Garmin | GHP™ 20 Marine Autopilot System for Steer-by-wire | Garmin GHP™ 20 Marine Autopilot System for Steer-by-wire Installeringsinstruksjoner

Garmin GHP™ 20 Marine Autopilot System for Steer-by-wire Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
Installeringsinstruksjoner for
GHP™ 20 semi-automatisk styring
Installer det maritime autopilotsystemet Garmin® GHP 20 i henhold til
følgende instruksjoner for å oppnå best mulig ytelse og unngå skade på
båten. Det anbefales at autopilotsystemet monteres av fagfolk.
Dette autopilotsystemet er utviklet for å passe med båttypen din. Hvis du
ikke er sikker på om dette systemet er utviklet for bruk med båten din, tar
du kontakt med Garmin-forhandleren eller Garmins produktsupport.
 Advarsler
Du er ansvarlig for at fartøyet er sikkert i bruk, og at det styres på en
forsvarlig måte. GHP 20-systemet er et verktøy som forbedrer betjeningen
av båten. Det unntar deg ikke ansvaret for å styre båten på en trygg og
sikker måte. Unngå navigasjonsfarer, og la aldri roret stå ubemannet.
Vær alltid klar til å ta manuell kontroll over båten.
Lær deg å betjene GHP 20-systemet under rolige værforhold i åpent farvann
uten hindringer.
Vær forsiktig når du bruker GHP 20-systemet i nærheten av hindringer i
vannet, for eksempel brygger, pæleverk og andre båter.
Les hele instruksjonen før du begynner med installeringen. Hvis du
opplever problemer i forbindelse med installeringen, kan du kontakte
Garmins produktsupport.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken
for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
MERK: På siste side av disse instruksjonene finner du en sjekkliste for
installeringen. Ta ut sistesiden, og bruk sjekklisten når du går gjennom
installeringen av GHP 20-systemet.
 forsiktig
Utstyr som skal kobles til dette produktet, bør ha en brannhemmende
mekanisme eller utstyres med dette.
Registrere enheten
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer, skjærer
eller sliper.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt
sted.
Skriv ned serienummeret som er tildelt hver enkelt komponent i
GHP 20-systemet, i feltene på side 3, slik at du har det for fremtidig
referanse. Serienumrene finner du på en etikett på hver komponent.
Merknad
Du må alltid kontrollere hva som er på den motsatte siden av overflaten,
før du begynner å bore eller skjære. Vær oppmerksom på drivstofftanker,
elektriske kabler og hydraulikkslanger.
Kontakte Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/support, og klikk på Contact Support for å få
informasjon om innenlandsk support.
• I USA: Ring (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
Installeringsinstruksjoner for GHP 20
1
Innholdsfortegnelse
Installeringsinstruksjoner for GHP™ 20 semi-automatisk
styring.................................................................................... 1
Registrere enheten.............................................................................1
Kontakte Garmins produktsupport......................................................1
Viktig sikkerhetsinformasjon...............................................................1
Innhold i GHP 20-pakken og nødvendige verktøy.............. 3
Hovedkomponenter............................................................................3
Kursberegningsenhet................................................................................3
GHC 20......................................................................................................3
Kabler og kontakter............................................................................3
Styrekabel..................................................................................................3
Alarm.........................................................................................................3
NMEA 0183-datakabel for GHC 20-enheten.............................................3
NMEA 2000-kabler og -kontakter..............................................................3
Nødvendige verktøy...........................................................................4
Forberede installering........................................................... 5
Hensyn ved montering og tilkobling...................................................5
Hensyn ved montering av kursberegningsenheten...................................5
Hensyn ved tilkobling av kursberegningsenheten.....................................5
Hensyn ved montering av alarmen . .........................................................5
Hensyn ved tilkobling av alarmen..............................................................5
Hensyn ved tilkobling av NMEA 2000........................................................5
Hensyn ved montering av GHC 20-enheten.............................................5
Hensyn ved tilkobling av GHC 20-enheten...............................................5
Generelt tilkoblingsdiagram for GHP 20.............................................6
Fremgangsmåte for installering........................................... 7
Installering av kursberegningsenheten...............................................7
Om sjøforsøksveiviseren..................................................................12
Viktige hensyn å ta for sjøforsøksveiviseren....................................12
Starte sjøforsøksveiviseren.....................................................................12
Gå gjennom sjøforsøksveiviseren:..........................................................12
Konfigurere o/min for planing..................................................................12
Kalibrere kompasset................................................................................12
Gjennomføre prosedyren for autosøk......................................................12
Angi nord:................................................................................................12
Finjustere styrekursen.............................................................................12
Evaluere resultatene av autopilotkonfigurasjonen...................................12
Teste og justere autopilotkonfigurasjonen...............................................12
Justere hastighetsbegrenserens innstillinger..........................................13
Justere autopilotens innstillinger for forsterkning....................................13
Prosedyre for avansert konfigurasjon...............................................13
Aktivere prosedyren for avansert konfigurasjon......................................13
Innstillinger for avansert konfigurasjon.............................................13
Kjøre de automatiserte konfigurasjonsprosedyrene manuelt..................13
Kjøre Sjøforsøkveiviser manuelt..............................................................13
Definere individuelle konfigurasjonsinnstillinger manuelt........................13
Tillegg................................................................................... 14
Tilkoblingsdiagrammer for NMEA 0183............................................14
Spesifikasjoner.................................................................................15
NMEA 2000-PGN-informasjon.........................................................15
Kursberegningsenhet..............................................................................15
GHC 20....................................................................................................15
NMEA 0183-informasjon..................................................................16
Konfigurasjonsinnstillinger for GHP 20-systemet.............................16
Feil- og advarselsmeldinger.............................................................17
Sjekkliste for installering av GHP 20-systemet.................................19
Monteringsmal for kursberegningsenhet..........................................19
Installere monteringsbraketten for kursberegningsenheten......................7
Feste kursberegningsenheten i braketten for kursberegningsenheten.....7
Koble til kursberegningsenheten...............................................................7
Installering av alarmen..............................................................................7
Montere alarmen.......................................................................................7
Koble til alarmen........................................................................................7
Koble GHP 20-systemet til båtens styresystem.................................7
Installering av GHC 20-enheten.........................................................8
Montere GHC 20-enheten.........................................................................8
Koble til GHC 20-enheten..........................................................................8
Hensyn når det er flere GHC 20-enheter...................................................8
Koble enhetene til et NMEA 2000-nettverk........................................8
Koble GHC 20-enheten til et eksisterende NMEA 2000-nettverk..............9
Koble kursberegningsenheten til et eksisterende NMEA 2000-nettverk...9
Bygge et grunnleggende NMEA 2000-nettverk for GHC 20-enheten og
kursberegningsenheten.....................................................................10
Koble enheter (ekstrautstyr) til GHP 20-autopilotsystemet...............10
Hensyn ved tilkobling av NMEA 0183......................................................10
Koble en NMEA 0183-kompatibel enhet (ekstrautstyr) til
GHC 20-enheten...............................................................................10
Konfigurere GHP 20-systemet.............................................11
Om havneveiviseren......................................................................... 11
Gå gjennom havneveiviseren..................................................................11
Starte havneveiviseren............................................................................11
Bekreft styreretning.................................................................................11
Velge hastighetskilde...............................................................................11
Bekrefte turtelleren..................................................................................11
Se gjennom resultatene av havneveiviseren...........................................11
2
Installeringsinstruksjoner for GHP 20
Innhold i GHP 20-pakken og
nødvendige verktøy
GHP 20-autopilotsystemet består av flere komponenter. Gjør deg kjent med
alle komponentene før du begynner installeringen. Du må vite hvordan
komponentene fungerer sammen for å kunne planlegge installasjonen på
båten på riktig vis.
Etter hvert som du gjør deg kjent med GHP 20-komponentene, må du
kontrollere at pakken inneholder komponentene som står oppført nedenfor.
Hvis det mangler deler, må du øyeblikkelig ta kontakt med Garminforhandleren.
Noter ned serienummeret for hver komponent i feltene for dette.
Hovedkomponenter
GHP 20-autopilotsystemet består av to hovedkomponenter:
kursberegningsenheten (CCU) og GHC™ 10-brukergrensesnittet.
Kabler og kontakter
GHP 20-autopilotsystemet inkluderer flere kabler. Disse kablene kobler
komponentene til strømforsyningen, til hverandre, til en alarm og til
ekstrautstyr.
Styrekabel
Merknad
Ikke koble styrekabelen til et NMEA 2000-nettverk.
GHP 20-systemet må ha en strømdrevet CAN-bus for å kunne kommunisere
med styresystemet. Kontroller at CAN-bussen for styringssystemet drives
og termineres på riktig måte. Ta eventuelt kontakt med båtprodusenten.
Denne kabelen kobler kursberegningsenheten til båtens styringssystem. En
del av kabelen inneholder fargekodede ledninger med uisolerte ender. Disse
ledningene kobler kursberegningsenheten til alarmen.
Kursberegningsenhet
Kursberegningsenheten fungerer som hjernen i GHP 20-systemet.
Kursberegningsenheten inneholder sensorutstyret som trengs for å fastsette
styrekursen. Kursberegningsenheten kobles til båtens styringssystem.
Kursberegningsenheten kan også kobles til et NMEA 2000®-nettverk for å
kommunisere med GHC 20-enheten, og til NMEA 2000-kompatible GPSenheter (ekstrautstyr) (side 8).
Alarm
Alarmen sørger for lydvarsler fra GHP 20-systemet (side 7).
Serienummer
GHC 20
NMEA 0183-datakabel for GHC 20-enheten
Denne kabelen kan brukes til å koble GHC 20-enheten til valgfrie
NMEA 0183-kompatible enheter.
GHC 20-enheten er hovedgrensesnittet som brukes til å betjene
GHP 20-autopilotsystemet. Bruk GHC 20-enheten til å aktivere og styre
GHP 20-systemet. Du kan også konfigurere og tilpasse GHP 20-systemet
ved hjelp av GHC 20-enheten.
NMEA 2000-kabler og -kontakter
NMEA 2000-kablene kobler kursberegningsenheten og GHC 20 til
NMEA 2000-nettverket. Koble kursberegningsenheten og GHC 20-enheten
til et eksisterende NMEA 2000-nettverk ved hjelp av de medfølgende
T-kontaktene og droppkablene, eller bruk eventuelt alle de medfølgende
NMEA 2000-kablene og -kontaktene til å bygge et NMEA 2000-nettverk på
båten (side 8).
GHC 20-enheten kobles til et NMEA 2000-nettverk for å kommunisere
med kursberegningsenheten. GHC 20-enheten kan også kobles til
NMEA 2000-kompatible enheter (ekstrautstyr), for eksempel en GPSenhet, for å bruke avanserte funksjoner i GHP 20-systemet. Hvis
NMEA 2000-kompatible enheter ikke er tilgjengelige, kan du koble
GHC 20-enheten til NMEA 0183-kompatible enheter (ekstrautstyr) i stedet.
Serienummer
Installeringsinstruksjoner for GHP 20
3
➊
➋
➌
➍
➊
NMEA 2000-droppkabel, 2 m (6 fot) (×2)
➋
NMEA 2000-strømkabel
➌
NMEA 2000-T-kontakt (×3)
➍
NMEA 2000-terminator, hann
➎
NMEA 2000-terminator, hunn
➎
NMEA 2000-forlengelseskabler
NMEA 2000-forlengelseskabler er tilgjengelige ved behov. Ta kontakt
med din lokale Garmin-forhandler eller Garmins produktsupport for å få
informasjon om hvordan du bestiller.
Nødvendige verktøy
•
•
•
•
•
•
•
Vernebriller
Boremaskin og borbits
Hullsag på 90 mm (3 1/2 tommer)
Avbitertenger/avisoleringstenger
Stjerneskrutrekkere og flate skrutrekkere
Kabelstrips
Vanntette ledningskontakter (wiremuttere) eller varmekrymperør og en
varmepistol
• Tetningsmasse for båt
• Bærbart eller håndholdt kompass (for å teste for magnetisk interferens
når man leter etter den beste plasseringen for installering av
kursberegningsenheten)
• Antirust-spray (valgfritt)
Merk: Det følger med monteringsskruer for GHC 20-enheten og
kursberegningsenheten. Hvis skruene som følger med, ikke passer til den
aktuelle monteringsoverflaten, må du selv sørge for riktig type skruer.
4
Installeringsinstruksjoner for GHP 20
Forberede installering
Før du installerer GHP 20-autopilotsystemet, må du planlegge hvor alle
komponentene skal plasseres på båten. Sett komponentene midlertidig
på plass der du vil installere dem. Les følgende hensyn før du begynner å
planlegge installeringen.
MERK: På siste side av disse instruksjonene finner du en sjekkliste for
installeringen. Ta ut sistesiden, og bruk sjekklisten når du går gjennom
installeringen av GHP 20-systemet.
Hensyn ved montering og tilkobling
GHP 20-komponentene kobles til hverandre og til strømforsyningen ved
hjelp av kablene som følger med. Kontroller at de riktige kablene rekker
frem til hver enkelt komponent, og at hver enkelt komponent er plassert på
et passende sted, før du monterer eller kobler til noen komponenter.
Hensyn ved montering av kursberegningsenheten
• Kursberegningsenheten må monteres i fremre halvdel av båten og
ikke høyere enn 3 m (10 fot) over vannlinjen.
• Kursberegningsenheten må ikke monteres på et sted hvor den dekkes av
vann eller blir utsatt for vannsprut.
• Ikke monter kursberegningsenheten i nærheten av magnetisk
materiale, magneter (høyttalere og elektriske motorer) eller
ledninger som fører høyspenning.
• Kursberegningsenheten må monteres minst 0,6 m (24 tommer) unna
bevegelige eller vekslende magnetiske forstyrrelser som anker,
ankerkjetting, viskermotor og verktøykasser.
• Det bør brukes et håndholdt kompass for å teste om det er magnetisk
interferens i området der kursberegningsenheten skal monteres.
Hvis det håndholdte kompasset ikke peker mot nord på det stedet der
du vil montere kursberegningsenheten, avgis det magnetisk interferens.
Velg et annet sted, og utfør testen på nytt.
• Du kan montere kursberegningsenheten under vannlinjen hvis den ikke
dekkes av vann eller blir utsatt for vannsprut.
• Monter braketten for kursberegningsenheten på en vertikal overflate
eller under en horisontal overflate, slik at ledningene som er koblet til,
henger rett ned.
• Det følger monteringsskruer med kursberegningsenheten, men det kan
hende at disse ikke passer til monteringsoverflaten, slik at du må bruke
andre skruer eller bolter.
Hensyn ved montering av alarmen
• Alarmen bør monteres i nærheten av roret.
• Alarmen kan monteres under dashbordet.
Hensyn ved tilkobling av alarmen
• Om nødvendig kan alarmledningene forlenges med 28 AWG
(0,08 mm2) ledning.
Hensyn ved tilkobling av NMEA 2000
• Kursberegningsenheten og GHC 20-enheten kobles til
NMEA 2000-nettverket.
Hvis båten ikke har et NMEA 2000-nettverk, er det mulig å bygge et
ved hjelp av de medfølgende NMEA 2000-kablene og -kontaktene
(side 10).
• Hvis du vil bruke avanserte funksjoner på GHP 20-systemet, kan
du koble en NMEA 2000-kompatibel GPS-enhet (ekstrautstyr) til
NMEA 2000-nettverket.
Hensyn ved montering av GHC 20-enheten
Merknad
Monteringsoverflaten må være flat, slik at enheten ikke blir skadet når den
er montert.
• Monteringsstedet skal gi optimal sikt når du betjener fartøyet.
• Monteringsstedet skal gi enkel tilgang til tastene på GHC 20-enheten.
• Monteringsoverflaten må være robust nok til å tåle vekten av
GHC 20-enheten og beskytte den mot vibrasjon og støt.
• Det må være plass til ledningsføring og tilkobling av kabler på området
bak overflaten.
Det må være minst 8 cm (3 tommer) klaring bak GHC 20-enheten.
• Stedet må være minst 209 mm (81/4 tommer) fra et magnetisk kompass
for å unngå interferens.
• Stedet må være i et område som ikke er utsatt for ekstreme
temperaturforhold (side 15).
Hensyn ved tilkobling av GHC 20-enheten
• Du må koble GHC 20-enheten til NMEA 2000-nettverket.
• NMEA 0183-kompatible enheter (ekstrautstyr), for eksempel en GPSenhet, kan kobles til GHC 20-datakabelen (side 10).
Hensyn ved tilkobling av kursberegningsenheten
ADVARSEL
Ikke koble styrekabelen til et NMEA 2000-nettverk.
GHP 20-systemet må ha en strømdrevet CAN-bus for å kunne kommunisere
med styresystemet. Kontroller at CAN-bussen for styresystemet drives og
termineres på riktig måte. Ta eventuelt kontakt med båtprodusenten.
• Styrekabelen kobler kursberegningsenheten til båtens styringssystem.
Den gir 3 m (9,5 fot) med kabel mellom kursberegningsenheten og
inngangen til styresystemet.
◦◦ Du kan ved behov ta kontakt med båtprodusenten for å få hjelp til å
finne inngangen til styresystemet.
◦◦ Hvis kursberegningsenheten ikke kan monteres innenfor 3 m
(9,5 fot) fra inngangen til styresystemet på båten, kan du bruke
NMEA 2000-kabler til å forlenge tilkoblingen.
◦◦ Styrekabelen må ikke kuttes av.
Installeringsinstruksjoner for GHP 20
5
Generelt tilkoblingsdiagram for GHP 20
Dette diagrammet skal kun brukes som referanse for sammenkobling av komponenter. Følg de detaljerte installeringsinstruksjonene for hver komponent,
som begynner på side 7.
➊
➋
➌
➍
➎
➐
➏
Element Beskrivelse
GHC 20
➊
➋
NMEA 2000-nettverk
➌
NMEA 2000-strømkabel
➍
Kursberegningsenhet
➎
Styrekabel
➏
Inngang til styresystem
➐
Alarm
6
Viktige hensyn
GHC 20-enheten og kursberegningsenheten må kobles til NMEA 2000-nettverket ved hjelp av de medfølgende
T-kontaktene (side 8).
Hvis det ikke allerede finnes et NMEA 2000-nettverk på båten, kan du bygge et ved hjelp av de medfølgende kablene
og kontaktene (side 10).
Denne kabelen skal bare installeres hvis du bygger et NMEA 2000-nettverk. Ikke installer denne kabelen hvis det
allerede finnes et NMEA 2000-nettverk på båten (side 10).
NMEA 2000-strømkabelen må kobles til en strømkilde på 9 til 16 VDC.
Monter kursberegningsenheten slik at kablene peker rett ned (side 7).
Inngangen til styresystemet kan se ut som et NMEA 2000-nettverk, men styrekabelen kan bare kobles til inngangen
til styresystemet – ikke til NMEA 2000-nettverket (side 7). Tilkoblingen varierer avhengig av produsenten av
styresystemet. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen for styresystemet eller på www.garmin.com.
Koble styrekabelen til alarmen (side 7).
Installeringsinstruksjoner for GHP 20
Fremgangsmåte for installering
Når du er ferdig med å planlegge installeringen av GHP 20-systemet på
båten og har gått gjennom all montering og tilkobling for den bestemte
installasjonen, kan du starte monteringen og tilkoblingen av komponentene.
Installering av kursberegningsenheten
Slik kobler du til kursberegningsenheten: Koble den til båten (side 7), koble
den til båtens styresystem (side 7), koble den til et NMEA 2000-nettverk
(side 8), og koble den til alarmen (side 7).
Installere monteringsbraketten for kursberegningsenheten
Før du kan montere kursberegningsenheten, må du velge et monteringssted
og finne riktige monteringsdeler (side 5).
Kursberegningsenhetens brakett består av to deler: monteringsdelen og
sikringsdelen.
1. Klipp ut monteringsmalen du finner på side 19.
2. Tape fast malen til monteringsstedet.
Hvis du installerer kursberegningsenheten på en vertikal overflate, må
du installere monteringsdelen av braketten med en åpning ➊ nederst.
Koble til kursberegningsenheten
1. Koble kontaktstykket med fem pinner på styrekabelen til inngangen for
styresystemet på båten (side 7).
2. Før de oransje og blå ledningene til stedet der du vil installere alarmen
(side 7).
Hvis kabelen ikke er lang nok, kan du forlenge de aktuelle ledningene
med 28 AWG (0,08 mm2) ledning.
Installering av alarmen
Alarmen avgir lyd for å varsle om viktige GHP 20-hendelser.
Hvis du vil installere alarmen, må du montere den på båten (side 7) og
koble den til kursberegningsenheten (side 7).
Montere alarmen
Før du kan montere alarmen, må du velge et monteringssted (side 5).
Fest alarmen med kabelstrips eller andre passende festeanordninger
(ikke inkludert).
Koble til alarmen
1. Før alarmkabelen til den uisolerte enden av styrekablene.
Hvis kabelen ikke er lang nok, kan du forlenge de aktuelle ledningene
med 28 AWG (0,08 mm2) ledning.
2. Koble sammen kablene basert på tabellen under.
Ledningsfarge
for alarm
Hvit (+)
Svart (–)
➋
Ledningsfarge for styrekabel
Oransje (+)
Blå (–)
3. Samle og dekk alle uisolerte ledningstilkoblinger.
➊
3. Bor styrehull på de tre monteringsstedene.
4. Bruk skruene ➋ til å feste monteringsdelen av braketten for
kursberegningsenheten.
Feste kursberegningsenheten i braketten for
kursberegningsenheten
1. Koble styrekabelen og
➌
NMEA 2000-droppkabelen til
kursberegningsenheten.
2. Plasser kursberegningsenheten
i monteringsdelen av braketten
for kursberegningsenheten med
ledningene hengende rett ned ➊.
3. Sett festedelen av braketten over
ballen, og smekk den på plass i
monteringsdelen av braketten. Start
➋
med de to armene ➋ som ikke har
en tommeskrue ➌.
4. Koble til armen med tommeskruen
➊
mens kablene henger rett ned.
Kablene må henge rett ned for at
kursberegningsenheten skal kunne lese av kursen helt nøyaktig.
5. Stram til tommeskruen for hånd til kursberegningsenheten sitter godt i
braketten.
Ikke stram til tommeskruene for mye.
Installeringsinstruksjoner for GHP 20
Koble GHP 20-systemet til båtens styresystem
Merknad
Ikke koble styrekabelen til et NMEA 2000-nettverk.
GHP 20-systemet må ha en strømdrevet CAN-bus for å kunne kommunisere
med styresystemet. Kontroller at CAN-bussen for styresystemet drives og
termineres på riktig måte. Ta eventuelt kontakt med båtprodusenten.
Med styrekabelen kan GHP 20-autopilotsystemet kommunisere med båtens
styresystem.
Du kan ved behov ta kontakt med båtprodusenten for å få hjelp til å finne
inngangen til styresystemet.
1. Finn plasseringen for inngangen til styresystemet på båten.
2. Koble styrekabelen fra kursberegningsenheten til styresystemet.
Hvis du må forlenge styrekabelen, bruker du en NMEA 2000forlengelseskabel.
7
Installering av GHC 20-enheten
14. Klikk den dekorative kanten ➊ på plass.
Installer GHC 20-enheten ved å bygge den inn i dashbordet i nærheten av
roret, og koble den til et NMEA 2000-nettverk.
Hvis du vil bruke de avanserte funksjonene på GHP 20-systemet, kan du
koble NMEA 2000-kompatible eller NMEA 0183-kompatible GPS-enheter
(ekstrautstyr) til NMEA 2000-nettverket eller til GHC 20-enheten via
NMEA 0183.
Montere GHC 20-enheten
Merknad
Temperaturområdet for GHC 20 er fra –15 til 70 °C (5 til 158 °F).
Hvis enheten blir utsatt for temperaturer utenfor dette området (under
oppbevaring eller bruk), kan det føre til feil på LCD-skjermen eller andre
komponenter. Denne typen feil og følgene av det er IKKE dekket av
produsentens begrensede garanti.
Hvis du monterer GHC 20-enheten i glassfiber, anbefales det at du når
du borer de fire styrehullene, bruker en forsenkningsbits til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med gelbelegg. Dette er
med på å forhindre sprekker i gelbelegget når skruene strammes til.
Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i glassfiber.
Garmin anbefaler å påføre smøremiddel på skruene før de festes.
Før du kan montere GHC 20-enheten, må du velge et monteringssted
(side 5).
1. Skjær til innbyggingsmalen, og kontroller at den passer på stedet der du
skal montere GHC 20-enheten.
Innbyggingsmalen følger med i produktesken og ikke i disse
instruksjonene.
Malen for innbygging har lim på baksiden.
2. Ta av beskyttelsespapiret på baksiden av malen, og legg den på stedet
der du skal montere GHC 20-enheten.
3. Hvis du skjærer hullet med en løvsag i stedet for en hullsag på 90 mm
(317/32 tommer), bruker du en borbits på 10 mm (3/8 tommer) til å
bore et styrehull slik det er vist på malen, for å begynne å skjære
monteringsoverflaten.
4. Bruk en løvsag eller en hullsag på 90 mm (3,5 tommer) til å skjære
monteringsoverflaten langs innsiden av den stiplede linjen på malen til
innbygging.
5. Bruk om nødvendig en fil og sandpapir til å endre størrelsen på hullet.
6. Plasser GHC 20-enheten i utskjæringen for å se om de fire
monteringshullene er korrekte.
7. Velg et alternativ:
• Hvis monteringshullene er korrekte, går du til trinn 8.
• Hvis monteringshullene ikke er korrekte, merker du av den riktige
plasseringen for de fire monteringshullene.
8. Fjern GHC 20-enheten fra utskjæringen.
9. Bor de fire styrehullene på 2,8 mm (7/64 tommer).
Hvis du monterer GHC 20-enheten i glassfiber, må du bruke en
forsenkningsbits slik det angis i merknaden.
10. Fjern resten av malen.
11. Plasser den medfølgende pakningen bak på enheten, og påfør
tetningsmasse for båt rundt pakningen for å forhindre lekkasje bak
dashbordet.
12. Plasser GHC 20-enheten i utskjæringen.
13. Fest GHC 20-enheten til monteringsoverflaten ved hjelp av de
medfølgende skruene.
Hvis du monterer GHC 20-enheten i glassfiber, må du bruke
smøremiddel mot gnaging slik det angis i merknaden.
8
➊
Koble til GHC 20-enheten
Koble GHC 20-enheten til NMEA 2000-nettverket ved hjelp av den
medfølgende NMEA 2000-droppkabelen (side 8).
Hensyn når det er flere GHC 20-enheter
Du kan installere flere GHC 20-enheter (selges separat) for å kontrollere
autopiloten fra ulike steder på båten.
• Alle ekstra GHC 20-enheter må være koblet til NMEA 2000-nettverket
(side 8).
Koble enhetene til et NMEA 2000-nettverk
Merknad
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000-nettverk på båten, skal
det allerede være koblet til strøm. Ikke koble den medfølgende
NMEA 2000-strømkabelen til et eksisterende NMEA 2000-nettverk. Et
NMEA 2000-nettverk skal bare være koblet til én strømkilde.
Du kan koble GHC 20-enheten til kursberegningsenheten gjennom
et eksisterende NMEA 2000-nettverk. Hvis du ikke har et
NMEA 2000-nettverk på båten, finnes alle delene som trengs for å bygge
det, i GHP 20-pakken (side 10).
Hvis du vil bruke avanserte funksjoner på GHP 20-systemet, kan
du koble en NMEA 2000-kompatibel GPS-enhet (ekstrautstyr) til
NMEA 2000-nettverket.
Du finner mer informasjon om NMEA 2000 på www.garmin.com.
Installeringsinstruksjoner for GHP 20
Koble GHC 20-enheten til et eksisterende
NMEA 2000-nettverk
1. Finn ut hvor du vil koble GHC 20-enheten ➊ til det eksisterende
NMEA 2000-basisnettverket ➋ (side 5).
Koble kursberegningsenheten til et eksisterende
NMEA 2000-nettverk
1. Finn ut hvor du vil koble kursberegningsenheten ➊ til det eksisterende
NMEA 2000-basisnettverket ➋ (side 5).
➊
➊
➍
➍
➌
➌
➋
2. Koble én side av en NMEA 2000-T-kontakt fra nettverket.
3. Om nødvendig kan du forlenge NMEA 2000-basisnettverket ved å
koble en forlengelseskabel for NMEA 2000-basisnettverket (ikke
inkludert) til siden av den frakoblede T-kontakten.
4. Legg den medfølgende T‑kontakten ➌ for GHC 20-enheten til i
NMEA 2000-basisnettverket ved å koble den til siden av den frakoblede
T‑kontakten eller forlengelseskabelen for basisnettverket.
5. Dra den medfølgende droppkabelen ➍ til bunnen av T-kontakten som
du la til i trinn 4, og koble den til T-kontakten.
Hvis den medfølgende droppkabelen ikke er lang nok, kan du bruke en
droppkabel som er inntil 6 m (20 fot) lang (ikke inkludert).
6. Koble droppkabelen til GHC 20-enheten.
7. Koble droppkabelen til T-kontakten du la til i trinn 3, og til GHC 20.
Installeringsinstruksjoner for GHP 20
➋
2. Koble én side av en NMEA 2000-T-kontakt fra nettverket.
3. Om nødvendig kan du forlenge NMEA 2000-basisnettverket ved å
koble en forlengelseskabel for NMEA 2000-basisnettverket (ikke
inkludert) til siden av den frakoblede T-kontakten.
4. Legg den medfølgende T‑kontakten ➌ for kursberegningsenheten til i
NMEA 2000-basisnettverket ved å koble den til siden av den frakoblede
T‑kontakten eller forlengelseskabelen for basisnettverket.
5. Dra den medfølgende droppkabelen ➍ til bunnen av T-kontakten som
du la til i trinn 4, og koble den til T-kontakten.
Hvis den medfølgende droppkabelen ikke er lang nok, kan du bruke en
droppkabel som er inntil 6 m (20 fot) lang (ikke inkludert).
6. Koble droppkabelen til kursberegningsenheten.
9
Bygge et grunnleggende NMEA 2000-nettverk for
GHC 20-enheten og kursberegningsenheten
Merknad
Du må koble den medfølgende NMEA 2000-strømkabelen til båtens
tenningsbryter eller gjennom en annen innebygd bryter. GHC 20-enheten
vil tappe batteriet for strøm hvis NMEA 2000-strømkabelen er koblet
direkte til batteriet.
1. Koble sammen de tre T-kontaktene ➊ fra sidene.
➏
➐
➍
➌
➊
➑
➎
➋
➑
2. Koble den medfølgende NMEA 2000-strømkabelen ➋ til en 12 VDCstrømkilde ➌ gjennom en bryter.
Du kan om mulig koble kabelen til tenningsbryteren ➍ på båten eller
gjennom en innebygd bryter (ikke inkludert).
3. Koble NMEA 2000-strømkabelen til en av T-kontaktene.
4. Koble en av de medfølgende NMEA 2000-droppkablene ➎ til en av
T-kontaktene og til GHC 20-enheten ➏.
5. Koble den andre medfølgende NMEA 2000-droppkabelen til den
gjenværende T-kontakten og til kursberegningsenheten ➐.
6. Koble hann- og hunnterminatorene ➑ til hver ende av de kombinerte
T-kontaktene.
10
Hvis du vil bruke de avanserte funksjonene i GHP 20-systemet, kan du
koble en NMEA 2000-kompatibel eller NMEA 0183-kompatibel GPSenhet (ekstrautstyr) til NMEA 2000-nettverket eller til GHC 20-enheten via
NMEA 0183.
Hensyn ved tilkobling av NMEA 0183
• Se installeringsinstruksjonene for den NMEA 0183-kompatible enheten
for å identifisere hva som er enhetens overføringsledninger (Tx) av
typen A (+) og B (-).
• Når du kobler til NMEA 0183-enheter med to linjer for sending og to
linjer for mottak, er det ikke nødvendig for NMEA 2000-bussen og
NMEA 0183-enheten å være koblet til felles jord.
• Når du kobler til en NMEA 0183-enhet med bare én utgående
(Tx) og én inngående (Rx) linje, må NMEA 2000-bussen og
NMEA 0183-enheten være koblet til felles jord.
Koble en NMEA 0183-kompatibel enhet (ekstrautstyr) til
GHC 20-enheten
1. Finn ut hvordan NMEA 0183 skal kobles til den NMEA
0183-kompatible enheten.
2. Bruk tabellen nedenfor til å finne tu hvordan du skal koble den
NMEA 0183-kompatible enheten til GHC 20-enheten.
-
+
Koble enheter (ekstrautstyr) til
GHP 20-autopilotsystemet
Ledningsfarge for
datakabelen for GHC 20
Blå
Hvit
Brun
Grønn
Funksjon
Tx/A (+)
Tx/B (–)
Rx/A (+)
Rx/B (-)
Du finner tre eksempler på ulike tilkoblingssituasjoner i tillegget
(side 14).
3. Om nødvendig bruker du en 22 AWG-ledning (0,33 mm2) med tvunnede
par som forlenger.
4. Samle og dekk alle uisolerte ledningstilkoblinger.
Installeringsinstruksjoner for GHP 20
Konfigurere GHP 20-systemet
GHP 20-systemet må konfigureres og tilpasses båtens dynamikk
og motorkonfigurasjon. Bruk havneveiviseren (hvis aktuelt)
og sjøforsøksveiviseren på GHC 20-enheten til å konfigurere
GHP 20-systemet. Disse veiviserne leder deg gjennom de nødvendige
konfigurasjonstrinnene.
Om havneveiviseren
Merknad
Hvis du går gjennom havneveiviseren mens båten ikke er i vannet, må
du sørge for klaring for rorbevegelser slik at du unngår å skade roret eller
andre objekter.
3. Velg et alternativ:
• Hvis båten styres i riktig retning under testen, velger du Ja.
• Hvis båten styres i feil retning under testen, velger du Nei.
4. Hvis du valgte Nei i trinn 3, gjentar du trinn 1–2.
Velge hastighetskilde
Dette trinnet gjelder kanskje ikke for alle båter. Hvis det ikke vises på
GHC 20-enheten, går du videre til neste trinn.
Hvis styringssystemet sender turtellerinformasjon til autopiloten, velges det
automatisk. Dermed trenger du ikke velge kilde for NMEA 2000-turteller
eller GPS-hastighet.
Velg et alternativ:
• Hvis du koblet en NMEA 2000-kompatibel motor (eller motorer) til
NMEA 2000-nettverket, velger du NMEA 2000.
• Hvis turtellerdataene er utilgjengelige er ubrukelige, velger du GPSdata som hastighetskilde.
◦◦ Når GPS-data brukes som hastighetskilde, må
maksimumshastigheten for alle fartøytyper konfigureres.
• Hvis du ikke har koblet til en hastighetskilde, velger du Ingen.
◦◦ Hvis autopiloten ikke gir god ytelse med Ingen som
hastighetskilde, anbefaler Garmin at du kobler til en turteller
eller GPS som hastighetskilde.
Du kan gjennomføre havneveiviseren mens båten er i eller ute av vannet.
Hvis båten er i vannet, må den stå stille mens du gjennomfører veiviseren.
Gå gjennom havneveiviseren
Merknad
Noen av trinnene som er oppført i denne delen, gjelder kanskje ikke for
båten din. Hvis et av trinnene som er oppført som "hvis aktuelt", ikke vises
på GHC 20-enheten, går du videre til neste trinn.
1. Slå på GHP 20-systemet.
Den første gangen du slår på GHP 20-systemet, blir du bedt om å utføre
en kort oppsettssekvens på GHC 20-enheten.
2. Fullfør oppsettssekvensen hvis det er nødvendig.
3. Start havneveiviseren (side 11).
4. Hvis aktuelt velger du type fartøy.
5. Hvis aktuelt tester du styreretningen (side 11).
6. Hvis aktuelt velger du hastighetskilde og bekrefter turtelleren (side 11).
7. Se gjennom resultatene for veiviseren (side 11).
Starte havneveiviseren
Dette trinnet gjelder kanskje ikke for alle båter. Hvis det ikke vises på
GHC 20-enheten, går du videre til neste trinn.
1. Når du har fullført førstegangsoppsettet, velger du et alternativ:
• Hvis havneveiviseren starter automatisk, går du til trinn 2.
• Hvis havneveiviseren ikke starter automatisk, velger du Meny >
Oppsett > Autopilotkonfigurasjon for forhandler > Veivisere >
Havneveiviser.
2. Velg Start.
Bekrefte turtelleren
Dette trinnet gjelder kanskje ikke for alle båter. Hvis det ikke vises på
GHC 20-enheten, går du videre til neste trinn.
Når motoren (eller motorene) går, sammenligner du turtallavlesningene
på GHC 20-enheten med turtelleren (eller turtellerne) på båtens
dashbord.
Se gjennom resultatene av havneveiviseren
GHC 20-enheten viser verdiene du valgte da du kjørte havneveiviseren.
1.
2.
3.
4.
5.
Gå gjennom resultatene av havneveiviseren.
Velg eventuelle gale verdier, og velg Velg.
Rett opp verdien.
Gjenta trinn 2 og 3 for alle gale verdier.
Når du er ferdig med å se gjennom verdiene, velger du Ferdig.
Bekreft styreretning
Dette trinnet gjelder kanskje ikke for alle båter. Hvis det ikke vises på
GHC 20-enheten, går du videre til neste trinn.
1. Bruk pilene på GHC 20-enheten til å teste styreretningen.
Når du velger høyrepilen, skal roret snu slik at båten styres mot høyre,
og når du velger venstrepilen, skal roret snu slik at båten stures mot
venstre.
2. Velg Fortsett.
Installeringsinstruksjoner for GHP 20
11
Om sjøforsøksveiviseren
Sjøforsøksveiviseren konfigurerer de grunnleggende sensorene på
autopiloten. Det er derfor svært viktig å fullføre veiviseren under forhold
som passer for båten.
Viktige hensyn å ta for sjøforsøksveiviseren
Gjennomfør sjøforsøksveiviseren i stille farvann. Stille farvann står i
forhold til størrelsen og formen på båten.
• Sørg for at båten ikke gynger mens den er i ro eller beveger seg
langsomt.
• Sørg for at båten ikke påvirkes betydelig av vinden.
• Balanser båtens vekt. IKKE beveg deg omkring i båten mens du
fullfører trinnene i Sjøforsøksveiviser.
Starte sjøforsøksveiviseren
Før du starter sjøforsøksveiviseren, må du kjøre til et åpent område i stille
farvann.
1. Slå på GHP 20-systemet.
2. Velg et alternativ:
• Hvis sjøforsøksveiviseren starter automatisk, går du til trinn 3.
• Hvis sjøforsøksveiviseren ikke starter automatisk, velger du Meny >
Oppsett > Autopilotkonfigurasjon for forhandler > Veivisere >
Sjøforsøksveiviser.
3. Velg Start.
Gå gjennom sjøforsøksveiviseren:
1. Kjør båten til et åpent område i stille farvann.
2. Start sjøforsøksveiviseren (side 12).
3. Konfigurer o/min for planing (side 12).
4. Kalibrer kompasset (side 12).
5. Utfør autosøkprosedyren (side 12).
6. Angi nord (side 12).
7. Finjuster om nødvendig styrekursen (side 12).
Konfigurere o/min for planing
1. Legg merke til turtallavlesningene fra turtellerne på dashbordet når
båten går fra deplasement til planingshastighet.
2. Hvis turtelleren ikke viser det samme som verdien på GHC 20-enheten,
må du bruke pilene til å justere verdien.
3. Velg Ferdig.
Kalibrere kompasset
1. Kjør båten rett fremover i sakte fart/drivfart.
2. Velg Start, og fortsett å kjøre rett fremover.
3. Når du blir bedt om det, svinger du båten sakte med klokken i en så
stødig og lang sving som mulig.
Sving langsomt slik at båten IKKE får slagside.
GHC 20-enheten viser en fullføringsmelding når kalibreringen er
fullført.
4. Velg et alternativ:
• Hvis kalibreringen er vellykket, velger du Ferdig.
• Hvis kalibreringen mislykkes, velger du Prøv på nytt og gjentar
trinn 1–3.
12
Gjennomføre prosedyren for autosøk
Før du starter prosedyren for autosøk, må du ha en lang strekning med
åpent farvann tilgjengelig.
1. Juster gasspaken slik at båten kjører under planingshastighet.
2. Velg Start.
Båten vil da utføre flere sikksakkbevegelser mens autosøket pågår.
GHC 20-enheten viser en fullføringsmelding.
3. Velg et alternativ:
• Hvis autosøket er vellykket, velger du Ferdig og tar manuell
kontroll over båten.
• Hvis autosøket mislykkes, justerer du gasspaken og velger Prøv
autosøk på nytt.
4. Hvis autosøket mislykkes på nytt, gjentar du trinn 1–3 til autosøket
lykkes.
5. Hvis prosedyren for autosøk mislykkes også etter at du har nådd
maksimal cruisefart, reduserer du farten til den første autosøkfarten
og velger Alternativt autosøk for å starte en alternativ prosedyre for
autosøk.
Angi nord:
Før du kan angi nord, må du ha minst 45 sekunder med åpent farvann uten
farer tilgjengelig.
Denne prosedyren vises bare hvis du har koblet en GPS-enhet (ekstrautstyr)
til GHP 20-systemet (side 10) og enheten har innhentet en GPS-posisjon.
Hvis du ikke har koblet til en GPS-enhet, blir du bedt om å finjustere
styrekursen (side 12).
1. Kjør båten i en rett linje ved cruisefart, parallelt med gjeldende vind og
strøm, i 45 sekunder.
2. Velg Start.
3. Velg et alternativ:
• Hvis kalibreringen var vellykket, velger du Ferdig.
• Hvis kalibreringen mislykkes, gjentar du trinn 1–2.
Finjustere styrekursen
Denne prosedyren vises bare hvis du ikke har koblet en GPS-enhet
(ekstrautstyr) til GHP 20-systemet (side 10). Hvis du har installert en GPSenhet på båten og den har innhentet en GPS-posisjon, blir du bedt om å angi
nord i stedet (side 12).
1. Identifiser nord ved hjelp av et håndholdt kompass.
2. Juster innstillingen for finjustering av styrekursen til den samsvarer med
nord på det magnetiske kompasset.
3. Velg Ferdig.
Evaluere resultatene av autopilotkonfigurasjonen
1. Test autopiloten med lav fart.
2. Juster om nødvendig forsterkningsinnstillingen (side 13).
3. Test autopiloten med høyere fart (vanlige bruksforhold).
4. Juster om nødvendig innstillingene for forsterkning og
hastighetsbegrenseren.
Teste og justere autopilotkonfigurasjonen
1. Kjør båten i én retning ved hjelp av autopiloten (hold styrekursen).
Båten bør ikke svinge mye, men det er normalt at den svinger litt.
Installeringsinstruksjoner for GHP 20
2. Sving båten i én retning med autopiloten, og følg med på virkemåten.
Båten skal svinge jevnt, ikke for raskt eller for sakte.
Når du svinger båten ved hjelp av autopiloten, skal båten nærme seg og
forbli på ønsket styrekurs med minimalt med overstyring og svinging.
3. Velg et alternativ:
• Hvis båten svinger for raskt eller for tregt, justerer du autopilotens
hastighetsbegrenser (side 13).
• Hvis styrekursen svinger betydelig eller båten ikke korrigeres når du
svinger, justerer du autopilotens forsterkning (side 13).
• Hvis båten svinger jevnt, styrekursen svinger bare så vidt eller ikke
i det hele tatt og båten justerer styrekursen riktig, går du videre til
trinn 5.
4. Gjenta trinn 2 og 3 til båten svinger jevnt, styrekursen svinger bare så
vidt eller ikke i det hele tatt og båten justerer styrekursen riktig.
5. For fartøy med planing gjentar du trinn 1–4 ved høyere hastigheter
(side 13).
Justere hastighetsbegrenserens innstillinger
MERK: Når du justerer hastighetsbegrenseren manuelt, må du foreta
relativt små justeringer. Test endringen før du gjør flere justeringer.
1. Slå på GHP 20-systemet ved hjelp av prosedyren for avansert
konfigurasjon (side 13).
2. På GHC 20-enheten velger du Meny > Oppsett >
Autopilotkonfigurasjon for forhandler > Tilpassing av autopilot >
Hastighetsbegrenser.
3. Velg et alternativ:
• Øk innstillingen hvis autopiloten svinger for raskt.
• Reduser innstillingen hvis autopiloten svinger for sakte.
4. Test autopilotkonfigurasjonen.
5. Gjenta trinn 2 og 3 til ytelsen til GHP 20-systemet er tilfredsstillende.
Justere autopilotens innstillinger for forsterkning
MERK: Hvis du justerer rorforsterkningen (eller motforsterkningen)
manuelt, bør du foreta relativt små justeringer og bare justere én verdi om
gangen. Test endringen før du gjør flere justeringer.
1. Aktiver prosedyren for avansert konfigurasjon (side 13).
2. På GHC 20-enheten velger du Meny > Oppsett >
Autopilotkonfigurasjon for forhandler > Tilpassing av autopilot >
Rorforsterkning.
3. Velg et alternativ:
• Velg Lav hastighet eller Høy hastighet, og bruk pilene på
GHC 20-enheten til å justere i hvilken grad roret holder styrekursen
og svinger ved lav eller høy hastighet.
Hvis denne verdien angis for høyt, kan autopiloten være overaktiv
ved at den konstant forsøker å justere kursen ved det minste avvik.
En overaktiv autopilot kan gi unødvendig slitasje og tære på
drivenheten og tapper batteriet for strøm raskere enn normalt.
• Velg Teller for lav hastighet eller Teller for høy hastighet for å
justere i hvilken grad roret korrigerer overstyringen. Hvis denne
verdien angis for høyt, kan autopiloten overstyre svingen på nytt
mens den forsøker å rette opp den opprinnelige svingen.
4. Test autopilotkonfigurasjonen.
5. Gjenta trinn 2 og 3 til ytelsen til GHP 20-systemet er tilfredsstillende.
Installeringsinstruksjoner for GHP 20
Prosedyre for avansert konfigurasjon
Alternativer for avansert konfigurasjon er ikke tilgjengelig på
GHC 20-enheten under normale bruksforhold. Hvis du ønsker å få tilgang
til de avanserte konfigurasjonsinnstillingene for GHP 20-systemet, må du
aktivere prosedyren for avansert konfigurasjon.
Aktivere prosedyren for avansert konfigurasjon
1. Fra skjermbildet Styrekurs velger du Meny > Oppsett > System >
Systeminformasjon.
2. Trykk på og hold inne den midtre skjermtasten ➊ i fem sekunder.
Forhandlermodus vises.
➊
3. Trykk på Tilbake > Tilbake.
Hvis alternativet Autopilotkonfigurasjon for forhandler er tilgjengelig i
skjermbildet Oppsett, er prosedyren for avansert konfigurasjon aktivert.
Innstillinger for avansert konfigurasjon
Du kan kjøre den automatiserte konfigurasjonsprosessen for Autosøk,
kalibrere kompasset og definere nord på GHP 20-systemet via
GHC 20-enheten uten å måtte kjøre veiviserne. Du kan også definere de
fleste innstillinger individuelt uten å kjøre konfigurasjonsprosessene.
Kjøre de automatiserte konfigurasjonsprosedyrene manuelt
1. Aktiver prosedyren for avansert konfigurasjon (side 13).
2. Fra Styrekurs-skjermbildet velger du Meny > Oppsett >
Autopilotkonfigurasjon for forhandler > Automatisk oppsett.
3. Velg Autosøk, Kalibrer kompass eller Angi nord.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
Kjøre Sjøforsøkveiviser manuelt
Ved hjelp av Sjøforsøkveiviser kan du raskt definere alle de viktige
konfigurasjonsinnstillingene på GHP 20-systemet. Hvis du har kjørt
veiviseren og ikke tror at GHP 20-systemet fungerer som det skal, kan du
når som helst kjøre veiviseren på nytt. Du får tilgang til veiviseren ved å
aktivere prosedyren for avansert konfigurasjon (side 13).
Definere individuelle konfigurasjonsinnstillinger manuelt
1. Aktiver prosedyren for avansert konfigurasjon (side 13).
2. Fra Styrekurs-skjermbildet velger du Meny > Oppsett >
Autopilotkonfigurasjon for forhandler.
3. Velg en kategori for innstillinger.
4. Velg en innstilling du vil konfigurere.
Du finner beskrivelser av hver innstilling i tillegget (side 16).
5. Konfigurer verdien for innstillingen.
MERK: Hvis du konfigurerer enkelte innstillinger i prosedyren for
autopilotkonfigurasjon for forhandler, kan det hende du må endre andre
innstillinger. Se delen for konfigurasjonsinnstillinger for GHP 20-systemet
(side 16) før du endrer noen innstillinger.
13
Tillegg
Ledning GHC 20-ledningsfarge – funksjon
I/T
➊
Tilkoblingsdiagrammer for NMEA 0183
Funksjon for ledning for
NMEA 0183-kompatibel enhet
Strøm
Følgende tre tilkoblingsdiagrammer er eksempler på situasjoner som kan
oppstå når du kobler NMEA 0183-enheten til GHC 20-enheten.
➋
I/T
NMEA 0183-jord
➌
Blå – Tx/A (+)
Rx
Eksempel én av tre: toveis NMEA 0183-kommunikasjon
➍
Hvit – ikke tilkoblet
I/T
➎
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
➏
Grønn – Rx/B (-)
Tx/B (–)
➋
+
➊
➌
-
➊
➋
➌
➍
➎
➏
>
>
>
>
MERK: Når du kobler til en NMEA 0183-enhet med bare én inngående
linje (Rx), må NMEA 2000-bussen og NMEA 0183-enheten være koblet til
felles jord.
>
>
➍
>
>
Hvis den NMEA 0183-kompatible enheten bare har én utgående ledning
(Tx), kobler du den til den brune ledningen (Rx/A) fra GHC 20-enheten og
kobler den grønne ledningen (Rx/B) fra GHC 20-enheten til NMEA-jord.
➋
➊
GHC 20
➋
NMEA 2000-nettverk (gir strøm til GHC 20-enheten)
➌
12 VDC-strømkilde
➍
NMEA 0183-kompatibel enhet
Ledning GHC 20-ledningsfarge – funksjon
I/T
➊
+
I/T
NMEA 0183-jord
➌
Blå – Tx/A (+)
Rx/A (+)
➍
Hvit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
➎
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
➏
Grønn – Rx/B (-)
Tx/B (–)
Hvis den NMEA 0183-kompatible enheten bare har én inngående ledning
(Rx), kobler du den til den blå ledningen (Tx/A) fra GHC 20-enheten. La
den hvite ledningen (Tx/B) fra GHC 20-enheten forbli utilkoblet.
➋
>
➍
>
>
➌
➌
➎
➏
>
-
➋
➌
➍
➎
➊
>
>
➍
>
➌ 12 VDC-strømkilde
➍ NMEA 0183-kompatibel enhet
Eksempel to av tre: bare én inngående ledning
+
>
>
➌
➊ GHC 20
➋ NMEA 2000-nettverk (gir strøm til GHC 20-enheten)
MERK: Når du kobler til NMEA 0183-enheter med to utgående og
to inngående linjer, er det ikke nødvendig for NMEA 2000-bussen og
NMEA 0183-enheten å være koblet til felles jord.
➊
➊
Funksjon for ledning for
NMEA 0183-kompatibel enhet
Strøm
➋
➊
➋
Ledning GHC 20-ledningsfarge – funksjon
I/T
➊
Funksjon for ledning for
NMEA 0183-kompatibel enhet
Strøm
NMEA 0183-jord
➌
Grønn – Rx/B – koble til
NMEA 0183-jord
Blå – Tx/A (+)
➍
Hvit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
➎
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
➋
Rx/A (+)
MERK: Når du kobler til en NMEA 0183-enhet med bare én utgående linje
(Tx), må NMEA 2000-bussen og NMEA 0183-enheten være koblet til felles
jord.
-
>
➍
>
>
➊
GHC 20
➋
NMEA 2000-nettverk (gir strøm til GHC 20-enheten)
➌
12 VDC-strømkilde
➍
NMEA 0183-kompatibel enhet
14
Eksempel tre av tre: bare én utgående ledning
Installeringsinstruksjoner for GHP 20
Spesifikasjoner
Send
NMEA 0183- Spesifikasjon
KursbereStørrelse
gningsenhet Vekt
Temperaturområde
Dekselmateriale
Alarm
GHC 20
Lengde på
styrekabelen
Størrelse
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft
gruppefunksjon
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126996
Produktinformasjon
127245
Rordata
127250
Fartøykurs
Type
PGN
Beskrivelse
Motta
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft
gruppefunksjon
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126996
Produktinformasjon
127245
Rordata
127250
Fartøykurs
127488
Motorparametre – rask oppdatering
128259
Fart i vann
129025
Posisjon – rask oppdatering
129029
GNSS-posisjonsdata
129283
Kryssrutefeil
129284
Navigasjonsdata
129285
Navigasjon – rute-/veipunktsinformasjon
130306
Vinddata
130576
Status for lite fartøy
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft
gruppefunksjon
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126996
Produktinformasjon
128259
Fart i vann
129025
Posisjon – rask oppdatering
129026
COG & SOG – rask oppdatering
129283
Kryssrutefeil
129284
Navigasjonsdata
129540
GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
130306
Vinddata
Mål
91,4 mm (3 19/32 tommer) i diameter.
159 g (5,6 oz)
Fra -15 til 55 °C (5 til 131 °F)
Fullstendig tett, støtsikker plast, vanntett i
henhold til IEC 60529 IPX7-standardene
3 m (9,5 fot)
(L × Diameter) 23 × 25 mm
(29/32 × 1 tomme)
Vekt
68 g (2,4 oz)
Temperaturom- Fra -15 til 55 °C (5 til 131 °F)
råde
Kabellengde
3,0 m (10 fot)
Størrelse
110 × 115 × 30 mm
(4 21/64 × 4 17/32 × 1 3/16 tommer)
Vekt
247 g (8,71 oz)
Kabler
NMEA 0183-datakabel – 1,8 m (6 fot)
NMEA 2000-droppkabel og -strømkabel –
2 m (6 1/2 fot)
Temperaturom- Fra -15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
råde
Trygg avstand 209 mm (8 1/4 tommer)
fra et kompass
Materiale
Etui: fullstendig tett polykarbonat, vanntett i
henhold til IEC 60529 IPX7-standardene
Objektiv: glass behandlet mot blendende
lys
Strømforbruk
Maks 2,5 W
for GHC 20
Inngangsspen- 9–16 VDC
ning for
NMEA 2000
NMEA 2000
6 (300 mA)
LEN
NMEA 2000-PGN-informasjon
Kursberegningsenhet
Type
PGN
Beskrivelse
Motta
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft
gruppefunksjon
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126996
Produktinformasjon
127258
Magnetisk variasjon
127488
Motorparametre – rask oppdatering
129025
Posisjon – rask oppdatering
129026
COG & SOG – rask oppdatering
129283
Kryssrutefeil
129284
Navigasjonsdata
Installeringsinstruksjoner for GHP 20
GHC 20
Send
15
NMEA 0183-informasjon
Når GHC 20-enheten er koblet til NMEA 0183-kompatible enheter
(ekstrautstyr), bruker den følgende NMEA 0183-setninger.
Type
Motta
Send
Setning
wpl
gga
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
hdg
Konfigurasjonsinnstillinger for GHP 20-systemet
Selv om all konfigurasjonen vanligvis utføres automatisk gjennom
veiviseren, kan du justere alle innstillinger manuelt (side 13).
Kategori
Innstilling
Beskrivelse
Rorforsterkning
Forsterkning
for lav
hastighet
Her kan du angi
rorforsterkning for lave
hastigheter.
Denne innstillingen gjelder
når fartøyet kjører under
planingshastighet.
Hvis denne verdien angis for
høyt, kan autopiloten være
overaktiv ved at den konstant
forsøker å justere kursen ved
det minste avvik.
Rorforsterkning
Teller for lav
hastighet
Her kan du angi
rorforsterkningens
motkorreksjon for lave
hastigheter.
Denne innstillingen gjelder
når fartøyet kjører under
planingshastighet.
Hvis denne verdien angis for
lavt, kan autopiloten overstyre
ønsket kurs når den svinger.
Hvis denne verdien angis for
høyt, kan autopiloten svinge
tregt.
Rorforsterkning
Forsterkning
for høy
hastighet
Her kan du angi
rorforsterkning for høye
hastigheter.
Denne innstillinger gjelder
når fartøyet kjører over
planingshastighet.
Hvis denne verdien angis for
høyt, kan autopiloten være
overaktiv ved at den konstant
forsøker å justere kursen ved
det minste avvik.
Rorforsterkning
Teller for høy
hastighet
Her kan du angi
rorforsterkningens
motkorreksjon for høye
hastigheter.
Denne innstillingen gjelder
når fartøyet kjører over
planingshastighet.
Hvis denne verdien angis for
lavt, kan autopiloten overstyre
ønsket kurs når den svinger.
Hvis denne verdien angis for
høyt, kan autopiloten svinge
tregt.
NMEA-oppsett
NMEAkontrollsum
Hvis den tilkoblede
NMEA 0183-kompatible GPSenheten feilaktig beregner
kontrollsummer, kan du
fortsatt bruke den hvis du slår
av denne funksjonen. Når
den er avslått, kan det gå på
akkord med dataintegriteten.
NMEA-oppsett
Reversert XTE
Hvis den tilkoblede
NMEA 0183-GPS-enheten
sender feil styreretning
sammen med feilsignalet for
kryssrute, kan du bruke denne
innstillingen til å korrigere
styreretningen.
MERK: Avhengig av konfigurasjonen av autopiloten kan det hende at noen
innstillinger ikke vises.
Kategori
Innstilling
Beskrivelse
Oppsett av
hastighetskilde
Bekreft turteller
Her kan du sammenligne
turavlesningene på
GHC 20-enheten med
turtellerne på båtens
dashbord.
Oppsett av
hastighetskilde
O/min for
planing
Her kan du justere
turavlesningen på
GHC 20-enheten når båten
går fra deplasement til
planingshastighet. Hvis
turtelleren ikke viser samme
verdi som GHC 20, må du
bruke pilene til å justere
verdien.
Oppsett av
hastighetskilde
Lav o/mingrense
Her kan du justere det laveste
turtallpunktet for båten. Hvis
turtelleren ikke viser samme
verdi som GHC 20, må du
bruke pilene til å justere
verdien.
Oppsett av
hastighetskilde
16
Høy o/mingrense
Her kan du justere det
høyeste turtallpunktet for
båten. Hvis turtelleren ikke
viser samme verdi som
GHC 20, må du bruke pilene
til å justere verdien.
Installeringsinstruksjoner for GHP 20
Kategori
Innstilling
Beskrivelse
Navigasjonsoppsett
Navigasjonsforsterkning
Her kan du justere hvor
aggressivt autopiloten fjerner
kryssrutefeil når et Rute tilmønster følges.
Hvis denne verdien er for
høy, kan autopiloten svinge
bakover og forover på tvers
av kurslinjen over lange
avstander.
Hvis denne verdien er for
lav, kan autopiloten reagere
tregt når den skal fjerne
kryssrutefeil.
Navigasjonsoppsett
Navigasjon
Her kan du justere den
trimforsterkning akseptable mengden
langsiktige kryssrutefeil
når et Rute til-mønster
følges. Du må bare justere
denne innstillingen etter at
navigasjonsforsterkningen er
angitt.
Hvis denne verdien er for høy,
overkompenserer autopiloten
for kryssrutefeilen.
Hvis denne verdien er for lav,
tillater autopiloten en stor
langsiktig kryssrutefeil.
MERK: Innstillinger for avansert konfigurasjon er tilgjengelige når
du bruker prosedyren for avansert konfigurasjon (side 13). Andre
innstillinger er tilgjengelige under normal bruk av GHP 20-systemet. Se
i konfigurasjonsdelen i Brukerveiledning for GHC 20 hvis du ønsker mer
informasjon.
Installeringsinstruksjoner for GHP 20
Feil- og advarselsmeldinger
Feilmelding
Autopiloten mottar
ikke navigasjonsdata.
Autopiloten er satt i
Hold styrekursen.
Mistet tilkoblingen til
autopilot
Lav GHCforsyningsspenning
Mistet kontakt med
styringssystem
Finner ikke
styringssystem
Styringssystemet
støttes ikke
Årsak
Autopiloten mottar
ikke lenger gyldige
navigasjonsdata under
Rute til.
Denne meldingen
vises også hvis
navigasjonen stoppes
på en kartplotter
før deaktivering av
autopiloten.
GHC-enheten mistet
tilkoblingen til kursberegningsenheten.
Forsyningsspenningsnivået er under verdien
som er angitt i menyen
for lavspenningsalarm.
Autopiloten mistet
tilkoblingen til båtens
styresystem mens
autopiloten var aktivert.
Autopiloten finner ikke
båtens styresystem når
den prøver å aktivere.
Båtens styresystem
er ikke kompatibelt
med den installerte
versjonen av
GHP 20-systemet.
Autopilothandling
• En alarm går av
• Autopiloten går til
Hold styrekursen
I/T
I/T
•
•
En alarm går av
Autopiloten går til
standby
•
•
En alarm går av
Autopiloten går til
standby
En alarm går av
Autopiloten går til
standby
•
•
17
Sjekkliste for installering av GHP 20-systemet
Ta ut denne sjekklisten fra installeringsinstruksjonene og bruk den under installeringen av GHP 20-systemet.
Les alle installeringsinstruksjonene før du installerer GHP 20-systemet. Ta kontakt med Garmins produktsupport hvis du har spørsmål angående
installeringsprosessen.
1. Se diagrammet og merknadene som starter på side 6 for å forstå hvilke koblinger som må utføres, både når det gjelder strøm og
dataoverføring.
2. Legg først ut alle komponentene. Kontroller kabellengdene. Få tak i forlengere ved behov.
3. Monter kursberegningsenheten ved å følge instruksjonene som starter på side 5. Monter kursberegningsenheten på et sted der det ikke er
magnetisk interferens. Bruk et håndholdt kompass til å teste om det er magnetisk interferens i området. Monter kursberegningsenheten i
braketten slik at ledningene henger rett ned.
4. Monter GHC 20-enheten ved å følge anvisningene som starter på side 5.
5. Koble kursberegningsenheten til båtens styresystem ved hjelp av styrekabelen (side 7).
6. Koble GHC 20-enheten og kursberegningsenheten til et NMEA 2000-nettverk. Koble en NMEA 2000‑-kompatibel GPS-enhet (ekstrautstyr)
til NMEA 2000-nettverket (side 8).
7. Koble en NMEA 0183-kompatibel GPS-enhet (ekstrautstyr) til GHC 20 hvis en NMEA 2000‑-kompatibel GPS-enhet ikke er tilgjengelig
(side 10).
8. Konfigurer GHP 20-systemet (side 11).
Monteringsmal for kursberegningsenhet
➊
➊
Opp, når du monterer på
en vertikal overflate
Installeringsinstruksjoner for GHP 20
19
© 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, distribueres, lastes ned eller lagres på noe medium,
uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et
annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne. Dette forutsetter at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne
brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt
forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen personer
eller organisasjoner om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og
andre Garmin-produkter.
Garmin® og Garmin-logoen er registrerte varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. GHP™, GHC™ og myGarmin™ er varemerker for Garmin Ltd.
eller datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. NMEA 2000® er et registrert varemerke for National Marine Electronics Association.
De siste gratis programvareoppdateringene (med unntak av kartdata) for
Garmin-produktet finner du på Garmins webområde www.garmin.com.
© 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
www.garmin.com
Mai 2013
190-01455-58 Rev.A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising