Garmin | GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack | Garmin GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack Määritysopas

Garmin GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack Määritysopas
3 Valitse vaihtoehto:
GHP™ Compact Reactor™ Hydraulic
määritysopas
Automaattiohjausjärjestelmä on määritettävä ja säädettävä
veneeseen sopivaksi. Ohjattuja Ohjattu Dockside Wizard toiminto- ja Ohjattu Sea Trial -toiminto -toimintoja käytetään
automaattiohjauksen määrittämiseen. Ohjatut toiminnot auttavat
sinua suorittamaan tarvittavat määritysvaiheet.
Jos automaattiohjauksen mukana ei toimitettu ohjausnäyttöä,
automaattiohjausjärjestelmä on määritettävä yhteensopivassa
karttaplotterissa, joka on samassa NMEA 2000 verkossa kuin
automaattiohjauksen CCU-osa. Olet saanut ohjeet määritykseen
ohjausnäytössä tai karttaplotterissa.
®
Ohj. Dockside Wizard -toiminto
HUOMAUTUS
Jos suoritat ohjatun Ohj. Dockside Wizard -toiminto -toiminnon,
kun vene ei ole vedessä, varmista, että peräsimellä on
liikkumatilaa, jotta se ei vahingoitu tai vahingoita muita esineitä.
Voit suorittaa ohjatun Ohj. Dockside Wizard -toiminto -toiminnon
veneen ollessa vedessä tai kuivalla maalla.
Jos vene on vedessä, sen on oltava paikallaan ohjatun
toiminnon aikana.
Ohjatun Ohj. Dockside Wizard -toiminto -toiminnon
käyttö
HUOMAUTUS
Jos veneen ohjausjärjestelmässä on ohjaustehostin, ota se
käyttöön ennen Ohj. Dockside Wizard -toiminto, jottet vahingoita
ohjausjärjestelmää.
1 Ota automaattiohjausjärjestelmä käyttöön.
2
3
4
5
6
7
8
Kun otat automaattiohjauksen käyttöön ensimmäistä kertaa,
sinua pyydetään suorittamaan lyhyt määritysjakso.
Jos ohjattu Ohj. Dockside Wizard -toiminto -toiminto ei
käynnisty automaattisesti määritysjakson jälkeen, valitse
vaihtoehto:
• Valitse ohjausnäytössä Valikko > Määritä > Myyjän
automaattiohjauksen määritys > Ohjatut toiminnot >
Ohjattu Dockside Wizard -toiminto.
• Valitse karttaplotterissa Asetukset > Oma vene >
Automaattiohjauksen asennuksen määritys > Ohjatut
toiminnot > Ohj. Dockside Wizard -toiminto.
Valitse aluksen tyyppi.
Testaa ohjaussuunta (Ohjaussuunnan testaaminen,
sivu 1).
Valitse nopeuslähde tarvittaessa (Nopeuslähteen
valitseminen, sivu 1).
Tarkista kierroslukumittari tarvittaessa (Kierroslukumittarin
tarkistaminen, sivu 1).
Testaa ruori kääntämällä se ääriasennosta toiseen.
Tarkista Ohj. Dockside Wizard -toiminto (Ohjatun Ohj.
Dockside Wizard -toiminto -toiminnon tulosten läpikäyminen,
sivu 1).
Ohjaussuunnan testaaminen
1 Etene hitaasti ja valitse ja .
Kun valitset , peräsimen on käännettävä venettä
vasemmalle. Kun valitset , peräsimen on käännettävä
venettä oikealle.
2 Valitse Jatka.
Helmikuu 2016
• Jos ohjaustesti kääntää venettä oikeaan suuntaan, valitse
ohjausnäytössä Kyllä.
• Jos ohjaustesti kääntää venettä oikeaan suuntaan, valitse
karttaplotterissa Seuraava.
• Jos vene kääntyi testin aikana vastakkaiseen suuntaan,
valitse ohjausnäytössä Ei ja toista vaiheet 1 - 3.
• Jos vene kääntyi testin aikana vastakkaiseen suuntaan,
valitse karttaplotterissa Vaihda suunta ja toista vaiheet 1 3.
Nopeuslähteen valitseminen
Valitse vaihtoehto:
• Jos olet liittänyt vähintään yhden NMEA 2000
yhteensopivan moottorin NMEA 2000 verkkoon, valitse
ohjausnäytössä Kierroslaskuri - NMEA 2000 tai oma.
• Jos olet liittänyt vähintään yhden NMEA 2000
yhteensopivan moottorin NMEA 2000 verkkoon, valitse
karttaplotterissa Kierroslukumittari.
• Jos vähintään yhden moottorin NMEA 2000
kierroslukumittarin tietolähde ei ole käytettävissä tai tiedot
ovat käyttökelvottomia, valitse nopeuslähteeksi GPS.
• Jos et ole liittänyt NMEA 2000 kierroslukumittaria tai GPSlaitetta nopeuslähteeksi, valitse Ei yhtään.
HUOMAUTUS: jos automaattiohjausjärjestelmä ei toimi
kunnolla, kun nopeuslähteeksi on valittu Ei yhtään,
Garmin suosittelee käyntinopeusmittarin liittämistä NMEA
2000 verkon kautta tai GPS-laitteen käyttämistä
nopeuslähteenä.
®
Kierroslukumittarin tarkistaminen
Tämä toimenpide ei ole käytettävissä, kun nopeuslähteeksi on
valittu GPS tai Ei mitään.
Kun moottori on (tai moottorit ovat) käynnissä, vertaa
ohjausnäytön kierroslukemia veneen kojelaudan
kierroslukumittarin (tai kierroslukumittareiden) lukemiin.
Jos kierrosluvut eivät täsmää, NMEA 2000 nopeuslähteessä
tai yhteydessä saattaa olla ongelma.
Ohjatun Ohj. Dockside Wizard -toiminto -toiminnon tulosten
läpikäyminen
Näet ohjatussa Ohj. Dockside Wizard -toiminto -toiminnossa
valitsemasi arvot.
1 Käy ohjatun Ohj. Dockside Wizard -toiminto -toiminnon
tulokset läpi.
2 Valitse mahdollinen virheellinen arvo.
3 Korjaa arvo.
4 Toista vaiheet 2 ja 3 kaikkien virheellisten arvojen kohdalla.
5 Kun olet käynyt arvot läpi, valitse Valmis.
Ohjattu Sea Trial -toiminto
Ohjattu Ohjattu Sea Trial -toiminto -toiminto määrittää
automaattiohjaukselle olennaiset anturit, ja on erittäin tärkeää,
että ohjattu toiminto suoritetaan veneelle soveltuvissa
olosuhteissa.
Tärkeää huomioitavaa ohjatusta Ohjattu Sea Trial toiminto -toiminnosta
Ohjattu Ohjattu Sea Trial -toiminto -toiminto on suoritettava
tyynessä vedessä. Koska tyyni sää on suhteellinen käsite ja
määräytyy veneen koon ja muodon mukaan, veneen on oltava
sopivassa paikassa ennen ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon aloittamista.
• Vene ei saa keinua, kun se on paikallaan tai liikkuu hyvin
hitaasti.
• Tuuli ei saa vaikuttaa merkittävästi veneen kulkuun.
Painettu Taiwanissa
190-02054-37_0A
Huomioi seuraavat seikat ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon aikana.
• Veneessä olevan painon on oltava tasapainossa. Älä liiku
veneessä ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto -toiminnon
aikana.
Ohjatun Sea Trial Wizard -toiminnon käyttö
1 Ohjaa vene avoimeen, tyyneen veteen.
2 Valitse vaihtoehto:
3
4
5
6
• Valitse ohjausnäytössä Valikko > Määritä > Myyjän
automaattiohjauksen määritys > Ohjatut toiminnot >
Ohjattu Sea Trial -toiminto.
• Valitse karttaplotterissa Asetukset > Oma vene >
Automaattiohjauksen asennuksen määritys > Ohjatut
toiminnot > Ohjattu Sea Trial -toiminto > Alku.
Valitse vaihtoehto:
• Määritä pintaliu'un kierroslukema pintaliukurunkoisessa
moottoriveneessä, jonka nopeuslähde on Kierroslaskuri NMEA 2000 tai oma tai Kierroslukumittari.
• Määritä pintaliukunopeus pintaliukurunkoisessa
moottoriveneessä, jonka nopeuslähde on GPS.
• Määritä kierrosluvun yläraja moottoriveneessä, jonka
nopeuslähde on Kierroslaskuri - NMEA 2000 tai oma,
Kierroslukumittari tai GPS.
• Määritä enimmäisnopeus moottoriveneessä, jonka
nopeuslähde on GPS.
Kalibroi kompassi (Kompassin kalibroiminen, sivu 2).
Tee Automaattiviritys (Automaattiviritys tekeminen,
sivu 2).
Määritä pohjoinen (Pohjoisen määrittäminen, sivu 2), jos
GPS-suuntatiedot ovat käytettävissä, tai määritä
kulkusuunnan hienosäätö (Suunnan hienosäätö, sivu 3),
jos GPS-suuntatiedot eivät ole käytettävissä.
Kompassin kalibroiminen
1 Valitse vaihtoehto:
• Jos teet tämän ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon yhteydessä, valitse Alku.
• Jos teet tämän ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon ulkopuolella ohjausnäytössä, valitse
suuntanäytössä Valikko > Määritä > Myyjän
automaattiohjauksen määritys > Kompassin määritys
> Kalibroi kompassi > Alku.
• Jos teet tämän ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon ulkopuolella karttaplotterissa, valitse Asetukset
> Oma vene > Automaattiohjauksen asennuksen
määritys > Kompassin määritys > Kompassin
kalibrointi > Alku.
2 Noudata ohjeita, kunnes kalibrointi on valmis. Pidä vene
mahdollisimman paikallaan ja suorassa.
Veneen ei pitäisi kallistua kalibroinnin aikana.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos kalibrointi onnistuu ohjausnäytössä, valitse Valmis.
• Jos kalibrointi onnistuu, valitse karttaplotterissa OK.
• Jos kalibrointi epäonnistui, valitse Yritä uud. ja toista
vaiheet 1 - 3.
Kun kalibrointi on valmis, näyttöön ilmestyy arvo. Arvo 100
osoittaa, että CCU on asennettu täydellisen magneettiseen
ympäristöön ja kalibrointi on onnistunut. Jos arvo on pieni, sinun
on ehkä siirrettävä CCU-osaa ja kalibroitava kompassi
uudelleen.
Automaattiviritys tekeminen
Varmista, että käytössä on laaja ja esteetön vesialue, ennen
kuin aloitat tämän toimenpiteen.
2
1 Säädä kaasua niin, että vene kulkee tyypillisellä
kulkunopeudella (alle pintaliukunopeuden) ja reagoi
ohjaamiseen herkästi.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos teet tämän ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon yhteydessä, valitse Alku.
• Jos teet tämän ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon ulkopuolella ohjausnäytössä, valitse
suuntanäytössä Valikko > Määritä > Myyjän
automaattiohjauksen määritys > Automaattiohjauksen
viritys > Automaattiviritys > Alku.
• Jos teet tämän ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon ulkopuolella karttaplotterissa, valitse Asetukset
> Oma vene > Automaattiohjauksen asennuksen
määritys > Autom.ohjauksen viritys >
Automaattiviritys > Alku.
Vene liikkuu mutkitellen Automaattiviritys-toiminnon aikana.
3 Kun toimenpide on valmis, seuraa näytön ohjeita.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos Automaattiviritys epäonnistuu, mutta käytössä ei
vielä ole suurin mahdollinen kulkunopeus, lisää nopeutta
ja toista vaiheita 1 - 3, kunnes Automaattiviritys on
valmis.
• Jos Automaattiviritys epäonnistuu ja käytössä on
enimmäiskulkunopeus, laske nopeus alkuperäiseen
Automaattiviritys-nopeuteen ja aloita vaihtoehtoinen
toimenpide valitsemalla Vaihtoehtoinen
automaattisiritys.
Kun Automaattiviritys on valmis, näet herkkyysarvot. Niiden
avulla voit arvioida Automaattiviritys-toiminnon laadun.
Automaattiviritys herkkyysarvot
Kun Automaattiviritys on valmis, voit tarkistaa herkkyysarvot
ohjausnäytöstä. Voit kirjoittaa luvut muistiin, jos haluat tehdä
automaattivirityksen myöhemmin tai säätää herkkyysasetuksia
manuaalisesti (ei suositella) (Automaattiohjauksen
herkkyysasetusten säätäminen, sivu 3).
Herkkyys: määrittää, miten tiukasti automaattiohjaus säilyttää
kulkusuunnan ja miten jyrkästi se tekee mutkat.
Laskurin herkkyys: määrittää, miten tiukasti automaattiohjaus
korjaa liian suuren käännöksen.
Pohjoisen määrittäminen
Varmista, että käytössä on laaja ja esteetön vesialue, ennen
kuin aloitat tämän toimenpiteen.
Tämä toimenpide näkyy, jos automaattiohjaus on liitetty
valinnaiseen GPS-laitteeseen ja laite on tehnyt GPSpaikannuksen. Toimenpiteen aikana automaattiohjaus suuntaa
kompassisuunnan GPS-laitteen COG (Course over Ground,
suunta pohjaan nähden) -tietojen mukaan.
Jos et ole liittänyt järjestelmään GPS-laitetta, sinua kehotetaan
tekemään kulkusuunnan hienosäätö (Suunnan hienosäätö,
sivu 3).
1 Aja venettä suoraan kulkunopeudella.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos teet tämän ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon yhteydessä, valitse Alku.
• Jos teet tämän ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon ulkopuolella ohjausnäytössä, valitse
suuntanäytössä Valikko > Määritä > Myyjän
automaattiohjauksen määritys > Kompassin määritys
> Määritä pohjoinen > Alku.
• Jos teet tämän ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon ulkopuolella karttaplotterissa, valitse Asetukset
> Oma vene > Automaattiohjauksen asennuksen
Automaattiohjauksen määrittäminen
määritys > Kompassin määritys > Määritä pohjoinen >
Alku.
3 Aja edelleen suoraan kulkunopeutta ja seuraa näytön ohjeita.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos kalibrointi onnistui, valitse Valmis.
• Jos kalibrointi epäonnistui, toista vaiheet 1 - 3.
Suunnan hienosäätö
Tämä toiminto näkyy ainoastaan, jos automaattiohjaukseen ei
ole liitetty valinnaista GPS-laitetta. Jos
automaattiohjausjärjestelmä on liitetty GPS-laitteeseen, joka on
hakenut GPS-sijainnin, sinua kehotetaan määrittämään
pohjoinen (Pohjoisen määrittäminen, sivu 2).
1 Valitse vaihtoehto:
• Jos teet tämän ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon yhteydessä, jatka vaiheeseen 3.
• Jos teet tämän kalibroinnin ohjatun Ohjattu Sea Trial toiminto -toiminnon ulkopuolella ohjausnäytössä, valitse
suuntanäytössä Valikko > Määritä > Myyjän
automaattiohjauksen määritys > Kompassin määritys
> Kulkusuunnan hienosäätö.
• Jos teet tämän kalibroinnin ohjatun Ohjattu Sea Trial toiminto -toiminnin ulkopuolella karttaplotterissa, valitse
Asetukset > Oma vene > Automaattiohjauksen
asennuksen määritys > Kompassin määritys >
Kulkusuunnan hienosäätö > Alku.
2 Muuta kulkusuunnan hienosäätöasetusta, kunnes siinä
näkyvä kulkusuunta on oikea arvo, joka on saatu
luotettavasta kulkusuunnan osoittimesta, kuten veneen
kompassista tai käsikompassista.
3 Valitse Takaisin.
Määrityksen testaaminen ja säätäminen
HUOMAUTUS
Testaa automaattiohjaus pienellä nopeudella. Kun
automaattiohjaus on testattu ja säädetty pienellä nopeudella,
jäljittele normaaleja ohjausolosuhteita testaamalla sitä
suuremmilla ajonopeuksilla.
1 Ohjaa venettä yhteen suuntaan automaattiohjaus käytössä
(kulkusuunnan pito).
Vene saa heilua vähän, mutta ei merkittävästi.
2 Käännä venettä toiseen suuntaan automaattiohjauksella ja
tarkkaile veneen liikettä.
Veneen pitäisi kaartaa tasaisesti, ei liian nopeasti eikä liian
hitaasti.
Kun käännät venettä automaattiohjauksella, veneen pitäisi
lähestyä haluttua suuntaa ja asettua siihen mahdollisimman
suoraan ja ilman turhaa heilahtelua.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos vene kääntyy liian nopeasti tai hitaasti, säädä
automaattiohjauksen kiihtyvyyssäädintä
(Kiihtyvyyssäätimen asetusten säätäminen, sivu 3).
• Jos kulkusuunnan pito heiluttaa venettä merkittävästi tai
vene ei oikene käännyttäessä, säädä
automaattiohjauksen herkkyyttä (Automaattiohjauksen
herkkyysasetusten säätäminen, sivu 3).
• Jos vene kääntyy tasaisesti, kulkusuunnan pito heiluttaa
venettä vain vähän tai ei ollenkaan ja vene säätää
suunnan oikein, määritykset ovat oikeat. Lisäsäätöjä ei
tarvita.
Kiihtyvyyssäätimen asetusten säätäminen
1 Ota ohjausnäytössä käyttöön Myyjätila (Myyjän määrityksen
ottaminen käyttöön ohjausnäytössä, sivu 4).
2 Valitse vaihtoehto:
Automaattiohjauksen määrittäminen
• Valitse ohjausnäytön suuntanäytössä Valikko > Määritä >
Myyjän automaattiohjauksen määritys >
Automaattiohjauksen viritys > Kiihtyvyyssäädin.
• Valitse karttaplotterissa Asetukset > Oma vene >
Automaattiohjauksen asennuksen määritys >
Autom.ohjauksen viritys > Kiihtyvyys säädin.
Valitse
vaihtoehto:
3
• Lisää asetuksen arvoa, jos automaattiohjaus kääntyy liian
nopeasti.
• Vähennä asetuksen arvoa, jos automaattiohjaus kääntyy
liian hitaasti.
Kun säädät kiihtyvyyssäädintä manuaalisesti, tee vain pieniä
muutoksia kerrallaan. Testaa muutosta, ennen kuin teet lisää
säätöjä.
4 Testaa automaattiohjauksen määritys.
5 Toista vaiheita 2 - 4, kunnes automaattiohjaus toimii halutulla
tavalla.
Automaattiohjauksen herkkyysasetusten säätäminen
Automaattiohjauksen herkkyysasetukset määritetään
Automaattiviritys yhteydessä. Näiden arvojen muuttamista ei
suositella. Merkitse Automaattiviritys määrittämät arvot muistiin,
ennen kuin teet muutoksia.
1 Ota ohjausnäytössä käyttöön Myyjätila (Myyjän määrityksen
ottaminen käyttöön ohjausnäytössä, sivu 4).
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse ohjausnäytön suuntanäytössä Valikko > Määritä >
Myyjän automaattiohjauksen määritys >
Automaattiohjauksen viritys > Peräsimen herkkyydet.
• Valitse karttaplotterissa Asetukset > Oma vene >
Automaattiohjauksen asennuksen määritys >
Autom.ohjauksen viritys > Peräsimen herkkyydet.
3 Valitse vaihtoehto veneen tyypin mukaan:
• Jos käytössä on purjevene, uppoumarunkoinen
moottorivene tai moottorivene, jonka
nopeuslähdeasetuksena on Ei yhtään, valitse Herkkyys
ja määritä, miten tiukasti peräsin pitää suunnan ja
kääntyy.
Jos säädät arvon liian suureksi, automaattiohjaus saattaa
toimia liian tehokkaasti ja yrittää säätää suuntaa jatkuvasti
pienimpienkin poikkeamien vuoksi. Liian tehokkaasti
toimiva automaattiohjaus saattaa tyhjentää akun tavallista
nopeammin.
• Jos käytössä on purjevene, uppoumarunkoinen
moottorivene tai moottorivene, jonka
nopeuslähdeasetuksena on Ei yhtään, valitse Laskurin
herkkyys ja määritä, miten tiukasti peräsin korjaa liian
suuren käännöksen.
Jos määrität arvon liian pieneksi, automaattiohjaus
saattaa kääntää venettä liikaa takaisinpäin korjatessaan
alkuperäistä heilahdusta.
• Jos käytössä on pintaliukurunkoinen moottorivene, jonka
nopeuslähdeasetuksena on Kierroslaskuri - NMEA 2000
tai oma, Kierroslukumittari tai GPS, valitse Pieni
nopeus tai Nopea ja määritä, miten tiukasti peräsin pitää
suunnan ja kääntyy pienillä tai suurilla nopeuksilla.
Jos säädät arvon liian suureksi, automaattiohjaus saattaa
toimia liian tehokkaasti ja yrittää säätää suuntaa jatkuvasti
pienimpienkin poikkeamien vuoksi. Liian tehokkaasti
toimiva automaattiohjaus saattaa tyhjentää akun tavallista
nopeammin.
• Jos käytössä on pintaliukurunkoinen moottorivene, jonka
nopeuslähdeasetuksena on Kierroslaskuri - NMEA 2000
tai oma, Kierroslukumittari tai GPS, valitse Pienen
nopeuden laskuri tai Suuren nopeuden laskuri ja
3
määritä, miten tiukasti peräsin korjaa liian suuren
käännöksen.
Jos määrität arvon liian pieneksi, automaattiohjaus
saattaa kääntää venettä liikaa takaisinpäin korjatessaan
alkuperäistä heilahdusta.
4 Testaa automaattiohjauksen määritys ja toista vaiheita 2 ja 3,
kunnes automaattiohjaus toimii halutulla tavalla.
Edistyneet määritysasetukset
Voit suorittaa automaattisen viritystoimenpiteen, kalibroida
kompassin ja määrittää, missä on automaattiohjausjärjestelmän
pohjoinen ilman ohjattuja toimintoja. Jokaisen asetuksen voi
myös määrittää yksittäin ilman kattavaa määritystä.
Myyjän määrityksen ottaminen käyttöön
ohjausnäytössä
Edistyneet määritysasetukset eivät ole käytettävissä
ohjausnäytössä normaaleissa olosuhteissa. Ota Myyjätila, jos
haluat käyttää automaattiohjauksen lisäasetuksia.
Karttaplotterissa Myyjätila ei tarvitse ottaa käyttöön, jotta
määritysasetuksia voi käyttää.
1 Valitse ohjausnäytön suuntanäytössä Valikko > Määritä >
Järjestelmä > Järjestelmätiedot.
2 Pidä keskipainiketta painettuna 5 sekunnin ajan.
Myyjätila ilmestyy näyttöön.
3 Valitse Takaisin > Takaisin.
Jos Määritä-näytössä näkyy Myyjän automaattiohjauksen
määritys, toimenpide onnistui.
Automaattisten määritysten tekeminen manuaalisesti
1 Ota ohjausnäytössä käyttöön Myyjätila (Myyjän määrityksen
ottaminen käyttöön ohjausnäytössä, sivu 4).
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse ohjausnäytön suuntanäytössä Valikko > Määritä >
Myyjän automaattiohjauksen määritys.
• Valitse karttaplotterissa Asetukset > Oma vene >
Automaattiohjauksen asennuksen määritys >
Autom.ohjauksen viritys.
3 Valitse automaattinen määritys:
• Aloita kompassin kalibrointi valitsemalla Kompassin
määritys > Kompassin kalibrointi (Kompassin
kalibroiminen, sivu 2).
• Aloita pohjoisen määritys valitsemalla Kompassin
määritys > Määritä pohjoinen (Pohjoisen määrittäminen,
sivu 2).
• Aloita automaattiohjauksen automaattiviritys valitsemalla
Autom.ohjauksen viritys > Automaattiviritys
(Automaattiviritys tekeminen, sivu 2).
4 Seuraa näytön ohjeita.
Yksittäisten asetusten määrittäminen manuaalisesti
Tiettyjen asetusten määrittäminen voi edellyttää muiden
asetusten muokkaamista. Lue yksityiskohtainen
määritysasetusosa, ennen kuin muutat
asetuksiaYksityiskohtaiset määritysasetukset, sivu 4.
1 Ota ohjausnäytössä käyttöön Myyjätila (Myyjän määrityksen
ottaminen käyttöön ohjausnäytössä, sivu 4).
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse ohjausnäytön suuntanäytössä Valikko > Määritä >
Myyjän automaattiohjauksen määritys.
• Valitse karttaplotterissa Asetukset > Oma vene >
Automaattiohjauksen asennuksen määritys.
3 Valitse asetusluokka.
4 Valitse määritettävä asetus.
4
Asetusten kuvaukset ovat tässä oppaassa (Yksityiskohtaiset
määritysasetukset, sivu 4).
5 Määritä asetuksen arvo.
Yksityiskohtaiset määritysasetukset
Vaikka kaikki määritykset tehdään automaattisesti ohjattujen
toimintojen avulla, voit säätää kaikkia asetuksia myös
manuaalisesti ja hienosäätää siten automaattiohjausta.
HUOMAUTUS: jotkin asetukset eivät välttämättä näy
automaattiohjauksen määritysten mukaan.
HUOMAUTUS: aina kun muutat Nopeuslähde-asetusta
moottoriveneessä, tarkista tarvittaessa Pien. kierr.l. raj-, Suur.
kierr.l. raj-, Pintaliukukierrokset-, Pintaliukunopeus- tai
Maks.nopeus-asetukset ja tee automaattiviritys uudelleen
(Automaattiviritys tekeminen, sivu 2).
Automaattiohjauksen säätöasetukset
Valitse ohjausnäytössä Valikko > Määritä > Myyjän
automaattiohjauksen määritys > Automaattiohjauksen
viritys.
Valitse karttaplotterissa Asetukset > Oma vene >
Automaattiohjauksen asennuksen määritys >
Autom.ohjauksen viritys.
Kiihtyvyyssäädin: tämän asetuksen avulla voit säätää
automaattiohjauksen tekemien käännösten nopeutta.
Prosenttiluvun suurentaminen pienentää kääntymisnopeutta,
ja prosenttiluvun pienentäminen suurentaa
kääntymisnopeutta.
Nopeuslähdeasetukset
HUOMAUTUS: nopeuslähdeasetukset ovat käytettävissä vain
moottoriveneissä.
Valitse ohjausnäytössä Valikko > Määritä > Myyjän
automaattiohjauksen määritys > Nopeuslähteen määritys.
Valitse karttaplotterissa Asetukset > Oma vene >
Automaattiohjauksen asennuksen määritys >
Nopeuslähteen määritys.
Nopeuslähde: tämän asetuksen avulla voit valita
nopeuslähteen.
Kierroslukumittarin tarkistus: tämän asetuksen avulla voit
verrata ohjausnäytön käyntinopeuslukemia veneen
kojelaudan käyntinopeusmittareiden lukemiin. Tämä asetus
koskee ainoastaan ohjausnäyttöä.
Pintaliukukierrokset: tämän asetuksen avulla voit säätää
ohjausnäytön käyntinopeuslukemaa, kun vene siirtyy
uppoumasta pintaliukunopeuteen. Jos arvo ei vastaa
ohjausnäytön arvoa, voit säätää sitä.
Pien. kierr.l. raj: tämän asetuksen avulla voit säätää veneen
pienintä kierroslukua. Jos arvo ei vastaa ohjausnäytön arvoa,
voit säätää sitä.
Suur. kierr.l. raj: tämän asetuksen avulla voit säätää veneen
suurinta kierroslukua. Jos arvo ei vastaa ohjausnäytön arvoa,
voit säätää sitä.
Pintaliukunopeus: tämän asetuksen avulla voit säätää veneen
pintaliukunopeutta. Jos arvo ei vastaa ohjausnäytön arvoa,
voit säätää sitä.
Maks.nopeus: tämän asetuksen avulla voit säätää veneen
enimmäisnopeutta. Jos arvo ei vastaa ohjausnäytön arvoa,
voit säätää sitä.
Peräsimen herkkyysasetukset
HUOMAUTUS: jos säädät arvon liian suureksi tai pieneksi,
automaattiohjaus saattaa toimia liian tehokkaasti ja yrittää
säätää suuntaa jatkuvasti pienimpienkin poikkeamien vuoksi.
Liian tehokkaasti toimiva automaattiohjaus voi kuluttaa pumppua
tarpeettomasti ja tyhjentää akun tavallista nopeammin.
Automaattiohjauksen määrittäminen
Valitse ohjausnäytössä Valikko > Määritä > Myyjän
automaattiohjauksen määritys > Peräsimen herkkyydet.
Valitse karttaplotterissa Asetukset > Oma vene >
Automaattiohjauksen asennuksen määritys > Peräsimen
herkkyydet.
HUOMAUTUS: nämä asetukset koskevat ainoastaan
uppoumarunkoisia moottoriveneitä ja niitä moottoriveneitä,
joiden nopeuslähde on Ei yhtään.
Herkkyys: tämän asetuksen avulla voit säätää, kuinka tiukasti
peräsin pitää suunnan ja kääntyy.
Laskurin herkkyys: tämän asetuksen avulla voit säätää, kuinka
tiukasti peräsin korjaa liian suuren käännöksen. Jos määrität
arvon liian pieneksi, automaattiohjaus saattaa kääntää
venettä liikaa takaisinpäin korjatessaan alkuperäistä
heilahdusta.
HUOMAUTUS: nämä asetukset koskevat ainoastaan
pintaliukurunkoisia moottoriveneitä, joiden nopeuslähde on
Kierroslaskuri - NMEA 2000 tai oma, Kierroslukumittari tai GPS.
Pieni nopeus: voit määrittää peräsimen herkkyyden pienellä
nopeudella. Tämä asetus koskee tilannetta, jossa veneen
nopeus on alle pintaliukunopeuden.
Pienen nopeuden laskuri: voit määrittää peräsimen
herkkyyden vastakorjauksen pienellä nopeudella. Tämä
asetus koskee tilannetta, jossa veneen nopeus on alle
pintaliukunopeuden.
Nopea: voit määrittää peräsimen herkkyyden suurella
nopeudella. Tämä asetus koskee tilannetta, jossa veneen
nopeus on yli pintaliukunopeuden.
Suuren nopeuden laskuri: voit määrittää peräsimen
herkkyyden vastakorjauksen suurella nopeudella. Tämä
asetus koskee tilannetta, jossa veneen nopeus on yli
pintaliukunopeuden.
Ohjausjärjestelmän asetukset
Valitse ohjausnäytössä Valikko > Määritä > Myyjän
automaattiohjauksen määritys > Ohjausjärjestelmän
määritys.
Valitse karttaplotterissa Asetukset > Oma vene >
Automaattiohjauksen asennuksen määritys >
Ohjausjärjestelmän määritys.
tämän asetuksen avulla voit määrittää suunnan, johon
peräsimen on liikuttava kääntääkseen venettä paapuuriin ja
tyyrpuuriin. Voit tarvittaessa testata ohjaussuunnan ja vaihtaa
sen päinvastaiseksi.
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. GHP™, GHC™, Reactor™ ja Shadow Drive™
ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa
käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
Automaattiohjauksen määrittäminen
5
© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising