Garmin | GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack | Garmin GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack Asennusohjeet

Garmin GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack Asennusohjeet
GHP™ Compact
Reactor™ Hydraulic
Asennusohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Automaattiohjaus on työkalu, joka tehostaa veneen käyttöä. Se
ei poista vastuutasi veneen turvallisesta käytöstä. Vältä
navigoinnin vaaratilanteet äläkä jätä ruoria ilman valvontaa.
Ole aina valmiina siirtymään manuaaliseen ohjaukseen.
Opettele käyttämään automaattiohjausta tyynessä ja
esteettömässä avovedessä.
Ole varovainen, kun käytät automaattiohjausta vedessä olevien
esteiden, kuten laitureiden, paalutuksien ja muiden veneiden
lähellä.
HUOMIO
Varo käytön aikana kuumaa moottoria ja solenoidin osia sekä
liikkuvia osia.
Näiden ohjeiden laiminlyöminen laitteen asentamisen ja
ylläpidon yhteydessä voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja.
HUOMAUTUS
Automaattiohjausjärjestelmän saa asentaa ainoastaan
ammattiasentaja. Muutoin vene voi vahingoittua. Oikeanlainen
asennus edellyttää erityistietoja hydraulisen ohjauksen osista
sekä veneiden sähköjärjestelmistä.
Asennuksen valmistelu
Automaattiohjausjärjestelmässä on useita osia. Tutustu kaikkien
osien kiinnityksessä ja liitännässä huomioitaviin asioihin ennen
kuin aloitat asentamisen. Sinun on tiedettävä, miten osat
toimivat yhdessä, jotta voit suunnitella asennuksen veneeseen.
Kokoonpanokaaviot (Sähkö- ja datakaavio, sivu 3)
helpottavat kiinnityksessä ja liitännässä huomioitavien asioiden
hahmottamista.
Kun suunnittelet asennusta, levitä kaikki osat veneeseen, jotta
näet, että kaapelit ulottuvat kaikkiin osiin. Jatkokaapeleita
(myydään erikseen) on saatavilla tarvittaessa Garmin
jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.garmin.com.
Kirjaa kunkin osan sarjanumero rekisteröintiä ja takuuta varten.
®
Tarvittavat työkalut
• turvalasit
• pora ja poranteriä
Tammikuu 2016
• kiintoavaimia
• 90 mm:n (3,5 tuuman) reikä- tai pyörösaha (valinnaisen
ohjausnäytön asennusta varten)
• katkaisupihdit/lankaraappa
• risti- ja tasapäisiä ruuvitalttoja
• nippusiteitä
• SPST (Single Pole Single Throw) -katkaisin
(automaattiohjauksen ohitukseen, kun Shadow Drive™
venttiiliä ei asenneta)
• vedenkestäviä johdon liittimiä tai kutistemuovia ja
kuumailmapuhallin
• merivedenkestävää tiivistysainetta.
• merivedenkestävää korroosionestosuihketta
• kannettava kompassi (magneettisten häiriöiden testaamista
varten)
• hydrauliletkua, jonka koneellisesti puristettujen tai kentällä
vaihdettavien liittimien vähimmäisluokitus on 6895 kPa (1000
lbf/tuuma2)
• hydrauliikan T-liittimiä
• linjaan asennettavia hydraulisia sulkuventtiileitä
• hydraulinestettä
• kierteiden tiivistysainetta
• hydrauliikan ilmausvälineitä
• juuttumista estävää voiteluainetta (valinnainen).
HUOMAUTUS: kiinnitysruuvit toimitetaan
automaattiohjausjärjestelmän pääosia varten. Jos mukana
toimitetut ruuvit eivät sovellu käytettäviksi kiinnityspinnalla, sinun
on hankittava sopivat ruuvit itse.
Huomioitavaa valittaessa kiinnityspaikkaa
Automaattiohjausjärjestelmän osat liitetään toisiinsa ja
virtalähteeseen niiden mukana toimitetuilla kaapeleilla.
Varmista, että oikeat kaapelit ulottuvat kuhunkin osaan ja että
kukin osa on hyväksyttävässä paikassa, ennen kuin kiinnität tai
liität osia.
Huomioitavaa ohjausnäytön kiinnityksen yhteydessä
Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten
mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa
ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on liitettävä
automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa varten
samaan NMEA 2000 verkkoon kuin yhteensopiva Garmin
karttaplotteri.
®
HUOMAUTUS
Laite on kiinnitettävä paikkaan, joka ei altistu äärilämpötiloille tai
-olosuhteille. Laitteen käyttö- ja varastointilämpötilat on ilmoitettu
laitteen teknisissä tiedoissa. Pitkäaikainen altistuminen
suositeltua matalammille tai korkeammille lämpötiloille
varastoinnin tai käytön aikana saattaa vioittaa laitetta. Takuu ei
kata äärilämpötilojen aiheuttamia vikoja ja seurauksia.
Asennuspinnan on oltava tasainen, jotta laite ei vahingoitu
asennettuna.
Ohjausnäytön voi uppoasentaa kojelautaan käyttämällä mukana
toimitettuja tarvikkeita ja mallia. Huomioi seuraavat seikat, kun
valitset kiinnityspaikkaa.
• Kiinnityspaikan pitäisi olla silmien tasolla tai niiden
alapuolella, jotta katselukulma on optimaalinen, kun ohjaat
alusta.
• Laitteen painikkeiden on oltava helposti käytettävissä
kiinnityspaikassa.
• Kiinnityspinnan on kestettävä laitteen paino ja suojattava
laitetta tärinältä.
Painettu Taiwanissa
190-01831-77_0A
• Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla laitteen vähintään teknisissä tiedoissa mainitun
kompassin turvavälin päähän kompassista.
• Kiinnityspinnan takana on oltava riittävästi tilaa kaapeleiden
ohjaamiseen ja liittämiseen.
Huomioitavaa ohjausnäytön liitännän yhteydessä
Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten
mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa
ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on liitettävä
automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa varten
samaan NMEA 2000 verkkoon kuin yhteensopiva Garmin
karttaplotteri.
• Ohjausnäyttö on liitettävä NMEA 2000 verkkoon.
• Valinnaisia NMEA 0183 laitteita, kuten tuuliantureita,
nopeusantureita ja GPS-laitteita, voi liittää ohjausnäyttöön
NMEA datakaapelilla (Huomioitavaa NMEA 0183 liitännän
yhteydessä, sivu 9).
®
Huomioitavaa valittaessa CCU-osan kiinnityspaikkaa
• CCU on GHP Compact Reactor Hydraulic
automaattiohjausjärjestelmän ensisijainen anturi.. Huomioi
nämä seikat parhaan mahdollisen suorituskyvyn
varmistamiseksi, kun valitset asennuspaikkaa.
◦ CCU-osan asennuspaikan magneettiset häiriöt on
testattava kannettavalla kompassilla.
Jos kompassin neula liikkuu paikassa, johon aiot asentaa
CCU-osan, paikassa on magneettisia häiriöitä. Valitse
jokin toinen paikka ja testaa uudelleen.
◦ Asenna CCU tukevaan pintaan, jotta suorituskyky on
paras mahdollinen.
• CCU-osan mukana toimitetaan kiinnitysruuvit. Jos käytät
kiinnitykseen muita tarvikkeita kuin mukana toimitettuja
ruuveja, tarvikkeiden on oltava laadukasta ruostumatonta
terästä tai messinkiä, jotta ne eivät aiheuta magneettisia
häiriöitä CCU-osaan.
Tarkista kompassin avulla, että tarvikkeet eivät aiheuta
magneettikenttiä.
Parhaan asennuspaikan etsiminen
1 Laadi luettelo kaikista sopivista CCU-osan asennuspaikoista,
joissa ei ole rautaa, magneetteja eikä suurjännitejohtoja alle
60 cm:n (2 jalkaa) säteellä.
Suuria magneetteja, kuten bassokaiuttimen magneetteja, ei
saa olla alle 1,5 m (5 jalkaa) säteellä.
2 Etsi veneen kiertymiskeskipiste ja mittaa etäisyys siitä
kuhunkin vaiheessa 1 määrittämääsi sopivaan
asennuspaikkaan.
3 Valitse asennuspaikka, joka on lähimpänä
kiertymiskeskipistettä.
Jos sopivia paikkoja on useita, valitse seuraavia seikkoja
parhaiten vastaava paikka.
• Paras paikka on lähinnä veneen keskilinjaa.
• Paras paikka on mahdollisimman alhaalla veneessä.
• Paras paikka on hiukan veneen keskikohdasta eteenpäin.
Huomioitavaa valittaessa ECU-osan kiinnityspaikkaa
• ECU-osan voi asentaa tasaiselle pinnalle mihin tahansa
suuntaan.
• ECU-osan mukana toimitetaan kiinnitysruuvit, mutta sinun on
ehkä hankittava sopivat ruuvit itse, jos mukana toimitetut
ruuvit eivät sovellu kiinnityspinnalle.
• ECU-osa on kiinnitettävä enintään 0,5 metrin (19 tuuman)
päähän pumpusta.
◦ ECU-osasta pumppuun meneviä kaapeleita ei voi jatkaa.
• ECU-osaa ei saa kiinnittää paikkaan, jossa se joutuu veden
alle tai altistuu pesulle.
2
• ECU-osan virtajohto kytketään akkuun, ja sitä voi jatkaa
tarvittaessa (Virtajohdon jatkaminen, sivu 6).
Huomioitavaa valittaessa pumpun kiinnityspaikkaa
Määritä pumpun sopiva asennuspaikka näiden ohjeiden
hydrauliikkakaavioiden avulla (Hydrauliikkakaaviot, sivu 4).
• Pumppu on asennettava sellaiseen kohtaan, johon veneen
hydrauliset ohjauslinjat voidaan tuoda.
• Pumppu on asennettava vaakatasoon, jos se on mahdollista.
• Jos pumppu on asennettava pystyasentoon,
hydrauliikkaliitosten on oltava ylöspäin.
Huomioitavaa valittaessa järjestelmän Shadow Drive kiinnityspaikkaa
HUOMAUTUS: Shadow Drive on anturi, joka asennetaan
veneen hydraulisiin ohjauslinjoihin. Se havaitsee, kun siirryt
manuaaliseen ohjaukseen, ja keskeyttää veneen
automaattiohjauksen.
HUOMAUTUS: jos automaattiohjauksen mukana ei toimitettu
Shadow Drive osaa, asenna manuaalinen katkaisin, jolla voit
poistaa automaattiohjauksen käytöstä tarvittaessa.
• Shadow Drive on asennettava mahdollisimman suoraan
vaakatasoon ja kiinnitettävä paikalleen nippusiteillä.
• Shadow Drive on asennettava vähintään 305 mm
(12 tuumaa) päähän magneettisista materiaaleista tai
esineistä, kuten kaiuttimista ja sähkömoottoreista.
• Shadow Drive on asennettava lähemmäs ruoria kuin
pumppua.
• Shadow Drive on asennettava alemmas kuin ruori, mutta
ylemmäs kuin pumppu.
• Shadow Drive järjestelmää ei saa liittää suoraan ruorin
takana olevaan liittimeen. Ruorin liittimen ja järjestelmän
Shadow Drive välillä on oltava letkua.
• Shadow Drive järjestelmää ei saa liittää suoraan hydraulisen
linjan T-liittimeen. T-liittimen ja järjestelmän Shadow Drive
välillä on oltava letkua.
• Yhden ruorin asennuksessa ruorin ja järjestelmän Shadow
Drive välillä ei saa olla T-liitintä.
• Kahden ruorin asennuksessa Shadow Drive on asennettava
pumpun ja ylempään ja alempaan ruoriin johtavan
hydraulisen T-liitännän välille, lähemmäs ruoria kuin Tliitäntää.
• Shadow Drive on asennettava joko tyyrpuurin puoleiseen
ohjauslinjaan tai paapuurin puoleiseen ohjauslinjaan.
Järjestelmää Shadow Drive ei saa asentaa paluu- eikä
korkeapainelinjaan.
Automaattiohjauksen katkaisimen kiinnitys ja liitäntä huomioitavaa
Jos automaattiohjauksen mukana ei toimitettu Shadow Drive
venttiiliä, asenna manuaalinen SPST (Single Pole Single Throw)
-katkaisin (lisävaruste), jolla voit poistaa automaattiohjauksen
käytöstä tarvittaessa.
Asenna katkaisin mahdollisimman lähelle ensisijaista ohjausta,
jotta se on helposti käytettävissä.
Katkaisin on liitettävä samoihin johtimiin kuin Shadow Drive
venttiili.
Kaapeleita voi jatkaa tarvittaessa 28 AWG:n (0,08 mm2:n)
johdolla.
Huomioitavaa valittaessa hälytyksen kiinnityspaikkaa
• Hälytys on kiinnitettävä ensisijaisen ruorin lähelle.
• Hälytyksen voi kiinnittää kojelaudan alapuolelle.
• Hälytyksen kaapeleita voi jatkaa tarvittaessa 28 AWG:n (0,08
mm2:n) johdolla.
Huomioitavaa NMEA 2000 liitännän yhteydessä
• CCU-osa ja ohjausnäyttö on liitettävä NMEA 2000 verkkoon.
• Jos veneessä ei vielä ole NMEA 2000 verkkoa, voit rakentaa
sen mukana toimitetuilla NMEA 2000 kaapeleilla ja liittimillä
(NMEA 2000 perusverkon rakentaminen
automaattiohjausjärjestelmää varten, sivu 8).
• Voit käyttää automaattiohjausjärjestelmän edistyneimpiä
ominaisuuksia liittämällä NMEA 2000 verkkoon valinnaisia
NMEA 2000 laitteita, kuten tuulianturin, nopeusanturin tai
GPS-laitteen.
Kohde Kuvaus
Tärkeää huomioitavaa
Ä
ECU
ECU osan on oltava enintään 0,5 metrin
(19 tuuman) päässä pumpusta.
ECU osasta pumppuun meneviä kaapeleita
ei voi jatkaa.
Å
CCU
CCU-osan voi kiinnittää vedenpinnan
yläpuolella pysyvään paikkaan lähelle veneen
keskikohtaa mihin asentoon hyvänsä
(Huomioitavaa valittaessa CCU-osan kiinnityspaikkaa, sivu 2).
CCU-osa ei saa olla magneettisten häiriöiden
lähteiden lähellä.
Æ
ECU-virtajohto
ECU-yksikkö on liitettävä 12–24 Vdc:n virtalähteeseen. Jos jatkat tätä johtoa, käytä
oikean paksuista johtoa (Virtajohdon
jatkaminen, sivu 6).
Ç
CCU-kaapeli
Tämän kaapelin jatkamiseen niin, että se
yltää ECU-yksikköön, tarvitsee ehkä hankkia
jatkojohtoja (myydään erikseen) (Huomioitavaa valittaessa CCU-osan kiinnityspaikkaa,
sivu 2).
Tämä kaapeli liitetään hälytykseen ja Shadow
Drive järjestelmään.
È
Pumppu
Pumpun on oltava enintään 0,5 metrin
(19 tuuman) päässä ECU osasta.
Pumpusta ECU osaan meneviä kaapeleita ei
voi jatkaa.
É
Hälytys
Hälytystoiminto toistaa hälytysääniä automaattiohjausjärjestelmästä, ja se on
asennettava ensisijaisen ohjauksen lähelle
(Hälyttimen asentaminen, sivu 8).
Shadow Drive
(valinnainen)
Automaattiohjauksen
katkaisin
(lisävaruste)
Shadow Drive on asennettava oikein hydraulisiin ohjauslinjoihin ja liitettävä CCU-johtoon
(Shadow Drive järjestelmän asentaminen,
sivu 8).
Jos automaattiohjauksen mukana ei
toimitettu Shadow Drive venttiiliä, asenna
manuaalinen SPST (Single Pole Single
Throw) -katkaisin (lisävaruste), jolla voit
poistaa automaattiohjauksen käytöstä tarvittaessa.
Sähkö- ja datakaavio
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
Tärkeää huomioitavaa
Osakaavio
Ohjausnäyttö
(tai yhteensopiva Garmin
karttaplotteri)
Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien
automaattiohjausten mukana. Jos asennat
automaattiohjauksen ilman omaa ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on
liitettävä automaattiohjausjärjestelmän
määritystä ja hallintaa varten samaan NMEA
2000 verkkoon kuin yhteensopiva Garmin
karttaplotteri.
Yhden ruorin kaavio
Á
Ohjausnäytön
datakaapeli
Asenna tämä kaapeli vain, jos liität automaattiohjausjärjestelmän valinnaisiin NMEA 0183
yhteensopiviin laitteisiin, kuten tuulianturiin,
nopeusanturiin tai GPS-laitteeseen (Huomioitavaa NMEA 0183 liitännän yhteydessä,
sivu 9).
Â
NMEA 2000
virtajohto
Asenna tämä kaapeli ainoastaan, jos
rakennat NMEA 2000 verkon. Älä asenna
tätä kaapelia, jos veneessä on jo NMEA 2000
verkko.
NMEA 2000 virtajohto on liitettävä 9–16
Vdc:n virtalähteeseen.
Ã
NMEA 2000
verkko
Ohjausnäyttö tai yhteensopiva Garmin karttaplotteri ja CCU-osa on liitettävä NMEA 2000
verkkoon mukana toimitetuilla T-liittimillä
(Huomioitavaa NMEA 2000 liitännän
yhteydessä, sivu 2).
Jos veneessäsi ei ole NMEA 2000 verkkoa,
voit luoda sen mukana toimitetuilla
kaapeleilla ja liittimillä (NMEA 2000
perusverkon rakentaminen automaattiohjausjärjestelmää varten, sivu 8).
Kohde Kuvaus
À
HUOMAUTUS: tämä kaavio on tarkoitettu vain suunnittelua
varten. Tarkat liitoskaaviot sisältyvät tarvittaessa kunkin osan
yksityiskohtaisiin asennusohjeisiin.
Tämä kaavio ei sisällä hydrauliikkaliitoksia.
Kohde Kuvaus
À
Á
Â
Ohjausnäyttö
Tärkeää huomioitavaa
Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on liitettävä automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa varten samaan
NMEA 2000 verkkoon kuin yhteensopiva Garmin
karttaplotteri.
Pumppu
ECU
3
Tärkeää huomioitavaa
Hydrauliikkakaaviot
12 24 Vdc:n
akku
ECU-yksikkö on liitettävä 12–24 Vdc:n virtalähteeseen. Jos jatkat tätä johtoa, käytä oikean
paksuista johtoa (Virtajohdon jatkaminen,
sivu 6).
NMEA 2000 virtajohto on liitettävä 9–16 Vdc:n
virtalähteeseen.
HUOMAUTUS
Jos veneesi ohjausjärjestelmä ei täsmää tämän ohjekirjan
hydrauliikkakaavioihin etkä ole varma, miten asennat pumpun,
ota yhteys Garmin tuotetukeen.
CCU
CCU-osan voi kiinnittää vedenpinnan yläpuolella
pysyvään paikkaan lähelle veneen keskikohtaa
mihin asentoon hyvänsä (Huomioitavaa
valittaessa CCU-osan kiinnityspaikkaa, sivu 2).
CCU-osa ei saa olla magneettisten häiriöiden
lähteiden lähellä.
NMEA
2000
verkko
Ohjausnäyttö tai yhteensopiva Garmin karttaplotteri ja CCU-osa on liitettävä NMEA 2000
verkkoon mukana toimitetuilla T-liittimillä
(Huomioitavaa NMEA 2000 liitännän yhteydessä,
sivu 2).
Jos veneessäsi ei ole NMEA 2000 verkkoa, voit
luoda sen mukana toimitetuilla kaapeleilla ja
liittimillä (NMEA 2000 perusverkon rakentaminen
automaattiohjausjärjestelmää varten, sivu 8).
Kohde Kuvaus
Ã
Ä
Å
Ohjeet kahden ruorin järjestelmää varten
Ennen kuin aloitat pumpun asentamisen, selvitä veneesi
hydraulisen ohjausjärjestelmän tyyppi. Jokainen vene on
erilainen, ja sinun on otettava tiettyjä hydrauliikkajärjestelmän
ominaisuuksia huomioon ennen kuin päätät, mihin kohtaan
pumppu asennetaan.
Tärkeää huomioitavaa
• Pumpun kolmen hydraulisen portin koko on 1/4 tuumaa
(NPT).
• Garmin suosittelee kiinnittämään hydrauliset linjat pumppuun
T-liittimillä.
• Jotta pumpun käytöstä poistaminen ja irrottaminen olisi
helppoa, Garmin suosittelee sulkuventtiileiden asentamista
hydraulisiin linjoihin pumpun kokoomaputken ja T-liittimien
väliin.
• Teippiä Teflon ei saa käyttää hydraulisissa liitoksissa.
• Käytä kaikissa hydraulisen järjestelmän putkikierteissä
asianmukaista kierteiden tiivistysainetta.
®
Yhden ruorin kaavio ilman ohjaustehostinta
HUOMAUTUS: tämä kaavio on tarkoitettu vain suunnittelua
varten. Tarkat liitoskaaviot sisältyvät tarvittaessa kunkin osan
yksityiskohtaisiin asennusohjeisiin.
Tämä kaavio ei sisällä hydrauliikkaliitoksia.
Kohde Kuvaus
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
4
Ohjausnäyttö
12 24 Vdc:n
akku
Tärkeää huomioitavaa
Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on liitettävä automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa varten samaan
NMEA 2000 verkkoon kuin yhteensopiva Garmin
karttaplotteri.
ECU-yksikkö on liitettävä 12–24 Vdc:n virtalähteeseen. Jos jatkat tätä johtoa, käytä oikean
paksuista johtoa (Virtajohdon jatkaminen,
sivu 6).
NMEA 2000 virtajohto on liitettävä 9–16 Vdc:n
virtalähteeseen.
Pumppu
ECU
NMEA
2000
verkko
Ohjausnäyttö tai yhteensopiva Garmin karttaplotteri ja CCU-osa on liitettävä NMEA 2000
verkkoon mukana toimitetuilla T-liittimillä
(Huomioitavaa NMEA 2000 liitännän yhteydessä,
sivu 2).
Jos veneessäsi ei ole NMEA 2000 verkkoa, voit
luoda sen mukana toimitetuilla kaapeleilla ja
liittimillä (NMEA 2000 perusverkon rakentaminen
automaattiohjausjärjestelmää varten, sivu 8).
CCU
CCU-osan voi kiinnittää vedenpinnan yläpuolella
pysyvään paikkaan lähelle veneen keskikohtaa
mihin asentoon hyvänsä (Huomioitavaa
valittaessa CCU-osan kiinnityspaikkaa, sivu 2).
CCU-osa ei saa olla magneettisten häiriöiden
lähteiden lähellä.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Shadow Drive
Tyyrpuurin puoleinen linja
Paluulinja
Pumppu
Paapuurin puoleinen linja
Sulkuventtiilit
Ruori
Ohjaussylinteri
Kahden ruorin kaavio ilman ohjaustehostinta
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Paluulinja
Shadow Drive
Tyyrpuurin puoleinen linja
Paapuurin puoleinen linja
Sulkuventtiilit
Pumppu
Ylempi ruori
Alempi ruori
Ohjaussylinteri
Yhden ruorin kaavio ohjaustehostimella
HUOMAUTUS
Pumppu on asennettava sylinterin ja ohjaustehostinyksikön
väliin, jotta se toimii oikein.
HUOMAUTUS: ohjaustehostinyksikön irrottaminen saattaa olla
tarpeen, jotta pääset käsiksi liitoksiin, letkuihin ja ilmaamisen Tliittimeen.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Ruori
Shadow Drive
Tyyrpuurin puoleinen linja
Ohjaussylinterit
Paapuurin puoleinen linja
Korkeapainelinja - ÄLÄ KATKAISE
Paluulinja
Sulkuventtiilit
Uflex MasterDrive voimanlähde
Pumppu
Kahden ruorin Uflex MasterDrive kaavio
HUOMIO
Kun asennat pumppua Uflex MasterDrive järjestelmään, älä
katkaise korkeapainelinjaa, joka yhdistää voimanlähteen ruoriin,
sillä se voi aiheuttaa loukkaantumisen tai omaisuuden
vaurioitumisen.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Shadow Drive
Tyyrpuurin puoleinen linja
Paapuurin puoleinen linja
Paluulinja
Ruori
Ohjaustehostinyksikkö
Sulkuventtiilit
Pumppu
Ohjaussylinteri
Yhden ruorin Uflex MasterDrive™ kaavio
®
HUOMIO
Kun asennat pumppua Uflex MasterDrive järjestelmään, älä
katkaise korkeapainelinjaa, joka yhdistää voimanlähteen ruoriin,
sillä se voi aiheuttaa loukkaantumisen tai omaisuuden
vaurioitumisen.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Ohjaussylinterit
Paapuurin puoleinen linja
Sulkuventtiilit
Paluulinja
Pumppu
Shadow Drive
Tyyrpuurin puoleinen linja
Ruorit
Uflex MasterDrive voimanlähde
Korkeapainelinja - ÄLÄ KATKAISE
Asennustoimet
HUOMIO
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
5
Kun olet suunnitellut automaattiohjauksen asennuksen
veneeseen ja huomioinut kaikki asennusta ja liitäntöjä koskevat
seikat, voit aloittaa osien asennuksen ja liittämisen.
Ohjausnäytön asennus
Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten
mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa
ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on liitettävä
automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa varten
samaan NMEA 2000 verkkoon kuin yhteensopiva Garmin
karttaplotteri.
Asenna ohjausnäyttö kiinnittämällä se kojelautaan ruorin lähelle
ja liittämällä se NMEA 2000 verkkoon.
Ohjausnäytön kiinnittäminen
HUOMAUTUS
Jos kiinnität laitetta lasikuitupintaan, aloitusreiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit saattavat
jumiutua, kun niitä käytetään lasikuitupinnassa ja niitä kiristetään
liikaa. Ruuveihin kannattaa levittää juuttumista estävää
voiteluainetta ennen kiristämistä.
Ennen ohjausnäytön asentamista sinun on valittava
kiinnityspaikka (Huomioitavaa ohjausnäytön kiinnityksen
yhteydessä, sivu 1).
1 Tasaa tasokiinnitysmalli ja varmista, että se sopii valittuun
asennuspaikkaan.
Tasokiinnitysmalli toimitetaan ohjausnäytön mukana.
2 Kiinnitä malli vaittuun asennuspaikkaan.
3 Jos aiot sahata reiän pyörösahalla 90 mm:n (3,5 tuuman)
reikäsahan sijasta, poraa kiinnityspintaan malliin merkityn
mukainen aloitusreikä 10 mm:n (3/8 tuuman) poranterällä.
4 Sahaa kiinnityspintaan tasokiinnitysmallin katkoviivan
mukainen aukko reikä- tai pyörösahalla.
5 Viimeistele tarvittaessa aukon koko viilalla ja hiekkapaperilla.
6 Aseta ohjausnäyttö aukkoon ja varmista, että mallin neljä
kiinnitysreikää ovat oikeissa paikoissa.
7 Jos kiinnitysreiät eivät ole oikeissa paikoissa, merkitse neljän
kiinnitysreiän oikeat paikat.
8 Irrota ohjausnäyttö aukosta.
9 Poraa neljä 2,8 mm:n (7/64 tuuman) aloitusreikää.
Jos kiinnität ohjausnäyttöä lasikuituun, käytä
upotusporanterää Ilmoitus-kohdan mukaisesti.
10 Irrota loput mallista.
11 Aseta mukana toimitettu tiiviste laitteen taustapuolelle.
Voit estää vuodot kojelaudan takana levittämällä tiivisteen
ympärille merivedenkestävää tiivistysainetta (valinnainen).
12 Aseta ohjausnäyttö aukkoon.
13 Kiinnitä ohjausnäyttö kiinnityspintaan tukevasti mukana
toimitetuilla ruuveilla.
Jos kiinnität ohjausnäyttöä lasikuituun, käytä juuttumista
estävää voiteluainetta Ilmoitus-kohdan mukaisesti.
14 Napsauta koristekehys À paikalleen.
6
CCU-osan asentaminen
1 Määritä kiinnityskohta.
2 Merkitse kahden aloitusreiän kohdat kiinnityspintaan käyttäen
CCU-osaa mallina.
3 Poraa aloitusreiät 3 mm:n (1/8 tuuman) poranterällä.
4 Käytä mukana toimitettuja ruuveja CCU-osan kiinnittämiseen.
HUOMAUTUS: jos käytät kiinnitykseen muita tarvikkeita kuin
mukana toimitettuja ruuveja, tarvikkeiden on oltava
laadukasta ruostumatonta terästä tai messinkiä, jotta ne eivät
aiheuta magneettisia häiriöitä CCU-osaan.
Tarkista kompassin avulla, että tarvikkeet eivät aiheuta
magneettikenttiä.
ECU-asennus
ECU-osan asentaminen
Määritä ennen ECU-osan asennusta asennuspaikka ja sopivat
asennustarvikkeet (Huomioitavaa valittaessa ECU-osan
kiinnityspaikkaa, sivu 2).
1 Pidä ECU-osaa kiinnityspaikan kohdalla ja merkitse
kiinnitysreikien paikat kiinnityspintaan käyttämällä ECU-osaa
asennusmallina.
2 Käytä kiinnityspintaan sopivaa poranterää ja valittuja
kiinnitystarvikkeita ja poraa neljä reikää kiinnityspintaan.
3 Kiinnitä ECU-osa kiinnityspintaan valittujen
kiinnitystarvikkeiden avulla.
ECU osan liittäminen virtalähteeseen
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
ECU osan virtajohto on liitettävä suoraan veneen akkuun, jos se
on mahdollista. Jos liität virtajohdon jakorasiaan tai muuhun
virtalähteeseen, käytä 40 A:n sulaketta. Tätä tapaa ei
kuitenkaan suositella.
Jos aiot ohjata ECU osan virtajohdon ruorin lähellä olevan
katkaisimen tai kytkimen kautta, älä jatka ECU virtajohtoa, vaan
käytä sopivan kokoista relettä ja ohjausjohdinta.
1 Ohjaa ECU virtajohdon liitinpää ECU osaan, mutta älä liitä
sitä ECU osaan.
2 Ohjaa ECU virtajohdon paljasjohtiminen pää veneen akulle.
Jos johto ei ole tarpeeksi pitkä, sitä voi jatkaa (Virtajohdon
jatkaminen, sivu 6).
3 Liitä musta johdin (-) akun miinusnapaan (-) ja punainen
johdin (+) akun plusnapaan (+).
4 Kun olet asentanut kaikki muut automaattiohjauksen osat,
liitä virtajohto ECU osaan.
Virtajohdon jatkaminen
Virtajohtoa voi tarvittaessa jatkaa käyttämällä oikean paksuista
johtoa.
Kohde
À
Á
Â
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Kuvaus
Sulake
Akku
2,7 m (9 jalkaa), ei jatkoa
Kuvaus
Liitos
10 AWG:n (5,26 mm²) jatkokaapeli
Sulake
20,3 cm (8 tuumaa)
Akku
20,3 cm (8 tuumaa)
Enintään 4,6 m (15 jalkaa)
Hydraulisten linjojen liittäminen pumppuun
Katso lisätietoja hydrauliikkakaavioista (Hydrauliikkakaaviot,
sivu 4).
1 Irrota tarvittavat linjat hydraulisesta järjestelmästä.
2 Lisää T-liitin järjestelmän tyyrpuurin ja paapuurin puoleisille
linjoille ruorin ja ohjaussylinterin väliin.
HUOMAUTUS: jos veneessä on ohjaustehostinyksikkö, lisää
T-liittimet ohjaustehostinyksikön ja ohjaussylinterin väliin.
3 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Jos veneessä ei ole ohjaustehostinyksikköä, lisää
riittävästi hydrauliletkua, jotta saat ruorin paluuliittimen
kiinnitettyä pumpun keskiliittimeen.
• Jos veneessä on ohjaustehostinyksikkö, lisää T-liitin
järjestelmän paluulinjaan ohjaustehostinyksikön ja
ohjauksen välille. Ohjauksen ja ohjaustehostinyksikön
välillä pitäisi jo olla paluulinja.
Lisää
hydrauliletkua jokaisen T-liittimen vapaana olevaan
4
liitokseen siten, että letkua on riittävästi T-liittimen pumppuun
liittämistä varten.
5 Liitä paapuurin ja tyyrpuurin linjan T-liittimet asianmukaisiin
pumpun liitäntöihin hydrauliikkakaavioiden mukaisesti.
6 Asenna Shadow Drive -järjestelmä paapuurin tai tyyrpuurin
puoleiseen hydrauliseen linjaan ruorin ja T-liittimen väliin
(Shadow Drive järjestelmän asentaminen, sivu 8).
7 Asenna sulkuventtiili (lisävaruste) jokaiseen hydrauliseen
linjaan, joka on yhdistetty suoraan pumppuun.
Hydrauliikan ilmaaminen
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Kuvaus
Liitos
8 AWG:n (8,36 mm²) jatkokaapeli
Sulake
20,3 cm (8 tuumaa)
Akku
20,3 cm (8 tuumaa)
Enintään 7 m (23 jalkaa)
Kuvaus
Liitos
6 AWG:n (13,29 mm²) jatkokaapeli
Sulake
20,3 cm (8 tuumaa)
Akku
20,3 cm (8 tuumaa)
Enintään 11 m (36 jalkaa)
Pumpun asennus
Pumpun kiinnittäminen
Valitse ennen pumpun asennusta pumpun kiinnityspaikka
(Huomioitavaa valittaessa pumpun kiinnityspaikkaa, sivu 2) ja
kiinnitystarvikkeet (Tarvittavat työkalut, sivu 1).
1 Pidä pumppua kiinnityspaikan kohdalla ja merkitse
kiinnitysreikien paikat kiinnityspintaan käyttämällä pumppua
asennusmallina.
2 Käytä kiinnityspintaan sopivaa poranterää ja valittuja
kiinnitystarvikkeita ja poraa neljä reikää kiinnityspintaan.
3 Kiinnitä pumppu kiinnityspintaan valittujen
kiinnitystarvikkeiden avulla.
HUOMAUTUS
Hydraulinen ohjausjärjestelmä ilmataan näin. Tarkempia tietoja
järjestelmän ilmaamisesta on ohjausjärjestelmän valmistajan
toimittamissa ohjeissa.
Varmista, että kaikki letkuliitännät on tehty ja että ne on kiristetty
kunnolla ennen hydrauliikkajärjestelmän ilmaamista.
1 Valitse vaihtoehto:
• Lisää tarvittaessa nestettä ruorin hydraulinestesäiliöön.
• Jos ruorin hydraulinestesäiliössä on liikaa nestettä, poista
liika hydraulineste, jotta säiliö ei vuoda yli ilmaamisen
aikana.
2 Aseta ohitusletku sylinterin ilmaamisporttien väliin.
VIHJE: jos käytät ohitukseen kirkasta muoviletkua, voit
tarkkailla ilmakuplia ilmaamisen aikana.
3 Käännä ruori manuaalisesti täysin paapuuriin.
4 Avaa molemmat sylinterin liitoksen ohitusventtiilit.
5 Käännä ruoria hitaasti manuaalisesti paapuuriin kolmen
minuutin aikana.
VIHJE: voit lopettaa kääntämisen, kun ohitusletkussa ei näy
enää ilmaa.
6 Ota automaattiohjausjärjestelmä käyttöön ja poista Shadow
Drive järjestelmä käytöstä.
Automaattiohjausjärjestelmän oppaissa on lisätietoja Shadow
Drive osan poistamisesta käytöstä.
(paapuuri) vähintään 10
7 Paina ohjausnäytön kohtaa
sekuntia.
VIHJE: voit lopettaa painamisen, kun ohitusletkussa ei näy
enää ilmaa.
8 Sulje molemmat sylinterin liitoksen ohitusventtiilit.
9 Lisää tarvittaessa nestettä ruorin hydraulinestesäiliöön.
10 Toista vaiheet 3 - 9 tyyrpuurin puolella.
(paapuuri), kunnes ohjaus
11 Paina ohjausnäytön kohtaa
pysähtyy ja ohjausnäytössä näkyy teksti Hydraulipumppu
pys..
7
12 Paina ohjausnäytön kohtaa
(tyyrpuuri), kunnes ohjaus
pysähtyy ja ohjausnäytössä näkyy teksti Hydraulipumppu
pys..
13 Valitse vaihtoehto:
• Jos teksti Hydraulipumppu pys. ei näy 2 - 3 sekunnin
kuluessa siitä, kun sylinteri on pysähtynyt, ilmaa
järjestelmä uudelleen toistamalla vaiheet 1-13.
• Jos teksti Hydraulipumppu pys. näkyy 2 - 3 sekunnin
kuluessa siitä, kun sylinteri on pysähtynyt, järjestelmän
ilmaaminen on valmis.
Kun ilmausprosessi on valmis, voit ottaa Shadow Drive
järjestelmän taas käyttöön.
Automaattiohjaus toimii oikein, kun katkaisimen liitinpinnat ovat
yhdessä. Kun katkaisin avataan, automaattiohjaus ei ole
käytössä, vaan ohjaus on manuaalinen.
Hälyttimen asentaminen
Ennen hälyttimen asentamista sinun on valittava kiinnityspaikka
(Huomioitavaa valittaessa hälytyksen kiinnityspaikkaa, sivu 2).
1 Ohjaa hälytyskaapeli CCU-kaapelin paljasjohtimiseen
päähän.
Jos kaapeli ei riitä, voit jatkaa asianmukaisia johtoja 0,08
mm2:n (28 AWG:n ) johdolla.
2 Liitä johdot oheisen taulukon mukaisesti.
Korroosionestoaine
Hälytysjohtimen väri
CCU-kaapelin johtimen väri
HUOMAUTUS
Varmista kaikkien osien kestävyys levittämällä pumppuun
korroosionestoainetta vähintään kaksi kertaa vuodessa.
Valkoinen (+)
Oranssi (+)
Musta (-)
Sininen (-)
Pumppu on käsiteltävä merivedenkestävällä
korroosionestoaineella, kun kaikki hydrauliikka- ja sähköliitännät
on tehty ja hydrauliikkajärjestelmä on ilmattu.
CCU-osan liittäminen
Ohjaa CCU-kaapelin paljasjohtimisen pään siniset ja
punaiset johtimet paikkaan, johon aiot asentaa hälyttimen
(Hälyttimen asentaminen, sivu 8).
Jos kaapeli ei riitä, voit jatkaa asianmukaisia johtoja
0,08 mm2:n (28 AWG) johdolla.
Shadow Drive järjestelmän asentaminen
Shadow Drive järjestelmän liittäminen hydrauliseen
järjestelmään
Ennen Shadow Drive osan asentamista on valittava kohta, josta
Shadow Drive liitetään veneen hydrauliseen ohjaukseen
(Huomioitavaa valittaessa järjestelmän Shadow Drive
kiinnityspaikkaa, sivu 2).
Lisätietoja saat hydraulista järjestelmää kuvaavista kaavioista
(Hydrauliikkakaaviot, sivu 4).
Käytä hydraulisia liittimiä (ei mukana), kun asennat
järjestelmän Shadow Drive asianmukaiseen hydrauliseen
linjaan.
Shadow Drive -järjestelmän liittäminen CCU-osaan
1 Ohjaa CCU-kaapelin paljasjohtiminen pää Shadow Drive
järjestelmälle.
Jos kaapeli ei riitä, voit jatkaa asianmukaisia johtoja 28
AWG:n (0,08 mm²:n) johdolla.
2 Liitä johdot oheisen taulukon mukaisesti.
Shadow Drive järjestelmän
johtimen väri
CCU-kaapelin johtimen väri
Punainen (+)
Ruskea (+)
Musta (-)
Musta (-)
3 Juota ja peitä kaikki paljasjohtimiset liitännät.
Automaattiohjauksen katkaisimen asentaminen
Jos automaattiohjauksen mukana ei toimitettu Shadow Drive
venttiiliä, asenna manuaalinen SPST (Single Pole Single Throw)
-katkaisin (lisävaruste), jolla voit poistaa automaattiohjauksen
käytöstä tarvittaessa.
1 Ohjaa CCU-kaapelin paljasjohtiminen pää katkaisimeen.
Jos kaapeli ei riitä, voit jatkaa asianmukaisia johtoja 28
AWG:n (0,08 mm²:n) johdolla.
2 Liitä johdot oheisen taulukon mukaisesti.
Katkaisimen johtimen toiminto
CCU-kaapelin johtimen väri
Plus (+)
Ruskea (+)
Miinus (-)
Musta (-)
3 Juota ja peitä kaikki paljasjohtimiset liitännät.
8
3 Juota ja peitä kaikki paljasjohtimiset liitännät.
4 Kiinnitä hälytin nippusiteillä tai muilla kiinnitystarvikkeilla (ei
mukana).
NMEA 2000 ja automaattiohjauksen osat
Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten
mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa
ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on liitettävä
automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa varten
samaan NMEA 2000 verkkoon kuin yhteensopiva Garmin
karttaplotteri.
HUOMAUTUS
Jos veneessä on valmis NMEA 2000 verkko, se on
todennäköisesti jo liitetty virtalähteeseen. Älä liitä NMEA 2000
virtajohtoa nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, koska NMEA 2000
verkkoon saa liittää vain yhden virtalähteen.
Voit yhdistää CCU-osan ja valinnaisen ohjausnäytön valmiin
NMEA 2000 verkon kautta. Jos veneessä ei ole NMEA 2000
verkkoa, kaikki verkon rakentamiseen tarvittavat osat
toimitetaan automaattiohjauksen paketissa (NMEA 2000
perusverkon rakentaminen automaattiohjausjärjestelmää varten,
sivu 8).
Jos haluat käyttää automaattiohjauksen edistyneimpiä
ominaisuuksia, NMEA 2000 verkkoon voidaan liittää valinnaisia
NMEA 2000 laitteita, kuten GPS-laite.
Jos NMEA 2000 ei ole ennestään tuttu, lisätietoja on NMEA
2000 verkon perusteet -kohdassa NMEA 2000 tuotteiden
tekninen käsikirja -oppaassa. Lataa asiakirja valitsemalla
Manuals laitteen tuotesivulla osoitteessa www.garmin.com.
NMEA 2000 perusverkon rakentaminen automaattiohjausjärjestelmää varten
HUOMAUTUS
Jos asennat NMEA 2000 virtajohtoa, se on kiinnitettävä veneen
käynnistyskytkimeen tai toiseen johtoon sisältyvän kytkimen
kautta. NMEA 2000 laitteet kuluttavat akun virtaa, jos NMEA
2000 virtajohto liitetään akkuun suoraan.
Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten
mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa
ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on liitettävä
automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa varten
samaan NMEA 2000 verkkoon kuin yhteensopiva Garmin
karttaplotteri.
1 Liitä kolme T-liitintä À toisiinsa rinnakkain.
4 Liitä CCU-osan mukana toimitettu T‑liitin NMEA 2000
runkoon kiinnittämällä se irrotetun T-liittimen reunaan tai
rungon jatkokaapeliin.
5 Ohjaa mukana toimitettu laitekaapeli Ä CCU-osaan ja
vaiheessa 4 lisätyn T-liittimen alaosaan.
Jos mukana toimitettu laitekaapeli ei ole tarpeeksi pitkä, voit
käyttää enintään 6 metrin (20 jalan) pituista laitekaapelia
(lisävaruste).
6 Liitä laitekaapeli CCU-osaan ja T-liittimeen.
7 Toista tarvittaessa vaiheita 2 - 6 ohjausnäyttöä (valinnainen)
tai yhteensopivaa Garmin karttaplotteria varten.
Valinnaisten NMEA 2000 laitteiden liittäminen automaattiohjausjärjestelmään
2 Liitä mukana toimitettu NMEA 2000 virtajohto Á 9 - 12 Vdc:n
virtalähteeseen  kytkimen à kautta.
3
4
5
6
Liitä virtajohto mahdollisuuksien mukaan veneen virtalukkoon
tai katkaisimeen (lisävaruste).
HUOMAUTUS: NMEA 2000 virtajohdon punottu suojajohdin
on liitettävä samaan maadoitukseen kuin NMEA 2000
virtajohdon musta johdin.
Liitä NMEA 2000 virtajohto yhteen T-liittimistä.
Liitä yksi mukana toimitettu NMEA 2000 laitekaapeli Ä
yhteen T-liitäntään ja ohjausnäyttöön (valinnainen) tai
yhteensopivaan Garmin karttaplotteriin Å.
Liitä toinen mukana toimitettu NMEA 2000 laitekaapeli
toiseen T-liittimeen ja CCU-osaan Æ.
Liitä uros- ja naaraspäätevastus Ç yhteenliitettyjen Tliittimien päihin.
Automaattiohjauksen osien liittäminen nykyiseen NMEA
2000 verkkoon
Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten
mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa
ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on liitettävä
automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa varten
samaan NMEA 2000 verkkoon kuin yhteensopiva Garmin
karttaplotteri.
1 Määritä, miten liität CCU-osan À ja ohjausnäytön
(valinnainen) Á nykyiseen NMEA 2000 runkokaapeliin Â.
2 Irrota CCU-osan liittämiskohdassa NMEA 2000 T-liittimen Ã
toinen reuna verkosta.
3 Liitä tarvittaessa NMEA 2000 rungon jatkokaapeli (ei
mukana) irrotetun T-liittimen reunaan NMEA 2000 verkon
rungon jatkamiseksi.
Voit käyttää automaattiohjausjärjestelmän edistyneimpiä
ominaisuuksia liittämällä valinnaisia NMEA 2000 yhteensopivia
laitteita, kuten tuulianturin, nopeusanturin tai GPS-laitteen,
NMEA 2000 verkkoon.
HUOMAUTUS: laitteet, jotka eivät ole NMEA 2000
yhteensopivia, voi liittää ohjausnäyttöön NMEA 0183:n kautta
(Huomioitavaa NMEA 0183 liitännän yhteydessä, sivu 9).
1 Lisää ylimääräinen T-liitin (lisävaruste) NMEA 2000 verkkoon.
2 Liitä valinnainen NMEA 2000 laite T-liittimeen noudattamalla
laitteen mukana toimitettuja ohjeita.
Määritys
Automaattiohjaus on määritettävä ja säädettävä veneeseen
sopivaksi. Voit määrittää automaattiohjauksen ohjausnäytön
ohjatulla Ohjattu Dockside Wizard -toiminto- ja Ohjattu Sea Trial
-toiminto -toiminnolla tai yhteensopivassa Garmin
karttaplotterissa.
Lisätietoja automaattiohjauksen määrittämisestä on mukana
toimitetussa määritysoppaassa.
Liite
NMEA 0183 ‑kytkentäkaaviot
Ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten
mukana. Automaattiohjausjärjestelmään on asennettava
ohjausnäyttö, jotta NMEA 0183 laitteita voi yhdistää näiden
kaavioiden mukaisesti. Jos asennat automaattiohjauksen ilman
ohjausnäyttöä, kaikki automaattiohjausjärjestelmän kanssa
käytettävät NMEA laitteet on yhdistettävä yhteensopivaan
Garmin karttaplotteriin samassa NMEA 2000 verkossa kuin
CCU. Katso NMEA 0183 yhteyden tiedot karttaplotterin
asennusohjeista.
Nämä kytkentäkaaviot ovat esimerkkejä tilanteista, joita saatat
kohdata liittäessäsi NMEA 0183 laitetta ohjausnäyttöön.
Huomioitavaa NMEA 0183 liitännän yhteydessä
• Tarkista NMEA 0183 laitteen asennusohjeista lähettävät (Tx)
A (+)- ja B (-) -johtimet sekä vastaanottavat (Rx) A (+)- ja B
(-) -johtimet.
• Kussakin sisäisessä Rx- ja Tx-portissa on 2 johdinta, joissa
on NMEA 0183 käytännön mukaiset merkinnät A (+) ja B (-).
Liitä kunkin sisäisen portin vastaavat A (+)- ja B (-) ‑johtimet
NMEA 0183 laitteen A (+)- ja B (-) ‑johtimiin. Katso taulukkoa
ja kytkentäkaavioita, kun liität datakaapelin NMEA 0183
laitteisiin.
• Voit jatkaa kaapeleita tarvittaessa suojatulla, kierretyllä 28
AWG ‑kaapelilla. Juota kaikki liitännät ja tiivistä ne
kutistemuovilla.
• Katso kohdasta Tekniset tiedot, sivu 11 luettelo
hyväksytyistä NMEA 0183 määrityksistä, joita laitteella voi
lähettää ja vastaanottaa.
• Sisäiset NMEA 0183 portit ja yhteysprotokollat määritetään
liitetyssä Garmin laitteessa. Lisätietoja on karttaplotterin
käyttöoppaan NMEA 0183 osassa.
9
• Sekä NMEA 0183 datakaapelin että NMEA 0183 laitteen
maadoitusjohto on liitettävä maadoitukseen.
• Kun liität NMEA 0183 laitteita, joissa on kaksi lähettävää ja
kaksi vastaanottavaa johdinta, NMEA 0183 laitteita ei tarvitse
liittää samaan maadoitukseen.
• Kun liität NMEA 0183 laitetta, jossa on vain yksi lähettävä
(Tx) tai vastaanottava (Rx) johdin, NMEA 0183 laitteet on
liitettävä samaan maadoitukseen.
• NMEA 0183 datakaapelin sisäiset portit eivät ole yhteydessä
toisiinsa, jotta kaksisuuntainen viestintä NMEA 0183
laitteiden kanssa onnistuu. Jos esimerkiksi NMEA 0183
laitteen tuloliitäntä on liitetty datakaapelin sisäiseen
tuloporttiin 1, voit liittää NMEA 0183 laitteen tuloliitännän
mihin tahansa johdinsarjan sisäiseen tuloporttiin (1, 2, 3 tai
4).
• Mukana toimitetussa NMEA 0183 datakaapelissa on neljä
sisäistä NMEA 0183 tuloporttia (Rx) ja kaksi sisäistä NMEA
0183 lähtöporttia (Tx). Voit liittää yhden NMEA 0183 laitteen
kuhunkin sisäiseen Rx-porttiin tietojen tuomiseksi Garmin
laitteeseen. Lisäksi voit liittää enintään kolme NMEA 0183
laitetta rinnakkain kuhunkin sisäiseen Tx-porttiin tietojen
vastaanottamiseksi Garmin laitteella.
Kaksisuuntainen NMEA 0183 tiedonsiirto
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 verkko (tuottaa ohjausnäytön tarvitseman virran)
12 Vdc:n virtalähde
Ohjausnäyttö
NMEA 0183 yhteensopiva laite
Johdin Ohjausnäytön johtimen väri Toiminto
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
NMEA 0183 yhteensopivan
laitteen johtimen toiminto
-
Virta
-
NMEA 0183 maadoitus
Sininen - Tx/A (+)
Rx
Valkoinen - ei kytketty
-
Ruskea - Rx/A (+)
Tx/A (+)
Vihreä - Rx/B (-)
Tx/B (-)
HUOMAUTUS: kun liität NMEA 0183 laitetta, jossa on vain yksi
vastaanottava (Rx) johdin, NMEA 2000 väylä ja NMEA 0183
laite on liitettävä samaan maadoitukseen.
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 verkko (tuottaa ohjausnäytön tarvitseman virran)
Vain yksi lähettävä johdin
Jos NMEA 0183 yhteensopivassa laitteessasi on vain yksi
lähettävä johdin (Tx), se on liitettävä ohjausnäytön ruskeaan
johtimeen (Rx/A), ja ohjausnäytön vihreä johdin (Rx/B) on
liitettävä NMEA 0183 maadoitukseen.
12 Vdc:n virtalähde
Ohjausnäyttö
NMEA 0183 yhteensopiva laite
Johdin Ohjausnäytön johtimen väri - NMEA 0183 yhteensopivan
Toiminto
laitteen johtimen toiminto
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
-
Virta
-
NMEA 0183 maadoitus
Sininen - Tx/A (+)
Rx/A (+)
Valkoinen - Tx/B (-)
Rx/B (-)
Ruskea - Rx/A (+)
Tx/A (+)
Vihreä - Rx/B (-)
Tx/B (-)
HUOMAUTUS: kun liität NMEA 0183 laitetta, jossa on kaksi
lähettävää ja kaksi vastaanottavaa johdinta, NMEA 2000 väylää
ja NMEA 0183 laitetta ei tarvitse liittää samaan maadoitukseen.
Vain yksi vastaanottava johdin
Jos NMEA 0183 yhteensopivassa laitteessasi on vain yksi
vastaanottava johdin (Rx), se on liitettävä ohjausnäytön siniseen
johtimeen (Tx/A) ja ohjausnäytön valkoinen johdin (Tx/B) on
jätettävä kytkemättä.
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 verkko (tuottaa ohjausnäytön tarvitseman virran)
12 Vdc:n virtalähde
Ohjausnäyttö
NMEA 0183 yhteensopiva laite
Johdin Ohjausnäytön johtimen väri Toiminto
Ê
Ë
Ì
Í
Î
-
NMEA 0183 yhteensopivan laitteen johtimen
toiminto
Virta
Vihreä - Rx/B (-) (liitä NMEA 0183 NMEA 0183 maadoitus
-maadoitukseen)
Sininen - Tx/A (+)
Rx/A (+)
Valkoinen - Tx/B (-)
Rx/B (-)
Ruskea - Rx/A (+)
Tx/A (+)
HUOMAUTUS: kun liität NMEA 0183 laitetta, jossa on vain yksi
lähettävä (Tx) johdin, NMEA 2000 väylä ja NMEA 0183 ‑laite on
liitettävä samaan maadoitukseen.
10
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Kompakti pumppu
Lämpötila-alue
–15–60 °C (5–140 °F)
Kaapelin pituus
3 m (10 jalkaa)
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat (K × L × S)
84,6 x 100,3 x 155,3 mm (3,3 × 4,0 ×
6,1 tuumaa)
NMEA 2000 PGN-tiedot
Paino
2,2 kg (5 paunaa)
CCU
Suositeltu käyttölämpötila
-15 - 75 °C (5 - 167 °F)
Materiaali
• Moottorin runko: jauhepinnoitteinen kiiltävä
musta
• Moottorin päätykannet: valettu alumiini
ADC12
• Pumpun runko ja kansi: aloksoitu valettu
ADC12
• Teline: ruostumaton teräs 304
Tyyppi
PGN
Lähetys ja
vastaanotto
059392 ISO-kuittaus
Kuvaus
059904 ISO-pyyntö
060928 ISO-osoitevaatimus
126208 NMEA: komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
ECU-kaapelin pituus
0,6 m (24 tuumaa)
126464 Lähetyksen/vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
Tulojännite
(ECU-osasta)
10,5 - 13,8 Vdc
126996 Tuotetiedot
Päävirran käyttö
• Valmiustilassa: alle 1 A
• Käytössä: 5 - 10 A
• Huippu: 34 A
127257 Lähetyksen/vastaanoton asentotiedot
127251 Lähetyksen/vastaanoton kääntymistiedot
Vain lähetys
127250 Aluksen suunta
Vain vastaanotto
127258 Magneettinen eranto
127488 Moottorin parametrit: nopea päivitys
CCU
128259 Vesinopeus
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat (P × L × K)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 ×
2 tuumaa)
Paino
200 g (7 unssia)
129283 Cross Track Error ‑virhe
Suositeltu käyttölämpötila
-15 - 70 °C (5 - 158 °F)
129284 Navigointitiedot
Materiaali
Täysin koteloitu, kestävä muovi
130306 Tuulitiedot
Vedenkestävyys
IEC 60529 IPX7*
NMEA 2000 tulojännite
9 - 16 Vdc
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyiseen
veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/waterrating.
129025 Sijainti: nopea päivitys
129026 COG & SOG: nopea päivitys
Ohjausnäyttö
Tyyppi
PGN
Lähetys ja
vastaanotto
059392 ISO-kuittaus
Kuvaus
059904 ISO-pyyntö
060928 ISO-osoitevaatimus
Ohjausnäyttö
Tekniset tiedot
126208 NMEA: komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
Mittatiedot
126464 Lähetyksen/vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
Mitat ilman aurinkosuojusta (K × 110 x 115 x 30 mm (4,33 x 4,53 x
L × S)
1,18 tuumaa)
126996 Tuotetiedot
Mitat aurinkosuojuksen kanssa
(K × L × S)
115 x 120 x 35,5 mm (4,53 x 4,72 x
1,40 tuumaa)
Paino ilman suojusta
247 g (8,71 unssia)
129025 Sijainti: nopea päivitys
Paino suojuksen kanssa
283 g (9,98 unssia)
129026 COG & SOG: nopea päivitys
Suositeltu käyttölämpötila
-15 - 70 °C (5 - 158 °F)
129283 Cross Track Error ‑virhe
Kompassin turvaväli
209 mm (8,25 tuumaa)
129284 Navigointitiedot
Materiaali
Kotelo: täysin koteloitu polykarbonaatti
Linssi: lasi, jossa häikäisyä estävä
käsittely
129540 GNSS-satelliitit näkyvissä
Vain lähetys
128259 Vesinopeus
130306 Tuulitiedot
Vain vastaanotto 127245 Peräsimen tiedot
Vedenkestävyys
IEC 60529 IPX7*
127250 Aluksen suunta
Virrankäyttö
Enintään 2,5 W
127488 Moottorin parametrit: nopea päivitys
Laitteen enimmäisjännite
32 Vdc
128259 Vesinopeus
NMEA 2000 tulojännite
9 - 16 Vdc
129025 Sijainti: nopea päivitys
NMEA 2000 (LEN)
6 (300 mA, 9 Vdc)
129029 GNSS-sijaintitiedot
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyiseen
veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/waterrating.
129283 Cross Track Error -virhe
129284 Navigointitiedot
129285 Navigointi: reitin / reittipisteen tiedot
130306 Tuulitiedot
Hälytys
130576 Pienen aluksen tila
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat (P × halkaisija)
23 × 25 mm (29/32 × 1 tuumaa)
Paino
68 g (2,4 unssia)
11
NMEA 0183 tiedot
Kun automaattiohjausjärjestelmä on liitetty valinnaisiin NMEA
0183 yhteensopiviin laitteisiin, se käyttää seuraavia NMEA 0183
määrityksiä.
Tyyppi
Määritys
Lähetys
hdg
Vastaanotto
wpl
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. GHP™, GHC™, Reactor™ ja Shadow Drive™
ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa
käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
NMEA , NMEA 2000 ja NMEA 2000 logo ovat National Marine Electronics Associationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Uflex ja MasterDrive™ ovat UltraFlex Groupin
tavaramerkkejä. Teflon on yhtiön DuPont™ tavaramerkki.
®
®
®
®
gga
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
Virhe- ja varoitusilmoitukset
Virheilmoitus
Syy
Automaattiohjauksen
toiminta
ECU-yksikön jännite
on pieni
Pumpun virtalähteen
• Hälytys kuuluu 5
jännite on laskenut alle
sekunnin ajan
10 Vdc:n yli 6 sekunnin • Jatkuu normaalina
ajaksi.
käyttönä
Automaattiohjaus ei
vastaanota navigointitietoja. Automaattiohjaus asetettu
Kulkusuunnan pito
‑tilaan.
Automaattiohjaus ei
• Hälytys kuuluu 5
enää vastaanota
sekunnin ajan
kelvollisia navigointitie- • Automaattiohjaus
toja seuratessaan reittiä
siirtyy Kulkusuunnan
määränpäähän.
pito ‑tilaan
Tämä ilmoitus tulee
näkyviin, jos navigointi
on pysäytetty karttaplotterissa ennen kuin
automaattiohjaus on
katkaistu.
Yhteys automaattioh- Ohjausnäytön yhteys
jaukseen on
CCU-osaan on
katkennut
katkennut.
-
Menetetyt tuulitiedot
(vain purjeveneet)
• Hälytys kuuluu 5
sekunnin ajan
• Automaattiohjaus
siirtyy Kulkusuunnan
pito ‑tilaan
Automaattiohjaus ei
enää vastaanota
kelvollisia tuulitietoja.
Virhe: ECU- ja CCU- CCU-osan ja pumpun
välinen yhteys on aikayksikön välinen
katkaistu.
yhteys katkesi (kun
automaattiohjaus on
käytössä)
• Ohjausnäyttö antaa
äänimerkin, ja automaattiohjaus siirtyy
valmiustilaan.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen www.my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Yhteyden ottaminen Garmin tuotetukeen
• Katso maakohtaiset tukitiedot osoitteesta www.garmin.com
/support .
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising