Garmin | GHP™ 20 Marine Autopilot System for Steer-by-wire | Installation guide | Garmin GHP™ 20 Marine Autopilot System for Steer-by-wire Instrukcja instalacji

Garmin GHP™ 20 Marine Autopilot System for Steer-by-wire Instrukcja instalacji
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcja instalacji systemu GHP™ 20
Steer-by-Wire
Aby uzyskać najwyższą możliwą wydajność urządzenia i uniknąć
uszkodzenia łodzi, morski system autopilota Garmin® GHP 20 należy
zainstalować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Zalecamy zlecenie
instalacji wykwalifikowanemu specjaliście.
Ten system autopilota został zaprojektowany do współpracy z określonym
typem łodzi. W przypadku braku pewności, czy ten system został
zaprojektowany do użycia z posiadaną łodzią, skontaktuj się z dealerem
firmy Garmin lub działem pomocy technicznej firmy Garmin.
Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z całą instrukcją
instalacji. Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy, skontaktuj się
z działem pomocy technicznej firmy Garmin.
UWAGA: Na ostatniej stronie tych instrukcji znajduje się lista kontrolna
instalacji. Oderwij ostatnią stronę i korzystaj z listy kontrolnej podczas
instalacji systemu GHP 20.
Rejestrowanie urządzenia
• Odwiedź stronę http://my.garmin.com.
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu zakupu
(względnie jego kserokopii) i umieszczenia go w bezpiecznym miejscu.
Zapisz numery seryjne przypisane do poszczególnych elementów systemu
GHP 20 w odpowiednich miejscach na stronie 3 w celu wykorzystania
w przyszłości. Numery seryjne znajdują się na naklejce na każdym
elemencie.
 Ostrzeżenia
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne sterowanie
swoim statkiem. System GHP 20 jest narzędziem wspomagającym
sterowanie łodzią. Nie zwalnia ono użytkownika z obowiązku bezpiecznego
sterowania swoją łodzią. Należy unikać zagrożeń nawigacyjnych i nigdy nie
zostawiać steru bez nadzoru.
Należy zawsze być przygotowanym do szybkiego przejęcia ręcznego
sterowania łodzią.
Obsługi systemu GHP 20 najlepiej nauczyć się na spokojnych, bezpiecznych
i otwartych wodach.
Należy zachować ostrożność podczas korzystania z systemu GHP 20
w pobliżu niebezpiecznych wód, to jest w pobliżu doków, palisad i innych
łodzi.
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu
zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.
 przestroga
Sprzęt podłączany do tego produktu powinien być wyposażony w obudowę
ognioodporną lub mieć taką obudowę odłączną do zestawu.
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić okulary
ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
Uwaga
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co znajduje się po
drugiej stronie obrabianej powierzchni. Należy uważać na zbiorniki paliwa,
przewody elektryczne i węże hydrauliczne.
Kontakt z działem pomocy technicznej firmy
Garmin
• Odwiedź stronę www.garmin.com/support i kliknij opcję Pomoc
techniczna, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej dostępnej
w poszczególnych krajach.
• Jeśli znajdujesz się w USA, zadzwoń pod numer (913) 397 8200
lub (800) 800 1020.
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 2380000.
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer
+44 (0) 870 8501241.
Instrukcja instalacji systemu GHP 20
1
Spis treści
Instrukcja instalacji systemu GHP™ 20 Steer-by-Wire........ 1
Rejestrowanie urządzenia...................................................................1
Kontakt z działem pomocy technicznej firmy Garmin..........................1
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa....................................1
Zawartość opakowania systemu GHP 20 i wymagane
narzędzia................................................................................. 3
Główne elementy.................................................................................3
Komputer kursowy...................................................................................... 3
GHC 20...................................................................................................... 3
Przewody i złącza................................................................................3
Przewód sterownika sterowego.................................................................. 3
Alarm.......................................................................................................... 3
Przewód danych GHC 20 NMEA 0183....................................................... 3
Przewody i złącza NMEA 2000.................................................................. 3
Niezbędne narzędzia...........................................................................4
Przygotowanie do instalacji.................................................. 5
Uwagi dotyczące połączeń i montażu.................................................5
Uwagi dotyczące montażu komputera kursowego..................................... 5
Uwagi dotyczące połączeń komputera kursowego.................................... 5
Uwagi dotyczące montażu alarmu ............................................................ 5
Uwagi dotyczące podłączania alarmu........................................................ 5
Uwagi dotyczące podłączania sieci NMEA 2000........................................ 5
Uwagi dotyczące montażu interfejsu GHC 20............................................ 5
Uwagi dotyczące podłączania interfejsu GHC 20...................................... 5
Ogólny schemat połączeń systemu GHP 20.......................................6
Procedury instalacji............................................................... 7
Instalacja komputera kursowego.........................................................7
Instalacja uchwytu montażowego komputera kursowego.......................... 7
Mocowanie komputera kursowego w uchwycie
komputera kursowego.......................................................................... 7
Podłączanie komputera kursowego........................................................... 7
Instalacja alarmu........................................................................................ 7
Montaż alarmu............................................................................................ 7
Podłączanie alarmu.................................................................................... 7
Podłączanie systemu GHP 20 do układu sterowego łodzi..................7
Instalacja interfejsu GHC 20................................................................8
Konfigurowanie systemu GHP 20....................................... 11
Informacje o kreatorze Dockside....................................................... 11
Wykonywanie kreatora Dockside............................................................. 11
Uruchamianie kreatora Dockside............................................................. 11
Test kierunku sterowania.......................................................................... 11
Wybór źródła prędkości............................................................................ 11
Sprawdzanie tachometru.......................................................................... 11
Sprawdzanie wyników kreatora Dockside................................................ 11
Informacje o kreatorze Sea Trial.......................................................12
Ważne uwagi dotyczące kreatora Sea Trial......................................12
Uruchamianie kreatora Sea Trial.............................................................. 12
Wykonywanie kreatora Sea Trial.............................................................. 12
Konfigurowanie obrotów silnika w celu ślizgania się po wodzie............... 12
Kalibracja kompasu.................................................................................. 12
Przeprowadzanie procedury automatycznego dostosowywania.............. 12
Ustawianie północy.................................................................................. 12
Ustawianie szczegółowego dostosowywania kierunku............................ 12
Sprawdzanie wyników konfiguracji autopilota.......................................... 12
Testowanie i dostosowywanie konfiguracji autopilota.............................. 12
Dostosowywanie ustawień ogranicznika przyspieszenia......................... 13
Dostosowywanie ustawień czułości autopilota......................................... 13
Procedura konfiguracji zaawansowanej............................................13
Włączanie procedury konfiguracji zaawansowanej.................................. 13
Zaawansowane ustawienia konfiguracyjne.......................................13
Ręczne uruchamianie procedur konfiguracji zaawansowanej.................. 13
Ręczne uruchamianie kreatora Sea Trial................................................. 13
Ręczne definiowanie poszczególnych ustawień konfiguracji................... 13
Załącznik............................................................................... 14
Schematy połączeń interfejsu NMEA 0183.......................................14
Dane techniczne................................................................................15
Informacje o PGN sieci NMEA 2000.................................................15
Komputer kursowy.................................................................................... 15
GHC 20.................................................................................................... 15
Informacje interfejsu NMEA 0183......................................................16
Ustawienia konfiguracji systemu GHP 20..........................................16
Komunikaty o błędach i ostrzeżenia..................................................17
Lista kontrolna instalacji systemu GHP 20........................................19
Szablon montażowy komputera kursowego......................................19
Montaż interfejsu GHC 20.......................................................................... 8
Podłączanie interfejsu GHC 20.................................................................. 8
Uwagi dotyczące wielu interfejsów GHC 20............................................... 8
Podłączanie urządzeń do sieci NMEA 2000........................................8
Podłączanie interfejsu GHC 20 do istniejącej sieci NMEA 2000................ 9
Podłączanie komputera kursowego do istniejącej sieci NMEA 2000......... 9
Budowanie prostej sieci NMEA 2000 dla interfejsu GHC 20
i komputera kursowego...................................................................... 10
Podłączanie urządzeń opcjonalnych do systemu autopilota
GHP 20...........................................................................................10
Uwagi dotyczące podłączania interfejsu NMEA 0183.............................. 10
Podłączanie opcjonalnego urządzenia zgodnego z interfejsem
NMEA 0183 do urządzenia GHC 20................................................... 10
2
Instrukcja instalacji systemu GHP 20
Zawartość opakowania systemu GHP 20
i wymagane narzędzia
System autopilota GHP 20 składa się z wielu elementów. Przed
rozpoczęciem instalacji zapoznaj się ze wszystkimi składnikami. Aby móc
właściwie zaplanować instalację systemu, należy dowiedzieć się, w jaki
sposób współdziałają ze sobą poszczególne jego elementy.
Po zapoznaniu się z elementami systemu GHP 20 upewnij się, że pakiet
zawiera poniższe elementy. W przypadku braku jakichkolwiek części
natychmiast skontaktuj się z dealerem firmy Garmin.
Zapisz numery seryjne poszczególnych elementów w odpowiednim miejscu.
Główne elementy
System autopilota GHP 20 składa się z dwóch głównych elementów —
komputera do obliczania kursu (Course Computer Unit, CCU) i interfejsu
sterowania użytkownika GHC™ 10.
Przewody i złącza
System autopilota GHP 20 obejmuje wiele przewodów. Służą one do
podłączania zasilania elementów, łączenia elementów ze sobą, podłączania
alarmu oraz do podłączania urządzeń opcjonalnych.
Przewód sterownika sterowego
Uwaga
Przewodu sterownika sterowego nie należy podłączać do sieci NMEA 2000.
System GHP 20 wymaga zasilanej magistrali CAN w celu komunikacji ze
sterownikiem sterowym. Należy upewnić się, że magistrala CAN sterownika
sterowego jest prawidłowo zasilana i zaterminowana. W razie potrzeby
skontaktuj się z producentem łodzi.
Ten przewód łączy komputer kursowy z układem sterowym łodzi. Fragment
tego przewodu zawiera oznaczone kolorami kable z gołymi końcówkami.
Umożliwiają one podłączenie komputera kursowego do alarmu.
Komputer kursowy
Komputer kursowy stanowi „mózg” systemu GHP 20. Komputer kursowy
zawiera urządzenia sensoryczne używane do określania kierunku.
Komputer kursowy jest podłączany do układu sterowego łodzi. Komputer
kursowy jest także podłączany do sieci NMEA 2000® w celu komunikacji
z systemem GHC 20, jak również do opcjonalnych urządzeń GPS zgodnych
z interfejsem NMEA 2000 (strona 8).
Alarm
Alarm obsługuje alerty dźwiękowe z systemu GHP 20 (strona 7).
Numer seryjny
GHC 20
Przewód danych GHC 20 NMEA 0183
Przewód może również być używany do podłączania urządzenia GHC 20 do
opcjonalnych urządzeń zgodnych z interfejsem NMEA 0183.
GHC 20 to główny interfejs służący do obsługi systemu autopilota GHP 20.
Korzystając z interfejsu GHC 20, można aktywować system GHP 20
i sterować nim. Interfejs ten umożliwia także konfigurację i dostosowywanie
systemu GHP 20.
Przewody i złącza NMEA 2000
Przewody NMEA 2000 umożliwiają podłączenie komputera kursowego
i interfejsu GHC 20 do sieci NMEA 2000. Podłącz komputer kursowy
i interfejs GHC 20 do istniejącej sieci NMEA 2000 przy użyciu
dostarczonych trójników i przewodów odgałęźnych lub, w razie potrzeby,
użyj wszystkich dostarczonych przewodów i złączy NMEA 2000 do
zbudowania sieci NMEA 2000 na łodzi (strona 8).
Interfejs GHC 20 jest podłączany do sieci NMEA 2000 w celu komunikacji
z komputerem kursowym. Interfejs GHC 20 jest także podłączany do
opcjonalnych urządzeń GPS zgodnych z interfejsem NMEA 2000, takich
jak urządzenie GPS, w celu użycia zaawansowanych funkcji systemu
GHP 20. Jeśli urządzenia zgodne z interfejsem NMEA 2000 nie są dostępne,
można podłączyć interfejs GHC 20 do opcjonalnych urządzeń zgodnych
z interfejsem NMEA 0183.
Numer seryjny
Instrukcja instalacji systemu GHP 20
3
➊
➋
➌
➍
➊
Przewód odgałęźny NMEA 2000, 2 m (6 stóp) (×2)
➋
Przewód zasilający NMEA 2000
➌
Trójnik NMEA 2000 (×3)
➍
Terminator NMEA 2000, męski
➎
Terminator NMEA 2000, żeński
➎
Przedłużacze NMEA 2000
Przedłużacze NMEA 2000 są dostępne zgodnie z potrzebami. Aby uzyskać
informacje dotyczące zamawiania, skontaktuj się z lokalnym dealerem firmy
Garmin lub działem pomocy technicznej firmy Garmin.
Niezbędne narzędzia
•
•
•
•
•
•
•
Okulary ochronne
Wiertarka i wiertła
Piła do otworów 90 mm (3 1/2 cala)
Szczypce do cięcia przewodów/narzędzie do zdzierania izolacji
Wkrętaki: krzyżowy i płaski
Zaciski przewodów
Wodoszczelne łączniki kabli (nakrętki kabli) lub izolacja termokurczliwa
i opalarka
• Środek uszczelniający do zastosowań morskich
• Kompas przenośny lub ręczny (w celu testowania zakłóceń
magnetycznych podczas określania najlepszego miejsca instalacji
komputera kursowego)
• Smar przeciw zacieraniu się (opcjonalnie)
Uwaga: W zestawie znajdują się śruby montażowe dla interfejsu GHC 20
i komputera kursowego. Jeśli dostarczone śruby nie są właściwe dla
powierzchni montażowej, należy zapewnić odpowiedni typ śrub.
4
Instrukcja instalacji systemu GHP 20
Przygotowanie do instalacji
Przed zainstalowaniem system autopilota GHP 20 należy zaplanować
rozmieszczenie wszystkich elementów na łodzi. Tymczasowo rozmieść
wszystkie elementy w planowanym miejscu instalacji. Przed rozpoczęciem
planowania instalacji zapoznaj się z poniższymi uwagami.
UWAGA: Na ostatniej stronie tych instrukcji znajduje się lista kontrolna
instalacji. Oderwij ostatnią stronę i korzystaj z listy kontrolnej podczas
instalacji systemu GHP 20.
Uwagi dotyczące połączeń i montażu
Elementy systemu GHP 20 są łączone ze sobą i podłączane do zasilania
przy użyciu dostarczonych przewodów. Przed zamontowaniem lub
podłączeniem jakichkolwiek elementów upewnij się, że właściwe kable
sięgają poszczególnych elementów, a także że każdy element znajduje się
w odpowiednim miejscu.
Uwagi dotyczące montażu komputera kursowego
• Komputer kursowy musi zostać zamontowany w przedniej części
łodzi, nie wyżej niż 3 m (10 stóp) nad linią wodną.
• komputera kursowego nie należy montować w miejscu, które będzie
zanurzone lub narażone na działanie strumieni wody.
• komputera kursowego nie należy montować w pobliżu materiałów
magnetycznych, magnesów (głośników lub silników elektrycznych)
lub przewodów o wysokim natężeniu.
• Komputer kursowy musi zostać zamontowany w odległości co najmniej
0,6 m (24 cali) od ruchomych lub zmiennych zakłóceń magnetycznych,
powodowanych na przykład przez łańcuch kotwicy, silniki wycieraczek
i przyborniki z narzędziami.
• W miejscu, w którym ma zostać zamontowany komputer kursowy,
należy sprawdzić poziom zakłóceń magnetycznych, korzystając
z przenośnego kompasu.
Jeśli kompas ręczny nie wskazuje kierunku północnego w planowanym
miejscu montażu komputera kursowego, występują zakłócenia
magnetyczne. Wybierz inną lokalizację i ponów test.
• Komputer kursowy można zamontować poniżej poziomu wody
w miejscu, w którym nie będzie on zanurzony ani narażony na działanie
wody.
• Uchwyt komputera kursowego należy zamontować na pionowej
powierzchni lub pod poziomą powierzchnią, tak aby podłączone kable
zwisały prosto w dół.
• W zestawie z komputerem kursowym znajdują się śruby montażowe, ale
może być konieczne zapewnienie innych śrub, jeśli dostarczone śruby
nie są właściwe dla powierzchni montażowej.
Uwagi dotyczące montażu alarmu
• Alarm powinien być zamontowany w pobliżu sterówki.
• Alarm można zamontować pod deską rozdzielczą.
Uwagi dotyczące podłączania alarmu
• W razie potrzeby można przedłużyć kable alarmu za pomocą kabla 28
AWG (0,08 mm2).
Uwagi dotyczące podłączania sieci NMEA 2000
• Komputer kursowy i interfejs GHC 20 są podłączane do sieci
NMEA 2000.
Jeśli łódź nie jest wyposażona w sieć NMEA 2000, można ją zbudować
przy użyciu dostarczonych przewodów i złączy NMEA 2000 (strona 10).
• Aby korzystać z zaawansowanych funkcji systemu GHP 20, do sieci
NMEA 2000 można podłączyć opcjonalne urządzenie GPS zgodne
z interfejsem NMEA 2000.
Uwagi dotyczące montażu interfejsu GHC 20
Uwaga
Powierzchnia montażowa musi być płaska, w przeciwnym razie urządzenie
może ulec uszkodzeniu w trakcie montażu.
• Miejsce montażu powinno umożliwić wygodną obsługę urządzenia
podczas podróży łodzią.
• Miejsce montażu powinno zapewniać łatwy dostęp do przycisków
interfejsu GHC 20.
• Powierzchnia montażowa powinna być wystarczająco mocna, aby
zapewnić podparcie dla ciężaru interfejsu GHC 20 oraz chronić go przed
nadmiernymi wibracjami lub wstrząsami.
• Obszar za powierzchnią musi zapewniać miejsce na przeprowadzenie
i podłączenie przewodów.
Należy zapewnić odstęp co najmniej 8 cm (3 cali) za obudową interfejsu
GHC 20.
• Miejsce montażu musi znajdować się w odległości co najmniej 209 mm
(81/4 cala) od kompasu magnetycznego, aby uniknąć zakłóceń.
• Interfejsu nie należy umieszczać w miejscach, w których występują
ekstremalne temperatury (strona 15).
Uwagi dotyczące podłączania interfejsu GHC 20
• Interfejs GHC 20 należy podłączyć do sieci NMEA 2000.
• Do przewodu danych interfejsu GHC 20 można podłączyć opcjonalne
urządzenia zgodne z interfejsem NMEA 0183, takie jak urządzenie GPS
(strona 10).
Uwagi dotyczące połączeń komputera kursowego
UWAGA
Przewodu sterownika sterowego nie należy podłączać do sieci NMEA 2000.
System GHP 20 wymaga zasilanej magistrali CAN w celu komunikacji ze
sterownikiem sterowym. Należy upewnić się, że magistrala CAN sterownika
sterowego jest prawidłowo zasilana i zaterminowana. W razie potrzeby
skontaktuj się z producentem łodzi.
• Przewód sterownika sterowania łączy komputer kursowy ze
sterownikiem sterowym łodzi i umożliwia uzyskanie odstępu 3 m
(9,5 stopy) między komputerem kursowym a punktem dostępu do
sterownika sterowego.
◦◦ W razie potrzeby należy skontaktować się z producentem łodzi, aby
uzyskać pomoc w znalezieniu punktu dostępu do układu sterowego.
◦◦ Jeśli komputera kursowego nie można zamontować w odległości 3 m
(9,5 stopy) od punktu dostępu do sterownika sterowego łodzi, można
użyć przedłużaczy NMEA 2000.
◦◦ Przewodu sterownika sterowego nie należy przecinać.
Instrukcja instalacji systemu GHP 20
5
Ogólny schemat połączeń systemu GHP 20
Ten schemat przedstawia tylko połączenia elementów w celach referencyjnych. Szczegółowe instrukcje instalacji poszczególnych elementów zaczynają się
od strona 7.
➊
➋
➌
➍
➎
➐
➏
Pozycja
Opis
GHC 20
Ważne uwagi
➊
➋
Sieć NMEA 2000
➌
Przewód zasilający
NMEA 2000
➍
Komputer kursowy
Interfejs GHC 20 i komputer kursowy muszą zostać podłączone do sieci NMEA 2000 przy użyciu dostarczonych trójników
(strona 8).
Jeśli na łodzi nie ma jeszcze sieci NMEA 2000, można ją zbudować przy użyciu dostarczonych przewodów i złączy
(strona 10).
Ten przewód należy zainstalować tylko w przypadku budowania sieci NMEA 2000. Przewodu nie należy instalować, jeśli
na łodzi jest już zainstalowana sieć NMEA 2000 (strona 10).
Przewód zasilający NMEA 2000 musi być podłączony do źródła zasilania 9–16 V DC.
Komputer kursowy należy zamontować tak, aby przewody były skierowane prosto w dół (strona 7).
➎
Przewód sterownika
sterowego
Punkt dostępu do
układu sterowego
➏
➐
6
Alarm
Punkt dostępu do układu sterowego może przypominać sieć NMEA 2000, ale przewód sterownika sterowego można
podłączyć tylko do punktu dostępu do układu sterowego, a nie do sieci NMEA 2000 (strona 7). Sposób podłączenia może
być różny i zależy od producenta sterownika sterowego. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji sterownika
sterowego lub na stronie www.garmin.com.
Przewód sterownika sterowego należy podłączyć do alarmu (strona 7).
Instrukcja instalacji systemu GHP 20
Procedury instalacji
Po całkowitym zaplanowaniu instalacji systemu GHP 20 na łodzi oraz
zastosowaniu się do wszystkich uwag dotyczących montażu i podłączania
określonej instalacji można rozpocząć montowanie i podłączanie elementów.
Instalacja komputera kursowego
Aby zainstalować komputer kursowy, należy zamontować go na łodzi
(strona 7), podłączyć go do układu sterowego łodzi (strona 7), podłączyć go
do sieci NMEA 2000 (strona 8) oraz podłączyć go do alarmu (strona 7).
Instalacja uchwytu montażowego komputera kursowego
Przed zamontowaniem komputera kursowego należy wybrać jego
lokalizację i ustalić właściwe elementy montażowe (strona 5).
Uchwyt komputera kursowego składa się z dwóch elementów: elementu
montażowego i elementu mocującego.
1. Wytnij szablon montażowy na stronie 19.
2. Przyklej szablon taśmą w miejscu montażu.
Jeśli instalujesz komputer kursowy na powierzchni pionowej, zainstaluj
część montażową uchwytu tak, aby otwór ➊ znalazł się na dole.
➋
➊
3. Nawierć otwory prowadzące w trzech punktach.
4. Użyj śrub ➋, aby przymocować część montażową uchwytu komputera
kursowego.
Mocowanie komputera kursowego w uchwycie komputera
kursowego
1. Podłącz przewód sterownika
➌
sterowego i przewód odgałęźny
NMEA 2000 do komputera
kursowego.
2. Umieść komputer kursowy w części
montażowej uchwytu komputera
kursowego tak, aby przewody
zwisały prosto w dół ➊.
3. Umieść część zabezpieczającą
uchwytu nad kulką i zatrzaśnij ją
➋
na części montażowej uchwytu,
zaczynając od dwóch ramion ➋ bez
śruby skrzydełkowej ➌.
➊
4. Upewnij się, że przewody zwisają
prosto w dół, a następnie przymocuj
ramię śrubą skrzydełkową.
Przewody muszą opadać pionowo w dół, aby komputer kursowy mógł
dokonywać precyzyjnych odczytów kierunku.
5. Dokręć ręką śrubę skrzydełkową tak, aby komputer kursowy został
mocno przytrzymany w uchwycie.
Śruby skrzydełkowej nie należy dokręcać zbyt mocno.
Instrukcja instalacji systemu GHP 20
Podłączanie komputera kursowego
1. Poprowadź końcówkę przewodu sterownika sterowego z pięciopinowym
złączem do lokalizacji punktu dostępu do układu sterowego łodzi
(strona 7).
2. Poprowadź pomarańczowe i niebieskie kable do miejsca, w którym
planujesz instalację alarmu (strona 7).
Jeśli przewód jest zbyt krótki, przedłuż odpowiednie kable przy użyciu
przewodu 28 AWG (0,08 mm2).
Instalacja alarmu
Alarm emituje alarmy dźwiękowe w przypadku ważnych zdarzeń systemu
GHP 20.
Aby zainstalować alarm, należy zamontować go na łodzi (strona 7)
i podłączyć do komputera kursowego (strona 7).
Montaż alarmu
Przed zamontowaniem alarmu należy wybrać miejsce montażu (strona 5).
Zabezpiecz alarm za pomocą wiązań lub innych odpowiednich
elementów montażowych (do nabycia osobno).
Podłączanie alarmu
1. Poprowadź przewód alarmu do nieizolowanej końcówki przewodu
sterownika sterowego.
Jeśli przewód jest zbyt krótki, przedłuż odpowiednie kable przy użyciu
przewodu 28 AWG (0,08 mm2).
2. Podłącz przewody zgodnie z poniższą tabelą.
Kolor kabla alarmu
Biały (+)
Czarny (-)
Kolor kabla przewodu sterownika sterowego
Pomarańczowy (+)
Niebieski (-)
3. Zlutuj i zabezpiecz wszystkie nieizolowane połączenia przewodów.
Podłączanie systemu GHP 20 do układu
sterowego łodzi
Uwaga
Przewodu sterownika sterowego nie należy podłączać do sieci NMEA 2000.
System GHP 20 wymaga zasilanej magistrali CAN w celu komunikacji ze
sterownikiem sterowym. Należy upewnić się, że magistrala CAN sterownika
sterowego jest prawidłowo zasilana i zaterminowana. W razie potrzeby
skontaktuj się z producentem łodzi.
Przewód sterownika sterowego umożliwia komunikację systemu autopilota
GHP 20 z układem sterowym łodzi.
W razie potrzeby należy skontaktować się z producentem łodzi, aby uzyskać
pomoc w znalezieniu punktu dostępu do układu sterowego.
1. Znajdź punkt dostępu do układu sterowego łodzi.
2. Podłącz przewód sterownika sterowego między komputerem kursowym
a układem sterowym.
Jeśli konieczne jest przedłużenie przewodu sterownika sterowego, użyj
przedłużacza NMEA 2000.
7
Instalacja interfejsu GHC 20
Aby zainstalować interfejs GHC 20, zamontuj go płasko na desce
rozdzielczej w pobliżu steru i podłącz do sieci NMEA 2000.
Aby korzystać z zaawansowanych funkcji systemu GHP 20, opcjonalne
urządzenia GPS zgodne z interfejsem NMEA 2000 lub NMEA 0183 można
podłączyć do sieci NMEA 2000 lub do interfejsu GHC 20 przy użyciu
połączenia NMEA 0183.
Montaż interfejsu GHC 20
Uwaga
Odpowiedni zakres temperatury dla interfejsu GHC 20 wynosi od -15°C do
70°C (od 5°F do 158°F). Długotrwałe wystawianie urządzenia na działanie
temperatur spoza tego zakresu (dotyczy przechowywania i użytkowania)
może spowodować uszkodzenie ekranu LCD lub innych elementów. Tego
rodzaju uszkodzenia i powiązane konsekwencje nie są objęte ograniczoną
gwarancją producenta.
W przypadku montażu interfejsu GHC 20 na włóknie szklanym, podczas
wiercenia czterech otworów prowadzących zalecane jest użycie wiertła
z pogłębiaczem stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko
w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli to uniknąć popękania warstwy żelkotu
po dokręceniu śrub.
Śruby ze stali nierdzewnej mogą się zakleszczyć, gdy zostaną wkręcone
w włókno szklane i zbyt mocno dokręcone. Garmin zaleca zastosowanie
smaru przeciw zacieraniu się do śrub ze stali nierdzewnej przed
dokręcaniem śrub.
Przed zamontowaniem interfejsu GHC 20 należy wybrać miejsce montażu
(strona 5).
1. Przytnij szablon montażu płaskiego i upewnij się, że zmieści się
w miejscu planowanego montażu interfejsu GHC 20.
Szablon montażu płaskiego znajduje się w pudełku z produktem, a nie
w tej instrukcji obsługi.
Szablon montażu płaskiego ma warstwę samoprzylepną na spodzie.
2. Odklej pozostałą warstwę ochronną z warstwy samoprzylepnej na
spodzie i przyklej szablon w miejscu planowanego montażu interfejsu
GHC 20.
3. Jeśli planujesz wycięcie otworu za pomocą wyrzynarki, a nie piły do
otworów 90 mm (317/32 cala), przed rozpoczęciem wycinania powierzchni
montażowej użyj wiertła 10 mm (3/8 cala) w celu nawiercenia otworu
prowadzącego w sposób pokazany na szablonie.
4. Za pomocą wyrzynarki lub piły do otworów 90 mm (3,5 cala) wytnij
powierzchnię montażową wzdłuż kreskowanej linii wskazanej na
szablonie montażu płaskiego.
5. W razie potrzeby użyj pilnika i papieru ściernego w celu dopasowania
rozmiaru otworu.
6. Umieść interfejs GHC 20 w wycięciu, aby potwierdzić, że cztery otwory
montażowe są prawidłowe.
7. Wybierz opcję:
• Jeśli otwory montażowe są prawidłowe, przejdź do kroku 8.
• Jeśli otwory montażowe są nieprawidłowo umiejscowione, oznacz
miejsca, w których powinny znajdować się 4 otwory.
8. Wyjmij interfejs GHC 20 z wycięcia.
9. Nawierć cztery otwory prowadzące 2,8 mm (7/64 cala).
W przypadku montażu interfejsu GHC 20 na włóknie szklanym użyj
wiertła z pogłębiaczem stożkowym zgodnie z przedstawioną uwagą.
10. Usuń pozostałą część szablonu.
11. Umieść dołączoną uszczelkę na spodzie urządzenia i nałóż środek
uszczelniający do zastosowań morskich na jej obwodzie, aby zapewnić
ochronę przed przeciekami pod spód deski rozdzielczej.
12. Włóż interfejs GHC 20 do wycięcia.
8
13. Pewnie zamocuj interfejs GHC 20 do powierzchni montażowej przy
użyciu dostarczonych śrub.
W przypadku montażu interfejsu GHC 20 na włóknie szklanym użyj
smaru przeciw zacieraniu się zgodnie z przedstawioną uwagą.
14. Zatrzaśnij ramkę dekoracyjną ➊ na swoim miejscu.
➊
Podłączanie interfejsu GHC 20
Podłącz interfejs GHC 20 do sieci NMEA 2000 przy użyciu
dostarczonego przewodu odgałęźnego NMEA 2000 (strona 8).
Uwagi dotyczące wielu interfejsów GHC 20
Można zainstalować wiele urządzeń GHC 20 (sprzedawanych oddzielnie)
w celu sterowania autopilotem z różnych miejsc łodzi.
• Wszystkie dodatkowe urządzenia GHC 20 muszą być podłączone do
sieci NMEA 2000 (strona 8).
Podłączanie urządzeń do sieci NMEA 2000
Uwaga
Jeśli na łodzi jest zainstalowana sieć NMEA 2000, powinna być już
podłączona do zasilania. Nie podłączaj dostarczonego przewodu
zasilającego NMEA 2000 do zainstalowanej już sieci NMEA 2000,
ponieważ tylko jedno źródło zasilania powinno być podłączone do sieci
NMEA 2000.
Interfejs GHC 20 można podłączyć do komputera kursowego poprzez
istniejącą sieć NMEA 2000. Jeśli na łodzi nie ma jeszcze sieci NMEA 2000,
wszystkie części potrzebne do jej zbudowania są dostarczone w opakowaniu
z systemem GHP 20 (strona 10).
Aby korzystać z zaawansowanych funkcji systemu GHP 20, do sieci
NMEA 2000 można podłączyć opcjonalne urządzenie GPS zgodne
z interfejsem NMEA 2000.
Więcej informacji na temat sieci NMEA 2000 można znaleźć na stronie
www.garmin.com.
Instrukcja instalacji systemu GHP 20
Podłączanie interfejsu GHC 20 do istniejącej sieci
NMEA 2000
1. Ustal miejsce, w którym chcesz podłączyć interfejs GHC 20 ➊ do
szkieletu istniejącej sieci NMEA 2000 ➋ (strona 5).
Podłączanie komputera kursowego do istniejącej sieci
NMEA 2000
1. Ustal miejsce, w którym chcesz podłączyć komputer kursowy ➊ do
szkieletu istniejącej sieci NMEA 2000 ➋ (strona 5).
➊
➊
➍
➍
➌
➌
➋
2. Odłącz jeden koniec trójnika NMEA 2000 od sieci.
3. Jeśli konieczne jest przedłużenie szkieletu sieci NMEA 2000, podłącz
przedłużacz szkieletu sieci NMEA 2000 (brak w zestawie) z boku
odłączonego trójnika.
4. Dodaj dołączony trójnik ➌ interfejsu GHC 20 do szkieletu sieci
NMEA 2000, podłączając go z boku odłączonego trójnika lub do
przedłużacza szkieletu.
5. Poprowadź dostarczony przewód odgałęźny ➍ do dolnej części trójnika
dodanego w kroku 4 i podłącz go do trójnika.
Jeśli dołączony kabel podłączeniowy jest za krótki, można skorzystać
z kabla podłączeniowego o maks. długości 6 m (20 stopy) (do nabycia
osobno).
6. Podłącz przewód odgałęźny do interfejsu GHC 20.
7. Podłącz przewód odgałęźny do trójnika dodanego w kroku 3 i do
interfejsu GHC 20.
Instrukcja instalacji systemu GHP 20
➋
2. Odłącz jeden koniec trójnika NMEA 2000 od sieci.
3. Jeśli konieczne jest przedłużenie szkieletu sieci NMEA 2000, podłącz
przedłużacz szkieletu sieci NMEA 2000 (brak w zestawie) z boku
odłączonego trójnika.
4. Dodaj dołączony trójnik ➌ komputera kursowego do szkieletu sieci
NMEA 2000, podłączając go z boku odłączonego trójnika lub do
przedłużacza szkieletu.
5. Poprowadź dostarczony przewód odgałęźny ➍ do dolnej części trójnika
dodanego w kroku 4 i podłącz go do trójnika.
Jeśli dołączony kabel podłączeniowy jest za krótki, można skorzystać
z kabla podłączeniowego o maks. długości 6 m (20 stopy) (do nabycia
osobno).
6. Podłącz przewód odgałęźny do komputera kursowego.
9
Budowanie prostej sieci NMEA 2000 dla interfejsu GHC 20
i komputera kursowego
Uwaga
Dostarczony przewód zasilający sieci NMEA 2000 należy podłączyć do
stacyjki łodzi lub przez inny wbudowany przełącznik. Interfejs GHC 20
rozładuje akumulator, jeśli przewód zasilający NMEA 2000 zostanie
podłączony bezpośrednio do akumulatora.
1. Połącz ze sobą trzy trójniki ➊ bokami.
➏
➐
➍
-
+
➌
➊
➑
Aby korzystać z zaawansowanych funkcji systemu GHP 20, opcjonalne
urządzenie GPS zgodne z interfejsem NMEA 2000 lub NMEA 0183 można
podłączyć do sieci NMEA 2000 lub do interfejsu GHC 20 przy użyciu
połączenia NMEA 0183.
Uwagi dotyczące podłączania interfejsu NMEA 0183
• Aby zidentyfikować kable przesyłu (Tx) A(+) i B(-) dla urządzenia
zgodnego z interfejsem NMEA 0183, należy zapoznać się z instrukcją
instalacji urządzenia.
• W przypadku podłączania urządzeń NMEA 0183 z dwoma liniami
przesyłu i dwoma liniami odbioru nie jest konieczne, aby magistrala
NMEA 2000 i urządzenie NMEA 0183 były podłączone do wspólnej
masy.
• W przypadku podłączania urządzenia NMEA 0183 z tylko jedną linią
przesyłu (Tx) lub tylko jedną linią odbioru (Rx) magistrala NMEA 2000
i urządzenie NMEA 0183 muszą być podłączone do wspólnej masy.
Podłączanie opcjonalnego urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA 0183 do urządzenia GHC 20
1. Określ sposób połączenia NMEA 0183 urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA 0183.
2. Podłącz urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 do urządzenia
GHC 20 zgodnie z poniższą tabelą.
➎
➋
➑
2. Podłącz dostarczony przewód zasilający NMEA 2000 ➋ do źródła
zasilania 12 V DC ➌ przez przełącznik.
Jeśli to możliwe, podłącz przewód do stacyjki ➍ łodzi lub przez
wbudowany przełącznik (brak w zestawie).
3. Podłącz przewód zasilający NMEA 2000 do jednego z trójników.
4. Podłącz jeden z dostarczonych przewodów odgałęźnych NMEA 2000 ➎
do jednego z trójników i do interfejsu GHC 20 ➏.
5. Podłącz inny dostarczony przewód odgałęźny NMEA 2000 do innego
trójnika i do komputera kursowego ➐.
6. Podłącz terminatory męskie i żeńskie ➑ na każdym końcu połączonych
trójników.
10
Podłączanie urządzeń opcjonalnych do systemu
autopilota GHP 20
Kolor kabla przewodu danych
interfejsu GHC 20
Niebieski
Biały
Brązowy
Zielony
Funkcja
Tx/A (+)
Tx/B (-)
Rx/A (+)
Rx/B (-)
Trzy przykłady różnych scenariuszy połączeń zostały przedstawione
w załączniku (strona 14).
3. Jeśli konieczne jest przedłużenie kabli, należy użyć skrętki 22 AWG
(0,33 mm2).
4. Zlutuj i zabezpiecz wszystkie nieizolowane połączenia przewodów.
Instrukcja instalacji systemu GHP 20
Konfigurowanie systemu GHP 20
System GHP 20 należy skonfigurować i dostroić do dynamiki łodzi
i konfiguracji silników. W celu skonfigurowania systemu GHP 20 należy
użyć kreatora Dockside (jeśli ma zastosowanie) i kreatora Sea Trial
na interfejsie GHC 20. Te kreatory przeprowadzą użytkownika przez
wymagane kroki konfiguracji.
Informacje o kreatorze Dockside
Uwaga
Jeśli kreator Dockside zostanie wykonany po wyjęciu łodzi z wody, należy
zapewnić wystarczający odstęp dla ruchu steru, aby uniknąć uszkodzenia
steru lub innych obiektów.
3. Wybierz dowolną opcję:
• Jeśli w wyniku testu sterowania łódka skręca we właściwą stronę,
wybierz opcję Yes.
• Jeśli w wyniku testu sterowania łódka skręca w przeciwną stronę,
wybierz opcję No.
4. Jeśli w kroku 3 wybrano opcję No, powtórz kroki 1–2.
Wybór źródła prędkości
Ten krok może nie mieć zastosowania do wszystkich łodzi. Jeśli nie pojawia
się na interfejsie GHC 20, przejdź do następnego kroku.
Jeśli układ sterowy wysyła dane tachometru do autopilota, zostanie wybrany
automatycznie i nie będzie konieczne wybieranie tachometru NMEA 2000
ani źródła prędkości GPS.
Wybierz opcję:
• Jeśli do sieci NMEA 2000 podłączono silnik (lub silniki) zgodne
z interfejsem NMEA 2000, wybierz sieć NMEA 2000.
• Jeśli dane tachometru są niedostępne lub nie można ich użyć,
wybierz opcję GPS data jako źródło prędkości.
◦◦ Gdy dane GPS są używane jako źródło prędkości, należy
skonfigurować maksymalną prędkość dla wszystkich typów
łodzi.
• Jeśli źródło prędkości nie zostało podłączone, wybierz opcję None.
◦◦ W przypadku, gdy autopilot nie działa prawidłowo po ustawieniu
źródła prędkości None, firma Garmin zaleca podłączenie
tachometru lub urządzenia GPS jako źródła prędkości.
Kreator Dockside można uruchomić, kiedy łódź znajduje się na wodzie lub
po wyjęciu jej z wody. Jeśli łódź znajduje się na wodzie, musi pozostawać
nieruchomo podczas działania kreatora.
Wykonywanie kreatora Dockside
Uwaga
Nie wszystkie kroki wymienione w tej sekcji mogą mieć zastosowanie do
danej łodzi. Jeśli jeden z kroków oznaczonych „jeśli ma zastosowanie” nie
pojawia się na interfejsie GHC 20, przejdź do następnego kroku.
1. Włącz system GHP 20.
Po pierwszym włączeniu systemu GHP 20 zostanie wyświetlony monit
o wykonanie krótkiej sekwencji konfiguracji na interfejsie GHC 20.
2. W razie potrzeby wykonaj sekwencję konfiguracji.
3. Uruchom kreatora Dockside (strona 11).
4. Wybierz typ łodzi, jeśli ma zastosowanie.
5. Przetestuj kierunek steru (strona 11), jeśli ma zastosowanie.
6. Wybierz źródło prędkości, jeśli ma zastosowanie, oraz sprawdź
tachometr (strona 11).
7. Sprawdź wyniki kreatora (strona 11).
Uruchamianie kreatora Dockside
Ten krok może nie mieć zastosowania do wszystkich łodzi. Jeśli nie pojawia
się na interfejsie GHC 20, przejdź do następnego kroku.
1. Po wykonaniu konfiguracji początkowej wybierz opcję:
• Jeśli kreator Dockside uruchomi się automatycznie, przejdź do kroku
2.
• Jeśli kreator Dockside nie uruchomi się automatycznie, wybierz
kolejno opcje Menu > Setup > Dealer Autopilot Configuration >
Wizards > Dockside Wizard.
2. Wybierz opcję Begin.
Sprawdzanie tachometru
Ten krok może nie mieć zastosowania do wszystkich łodzi. Jeśli nie pojawia
się na interfejsie GHC 20, przejdź do następnego kroku.
Po włączeniu silnika (lub silników) porównaj odczyty obrotów silnika
na interfejsie GHC 20 z tachometrem (lub tachometrami) na desce
rozdzielczej łodzi.
Sprawdzanie wyników kreatora Dockside
Interfejs GHC 20 wyświetla wartości wybrane podczas pracy kreatora
Dockside.
1.
2.
3.
4.
5.
Sprawdź wyniki kreatora Dockside.
Zaznacz nieprawidłową wartość i wybierz opcję Select.
Popraw wartość.
Powtórz kroki 2 i 3 dla wszystkich nieprawidłowych wartości.
Po zakończeniu sprawdzania wartości wybierz opcję Done.
Test kierunku sterowania
Ten krok może nie mieć zastosowania do wszystkich łodzi. Jeśli nie pojawia
się na interfejsie GHC 20, przejdź do następnego kroku.
1. Użyj strzałek na interfejsie GHC 20, aby przetestować kierunek steru.
Po wybraniu strzałki w prawo ster powinien przesunąć się tak, aby łódź
skręciła w prawo. Po wybraniu strzałki w lewo ster powinien przesunąć
się tak, aby łódź skręciła w lewo.
2. Wybierz opcję Continue.
Instrukcja instalacji systemu GHP 20
11
Informacje o kreatorze Sea Trial
Przeprowadzanie procedury automatycznego
dostosowywania
Zanim będzie możliwe wykonanie procedury automatycznego strojenia,
należy zapewnić duży, otwarty akwen.
Ważne uwagi dotyczące kreatora Sea Trial
1. Ustaw przepustnicę tak, aby łódź płynęła poniżej prędkości ślizgania się.
2. Wybierz opcję Begin.
Łódź wykona kilka zygzakowatych ruchów podczas wykonywania
procedury automatycznego strojenia.
Interfejs GHC 20 wyświetli komunikat o ukończeniu.
3. Wybierz dowolną opcję:
• Jeśli automatyczne strojenie powiodło się, wybierz opcję Done
i przejmij ręczną kontrolę nad łodzią.
• Jeśli automatyczne strojenie nie powiodło się, wyreguluj
przepustnicę i wybierz opcję Retry Autotune.
4. Jeśli automatyczne strojenie nie powiodło się, powtórz kroki 1–3 do
momentu pomyślnego wykonania automatycznego strojenia.
5. Jeśli procedura automatycznego strojenia ciągle kończy się
niepowodzeniem po osiągnięciu maksymalnej prędkości przelotowej,
zmniejsz prędkość do początkowej prędkości automatycznego strojenia
i wybierz opcję Alternate Autotune, aby rozpocząć alternatywną
procedurę automatycznego strojenia.
Kreator Sea Trial konfiguruje podstawowe czujniki autopilota. Bardzo
ważne jest wykonanie kreatora w warunkach odpowiednich dla łodzi.
Kreator Sea Trial należy wykonać przy spokojnej wodzie. Postrzeganie
spokojnej wody jest zależne od rozmiaru i kształtów wody.
• Upewnij się, że łódź nie kołysze się w nieruchomej pozycji lub podczas
bardzo wolnego ruchu.
• Upewnij się, że wiatr nie ma znaczącego wpływu na łódź.
• Obciążenie łodzi powinno być zrównoważone. NIE poruszaj się po
łodzi podczas wykonywania poszczególnych kroków kreatora Sea
Trial.
Uruchamianie kreatora Sea Trial
Przed uruchomieniem kreatora Sea Trial należy przepłynąć na otwarty
obszar o spokojnej wodzie.
1. Włącz system GHP 20.
2. Wybierz dowolną opcję:
• Jeśli kreator Sea Trial uruchomi się automatycznie, przejdź do
kroku 3.
• Jeśli kreator Sea Trial nie uruchomi się automatycznie, wybierz
kolejno opcje Menu > Setup > Dealer Autopilot Configuration >
Wizards > Sea Trial Wizard.
3. Wybierz opcję Begin.
Wykonywanie kreatora Sea Trial
1. Przepłyń łodzią na otwarty obszar o spokojnej wodzie.
2. Uruchom kreatora Sea Trial (strona 12).
3. Skonfiguruj obroty silnika w celu ślizgania się po wodzie (strona 12).
4. Skalibruj kompas (strona 12).
5. Wykonaj procedurę automatycznego strojenia (strona 12).
6. Ustaw północ (strona 12).
7. W razie potrzeby wykonaj precyzyjną regulację kierunku (strona 12).
Konfigurowanie obrotów silnika w celu ślizgania się po
wodzie
1. Zapisz odczyt obrotów silnika z tachometru na desce rozdzielczej łodzi
w momencie, gdy łódź przechodzi z wyporności do ślizgania się po
łodzi.
2. Jeśli wartość na tachometrze nie jest zgodna z wartością na interfejsie
GHC 20, użyj strzałek w celu dostosowania wartości.
3. Wybierz opcję Done.
Kalibracja kompasu
1. Płyń łodzią w linii prostej z niską prędkością/na obrotach jałowych.
2. Wybierz opcję Begin i płyń dalej w linii prostej.
3. Po wyświetleniu polecenia skręć wolno łodzią w prawo tak, aby skręt
był jak najbardziej stabilny i płaski.
Skręcaj powoli, aby łódź NIE przechylała się.
Interfejs GHC 20 wyświetli komunikat o ukończeniu po zakończeniu
kalibracji.
4. Wybierz dowolną opcję:
• Jeśli kalibracja powiodła się, wybierz opcję Done.
• Jeśli kalibracja nie powiodła się, wybierz opcję Retry i powtórz
kroki 1–3.
12
Ustawianie północy
Zanim będzie możliwe ustawienie kierunku północnego, należy znaleźć się
na otwartym, wolnym od przeszkód akwenie, który umożliwia rejs przez
przynajmniej 45 sekund.
Ta procedura jest wyświetlana tylko w przypadku podłączenia opcjonalnego
urządzenia GPS do systemu GHP 20 (strona 10), gdy urządzenie
uzyskało pozycję GPS. Jeśli urządzenie GPS nie jest podłączone, zostanie
wyświetlony monit o dokonanie precyzyjnej regulacji kierunku (strona 12).
1. Przez 45 sekund płyń łodzią w linii prostej z prędkością przelotową,
równolegle do dominującego kierunku wiatru i prądu.
2. Wybierz opcję Begin.
3. Wybierz dowolną opcję:
• Jeśli kalibracja powiodła się, wybierz opcję Done.
• Jeśli kalibracja nie powiodła się, powtórz kroki 1–2.
Ustawianie szczegółowego dostosowywania kierunku
Ta procedura jest wyświetlana tylko w przypadku, gdy opcjonalne
urządzenie GPS nie zostało podłączone do systemu GHP 20 (strona 10).
Jeśli na łodzi zostało zainstalowane urządzenie GPS, które uzyskało pozycję
GPS, zostanie wyświetlony monit o ustawienie kierunku północnego
(strona 12).
1. Zidentyfikuj kierunku północny za pomocą kompasu ręcznego.
2. Dostosuj ustawienie precyzyjnej regulacji kierunku tak, aby było zgodne
z kierunkiem północnym na kompasie magnetycznym.
3. Wybierz opcję Done.
Sprawdzanie wyników konfiguracji autopilota
1. Przetestuj autopilota przy małej prędkości.
2. W razie potrzeby dostosuj ustawienie czułości (strona 13).
3. Przetestuj autopilota przy wyższej prędkości (normalne warunki
działania).
4. W razie potrzeby dostosuj ustawienia czułości i ogranicznika
przyspieszania.
Testowanie i dostosowywanie konfiguracji autopilota
1. Płyń łodzią w jednym kierunku z włączonym autopilotem
(utrzymywanie kierunku).
Łódź nie powinna wykonywać znaczących wahnięć, ale niewielki
poziom wahnięć jest normalnym zjawiskiem.
Instrukcja instalacji systemu GHP 20
2. Skręć łodzią w jednym kierunku przy użyciu autopilota i obserwuj
zachowanie.
Łódź powinna skręcić płynnie — nie za szybko, ale i nie za wolno.
Pokonując zakręt wybrany z użyciem autopilota, łódź powinna wpłynąć
na ustawiony kurs i pozostać na nim; odchyły i różnice w kierunku
powinny być nieznaczne.
3. Wybierz opcję:
• Jeśli łódź skręca zbyt szybko lub zbyt wolno, wyreguluj ogranicznik
przyspieszania (strona 13).
• Jeśli kierunek jest utrzymywany ze znacznymi wahnięciami lub
gdy łódź nie zachowuje się prawidłowo podczas skrętu, wyreguluj
ustawienie czułości autopilota (strona 13).
• Jeśli łódź skręca płynnie, kierunek jest utrzymywany z lekkimi
wahnięciami lub w ogóle bez wahnięć, a łódź prawidłowo ustawia
kierunek, przejdź do kroku 5.
4. Powtarzaj kroki 2 i 3 do momentu, gdy łódź będzie skręcać płynnie,
kierunek będzie utrzymywany z lekkimi wahnięciami lub w ogóle bez
wahnięć, a łódź będzie prawidłowo ustawiać kierunek.
5. W przypadku łodzi ślizgających się powtórz kroki 1–4 przy wyższej
prędkości (strona 13).
Dostosowywanie ustawień ogranicznika przyspieszenia
UWAGA: Podczas ręcznego dostosowywania ogranicznika przyspieszania
należy dokonywać relatywnie niewielkich korekt. Przetestuj zmianę przed
dokonaniem kolejnych korekt.
1. Włącz system GHP 20 przy użyciu procedury konfiguracji
zaawansowanej (strona 13).
2. Na interfejsie GHC 20 wybierz kolejno opcje Menu > Setup > Dealer
Autopilot Configuration > Autopilot Tuning > Acceleration Limiter.
3. Wybierz opcję:
• Zwiększ ustawienie, jeśli autopilot skręca zbyt szybko.
• Zmniejsz wartość ustawienia, jeśli autopilot skręca zbyt wolno.
4. Przetestuj konfigurację autopilota.
5. Powtarzaj kroki 2 i 3 do momentu, gdy system GHP 20 będzie działać
zadowalająco.
Dostosowywanie ustawień czułości autopilota
UWAGA: Podczas ręcznego dostosowywania czułości steru (lub czułości
kontrowania) należy dokonywać relatywnie niewielkich korekt oraz
regulować tylko jedną wartość jednocześnie. Przetestuj zmianę przed
dokonaniem kolejnych korekt.
1. Włącz procedurę konfiguracji zaawansowanej (strona 13).
2. Na interfejsie GHC 20 wybierz kolejno opcje Menu > Setup > Dealer
Autopilot Configuration > Autopilot Tuning > Rudder Gains.
3. Wybierz dowolną opcję:
• Wybierz opcję Low Speed lub High Speed i użyj strzałek na
interfejsie GHC 20, aby dostosować precyzję, z jaką ster utrzymuje
kierunek i dokonuje zwrotów przy niskiej lub wysokiej prędkości.
Jeśli ustawiona wartość będzie zbyt wysoka, autopilot może
wykazywać nadmierną aktywność i nieustannie próbować
dostosować kierunek przy najmniejszych odchyleniach. Zbyt
aktywny autopilot może spowodować nadmierne zużycie jednostki
napędowej i wyczerpanie akumulatora w czasie krótszym niż
normalny.
• Wybierz opcję Low Speed Counter lub High Speed Counter, aby
dostosować precyzję, z jaką ster koryguje przeskok. Jeśli wybrana
zostanie zbyt wysoka wartość, działanie autopilota może ponownie
spowodować zbyt szeroki skręt przy próbie zrównoważenia
oryginalnego skrętu.
4. Przetestuj konfigurację autopilota.
5. Powtarzaj kroki 2 i 3 do momentu, gdy system GHP 20 będzie działać
zadowalająco.
Instrukcja instalacji systemu GHP 20
Procedura konfiguracji zaawansowanej
Opcje konfiguracji zaawansowanej nie są dostępne na interfejsie GHC 20
w normalnych warunkach. Aby uzyskać dostęp do ustawień konfiguracji
zaawansowanej systemu GHP 20, należy włączyć procedurę konfiguracji
zaawansowanej.
Włączanie procedury konfiguracji zaawansowanej
1. Na ekranie Heading wybierz kolejno opcje Menu > Setup > System >
System Information.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund środkowy przycisk
programowy ➊.
Zostanie wyświetlona opcja Dealer Mode.
➊
3. Naciśnij kolejno przyciski Back > Back.
Jeśli opcja Dealer Autopilot Configuration jest dostępna na etapie Setup,
procedura konfiguracji zaawansowanej została włączona.
Zaawansowane ustawienia konfiguracyjne
Istnieje możliwość uruchomienia procesu automatycznej konfiguracji
automatycznego strojenia, kalibracji kompasu i zdefiniowania kierunku
północnego w systemie GHP 20 za pośrednictwem interfejsu GHC 20
bez użycia kreatorów. Można także zdefiniować większość ustawień
pojedynczo, bez uruchamiania procesów konfiguracji.
Ręczne uruchamianie procedur konfiguracji zaawansowanej
1. Włącz procedurę konfiguracji zaawansowanej (strona 13).
2. Na ekranie Heading wybierz kolejno opcje Menu > Setup > Dealer
Autopilot Configuration > Automated Setup.
3. Wybierz opcję Autotune, Calibrate Compass lub Set North.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Ręczne uruchamianie kreatora Sea Trial
Kreator Sea Trial umożliwia szybkie zdefiniowanie wszystkich ważnych
ustawień konfiguracji systemu GHP 20. Jeśli po uruchomieniu kreatora
masz wrażenie, że system GHP 20 nie działa prawidłowo, możesz ponownie
uruchomić kreatora w dowolnym momencie. Aby uzyskać dostęp do
kreatora, włącz procedurę konfiguracji zaawansowanej (strona 13).
Ręczne definiowanie poszczególnych ustawień konfiguracji
1. Włącz procedurę konfiguracji zaawansowanej (strona 13).
2. Na ekranie Heading wybierz kolejno opcje Menu > Setup > Dealer
Autopilot Configuration.
3. Wybierz kategorię ustawień.
4. Wybierz ustawienie do skonfigurowania.
Opisy poszczególnych ustawień są dostępne w załączniku (strona 16).
5. Skonfiguruj wartość ustawienia.
UWAGA: Skonfigurowanie pewnych ustawień w procedurze konfiguracji
autopilota w trybie sprzedawcy może wymagać zmodyfikowania innych
ustawień. Przed zmodyfikowaniem jakichkolwiek ustawień zapoznaj się
z sekcją Ustawienia konfiguracji systemu GHP 20 (strona 16).
13
Załącznik
Kabel
Schematy połączeń interfejsu NMEA 0183
Poniższe trzy schematy podłączeń stanowią przykłady różnych sytuacji,
które można napotkać podczas podłączania urządzenia NMEA 0183 do
interfejsu GHC 20.
Przykład 1 z 3: dwukierunkowa komunikacja NMEA 0183
➋
+
➊
➌
➌
➍
➎
➏
>
>
>
>
➋
ND
Uziemienie NMEA 0183
➌
Niebieski — Tx/A (+)
Rx
➍
Biały — niepołączony
ND
➎
Brązowy — Rx/A (+)
Tx/A (+)
➏
Zielony — Rx/B (-)
Tx/B (-)
UWAGA: W przypadku podłączania urządzenia NMEA 0183 z tylko jedną
linią odbioru (Rx) magistrala NMEA 2000 i urządzenie NMEA 0183 muszą
być podłączone do wspólnej masy.
-
➊
➋
➊
Kabel interfejsu GHC 20 Funkcja kabla urządzenia zgodnego
Kolor — Funkcja
z interfejsem NMEA 0183
ND
Zasilanie
Przykład 3 z 3: tylko jeden kabel przesyłu
>
>
➍
>
>
Jeśli urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 ma tylko jeden kabel
przesyłu (Tx), podłącz go do brązowego kabla (Rx/A) interfejsu GHC 20
i podłącz zielony kabel (Rx/B) z interfejsu GHC 20 do uziemienia NMEA.
➋
➊
GHC 20
➋
Sieć NMEA 2000 (zapewnia zasilanie interfejsu GHC 20)
➌
Źródło zasilania 12 V DC
➍
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
+
➊
Kabel Kabel interfejsu GHC 20 Funkcja kabla urządzenia zgodnego
Kolor — Funkcja
z interfejsem NMEA 0183
ND
Zasilanie
➊
➋
ND
Uziemienie NMEA 0183
➌
Niebieski — Tx/A (+)
Rx/A (+)
➍
Biały — Tx/B (-)
Rx/B (-)
➎
Brązowy — Rx/A (+)
Tx/A (+)
➏
Zielony — Rx/B (-)
Tx/B (-)
➍
>
>
➌
➎
➏
Uziemienie NMEA 0183
➌
Zielony — Rx/B —
podłącz do uziemienia
NMEA 0183
Niebieski — Tx/A (+)
➍
Biały — Tx/B (-)
Rx/B (-)
➎
Brązowy — Rx/A (+)
Tx/A (+)
➊
➋
Rx/A (+)
UWAGA: W przypadku podłączania urządzenia NMEA 0183 z tylko jedną
linią przesyłu (Tx) magistrala NMEA 2000 i urządzenie NMEA 0183 muszą
być podłączone do wspólnej masy.
-
>
➍
>
>
➊
GHC 20
➋
Sieć NMEA 2000 (zapewnia zasilanie interfejsu GHC 20)
➌
Źródło zasilania 12 V DC
➍
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
14
➍
>
Kabel Kabel interfejsu GHC 20 Funkcja kabla urządzenia zgodnego
Kolor — Funkcja
z interfejsem NMEA 0183
ND
Zasilanie
➊
➋
➋
>
>
>
➍ Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Jeśli urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 ma tylko jeden kabel
odbioru (Rx), podłącz go do niebieskiego kabla (Tx/A) interfejsu GHC 20
i pozostaw niepodłączony biały kabel (Tx/B) z interfejsu GHC 20.
➊
➊
➌ Źródło zasilania 12 V DC
Przykład 2 z 3: tylko jeden kabel odbioru
➌
>
➋
➌
➍
➎
-
➊ GHC 20
➋ Sieć NMEA 2000 (zapewnia zasilanie interfejsu GHC 20)
UWAGA: W przypadku podłączania urządzeń NMEA 0183 z dwoma
liniami przesyłu i dwoma liniami odbioru nie jest konieczne, aby magistrala
NMEA 2000 i urządzenie NMEA 0183 były podłączone do wspólnej masy.
+
>
>
➌
Instrukcja instalacji systemu GHP 20
Dane techniczne
Transmisja 059392
Urządzenie Dane
techniczne
Komputer
Wymiary
kursowy
Masa
Zakres
temperatur
Obudowa
Alarm
GHC 20
Długość
przewodu
sterownika
sterowego
Wymiary
Wielkość
Potwierdzenie ISO
059904
Żądanie ISO
060928
Uzyskanie adresu ISO
126208
NMEA – grupowa funkcja Polecenie/Żądanie/
Potwierdzenie
126464
Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie listy PGN
126996
bezpieczeństwa i produktu
127245
Dane steru
127250
Kierunek łodzi
Typ
PGN
Opis
Odbiór
059392
Potwierdzenie ISO
059904
Żądanie ISO
060928
Uzyskanie adresu ISO
126208
NMEA – grupowa funkcja Polecenie/Żądanie/
Potwierdzenie
126464
Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie listy PGN
126996
bezpieczeństwa i produktu
127245
Dane steru
127250
Kierunek łodzi
127488
Parametry silnika — szybka aktualizacja
128259
Prędkość po wodzie
129025
Pozycja — szybka aktualizacja
129029
Dane pozycji GNSS
129283
Błąd zejścia z trasy
129284
Dane nawigacji
129285
Nawigacja — trasa/informacje WP
130306
Dane o wietrze
Średnica 91,4 mm (3 19/32 cala)
159 g (5,6 uncji)
Od -15°C do 55°C (5°F do 131°F)
W pełni uszczelniony, bardzo odporny na
uderzenia plastik, wodoodporny według
normy IEC 60529 IPX-7
3 m (9,5 stopy)
GHC 20
(Długość × średnica) 23 × 25 mm
(29/32 × 1 cal)
68 g (2,4 uncji)
Od -15°C do 55°C (5°F do 131°F)
Masa
Zakres
temperatur
Długość
przewodu
Wymiary
3 m (10 stóp)
Masa
Przewody
Zakres
temperatur
Bezpieczny
dystans dla
kompasu
Materiał
110 × 115 × 30 mm
(4 21/64 × 4 17/32 × 1 3/16 cala)
247 g (8,71 uncji)
Przewód danych NMEA 0183 – 1,8 m
(6 stóp)
Przewód odgałęźny i przewód zasilający
NMEA 2000 – 2 m (6 1/2 stopy)
Od -15°C do 70°C (5°F do 158°F)
209 mm (8 1/4 cala)
Obudowa: w pełni uszczelniony poliwęglan,
wodoodporny według normy IEC 60529
IPX7
Szklane wykończenie: szkło z powłoką
antyrefleksyjną
Zużycie energii Maks. 2,5 W
interfejsu
GHC 20
Napięcie
9–16 V DC
wejściowe sieci
NMEA 2000
NMEA 2000
6 (300 mA)
LEN
130576
Transmisja 059392
Stan małego statku
Potwierdzenie ISO
059904
Żądanie ISO
060928
Uzyskanie adresu ISO
126208
NMEA – grupowa funkcja Polecenie/Żądanie/
Potwierdzenie
126464
Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie listy PGN
126996
bezpieczeństwa i produktu
Informacje o PGN sieci NMEA 2000
128259
Prędkość po wodzie
Typ
PGN
Opis
129025
Pozycja — szybka aktualizacja
Odbiór
129026
COG i PND — szybka aktualizacja
059392
Potwierdzenie ISO
129283
Błąd zejścia z trasy
059904
Żądanie ISO
129284
Dane nawigacji
060928
Uzyskanie adresu ISO
129540
Widoczne satelity GNSS
126208
NMEA – grupowa funkcja Polecenie/Żądanie/
Potwierdzenie
130306
Dane o wietrze
126464
Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie listy PGN
126996
bezpieczeństwa i produktu
127258
Deklinacja magnetyczna
127488
Parametry silnika — szybka aktualizacja
129025
Pozycja — szybka aktualizacja
129026
COG i PND — szybka aktualizacja
129283
Błąd zejścia z trasy
129284
Dane nawigacji
Komputer kursowy
Instrukcja instalacji systemu GHP 20
15
Informacje interfejsu NMEA 0183
Po podłączeniu do opcjonalnych urządzeń zgodnych z interfejsem
NMEA 0183 urządzenie GHC 20 używa następujących zdań NMEA 0183.
Zdanie
wpl
gga
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
Transmisja hdg
Kategoria
Ustawienie
Opis
Rudder Gains
Low Speed
Gain
Umożliwia ustawienie czułości
steru przy niskiej prędkości.
To ustawienie ma zastosowanie
wyłącznie w przypadku łodzi
poruszających się poniżej
prędkości ślizgania się po wodzie.
Jeśli ustawiona wartość będzie zbyt
wysoka, autopilot może wykazywać
nadmierną aktywność i nieustannie
próbować dostosować kierunek
przy najmniejszych odchyleniach.
Rudder Gains
Low Speed
Counter
Umożliwia ustawienie kontrowania
czułości steru przy niskiej
prędkości.
To ustawienie ma zastosowanie
do łodzi płynącej poniżej prędkości
ślizgania się.
Jeśli ta wartość będzie zbyt
niska, autopilot może wykonywać
przeskok w stosunku do żądanego
kierunku podczas zwrotu. Jeśli
ta wartość będzie zbyt wysoka,
autopilot może wykonywać pełny
zwrot z niską prędkością.
Rudder Gains
High Speed
Gain
Umożliwia ustawienie czułości
steru przy wysokiej prędkości.
To ustawienie ma zastosowanie do
łodzi płynącej powyżej prędkości
ślizgania się.
Jeśli ustawiona wartość będzie zbyt
wysoka, autopilot może wykazywać
nadmierną aktywność i nieustannie
próbować dostosować kierunek
przy najmniejszych odchyleniach.
Rudder Gains
High Speed
Counter
Umożliwia ustawienie kontrowania
czułości steru przy wysokiej
prędkości.
To ustawienie ma zastosowanie
wyłącznie w przypadku łodzi
poruszających się powyżej
prędkości ślizgania się po wodzie.
Jeśli ta wartość będzie zbyt
niska, autopilot może wykonywać
przeskok w stosunku do żądanego
kierunku podczas zwrotu. Jeśli
ta wartość będzie zbyt wysoka,
autopilot może wykonywać pełny
zwrot z niską prędkością.
NMEA Setup
NMEA
Checksum
Jeśli podłączone urządzenie GPS
NMEA 0183 nieprawidłowo oblicza
sumy kontrolne, ciągle możliwe
jest jego użycie po wyłączeniu tego
ustawienia. Wyłączenie ustawienia
powoduje naruszenie integralności
danych.
NMEA Setup
Reversed XTE
Jeśli podłączone urządzenie GPS
NMEA 0183 wysyła nieprawidłowy
kierunek sterowania z sygnałem
błędu zejścia z trasy. Za pomocą
tego ustawienia można skorygować
kierunek sterowania.
Typ
Odbiór
Ustawienia konfiguracji systemu GHP 20
Zwykle cała konfiguracja jest wykonywana automatycznie przy użyciu
kreatora, można ręcznie dostosować dowolne ustawienia (strona 13).
UWAGA: Niektóre ustawienia mogą nie być wyświetlane w zależności od
konfiguracji autopilota.
Kategoria
Ustawienie
Opis
Speed Source
Setup
Verify
Tachometer
Umożliwia porównanie odczytów
obrotów silnika na interfejsie
GHC 20 z tachometrami na desce
rozdzielczej łodzi.
Speed Source
Setup
Planing RPM
Umożliwia dostosowanie odczytu
obrotów silnika na interfejsie
GHC 20 w momencie, gdy łódź
przechodzi z wyporności do
ślizgania się po łodzi. Jeśli wartość
nie jest zgodna z wartością na
interfejsie GHC 20, użyj strzałek
w celu dostosowania wartości.
Speed Source
Setup
Low RPM Limit
Umożliwia dostosowanie
najniższego punktu obrotów silnika
łodzi. Jeśli wartość nie jest zgodna
z wartością na interfejsie GHC 20,
użyj strzałek w celu dostosowania
wartości.
Speed Source
Setup
High RPM Limit
Funkcja umożliwia dostosowanie
najwyższego poziomu obrotów
silnika łodzi. Jeśli wartość nie jest
zgodna z wartością na interfejsie
GHC 20, użyj strzałek w celu
dostosowania wartości.
16
Instrukcja instalacji systemu GHP 20
Kategoria
Ustawienie
Opis
Navigation Setup
Navigation
Gain
Umożliwia dostosowanie siły, z jaką
autopilot eliminuje błąd zejścia
z trasy podczas stosowania wzorca
podróży do pozycji.
Jeśli wartość jest zbyt wysoka,
mogą wystąpić wahania linii kursu
na długich dystansach.
Jeśli ta wartość będzie zbyt niska,
autopilot może reagować powoli
podczas eliminacji błędu zejścia
z trasy.
Navigation Setup
Navigation Trim
Gain
Umożliwia dostosowanie
dopuszczalnej wielkości
długoterminowego błędu zejścia
z trasy podczas stosowania
wzorca podróży do pozycji.
Ustawienie należy dostosowywać
po uprzednim ustawieniu czułości
nawigacji.
Jeśli wartość jest zbyt wysoka,
wystąpi zjawisko nadmiernej
kompensacji błędu zejścia z trasy
przez autopilota.
Jeśli wartość jest zbyt niska,
autopilot zezwoli na duży stopień
długoterminowego błędu zejścia
z trasy.
UWAGA: Ustawienia konfiguracji zaawansowanej są dostępne podczas
korzystania z procedury konfiguracji zaawansowanej (strona 13). Inne
ustawienia są dostępne w normalnym trybie działania systemu GHP 20.
Więcej informacji zawiera sekcja poświęcona konfiguracji w Podręczniku
użytkownika interfejsu GHC 20.
Instrukcja instalacji systemu GHP 20
Komunikaty o błędach i ostrzeżenia
Komunikat o błędzie
Autopilot nie odbiera
danych nawigacyjnych.
Autopilot placed in
heading hold.
Przyczyna
Autopilot nie odbiera
danych nawigacyjnych
podczas wykonywania
podróży do pozycji.
Ten komunikat
będzie wyświetlany
także w przypadku
zatrzymania
nawigacji na ploterze
nawigacyjnym
przed wyłączeniem
autopilota.
Connection with
Interfejs GHC
autopilot lost
utracił połączenie
z komputerem
kursowym.
Low GHC supply
Poziom napięcia
voltage
zasilania jest poniżej
wartości określonej
w menu alarmu
niskiego napięcia.
Lost Communication
Autopilot podczas
With Steering
działania utracił
Controller
połączenie z układem
sterowym łodzi.
No Steering Controller Autopilot nie może
Detected
wykryć układu
sterującego łodzi
podczas próby
aktywacji.
Steering Controller Not System sterowy
Supported
łodzi jest niezgodny
z zainstalowaną wersją
systemu GHP 20.
Działanie autopilota
• Włącza się alarm
• Autopilot przechodzi
w tryb utrzymywania
kierunku
ND
ND
•
•
Włącza się alarm
Autopilot przechodzi
w tryb gotowości
•
•
Włącza się alarm
Autopilot przechodzi
w tryb gotowości
•
•
Włącza się alarm
Autopilot przechodzi
w tryb gotowości
17
Lista kontrolna instalacji systemu GHP 20
Wyrwij tę listę kontrolną z instrukcji instalacji i użyj jej jako pomocy podczas procesu instalacji systemu GHP 20.
Przed zainstalowaniem systemu GHP 20 przeczytaj wszystkie instrukcje. W razie jakichkolwiek pytań podczas procesu instalacji prosimy o kontakt
z działem pomocy technicznej firmy Garmin.
1. Zapoznaj się ze schematami i uwagami zaczynającymi się na stronie 6, aby poznać wymagane połączenia elektryczne i transmisji danych.
2. Rozmieść najpierw wszystkie elementy. Sprawdź długość przewodów. Uzyskaj przedłużacze, jeśli to konieczne.
3. Zamontuj komputer kursowy zgodnie z instrukcjami zaczynającymi się na stronie 5. Zamontuj komputer kursowy w miejscu wolnym od
zakłóceń magnetycznych. Użyj kompasu ręcznego, aby sprawdzić zakłócenia magnetyczne w danym miejscu. Zamontuj komputer kursowy
w uchwycie tak, aby przewody zwisały prosto w dół.
4. Zamontuj interfejs GHC 20 zgodnie z instrukcjami zaczynającymi się na stronie 5.
5. Podłącz komputer kursowy do układu sterowego łodzi przy użyciu przewodu sterownika sterowego (strona 7).
6. Podłącz interfejs GHC 20 i komputer kursowy do sieci NMEA 2000. Podłącz opcjonalne, zgodne z interfejsem NMEA 2000‑ urządzenie GPS
do sieci NMEA 2000 (strona 8).
7. Podłącz opcjonalne, zgodne z interfejsem NMEA 0183 urządzenie GPS do interfejsu GHC 20, jeśli nie jest dostępne urządzenie GPS zgodne
z interfejsem NMEA 2000‑ (strona 10).
8. Skonfiguruj system GHP 20 (strona 11).
Szablon montażowy komputera kursowego
➊
➊
Do góry w przypadku
instalacji na powierzchni
pionowej
Instrukcja instalacji systemu GHP 20
19
© 2013 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanej w niniejszym dokumencie, żadnej części tego podręcznika nie można powielać, kopiować, przekazywać, rozpowszechniać,
pobierać ani przechowywać na jakimkolwiek nośniku pamięci, w jakimkolwiek celu, bez wcześniej uzyskanej wyraźnej pisemnej zgody firmy Garmin. Firma Garmin niniejszym udziela zgody
na pobranie jednej kopii tego podręcznika na dysk twardy bądź inny elektroniczny nośnik pamięci w celu jego przeglądania oraz na wydrukowanie jednej kopii tego podręcznika lub jego korekty,
pod warunkiem, iż elektroniczna bądź wydrukowana kopia tego podręcznika będzie zawierała pełen tekst niniejszej informacji o prawach autorskich. Rozpowszechnianie tego podręcznika lub jego
korekty w celach handlowych bez zezwolenia jest surowo wzbronione.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości bez
konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową firmy Garmin (www.garmin.com), aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające,
dotyczące użytkowania i funkcjonowania tego i innych produktów firmy Garmin.
Garmin® oraz logo Garmin są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. GHP™, GHC™ i myGarmin™ są znakami
towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione. NMEA 2000® jest zastrzeżonym znakiem towarowym
organizacji National Marine Electronics Association.
Najnowsze darmowe aktualizacje oprogramowania (z wyjątkiem map) są zawsze dostępne na stronie internetowej firmy
Garmin pod adresem www.garmin.com.
© 2013 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Wielka Brytania
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Maj 2013
190-01455-60 Rev. A
Wydrukowano na Tajwanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising