Garmin | GHP Reactor™ Hydraulic Autopilot | Installation guide | Garmin GHP Reactor™ Hydraulic Autopilot Installationsvejledning

Garmin GHP Reactor™ Hydraulic Autopilot Installationsvejledning
Nødvendigt værktøj
GHP™ Reactor
Hydraulisk
Installationsvejledning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.
Autopiloten er et værktøj, der forøger dine muligheder for at
betjene din båd. Den fritager dig ikke for ansvaret for at betjene
din båd på sikker vis. Undgå navigationsmæssige farer, og lad
aldrig manøvrepulten være ubemandet.
Vær altid parat til omgående at overtage den manuelle styring af
din båd.
Lær at betjene autopiloten i roligt og farefrit åbent vand.
Udvis forsigtighed, når du betjener autopiloten ved høj hastighed
i nærheden af farer i vandet som f.eks. kajer, pæle og andre
både.
ADVARSEL
Vær opmærksom under brugen på varm motor og
solenoidkomponenter, samt risikoen for at blive indfanget af
bevægelige dele.
Hvis udstyret ikke installeres og vedligeholdes i henhold til disse
instruktioner, kan det medføre personskader eller skader på
udstyret.
BEMÆRK
Hvis du vil undgå skader på din båd, skal autopilotsystemet
installeres af en kvalificeret marinemontør. Fagviden om den
hydrauliske styrings komponenter samt marineelektriske
systemer er påkrævet for at udføre korrekt installation.
Installationsforberedelse
Autopilotsystemet består af flere komponenter. Du bør sætte dig
ind i overvejelserne om montering og tilslutning af komponenter,
før du begynder installationen. Du skal vide, hvordan
komponenterne fungerer sammen for at kunne planlægge
installationen i din båd korrekt.
Du kan se layout-diagrammerne (Strøm- og datalayout) for at
forstå overvejelserne om montering tilslutning.
Læg alle komponenterne ud på båden, når du planlægger
installationen, for at sikre at kablerne kan nå frem til hver enkelt
komponent. Hvis det er nødvendigt, kan forlængerkabler
(sælges separat) til forskellige komponenter fås hos din Garmin
forhandler eller på www.garmin.com.
Noter serienumrene for hver komponent af hensyn til
registrering og garanti.
®
Maj 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
Sikkerhedsbriller
Boremaskine og bor
Skruenøgler
90 mm (3,5 tommer) hulsav eller et roterende skæreværktøj
Skævbider/afisoleringstang
Stjerneskruetrækker og skruetrækker til lige kærv
Kabelklemmer
Vandtætte kabeltilslutninger (kabelmøtrikker) eller
varmekrymperør og en varmepistol
• Marineforsegler
• Korrosionshæmmende spray til brug i både
• Bærbart eller håndholdt kompas (til test for magnetisk
interferens)
• Hydraulikslange med maskinkrympede eller udskiftelige
fittings med en mindste normering på 1000 lbf/tommer2
• Hydrauliske T-fittings
• Linjeafbryderventiler til hydraulik
• Hydraulikvæske
• Gevindforsegler
• Hydraulikudluftningsudstyr
• Ikke-limende smørelse (valgfrit)
BEMÆRK: Monteringsskruer medfølger til
hovedkomponenterne i autopilotsystemet. Hvis de medfølgende
skruer ikke passer til monteringsfladen, skal du selv fremskaffe
skruer af korrekt type.
Overvejelser om montering og tilslutning
Autopilotkomponenterne forbindes med hinanden og til strøm
ved hjælp af de medfølgende kabler. Sørg for, at de korrekte
kabler når frem til hver enkelt komponent, og at placeringen af
den enkelte komponent er acceptabel, før du monterer nogen af
komponenterne.
Overvejelser om montering af betjeningsenhed
BEMÆRK
Denne enhed skal monteres på et sted, der ikke er udsat for
ekstreme temperaturer eller betingelser. Temperaturområdet for
denne enhed er angivet i produktspecifikationerne. Længere tids
påvirkning ved temperaturer uden for det angivne
temperaturområde, ved opbevaring eller drift, kan forårsage fejl
på enheden. Fejl og relaterede konsekvenser, der skyldes
ekstreme temperaturer, er ikke dækket af garantien.
Monteringsoverfladen skal være flad, så enheden ikke
beskadiges, når den monteres.
Enheden kan planmonteres i instrumentbrættet ved hjælp af den
medfølgende hardware og skabelon. Hvis du vil montere
enheden ved brug af en alternativ metode, hvor den flugter med
fronten af instrumentbrættet, skal du købe et sæt til
planmontering (professionel installation anbefales) hos din
Garmin forhandler.
Når du vælger et monteringssted, skal du tage højde for
nedenstående:
• Monteringsstedet skal være under øjenhøjde for at give
optimalt udsyn, når du styrer fartøjet.
• Monteringsstedet skal give nem adgang til tasterne på
enheden.
• Monteringsoverfladen skal være stærk nok til at understøtte
enhedens vægt og beskytte den mod kraftige vibrationer eller
stød.
• For at undgå forstyrrelse af et magnetisk kompas, må
enheden ikke placeres tættere på et kompas end den
Trykt i Taiwan
190-01768-76_0B
sikkerhedsafstand for kompas, der er angivet i produktets
specifikationer.
• Området bag monteringsoverfladen skal give plads til føring
og tilslutning af kablerne.
• ECU'en skal monteres på en placering, hvor den ikke kan
komme under vand eller blive udsat for kraftige vandsprøjt.
• ECU-strømkablet forbindes med bådbatteriet, og det kan
forlænges, hvis det er nødvendigt (Strømkabelforlængelser).
Overvejelser om tilslutning af betjeningsenhed
• Betjeningsenheden skal tilsluttes til NMEA 2000 netværket.
• Valgfri NMEA 0183 enheder, f.eks. vindsensorer,
vandhastighedssensorer eller GPS-enheder kan tilsluttes til
betjeningsenheden ved hjælp af et datakabel (NMEA 0183 Overvejelser om tilslutning).
Shadow Drive™ Overvejelser om montering
BEMÆRK: Shadow Drive er en sensor, du installerer i bådens
hydrauliske styrelinjer. Den registrerer, når du tager manuel
kontrol over roret og deaktiverer autopilot-funktionen.
• Shadow Drive skal monteres vandret og så lige som muligt,
med kabelklemmer til fastgørelse.
• Shadow Drive skal monteres mindst 305 mm (12 tommer)
væk fra magnetiske materialer og enheder, f.eks. højttalere
og elektriske motorer.
• Shadow Drive skal monteres tættere på betjeningsstedet end
på pumpen.
• Shadow Drive skal monteres lavere end betjeningsstedet,
men højere end pumpen.
• Shadow Drive må ikke tilsluttes direkte på fittingen på
betjeningsstedets bagside. Der skal være et stykke slange
mellem fittingen på betjeningsstedet og Shadow Drive.
• Shadow Drive må ikke tilsluttes direkte til et hydraulisk T-stik i
hydraulikledningen. Der skal være et stykke slange mellem et
T-stik og Shadow Drive.
• Ved installation af enkelt betjeningssted må der ikke være et
T-stik mellem betjeningssted og Shadow Drive.
• I en installation med to styresteder skal du installere Shadow
Drive mellem pumpen og det hydrauliske T-stik, som fører til
det øvre og nedre betjeningssted, tættere på
betjeningsstedet end pumpen.
• Shadow Drive skal installeres i enten styrbords styrelinje eller
bagbords styrelinje.
Shadow Drive må hverken installeres i returledningen eller i
højtryksledningen, hvis relevant.
®
®
Overvejelser om montering og tilslutning af CCU
• CCU'en er den primære sensor i autopilotsystemer i GHP
Reactor Hydraulisk. For at opnå den bedste ydeevne skal du
tage højde for nedenstående, når du vælger monteringssted.
◦ Brug et håndholdt kompas til at teste for magnetisk
interferens i det område, hvor CCU'en skal monteres.
Hvis nålen på et håndholdt kompas flytter sig, når du
holder den der, hvor du vil montere CCU'en, er der
magnetisk interferens. Du må vælge en anden placering
og teste igen.
◦ CCU'en skal monteres på en stabil overflade for at få den
bedste ydeevne.
◦ Selvom CCU'en kan installeres i enhver retning på båden,
kan du undgå trinnet med at definere nord i
opsætningsproceduren ved at være opmærksom på de
følgende forhold, når du vælger et monteringssted
(valgfrit).
◦ Stikkene på CCU'en skal pege mod bådens forstavn.
◦ CCU'ens bund skal stå i en ret vinkel i forhold til
bådens rulnings- og hældningsakse.
◦ CCU skal placeres tæt på bådens omdrejningspunkt,
en smule mod forstavnen, hvis det er nødvendigt.
• CCU-kablet forbinder CCU'en til ECU'en og er 5 m (16 fod)
langt.
◦ Hvis CCU'en ikke kan monteres inden for 5 m (16 fod) fra
ECU'en, kan du få forlængerkabler hos din lokale Garmin
forhandler eller på www.garmin.com.
◦ Dette kabel må ikke klippes over.
Sådan finder du det bedste monteringssted
1 Skriv en liste med alle egnede monteringssteder til CCU'en,
hvor der ikke er jern, magneter eller kabler med høje
strømstyrker inden for 60 cm (2 fod).
En stor magnet, f.eks. en subwoofer-højttalermagnet, må
ikke være tættere end 1,5 m (5 fod) på disse steder.
Find
midtpunktet for bådens rotation, og mål afstanden
2
mellem rotationsmidtpunktet og hvert af de egnede
monteringssteder, du skrev ned i trin 1.
3 Vælg den placering, der er tættest på rotationsmidtpunktet.
Hvis mere end én placering er ca. samme afstand fra
rotationsmidtpunktet, skal du vælge den placering, som bedst
opfylder nedenstående.
• Den bedste placering er tættest på bådens midterlinje.
• Den bedste placering er lavt i båden.
• Den bedste placering er en smule fremme i båden.
Overvejelser om montering og tilslutning af ECU
• ECU'en kan monteres på en flad overflade i alle retninger.
• Der følger monteringsskruer med ECU'en, men måske er du
selv nødt til at skaffe andre skruer, hvis de medfølgende
skruer ikke egner sig til monteringsfladen.
• ECU'en skal være placeret inden for 0,5 m (19 tommer) fra
pumpen.
◦ De kabler, der forbinder ECU'en med pumpen, må ikke
forlænges.
2
Overvejelser om alarmmontering og -tilslutning
• Alarmen skal monteres i nærheden af den primære
manøvrepult.
• Alarmen kan monteres under instrumentbrættet.
• Hvis det er nødvendigt, kan alarmledningerne forlænges med
en 28 AWG-ledning (0,08 mm2).
NMEA 2000 Overvejelser om tilslutning
• CCU'en og betjeningsenheden skal tilsluttes til et NMEA
2000 netværk.
• Hvis din båd ikke allerede har et NMEA 2000 netværk, kan
du oprette et ved hjælp af de medfølgende NMEA 2000
kabler og stik (Oprettelse af et grundlæggende NMEA 2000
netværk til autopilotsystemet).
• Hvis du vil bruge avancerede funktioner i autopiloten, kan
valgfri NMEA 2000 enheder, f.eks. en vindsensor, en
vandhastighedssensor eller en GPS-enhed, tilsluttes til
NMEA 2000 netværket.
Strøm- og datalayout
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
Komponentlayout
Layout for enkelt manøvrepult
BEMÆRK: Dette diagram er kun beregnet til planlægning. Hvis
det er nødvendigt, er specifikke forbindelsesdiagrammer
inkluderet i de detaljerede installationsvejledninger for hver
komponent.
Hydrauliske forbindelser vises ikke i dette diagram.
Punkt Beskrivelse
Punkt Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Vigtige overvejelser
Betjeningsenhed
Datakabel til
betjeningsenhed
Dette kabel skal kun installeres, hvis du
tilslutter autopiloten til valgfri NMEA 0183
enheder, f.eks. en vindsensor, en
vandhastighedssensor eller en GPS-enhed
(NMEA 0183 - Overvejelser om tilslutning).
NMEA 2000
strømkabel
Dette kabel skal kun installeres, hvis du
opretter et NMEA 2000 netværk. Installer
ikke dette kabel, hvis der er et eksisterende
NMEA 2000 netværk på din båd.
NMEA 2000 strømkablet skal tilsluttes til en
9 til 16 V DC strømkilde.
NMEA 2000
netværk
Betjeningsenheden og CCU'en skal
tilsluttes til et NMEA 2000 netværk ved
hjælp af de medfølgende T-stik (NMEA
2000 Overvejelser om tilslutning).
Hvis der ikke findes et NMEA 2000 netværk
på båden, kan du oprette et med de
medfølgende kabler og stik (Oprettelse af et
grundlæggende NMEA 2000 netværk til
autopilotsystemet).
ECU
CCU
CCU'en kan monteres et sted, hvor den
ikke kommer under vand, tæt på bådens
midtpunkt i enhver retning (Overvejelser om
montering og tilslutning af CCU).
CCU'en skal placeres på afstand af kilder til
magnetisk interferens.
Æ
ECU-strømkabel
ECU'en skal tilsluttes til en 12-24 V DC
strømkilde. Hvis du vil forlænge dette kabel,
skal du bruge det korrekte ledningsmål
(Strømkabelforlængelser).
Ç
CCU-kabel
Hvis du vil forlænge dette kabel, så det kan
nå ECU'en, er et forlængerkabel (sælges
separat) muligvis nødvendigt (Overvejelser
om montering og tilslutning af CCU).
Dette kabel tilsluttes til alarmen og Shadow
Drive.
È
Pumpe
Dette diagram viser kun de elektriske
tilslutninger for pumpen (sælges separat).
Detaljerede installationsinstruktioner
medfølger med pumpen.
É
Alarm
Alarmen afgiver alarmlydsignaler fra
autopilotsystemet og skal installeres i
nærheden af betjeningsenheden
(Installation af alarmen).
Shadow Drive
Shadow Drive skal installeres korrekt i den
hydrauliske styrelinje og tilsluttes til CCUkablet (Installation af Shadow Drive).
À
Á
Â
Ã
Vigtige overvejelser
Betjeningsenhed
Pumpe
ECU
12 til 24 V DC
batteri
ECU'en skal tilsluttes til en 12-24 V DC
strømkilde. Hvis du vil forlænge dette
kabel, skal du bruge det korrekte
ledningsmål (Strømkabelforlængelser).
NMEA 2000 strømkablet skal tilsluttes til en
9 til 16 V DC strømkilde.
Ä
CCU
CCU'en kan monteres et sted, hvor den
ikke kommer under vand, tæt på bådens
midtpunkt i enhver retning (Overvejelser
om montering og tilslutning af CCU).
CCU'en skal placeres på afstand af kilder til
magnetisk interferens.
Å
NMEA 2000
netværk
Betjeningsenheden og CCU'en skal
tilsluttes til et NMEA 2000 netværk ved
hjælp af de medfølgende T-stik (NMEA
2000 Overvejelser om tilslutning).
Hvis der ikke findes et NMEA 2000 netværk
på båden, kan du oprette et med de
medfølgende kabler og stik (Oprettelse af
et grundlæggende NMEA 2000 netværk til
autopilotsystemet).
Retningslinjer for layout for dobbelt manøvrepult
BEMÆRK: Dette diagram er kun beregnet til planlægning. Hvis
det er nødvendigt, er specifikke forbindelsesdiagrammer
inkluderet i de detaljerede installationsvejledninger for hver
komponent.
Hydrauliske forbindelser vises ikke i dette diagram.
Punkt Beskrivelse
À
Á
Vigtige overvejelser
Betjeningsenhed
12 til 24 V DC
batteri
ECU'en skal tilsluttes til en 12-24 V DC
strømkilde. Hvis du vil forlænge dette
kabel, skal du bruge det korrekte
ledningsmål (Strømkabelforlængelser).
NMEA 2000 strømkablet skal tilsluttes til en
9 til 16 V DC strømkilde.
3
Punkt Beskrivelse
Â
Ã
Ä
Å
Vigtige overvejelser
Pumpe
ECU
NMEA 2000
netværk
Betjeningsenheden og CCU'en skal
tilsluttes til et NMEA 2000 netværk ved
hjælp af de medfølgende T-stik (NMEA
2000 Overvejelser om tilslutning).
Hvis der ikke findes et NMEA 2000 netværk
på båden, kan du oprette et med de
medfølgende kabler og stik (Oprettelse af
et grundlæggende NMEA 2000 netværk til
autopilotsystemet).
CCU
CCU'en kan monteres et sted, hvor den
ikke kommer under vand, tæt på bådens
midtpunkt i enhver retning (Overvejelser
om montering og tilslutning af CCU).
CCU'en skal placeres på afstand af kilder til
magnetisk interferens.
Installationsprocedurer
ADVARSEL
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
Når du har planlagt installationen af autopiloten på din båd og
har fundet en løsning på montering og ledningsføring for din
specifikke installation, kan du begynde at montere og tilslutte
komponenterne.
4 Brug hulsaven eller det roterende skæreværktøj til at save
monteringsfladen langs indersiden af den stiplede linje, der er
tegnet på skabelonen.
5 Brug om nødvendigt en fil og sandpapir til at tilpasse hullets
størrelse.
6 Placer betjeningsenheden i det udskårne hul for at
kontrollere, at de fire monteringshuller på skabelonen er
placeret korrekt.
7 Hvis monteringshullerne ikke er korrekte, skal du markere de
korrekte placeringer for de fire monteringshuller.
8 Fjern betjeningsenheden fra det udskårne hul.
9 Bor de fire 2,8 mm (7/64 tommer) forboringshuller.
Hvis du monterer betjeningsenheden i fiberglas, skal du
bruge et forsænkningshoved som angivet i anvisningen.
10 Fjern resten af skabelonen.
11 Placer den medfølgende pakning på bagsiden af enheden.
Du kan smøre marineforsegler omkring pakningen for at
forhindre lækage bag instrumentbrættet (valgfrit).
12 Placer betjeningsenheden i det udskårne hul.
13 Fastgør betjeningsenheden på monteringsoverfladen ved
hjælp af de medfølgende skruer.
Hvis du monterer betjeningsenheden i fiberglas, skal du
bruge et rustfrit smøremiddel til skruerne som angivet i
anvisningen.
14 Tryk dekorationsrammen À på plads.
Installation af rorstyring
Du skal installere manøvrepultstyringen planforsænket i
instrumentbrættet nær manøvrepulten og tilslutte den til et
NMEA 2000 netværk.
Hvis du vil bruge avancerede funktioner i autopiloten, kan valgfri
NMEA 2000 kompatible eller NMEA 0183 kompatible enheder,
f.eks. vindsensorer, vandhastighedssensorer eller GPS-enheder
tilsluttes til NMEA 2000 netværket eller tilsluttes til
manøvrepultstyringen via NMEA 0183.
Montering af betjeningsenheden
BEMÆRK
Hvis du monterer enheden i fiberglas, kan det anbefales at
bruge et forsænkningshoved til at bore en frigangsforsænkning
udelukkende i det øverste gelcoat-lag, når du borer de fire
forboringshuller. Dette modvirker, at gelcoat-laget revner, når du
strammer skruerne.
Skruer i rustfrit stål kan låse, når de skrues i glasfiber og
overspændes. Garmin anbefaler, at man påfører skruerne et
rustfrit ikke-limende smøremiddel, før de monteres.
Før du kan montere betjeningsenheden, skal du vælge et
monteringssted (Overvejelser om montering af
betjeningsenhed).
1 Klip skabelonen til planmontering til, og kontroller, at den kan
være på den valgte monteringssted.
Skabelonen til planmontering følger med i produktæsken til
betjeningsenheden.
2 Fastgør skabelonen til det valgte monteringssted.
3 Hvis du planlægger at skære hullet med et roterende
skæreværktøj i stedet for en 90 mm (3,5 tommer) hulsav, skal
du bruge et borehoved på 10 mm (3/8 tommer) til at bore et
forboringshul som angivet på skabelonen for at starte
udskæringen af monteringsoverfladen.
4
Montering af CCU'en
1 Fastlæg monteringsstedet.
2 Brug CCU'en som skabelon, og marker placeringen af to
forboringshuller på monteringsoverfladen.
3 Brug et 3 mm (1/8 tommer) borehoved til at bore
forboringshullerne.
4 Brug de medfølgende skruer til at fastgøre CCU'en til
monteringsoverfladen.
Installation af ECU'en
Montering af ECU'en
Inden du kan montere ECU'en, skal du vælge et sted og
bestemme den korrekte monteringshardware (Overvejelser om
montering og tilslutning af ECU).
1 Hold ECU'en i den tænkte monteringsposition, og marker
monteringshullernes position på monteringsunderlaget ved at
bruge ECU'en som skabelon.
2 Bor de fire huller gennem monteringsunderlaget med en
boremaskine, der egner sig til monteringsunderlaget og det
valgte monteringsudstyr.
3 Fastgør ECU'en til monteringsunderlaget ved hjælp af det
valgte monteringsudstyr.
Tilslutning af ECU til strøm
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
Du skal tilslutte ECU strømkablet direkte til bådbatteriet, hvis det
er muligt. Selvom det ikke anbefales, skal du, hvis du forbinder
strømkablet med en klemrække eller en anden kilde, forbinde
det gennem en 40 A-sikring.
Hvis du planlægger at føre ECU strømmen gennem en afbryder
eller omskifter i nærheden af styrestedet, skal du overveje at
bruge en korrekt dimensioneret relæ- og kontrolledning i stedet
for at forlænge ECU strømkablet.
1 Før den stikterminerede ende af ECU strømkablet til ECU,
men slut den ikke til ECU.
2 Før den stikfri ende af ECU strømkablet til bådens batteri.
Hvis ledningen ikke er lang nok, kan den forlænges
(Strømkabelforlængelser).
3 Tilslut den sorte ledning (-) til den negative (-) pol på
batteriet, og tilslut den røde ledning (+) til den positive (+) pol
på batteriet.
4 Først når du har installeret alle de andre
autopilotkomponenter, skal du tilslutte strømkablet til ECU.
Strømkabelforlængelser
Strømkablet kan eventuelt forlænges ved hjælp af passende
ledningsmål til forlængelsen.
Vare
À
Á
Â
Vare
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Vare
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Beskrivelse
Sikring
Batteri
9 fod (2,7 m) ingen forlængelse
Beskrivelse
Splejsning
10 AWG (5,26 mm²) forlængerledning
Sikring
8 tommer (20,3 cm)
Batteri
8 tommer (20,3 cm)
Op til 15 fod (4,6 m)
Beskrivelse
Splejsning
8 AWG (8,36 mm²) forlængerledning
Sikring
8 tommer (20,3 cm)
Batteri
8 tommer (20,3 cm)
Op til 23 fod (7 m)
Vare
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Beskrivelse
Splejsning
6 AWG (13,29 mm²) forlængerledning
Sikring
8 tommer (20,3 cm)
Batteri
8 tommer (20,3 cm)
Op til 36 fod (11 m)
Installation af pumpen
Pumpen (sælges separat) skal installeres i de hydrauliske
slanger, så autopiloter i GHP Reactor Hydraulisk kan styre din
båd. Når du køber en pumpe fra Garmin, medfølger de korrekte
kabler, stik og instruktioner.
Følg de installationsinstruktioner, der fulgte med pumpen, for
at montere den og tilslutte den korrekt til det hydrauliske
styringssystem.
Udluftning af hydraulikken
BEMÆRK
Dette er en generel procedure for udluftning af et hydraulisk
styringssystem. Se i vejledningen fra producenten af
styringssystemet for at få nærmere oplysninger om udluftning af
systemet.
Før du udlufter hydrauliksystemet, skal du kontrollere, at alle
slangekoblinger er korrekt monteret og strammet helt til.
1 Vælg en funktion:
• Hvis manøvrepultens reservoir indeholder for lidt væske,
skal du påfylde det efter behov.
• Hvis manøvrepultens reservoir indeholder for meget
væske, skal du fjerne den overskydende væske for at
undgå overløb under udluftningen.
Isæt
en bypassslange mellem cylinderens udluftningsporte.
2
TIP: Hvis du bruger en klar plastikslange til denne bypass,
kan du observere luftbobler under udluftningsprocesserne.
3 Drej roret manuelt helt til bagbord.
4 Åbn begge bypassventiler ved cylinderfittingerne.
5 Drej manuelt langsomt roret imod bagbord i løbet af tre
minutter.
TIP: Du kan stoppe med at dreje, når du ikke længere ser luft
passere gennem bypassslangen.
6 Tænd for autopilotsystemet, og deaktiver Shadow Drive.
Se brugervejledningen for autopilotsystemet for at få flere
oplysninger om deaktivering af Shadow Drive.
(bagbord) på betjeningsenheden nede i mindst 10
7 Hold
sekunder.
TIP: Du kan stoppe med at holde
nede, når du ikke
længere ser luft passere gennem bypassslangen.
8 Luk begge bypassventiler ved cylinderfittingerne.
9 Fyld om nødvendigt væske på manøvrepultens reservoir.
10 Gentag trin 3 og 9 for styrbordsside.
(bagbord) på betjeningsenheden nede, indtil
11 Hold
styringen stopper, og Hydraul. pumpestop vises på
betjeningsenheden.
(styrbord) på betjeningsenheden nede, indtil
12 Hold
styringen stopper, og Hydraul. pumpestop vises på
betjeningsenheden.
13 Vælg en funktion:
• Hvis Hydraul. pumpestop ikke vises inden for 2 til 3
sekunder, efter cylinderen stopper, skal du gentage trin
1-13 for at udlufte systemet igen.
5
• Hvis Hydraul. pumpestop vises inden for 2 til 3 sekunder,
efter cylinderen stopper, er udluftningen af systemet
fuldført.
Når udluftningen af hydraulikken er fuldført, kan du genaktivere
Shadow Drive.
Korrosionsbeskyttelse
BEMÆRK
Forlæng samtlige komponenters levetid ved at påføre
korrosionsbeskyttelse på pumpen mindst to gange årligt.
Påfør et korrosionsbeskyttelsesmiddel, som er egnet til brug på
både, på pumpen, når alle hydraulikforbindelser og elektriske
tilslutninger er udført, og der er lukket luft ud af
hydrauliksystemet.
Tilslutning af CCU'en
1 Før stik-enden af CCU-kablet til ECU'en, og foretag
tilslutningen.
2 Før den orange og den blå ledning fra den stikløse del at
CCU-kablet til det sted, hvor du vil installere alarmen
(Installation af alarmen).
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge de relevante
ledninger med 0,08 mm2 (28 AWG) ledning.
3 Før den brune og den sorte ledning fra den stikløse del af
CCU-kablet til det sted, hvor du vil installere Shadow Drive
(Installation af Shadow Drive).
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge de relevante
ledninger med 0,08 mm2 (28 AWG) ledning.
Installation af Shadow Drive
Tilslutning af Shadow Drive til hydrauliksystemet
Inden du kan installere Shadow Drive, skal du vælge en
placering, hvor du vil tilslutte Shadow Drive til bådens
hydrauliske styresystem (Shadow Drive™ Overvejelser om
montering).
Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se diagrammerne
over det hydrauliske layout, som følger med din pumpe.
Brug hydrauliske stik (medfølger ikke) til installation af
Shadow Drive i den relevante hydrauliske linje.
NMEA 2000 og autopilot-komponenterne
BEMÆRK
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000 netværk på din båd,
skulle det allerede være tilsluttet strømforsyningen. Du må ikke
tilslutte NMEA 2000 strømkablet til et eksisterende NMEA 2000
netværk, eftersom der kun bør være tilsluttet én strømkilde til et
NMEA 2000 netværk.
Du kan tilslutte manøvrepultstyringen og CCU'en via et
eksisterende NMEA 2000 netværk. Hvis du ikke har et
eksisterende NMEA 2000 netværk på båden, følger alle de
nødvendige dele til at oprette det med i autopilotpakken
(Oprettelse af et grundlæggende NMEA 2000 netværk til
autopilotsystemet).
Hvis du vil bruge avancerede funktioner i autopiloten, kan valgfri
NMEA 2000 enheder, som f.eks. en GPS-enhed, tilsluttes til
NMEA 2000 netværket.
Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000, bør du læse kapitlet
"NMEA 2000 Grundlæggende om netværk" i Teknisk reference
for NMEA 2000 produkter. Hvis du vil downloade dette
dokument, skal du vælge Manuals på produktsiden for enheden
på www.garmin.com.
Oprettelse af et grundlæggende NMEA 2000 netværk til
autopilotsystemet
BEMÆRK
Hvis du monterer et NMEA 2000 strømkabel, skal du tilslutte det
til bådens tændingskontakt eller gennem en anden
serieafbryder. NMEA 2000 enheder vil dræne batteriet, hvis
NMEA 2000 strømkablet tilsluttes direkte til batteriet.
1 Tilslut de tre medfølgende T-stik À side om side.
Tilslutning af Shadow Drive til CCU'en
1 Før den stikfri ende af CCU-kablet til Shadow Drive.
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge de relevante
ledninger med 28 AWG-ledning (0,08 mm²).
2 Tilslut kabler, baseret på denne tabel.
Shadow Drive ledningsfarve
CCU-kabel: ledningsfarve
Rød (+)
Brun (+)
Sort (-)
Sort (-)
2 Tilslut det medfølgende NMEA 2000 strømkabel Á til en
9-12 V DC-strømkilde  via en switch Ã.
3 Lod og tildæk alle stikløse tilslutninger.
Installation af alarmen
Før du kan montere alarmen, skal du vælge et monteringssted
(Overvejelser om alarmmontering og -tilslutning).
1 Før alarmkablet frem til den stikfri ende af CCU-interconnectkablet.
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge de relevante
ledninger med 28 AWG-ledning (0,08 mm2).
2 Tilslut kablerne, baseret på denne tabel.
Farve på alarmledning
CCU-kabel: ledningsfarve
Hvid (+)
Orange (+)
Sort (-)
Blå (-)
3 Lod og tildæk alle stikløse tilslutninger.
4 Fastgør alarmen med kabelbindere eller andet
monteringsudstyr (medfølger ikke).
6
3
4
5
6
Tilslut strømkablet til bådens tændingskontakt, hvis det er
muligt, eller før det gennem en afbryder (medfølger ikke).
BEMÆRK: Forbindelsesledningen (uisoleret) på NMEA 2000
strømkablet skal tilsluttes til den samme jording som den
sorte ledning på NMEA 2000 strømkablet.
Tilslut NMEA 2000 strømkablet til et af T-stikkene.
Tilslut et af de medfølgende NMEA 2000 dropkabler Ä til et
af T-stikkene og til betjeningsenheden Å.
Tilslut det andet medfølgende NMEA 2000 dropkabel til det
andet T-stik og til CCU'en Æ.
Slut han- og hunterminatorerne Ç til begge ender af de
kombinerede T-stik.
Tilslutning af autopilotkomponenterne til et eksisterende
NMEA 2000 netværk
1 Beslut dig for, hvor betjeningsenheden À og CCU'en Á skal
tilsluttes dit eksisterende NMEA 2000 backbone Â.
Hvis båden er i vandet skal den være stationær, mens du
udfører guiden.
Udførelse af Havneguide
BEMÆRK
Hvis du har en båd med et servostyresystem, skal du tænde for
servostyresystemet, før du udfører Havneguide for at undgå at
beskadige styresystemet.
1 Tænd for autopiloten.
2 På det sted, hvor du vil tilslutte betjeningsenheden, skal du
frakoble den ene side af et NMEA 2000 T-stik à fra
3
4
5
6
7
netværket.
Hvis det er nødvendigt, skal du tilslutte et NMEA 2000
backbone-forlængerkabel (medfølger ikke) til siden af det
frakoblede T-stik for at forlænge NMEA 2000 netværkets
backbone.
Tilføj et medfølgende T‑stik for betjeningsenheden til NMEA
2000 backbonet ved at tilslutte det til siden af det frakoblede
T‑stik eller backbone-forlængerkablet.
Før det medfølgende dropkabel Ä til betjeningsenheden og til
bunden af det T-stik, du tilføjede i 4.
Hvis det medfølgende dropkabel ikke er langt nok, kan du
bruge et dropkabel, der er op til 6 m (20 fod) langt (medfølger
ikke).
Tilslut dropkablet til betjeningsenheden og T-stikket.
Gentag trin 2 og 6 for CCU'en.
Tilslutning af valgfrie NMEA 2000 enheder til
autopilotsystemet
Du kan bruge avancerede funktioner i autopilotsystemet ved at
tilslutte valgfrie NMEA 2000 kompatible enheder, f.eks. en
vindsensor, en vandhastighedssensor eller en GPS-enhed til
NMEA 2000 netværket.
BEMÆRK: Du kan tilslutte valgfri enheder, som ikke er NMEA
2000 -kompatible med betjeningsenheden via NMEA 0183
(NMEA 0183 - Overvejelser om tilslutning).
1 Føj et T-stik yderligere (medfølger ikke) til NMEA 2000
netværket.
2 Slut den valgfrie NMEA 2000 enhed til T-stikket ved at følge
vejledningen, som fulgte med enheden.
Konfiguration af autopiloten
Autopiloten skal konfigureres og finindstilles til din båds
dynamik. Havneguide og Havprøvningsguide på
manøvrepultstyringen bruges til at konfigurere autopiloten. Med
disse guider føres du gennem de nødvendige konfigurationstrin.
Havneguide
BEMÆRK
Hvis du udfører Havneguide , mens båden ikke er i vandet, skal
du sørge for, at roret kan bevæges frit, så du undgår
beskadigelse af roret eller andre genstande.
Du kan udføre Havneguide , mens båden er i eller oppe af
vandet.
Første gang du tænder autopiloten, bliver du bedt om at
gennemføre en kort opsætningsprocedure.
2 Hvis Havneguide ikke starter automatisk efter
opsætningsproceduren, skal du vælge Menu > Opsætng. >
Forhandlerkonfig. af autopilot > Guider > Havneguide.
3 Vælg fartøjets type.
4 Test styreretningen (Test af styreretning).
5 Vælg hastighedskilde, hvis det er nødvendigt (Valg af
Hastighedskilde).
6 Bekræft omdrejningstælleren, hvis det er nødvendigt
(Bekræftelse af omdrejningstæller).
7 Gennemse resultaterne for Havneguide (Gennemgang af
resultaterne af Havneguide).
Test af styreretning
og .
1 Under bevægelse ved lav hastighed skal du vælge
Når du vælger , skal roret dreje båden mod venstre. Når
du vælger , skal roret dreje båden mod højre.
2 Vælg Fortsæt.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Ja, hvis styringen drejer båden i den rigtige retning.
• Hvis styretesten drejer båden i den modsatte retning, skal
du vælge Nej og gentage trin 1 til 3.
Valg af Hastighedskilde
Vælg en funktion:
• Hvis du har tilsluttet en NMEA 2000 kompatibel motor
(eller motorer) til NMEA 2000 netværket, skal du vælge
Omdr. - NMEA 2000 eller andet.
• Hvis kilden til dataene fra NMEA 2000
omdrejningstælleren er utilgængelig eller ubrugelig, skal
du vælge GPS som hastighedskilde.
• Hvis du ikke har tilsluttet en NMEA 2000omdrejningstæller
eller GPS-enhed som hastighedskilde, skal du vælge
Ingen.
BEMÆRK: Hvis autopiloten ikke fungerer godt, når der er
valgt Ingen som hastighedskilde, anbefaler Garmin, at du
tilslutter en omdrejningstæller via NMEA 2000 netværket
eller bruger en GPS-enhed som hastighedskilde.
Bekræftelse af omdrejningstæller
Denne procedure vises ikke, hvis GPS eller Ingen er valgt som
hastighedskilde.
Sammenlign med kørende motor (eller motorer)
omdrejninger/minut-visningerne på manøvrepultstyringen
med omdrejningstælleren (eller omdrejningstællerne) på
bådens instrumentbræt.
Hvis tallene for omdrejninger/minut ikke stemmer overens,
kan der være et problem med NMEA 2000 hastighedskilden
eller forbindelsen.
Gennemgang af resultaterne af Havneguide
Rorstyringen viser de værdier, du valgte, da du udførte
Havneguide .
1 Gennemgå resultaterne af Havneguide .
2 Marker eventuelle forkerte værdier, og vælg Vælg.
3 Ret værdien.
4 Gentag trin 2–3 for alle forkerte værdier.
7
5 Vælg Udført, når du er færdig med at gennemgå værdierne.
Havprøvningsguide
Havprøvningsguide konfigurerer autopilotens grundlæggende
sensorer, og det er meget vigtigt at fuldføre guiden under
forhold, der er passende for din båd.
Vigtige overvejelser i forbindelse med Havprøvningsguide
Udførelsen af Havprøvningsguide skal ske i roligt vand. Da
kriteriet for roligt vejr afhænger af din båds størrelse og form,
skal du, inden du påbegynder Havprøvningsguide , føre båden
til et passende sted.
• Båden må ikke vippe, når den ikke er i fart, eller kun bevæger
sig meget langsomt.
• Båden må ikke påvirkes af vinden i betydelig grad.
Mens du udfører Havprøvningsguide , skal du holde øje med
følgende.
• Vægten på båden skal holdes balanceret. Mens du
gennemfører et af trinene i Havprøvningsguide , må du ikke
bevæge dig rundt på båden.
Udførelse af Havprøvningsguide
1 Før båden til et åbent område med roligt vand.
2 Vælg Menu > Opsætng. > Forhandlerkonfig. af autopilot >
Guider > Havprøvningsguide.
3 Konfigurer planings-omdrejninger/minut, hvis det er
nødvendigt.
Dette trin gælder kun for trisec-speedbåde med
hastighedskilden sat til Omdr. - NMEA 2000 eller andet.
4 Konfigurer planingshastighed, hvis det er nødvendigt.
Dette trin gælder kun for trisec-speedbåde med
hastighedskilden sat til GPS.
5 Konfigurer den høje omdrejninger/minut-grænse, hvis det er
nødvendigt.
Dette trin gælder kun for speedbåde med hastighedskilden
sat til Omdr. - NMEA 2000 eller andet eller GPS.
6 Konfigurer maksimumhastighed, hvis det er nødvendigt.
Dette trin gælder kun for speedbåde med hastighedskilden
sat til GPS.
7 Kalibrer kompasset (Kalibrering af kompas).
8 Udfør Autotuning (Udførelse af proceduren for Autotuning).
9 Indstil nord (Indstilling af nord), hvis GPS-kursoplysninger er
tilgængelige, eller finjuster kursen (Finjustering af kurs), hvis
GPS-kursoplysninger ikke er tilgængelige.
Kalibrering af kompas
1 Vælg en funktion:
• Hvis du udfører denne procedure som del af
Havprøvningsguide , skal du vælge Start.
• Hvis du udfører denne procedure uden for
Havprøvningsguide skal du på retningsskærmen vælge
Menu > Opsætng. > Forhandlerkonfig. af autopilot >
Kompasopsætning > Kalibrer kompas > Start.
2 Følg vejledningen på betjeningsenheden, indtil kalibreringen
er fuldført, og sørg for at holde båden så jævn og flad som
muligt.
Båden må ikke krænge over under kalibrering.
3 Vælg en funktion:
• Når kalibreringen er fuldført, skal du vælge Udført.
• Hvis kalibreringen ikke lykkes, skal du vælge Prøv igen
og gentage trin 1 til 3.
Når kalibreringen er fuldført, vises kalibreringsværdierne. Du
kan bruge disse værdier til at bestemme kvaliteten af
kalibreringsproceduren.
8
Værdier for kompaskalibrering
Når kompaskalibreringsprocessen er fuldført, kan du gennemse
resultaterne på betjeningsenheden for at se, om kalibreringen
lykkedes.
Magnetisk omgivelse: Angiver niveauet af forvrængning fra
jordens magnetfelt på monteringsstedet.
• En værdi på 100 angiver, at enheden ikke er udsat for
magnetisk interferens på monteringsstedet.
• Hvis denne værdi er lav, skal du muligvis flytte CCU'en og
kalibrere kompasset igen.
• En værdi på 100 er ideelt, men ikke nødvendigt, for at
autopiloten kan fungere korrekt. Hvis CCU'en er monteret
et optimalt sted på båden, skal du fortsætte med at
konfigurere autopiloten og vurdere ydeevnen igen senere.
Rotationskvalitet: Repræsenterer, hvor vandret båden var
under kompaskalibreringsprocessen.
• En værdi på 100 angiver, at båden var fuldstændig
vandret under kompaskalibreringen.
• Hvis denne værdi er lav, skal du muligvis kalibrere
kompasset igen.
Udførelse af proceduren for Autotuning
Inden du påbegynder denne procedure, skal du have et stort
område med åbent vand til rådighed.
1 Indstil gasspjældet, så båden sejler med en typisk cruisinghastighed, hvor båden reagerer let på styring.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du udfører denne procedure som del af
Havprøvningsguide , skal du vælge Start.
• Hvis du udfører denne procedure uden for
Havprøvningsguide , skal du på retningsskærmen vælge
Menu > Opsætng. > Forhandlerkonfig. af autopilot >
Tuning af autopilot > Autotuning > Start.
Båden udfører et antal zigzag-bevægelser, mens Autotuning
udføres.
3 Når proceduren er fuldført, skal du følge instruktionerne på
skærmen.
4 Vælg en funktion:
• Hvis Autotuning proceduren mislykkes, men du ikke har
nået den maksimale cruising-hastighed, skal du gentage
trin 1 til 3, indtil Autotuning proceduren lykkes.
• Hvis Autotuning proceduren mislykkes, og du har nået
den maksimale cruising-hastighed, skal du reducere
hastigheden til den oprindelige Autotuning hastighed og
vælge Skift autotuning for at påbegynde en alternativ
procedure.
Når Autotuning proceduren er fuldført, vises gain-værdierne. Du
kan bruge disse værdier til at bestemme kvaliteten af Autotuning
proceduren.
Gain-værdier for autotuning
Når autotuningsproceduren er fuldført, kan du gennemse gainværdierne på betjeningsenheden. Du kan notere disse tal som
reference, hvis du vil køre autotuningsproceduren på et senere
tidspunkt, eller hvis du vil justere gain-indstillingerne manuelt
(anbefales ikke) (Justering af autopilotens gain-indstillinger).
Gain: Angiver, hvor tæt autopiloten holder kursen, og hvor
aggressivt den foretager drejninger.
Rorkompensation: Angiver, hvor aggressivt autopiloten justerer
eventuel overstyring efter at have foretaget en drejning.
Indstilling af nord
Inden du påbegynder denne procedure, skal du have et stort
område med åbent vand til rådighed.
BEMÆRK: Hvis du har fulgt retningslinjerne for montering af
CCU'en, er denne procedure muligvis ikke nødvendig
(Overvejelser om montering og tilslutning af CCU).
Denne procedure vises, hvis autopiloten er tilsluttet til en valgfri
GPS-enhed (Tilslutning af valgfrie NMEA 2000 enheder til
autopilotsystemet), og enheden har hentet en GPS-position.
Under denne procedure, bruger autopiloten GPSkursoplysninger til at kalibrere nord på autopilotsystemet.
Hvis du ikke har tilsluttet en GPS-enhed, bliver du bedt om at
finjustere kursen (Finjustering af kurs).
1 Sejl båden ved cruising-fart lige frem.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du udfører denne procedure som del af
Havprøvningsguide , skal du vælge Start.
• Hvis du udfører denne procedure uden for
Havprøvningsguide , skal du på retningsskærmen vælge
Menu > Opsætng. > Forhandlerkonfig. af autopilot >
Kompasopsætning > Indstil Nord > Start.
3 Fortsæt med at sejle båden ved cruising-hastighed i en lige
linje og følge instruktionerne på skærmen.
4 Vælg en funktion:
• Når kalibreringen er fuldført, skal du vælge Udført.
• Hvis kalibreringen ikke blev udført korrekt, skal du
gentage trin 1 til 3.
Finjustering af kurs
Denne procedure vises kun, hvis du ikke har sluttet en valgfri
GPS-enhed til autopiloten (Tilslutning af valgfrie NMEA 2000
enheder til autopilotsystemet). Hvis autopiloten er tilsluttet til en
GPS-enhed, som har hentet en GPS-position, bliver du i stedet
bedt om at indstille nord (Indstilling af nord).
1 Brug et håndholdt kompas til at identificere nord.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du udfører denne procedure som en del af
Havprøvningsguide , skal du finindstille kursen, indtil den
passer med nord på det magnetiske kompas.
• Hvis du udfører denne kalibrering uden for
Havprøvningsguide , skal du på retningsskærmen vælge
Menu > Opsætng. > Forhandlerkonfig. af autopilot >
Kompasopsætning > Finjustering af kurs og finindstille
kursen, indtil den passer med nord på det magnetiske
kompas.
3 Vælg Udført.
Test og justering af konfigurationen
BEMÆRK
Test autopiloten ved lav hastighed. Når autopiloten er blevet
testet og indstillet ved lav hastighed, skal den testes ved højere
hastighed for at simulere normale driftsbetingelser.
1 Sejl båden i en bestemt retning med autopiloten aktiveret
(holde kurs).
Båden slingrer måske en smule, men den bør ikke slingre i
betydelig grad.
2 Drej båden i en retning ved hjælp af autopiloten, og observer
adfærden.
Båden skal dreje jævnt, ikke for hurtigt eller for langsomt.
Når du drejer båden med autopiloten, skal båden nærme sig
og lægge sig på den ønskede kurs med minimal drejning og
slingren.
3 Vælg en funktion:
• Hvis båden drejer for hurtigt eller for trægt, skal du justere
autopilotens accelerationsbegrænser (Justering af
indstillinger for accelerationsbegrænseren).
• Hvis kursen holdes med betydelig slingren, eller båden
ikke korrigerer ved drejning, skal du justere autopilotens
gain-indstilling (Justering af autopilotens gain-indstillinger).
• Hvis båden drejer jævnt, kursen holdes næsten eller helt
uden slingren, og båden justerer kursen korrekt, er
konfigurationen korrekt, og ingen yderligere justering er
nødvendig.
Justering af indstillinger for accelerationsbegrænseren
1 Aktiver Forhandlertilstand (Aktivering af
Forhandlerkonfiguration).
2 Vælg Menu > Opsætng. > Forhandlerkonfig. af autopilot >
Tuning af autopilot > Accelerationsbegrænser.
3 Vælg en funktion:
• Øg indstillingen, hvis autopiloten drejer for hurtigt.
• Formindsk indstillingen, hvis autopiloten drejer for
langsomt.
Når du justerer accelerationsbegrænseren manuelt, skal du
foretage forholdsvis små justeringer. Test ændringen, inden
du foretager yderligere justeringer.
4 Test autopilotkonfigurationen.
5 Gentag trin 3–4, indtil autopilotens funktion er
tilfredsstillende.
Justering af autopilotens gain-indstillinger
1 Aktiver Forhandlertilstand (Aktivering af
Forhandlerkonfiguration).
2 Vælg Menu > Opsætng. > Forhandlerkonfig. af autopilot >
Tuning af autopilot > Rorfølsomhed.
3 Vælg en indstilling baseret på bådtypen:
• Hvis du har en sejlbåd, en motorbåd med deplacementskrog eller en motorbåd med hastighedskilden sat til
Ingen, skal du vælge Gain og justere, hvor tæt roret
holder kursen og foretager drejninger.
Hvis du indstiller denne værdi for højt, kan autopiloten
være for overaktiv, fordi den hele tiden forsøger at justere
kursen ved den mindste afvigelse. En overaktiv autopilot
kan dræne batteriet hurtigere end normalt.
• Hvis du har en sejlbåd, en motorbåd med deplacementskrog eller en motorbåd med hastighedskilden sat til
Ingen, skal du vælge Rorkompensation og justere, hvor
tæt roret korrigerer drejning ind i svinget.
Hvis du indstiller denne værdi for lavt, kan autopiloten
overdrive drejningen igen, når den forsøger at
kompensere for den oprindelige drejning.
• Hvis du har en trisec-motorbåd med hastighedskilden sat
til Omdr. - NMEA 2000 eller andet eller GPS, skal du
vælge Lav hastighed eller Høj hastighed og justere, hvor
tæt roret holder kursen og foretager drejninger ved lav
hastighed eller høj hastighed.
Hvis du indstiller denne værdi for højt, kan autopiloten
være for overaktiv, fordi den hele tiden forsøger at justere
kursen ved den mindste afvigelse. En overaktiv autopilot
kan dræne batteriet hurtigere end normalt.
• Hvis du har en trisec-motorbåd med hastighedskilden sat
til Omdr. - NMEA 2000 eller andet eller GPS, skal du
vælge Kompens. lav hastigh. eller Kompens. høj
hastigh. for at justere, hvor tæt roret korrigerer drejning
ind i svinget.
Hvis du indstiller denne værdi for lavt, kan autopiloten
overdrive drejningen igen, når den forsøger at
kompensere for den oprindelige drejning.
Test
autopilotkonfigurationen, og gentag trin 2 og 3, indtil
4
autopilotens funktion er tilfredsstillende.
Avanceret konfiguration
De avancerede konfigurationsmuligheder er ikke tilgængelige på
manøvrepultstyringen under normale forhold. For at få adgang til
autopilotens avancerede konfigurationsindstillinger skal du først
aktivere Forhandlertilstand (Aktivering af
Forhandlerkonfiguration).
9
Aktivering af Forhandlerkonfiguration
1 Fra skærmbilledet Kurs skal du vælge Menu > Opsætng. >
System > Systemoplysninger.
2 Hold den midterste tast nede i 5 sekunder.
Forhandlertilstand vises.
3 Vælg Retur > Retur.
Hvis indstillingen Forhandlerkonfig. af autopilot er tilgængelig på
skærmbilledet Opsætning, er proceduren vellykket.
Avancerede konfigurationsindstillinger
Du kan køre autotuning-processen, kalibrere kompasset og
definere nord på autopiloten uden at køre guiderne. Du kan
også definere hver enkelt indstilling for sig uden at køre
konfigurationsprocedurerne.
Manuel kørsel af de automatiserede
konfigurationsprocesser
1 Aktiver Forhandlertilstand (Aktivering af
Forhandlerkonfiguration).
2 På retningsskærmen skal du vælge Menu > Opsætng. >
Forhandlerkonfig. af autopilot.
Vælg
en automatisk proces:
3
• Vælg Kompasopsætning > Kalibrer kompas for at
starte kompaskalibreringsprocedurer (Kalibrering af
kompas).
• Vælg Kompasopsætning > Indstil Nord for at starte
procedurerne for definering af nord (Indstilling af nord).
• Vælg Tuning af autopilot > Autotuning or at starte
proceduren for automatisk tuning af autopilot (Udførelse af
proceduren for Autotuning).
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Manuel definition af individuelle konfigurationsindstillinger
Konfiguration af visse indstillinger kan kræve, at du ændrer
andre indstillinger. Se afsnittet "Detaljerede
konfigurationsindstillinger" (Detaljerede
konfigurationsindstillinger), før du ændrer nogen indstillinger.
1 Aktiver Forhandlertilstand (Aktivering af
Forhandlerkonfiguration).
2 På retningsskærmen skal du vælge Menu > Opsætng. >
Forhandlerkonfig. af autopilot.
3 Vælg en indstillingskategori.
4 Vælg en indstilling, du vil konfigurere.
Der findes beskrivelser af de enkelte indstillinger i
appendikset (Detaljerede konfigurationsindstillinger).
5 Konfigurer indstillingens værdi.
To-vejs NMEA 0183 kommunikation
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 netværk (leverer strøm til manøvrepultstyringen)
12 V DC-strømkilde
Manøvrepultstyring
NMEA 0183 kompatibel enhed
Ledning Ledningsfarve for
manøvrepultstyring - Funktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
NMEA 0183 kompatible
enheder - Funktion af
ledninger
Ikke relevant
Strøm
Ikke relevant
NMEA 0183 jord
Blå - Tx/A (+)
Rx/A (+)
Hvid - Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
Grøn - Rx/B (-)
Tx B (-)
BEMÆRK: Når en NMEA 0183 enhed tilsluttes med to
sendeledninger og to modtagerledninger, er det ikke
nødvendigt, at NMEA 2000 bussen og NMEA 0183 enheden er
sluttet til fælles jord.
Kun én modtagerledning
Hvis din NMEA 0183 kompatible enhed kun har én
modtagerledning (Rx), skal den tilsluttes til den blå ledning
(Tx/A) fra manøvrepultstyringen, og den hvide ledning (Tx/B) fra
manøvrepultstyringen skal ikke tilsluttes.
Appendiks
NMEA 0183 forbindelsesdiagrammer
Disse forbindelsesdiagrammer er eksempler på forskellige
situationer, der kan opstå, når du tilslutter din NMEA 0183
enhed til manøvrepultstyringen.
NMEA 0183 - Overvejelser om tilslutning
• Den installationsvejledning, der fulgte med din NMEA 0183kompatible enhed bør indeholde de oplysninger, du behøver
for at identificere sendeledningerne (Tx) og
modtagerledningerne (Rx) A (+) og B (-).
• Når NMEA 0183-enheder tilsluttes med to sendeledninger og
to modtagerledninger, er det ikke nødvendigt, at NMEA 2000
bussen og NMEA 0183-enheden er sluttet til fælles jord.
• Når du tilslutter en NMEA 0183-enhed, der kun har én
sendeledning (Tx) eller én modtagerledning (Rx), skal NMEA
2000 bussen og NMEA 0183-enheden være tilsluttet fælles
jord.
10
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 netværk (leverer strøm til manøvrepultstyringen)
12 V DC-strømkilde
Rorstyring
NMEA 0183 kompatibel enhed
Ledning Ledningsfarve for
manøvrepultstyring- Funktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
NMEA 0183 kompatibel
enhed - ledningsfunktion
Ikke relevant
Strøm
Ikke relevant
NMEA 0183 jord
Blå - Tx/A (+)
Rx
Hvid - ikke tilsluttet
Ikke relevant
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
Grøn - Rx/B (-)
Tx/B (-)
BEMÆRK: Når du tilslutter en NMEA 0183 enhed, der kun har
én modtagerledning (Rx), skal NMEA 2000 bussen og NMEA
0183 enheden være tilsluttet fælles jord.
Kun én sendeledning
Hvis din NMEA 0183 kompatible enhed kun har én
sendeledning (Tx), skal den tilsluttes til den brune ledning (Rx/A)
fra manøvrepultstyringen, og den grønne ledning (Rx/B) fra
manøvrepultstyringen skal tilsluttes til NMEA 0183 jordingen.
À
Á
Â
Ã
Specifikation
Mål
Overordnet strømforbrug
1 A (omfatter ikke pumpen)
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til 30 min.
Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Betjeningsenhed
Specifikation
Mål
Mål uden soldæksel (H × B × D)
110 x 115 x 30 mm (4,33 x 4,53 x
1,18 tommer)
Mål med soldæksel (H × B × D)
115 x 120 x 35,5 mm (4,53 x 4,72 x
1,40 tommer)
Vægt uden soldæksel
247 g (8,71 oz.)
Vægt med soldæksel
283 g (9,98 oz.)
Temperaturområde
Fra -15 til 70°C (fra 5 til 158°F)
Sikkerhedsafstand for kompas
209 mm (8,25 tommer)
Materiale
Kabinet: fuldt tætnet polycarbonat
Linse: glas med antirefleksbehandling
12 V DC-strømkilde
Vandtæthed
IEC 60529 IPX7*
Rorstyring
Strømforbrug
Maksimalt 2,5 W
NMEA 0183 kompatibel enhed
Enhedens maksimale spænding
32 V DC
NMEA 2000 indgangsspænding
9 til 16 V DC
NMEA 2000 (LEN)
6 (300 mA ved 9 V DC)
NMEA 2000 netværk (leverer strøm til manøvrepultstyringen)
Ledning Ledningsfarve for
manøvrepultstyring- Funktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ikke relevant
NMEA 0183
kompatible enheder Funktion af ledninger
Strøm
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til 30 min.
Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Grøn - Rx/B (-) (tilslut til NMEA 0183 NMEA 0183 jord
jord)
Alarm
Blå - Tx/A (+)
Rx/A (+)
Specifikation
Mål
Hvid - Tx/B (-)
Rx/B (-)
Dimensioner (L×diameter)
29/
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
Vægt
68 g (2,4 oz)
Temperaturområde
Fra -15 °C til 60 °C (5 °F til 140 °F)
Kabellængde
3,0 m (10 fod)
BEMÆRK: Når du tilslutter en NMEA 0183 enhed, der kun har
én sendeledning (Tx), skal NMEA 2000 bussen og NMEA 0183
enheden være tilsluttet fælles jord.
Specifikationer
32
× 1 tomme (23 × 25 mm)
NMEA 2000 PGN-oplysninger
CCU
CCU
Type
PGN
Send og
modtag
059392 ISO-bekræftelse
Beskrivelse
Specifikation
Mål
Mål (L × B × H)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 × 2
in.)
Vægt
200 g (7 oz.)
060928 ISO-adressekrav
Temperaturområde
Fra -15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
Materiale
Fuldt tætnet, robust plastik
126208 NMEA: Kommando/Anmodning/Anerkendelse
af gruppefunktion
Vandtæthed
IEC 60529 IPX7*
126464 Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
CCU-kabellængde
5 m (16 fod)
126996 Produktoplysninger
NMEA 2000 indgangsspænding
Fra 9 til 16 Vdc
127257 Send/modtag højdedata
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til 30 min.
Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
059904 ISO-anmodning
127251 Send/modtag drejehastighed
Send kun
127250 Fartøjsretning
Modtag kun
127258 Magnetisk variation
127488 Motorparametre: Hurtig opdatering
ECU
128259 Fart gennem vand
Specifikation
Mål
Mål (B×H×D)
168 × 117 × 51 mm (6,6 × 4,6 × 2
tommer)
Vægt
680 g (24 oz.)
Temperaturområde
Fra -15 til 60°C (fra 5 til 140°F)
Materiale
Fuldt tætnet, robust aluminiumlegering
Vandtæthed
IEC 60529 IPX7*
Rorstyring
Længde på strømkabel
2,7 m (9 fod)
Indgangsspænding
Fra 11,5 til 30 V DC
Type
PGN
Sikring
40 A, bladtype
Send og
modtag
059392 ISO-bekræftelse
129025 Position: Hurtig opdatering
129026 COG/SOG: Hurtig opdatering
129283 Cross Track-fejl
129284 Navigationsdata
130306 Vinddata
Beskrivelse
059904 ISO-anmodning
060928 ISO-adressekrav
11
Type
PGN
Beskrivelse
126208 NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse
af gruppefunktion
Fejlmeddelelse
Årsag
Autopilothandling
Mistet forbindelse
med autopilot
Manøvrepultstyringen
har mistet forbindelse
med CCU'en.
Ikke relevant
Mistede vinddata
(kun sejlbåd)
Autopiloten modtager
ikke længere gyldige
vinddata.
• Der lyder en alarm i 5
sekunder
• Autopiloten skifter til
hold kurs-tilstand
126464 Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126996 Produktoplysninger
Send kun
128259 Fart gennem vandet
129025 Position - hurtig opdatering
129026 COG & SOG - hurtig opdatering
129283 Cross Track-fejl
129284 Navigationsdata
129540 GNSS kan ses
130306 Vinddata
Modtag kun
Lav GHC™
Niveauet for
Ikke relevant
forsyningsspænding forsyningsspændingen
er nu under den værdi,
der er angivet i
alarmmenuen for lav
spænding.
Fejl: ECUhøjspænding
127245 Rordata
127250 Fartøjsretning
127488 Motorparametre – hurtig opdatering
Niveauet for pumpens • Der lyder en alarm i 5
forsyningsspænding er
sekunder
steget til over 33,5
• ECU slukkes
Vdc.
Fejl: ECU-spænding ECU-spænding er
er faldet hurtigt
hurtigt faldet til under
7,0 Vdc.
• Der lyder en alarm i 5
sekunder
• Fejlen forsvinder, når
ECU-spændingen
stiger til over 7,3 Vdc.
Fejl: ECU høj
temperatur
ECU-temperaturen er
steget til over 100°C
(212°F).
• Der lyder en alarm i 5
sekunder
• ECU slukkes
Kommunikationen
mellem CCU'en og
pumpen har fået
timeout.
• Manøvrepultstyringen
bipper, og autopiloten
skifter til standby.
Når autopiloten er tilsluttet valgfrie NMEA 0183 kompatible
enheder, bruger den følgende NMEA 0183 sætninger.
Fejl: Mistet
kommunikation
mellem ECU og
CCU (når
autopiloten er
aktiveret)
Type
Sætning
Detaljerede konfigurationsindstillinger
Send
hdg
Modtag
wpl
Selv om hele konfigurationen typisk udføres automatisk ved
hjælp af guider, kan alle indstillinger tilpasses manuelt for at
finjustere autopiloten.
Advancerede konfigurationsindstillinger er kun tilgængelige ved
anvendelse af Forhandlertilstand (Aktivering af
Forhandlerkonfiguration). Brugerspecifikke indstillinger er
tilgængelige under normal betjening af autopiloten. Se
konfigurationsafsnittet i den brugervejledning, der fulgte med
autopiloten, for at få yderligere oplysninger.
BEMÆRK: Visse indstillinger vises muligvis ikke, afhængigt af
konfigurationen af autopiloten.
BEMÆRK: På en motorbåd skal du, hver gang du ændrer
indstillingen for Kilde til hastighed, holde øje med indstillingerne
for Verifik. af omdr.tæller, Lav omdr./m.gr., Høj omdr/m.gr.,
Plan.-omdr/m., Planingshastighed eller Maksimum hastighed,
hvor det er relevant, inden du udfører autotuningsproceduren
(Udførelse af proceduren for Autotuning).
128259 Fart gennem vandet
129025 Position - hurtig opdatering
129029 GNSS-positionsdata
129283 Cross Track-fejl
129284 Navigationsdata
129285 Navigation - Rute-/WP-oplysninger
130306 Vinddata
130576 Status som lille fartøj
NMEA 0183 oplysninger
gga
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
Fejl- og advarselsmeddelelser
Fejlmeddelelse
Årsag
Autopilothandling
Lav ECU-spænding Niveauet for pumpens • Der lyder en alarm i 5
forsyningsspænding er
sekunder
faldet til under 10 Vdc i • Fortsætter i normal
mere end 6 sekunder.
funktion
Autopiloten
modtager ikke
navigationsdata.
Autopiloten placeret
i hold kurs-tilstand.
12
Autopiloten modtager • Der lyder en alarm i 5
ikke længere gyldige
sekunder
navigationsdata under • Autopiloten skifter til
udførelsen af
hold kurs-tilstand
rutesejlads.
Denne meddelelse vise
også, hvis
navigationen stoppes
på en kortplotter, inden
autopiloten
deaktiveres.
Indstillinger for tuning af autopilot
Hvis du vil have vist de generelle indstillinger for tuning af
autopilot, skal du vælge Menu > Opsætng. >
Forhandlerkonfig. af autopilot.
Accelerationsbegrænser: Giver dig mulighed for at begrænse
hastigheden i autopilotstyrede drejninger. Du kan øge
procenten for at begrænse drejningshastigheden, og
reducere procenten for at tillade højere drejningshastigheder.
Indstillinger for hastighedskilde
BEMÆRK: Indstillinger for hastighedskilde er kun tilgængelige
for speedbåde.
Hvis du vil have vist indstillinger for hastighedskilde, skal du
vælge Menu > Opsætng. > Forhandlerkonfig. af autopilot >
Opsætning af hastighedskilde.
Kilde til hastighed: Giver dig mulighed for at vælge
hastighedskilde.
Verifik. af omdr.tæller: Giver dig mulighed for at sammenligne
omdrejninger/minut-visningerne på manøvrepultstyringen
med omdrejningstælleren på bådens instrumentbræt
Plan.-omdr/m.: Giver dig mulighed for at justere omdrejninger/
minut-visningen på manøvrepultstyringen på det tidspunkt,
hvor båden skifter fra deplacement sejlads til planende
sejlads. Hvis værdien ikke svarer til værdien på
manøvrepultstyringen, kan du justere værdien.
Planingshastighed: Giver dig mulighed for at justere bådens
planingshastighed. Hvis værdien ikke svarer til værdien på
manøvrepultstyringen, kan du justere værdien.
Lav omdr./m.gr.: Giver dig mulighed for at justere bådens
laveste omdrejninger/minut-punkt. Hvis værdien ikke svarer til
værdien på manøvrepultstyringen, kan du justere værdien.
Høj omdr/m.gr.: Giver dig mulighed for at justere bådens
højeste omdrejninger/minut-punkt. Hvis værdien ikke svarer
til værdien på manøvrepultstyringen, kan du justere værdien.
Maksimum hastighed: Giver dig mulighed for at justere bådens
maksimumhastighed. Hvis værdien ikke svarer til værdien på
manøvrepultstyringen, kan du justere værdien.
Indstillinger for rorfølsomhed
BEMÆRK: Hvis du indstiller disse værdier for højt eller for lavt,
kan autopiloten blive overaktiv, fordi den hele tiden forsøger at
justere kursen ved den mindste afvigelse. En overaktiv autopilot
kan forårsage for stor slitage på pumpen og dræne batteriet
hurtigere end normalt.
Vælg Menu > Opsætng. > Forhandlerkonfig. af autopilot >
Rorfølsomhed.
BEMÆRK: Disse indstillinger gælder kun for sejlbåde,
motorbåde med displacement-skrog og motorbåde, hvor
hastighedskilden er indstillet til Ingen.
Gain: Giver dig mulighed for at justere, hvor tæt roret holder en
kurs og foretager drejninger.
Rorkompensation: Giver dig mulighed for at justere, hvor tæt
roret korrigerer drejning i vendinger. Hvis du indstiller denne
værdi for lavt, kan autopiloten overdrive drejningen, når den
forsøger at kompensere for den oprindelige drejning.
BEMÆRK: Disse indstillinger gælder kun for planende
motorbåde med hastighedskilden sat til Omdr. - NMEA 2000
eller andet eller GPS.
Lav hastighed: Giver dig mulighed for at indstille
rorfølsomheden ved lave hastigheder. Denne indstilling
gælder, når fartøjet sejler under planingshastigheden.
Kompens. lav hastigh.: Giver dig mulighed for at indstille
rorkompensationen ved lave hastigheder. Denne indstilling
gælder, når fartøjet sejler under planingshastigheden.
Høj hastighed: Giver dig mulighed for at indstille
rorfølsomheden ved høje hastigheder. Denne indstilling
gælder, når fartøjet sejler over planingshastigheden.
Kompens. høj hastigh.: Giver dig mulighed for at indstille
rorkompensationen ved høje hastigheder. Denne indstilling
gælder, når fartøjet sejler over planingshastigheden.
Hvis du vil have vist rorsensorindstillingerne, skal du vælge
Menu > Opsætng. > Forhandlerkonfig. af autopilot >
Opsætning af styringssystem > Opsætning af rorsensor.
Maks. bagbordsvinkel: Giver dig mulighed for at angive vinklen
for det største rorudslag til bagbord.
Maks. styrbordsvinkel: Giver dig mulighed for at angive vinklen
for det største rorudslag til styrbord.
Kalibrer rorsensor: Starter en procedure, der fastsætter det
maksimale bevægelsesområde for roret og kalibrerer
rorpositionsensoren. Hvis der vises en fejl under
kalibreringen, har rorpositionsensoren sandsynligvis nået sin
grænse. Sensoren er muligvis ikke korrekt installeret. Hvis
problemet fortsætter, kan du omgå fejlen ved at bevæge
roret, så langt det er muligt, uden at der opstår en fejl.
Kalibrer rorcenter: Starter en procedure, der centrerer
rorpositionen. Du kan bruge denne kalibrering, hvis
skærmindikatoren for rorpositionen ikke svarer til den bådens
faktiske rorcenter.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.
Kontakt til Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/support og klik på Contact Support
for at få oplysninger om support i de forskellige lande.
• I USA skal du ringe på (913) 397,8200 eller (800) 800,1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 2380000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870,8501241.
Indstillinger for styringssystem
Hvis du vil have vist indstillinger for styringssystem, skal du
vælge Menu > Opsætng. > Forhandlerkonfig. af autopilot >
Opsætning af styringssystem.
Bekræft styreretning: Giver dig mulighed for at indstille, hvilken
retning autopiloten skal bevæge roret i for at dreje fartøjet
mod bagbord og styrbord. Du kan teste og vende
styreretningen, hvis det er nødvendigt.
Rorsensorindstillinger
BEMÆRK: Rorsensorindstillingerne gælder kun, når en
rorsensor er tilsluttet til autopilotsystemet.
13
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GHP™, GHC™, Reactor™ og Shadow Drive™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd.
eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker tilhørende National Maritime Electronics Association.
®
®
© 2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising