Garmin | GHP™ 20 Marine Autopilot System for Steer-by-wire | Garmin GHP™ 20 Marine Autopilot System for Steer-by-wire Asennusohjeet

Garmin GHP™ 20 Marine Autopilot System for Steer-by-wire Asennusohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
GHP™ 20 elektronisesti ohjattaviin
veneisiin - asennusohjeet
 Varoitukset
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä. GHP 20
on työkalu, joka tehostaa veneen käyttöä. Se ei poista vastuutasi veneen
turvallisesta käytöstä. Vältä navigoinnin esteitä äläkä jätä ruoria ilman
valvontaa.
Asenna veneen Garmin® GHP 20 ‑automaattiohjausjärjestelmä
seuraavien ohjeiden mukaisesti, jotta vene ei vahingoitu ja
järjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti. Suosittelemme, että
ammattihenkilö asentaa automaattiohjausjärjestelmän.
Ole aina valmiina vaihtamaan manuaaliseen ohjaukseen.
Tämä automaattiohjausjärjestelmä on tarkoitettu asennettavaksi
tietyntyyppiseen veneeseen. Jos et ole varma, sopiiko tämä järjestelmä
veneeseesi, ota yhteys Garmin-myyjään tai Garmin-tuotetukeen.
Ole varovainen, kun käytät GHP 20 ‑järjestelmää ja vedessä on esteitä,
kuten laitureita, paalutuksia ja muita veneitä.
Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa on
ongelmia, ota yhteys Garmin-tuotetukeen.
HUOMAUTUS: Näiden ohjeiden viimeisellä sivulla on asennuksen
tarkistuslista. Irrota viimeinen sivu ja asenna GHP 20 tarkistuslistan
mukaan.
Laitteen rekisteröiminen
• Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
Kirjoita GHP 20 ‑järjestelmän osien sarjanumerot muistiin myöhempää
käyttöä varten sivulle 3. Osien sarjanumerot sijaitsevat tarroissa.
Opettele käyttämään GHP 20 ‑järjestelmää tyynessä ja esteettömässä
avovedessä.
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja ‑oppaasta.
 muistutus
Tähän tuotteeseen liitettävissä laitteissa on oltava tai niiden mukana on
toimitettava palokotelo.
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun poraat, sahaat
tai hiot osia.
Ilmoitus
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai leikkauspinnan
taustapuoli. Varo polttoainesäiliöitä, sähköjohtoja ja hydrauliletkuja.
Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen
• Osoitteesta www.garmin.com/support voit tarkistaa maakohtaiset
tukitiedot valitsemalla Contact Support.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon (913) 397.8200 tai (800) 800.1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 2380000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870.8501241.
GHP 20 ‑asennusohjeet
1
Sisällysluettelo
GHP™ 20 elektronisesti ohjattaviin veneisiin asennusohjeet...................................................................1
Laitteen rekisteröiminen............................................................... 1
Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen.................................. 1
Tärkeitä turvallisuustietoja............................................................ 1
GHP 20 ‑pakkauksen sisältö ja tarvittavat työkalut........3
Pääosat........................................................................................ 3
CCU....................................................................................................3
GHC 20...............................................................................................3
Kaapelit ja liittimet........................................................................ 3
Ohjauksen hallintakaapeli...................................................................3
Hälytys................................................................................................3
GHC 20 NMEA 0183 ‑datakaapeli......................................................3
NMEA 2000 ‑kaapelit ja -liitännät........................................................3
Tarvittavat työkalut........................................................................ 4
Asennuksen valmistelu....................................................5
Huomioitavaa valittaessa kiinnityspaikkaa................................... 5
Huomioitavaa valittaessa CCU-osan kiinnityspaikkaa........................5
Huomioitavaa liitettäessä CCU-osaa..................................................5
Huomioitavaa valittaessa hälytyksen kiinnityspaikkaa . .....................5
Huomioitavaa liitettäessä hälytystä.....................................................5
Huomioitavaa NMEA 2000 ‑liitännän yhteydessä...............................5
Huomioitavaa valittaessa GHC 20 ‑laitteen kiinnityspaikkaa..............5
Huomioitavaa liitettäessä GHC 20 ‑laitetta.........................................5
Yleinen GHP 20 ‑järjestelmän kytkentäkaavio............................. 6
Asennustoimet...................................................................7
CCU-osan asennus...................................................................... 7
CCU-kiinnitystelineen asentaminen....................................................7
CCU-osan kiinnittäminen CCU-telineeseen........................................7
CCU-osan liittäminen..........................................................................7
Hälytyksen asentaminen.....................................................................7
Hälytyksen kiinnittäminen...................................................................7
Hälytyksen liittäminen.........................................................................7
Tietoja ohjatusta Sea Trial Wizard ‑toiminnosta......................... 12
Tärkeää huomioitavaa käytettäessä ohjattua Sea Trial Wizard
‑toimintoa................................................................................. 12
Ohjatun Sea Trial Wizard ‑toiminnon käynnistäminen......................12
Ohjatun Sea Trial Wizard ‑toiminnon käyttäminen............................12
Moottorin pintaliukukierrosten määrittäminen...................................12
Kompassin kalibroiminen..................................................................12
Automaattinen viritys........................................................................12
Pohjoisen määrittäminen..................................................................12
Suunnan hienosäätö.........................................................................12
Automaattiohjauksen määritystulosten arvioiminen..........................12
Automaattiohjauksen määrityksen testaaminen ja säätäminen........12
Kiihtyvyyssäätimen asetusten säätäminen.......................................13
Automaattiohjauksen herkkyysasetusten säätäminen......................13
Edistynyt määritys...................................................................... 13
Edistyneen määrityksen ottaminen käyttöön....................................13
Edistyneet määritysasetukset..................................................... 13
Automaattisten määritystoimintojen tekeminen manuaalisesti.........13
Ohjatun Sea Trial Wizard ‑toiminnon suorittaminen
manuaalisesti..............................................................................13
Yksittäisten asetusten määrittäminen manuaalisesti........................13
Liite...................................................................................14
NMEA 0183 ‑kytkentäkaaviot..................................................... 14
Tekniset tiedot............................................................................ 15
NMEA 2000 PGN ‑tiedot............................................................ 15
CCU..................................................................................................15
GHC 20.............................................................................................15
NMEA 0183 ‑tiedot..................................................................... 16
GHP 20 ‑määritysasetukset........................................................ 16
Virhe- ja varoitusilmoitukset........................................................ 17
GHP 20 ‑asennuksen tarkistuslista............................................ 19
CCU-kiinnitysmalli...................................................................... 19
GHP 20 ‑järjestelmän liittäminen veneen ohjausjärjestelmään.... 7
GHC 20 ‑asennus......................................................................... 8
GHC 20 ‑laitteen kiinnittäminen..........................................................8
GHC 20 ‑laitteen liittäminen................................................................8
Huomioitavaa asennettaessa useita GHC 20 ‑laitteita.......................8
Laitteiden liittäminen NMEA 2000 ‑verkkoon................................ 8
GHC 20 ‑laitteen liittäminen nykyiseen NMEA 2000 ‑verkkoon..........9
CCU-laitteen liittäminen nykyiseen NMEA 2000 ‑verkkoon................9
NMEA 2000 ‑perusverkon luominen GHC 20- ja
CCU-laitetta varten......................................................................10
Valinnaisten laitteiden liittäminen
GHP 20 ‑automaattiohjausjärjestelmään................................. 10
Huomioitavaa NMEA 0183 ‑liitännän yhteydessä.............................10
Valinnaisen NMEA 0183 ‑yhteensopivan laitteen liittäminen
GHC 20 ‑laitteeseen....................................................................10
GHP 20 ‑laitteen määrittäminen..................................... 11
Tietoja ohjatusta Dockside Wizard ‑toiminnosta..........................11
Ohjatun Dockside Wizard ‑toiminnon käyttäminen........................... 11
Ohjatun Dockside Wizard ‑toiminnon käynnistäminen..................... 11
Ohjaussuunnan testaaminen............................................................ 11
Nopeuslähteen valitseminen............................................................. 11
Kierroslukumittarin vahvistaminen.................................................... 11
Ohjatun Dockside Wizard ‑toiminnon tulosten tarkistaminen........... 11
2
GHP 20 ‑asennusohjeet
GHP 20 ‑pakkauksen sisältö ja
tarvittavat työkalut
GHP 20 ‑automaattiohjausjärjestelmässä on useita osia. Tutustu kaikkiin
osiin ennen asennusta. Sinun on tiedettävä, miten osat toimivat yhdessä,
jotta voit suunnitella asennuksen veneeseen.
Kaapelit ja liittimet
GHP 20 ‑automaattiohjausjärjestelmä sisältää useita kaapeleita. Osat
liitetään niillä virtalähteeseen, toisiinsa, hälytykseen ja valinnaisiin
laitteisiin.
Ohjauksen hallintakaapeli
Tarkista tutustuessasi GHP 20 ‑järjestelmän osiin, että pakkaus sisältää
kaikki seuraavat osat. Jos osia puuttuu, ota heti yhteys Garminmyyjään.
Ilmoitus
Älä liitä mukana toimitettua ohjauksen hallintakaapelia
NMEA 2000 ‑verkkoon.
Kirjaa kunkin osan sarjanumero sille varattuun tilaan.
GHP 20 tarvitsee virtalähteen sisältävän CAN-väylän, jotta se voi olla
yhteydessä ohjauksen hallintaan. Varmista, että ohjauksen hallinnan
CAN-väylä on kytketty ja päätetty oikein. Kysy tarvittaessa lisätietoja
veneen valmistajalta.
Tällä kaapelilla CCU liitetään veneen ohjausjärjestelmään. Osassa tästä
kaapelista on värikoodatut, paljaat johtimet. CCU liitetään niiden kautta
hälytykseen.
Pääosat
GHP 20 ‑automaattiohjausjärjestelmän pääosat ovat CCU (Course
Computer Unit, tietokoneyksikkö) ja GHC™ 10 ‑hallintakäyttöliittymä.
CCU
CCU on GHP 20 ‑järjestelmän "aivot". CCU sisältää tunnistinlaitteen,
joka määrittää suunnan. CCU liitetään veneen ohjausjärjestelmään.
CCU liitetään myös NMEA 2000® ‑verkkoon, jotta se voi olla
yhteydessä GHC 20 ‑käyttöliittymään ja valinnaisiin NMEA 2000
‑yhteensopiviin GPS-laitteisiin (sivu 8).
Sarjanumero
Hälytys
Hälytystoiminto toistaa hälytysääniä GHP 20 ‑järjestelmästä (sivu 7).
GHC 20
GHC 20 NMEA 0183 ‑datakaapeli
Tällä kaapelilla voi liittää GHC 20 ‑laitteen valinnaisiin NMEA 0183
‑yhteensopiviin laitteisiin.
GHC 20 on ensisijainen käyttöliittymä, jolla
GHP 20 ‑automaattiohjausjärjestelmää käytetään. GHP 20 ‑järjestelmää
käytetään ja ohjataan GHC 20 ‑käyttöliittymästä. GHP 20 myös
määritetään ja sitä mukautetaan GHC 20 ‑käyttöliittymästä.
GHC 20 liitetään NMEA 2000 ‑verkkoon, jonka kautta se on
yhteydessä CCU-osaan. GHC 20 voidaan liittää myös valinnaisiin
NMEA 2000 ‑yhteensopiviin laitteisiin, kuten GPS-laitteeseen,
kun halutaan käyttää GHP 20 ‑järjestelmän edistyneimpiä
ominaisuuksia. Jos NMEA 2000 ‑yhteensopivia laitteita ei ole
käytettävissä, GHC 20 ‑käyttöliittymän voi liittää valinnaisiin
NMEA 0183 ‑yhteensopiviin laitteisiin.
NMEA 2000 ‑kaapelit ja -liitännät
CCU ja GHC 20 liitetään NMEA 2000 ‑kaapeleilla
NMEA 2000 ‑verkkoon. Liitä CCU ja GHC 20 nykyiseen
NMEA 2000 ‑verkkoon mukana toimitetuilla T-liittimillä ja
yksittäiskytkentäkaapeleilla tai luo veneeseen tarvittaessa
NMEA 2000 ‑verkko käyttämällä mukana toimitettuja
NMEA 2000 ‑kaapeleita ja -liittimiä (sivu 8).
Sarjanumero
GHP 20 ‑asennusohjeet
3
➊
➋
➌
➊
➋
➌
➍
➎
➍
➎
NMEA 2000 -yksittäiskytkentäkaapeli, 2 m (6 jalkaa) (×2)
NMEA 2000 ‑virtajohto
NMEA 2000 ‑T-liitin (×3)
NMEA 2000 ‑päätevastus, uros
NMEA 2000 ‑päätevastus, naaras
NMEA 2000 ‑jatkokaapelit
NMEA 2000 ‑jatkokaapeleita on saatavilla tarvittaessa. Saat tilaustiedot
paikalliselta Garmin-myyjältä tai Garmin-tuotetuesta.
Tarvittavat työkalut
•
•
•
•
•
•
•
Turvalasit
Pora ja poranteriä
90 mm:n (3 1/2 tuuman) reikäsaha
Johdonkuorija/-johtoleikkuri
Risti- ja tasapäinen ruuvitaltta
Nippusiteitä
Vedenkestäviä johdon liittimiä tai kutistemuovia ja
kuumailmapuhallin
• Merivedenkestävää tiivistysainetta
• Kannettava kompassi (magneettisten häiriöiden testaamiseksi
määritettäessä parasta CCU-osan asennuspaikkaa)
• Juuttumista estävää voiteluainetta (valinnainen)
Huomautus: GHC 20- ja CCU-osan mukana toimitetaan
kiinnitysruuvit. Jos mukana toimitetut ruuvit eivät sovellu käytettäviksi
kiinnityspinnalla, hanki sopivanlaiset ruuvit itse.
4
GHP 20 ‑asennusohjeet
Asennuksen valmistelu
Valitse GHP 20 ‑automaattiohjausjärjestelmän osien asennuspaikat
veneessä ennen asennusta. Aseta kaikki osat tilapäisesti
aikomiisi asennuspaikkoihin. Lue nämä ohjeet ennen asennuksen
suunnittelemista.
HUOMAUTUS: Näiden ohjeiden viimeisellä sivulla on asennuksen
tarkistuslista. Irrota viimeinen sivu ja asenna GHP 20 tarkistuslistan
mukaan.
Huomioitavaa valittaessa kiinnityspaikkaa
GHP 20 ‑järjestelmän osat liitetään toisiinsa ja virtalähteeseen niiden
mukana toimitetuilla kaapeleilla. Varmista, että oikeat kaapelit ulottuvat
kuhunkin osaan ja että kukin osa on hyväksyttävässä paikassa, ennen
kuin kiinnität tai liität osia.
Huomioitavaa valittaessa CCU-osan kiinnityspaikkaa
• CCU on kiinnitettävä veneen etuosaan enintään 3 m (10 jalkaa)
vedenpinnan yläpuolelle.
• CCU-osaa ei saa kiinnittää paikkaan, jossa se joutuu veden alle tai
altistuu pesulle.
• CCU-osaa ei saa kiinnittää magneettisen materiaalin,
magneettien (kaiuttimien ja sähkömoottoreiden) tai
suurjännitejohtojen lähelle.
• CCU on kiinnitettävä vähintään 0,6 metrin (24 tuuman) päähän
siirrettävistä tai muuttuvista magneettisista häiriöistä, kuten
ankkureista, ankkuriketjuista, pyyhkimen moottoreista ja
työkalulaatikoista.
• CCU-osan asennuspaikan magneettiset häiriöt on testattava
kannettavalla kompassilla.
Jos kannettava kompassi ei osoita pohjoiseen, kun pidät sitä
CCU-osan asennuspaikassa, paikassa on magneettisia häiriöitä.
Valitse jokin toinen paikka ja tee testi uudelleen.
• CCU-osan voi kiinnittää vedenpinnan alapuolelle, jos se ei joudu
veden alle tai altistu pesulle.
• CCU-teline on kiinnitettävä pystysuuntaiseen pintaan tai
vaakatasoisen pinnan alle, jotta siihen liitetyt johtimet riippuvat
suoraan alaspäin.
• CCU-osan mukana toimitetaan kiinnitysruuvit, mutta sinun on ehkä
hankittava sopivat ruuvit itse, jos mukana toimitetut ruuvit eivät
sovellu kiinnityspinnalle.
Huomioitavaa valittaessa hälytyksen kiinnityspaikkaa
• Hälytys on kiinnitettävä ruorin lähelle.
• Hälytyksen voi kiinnittää kojelaudan alapuolelle.
Huomioitavaa liitettäessä hälytystä
• Hälytyksen kaapeleita voi jatkaa tarvittaessa 28 AWG (0,08 mm2:n)
johdolla.
Huomioitavaa NMEA 2000 ‑liitännän yhteydessä
• CCU ja GHC 20 liitetään NMEA 2000 ‑verkkoon.
Jos veneessä ei ole NMEA 2000 ‑verkkoa, sen voi luoda mukana
toimitetuilla NMEA 2000 ‑kaapeleilla ja -liittimillä (sivu 10).
• Jos halutaan käyttää GHP 20 ‑järjestelmän edistyneimpiä
ominaisuuksia, valinnainen NMEA 2000 ‑yhteensopiva GPS-laite
voidaan liittää NMEA 2000 ‑verkkoon.
Huomioitavaa valittaessa GHC 20 ‑laitteen
kiinnityspaikkaa
Ilmoitus
Asennuspinnan on oltava tasainen, jotta laite ei vahingoitu asennettuna.
• Kiinnityspaikkaan on oltava hyvä näkyvyys, kun ohjaat alusta.
• GHC 20 ‑laitteen painikkeiden on oltava helposti käytettävissä
kiinnityspaikassa.
• Asennuspaikan on kestettävä laitteen GHC 20 ‑laitteen paino ja
suojattava laitetta tärinältä.
• Kiinnityspinnan takana on oltava riittävästi tilaa kaapeleiden
ohjaamiseen ja liittämiseen.
Jätä GHC 20 ‑kotelon taakse vähintään 8 cm (3 tuumaa) vapaata
tilaa.
• Asennuspaikan on oltava vähintään 209 mm:n (81/4 tuuman) päässä
magneettisista kompasseista häiriöiden välttämiseksi.
• Kiinnityspaikka ei saa altistua suurille lämmönvaihteluille (sivu 15).
Huomioitavaa liitettäessä GHC 20 ‑laitetta
• GHC 20 on liitettävä NMEA 2000 ‑verkkoon.
• Valinnaisia NMEA 0183 ‑yhteensopivia laitteita, kuten GPS-laite,
voidaan liittää GHC 20 ‑datakaapelilla (sivu 10).
Huomioitavaa liitettäessä CCU-osaa
ILMOITUS
Älä liitä mukana toimitettua ohjauksen hallintakaapelia
NMEA 2000 ‑verkkoon.
GHP 20 tarvitsee virtalähteen sisältävän CAN-väylän, jotta se voi olla
yhteydessä ohjauksen hallintaan. Varmista, että ohjauksen hallinnan
CAN-väylä on kytketty ja päätetty oikein. Kysy tarvittaessa lisätietoja
veneen valmistajalta.
• CCU liitetään ohjauksen hallintakaapelilla veneen ohjauksen
hallintaan. Kaapelin pituus on 3 m (9,5 jalkaa).
◦◦ Kysy tarvittaessa veneen valmistajalta, missä ohjauksen
hallinnan käyttökohta sijaitsee.
◦◦ Jos CCU-osaa ei voi kiinnittää enintään 3 metrin (9,5 jalan)
päähän veneen ohjauksen hallinnan käyttökohdasta, kaapeleita
voi jatkaa NMEA 2000 ‑kaapeleilla.
◦◦ Ohjauksen hallintakaapelia ei saa katkaista.
GHP 20 ‑asennusohjeet
5
Yleinen GHP 20 ‑järjestelmän kytkentäkaavio
Tarkista tästä kaaviosta ainoastaan osien väliset liitännät. Seuraa kunkin osan yksityiskohtaisia asennusohjeita, jotka alkavat sivulta 7.
➊
➋
➌
➍
➎
➐
➏
Kohde Kuvaus
GHC 20
➊
NMEA 2000 ‑verkko
➋
➌
NMEA 2000 ‑virtakaapeli
➍
➎
➏
CCU
Ohjauksen hallintakaapeli
Ohjauksen hallinnan
käyttökohta
➐
Hälytys
6
Tärkeää huomioitavaa
GHC 20 ja CCU on liitettävä NMEA 2000 ‑verkkoon mukana toimitetuilla T‑liittimillä
(sivu 8).
Jos veneessä ei ole NMEA 2000 ‑verkkoa, sen voi luoda mukana toimitetuilla kaapeleilla ja liittimillä (sivu 10).
Asenna tämä kaapeli ainoastaan, jos luot NMEA 2000 ‑verkon. Älä asenna tätä kaapelia, jos veneessä on jo
NMEA 2000 ‑verkko (sivu 10).
NMEA 2000 ‑virtajohto on liitettävä 9–16 Vdc:n virtalähteeseen.
Kiinnitä CCU siten, että kaapelit riippuvat suoraan alaspäin (sivu 7).
Ohjauksen hallinnan käyttökohta voi näyttää samalta kuin NMEA 2000 ‑verkko, mutta ohjauksen
hallintakaapelin voi liittää ainoastaan ohjausjärjestelmän käyttökohtaan eikä NMEA 2000 ‑verkkoon (sivu 7).
Liitäntä vaihtelee ohjauksen hallinnan valmistajan mukaan. Katso lisätietoja ohjauksen hallinnan oppaista tai
osoitteesta www.garmin.com.
Kytke ohjauksen hallintakaapeli hälytykseen (sivu 7).
GHP 20 ‑asennusohjeet
Asennustoimet
Kun olet suunnitellut GHP 20 ‑asennuksen veneeseen ja huomioinut
kaikki asennusta ja liitäntöjä koskevat seikat, voit aloittaa osien
asennuksen ja liittämisen.
CCU-osan asennus
CCU-osa asennetaan kiinnittämällä se veneeseen (sivu 7),
liittämällä se veneen ohjausjärjestelmään (sivu 7), liittämällä se
NMEA 2000 ‑verkkoon (sivu 8) ja liittämällä se hälytykseen (sivu 7).
CCU-kiinnitystelineen asentaminen
Valitse CCU-osan asennuspaikka ja oikeat kiinnitystarvikkeet ennen
osan asennusta (sivu 5).
CCU-telineessä on kaksi osaa, asennusosa ja kiinnitysosa.
1. Leikkaa kiinnitysmalli irti sivulta 19.
2. Teippaa kiinnitysmalli kiinnityspaikkaan.
Jos asennat CCU-osaa pystysuuntaiselle pinnalle, asenna telineen
asennusosa siten, että aukko ➊ on alaspäin.
➋
CCU-osan liittäminen
1. Ohjaa ohjauksen hallintakaapelin viisinastainen liitin veneen
ohjauksen hallinnan käyttökohtaan (sivu 7).
2. Ohjaa oranssi ja sininen johdin hälytyksen asennuspaikkaan
(sivu 7).
Jos kaapeli ei riitä, voit jatkaa asianmukaisia johtoja 28 AWG:n
(0,08 mm2:n) johdolla.
Hälytyksen asentaminen
Hälytys ilmoittaa tärkeistä GHP 20 ‑tapahtumista hälytysäänellä.
Hälytys asennetaan kiinnittämällä se veneeseen (sivu 7) ja liittämällä se
CCU-osaan (sivu 7).
Hälytyksen kiinnittäminen
Valitse asennuspaikka ennen hälytyksen kiinnittämistä (sivu 5).
Kiinnitä hälytys nippusiteillä tai muilla sopivilla
kiinnitystarvikkeilla (ei mukana).
Hälytyksen liittäminen
1. Ohjaa hälytyskaapeli ohjauksen hallintakaapelin paljasjohtimiseen
päähän.
Jos kaapeli ei riitä, voit jatkaa asianmukaisia johtoja 28 AWG:n
(0,08 mm2:n) johdolla.
2. Liitä kaapelit seuraavan taulukon mukaisesti.
Hälytysjohdon väri Ohjauksen hallintakaapelin johtimen väri
Valkoinen (+)
Oranssi (+)
Musta (-)
Sininen (-)
➊
3. Juota ja peitä kaikki paljasjohtimiset liitännät.
3. Poraa aloitusreiät kolmeen kiinnityskohtaan.
4. Kiinnitä CCU-telineen asennusosa ruuveilla ➋.
GHP 20 ‑järjestelmän liittäminen veneen
ohjausjärjestelmään
CCU-osan kiinnittäminen CCU-telineeseen
1. Liitä ohjauksen hallintakaapeli ja
➌
NMEA 2000 ‑yksittäiskytkentäkaapeli CCU-osaan.
2. Aseta CCU-osa CCU-telineen
asennusosaan siten, että johdot
riippuvat suoraan alaspäin ➊.
3. Aseta telineen kiinnitysosa
pallon päälle ja napsauta se kiinni
telineen asennusosaan alkaen niistä
kahdesta varresta ➋, joissa ei ole
➋
peukaloruuvia ➌.
4. Kun kaapelit riippuvat suoraan
➊
alaspäin, kiinnitä varsi, jossa on
peukaloruuvi.
Kaapeleiden on riiputtava suoraan alaspäin, jotta CCU lukee
suunnan tarkasti.
5. Kiristä peukaloruuvi käsin, kunnes CCU on tukevasti telineessä.
Älä kiristä peukaloruuvia liian tiukalle.
Ilmoitus
Älä liitä mukana toimitettua ohjauksen hallintakaapelia
NMEA 2000 ‑verkkoon.
GHP 20 ‑asennusohjeet
GHP 20 tarvitsee virtalähteen sisältävän CAN-väylän, jotta se voi olla
yhteydessä ohjauksen hallintaan. Varmista, että ohjauksen hallinnan
CAN-väylä on kytketty ja päätetty oikein. Kysy tarvittaessa lisätietoja
veneen valmistajalta.
GHP 20 ‑automaattiohjausjärjestelmä on yhteydessä veneen
ohjausjärjestelmään ohjauksen hallintakaapelin kautta.
Kysy tarvittaessa veneen valmistajalta, missä ohjauksen hallinnan
käyttökohta sijaitsee.
1. Etsi veneen ohjauksen hallinnan käyttökohta.
2. Liitä ohjauksen hallintakaapeli CCU-osaan ja ohjausjärjestelmään.
Jos ohjauksen hallintakaapelia on jatkettava, käytä NMEA 2000
‑jatkokaapelia.
7
GHC 20 ‑asennus
14. Napsauta koristekehys ➊ paikalleen.
Asenna GHC 20 tasokiinnittämällä se kojelautaan ruorin lähelle ja
liittämällä se NMEA 2000 ‑verkkoon.
Jos halutaan käyttää GHP 20 ‑järjestelmän edistyneimpiä ominaisuuksia, valinnainen NMEA 2000- tai NMEA 0183 ‑yhteensopiva GPS-laite
voidaan liittää NMEA 2000 ‑verkkoon tai GHC 20 ‑laite NMEA 0183
‑verkon kautta.
GHC 20 ‑laitteen kiinnittäminen
Ilmoitus
GHC 20 ‑laitteen säilytys- ja käyttölämpötila on -15 - 70 °C
(5 - 158 °F). Laitteen säilyttäminen tai käyttäminen sitä alemmissa tai
korkeammissa lämpötiloissa voi vahingoittaa LCD-näyttöä tai muita
osia. Valmistajan rajoitettu takuu ei korvaa näitä vahinkoja ja niiden
seurauksia.
Jos kiinnität GHC 20 ‑laitetta lasikuitupintaan, aloitusreiät on
suositeltavaa senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit kiristetään.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit saattavat jumiutua,
kun niitä käytetään lasikuitupinnassa ja niitä kiristetään liikaa. Garmin
suosittelee, että levität ruuviin kitkasyöpymistä ja ruostumattoman
teräksen juuttumista estävää voiteluainetta ennen käyttöä.
Valitse asennuspaikka ennen GHC 20 ‑laitteen kiinnittämistä (sivu 5).
1. Tasaa tasokiinnitysmalli ja varmista, että se mahtuu kohtaan, johon
haluat kiinnittää GHC 20 ‑laitteen.
Tasokiinnitysmalli toimitetaan laitteen mukana, ei näissä ohjeissa.
Tasokiinnitysmallin takana on tarra.
2. Irrota mallin takana olevan tarran suojus ja kiinnitä tarra GHC 20
‑laitteen asennuspaikkaan.
3. Jos sahaat reiän kuviosahalla 90 mm:n (317/32 tuuman) reikäsahan
sijasta, poraa 10 mm:n (3/8 tuuman) poranterällä mallin kulman
sisäpuolelle aloitusreikä, josta voit aloittaa kiinnityspinnan
sahaamisen.
4. Sahaa kuviosahalla tai 90 mm:n (3,5 tuuman) reikäsahalla
kiinnityspintaan tasokiinnitysmallin katkoviivan mukainen aukko.
5. Viimeistele tarvittaessa aukon koko viilalla ja hiekkapaperilla.
6. Tarkista kiinnitysreikien paikat asettamalla GHC 20 aukkoon.
7. Valitse vaihtoehto:
• Jos kiinnitysreiät ovat oikeissa paikoissa, jatka vaiheesta 8.
• Jos kiinnitysreiät eivät ole oikeissa paikoissa, merkitse neljän
kiinnitysreiän oikeat paikat.
8. Poista GHC 20 aukosta.
9. Poraa neljä 2,8 mm:n (7/64 tuuman) aloitusreikää.
Jos kiinnität GHC 20 ‑laitetta lasikuituun, käytä senkkausterää
Ilmoitus-kohdan mukaan.
10. Irrota loput mallista.
11. Kiinnitä mukana toimitettu tiiviste laitteen taakse ja levitä
merivedenkestävää tiivistysainetta tiivisteen ympärille, jotta vettä
ei pääse kojelaudan taakse.
12. Aseta GHC 20 aukkoon.
13. Kiinnitä GHC 20 kiinnityspintaan tukevasti mukana toimitetuilla
ruuveilla.
Jos kiinnität GHC 20 ‑laitetta lasikuituun, käytä kitkasyöpymistä ja
juuttumista estävää voiteluainetta Ilmoitus-kohdan mukaan.
8
➊
GHC 20 ‑laitteen liittäminen
Liitä GHC 20 ‑laite NMEA 2000 ‑verkkoon mukana toimitetulla
NMEA 2000 ‑yksittäiskytkentäkaapelilla (sivu 8).
Huomioitavaa asennettaessa useita GHC 20 ‑laitteita
Veneeseen voi asentaa useita GHC 20 ‑laitteita (myydään erikseen)
automaattiohjauksen hallitsemiseksi eri puolilta venettä.
• Kaikki GHC 20 ‑lisälaitteet on liitettävä NMEA 2000 ‑verkkoon
(sivu 8).
Laitteiden liittäminen NMEA 2000 ‑verkkoon
Ilmoitus
Jos veneessä on valmis NMEA 2000 ‑verkko, se on todennäköisesti
jo liitetty virtalähteeseen. Älä liitä mukana toimitettua
NMEA 2000 ‑virtajohtoa nykyiseen NMEA 2000 ‑verkkoon, koska
NMEA 2000 ‑verkkoon saa liittää vain yhden virtalähteen.
GHC 20 ‑laitteen voi liittää CCU-osaan nykyisen NMEA 2000 ‑verkon
kautta. Jos veneessä ei ole vielä NMEA 2000 ‑verkkoa, kaikki
verkon rakentemiseen tarvittavat osat toimitetaan GHP 20 ‑laitteen
pakkauksessa (sivu 10).
Jos halutaan käyttää GHP 20 ‑järjestelmän edistyneimpiä
ominaisuuksia, valinnainen NMEA 2000 ‑yhteensopiva GPS-laite
voidaan liittää NMEA 2000 ‑verkkoon.
Lisätietoja NMEA 2000 ‑järjestelmästä on osoitteessa
www.garmin.com.
GHP 20 ‑asennusohjeet
GHC 20 ‑laitteen liittäminen nykyiseen
NMEA 2000 ‑verkkoon
1. Määritä, mihin nykyisen NMEA 2000 ‑rungon ➋ kohtaan liität
GHC 20 ‑laitteen ➊ (sivu 5).
CCU-laitteen liittäminen nykyiseen NMEA 2000 ‑verkkoon
1. Määritä, mihin nykyisen NMEA 2000 ‑rungon ➋ kohtaan liität
CCU-laitteen ➊ (sivu 5).
➊
➊
➍
➍
➌
➌
➋
2. Irrota NMEA 2000 T ‑liittimen toinen reuna verkosta.
3. NMEA 2000 ‑verkon runkoa voi tarvittaessa jatkaa liittämällä
NMEA 2000 ‑rungon jatkokaapelin (lisävaruste) irrottamasi
T-liittimen reunaan.
4. Lisää mukana toimitettu T‑liitin ➌ GHC 20 ‑laitetta varten
NMEA 2000 ‑verkkoon liittämällä se irrotetun T‑liittimen reunaan
tai rungon jatkokaapeliin.
5. Ohjaa mukana toimitettu yksittäiskytkentäkaapeli vaiheessa 4
lisätyn ➍ T-liittimen alareunaan ja liitä se T-liittimeen.
Jos mukana toimitettu yksittäiskytkentäkaapeli ei ole tarpeeksi pitkä,
voit jatkaa sitä enintään 6 m:n (20 jalan) yksittäiskytkentäkaapelilla
(lisävaruste).
6. Liitä yksittäiskytkentäkaapeli GHC 20 ‑laitteeseen.
7. Liitä yksittäiskytkentäkaapeli vaiheessa 3 lisäämääsi T-liittimeen ja
GHC 20 ‑laitteeseen.
GHP 20 ‑asennusohjeet
➋
2. Irrota NMEA 2000 T ‑liittimen toinen reuna verkosta.
3. NMEA 2000 ‑verkon runkoa voi tarvittaessa jatkaa liittämällä
NMEA 2000 ‑rungon jatkokaapelin (lisävaruste) irrottamasi
T-liittimen reunaan.
4. Lisää mukana toimitettu T‑liitin ➌ CCU-laitetta varten
NMEA 2000 ‑verkkoon liittämällä se irrotetun T‑liittimen
reunaan tai rungon jatkokaapeliin.
5. Ohjaa mukana toimitettu yksittäiskytkentäkaapeli vaiheessa 4
lisätyn ➍ T-liittimen alareunaan ja liitä se T-liittimeen.
Jos mukana toimitettu yksittäiskytkentäkaapeli ei ole tarpeeksi pitkä,
voit jatkaa sitä enintään 6 m:n (20 jalan) yksittäiskytkentäkaapelilla
(lisävaruste).
6. Liitä yksittäiskytkentäkaapeli CCU-laitteeseen.
9
NMEA 2000 ‑perusverkon luominen GHC 20- ja
CCU-laitetta varten
Ilmoitus
Liitä mukana toimitettu NMEA 2000 ‑virtajohto veneen käynnistyskytkimeen tai toisen johtoon sisältyvän kytkimen kautta. GHC 20 kuluttaa
akun virtaa, jos NMEA 2000 ‑virtajohto liitetään akkuun suoraan.
1. Liitä kolme T-liitintä ➊ toisiinsa reunoistaan.
➏
➐
➍
-
+
➌
➊
➑
Jos halutaan käyttää GHP 20 ‑järjestelmän edistyneimpiä
ominaisuuksia, valinnainen NMEA 2000- tai
NMEA 0183 ‑yhteensopiva GPS-laite voidaan liittää
NMEA 2000 ‑verkkoon tai GHC 20 ‑laite NMEA 0183 ‑verkon kautta.
Huomioitavaa NMEA 0183 ‑liitännän yhteydessä
• Tarkista NMEA 0183 ‑yhteensopivan laitteen lähettävät (Tx) A(+)ja B(-)-johtimet laitteen asennusohjeista.
• Kun liität NMEA 0183 ‑laitteita, joissa on kaksi lähettävää ja kaksi
vastaanottavaa linjaa, NMEA 2000 ‑väylää ja NMEA 0183 ‑laitetta
ei tarvitse liittää samaan maadoitukseen.
• Kun liität NMEA 0183 ‑laitetta, jossa on vain yksi lähettävä (Tx) tai
vastaanottava (Rx) linja, NMEA 2000 ‑väylä ja NMEA 0183 ‑laite
on liitettävä samaan maadoitukseen.
Valinnaisen NMEA 0183 ‑yhteensopivan laitteen
liittäminen GHC 20 ‑laitteeseen
1. Määritä NMEA 0183 ‑yhteensopivan laitteen liitäntämääritykset.
2. Liitä NMEA 0183 ‑yhteensopiva laite GHC 20 ‑laitteeseen
seuraavan taulukon mukaisesti.
➎
➋
➑
2. Kytke mukana toimitettu NMEA 2000 ‑virtajohto ➋ 12 Vdc:n
virtalähteeseen ➌ kytkimen kautta.
Liitä mahdollisuuksien mukaan veneen käynnistyskytkimeen ➍ tai
johtoon sisältyvän kytkimen (lisävaruste) kautta.
3. Liitä NMEA 2000 ‑virtajohto yhteen T-liittimeen.
4. Liitä yksi mukana toimitetuista
NMEA 2000 ‑yksittäiskytkentäkaapeleista ➎ yhteen T-liittimeen
ja GHC 20 ‑laitteeseen ➏.
5. Liitä toinen mukana toimitettu
NMEA 2000 ‑yksittäiskytkentäkaapeli toiseen T-liittimeen
ja CCU-laitteeseen ➐.
6. Liitä uros- ja naaraspäätevastus ➑ yhteen liitettyjen T-liittimien
päihin.
10
Valinnaisten laitteiden liittäminen
GHP 20 ‑automaattiohjausjärjestelmään
GHC 20 ‑datakaapelin
johtimen väri
Sininen
Valkoinen
Ruskea
Vihreä
Toiminto
Tx/A (+)
Tx/B (-)
Rx/A (+)
Rx/B (-)
Liitteessä on kolme esimerkkiä erilaisista liitäntätilanteista (sivu 14).
3. Kaapeleita voi jatkaa tarvittaessa kierretyllä 22 AWG (0,33 mm2)
‑kaapelilla.
4. Juota ja peitä kaikki paljasjohtimiset liitännät.
GHP 20 ‑asennusohjeet
GHP 20 ‑laitteen määrittäminen
GHP 20 on määritettävä ja viritettävä veneen dynamiikan ja moottorin
kokoonpanon mukaan. Määritä GHP 20 tarvittaessa GHC 20 ‑laitteen
ohjatulla Dockside wizard ‑toiminnolla (jos käytettävissä) ja ohjatulla
Sea trial wizard ‑toiminnolla. Ne opastavat määritystä.
Tietoja ohjatusta Dockside Wizard ‑toiminnosta
Ilmoitus
Jos käytät ohjattua Dockside wizard ‑toimintoa, kun vene ei ole
vedessä, varmista peräsimen liikkumatila, jotta se tai mikään muu ei
vahingoitu.
3. Valitse vaihtoehto:
• Jos ohjaustesti kääntää venettä oikeaan suuntaan, valitse Yes.
• Jos ohjaustesti kääntää venettä vastakkaiseen suuntaan, valitse
No.
4. Jos valitsit vaiheessa 3 No, toista vaiheet 1–2.
Nopeuslähteen valitseminen
Tämä vaihe ei ehkä koske kaikkia veneitä. Jos se ei näy
GHC 20 ‑laitteessa, jatka seuraavaan vaiheeseen.
Jos ohjausjärjestelmä lähettää kierroslukumittarin tietoja
automaattiohjaukselle, se valitaan automaattisesti eikä
NMEA 2000 ‑kierroslukumittaria tai GPS-nopeuslähdettä tarvitse valita.
Valitse vaihtoehto:
• Jos olet liittänyt NMEA 2000 ‑yhteensopivan moottorin
(tai moottoreita) NMEA 2000 ‑verkkoon, valitse NMEA 2000.
• Jos kierroslukumittarin tietoja ei ole käytettävissä tai ne eivät ole
käyttökelpoisia, valitse nopeuslähteeksi GPS data.
◦◦ Kun GPS-tietoja käytetään nopeuslähteenä, kaikkien
alustyyppien enimmäisnopeus on määritettävä.
• Jos et liittänyt nopeuslähdettä, valitse None.
◦◦ Jos automaattiohjaus ei toimi hyvin, kun nopeuslähteeksi
on valittu None, Garmin suosittelee, että liität
kierroslukumittarin tai GPS-laitteen nopeuslähteeksi.
Ohjattua Dockside wizard ‑toimintoa voi käyttää sekä vedessä että
maalla. Jos vene on vedessä, sen on oltava paikallaan ohjatun toiminnon
käyttämisen aikana.
Ohjatun Dockside Wizard ‑toiminnon käyttäminen
Ilmoitus
Kaikki tämän osan vaiheet eivät ehkä koske kaikkia veneitä. Jos jokin
vaiheista, jonka kohdalla lukee (tarvittaessa), ei näy GHC 20 ‑laitteessa,
jatka seuraavaan vaiheeseen.
1. Käynnistä GHP 20.
Kun käynnistät GHP 20 ‑laitteen ensimmäisen kerran, saat kehotteen
tehdä alkumäärityksen GHC 20 ‑laitteessa.
2. Tee määritys tarvittaessa.
3. Käynnistä Ohjattu Dockside wizard ‑toiminto (sivu 11).
4. Valitse aluksen tyyppi tarvittaessa.
5. Testaa ohjaussuunta tarvittaessa (sivu 11).
6. Valitse tarvittaessa nopeuslähde ja tarkista kierroslukumittari
(sivu 11).
7. Tarkista ohjatun toiminnon tulokset (sivu 11).
Ohjatun Dockside Wizard ‑toiminnon käynnistäminen
Tämä vaihe ei ehkä koske kaikkia veneitä. Jos se ei näy
GHC 20 ‑laitteessa, jatka seuraavaan vaiheeseen.
1. Valitse alkumäärityksen jälkeen jokin vaihtoehto:
• Jos ohjattu Dockside wizard ‑toiminto käynnistyy
automaattisesti, jatka vaiheeseen 2.
• Jos ohjattu Dockside wizard ‑toiminto ei käynnisty
automaattisesti, valitse Menu > Setup > Dealer Autopilot
Configuration > Wizards > Dockside Wizard.
2. Valitse Begin.
Kierroslukumittarin vahvistaminen
Tämä vaihe ei ehkä koske kaikkia veneitä. Jos se ei näy
GHC 20 ‑laitteessa, jatka seuraavaan vaiheeseen.
Kun moottori on (tai moottorit ovat) käynnissä, vertaa
GHC 20 ‑laitteen kierroslukemaa veneen kojelaudan
kierroslukumittariin (tai kierroslukumittareihin).
Ohjatun Dockside Wizard ‑toiminnon tulosten
tarkistaminen
GHC 20 näyttää arvot, jotka valitsit käyttäessäsi ohjattua Dockside
Wizard ‑toimintoa.
1.
2.
3.
4.
5.
Tutki ohjatun Dockside Wizard ‑toiminnon tulokset.
Valitse mahdollinen virheellinen arvo ja valitse Select.
Korjaa arvo.
Toista vaiheet 2 ja 3 kaikkien virheellisten arvojen kohdalla.
Kun olet tarkistanut kaikki arvot, valitse Done.
Ohjaussuunnan testaaminen
Tämä vaihe ei ehkä koske kaikkia veneitä. Jos se ei näy
GHC 20 ‑laitteessa, jatka seuraavaan vaiheeseen.
1. Testaa ohjaussuunta GHC 20 ‑laitteen nuolilla.
Kun valitset oikeanpuoleisen nuolen, peräsimen pitäisi kääntyä
niin, että vene kaartaisi oikealle, ja kun valitset vasemmanpuoleisen
nuolen, peräsimen pitäisi kääntyä niin, että vene kaartaisi
vasemmalle.
2. Valitse Continue.
GHP 20 ‑asennusohjeet
11
Tietoja ohjatusta Sea Trial Wizard ‑toiminnosta
Ohjattu Sea Trial Wizard ‑toiminto määrittää automaattiohjauksen
keskeiset tunnistimet. On erittäin tärkeää, että ohjattu toiminto
suoritetaan veneelle sopivissa olosuhteissa.
Tärkeää huomioitavaa käytettäessä ohjattua
Sea Trial Wizard ‑toimintoa
Käytä ohjattua Sea Trial Wizard ‑toimintoa tyynessä vedessä. Veneen
koko ja muoto vaikuttaa sen ympärillä olevan vedenpinnan tyyneyteen.
• Varmista, että vene ei keinu paikallaan tai hitaassa liikkeessä.
• Varmista, että tuuli ei vaikuta veneeseen merkittävästi.
• Pidä veneen paino tasapainossa. ÄLÄ liiku veneessä ohjatun Sea
Trial Wizard ‑toiminnon aikana.
Ohjatun Sea Trial Wizard ‑toiminnon käynnistäminen
Siirry avoimeen, tyyneen veteen, ennen kuin käynnistät ohjatun Sea
Trial Wizard ‑toiminnon.
1. Käynnistä GHP 20.
2. Valitse vaihtoehto:
• Jos ohjattu Sea Trial Wizard ‑toiminto käynnistyy
automaattisesti, jatka vaiheeseen 3.
• Jos ohjattu Sea Trial Wizard ‑toiminto ei käynnisty
automaattisesti, valitse Menu > Setup > Dealer Autopilot
Configuration > Wizards > Sea Trial Wizard.
3. Valitse Begin.
Ohjatun Sea Trial Wizard ‑toiminnon käyttäminen
1. Ohjaa vene avoimeen, tyyneen veteen.
2. Käynnistä ohjattu Sea Trial Wizard ‑toiminto (sivu 12).
3. Määritä moottorin pintaliukukierrokset (sivu 12).
4. Kalibroi kompassi (sivu 12).
5. Tee automaattinen viritys (sivu 12).
6. Määritä pohjoinen (sivu 12).
7. Määritä suunnan hienosäätö tarvittaessa (sivu 12).
Moottorin pintaliukukierrosten määrittäminen
1. Huomioi veneen kojelaudassa olevan kierroslukumittarin
kierroslukema, kun vene siirtyy uppoamasta pintaliukunopeuteen.
2. Jos kierroslukumittarin arvo ei vastaa GHC 20 ‑laitteessa näkyvää
arvoa, säädä arvoa nuolilla.
3. Valitse Done.
Kompassin kalibroiminen
1. Ohjaa venettä hitaalla nopeudella/tyhjäkäynnillä suoraan eteenpäin.
2. Valitse Begin ja ohjaa venettä edelleen suoraan eteenpäin.
3. Käännä venettä ohjattaessa hitaasti myötäpäivään. Varmista, että
kaarrat mahdollisimman tasaisesti.
Kaarra hitaasti, jotta vene EI kallistu.
GHC 20 näyttää valmistumisilmoituksen, kun kalibrointi on valmis.
4. Valitse vaihtoehto:
• Jos kalibrointi onnistuu, valitse Done.
• Jos kalibrointi epäonnistuu, valitse Retry ja toista vaiheet 1–3.
12
Automaattinen viritys
Käytettävissä on oltava laaja avoin vesialue, jotta voit tehdä
automaattisen virityksen.
1. Käytä kaasutinta siten, että vene ajaa alle pintaliukunopeutta.
2. Valitse Begin.
Vene liikkuu mutkitellen automaattisen virityksen aikana.
GHC 20 näyttää valmistumisilmoituksen.
3. Valitse vaihtoehto:
• Jos automaattinen viritys onnistui, valitse Done ja siirry
manuaaliseen ohjaukseen.
• Jos automaattinen viritys epäonnistui, säädä kaasutinta ja valitse
Retry Autotune.
4. Jos automaattinen viritys epäonnistuu, toista vaiheita 1–3, kunnes
automaattinen viritys onnistuu.
5. Jos automaattinen viritys epäonnistuu edelleen, kun olet saavuttanut
enimmäismatkanopeuden, vähennä nopeutta alkuperäiseen
automaattisen virityksen nopeuteen ja aloita vaihtoehtoinen
automaattinen viritys valitsemalla Alternate Autotune.
Pohjoisen määrittäminen
Pohjoisen määrittäminen edellyttää, että käytettävissä on esteetön, avoin
vesialue vähintään 45 sekunnin matkalla.
Tämä toiminto näkyy ainoastaan, jos valinnainen GPS-laite liitetään
GHP 20 ‑laitteeseen (sivu 10), joka on hakenut GPS-sijainnin. Jos et ole
liittänyt GPS-laitetta, saat kehotteen hienosäätää suunnan (sivu 12).
1. Ohjaa venettä suoraan matkanopeudella tuulen ja virtauksen
suuntaisesti 45 sekunnin ajan.
2. Valitse Begin.
3. Valitse vaihtoehto:
• Jos kalibrointi onnistui, valitse Done.
• Jos kalibrointi epäonnistui, toista vaiheet 1–2.
Suunnan hienosäätö
Tämä toiminto näkyy ainoastaan, jos GHP 20 ‑laitteeseen ei ole
liitetty valinnaista GPS-laitetta (sivu 10). Jos veneeseen on asennettu
GPS-laite, joka on hakenut GPS-sijainnin, saat kehotteen määrittää
pohjoisen (sivu 12).
1. Määritä pohjoinen kannettavalla kompassilla.
2. Hienosäädä suunta vastaamaan magneettisen kompassin pohjoista.
3. Valitse Done.
Automaattiohjauksen määritystulosten arvioiminen
1. Testaa automaattiohjaus pienellä nopeudella.
2. Säädä herkkyysasetusta tarvittaessa (sivu 13).
3. Testaa automaattiohjaus suuremmalla nopeudella (normaaleissa
käyttöolosuhteissa).
4. Säädä herkkyyden ja kiihtyvyyssäätimen asetuksia.
Automaattiohjauksen määrityksen testaaminen ja
säätäminen
1. Ohjaa venettä yhteen suuntaan automaattiohjaus käytössä
(kulkusuunnan pito).
Veneen ei pitäisi heilahdella merkittävästi, mutta pieni heilahtelu on
normaalia.
GHP 20 ‑asennusohjeet
2. Käännä venettä toiseen suuntaan automaattiohjauksella ja tarkkaile
veneen liikettä.
Veneen pitäisi kaartaa tasaisesti, ei liian nopeasti eikä liian hitaasti.
Kun käännät venettä automaattiohjauksella, veneen pitäisi lähestyä
haluttua suuntaa ja asettua siihen mahdollisimman suoraan ja ilman
turhaa heilahtelua.
3. Valitse vaihtoehto:
• Jos vene kääntyy liian nopeasti tai hitaasti, säädä
automaattiohjauksen kiihtyvyyssäädintä (sivu 13).
• Jos kulkusuunnan pito heiluttaa venettä merkittävästi tai vene
ei oikene käännyttäessä, säädä automaattiohjauksen herkkyyttä
(sivu 13).
• Jos vene kääntyy tasaisesti, kulkusuunnan pito heiluttaa venettä
vain vähän tai ei ollenkaan ja vene säätää suunnan oikein, jatka
vaiheeseen 5.
4. Toista vaiheita 2 ja 3, kunnes vene kääntyy tasaisesti, kulkusuunnan
pito heiluttaa venettä vain vähän tai ei ollenkaan ja vene säätää
suunnan oikein.
5. Toista pintaliukualuksissa vaiheita 1–4 suuremmalla nopeudella
(sivu 13).
Edistynyt määritys
Kiihtyvyyssäätimen asetusten säätäminen
HUOMAUTUS: Kun säädät kiihtyvyyssäädintä manuaalisesti, tee vain
pieniä säätöjä kerrallaan. Testaa muutosta, ennen kuin teet lisää säätöjä.
Edistyneet määritysasetukset
1. Käynnistä GHP 20 edistyneellä määrityksellä (sivu 13).
2. Valitse GHC 20 ‑laitteessa Menu > Setup > Dealer Autopilot
Configuration > Autopilot Tuning > Acceleration Limiter.
3. Valitse vaihtoehto:
• Lisää asetuksen arvoa, jos automaattiohjaus kääntyy liian
nopeasti.
• Vähennä asetuksen arvoa, jos automaattiohjaus kääntyy liian
hitaasti.
4. Testaa automaattiohjauksen määritys.
5. Toista vaiheita 2 ja 3, kunnes GHP 20 toimii oikein.
Automaattiohjauksen herkkyysasetusten säätäminen
HUOMAUTUS: Kun säädät peräsimen (tai laskurin) herkkyyttä
manuaalisesti, tee vain pieniä säätöjä ja säädä vain yhtä arvoa
kerrallaan. Testaa muutosta, ennen kuin teet lisää säätöjä.
1. Ota käyttöön edistynyt määritys (sivu 13).
2. Valitse GHC 20 ‑laitteessa Menu > Setup > Dealer Autopilot
Configuration > Autopilot Tuning > Rudder Gains.
3. Valitse vaihtoehto:
• Valitse Low Speed tai High Speed ja säädä GHC 20 ‑laitteen
nuolilla, miten tiukasti peräsin pitää suunnan ja kääntyy pienellä
tai suurella nopeudella.
Jos säädät arvon liian suureksi, automaattiohjaus saattaa
toimia liian tehokkaasti ja yrittää säätää suuntaa jatkuvasti
pienimpienkin poikkeamien vuoksi. Liian tehokkaasti toimiva
automaattiohjaus saattaa kuluttaa ohjausyksikköä tarpeettomasti
ja viedä akun virtaa tavallista enemmän.
• Valitsemalla Low Speed Counter tai High Speed Counter voit
säätää, miten tiukasti peräsin korjaa käännöksen heilahteluja. Jos
määrität arvon liian suureksi, automaattiohjaus saattaa kääntää
venettä liikaa takaisinpäin korjatessaan alkuperäistä heilahdusta.
4. Testaa automaattiohjauksen määritys.
5. Toista vaiheita 2 ja 3, kunnes GHP 20 toimii oikein.
GHP 20 ‑asennusohjeet
Edistyneet määritysasetukset eivät ole käytettävissä GHC 20 ‑laitteessa
normaaleissa olosuhteissa. Ota edistynyt määritys käyttöön, jotta voit
käyttää GHP 20 ‑laitteen edistyneitä määritysasetuksia.
Edistyneen määrityksen ottaminen käyttöön
1. Valitse suuntanäytössä Menu > Setup > System > System
Information.
2. Paina keskimmäistä toimintopainiketta ➊ 5 sekuntia.
Dealer Mode käynnistyy.
➊
3. Valitse Back > Back.
Jos Dealer Autopilot Configuration on käytettävissä Setup-näytössä,
edistynyt määritys on käytössä.
Voit tehdä automaattisen virityksen, kalibroida kompassin ja määrittää
pohjoisen GHP 20 ‑laitteessa GHC 20 ‑laitteen kautta ilman ohjattuja
toimintoja. Useimmat asetukset voi myös määrittää yksittäin ilman
kattavaa määritystä.
Automaattisten määritystoimintojen tekeminen
manuaalisesti
1. Ota käyttöön edistynyt määritys (sivu 13).
2. Valitse Heading-näytössä Menu > Setup > Dealer Autopilot
Configuration > Automated Setup.
3. Valitse Autotune, Calibrate Compass tai Set North.
4. Seuraa näytön ohjeita.
Ohjatun Sea Trial Wizard ‑toiminnon suorittaminen
manuaalisesti
Ohjatulla Sea Trial Wizard ‑toiminnolla voit määrittää kaikki
GHP 20 ‑laitteen tärkeät asetukset nopeasti. Jos GHP 20 ei mielestäsi
toimi oikein ohjatun toiminnon jälkeen, voit suorittaa sen uudelleen
milloin tahansa. Ota käyttöön edistynyt määritys, jotta voit käyttää
ohjattua toimintoa (sivu 13).
Yksittäisten asetusten määrittäminen manuaalisesti
1. Ota käyttöön edistynyt määritys (sivu 13).
2. Valitse Heading-näytössä Menu > Setup > Dealer Autopilot
Configuration.
3. Valitse asetusluokka.
4. Valitse määritettävä asetus.
Asetusten kuvaukset ovat liitteessä (sivu 16).
5. Määritä asetuksen arvo.
HUOMAUTUS: Joidenkin myyjän automaattiohjausmäärityksen
asetusten muuttaminen edellyttää joidenkin muidenkin asetusten
muuttamista. Tutustu GHP 20 ‑määritysasetusosaan (sivu 16), ennen
kuin muutat asetuksia.
13
Liite
NMEA 0183 ‑kytkentäkaaviot
Seuraavat kolme kytkentäkaaviota ovat esimerkkejä erilaisista
tilanteista, joissa NMEA 0183 ‑laite liitetään GHC 20 ‑laitteeseen.
Esimerkki 1/3: kaksisuuntainen NMEA 0183 ‑yhteys
➋
+
➊
-
➊
➋
➌
➍
➎
➏
>
>
>
>
➊
➋
➌
➍
➌
>
>
➍
>
>
Jos NMEA 0183 ‑yhteensopivassa laitteessa on vain yksi lähettävä
johdin (Tx), liitä se GHC 20 ‑laitteen ruskeaan johtimeen (Rx/A) ja
GHC 20 ‑laitteen vihreä johdin (Rx/B) NMEA-maadoitukseen.
+
HUOMAUTUS: kun liität NMEA 0183 ‑laitteita, joissa on kaksi
lähettävää ja kaksi vastaanottavaa linjaa, NMEA 2000 ‑väylää ja
NMEA 0183 ‑laitetta ei tarvitse liittää samaan maadoitukseen.
Esimerkki 2/3: vain yksi vastaanottava johdin
Jos NMEA 0183 ‑yhteensopivassa laitteessa on vain yksi vastaanottava
johdin (Rx), liitä se GHC 20 ‑laitteen siniseen johtimeen (Tx/A) ja jätä
GHC 20 ‑laitteen valkoinen johdin (Tx/B) liittämättä.
➋
➊
>
➍
>
>
14
Esimerkki 3/3: vain yksi lähettävä johdin
➋
NMEA 0183 ‑yhteensopivan
laitteen johtimen toiminto
Virta
NMEA 0183 ‑maadoitus
Rx/A (+)
Rx/B (-)
Tx/A (+)
Tx/B (-)
+
➌
➌
➎
➏
➊
>
>
>
➊
➋
➌
➍
➌
➋
➌
➍
➎
-
➊
>
>
➍
>
GHC 20
NMEA 2000 ‑verkko (GHC 20 ‑laitteen virtalähde)
12 VDC:n virtalähde
NMEA 0183 ‑yhteensopiva laite
Johdin GHC 20 ‑johtimen
väri - toiminto
➊
Vihreä - Rx/B - liitä
➋
NMEA 0183 ‑maadoitukseen
Sininen - Tx/A (+)
➌
Valkoinen - Tx/B (-)
➍
Ruskea - Rx/A (+)
➎
NMEA 0183 ‑yhteensopivan
laitteen johtimen toiminto
Virta
NMEA 0183 ‑maadoitus
Rx/A (+)
Rx/B (-)
Tx/A (+)
HUOMAUTUS: kun liität NMEA 0183 ‑laitetta, jossa on vain yksi
lähettävä (Tx) linja, NMEA 2000 ‑väylä ja NMEA 0183 ‑laite on
liitettävä samaan maadoitukseen.
-
➊
➋
NMEA 0183 ‑yhteensopivan
laitteen johtimen toiminto
Virta
NMEA 0183 ‑maadoitus
Rx
Tx/A (+)
Tx/B (-)
HUOMAUTUS: kun liität NMEA 0183 ‑laitetta, jossa on vain yksi
vastaanottava (Rx) linja, NMEA 2000 ‑väylä ja NMEA 0183 ‑laite on
liitettävä samaan maadoitukseen.
GHC 20
NMEA 2000 ‑verkko (GHC 20 ‑laitteen virtalähde)
12 VDC:n virtalähde
NMEA 0183 ‑yhteensopiva laite
Johdin GHC 20 ‑johtimen
väri - toiminto
➊
➋
Sininen - Tx/A (+)
➌
Valkoinen - Tx/B (-)
➍
Ruskea - Rx/A (+)
➎
Vihreä - Rx/B (-)
➏
➊
➋
➌
➍
Johdin GHC 20 ‑johtimen
väri - toiminto
➊
➋
Sininen - Tx/A (+)
➌
Valkoinen - liittämätön
➍
Ruskea - Rx/A (+)
➎
Vihreä - Rx/B (-)
➏
>
➍
>
>
GHC 20
NMEA 2000 ‑verkko (GHC 20 ‑laitteen virtalähde)
12 VDC:n virtalähde
NMEA 0183 ‑yhteensopiva laite
GHP 20 ‑asennusohjeet
Tekniset tiedot
Laite
CCU
Hälytys
GHC 20
Lähetys
Tekniset tiedot
Mitat
Paino
Lämpötila-alue
Kotelon
materiaali
Mittatiedot
91,4 mm (3 19/32 tuumaa)
159 g (5,6 unssia)
-15 - 55 °C (5 - 131 °F)
Täysin koteloitu, kestävä muovi,
vesitiivis IEC 60529 IPX7 ‑standardien
mukaan
3 m (9,5 jalkaa)
Ohjauksen
hallintakaapelin
pituus
Mitat
(P × halkaisija) 23 x 25 mm
(29/32 × 1 tuumaa)
Paino
68 g (2,4 unssia)
Lämpötila-alue -15 - 55 °C (5 - 131 °F)
Kaapelin pituus 3,0 m (10 jalkaa)
Mitat
(110 x 115 x 30 mm
(4 21/64 × 4 17/32 × 1 3/16 tuumaa)
Paino
247 g (8,71 unssia)
Kaapelit
NMEA 0183 ‑datakaapeli – 1,8 m
(6 jalkaa)
NMEA 2000 ‑yksittäiskytkentäkaapeli ja
-virtajohto – 2 m (6 1/2 jalkaa)
Lämpötila-alue -15 - 70 °C (5 - 158 °F)
Kompassin
209 mm (8 1/4 tuumaa)
turvaväli
Materiaali
Kotelo: täysin koteloitu polykarbonaatti,
vesitiivis IEC 60529 IPX7 ‑standardien
mukaan
Linssi: lasi, jossa häikäisyä estävä
käsittely
GHC 20
Enintään 2,5 W
‑laitteen
virrankulutus
NMEA 2000
9–16 Vdc
‑tulojännite
NMEA 2000
6 (300 mA)
LEN
NMEA 2000 PGN ‑tiedot
CCU
059392
ISO-kuittaus
059904
ISO-pyyntö
060928
ISO-osoiteväite
126208
NMEA - komento/pyyntö/
kuittausryhmätoiminto
126464
Lähetyksen/vastaanoton PGNluetteloryhmätoiminto
126996
Tuotetiedot
127245
Peräsimen tiedot
127250
Aluksen suunta
GHC 20
Tyyppi
PGN
Vastaanotto 059392
Lähetys
Kuvaus
ISO-kuittaus
059904
ISO-pyyntö
060928
ISO-osoiteväite
126208
NMEA - komento/pyyntö/
kuittausryhmätoiminto
126464
Lähetyksen/vastaanoton PGNluetteloryhmätoiminto
126996
Tuotetiedot
127245
Peräsimen tiedot
127250
Aluksen suunta
127488
Moottorin parametrit - nopea päivitys
128259
Nopeus veteen
129025
Sijainti - nopea päivitys
129029
GNSS-sijaintitiedot
129283
XTE (Cross Track Error)
129284
Navigointitiedot
129285
Navigointi - reitti-/reittipistetiedot
130306
Tuulitiedot
130576
Pienen aluksen tila
059392
ISO-kuittaus
059904
ISO-pyyntö
060928
ISO-osoiteväite
126208
NMEA - komento/pyyntö/
kuittausryhmätoiminto
126464
Lähetyksen/vastaanoton PGNluetteloryhmätoiminto
126996
Tuotetiedot
128259
Nopeus veteen
Tyyppi
PGN
Kuvaus
Vastaanotto
059392
ISO-kuittaus
059904
ISO-pyyntö
060928
ISO-osoiteväite
126208
NMEA - komento/pyyntö/
kuittausryhmätoiminto
126464
Lähetyksen/vastaanoton PGNluetteloryhmätoiminto
129025
Sijainti - nopea päivitys
126996
Tuotetiedot
129026
COG & SOG - nopea päivitys
127258
Eranto
129283
XTE (Cross Track Error)
127488
Moottorin parametrit - nopea päivitys
129284
Navigointitiedot
129025
Sijainti - nopea päivitys
129540
GNSS-satelliitit näkyvissä
129026
COG & SOG - nopea päivitys
130306
Tuulitiedot
129283
XTE (Cross Track Error)
129284
Navigointitiedot
GHP 20 ‑asennusohjeet
15
NMEA 0183 ‑tiedot
Kun GHC 20 on liitetty valinnaisiin NMEA 0183 ‑yhteensopiviin
laitteisiin, se käyttää seuraavia NMEA 0183 ‑määrityksiä.
Tyyppi
Määritys
Vastaanotto wpl
gga
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
Lähetys
hdg
GHP 20 ‑määritysasetukset
Vaikka kaikki määritykset tehdään tavallisesti automaattisesti ohjatulla
toiminnolla, kaikkia asetuksia voi muuttaa manuaalisesti (sivu 13).
Luokka
Asetus
Kuvaus
Peräsimen
herkkyydet
Pienen nopeuden
herkkyys
Voit määrittää peräsimen
herkkyyden pienellä nopeudella.
Tätä asetusta käytetään,
kun veneen nopeus on alle
pintaliukunopeuden.
Jos säädät arvon liian suureksi,
automaattiohjaus saattaa
toimia liian tehokkaasti ja yrittää
säätää suuntaa jatkuvasti
pienimpienkin poikkeamien
vuoksi.
Peräsimen
herkkyydet
Pienen nopeuden
laskuri
Voit määrittää peräsimen
herkkyyden vastakorjauksen
pienellä nopeudella.
Tätä asetusta käytetään,
kun veneen nopeus on alle
pintaliukunopeuden.
Jos määrität tämän arvon liian
pieneksi, automaattiohjaus
saattaa korjata suuntaa liikaa
käännyttäessä. Jos määrität
tämän arvon liian suureksi,
automaattiohjaus saattaa
kääntyä liian hitaasti.
Peräsimen
herkkyydet
Suuren nopeuden
herkkyys
Voit määrittää peräsimen
herkkyyden suurella nopeudella.
Tätä asetusta käytetään,
kun veneen nopeus on yli
pintaliukunopeuden.
Jos säädät arvon liian suureksi,
automaattiohjaus saattaa
toimia liian tehokkaasti ja yrittää
säätää suuntaa jatkuvasti
pienimpienkin poikkeamien
vuoksi.
Peräsimen
herkkyydet
Suuren nopeuden
laskuri
Voit määrittää peräsimen
herkkyyden vastakorjauksen
suurella nopeudella.
Tätä asetusta käytetään,
kun veneen nopeus on yli
pintaliukunopeuden.
Jos määrität tämän arvon liian
pieneksi, automaattiohjaus
saattaa korjata suuntaa liikaa
käännyttäessä. Jos määrität
tämän arvon liian suureksi,
automaattiohjaus saattaa
kääntyä liian hitaasti.
NMEAasetus
NMEAtarkistussumma
Jos liitetty NMEA 0183
‑yhteensopiva GPS-laite
laskee tarkistussummat
väärin, voit ehkä silti käyttää
sitä poistamalla tämän
asetuksen käytöstä. Asetuksen
poistaminen käytöstä vaarantaa
tietojen suojauksen.
NMEAasetus
Käänteinen XTE
Jos liitetty NMEA 0183
‑yhteensopiva GPSlaite lähettää väärän
ohjaussuunnan Cross Track
Error ‑signaalin kautta, voit
korjata ohjaussuunnan tällä
asetuksella.
HUOMAUTUS: jotkin asetukset eivät välttämättä näy
automaattiohjauksen määritysten mukaan.
Luokka
Asetus
Kuvaus
NopeuslähKierroslukumittarin
teen määritys tarkistus
Voit verrata GHC 20
‑laitteen kierroslaskurin
lukemaa veneen kojelaudan
kierroslukumittareihin.
NopeuslähPintaliukukierteen määritys rokset
Voit säätää GHC 20 ‑laitteen
kierroslaskurin lukemaa, kun
vene siirtyy uppoamasta
pintaliukunopeuteen.
Jos arvo ei vastaa GHC 20
‑laitteessa näkyvää arvoa,
säädä arvoa nuolilla.
NopeuslähPienen
teen määritys kierrosluvun
rajoitus
Voit säätää veneen matalinta
kierroslukukohtaa. Jos arvo
ei vastaa GHC 20 ‑laitteessa
näkyvää arvoa, säädä arvoa
nuolilla.
NopeuslähSuuren
teen määritys kierrosluvun
rajoitus
Voit säätää veneen korkeinta
kierroslukukohtaa. Jos arvo
ei vastaa GHC 20 ‑laitteessa
näkyvää arvoa, säädä arvoa
nuolilla.
16
GHP 20 ‑asennusohjeet
Luokka
Asetus
Kuvaus
Navigointimääritys
Navigointiherkkyys
Voit säätää, miten täydellisesti
automaattiohjaus korjaa CrossTrack Error ‑virheen, kun se
seuraa reitityskaaviota.
Jos tämä arvo on liian suuri,
automaattiohjaus saattaa
heilahdella edestakaisin
navigointiviivalla pitkillä
matkoilla.
Jos tämä arvo on liian pieni,
automaattiohjaus saattaa
toimia liian hitaasti korjatessaan
Cross-Track Error ‑virhettä.
Navigointimääritys
Navigoinnin
trimmauksen
herkkyys
Voit säätää Cross-Track
Error ‑virheen hyväksyttävää
määrää pitkällä aikavälillä
seurattaessa reitityskaaviota.
Muuta tätä asetusta vasta,
kun navigointiherkkyys on
määritetty.
Jos tämä arvo on liian suuri,
automaattiohjaus ylikompensoi
Cross-Track Error ‑virhettä.
Jos tämä arvo on liian pieni,
automaattiohjaus sallii suuren
pitkäaikaisen Cross-Track Error
‑virheen.
HUOMAUTUS: Edistyneet määritysasetukset ovat käytettävissä
käytettäessä edistynyttä määritystä (sivu 13). Muut asetukset ovat
käytettävissä GHP 20 ‑laitteen normaalin käytön aikana. Lisätietoja on
GHC 20 ‑käyttöoppaan määritysosassa.
GHP 20 ‑asennusohjeet
Virhe- ja varoitusilmoitukset
Virheilmoitus
Syy
Automaattiohjaus
ei enää vastaanota
kelvollisia
navigointitietoja
seuratessaan reittiä
määränpäähän.
Tämä ilmoitus näkyy
myös, jos navigointi
keskeytetään
karttaplotterissa,
ennen kuin
automaattiohjaus
poistetaan käytöstä.
Yhteys
GHC-laitteen yhteys
automaattiohjaukseen CCU-laitteeseen on
on katkennut
katkennut.
GHC-laitteen matala Syöttöjännite on
syöttöjännite
matalampi kuin
pienen jännitteen
hälytysvalikossa
määritetty arvo.
Yhteys ohjauksen
Automaattiohjauksen
hallintaan on
yhteys veneen
katkennut
ohjausjärjestelmään
katkesi, kun
automaattiohjaus oli
käytössä.
Ohjauksen hallintaa Automaattiohjaus
ei havaittu
ei havaitse veneen
ohjausjärjestelmää
käyttöönoton
yhteydessä.
Ohjauksen hallintaa Veneen
ei tueta
ohjausjärjestelmä
ei ole yhteensopiva
asennetun GHP 20
‑laiteversion kanssa.
Automaattiohjaus
ei vastaanota
navigointitietoja.
Automaattinen ohjaus
on kulkusuunnan pito
-tilassa.
Automaattiohjauksen
toiminta
• Hälytys käytössä
• Automaattiohjaus
siirtyy kulkusuunnan
pito -tilaan.
-
•
•
Hälytys käytössä
Automaattiohjaus
siirtyy valmiustilaan
•
•
Hälytys käytössä
Automaattiohjaus
siirtyy valmiustilaan
•
•
Hälytys käytössä
Automaattiohjaus
siirtyy valmiustilaan
17
GHP 20 ‑asennuksen tarkistuslista
Irrota tämä tarkistuslista asennusohjeista ja käytä sitä apuna, kun asennat GHP 20 ‑laitetta.
Lue kaikki asennusohjeet, ennen kuin asennat GHP 20 ‑laitteen. Jos haluat lisätietoja asentamisesta, ota yhteys Garminin tuotetukeen.
1. Tarkista tarvittavat sähkö- ja dataliitännät sivulta 6 alkavasta kaaviosta ja huomautuksista.
2. Asettele kaikki osat aluksi levälleen. Tarkista kaapelien pituudet. Hanki jatkokaapelit tarvittaessa.
3. Kiinnitä CCU sivulta 5 alkavien ohjeiden mukaisesti. Kiinnitä CCU paikkaan, jossa ei ole magneettisiä häiriöitä. Tarkista kannettavan
kompassin avulla, onko alueella magneettisia häiriöitä. Kiinnitä CCU telineeseen siten, että johdot riippuvat suoraan alaspäin.
4. Kiinnitä GHC 20 sivulta 5 alkavien ohjeiden mukaisesti.
5. Liitä CCU veneen ohjausjärjestelmään ohjauksen hallintakaapelilla (sivu 7).
6. Liitä GHC 20- ja CCU-laite NMEA 2000 ‑verkkoon. Liitä valinnainen NMEA 2000 ‑yhteensopiva GPS-laite NMEA 2000 ‑verkkoon
(sivu 8).
7. Liitä valinnainen NMEA 0183 ‑yhteensopiva GPS-laite GHC 20 ‑laitteeseen, jos NMEA 2000 ‑yhteensopivaa GPS-laitetta ei ole
käytettävissä (sivu 10).
8. Määritä GHP 20 ‑järjestelmä (sivu 11).
CCU-kiinnitysmalli
➊
➊
Ylöspäin asennettaessa
pystysuuntaiseen pintaan
GHP 20 ‑asennusohjeet
19
© 2013 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää
kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen
tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen
kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta
ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin
sivustossa (www.garmin.com).
Garmin® ja Garmin-logo ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. GHP™, GHC™ ja myGarmin™ ovat Garmin
Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa. NMEA 2000® on National Marine Electronics Associationin rekisteröity
tavaramerkki.
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset ohjelmistopäivitykset
(karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin sivustosta osoitteessa www.garmin.com.
© 2013 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan
www.garmin.com
Toukokuu 2013
190-01455-57 Rev. A
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising