Garmin | GHP Reactor™ Mechanical/Retrofit/Solenoid Corepack | Garmin GHP Reactor™ Mechanical/Retrofit/Solenoid Corepack Upute za instalaciju

Garmin GHP Reactor™ Mechanical/Retrofit/Solenoid Corepack Upute za instalaciju
Potrebni alati
GHP™ Reactor za
mehaničke upravljačke
sustave
Upute za instalaciju
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom.
Autopilot je alat koji poboljšava mogućnost upravljanja plovilom.
No on vas ne oslobađa odgovornosti da plovilom upravljate na
siguran način. Izbjegavajte navigacijske opasnosti i nikad ne
ostavljajte kormilo bez nadzora.
Uvijek budite spremni brzo preuzeti ručnu kontrolu nad plovilom.
Upoznajte se s radom autopilota na mirnoj otvorenoj vodi bez
opasnosti.
Budite oprezni kad koristite autopilot u blizini opasnih elemenata
u vodi poput dokova, stupova i drugih plovila.
OPREZ
Tijekom korištenja čuvajte se vrućeg motora i elektromagnetskih
komponenti, kao i prignječenja pomičnim dijelovima.
Ako ovu opremu ne instalirate i održavate u skladu s ovim
uputama, može doći do štete ili ozljeda.
OBAVIJEST
Kako bi se izbjegla oštećenja plovila, sustav autopilota treba
montirati kvalificirani montažer nautičkih uređaja. Za propisnu
montažu potrebno je specifično znanje o komponentama
hidrauličkog upravljanja i nautičkim električnim sustavima.
Priprema za montažu
Sustav autopilota sastoji se od više komponenti. Prije nego što
započnete s montiranjem proučite sve preporuke za montiranje
komponenti i povezivanje. Kako biste ispravno isplanirali
montažu na svoje plovilo, morate biti upoznati sa zajedničkim
radom komponenti.
Proučite nacrte (Nacrt kabela za napajanje i prijenos podataka)
kako biste bolje razumjeli preporuke za montiranje i povezivanje.
Za vrijeme planiranja montaže sve komponente postavite na
plovilo kako biste bili sigurni da kabelima možete dosegnuti
svaku komponentu. Ako bude potrebno, produžni kabeli
(prodaju se odvojeno) za različite komponente dostupni su kod
Garmin zastupnika ili na web-mjestu www.garmin.com.
Za registraciju komponenti i ostvarivanje prava iz jamstva
zabilježite serijske brojeve svih komponenti.
®
SVI 2015
• Zaštitne naočale
• Bušilica i nastavci za bušenje
• Nastavak za bušilicu za izrezivanje rupa veličine 90 mm
(3,5 in) za ubodnu pilu ili sabljasta pila
• Kliješta za rezanje žica i krimpanje
• Križni i ravni odvijači
• Vezice za kabele
• Vodootporni priključci za žice (matice za žicu) ili
termoskupljajuće cijevi i pištolj na vrući zrak
• Brtvilo za plovila
• Prijenosni ili ručni kompas (za testiranje magnetskih smetnji)
• Mazivo protiv habanja (nije obavezno)
NAPOMENA: Vijci za montiranje isporučuju se s glavnim
komponentama sustava autopilota. Ako isporučeni vijci ne
odgovaraju površini za montiranje, morate nabaviti
odgovarajuće vijke.
Preporuke za montiranje i povezivanje
Komponente autopilota napajaju se i međusobno se povezuju
pomoću isporučenih kabela. Prije montiranja ili povezivanja bilo
koje komponente, pazite da odgovarajući kabeli mogu dosegnuti
komponente te da se svaka komponenta nalazi na prikladnom
mjestu.
Preporuke za montiranje kontrole kormila
OBAVIJEST
Ovaj se uređaj treba montirati na lokaciji koja nije izložena
ekstremnim temperaturama ili uvjetima. Temperaturni raspon
ovog uređaja naveden je u specifikacijama proizvoda. Dulje
izlaganje temperaturama izvan navedenog temperaturnog
raspona tijekom skladištenja ili upotrebe može uzrokovati kvar
uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana ekstremnom
temperaturom i povezane posljedice.
Površina za montažu mora biti ravna kako bi se izbjeglo
oštećivanje uređaja prilikom montaže.
Pomoću priloženog alata i šablone možete montirati uređaj na
upravljačku ploču. Ako želite montirati uređaj na drugi način tako
da bude položen u ravnini s upravljačkom pločom, morate kupiti
komplet za ležeću montažu (preporučuje se profesionalna
montaža) od vašeg zastupnika tvrtke Garmin.
Kada odabirete mjesto za montažu, uzmite u obzir sljedeće
preporuke.
• Mjesto montaže treba biti u razini pogleda ili ispod nje kako
biste imali optimalan pregled dok upravljate svojim plovilom.
• Mjesto montaže mora omogućiti jednostavan pristup tipkama
na uređaju.
• Površina mjesta montaže mora biti dovoljno čvrsta za težinu
uređaja i štititi ga od pretjeranih vibracija i udaraca.
• Kako magnetski kompas ne bi ometao uređaj, ne smijete ga
postaviti na lokaciju koja je magnetskom kompasu bliža od
sigurne udaljenosti od kompasa navedene u specifikacijama
proizvoda.
• Područje iza površine mjesta montaže mora imati dovoljno
mjesta za provođenje i priključivanje kabela.
Preporuke za povezivanje kontrole kormila
• Kontrola kormila mora se povezati s NMEA 2000 mrežom.
• Dodatni NMEA 0183 uređaji poput senzora vjetra, senzora
brzine kroz vodu ili GPS uređaja mogu se povezati s
kontrolom kormila pomoću kabela za prijenos podataka
(Preporuke za povezivanje uređaja NMEA 0183).
®
®
Preporuke za montiranje i povezivanje CCU jedinice
• CCU jedinica osnovni je senzor sustava autopilota iz serije
GHP Reactor za mehaničke upravljačke sustave Radi
Tiskano u Tajvanu
190-01769-86_0A
postizanja optimalnih performansi uzmite u obzir ove
preporuke prilikom odabira mjesta za montiranje.
◦ Pomoću ručnog kompasa izmjerite magnetske smetnje na
mjestu na kojem ćete montirati CCU jedinicu.
Ako se igla magnetskog kompasa pomiče kada se
nalazite na mjestu na kojem želite montirati CCU jedinicu,
prisutne su magnetske smetnje. Morate odabrati drugo
mjesto i ponoviti test.
◦ Radi postizanja optimalnih performansi CCU jedinicu
montirajte na čvrstoj podlozi.
◦ Iako CCU jedinicu na plovilu možete montirati u bilo kojem
smjeru, ako pratite sve sljedeće preporuke prilikom
odabira mjesta montiranja, u postupku postavljanja
uređaja možete izbjeći određivanje sjevera (nije
obavezno).
◦ Priključci na CCU jedinici moraju biti okrenuti prema
pramcu.
◦ Podnožje CCU jedinice mora biti okomito na os visine i
nagiba plovila.
◦ CCU jedinica mora biti postavljena blizu središta
rotacije plovila, malo prema prednjoj strani, ako je
potrebno.
• Kabel CCU jedinice povezuje CCU i ECU jedinice i dugačak
je 5 m (16 ft).
◦ Ako CCU jedinicu ne možete montirati u krugu od 5 m
(16 ft) od ECU jedinice, produžni kabeli dostupni su kod
Garmin zastupnika ili na web-mjestu www.garmin.com.
◦ Ovaj se kabel ne smije rezati.
Pronalaženje najboljeg mjesta za montiranje
1 Napravite popis svih prikladnih mjesta za montiranje CCU
jedinice na kojima u krugu od 60 cm (2 ft) nema željeza,
magneta ili visokonaponskih žica.
Veliki magneti kao što su, na primjer, magneti subwoofera,
trebali bi se nalaziti na udaljenosti od najmanje 1,5 m (5 ft) od
mjesta za montiranje.
2 Odredite središte rotacije plovila i izmjerite udaljenost između
središta rotacije i svakog prikladnog mjesta koje ste zapisali u
koraku 1.
3 Odaberite mjesto koje je najbliže središtu rotacije.
Ako se više mjesta nalazi na približno istoj udaljenosti od
središta rotacije, odaberite ono koje bolje zadovoljava ove
preporuke.
• Najbolje je mjesto ono koje je najbliže središnjoj liniji
plovila.
• Najbolje se mjesto nalazi što niže u plovilu.
• Najbolje se mjesto nalazi malo prema prednjoj strani
plovila.
Preporuke za montiranje i povezivanje ECU jedinice
• ECU jedinica može se montirati na ravnoj površini okrenuta u
bilo kojem smjeru.
• Vijci za montažu isporučuju se s ECU jedinicom, no ako
isporučeni vijci ne odgovaraju površini za montiranje, morate
ćete nabaviti druge vijke.
• ECU jedinica mora se nalaziti na udaljenosti od najviše 0,5 m
(19 in) od pogonske jedinice.
◦ Kabeli koji povezuju ECU jedinicu i pogonsku jedinicu ne
smiju se produljivati.
• ECU jedinicu morate montirati na mjesto na kojem neće biti
potopljena pod vodu ili izložena izljevima vode.
• Kabel napajanja ECU jedinice povezuje se s akumulatorom
plovila i po potrebi se može produljiti (Produljivanje kabela
napajanja).
2
Preporuke za montiranje i postavljanje kabela pogonske
jedinice
• Ako vaše plovilo nije opremljeno kompatibilnom pogonskom
jedinicom, morate je kupiti (prodaje se odvojeno), a kako
biste bili sigurni da će ispravno upravljati vašim plovilom,
pogonsku jedinicu mora montirati iskusni profesionalni
monter.
• Pogonsku jedinicu morate montirati prije trajnog montiranja
ECU jedinice.
• Kabeli koji su povezani s pogonskom jedinicom ne smiju se
produljivati.
• Ako sustav autopilota povezujete s postojećom pogonskom
jedinicom (koju niste kupili od tvrtke Garmin), morate je
prilagoditi za rad sa sustavom autopilota pomoću kabela
napajanja pogonske jedinice (prodaje se odvojeno)
(Povezivanje s postojećom pogonskom jedinicom).
◦ Kabel napajanja pogonske jedinice ne smije se
produljivati.
• Ako sustav autopilota povezujete s elektromagnetskom
pogonskom jedinicom, morate je prilagoditi za rad sa
sustavom autopilota pomoću kabela napajanja za
elektromagnetske jedinice (prodaje se odvojeno)
(Povezivanje s elektromagnetskom pogonskom jedinicom).
◦ Kabel napajanja elektromagnetske pogonske jedinice ne
smije se produljivati.
• Ako sustav autopilota povezujete s pogonskom jedinicom
koju niste kupili od tvrtke Garmin, morate montirati i senzor
za položaj kormila, kao što je, primjerice, Garmin GRF™ 10 ili
pomoću kabela za senzor položaja kormila (prodaje se
odvojeno) povezati postojeći senzor za položaj kormila.
NAPOMENA: Autopiloti iz serije GHP Reactor za mehaničke
upravljačke sustave kompatibilni su samo s tipičnim
senzorima za položaj kormila s tri priključka i
potenciometrom. Sustav nije kompatibilan s frekvencijskim
senzorima za položaj kormila.
Preporuke za montiranje Shadow Drive™ sustava
NAPOMENA: Uređaj Shadow Drive je senzor koji montirate na
cijevi hidrauličkog sustava upravljanja svog plovila. On otkriva
kada preuzmete ručnu kontrolu nad kormilom i tada
onemogućuje sustavu autopilota da upravlja plovilom. To je
opcionalna dodatna oprema koja se može koristiti samo na
plovilima koja imaju hidraulički upravljački sustav.
• Shadow Drive sustav mora se montirati u vodoravnom
položaju i što je ravnije moguće, tako da ga vezice za kabele
čvrsto drže na mjestu.
• Shadow Drive sustav mora se montirati na udaljenosti od
najmanje 305 mm (12 inča) od bilo kakvog magneta ili
magnetskih uređaja, na primjer, zvučnika ili elektromotora.
• Shadow Drive sustav treba biti montiran bliže kormilu, nego
pumpi.
• Shadow Drive sustav treba biti montiran niže od razine na
kojoj se nalazi kormilo, ali više od razine na kojoj se nalazi
pumpa.
• Shadow Drive sustav ne smije se priključivati izravno na
okove na stražnjoj strani kormila. Okov na kormilu i Shadow
Drive sustav smiju se povezati samo pomoću crijeva.
• Shadow Drive sustav ne smije se priključiti izravno na T-ventil
hidrauličke cijevi. T-ventil i Shadow Drive sustav smiju se
povezati samo pomoću crijeva.
• Ako plovilo ima jedno kormilo, između kormila i Shadow Drive
sustava ne smije se nalaziti T-ventil.
• Ako plovilo ima dva kormila, Shadow Drive sustav treba
montirati između pumpe i hidrauličkog T-ventila koja koji vodi
do gornjeg i donjeg kormila tako da se nalazi bliže kormilu
nego T-ventilu.
• Shadow Drive sustav mora se montirati na desnu ili lijevu
cijev sustava upravljanja plovila.
Shadow Drive sustav ne smije se montirati na povratni vod ili
kabel pod visokim tlakom (ako postoje).
Preporuke za montiranje i povezivanje alarma
• Alarm montirajte blizu glavnog kormila.
• Alarm se može montirati ispod ploče s instrumentima.
• Kabeli alarma se po potrebi mogu produljiti kabelima
dimenzija 0,08 mm2 (28 AWG).
Preporuke za povezivanje s NMEA 2000 mrežom
• CCU jedinica i kontrola kormila moraju se povezati s NMEA
2000 mrežom.
• Ako vaše plovilo nije opremljeno NMEA 2000 mrežom,
možete je napraviti pomoću isporučenih NMEA 2000 kabela i
priključaka (Izrada NMEA 2000 mreže za sustav autopilota).
• Za korištenje naprednih funkcija autopilota dodatni NMEA
2000 uređaji poput senzora vjetra, senzora za brzinu kroz
vodu ili GPS uređaji mogu se povezati sa NMEA 2000
mrežom.
Element Opis
Ã
Ä
Å
NMEA 2000
mreža
CCU jedinica CCU jedinica može se montirati na lokacijama
blizu sredine plovila koje nisu pod vodom, i to
u bilo kojoj orijentaciji (Preporuke za
montiranje i povezivanje CCU jedinice).
CCU jedinica mora se nalaziti podalje od
izvora elektromagnetskih smetnji.
Kabel
napajanja
ECU jedinice
ECU jedinica mora biti priključena u izvor
napajanja s naponom od 12 do 24 Vdc. Za
produžni kabel koristite kabel odgovarajućeg
promjera (Produljivanje kabela napajanja).
Ç
Kabel CCU
jedinice
Za produljenje ovog kabela tako da dosegne
ECU jedinicu možda će biti potrebni produžni
kabeli (prodaju se zasebno) (Preporuke za
montiranje i povezivanje CCU jedinice).
Ovaj je kabel ukopčan u alarm.
È
Pogonska
jedinica
Ovaj nacrt prikazuje samo električne veze za
pogonsku jedinicu (prodaje se odvojeno).
Detaljne upute za montiranje isporučuju se s
pogonskom jedinicom.
Ako ste jedinicu kupili od tvrtke Garmin, bit će
isporučena s potrebnim kabelima za
napajanje i povratne informacije.
Kabeli za
napajanje i
povratne
informacije za
pogonsku
jedinicu
Kabel napajanja pogonske jedinice ne može
se skratiti niti produljiti. Ako koristite autopilot
s pogonskom jedinicom koju ne prodaje
Garmin, mora se koristiti kabel napajanja
pogonske jedinice (prodaje se zasebno)
(Povezivanje s postojećom pogonskom
jedinicom).
Ako koristite autopilot s elektromagnetskom
pogonskom jedinicom, mora se koristiti kabel
napajanja za elektromagnetsku pogonsku
jedinicu (prodaje se zasebno) (Povezivanje s
elektromagnetskom pogonskom jedinicom).
Ako koristite autopilot s pogonskom jedinicom
koju ne prodaje Garmin ili elektromagnetsku
pogonsku jedinicu, potrebno je montirati i
Garmin senzor položaja kormila
(preporučeno) ili povezati s postojećim
senzorom položaja kormila pomoću kabela za
senzor položaja kormila (prodaje se zasebno)
(Montiranje pogonske jedinice).
Alarm
Alarm oglašava zvučna upozorenja iz sustava
autopilota i treba se postaviti u blizini kontrole
kormila (Montiranje alarma).
Æ
É
POWER DRIVE
CCU
Element Opis
À
Á
Â
FEEDBACK
Važne preporuke
Kontrola kormila i CCU jedinica moraju biti
povezani s NMEA 2000 mrežom pomoću
priloženih T-priključaka (Preporuke za
povezivanje s NMEA 2000 mrežom).
Ako na plovilu nema postojeće NMEA 2000
mreže, možete je sami izraditi pomoću
priloženih kabela i priključaka (Izrada NMEA
2000 mreže za sustav autopilota).
ECU jedinica
Nacrt kabela za napajanje i prijenos podataka
UPOZORENJE
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu prouzročit će
gubitak jamstvenih prava.
Važne preporuke
Kontrola
kormila
Podatkovni
kabel za
kontrolu
kormila
Ovaj se kabel treba postaviti samo ako
autopilot povezujete s opcionalnim NMEA
0183 uređajima kao što je senzor vjetra,
senzor brzine kroz vodu ili GPS uređaj
(Preporuke za povezivanje uređaja NMEA
0183).
NMEA 2000
kabel
napajanja
Ovaj kabel potrebno je postaviti samo ako
izrađujete NMEA 2000 mrežu. Nemojte
postavljati ovaj kabel ako na plovilu imate
postojeću NMEA 2000 mrežu.
NMEA 2000 kabel napajanja mora biti
priključen u izvor napajanja s naponom od 9
do 16 Vdc.
3
Nacrt komponenti
Nacrt za plovilo s jednim kormilom
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
Nakon što ste isplanirali montažu autopilota na svoje plovilo i
zadovoljili sve uvjete montaže i ožičenja koji ovise o
posebnostima montiranja, možete započeti s montiranjem i
povezivanjem komponenti.
Montiranje kontrole kormila
Kontrolu kormila ugradite na ploču s instrumentima blizu kormila
i povežite je s NMEA 2000 mrežom.
Za korištenje naprednih funkcija autopilota dodatni uređaji
kompatibilni sa NMEA 2000 ili NMEA 0183 mrežama kao što su
senzori vjetra, senzori brzine na vodi ili GPS uređaji mogu se
povezati s NMEA 2000 mrežom ili s kontrolom kormila povezati
putem NMEA 0183 mreže.
Montiranje kontrole kormila
NAPOMENA: Ovaj se nacrt može upotrijebiti samo za
planiranje. Ako su vam potrebni, specifični nacrti povezivanja
isporučuju se s detaljnim uputama za montiranje svake
komponente.
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Važne preporuke
Kontrola
kormila
Akumulator
od 12 do
24 Vdc
ECU jedinica mora biti priključena u izvor
napajanja s naponom od 12 do 24 Vdc. Za
produžni kabel koristite kabel odgovarajućeg
promjera (Produljivanje kabela napajanja).
NMEA 2000 kabel napajanja mora biti
priključen u izvor napajanja s naponom od 9
do 16 Vdc.
CCU jedinica CCU jedinica može se montirati na lokacijama
blizu sredine plovila koje nisu pod vodom, i to
u bilo kojoj orijentaciji (Preporuke za
montiranje i povezivanje CCU jedinice).
CCU jedinica mora se nalaziti podalje od
izvora elektromagnetskih smetnji.
Pogonska
jedinica
Kabel napajanja pogonske jedinice ne može
se skratiti niti produljiti.
Ako koristite autopilot s pogonskom jedinicom
koju ne prodaje Garmin, mora se koristiti
kabel napajanja pogonske jedinice (prodaje
se zasebno) (Povezivanje s postojećom
pogonskom jedinicom).
Ako koristite autopilot s elektromagnetskom
pogonskom jedinicom, mora se koristiti kabel
napajanja za elektromagnetsku pogonsku
jedinicu (prodaje se zasebno) (Povezivanje s
elektromagnetskom pogonskom jedinicom).
ECU jedinica
NMEA 2000
mreža
Kontrola kormila i CCU jedinica moraju biti
povezani s NMEA 2000 mrežom pomoću
priloženih T-priključaka (Preporuke za
povezivanje s NMEA 2000 mrežom).
Ako na plovilu nema postojeće NMEA 2000
mreže, možete je sami izraditi pomoću
priloženih kabela i priključaka (Izrada NMEA
2000 mreže za sustav autopilota).
Postupak montaže
OPREZ
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
4
OBAVIJEST
Ako uređaj montirate na stakloplastiku, pri bušenju četiri probne
rupe preporučuje se korištenje nastavka za bušenje kojim se
gornji dio rupe proširuje radi upuštanja glave vijka samo do
gornjeg sloja gelcoata. Time se sprječavaju napukline u sloju
gelcoata prilikom pritezanja vijaka.
Prilikom pritezanja u stakloplastici vijci od nehrđajućeg čelika
mogu se spojiti i previše stegnuti. Garmin preporučuje primjenu
maziva protiv habanja na vijke prije korištenja.
Prije montiranja kontrole kormila odaberite mjesto montaže
(Preporuke za montiranje kontrole kormila).
1 Obrežite šablonu za ugradbenu montažu i pazite da
odgovara odabranom mjestu za montiranje.
Šablona za ugradbenu montažu nalazi se u kutiji s kontrolom
kormila.
2 Pričvrstite šablonu na odabrano mjesto za montiranje.
3 Ako rupu namjeravate izrezati sabljastom ili ubodnom pilom
umjesto nastavkom za bušilicu za izrezivanje rupa veličine
90 mm (3,5 in), upotrijebite svrdlo za bušilicu veličine 10 mm
(3/8 in) i izbušite početnu rupu iz koje ćete početi rezati
površinu za montažu.
4 Ubodnom ili sabljastom pilom izrežite površinu za montiranje
s unutrašnje strane isprekidane linije označene na šabloni.
5 Po potrebi, pomoću turpije ili brusnog papira prilagodite
veličinu izrezane šablone.
6 Postavite kontrolu kormila u izrezani otvor kako biste
provjerili jesu li četiri rupe za montiranje na šabloni na pravim
mjestima.
7 Ako rupe za montiranje nisu na pravim mjestima, označite
prava mjesta za njih.
8 Izvadite kontrolu kormila iz izrezanog otvora.
9 Izbušite četiri početne rupe veličine 2,8 mm (7/64 in).
Ako kontrolu kormila montirate u stakloplastiku, upotrijebite
nastavak za bušenje kojim se gornji dio rupe proširuje kao
što je navedeno u uputama.
10 Uklonite ostatak šablone.
11 Postavite isporučenu brtvu na stražnju stranu uređaja.
Kako biste spriječili curenje iza ploče s instrumentima, na
brtvu možete nanijeti brodsko sredstvo za brtvljenje (nije
obavezno).
12 Postavite kontrolu kormila u izrezani otvor.
13 Pričvrstite kontrolu kormila za površinu za montiranje pomoću
priloženih vijaka.
Ako kontrolu kormila montirate u stakloplastiku, upotrijebite
mazivo protiv habanja kao što je navedeno u uputama.
14 Postavite ukrasnu masku À na mjesto.
Element
À
Á
Â
Montiranje CCU jedinice
1 Odaberite lokaciju za montažu.
2 Koristeći CCU jedinicu kao šablonu, označite dva mjesta za
uvodne rupe na površini za montažu.
3 Pomoću svrdla veličine 3 mm (1/8 in) probušite probne rupe.
4 Pomoću priloženih vijaka pričvrstite CCU jedinicu na površinu
za montažu.
Montiranje ECU jedinice
Montiranje ECU jedinice
Prije montiranja ECU jedinice odaberite mjesto montaže i
odredite koji vam je alat potreban (Preporuke za montiranje i
povezivanje ECU jedinice).
1 ECU jedinicu držite na odabranom mjestu montaže i koristeći
je kao šablonu na površini za montažu označite mjesta za
rupe za montažu.
2 Svrdlom za bušilicu koje odgovara površini za montažu i
odabranom alatu na površini za montažu izbušite četiri rupe.
3 Pričvrstite ECU jedinicu za površinu za montiranje pomoću
odabranog alata.
Priključivanje ECU jedinica pumpe na napajanje
UPOZORENJE
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu prouzročit će
gubitak jamstvenih prava.
Ako je moguće, kabel napajanja ECU jedinica pumpe spojite
izravno s akumulatorom plovila. Iako se to ne preporučuje,
ukoliko kabel napajanja spajate na blok s priključcima ili drugi
izvor napajanja, kabel morate spojiti preko osigurača od 40 A.
Ako planirate spojiti napajanje ECU jedinica pumpe preko
prekidača strujnog kruga blizu kormila, upotrijebite relej i
kontrolnu žicu odgovarajuće veličine i kontrolnu žicu, umjesto
produljivanja kabela napajanja ECU jedinica pumpe.
1 Dovedite terminirani kraj kabela napajanja ECU jedinica
pumpe s priključkom do ECU jedinica pumpe, ali ga nemojte
spajati s ECU jedinica pumpom.
2 Ogoljeni kraj kabela napajanja ECU jedinica pumpe dovedite
do akumulatora plovila.
Ako kabel nije dovoljno dug, produljite ga (Produljivanje
kabela napajanja).
3 Spojite crnu žicu (-) i negativni pol (-), te crvenu žicu (+) i
pozitivni pol (+) akumulatora.
4 Nakon što montirate sve druge komponente sustava
autopilota, priključite kabel napajanja u ECU jedinica jedinicu.
Produljivanje kabela napajanja
Ako je potrebno, kabel napajanja je moguće produljiti pomoću
kabela adekvatnog promjera za čitavu duljinu produljenja.
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Opis
Osigurač
Baterija
2,7 m (9 ft), ne smije se produljivati
Opis
Dodatni kabel
Žica za produljivanje 5,26 mm² (10 AWG)
Osigurač
20,3 cm (8 in)
Baterija
20,3 cm (8 in)
Do 4,6 m (15 ft)
Opis
Dodatni kabel
Žica za produljivanje 8,36 mm² (8 AWG)
Osigurač
20,3 cm (8 in)
Baterija
20,3 cm (8 in)
Do 7 m (23 ft)
Opis
Dodatni kabel
Žica za produljivanje 13,29 mm² (6 AWG)
Osigurač
20,3 cm (8 in)
Baterija
20,3 cm (8 in)
Do 11 m (36 ft)
Montiranje pogonske jedinice
Da bi autopilot iz serije GHP Reactor za mehaničke upravljačke
sustave mogao upravljati vašim plovilom, morate povezati
kontrolu kormila i pogonsku jedinicu (prodaje se odvojeno).
Pogonska jedinica tvrtke Garmin isporučuje se s odgovarajućim
kabelima, priključcima i uputama.
Ako je vaše plovilo već opremljeno pogonskom jedinicom,
pomoću kabela napajanja pogonske jedinice (prodaje se
odvojeno) možete prilagoditi svoju pogonsku jedinicu za rad sa
sustavom autopilota.
Ako sustav autopilota povezujete s pogonskom jedinicom koju
niste kupili od tvrtke Garmin, povratne informacije o položaju
kormila morate osigurati ili montiranjem i povezivanjem Garmin
senzora za položaj kormila (preporučeno) ili povezivanjem s
postojećim senzorom za položaj kormila na vašem plovilu
5
pomoću kabela za senzor položaja kormila (prodaje se
odvojeno).
Montiranje Garmin pogonske jedinice
Za montiranje Garmin pogonske jedinice i njeno povezivanje
s kontrolom kormila i sustavom autopilota slijedite upute
isporučene s pogonskom jedinicom.
Sredstvo protiv korozije
+
OBAVIJEST
Kako biste osigurali dugi radni vijek svih dijelova, na pogonsku
jedinicu nanesite sredstvo protiv korozije najmanje dvaput
godišnje.
‐
+
‐
+
‐
Nakon povezivanja brodsko sredstvo protiv korozije nanesite na
pogonsku jedinicu.
Povezivanje s postojećom pogonskom jedinicom
Ako želite povezati pogonsku jedinicu koju niste kupili od tvrtke
Garmin i autopilot iz serije GHP Reactor za mehaničke
upravljačke sustave, morate montirati kabel napajanja pogonske
jedinice. Ovaj se kabel prodaje odvojeno.
Ove se upute ne odnose na elektromagnetske pogonske
jedinice (Povezivanje s elektromagnetskom pogonskom
jedinicom).
1 Ako je potrebno, za montiranje pogonske jedinice na plovilo
poslužite se uputama isporučenima s pogonskom jedinicom.
Ako
su kabeli pogonske jedinice priključeni, odspojite ih.
2
3 Za određivanje veza na pogonskoj jedinici proučite
dokumentaciju proizvođača pogonske jedinice.
Na
temelju boja žica i funkcija u tablici spojite kabel
4
napajanja pogonske jedinice (prodaje se odvojeno) i
pogonsku jedinicu.
Kabel napajanja pogonske jedinice ne smije se produljivati.
Boja žice Funkcija
Crvena
Pozitivni pol pogonske jedince (+)
Crna
Negativni pol pogonske jedinice (-)
Plava
Napajanje kvačila (ako vaše plovilo nema kvačilo,
odrežite i trakom izolirajte ovu žicu)
Bijela
Uzemljenje kvačila (ako vaše plovilo nema kvačilo,
odrežite i trakom izolirajte ovu žicu)
Element Opis
6
Prodaje se odvojeno.
Desni elektromagnet
Ë
Ì
Í
Lijevi elektromagnet
Î
Zaobilazni elektromagnet
Ne nalazi se u svim
sustavima.
Pomoćni upravljački sustav
Ne nalazi se u svim
sustavima.
Žica Boja
Opis
À
Crvena
Á
Bijela/crvena Spojite je s običnim desnim negativnim polom
(-).
Â
Crna
Spojite je s lijevim pozitivnim elektromagnetom
(+).
Bijela/crna
Spojite je s običnim lijevim negativnim polom (-).
Plava
Spojite je sa zaobilaznim pozitivnim
elektromagnetom (+).
Odrežite i trakom izolirajte ovu žicu ako ne
postoji zaobilazni elektromagnet.
Å
Bijela/plava
Spojite je s običnim zaobilaznim negativnim
polom (-).
Odrežite i trakom izolirajte ovu žicu ako ne
postoji zaobilazni elektromagnet.
Æ
N/A
Desni pozitivni pol pomoćnog upravljačkog
sustava (+) (ako postoji).
Ç
N/A
Lijevi pozitivni pol pomoćnog upravljačkog
sustava (+) (ako postoji).
È
N/A
Zaobilazni pozitivni pol pomoćnog upravljačkog
sustava (+) (ako postoji).
É
N/A
Obični negativni pol pomoćnog upravljačkog
sustava (-) (ako postoji).
Ã
Ä
5 Kabel napajanja pogonske jedinice spojite s ECU jedinicom.
Povezivanje s elektromagnetskom pogonskom jedinicom
Za korištenje elektromagnetske pogonske jedinice i sustava
autopilota iz serije GHP Reactor za mehaničke upravljačke
sustave morate montirati kabel napajanja elektromagnetske
pogonske jedinice. Ovaj se kabel prodaje odvojeno.
Ove se upute odnose samo na elektromagnetske pogonske
jedinice.
1 Ako je potrebno, za montiranje elektromagnetske pogonske
jedinice na plovilo poslužite se uputama isporučenima s
elektromagnetskom pogonskom jedinicom.
2 Ako su kabeli elektromagnetske pogonske jedinice
priključeni, odspojite ih.
3 Za određivanje veza na elektromagnetskoj pogonskoj jedinici
proučite dokumentaciju proizvođača pogonske jedinice.
4 Na temelju nacrta i tabela spojite kabel napajanja
elektromagnetske pogonske jedinice (nije isporučen) i
elektromagnetsku pogonsku jedinicu.
Kabel napajanja elektromagnetske pogonske jedinice dug je
0,8 m (2,6 ft) i ne smije se produljivati.
Bilješke
Kabel napajanja
elektromagnetske pogonske
jedinice
Ê
Spojite je s desnim pozitivnim elektromagnetom
(+).
5 Kabel napajanja elektromagnetske pogonske jedinice spojite
s ECU jedinicom.
Montiranje Garmin senzora za položaj kormila
Ako ste montirali pogonsku jedinicu tvrtke Garmin, nije potrebno
montirati poseban senzor za položaj kormila jer pogonska
jedinica šalje povratne podatke o položaju kormila. Ako autopilot
povezujete s pogonskom jedinicom koju niste kupili od tvrtke
Garmin, morate montirati i senzor za položaj kormila kao što je,
na primjer, GRF 10 (prodaje se odvojeno).
Za povezivanje GRF senzora za položaj kormila i kontrole
kormila i sustava autopilota slijedite upute isporučene sa
senzorom.
Povezivanje s postojećim senzorom za položaj kormila
Ako ste sustav autopilota povezali s pogonskom jedinicom koju
niste kupili od tvrtke Garmin i namjeravate spojiti senzor za
položaj kormila koji također niste kupili od tvrtke Garmin, za
povezivanje senzora i autopilota iz serije GHP Reactor za
mehaničke upravljačke sustave morate upotrijebiti kabel za
senzor položaja kormila. Ovaj se kabel prodaje odvojeno.
NAPOMENA: Autopiloti iz serije GHP Reactor za mehaničke
upravljačke sustave kompatibilni su samo s tipičnim senzorima
za položaj kormila s tri priključka i potenciometrom. Sustav nije
kompatibilan s frekvencijskim senzorima za položaj kormila.
1 Ako je potrebno, za montiranje senzora za položaj kormila na
plovilo poslužite se uputama isporučenima sa senzorom za
položaj kormila.
2 Ako su kabeli senzora za položaj kormila priključeni,
odspojite ih.
3 Za određivanje veza na senzoru za položaj kormila proučite
dokumentaciju proizvođača senzora za položaj kormila.
4 Na temelju boja žica i funkcija u tabeli spojite kabel senzora
za položaj kormila (prodaje se odvojeno) i pogonsku jedinicu.
Kabel se po potrebi može produljiti kabelima dimenzija
0,33 mm2 (22 AWG).
Boja žice
Funkcija
Crvena
Pozitivni pol senzora za položaj kormila (+)
Crna
Negativni pol senzora za položaj kormila (-)
Žuta
Ručica senzora za položaj kormila
5 Kabel senzora za položaj kormila spojite s ECU jedinicom.
Povezivanje CCU jedinice
1 Dovedite kraj CCU kabela s priključkom do ECU jedinice i
spojite ih.
2 Dovedite ogoljene krajeve crvene i plave žice CCU kabela do
mjesta na koje namjeravate montirati alarm (Montiranje
alarma).
Ako je kabel prekratak, produljite odgovarajuće žice kabelima
dimenzija 0,08 mm2 (28 AWG).
3 Dovedite ogoljene krajeve smeđe i crne žice CCU kabela do
mjesta na koje namjeravate montirati sustav Shadow Drive
(Montiranje Shadow Drive jedinice) (nije obavezno).
Ako je kabel prekratak, produljite odgovarajuće žice kabelima
dimenzija 0,08 mm2 (28 AWG).
Ako ne namjeravate montirati Shadow Drive, odrežite i
trakom izolirajte smeđu i crnu žicu.
Montiranje Shadow Drive jedinice
NAPOMENA: Shadow Drive jedinica je opcionalna dodatna
oprema koja se može koristiti samo na plovilima koja imaju
hidraulički upravljački sustav.
1 Dovedite kabel alarma do ogoljenog kraja kabela CCU
jedinice.
Ako je kabel prekratak, produljite odgovarajuće žice kabelima
dimenzija 0,08 mm2 (28 AWG).
2 Spojite kabele prema tabeli u nastavku.
Boja žice alarma
Boja žice kabela CCU jedinice
Bijela (+)
Narančasta (+)
Crna (-)
Plava (-)
3 Zalemite i prekrijte sve ogoljene spojeve žica.
4 Učvrstite alarm vezicama za kabele ili drugim materijalima za
montiranje (ne isporučuju se).
NMEA 2000 mreža i komponente autopilota
OBAVIJEST
Ako na plovilu imate postojeću NMEA 2000 mrežu, trebala bi
već biti priključena na napajanje. NMEA 2000 kabel napajanja
nemojte priključivati na postojeću NMEA 2000 mrežu jer na
NMEA 2000 mrežu treba biti priključen samo jedan izvor
napajanja.
Kontrolu kormila i CCU jedinicu možete povezati putem
postojeće NMEA 2000 mreže. Ako na vašem plovilu ne postoji
NMEA 2000 mreža, svi dijelovi potrebni za njezinu izradu
isporučeni su sa sustavom autopilota (Izrada NMEA 2000 mreže
za sustav autopilota).
Za korištenje naprednih funkcija autopilota dodatni NMEA 2000
uređaji poput GPS uređaja mogu se povezati sa NMEA 2000
mrežom.
Ako niste upoznati s radom NMEA 2000 mreže, trebate pročitati
poglavlje "Osnove NMEA 2000 mreže" u priručniku Tehnički
dokument za NMEA 2000 proizvode. Za preuzimanje
dokumenta odaberite Priručnici na stranici proizvoda za vaš
uređaj na www.garmin.com.
Izrada NMEA 2000 mreže za sustav autopilota
OBAVIJEST
Ako postavljate priloženi NMEA 2000 kabel napajanja, morate
ga priključiti na sustav pokretanja plovila ili kroz drugi prekidač.
NMEA 2000 uređaji će istrošiti akumulator ako se NMEA 2000
kabel napajanja priključi izravno na akumulator.
1 Spojite tri T-priključka À jedan uz drugi.
Povezivanje Shadow Drive jedinice i hidrauličkog sustava
Prije montiranja Shadow Drive sustava odaberite mjesto na
kojem ćete Shadow Drive sustav spojiti s hidrauličkim sustavom
upravljanja vašeg plovila (Preporuke za montiranje Shadow
Drive™ sustava).
Pomoću hidrauličkih priključaka (ne isporučuju se) na
odgovarajuću hidrauličku cijev spojite Shadow Drive jedinicu.
Povezivanje Shadow Drive jedinice i CCU jedinice
1 Ogoljeni kraj kabela CCU jedinice dovedite do Shadow Drive
jedinice.
Ako je kabel prekratak, produljite odgovarajuće žice kabelima
dimenzija 0,08 mm² (28 AWG).
2 Spojite kabele prema tabeli u nastavku.
Boja žice Shadow Drive jedinice Boja žice kabela CCU jedinice
Crvena (+)
Smeđa (+)
Crna (-)
Crna (-)
3 Zalemite i prekrijte sve ogoljene spojeve žica.
Montiranje alarma
Prije montiranja alarma odaberite mjesto montaže (Preporuke
za montiranje i povezivanje alarma).
2 Priključite isporučeni NMEA 2000 kabel napajanja Á u izvor
napajanja s naponom od 9 do 12 Vdc  pomoću sklopke Ã.
Ako je moguće, kabel napajanja spojite s prekidačem za
pokretanje motora plovila ili ga provedite kroz linijski prekidač
(ne isporučuje se).
NAPOMENA: Pletena oklopna žica (ogoljena) NMEA 2000
kabela napajanja mora biti spojena na isto uzemljenje kao i
crna žica NMEA 2000 kabela napajanja.
3 NMEA 2000 kabel napajanja spojite s jednim T-priključkom.
7
4 Jedan isporučeni NMEA 2000 spojni kabel Ä spojite s jednim
T-priključkom i kontrolom kormila Å.
5 Drugi isporučeni NMEA 2000 spojni kabel spojite s
preostalim T-priključkom i CCU jedinicom Æ.
6 Spojite muški i ženski terminator Ç na svaki kraj spojenih Tpriključaka.
Priključivanje komponenti autopilota na postojeću NMEA
2000 mrežu
1 Odredite mjesto na kojem ćete kontrolu kormila À i CCU
jedinicu Á priključiti na osnovni sklop NMEA 2000 mreže Â.
kontroli kormila koriste se za konfiguriranje autopilota. Ovi vas
čarobnjaci vode kroz neophodne korake konfiguracije.
Čarobnjak za pristajanje
OBAVIJEST
Ako funkciju Čarobnjak za pristajanjepokrenete dok je plovilo na
suhom, pazite da se kormilo slobodno može okretati kako se
izbjegla oštećenja kormila ili drugih predmeta.
Funkciju Čarobnjak za pristajanje možete izvršiti i kada je plovilo
na suhom i kada je u vodi.
Ako je plovilo u vodi, mora biti nepomično dok ne dovršite
izvođenje funkcije čarobnjaka.
Pokretanje funkcije Čarobnjak za pristajanje
OBAVIJEST
Ako je vaše plovilo opremljeno servo upravljačkim sustavom,
uključite ga prije pokretanja funkcije Čarobnjak za pristajanje
kako biste izbjegli oštećenje upravljačkog sustava.
1 Uključite autopilot.
2 Na mjestu na koje želite priključiti kontrolu kormila odspojite
jednu stranu NMEA 2000 T-priključka à s mreže.
3 Ako je potrebno, priključite kabel za produljivanje osnovnog
4
5
6
7
sklopa NMEA 2000 mreže (ne isporučuje se) na stranu
isključenog T-priključka kako biste proširili osnovni sklop
NMEA 2000 mreže.
Dodajte isporučeni T-priključak za kontrolu kormila osnovnom
sklopu NMEA 2000 mreže tako što ćete ga priključiti na
stranu isključenog T-priključka ili kabela za produljivanje
osnovnog sklopa.
Isporučeni spojni kabel Ä dovedite do kontrole kormila i
donje strane T-priključka koji ste dodali u koraku 4.
Ako je isporučeni spojni kabel prekratak, možete upotrijebiti
spojni kabel maksimalne duljine od 6 m (20 ft) (ne isporučuje
se).
Spojni kabel priključite na kontrolu kormila i T-priključak.
Za CCU jedinicu ponovite korake od 2 do 6.
Povezivanje dodatnih NMEA 2000 uređaja sa
sustavom autopilota
Napredne funkcije autopilota možete koristiti ako priključite
dodatne uređaje kompatibilne sa NMEA 2000 standardom kao
što su senzor vjetra, senzor za brzinu kroz vodu ili GPS uređaji
na NMEA 2000 mrežu.
NAPOMENA: Dodatne uređaje koji nisu kompatibilni sa NMEA
2000 standardom možete povezati s kontrolom kormila putem
NMEA 0183 mreže (Preporuke za povezivanje uređaja NMEA
0183).
1 Priključite dodatni T-priključak (ne isporučuje se) na NMEA
2000 mrežu.
2 Slijedite upute isporučene s opcionalnim NMEA 2000
uređajem i spojite ga s T-priključkom.
Konfiguriranje autopilota
Autopilot se mora konfigurirati i podesiti prema dinamičnosti
plovila. Čarobnjak za pristajanje i Čarobnjak za test na moru na
8
Prilikom prvog uključivanja autopilota pokrenut će se kratki
slijed za postavljanje.
2 Ako se funkcija Čarobnjak za pristajanje ne pokrene
automatski nakon dovršetka slijeda za postavljanje, odaberite
Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo post. autopilota >
Čarobnjaci > Čarobnjak za pristajanje.
3 Odaberite vrstu plovila.
4 Odaberite klasu pogonske jedinice (Odabir klase pogonske
jedinice).
5 Ako pogonsku jedinicu niste kupili od tvrtke Garmin,
odaberite napon pogonske jedinice i napon spojke pogonske
jedinice (Odabir napona pogonske jedinice i napona spojke
pogonske jedinice).
6 Ako imate elektromagnetsku pogonsku jedinicu, odaberite
napon elektromagneta i napon zaobilaznog ventila
elektromagneta (Odabir napona elektromagneta i napona
zaobilaznog ventila elektromagneta).
7 Po potrebi omogućite Shadow Drive (Uključivanje sustava
Shadow Drive).
8 Kalibrirajte senzor na kormilu (Kalibriranje kormila).
9 Ako pogonsku jedinicu niste kupili od tvrtke Garmin, podesite
pogonsku jedinicu (Podešavanje postojeće pogonske
jedinice).
10 Testirajte smjer upravljanja (Testiranje smjera upravljanja).
11 Po potrebi odaberite izvor brzine (Odabir izvora brzine).
12 Po potrebi potvrdite tahometar (Potvrda tahometra).
13 Pregledajte rezultate funkcije Čarobnjak za pristajanje
(Pregledavanje rezultata funkcije Čarobnjak za pristajanje).
Odabir klase pogonske jedinice
Na kontroli kormila odaberite opciju:
• Ako ste montirali Garmin pogonsku jedinicu klase A,
odaberite Klasa A.
• Ako ste montirali Garmin pogonsku jedinicu klase B,
odaberite Klasa B.
• Ako ste autopilot spojili na postojeću elektromagnetsku
pogonsku jedinicu, odaberite Elektromagnet.
• Ako ste autopilot spojili na postojeću pogonsku jedinicu
koju niste kupili od tvrtke Garmin, odaberite Drugo.
Odabir napona pogonske jedinice i napona spojke
pogonske jedinice
OBAVIJEST
Postavljanje netočnog napona pogonske jedinice i napona
spojke pogonske jedinice može oštetiti pogonsku jedinicu.
Ove se postavke primjenjuju samo na pogonske jedinice koje ne
prodaje tvrtka Garmin.
1 Za određivanje napona pogonske jedinice i napona spojke
pogonske jedinice obratite se proizvođaču pogonske jedinice.
Na
kontroli kormila odaberite napon odobren za vašu
2
pogonsku jedinicu.
3 Odaberite napon odobren za spojku vaše pogonske jedinice.
Odabir napona elektromagneta i napona zaobilaznog ventila
elektromagneta
OBAVIJEST
Postavljanje netočnog napona elektromagneta ili napona
zaobilaznog ventila elektromagneta pogonske jedinice može
oštetiti pogonsku jedinicu.
Ove se postavke odnose samo na elektromagnetske pogonske
jedinice.
1 Za određivanje napona elektromagneta i napona zaobilaznog
ventila elektromagneta obratite se proizvođaču svoje
elektromagnetske pogonske jedinice.
2 Na kontroli kormila odaberite napon odobren za vašu
elektromagnetsku pogonsku jedinicu.
3 Odaberite napon zaobilaznog ventila odobren za vašu
elektromagnetsku pogonsku jedinicu.
Kalibriranje kormila
NAPOMENA: Ako tijekom ovog postupka dođe do pogreške,
postoji vjerojatnost da je senzor za položaj kormila dosegnuo
ograničenje. Ako se to dogodi, senzor za položaj kormila možda
nije bio pravilno montiran. Ako se problem ne otkloni, pogrešku
možete zaobići okretanjem kormila na najdalji položaj za koji se
ne dojavljuje pogreška.
1 Postavite kormilo tako da bi se plovilo kretalo potpuno
udesno i odaberite OK.
2 Nakon dovršetka kalibracije udesno postavite kormilo tako da
bi se plovilo kretalo potpuno ulijevo i odaberite OK.
Nakon
dovršetka kalibracije ulijevo postavite kormilo u
3
sredinu, otpustite i odaberite Početak.
Autopilot će preuzeti kontrolu nad kormilom.
4 Nemojte dodirivati kormilo ili kontrolu kormila i dopustite
autopilotu da kalibrira kormilo.
5 Odaberite opciju:
• Ako kalibracija nije bila uspješna, ponovite korake od 1 do
4.
• Ako je kalibracija bila uspješna, odaberite OK.
Uključivanje sustava Shadow Drive
Ako ste autopilot postavili na plovilo koje ima hidraulički sustav
upravljanja, možete montirati Garmin Shadow Drive ventil
(prodaje se odvojeno).
Na kontroli kormila odaberite opciju:
• Odaberite Ne ako niste montirali Shadow Drive ventil.
• Odaberite Da ako ste montirali Shadow Drive ventil.
Podešavanje postojeće pogonske jedinice
NAPOMENA: Ovaj se postupak ne odnosi na elektromagnetske
pogonske jedinice.
Ako ste autopilot povezali s pogonskom jedinicom koju nije
proizvela tvrtka Garmin, prije upotrebe sustava autopilota
morate podesiti pogonsku jedinicu.
1 Postavite kormilo u sredinu i otpustite kormilo.
2 Na kontroli kormila odaberite Nastavak.
Autopilot preuzima kontrolu nad kormilom za vrijeme
podešavanja pogonske jedinice. Kada je podešavanje
dovršeno, na kontroli kormila pojavit će se poruka.
3 Nakon podešavanja odaberite opciju:
• Ako je podešavanje bilo uspješno, odaberite Gotovo.
• Ako podešavanje nije bilo uspješno, ponovite korake od 1
do 3.
NAPOMENA: Po potrebi podešavanje možete kasnije fino
podesiti pomoću naprednih postavki (Postupci naprednog
podešavanja postojeće pogonske jedinice).
Testiranje smjera upravljanja
i .
1 Pri maloj brzini odaberite
Kada odaberete , kormilo bi trebalo promijeniti smjer
kretanja plovila ulijevo. Kada odaberete , kormilo bi trebalo
promijeniti smjer kretanja plovila udesno.
2 Odaberite Nastavak.
3 Odaberite opciju:
• Ako se za vrijeme testiranja plovilo okreće u ispravnom
smjeru, odaberite Da.
• Ako se za vrijeme testiranja plovilo okreće u pogrešnom
smjeru, odaberite Ne i ponovite korake od 1 do 3.
Odabir izvora brzine
NAPOMENA: Ovaj se postupak odnosi samo na plovilima s
gliserskim ili deplasmanskim trupom. Ne pojavljuje se prilikom
konfiguriranja autopilota na jedrilicama.
Odaberite opciju:
• Ako ste spojili motor (ili motore) kompatibilne sa NMEA
2000 standardom na NMEA 2000 mrežu, odaberite
Tahom. – NMEA 2000 ili vlasn..
• Ako NMEA 2000 tahometar nije dostupan ili se ne može
iskoristiti, kao izvor brzine odaberite GPS.
• Ako kao izvor brzine niste spojili NMEA 2000 tahometar ili
GPS uređaj, odaberite Ništa.
NAPOMENA: Ako autopilot ne radi dobro kada je izvor
brzine postavljen na Ništa, tvrtka Garmin preporučuje
povezivanje tahometra putem NMEA 2000 mreže ili
korištenje GPS uređaja kao izvora podataka o brzini.
Potvrda tahometra
Ovaj se postupak odnosi samo na plovilima s gliserskim ili
deplasmanskim trupom. Ne pojavljuje se prilikom konfiguriranja
autopilota na jedrilicama.
Ovaj se postupak ne pojavljuje kada je kao izvor brzine odabran
GPS ili Ništa.
S uključenim motorom (ili motorima) usporedite očitanja broja
okretaja u minuti na kontroli kormila s tahometrom (ili
tahometrima) na ploči s instrumentima na plovilu.
Ako se brojevi okretaja u minuti ne podudaraju, možda
postoji problem s NMEA 2000 izvorom brzine ili vezom.
Pregledavanje rezultata funkcije Čarobnjak za pristajanje
Na kontroli kormila prikazuju se vrijednosti koje ste odabrali
prilikom pokretanja funkcije Čarobnjak za pristajanje.
1 Pregledajte rezultate funkcije Čarobnjak za pristajanje.
2 Odaberite bilo koju netočnu vrijednost i odaberite Odaberi.
3 Ispravite vrijednost.
4 Za sve netočne vrijednosti ponovite korake od 2 do 3.
5 Kada završite s pregledavanjem vrijednosti, odaberite
Gotovo.
Čarobnjak za test na moru
Čarobnjak za test na moru konfigurira temeljne senzore
autopilota i izrazito je važno dovršiti čarobnjaka u uvjetima koji
su primjereni vašem plovilu.
Važne preporuke za Čarobnjak za test na moru
Čarobnjak za test na moru mora se dovršiti u mirnim vodama.
Obzirom da se ponašanje mirne vode mijenja ovisno o veličini i
obliku plovila, prije nego što pokrenete funkciju Čarobnjak za
test na moru, plovilo se mora nalaziti na odgovarajućoj lokaciji.
9
• U mirovanju ili izrazito polaganom kretanju plovilo se ne smije
ljuljati.
• Vjetar ne smije značajnije utjecati na plovilo.
Prilikom izvođenja funkcije Čarobnjak za test na moru uzmite u
obzir sljedeće preporuke.
• Težina na brodu mora ostati u ravnoteži. Prilikom izvođenja
bilo kojeg koraka funkcije Čarobnjak za test na moru nemojte
se kretati po plovilu.
• Jedra na jedrilicama moraju biti spuštena.
• Motor na jedrilicama mora biti u položaju u kojem se jedrilica
kreće ravno.
Izvođenje funkcije Čarobnjak za test na moru
1 Odvezite plovilo na otvorene mirne vode.
2 Odaberite Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo post.
autopilota > Čarobnjaci > Čarobnjak za test na moru.
3 Po potrebi konfigurirajte broj okretaja u minuti za glisiranje.
Ovaj se korak odnosi samo na glisere s gliserskim trupom čiji
je izvor brzine postavljen na vrijednost Tahom. – NMEA 2000
ili vlasn..
4 Po potrebi konfigurirajte brzinu glisiranja.
Ovaj se korak odnosi samo na glisere s gliserskim trupom čiji
je izvor brzine postavljen na vrijednost GPS.
5 Po potrebi konfigurirajte gornju granicu broja okretaja u
minuti.
Ovaj se korak odnosi samo na glisere čiji je izvor brzine
postavljen na vrijednost Tahom. – NMEA 2000 ili vlasn. ili
GPS.
6 Po potrebi konfigurirajte najveću brzinu.
Ovaj se korak odnosi samo na glisere čiji je izvor brzine
postavljen na vrijednost GPS.
7 Kalibriranje kompasa (Kalibracija kompasa).
8 Izvršite Samopodešavanje (Izvođenje postupka
Samopodešavanje).
9 Postavite sjever (Postavljanje sjevera) ako su dostupni
podaci o GPS smjeru ili postavite fino podešavanje smjera
(Postavljanje finog podešavanja smjera) ako podaci o GPS
smjeru nisu dostupni.
Kalibracija kompasa
1 Odaberite opciju:
• Ako ovaj postupak izvodite kao dio funkcije Čarobnjak za
test na moru, odaberite Početak.
• Ako ovaj postupak ne izvodite kao dio funkcije Čarobnjak
za test na moru, na zaslonu sa smjerom odaberite
Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo post.
autopilota > Postavljanje kompasa > Kalibracija
kompasa > Početak.
2 Slijedite upute na kontroli kormila dok kalibracija ne završi i
za vrijeme kalibracije pazite da je plovilo što mirnije i ravnije.
Za vrijeme kalibracije plovilo se ne smije naginjati.
3 Odaberite opciju:
• Ako je kalibracija bila uspješna, odaberite Gotovo.
• Ako kalibracija nije bila uspješna, odaberite Pokuš.pon. i
ponovite korake od 1 do 3.
Kada je kalibracija gotova, prikazuju se vrijednosti kalibracije.
Pomoću tih vrijednosti možete odrediti kvalitetu kalibracije.
Vrijednosti kalibracije kompasa
Po dovršetku kalibracije kompasa možete pregledati rezultate
prikazane na kontroli kormila i utvrditi uspješnost kalibracije.
Magnetsko okruženje: Pokazuje razinu izobličenja magnetskog
polja Zemlje na mjestu montaže.
• Vrijednost 100 znači da na mjestu montaže nema
magnetskih smetnji.
10
• Ako je ova vrijednost niska, možda ćete morati premjestiti
CCU jedinicu i ponovno kalibrirati kompas.
• Vrijednost 100 je idealna, ali nije neophodna za ispravan
rad autopilota. Ako je CCU jedinica montirana na
optimalno mjesto na plovilu, nastavite s konfiguriranjem
autopilota i kasnije ponovno procijenite rad.
Poravnanje plovila: Predstavlja ravninu plovila za vrijeme
kalibracije kompasa.
• Vrijednost 100 znači da je za vrijeme kalibracije kompasa
plovilo bilo u savršeno ravnom položaju.
• Ako je ova vrijednost niska, možda ćete morati ponovno
kalibrirati kompas.
Izvođenje postupka Samopodešavanje
Za ovaj je postupak potrebna duga traka otvorene vode.
1 Prilagodite regulator tako da se plovilo kreće uobičajenom
brzinom za krstarenje pri kojoj plovilo dobro odgovara na
kretanje kormila.
2 Odaberite opciju:
• Ako ovaj postupak izvodite kao dio funkcije Čarobnjak za
test na moru, odaberite Početak.
• Ako ovaj postupak ne izvodite kao dio funkcije Čarobnjak
za test na moru, na zaslonu sa smjerom odaberite
Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo post.
autopilota > Podešavanje autopilota >
Samopodešavanje > Početak.
Dok je Samopodešavanje u tijeku, plovilo će se kretati cikcak.
3 Po dovršetku postupka slijedite upute na zaslonu.
4 Odaberite opciju:
• Ako postupak Samopodešavanje nije bio uspješan, ali
niste postigli maksimalnu brzinu krstarenja, povećajte
brzinu i ponavljajte korake od 1 do 3 sve dok se postupak
Samopodešavanje uspješno ne dovrši.
• Ako postupak Samopodešavanje nije bio uspješan i
postigli ste maksimalnu brzinu krstarenja, smanjite brzinu
na početnu brzinu za postupak Samopodešavanje i
odaberite Alternativno samopodešavanje kako biste
započeli postupak alternativnog samopodešavanja.
Po dovršetku postupka Samopodešavanje prikazuju se
vrijednosti osjetljivosti. Pomoću tih vrijednosti možete odrediti
kvalitetu postupka Samopodešavanje.
Vrijednosti osjetljivosti samopodešavanja
Po dovršetku postupka samopodešavanja možete pregledati
vrijednosti osjetljivosti prikazane na kontroli kormila. Te
vrijednosti možete zabilježiti za usporedbu s drugim postupkom
samopodešavanja ili ako želite ručno prilagoditi vrijednosti
osjetljivosti (ne preporučuje se) (Podešavanje osjetljivosti
autopilota).
Osjetljivost: Određuje koliko čvrsto autopilot drži smjer i koliko
naglo skreće.
Osjetljivost mjerača: Određuje koliko snažno autopilot
prilagođava pretjerano okretanje kormila nakon skretanja.
Postavljanje sjevera
Za ovaj je postupak potrebna duga traka otvorene vode.
NAPOMENA: Ako ste prilikom montiranja CCU jedinice slijedili
preporuke, ovaj postupak možda nije potreban (Preporuke za
montiranje i povezivanje CCU jedinice).
Ovaj se postupak pojavljuje ako je autopilot spojen na dodatni
GPS uređaj (Povezivanje dodatnih NMEA 2000 uređaja sa
sustavom autopilota) i ako je uređaj odredio GPS položaj. Za
vrijeme ovog postupka autopilot za kalibriranje sjevera u sustavu
autopilota koristi podatke o GPS smjeru.
Ako niti jedan GPS uređaj nije spojen, sustav će od vas zatražiti
postavljanje finog podešavanja smjera (Postavljanje finog
podešavanja smjera).
1 Plovilo vozite ravno i brzinom za krstarenje.
2 Odaberite opciju:
• Ako ovaj postupak izvodite kao dio funkcije Čarobnjak za
test na moru, odaberite Početak.
• Ako ovaj postupak ne izvodite kao dio funkcije Čarobnjak
za test na moru, na zaslonu sa smjerom odaberite
Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo post.
autopilota > Postavljanje kompasa > Postavi sjever >
Početak.
Nastavite
ravno voziti plovilo brzinom za krstarenje i slijedite
3
upute na zaslonu.
4 Odaberite opciju:
• Ako je kalibracija bila uspješna, odaberite Gotovo.
• Ako kalibracija nije bila uspješna, ponovite korake od 1 do
3.
Postavljanje finog podešavanja smjera
Ovaj se postupak pojavljuje samo ako dodatni GPS uređaj nije
spojen s autopilotom (Povezivanje dodatnih NMEA 2000 uređaja
sa sustavom autopilota). Ako je autopilot spojen s GPS
uređajem koji je odredio GPS položaj, od vas će se tražiti
postavljanje sjevera (Postavljanje sjevera).
1 Pomoću ručnog kompasa odredite sjever.
2 Odaberite opciju:
• Ako ovaj postupak izvodite kao dio funkcije Čarobnjak za
test na moru, prilagodite fine postavke smjera sve dok se
ne podudari sa sjeverom na magnetnom kompasu.
• Ako ovaj postupak ne izvodite kao dio funkcije Čarobnjak
za test na moru, na zaslonu sa smjerom odaberite
Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo post.
autopilota > Postavljanje kompasa > Fino podešavanje
smjera i prilagodite postavke finog podešavanja smjera
sve dok se ne podudari sa sjeverom na magnetskom
kompasu.
3 Odaberite Gotovo.
Testiranje i podešavanje konfiguracije
OBAVIJEST
Autopilot ispitajte pri maloj brzini. Nakon što je autopilot ispitan i
podešen pri maloj brzini, ispitajte ga pri većoj brzini kako biste
simulirali uobičajene radne uvjete.
1 Vozite plovilo u jednom smjeru s uključenim autopilotom
(zadržite smjer).
Plovilo smije malo oscilirati, ali to ne smije biti značajno.
2 Okrenite plovilo u jednom smjeru pomoću autopilota i
gledajte što će se dogoditi.
Plovilo se treba glatko okrenuti, ni prebrzo ni presporo.
Kada plovilo okrećete pomoću autopilota, plovilo bi trebalo
prići i prihvatiti željeni smjer uz minimalno prekoračenje kuta
okreta i oscilaciju.
3 Odaberite opciju:
• Ako se plovilo okreće prebrzo ili presporo, prilagodite
limitator ubrzanja autopilota (Podešavanje postavki
limitatora ubrzanja autopilota).
• Ako držanje smjera značajno oscilira ili ako se plovilo
nakon okretanja ne ispravlja, podesite osjetljivost
autopilota (Podešavanje osjetljivosti autopilota).
• Ako se plovilo glatko okreće, držanje smjera neznatno
oscilira ili ne oscilira uopće, a plovilo pravilno ispravlja
smjer, konfiguracija je ispravna i ne treba se više
podešavati.
Podešavanje postavki limitatora ubrzanja autopilota
1 Omogućite Stručni način rada (Omogućavanje stručnog
načina rada).
2 Odaberite Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo post.
autopilota > Podešavanje autopilota > Limitator ubrzanja.
3 Odaberite opciju:
• Ako je okretanje pomoću autopilota prebrzo, povećajte
vrijednost postavke.
• Ako je okretanje pomoću autopilota presporo, smanjite
vrijednost postavke.
Prilikom ručnog prilagođavanja limitatora, napravite relativno
male izmjene. Prije dodatnih promjena provedite testiranje.
4 Testirajte konfiguraciju autopilota.
5 Ponavljajte korake 3 i 4 dok niste zadovoljni s radom
autopilota.
Podešavanje osjetljivosti autopilota
1 Omogućite Stručni način rada (Omogućavanje stručnog
načina rada).
Odaberite
Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo post.
2
autopilota > Podešavanje autopilota > Osjetljivost
kormila.
3 Odaberite opciju na osnovi vrste plovila:
• Ako je riječ o jedrilici, gliseru s deplasmanskim trupom ili
gliseru kojem je izvor brzine postavljen na Ništa,
odaberite Osjetljivost i podesite koliko čvrsto kormilo drži
smjer i okreće plovilo.
Ako postavite previsoku ili prenisku vrijednost, autopilot bi
mogao biti prekomjerno aktivan i opetovano pokušavati
prilagoditi smjer na najmanje odstupanje. Prekomjerno
aktivan autopilot može potrošiti akumulator prije nego u
normalnim okolnostima.
• Ako je riječ o jedrilici, gliseru s deplasmanskim trupom ili
gliseru kojem je izvor brzine postavljen na Ništa,
odaberite Osjetljivost mjerača i podesite koliko će
precizno kormilo ispravljati prekoračenje kuta okretanja.
Ako postavite prenisku vrijednost, autopilot može ponovno
prekoračiti kut okreta prilikom izvođenja diferencijalnog
okreta u odnosu na izvorni okret.
• Ako je riječ o gliseru s gliserskim trupom kojemu je izvor
brzine postavljen na Tahom. – NMEA 2000 ili vlasn. ili
GPS, odaberite Mala brzina ili Velika brzina i podesite
koliko će čvrsto kormilo držati smjer i okretati plovilo pri
malim i velikim brzinama.
Ako postavite previsoku ili prenisku vrijednost, autopilot bi
mogao biti prekomjerno aktivan i opetovano pokušavati
prilagoditi smjer na najmanje odstupanje. Prekomjerno
aktivan autopilot može potrošiti akumulator prije nego u
normalnim okolnostima.
• Ako je riječ o gliseru s gliserskim trupom kojemu je izvor
brzine postavljen na Tahom. – NMEA 2000 ili vlasn. ili
GPS, odaberite Brojač male brzine ili Brojač velike
brzine i podesite koliko će precizno kormilo ispravljati
prekoračenje kuta okretanja.
Ako postavite prenisku vrijednost, autopilot može ponovno
prekoračiti kut okreta prilikom izvođenja diferencijalnog
okreta u odnosu na izvorni okret.
4 Testirajte konfiguraciju autopilota i ponavljajte korake 2 i 3
dok niste zadovoljni s radom autopilota.
Napredna konfiguracija
Opcije napredne konfiguracije u normalnim uvjetima nisu
dostupne na kontroli kormila. Za pristup naprednim postavkama
konfiguracije prvo morate omogućiti Stručni način rada
(Omogućavanje stručnog načina rada).
Omogućavanje stručnog načina rada
1 Na zaslonu sa smjerom odaberite Izbornik > Postavljanje >
Sustav > Informacije o sustavu.
2 Srednju tipku držite pritisnutom 5 sekundi.
11
Pojavljuje se Stručni način rada.
3 Odaberite Natrag > Natrag.
Ako je na zaslonu Postavljanje dostupna opcija Zastupnikovo
post. autopilota, postupak je bio uspješan.
Napredne postavke konfiguracije
Možete pokrenuti postupak samopodešavanja, kalibrirati
kompas i odrediti sjever na autopilotu bez pokretanja
čarobnjaka. Svaku postavku možete podesiti ručno, bez
pokretanja postupaka konfiguracije.
Ručno izvođenje automatiziranih postupaka konfiguracije
1 Omogućite Stručni način rada (Omogućavanje stručnog
načina rada).
Na
zaslonu sa smjerom odaberite Izbornik > Postavljanje >
2
Zastupnikovo post. autopilota.
3 Odaberite automatski postupak:
• Odaberite Postavljanje kompasa > Kalibracija kompasa
za početak procedure kalibracije kompasa (Kalibracija
kompasa).
• Odaberite Postavljanje kompasa > Postavi sjever za
početak procedure postavljanja sjevera (Postavljanje
sjevera).
• Odaberite Podešavanje autopilota > Samopodešavanje
za početak procedure automatskog podešavanja
autopilota (Izvođenje postupka Samopodešavanje).
4 Slijedite upute na zaslonu.
Ručno određivanje individualnih konfiguracijskih postavki
Konfiguriranje određenih konfiguracijskih postavki možda će
zahtijevati promjenu drugih postavki. Pregledajte odjeljak
"Detaljne konfiguracijske postavke" (Detaljne konfiguracijske
postavke) prije promjene bilo kojih postavki.
1 Omogućite Stručni način rada (Omogućavanje stručnog
načina rada).
2 Na zaslonu sa smjerom odaberite Izbornik > Postavljanje >
Zastupnikovo post. autopilota.
3 Odaberite kategoriju postavke.
4 Odaberite postavku koju želite mijenjati.
Opisi svih postavki nalaze se u dodatku (Detaljne
konfiguracijske postavke).
5 Konfigurirajte vrijednost postavke.
Ručno podešavanje postavki postojeće jedinice
OBAVIJEST
Postavljanje netočnih vrijednosti za opcije Napon pogonske jed.,
Napon kvačila ili Maks. struja pog. jed. za postojeću pogonsku
jedinicu može oštetiti pogonsku jedinicu.
1 Omogućite stručni način rada (Omogućavanje stručnog
načina rada).
2 Na zaslonu sa smjerom odaberite Izbornik > Postavljanje >
Zastupnikovo post. autopilota > Postavljanje sustava
upravlj. > Klasa pogonske jed..
3 Odaberite Drugo ili Elektromagnet prema postavkama
odabranima u funkciji Čarobnjak za pristajanje.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Generičko podešav. za ponovno pokretanje
postupka podešavanja koji ste dovršili kroz funkciju
Čarobnjak za pristajanje (Podešavanje postojeće
pogonske jedinice).
• Odaberite Napon pogonske jed. za podešavanje napona
pogonske jedince prema specifikacijama proizvođača
pogonske jedinice.
• Odaberite Napon kvačila za podešavanje napona spojke
prema specifikacijama proizvođača pogonske jedinice.
12
• Odaberite Maks. struja pog. jed. za podešavanje
maksimalne struje pogonske jedince prema
specifikacijama proizvođača pogonske jedinice.
• Odaberite Napredno podešavanje za izvođenje složenih
prilagodbi pogonske jedinice (Postupci naprednog
podešavanja postojeće pogonske jedinice).
• Odaberite Vraćanje zadanih postavki za ponovno
postavljanje postavki postojeće pogonske jedinice na
zadane vrijednosti.
Nakon vraćanja zadanih vrijednosti pogonske jedinice,
morate izvršiti postupak Generičko podešav.
(Podešavanje postojeće pogonske jedinice).
Ako prilagodite bilo koju od ovih vrijednosti ili pokrenete bilo koji
postupak podešavanja, morate ponoviti postupak
samopodešavanja.
Postupci naprednog podešavanja postojeće pogonske
jedinice
OBAVIJEST
Ove postupke trebate provesti samo ako potpuno razumijete
koncept brzine pogonske jedinice i tolerancije pogreške kako su
definirane u nastavku. Netočne vrijednosti ovih postavki mogu
oštetiti pogonsku jedinicu, ubrzano trošiti akumulator ili
uzrokovati nezadovoljavajući rad autopilota.
Za gotovo svaku montiranu pogonsku jedinicu koju niste kupili
od tvrtke Garmin postupak generičkog podešavanja koji se
provodi unutar funkcije Čarobnjak za pristajanje dovoljan je za
kalibriranje pogonske jedinice za korištenje sa sustavom
autopilota. Ove napredne postupke podešavanja koristite samo
kada želite napraviti manje promjene rada pogonske jedinice.
Podešavanje brzine postojeće pogonske jedinice
Ova se postavka ne odnosi na elektromagnetske pogonske
jedinice.
Brzina pogonske jedinice određuje brzinu reakcije na naredbe
autopilota.
Ako je brzina premala, pogonska se jedinica doima sporom i
potrebno joj je dulje vrijeme da odgovori na naredbe autopilota.
Ako je brzina prevelika, pogonska jedinica prebrzo reagira, što
može kormilo dotjerati do graničnika otklona. To može oštetiti
pogonsku jedinicu ili graničnike otklona i ubrzano potrošiti
akumulator.
1 Na zaslonu sa smjerom odaberite Izbornik > Postavljanje >
Zastupnikovo post. autopilota > Postavljanje sustava
upravlj. > Klasa pogonske jed. > Drugo > Napredno
podešavanje > Podešavanje brzine.
2 Postavite kormilo u sredinu, otpustite kontrolu kormila i
odaberite Početak.
Pojavljuje se grafikon. Crvena linija À predstavlja željeni
položaj kormila. Plava linija Á predstavlja stvarni položaj
kormila.
3 Odaberite Podesi i promatrajte grafikon.
• Željeni položaj kormila (označen crvenom linijom) pomiče
se od +5 ° do -5 ° svaki put kada odaberete Podesi, a
pogonska jedinica prema tome okreće kormilo (označeno
plavom linijom).
• Ako je brzina pogonske jedinice premala, jedinica će
sporo odgovarati. Nakon odabira opcije Podesi plava linija
iscrtava veliku kosinu  do crvene linije.
1 Na zaslonu sa smjerom odaberite Izbornik > Postavljanje >
2
3
4
5
• Ako je brzina pogonske jedinice prevelika, jedinica će
reagirati odmah i možda će brzo dovesti kormilo do
graničnika odziva. Nakon što ste odabrali opciju Podesi,
plava linija iscrtava oštru ravnu liniju koja se spaja s
crvenom linijom bez kosine Ã.
6
7
• Ako je brzina pogonske jedinice ispravno konfigurirana,
brzo će reagirati i lagano će doći do graničnika odziva.
Nakon odabira opcije Podesi plava linija iscrtava ravnu
liniju s malom kosinom Ä do crvene linije.
8
Zastupnikovo post. autopilota > Postavljanje sustava
upravlj. > Klasa pogonske jed..
Odaberite Drugo ili Elektromagnet prema postavkama
odabranima u funkciji Čarobnjak za pristajanje.
Odaberite Napredno podešavanje > Toler. pogr. pri
podeš..
Postavite kormilo u sredinu, otpustite kontrolu kormila i
odaberite Početak.
Odaberite Podesi.
Položaj kormila pomiče se od +5 ° do -5 ° svaki put kada
odaberete Podesi, a pogonska jedinica prema tome okreće
kormilo.
Nakon zaustavljanja pogonske jedinice 30 sekundi
promatrajte polja Pogr. kormila i Napajanje pog.jedinice.
• Ako se vrijednosti u polju Napajanje pog.jedinice
mijenjaju, tolerancija pogreške postavljena je prenisko.
• Ako je vrijednost u polju Napajanje pog.jedinice stalna na
0 %, ali se u polju Pogr. kormila prikazuju stupnjevi
pogreške 1 % ili više, tolerancija pogreške postavljena je
previsoko.
• Idealna konfiguracija tolerancije pogreške drži vrijednosti u
polju Pogr. kormila na približno 0,5 %, dok vrijednost u
polju Napajanje pog.jedinice 30 ili više sekundi iznosi 0 %.
Prema potrebi odaberite opciju:
• Ako je tolerancija pogreške pogonske jedince postavljena
prenisko, odaberite Podesi, povećajte je i ponovite korake
od 3 do 6.
• Ako je tolerancija pogreške pogonske jedince postavljena
previsoko, odaberite Podesi, smanjite je i ponovite korake
od 3 do 6.
Nakon što ste ispravno podesili toleranciju pogreške
pogonske jedinice odaberite Natrag.
Dodatak
Dijagrami za povezivanje s NMEA 0183 mrežom
4 Po potrebi odaberite Podesi.
5 Odaberite opciju:
• Ako je brzina pogonske jedince premala, povećajte je i
ponovite korak 3.
• Ako je brzina pogonske jedince prevelika, smanjite je i
ponovite korak 3.
6 Nakon ispravnog podešavanja brzine pogonske jedinice
odaberite Gotovo.
Podešavanje tolerancije pogreške postojeće pogonske
jedinice
Ako pogonsku jedinicu niste kupili od tvrtke Garmin, toleranciju
pogreške po potrebi možete podesiti na ovoj postojećoj
pogonskoj jedinici.
Tolerancija pogreške pogonske jedinice određuje razinu
pogreške koju će autopilot dozvoliti prije prilagođavanja
pogonske jedinice.
Ako toleranciju pogreške postavite prenisko, pogonska jedinica
reagirat će i na najmanje odstupanje od kursa. To može
uzrokovati teži rad pogonske jedinice i ubrzano potrošiti
akumulator.
Ako toleranciju pogreške postavite previsoko, pogonska jedinica
neće reagirati dok odstupanje od kursa ne postane značajno. To
može uzrokovati nepouzdano držanje smjera i dovesti do
nepotrebnih korekcija kursa.
Ovi dijagrami ožičenja primjeri su različitih situacija u kojim se
možete zateći prilikom povezivanja NMEA 0183 uređaja i
kontrole kormila.
Preporuke za povezivanje uređaja NMEA 0183
• Upute za montažu koje ste dobili s vašim uređajem koji
podržava NMEA 0183 trebaju uključivati informacije pomoću
kojih ćete prepoznati žice za odašiljanje (Tx) i prijem (Rx) A
(+) i B (-).
• Kada priključujete uređaje NMEA 0183 s dvije žice za
odašiljanje i dvije prijemne žice, nije nužno da se sabirnica
uređaja NMEA 2000 i uređaj NMEA 0183 priključuju na
zajedničko uzemljenje.
• Kada priključujete uređaj NMEA 0183 sa samo jednom žicom
za odašiljanje (Tx) ili jednom prijemnom žicom (Rx), sabirnica
uređaja NMEA 2000 i uređaj NMEA 0183 moraju se priključiti
na zajedničko uzemljenje.
13
Dvosmjerna NMEA 0183 komunikacija
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 mreža (napaja kontrolu kormila)
Izvor napajanja od 12 Vdc
Kontrola kormila
NMEA Uređaj kompatibilan s 0183 standardom
Žica Boja žica kontrole kormila – NMEA Funkcija žice uređaja
funkcija
kompatibilnog s 0183
standardom
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Smo jedna žica za odašiljanje
Ako vaš uređaj kompatibilan sa standardom NMEA 0183 ima
samo jednu žicu za odašiljanje (Tx), mora biti spojen sa
smeđom žicom (Rx/A) kontrole kormila, a zelena žica (Rx/B)
kontrole kormila mora biti spojena na NMEA 0183 uzemljenje.
N/A
Napajanje
N/A
NMEA 0183 uzemljenje
Plava – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Bijela – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Smeđa – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Zelena – Rx/B (-)
Tx/B (-)
NAPOMENA: Kada priključujete NMEA 0183 uređaje s dvije
žice za odašiljanje i dvije prijemne žice, nije nužno da se NMEA
2000 sabirnica i NMEA 0183 uređaj priključuju na zajedničko
uzemljenje.
Smo jedna prijemna žica
Ako vaš uređaj kompatibilan sa standardom NMEA 0183 ima
samo jednu prijemnu žicu (Rx), mora biti spojen s plavom žicom
(Tx/A) kontrole kormila, a bijela žica (Tx/B) kontrole kormila ne
smije se s ničim spajati.
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 mreža (napaja kontrolu kormila)
Izvor napajanja od 12 Vdc
Kontrola kormila
NMEA Uređaj kompatibilan s 0183 standardom
Žica Boja žica kontrole kormila –
funkcija
Ê
Ë
Ì
Í
Î
NMEA Funkcija žice uređaja
kompatibilnog s 0183
standardom
N/A
Napajanje
Zelena – Rx/B (-) (spaja se na
NMEA 0183 uzemljenje)
NMEA 0183 uzemljenje
Plava – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Bijela – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Smeđa – Rx/A (+)
Tx/A (+)
NAPOMENA: Kada priključujete NMEA 0183 uređaj sa samo
jednom žicom za odašiljanje (Tx), NMEA 2000 sabirnica i NMEA
0183 uređaj moraju se priključiti na zajedničko uzemljenje.
Specifikacije
CCU jedinica
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 mreža (napaja kontrolu kormila)
Izvor napajanja od 12 Vdc
Kontrola kormila
NMEA Uređaj kompatibilan s 0183 standardom
Žica Boja žica kontrole kormila –
funkcija
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
NMEA Funkcija žice uređaja
kompatibilnog s 0183
standardom
Mjere
Dimenzije (D × Š × V)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 × 2 in)
Težina
200 g (7 oz)
Temperaturni raspon
Od -15° do 70°C (od 5° do 158°F)
Materijal
Potpuno zabrtvljena plastika visoke
otpornosti
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
Duljina kabela CCU jedinice
5 m (16 ft)
NMEA 2000 ulazni napon
Od 9 do 16 V DC
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30
minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
ECU jedinica
Specifikacija
Mjere
Dimenzije (Š × V × D)
168 × 117 × 51 mm (6,6 × 4,6 × 2 in)
Težina
680 g (24 oz)
Temperaturni raspon
Od -15° do 60°C (od 5° do 140°F)
Materijal
Potpuno zabrtvljena aluminijska
slitina visoke otpornosti
N/A
Napajanje
N/A
NMEA 0183 uzemljenje
Plava – Tx/A (+)
Rx
Bijela – nespojena
N/A
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
Smeđa – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Duljina kabela napajanja
2,7 m (9 ft)
Zelena – Rx/B (-)
Tx/B (-)
Ulazni napon
Od 11,5 do 30 Vdc
Osigurač
40 A, s plosnatim kontaktima
NAPOMENA: Kada priključujete NMEA 0183 uređaj sa samo
jednom prijemnom žicom (Rx), NMEA 2000 sabirnica i NMEA
0183 uređaj moraju se priključiti na zajedničko uzemljenje.
14
Specifikacija
Specifikacija
Mjere
Kontrola kormila
Potrošnja energije
1 A (bez pogonske jedinice)
Tip
PGN
Odašiljanje i
prijem
059392 ISO potvrda
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30
minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
Opis
059904 ISO zahtjev
Kontrola kormila
060928 ISO upućivanje reklamacije
Specifikacija
126208 NMEA – naredba / zahtjev / funkcija
potvrđivanja grupe
Mjere
Dimenzije bez zaklona za sunce (V 110 x 115 x 30 mm (4,33 x 4,53 x
× Š × D)
1,18 in)
Dimenzije sa zaklonom za sunce
(V × Š × D)
115 x 120 x 35,5 mm (4,53 x 4,72
x 1,40 in)
Težina bez zaklona za sunce
247 g (8,71 oz)
Težina sa zaklonom za sunce
283 g (9,98 oz)
Temperaturni raspon
Od -15° do 70°C (od 5° do 158°F)
Sigurna udaljenost od kompasa
209 mm (8,25 inča)
Materijal
Kućište: Potpuno zabrtvljeni
polikarbonat
Objektiv: Staklo s premazom
protiv odbljesaka
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
Potrošnja energije
Maksimalno 2,5 W
Maksimalan napon jedinice
32 Vdc
NMEA 2000 ulazni napon
Od 9 do 16 Vdc
NMEA 2000 (LEN)
6 (300 mA pri 9 Vdc)
126464 Odašiljanje / prijem funkcije grupe PGN
popisa
126996 Podaci o proizvodu
Samo
odašiljanje
128259 Brzina kroz vodu
129025 Položaj – brzo ažuriranje
129026 COG i SOG – brzo ažuriranje
129283 Pogreška unakrsnog traga
129284 Navigacijski podaci
129540 Vidljivi GNSS sateliti
130306 Podaci o vjetru
Samo prijem
127245 Podaci o kormilu
127250 Smjer plovila
127488 Parametri motora – brzo ažuriranje
128259 Brzina kroz vodu
129025 Položaj – brzo ažuriranje
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30
minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
129029 Podaci o GNSS položaju
129283 Pogreška unakrsnog traga
129284 Navigacijski podaci
Alarm
129285 Navigacija – podaci o ruti/točki
Specifikacija
Mjere
Dimenzije (D × promjer)
23 × 25 mm (29/32 × 1 in)
Težina
68 g (2,4 oz)
Temperaturni raspon
Od -15° do 60°C (od 5° do 140°F)
Duljina kabela
3,0 m (10 ft)
130306 Podaci o vjetru
130576 Status malog plovila
NMEA 0183 – informacije
Kada je povezan s opcionalnim uređajem kompatibilnim s
NMEA 0183, autopilot koristi sljedeće NMEA 0183 poruke.
NMEA 2000 PGN – informacije
Tip
Poruka
CCU
Odašiljanje
hdg
Tip
PGN
Prijem
wpl
Odašiljanje i
prijem
059392 ISO potvrda
gga
059904 ISO zahtjev
gsa
060928 ISO upućivanje reklamacije
gsv
126208 NMEA: Naredba / zahtjev / funkcija
potvrđivanja grupe
rmc
126464 Odašiljanje / prijem funkcije grupe PGN
popisa
bwc
Opis
126996 Podaci o proizvodu
127257 Odašiljanje/prijem podataka o položaju
127251 Odašiljanje/prijem brzine okretanja
Samo odašiljanje
127245 Podaci o kormilu
Samo odašiljanje
127250 Smjer plovila
Samo prijem
127245 Podaci o kormilu
Samo prijem
127258 Magnetska varijacija
grme
bod
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
127488 Parametri motora: Brzo ažuriranje
128259 Brzina kroz vodu
129025 Položaj: Brzo ažuriranje
129026 COG i SOG: Brzo ažuriranje
129283 Pogreška unakrsnog traga
129284 Navigacijski podaci
130306 Podaci o vjetru
15
Poruke o pogreškama i upozorenja
Poruka o pogrešci
Uzrok
Nizak napon
kontrolne jedinice
ECU
Napon napajanja pumpe • Oglašava se alarm u
pao je ispod 10 Vdc
trajanju od
dulje od 6 sekundi.
5 sekundi
• Normalno nastavlja
s radom
Autopilot ne prima
navigacijske
podatke. Autopilot
drži smjer.
Autopilot više ne prima • Oglašava se alarm u
valjane navigacijske
trajanju od
podatke prilikom
5 sekundi
izvođenja manevra Ruta • Autopilot prelazi na
do.
držanje smjera
Ova se poruka također
prikazuje ako se
navigacija zaustavi na
ploteru prije deaktivacije
autopilota.
Izgubljena veza s
autopilotom
Kontrola kormila izgubila N/A
je vezu s CCU
jedinicom.
Podaci o vjetru su
izgubljeni (samo za
jedrilice)
Autopilot više ne prima • Oglašava se alarm u
valjane podatke o vjetru.
trajanju od
5 sekundi
• Autopilot prelazi na
držanje smjera
Nizak napon
napajanja sustava
GHC™
Napon napajanja pao je N/A
ispod vrijednosti
određene u izborniku
alarma za nizak napon.
Pogreška: visok
napon u kontrolnoj
jedinici ECU
Napon napajanja pumpe • Oglašava se alarm u
povećao se na više od
trajanju od
33,5 Vdc.
5 sekundi
• ECU jedinica se
isključuje
Pogreška: napon u
kontrolnoj jedinici
ECU je naglo pao
Napon u kontrolnoj
jedinici ECU naglo je
pao ispod 7,0 Vdc.
Pogreška: visoka
temperatura u
kontrolnoj jedinici
ECU
Temperatura u
kontrolnoj jedinici ECU
porasla je na više od
100 °C (212 °F).
Pogreška:
Istekla je komunikacija
komunikacija između između CCU jedinice i
kontrolnih jedinica
pumpe.
ECU i CCU je
prekinuta (kada je
aktiviran autopilot)
Reakcija autopilota
• Oglašava se alarm u
trajanju od
5 sekundi
• Pogreška nestaje
kada se napon ECU
jedinice poveća na
više od 7,3 Vdc.
• Oglašava se alarm u
trajanju od
5 sekundi
• ECU jedinica se
isključuje
• Kontrola kormila
oglašava zvučni
signal i autopilot
prelazi u stanje
mirovanja.
Detaljne konfiguracijske postavke
Iako se konfiguracija obično izvodi automatski pomoću
čarobnjaka, za precizno podešavanje autopilota možete ručno
podesiti sve postavke.
Napredne konfiguracijske postavke dostupne su samo kada se
koristi Stručni način rada (Omogućavanje stručnog načina rada).
Korisničke postavke dostupne su tijekom normalnog rada
autopilota. Dodatne informacije potražite u odjeljku o
konfiguriranju u korisničkom priručniku priloženom uz vaš
autopilot.
NAPOMENA: Ovisno o konfiguraciji autopilota, određene se
postavke možda neće prikazati.
NAPOMENA: Na gliseru je prilikom svake izmjene postavke
Izvor brzine prije postupka preciznog podešavanja potrebno
pregledati postavke Potvrdi tahometar, Nis. ogr. o/min, Vis. ogr.
o/min, O/min klizanja, Brzina klizanja ili Maksimalna brzina ako
je to primjenjivo (Izvođenje postupka Samopodešavanje).
16
Postavke podešavanja autopilota
Za otvaranje općih postavki podešavanja autopilota odaberite
Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo post. autopilota.
Limitator ubrzanja: Omogućuje ograničavanje brzine okreta
kada je aktiviran autopilot. Povećanjem postotka brzina
okreta se smanjuje, a smanjenjem postotka brzina okreta se
povećava.
Postavke izvora brzine
NAPOMENA: Postavke izvora brzine dostupne su samo za
glisere.
Za otvaranje postavki izvora brzine odaberite Izbornik >
Postavljanje > Zastupnikovo post. autopilota > Postavljanje
izvora brzine.
Izvor brzine: Omogućuje odabir izvora brzine.
Potvrdi tahometar: Omogućuje usporedbu očitanja o/min na
kontroli kormila pomoću tahometara na ploči s instrumentima
na plovilu.
O/min klizanja: Omogućuje prilagođavanje očitanja o/min na
kontroli kormila u trenutku prijelaza plovila s deplasmanske
na brzinu klizanja. Ako se vrijednost ne podudara s
vrijednosti na kontroli kormila, možete je podesiti.
Brzina klizanja: Omogućuje podešavanje brzine klizanja plovila.
Ako se vrijednost ne podudara s vrijednosti na kontroli
kormila, možete je podesiti.
Nis. ogr. o/min: Omogućuje podešavanje najmanje vrijednosti
o/min plovila. Ako se vrijednost ne podudara s vrijednosti na
kontroli kormila, možete je podesiti.
Vis. ogr. o/min: Omogućuje podešavanje najveće vrijednosti
o/min plovila. Ako se vrijednost ne podudara s vrijednosti na
kontroli kormila, možete je podesiti.
Maksimalna brzina: Omogućuje podešavanje maksimalne
brzine plovila. Ako se vrijednost ne podudara s vrijednosti na
kontroli kormila, možete je podesiti.
Postavke osjetljivosti kormila
NAPOMENA: Ako postavite previsoku ili prenisku vrijednost
osjetljivosti, autopilot bi mogao biti prekomjerno aktivan i
opetovano pokušavati prilagoditi smjer na najmanje odstupanje.
Prekomjerno aktivan autopilot može uzrokovati trošenje pumpe i
energije iz akumulatora brže nego što je to uobičajeno.
Odaberite Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo post.
autopilota > Osjetljivost kormila.
NAPOMENA: Ove se postavke odnose samo na jedrilice,
glisere s deplasmanskim trupom i glisere čiji je izvor brzine
postavljen na vrijednost Ništa.
Osjetljivost: Omogućuje prilagođavanje preciznosti kojom
kormilo drži smjer i izvodi okrete.
Osjetljivost mjerača: Omogućuje prilagođavanje preciznosti
kojom kormilo ispravlja prekoračenje kuta okreta. Ako
postavite prenisku vrijednost, autopilot može prekoračiti kut
okreta prilikom izvođenja diferencijalnog okreta u odnosu na
izvorni okret.
NAPOMENA: Ove se postavke odnose samo na glisere s
gliserskim trupom čiji je izvor brzine postavljen na vrijednost
Tahom. – NMEA 2000 ili vlasn. ili GPS.
Mala brzina: Omogućuje prilagođavanje osjetljivosti kormila za
male brzine. Ova se postavka primjenjuje kada plovilo plovi
brzinom manjom od brzine klizanja.
Brojač male brzine: Omogućuje prilagođavanje osjetljivosti
kormila na diferencijalne vrijednosti za male brzine. Ova se
postavka primjenjuje kada plovilo plovi brzinom manjom od
brzine klizanja.
Velika brzina: Omogućuje prilagođavanje osjetljivosti kormila za
velike brzine. Ova se postavka primjenjuje kada plovilo plovi
brzinom većom od brzine klizanja.
Brojač velike brzine: Omogućuje prilagođavanje osjetljivosti
kormila na diferencijalne vrijednosti za velike brzine. Ova se
postavka primjenjuje kada plovilo plovi brzinom većom od
brzine klizanja.
Postavke sustava upravljanja
Za otvaranje postavki sustava upravljanja odaberite Izbornik >
Postavljanje > Zastupnikovo post. autopilota > Postavljanje
sustava upravlj..
Potvrdi smjer upravlj.: Omogućuje postavljanje smjera u kojem
se kormilo mora okrenuti za okretanje plovila ulijevo i udesno.
Po potrebi možete ispitati i okrenuti smjer upravljanja.
Postavke senzora na kormilu
NAPOMENA: Postavke senzora na kormilu dostupne su samo
kada je senzor na kormilu povezan s autopilotom.
Za otvaranje postavki senzora na kormilu odaberite Izbornik >
Postavljanje > Zastupnikovo post. autopilota > Postavljanje
sustava upravlj. > Postavljanje senzora na kormilu.
Maksimalni kut ulijevo: Omogućuje unos kuta pri kojem se
kormilo najviše okreće ulijevo.
Maksimalni kut udesno: Omogućuje unos kuta pri kojem se
kormilo najviše okreće udesno.
Kalibrir.senz.na korm.: Pokreće postupak određivanja
maksimalnog raspona kretanja kormila i kalibrira senzor za
položaj kormila. Ako tijekom kalibracije dođe do pogreške,
postoji vjerojatnost da je senzor za položaj kormila dosegnuo
ograničenje. Senzor možda nije ispravno montiran. Ako se
problem ne otkloni, pogrešku možete zaobići okretanjem
kormila na najdalji položaj za koji se ne dojavljuje pogreška.
Kalibriraj sred. kormila: Pokreće postupak određivanja sredine
kormila. Ovu kalibraciju možete koristiti ako se indikator
položaja kormila na zaslonu ne podudara sa stvarnom
sredinom kormila na plovilu.
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.
• Idite na http://my.garmin.com.
• Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.
Kontaktiranje službe za korisničku podršku tvrtke
Garmin
• Idite na www.garmin.com/support i pritisnite Contact
Support za podršku unutar države.
• U SAD-u nazovite (913) 397.8200 ili (800) 800.1020.
• U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 2380000.
• U Europi nazovite +44 (0) 870.8501241.
17
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. GHP™, GHC™, Reactor™ i Shadow Drive™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd.
ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 i logotip NMEA 2000 trgovački su znakovi nacionalnog udruženja za pomorsku elektroniku (National Marine Electronics Association).
®
®
© 2015 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising