist oraz
cylindrem sterowania.
3 Wykonaj poniższe czynności:
• Jeśli łódź nie jest wyposażona w moduł Power Assist,
podłącz odpowiednio długi przewód hydrauliczny,
pozwalający na podłączenie łącznika zwrotnego na sterze
do środkowego łącznika pompy.
• Jeśli łódź jest wyposażona w moduł Power Assist, podłącz
trójnik do przewodu sygnału zwrotnego systemu, między
modułem Power Assist i sterem. Przewód sygnału
zwrotnego powinien już łączyć ster z modułem Power
Assist.
4 Podłącz przewód hydrauliczny do niewykorzystanego
łącznika każdego z trójników, pozostawiając wystarczająco
długi jego fragment do podłączenia trójnika do łączników
pompy.
5 Podłącz trójniki przewodów lewej i prawej burty do
odpowiednich łączników pompy, tak jak pokazano na
schemacie konfiguracji hydraulicznej.
6 Zainstaluj moduł Shadow Drive na przewodzie hydraulicznym
lewej lub prawej burty, między sterem i trójnikiem (Instalacja
modułu Shadow Drive, strona 9).
Zamontuj
zawór odcinający (do nabycia osobno) na każdym
7
przewodzie hydraulicznym, który jest podłączony
bezpośrednio do pompy.
Odpowietrzenie układu hydraulicznego
NOTYFIKACJA
Poniżej przedstawiono ogólną procedurę odpowietrzania
hydraulicznego układu sterowania. Więcej informacji na temat
odpowietrzania układu hydraulicznego znajduje się
w instrukcjach dostarczonych przez producenta układu
sterowania.
Przed rozpoczęciem odpowietrzania układu hydraulicznego
należy upewnić się, że wszystkie podłączone przewody są całe
i w pełni dokręcone.
1 Wybierz opcję:
• Jeśli zbiornik steru zawiera niewystarczającą ilość płynu,
uzupełnij poziom płynu w zbiorniku.
• Jeśli poziom płynu w zbiorniku jest za wysoki, usuń
nadmiar płynu, aby uniknąć przepełnienia podczas
procesu odpowietrzania.
2 Podłącz wąż obejściowy pomiędzy otworami
odpowietrzającymi cylindra.
PORADA: W przypadku użycia do tego obejścia
przezroczystego plastikowego węża można zaobserwować
pęcherzyki powietrza pojawiające się podczas
odpowietrzania.
3 Ręcznie skieruj ster całkowicie do lewej burty.
4 Otwórz oba zawory obejściowe przy łącznikach cylindra.
5 Przez 3 minuty powoli obracaj ster ręcznie w stronę lewej
burty.
PORADA: Możesz przestać obracać ster, gdy w wężu
obejściowym przestanie być widoczne powietrze.
6 Włącz system autopilota i wyłącz moduł Shadow Drive.
Więcej informacji na temat wyłączania modułu Shadow Drive
można znaleźć w dokumentacji systemu autopilota.
(lewa burta) na kontroli steru przez co
7 Przytrzymaj klawisz
najmniej 10 sekund.
PORADA: Możesz przestać przytrzymywać przycisk , gdy
w wężu obejściowym przestanie być widoczne powietrze.
8 Zamknij oba zawory obejściowe przy łącznikach cylindra.
9 W razie potrzeby dolej płynu do zbiorniku steru.
10 Powtórz kroki 3–9 dla prawej burty.
(lewa burta) na kontroli steru do
11 Przytrzymaj klawisz
czasu, gdy sterowanie zostanie wstrzymane, a kontrola steru
wykaże Zgaśn. pompy hydr..
(prawa burta) na kontroli steru do
12 Przytrzymaj klawisz
czasu, gdy sterowanie zostanie wstrzymane, a kontrola steru
wykaże Zgaśn. pompy hydr..
13 Wybierz opcję:
• Jeśli informacja o Zgaśn. pompy hydr. nie zostanie
wyświetlona w ciągu 2–3 sekund po zatrzymaniu cylindra,
powtórz kroki 1­13 w celu ponownego odpowietrzenia
systemu.
• Jeśli informacja o Zgaśn. pompy hydr. zostanie
wyświetlona w ciągu 2–3 sekund po zatrzymaniu cylindra,
oznacza to, że system został pomyślnie odpowietrzony.
Po zakończeniu procesu możesz ponownie włączyć moduł
Shadow Drive.
Środek antykorozyjny
NOTYFIKACJA
Aby zapewnić długą żywotność wszystkich części pompy,
należy stosować środek antykorozyjny co najmniej dwa razy
w roku.
Po podłączeniu przewodów hydraulicznych i elektrycznych oraz
po odpowietrzeniu układu hydraulicznego pompę należy
zakonserwować środkiem antykorozyjnym przeznaczonym do
zastosowań morskich.
Podłączanie komputera kursowego
Poprowadź pomarańczowy i niebieski przewód
z nieizolowanego fragmentu przewodu komputera kursowego
do miejsca, w którym ma zostać zainstalowany alarm
(Instalacja alarmu, strona 9).
Jeśli przewód jest za krótki, przedłuż odpowiednie żyły
przewodu, korzystając z przewodu 0,08 mm2 (28 AWG).
Instalacja modułu Shadow Drive
Podłączanie modułu Shadow Drive do układu
hydraulicznego
Przed rozpoczęciem instalacji modułu Shadow Drive należy
wybrać miejsce, w którym moduł Shadow Drive ma zostać
podłączony do hydraulicznego układu sterowania łodzi (Shadow
DriveUwagi dotyczące montażu modułu, strona 2).
Aby uzyskać dalszą pomoc, zapoznaj się ze schematami
instalacji hydraulicznej (Schematy instalacji hydraulicznej,
strona 5).
Podczas instalacji modułu Shadow Drive na odpowiednim
przewodzie hydraulicznym skorzystaj ze złączy
hydraulicznych (do nabycia osobno).
Podłączanie modułu Shadow Drive do komputera
kursowego
1 Poprowadź koniec przewodu komputera kursowego bez
złącza do modułu Shadow Drive.
Jeśli przewód jest za krótki, przedłuż odpowiednie żyły
przewodu, korzystając z przewodu 28 AWG (0,08 mm²).
2 Połącz przewody zgodnie z poniższą tabelą.
Kolor przewodu modułu
Shadow Drive
Kolor żyły przewodu komputera
kursowego
Czerwony (+)
Brązowy (+)
Czarny (­)
Czarny (­)
3 Zlutuj wszystkie połączenia nieizolowanych przewodów
i zabezpiecz je izolacją.
Instalowanie przełącznika autopilota
Jeżeli zestaw autopilota nie zawiera zaworu Shadow Drive,
należy zainstalować ręczny jednobiegunowy przełącznik
jednokrotny (SPST) (do nabycia osobno), aby wyłączyć
autopilota w razie potrzeby.
1 Poprowadź koniec przewodu komputera kursowego bez
złącza do przełącznika.
Jeśli przewód jest za krótki, przedłuż odpowiednie żyły
przewodu, korzystając z przewodu 28 AWG (0,08 mm²).
2 Połącz przewody zgodnie z poniższą tabelą.
Funkcja przewodu przełącz­
nika
Kolor żyły przewodu komputera
kursowego
Dodatni (+)
Brązowy (+)
Ujemny (­)
Czarny (­)
3 Zlutuj wszystkie połączenia nieizolowanych przewodów
i zabezpiecz je izolacją.
Autopilot działa poprawnie w momencie, kiedy styki przełącznika
są zamknięte. Otwarcie przełącznika wyłącza autopilota
i umożliwia ręczne sterowanie.
Instalacja alarmu
Przed rozpoczęciem montażu alarmu należy wybrać miejsce,
w jakim zostanie on zamontowany (Uwagi dotyczące połączeń
i montażu alarmu, strona 3).
1 Poprowadź przewód alarmu do końca przewodu komputera
kursowego bez złącza.
Jeśli przewód jest za krótki, przedłuż odpowiednie żyły
przewodu, korzystając z przewodu 28 AWG (0,08 mm2).
2 Połącz przewody zgodnie z poniższą tabelą.
Kolor przewodu alarmu Kolor żyły przewodu komputera
kursowego
Biały (+)
Pomarańczowy (+)
Czarny (­)
Niebieski (­)
3 Zlutuj wszystkie połączenia nieizolowanych przewodów
i zabezpiecz je izolacją.
Zabezpiecz
alarm za pomocą wiązań lub innych elementów
4
montażowych (do nabycia osobno).
Informacje o interfejsie NMEA 2000 oraz elementach
autopilota
Specjalna kontrola steru nie wchodzi w skład każdego zestawu
autopilota. Jeżeli autopilot zostanie zainstalowany bez
specjalnej kontroli steru, komputer kursowy autopilota musi być
podłączony do tej samej sieci NMEA 2000 co zgodny ploter
nawigacyjny Garmin, aby można było konfigurować
i kontrolować system autopilota.
NOTYFIKACJA
Jeśli na łodzi jest zainstalowana sieć NMEA 2000, powinna być
już podłączona do zasilania. Nie podłączaj przewodu
zasilającego NMEA 2000 do zainstalowanej już sieci NMEA
9
2000, ponieważ tylko jedno źródło zasilania powinno być
podłączone do sieci NMEA 2000.
6 Podłącz terminator męski i żeński Ç z każdego końca
Opcjonalną kontrolę steru i komputer kursowy można połączyć
w ramach istniejącej sieci NMEA 2000. Jeśli na łodzi nie ma
sieci NMEA 2000, można ją utworzyć. Konieczne do tego celu
części zostały dołączone do opakowania autopilota (Budowanie
podstawowej sieci NMEA 2000 dla systemu autopilota,
strona 10).
Po podłączeniu do sieci NMEA 2000 opcjonalnych urządzeń
zgodnych z interfejsem NMEA 2000, takich jak urządzenie GPS,
można korzystać z zaawansowanych funkcji autopilota.
Aby uzyskać podstawowe informacje o standardzie NMEA 2000,
należy zapoznać się z rozdziałem „NMEA 2000 Podstawowe
informacje dotyczące sieci ” w dokumencie Informacje
techniczne dla produktów NMEA 2000. Aby pobrać ten
dokument, wybierz Podręczniki na stronie urządzenia w serwisie
www.garmin.com.
Podłączanie elementów autopilota do istniejącej sieci NMEA
2000
Specjalna kontrola steru nie wchodzi w skład każdego zestawu
autopilota. Jeżeli autopilot zostanie zainstalowany bez
specjalnej kontroli steru, komputer kursowy autopilota musi być
podłączony do tej samej sieci NMEA 2000 co zgodny ploter
nawigacyjny Garmin, aby można było konfigurować
i kontrolować system autopilota.
1 Określ miejsce podłączenia komputera kursowego À
i kontroli steru (opcjonalnie) Á do szkieletu istniejącej sieci
NMEA 2000 Â.
połączonych trójników.
Budowanie podstawowej sieci NMEA 2000 dla systemu
autopilota
NOTYFIKACJA
Przewód zasilający NMEA 2000 należy podłączyć do stacyjki
łodzi lub przez inny wbudowany przełącznik. Urządzenia NMEA
2000 rozładują akumulator, jeśli ich przewody zasilające NMEA
2000 zostaną podłączone bezpośrednio do akumulatora.
Specjalna kontrola steru nie wchodzi w skład każdego zestawu
autopilota. Jeżeli autopilot zostanie zainstalowany bez
specjalnej kontroli steru, komputer kursowy autopilota musi być
podłączony do tej samej sieci NMEA 2000 co zgodny ploter
nawigacyjny Garmin, aby można było konfigurować
i kontrolować system autopilota.
1 Podłącz bokiem trzy trójniki À.
2 W planowanym miejscu podłączenia komputera kursowego
odłącz od sieci jedną stronę trójnika NMEA 2000 Ã.
3 Szkielet sieci NMEA 2000 można w razie potrzeby
4
5
2 Podłącz dołączony przewód zasilający NMEA 2000 Á do
źródła zasilania 9–12 V DC Â, korzystając z przełącznika Ã.
6
W miarę możliwości podłącz przewód zasilający do stacyjki
łodzi lub poprowadź go przez wmontowany przełącznik (do
nabycia osobno).
UWAGA: Opleciony przewód spustowy (nieizolowany)
przewodu zasilającego interfejsu NMEA 2000 musi zostać
podłączony do tego samego uziemienia co czarna żyła
przewodu zasilającego interfejsu NMEA 2000.
3 Podłącz przewód zasilający interfejsu NMEA 2000 do
jednego z trójników.
4 Podłącz jeden z dołączonych przewodów podłączeniowych
interfejsu NMEA 2000 Ä do jednego z trójników oraz do
kontroli steru (opcjonalnie) lub zgodnego plotera
nawigacyjnego Garmin Å.
Podłącz
inny z dołączonych przewodów podłączeniowych
5
interfejsu NMEA 2000 do innego trójnika oraz do komputera
kursowego Æ.
7
10
rozszerzyć; w tym celu należy podłączyć przedłużacz
szkieletu sieci NMEA 2000 (do nabycia osobno) z boku
odłączonego trójnika.
Dodaj dołączony trójnik komputera kursowego do szkieletu
sieci NMEA 2000, podłączając go do przedłużacza szkieletu
lub z boku odłączonego trójnika.
Poprowadź dołączony kabel podłączeniowy Ä do komputera
kursowego i do dolnej części trójnika dodanego w kroku 4.
Jeśli dołączony kabel podłączeniowy jest za krótki, można
skorzystać z kabla podłączeniowego o maks. długości 6 m
(20 stóp) (do nabycia osobno).
Podłącz kabel podłączeniowy do komputera kursowego
i trójnika.
W razie potrzeby powtórz czynności od 2 do 6 dla kontroli
steru (opcjonalnie) lub zgodnego plotera nawigacyjnego
Garmin.
Podłączanie do systemu autopilota opcjonalnych
urządzeń NMEA 2000
Po podłączeniu do sieci NMEA 2000 opcjonalnych urządzeń
zgodnych z interfejsem NMEA 2000, takich jak czujnik wiatru,
czujnik prędkości po wodzie lub urządzenie GPS, można
korzystać z zaawansowanych funkcji systemu autopilota.
UWAGA: Opcjonalne urządzenia, które nie są zgodne
z interfejsem NMEA 2000, mogą zostać podłączone do kontroli
steru za pośrednictwem interfejsu NMEA 0183 (NMEA 0183 —
uwagi dotyczące połączeń, strona 11).
1 Dodaj do sieci NMEA 2000 dodatkowy trójnik (do nabycia
osobno).
2 Podłącz opcjonalne urządzenie NMEA 2000 do trójnika,
wykonując kroki opisane w dokumentacji dołączonej do
urządzenia.
Konfiguracja
Autopilota należy skonfigurować i dostosować do dynamiki łodzi.
Możesz użyć Kreator nadbrzeżny i Kreator próby morskiej dla
kontroli steru lub zgodnego plotera nawigacyjnego Garmin, aby
skonfigurować autopilota.
Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu autopilota,
zapoznaj się z dołączonym przewodnikiem konfiguracyjnym.
• Dostępne są cztery wewnętrzne porty wejściowe interfejsu
NMEA 0183 (porty Rx) i dwa wewnętrzne porty wyjściowe
interfejsu NMEA 0183 (porty Tx) na dołączonym przewodzie
danych interfejsu NMEA 0183. Do każdego wewnętrznego
portu Rx można podłączyć jedno urządzenie NMEA 0183
w celu przesyłania danych do urządzenia firmy Garmin. Do
każdego wewnętrznego portu Tx można podłączyć
równolegle do trzech urządzeń NMEA 0183 w celu
odbierania danych przesyłanych przez urządzenie firmy
Garmin.
Dwukierunkowa komunikacja z interfejsem NMEA 0183
Załącznik
NMEA Schemat połączeń interfejsu 0183
Kontrola steru nie wchodzi w skład każdego zestawu autopilota.
Aby połączyć urządzenia z interfejsem 0183 NMEA zgodnie ze
schematami, należy zainstalować kontrolę steru w systemie
autopilota. Jeżeli autopilot zostanie zainstalowany bez kontroli
steru, wszystkie urządzenia NMEA, które będą używane
z systemem autopilota, muszą być podłączone do zgodnego
plotera nawigacyjnego Garmin znajdującego się w tej samej
sieci NMEA 2000 co komputer kursowy. Zapoznaj się
z instrukcją instalacji dołączoną do plotera nawigacyjnego, aby
uzyskać informacje o połączeniu z interfejsem NMEA 0183.
Poniższe schematy połączeń stanowią przykłady różnych
sytuacji, jakie można napotkać, podłączając do kontroli steru
urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183.
NMEA 0183 — uwagi dotyczące połączeń
• Zapoznaj się z instrukcją instalacji urządzenia NMEA 0183,
aby zidentyfikować przewody przesyłowe (Tx) A (+) i B (­)
oraz przewody odbiorcze (Rx) A (+) i B (­).
• Każdy wewnętrzny port Rx i Tx ma dwa przewody oznaczone
jako A (+) i B (­) zgodnie z konwencją standardu NMEA 0183.
Odpowiednie przewody A (+) i B (­) poszczególnych portów
wewnętrznych należy podłączyć do przewodów A (+) i B (­)
urządzenia z interfejsem NMEA 0183. Podczas podłączania
przewodów danych do urządzeń NMEA 0183 zapoznaj się
z tabelą i schematami połączeń.
• Jeśli konieczne jest przedłużenie kabli, należy użyć
ekranowanej skrętki 28 AWG. Zlutuj wszystkie połączenia
i zabezpiecz je termokurczliwą izolacją.
• Sekcja Dane techniczne, strona 12 zawiera listę
zatwierdzonych sentencji interfejsu NMEA 0183 przesyłanych
z i do urządzenia.
• Wewnętrzne porty interfejsu NMEA 0183 i protokoły
komunikacji są konfigurowane na podłączonym urządzeniu
firmy Garmin. Więcej informacji zawiera sekcja NMEA 0183
w Podręczniku użytkownika plotera nawigacyjnego.
• Przewody uziemienia przewodu danych interfejsu NMEA
0183 i urządzenia NMEA 0183 muszą być podłączone do
uziemienia.
• Podczas podłączania urządzeń NMEA 0183 z dwoma
przewodami przesyłowymi i dwoma przewodami odbiorczymi,
nie jest konieczne podłączanie urządzeń NMEA 0183 do
wspólnego uziemienia.
• Podczas podłączania urządzenia NMEA 0183 z jednym
przewodem przesyłowym (Tx) i jednym przewodem
odbiorczym (Rx), urządzenia NMEA 0183 należy podłączyć
do wspólnego uziemienia.
• W przypadku dwukierunkowej komunikacji z urządzeniem
NMEA 0183 porty wewnętrzne na przewodzie danych
interfejsu NMEA 0183 nie zostają połączone. Jeśli na
przykład wejście urządzenia NMEA 0183 jest podłączone do
wewnętrznego portu wyjściowego 1 na przewodzie danych,
można podłączyć port wyjściowy urządzenia NMEA 0183 do
dowolnego wewnętrznego portu wejściowego (port 1, port 2,
port 3 lub port 4) w wiązce przewodów.
À
Á
Â
Ã
Sieć NMEA 2000 (zasilanie kontroli steru)
Źródło zasilania 12 V DC
Kontrola steru
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Przewód Kolor przewodu kontroli
steru — funkcja
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Funkcja przewodu
urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA 0183
niedostępne
Zasilanie
niedostępne
Uziemienie interfejsu NMEA
0183
Niebieski — Tx/A (+)
Rx/A (+)
Biały — Tx/B (­)
Rx/B (­)
Brązowy — Rx/A (+)
Tx/A (+)
Zielony — Rx/B (­)
Tx/B (­)
UWAGA: Podczas podłączania zgodnego z interfejsem NMEA
0183 urządzenia z dwoma przewodami przesyłowymi i dwoma
przewodami odbiorczymi, nie jest konieczne podłączanie
magistrali NMEA 2000 oraz urządzenia zgodnego z interfejsem
NMEA 0183 do wspólnego uziemienia.
Tylko 1 przewód odbiorczy
Jeśli zgodne z interfejsem NMEA 0183 urządzenie jest
wyposażone w tylko jeden przewód odbiorczy (Rx), przewód ten
należy podłączyć do niebieskiego przewodu (Tx/A) kontroli
steru, podczas gdy biały przewód (Tx/B) kontroli steru musi
pozostać niepodłączony.
À
Á
Sieć NMEA 2000 (zasilanie kontroli steru)
Źródło zasilania 12 V DC
11
Â
Ã
Kontrola steru
Dane techniczne
Wielkość
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Materiał
• Szkielet silnika: pokryty błyszczącą czarną
farbą proszkową
• Nakładki końcowe silnika: aluminiowy
odlew ADC12
• Obudowa pompy i nakładka:
anodyzowany odlew pod ciśnieniem
ADC12
• Uchwyt montażowy: stal nierdzewna 304
Długość przewodu elek­
tronicznego modułu
sterującego
0,6 m (24 cala)
Przewód Kolor przewodu kontroli
steru — funkcja
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Funkcja przewodu
urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA 0183
Niedostępne
Zasilanie
Niedostępne
Uziemienie interfejsu NMEA
0183
Niebieski — Tx/A (+)
Rx
Biały — niepodłączony
Niedostępne
Brązowy — Rx/A (+)
Tx/A (+)
Zielony — Rx/B (­)
Tx/B (­)
UWAGA: Podłączając zgodne z interfejsem NMEA 0183
urządzenie z tylko jednym przewodem odbiorczym (Rx), należy
podłączyć magistralę NMEA 2000 oraz urządzenie zgodne
z interfejsem NMEA 0183 do wspólnego uziemienia.
Tylko 1 przewód przesyłowy
Jeśli zgodne z interfejsem NMEA 0183 urządzenie jest
wyposażone w tylko jeden przewód przesyłowy (Tx), przewód
ten należy podłączyć do brązowego przewodu (Rx/A) kontroli
steru, podczas gdy zielony przewód (Rx/B) kontroli steru musi
zostać podłączony do uziemienia interfejsu NMEA.
Napięcie wejściowe
Od 10,5 do 13,8 V DC
(odbierane z elektronicz­
nego modułu
sterującego)
Zużycie energii
• Tryb gotowości: poniżej 1 A
• Włączony: od 5 do 10 A
• Szczyt: 34 A
Komputer kursowy
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 × 2
cale)
Masa
200 g (7 uncji)
Zakres temperatur
Od ­15°C do 70°C (od 5°F do 158°F)
Materiał
W pełni uszczelniony, bardzo
odporny na uderzenia plastik
Wodoszczelność
IEC 60529 IPX7*
Napięcie wejściowe NMEA 2000 Od 9 V do 16 V DC
NMEA 2000 – liczba LEN
4 (200 mA)
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na
głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Kontrola steru
À
Á
Â
Ã
Sieć NMEA 2000 (zasilanie kontroli steru)
Źródło zasilania 12 V DC
Kontrola steru
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Przewód Kolor przewodu kontroli steru
— funkcja
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Funkcja przewodu
urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA
0183
Niedostępne
Zasilanie
Zielony — Rx/B (­) (należy
połączyć z uziemieniem
interfejsu NMEA 0183)
NMEA 0183 —
uziemienie
Niebieski — Tx/A (+)
Biały — Tx/B (­)
Brązowy — Rx/A (+)
Wielkość
Wymiary bez osłony przeciwsło­
necznej (wys. × szer. × gł.)
110 × 115 × 30 mm (4,33 × 4,53 ×
1,18 cala)
Wymiary z osłoną przeciwsło­
neczną (wys. × szer. × gł.)
115 × 120 × 35,5 mm (4,53 × 4,72 ×
1,40 cala)
Masa bez osłony przeciwsło­
necznej
247 g (8,71 uncji)
Masa z osłoną przeciwsłoneczną 283 g (9,98 uncji)
Zakres temperatur
Od ­15° do 70°C (od 5° do 158°F)
Bezpieczny dystans dla kompasu 209 mm (8,25 cala)
Materiał
Obudowa: W pełni uszczelniony
poliwęglan
Szklane wykończenie: Szkło
z powłoką antyrefleksyjną
Rx/A (+)
Wodoszczelność
IEC 60529 IPX7*
Rx/B (­)
Zużycie energii
Maks. 2,5 W
Tx/A (+)
Maks. napięcie jednostki
32 V DC
UWAGA: Podłączając zgodne z interfejsem NMEA 0183
urządzenie z tylko jednym przewodem przesyłowym (Tx), należy
podłączyć magistralę NMEA 2000 oraz urządzenie zgodne
z interfejsem NMEA 0183 do wspólnego uziemienia.
Dane techniczne
Napięcie wejściowe NMEA 2000 od 9 do 16 V DC
NMEA 2000 (liczba LEN)
6 (300 mA przy 9 V DC)
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na
głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Alarm
Pompa kompaktowa
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary (dł. x średnica)
29/
Masa
2,4 uncji (68 g)
2,2 kg (5 funtów)
Zakres temperatur
Od ­15°C do 60°C (5°F do 140°F)
Od ­15°C do 75°C (od 5°F do 167°F)
Długość przewodu
3 m (10 stóp)
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary (szer. × wys. ×
gł.)
84,6 × 100,3 × 155,3 mm (3,3 × 4,0 ×
6,1 cala)
Masa
Zakres temperatur
12
Dane techniczne
32
× 1 cal (23 × 25 mm)
Informacje o PGN NMEA 2000
Typ
Sentencja
Komputer kursowy
Transmisja
hdg
Odbiór
wpl
Typ
PGN
Opis
Transmisja
i odbiór
059392 Potwierdzenie ISO
gga
grme
059904 Żądanie ISO
gsa
060928 Uzyskanie adresu ISO
gsv
126208 NMEA: Grupowa funkcja Polecenie/Żądanie/
Potwierdzenie
rmc
126464 Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie
listy PGN
bwc
126996 Informacje o produkcie
gll
127257 Przesyłanie/odbieranie danych orientacji
w przestrzeni
rmb
127251 Przesyłanie/odbieranie danych o prędkości
zmiany kursu
mwv
Tylko przesył
127250 Kierunek jednostki
Tylko odbiór
127258 Deklinacja magnetyczna
127488 Parametry silnika: Szybka aktualizacja
128259 Prędkość po wodzie
129025 Pozycja: Szybka aktualizacja
129026 COG i PND: Szybka aktualizacja
129283 Błąd zejścia z trasy
bod
dtm
vhw
xte
Komunikaty o błędach i ostrzeżenia
Komunikat
o błędzie
Przyczyna
Działanie autopilota
Napięcie modułu
ECU jest niskie
Napięcie zasilania
pompy spadło poniżej
10 V DC na ponad
6 sekund.
• Alarm uruchomi się
na 5 sekund
• Autopilot działa
nadal w trybie
normalnej eksploa­
tacji
Autopilot nie
odbiera danych
nawigacyjnych.
Autopilot działa
w trybie utrzymy­
wania kierunku.
Autopilot nie odbiera
danych nawigacyjnych
podczas wykonywania
manewru podróży do
pozycji.
Ten komunikat jest
wyświetlany także
w przypadku
zatrzymania nawigacji
na ploterze nawiga­
cyjnym przed
wyłączeniem autopilota.
• Alarm uruchomi się
na 5 sekund
• Autopilot przechodzi
w tryb utrzymywania
kierunku
129284 Dane nawigacji
130306 Dane o wietrze
Kontrola steru
Typ
PGN
Transmisja
i odbiór
059392 Potwierdzenie ISO
Opis
059904 Żądanie ISO
060928 Uzyskanie adresu ISO
126208 NMEA: grupowa funkcja Polecenie/Żądanie/
Potwierdzenie
126464 Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie listy
PGN
126996 Informacje o produkcie
Tylko przesył
128259 Prędkość po wodzie
129025 Pozycja: szybka aktualizacja
129026 COG i PND: szybka aktualizacja
Utracono
Kontrola steru utraciła
połączenie z autopi­ połączenie z kompu­
lotem
terem kursowym.
niedostępne
Utracono dane
o wietrze (tylko
łodzie żaglowe)
Autopilot nie odbiera
danych o wietrze.
• Alarm uruchomi się
na 5 sekund
• Autopilot przechodzi
w tryb utrzymywania
kierunku
Błąd: utracono
połączenie między
CCU a modułem
ECU (w przypadku,
gdy włączony jest
autopilot)
Nastąpiło przekroczenie • Kontrola steru
wyemituje sygnał
czasu połączenia między
dźwiękowy,
komputerem kursowym
a autopilot przejdzie
i pompą.
w tryb gotowości.
129283 Błąd zejścia z trasy
129284 Dane nawigacji
129540 Widoczne satelity GNSS
130306 Dane o wietrze
Tylko odbiór
127245 Dane steru
127250 Kierunek jednostki
127488 Parametry silnika: szybka aktualizacja
128259 Prędkość po wodzie
129025 Pozycja: szybka aktualizacja
129029 Dane pozycji GNSS
129283 Błąd zejścia z trasy
129284 Dane nawigacji
129285 Nawigacja: informacje o trasie / punktach
trasy
130306 Dane o wietrze
130576 Małe jednostki – status
Informacje o interfejsie NMEA 0183
Autopilot podłączony do opcjonalnego urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA 0183 wykorzystuje następujące sentencje
NMEA 0183.
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę www.my.garmin.com.
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Kontakt z Garmin działem pomocy technicznej
• Odwiedź stronę www.garmin.com/support , aby uzyskać
informacje o pomocy technicznej dostępnej
w poszczególnych krajach.
• Jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń pod
numer 913­397­8200 lub 1­800­800­1020.
13
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 238 0000.
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 850 1241.
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. GHP™, GHC™, Reactor™
oraz Shadow Drive™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów.
Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
NMEA , NMEA 2000 oraz logo NMEA 2000 są znakami towarowymi organizacji National
Marine Electronics Association. Uflex i MasterDrive™ są znakami towarowymi firmy
UltraFlex Group. Teflon jest znakiem towarowym firmy DuPont™.
®
®
®
®
© 2016 Garmin Ltd. lub jej oddziały
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising