Garmin | GHP Reactor™ Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ | Garmin GHP Reactor™ Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ Upute za instalaciju

Garmin GHP Reactor™ Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ Upute za instalaciju
GHP™ Reactor za
"steer-by-wire" sustave
• Nastavak za bušilicu za izrezivanje rupa veličine 90 mm
(3,5 in) za ubodnu pilu ili sabljasta pila
• Kliješta za rezanje žica i krimpanje
• Križni i ravni odvijači
• Vezice za kabele
• Vodootporni priključci za žice (matice za žicu) ili
termoskupljajuće cijevi i pištolj na vrući zrak
• Brtvilo za plovila
• Prijenosni ili ručni kompas (za testiranje magnetskih smetnji)
• Mazivo protiv habanja (nije obavezno)
NAPOMENA: Vijci za montiranje isporučuju se s glavnim
komponentama sustava autopilota. Ako isporučeni vijci ne
odgovaraju površini za montiranje, morate nabaviti
odgovarajuće vijke.
Preporuke za montiranje i povezivanje
Upute za instalaciju
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom.
Autopilot je alat koji poboljšava mogućnost upravljanja plovilom.
No on vas ne oslobađa odgovornosti da plovilom upravljate na
siguran način. Izbjegavajte navigacijske opasnosti i nikad ne
ostavljajte kormilo bez nadzora.
Uvijek budite spremni brzo preuzeti ručnu kontrolu nad plovilom.
Upoznajte se s radom autopilota na mirnoj otvorenoj vodi bez
opasnosti.
Budite oprezni kad koristite autopilot u blizini opasnih elemenata
u vodi poput dokova, stupova i drugih plovila.
OPREZ
Tijekom korištenja čuvajte se vrućeg motora i elektromagnetskih
komponenti, kao i prignječenja pomičnim dijelovima.
Ako ovu opremu ne instalirate i održavate u skladu s ovim
uputama, može doći do štete ili ozljeda.
OBAVIJEST
Kako bi se izbjegla oštećenja plovila, sustav autopilota treba
montirati kvalificirani montažer nautičkih uređaja. Za propisnu
montažu potrebno je specifično znanje o komponentama
hidrauličkog upravljanja i nautičkim električnim sustavima.
Priprema za montažu
Sustav autopilota sastoji se od više komponenti. Prije nego što
započnete s montiranjem proučite sve preporuke za montiranje
komponenti i povezivanje. Kako biste ispravno isplanirali
montažu na svoje plovilo, morate biti upoznati sa zajedničkim
radom komponenti.
Proučite nacrte (Nacrt kabela za napajanje i prijenos podataka)
kako biste bolje razumjeli preporuke za montiranje i povezivanje.
Za vrijeme planiranja montaže sve komponente postavite na
plovilo kako biste bili sigurni da kabelima možete dosegnuti
svaku komponentu. Ako bude potrebno, produžni kabeli
(prodaju se odvojeno) za različite komponente dostupni su kod
Garmin zastupnika ili na web-mjestu www.garmin.com.
Za registraciju komponenti i ostvarivanje prava iz jamstva
zabilježite serijske brojeve svih komponenti.
®
Potrebni alati
• Zaštitne naočale
• Bušilica i nastavci za bušenje
Siječanj 2015
Komponente autopilota napajaju se i međusobno se povezuju
pomoću isporučenih kabela. Prije montiranja ili povezivanja bilo
koje komponente, pazite da odgovarajući kabeli mogu dosegnuti
komponente te da se svaka komponenta nalazi na prikladnom
mjestu.
Preporuke za montiranje kontrole kormila
OBAVIJEST
Ovaj se uređaj treba montirati na lokaciji koja nije izložena
ekstremnim temperaturama ili uvjetima. Temperaturni raspon
ovog uređaja naveden je u specifikacijama proizvoda. Dulje
izlaganje temperaturama izvan navedenog temperaturnog
raspona tijekom skladištenja ili upotrebe može uzrokovati kvar
uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana ekstremnom
temperaturom i povezane posljedice.
Površina za montažu mora biti ravna kako bi se izbjeglo
oštećivanje uređaja prilikom montaže.
Pomoću priloženog alata i šablone možete montirati uređaj na
upravljačku ploču. Ako želite montirati uređaj na drugi način tako
da bude položen u ravnini s upravljačkom pločom, morate kupiti
komplet za ležeću montažu (preporučuje se profesionalna
montaža) od vašeg zastupnika tvrtke Garmin.
Kada odabirete mjesto za montažu, uzmite u obzir sljedeće
preporuke.
• Mjesto montaže treba biti u razini pogleda ili ispod nje kako
biste imali optimalan pregled dok upravljate svojim plovilom.
• Mjesto montaže mora omogućiti jednostavan pristup tipkama
na uređaju.
• Površina mjesta montaže mora biti dovoljno čvrsta za težinu
uređaja i štititi ga od pretjeranih vibracija i udaraca.
• Kako magnetski kompas ne bi ometao uređaj, ne smijete ga
postaviti na lokaciju koja je magnetskom kompasu bliža od
sigurne udaljenosti od kompasa navedene u specifikacijama
proizvoda.
• Područje iza površine mjesta montaže mora imati dovoljno
mjesta za provođenje i priključivanje kabela.
Preporuke za povezivanje kontrole kormila
• Kontrola kormila mora se povezati s NMEA 2000 mrežom.
• Dodatni NMEA 0183 uređaji poput senzora vjetra, senzora
brzine kroz vodu ili GPS uređaja mogu se povezati s
kontrolom kormila pomoću kabela za prijenos podataka
(Preporuke za povezivanje uređaja NMEA 0183).
®
®
Preporuke za montiranje i povezivanje CCU jedinice
• CCU jedinica osnovni je senzor sustava autopilota iz serije
GHP Reactor za "steer-by-wire" sustave Radi postizanja
optimalnih performansi uzmite u obzir ove preporuke prilikom
odabira mjesta za montiranje.
◦ Pomoću ručnog kompasa izmjerite magnetske smetnje na
mjestu na kojem ćete montirati CCU jedinicu.
Tiskano u Tajvanu
190-01766-86_0A
Ako se igla magnetskog kompasa pomiče kada se
nalazite na mjestu na kojem želite montirati CCU jedinicu,
prisutne su magnetske smetnje. Morate odabrati drugo
mjesto i ponoviti test.
◦ Radi postizanja optimalnih performansi CCU jedinicu
montirajte na čvrstoj podlozi.
◦ Iako CCU jedinicu na plovilu možete montirati u bilo kojem
smjeru, ako pratite sve sljedeće preporuke prilikom
odabira mjesta montiranja, u postupku postavljanja
uređaja možete izbjeći određivanje sjevera (nije
obavezno).
◦ Priključci na CCU jedinici moraju biti okrenuti prema
pramcu.
◦ Podnožje CCU jedinice mora biti okomito na os visine i
nagiba plovila.
◦ CCU jedinica mora biti postavljena blizu središta
rotacije plovila, malo prema prednjoj strani, ako je
potrebno.
• CCU kabel povezuje CCU jedinicu i upravljački sustav i dug
je 3 m (9 ft).
◦ Ako CCU jedinicu ne možete montirati u krugu od 3 m
(9 ft) od upravljačkog sustava, zamjenski i produžni kabeli
dostupni su kod Garmin zastupnika ili na web-mjestu
www.garmin.com.
◦ Ovaj se kabel ne smije rezati.
Pronalaženje najboljeg mjesta za montiranje
1 Napravite popis svih prikladnih mjesta za montiranje CCU
jedinice na kojima u krugu od 60 cm (2 ft) nema željeza,
magneta ili visokonaponskih žica.
Veliki magneti kao što su, na primjer, magneti subwoofera,
trebali bi se nalaziti na udaljenosti od najmanje 1,5 m (5 ft) od
mjesta za montiranje.
2 Odredite središte rotacije plovila i izmjerite udaljenost između
središta rotacije i svakog prikladnog mjesta koje ste zapisali u
koraku 1.
3 Odaberite mjesto koje je najbliže središtu rotacije.
Ako se više mjesta nalazi na približno istoj udaljenosti od
središta rotacije, odaberite ono koje bolje zadovoljava ove
preporuke.
• Najbolje je mjesto ono koje je najbliže središnjoj liniji
plovila.
• Najbolje se mjesto nalazi što niže u plovilu.
• Najbolje se mjesto nalazi malo prema prednjoj strani
plovila.
Preporuke za montiranje i povezivanje alarma
• Alarm montirajte blizu glavnog kormila.
• Alarm se može montirati ispod ploče s instrumentima.
• Kabeli alarma se po potrebi mogu produljiti kabelima
dimenzija 0,08 mm2 (28 AWG).
Preporuke za povezivanje s NMEA 2000 mrežom
• CCU jedinica i kontrola kormila moraju se povezati s NMEA
2000 mrežom.
• Ako vaše plovilo nije opremljeno NMEA 2000 mrežom,
možete je napraviti pomoću isporučenih NMEA 2000 kabela i
priključaka (Izrada NMEA 2000 mreže za sustav autopilota).
• Za korištenje naprednih funkcija autopilota dodatni NMEA
2000 uređaji poput senzora vjetra, senzora za brzinu kroz
vodu ili GPS uređaji mogu se povezati sa NMEA 2000
mrežom.
Nacrt kabela za napajanje i prijenos podataka
UPOZORENJE
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
2
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu prouzročit će
gubitak jamstvenih prava.
Element Opis
À
Važne preporuke
Kontrola
kormila
Podatkovni
kabel za
kontrolu
kormila
Ovaj se kabel treba postaviti samo ako
autopilot povezujete s opcionalnim NMEA
0183 uređajima kao što je senzor vjetra,
senzor brzine kroz vodu ili GPS uređaj
(Preporuke za povezivanje uređaja NMEA
0183).
NMEA 2000
kabel
napajanja
Ovaj kabel potrebno je postaviti samo ako
izrađujete NMEA 2000 mrežu. Nemojte
postavljati ovaj kabel ako na plovilu imate
postojeću NMEA 2000 mrežu.
NMEA 2000 kabel napajanja mora biti
priključen u izvor napajanja s naponom od 9
do 16 Vdc.
Ã
NMEA 2000
mreža
Kontrola kormila i CCU jedinica moraju biti
povezani s NMEA 2000 mrežom pomoću
priloženih T-priključaka (Preporuke za
povezivanje s NMEA 2000 mrežom).
Ako na plovilu nema postojeće NMEA 2000
mreže, možete je sami izraditi pomoću
priloženih kabela i priključaka (Izrada NMEA
2000 mreže za sustav autopilota).
Ä
CCU jedinica
CCU jedinica može se montirati na
lokacijama blizu sredine plovila koje nisu
pod vodom, i to u bilo kojoj orijentaciji
(Preporuke za montiranje i povezivanje CCU
jedinice).
CCU jedinica mora se nalaziti podalje od
izvora elektromagnetskih smetnji.
Å
Povezivanje s
motorom
CCU jedinica povezuje se s motorom
izravno ili putem adaptera. Dodatne upute
isporučuju se s adapterom (ako se može
primijeniti).
Æ
Alarm
Alarm oglašava zvučna upozorenja iz
sustava autopilota i treba se postaviti u
blizini kontrole kormila (Montiranje alarma).
Á
Â
Postupak montaže
OPREZ
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
Nakon što ste isplanirali montažu autopilota na svoje plovilo i
zadovoljili sve uvjete montaže i ožičenja koji ovise o
posebnostima montiranja, možete započeti s montiranjem i
povezivanjem komponenti.
Montiranje kontrole kormila
Kontrolu kormila ugradite na ploču s instrumentima blizu kormila
i povežite je s NMEA 2000 mrežom.
Za korištenje naprednih funkcija autopilota dodatni uređaji
kompatibilni sa NMEA 2000 ili NMEA 0183 mrežama kao što su
senzori vjetra, senzori brzine na vodi ili GPS uređaji mogu se
povezati s NMEA 2000 mrežom ili s kontrolom kormila povezati
putem NMEA 0183 mreže.
Montiranje kontrole kormila
OBAVIJEST
Ako uređaj montirate na stakloplastiku, pri bušenju četiri probne
rupe preporučuje se korištenje nastavka za bušenje kojim se
gornji dio rupe proširuje radi upuštanja glave vijka samo do
gornjeg sloja gelcoata. Time se sprječavaju napukline u sloju
gelcoata prilikom pritezanja vijaka.
Prilikom pritezanja u stakloplastici vijci od nehrđajućeg čelika
mogu se spojiti i previše stegnuti. Garmin preporučuje primjenu
maziva protiv habanja na vijke prije korištenja.
Prije montiranja kontrole kormila odaberite mjesto montaže
(Preporuke za montiranje kontrole kormila).
1 Obrežite šablonu za ugradbenu montažu i pazite da
odgovara odabranom mjestu za montiranje.
Šablona za ugradbenu montažu nalazi se u kutiji s kontrolom
kormila.
2 Pričvrstite šablonu na odabrano mjesto za montiranje.
3 Ako rupu namjeravate izrezati sabljastom ili ubodnom pilom
umjesto nastavkom za bušilicu za izrezivanje rupa veličine
90 mm (3,5 in), upotrijebite svrdlo za bušilicu veličine 10 mm
(3/8 in) i izbušite početnu rupu iz koje ćete početi rezati
površinu za montažu.
4 Ubodnom ili sabljastom pilom izrežite površinu za montiranje
s unutrašnje strane isprekidane linije označene na šabloni.
5 Po potrebi, pomoću turpije ili brusnog papira prilagodite
veličinu izrezane šablone.
6 Postavite kontrolu kormila u izrezani otvor kako biste
provjerili jesu li četiri rupe za montiranje na šabloni na pravim
mjestima.
7 Ako rupe za montiranje nisu na pravim mjestima, označite
prava mjesta za njih.
8 Izvadite kontrolu kormila iz izrezanog otvora.
9 Izbušite četiri početne rupe veličine 2,8 mm (7/64 in).
Ako kontrolu kormila montirate u stakloplastiku, upotrijebite
nastavak za bušenje kojim se gornji dio rupe proširuje kao
što je navedeno u uputama.
10 Uklonite ostatak šablone.
11 Postavite isporučenu brtvu na stražnju stranu uređaja.
Kako biste spriječili curenje iza ploče s instrumentima, na
brtvu možete nanijeti brodsko sredstvo za brtvljenje (nije
obavezno).
12 Postavite kontrolu kormila u izrezani otvor.
13 Pričvrstite kontrolu kormila za površinu za montiranje pomoću
priloženih vijaka.
Ako kontrolu kormila montirate u stakloplastiku, upotrijebite
mazivo protiv habanja kao što je navedeno u uputama.
14 Postavite ukrasnu masku À na mjesto.
Montiranje CCU jedinice
1 Odaberite lokaciju za montažu.
2 Koristeći CCU jedinicu kao šablonu, označite dva mjesta za
uvodne rupe na površini za montažu.
3 Pomoću svrdla veličine 3 mm (1/8 in) probušite probne rupe.
4 Pomoću priloženih vijaka pričvrstite CCU jedinicu na površinu
za montažu.
Povezivanje CCU jedinice
1 Dovedite kraj CCU kabela s priključkom do priključka
upravljačkog sustava ili CAN sabirnice i spojite ih.
2 Dovedite ogoljene krajeve crvene i plave žice CCU kabela do
mjesta na koje namjeravate montirati alarm (Montiranje
alarma).
Ako je kabel prekratak, produljite odgovarajuće žice kabelima
dimenzija 0,08 mm2 (28 AWG).
Povezivanje s upravljačkim sustavom plovila
OBAVIJEST
Kabel upravljača za upravljanje nemojte priključivati na NMEA
2000 mrežu.
Za komunikaciju između upravljača za upravljanje i sustava
autopilota potrebna je CAN sabirnica. Provjerite je li CAN
sabirnica upravljača za upravljanje pod napajanjem i
terminirana. Ako je potrebno, obratite se proizvođaču plovila.
Kabel upravljača za upravljanje putem CAN sabirnice dozvoljava
sustavu autopilota komunikaciju s upravljačkim sustavom
plovila. Više informacija možete pronaći u uputama
isporučenima s CAN sabirnicom.
Ako je potrebno, za pomoć pri pronalaženju mjesta pristupa
upravljačkom sustavu obratite se proizvođaču plovila.
1 Pronađite mjesto pristupa upravljačkom sustavu svog plovila.
2 Kroz isporučenu CAN sabirnicu upravljača za upravljanje
spojite kabel upravljača za upravljanje CCU jedinice i
upravljački sustav.
NAPOMENA: Kabel upravljača za upravljanje po potrebi se
može produljiti pomoću NMEA 2000 produžnog kabela.
Montiranje alarma
Prije montiranja alarma odaberite mjesto montaže (Preporuke
za montiranje i povezivanje alarma).
1 Dovedite kabel alarma do ogoljenog kraja kabela CCU
jedinice.
Ako je kabel prekratak, produljite odgovarajuće žice kabelima
dimenzija 0,08 mm2 (28 AWG).
2 Spojite kabele prema tabeli u nastavku.
Boja žice alarma
Boja žice kabela CCU jedinice
Bijela (+)
Narančasta (+)
Crna (-)
Plava (-)
3 Zalemite i prekrijte sve ogoljene spojeve žica.
4 Učvrstite alarm vezicama za kabele ili drugim materijalima za
montiranje (ne isporučuju se).
3
NMEA 2000 mreža i komponente autopilota
OBAVIJEST
Ako na plovilu imate postojeću NMEA 2000 mrežu, trebala bi
već biti priključena na napajanje. NMEA 2000 kabel napajanja
nemojte priključivati na postojeću NMEA 2000 mrežu jer na
NMEA 2000 mrežu treba biti priključen samo jedan izvor
napajanja.
Kontrolu kormila i CCU jedinicu možete povezati putem
postojeće NMEA 2000 mreže. Ako na vašem plovilu ne postoji
NMEA 2000 mreža, svi dijelovi potrebni za njezinu izradu
isporučeni su sa sustavom autopilota (Izrada NMEA 2000 mreže
za sustav autopilota).
Za korištenje naprednih funkcija autopilota dodatni NMEA 2000
uređaji poput GPS uređaja mogu se povezati sa NMEA 2000
mrežom.
Ako niste upoznati s radom NMEA 2000 mreže, trebate pročitati
poglavlje "Osnove NMEA 2000 mreže" u priručniku Tehnički
dokument za NMEA 2000 proizvode. Za preuzimanje
dokumenta odaberite Priručnici na stranici proizvoda za vaš
uređaj na www.garmin.com.
Izrada NMEA 2000 mreže za sustav autopilota
OBAVIJEST
Ako postavljate priloženi NMEA 2000 kabel napajanja, morate
ga priključiti na sustav pokretanja plovila ili kroz drugi prekidač.
NMEA 2000 uređaji će istrošiti akumulator ako se NMEA 2000
kabel napajanja priključi izravno na akumulator.
2 Na mjestu na koje želite priključiti kontrolu kormila odspojite
jednu stranu NMEA 2000 T-priključka à s mreže.
3 Ako je potrebno, priključite kabel za produljivanje osnovnog
4
1 Spojite tri T-priključka À jedan uz drugi.
5
6
7
sklopa NMEA 2000 mreže (ne isporučuje se) na stranu
isključenog T-priključka kako biste proširili osnovni sklop
NMEA 2000 mreže.
Dodajte isporučeni T-priključak za kontrolu kormila osnovnom
sklopu NMEA 2000 mreže tako što ćete ga priključiti na
stranu isključenog T-priključka ili kabela za produljivanje
osnovnog sklopa.
Isporučeni spojni kabel Ä dovedite do kontrole kormila i
donje strane T-priključka koji ste dodali u koraku 4.
Ako je isporučeni spojni kabel prekratak, možete upotrijebiti
spojni kabel maksimalne duljine od 6 m (20 ft) (ne isporučuje
se).
Spojni kabel priključite na kontrolu kormila i T-priključak.
Za CCU jedinicu ponovite korake od 2 do 6.
Povezivanje dodatnih NMEA 2000 uređaja sa
sustavom autopilota
2 Priključite isporučeni NMEA 2000 kabel napajanja Á u izvor
napajanja s naponom od 9 do 12 Vdc  pomoću sklopke Ã.
3
4
5
6
Ako je moguće, kabel napajanja spojite s prekidačem za
pokretanje motora plovila ili ga provedite kroz linijski prekidač
(ne isporučuje se).
NAPOMENA: Pletena oklopna žica (ogoljena) NMEA 2000
kabela napajanja mora biti spojena na isto uzemljenje kao i
crna žica NMEA 2000 kabela napajanja.
NMEA 2000 kabel napajanja spojite s jednim T-priključkom.
Jedan isporučeni NMEA 2000 spojni kabel Ä spojite s jednim
T-priključkom i kontrolom kormila Å.
Drugi isporučeni NMEA 2000 spojni kabel spojite s
preostalim T-priključkom i CCU jedinicom Æ.
Spojite muški i ženski terminator Ç na svaki kraj spojenih Tpriključaka.
Priključivanje komponenti autopilota na postojeću NMEA
2000 mrežu
1 Odredite mjesto na kojem ćete kontrolu kormila À i CCU
jedinicu Á priključiti na osnovni sklop NMEA 2000 mreže Â.
Napredne funkcije autopilota možete koristiti ako priključite
dodatne uređaje kompatibilne sa NMEA 2000 standardom kao
što su senzor vjetra, senzor za brzinu kroz vodu ili GPS uređaji
na NMEA 2000 mrežu.
NAPOMENA: Dodatne uređaje koji nisu kompatibilni sa NMEA
2000 standardom možete povezati s kontrolom kormila putem
NMEA 0183 mreže (Preporuke za povezivanje uređaja NMEA
0183).
1 Priključite dodatni T-priključak (ne isporučuje se) na NMEA
2000 mrežu.
2 Slijedite upute isporučene s opcionalnim NMEA 2000
uređajem i spojite ga s T-priključkom.
Konfiguriranje autopilota
Autopilot se mora konfigurirati i podesiti prema dinamičnosti
plovila. Čarobnjak za pristajanje i Čarobnjak za test na moru na
kontroli kormila koriste se za konfiguriranje autopilota. Ovi vas
čarobnjaci vode kroz neophodne korake konfiguracije.
Čarobnjak za pristajanje
OBAVIJEST
Ako funkciju Čarobnjak za pristajanjepokrenete dok je plovilo na
suhom, pazite da se kormilo slobodno može okretati kako se
izbjegla oštećenja kormila ili drugih predmeta.
Funkciju Čarobnjak za pristajanje možete izvršiti i kada je plovilo
na suhom i kada je u vodi.
4
Ako je plovilo u vodi, mora biti nepomično dok ne dovršite
izvođenje funkcije čarobnjaka.
Pokretanje funkcije Čarobnjak za pristajanje
OBAVIJEST
Ako je vaše plovilo opremljeno servo upravljačkim sustavom,
uključite ga prije pokretanja funkcije Čarobnjak za pristajanje
kako biste izbjegli oštećenje upravljačkog sustava.
1 Uključite autopilot.
Prilikom prvog uključivanja autopilota pokrenut će se kratki
slijed za postavljanje.
2 Ako se funkcija Čarobnjak za pristajanje ne pokrene
automatski nakon dovršetka slijeda za postavljanje, odaberite
Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo post. autopilota >
Čarobnjaci > Čarobnjak za pristajanje.
Odaberite
vrstu plovila.
3
4 Testirajte smjer upravljanja (Testiranje smjera upravljanja).
5 Po potrebi odaberite izvor brzine (Odabir izvora brzine).
6 Po potrebi potvrdite tahometar (Potvrda tahometra).
7 Pregledajte rezultate funkcije Čarobnjak za pristajanje
(Pregledavanje rezultata funkcije Čarobnjak za pristajanje).
Testiranje smjera upravljanja
i .
1 Pri maloj brzini odaberite
Kada odaberete , kormilo bi trebalo promijeniti smjer
kretanja plovila ulijevo. Kada odaberete , kormilo bi trebalo
promijeniti smjer kretanja plovila udesno.
2 Odaberite Nastavak.
3 Odaberite opciju:
• Ako se za vrijeme testiranja plovilo okreće u ispravnom
smjeru, odaberite Da.
• Ako se za vrijeme testiranja plovilo okreće u pogrešnom
smjeru, odaberite Ne i ponovite korake od 1 do 3.
Odabir izvora brzine
Odaberite opciju:
• Ako ste spojili motor (ili motore) kompatibilne sa NMEA
2000 standardom na NMEA 2000 mrežu, odaberite
Tahom. – NMEA 2000 ili vlasn..
• Ako NMEA 2000 tahometar nije dostupan ili se ne može
iskoristiti, kao izvor brzine odaberite GPS.
• Ako kao izvor brzine niste spojili NMEA 2000 tahometar ili
GPS uređaj, odaberite Ništa.
NAPOMENA: Ako autopilot ne radi dobro kada je izvor
brzine postavljen na Ništa, tvrtka Garmin preporučuje
povezivanje tahometra putem NMEA 2000 mreže ili
korištenje GPS uređaja kao izvora podataka o brzini.
Potvrda tahometra
Ovaj se postupak ne pojavljuje kada je kao izvor brzine odabran
GPS ili Ništa.
S uključenim motorom (ili motorima) usporedite očitanja broja
okretaja u minuti na kontroli kormila s tahometrom (ili
tahometrima) na ploči s instrumentima na plovilu.
Ako se brojevi okretaja u minuti ne podudaraju, možda
postoji problem s NMEA 2000 izvorom brzine ili vezom.
Pregledavanje rezultata funkcije Čarobnjak za pristajanje
Na kontroli kormila prikazuju se vrijednosti koje ste odabrali
prilikom pokretanja funkcije Čarobnjak za pristajanje.
1 Pregledajte rezultate funkcije Čarobnjak za pristajanje.
2 Odaberite bilo koju netočnu vrijednost i odaberite Odaberi.
3 Ispravite vrijednost.
4 Za sve netočne vrijednosti ponovite korake od 2 do 3.
5 Kada završite s pregledavanjem vrijednosti, odaberite
Gotovo.
Čarobnjak za test na moru
Čarobnjak za test na moru konfigurira temeljne senzore
autopilota i izrazito je važno dovršiti čarobnjaka u uvjetima koji
su primjereni vašem plovilu.
Važne preporuke za Čarobnjak za test na moru
Čarobnjak za test na moru mora se dovršiti u mirnim vodama.
Obzirom da se ponašanje mirne vode mijenja ovisno o veličini i
obliku plovila, prije nego što pokrenete funkciju Čarobnjak za
test na moru, plovilo se mora nalaziti na odgovarajućoj lokaciji.
• U mirovanju ili izrazito polaganom kretanju plovilo se ne smije
ljuljati.
• Vjetar ne smije značajnije utjecati na plovilo.
Prilikom izvođenja funkcije Čarobnjak za test na moru uzmite u
obzir sljedeće preporuke.
• Težina na brodu mora ostati u ravnoteži. Prilikom izvođenja
bilo kojeg koraka funkcije Čarobnjak za test na moru nemojte
se kretati po plovilu.
Izvođenje funkcije Čarobnjak za test na moru
1 Odvezite plovilo na otvorene mirne vode.
2 Odaberite Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo post.
autopilota > Čarobnjaci > Čarobnjak za test na moru.
Po
potrebi konfigurirajte broj okretaja u minuti za glisiranje.
3
Ovaj se korak odnosi samo na glisere s gliserskim trupom čiji
je izvor brzine postavljen na vrijednost Tahom. – NMEA 2000
ili vlasn..
4 Po potrebi konfigurirajte brzinu glisiranja.
Ovaj se korak odnosi samo na glisere s gliserskim trupom čiji
je izvor brzine postavljen na vrijednost GPS.
5 Po potrebi konfigurirajte gornju granicu broja okretaja u
minuti.
Ovaj se korak odnosi samo na glisere čiji je izvor brzine
postavljen na vrijednost Tahom. – NMEA 2000 ili vlasn. ili
GPS.
6 Po potrebi konfigurirajte najveću brzinu.
Ovaj se korak odnosi samo na glisere čiji je izvor brzine
postavljen na vrijednost GPS.
7 Kalibriranje kompasa (Kalibracija kompasa).
8 Izvršite Samopodešavanje (Izvođenje postupka
Samopodešavanje).
9 Postavite sjever (Postavljanje sjevera) ako su dostupni
podaci o GPS smjeru ili postavite fino podešavanje smjera
(Postavljanje finog podešavanja smjera) ako podaci o GPS
smjeru nisu dostupni.
Kalibracija kompasa
1 Odaberite opciju:
• Ako ovaj postupak izvodite kao dio funkcije Čarobnjak za
test na moru, odaberite Početak.
• Ako ovaj postupak ne izvodite kao dio funkcije Čarobnjak
za test na moru, na zaslonu sa smjerom odaberite
Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo post.
autopilota > Postavljanje kompasa > Kalibracija
kompasa > Početak.
2 Slijedite upute na kontroli kormila dok kalibracija ne završi i
za vrijeme kalibracije pazite da je plovilo što mirnije i ravnije.
Za vrijeme kalibracije plovilo se ne smije naginjati.
3 Odaberite opciju:
• Ako je kalibracija bila uspješna, odaberite Gotovo.
• Ako kalibracija nije bila uspješna, odaberite Pokuš.pon. i
ponovite korake od 1 do 3.
Kada je kalibracija gotova, prikazuju se vrijednosti kalibracije.
Pomoću tih vrijednosti možete odrediti kvalitetu kalibracije.
5
Vrijednosti kalibracije kompasa
Po dovršetku kalibracije kompasa možete pregledati rezultate
prikazane na kontroli kormila i utvrditi uspješnost kalibracije.
Magnetsko okruženje: Pokazuje razinu izobličenja magnetskog
polja Zemlje na mjestu montaže.
• Vrijednost 100 znači da na mjestu montaže nema
magnetskih smetnji.
• Ako je ova vrijednost niska, možda ćete morati premjestiti
CCU jedinicu i ponovno kalibrirati kompas.
• Vrijednost 100 je idealna, ali nije neophodna za ispravan
rad autopilota. Ako je CCU jedinica montirana na
optimalno mjesto na plovilu, nastavite s konfiguriranjem
autopilota i kasnije ponovno procijenite rad.
Poravnanje plovila: Predstavlja ravninu plovila za vrijeme
kalibracije kompasa.
• Vrijednost 100 znači da je za vrijeme kalibracije kompasa
plovilo bilo u savršeno ravnom položaju.
• Ako je ova vrijednost niska, možda ćete morati ponovno
kalibrirati kompas.
Izvođenje postupka Samopodešavanje
Za ovaj je postupak potrebna duga traka otvorene vode.
1 Prilagodite regulator tako da se plovilo kreće uobičajenom
brzinom za krstarenje pri kojoj plovilo dobro odgovara na
kretanje kormila.
Odaberite
opciju:
2
• Ako ovaj postupak izvodite kao dio funkcije Čarobnjak za
test na moru, odaberite Početak.
• Ako ovaj postupak ne izvodite kao dio funkcije Čarobnjak
za test na moru, na zaslonu sa smjerom odaberite
Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo post.
autopilota > Podešavanje autopilota >
Samopodešavanje > Početak.
Dok je Samopodešavanje u tijeku, plovilo će se kretati cikcak.
Po
dovršetku postupka slijedite upute na zaslonu.
3
4 Odaberite opciju:
• Ako postupak Samopodešavanje nije bio uspješan, ali
niste postigli maksimalnu brzinu krstarenja, povećajte
brzinu i ponavljajte korake od 1 do 3 sve dok se postupak
Samopodešavanje uspješno ne dovrši.
• Ako postupak Samopodešavanje nije bio uspješan i
postigli ste maksimalnu brzinu krstarenja, smanjite brzinu
na početnu brzinu za postupak Samopodešavanje i
odaberite Alternativno samopodešavanje kako biste
započeli postupak alternativnog samopodešavanja.
Po dovršetku postupka Samopodešavanje prikazuju se
vrijednosti osjetljivosti. Pomoću tih vrijednosti možete odrediti
kvalitetu postupka Samopodešavanje.
Vrijednosti osjetljivosti samopodešavanja
Po dovršetku postupka samopodešavanja možete pregledati
vrijednosti osjetljivosti prikazane na kontroli kormila. Te
vrijednosti možete zabilježiti za usporedbu s drugim postupkom
samopodešavanja ili ako želite ručno prilagoditi vrijednosti
osjetljivosti (ne preporučuje se) (Podešavanje osjetljivosti
autopilota).
Osjetljivost: Određuje koliko čvrsto autopilot drži smjer i koliko
naglo skreće.
Osjetljivost mjerača: Određuje koliko snažno autopilot
prilagođava pretjerano okretanje kormila nakon skretanja.
Postavljanje sjevera
Za ovaj je postupak potrebna duga traka otvorene vode.
NAPOMENA: Ako ste prilikom montiranja CCU jedinice slijedili
preporuke, ovaj postupak možda nije potreban (Preporuke za
montiranje i povezivanje CCU jedinice).
6
Ovaj se postupak pojavljuje ako je autopilot spojen na dodatni
GPS uređaj (Povezivanje dodatnih NMEA 2000 uređaja sa
sustavom autopilota) i ako je uređaj odredio GPS položaj. Za
vrijeme ovog postupka autopilot za kalibriranje sjevera u sustavu
autopilota koristi podatke o GPS smjeru.
Ako niti jedan GPS uređaj nije spojen, sustav će od vas zatražiti
postavljanje finog podešavanja smjera (Postavljanje finog
podešavanja smjera).
1 Plovilo vozite ravno i brzinom za krstarenje.
2 Odaberite opciju:
• Ako ovaj postupak izvodite kao dio funkcije Čarobnjak za
test na moru, odaberite Početak.
• Ako ovaj postupak ne izvodite kao dio funkcije Čarobnjak
za test na moru, na zaslonu sa smjerom odaberite
Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo post.
autopilota > Postavljanje kompasa > Postavi sjever >
Početak.
3 Nastavite ravno voziti plovilo brzinom za krstarenje i slijedite
upute na zaslonu.
4 Odaberite opciju:
• Ako je kalibracija bila uspješna, odaberite Gotovo.
• Ako kalibracija nije bila uspješna, ponovite korake od 1 do
3.
Postavljanje finog podešavanja smjera
Ovaj se postupak pojavljuje samo ako dodatni GPS uređaj nije
spojen s autopilotom (Povezivanje dodatnih NMEA 2000 uređaja
sa sustavom autopilota). Ako je autopilot spojen s GPS
uređajem koji je odredio GPS položaj, od vas će se tražiti
postavljanje sjevera (Postavljanje sjevera).
1 Pomoću ručnog kompasa odredite sjever.
2 Odaberite opciju:
• Ako ovaj postupak izvodite kao dio funkcije Čarobnjak za
test na moru, prilagodite fine postavke smjera sve dok se
ne podudari sa sjeverom na magnetnom kompasu.
• Ako ovaj postupak ne izvodite kao dio funkcije Čarobnjak
za test na moru, na zaslonu sa smjerom odaberite
Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo post.
autopilota > Postavljanje kompasa > Fino podešavanje
smjera i prilagodite postavke finog podešavanja smjera
sve dok se ne podudari sa sjeverom na magnetskom
kompasu.
3 Odaberite Gotovo.
Testiranje i podešavanje konfiguracije
OBAVIJEST
Autopilot ispitajte pri maloj brzini. Nakon što je autopilot ispitan i
podešen pri maloj brzini, ispitajte ga pri većoj brzini kako biste
simulirali uobičajene radne uvjete.
1 Vozite plovilo u jednom smjeru s uključenim autopilotom
(zadržite smjer).
Plovilo smije malo oscilirati, ali to ne smije biti značajno.
2 Okrenite plovilo u jednom smjeru pomoću autopilota i
gledajte što će se dogoditi.
Plovilo se treba glatko okrenuti, ni prebrzo ni presporo.
Kada plovilo okrećete pomoću autopilota, plovilo bi trebalo
prići i prihvatiti željeni smjer uz minimalno prekoračenje kuta
okreta i oscilaciju.
3 Odaberite opciju:
• Ako se plovilo okreće prebrzo ili presporo, prilagodite
limitator ubrzanja autopilota (Podešavanje postavki
limitatora ubrzanja autopilota).
• Ako držanje smjera značajno oscilira ili ako se plovilo
nakon okretanja ne ispravlja, podesite osjetljivost
autopilota (Podešavanje osjetljivosti autopilota).
• Ako se plovilo glatko okreće, držanje smjera neznatno
oscilira ili ne oscilira uopće, a plovilo pravilno ispravlja
smjer, konfiguracija je ispravna i ne treba se više
podešavati.
Podešavanje postavki limitatora ubrzanja autopilota
1 Omogućite Stručni način rada (Omogućavanje stručnog
načina rada).
2 Odaberite Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo post.
autopilota > Podešavanje autopilota > Limitator ubrzanja.
3 Odaberite opciju:
• Ako je okretanje pomoću autopilota prebrzo, povećajte
vrijednost postavke.
• Ako je okretanje pomoću autopilota presporo, smanjite
vrijednost postavke.
Prilikom ručnog prilagođavanja limitatora, napravite relativno
male izmjene. Prije dodatnih promjena provedite testiranje.
4 Testirajte konfiguraciju autopilota.
5 Ponavljajte korake 3 i 4 dok niste zadovoljni s radom
autopilota.
Podešavanje osjetljivosti autopilota
1 Omogućite Stručni način rada (Omogućavanje stručnog
načina rada).
Odaberite
Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo post.
2
autopilota > Podešavanje autopilota > Osjetljivost
kormila.
3 Odaberite opciju na osnovi vrste plovila:
• Ako je riječ gliseru s deplasmanskim trupom ili gliseru
kojem je izvor brzine postavljen na Ništa, odaberite
Osjetljivost i podesite koliko čvrsto kormilo drži smjer i
okreće plovilo.
Ako postavite previsoku ili prenisku vrijednost, autopilot bi
mogao biti prekomjerno aktivan i opetovano pokušavati
prilagoditi smjer na najmanje odstupanje. Prekomjerno
aktivan autopilot može potrošiti akumulator prije nego u
normalnim okolnostima.
• Ako je riječ gliseru s deplasmanskim trupom ili gliseru
kojem je izvor brzine postavljen na Ništa, odaberite
Osjetljivost mjerača i podesite koliko će precizno kormilo
ispravljati prekoračenje kuta okretanja.
Ako postavite prenisku vrijednost, autopilot može ponovno
prekoračiti kut okreta prilikom izvođenja diferencijalnog
okreta u odnosu na izvorni okret.
• Ako je riječ o gliseru s gliserskim trupom kojemu je izvor
brzine postavljen na Tahom. – NMEA 2000 ili vlasn. ili
GPS, odaberite Mala brzina ili Velika brzina i podesite
koliko će čvrsto kormilo držati smjer i okretati plovilo pri
malim i velikim brzinama.
Ako postavite previsoku ili prenisku vrijednost, autopilot bi
mogao biti prekomjerno aktivan i opetovano pokušavati
prilagoditi smjer na najmanje odstupanje. Prekomjerno
aktivan autopilot može potrošiti akumulator prije nego u
normalnim okolnostima.
• Ako je riječ o gliseru s gliserskim trupom kojemu je izvor
brzine postavljen na Tahom. – NMEA 2000 ili vlasn. ili
GPS, odaberite Brojač male brzine ili Brojač velike
brzine i podesite koliko će precizno kormilo ispravljati
prekoračenje kuta okretanja.
Ako postavite prenisku vrijednost, autopilot može ponovno
prekoračiti kut okreta prilikom izvođenja diferencijalnog
okreta u odnosu na izvorni okret.
4 Testirajte konfiguraciju autopilota i ponavljajte korake 2 i 3
dok niste zadovoljni s radom autopilota.
Napredna konfiguracija
Opcije napredne konfiguracije u normalnim uvjetima nisu
dostupne na kontroli kormila. Za pristup naprednim postavkama
konfiguracije prvo morate omogućiti Stručni način rada
(Omogućavanje stručnog načina rada).
Omogućavanje stručnog načina rada
1 Na zaslonu sa smjerom odaberite Izbornik > Postavljanje >
Sustav > Informacije o sustavu.
2 Srednju tipku držite pritisnutom 5 sekundi.
Pojavljuje se Stručni način rada.
3 Odaberite Natrag > Natrag.
Ako je na zaslonu Postavljanje dostupna opcija Zastupnikovo
post. autopilota, postupak je bio uspješan.
Napredne postavke konfiguracije
Možete pokrenuti postupak samopodešavanja, kalibrirati
kompas i odrediti sjever na autopilotu bez pokretanja
čarobnjaka. Svaku postavku možete podesiti ručno, bez
pokretanja postupaka konfiguracije.
Ručno izvođenje automatiziranih postupaka konfiguracije
1 Omogućite Stručni način rada (Omogućavanje stručnog
načina rada).
Na
zaslonu sa smjerom odaberite Izbornik > Postavljanje >
2
Zastupnikovo post. autopilota.
3 Odaberite automatski postupak:
• Odaberite Postavljanje kompasa > Kalibracija kompasa
za početak procedure kalibracije kompasa (Kalibracija
kompasa).
• Odaberite Postavljanje kompasa > Postavi sjever za
početak procedure postavljanja sjevera (Postavljanje
sjevera).
• Odaberite Podešavanje autopilota > Samopodešavanje
za početak procedure automatskog podešavanja
autopilota (Izvođenje postupka Samopodešavanje).
4 Slijedite upute na zaslonu.
Ručno određivanje individualnih konfiguracijskih postavki
Konfiguriranje određenih konfiguracijskih postavki možda će
zahtijevati promjenu drugih postavki. Pregledajte odjeljak
"Detaljne konfiguracijske postavke" (Detaljne konfiguracijske
postavke) prije promjene bilo kojih postavki.
1 Omogućite Stručni način rada (Omogućavanje stručnog
načina rada).
2 Na zaslonu sa smjerom odaberite Izbornik > Postavljanje >
Zastupnikovo post. autopilota.
3 Odaberite kategoriju postavke.
4 Odaberite postavku koju želite mijenjati.
Opisi svih postavki nalaze se u dodatku (Detaljne
konfiguracijske postavke).
5 Konfigurirajte vrijednost postavke.
Dodatak
Dijagrami za povezivanje s NMEA 0183 mrežom
Ovi dijagrami ožičenja primjeri su različitih situacija u kojim se
možete zateći prilikom povezivanja NMEA 0183 uređaja i
kontrole kormila.
Preporuke za povezivanje uređaja NMEA 0183
• Upute za montažu koje ste dobili s vašim uređajem koji
podržava NMEA 0183 trebaju uključivati informacije pomoću
kojih ćete prepoznati žice za odašiljanje (Tx) i prijem (Rx) A
(+) i B (-).
• Kada priključujete uređaje NMEA 0183 s dvije žice za
odašiljanje i dvije prijemne žice, nije nužno da se sabirnica
uređaja NMEA 2000 i uređaj NMEA 0183 priključuju na
zajedničko uzemljenje.
• Kada priključujete uređaj NMEA 0183 sa samo jednom žicom
za odašiljanje (Tx) ili jednom prijemnom žicom (Rx), sabirnica
7
uređaja NMEA 2000 i uređaj NMEA 0183 moraju se priključiti
na zajedničko uzemljenje.
Dvosmjerna NMEA 0183 komunikacija
À
Á
Â
Ã
Smo jedna žica za odašiljanje
Ako vaš uređaj kompatibilan sa standardom NMEA 0183 ima
samo jednu žicu za odašiljanje (Tx), mora biti spojen sa
smeđom žicom (Rx/A) kontrole kormila, a zelena žica (Rx/B)
kontrole kormila mora biti spojena na NMEA 0183 uzemljenje.
NMEA 2000 mreža (napaja kontrolu kormila)
Izvor napajanja od 12 Vdc
Kontrola kormila
NMEA Uređaj kompatibilan s 0183 standardom
Žica Boja žica kontrole kormila – NMEA Funkcija žice uređaja
funkcija
kompatibilnog s 0183
standardom
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
NAPOMENA: Kada priključujete NMEA 0183 uređaj sa samo
jednom prijemnom žicom (Rx), NMEA 2000 sabirnica i NMEA
0183 uređaj moraju se priključiti na zajedničko uzemljenje.
N/A
Napajanje
N/A
NMEA 0183 uzemljenje
Plava – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Bijela – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Smeđa – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Zelena – Rx/B (-)
Tx/B (-)
NAPOMENA: Kada priključujete NMEA 0183 uređaje s dvije
žice za odašiljanje i dvije prijemne žice, nije nužno da se NMEA
2000 sabirnica i NMEA 0183 uređaj priključuju na zajedničko
uzemljenje.
Smo jedna prijemna žica
Ako vaš uređaj kompatibilan sa standardom NMEA 0183 ima
samo jednu prijemnu žicu (Rx), mora biti spojen s plavom žicom
(Tx/A) kontrole kormila, a bijela žica (Tx/B) kontrole kormila ne
smije se s ničim spajati.
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 mreža (napaja kontrolu kormila)
Izvor napajanja od 12 Vdc
Kontrola kormila
NMEA Uređaj kompatibilan s 0183 standardom
Žica Boja žica kontrole kormila –
funkcija
Ê
Ë
Ì
Í
Î
NMEA Funkcija žice uređaja
kompatibilnog s 0183
standardom
N/A
Napajanje
Zelena – Rx/B (-) (spaja se na
NMEA 0183 uzemljenje)
NMEA 0183 uzemljenje
Plava – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Bijela – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Smeđa – Rx/A (+)
Tx/A (+)
NAPOMENA: Kada priključujete NMEA 0183 uređaj sa samo
jednom žicom za odašiljanje (Tx), NMEA 2000 sabirnica i NMEA
0183 uređaj moraju se priključiti na zajedničko uzemljenje.
Specifikacije
CCU jedinica
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 mreža (napaja kontrolu kormila)
8
Mjere
Dimenzije (D × Š × V)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 × 2 in)
Težina
200 g (7 oz)
Temperaturni raspon
Od -15° do 70°C (od 5° do 158°F)
Materijal
Potpuno zabrtvljena plastika visoke
otpornosti
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
Duljina kabela CCU jedinice
3 m (9 ft)
NMEA 2000 ulazni napon
Od 9 do 16 V DC
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
Kontrola kormila
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30
minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
NMEA Uređaj kompatibilan s 0183 standardom
Kontrola kormila
Izvor napajanja od 12 Vdc
Žica Boja žica kontrole kormila –
funkcija
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Specifikacija
NMEA Funkcija žice uređaja
kompatibilnog s 0183
standardom
Specifikacija
N/A
Napajanje
N/A
NMEA 0183 uzemljenje
Dimenzije sa zaklonom za sunce
(V × Š × D)
115 x 120 x 35,5 mm (4,53 x 4,72
x 1,40 in)
Plava – Tx/A (+)
Rx
Težina bez zaklona za sunce
247 g (8,71 oz)
Bijela – nespojena
N/A
Težina sa zaklonom za sunce
283 g (9,98 oz)
Smeđa – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Temperaturni raspon
Od -15° do 70°C (od 5° do 158°F)
Zelena – Rx/B (-)
Tx/B (-)
Sigurna udaljenost od kompasa
209 mm (8,25 inča)
Mjere
Dimenzije bez zaklona za sunce (V 110 x 115 x 30 mm (4,33 x 4,53 x
× Š × D)
1,18 in)
Specifikacija
Mjere
Materijal
Kućište: Potpuno zabrtvljeni
polikarbonat
Objektiv: Staklo s premazom
protiv odbljesaka
Tip
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
Potrošnja energije
Maksimalno 2,5 W
Maksimalan napon jedinice
32 Vdc
NMEA 2000 ulazni napon
Od 9 do 16 Vdc
NMEA 2000 (LEN)
6 (300 mA pri 9 Vdc)
PGN
Opis
129540 Vidljivi GNSS sateliti
130306 Podaci o vjetru
Samo prijem
127245 Podaci o kormilu
127250 Smjer plovila
127488 Parametri motora – brzo ažuriranje
128259 Brzina kroz vodu
129025 Položaj – brzo ažuriranje
129029 Podaci o GNSS položaju
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30
minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
129283 Pogreška unakrsnog traga
Alarm
130306 Podaci o vjetru
Specifikacija
129284 Navigacijski podaci
129285 Navigacija – podaci o ruti/točki
130576 Status malog plovila
Mjere
(29/
23 × 25 mm
Težina
68 g (2,4 oz)
Temperaturni raspon
Od -15° do 60°C (od 5° do 140°F)
Kada je povezan s opcionalnim uređajem kompatibilnim s
NMEA 0183, autopilot koristi sljedeće NMEA 0183 poruke.
Duljina kabela
3,0 m (10 ft)
Tip
Poruka
Odašiljanje
hdg
Prijem
wpl
32
× 1 in)
NMEA 0183 – informacije
Dimenzije (D × promjer)
NMEA 2000 PGN – informacije
CCU
gga
Tip
PGN
Opis
Odašiljanje i
prijem
059392 ISO potvrda
grme
gsa
gsv
059904 ISO zahtjev
rmc
060928 ISO upućivanje reklamacije
bod
126208 NMEA: Naredba / zahtjev / funkcija
potvrđivanja grupe
bwc
dtm
126464 Odašiljanje / prijem funkcije grupe PGN
popisa
gll
126996 Podaci o proizvodu
rmb
127257 Odašiljanje/prijem podataka o položaju
vhw
127251 Odašiljanje/prijem brzine okretanja
mwv
xte
Samo odašiljanje 127250 Smjer plovila
Samo prijem
127258 Magnetska varijacija
127488 Parametri motora: Brzo ažuriranje
128259 Brzina kroz vodu
129025 Položaj: Brzo ažuriranje
129026 COG i SOG: Brzo ažuriranje
Poruke o pogreškama i upozorenja
Poruka o pogrešci
Uzrok
Nizak napon
kontrolne jedinice
ECU
Napon napajanja pumpe • Oglašava se alarm
pao je ispod 10 Vdc
u trajanju od
dulje od 6 sekundi.
5 sekundi
• Normalno nastavlja
s radom
129283 Pogreška unakrsnog traga
129284 Navigacijski podaci
Reakcija autopilota
060928 ISO upućivanje reklamacije
Autopilot ne prima
Autopilot više ne prima • Oglašava se alarm
navigacijske podatke. valjane navigacijske
u trajanju od
Autopilot drži smjer. podatke prilikom
5 sekundi
izvođenja manevra Ruta • Autopilot prelazi na
do.
držanje smjera
Ova se poruka također
prikazuje ako se
navigacija zaustavi na
ploteru prije deaktivacije
autopilota.
126208 NMEA – naredba / zahtjev / funkcija
potvrđivanja grupe
Izgubljena veza s
autopilotom
130306 Podaci o vjetru
Kontrola kormila
Tip
PGN
Odašiljanje i
prijem
059392 ISO potvrda
Opis
059904 ISO zahtjev
126464 Odašiljanje / prijem funkcije grupe PGN
popisa
Kontrola kormila izgubila N/A
je vezu s CCU
jedinicom.
126996 Podaci o proizvodu
Samo
odašiljanje
128259 Brzina kroz vodu
129025 Položaj – brzo ažuriranje
129026 COG i SOG – brzo ažuriranje
129283 Pogreška unakrsnog traga
129284 Navigacijski podaci
9
Poruka o pogrešci
Uzrok
Podaci o vjetru su
izgubljeni (samo za
jedrilice)
Autopilot više ne prima • Oglašava se alarm
valjane podatke o vjetru.
u trajanju od
5 sekundi
• Autopilot prelazi na
držanje smjera
Pogreška:
Istekla je komunikacija
komunikacija između između CCU jedinice i
kontrolnih jedinica
pumpe.
ECU i CCU je
prekinuta (kada je
aktiviran autopilot)
Reakcija autopilota
• Kontrola kormila
oglašava zvučni
signal i autopilot
prelazi u stanje
mirovanja.
Detaljne konfiguracijske postavke
Iako se konfiguracija obično izvodi automatski pomoću
čarobnjaka, za precizno podešavanje autopilota možete ručno
podesiti sve postavke.
Napredne konfiguracijske postavke dostupne su samo kada se
koristi Stručni način rada (Omogućavanje stručnog načina rada).
Korisničke postavke dostupne su tijekom normalnog rada
autopilota. Dodatne informacije potražite u odjeljku o
konfiguriranju u korisničkom priručniku priloženom uz vaš
autopilot.
NAPOMENA: Ovisno o konfiguraciji autopilota, određene se
postavke možda neće prikazati.
NAPOMENA: Na gliseru je prilikom svake izmjene postavke
Izvor brzine prije postupka preciznog podešavanja potrebno
pregledati postavke Potvrdi tahometar, Nis. ogr. o/min, Vis. ogr.
o/min, O/min klizanja, Brzina klizanja ili Maksimalna brzina ako
je to primjenjivo (Izvođenje postupka Samopodešavanje).
Postavke podešavanja autopilota
Za otvaranje općih postavki podešavanja autopilota odaberite
Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo post. autopilota.
Limitator ubrzanja: Omogućuje ograničavanje brzine okreta
kada je aktiviran autopilot. Povećanjem postotka brzina
okreta se smanjuje, a smanjenjem postotka brzina okreta se
povećava.
Postavke izvora brzine
NAPOMENA: Postavke izvora brzine dostupne su samo za
glisere.
Za otvaranje postavki izvora brzine odaberite Izbornik >
Postavljanje > Zastupnikovo post. autopilota > Postavljanje
izvora brzine.
Izvor brzine: Omogućuje odabir izvora brzine.
Potvrdi tahometar: Omogućuje usporedbu očitanja o/min na
kontroli kormila pomoću tahometara na ploči s instrumentima
na plovilu.
O/min klizanja: Omogućuje prilagođavanje očitanja o/min na
kontroli kormila u trenutku prijelaza plovila s deplasmanske
na brzinu klizanja. Ako se vrijednost ne podudara s
vrijednosti na kontroli kormila, možete je podesiti.
Brzina klizanja: Omogućuje podešavanje brzine klizanja plovila.
Ako se vrijednost ne podudara s vrijednosti na kontroli
kormila, možete je podesiti.
Nis. ogr. o/min: Omogućuje podešavanje najmanje vrijednosti
o/min plovila. Ako se vrijednost ne podudara s vrijednosti na
kontroli kormila, možete je podesiti.
Vis. ogr. o/min: Omogućuje podešavanje najveće vrijednosti
o/min plovila. Ako se vrijednost ne podudara s vrijednosti na
kontroli kormila, možete je podesiti.
Maksimalna brzina: Omogućuje podešavanje maksimalne
brzine plovila. Ako se vrijednost ne podudara s vrijednosti na
kontroli kormila, možete je podesiti.
Postavke osjetljivosti kormila
NAPOMENA: Ako postavite previsoku ili prenisku vrijednost
osjetljivosti, autopilot bi mogao biti prekomjerno aktivan i
10
opetovano pokušavati prilagoditi smjer na najmanje odstupanje.
Prekomjerno aktivan autopilot može uzrokovati trošenje pumpe i
energije iz akumulatora brže nego što je to uobičajeno.
Odaberite Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo post.
autopilota > Osjetljivost kormila.
NAPOMENA: Ove se postavke odnose samo na jedrilice,
glisere s deplasmanskim trupom i glisere čiji je izvor brzine
postavljen na vrijednost Ništa.
Osjetljivost: Omogućuje prilagođavanje preciznosti kojom
kormilo drži smjer i izvodi okrete.
Osjetljivost mjerača: Omogućuje prilagođavanje preciznosti
kojom kormilo ispravlja prekoračenje kuta okreta. Ako
postavite prenisku vrijednost, autopilot može prekoračiti kut
okreta prilikom izvođenja diferencijalnog okreta u odnosu na
izvorni okret.
NAPOMENA: Ove se postavke odnose samo na glisere s
gliserskim trupom čiji je izvor brzine postavljen na vrijednost
Tahom. – NMEA 2000 ili vlasn. ili GPS.
Mala brzina: Omogućuje prilagođavanje osjetljivosti kormila za
male brzine. Ova se postavka primjenjuje kada plovilo plovi
brzinom manjom od brzine klizanja.
Brojač male brzine: Omogućuje prilagođavanje osjetljivosti
kormila na diferencijalne vrijednosti za male brzine. Ova se
postavka primjenjuje kada plovilo plovi brzinom manjom od
brzine klizanja.
Velika brzina: Omogućuje prilagođavanje osjetljivosti kormila za
velike brzine. Ova se postavka primjenjuje kada plovilo plovi
brzinom većom od brzine klizanja.
Brojač velike brzine: Omogućuje prilagođavanje osjetljivosti
kormila na diferencijalne vrijednosti za velike brzine. Ova se
postavka primjenjuje kada plovilo plovi brzinom većom od
brzine klizanja.
Postavke sustava upravljanja
Za otvaranje postavki sustava upravljanja odaberite Izbornik >
Postavljanje > Zastupnikovo post. autopilota > Postavljanje
sustava upravlj..
Potvrdi smjer upravlj.: Omogućuje postavljanje smjera u kojem
se kormilo mora okrenuti za okretanje plovila ulijevo i udesno.
Po potrebi možete ispitati i okrenuti smjer upravljanja.
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.
• Idite na http://my.garmin.com.
• Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.
Kontaktiranje službe za korisničku podršku tvrtke
Garmin
• Idite na www.garmin.com/support i pritisnite Contact
Support za podršku unutar države.
• U SAD-u nazovite (913) 397.8200 ili (800) 800.1020.
• U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 2380000.
• U Europi nazovite +44 (0) 870.8501241.
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. GHP™, GHC™ i Reactor™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih
podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 i logotip NMEA 2000 trgovački su znakovi nacionalnog udruženja za pomorsku elektroniku (National Marine Electronics Association).
®
®
© 2015 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising