Garmin | GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack | Installation guide | Garmin GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack Installationsvejledning

Garmin GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack Installationsvejledning
Noter serienumrene for hver komponent af hensyn til
registrering og garanti.
Nødvendigt værktøj
GHP Compact
Reactor™ Hydraulic
™
Installationsvejledning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.
Autopiloten er et værktøj, der forøger dine muligheder for at
betjene din båd. Den fritager dig ikke for ansvaret for at betjene
din båd på sikker vis. Undgå navigationsmæssige farer, og lad
aldrig manøvrepulten være ubemandet.
Vær altid parat til omgående at overtage den manuelle styring af
din båd.
Lær at betjene autopiloten i roligt og farefrit åbent vand.
Udvis forsigtighed, når du betjener autopiloten ved høj hastighed
i nærheden af farer i vandet som f.eks. kajer, pæle og andre
både.
FORSIGTIG
Vær opmærksom under brugen på varm motor og
solenoidkomponenter, samt risikoen for at blive indfanget af
bevægelige dele.
Hvis udstyret ikke installeres og vedligeholdes i henhold til disse
instruktioner, kan det medføre personskader eller skader på
udstyret.
BEMÆRK
Hvis du vil undgå skader på din båd, skal autopilotsystemet
installeres af en kvalificeret marinemontør. Fagviden om den
hydrauliske styrings komponenter samt marineelektriske
systemer er påkrævet for at udføre korrekt installation.
Sikkerhedsbriller
Boremaskine og bor
Skruenøgler
90 mm (3,5 tommer) hulsav eller et roterende skæreværktøj
(til installation af en manøvrepultstyring (ekstraudstyr))
• Skævbider/afisoleringstang
• Stjerneskruetrækker og skruetrækker til lige kærv
• Kabelklemmer
• Single Pole Single Throw (SPST) afbryder (beregnet til at
blive brugt til at tilsidesætte autopiloten, når der ikke
installeres en Shadow Drive™ ventil)
• Vandtætte kabeltilslutninger (kabelmøtrikker) eller
varmekrymperør og en varmepistol
• Marineforsegler
• Korrosionshæmmende spray til brug i både
• Bærbart eller håndholdt kompas (til test for magnetisk
interferens)
• Hydraulikslange med maskinkrympede eller udskiftelige
fittings med en mindste normering på 1000 lbf/in2
• Hydrauliske T-fittings
• Linjeafbryderventiler til hydraulik
• Hydraulikvæske
• Gevindforsegler
• Hydraulikudluftningsudstyr
• Ikke-limende smørelse (valgfrit)
BEMÆRK: Monteringsskruer medfølger til
hovedkomponenterne i autopilotsystemet. Hvis de medfølgende
skruer ikke passer til monteringsfladen, skal du selv fremskaffe
skruer af korrekt type.
Overvejelser om montering og tilslutning
Autopilotkomponenterne forbindes med hinanden og til strøm
ved hjælp af de medfølgende kabler. Sørg for, at de korrekte
kabler når frem til hver enkelt komponent, og at placeringen af
den enkelte komponent er acceptabel, før du monterer nogen af
komponenterne.
Overvejelser om montering af manøvrepultstyring
En dedikeret manøvrepultstyring medfølger ikke i alle
autopilotpakker. Hvis du installerer autopiloten uden en
dedikeret manøvrepultstyring, skal autopilot-CCU'en sluttes til
det samme NMEA 2000 netværk som en kompatibel Garmin
plotter for at konfigurere og betjene autopilotsystemet.
®
Installationsforberedelse
Autopilotsystemet består af flere komponenter. Du bør sætte dig
ind i overvejelserne om montering og tilslutning af komponenter,
før du begynder installationen. Du skal vide, hvordan
komponenterne fungerer sammen for at kunne planlægge
installationen i din båd korrekt.
Du kan se layout-diagrammerne (Strøm- og datalayout,
side 3) for at forstå overvejelserne om montering tilslutning.
Læg alle komponenterne ud på båden, når du planlægger
installationen, for at sikre at kablerne kan nå frem til hver enkelt
komponent. Hvis det er nødvendigt, kan forlængerkabler
(sælges separat) til forskellige komponenter fås hos din Garmin
forhandler eller på www.garmin.com.
®
Januar 2016
•
•
•
•
BEMÆRK
Denne enhed skal monteres på et sted, der ikke er udsat for
ekstreme temperaturer eller betingelser. Temperaturområdet for
denne enhed er angivet i produktspecifikationerne. Længere tids
påvirkning ved temperaturer uden for det angivne
temperaturområde, ved opbevaring eller drift, kan forårsage fejl
på enheden. Fejl og relaterede konsekvenser, der skyldes
ekstreme temperaturer, er ikke dækket af garantien.
Monteringsoverfladen skal være flad, så enheden ikke
beskadiges, når den monteres.
Manøvrepultstyringen kan planmonteres i instrumentbrættet ved
hjælp af den medfølgende hardware og skabelon. Når du
vælger et monteringssted, skal du tage højde for nedenstående.
• Monteringsstedet skal være under øjenhøjde for at give
optimalt udsyn, når du styrer fartøjet.
• Monteringsstedet skal give nem adgang til tasterne på
enheden.
Trykt i Taiwan
190-01831-76_0A
• Monteringsoverfladen skal være stærk nok til at understøtte
enhedens vægt og beskytte den mod kraftige vibrationer eller
stød.
• For at undgå forstyrrelse af et magnetisk kompas, må
enheden ikke placeres tættere på et kompas end den
sikkerhedsafstand for kompas, der er angivet i produktets
specifikationer.
• Området bag monteringsoverfladen skal give plads til føring
og tilslutning af kablerne.
Overvejelser om tilslutning af manøvrepultstyring
En dedikeret manøvrepultstyring medfølger ikke i alle
autopilotpakker. Hvis du installerer autopiloten uden en
dedikeret manøvrepultstyring, skal autopilot-CCU'en sluttes til
det samme NMEA 2000 netværk som en kompatibel Garmin
plotter for at konfigurere og betjene autopilotsystemet.
• Manøvrepultstyringen skal tilsluttes til NMEA 2000 netværket.
• Valgfri NMEA 0183 enheder, f.eks. vindsensorer,
vandhastighedssensorer eller GPS-enheder kan sluttes til
manøvrepultstyringen ved hjælp af et NMEA datakabel
(NMEA 0183 Overvejelser om tilslutning, side 10).
®
Overvejelser om montering og tilslutning af CCU
• CCU'en er den primære sensor i GHP Compact Reactor
Hydraulic autopilotsystemet. For at opnå den bedste ydeevne
skal du tage højde for nedenstående, når du vælger
monteringssted.
◦ Brug et håndholdt kompas til at teste for magnetisk
interferens i det område, hvor CCU'en skal monteres.
Hvis nålen på et håndholdt kompas flytter sig, når du
holder den der, hvor du vil montere CCU'en, er der
magnetisk interferens. Du må vælge en anden placering
og teste igen.
◦ CCU'en skal monteres på en stabil overflade for at få den
bedste ydeevne.
• Monteringsskruer medfølger med CCU'en. Hvis du anvender
andet monteringsudstyr end de medfølgende skruer, skal
udstyret være af god kvalitet og af rustfrit materiale eller
messing for at undgå magnetisk interferens med CCU'en.
Test monteringsudstyret sammen med et håndholdt kompas
for at sikre, at der ikke er magnetiske felter i udstyret.
Sådan finder du det bedste monteringssted
1 Skriv en liste med alle egnede monteringssteder til CCU'en,
hvor der ikke er jern, magneter eller kabler med høje
strømstyrker inden for 60 cm (2 fod).
En stor magnet, f.eks. en subwoofer-højttalermagnet, må
ikke være tættere end 1,5 m (5 fod) på disse steder.
Find
midtpunktet for bådens rotation, og mål afstanden
2
mellem rotationsmidtpunktet og hvert af de egnede
monteringssteder, du skrev ned i trin 1.
3 Vælg den placering, der er tættest på rotationsmidtpunktet.
Hvis mere end én placering er ca. samme afstand fra
rotationsmidtpunktet, skal du vælge den placering, som bedst
opfylder nedenstående.
• Den bedste placering er tættest på bådens midterlinje.
• Den bedste placering er lavt i båden.
• Den bedste placering er en smule fremme i båden.
Overvejelser om montering og tilslutning af ECU
• ECU'en kan monteres på en flad overflade i alle retninger.
• Der følger monteringsskruer med ECU'en, men måske er du
selv nødt til at skaffe andre skruer, hvis de medfølgende
skruer ikke egner sig til monteringsfladen.
• ECU'en skal monteres inden for 0,5 m (19 tommer) fra
pumpen.
◦ De kabler, der forbinder ECU'en med pumpen, må ikke
forlænges.
2
• ECU'en skal monteres på en placering, hvor den ikke kan
komme under vand eller blive udsat for kraftige vandsprøjt.
• ECU-strømkablet forbindes med bådbatteriet, og det kan
forlænges, hvis det er nødvendigt (Strømkabelforlængelser,
side 7).
Overvejelser om pumpemontering
Se diagrammerne over det hydrauliske layout i disse
instruktioner for at bestemme placering for pumpeinstallationen
(Hydrauliksystemudformninger, side 4).
• Pumpen skal monteres på et sted, hvortil du kan forlænge
bådens styringshydraulikledninger.
• Pumpen skal i videst mulige omfang monteres vandret.
• Hvis det er nødvendigt at montere pumpen lodret, skal de
hydrauliske tilslutninger vende opad.
Shadow Drive Overvejelser om montering
BEMÆRK: Shadow Drive er en sensor, du installerer i bådens
hydrauliske styrelinjer. Den registrerer, når du tager manuel
kontrol over roret og deaktiverer autopilot-funktionen.
BEMÆRK: Hvis din autopilotpakke ikke indeholder en Shadow
Drive, skal du installere en manuel afbryder til at deaktivere
autopiloten om nødvendigt.
• Shadow Drive skal monteres vandret og så lige som muligt,
med kabelklemmer til fastgørelse.
• Shadow Drive skal monteres mindst 305 mm (12 tommer)
væk fra magnetiske materialer og enheder, f.eks. højttalere
og elektriske motorer.
• Shadow Drive skal monteres tættere på manøvrepulten end
på pumpen.
• Shadow Drive skal monteres lavere end manøvrepulten, men
højere end pumpen.
• Shadow Drive må ikke tilsluttes direkte på fittingen på
manøvrepultens bagside. Der skal være et stykke slange
mellem fittingen på manøvrepulten og Shadow Drive.
• Shadow Drive må ikke tilsluttes direkte til et hydraulisk T-stik i
hydraulikledningen. Der skal være et stykke slange mellem et
T-stik og Shadow Drive.
• I en installation med enkelt manøvrepult må der ikke være et
T-stik mellem manøvrepult og Shadow Drive.
• I en installation med to styresteder skal du installere Shadow
Drive mellem pumpen og det hydrauliske T-stik, som fører til
den øvre og nedre manøvrepult, tættere på manøvrepulten
end pumpen.
• Shadow Drive skal installeres i enten styrbords styrelinje eller
bagbords styrelinje.
Shadow Drive må hverken installeres i returledningen eller i
højtryksledningen, hvis relevant.
Overvejelser om montering og tilslutning af autopilotaf­
bryder
Hvis din autopilotpakke ikke indeholder en Shadow Drive ventil,
skal du installere en manuel Single Pole Single Throw (SPST)
afbryder (medfølger ikke) til at deaktivere autopiloten om
nødvendigt.
Afbryderen skal installeres tæt på den primære manøvrepult, så
den er nem at komme til, mens du styrer båden.
Afbryderen skal være sluttet til de samme ledninger, der tilslutter
en Shadow Drive ventil.
Hvis det er nødvendigt, kan ledningerne forlænges med en 28
AWG-ledning (0,08 mm2).
Overvejelser om alarmmontering og ­tilslutning
• Alarmen skal monteres i nærheden af den primære
manøvrepult.
• Alarmen kan monteres under instrumentbrættet.
• Hvis det er nødvendigt, kan alarmledningerne forlænges med
en 28 AWG-ledning (0,08 mm2).
NMEA 2000 Overvejelser om tilslutning
• CCU'en og betjeningsenheden skal tilsluttes til et NMEA
2000 netværk.
• Hvis din båd ikke allerede har et NMEA 2000 netværk, kan
du oprette et ved hjælp af de medfølgende NMEA 2000
kabler og stik (Oprettelse af et grundlæggende NMEA 2000
netværk til autopilotsystemet, side 9).
• Hvis du vil bruge avancerede funktioner i autopiloten, kan
valgfri NMEA 2000 enheder, f.eks. en vindsensor, en
vandhastighedssensor eller en GPS-enhed, tilsluttes til
NMEA 2000 netværket.
Strøm- og datalayout
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
Punkt Beskrivelse
À
Á
Â
Vigtige overvejelser
Manøvrepultstyring (eller
kompatibel
Garmin plotter)
En dedikeret manøvrepultstyring medfølger
ikke i alle autopilotpakker. Hvis du installerer
autopiloten uden en dedikeret manøvrepultstyring, skal autopilot-CCU'en sluttes til det
samme NMEA 2000 netværk som en
kompatibel Garmin plotter for at konfigurere og
betjene autopilotsystemet.
Datakabel til
manøvrepultstyring
Dette kabel skal kun installeres, hvis du
tilslutter autopiloten til valgfri NMEA 0183
enheder, f.eks. en vindsensor, en vandhastighedssensor eller en GPS-enhed (NMEA 0183
Overvejelser om tilslutning, side 10).
NMEA 2000
strømkabel
Dette kabel skal kun installeres, hvis du
opretter et NMEA 2000 netværk. Installer ikke
dette kabel, hvis der er et eksisterende NMEA
2000 netværk på din båd.
NMEA 2000 strømkablet skal tilsluttes til en 9
til 16 V DC strømkilde.
Punkt Beskrivelse
Vigtige overvejelser
Ã
NMEA 2000
netværk
Manøvrepultstyringen eller den kompatible
Garmin plotter og CCU'en skal sluttes til et
NMEA 2000 netværk ved hjælp af de
medfølgende T-stik (NMEA 2000 Overvejelser
om tilslutning, side 3).
Hvis der ikke findes et NMEA 2000 netværk på
båden, kan du oprette et med de medfølgende
kabler og stik (Oprettelse af et grundlæggende
NMEA 2000 netværk til autopilotsystemet,
side 9).
Ä
ECU
ECU'en skal være placeret inden for 0,5 m (19
tommer) fra pumpen.
De kabler, der forbinder ECU'en med pumpen
må ikke forlænges.
Å
CCU
CCU'en kan monteres et sted, hvor den ikke
kommer under vand, tæt på bådens midtpunkt
i enhver retning (Overvejelser om montering
og tilslutning af CCU, side 2).
CCU'en skal placeres på afstand af kilder til
magnetisk interferens.
Æ
ECUstrømkabel
ECU'en skal tilsluttes til en 12-24 V DC
strømkilde. Hvis du vil forlænge dette kabel,
skal du bruge det korrekte ledningsmål
(Strømkabelforlængelser, side 7).
Ç
CCU-kabel
Hvis du vil forlænge dette kabel, så det kan nå
ECU'en, er et forlængerkabel (sælges separat)
muligvis nødvendigt (Overvejelser om
montering og tilslutning af CCU, side 2).
Dette kabel tilsluttes til alarmen og Shadow
Drive.
È
Pumpe
Pumpen skal være placeret inden for 0,5 m
(19 tommer) fra ECU'en.
Kablerne, der forbinder pumpen med ECU'en,
må ikke forlænges.
É
Alarm
Alarmen afgiver alarmlydsignaler fra autopilotsystemet og skal installeres i nærheden af den
primære manøvrepultstyring (Installation af
alarmen, side 8).
Shadow Drive
(valgfri)
Autopilotafbryder
(medfølger
ikke)
Shadow Drive skal installeres korrekt i den
hydrauliske styrelinje og tilsluttes til CCUkablet (Installation af Shadow Drive,
side 8).
Hvis din autopilotpakke ikke indeholder en
Shadow Drive ventil, skal du installere en
manuel Single Pole Single Throw (SPST)
afbryder (medfølger ikke) til at deaktivere
autopiloten om nødvendigt.
Komponentlayout
Layout for enkelt manøvrepult
BEMÆRK: Dette diagram er kun beregnet til planlægning. Hvis
det er nødvendigt, er specifikke forbindelsesdiagrammer
inkluderet i de detaljerede installationsvejledninger for hver
komponent.
Hydrauliske forbindelser vises ikke i dette diagram.
3
Punkt Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Manøvrepultstyring
Vigtige overvejelser
En dedikeret manøvrepultstyring medfølger
ikke i alle autopilotpakker. Hvis du installerer
autopiloten uden en dedikeret manøvrepultstyring, skal autopilot-CCU'en sluttes til det
samme NMEA 2000 netværk som en
kompatibel Garmin plotter for at konfigurere og
betjene autopilotsystemet.
Punkt Beskrivelse
NMEA 2000
netværk
Manøvrepultstyringen eller den kompatible
Garmin plotter og CCU'en skal sluttes til et
NMEA 2000 netværk ved hjælp af de
medfølgende T-stik (NMEA 2000 Overvejelser
om tilslutning, side 3).
Hvis der ikke findes et NMEA 2000 netværk på
båden, kan du oprette et med de medfølgende
kabler og stik (Oprettelse af et grundlæggende
NMEA 2000 netværk til autopilotsystemet,
side 9).
Å
CCU
CCU'en kan monteres et sted, hvor den ikke
kommer under vand, tæt på bådens midtpunkt
i enhver retning (Overvejelser om montering og
tilslutning af CCU, side 2).
CCU'en skal placeres på afstand af kilder til
magnetisk interferens.
Pumpe
ECU
12 til 24 V DC
batteri
ECU'en skal tilsluttes til en 12-24 V DC
strømkilde. Hvis du vil forlænge dette kabel,
skal du bruge det korrekte ledningsmål (Strømkabelforlængelser, side 7).
NMEA 2000 strømkablet skal tilsluttes til en 9
til 16 V DC strømkilde.
CCU
CCU'en kan monteres et sted, hvor den ikke
kommer under vand, tæt på bådens midtpunkt
i enhver retning (Overvejelser om montering og
tilslutning af CCU, side 2).
CCU'en skal placeres på afstand af kilder til
magnetisk interferens.
NMEA 2000
netværk
Manøvrepultstyringen eller den kompatible
Garmin plotter og CCU'en skal sluttes til et
NMEA 2000 netværk ved hjælp af de
medfølgende T-stik (NMEA 2000 Overvejelser
om tilslutning, side 3).
Hvis der ikke findes et NMEA 2000 netværk på
båden, kan du oprette et med de medfølgende
kabler og stik (Oprettelse af et grundlæggende
NMEA 2000 netværk til autopilotsystemet,
side 9).
Retningslinjer for layout for dobbelt manøvrepult
Vigtige overvejelser
Ä
Hydrauliksystemudformninger
BEMÆRK
Hvis styringssystemet i din båd ikke svarer til nogen af de viste
hydraulikdiagrammer i denne vejledning, og du er usikker på,
hvordan du skal montere pumpen, skal du kontakte Garmin
produktsupport.
Før du påbegynder installationsarbejdet med pumpen, skal du
fastslå, hvilken slags hydraulisk styringssystem din båd har. Der
er næsten ikke to både, der er ens, og du skal nøje overveje en
række vigtige aspekter af den eksisterende udformning, før du
bestemmer dig for et monteringssted til pumpen.
Vigtige overvejelser
• De tre hydrauliske porte på pumpen er 1/4 tomme NPT.
• Garmin anbefaler, at der bruges T-stik til at tilslutte
hydraulikledningerne til pumpen.
• Med henblik på nem deaktivering og afmontering af pumpen
anbefaler Garmin montering af lukkeventiler i
hydraulikledningerne imellem pumpemanifolden og Tstikkene.
• Teflon tape må ikke bruges på hydrauliske monteringsdele.
• Benyt et egnet gevindforseglingsmiddel på alle
gevindsamlinger i hydrauliksystemet.
®
Udformning ved enkelt manøvrepult uden servounderstøt­
telse
BEMÆRK: Dette diagram er kun beregnet til planlægning. Hvis
det er nødvendigt, er specifikke forbindelsesdiagrammer
inkluderet i de detaljerede installationsvejledninger for hver
komponent.
Hydrauliske forbindelser vises ikke i dette diagram.
Punkt Beskrivelse
Vigtige overvejelser
À
Manøvrepultstyring
En dedikeret manøvrepultstyring medfølger
ikke i alle autopilotpakker. Hvis du installerer
autopiloten uden en dedikeret manøvrepultstyring, skal autopilot-CCU'en sluttes til det
samme NMEA 2000 netværk som en
kompatibel Garmin plotter for at konfigurere og
betjene autopilotsystemet.
Á
12 til 24 V DC
batteri
ECU'en skal tilsluttes til en 12-24 V DC
strømkilde. Hvis du vil forlænge dette kabel,
skal du bruge det korrekte ledningsmål (Strømkabelforlængelser, side 7).
NMEA 2000 strømkablet skal tilsluttes til en 9
til 16 V DC strømkilde.
Â
Ã
4
Pumpe
ECU
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Shadow Drive
Styrbords ledning
Returledning
Pumpe
Bagbords ledning
Lukkeventiler
Manøvrepult
Styringscylinder
Udformning ved dobbelt manøvrepult uden servounderstøt­
telse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Shadow Drive
Styrbords ledning
Bagbords ledning
Returledning
Manøvrepult
Servomodul
Lukkeventiler
Pumpe
Styringscylinder
Enkelt manøvrepult med Uflex MasterDrive™ layout
®
FORSIGTIG
Når pumpen installeres i et system med en Uflex MasterDrive,
må du ikke skære eller klippe i højtryksledningen, der tilslutter
strømenheden til manøvrepulten for at undgå skade på person
eller materiel.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Returledning
Shadow Drive
Styrbords ledning
Bagbords ledning
Lukkeventiler
Pumpe
Øverste manøvrepult
Nederste manøvrepult
Styringscylinder
Udformning ved enkelt manøvrepult med servounderstøt­
telse
BEMÆRK
Pumpen skal monteres imellem cylinderen og servomodulet for
at fungere korrekt.
BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at afmontere
servomodulet for at få adgang til fittings, slanger og t-stykke til
udluftning.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Manøvrepult
Shadow Drive
Styrbords ledning
Styringscylindre
Bagbords ledning
Højtryksledning - MÅ IKKE SKÆRES OVER
Returledning
Lukkeventiler
Uflex MasterDrive strømenhed
Pumpe
Dobbelt manøvrepult med Uflex MasterDrive layout
FORSIGTIG
Når pumpen installeres i et system med en Uflex MasterDrive,
må du ikke skære eller klippe i højtryksledningen, der tilslutter
strømenheden til manøvrepulten for at undgå skade på person
eller materiel.
À
Á
Â
Styringscylindre
Bagbords ledning
Lukkeventiler
5
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Returledning
Pumpe
Shadow Drive
Styrbords ledning
Manøvrepulte
Uflex MasterDrive strømenhed
Højtryksledning - MÅ IKKE SKÆRES OVER
Installationsprocedurer
FORSIGTIG
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
8 Fjern betjeningsenheden fra det udskårne hul.
9 Bor de fire 2,8 mm (7/64 tommer) forboringshuller.
Hvis du monterer betjeningsenheden i fiberglas, skal du
bruge et forsænkningshoved som angivet i anvisningen.
10 Fjern resten af skabelonen.
11 Placer den medfølgende pakning på bagsiden af enheden.
Du kan smøre marineforsegler omkring pakningen for at
forhindre lækage bag instrumentbrættet (valgfrit).
12 Placer betjeningsenheden i det udskårne hul.
13 Fastgør betjeningsenheden på monteringsoverfladen ved
hjælp af de medfølgende skruer.
Hvis du monterer betjeningsenheden i fiberglas, skal du
bruge et rustfrit smøremiddel til skruerne som angivet i
anvisningen.
14 Tryk dekorationsrammen À på plads.
Når du har planlagt installationen af autopiloten på din båd og
har fundet en løsning på montering og ledningsføring for din
specifikke installation, kan du begynde at montere og tilslutte
komponenterne.
Installation af manøvrepultstyring
En dedikeret manøvrepultstyring medfølger ikke i alle
autopilotpakker. Hvis du installerer autopiloten uden en
dedikeret manøvrepultstyring, skal autopilot-CCU'en sluttes til
det samme NMEA 2000 netværk som en kompatibel Garmin
plotter for at konfigurere og betjene autopilotsystemet.
Du skal installere manøvrepultstyringen ved at montere den i
instrumentbrættet nær manøvrepulten og slutte den til et NMEA
2000 netværk.
Montering af betjeningsenheden
BEMÆRK
Hvis du monterer enheden i fiberglas, kan det anbefales at
bruge et forsænkningshoved til at bore en frigangsforsænkning
udelukkende i det øverste gelcoat-lag, når du borer
forboringshullerne. Dette modvirker, at gelcoat-laget revner, når
du strammer skruerne.
Skruer i rustfrit stål kan låse, når de skrues i glasfiber og
overspændes. Det anbefales at påføre skruerne et rustfrit ikkelimende smøremiddel, før de monteres.
Før du kan montere betjeningsenheden, skal du vælge et
monteringssted (Overvejelser om montering af
manøvrepultstyring, side 1).
1 Klip skabelonen til planmontering til, og kontroller, at den kan
være på den valgte monteringssted.
Skabelonen til planmontering følger med i produktæsken til
betjeningsenheden.
2 Fastgør skabelonen til det valgte monteringssted.
3 Hvis du planlægger at skære hullet med et roterende
skæreværktøj i stedet for en 90 mm (3,5 tommer) hulsav, skal
du bruge et borehoved på 10 mm (3/8 tommer) til at bore et
forboringshul som angivet på skabelonen for at starte
udskæringen af monteringsoverfladen.
4 Brug hulsaven eller det roterende skæreværktøj til at save
monteringsfladen langs indersiden af den stiplede linje, der er
tegnet på skabelonen.
5 Brug om nødvendigt en fil og sandpapir til at tilpasse hullets
størrelse.
6 Placer betjeningsenheden i det udskårne hul for at
kontrollere, at de fire monteringshuller på skabelonen er
placeret korrekt.
7 Hvis monteringshullerne ikke er korrekte, skal du markere de
korrekte placeringer for de fire monteringshuller.
6
Montering af CCU'en
1 Fastlæg monteringsstedet.
2 Brug CCU'en som skabelon, og marker placeringen af to
forboringshuller på monteringsoverfladen.
3 Brug et 3 mm (1/8 tommer) borehoved til at bore
forboringshullerne.
4 Brug de medfølgende skruer til at fastgøre CCU'en til
monteringsoverfladen.
BEMÆRK: Hvis du anvender andet monteringsudstyr end de
medfølgende skruer, skal udstyret være af god kvalitet og af
rustfrit materiale eller messing for at undgå magnetisk
interferens med CCU'en.
Test monteringsudstyret sammen med et håndholdt kompas
for at sikre, at der ikke er magnetiske felter i udstyret.
Installation af ECU'en
Montering af ECU'en
Inden du kan montere ECU'en, skal du vælge et sted og
bestemme den korrekte monteringshardware (Overvejelser om
montering og tilslutning af ECU, side 2).
1 Hold ECU'en i den tænkte monteringsposition, og marker
monteringshullernes position på monteringsunderlaget ved at
bruge ECU'en som skabelon.
2 Bor de fire huller gennem monteringsunderlaget med en
boremaskine, der egner sig til monteringsunderlaget og det
valgte monteringsudstyr.
3 Fastgør ECU'en til monteringsunderlaget ved hjælp af det
valgte monteringsudstyr.
Tilslutning af ECU til strøm
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
Du skal tilslutte ECU strømkablet direkte til bådbatteriet, hvis det
er muligt. Selvom det ikke anbefales, skal du, hvis du forbinder
strømkablet med en klemrække eller en anden kilde, forbinde
det gennem en 40 A-sikring.
Hvis du planlægger at føre ECU strømmen gennem en afbryder
eller omskifter i nærheden af manøvrepulten, skal du overveje at
bruge en korrekt dimensioneret relæ- og kontrolledning i stedet
for at forlænge ECU strømkablet.
1 Før den stikterminerede ende af ECU strømkablet til ECU,
men slut den ikke til ECU.
2 Før den stikfri ende af ECU strømkablet til bådens batteri.
Hvis ledningen ikke er lang nok, kan den forlænges
(Strømkabelforlængelser, side 7).
3 Tilslut den sorte ledning (-) til den negative (-) pol på
batteriet, og tilslut den røde ledning (+) til den positive (+) pol
på batteriet.
Først
når du har installeret alle de andre
4
autopilotkomponenter, skal du tilslutte strømkablet til ECU.
Strømkabelforlængelser
Strømkablet kan eventuelt forlænges ved hjælp af passende
ledningsmål til forlængelsen.
Vare
À
Á
Â
Vare
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Vare
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Beskrivelse
Sikring
Batteri
9 fod (2,7 m) ingen forlængelse
Beskrivelse
Splejsning
10 AWG (5,26 mm²) forlængerledning
Sikring
8 tommer (20,3 cm)
Batteri
8 tommer (20,3 cm)
Op til 15 fod (4,6 m)
Beskrivelse
Splejsning
Vare
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Beskrivelse
Splejsning
6 AWG (13,29 mm²) forlængerledning
Sikring
8 tommer (20,3 cm)
Batteri
8 tommer (20,3 cm)
Op til 36 fod (11 m)
Pumpeinstallation
Montering af pumpen
Før du kan montere pumpen, skal du vælge en placering
(Overvejelser om pumpemontering, side 2) og finde ud af,
hvilket monteringsudstyr der skal bruges (Nødvendigt værktøj,
side 1).
1 Hold pumpen i den tænkte monteringsposition, og marker
monteringshullernes position på monteringsunderlaget ved at
bruge pumpen som skabelon.
2 Bor de fire huller gennem monteringsunderlaget med en
boremaskine, der egner sig til monteringsunderlaget og det
valgte monteringsudstyr.
3 Fastgør pumpen til monteringsunderlaget ved hjælp af det
valgte monteringsudstyr.
Tilslutning af hydraulikledningerne til pumpen
Se layout-diagrammerne for at få hjælp
(Hydrauliksystemudformninger, side 4).
1 Afbryd de nødvendige ledninger fra det hydrauliske system.
2 Sæt et T-stik i systemets ledninger i styrbords og bagbords
side imellem manøvrepultens T-stik og styringscylinderen.
BEMÆRK: Hvis båden har et servomodul, skal du tilføje Tstikkene mellem servomodulet og styringscylinderen.
3 Fuldfør en handling:
• Hvis båden ikke har et servomodul, skal du tilføje
tilstrækkelig hydraulikslange til at tilslutte manøvrepultens
returfitting til pumpefittingen i midten.
• Hvis båden har et servomodul, skal du tilføje et T-stik til
returledningen i systemet mellem servomodulet og
manøvrepulten. Der bør allerede findes en returledning
mellem manøvrepulten og servomodulet.
4 Sæt hydraulikslange på den ubenyttede fitting på hvert T-stik,
så der er tilstrækkelig slangelængde til at nå fra T-stikket til
pumpens fittings.
5 Tilslut bagbords- og styrbordsledningens T-stik til de
tilhørende pumpefittings, som vist i layout-diagrammet for din
hydrauliske konfiguration.
6 Installer Shadow Drive i bagbord eller styrbord
hydraulikledningen mellem manøvrepulten og T-stikket
(Installation af Shadow Drive, side 8).
7 Installer en lukkeventil (medfølger ikke) i hver af de
hydraulikledninger, der er direkte forbundet med pumpen.
8 AWG (8,36 mm²) forlængerledning
Udluftning af hydraulikken
Sikring
BEMÆRK
Dette er en generel procedure for udluftning af et hydraulisk
styringssystem. Se i vejledningen fra producenten af
styringssystemet for at få nærmere oplysninger om udluftning af
systemet.
8 tommer (20,3 cm)
Batteri
8 tommer (20,3 cm)
Op til 23 fod (7 m)
Før du udlufter hydrauliksystemet, skal du kontrollere, at alle
slangekoblinger er korrekt monteret og strammet helt til.
1 Vælg en funktion:
• Hvis manøvrepultens reservoir indeholder for lidt væske,
skal du påfylde det efter behov.
7
• Hvis manøvrepultens reservoir indeholder for meget
væske, skal du fjerne den overskydende væske for at
undgå overløb under udluftningen.
2 Isæt en bypassslange mellem cylinderens udluftningsporte.
TIP: Hvis du bruger en klar plastikslange til denne bypass,
kan du observere luftbobler under udluftningsprocesserne.
3 Drej roret manuelt helt til bagbord.
4 Åbn begge bypassventiler ved cylinderfittingerne.
5 Drej manuelt langsomt roret imod bagbord i løbet af tre
minutter.
TIP: Du kan stoppe med at dreje, når du ikke længere ser luft
passere gennem bypassslangen.
6 Tænd for autopilotsystemet, og deaktiver Shadow Drive.
Se brugervejledningen for autopilotsystemet for at få flere
oplysninger om deaktivering af Shadow Drive.
(bagbord) på manøvrepultstyringen nede i mindst 10
7 Hold
sekunder.
TIP: Du kan stoppe med at holde
nede, når du ikke
længere ser luft passere gennem bypassslangen.
8 Luk begge bypassventiler ved cylinderfittingerne.
9 Fyld om nødvendigt væske på manøvrepultens reservoir.
10 Gentag trin 3 og 9 for styrbordsside.
(bagbord) på manøvrepultstyringen nede, indtil
11 Hold
styringen stopper, og Hydraul. pumpestop vises på
manøvrepultstyringen.
(styrbord) på manøvrepultstyringen nede, indtil
12 Hold
styringen stopper, og Hydraul. pumpestop vises på
manøvrepultstyringen.
13 Vælg en funktion:
• Hvis Hydraul. pumpestop ikke vises inden for 2 til 3
sekunder, efter cylinderen stopper, skal du gentage trin
1-13 for at udlufte systemet igen.
• Hvis Hydraul. pumpestop vises inden for 2 til 3 sekunder,
efter cylinderen stopper, er udluftningen af systemet
fuldført.
Når udluftningen af hydraulikken er fuldført, kan du genaktivere
Shadow Drive.
Brug hydrauliske stik (medfølger ikke) til installation af
Shadow Drive i den relevante hydrauliske linje.
Tilslutning af Shadow Drive til CCU'en
1 Før den stikfri ende af CCU-kablet til Shadow Drive.
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge de relevante
ledninger med 28 AWG-ledning (0,08 mm²).
2 Tilslut kabler, baseret på denne tabel.
Shadow Drive ledningsfarve
CCU-kabel: ledningsfarve
Rød (+)
Brun (+)
Sort (-)
Sort (-)
3 Lod og tildæk alle stikløse tilslutninger.
Sådan installeres en autopilotafbryder
Hvis din autopilotpakke ikke indeholder en Shadow Drive ventil,
skal du installere en manuel Single Pole Single Throw (SPST)
afbryder (medfølger ikke) til at deaktivere autopiloten om
nødvendigt.
1 Før den stikfri ende af CCU-kablet til afbryderen.
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge de relevante
ledninger med 28 AWG-ledning (0,08 mm²).
2 Tilslut kablerne, baseret på denne tabel.
Afbryderens ledningsfunktion
CCU-kabel: ledningsfarve
Positiv (+)
Brun (+)
Negativ (-)
Sort (-)
3 Lod og tildæk alle stikløse tilslutninger.
Autopiloten fungerer korrekt, når afbryderkontakterne er lukket.
Åbning af afbryderen deaktiverer autopiloten, så du kan styre
manuelt.
Installation af alarmen
Før du kan montere alarmen, skal du vælge et monteringssted
(Overvejelser om alarmmontering og -tilslutning, side 2).
1 Før alarmkablet frem til den stikfri ende af CCU-interconnectkablet.
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge de relevante
ledninger med 28 AWG-ledning (0,08 mm2).
2 Tilslut kablerne, baseret på denne tabel.
Korrosionsbeskyttelse
Farve på alarmledning
CCU-kabel: ledningsfarve
BEMÆRK
Forlæng samtlige komponenters levetid ved at påføre
korrosionsbeskyttelse på pumpen mindst to gange årligt.
Hvid (+)
Orange (+)
Sort (-)
Blå (-)
Påfør et korrosionsbeskyttelsesmiddel, som er egnet til brug på
både, på pumpen, når alle hydraulikforbindelser og elektriske
tilslutninger er udført, og der er lukket luft ud af
hydrauliksystemet.
Tilslutning af CCU'en
Før den orange og den blå ledning fra den stikløse del at
CCU-kablet til det sted, hvor du vil installere alarmen
(Installation af alarmen, side 8).
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge de relevante
ledninger med 0,08 mm2 (28 AWG) ledning.
Installation af Shadow Drive
Tilslutning af Shadow Drive til hydrauliksystemet
Inden du kan installere Shadow Drive, skal du vælge en
placering, hvor du vil tilslutte Shadow Drive til bådens
hydrauliske styresystem (Shadow Drive Overvejelser om
montering, side 2).
Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se diagrammerne
over det hydrauliske layout (Hydrauliksystemudformninger,
side 4).
8
3 Lod og tildæk alle stikløse tilslutninger.
4 Fastgør alarmen med kabelbindere eller andet
monteringsudstyr (medfølger ikke).
NMEA 2000 og autopilot-komponenterne
En dedikeret manøvrepultstyring medfølger ikke i alle
autopilotpakker. Hvis du installerer autopiloten uden en
dedikeret manøvrepultstyring, skal autopilot-CCU'en sluttes til
det samme NMEA 2000 netværk som en kompatibel Garmin
plotter for at konfigurere og betjene autopilotsystemet.
BEMÆRK
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000 netværk på din båd,
skulle det allerede være tilsluttet strømforsyningen. Du må ikke
tilslutte NMEA 2000 strømkablet til et eksisterende NMEA 2000
netværk, da der kun bør være tilsluttet én strømkilde til et NMEA
2000 netværk.
Du kan tilslutte CCU'en og manøvrepultstyringen (ekstraudstyr)
via et eksisterende NMEA 2000 netværk. Hvis du ikke har et
eksisterende NMEA 2000 netværk på båden, følger alle de
nødvendige dele til at oprette det med i autopilotpakken
(Oprettelse af et grundlæggende NMEA 2000 netværk til
autopilotsystemet, side 9).
Hvis du vil bruge avancerede funktioner i autopiloten, kan valgfri
NMEA 2000 enheder, som f.eks. en GPS-enhed, sluttes til
NMEA 2000 netværket.
Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000, bør du læse kapitlet
"NMEA 2000 Grundlæggende om netværk" i Teknisk reference
for NMEA 2000 produkter. Hvis du vil downloade dette
dokument, skal du vælge Manuals på produktsiden for enheden
på www.garmin.com.
Oprettelse af et grundlæggende NMEA 2000 netværk til
autopilotsystemet
BEMÆRK
Hvis du monterer et NMEA 2000 strømkabel, skal du tilslutte det
til bådens tændingskontakt eller gennem en anden
serieafbryder. NMEA 2000 enheder vil dræne batteriet, hvis
NMEA 2000 strømkablet tilsluttes direkte til batteriet.
En dedikeret manøvrepultstyring medfølger ikke i alle
autopilotpakker. Hvis du installerer autopiloten uden en
dedikeret manøvrepultstyring, skal autopilot-CCU'en sluttes til
det samme NMEA 2000 netværk som en kompatibel Garmin
plotter for at konfigurere og betjene autopilotsystemet.
1 Tilslut de tre medfølgende T-stik À side om side.
2 På det sted, hvor du planlægger at tilslutte CCU'en, skal du
frakoble den ene side af et NMEA 2000 T-stik à fra
3
4
5
2 Tilslut det medfølgende NMEA 2000 strømkabel Á til en
9-12 V DC-strømkilde  via en afbryder Ã.
3
4
5
6
Tilslut strømkablet til bådens tændingskontakt, hvis det er
muligt, eller før det gennem en linjeafbryder (medfølger ikke).
BEMÆRK: Forbindelsesledningen (uisoleret) på NMEA 2000
strømkablet skal tilsluttes til den samme jording som den
sorte ledning på NMEA 2000 strømkablet.
Tilslut NMEA 2000 strømkablet til et af T-stikkene.
Tilslut et af de medfølgende NMEA 2000 dropkabler Ä til et
af T-stikkene og til manøvrepultstyringen (ekstraudstyr) eller
til en kompatibel Garmin plotter Å.
Tilslut det andet medfølgende NMEA 2000 dropkabel til det
andet T-stik og til CCU'en Æ.
Slut han- og hunterminatorerne Ç til begge ender af de
kombinerede T-stik.
Tilslutning af autopilotkomponenterne til et eksisterende
NMEA 2000 netværk
En dedikeret manøvrepultstyring medfølger ikke i alle
autopilotpakker. Hvis du installerer autopiloten uden en
dedikeret manøvrepultstyring, skal autopilot-CCU'en sluttes til
det samme NMEA 2000 netværk som en kompatibel Garmin
plotter for at konfigurere og betjene autopilotsystemet.
1 Beslut dig for, hvor CCU'en À og manøvrepultstyringen
(ekstraudstyr) Á skal tilsluttes dit eksisterende NMEA 2000
backbone Â.
6
7
netværket.
Hvis det er nødvendigt, skal du tilslutte et NMEA 2000
backbone-forlængerkabel (medfølger ikke) til siden af det
frakoblede T-stik for at forlænge NMEA 2000 netværkets
backbone.
Føj et medfølgende T‑stik 3 for CCU'en til NMEA 2000
backbone ved at slutte det til siden af det afbrudte T‑stik eller
backbone-forlængelseskablet.
Før det medfølgende dropkabel Ä til CCU'en og til bunden af
det T-stik, du tilføjede i 4.
Hvis det medfølgende dropkabel ikke er langt nok, kan du
bruge et dropkabel, der er op til 6 m (20 fod) langt (medfølger
ikke).
Tilslut dropkablet til CCU'en og T-stikket.
Gentag om nødvendigt trin 2 til 6 for manøvrepultstyringen
(ekstraudstyr) eller en kompatibel Garmin plotter.
Tilslutning af valgfrie NMEA 2000 enheder til autopilotsystemet
Du kan bruge avancerede funktioner i autopilotsystemet ved at
tilslutte valgfrie NMEA 2000 kompatible enheder, f.eks. en
vindsensor, en vandhastighedssensor eller en GPS-enhed til
NMEA 2000 netværket.
BEMÆRK: Du kan tilslutte valgfri enheder, som ikke er NMEA
2000 -kompatible med betjeningsenheden via NMEA 0183
(NMEA 0183 Overvejelser om tilslutning, side 10).
1 Føj et T-stik yderligere (medfølger ikke) til NMEA 2000
netværket.
2 Slut den valgfrie NMEA 2000 enhed til T-stikket ved at følge
vejledningen, som fulgte med enheden.
Konfiguration
Autopiloten skal konfigureres og finindstilles til din båds
dynamik. Du kan bruge Havneguide og Havprøvningsguide på
manøvrepultstyringen eller en kompatibel Garmin plotter for at
konfigurere autopiloten.
Se den medfølgende konfigurationsvejledning for at få mere at
vide om konfiguration af autopiloten.
Appendiks
NMEA 0183 Ledningsdiagrammer
Manøvrepultstyringen medfølger ikke i alle autopilotpakker. Der
skal installeres en manøvrepultstyring i dit autopilotsystem for at
tilslutte NMEA 0183 enheder i overensstemmelse med disse
9
diagrammer. Hvis du installerer autopiloten uden en
manøvrepultstyring, skal alle NMEA enheder, som du har planer
om at bruge med autopilotsystemet, være sluttet til en
kompatibel Garmin plotter på samme NMEA 2000 netværk som
CCU'en. Se installationsvejledningen til din plotter for at få
oplysninger om NMEA 0183 tilslutning.
Disse forbindelsesdiagrammer er eksempler på forskellige
situationer, der kan opstå, når du tilslutter din NMEA 0183
enhed til manøvrepultstyringen.
NMEA 0183 Overvejelser om tilslutning
• Se installationsvejledningen til NMEA 0183-enheden for at
identificere sendeledningerne (Tx) A (+) og B (-) og
modtageledningerne (Rx) A (+) og B (-).
• Hver intern Rx- og Tx-port har to ledninger, med påskriften A
(+) og B (-) ifølge NMEA 0183-konventionen. De tilsvarende
ledninger A (+) og B (-) i hver intern port skal forbindes til
ledningerne A (+) og B (-) på NMEA 0183-enheden. Se
tabellen og ledningsdiagrammet, når du forbinder datakablet
til NMEA 0183-enheder.
• Du skal bruge 28-AWG-ledninger, der er skærmede og
snoede, hvis du behøver længere ledninger. Lod alle
forbindelser, og forsegl dem med varmekrymperør.
• Se Specifikationer, side 11 for at få vist en liste over de
godkendte NMEA 0183-sætninger, der sendes fra og til din
enhed.
• De interne NMEA 0183-porte og kommunikationsprotokoller
konfigureres på den tilsluttede Garmin enhed. Se NMEA
0183-afsnittet i brugervejledningen til plotteren for at få flere
oplysninger.
• Jordledningerne på NMEA 0183-datakablet og din NMEA
0183-enhed skal begge være tilsluttet jord.
• Når NMEA 0183-enheder tilsluttes med to sendeledninger og
to modtagerledninger, er det ikke nødvendigt, at NMEA 0183enhederne er sluttet til fælles jord.
• Når du tilslutter en NMEA 0183-enhed, der kun har én
sendeledning (Tx) eller én modtagerledning (Rx), skal NMEA
0183-enhederne være tilsluttet fælles jord.
• Til 2-vejskommunikation med en NMEA 0183-enhed er de
interne porte på NMEA 0183-datakablet ikke kædet sammen.
Hvis indgangen på NMEA 0183-enheden er forbundet til den
interne udgangsport 1 på datakablet, kan du forbinde
udgangsporten på din NMEA 0183-enhed til de interne
indgangsporte (port 1, port 2, port 3 eller port 4) på
ledningsnettet.
• Der er fire interne NMEA 0183-indgangsporte (Rx-porte) og
to interne NMEA 0183-udgangsporte (Tx-porte) på det
medfølgende NMEA 0183-datakabel. Du kan tilslutte én
NMEA 0183-enhed for hver intern Rx-port, så du kan sende
data til din Garmin enhed, og du kan tilslutte op til tre NMEA
0183-enheder parallelt til hver intern Tx-port, så de kan
modtage dataoutput fra din Garmin enhed.
To­vejs NMEA 0183 kommunikation
Â
Ã
Manøvrepultstyring
NMEA 0183 kompatibel enhed
Ledning Ledningsfarve for manøvrepultstyring - Funktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
NMEA 0183 kompatible
enheder - Funktion af
ledninger
Ikke relevant
Strøm
Ikke relevant
NMEA 0183 jord
Blå - Tx/A (+)
Rx/A (+)
Hvid - Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
Grøn - Rx/B (-)
Tx B (-)
BEMÆRK: Når en NMEA 0183 enhed tilsluttes med to
sendeledninger og to modtagerledninger, er det ikke
nødvendigt, at NMEA 2000 bussen og NMEA 0183 enheden er
sluttet til fælles jord.
Kun én modtagerledning
Hvis din NMEA 0183 kompatible enhed kun har én
modtagerledning (Rx), skal den tilsluttes til den blå ledning
(Tx/A) fra manøvrepultstyringen, og den hvide ledning (Tx/B) fra
manøvrepultstyringen skal ikke tilsluttes.
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 netværk (leverer strøm til manøvrepultstyringen)
12 V DC-strømkilde
Rorstyring
NMEA 0183 kompatibel enhed
Ledning Ledningsfarve for manøvrepultstyring- Funktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
NMEA 0183 kompatibel
enhed - ledningsfunktion
Ikke relevant
Strøm
Ikke relevant
NMEA 0183 jord
Blå - Tx/A (+)
Rx
Hvid - ikke tilsluttet
Ikke relevant
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
Grøn - Rx/B (-)
Tx/B (-)
BEMÆRK: Når du tilslutter en NMEA 0183 enhed, der kun har
én modtagerledning (Rx), skal NMEA 2000 bussen og NMEA
0183 enheden være tilsluttet fælles jord.
Kun én sendeledning
Hvis din NMEA 0183 kompatible enhed kun har én
sendeledning (Tx), skal den tilsluttes til den brune ledning (Rx/A)
fra manøvrepultstyringen, og den grønne ledning (Rx/B) fra
manøvrepultstyringen skal tilsluttes til NMEA 0183 jordingen.
À
Á
10
NMEA 2000 netværk (leverer strøm til manøvrepultstyringen)
12 V DC-strømkilde
Betjeningsenhed
Specifikation
Mål
Mål uden soldæksel (H × B ×
D)
110 x 115 x 30 mm (4,33 x 4,53 x
1,18 tommer)
Mål med soldæksel (H × B × D) 115 x 120 x 35,5 mm (4,53 x 4,72 x
1,40 tommer)
À
Á
Â
Ã
Vægt uden soldæksel
247 g (8,71 oz.)
Vægt med soldæksel
283 g (9,98 oz.)
Temperaturområde
Fra -15 til 70°C (fra 5 til 158°F)
Sikkerhedsafstand for kompas
209 mm (8,25 tommer)
Materiale
Kabinet: fuldt tætnet polycarbonat
Linse: glas med anti-refleksbehandling
Vandtæthed
IEC 60529 IPX7*
Strømforbrug
Maksimalt 2,5 W
Enhedens maksimale
spænding
32 V DC
NMEA 2000 netværk (leverer strøm til manøvrepultstyringen)
12 V DC-strømkilde
Rorstyring
NMEA 0183 kompatibel enhed
Ledning Ledningsfarve for manøvrepultstyring- Funktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
NMEA 0183 kompatible
enheder - Funktion af
ledninger
NMEA 2000 indgangsspænding 9 til 16 V DC
NMEA 2000 (LEN)
6 (300 mA ved 9 V DC)
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til 30 min.
Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Ikke relevant
Strøm
Grøn - Rx/B (-) (tilslut til NMEA
0183 jord)
NMEA 0183 jord
Blå - Tx/A (+)
Rx/A (+)
Hvid - Tx/B (-)
Rx/B (-)
Specifikation
Mål
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
Dimensioner (L×diameter)
29/
Vægt
68 g (2,4 oz)
Temperaturområde
Fra -15 °C til 60 °C (5 °F til 140 °F)
Kabellængde
3,0 m (10 fod)
BEMÆRK: Når du tilslutter en NMEA 0183 enhed, der kun har
én sendeledning (Tx), skal NMEA 2000 bussen og NMEA 0183
enheden være tilsluttet fælles jord.
Alarm
32
× 1 tomme (23 × 25 mm)
Specifikationer
NMEA 2000 PGN-oplysninger
Kompakt pumpe
CCU
Specifikation
Mål
Type
PGN
Mål (H×B×D)
84,6 x 100,3 x 155,3 mm (3,3 × 4,0 ×
6,1 tommer)
Send og
modtag
059392 ISO-bekræftelse
Beskrivelse
Vægt
2,2 kg (5 lb.)
059904 ISO-anmodning
Temperaturområde
Fra -15° til 75°C (fra 5° til 167°F)
060928 ISO-adressekrav
Materiale
• Motorhus: Glansfuld sort med pulverlakering
• Motorendedæksler: Støbt aluminium ADC12
• Pumpehus og -dæksel: Anodiseret trykstøbt
ADC12
• Monteringsbeslag: 304 rustfrit stål
126208 NMEA: Kommando/Anmodning/Anerkendelse
af gruppefunktion
ECU-kabellængde
0,6 m (24 tommer)
127257 Send/modtag højdedata
Indgangsspænding
(fra ECU)
Fra 10,5 til 13,8 Vdc
Overordnet strømforbrug
• Standby: Mindre end 1 A
• Aktiveret: Fra 5 til 10 A
• Peak: 34 A
126464 Send/modtag gruppefunktion for PGNoversigt
126996 Produktoplysninger
127251 Send/modtag drejehastighed
Send kun
127250 Fartøjsretning
Modtag kun
127258 Magnetisk variation
127488 Motorparametre: Hurtig opdatering
128259 Fart gennem vand
CCU
129025 Position: Hurtig opdatering
Specifikation
Mål
129026 COG/SOG: Hurtig opdatering
Mål (L × B × H)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 × 2 in.)
129283 Cross Track-fejl
Vægt
200 g (7 oz.)
129284 Navigationsdata
Temperaturområde
Fra -15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
130306 Vinddata
Materiale
Fuldt tætnet, robust plastik
Vandtæthed
IEC 60529 IPX7*
NMEA 2000 indgangsspænding
Fra 9 til 16 Vdc
Type
PGN
4 (200 mA)
Send og
modtag
059392 ISO-bekræftelse
NMEA 2000 LEN
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til 30 min.
Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Manøvrepultstyring
Beskrivelse
059904 ISO-anmodning
060928 ISO-adressekrav
126208 NMEA: Kommando/Anmodning/Anerkendelse
af gruppefunktion
11
Type
PGN
Beskrivelse
126464 Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126996 Produktoplysninger
Send kun
128259 Fart gennem vand
129025 Position: Hurtig opdatering
Fejlmeddelelse
Årsag
Autopilothandling
Mistet forbindelse
med autopilot
Manøvrepultstyringen
har mistet forbindelse
med CCU'en.
Ikke relevant
Mistede vinddata
(kun sejlbåd)
Autopiloten modtager
ikke længere gyldige
vinddata.
• Der lyder en alarm i 5
sekunder
• Autopiloten skifter til
hold kurs-tilstand
Fejl: Mistet
kommunikation
mellem ECU og
CCU (når
autopiloten er
aktiveret)
• ManøvrepultstyKommunikationen
ringen bipper, og
mellem CCU'en og
autopiloten skifter til
pumpen har fået timeout.
standby.
129026 COG/SOG: Hurtig opdatering
129283 Cross Track-fejl
129284 Navigationsdata
129540 GNSS kan ses
130306 Vinddata
Modtag kun
127245 Rordata
127250 Fartøjsretning
127488 Motorparametre: Hurtig opdatering
128259 Fart gennem vand
129025 Position: Hurtig opdatering
129029 GNSS-positionsdata
129283 Cross Track-fejl
129284 Navigationsdata
129285 Navigation: Rute-/waypoint-oplysninger
130306 Vinddata
130576 Status som lille fartøj
NMEA 0183 oplysninger
Når autopiloten er tilsluttet valgfrie NMEA 0183 kompatible
enheder, bruger den følgende NMEA 0183 sætninger.
Type
Sætning
Send
hdg
Modtag
wpl
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til www.my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi på et
sikkert sted.
Kontakt til Garmin produktsupport
• Gå til www.garmin.com/support for at få oplysninger om
support i de enkelte lande.
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GHP™, GHC™, Reactor™ og Shadow
Drive™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse
varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker tilhørende
National Maritime Electronics Association. Uflex og MasterDrive™ er varemærker
tilhørende UltraFlex Group. Teflon er et varemærke tilhørende DuPont™.
®
®
®
gga
®
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
Fejl- og advarselsmeddelelser
Fejlmeddelelse
Årsag
Autopilothandling
Lav ECUspænding
Niveauet for pumpens
forsyningsspænding er
faldet til under 10 Vdc i
mere end 6 sekunder.
• Der lyder en alarm i 5
sekunder
• Fortsætter i normal
funktion
Autopiloten
modtager ikke
navigationsdata.
Autopiloten
placeret i hold
kurs-tilstand.
Autopiloten modtager
ikke længere gyldige
navigationsdata under
udførelsen af
rutesejlads.
Denne meddelelse vise
også, hvis navigationen
stoppes på en
kortplotter, inden
autopiloten deaktiveres.
• Der lyder en alarm i 5
sekunder
• Autopiloten skifter til
hold kurs-tilstand
© 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising