Garmin | GHP™ 20 Marine Autopilot System for Steer-by-wire | Installation guide | Garmin GHP™ 20 Marine Autopilot System for Steer-by-wire Installationsvejledning

Garmin GHP™ 20 Marine Autopilot System for Steer-by-wire Installationsvejledning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
GHP™ 20 Steer-by-Wire
Installationsvejledning
For at opnå den bedst mulige ydelse og undgå skader på din båd bør du
installere Garmin® GHP 20 marine-autopilotsystemet i henhold til følgende
vejledning. Det anbefales på det kraftigste, at autopilotsystemet installeres
af en fagmand.
Dette autopilotsystem er designet til din specifikke bådtype. Hvis du ikke er
sikker på, at dette system er designet til brug med din båd, skal du kontakte
din Garmin-forhandler eller Garmins produktsupport.
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen. Hvis der opstår problemer under installationen, skal du
kontakte Garmins produktsupport.
BEMÆRK: På den sidste side i denne vejledning findes en
installationstjekliste. Tag den sidste side ud, og følg checklisten, mens du
udfører GHP 20-installationen.
Registrering af enheden
• Gå til http://my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på et sikkert
sted.
Til senere brug bør du skrive serienummeret for hver enkelt komponent i dit
GHP 20-system i de relevante felter på side 3. Serienumrene er placeret på
et mærkat på hver enkelt komponent.
 Advarsler
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj. GHP 20
er et værktøj, der forøger dine muligheder for at betjene din båd. Den
fritager dig ikke for ansvaret for sikker betjening af din båd. Undgå
navigationsmæssige farer, og lad aldrig manøvrepulten være ubemandet.
Vær altid parat til omgående at overtage den manuelle styring af din båd.
Lær at betjene GHP 20 på roligt og farefrit åbent vand.
Udvis forsigtighed, når du betjener GHP 20 ved høj hastighed i nærheden af
farer i vandet, f.eks. kajer, pæle og andre både.
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med
produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
 advarsel
Udstyret, der tilsluttes dette produkt, skal have en brandafskærmning eller
forsynes med en brandafskærmning.
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du borer, skærer
eller sliber.
Bemærk
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere den anden side af
overfladen. Pas på brændstoftanke, elektriske kabler og hydrauliske
slanger.F
Kontakt til Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/support, og klik på Contact Support for at få
oplysninger om support i de forskellige lande.
• I USA skal du ringe på (913) 397,8200 eller (800) 800,1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 2380000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870,8501241.
Installationsvejledning til GHP 20
1
Indholdsfortegnelse
GHP™ 20 Steer-by-Wire Installationsvejledning................. 1
Registrering af enheden.....................................................................1
Kontakt til Garmins produktsupport....................................................1
Vigtige sikkerhedsoplysninger............................................................1
Indholdet i GHP 20-pakken og nødvendigt værktøj........... 3
Hovedkomponenter............................................................................3
CCU...........................................................................................................3
GHC 20......................................................................................................3
Kabler og stik......................................................................................3
Kabel til styringskontrolenhed....................................................................3
Alarm.........................................................................................................3
GHC 20 NMEA 0183-datakabel.................................................................3
NMEA 2000-kabler og -stik........................................................................3
Nødvendigt værktøj............................................................................4
Installationsforberedelse...................................................... 5
Overvejelser om montering og tilslutning...........................................5
Overvejelser om CCU-montering..............................................................5
Overvejelser om CCU-tilslutning...............................................................5
Overvejelser om alarmmontering .............................................................5
Overvejelser om alarmtilslutning...............................................................5
Overvejelser om NMEA 2000-tilslutning....................................................5
Overvejelser om GHC 20-montering.........................................................5
Overvejelser om GHC 20-tilslutning..........................................................5
GHP 20 generelt ledningsdiagram.....................................................6
Konfiguration af planings-omdrejninger/minut.........................................12
Kalibrering af kompas..............................................................................12
Udførelse af autotuningsproceduren.......................................................12
Indstilling af nord.....................................................................................12
Finjustering af kurs..................................................................................12
Vurdering af resultaterne fra autopilotkonfigurationen.............................12
Test og justering af autopilotkonfigurationen...........................................12
Justering af indstillinger for accelerationsbegrænseren..........................13
Justering af autopilotens gain-indstillinger..............................................13
Avanceret konfigurationsprocedure..................................................13
Aktivering af den avancerede konfigurationsprocedure..........................13
Avancerede konfigurationsindstillinger.............................................13
Manuel kørsel af de automatiserede konfigurationsprocedurer..............13
Manuel kørsel af Havprøvningsguiden....................................................13
Manuel definition af individuelle konfigurationsindstillinger.....................13
Appendiks............................................................................ 14
NMEA 0183-forbindelsesdiagrammer..............................................14
Specifikationer..................................................................................15
NMEA 2000 PGN-oplysninger..........................................................15
CCU.........................................................................................................15
GHC 20....................................................................................................15
NMEA 0183-oplysninger...................................................................16
GHP 20-konfigurationsindstillinger...................................................16
Fejl- og advarselsmeddelelser.........................................................17
Installationscheckliste for GHP 20....................................................19
CCU-monteringsskabelon................................................................19
Installationsprocedurer........................................................ 7
CCU-installation.................................................................................7
Installation af CCU-monteringsbeslaget....................................................7
Fastspænding af CCU'en i CCU-beslaget.................................................7
Tilslutning af CCU'en.................................................................................7
Installation af alarmen...............................................................................7
Montering af alarmen.................................................................................7
Tilslutning af alarmen................................................................................7
Tilslutning af GHP 20 til bådens styresystem.....................................7
Installation af GHC 20........................................................................8
Montering af GHC 20-enheden.................................................................8
Tilslutning af GHC 20................................................................................8
Overvejelser i tilfælde af flere GHC 20-enheder........................................8
Tilslutning af enhederne til et NMEA 2000-netværk...........................8
Tilslutning af GHC 20 til et eksisterende NMEA 2000-netværk.................9
Tilslutning af CCU'en til et eksisterende NMEA 2000-netværk..................9
Oprettelse af et grundlæggende NMEA 2000-netværk til
GHC 20-enheden og CCU'en............................................................10
Tilslutning af valgfrie enheder til GHP 20-autopilotsystemet............10
Overvejelser om NMEA 0183-tilslutning..................................................10
Tilslutning af en valgfri NMEA 0183-kompatibel enhed til GHC 20.........10
Konfiguration af GHP 20......................................................11
Om havneguiden..............................................................................11
Udførelse af havneguiden.......................................................................11
Start af havneguiden...............................................................................11
Test af styreretning..................................................................................11
Valg af hastighedskilde............................................................................11
Bekræftelse af omdrejningstæller............................................................11
Gennemgang af resultaterne af havneguiden.........................................11
Om havprøvningsguiden..................................................................12
Vigtige overvejelser i forbindelse med havprøvningsguiden............12
Start af havprøvningsguiden....................................................................12
Udførelse af havprøvningsguiden............................................................12
2
Installationsvejledning til GHP 20
Indholdet i GHP 20-pakken og
nødvendigt værktøj
GHP 20-autopilotsystemet består af flere komponenter. Sæt dig ind i
alle komponenterne, inden du går i gang med installationen. Du skal
vide, hvordan komponenterne fungerer sammen for at kunne planlægge
installationen i din båd korrekt.
Når du sætter dig ind i GHP 20-komponenterne, skal du kontrollere, at din
pakke indeholder nedenstående komponenter. Hvis der mangler noget, skal
du straks kontakte din Garmin-forhandler.
Noter serienummeret for hver komponent på det sted, der er beregnet til det.
Hovedkomponenter
GHP 20 autopilotsystemet består af to hovedkomponenter:
Course Computer Unit (CCU) (kurscomputerenhed) og GHC™ 10
brugerkontrolfladen.
Kabler og stik
GHP 20-autopilotsystemet omfatter flere kabler. Disse kabler bruges til
at slutte komponenterne til strøm, til hinanden, til en alarm og til valgfrie
enheder.
Kabel til styringskontrolenhed
Bemærk
Kablet til styringskontrolenheden må ikke tilsluttes til et NMEA
2000-netværk.
GHP 20 kræver en tændt CAN-bus for at kommunikere med styringskontrolenheden. Sørg for, at styringskontrolenhedens CAN-bus tilsluttes
strømmen og afsluttes korrekt. Kontakt bådproducenten, hvis det er
nødvendigt.
Dette kabel tilslutter CCU'en til bådens styresystem. En del af dette kabel
indeholder farvekodede ledninger med ender uden stik. Disse ledninger
tilslutter CCU'en til alarmen.
CCU
CCU'en fungerer som hjernen i GHP 20. CCU'en indeholder det
sensorudstyr, der bruges til at fastlægge kursen. CCU tilsluttes til bådens
styresystem. CCU'en tilsluttes også et NMEA 2000®-netværk for at
kommunikere med GHC 20 og til valgfrie NMEA 2000-kompatible
GPS-enheder (side 8).
Alarm
Alarmen afgiver alarmlydsignaler fra GHP 20 (side 7).
Serienummer
GHC 20
GHC 20 NMEA 0183-datakabel
Kablet kan også bruges til at forbinde GHC 20 med valgfrie
NMEA 0183-kompatible enheder..
GHC 20 er den primære grænseflade, der bruges til betjening af
GHP 20-autopilotsystemet. Brug GHC 20 til at aktivere og styre GHP 20.
Du kan også opsætte og tilpasse GHP 20 ved hjælp af GHC 20.
GHC 20 tilsluttes et NMEA 2000-netværk for at kommunikere med
CCU'en. GHC 20 kan også tilsluttes valgfrie NMEA 2000-kompatible
enheder, som f.eks. en GPS-enhed, for at kunne bruge avancerede
funktioner i GHP 20. Hvis der ikke er tilgængelige NMEA 2000-kompatible
enheder, kan du slutte GHC 20 til valgfrie NMEA 0183-kompatible enheder
i stedet.
NMEA 2000-kabler og -stik
NMEA 2000-kablerne slutter CCU'en og GHC 20-enheden til NMEA 2000netværket. Du kan enten slutte CCU'en og GHC 20 til et eksisterende
NMEA 2000-netværk ved hjælp af de medfølgende T-stik og dropkabler,
eller du kan bruge alle de medfølgende NMEA 2000-kabler og -stik til
at oprette et NMEA 2000-netværk på din båd, hvis du har brug for det
(side 8).
Serienummer
Installationsvejledning til GHP 20
3
➊
➋
➌
➍
➊
NMEA 2000-dropkabel – 6 fod (2 m) (×2)
➋
NMEA 2000-strømkabel
➌
NMEA 2000 T-stik (×3)
➍
NMEA 2000-terminator, han
➎
NMEA 2000-terminator, hun
➎
NMEA 2000-forlængelseskabler
NMEA 2000-forlængelseskabler kan købes, hvis det er nødvendigt. Kontakt
den lokale Garmin-forhandler eller Garmins produktsupport for at få
bestillingsoplysninger.
Nødvendigt værktøj
•
•
•
•
•
•
•
Sikkerhedsbriller
Boremaskine og bor
3 1/2 tommer (90 mm) hulsav
Skævbider/afisoleringstang
Stjerneskruetrækker og skruetrækker til lige kærv
Kabelklemmer
Vandtætte kabeltilslutninger (kabelmøtrikker) eller varmekrymperør og
en varmepistol
• Marineforsegler
• Bærbart eller håndholdt kompas (til test for magnetisk interferens ved
bestemmelse af den bedste placering til installation af CCU'en)
• Ikke-limende smørelse (valgfrit)
Bemærk: Monteringsskruer medfølger til GHC 20-enheden og CCU'en.
Hvis de medfølgende skruer ikke passer til monteringsfladen, skal du selv
fremskaffe skruer af korrekt type.
4
Installationsvejledning til GHP 20
Installationsforberedelse
Inden du installerer GHP 20-autopilotsystemet, skal du planlægge,
hvor alle komponenterne skal placeres på båden. Anbring midlertidigt
alle komponenterne på de steder, hvor du vil installere dem. Læs disse
overvejelser, inden du begynder at planlægge installationen.
BEMÆRK: På den sidste side i denne vejledning findes en
installationstjekliste. Tag den sidste side ud, og følg checklisten, mens du
udfører GHP 20-installationen.
Overvejelser om montering og tilslutning
GHP 20-komponenterne forbindes med hinanden og til strøm ved hjælp
af de medfølgende kabler. Sørg for, at de korrekte kabler når frem til
hver enkelt komponent, og at placeringen af den enkelte komponent er
acceptabel, før du monterer eller forbinder nogen af komponenterne.
Overvejelser om CCU-montering
• CCU'en skal monteres i den forreste halvdel af båden og ikke
højere end 10 fod (3 m) over vandlinjen.
• CCU'en må ikke monteres på en placering, hvor den kan komme under
vand eller blive udsat for vandsprøjt.
• Monter ikke CCU'en i nærheden af magnetisk materiale, magneter
(højttalere og elektromotorer) eller højspændingsledninger.
• CCU'en skal monteres mindst 24 tommer (0,6 m) væk fra bevægelige
eller skiftende magnetiske forstyrrelser som ankre, ankerkæde,
viskermotorer og værktøjskasser.
• Brug et håndholdt kompas til at teste for magnetisk interferens i det
område, hvor CCU'en skal monteres.
Hvis det håndholdte kompas ikke peger mod nord, når du holder det
på den placering, hvor du ønsker at montere CCU'en, er der magnetisk
interferens. Vælg en anden placering, og test igen.
• CCU'en kan monteres under vandlinjen, hvis det ikke er på en placering,
hvor den kan komme under vand eller blive udsat for vandsprøjt.
• Monter CCU-beslaget på en lodret flade og under en vandret flade, så de
tilsluttede ledninger hænger lige ned.
• Der følger monteringsskruer med CCU'en, men måske er du selv nødt
til at skaffe andre skruer, hvis de medfølgende skruer ikke egner sig til
monteringsfladen.
Overvejelser om alarmmontering
• Alarmen skal monteres i nærheden af manøvrepulten.
• Alarmen kan monteres under instrumentbrættet.
Overvejelser om alarmtilslutning
• Hvis det er nødvendigt, kan alarmledningerne forlænges med en 28
AWG-ledning (0,08 mm2).
Overvejelser om NMEA 2000-tilslutning
• CCU'en og GHC 20 forbindes med NMEA 2000-netværket.
Hvis din båd ikke allerede har et NMEA 2000-netværk, kan du oprette
et ved hjælp af de medfølgende NMEA 2000-kabler og -stik (side 10).
• Hvis du vil bruge avancerede funktioner i GHP 20, kan en
valgfri NMEA 2000-kompatibel GPS-enhed tilsluttes til NMEA
2000-netværket.
Overvejelser om GHC 20-montering
Bemærk
Monteringsoverfladen skal være flad, så enheden ikke beskadiges,
når den monteres.
• Monteringsstedet skal give optimal visning, mens du betjener fartøjet.
• Monteringsstedet skal give nem adgang til tasterne på GHC 20.
• Monteringsoverfladen skal være stærk nok til at understøtte
GHC 20-enhedens vægt og beskytte den mod kraftige vibrationer eller
stød.
• Området bag overfladen skal give plads til føring og tilslutning af
kablerne.
Der bør være mindst 3 tommer (8 cm) friplads bag kabinettet på
GHC 20.
• Placeringen skal være mindst 81/4 tommer (209 mm) fra et magnetisk
kompas for at undgå interferens.
• Monteringsstedet skal være på et sted, der ikke er udsat for ekstreme
temperaturforhold (side 15).
Overvejelser om GHC 20-tilslutning
• Du skal slutte GHC 20 til NMEA 2000-netværket.
• Valgfrie NMEA 0183-kompatible enheder, som f.eks. en GPS-enhed,
kan tilsluttes GHC 20-datakablet (side 10).
Overvejelser om CCU-tilslutning
BEMÆRK
Kablet til styringskontrolenheden må ikke tilsluttes til et
NMEA 2000-netværk.
GHP 20 kræver en tændt CAN-bus for at kommunikere med
styringskontrolenheden. Sørg for, at styringskontrolenhedens CAN-bus
tilsluttes strømmen og afsluttes korrekt. Kontakt bådproducenten, hvis det
er nødvendigt.
• Styringskontrolenhedens kabel tilslutter CCU'en til bådens
styringskontrolenhed og giver 9,5 fod (3 m) kabel mellem CCU'en og
adgangen til styringskontrolenheden.
◦◦ Hvis det er nødvendigt, kan du kontakte bådproducenten for at få
hjælp med at finde adgangen til styresystemet.
◦◦ Hvis CCU'en ikke kan monteres inden for 9,5 fod (3 m) fra
adgangen til bådens styringskontrolenhed, kan NMEA 2000-kabler
bruges til at forlænge forbindelsen.
◦◦ Skær ikke i kablet til styringskontrolenheden.
Installationsvejledning til GHP 20
5
GHP 20 generelt ledningsdiagram
Brug kun dette diagram som reference for komponent-interconnection. Følg den detaljerede installationsvejledning til hver komponent startende på side 7.
➊
➋
➌
➍
➎
➐
➏
Punkt Beskrivelse
GHC 20
➊
➋
NMEA 2000-netværk
➌
NMEA 2000-strømkabel
➍
CCU
➎
➏
Kabel til
styringskontrolenhed
Adgang til styresystem
➐
Alarm
6
Vigtige overvejelser
GHC 20 og CCU'en skal være tilsluttet NMEA 2000-netværket ved hjælp af de medfølgende T-stik (side 8).
Hvis der ikke i forvejen findes et NMEA 2000-netværk på båden, kan du oprette et ved hjælp af de medfølgende kabler
og stik (side 10).
Dette kabel skal kun installeres, hvis du opretter et NMEA 2000-netværk. Installer ikke dette kabel, hvis der er et
eksisterende NMEA 2000-netværk på din båd (side 10).
NMEA 2000-strømkablet skal forbindes med en 9-16 V DC-strømkilde.
Monter CCU'en, så kablerne peger lige ned (side 7).
Adgangen til styresystemet kan ligne et NMEA 2000-netværk, men styringskontrolenhedens kabel kan kun
tilsluttes til adgangen til styresystemet, ikke til NMEA 2000-netværket (side 7). Tilslutningen varierer baseret på
styringskontrolenhedens fabrikant. Se vejledningen til styringskontrolenheden eller www.garmin.com, hvor der er flere
oplysninger.
Tilslut styringskontrolenhedens kabel til alarmen (side 7).
Installationsvejledning til GHP 20
Installationsprocedurer
Når du har planlagt installationen af GHP 20 på din båd og har fundet en
løsning på montering og tilslutning af din specifikke installation, kan du
begynde at montere og tilslutte komponenterne.
CCU-installation
Hvis du vil installere CCU'en skal du montere den på båden (side 7),
tilslutte den til bådens styresystem (side 7), tilslutte den til et NMEA
2000-netværk (side 8) og tilslutte den til alarmen (side 7).
Installation af CCU-monteringsbeslaget
Inden du kan montere CCU'en, skal du vælge et sted og bestemme den
korrekte monteringshardware (side 5).
CCU-beslaget består af to dele, monteringsdelen og fastgørelsesdelen.
1. Klip den medfølgende monteringsskabelon på side 19 ud.
2. Fastgør skabelonen på monteringsstedet med tape.
Hvis du installerer CCU'en på en lodret overflade, skal du installere
monteringsdelen på beslaget med en åbning ➊ nederst.
Installation af alarmen
Alarmen advarer dig om vigtige GHP 20-hændelser ved hjælp af et
lydsignal.
Når du installerer alarmen, skal du montere den på båden (side 7) og
tilslutte den til CCU'en (side 7).
Montering af alarmen
Inden du kan montere alarmen, skal du vælge en monteringsplacering
(side 5).
Fastgør alarmen med kabelbindere eller andet passende
monteringsudstyr (medfølger ikke).
Tilslutning af alarmen
1. Før alarmkablet frem til den stikfri ende af styringskontrolenhedens
kabel.
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge de relevante ledninger
med 28 AWG-ledning (0,08 mm2).
2. Forbind kablerne i overensstemmelse med nedenstående tabel.
➋
➊
3. Bor huller på de tre monteringssteder.
4. Brug skruer ➋ til at fastgøre monteringsdelen af CCU-beslaget.
Fastspænding af CCU'en i CCU-beslaget
1. Tilslut styringskontrolenhedens
➌
kabel og NMEA 2000-dropkablet til
CCU'en.
2. Anbring CCU'en i CCU-beslagets
monteringsdel med ledningerne
hængende lige ned ➊.
3. Anbring fastgøringsdelen af beslaget
over kuglen, og klik den ind i
beslagets monteringsdel. Begynd
med de to arme ➋ uden
➋
fingerskrue ➌.
4. Sørg for, at kablerne hænger
lige ned, og tilslut armen med
➊
fingerskruen.
Kablerne skal hænge lige ned fra
CCU'en af hensyn til nøjagtig aflæsning af kursen.
5. Spænd fingerskruen manuelt, indtil CCU'en sidder sikkert fast i
beslaget.
Fingerskruen må ikke spændes for hårdt.
Installationsvejledning til GHP 20
Tilslutning af CCU'en
1. Før den ende af styringskontrolenhedens kabel, der har et stik med
5 ben, til placeringen af adgangen til styringskontrolenheden på din båd
(side 7).
2. Før den orange og den blå ledning til det sted, hvor du planlægger at
installere alarmen (side 7).
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge de relevante ledninger
med 28 AWG-ledning (0,08 mm2).
Farve på
Farve på kabel til styringskontrolenhed
alarmledning
Hvid (+)
Orange (+)
Sort (-)
Blå (-)
3. Lod og tildæk alle stikløse tilslutninger.
Tilslutning af GHP 20 til bådens styresystem
Bemærk
Kablet til styringskontrolenheden må ikke tilsluttes til et
NMEA 2000-netværk.
GHP 20 kræver en tændt CAN-bus for at kommunikere med
styringskontrolenheden. Sørg for, at styringskontrolenhedens CAN-bus
tilsluttes strømmen og afsluttes korrekt. Kontakt bådproducenten, hvis det
er nødvendigt.
Kablet til styringskontrolenheden gør det muligt for GHP 20autopilotsystemet at kommunikere med bådens styresystem.
Hvis det er nødvendigt, kan du kontakte bådproducenten for at få hjælp
med at finde adgangen til styresystemet.
1. Find placeringen af adgangen til bådens styresystem.
2. Tilslut styringskontrolenhedens kabel fra CCU'en til styresystemet.
Hvis du har brug for at forlænge styringskontrolenhedens kabel, kan du
bruge et NMEA 2000-forlængerkabel.
7
Installation af GHC 20
14. Tryk dekorationsrammen ➊ på plads.
Installer GHC 20-enheden planforsænket i instrumentbrættet i nærheden af
manøvrepulten, og tilslut den til et NMEA 2000-netværk.
Hvis du vil bruge avancerede funktioner i GHP 20, kan du tilslutte valgfrie
NMEA 2000-kompatible eller NMEA 0183-kompatible GPS-enheder, til
NMEA 2000-netværket eller til GHC 20 via NMEA 0183.
Montering af GHC 20-enheden
Bemærk
Temperaturområdet for GHC 20 er fra -15 °C til 70 °C (5 °F til 158 °F).
Længere tids udsættelse for temperaturer uden for dette område (ved
opbevaring eller drift) kan forårsage fejl på LCD-skærmen eller andre
komponenter. Denne type fejl og relaterede konsekvenser er ikke dækket af
producentens begrænsede garanti.
➊
Tilslutning af GHC 20
Tilslut GHC 20 til NMEA 2000-netværket med det medfølgende
NMEA 2000-dropkabel (side 8).
Overvejelser i tilfælde af flere GHC 20-enheder
Du kan installere flere GHC 20-enheder (sælges separat) for at styre
autopiloten fra forskellige steder på båden.
Hvis du monterer GHC 20-enheden i fiberglas, kan det anbefales at bruge
et forsænkningshoved til at bore en frigangsforsænkning udelukkende i det
øverste gelcoat-lag, når du borer de fire forboringshuller. Dette modvirker,
at gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.
• Alle yderligere GHC 20-enheder tilsluttes NMEA 2000-netværket
(side 8).
Skruer i rustfrit stål kan låse, når de skrues i glasfiber og overspændes.
Garmin anbefaler, at man påfører skruerne et rustfrit ikke-limende
smøremiddel, før de monteres.
Bemærk
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000-netværk på din båd, skulle
det allerede være tilsluttet strømforsyningen. Du må ikke slutte det
medfølgende NMEA 2000-strømkabel til et eksisterende NMEA 2000netværk, da kun én strømkilde må være tilsluttet et NMEA 2000-netværk.
Inden du kan montere GHC 20, skal du vælge en monteringsplacering
(side 5).
1. Klip skabelonen til planmontering til, og kontroller, at den kan være på
det sted, hvor du planlægger at montere GHC 20.
Planmonteringsskabelonen følger med i produktpakken, og findes ikke i
denne vejledning.
Skabelonen til fastmontering er klæbende på bagsiden.
2. Fjern bagbeklædningen fra det selvklæbende område på bagsiden af
skabelonen, og sæt den på det sted, hvor du planlægger at montere
GHC 20.
3. Hvis du skærer hullet med en nedstryger i stedet for en hulsav på 317/32
tommer (90 mm), skal du bruge et borehoved på 3/8 tommer (10 mm)
til at bore et forboringshul som angivet på skabelonen for at starte
udskæringen af monteringsoverfladen.
4. Brug nedstrygeren eller 3,5 tommer (90 mm) hulsav til skære
monteringsoverfladen langs indersiden af den linje, der er tegnet på
skabelonen.
5. Brug om nødvendigt en fil og sandpapir til at tilpasse hullets størrelse.
6. Placer GHC 20 i det udskårne hul for at kontrollere, at de fire
monteringshuller er korrekte.
7. Vælg en funktion:
• Hvis monteringshullerne er korrekte, skal du gå til trin 8.
• Hvis monteringshullerne ikke er korrekte, skal du markere de
korrekte placeringer for de fire monteringshuller.
8. Fjern GHC 20 fra det udskårne hul.
9. Bor de fire 7/64 tommer (2,8 mm) forboringshuller.
Hvis du monterer GHC 20 i fiberglas, skal du bruge et
forsænkningshoved som angivet i anvisningen.
10. Fjern resten af skabelonen.
11. Placer den medfølgende pakning på bagsiden af enheden, og smør
marineforsegler omkring pakningen for at forhindre lækage bag
instrumentbrættet.
12. Placer GHC 20 i det udskårne hul.
13. Fastgør GHC 20 på monteringsoverfladen ved hjælp af de medfølgende
skruer.
Hvis du monterer GHC 20 i fiberglas, skal du bruge et rustfrit
smøremiddel som angivet i anvisningen.
8
Tilslutning af enhederne til et NMEA 2000-netværk
Du kan slutte GHC 20-enheden til CCU'en via et eksisterende NMEA 2000netværk. Hvis der ikke er et eksisterende NMEA 2000-netværk på din
båd, følger alle de nødvendige dele til at oprette det med i GHP 20-pakken
(side 10).
Hvis du vil bruge avancerede funktioner i GHP 20, kan en valgfri
NMEA 2000-kompatibel GPS-enhed tilsluttes til NMEA 2000-netværket.
Du kan finde flere oplysninger om NMEA 2000 på www.garmin.com.
Installationsvejledning til GHP 20
Tilslutning af GHC 20 til et eksisterende NMEA 2000-netværk
1. Beslut dig for, hvor GHC 20 ➊ skal tilsluttes dit eksisterende
NMEA 2000-backbone ➋ (side 5).
Tilslutning af CCU'en til et eksisterende NMEA 2000-netværk
1. Beslut dig for, hvor CCU'en ➊ skal tilsluttes dit eksisterende
NMEA 2000-backbone ➋ (side 5).
➊
➊
➍
➍
➌
➌
➋
2. Afbryd den ene del af NMEA 2000 T-stikket fra netværket.
3. Hvis det er nødvendigt at forlænge NMEA 2000-netværkets backbone,
skal du slutte et NMEA 2000-backbone-forlængelseskabel (medfølger
ikke) til siden af det afbrudte T-stik.
4. Føj det medfølgende T‑stik ➌ til GHC 20 til NMEA 2000-backbone
ved at slutte det til siden af det afbrudte T‑stik eller backboneforlængelseskablet.
5. Før det medfølgende dropkabel ➍ til den nederste del af det T-stik, du
tilføjede i trin 4, og slut det til T-stikket.
Hvis det medfølgende dropkabel ikke er langt nok, kan du bruge et
dropkabel, der er op til 20 fod (6 m) lang (medfølger ikke).
6. Slut dropkablet til GHC 20.
7. Slut dropkablet til det T-stik, du tilføjede i trin 3, og til GHC 20.
Installationsvejledning til GHP 20
➋
2. Afbryd den ene del af NMEA 2000 T-stikket fra netværket.
3. Hvis det er nødvendigt at forlænge NMEA 2000-netværkets backbone,
skal du slutte et NMEA 2000-backbone-forlængelseskabel (medfølger
ikke) til siden af det afbrudte T-stik.
4. Føj det medfølgende T‑stik ➌ til CCU'en til NMEA 2000-backbone
ved at by slutte det til siden af det afbrudte T‑stik eller backboneforlængelseskablet.
5. Før det medfølgende dropkabel ➍ til den nederste del af det T-stik, du
tilføjede i trin 4, og slut det til T-stikket.
Hvis det medfølgende dropkabel ikke er langt nok, kan du bruge et
dropkabel, der er op til 20 fod (6 m) lang (medfølger ikke).
6. Slut dropkablet til CCU'en.
9
Oprettelse af et grundlæggende NMEA 2000-netværk til
GHC 20-enheden og CCU'en
Bemærk
Du skal slutte det medfølgende NMEA 2000-strømkabel til bådens
tændingskontakt eller gennem en anden serieafbryder. GHC 20-enheden
dræner batteriet, hvis NMEA 2000-strømkablet sluttes direkte til batteriet.
1. Forbind de tre medfølgende T-stik ➊ i siderne.
➏
➐
➍
➌
➊
➑
➎
➋
➑
2. Slut det medfølgende NMEA 2000-strømkabel ➋ til en 12 V DCstrømkilde ➌ via en afbryder.
Tilslut bådens tændingsafbryder ➍, hvis det er muligt, eller via en
serieafbryder (medfølger ikke).
3. Tilslut NMEA 2000-strømkablet til et af T-stikkene.
4. Slut et af de medfølgende NMEA 2000-dropkabler ➎ til et T-stikkene
og til GHC 20 ➏.
5. Slut det andet medfølgende NMEA 2000-dropkabel til det andet T-stik
og til CCU ➐.
6. Slut han- og hunterminatorerne ➑ til begge ender af de kombinerede
T-stik.
10
Hvis du vil bruge avancerede funktioner i GHP 20, kan du tilslutte en
valgfri NMEA 2000-kompatibel eller NMEA 0183-kompatibel GPS-enhed
til NMEA 2000-netværket eller til GHC 20 via NMEA 0183.
Overvejelser om NMEA 0183-tilslutning
• Se oplysningerne i installationsvejledningen til din enhed for at
identificere overførselsledningerne (Tx) A(+) og B(-) til din
NMEA 0183-kompatible enhed.
• Når NMEA 0183-enheder tilsluttes med to sendelinjer og to
modtagerlinjer, er det ikke nødvendigt, at NMEA 2000-bussen og
NMEA 0183-enheden er sluttet til fælles jord.
• Når du tilslutter en NMEA 0183-enhed, der kun har én sendelinje
(Tx) eller kun én modtagerledning (Rx), skal NMEA 2000-bussen og
NMEA 0183-enheden være tilsluttet fælles jord.
Tilslutning af en valgfri NMEA 0183-kompatibel enhed til
GHC 20
1. Fastlæg NMEA 0183-forbindelsesføringen for din NMEA
0183-kompatible enhed.
2. Slut din NMEA 0183-kompatible enhed til GHC 20 baseret på
nedenstående tabel.
-
+
Tilslutning af valgfrie enheder til
GHP 20-autopilotsystemet
Farve på GHC 20datakabelledning
Blå
Hvid
Brun
Grøn
Funktion
Tx/A (+)
Tx/B (-)
Rx/A (+)
Rx/B (-)
Der findes tre eksempler på forskellige forbindelsessituationer i
appendikset (side 14).
3. Hvis det er nødvendigt, skal du bruge parsnoet 22 AWG-ledning
(0,33 mm2) til forlængelse af ledninger.
4. Lod og tildæk alle stikløse tilslutninger.
Installationsvejledning til GHP 20
Konfiguration af GHP 20
GHP 20 skal konfigureres og tunes til din båds dynamiske egenskaber
samt motorkonfigurationen. Brug havneguiden (hvis relevant) og
havprøvningsguiden på GHC 20 til at konfigurere GHP 20. Med disse
guider føres du gennem de nødvendige konfigurationstrin.
Om havneguiden
Bemærk
Hvis du udfører havneguiden, mens båden ikke er i vandet, skal du sørge
for, at roret kan bevæges frit, så du undgår beskadigelse af roret eller andre
genstande.
3. Vælg en funktion:
• Vælg Ja, hvis styringen drejer båden i den rigtige retning.
• Vælg Nej, hvis styringen drejer båden i den modsatte retning.
4. Hvis du har valgt Nej i trin 3, skal du gentage trin 1–2.
Valg af hastighedskilde
Dette trin gælder muligvis ikke for alle både. Hvis trinnet ikke vises på
GHC 20, skal du fortsætte til næste trin.
Hvis dit styresystem sender oplysninger fra omdrejningstælleren
til autopiloten, vælges det automatisk, og du behøver ikke at vælge
NMEA 2000-omdrejningstæller eller GPS-hastighedskilde.
Vælg en funktion:
• Hvis du har tilsluttet en NMEA 2000-kompatibel motor (eller
motorer) til NMEA 2000-netværket, skal du vælge NMEA 2000.
• Hvis dataene fra omdrejningstælleren er utilgængelige eller
ubrugelige, skal du vælge GPS-data som hastighedskilde.
◦◦ Når GPS-data anvendes som hastighedskilde, skal den
maksimale hastighed for alle fartøjstyper konfigureres.
• Hvis ikke du tilsluttede en hastighedskilde, skal du vælge Ingen.
◦◦ Hvis ikke autopiloten fungerer godt, når der er valgt Ingen
som hastighedskilde, anbefaler Garmin, at du tilslutter en
omdrejningstæller eller GPS som hastighedskilde.
Du kan udføre havneguiden, mens båden er i eller oppe af vandet. Hvis
båden er i vandet, skal den være stationær, mens du udfører guiden.
Udførelse af havneguiden
Bemærk
Det er ikke sikkert, at alle de trin, der er angivet i dette afsnit, gælder for
din båd. Hvis et af de trin, der er angivet med "hvis relevant", ikke vises
på GHC 20, skal fortsætte til næste trin.
1. Tænd for GHP 20.
Første gang du tænder for GHP 20, bliver du bedt om at gennemføre en
kort opsætningsprocedure på GHC 20-enheden.
2. Udfør opsætningssekvensen, hvis det er nødvendigt.
3. Start havneguiden (side 11).
4. Vælg fartøjstype, hvis relevant.
5. Test styreretningen, hvis relevant (side 11).
6. Vælg hastighedskilden, og bekræft omdrejningstælleren, hvis relevant
(side 11).
7. Gennemgå guideresultaterne (side 11).
Start af havneguiden
Dette trin gælder muligvis ikke for alle både. Hvis trinnet ikke vises på
GHC 20, skal du fortsætte til næste trin.
1. Når du har fuldført den indledende opsætning, skal du vælge en
indstilling:
• Hvis havneguiden starter automatisk, skal du gå til trin 2.
• Hvis havneguiden ikke starter automatisk, skal du vælge Menu >
Opsætning > Forhandlerkonfiguration af autopilot > Guider >
Havneguide.
2. Vælg Begynd.
Bekræftelse af omdrejningstæller
Dette trin gælder muligvis ikke for alle både. Hvis trinnet ikke vises på
GHC 20, skal du fortsætte til næste trin.
Sammenlign med kørende motor (eller motorer) omdrejninger/minutvisningerne på GHC 20-enheden med omdrejningstælleren (eller
omdrejningstællerne) på bådens instrumentbræt.
Gennemgang af resultaterne af havneguiden
GHC 20 viser de værdier, du valgte, da du udførte havneguiden.
1.
2.
3.
4.
5.
Gennemgå resultaterne af havneguiden.
Marker eventuelle forkerte værdier, og vælg Vælg.
Ret værdien.
Gentag trin 2 og 3 for alle forkerte værdier.
Vælg Udført, når du er færdig med at gennemgå værdierne.
Test af styreretning
Dette trin gælder muligvis ikke for alle både. Hvis trinnet ikke vises på
GHC 20, skal du fortsætte til næste trin.
1. Brug pilene på GHC 20 til at teste styreretningen.
Når du vælger pilen til højre, skal roret drejes, så båden ville styre til
højre, og når du vælger pilen til venstre, skal roret drejes, så båden ville
styre til venstre.
2. Vælg Fortsæt.
Installationsvejledning til GHP 20
11
Om havprøvningsguiden
Havprøvningsguiden konfigurerer autopilotens grundlæggende sensorer, og
det er meget vigtigt at fuldføre guiden under forhold, der er passende for
din båd.
Vigtige overvejelser i forbindelse med
havprøvningsguiden
Udfør havprøvningsguiden i roligt vand. Kriterierne for roligt vand
afhænger af bådens størrelse og form.
• Sørg for, at båden ikke vipper, når den ikke er i fart eller kun bevæger
sig meget langsomt.
• Sørg for, at båden ikke påvirkes af vinden i betydelig grad.
• Vægten på båden skal holdes balanceret. Du må IKKE bevæge
dig rundt på båden, mens du gennemfører et af trinene i
havprøvningsguiden.
Start af havprøvningsguiden
Inden du starter havprøvningsguiden, skal du sejle til et åbent område med
roligt vand.
1. Tænd for GHP 20.
2. Vælg en funktion:
• Hvis havprøvningsguiden starter automatisk, skal du gå til trin 3.
• Hvis havprøvningsguiden ikke starter automatisk, skal du vælge
Menu > Opsætning > Forhandlerkonfiguration af autopilot >
Guider > Havprøvningsguide.
3. Vælg Begynd.
Udførelse af havprøvningsguiden
1. Før båden til et åbent område med roligt vand.
2. Start havprøvningsguiden (side 12).
3. Konfigurer planing-omdrejninger/minut (side 12).
4. Kalibrer kompasset (side 12).
5. Udfør autotuningsproceduren (side 12).
6. Indstil nord (side 12).
7. Finjuster kursen, hvis det er nødvendigt (side 12).
Konfiguration af planings-omdrejninger/minut
1. Bemærk omdrejninger/minut-visningen på omdrejningstælleren på
bådens instrumentbræt på det tidspunkt, hvor båden skifter fra sejlads
gennem vandet til planingshastighed.
2. Hvis omdrejningstallet ikke svarer til værdien på GHC 20-enheden, skal
du bruge pilene til at justere værdien.
3. Vælg Udført.
Kalibrering af kompas
1. Sejl båden lige frem ved langsom hastighed eller tomgangshastighed.
2. Vælg Begynd, og fortsæt med at sejle lige frem.
3. Vend båden langsomt med uret, når du får besked om det, idet du sørger
for en vending, der er så jævn og flad som muligt.
Drej så langsomt, at båden IKKE krænger.
GHC 20 viser en fuldførelsesmeddelelse, når kalibreringen er fuldført.
4. Vælg en funktion:
• Når kalibreringen er fuldført, skal du vælge Udført.
• Hvis kalibreringen ikke lykkes, skal du vælge Prøv igen og gentage
trin 1–3.
12
Udførelse af autotuningsproceduren
Inden du påbegynder autotuningsproceduren, skal du have et stort område
med åbent vand til rådighed.
1. Indstil gasspjældet, så båden sejler under planingshastighed.
2. Vælg Begynd.
Båden udfører et antal zigzag-bevægelser, mens autotuningen udføres.
GHC 20 viser en meddelelse om fuldførelse.
3. Vælg en funktion:
• Hvis det lykkedes at udføre autotuningen, skal du vælge Udført og
genoptage den manuelle styring af båden.
• Hvis det ikke lykkedes at udføre autotuningen, skal du indstille
gasspjældet og vælge Prøv autotuning igen.
4. Hvis det ikke lykkes at udføre autotuningen, skal du gentage trin 1–3,
indtil det lykkes at fuldføre autotuningen.
5. Hvis det fortsat ikke lykkes at udføre autotuningen, efter at du har nået
den maksimale cruising-hastighed, skal du reducere hastigheden til
den oprindelige autotuning-hastighed og vælge Skift autotuning for at
påbegynde en alternativ autotuning-procedure.
Indstilling af nord
Inden du kan indstille nord, skal du have mindst 45 sekunders farefrit og
åbent vand tilgængeligt.
Denne procedure vises kun, hvis du slutter en valgfri GPS-enhed til GHP 20
(side 10), og enheden har hentet en GPS-position. Hvis du ikke har tilsluttet
en GPS-enhed, bliver du bedt om at finjustere kursen (side 12).
1. Sejl båden lige frem ved cruising-hastighed, parallelt med vinden og
strømmen, i 45 sekunder.
2. Vælg Begynd.
3. Vælg en funktion:
• Hvis kalibreringen blev fuldført korrekt, skal du vælge Udført.
• Hvis kalibreringen ikke lykkedes, skal du gentage trin 1–2.
Finjustering af kurs
Denne procedure vises kun, hvis du ikke har sluttet en valgfri GPS-enhed
til GHP 20 (side 10). Hvis du har installeret en GPS-enhed på din båd,
som har hentet en GPS-position, bliver du i stedet bedt om at indstille nord
(side 12).
1. Brug et håndholdt kompas til at identificere nord.
2. Finindstil kursen, indtil den passer med nord på det magnetiske kompas.
3. Vælg Udført.
Vurdering af resultaterne fra autopilotkonfigurationen
1. Test autopiloten ved lav hastighed.
2. Juster gain-indstillingen, hvis det er nødvendigt (side 13).
3. Test autopiloten ved en højere hastighed (normale driftsbetingelser).
4. Juster gain- og accelerationsbegrænserindstillingerne, hvis det er
nødvendigt.
Test og justering af autopilotkonfigurationen
1. Sejl båden i en bestemt retning med autopiloten aktiveret (holde kurs).
Båden bør ikke slingre i betydelig grad. En beskeden slingren er dog
normalt.
Installationsvejledning til GHP 20
2. Drej båden i en retning ved hjælp af autopiloten, og observer adfærden.
Båden skal dreje jævnt, ikke for hurtigt eller for langsomt.
Når du drejer båden med autopiloten, skal båden nærme sig og lægge
sig på den ønskede kurs med minimal drejning og slingren.
3. Vælg en funktion:
• Hvis båden drejer for hurtigt eller for trægt, skal du justere
autopilotens accelerationsbegrænser (side 13).
• Hvis kursen holdes med betydelig slingren, eller båden ikke
korrigerer ved drejning, skal du justere autopilotens gain-indstilling
(side 13).
• Hvis båden drejer jævnt, kursen holdes næsten eller helt uden
slingren, og båden justerer kursen korrekt, skal du fortsætte til trin 5.
4. Gentag trin 2 og 3, indtil båden drejer jævnt, kursen holdes næsten eller
helt uden slingren, og båden justerer kursen korrekt.
5. Ved planingsfartøjer skal du gentage trin 1-4 ved højere hastigheder
(side 13).
Justering af indstillinger for accelerationsbegrænseren
BEMÆRK: Når du justerer accelerationsbegrænseren manuelt, skal du
foretage forholdsvis små justeringer. Test ændringen, inden du foretager
yderligere justeringer.
1. Tænd for GHP 20 vha. proceduren for avanceret konfiguration (side 13).
2. På GHC 20-enheden skal du vælge Menu > Opsætning >
Forhandlerkonfiguration af autopilot > Tuning af autopilot >
Accelerationsbegrænser.
3. Vælg en funktion:
• Forøg indstillingen, hvis autopiloten drejer for hurtigt,
• Formindsk indstillingen, hvis autopiloten drejer for langsomt.
4. Test autopilotkonfigurationen.
5. Gentag trin 2 og 3, indtil GHP 20-ydeevnen er tilfredsstillende.
Justering af autopilotens gain-indstillinger
BEMÆRK: Når du justerer rorfølsomheden (eller rorkompensationen)
manuelt, skal du foretage relativt små justeringer og kun justere én værdi ad
gangen. Test ændringen, inden du foretager yderligere justeringer.
1. Aktiver den avancerede konfigurationsprocedure (side 13).
2. På GHC 20-enheden skal du vælge Menu > Opsætning >
Forhandlerkonfiguration af autopilot > Tuning af autopilot >
Rorfølsomhed.
3. Vælg en funktion:
• Vælg Lav hastighed eller Høj hastighed, og brug pilene på
GHC 20 til at justere, hvor tæt roret holder kursen og foretager
drejninger ved lav hastighed eller høj hastighed.
Hvis du indstiller denne værdi for højt, kan autopiloten være for
overaktiv, fordi den hele tiden forsøger at justere kursen ved den
mindste afvigelse. En overaktiv autopilot kan forårsage for stor
slitage på drevenheden, og det dræner batteriet hurtigere end
normalt.
• Vælg Kompensation ved lav hastighed eller Kompensation ved
høj hastighed for at justere, hvor tæt roret korrigerer drejning ind
i svinget. Hvis du indstiller denne værdi for højt, kan autopiloten
overdrive drejningen igen, når den forsøger at kompensere for den
oprindelige drejning.
4. Test autopilotkonfigurationen.
5. Gentag trin 2 og 3, indtil GHP 20-ydeevnen er tilfredsstillende.
Installationsvejledning til GHP 20
Avanceret konfigurationsprocedure
De avancerede konfigurationsmuligheder er ikke tilgængelige på GHC 20enheden under normale forhold. Du får adgang til de avancerede
konfigurationsindstillinger på GHP 20 ved at aktivere den avancerede
konfigurationsprocedure.
Aktivering af den avancerede konfigurationsprocedure
1. Fra skærmbilledet Kurs skal du vælge Menu > Opsætning > System >
Systeminformation.
2. Tryk på den midterste funktionstast ➊, og hold den nede i 5 sekunder.
Forhandlertilstanden vises.
➊
3. Tryk på Tilbage > Tilbage.
Hvis valgmuligheden for Forhandlerkonfiguration for autopilot
er tilgængelig på skærmbilledet Opsætning, er den avancerede
konfigurationsprocedure aktiveret.
Avancerede konfigurationsindstillinger
Du kan køre den automatiserede konfigurationsprocedure for autotuning,
kalibrere kompasset og definere nord på GHP 20 via GHC 20 uden at køre
guiderne. Du kan også definere de fleste indstillinger hver for sig uden at
køre konfigurationsprocedurerne.
Manuel kørsel af de automatiserede
konfigurationsprocedurer
1. Aktiver den avancerede konfigurationsprocedure (side 13).
2. På retningsskærmen skal du vælge Menu > Opsætning >
Forhandlerkonfiguration af autopilot > Automatisk opsætning.
3. Vælg Autotuning, Kalibrer kompas eller Indstil Nord.
4. Følg instruktionerne på skærmen.
Manuel kørsel af Havprøvningsguiden
Havprøvningsguiden lader dig hurtigt definere alle de vigtige
konfigurationsindstillinger på GHP 20. Når du har kørt guiden, kan du
til enhver tid køre guiderne igen, hvis du føler, at GHP 20 ikke fungerer
korrekt. Hvis du vil have adgang til guiden, skal du aktivere den avancerede
konfigurationsprocedure (side 13).
Manuel definition af individuelle konfigurationsindstillinger
1. Aktiver den avancerede konfigurationsprocedure (side 13).
2. På retningsskærmen skal du vælge Menu > Opsætning >
Forhandlerkonfiguration af autopilot.
3. Vælg indstillingskategorien.
4. Vælg en indstilling, du vil konfigurere.
Der findes beskrivelser af de enkelte indstillinger i appendiks (side 16).
5. Konfigurer indstillingens værdi.
BEMÆRK: Konfiguration af visse indstillinger i forhandlerkonfiguration
af autopilot kan kræve, at du ændrer andre indstillinger. Se afsnittet
GHP 20-konfigurationsindstillinger (side 16), inden du ændrer nogen
indstillinger.
13
Appendiks
Ledning Farve på/funktion af
GHC 20-ledninger
Ikke relevant
➊
NMEA 0183-forbindelsesdiagrammer
Følgende tre forbindelsesdiagrammer er eksempler på forskellige
situationer, du kan støde på, når du forbinder din NMEA 0183-enhed med
GHC 20.
Eksempel et af tre: To-vejs NMEA 0183-kommunikation
➋
+
➊
➊
➋
➌
➍
➎
➏
>
>
>
>
Ikke relevant
NMEA 0183-jord
➌
Blå - Tx/A (+)
Rx
➍
Hvid - ikke forbundet
Ikke relevant
➎
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
➏
Grøn - Rx/B (-)
Tx/B (-)
Eksempel tre af tre: Kun én sendeledning
>
>
➍
>
>
Hvis din NMEA 0183-kompatible enhed kun har én sendeledning (Tx),
skal du forbinde den med den brune ledning (Rx/A) fra GHC 20-enheden
og forbinde den grønne ledning (Rx/B) fra GHC 20 med NEMEA-jord.
➋
➊
GHC 20
➋
NMEA 2000-netværk (leverer strøm til GHC 20)
➌
12 V DC-strømkilde
➍
NMEA 0183-kompatibel enhed
Ledning Farve på/funktion af
GHC 20-ledninger
Ikke relevant
➊
+
➊
Funktion af ledningerne på
NMEA 0183-kompatible enheder
Strøm
➋
Ikke relevant
NMEA 0183-jord
➌
Blå - Tx/A (+)
Rx/A (+)
➍
Hvid - Tx/B (-)
Rx/B (-)
➎
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
➏
Grøn - Rx/B (-)
Tx/B (-)
➋
➊
>
➍
>
>
➌
➎
➏
Ledning Farve på/funktion af
GHC 20-ledninger
Ikke relevant
➊
➊
➋
➌
➍
➎
>
>
➍
>
Funktion af ledningerne på
NMEA 0183-kompatible enheder
Strøm
➌
Grøn - Rx/B - forbind med NMEA 0183-jord
NMEA 0183-jord
Blå - Tx/A (+)
Rx/A (+)
➍
Hvid - Tx/B (-)
Rx/B (-)
➎
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
➋
Hvis din NMEA 0183-kompatible enhed kun har én modtageledning (Rx),
skal du slutte den til den blå ledning (Tx/A) fra GHC 20-enheden og lade
den hvide ledning (Tx/B) fra GHC 20 være utilsluttet.
➌
>
-
➌ 12 V DC-strømkilde
➍ NMEA 0183-kompatibel enhed
Eksempel to af tre: Kun én modtageledning
+
>
>
➌
➊ GHC 20
➋ NMEA 2000-netværk (leverer strøm til GHC 20)
BEMÆRK: Når NMEA 0183-enheder tilsluttes med to sendelinjer og to
modtagerlinjer, er det ikke nødvendigt, at NMEA 2000-bussen og NMEA
0183-enheden er sluttet til fælles jord.
BEMÆRK: Når du tilslutter en NMEA 0183-enhed, der kun har én
sendeledning (Tx), skal NMEA 2000-bussen og NMEA 0183-enheden være
tilsluttet fælles jord.
-
➊
➋
➊
GHC 20
➋
NMEA 2000-netværk (leverer strøm til GHC 20)
➌
12 V DC-strømkilde
➍
NMEA 0183-kompatibel enhed
14
➋
BEMÆRK: Når du tilslutter en NMEA 0183-enhed, der kun har én
modtagerledning (Rx), skal NMEA 2000-bussen og NMEA 0183-enheden
være tilsluttet fælles jord.
-
➌
Funktion af ledningerne på
NMEA 0183-kompatible enheder
Strøm
>
➍
>
>
Installationsvejledning til GHP 20
Specifikationer
Enhed
CCU
Alarm
GHC 20
Send
Specifikation
Mål
Vægt
Temperaturområde
Kabinetmateriale
059392
ISO-bekræftelse
059904
ISO-anmodning
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af
gruppefunktion
126464
Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126996
Produktoplysninger
127245
Rordata
127250
Fartøjsretning
Type
PGN
Beskrivelse
Modtag
059392
ISO-bekræftelse
059904
ISO-anmodning
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af
gruppefunktion
126464
Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126996
Produktoplysninger
127245
Rordata
127250
Fartøjsretning
127488
Motorparametre – hurtig opdatering
128259
Fart gennem vandet
129025
Position - hurtig opdatering
129029
GNSS-positionsdata
129283
Cross Track-fejl
129284
Navigationsdata
129285
Navigation - rute-/WP-oplysninger
130306
Vinddata
130576
Status som lille fartøj
059392
ISO-bekræftelse
059904
ISO-anmodning
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af
gruppefunktion
Mål
3 19/32 tommer diameter (91,4 mm)
159 g (5,6 oz)
Fra 5 °F til 131 °F (fra -15 °C til 55 °C)
Fuldt tætnet, robust plastlegering, vandtæt
iht. standarden IEC 60529 IPX7
Længde på kabel 3 m (9,5 fod)
til styringskontrolenhed
Mål
(L × Diameter) 29/32 × 1 tommer
(23 × 25 mm)
Vægt
68 g (2,4 oz)
TemperaturomFra 5 °F til 131 °F (fra -15 °C til 55 °C)
råde
Kabellængde
3,0 m (10 fod)
Mål
4 21/64 × 4 17/32 × 1 3/16 tommer
(110 × 115 × 30 mm)
Vægt
247 g (8,71 oz)
Kabler
NMEA 0183-datakabel - 6 fod (1.8 m)
NMEA 2000-dropkabel og strømkabel 6 1/2 fod (2 m)
TemperaturomFra 5 °F til 158 °F (fra -15 °C til 70 °C)
råde
Sikkerhedsaf8 1/4 tommer (209 mm)
stand for kompas
Materiale
Kabinet: fuldt tætnet polycarbonat, vandtæt
iht. standarderne i IEC 60529 IPX7
Linse: glas med anti-refleksbehandling
GHC 20-strøm- Maks. 2,5 W
forbrug
NMEA 20009–16 V DC
inputspænding
NMEA 2000 LEN 6 (300 mA)
NMEA 2000 PGN-oplysninger
CCU
GHC 20
Send
Type
PGN
Beskrivelse
Modtag
059392
ISO-bekræftelse
059904
ISO-anmodning
126464
Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
060928
ISO-adressekrav
126996
Produktoplysninger
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af
gruppefunktion
128259
Fart gennem vandet
126464
Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
129025
Position - hurtig opdatering
126996
Produktoplysninger
129026
COG & SOG - hurtig opdatering
127258
Magnetisk variation
129283
Cross Track fejl
127488
Motorparametre – hurtig opdatering
129284
Navigationsdata
129025
Position - hurtig opdatering
129540
GNSS–satellitter kan ses
129026
COG & SOG - hurtig opdatering
130306
Vinddata
129283
Cross Track fejl
129284
Navigationsdata
Installationsvejledning til GHP 20
15
NMEA 0183-oplysninger
Når GHC 20-enheden er tilsluttet NMEA 0183-kompatible enheder, bruger
den følgende NMEA 0183-sætninger.
Type
Modtag
Send
Sætning
wpl
gga
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
hdg
Kategori
Indstilling
Beskrivelse
Rorfølsomhed
Følsomhed ved
lav hastighed
Giver dig mulighed for at
indstille rorfølsomheden ved
lave hastigheder.
Denne indstilling gælder for
fartøjet, når den sejler under
planingshastigheden.
Hvis du indstiller denne værdi
for højt, kan autopiloten
være for overaktiv, fordi den
hele tiden forsøger at justere
kursen ved den mindste
afvigelse.
Rorfølsomhed
Kompensation
ved lav hastighed
Giver dig mulighed for at
indstille rorkompensationen
ved lave hastigheder.
Denne indstilling gælder for
fartøjet, når den sejler under
planingshastigheden.
Hvis du sætter denne værdi
for lavt, kan autopiloten dreje
for skarpt i forhold til den
ønskede kurs ved drejninger.
Hvis du sætter denne værdi
for lavt, kan autopiloten
langsom til at udføre
drejninger.
Rorfølsomhed
Følsomhed ved
høj hastighed
Giver dig mulighed for at
indstille rorfølsomheden ved
høje hastigheder.
Denne indstilling gælder for
fartøjet, når det sejler over
planingshastigheden.
Hvis du indstiller denne værdi
for højt, kan autopiloten
være for overaktiv, fordi den
hele tiden forsøger at justere
kursen ved den mindste
afvigelse.
Rorfølsomhed
Kompensation
ved høj hastighed
Giver dig mulighed for at
indstille rorkompensationen
ved høje hastigheder.
Denne indstilling gælder for
fartøjet, når det sejler over
planingshastigheden.
Hvis du sætter denne værdi
for lavt, kan autopiloten dreje
for skarpt i forhold til den
ønskede kurs ved drejninger.
Hvis du sætter denne værdi
for lavt, kan autopiloten
langsom til at udføre
drejninger.
NMEA-opsætning
NMEA-kontrolsum Hvis den tilsluttede
NMEA 0183 GPS-enhed
beregner kontrolsummer
forkert, kan du stadig bruge
den, hvis du slår denne
indstilling fra. Når indstillingen
er slået fra, er dataintegriteten
ikke beskyttet.
NMEA-opsætning
Omvendt XTE
GHP 20-konfigurationsindstillinger
Selv om hele konfigurationen typisk udføres automatisk ved hjælp af
guiden, kan alle indstillinger tilpasses manuelt (side 13).
BEMÆRK: Visse indstillinger vises muligvis ikke, afhængigt af
konfigurationen af autopiloten.
Kategori
Indstilling
Beskrivelse
Opsætning af
hastighedskilde
Verifikation af
omdrejningstæller
Giver dig mulighed for at
sammenligne omdrejninger/
minut-visningerne på GHC 20
med omdrejningstælleren på
bådens instrumentbræt.
Opsætning af
hastighedskilde
Planing-omdr./
min.
Giver dig mulighed for at
justere omdrejninger/minutvisningen på GHC 20 på
det tidspunkt, hvor båden
skifter fra deplacement
sejlads til planende sejlads.
Hvis værdien ikke svarer til
værdien på GHC 20-enheden,
skal du bruge pilene til at
justere værdien.
Opsætning af
hastighedskilde
Lav omdr./min.grænse
Giver dig mulighed for at
justere bådens laveste
omdrejninger/minut-punkt.
Hvis værdien ikke svarer til
værdien på GHC 20-enheden,
skal du bruge pilene til at
justere værdien.
Opsætning af
hastighedskilde
Høj omdr./min.grænse
Giver dig mulighed for at
justere bådens højeste
omdrejninger/minut-punkt.
Hvis værdien ikke svarer til
værdien på GHC 20-enheden,
skal du bruge pilene til at
justere værdien.
16
Hvis den tilsluttede
NMEA 0183 GPS-enhed
sender den forkerte
styreretning med Cross Trackfejlsignalet. Du kan bruge
denne indstilling til at rette
styreretningen.
Installationsvejledning til GHP 20
Kategori
Indstilling
Beskrivelse
Navigationsopsætning
Navigationsfølsomhed
Giver dig mulighed for at
justere, hvor aggressivt
autopiloten eliminerer Cross
Track-fejl, når et Rute tilmønster følges.
Hvis værdien er for høj, kan
autopiloten svinge frem og
tilbage over kurslinjen hen
over store afstande.
Hvis denne værdi er for lav,
kan autopiloten reagere
langsomt med eliminering af
Cross Track-fejl.
Navigationsopsætning
Navigationstrimfølsomhed
Giver dig mulighed for
at justere den mængde
langvarige Cross Trackfejl, der accepteres, når
et Rute til-mønster følges.
Juster denne indstilling efter
navigationsfølsomheden er
blevet indstillet.
Hvis denne værdi er for høj,
overkompenserer autopiloten
for Cross Track-fejl.
Hvis denne værdi er for lav,
tillader autopiloten en stor
langvarig Cross Track-fejl.
BEMÆRK: Avancerede konfigurationsindstillinger er tilgængelige
ved brug af den avancerede konfigurationsprocedure (side 13). Under
normal drift af GHP 20 er andre indstillinger tilgængelige. Se afsnittet om
konfiguration i GHC 20 Brugervejledning for at få flere oplysninger.
Installationsvejledning til GHP 20
Fejl- og advarselsmeddelelser
Fejlmeddelelse
Autopiloten modtager
ikke navigationsdata.
Autopiloten placeret i
hold kurs-tilstand.
Årsag
Autopiloten modtager
ikke længere gyldige
navigationsdata
under udførelsen af
rutesejlads.
Denne meddelelse
vises også, hvis
navigationen stoppes
på en kortplotter,
inden autopiloten
deaktiveres.
Mistet forbindelse med GHC har mistet
autopilot
forbindelse med
CCU'en.
Lav GHCNiveauet for
forsyningsspænding
forsyningsspændingen
er under den værdi,
der er angivet i
alarmmenuen for lav
spænding.
Mistet
Autopiloten mistede
kommunikation med
forbindelsen til
styringskontrolenhed bådens styresystem,
mens autopiloten var
aktiveret.
Ingen
Autopiloten kan ikke
styringskontrolenhed registrere bådens
registreret
styresystem, når det
forsøger at oprette
forbindelse.
Styringskontrolenhed Bådens styresystem
kan ikke anvendes
er ikke kompatibelt
med den installerede
version af GHP 20.
Autopilothandling
• Alarmlyde
• Autopiloten skifter til
hold kurs-tilstand
Ikke relevant
Ikke relevant
•
•
Alarmlyde
Autopiloten skifter til
standby
•
•
Alarmlyde
Autopiloten skifter til
standby
•
•
Alarmlyde
Autopiloten skifter til
standby
17
Installationscheckliste for GHP 20
Tag denne checkliste ud af installationsvejledningen og brug den som støtte under installation af GHP 20-enheden.
Læs hele installationsvejledningen, før du installerer GHP 20. Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål under installationen.
1. Se diagrammet og noterne, der starter på side 6 for at forstå de nødvendige elektriske tilslutninger og dataforbindelser.
2. Læg alle komponenterne ud først. Kontroller kabellængderne. Skaf forlængerkabler, hvis det er nødvendigt.
3. Monter CCU'en ved at følge vejledningen, der starter på side 5. Monter CCU'en på en placering, der er fri for magnetisk interferens. Brug et
håndholdt kompas til at teste for magnetisk interferens i området. Monter CCU'en i beslaget, så ledningerne hænger lige ned.
4. Monter GHC 20 ved at følge vejledningen, der starter på side 5.
5. Tilslut CCU til bådens styresystem ved hjælp af kablet til styringskontrolenheden (side 7).
6. Tilslut GHC 20 og CCU'en til et NMEA 2000-netværk. Tilslut en valgfri NMEA 2000‑-kompatibel GPS-enhed til NMEA 2000-netværket
(side 8).
7. Tilslut en valgfri NMEA 0183-kompatibel GPS-enhed til GHC 20, hvis der ikke er en NMEA 2000‑-kompatibel GPS-enhed til rådighed
(side 10).
8. Konfigurer GHP 20-systemet (side 11).
CCU-monteringsskabelon
➊
➊
Op, ved montering på en
lodret flade
Installationsvejledning til GHP 20
19
© 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden
udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på
en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen
indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til
at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins websted (www.garmin.com) for at se aktuelle opdateringer og yderligere oplysninger om brug og
håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin® og Garmin-logoet er registrerede varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GHP™, GHC™ og myGarmin™ er varemærker tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. NMEA 2000® er et registreret varemærke tilhørende National Marine Electronics
Association.
For at få de nyeste softwareopdateringer gratis (undtagen kortdata) i dine
Garmin-produkters levetid kan du gå til Garmins websted på www.garmin.com.
© 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Maj 2013
190-01455-56 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising