Garmin | GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack | Garmin GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack Konfigurationsvejledning

Garmin GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack Konfigurationsvejledning
GHP™ Compact Reactor™ Hydraulic
konfigurationsvejledning
Autopilotsystemet skal konfigureres og finindstilles til din båds
dynamik. Havneguide og Havprøvningsguide bruges til at
konfigurere autopiloten. Med disse guider føres du gennem de
nødvendige konfigurationstrin.
Hvis din autopilotpakke ikke indeholdt en manøvrepultstyring,
skal du konfigurere autopilotsystemet ved hjælp af en
kompatibel plotter på samme NMEA 2000 netværk som
autopilot-CCU'en. Der medfølger en vejledning til konfiguration
ved hjælp af enten manøvrepultstyring eller plotter.
®
Havneguide
BEMÆRK
Hvis du udfører Havneguide, mens båden ikke er i vandet, skal
du sørge for, at roret kan bevæges frit, så du undgår
beskadigelse af roret eller andre genstande.
• Hvis styretesten drejer båden i den modsatte retning, skal
du på en manøvrepultstyring vælge Nej og gentage trin 1
til 3.
• Hvis styretesten drejer båden i den modsatte retning, skal
du på en plotter vælge Skift retning og gentage trin 1 til
3.
Valg af hastighedskilde
Vælg en funktion:
• Hvis du har sluttet en eller flere NMEA 2000 kompatible
motorer til NMEA 2000 netværket, skal du på en
manøvrepultstyring vælge Tach. - NMEA 2000 eller
virksomhedsspecifikke.
• Hvis du har sluttet en eller flere NMEA 2000 kompatible
motorer til NMEA 2000 netværket, skal du på en plotter
vælge Omdrejningstæller.
• Hvis kilden til NMEA 2000 omdrejningstællerdata fra en
eller flere motorer er utilgængelig eller ubrugelig, skal du
vælge GPS som hastighedskilde.
• Hvis du ikke har tilsluttet en NMEA 2000
omdrejningstæller eller GPS-enhed som hastighedskilde,
skal du vælge Ingen.
BEMÆRK: Hvis autopiloten ikke fungerer godt, når der er
valgt Ingen som hastighedskilde, anbefaler Garmin , at du
tilslutter en omdrejningstæller via NMEA 2000 netværket
eller bruger en GPS-enhed som hastighedskilde.
®
Du kan udføre Havneguide, mens båden er i eller oppe af
vandet.
Hvis båden er i vandet skal den være stationær, mens du
udfører guiden.
Udførelse af Havneguide
BEMÆRK
Hvis du har en båd med et servostyresystem, skal du tænde for
servostyresystemet, før du udfører Havneguide for at undgå at
beskadige styresystemet.
1 Tænd for autopiloten.
2
3
4
5
6
7
8
Første gang du tænder autopiloten, bliver du bedt om at
gennemføre en kort opsætningsprocedure.
Hvis Havneguide ikke starter automatisk efter
opsætningsproceduren, skal du vælge en indstilling:
• Fra en manøvrepultstyring skal du vælge Menu >
Opsætning > Forhandlerkonfiguration af autopilot >
Guider > Havneguide.
• På en plotter skal du vælge Indstillinger > Mit fartøj >
Installation og opsætning af autopilot > Guider >
Havneguide.
Vælg fartøjets type.
Test styreretningen (Test af styreretning, side 1).
Vælg hastighedskilde, hvis det er nødvendigt (Valg af
hastighedskilde, side 1).
Bekræft omdrejningstælleren, hvis det er nødvendigt
(Bekræftelse af omdrejningstæller, side 1).
Test manøvrepulten lås til lås.
Gennemse resultaterne for Havneguide (Gennemgang af
resultaterne af Havneguide, side 1).
Test af styreretning
1 Under bevægelse ved lav hastighed skal du vælge og .
Når du vælger , skal roret dreje båden mod venstre. Når du
vælger , skal roret dreje båden mod højre.
2 Vælg Fortsæt
3 Vælg en funktion:
• Vælg Ja på en manøvrepultstyring, hvis styretesten drejer
båden i den rigtige retning.
• Vælg Næste på en plotter, hvis styretesten drejer båden i
den rigtige retning.
Februar 2016
Bekræftelse af omdrejningstæller
Denne procedure vises ikke, hvis GPS eller Ingen er valgt som
hastighedskilde.
Sammenlign med kørende motor (eller motorer)
omdrejninger/minut-visningerne på manøvrepultstyringen
med omdrejningstælleren (eller omdrejningstællerne) på
bådens instrumentbræt.
Hvis tallene for omdrejninger/minut ikke stemmer overens,
kan der være et problem med NMEA 2000 hastighedskilden
eller forbindelsen.
Gennemgang af resultaterne af Havneguide
De værdier, du valgte, da du udførte Havneguide, vises.
1 Gennemgå resultaterne af Havneguide.
2 Vælg eventuelle forkerte værdier.
3 Ret værdien.
4 Gentag trin 2 og 3 for alle forkerte værdier.
5 Vælg Udført, når du er færdig med at gennemgå værdierne.
Havprøvningsguide
Havprøvningsguide konfigurerer autopilotens grundlæggende
sensorer, og det er meget vigtigt at fuldføre guiden under
forhold, der er passende for din båd.
Vigtige overvejelser i forbindelse med Havprøvningsguide
Udførelsen af Havprøvningsguide skal ske i roligt vand. Da
kriteriet for roligt vejr afhænger af din båds størrelse og form,
skal du, inden du påbegynder Havprøvningsguide, føre båden til
et passende sted.
• Båden må ikke vippe, når den ikke er i fart, eller kun bevæger
sig meget langsomt.
• Båden må ikke påvirkes af vinden i betydelig grad.
Mens du udfører Havprøvningsguide, skal du holde øje med
følgende.
• Vægten på båden skal holdes balanceret. Mens du
gennemfører et af trinene i Havprøvningsguide, må du ikke
bevæge dig rundt på båden.
Udførelse af havprøvningsguiden
1 Før båden til et åbent område med roligt vand.
Trykt i Taiwan
190-02054-36_0A
2 Vælg en funktion:
3
4
5
6
• Fra en manøvrepultstyring skal du vælge Menu >
Opsætning > Forhandlerkonfiguration af autopilot >
Guider > Havprøvningsguide.
• På en plotter skal du vælge Indstillinger > Mit fartøj >
Installation og opsætning af autopilot > Guider >
Havprøvningsguide > Start.
Vælg en funktion:
• På en planende motorbåd med hastighedskilden sat til
Tach. - NMEA 2000 eller virksomhedsspecifikke eller
Omdrejningstæller skal du konfigurere planingomdrejninger/minut.
• På en planende motorbåd med hastighedskilden sat til
GPS skal du konfigurere planing-omdrejninger/minut.
• På en motorbåd med hastighedskilden sat til Tach. NMEA 2000 eller virksomhedsspecifikke,
Omdrejningstæller eller GPS skal du konfigurere den
høje omdrejninger/minut-grænse.
• På en motorbåd med hastighedskilden sat til GPS skal du
konfigurere den maksimale hastighed.
Kalibrer kompasset (Kalibrering af kompas, side 2).
Udfør proceduren Autotuning (Udførelse af proceduren for
Autotuning, side 2).
Indstil nord (Indstilling af nord, side 2), hvis GPSkursoplysninger er tilgængelige, eller finjuster kursen
(Finjustering af kurs, side 3), hvis GPS-kursoplysninger er
tilgængelige.
Kalibrering af kompas
1 Vælg en funktion:
• Hvis du udfører denne procedure som del af
Havprøvningsguide, skal du vælge Start.
• Hvis du udfører denne procedure uden for
Havprøvningsguide på en manøvrepultstyring, skal du
fra retningsskærmen vælge Menu > Opsætning >
Forhandlerkonfiguration af autopilot >
Kompasopsætning > Kalibrer kompas > Start.
• Hvis du udfører denne procedure uden for
Havprøvningsguide på en plotter, skal du vælge
Indstillinger > Mit fartøj > Installation og opsætning af
autopilot > Kompasopsætning > Kalibrering af
kompas > Start.
2 Følg vejledningen, indtil kalibreringen er fuldført, og sørg for
at holde båden så stabil og flad som muligt.
Båden må ikke krænge over under kalibrering.
3 Vælg en funktion:
• Hvis kalibreringen fuldføres korrekt på en
manøvrepultstyring, skal du vælge Udført.
• Hvis kalibreringen fuldføres korrekt på en plotter, skal du
vælge OK.
• Hvis kalibreringen ikke lykkes, skal du vælge Prøv igen
og gentage trin 1 til 3.
Når kalibreringen er fuldført, vises en værdi. En værdi på 100
angiver, at CCU'en er blevet installeret i et perfekt magnetisk
miljø og er kalibreret korrekt. Hvis denne værdi er lav, skal du
muligvis flytte CCU'en og kalibrere kompasset igen.
Udførelse af proceduren for Autotuning
Inden du påbegynder denne procedure, skal du have et stort
område med åbent vand til rådighed.
1 Indstil gasspjældet, så båden sejler med en typisk cruisinghastighed (under planingshastigheden), hvor båden reagerer
let på styring.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du udfører denne procedure som del af
Havprøvningsguide, skal du vælge Start.
2
• Hvis du udfører denne procedure uden for
Havprøvningsguide på en manøvrepultstyring, skal du
på retningsskærmen vælge Menu > Opsætning >
Forhandlerkonfiguration af autopilot > Tuning af
autopilot > Autotuning > Start.
• Hvis du udfører denne procedure uden for
Havprøvningsguide på en plotter, skal du vælge
Indstillinger > Mit fartøj > Installation og opsætning af
autopilot > Tuning af autopilot > Autotuning > Start.
Båden udfører et antal zigzag-bevægelser, mens Autotuning
udføres.
3 Når proceduren er fuldført, skal du følge instruktionerne på
skærmen.
Vælg
en funktion:
4
• Hvis Autotuning proceduren mislykkes, men du ikke har
nået den maksimale cruising-hastighed, skal du gentage
trin 1 til 3, indtil Autotuning proceduren lykkes.
• Hvis Autotuning proceduren mislykkes, og du har nået
den maksimale cruising-hastighed, skal du reducere
hastigheden til den oprindelige Autotuning hastighed og
vælge Skift autotuning for at påbegynde en alternativ
procedure.
Når Autotuning proceduren er fuldført, vises gain-værdierne. Du
kan bruge disse værdier til at bestemme kvaliteten af Autotuning
proceduren.
Gain-værdier for Autotuning
Når proceduren Autotuning er fuldført, kan du gennemse gainværdierne, der vises på manøvrepultstyringen. Du kan notere
disse tal som reference, hvis du vil køre autotuningsproceduren
på et senere tidspunkt, eller hvis du vil justere gainindstillingerne manuelt (anbefales ikke) (Justering af
autopilotens gain-indstillinger, side 3).
Gain: Angiver, hvor tæt autopiloten holder kursen, og hvor
aggressivt den foretager drejninger.
Rorkompensation: Angiver, hvor aggressivt autopiloten justerer
eventuel overstyring efter at have foretaget en drejning.
Indstilling af nord
Inden du påbegynder denne procedure, skal du have et stort
område med åbent vand til rådighed.
Denne procedure vises, hvis autopiloten er sluttet til en valgfri
GPS-enhed, og enheden har hentet en GPS-position. Under
denne procedure retter autopiloten kompasretningen ind i
forhold til oplysninger om kurs over grunden (COG) fra GPSenheden.
Hvis du ikke har tilsluttet en GPS-enhed, bliver du bedt om at
finjustere kursen (Finjustering af kurs, side 3).
1 Sejl båden ved cruising-fart lige frem.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du udfører denne procedure som del af
Havprøvningsguide, skal du vælge Start.
• Hvis du udfører denne procedure uden for
Havprøvningsguide på en manøvrepultstyring, skal du
fra retningsskærmen vælge Menu > Opsætning >
Forhandlerkonfiguration af autopilot >
Kompasopsætning > Indstil Nord > Start.
• Hvis du udfører denne procedure uden for
Havprøvningsguide på en plotter, skal du vælge
Indstillinger > Mit fartøj > Installation og opsætning af
autopilot > Kompasopsætning > Indstil Nord > Start.
Fortsæt
med at sejle båden ved cruising-hastighed i en lige
3
linje og følge instruktionerne på skærmen.
4 Vælg en funktion:
• Når kalibreringen er fuldført, skal du vælge Udført.
Konfiguration af autopiloten
• Hvis kalibreringen ikke blev udført korrekt, skal du
gentage trin 1 til 3.
Finjustering af kurs
Denne procedure vises kun, hvis du ikke har sluttet en valgfri
GPS-enhed til autopiloten. Hvis autopiloten er sluttet til en GPSenhed, som har hentet en GPS-position, bliver du i stedet bedt
om at indstille nord (Indstilling af nord, side 2).
1 Vælg en funktion:
• Hvis du udfører denne procedure som del af
Havprøvningsguide, skal du gå videre til trin 3.
• Hvis du udfører denne kalibrering uden for
Havprøvningsguide på en manøvrepultstyring, skal du
fra retningsskærmen vælge Menu > Opsætning >
Forhandlerkonfiguration af autopilot >
Kompasopsætning > Finjustering af kurs.
• Hvis du udfører denne kalibrering uden for
Havprøvningsguide på en plotter, skal du vælge
Indstillinger > Mit fartøj > Installation og opsætning af
autopilot > Kompasopsætning > Finjustering af kurs >
Start.
2 Fortsæt finjustering af kurs, indtil der vises den korrekte kurs,
som er bestemt af en pålidelig retningsindikator, som f.eks.
skibets kompas eller et håndholdt kompas.
Vælg
Retur.
3
Test og justering af konfigurationen
BEMÆRK
Test autopiloten ved lav hastighed. Når autopiloten er blevet
testet og indstillet ved lav hastighed, skal den testes ved højere
hastighed for at simulere normale driftsbetingelser.
1 Sejl båden i en bestemt retning med autopiloten aktiveret
(holde kurs).
Båden slingrer måske en smule, men den bør ikke slingre i
betydelig grad.
2 Drej båden i en retning ved hjælp af autopiloten, og observer
adfærden.
Båden skal dreje jævnt, ikke for hurtigt eller for langsomt.
Når du drejer båden med autopiloten, skal båden nærme sig
og lægge sig på den ønskede kurs med minimal drejning og
slingren.
3 Vælg en funktion:
• Hvis båden drejer for hurtigt eller for trægt, skal du justere
autopilotens accelerationsbegrænser (Justering af
indstillinger for accelerationsbegrænseren, side 3).
• Hvis kursen holdes med betydelig slingren, eller båden
ikke korrigerer ved drejning, skal du justere autopilotens
gain-indstilling (Justering af autopilotens gain-indstillinger,
side 3).
• Hvis båden drejer jævnt, kursen holdes næsten eller helt
uden slingren, og båden justerer kursen korrekt, er
konfigurationen korrekt. Ingen yderligere justering er
nødvendig.
Justering af indstillinger for accelerationsbegrænseren
1 På en manøvrepultstyring skal du aktivere
Forhandlertilstand (Aktivering af forhandleropsætning på
manøvrepultstyringen, side 4).
2 Vælg en funktion:
• På en manøvrepultstyring skal du fra retningsskærmen
vælge Menu > Opsætning > Forhandlerkonfiguration af
autopilot > Tuning af autopilot >
Accelerationsbegrænser.
• På en plotter skal du vælge Indstillinger > Mit fartøj >
Installation og opsætning af autopilot > Tuning af
autopilot > Acceleration begrænser.
Konfiguration af autopiloten
3 Vælg en funktion:
• Øg indstillingen, hvis autopiloten drejer for hurtigt.
• Formindsk indstillingen, hvis autopiloten drejer for
langsomt.
Når du justerer accelerationsbegrænseren manuelt, skal du
foretage forholdsvis små justeringer. Test ændringen, inden
du foretager yderligere justeringer.
4 Test autopilotkonfigurationen.
5 Gentag trin 2 til 4, indtil autopilotens funktion er
tilfredsstillende.
Justering af autopilotens gain-indstillinger
Autopilotens gain-indstillinger indstilles under proceduren
Autotuning. Justering af disse værdier anbefales ikke, og du bør
registrere de værdier, der er indstillet af proceduren Autotuning,
før du foretager ændringer.
1 På en manøvrepultstyring skal du aktivere
Forhandlertilstand (Aktivering af forhandleropsætning på
manøvrepultstyringen, side 4).
2 Vælg en funktion:
• På en manøvrepultstyring skal du fra retningsskærmen
vælge Menu > Opsætning > Forhandlerkonfiguration af
autopilot > Tuning af autopilot > Rorfølsomhed.
• På en plotter skal du vælge Indstillinger > Mit fartøj >
Installation og opsætning af autopilot > Tuning af
autopilot > Rorfølsomhed.
Vælg
en indstilling baseret på bådtypen:
3
• Hvis du har en sejlbåd, en motorbåd med deplacementskrog eller en motorbåd med hastighedskilden sat til
Ingen, skal du vælge Gain og justere, hvor tæt roret
holder kursen og foretager drejninger.
Hvis du indstiller denne værdi for højt, kan autopiloten
være for overaktiv, fordi den hele tiden forsøger at justere
kursen ved den mindste afvigelse. En overaktiv autopilot
kan dræne batteriet hurtigere end normalt.
• Hvis du har en sejlbåd, en motorbåd med deplacementskrog eller en motorbåd med hastighedskilden sat til
Ingen, skal du vælge Rorkompensation og justere, hvor
tæt roret korrigerer drejning ind i svinget.
Hvis du indstiller denne værdi for lavt, kan autopiloten
overdrive drejningen igen, når den forsøger at
kompensere for den oprindelige drejning.
• Hvis du har en planende motorbåd med hastighedskilden
sat til Tach. - NMEA 2000 eller virksomhedsspecifikke,
Omdrejningstæller eller GPS, skal du vælge Lav
hastighed eller Høj hastighed og justere, hvor tæt roret
holder kursen og foretager drejninger ved lav hastighed
eller høj hastighed.
Hvis du indstiller denne værdi for højt, kan autopiloten
være for overaktiv, fordi den hele tiden forsøger at justere
kursen ved den mindste afvigelse. En overaktiv autopilot
kan dræne batteriet hurtigere end normalt.
• Hvis du har en planende motorbåd med hastighedskilden
sat til Tach. - NMEA 2000 eller virksomhedsspecifikke,
Omdrejningstæller eller GPS, skal du vælge
Kompensation ved lav hastighed eller Kompensation
ved høj hastighed for at justere, hvor tæt roret korrigerer
drejning ind i svinget.
Hvis du indstiller denne værdi for lavt, kan autopiloten
overdrive drejningen igen, når den forsøger at
kompensere for den oprindelige drejning.
4 Test autopilotkonfigurationen, og gentag trin 2 og 3, indtil
autopilotens funktion er tilfredsstillende.
3
Avancerede konfigurationsindstillinger
Du kan køre autotuning-processen, kalibrere kompasset og
definere nord på autopiloten uden at køre guiderne. Du kan
også definere hver enkelt indstilling for sig uden at køre
konfigurationsprocedurerne.
Aktivering af forhandleropsætning på manøvrepultstyringen
De avancerede konfigurationsmuligheder er ikke tilgængelige på
manøvrepultstyringen under normale forhold. For at kunne
bruge autopilotens avancerede konfigurationsindstillinger skal
du aktivere Forhandlertilstand.
Aktivering af Forhandlertilstand for at bruge
konfigurationsindstillingerne er ikke nødvendigt på en plotter.
1 På en manøvrepultstyring skal du fra retningsskærmen
vælge Menu > Opsætning > System >
Systemoplysninger.
2 Hold den midterste tast nede i 5 sekunder.
Forhandlertilstand vises.
3 Vælg Tilbage > Tilbage.
Hvis indstillingen Forhandlerkonfiguration af autopilot er
tilgængelig på skærmbilledet Opsætning, er proceduren
vellykket.
Manuel kørsel af de automatiserede konfigurationsprocesser
1 På en manøvrepultstyring skal du aktivere
Forhandlertilstand (Aktivering af forhandleropsætning på
manøvrepultstyringen, side 4).
2 Vælg en funktion:
• På en manøvrepultstyring skal du fra retningsskærmen
vælge Menu > Opsætning > Forhandlerkonfiguration af
autopilot.
• På en plotter skal du vælge Indstillinger > Mit fartøj >
Installation og opsætning af autopilot > Tuning af
autopilot.
3 Vælg en automatisk proces:
• Du kan starte kompaskalibreringsprocedurer ved at vælge
Kompasopsætning > Kalibrering af kompas
(Kalibrering af kompas, side 2).
• Du kan starte procedurerne for definering af nord ved at
vælge Kompasopsætning > Indstil Nord (Indstilling af
nord, side 2).
• Du kan starte proceduren for automatisk tuning af
autopilot ved at vælge Tuning af autopilot > Autotuning
(Udførelse af proceduren for Autotuning, side 2).
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Manuel definition af individuelle konfigurationsindstillinger
Konfiguration af visse indstillinger kan kræve, at du ændrer
andre indstillinger. Se afsnittet med detaljerede
konfigurationsindstillinger, før du ændrer nogen
indstillingerDetaljerede konfigurationsindstillinger, side 4.
1 På en manøvrepultstyring skal du aktivere
Forhandlertilstand (Aktivering af forhandleropsætning på
manøvrepultstyringen, side 4).
2 Vælg en funktion:
• På en manøvrepultstyring skal du fra retningsskærmen
vælge Menu > Opsætning > Forhandlerkonfiguration af
autopilot.
• På en plotter skal du vælge Indstillinger > Mit fartøj >
Installation og opsætning af autopilot.
3 Vælg en indstillingskategori.
4 Vælg en indstilling, du vil konfigurere.
4
Der findes beskrivelser af de enkelte indstillinger i denne
brugervejledning (Detaljerede konfigurationsindstillinger,
side 4).
5 Konfigurer indstillingens værdi.
Detaljerede konfigurationsindstillinger
Selv om hele konfigurationen typisk udføres automatisk ved
hjælp af guider, kan alle indstillinger tilpasses manuelt for at
finjustere autopiloten.
BEMÆRK: Visse indstillinger vises muligvis ikke, afhængigt af
konfigurationen af autopiloten.
BEMÆRK: På en motorbåd skal du, hver gang du ændrer
indstillingen Kilde til hastighed, holde øje med indstillingerne for
Lav omdr./m.gr., Høj omdr/m.gr., Plan.-omdr/m.,
Planingshastighed eller Maks. fart, hvor det er relevant, og du
skal udføre autotuningsproceduren igen (Udførelse af
proceduren for Autotuning, side 2).
Indstillinger for tuning af autopilot
Fra en manøvrepultstyring skal du vælge Menu > Opsætning >
Forhandlerkonfiguration af autopilot > Tuning af autopilot.
På en plotter skal du vælge Indstillinger > Mit fartøj >
Installation og opsætning af autopilot > Tuning af autopilot.
Accelerationsbegrænser: Giver dig mulighed for at begrænse
hastigheden i autopilotstyrede drejninger. Du kan øge
procenten for at begrænse drejningshastigheden, og
reducere procenten for at tillade en højere
drejningshastighed.
Indstillinger for hastighedskilde
BEMÆRK: Indstillinger for hastighedskilde er kun tilgængelige
for speedbåde.
Fra en manøvrepultstyring skal du vælge Menu > Opsætning >
Forhandlerkonfiguration af autopilot > Opsætning af
hastighedskilde.
På en plotter skal du vælge Indstillinger > Mit fartøj >
Installation og opsætning af autopilot > Opsætning af
hastighedskilde.
Kilde til hastighed: Giver dig mulighed for at vælge
hastighedskilde.
Verifikation af omdrejningstæller: Giver dig mulighed for at
sammenligne omdrejninger/minut-visningerne på
manøvrepultstyringen med omdrejningstælleren på bådens
instrumentbræt. Denne indstilling gælder kun for
manøvrepultstyringen.
Plan.-omdr/m.: Giver dig mulighed for at justere omdrejninger/
minut-visningen på manøvrepultstyringen på det tidspunkt,
hvor båden skifter fra deplacement sejlads til planende
sejlads. Hvis værdien ikke svarer til værdien på
manøvrepultstyringen, kan du justere værdien.
Lav omdr./m.gr.: Giver dig mulighed for at justere bådens
laveste omdrejninger/minut-punkt. Hvis værdien ikke svarer til
værdien på manøvrepultstyringen, kan du justere værdien.
Høj omdr/m.gr.: Giver dig mulighed for at justere bådens
højeste omdrejninger/minut-punkt. Hvis værdien ikke svarer
til værdien på manøvrepultstyringen, kan du justere værdien.
Planingshastighed: Giver dig mulighed for at justere bådens
planingshastighed. Hvis værdien ikke svarer til værdien på
manøvrepultstyringen, kan du justere værdien.
Maks. fart: Giver dig mulighed for at justere bådens
maksimumhastighed. Hvis værdien ikke svarer til værdien på
manøvrepultstyringen, kan du justere værdien.
Indstillinger for rorfølsomhed
BEMÆRK: Hvis du indstiller disse værdier for højt eller for lavt,
kan autopiloten blive overaktiv, fordi den hele tiden forsøger at
justere kursen ved den mindste afvigelse. En overaktiv autopilot
Konfiguration af autopiloten
kan forårsage for stor slitage på pumpen og dræne batteriet
hurtigere end normalt.
Fra en manøvrepultstyring skal du vælge Menu > Opsætning >
Forhandlerkonfiguration af autopilot > Rorfølsomhed.
På en plotter skal du vælge Indstillinger > Mit fartøj >
Installation og opsætning af autopilot > Rorfølsomhed.
BEMÆRK: Disse indstillinger gælder kun for motorbåde med
deplacement-skrog og motorbåde, hvor hastighedskilden er
indstillet til Ingen.
Gain: Giver dig mulighed for at justere, hvor tæt roret holder en
kurs og foretager drejninger.
Rorkompensation: Giver dig mulighed for at justere, hvor tæt
roret korrigerer drejning i vendinger. Hvis du indstiller denne
værdi for lavt, kan autopiloten overdrive drejningen, når den
forsøger at kompensere for den oprindelige drejning.
BEMÆRK: Disse indstillinger gælder kun for planende
motorbåde med hastighedskilden sat til Tach. - NMEA 2000 eller
virksomhedsspecifikke, Omdrejningstæller eller GPS.
Lav hastighed: Giver dig mulighed for at indstille
rorfølsomheden ved lave hastigheder. Denne indstilling
gælder, når fartøjet sejler under planingshastigheden.
Kompensation ved lav hastighed: Giver dig mulighed for at
indstille rorkompensationen ved lave hastigheder. Denne
indstilling gælder, når fartøjet sejler under
planingshastigheden.
Høj hastighed: Giver dig mulighed for at indstille
rorfølsomheden ved høje hastigheder. Denne indstilling
gælder, når fartøjet sejler over planingshastigheden.
Kompensation ved høj hastighed: Giver dig mulighed for at
indstille rorkompensationen ved høje hastigheder. Denne
indstilling gælder, når fartøjet sejler over
planingshastigheden.
Indstillinger for styringssystem
Fra en manøvrepultstyring skal du vælge Menu > Opsætning >
Forhandlerkonfiguration af autopilot > Opsætning af
styringssystem.
På en plotter skal du vælgeIndstillinger > Mit fartøj >
Installation og opsætning af autopilot > Opsætning af
styringssystem.
Giver dig mulighed for at indstille, hvilken retning autopiloten
skal bevæge roret i for at dreje fartøjet mod bagbord og
styrbord. Du kan teste og vende styreretningen, hvis det er
nødvendigt.
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GHP™, GHC™, Reactor™ og Shadow
Drive™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse
varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
Konfiguration af autopiloten
5
© 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising