Garmin | GHP Reactor™ Hydraulic Corepack with SmartPump | Garmin GHP Reactor™ Hydraulic Corepack with SmartPump Upute za instalaciju

Garmin GHP Reactor™ Hydraulic Corepack with SmartPump Upute za instalaciju
GHP™ Reactor
SmartPump
Upute za instalaciju
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom.
Autopilot je alat koji poboljšava mogućnost upravljanja plovilom.
No on vas ne oslobađa odgovornosti da plovilom upravljate na
siguran način. Izbjegavajte navigacijske opasnosti i nikad ne
ostavljajte kormilo bez nadzora.
Uvijek budite spremni brzo preuzeti ručnu kontrolu nad plovilom.
Upoznajte se s radom autopilota na mirnoj otvorenoj vodi bez
opasnosti.
Budite oprezni kad koristite autopilot u blizini opasnih elemenata
u vodi poput dokova, stupova i drugih plovila.
OPREZ
Tijekom korištenja čuvajte se vrućeg motora i elektromagnetskih
komponenti, kao i prignječenja pomičnim dijelovima.
Ako ovu opremu ne instalirate i održavate u skladu s ovim
uputama, može doći do štete ili ozljeda.
OBAVIJEST
Kako bi se izbjegla oštećenja plovila, sustav autopilota treba
montirati kvalificirani montažer nautičkih uređaja. Za propisnu
montažu potrebno je specifično znanje o komponentama
hidrauličkog upravljanja i nautičkim električnim sustavima.
Priprema za montažu
Sustav autopilota sastoji se od više komponenti. Prije nego što
započnete s montiranjem proučite sve preporuke za montiranje
komponenti i povezivanje. Kako biste ispravno isplanirali
montažu na svoje plovilo, morate biti upoznati sa zajedničkim
radom komponenti.
Proučite nacrte (Nacrt kabela za napajanje i prijenos podataka)
kako biste bolje razumjeli preporuke za montiranje i povezivanje.
Za vrijeme planiranja montaže sve komponente postavite na
plovilo kako biste bili sigurni da kabelima možete dosegnuti
svaku komponentu. Ako bude potrebno, produžni kabeli
(prodaju se odvojeno) za različite komponente dostupni su kod
Garmin zastupnika ili na web-mjestu www.garmin.com.
Za registraciju komponenti i ostvarivanje prava iz jamstva
zabilježite serijske brojeve svih komponenti.
®
Potrebni alati
• Ključevi
• Nastavak za bušilicu za izrezivanje rupa veličine 90 mm
(3,5 in) za ubodnu pilu ili sabljasta pila
• Kliješta za rezanje žica i krimpanje
• Križni i ravni odvijači
• Vezice za kabele
• Vodootporni priključci za žice (matice za žicu) ili
termoskupljajuće cijevi i pištolj na vrući zrak
• Brtvilo za plovila
• Brodski sprej za sprječavanje korozije
• Prijenosni ili ručni kompas (za testiranje magnetskih smetnji)
• Hidrauličko crijevo s okovima koji su strojno svinuti ili se
mogu zamijeniti na terenu, s minimalnim razredom od
1000 lbf/in2
• Hidraulički T-ventili
• Ravni hidraulički isključni ventili
• Hidraulička tekućina
• Sredstvo za brtvljenje navoja
• Oprema za odzračivanje hidrauličkih sustava
• Mazivo protiv habanja (nije obavezno)
NAPOMENA: Vijci za montiranje isporučuju se s glavnim
komponentama sustava autopilota. Ako isporučeni vijci ne
odgovaraju površini za montiranje, morate nabaviti
odgovarajuće vijke.
Preporuke za montiranje i povezivanje
Komponente autopilota napajaju se i međusobno se povezuju
pomoću isporučenih kabela. Prije montiranja ili povezivanja bilo
koje komponente, pazite da odgovarajući kabeli mogu dosegnuti
komponente te da se svaka komponenta nalazi na prikladnom
mjestu.
Preporuke za montiranje kontrole kormila
OBAVIJEST
Ovaj se uređaj treba montirati na lokaciji koja nije izložena
ekstremnim temperaturama ili uvjetima. Temperaturni raspon
ovog uređaja naveden je u specifikacijama proizvoda. Dulje
izlaganje temperaturama izvan navedenog temperaturnog
raspona tijekom skladištenja ili upotrebe može uzrokovati kvar
uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana ekstremnom
temperaturom i povezane posljedice.
Površina za montažu mora biti ravna kako bi se izbjeglo
oštećivanje uređaja prilikom montaže.
Pomoću priloženog alata i šablone možete montirati uređaj na
upravljačku ploču. Ako želite montirati uređaj na drugi način tako
da bude položen u ravnini s upravljačkom pločom, morate kupiti
komplet za ležeću montažu (preporučuje se profesionalna
montaža) od vašeg zastupnika tvrtke Garmin.
Kada odabirete mjesto za montažu, uzmite u obzir sljedeće
preporuke.
• Mjesto montaže treba biti u razini pogleda ili ispod nje kako
biste imali optimalan pregled dok upravljate svojim plovilom.
• Mjesto montaže mora omogućiti jednostavan pristup tipkama
na uređaju.
• Površina mjesta montaže mora biti dovoljno čvrsta za težinu
uređaja i štititi ga od pretjeranih vibracija i udaraca.
• Kako magnetski kompas ne bi ometao uređaj, ne smijete ga
postaviti na lokaciju koja je magnetskom kompasu bliža od
sigurne udaljenosti od kompasa navedene u specifikacijama
proizvoda.
• Područje iza površine mjesta montaže mora imati dovoljno
mjesta za provođenje i priključivanje kabela.
• Zaštitne naočale
• Bušilica i nastavci za bušenje
SVI 2015
Tiskano u Tajvanu
190-01767-86_0B
Preporuke za povezivanje kontrole kormila
• Kontrola kormila mora se povezati s NMEA 2000 mrežom.
• Dodatni NMEA 0183 uređaji poput senzora vjetra, senzora
brzine kroz vodu ili GPS uređaja mogu se povezati s
kontrolom kormila pomoću kabela za prijenos podataka
(Preporuke za povezivanje uređaja NMEA 0183).
®
®
Preporuke za montiranje i povezivanje CCU jedinice
• CCU jedinica osnovni je senzor sustava autopilota iz serije
GHP Reactor SmartPump Radi postizanja optimalnih
performansi uzmite u obzir ove preporuke prilikom odabira
mjesta za montiranje.
◦ Pomoću ručnog kompasa izmjerite magnetske smetnje na
mjestu na kojem ćete montirati CCU jedinicu.
Ako se igla magnetskog kompasa pomiče kada se
nalazite na mjestu na kojem želite montirati CCU jedinicu,
prisutne su magnetske smetnje. Morate odabrati drugo
mjesto i ponoviti test.
◦ Radi postizanja optimalnih performansi CCU jedinicu
montirajte na čvrstoj podlozi.
◦ Iako CCU jedinicu na plovilu možete montirati u bilo kojem
smjeru, ako pratite sve sljedeće preporuke prilikom
odabira mjesta montiranja, u postupku postavljanja
uređaja možete izbjeći određivanje sjevera (nije
obavezno).
◦ Priključci na CCU jedinici moraju biti okrenuti prema
pramcu.
◦ Podnožje CCU jedinice mora biti okomito na os visine i
nagiba plovila.
◦ CCU jedinica mora biti postavljena blizu središta
rotacije plovila, malo prema prednjoj strani, ako je
potrebno.
• CCU kabel povezuje CCU jedinicu i SmartPump i dug je 5 m
(16 ft).
◦ Ako CCU jedinicu ne možete montirati u krugu od 5 m
(16 ft) od SmartPump uređaja, produžni kabeli dostupni su
kod Garmin zastupnika ili na web-mjestu
www.garmin.com.
◦ Ovaj se kabel ne smije rezati.
Pronalaženje najboljeg mjesta za montiranje
1 Napravite popis svih prikladnih mjesta za montiranje CCU
jedinice na kojima u krugu od 60 cm (2 ft) nema željeza,
magneta ili visokonaponskih žica.
Veliki magneti kao što su, na primjer, magneti subwoofera,
trebali bi se nalaziti na udaljenosti od najmanje 1,5 m (5 ft) od
mjesta za montiranje.
2 Odredite središte rotacije plovila i izmjerite udaljenost između
središta rotacije i svakog prikladnog mjesta koje ste zapisali u
koraku 1.
3 Odaberite mjesto koje je najbliže središtu rotacije.
Ako se više mjesta nalazi na približno istoj udaljenosti od
središta rotacije, odaberite ono koje bolje zadovoljava ove
preporuke.
• Najbolje je mjesto ono koje je najbliže središnjoj liniji
plovila.
• Najbolje se mjesto nalazi što niže u plovilu.
• Najbolje se mjesto nalazi malo prema prednjoj strani
plovila.
Preporuke za montažu pumpe
Proučite dijagrame hidrauličkih sustava u poglavlju (Nacrt
hidrauličkog sustava) ovih uputa.
• Pumpa se mora montirati na mjestu do kojeg možete
rastegnuti cijevi hidrauličkog sustava upravljanja plovila.
• Ako je moguće, pumpu montirajte u vodoravnom položaju.
2
• Ako pumpu morate montirati u okomitom položaju, postavite
je tako da su hidrauličke veze okrenute prema gore.
• Na pumpi se nalazi pet okova za spajanje hidrauličkih
komponenti, iako se prilikom montaže prema preporukama
koriste samo tri. Ilustracija ventila na pumpi koja se nalazi u
ovim uputama možda će vam pomoći da odredite raspored
okova koji najbolje odgovara mjestu montaže (Ventili i okovi
pumpe).
Preporuke o hidraulici prilikom montaže pumpe
OBAVIJEST
Ako u sustav dodajete hidraulički kabel, koristite samo crijevo s
okovima koji su strojno svinuti ili se mogu zamijeniti na terenu, s
minimalnim razredom od 6895 kPa (1000 lbf/in²).
Ne koristite vodoinstalatersku traku na bilo kojem hidrauličkom
okovu. Koristite odgovarajuće sredstvo za brtvljenje navoja
deklarirano za nautičku upotrebu na svim navojima cijevi u
hidrauličkom sustavu.
Ispustite sav zrak iz svakog dijela hidrauličkog sustava prije
korištenja autopilota za upravljanje plovilom.
Proučite dijagrame hidrauličkih sustava u poglavlju Nacrt
hidrauličkog sustava kako biste odredili najbolji način za
montiranje pumpe u hidraulički sustav plovila.
Kod preporučenog načina montiranja potrebna je ugradnja Tventila i isključnog ventila što omogućuje uklanjanje pumpe radi
servisa bez isključivanja upravljačkog sustava. Prilikom ovog
načina montaže iskoristit će se samo tri od pet priključaka na
razdjelniku. Iako se to ne preporučuje, umjesto montiranja
isključnih ventila, svih pet priključaka može se iskoristiti prilikom
montaže. Više informacija o okovima i različitim metodama
povezivanja potražite u poglavlju Ventili i okovi pumpe.
Ventili i okovi pumpe
Pumpu možete montirati u hidraulički sustav na jedan od dva
načina. Za preporučeni način montiranja pomoću tri priključka
koriste se samo H1 À i H2 Á okovi, dok T-ventil razdvaja vezu
između kormila i cilindra. Okov povratnog voda  povezuje se
samo s kormilom. Nepovratni ventili à ne bi se smjeli ponovno
konfigurirati ako je plovilo opremljeno balansiranim cilindrom.
Ako je plovilo opremljeno nebalansiranim cilindrom, nepovratni
ventili moraju se ponovno konfigurirati (Konfiguriranje pumpe za
nebalansirani cilindar). Zaobilazni se ventil Ä otvara samo za
ispuštanje zraka iz hidrauličkog sustava i za vrijeme normalnog
rada mora biti potpuno zatvoren.
Ako je potrebno, okovi C1 Å i C2 Æ mogu se koristiti umjesto
okova H1 i H2 za preporučeno montiranje pomoću tri priključka.
Pumpu možete montirati i pomoću svih pet priključaka. U ovom
načinu montiranja okovi C1 i C2 koriste se za povezivanje
pumpe i cilindra, a okovi H1 i H2 za povezivanje pumpe i
kormila. Ovaj način montiranja ne preporučuje se jer se pumpa
u slučaju potrebnog servisiranja ne može ukloniti bez
isključivanja upravljačkog sustava plovila.
Konfiguriranje pumpe za nebalansirani cilindar
OBAVIJEST
Kako bi se spriječilo oštećenje pumpe, pri konfiguriranju pumpe
za sustav upravljanja s nebalansiranim cilindrom svi dijelovi
moraju biti čisti, bez prašine i sitnih čestica.
Ako nakon ispuštanja zraka iz hidrauličkog sustava izvadite
nepovratne ventile, morate ponovo ispustiti zrak. Ponovnim
konfiguriranjem nepovratnih ventila možete pustiti zrak unutar
hidrauličkog sustava.
Ako je plovilo opremljeno upravljačkim sustavom s
nebalansiranim cilindrom, za ispravan rad pumpe i upravljačkog
sustava potrebno je konfigurirati pumpu.
1 Uklonite nepovratne ventile À s razdjelnika pumpe.
• Shadow Drive sustav mora se montirati na desnu ili lijevu
cijev sustava upravljanja plovila.
Shadow Drive sustav ne smije se montirati na povratni vod ili
kabel pod visokim tlakom (ako postoje).
Preporuke za montiranje i povezivanje alarma
• Alarm montirajte blizu glavnog kormila.
• Alarm se može montirati ispod ploče s instrumentima.
• Kabeli alarma se po potrebi mogu produljiti kabelima
dimenzija 0,08 mm2 (28 AWG).
Preporuke za povezivanje s NMEA 2000 mrežom
• CCU jedinica i kontrola kormila moraju se povezati s NMEA
2000 mrežom.
• Ako vaše plovilo nije opremljeno NMEA 2000 mrežom,
možete je napraviti pomoću isporučenih NMEA 2000 kabela i
priključaka (Izrada NMEA 2000 mreže za sustav autopilota).
• Za korištenje naprednih funkcija autopilota dodatni NMEA
2000 uređaji poput senzora vjetra, senzora za brzinu kroz
vodu ili GPS uređaji mogu se povezati sa NMEA 2000
mrežom.
Nacrt kabela za napajanje i prijenos podataka
2 Izvucite klipove Á iz razdjelnika pumpe.
Pumpa je tvornički balansirana s klipovima u balansiranoj
konfiguraciji Â.
3 Uklonite o-prstene às klipova i odbacite ih.
Ako o-prstene ne možete bez napora ukloniti sa klipova,
možda ćete ih morati prerezati.
4 Ponovno umetnite klipove u razdjelnik pumpe u
nebalansiranoj konfiguraciji Ä.
Umetnite
nepovratne ventile u razdjelnik pumpe i pritegnite
5
ih.
Preporuke za montiranje Shadow Drive™ sustava
NAPOMENA: Sustav Shadow Drive je senzor koji montirate na
cijevi hidrauličkog sustava upravljanja svog plovila. On otkriva
kada preuzmete ručnu kontrolu nad kormilom i tada
onemogućuje sustavu autopilota da upravlja plovilom.
• Shadow Drive sustav mora se montirati u vodoravnom
položaju i što je ravnije moguće, tako da ga vezice za kabele
čvrsto drže na mjestu.
• Shadow Drive sustav mora se montirati na udaljenosti od
najmanje 305 mm (12 inča) od bilo kakvog magneta ili
magnetskih uređaja, na primjer, zvučnika ili elektromotora.
• Shadow Drive sustav treba biti montiran bliže kormilu, nego
pumpi.
• Shadow Drive sustav treba biti montiran niže od razine na
kojoj se nalazi kormilo, ali više od razine na kojoj se nalazi
pumpa.
• Shadow Drive sustav ne smije se priključivati izravno na
okove na stražnjoj strani kormila. Okov na kormilu i Shadow
Drive sustav smiju se povezati samo pomoću crijeva.
• Shadow Drive sustav ne smije se priključiti izravno na T-ventil
hidrauličke cijevi. T-ventil i Shadow Drive sustav smiju se
povezati samo pomoću crijeva.
• Ako plovilo ima jedno kormilo, između kormila i Shadow Drive
sustava ne smije se nalaziti T-ventil.
• Ako plovilo ima dva kormila, Shadow Drive sustav treba
montirati između pumpe i hidrauličkog T-ventila koja koji vodi
do gornjeg i donjeg kormila tako da se nalazi bliže kormilu
nego T-ventilu.
UPOZORENJE
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu prouzročit će
gubitak jamstvenih prava.
Element Opis
Važne preporuke
À
Kontrola
kormila
Á
CCU jedinica
CCU jedinica može se montirati na
lokacijama blizu sredine plovila koje nisu pod
vodom, i to u bilo kojoj orijentaciji (Preporuke
za montiranje i povezivanje CCU jedinice).
CCU jedinica mora se nalaziti podalje od
izvora elektromagnetskih smetnji.
Podatkovni
kabel za
kontrolu
kormila
Ovaj se kabel treba postaviti samo ako
autopilot povezujete s opcionalnim NMEA
0183 uređajima kao što je senzor vjetra,
senzor brzine kroz vodu ili GPS uređaj
(Preporuke za povezivanje uređaja NMEA
0183).
Â
3
Element Opis
Ã
NMEA 2000
mreža
Važne preporuke
Kontrola kormila i CCU jedinica moraju biti
povezani s NMEA 2000 mrežom pomoću
priloženih T-priključaka (Preporuke za
povezivanje s NMEA 2000 mrežom).
Ako na plovilu nema postojeće NMEA 2000
mreže, možete je sami izraditi pomoću
priloženih kabela i priključaka (Izrada NMEA
2000 mreže za sustav autopilota).
Ä
Kabel CCU
jedinice
Za produljenje ovog kabela tako da dosegne
ECU jedinicu možda će biti potrebni produžni
kabeli (prodaju se zasebno) (Preporuke za
montiranje i povezivanje CCU jedinice).
Ovaj je kabel ukopčan u alarm i Shadow
Drive.
Å
SmartPump
Na ovom se dijagramu ne prikazuju
hidraulički priključci. Pojedinosti potražite na
dijagramima s pregledom hidrauličkog
sustava Nacrt hidrauličkog sustava.
NMEA 2000
kabel
napajanja
Ovaj kabel potrebno je postaviti samo ako
izrađujete NMEA 2000 mrežu. Nemojte
postavljati ovaj kabel ako na plovilu imate
postojeću NMEA 2000 mrežu.
NMEA 2000 kabel napajanja mora biti
priključen u izvor napajanja s naponom od 9
do 16 Vdc.
Kabel
napajanja
pumpe
Pumpa mora biti priključena u izvor
napajanja s naponom od 12 do 24 Vdc. Za
produžni kabel koristite kabel odgovarajućeg
promjera (Produljivanje kabela napajanja).
Alarm
Alarm oglašava zvučna upozorenja iz
sustava autopilota i treba se postaviti u blizini
kontrole kormila (Montiranje alarma).
Æ
Ç
È
É
Shadow Drive Shadow Drive mora se ispravno postaviti na
cijev hidrauličnog sustava za upravljanje i
povezati s kabelom CCU jedinice (Montiranje
Shadow Drive jedinice).
Nacrt komponenti
Element Opis
CCU jedinica
CCU jedinica može se montirati na
lokacijama blizu sredine plovila koje nisu pod
vodom, i to u bilo kojoj orijentaciji (Preporuke
za montiranje i povezivanje CCU jedinice).
CCU jedinica mora se nalaziti podalje od
izvora elektromagnetskih smetnji.
Ä
NMEA 2000
mreža
Kontrola kormila i CCU jedinica moraju biti
povezani s NMEA 2000 mrežom pomoću
priloženih T-priključaka (Preporuke za
povezivanje s NMEA 2000 mrežom).
Ako na plovilu nema postojeće NMEA 2000
mreže, možete je sami izraditi pomoću
priloženih kabela i priključaka (Izrada NMEA
2000 mreže za sustav autopilota).
Nacrt za plovila s dva kormila
NAPOMENA: Ovaj se nacrt može upotrijebiti samo za
planiranje. Ako su vam potrebni, specifični nacrti povezivanja
isporučuju se s detaljnim uputama za montiranje svake
komponente.
Hidrauličke veze nisu prikazane na ovom nacrtu.
Element Opis
À
Á
Nacrt za plovilo s jednim kormilom
Â
Ã
NAPOMENA: Ovaj se nacrt može upotrijebiti samo za
planiranje. Ako su vam potrebni, specifični nacrti povezivanja
isporučuju se s detaljnim uputama za montiranje svake
komponente.
Hidrauličke veze nisu prikazane na ovom nacrtu.
Element Opis
À
Á
Â
4
Važne preporuke
Kontrola
kormila
SmartPump
Akumulator od Pumpa mora biti priključena u izvor
12 do 24 Vdc napajanja s naponom od 12 do 24 Vdc. Za
produžni kabel koristite kabel odgovarajućeg
promjera (Produljivanje kabela napajanja).
NMEA 2000 kabel napajanja mora biti
priključen u izvor napajanja s naponom od 9
do 16 Vdc.
Važne preporuke
Ã
Ä
Važne preporuke
Kontrola
kormila
Akumulator od Pumpa mora biti priključena u izvor
12 do 24 Vdc napajanja s naponom od 12 do 24 Vdc. Za
produžni kabel koristite kabel odgovarajućeg
promjera (Produljivanje kabela napajanja).
NMEA 2000 kabel napajanja mora biti
priključen u izvor napajanja s naponom od 9
do 16 Vdc.
SmartPump
CCU jedinica
CCU jedinica može se montirati na
lokacijama blizu sredine plovila koje nisu pod
vodom, i to u bilo kojoj orijentaciji (Preporuke
za montiranje i povezivanje CCU jedinice).
CCU jedinica mora se nalaziti podalje od
izvora elektromagnetskih smetnji.
NMEA 2000
mreža
Kontrola kormila i CCU jedinica moraju biti
povezani s NMEA 2000 mrežom pomoću
priloženih T-priključaka (Preporuke za
povezivanje s NMEA 2000 mrežom).
Ako na plovilu nema postojeće NMEA 2000
mreže, možete je sami izraditi pomoću
priloženih kabela i priključaka (Izrada NMEA
2000 mreže za sustav autopilota).
Nacrt hidrauličkog sustava
OBAVIJEST
Ako sustav upravljanja vašeg plovila ne odgovara nijednom
hidrauličkom sustavu u ovom priručniku te niste sigurni kako
ugraditi pumpu, obratite se Garmin službi za korisničku podršku.
Prije nego što počnete montirati pumpu, morate odrediti vrstu
hidrauličkog sustava upravljanja kojim je opremljeno vaše
plovilo. Svako se plovilo razlikuje i prije nego što odlučite gdje
ćete montirati pumpu, u obzir morate uzeti određene aspekte
izgleda postojećeg hidrauličkog sustava.
Važne preporuke
• Ako je plovilo opremljeno sustavom za upravljanje s
nebalansiranim cilindrom, pumpu morate ponovno
konfigurirati (Konfiguriranje pumpe za nebalansirani cilindar).
• Tvrtka Garmin preporučuje upotrebu T-ventila za povezivanje
cijevi hidrauličkog sustava i pumpe.
• Za što jednostavnije isključivanje i uklanjanje pumpe tvrtka
Garmin preporučuje montiranje isključnih ventila na cijevima
hidrauličkog sustava između razdjelnika pumpe i T-ventila.
• Teflon traku ne smijete koristiti niti na jednom okovu
hidrauličkog sustava.
• Koristite odgovarajuće sredstvo za brtvljenje navoja na svim
navojima cijevi u hidrauličkom sustavu.
NAPOMENA: Možda ćete morati ukloniti modul servo upravljača
kako biste osigurali pristup okovima, crijevima i ventilima za
odzračivanje.
®
Nacrt za plovilo s jednim kormilom bez servo upravljača
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Shadow Drive
Desna cijev
Povratni vod
Pumpa
Lijeva cijev
Isključni ventili
Kormilo
Cilindar sustava za upravljanje
Shadow Drive
Desna cijev
Lijeva cijev
Povratni vod
Kormilo
Modul servo upravljača
Isključni ventili
Pumpa
Cilindar sustava za upravljanje
Nacrt za plovilo s jednim kormilom i Uflex MasterDrive™
sustavom
®
OPREZ
Pri postavljanju pumpe u sustav koristeći Uflex MasterDrivene
prekidajte kabel pod visokim tlakom kojim je napajanje spojeno
s kormilom kako biste izbjegli ozljede ili oštećenje imovine.
P L T R
Nacrt za plovilo s dva kormila bez servo upravljača
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Povratni vod
Shadow Drive
Desna cijev
Lijeva cijev
Isključni ventili
Pumpa
Gornje kormilo
Donje kormilo
Cilindar sustava za upravljanje
Nacrt za plovilo s jednim kormilom sa servo upravljačem
OBAVIJEST
Kako biste osigurali njezin ispravan rad, pumpu morate montirati
između cilindra i modula servo upravljača.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Kormilo
Shadow Drive
Desna cijev
Cilindri sustava za upravljanje
Lijeva cijev
Kabel pod visokim tlakom – NE SMIJE SE REZATI
Povratni vod
Isključni ventili
Napajanje sustava Uflex MasterDrive
Pumpa
Nacrt za plovila s dva kormila i Uflex MasterDrive sustavom
OPREZ
Pri postavljanju pumpe u sustav koristeći Uflex MasterDrivene
prekidajte kabel pod visokim tlakom kojim je napajanje spojeno
s kormilom kako biste izbjegli ozljede ili oštećenje imovine.
5
P L T R
P L T R
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Cilindri sustava za upravljanje
Lijeva cijev
Isključni ventili
Povratni vod
Pumpa
Shadow Drive
Desna cijev
Kormila
Napajanje sustava Uflex MasterDrive
Kabel pod visokim tlakom – NE SMIJE SE REZATI
Postupak montaže
OPREZ
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
(3/8 in) i izbušite početnu rupu iz koje ćete početi rezati
površinu za montažu.
4 Ubodnom ili sabljastom pilom izrežite površinu za montiranje
s unutrašnje strane isprekidane linije označene na šabloni.
5 Po potrebi, pomoću turpije ili brusnog papira prilagodite
veličinu izrezane šablone.
6 Postavite kontrolu kormila u izrezani otvor kako biste
provjerili jesu li četiri rupe za montiranje na šabloni na pravim
mjestima.
7 Ako rupe za montiranje nisu na pravim mjestima, označite
prava mjesta za njih.
8 Izvadite kontrolu kormila iz izrezanog otvora.
9 Izbušite četiri početne rupe veličine 2,8 mm (7/64 in).
Ako kontrolu kormila montirate u stakloplastiku, upotrijebite
nastavak za bušenje kojim se gornji dio rupe proširuje kao
što je navedeno u uputama.
10 Uklonite ostatak šablone.
11 Postavite isporučenu brtvu na stražnju stranu uređaja.
Kako biste spriječili curenje iza ploče s instrumentima, na
brtvu možete nanijeti brodsko sredstvo za brtvljenje (nije
obavezno).
12 Postavite kontrolu kormila u izrezani otvor.
13 Pričvrstite kontrolu kormila za površinu za montiranje pomoću
priloženih vijaka.
Ako kontrolu kormila montirate u stakloplastiku, upotrijebite
mazivo protiv habanja kao što je navedeno u uputama.
14 Postavite ukrasnu masku À na mjesto.
Nakon što ste isplanirali montažu autopilota na svoje plovilo i
zadovoljili sve uvjete montaže i ožičenja koji ovise o
posebnostima montiranja, možete započeti s montiranjem i
povezivanjem komponenti.
Montiranje kontrole kormila
Kontrolu kormila ugradite na ploču s instrumentima blizu kormila
i povežite je s NMEA 2000 mrežom.
Za korištenje naprednih funkcija autopilota dodatni uređaji
kompatibilni sa NMEA 2000 ili NMEA 0183 mrežama kao što su
senzori vjetra, senzori brzine na vodi ili GPS uređaji mogu se
povezati s NMEA 2000 mrežom ili s kontrolom kormila povezati
putem NMEA 0183 mreže.
Montiranje kontrole kormila
OBAVIJEST
Ako uređaj montirate na stakloplastiku, pri bušenju četiri probne
rupe preporučuje se korištenje nastavka za bušenje kojim se
gornji dio rupe proširuje radi upuštanja glave vijka samo do
gornjeg sloja gelcoata. Time se sprječavaju napukline u sloju
gelcoata prilikom pritezanja vijaka.
Prilikom pritezanja u stakloplastici vijci od nehrđajućeg čelika
mogu se spojiti i previše stegnuti. Garmin preporučuje primjenu
maziva protiv habanja na vijke prije korištenja.
Prije montiranja kontrole kormila odaberite mjesto montaže
(Preporuke za montiranje kontrole kormila).
1 Obrežite šablonu za ugradbenu montažu i pazite da
odgovara odabranom mjestu za montiranje.
Šablona za ugradbenu montažu nalazi se u kutiji s kontrolom
kormila.
2 Pričvrstite šablonu na odabrano mjesto za montiranje.
3 Ako rupu namjeravate izrezati sabljastom ili ubodnom pilom
umjesto nastavkom za bušilicu za izrezivanje rupa veličine
90 mm (3,5 in), upotrijebite svrdlo za bušilicu veličine 10 mm
6
Montiranje CCU jedinice
1 Odaberite lokaciju za montažu.
2 Koristeći CCU jedinicu kao šablonu, označite dva mjesta za
uvodne rupe na površini za montažu.
3 Pomoću svrdla veličine 3 mm (1/8 in) probušite probne rupe.
4 Pomoću priloženih vijaka pričvrstite CCU jedinicu na površinu
za montažu.
Montiranje pumpe
Montiranje pumpe
Ako je plovilo opremljeno upravljačkim sustavom s
nebalansiranim cilindrom, za ispravan rad pumpe i upravljačkog
sustava prije montiranja pumpe potrebno je ponovno
konfigurirati pumpu (Konfiguriranje pumpe za nebalansirani
cilindar).
Prije montiranja pumpe odaberite mjesto montaže (Preporuke
za montažu pumpe) i odredite koji vam je materijal potreban
(Potrebni alati).
1 Pumpu držite na odabranom mjestu montaže i koristeći je
kao šablonu na površini za montažu označite mjesta za rupe
za montažu.
2 Svrdlom za bušilicu koje odgovara površini za montažu i
odabranom alatu na površini za montažu izbušite četiri rupe.
3 Pričvrstite pumpu za površinu za montiranje pomoću
odabranog alata.
Povezivanje hidrauličkih cijevi i pumpe
Proučite nacrte od poglavlja Nacrt za plovilo s jednim kormilom
sa servo upravljačem pa nadalje.
1 Odspojite potrebne cijevi od hidrauličkog sustava.
2 Na desnu i lijevu cijev sustava između kormila i cilindra
sustava za upravljanje spojite T-ventil.
NAPOMENA: Ako je plovilo opremljeno servo upravljačem,
montirajte T-ventile između modula servo upravljača i cilindra
upravljačkog sustava.
3 Dovršenje postupka:
• Ako plovilo nije opremljeno servo upravljačem, pomoću
hidrauličkog crijeva odgovarajuće duljine spojite okov
povratnog voda na kormilu i okov na pumpi označen
slovom T.
• Ako je plovilo opremljeno servo upravljačem, povratni bi
vod već morao povezivati kormilo i modul servo
upravljača. Na povratni vod između modula servo
upravljača i kormila montirajte T-ventil.
Na
neiskorišteni okov na svakom T-ventilu montirajte
4
hidrauličko crijevo dovoljno dugo da ga možete spojiti s
okovima na pumpi.
5 T-ventil na desnoj cijevi spojite s okovima na pumpi
označenima s C1 ili C2.
6 T-ventil na lijevoj cijevi spojite s okovom na pumpi označenim
s C1 ili C2, ovisno o tome koji ste okov upotrijebili u koraku 4.
7 Dovršenje postupka:
• Ako plovilo nije opremljeno servo upravljačem, spojite
okov povratnog voda na kormilu i okov na pumpi označen
slovom T.
• Ako je plovilo opremljeno servo upravljačem, spojite Tventil na povratnom vodu i okov na pumpi označen
slovom T.
8 Montiranje Shadow Drive sustava na desnu ili lijevu cijev
hidrauličkog sustava između kormila i T-ventila (Montiranje
Shadow Drive jedinice).
9 Na svaku hidrauličku cijev koja je izravno povezana s
pumpom montirajte isključni ventil (ne isporučuje se).
10 Umetnite, pritegnite i zabrtvite isporučene čepove na
neiskorištene okove na pumpi, ako to već nije učinjeno.
3 Crnu žicu (-) spojite s negativnim (-) polom akumulatora.
4 Crvenu žicu (-) spojite s pozitivnim (+) polom akumulatora.
5 Kabel napajanja u ovom trenutku nemojte povezivati s
Priključivanje pumpe na napajanje
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
UPOZORENJE
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu prouzročit će
gubitak jamstvenih prava.
Ako je moguće, kabel napajanja pumpe spojite izravno s
akumulatorom plovila. Iako se to ne preporučuje, ako kabel
napajanja spajate na blok s priključcima ili drugi izvor napajanja,
kabel spojite preko osigurača od 40 A.
Ako planirate spojiti pumpu preko prekidača strujnog kruga blizu
kormila, upotrijebite relej i kontrolnu žicu odgovarajuće veličine.
U ovom slučaju nemojte produljivati kabel napajanja pumpe.
1 Dovedite terminirani kraj kabela napajanja s priključkom do
pumpe, ali ga nemojte spajati s pumpom.
2 Ogoljeni kraj kabela napajanja dovedite do akumulatora
plovila.
Ako kabel nije dovoljno dug, produljite ga dodatnim kabelom
(Produljivanje kabela napajanja).
Prilikom produljivanja kabela napajanja pridržavajte se mjera
opreza navedenih na početku ovog poglavlja.
pumpom.
Kabel napajanja povežite s pumpom tek kada ste montirali
sve ostale komponente autopilota kako biste izbjegli neželjeni
rad pumpe.
Produljivanje kabela napajanja
Ako je potrebno, kabel napajanja je moguće produljiti pomoću
kabela adekvatnog promjera za čitavu duljinu produljenja.
Element
À
Á
Â
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Element
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Opis
Osigurač
Baterija
2,7 m (9 ft), ne smije se produljivati
Opis
Dodatni kabel
Žica za produljivanje 5,26 mm² (10 AWG)
Osigurač
20,3 cm (8 in)
Baterija
20,3 cm (8 in)
Do 4,6 m (15 ft)
Opis
Dodatni kabel
Žica za produljivanje 8,36 mm² (8 AWG)
Osigurač
20,3 cm (8 in)
Baterija
20,3 cm (8 in)
Do 7 m (23 ft)
Opis
Dodatni kabel
Žica za produljivanje 13,29 mm² (6 AWG)
Osigurač
20,3 cm (8 in)
Baterija
20,3 cm (8 in)
Do 11 m (36 ft)
Odzračivanje hidrauličkog sustava
OBAVIJEST
Ovo je općeniti postupak za ispuštanje zraka iz hidrauličkog
sustava za upravljanje. Detaljnije informacije o ispuštanju zraka
7
iz sustava potražite u uputama proizvođača sustava za
upravljanje.
Prije odzračivanja hidrauličkog sustava provjerite jesu li svi
spojevi crijeva potpuno i čvrsto pritegnuti.
1 Odaberite opciju:
• Ako u spremniku kormila nema dovoljno tekućine, dolijte
koliko je potrebno.
• Ako u spremniku kormila ima previše tekućine, odlijte
višak tekućine da se ne prelijeva tijekom odzračivanja.
2 Između priključaka za odzračivanje na cilindru umetnite
zaobilazno crijevo.
SAVJET: Ako je zaobilazno crijevo od prozirne plastike, za
vrijeme odzračivanja moći ćete vidjeti mjehuriće zraka.
3 Kormilo ručno zakrenite potpuno ulijevo.
4 Otvorite oba zaobilazna ventila na okovima cilindra.
5 Otvorite zaobilazni ventil na razdjelniku pumpe.
6 Polako, tijekom tri minute, kormilo okrećite ulijevo.
SAVJET: Ako u zaobilaznom crijevu više ne vidite mjehuriće
zraka, prestanite okretati kormilo.
7 Uključite sustav autopilota i isključite Shadow Drive sustav.
Više informacija o isključivanju Shadow Drive sustava
potražite u dokumentaciji sustava autopilota.
(lijevo) na kontroli kormila držite pritisnutim
8 Gumb
najmanje 10 sekundi.
SAVJET: Gumb
možete otpustiti kada u zaobilaznom
crijevu više ne vidite mjehuriće zraka.
9 Zatvorite oba zaobilazna ventila na okovima cilindra.
10 Zatvorite zaobilazni ventil na razdjelniku pumpe.
11 Po potrebi dolijte tekućinu u spremnik pumpe.
12 Ponovite korake od 3 do 11 za desnu stranu.
(lijevo) na kontroli kormila pritisnutim dok se
13 Držite gumb
ne zaustavi pomicanje kormila i dok se na kontroli kormila ne
prikaže poruka Zataj. hidraul. pumpe.
(desno) na kontroli kormila pritisnutim dok se
14 Držite gumb
ne zaustavi pomicanje kormila i dok se na kontroli kormila ne
prikaže poruka Zataj. hidraul. pumpe.
15 Odaberite opciju:
• Ako se poruka Zataj. hidraul. pumpe ne prikaže za 2 do
3 sekunde nakon zaustavljanja cilindra upravljačkog
sustava, ponovite korake od 1 do 15 kako biste ponovno
odzračili sustav.
• Ako se poruka Zataj. hidraul. pumpe prikaže za 2 do 3
sekunde nakon zaustavljanja cilindra upravljačkog
sustava, uspješno ste odzračili sustav.
Nakon dovršetka odzračivanja hidrauličkog sustava ponovno
priključite Shadow Drive sustav.
Sredstvo protiv korozije
Za povezivanje GRF senzora za položaj kormila i kontrole
kormila i sustava autopilota slijedite upute isporučene sa
senzorom.
Povezivanje CCU jedinice
1 Dovedite kraj CCU kabela s priključkom do SmartPump
jedinice i spojite ih.
2 Dovedite ogoljene krajeve crvene i plave žice CCU kabela do
mjesta na koje namjeravate montirati alarm (Montiranje
alarma).
Ako je kabel prekratak, produljite odgovarajuće žice kabelima
dimenzija 0,08 mm2 (28 AWG).
3 Dovedite ogoljene krajeve smeđe i crne žice CCU kabela do
mjesta na koje namjeravate montirati sustav Shadow Drive
(Montiranje Shadow Drive jedinice).
Ako je kabel prekratak, produljite odgovarajuće žice kabelima
dimenzija 0,08 mm2 (28 AWG).
Montiranje Shadow Drive jedinice
Povezivanje Shadow Drive jedinice i hidrauličkog sustava
Prije montiranja Shadow Drive sustava odaberite mjesto na
kojem ćete Shadow Drive sustav spojiti s hidrauličkim sustavom
upravljanja vašeg plovila (Preporuke za montiranje Shadow
Drive™ sustava).
Za daljnju pomoć proučite dijagrame hidrauličkih sustava (Nacrt
hidrauličkog sustava).
Pomoću hidrauličkih priključaka (ne isporučuju se) na
odgovarajuću hidrauličku cijev spojite Shadow Drive jedinicu.
Povezivanje Shadow Drive jedinice i CCU jedinice
1 Ogoljeni kraj kabela CCU jedinice dovedite do Shadow Drive
jedinice.
Ako je kabel prekratak, produljite odgovarajuće žice kabelima
dimenzija 0,08 mm² (28 AWG).
2 Spojite kabele prema tabeli u nastavku.
Boja žice Shadow Drive jedinice Boja žice kabela CCU jedinice
Crvena (+)
Smeđa (+)
Crna (-)
Crna (-)
3 Zalemite i prekrijte sve ogoljene spojeve žica.
Montiranje alarma
Prije montiranja alarma odaberite mjesto montaže (Preporuke
za montiranje i povezivanje alarma).
1 Dovedite kabel alarma do ogoljenog kraja kabela CCU
jedinice.
Ako je kabel prekratak, produljite odgovarajuće žice kabelima
dimenzija 0,08 mm2 (28 AWG).
2 Spojite kabele prema tabeli u nastavku.
Boja žice alarma
Boja žice kabela CCU jedinice
Bijela (+)
Narančasta (+)
Crna (-)
Plava (-)
OBAVIJEST
Kako biste osigurali dugi radni vijek svih dijelova, na pumpu
nanesite sredstvo protiv korozije najmanje dvaput godišnje.
3 Zalemite i prekrijte sve ogoljene spojeve žica.
4 Učvrstite alarm vezicama za kabele ili drugim materijalima za
Nakon što ste napravili sve hidrauličke i električne veze, te
nakon što je sustav odzračen, na pumpu nanesite brodsko
sredstvo protiv korozije.
NMEA 2000 mreža i komponente autopilota
Montiranje Garmin senzora za položaj kormila
Montiranje senzora za položaj kormila kao što je, primjerice,
GRF™ 10 (prodaje se odvojeno) nije potrebno za ispravan rad
autopilota, no time ćete poboljšati njegove performanse, na
zaslonu ćete vidjeti položaj kormila i produljiti vijek trajanja
SmartPump pumpe.
8
montiranje (ne isporučuju se).
OBAVIJEST
Ako na plovilu imate postojeću NMEA 2000 mrežu, trebala bi
već biti priključena na napajanje. NMEA 2000 kabel napajanja
nemojte priključivati na postojeću NMEA 2000 mrežu jer na
NMEA 2000 mrežu treba biti priključen samo jedan izvor
napajanja.
Kontrolu kormila i CCU jedinicu možete povezati putem
postojeće NMEA 2000 mreže. Ako na vašem plovilu ne postoji
NMEA 2000 mreža, svi dijelovi potrebni za njezinu izradu
isporučeni su sa sustavom autopilota (Izrada NMEA 2000 mreže
za sustav autopilota).
Za korištenje naprednih funkcija autopilota dodatni NMEA 2000
uređaji poput GPS uređaja mogu se povezati sa NMEA 2000
mrežom.
Ako niste upoznati s radom NMEA 2000 mreže, trebate pročitati
poglavlje "Osnove NMEA 2000 mreže" u priručniku Tehnički
dokument za NMEA 2000 proizvode. Za preuzimanje
dokumenta odaberite Priručnici na stranici proizvoda za vaš
uređaj na www.garmin.com.
Izrada NMEA 2000 mreže za sustav autopilota
OBAVIJEST
Ako postavljate priloženi NMEA 2000 kabel napajanja, morate
ga priključiti na sustav pokretanja plovila ili kroz drugi prekidač.
NMEA 2000 uređaji će istrošiti akumulator ako se NMEA 2000
kabel napajanja priključi izravno na akumulator.
1 Spojite tri T-priključka À jedan uz drugi.
2 Na mjestu na koje želite priključiti kontrolu kormila odspojite
jednu stranu NMEA 2000 T-priključka à s mreže.
3 Ako je potrebno, priključite kabel za produljivanje osnovnog
4
5
2 Priključite isporučeni NMEA 2000 kabel napajanja Á u izvor
napajanja s naponom od 9 do 12 Vdc  pomoću sklopke Ã.
3
4
5
6
Ako je moguće, kabel napajanja spojite s prekidačem za
pokretanje motora plovila ili ga provedite kroz linijski prekidač
(ne isporučuje se).
NAPOMENA: Pletena oklopna žica (ogoljena) NMEA 2000
kabela napajanja mora biti spojena na isto uzemljenje kao i
crna žica NMEA 2000 kabela napajanja.
NMEA 2000 kabel napajanja spojite s jednim T-priključkom.
Jedan isporučeni NMEA 2000 spojni kabel Ä spojite s jednim
T-priključkom i kontrolom kormila Å.
Drugi isporučeni NMEA 2000 spojni kabel spojite s
preostalim T-priključkom i CCU jedinicom Æ.
Spojite muški i ženski terminator Ç na svaki kraj spojenih Tpriključaka.
Priključivanje komponenti autopilota na postojeću NMEA
2000 mrežu
1 Odredite mjesto na kojem ćete kontrolu kormila À i CCU
jedinicu Á priključiti na osnovni sklop NMEA 2000 mreže Â.
6
7
sklopa NMEA 2000 mreže (ne isporučuje se) na stranu
isključenog T-priključka kako biste proširili osnovni sklop
NMEA 2000 mreže.
Dodajte isporučeni T-priključak za kontrolu kormila osnovnom
sklopu NMEA 2000 mreže tako što ćete ga priključiti na
stranu isključenog T-priključka ili kabela za produljivanje
osnovnog sklopa.
Isporučeni spojni kabel Ä dovedite do kontrole kormila i
donje strane T-priključka koji ste dodali u koraku 4.
Ako je isporučeni spojni kabel prekratak, možete upotrijebiti
spojni kabel maksimalne duljine od 6 m (20 ft) (ne isporučuje
se).
Spojni kabel priključite na kontrolu kormila i T-priključak.
Za CCU jedinicu ponovite korake od 2 do 6.
Povezivanje dodatnih NMEA 2000 uređaja sa
sustavom autopilota
Napredne funkcije autopilota možete koristiti ako priključite
dodatne uređaje kompatibilne sa NMEA 2000 standardom kao
što su senzor vjetra, senzor za brzinu kroz vodu ili GPS uređaji
na NMEA 2000 mrežu.
NAPOMENA: Dodatne uređaje koji nisu kompatibilni sa NMEA
2000 standardom možete povezati s kontrolom kormila putem
NMEA 0183 mreže (Preporuke za povezivanje uređaja NMEA
0183).
1 Priključite dodatni T-priključak (ne isporučuje se) na NMEA
2000 mrežu.
2 Slijedite upute isporučene s opcionalnim NMEA 2000
uređajem i spojite ga s T-priključkom.
Konfiguriranje autopilota
Autopilot se mora konfigurirati i podesiti prema dinamičnosti
plovila. Čarobnjak za pristajanje i Čarobnjak za test na moru na
kontroli kormila koriste se za konfiguriranje autopilota. Ovi vas
čarobnjaci vode kroz neophodne korake konfiguracije.
Čarobnjak za pristajanje
OBAVIJEST
Ako funkciju Čarobnjak za pristajanjepokrenete dok je plovilo na
suhom, pazite da se kormilo slobodno može okretati kako se
izbjegla oštećenja kormila ili drugih predmeta.
Funkciju Čarobnjak za pristajanje možete izvršiti i kada je plovilo
na suhom i kada je u vodi.
9
Ako je plovilo u vodi, mora biti nepomično dok ne dovršite
izvođenje funkcije čarobnjaka.
Pokretanje funkcije Čarobnjak za pristajanje
OBAVIJEST
Ako je vaše plovilo opremljeno servo upravljačkim sustavom,
uključite ga prije pokretanja funkcije Čarobnjak za pristajanje
kako biste izbjegli oštećenje upravljačkog sustava.
1 Uključite autopilot.
Prilikom prvog uključivanja autopilota pokrenut će se kratki
slijed za postavljanje.
2 Ako se funkcija Čarobnjak za pristajanje ne pokrene
automatski nakon dovršetka slijeda za postavljanje, odaberite
Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo post. autopilota >
Čarobnjaci > Čarobnjak za pristajanje.
Odaberite
vrstu plovila.
3
4 Po potrebi kalibrirajte senzor na kormilu (Kalibriranje kormila).
5 Testirajte smjer upravljanja (Testiranje smjera upravljanja).
6 Po potrebi odaberite izvor brzine (Odabir izvora brzine).
7 Po potrebi potvrdite tahometar (Potvrda tahometra).
8 Testirajte okretanje kormila do krajnjeg položaja.
9 Pregledajte rezultate funkcije Čarobnjak za pristajanje
(Pregledavanje rezultata funkcije Čarobnjak za pristajanje).
Kalibriranje kormila
NAPOMENA: Ako tijekom ovog postupka dođe do pogreške,
postoji vjerojatnost da je senzor za položaj kormila dosegnuo
ograničenje. Ako se to dogodi, senzor za položaj kormila možda
nije bio pravilno montiran. Ako se problem ne otkloni, pogrešku
možete zaobići okretanjem kormila na najdalji položaj za koji se
ne dojavljuje pogreška.
1 Postavite kormilo tako da bi se plovilo kretalo potpuno
udesno i odaberite OK.
2 Nakon dovršetka kalibracije udesno postavite kormilo tako da
bi se plovilo kretalo potpuno ulijevo i odaberite OK.
3 Nakon dovršetka kalibracije ulijevo postavite kormilo u
sredinu, otpustite i odaberite Početak.
Autopilot će preuzeti kontrolu nad kormilom.
4 Nemojte dodirivati kormilo ili kontrolu kormila i dopustite
autopilotu da kalibrira kormilo.
5 Odaberite opciju:
• Ako kalibracija nije bila uspješna, ponovite korake od 1 do
4.
• Ako je kalibracija bila uspješna, odaberite OK.
Testiranje smjera upravljanja
i .
1 Pri maloj brzini odaberite
Kada odaberete , kormilo bi trebalo promijeniti smjer
kretanja plovila ulijevo. Kada odaberete , kormilo bi trebalo
promijeniti smjer kretanja plovila udesno.
2 Odaberite Nastavak.
3 Odaberite opciju:
• Ako se za vrijeme testiranja plovilo okreće u ispravnom
smjeru, odaberite Da.
• Ako se za vrijeme testiranja plovilo okreće u pogrešnom
smjeru, odaberite Ne i ponovite korake od 1 do 3.
Odabir izvora brzine
Odaberite opciju:
• Ako ste spojili motor (ili motore) kompatibilne sa NMEA
2000 standardom na NMEA 2000 mrežu, odaberite
Tahom. – NMEA 2000 ili vlasn..
• Ako NMEA 2000 tahometar nije dostupan ili se ne može
iskoristiti, kao izvor brzine odaberite GPS.
10
• Ako kao izvor brzine niste spojili NMEA 2000 tahometar ili
GPS uređaj, odaberite Ništa.
NAPOMENA: Ako autopilot ne radi dobro kada je izvor
brzine postavljen na Ništa, tvrtka Garmin preporučuje
povezivanje tahometra putem NMEA 2000 mreže ili
korištenje GPS uređaja kao izvora podataka o brzini.
Potvrda tahometra
Ovaj se postupak ne pojavljuje kada je kao izvor brzine odabran
GPS ili Ništa.
S uključenim motorom (ili motorima) usporedite očitanja broja
okretaja u minuti na kontroli kormila s tahometrom (ili
tahometrima) na ploči s instrumentima na plovilu.
Ako se brojevi okretaja u minuti ne podudaraju, možda
postoji problem s NMEA 2000 izvorom brzine ili vezom.
Pregledavanje rezultata funkcije Čarobnjak za pristajanje
Na kontroli kormila prikazuju se vrijednosti koje ste odabrali
prilikom pokretanja funkcije Čarobnjak za pristajanje.
1 Pregledajte rezultate funkcije Čarobnjak za pristajanje.
2 Odaberite bilo koju netočnu vrijednost i odaberite Odaberi.
3 Ispravite vrijednost.
4 Za sve netočne vrijednosti ponovite korake od 2 do 3.
5 Kada završite s pregledavanjem vrijednosti, odaberite
Gotovo.
Čarobnjak za test na moru
Čarobnjak za test na moru konfigurira temeljne senzore
autopilota i izrazito je važno dovršiti čarobnjaka u uvjetima koji
su primjereni vašem plovilu.
Važne preporuke za Čarobnjak za test na moru
Čarobnjak za test na moru mora se dovršiti u mirnim vodama.
Obzirom da se ponašanje mirne vode mijenja ovisno o veličini i
obliku plovila, prije nego što pokrenete funkciju Čarobnjak za
test na moru, plovilo se mora nalaziti na odgovarajućoj lokaciji.
• U mirovanju ili izrazito polaganom kretanju plovilo se ne smije
ljuljati.
• Vjetar ne smije značajnije utjecati na plovilo.
Prilikom izvođenja funkcije Čarobnjak za test na moru uzmite u
obzir sljedeće preporuke.
• Težina na brodu mora ostati u ravnoteži. Prilikom izvođenja
bilo kojeg koraka funkcije Čarobnjak za test na moru nemojte
se kretati po plovilu.
Izvođenje funkcije Čarobnjak za test na moru
1 Odvezite plovilo na otvorene mirne vode.
2 Odaberite Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo post.
autopilota > Čarobnjaci > Čarobnjak za test na moru.
3 Po potrebi konfigurirajte broj okretaja u minuti za glisiranje.
4
5
6
7
8
Ovaj se korak odnosi samo na glisere s gliserskim trupom čiji
je izvor brzine postavljen na vrijednost Tahom. – NMEA 2000
ili vlasn..
Po potrebi konfigurirajte brzinu glisiranja.
Ovaj se korak odnosi samo na glisere s gliserskim trupom čiji
je izvor brzine postavljen na vrijednost GPS.
Po potrebi konfigurirajte gornju granicu broja okretaja u
minuti.
Ovaj se korak odnosi samo na glisere čiji je izvor brzine
postavljen na vrijednost Tahom. – NMEA 2000 ili vlasn. ili
GPS.
Po potrebi konfigurirajte najveću brzinu.
Ovaj se korak odnosi samo na glisere čiji je izvor brzine
postavljen na vrijednost GPS.
Kalibriranje kompasa (Kalibracija kompasa).
Izvršite Samopodešavanje (Izvođenje postupka
Samopodešavanje).
9 Postavite sjever (Postavljanje sjevera) ako su dostupni
podaci o GPS smjeru ili postavite fino podešavanje smjera
(Postavljanje finog podešavanja smjera) ako podaci o GPS
smjeru nisu dostupni.
Kalibracija kompasa
1 Odaberite opciju:
• Ako ovaj postupak izvodite kao dio funkcije Čarobnjak za
test na moru, odaberite Početak.
• Ako ovaj postupak ne izvodite kao dio funkcije Čarobnjak
za test na moru, na zaslonu sa smjerom odaberite
Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo post.
autopilota > Postavljanje kompasa > Kalibracija
kompasa > Početak.
Slijedite
upute na kontroli kormila dok kalibracija ne završi i
2
za vrijeme kalibracije pazite da je plovilo što mirnije i ravnije.
Za vrijeme kalibracije plovilo se ne smije naginjati.
Odaberite
opciju:
3
• Ako je kalibracija bila uspješna, odaberite Gotovo.
• Ako kalibracija nije bila uspješna, odaberite Pokuš.pon. i
ponovite korake od 1 do 3.
Kada je kalibracija gotova, prikazuju se vrijednosti kalibracije.
Pomoću tih vrijednosti možete odrediti kvalitetu kalibracije.
Vrijednosti kalibracije kompasa
Po dovršetku kalibracije kompasa možete pregledati rezultate
prikazane na kontroli kormila i utvrditi uspješnost kalibracije.
Magnetsko okruženje: Pokazuje razinu izobličenja magnetskog
polja Zemlje na mjestu montaže.
• Vrijednost 100 znači da na mjestu montaže nema
magnetskih smetnji.
• Ako je ova vrijednost niska, možda ćete morati premjestiti
CCU jedinicu i ponovno kalibrirati kompas.
• Vrijednost 100 je idealna, ali nije neophodna za ispravan
rad autopilota. Ako je CCU jedinica montirana na
optimalno mjesto na plovilu, nastavite s konfiguriranjem
autopilota i kasnije ponovno procijenite rad.
Poravnanje plovila: Predstavlja ravninu plovila za vrijeme
kalibracije kompasa.
• Vrijednost 100 znači da je za vrijeme kalibracije kompasa
plovilo bilo u savršeno ravnom položaju.
• Ako je ova vrijednost niska, možda ćete morati ponovno
kalibrirati kompas.
Izvođenje postupka Samopodešavanje
Za ovaj je postupak potrebna duga traka otvorene vode.
1 Prilagodite regulator tako da se plovilo kreće uobičajenom
brzinom za krstarenje pri kojoj plovilo dobro odgovara na
kretanje kormila.
2 Odaberite opciju:
• Ako ovaj postupak izvodite kao dio funkcije Čarobnjak za
test na moru, odaberite Početak.
• Ako ovaj postupak ne izvodite kao dio funkcije Čarobnjak
za test na moru, na zaslonu sa smjerom odaberite
Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo post.
autopilota > Podešavanje autopilota >
Samopodešavanje > Početak.
Dok je Samopodešavanje u tijeku, plovilo će se kretati cikcak.
3 Po dovršetku postupka slijedite upute na zaslonu.
4 Odaberite opciju:
• Ako postupak Samopodešavanje nije bio uspješan, ali
niste postigli maksimalnu brzinu krstarenja, povećajte
brzinu i ponavljajte korake od 1 do 3 sve dok se postupak
Samopodešavanje uspješno ne dovrši.
• Ako postupak Samopodešavanje nije bio uspješan i
postigli ste maksimalnu brzinu krstarenja, smanjite brzinu
na početnu brzinu za postupak Samopodešavanje i
odaberite Alternativno samopodešavanje kako biste
započeli postupak alternativnog samopodešavanja.
Po dovršetku postupka Samopodešavanje prikazuju se
vrijednosti osjetljivosti. Pomoću tih vrijednosti možete odrediti
kvalitetu postupka Samopodešavanje.
Vrijednosti osjetljivosti samopodešavanja
Po dovršetku postupka samopodešavanja možete pregledati
vrijednosti osjetljivosti prikazane na kontroli kormila. Te
vrijednosti možete zabilježiti za usporedbu s drugim postupkom
samopodešavanja ili ako želite ručno prilagoditi vrijednosti
osjetljivosti (ne preporučuje se) (Podešavanje osjetljivosti
autopilota).
Osjetljivost: Određuje koliko čvrsto autopilot drži smjer i koliko
naglo skreće.
Osjetljivost mjerača: Određuje koliko snažno autopilot
prilagođava pretjerano okretanje kormila nakon skretanja.
Postavljanje sjevera
Za ovaj je postupak potrebna duga traka otvorene vode.
NAPOMENA: Ako ste prilikom montiranja CCU jedinice slijedili
preporuke, ovaj postupak možda nije potreban (Preporuke za
montiranje i povezivanje CCU jedinice).
Ovaj se postupak pojavljuje ako je autopilot spojen na dodatni
GPS uređaj (Povezivanje dodatnih NMEA 2000 uređaja sa
sustavom autopilota) i ako je uređaj odredio GPS položaj. Za
vrijeme ovog postupka autopilot za kalibriranje sjevera u sustavu
autopilota koristi podatke o GPS smjeru.
Ako niti jedan GPS uređaj nije spojen, sustav će od vas zatražiti
postavljanje finog podešavanja smjera (Postavljanje finog
podešavanja smjera).
1 Plovilo vozite ravno i brzinom za krstarenje.
2 Odaberite opciju:
• Ako ovaj postupak izvodite kao dio funkcije Čarobnjak za
test na moru, odaberite Početak.
• Ako ovaj postupak ne izvodite kao dio funkcije Čarobnjak
za test na moru, na zaslonu sa smjerom odaberite
Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo post.
autopilota > Postavljanje kompasa > Postavi sjever >
Početak.
3 Nastavite ravno voziti plovilo brzinom za krstarenje i slijedite
upute na zaslonu.
4 Odaberite opciju:
• Ako je kalibracija bila uspješna, odaberite Gotovo.
• Ako kalibracija nije bila uspješna, ponovite korake od 1 do
3.
Postavljanje finog podešavanja smjera
Ovaj se postupak pojavljuje samo ako dodatni GPS uređaj nije
spojen s autopilotom (Povezivanje dodatnih NMEA 2000 uređaja
sa sustavom autopilota). Ako je autopilot spojen s GPS
uređajem koji je odredio GPS položaj, od vas će se tražiti
postavljanje sjevera (Postavljanje sjevera).
1 Pomoću ručnog kompasa odredite sjever.
2 Odaberite opciju:
• Ako ovaj postupak izvodite kao dio funkcije Čarobnjak za
test na moru, prilagodite fine postavke smjera sve dok se
ne podudari sa sjeverom na magnetnom kompasu.
• Ako ovaj postupak ne izvodite kao dio funkcije Čarobnjak
za test na moru, na zaslonu sa smjerom odaberite
Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo post.
autopilota > Postavljanje kompasa > Fino podešavanje
smjera i prilagodite postavke finog podešavanja smjera
sve dok se ne podudari sa sjeverom na magnetskom
kompasu.
3 Odaberite Gotovo.
11
Testiranje i podešavanje konfiguracije
OBAVIJEST
Autopilot ispitajte pri maloj brzini. Nakon što je autopilot ispitan i
podešen pri maloj brzini, ispitajte ga pri većoj brzini kako biste
simulirali uobičajene radne uvjete.
1 Vozite plovilo u jednom smjeru s uključenim autopilotom
(zadržite smjer).
Plovilo smije malo oscilirati, ali to ne smije biti značajno.
2 Okrenite plovilo u jednom smjeru pomoću autopilota i
gledajte što će se dogoditi.
Plovilo se treba glatko okrenuti, ni prebrzo ni presporo.
Kada plovilo okrećete pomoću autopilota, plovilo bi trebalo
prići i prihvatiti željeni smjer uz minimalno prekoračenje kuta
okreta i oscilaciju.
3 Odaberite opciju:
• Ako se plovilo okreće prebrzo ili presporo, prilagodite
limitator ubrzanja autopilota (Podešavanje postavki
limitatora ubrzanja autopilota).
• Ako držanje smjera značajno oscilira ili ako se plovilo
nakon okretanja ne ispravlja, podesite osjetljivost
autopilota (Podešavanje osjetljivosti autopilota).
• Ako se plovilo glatko okreće, držanje smjera neznatno
oscilira ili ne oscilira uopće, a plovilo pravilno ispravlja
smjer, konfiguracija je ispravna i ne treba se više
podešavati.
Podešavanje postavki limitatora ubrzanja autopilota
1 Omogućite Stručni način rada (Omogućavanje stručnog
načina rada).
Odaberite
Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo post.
2
autopilota > Podešavanje autopilota > Limitator ubrzanja.
3 Odaberite opciju:
• Ako je okretanje pomoću autopilota prebrzo, povećajte
vrijednost postavke.
• Ako je okretanje pomoću autopilota presporo, smanjite
vrijednost postavke.
Prilikom ručnog prilagođavanja limitatora, napravite relativno
male izmjene. Prije dodatnih promjena provedite testiranje.
4 Testirajte konfiguraciju autopilota.
5 Ponavljajte korake 3 i 4 dok niste zadovoljni s radom
autopilota.
Podešavanje osjetljivosti autopilota
1 Omogućite Stručni način rada (Omogućavanje stručnog
načina rada).
2 Odaberite Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo post.
autopilota > Podešavanje autopilota > Osjetljivost
kormila.
3 Odaberite opciju na osnovi vrste plovila:
• Ako je riječ o jedrilici, gliseru s deplasmanskim trupom ili
gliseru kojem je izvor brzine postavljen na Ništa,
odaberite Osjetljivost i podesite koliko čvrsto kormilo drži
smjer i okreće plovilo.
Ako postavite previsoku ili prenisku vrijednost, autopilot bi
mogao biti prekomjerno aktivan i opetovano pokušavati
prilagoditi smjer na najmanje odstupanje. Prekomjerno
aktivan autopilot može potrošiti akumulator prije nego u
normalnim okolnostima.
• Ako je riječ o jedrilici, gliseru s deplasmanskim trupom ili
gliseru kojem je izvor brzine postavljen na Ništa,
odaberite Osjetljivost mjerača i podesite koliko će
precizno kormilo ispravljati prekoračenje kuta okretanja.
Ako postavite prenisku vrijednost, autopilot može ponovno
prekoračiti kut okreta prilikom izvođenja diferencijalnog
okreta u odnosu na izvorni okret.
12
• Ako je riječ o gliseru s gliserskim trupom kojemu je izvor
brzine postavljen na Tahom. – NMEA 2000 ili vlasn. ili
GPS, odaberite Mala brzina ili Velika brzina i podesite
koliko će čvrsto kormilo držati smjer i okretati plovilo pri
malim i velikim brzinama.
Ako postavite previsoku ili prenisku vrijednost, autopilot bi
mogao biti prekomjerno aktivan i opetovano pokušavati
prilagoditi smjer na najmanje odstupanje. Prekomjerno
aktivan autopilot može potrošiti akumulator prije nego u
normalnim okolnostima.
• Ako je riječ o gliseru s gliserskim trupom kojemu je izvor
brzine postavljen na Tahom. – NMEA 2000 ili vlasn. ili
GPS, odaberite Brojač male brzine ili Brojač velike
brzine i podesite koliko će precizno kormilo ispravljati
prekoračenje kuta okretanja.
Ako postavite prenisku vrijednost, autopilot može ponovno
prekoračiti kut okreta prilikom izvođenja diferencijalnog
okreta u odnosu na izvorni okret.
4 Testirajte konfiguraciju autopilota i ponavljajte korake 2 i 3
dok niste zadovoljni s radom autopilota.
Napredna konfiguracija
Opcije napredne konfiguracije u normalnim uvjetima nisu
dostupne na kontroli kormila. Za pristup naprednim postavkama
konfiguracije prvo morate omogućiti Stručni način rada
(Omogućavanje stručnog načina rada).
Omogućavanje stručnog načina rada
1 Na zaslonu sa smjerom odaberite Izbornik > Postavljanje >
Sustav > Informacije o sustavu.
2 Srednju tipku držite pritisnutom 5 sekundi.
Pojavljuje se Stručni način rada.
3 Odaberite Natrag > Natrag.
Ako je na zaslonu Postavljanje dostupna opcija Zastupnikovo
post. autopilota, postupak je bio uspješan.
Napredne postavke konfiguracije
Možete pokrenuti postupak samopodešavanja, kalibrirati
kompas i odrediti sjever na autopilotu bez pokretanja
čarobnjaka. Svaku postavku možete podesiti ručno, bez
pokretanja postupaka konfiguracije.
Ručno izvođenje automatiziranih postupaka konfiguracije
1 Omogućite Stručni način rada (Omogućavanje stručnog
načina rada).
2 Na zaslonu sa smjerom odaberite Izbornik > Postavljanje >
Zastupnikovo post. autopilota.
3 Odaberite automatski postupak:
• Odaberite Postavljanje kompasa > Kalibracija kompasa
za početak procedure kalibracije kompasa (Kalibracija
kompasa).
• Odaberite Postavljanje kompasa > Postavi sjever za
početak procedure postavljanja sjevera (Postavljanje
sjevera).
• Odaberite Podešavanje autopilota > Samopodešavanje
za početak procedure automatskog podešavanja
autopilota (Izvođenje postupka Samopodešavanje).
4 Slijedite upute na zaslonu.
Ručno određivanje individualnih konfiguracijskih postavki
Konfiguriranje određenih konfiguracijskih postavki možda će
zahtijevati promjenu drugih postavki. Pregledajte odjeljak
"Detaljne konfiguracijske postavke" (Detaljne konfiguracijske
postavke) prije promjene bilo kojih postavki.
1 Omogućite Stručni način rada (Omogućavanje stručnog
načina rada).
2 Na zaslonu sa smjerom odaberite Izbornik > Postavljanje >
Zastupnikovo post. autopilota.
3 Odaberite kategoriju postavke.
4 Odaberite postavku koju želite mijenjati.
Opisi svih postavki nalaze se u dodatku (Detaljne
konfiguracijske postavke).
5 Konfigurirajte vrijednost postavke.
Dodatak
Dijagrami za povezivanje s NMEA 0183 mrežom
Ovi dijagrami ožičenja primjeri su različitih situacija u kojim se
možete zateći prilikom povezivanja NMEA 0183 uređaja i
kontrole kormila.
Preporuke za povezivanje uređaja NMEA 0183
• Upute za montažu koje ste dobili s vašim uređajem koji
podržava NMEA 0183 trebaju uključivati informacije pomoću
kojih ćete prepoznati žice za odašiljanje (Tx) i prijem (Rx) A
(+) i B (-).
• Kada priključujete uređaje NMEA 0183 s dvije žice za
odašiljanje i dvije prijemne žice, nije nužno da se sabirnica
uređaja NMEA 2000 i uređaj NMEA 0183 priključuju na
zajedničko uzemljenje.
• Kada priključujete uređaj NMEA 0183 sa samo jednom žicom
za odašiljanje (Tx) ili jednom prijemnom žicom (Rx), sabirnica
uređaja NMEA 2000 i uređaj NMEA 0183 moraju se priključiti
na zajedničko uzemljenje.
Dvosmjerna NMEA 0183 komunikacija
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 mreža (napaja kontrolu kormila)
Izvor napajanja od 12 Vdc
Kontrola kormila
NMEA Uređaj kompatibilan s 0183 standardom
Žica Boja žica kontrole kormila –
funkcija
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
NMEA Funkcija žice uređaja
kompatibilnog s 0183
standardom
N/A
Napajanje
N/A
NMEA 0183 uzemljenje
Plava – Tx/A (+)
Rx
Bijela – nespojena
N/A
Smeđa – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Zelena – Rx/B (-)
Tx/B (-)
NAPOMENA: Kada priključujete NMEA 0183 uređaj sa samo
jednom prijemnom žicom (Rx), NMEA 2000 sabirnica i NMEA
0183 uređaj moraju se priključiti na zajedničko uzemljenje.
Smo jedna žica za odašiljanje
Ako vaš uređaj kompatibilan sa standardom NMEA 0183 ima
samo jednu žicu za odašiljanje (Tx), mora biti spojen sa
smeđom žicom (Rx/A) kontrole kormila, a zelena žica (Rx/B)
kontrole kormila mora biti spojena na NMEA 0183 uzemljenje.
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 mreža (napaja kontrolu kormila)
Izvor napajanja od 12 Vdc
Kontrola kormila
NMEA Uređaj kompatibilan s 0183 standardom
Žica Boja žica kontrole kormila – NMEA Funkcija žice uređaja
funkcija
kompatibilnog s 0183
standardom
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
N/A
Napajanje
N/A
NMEA 0183 uzemljenje
Plava – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Bijela – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Smeđa – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Zelena – Rx/B (-)
Tx/B (-)
NAPOMENA: Kada priključujete NMEA 0183 uređaje s dvije
žice za odašiljanje i dvije prijemne žice, nije nužno da se NMEA
2000 sabirnica i NMEA 0183 uređaj priključuju na zajedničko
uzemljenje.
Smo jedna prijemna žica
Ako vaš uređaj kompatibilan sa standardom NMEA 0183 ima
samo jednu prijemnu žicu (Rx), mora biti spojen s plavom žicom
(Tx/A) kontrole kormila, a bijela žica (Tx/B) kontrole kormila ne
smije se s ničim spajati.
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 mreža (napaja kontrolu kormila)
Izvor napajanja od 12 Vdc
Kontrola kormila
NMEA Uređaj kompatibilan s 0183 standardom
Žica Boja žica kontrole kormila –
funkcija
Ê
Ë
Ì
Í
Î
NMEA Funkcija žice uređaja
kompatibilnog s 0183
standardom
N/A
Napajanje
Zelena – Rx/B (-) (spaja se na
NMEA 0183 uzemljenje)
NMEA 0183 uzemljenje
Plava – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Bijela – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Smeđa – Rx/A (+)
Tx/A (+)
NAPOMENA: Kada priključujete NMEA 0183 uređaj sa samo
jednom žicom za odašiljanje (Tx), NMEA 2000 sabirnica i NMEA
0183 uređaj moraju se priključiti na zajedničko uzemljenje.
13
Specifikacije
NMEA 2000 PGN – informacije
SmartPump
CCU
Specifikacija
Mjere
Tip
PGN
Dimenzije (V × Š × D)
197 x 190 x 244 mm (7,75 x 7.48 x 9,61 in)
059392 ISO potvrda
Težina
7,5 kg (16,5 lb)
Odašiljanje i
prijem
Temperaturni raspon
Od -15° do 55°C (od 5° do 131°F)
059904 ISO zahtjev
Materijal
• Kontrolna jedinica elektronike (ECU):
Potpuno zabrtvljena aluminijska slitina
• Nosač: Ugljični čelik
• Razdjelnik: Aluminijska slitina
• Motor: Aluminijska slitina
060928 ISO upućivanje reklamacije
Opis
126208 NMEA: Naredba / zahtjev / funkcija
potvrđivanja grupe
126464 Odašiljanje / prijem funkcije grupe PGN
popisa
Duljina kabela napajanja 2,7 m (9 ft)
126996 Podaci o proizvodu
Ulazni napon
Od 11,5 do 30 Vdc
127257 Odašiljanje/prijem podataka o položaju
Osigurač
40 A, s plosnatim kontaktima
Potrošnja energije
• U stanju mirovanja: Manje od 1 A
• Uključeno: Od 5 do 10 A
• Vršno: 34 A
127251 Odašiljanje/prijem brzine okretanja
Samo odašiljanje 127250 Smjer plovila
Samo prijem
127258 Magnetska varijacija
127488 Parametri motora: Brzo ažuriranje
CCU jedinica
128259 Brzina kroz vodu
Specifikacija
Mjere
129025 Položaj: Brzo ažuriranje
Dimenzije (D × Š × V)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 × 2 in)
129026 COG i SOG: Brzo ažuriranje
Težina
200 g (7 oz)
129283 Pogreška unakrsnog traga
Temperaturni raspon
Od -15° do 70°C (od 5° do 158°F)
129284 Navigacijski podaci
Materijal
Potpuno zabrtvljena plastika visoke
otpornosti
130306 Podaci o vjetru
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
Duljina kabela CCU jedinice
5 m (16 ft)
NMEA 2000 ulazni napon
Od 9 do 16 V DC
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
Kontrola kormila
Tip
PGN
Odašiljanje i
prijem
059392 ISO potvrda
059904 ISO zahtjev
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30
minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
060928 ISO upućivanje reklamacije
126208 NMEA – naredba / zahtjev / funkcija
potvrđivanja grupe
Kontrola kormila
Specifikacija
126464 Odašiljanje / prijem funkcije grupe PGN
popisa
Mjere
Dimenzije bez zaklona za sunce (V 110 x 115 x 30 mm (4,33 x 4,53 x
× Š × D)
1,18 in)
Opis
126996 Podaci o proizvodu
Samo
odašiljanje
128259 Brzina kroz vodu
Dimenzije sa zaklonom za sunce
(V × Š × D)
115 x 120 x 35,5 mm (4,53 x 4,72
x 1,40 in)
Težina bez zaklona za sunce
247 g (8,71 oz)
129026 COG i SOG – brzo ažuriranje
Težina sa zaklonom za sunce
283 g (9,98 oz)
129283 Pogreška unakrsnog traga
Temperaturni raspon
Od -15° do 70°C (od 5° do 158°F)
129284 Navigacijski podaci
Sigurna udaljenost od kompasa
209 mm (8,25 inča)
129540 Vidljivi GNSS sateliti
Materijal
Kućište: Potpuno zabrtvljeni
polikarbonat
Objektiv: Staklo s premazom
protiv odbljesaka
129025 Položaj – brzo ažuriranje
130306 Podaci o vjetru
Samo prijem
127245 Podaci o kormilu
127250 Smjer plovila
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
127488 Parametri motora – brzo ažuriranje
Potrošnja energije
Maksimalno 2,5 W
128259 Brzina kroz vodu
Maksimalan napon jedinice
32 Vdc
129025 Položaj – brzo ažuriranje
NMEA 2000 ulazni napon
Od 9 do 16 Vdc
129029 Podaci o GNSS položaju
NMEA 2000 (LEN)
6 (300 mA pri 9 Vdc)
129283 Pogreška unakrsnog traga
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30
minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
129284 Navigacijski podaci
Alarm
130576 Status malog plovila
129285 Navigacija – podaci o ruti/točki
130306 Podaci o vjetru
Specifikacija
Mjere
NMEA 0183 – informacije
Dimenzije (D × promjer)
23 × 25 mm (29/32 × 1 in)
Težina
68 g (2,4 oz)
Kada je povezan s opcionalnim uređajem kompatibilnim s
NMEA 0183, autopilot koristi sljedeće NMEA 0183 poruke.
Temperaturni raspon
Od -15° do 60°C (od 5° do 140°F)
Tip
Poruka
Duljina kabela
3,0 m (10 ft)
Odašiljanje
hdg
Prijem
wpl
14
Tip
Poruka
Detaljne konfiguracijske postavke
gga
Iako se konfiguracija obično izvodi automatski pomoću
čarobnjaka, za precizno podešavanje autopilota možete ručno
podesiti sve postavke.
Napredne konfiguracijske postavke dostupne su samo kada se
koristi Stručni način rada (Omogućavanje stručnog načina rada).
Korisničke postavke dostupne su tijekom normalnog rada
autopilota. Dodatne informacije potražite u odjeljku o
konfiguriranju u korisničkom priručniku priloženom uz vaš
autopilot.
NAPOMENA: Ovisno o konfiguraciji autopilota, određene se
postavke možda neće prikazati.
NAPOMENA: Na gliseru je prilikom svake izmjene postavke
Izvor brzine prije postupka preciznog podešavanja potrebno
pregledati postavke Potvrdi tahometar, Nis. ogr. o/min, Vis. ogr.
o/min, O/min klizanja, Brzina klizanja ili Maksimalna brzina ako
je to primjenjivo (Izvođenje postupka Samopodešavanje).
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
Poruke o pogreškama i upozorenja
Poruka o pogrešci
Uzrok
Nizak napon
kontrolne jedinice
ECU
Napon napajanja pumpe • Oglašava se alarm u
pao je ispod 10 Vdc
trajanju od
dulje od 6 sekundi.
5 sekundi
• Normalno nastavlja
s radom
Autopilot ne prima
navigacijske
podatke. Autopilot
drži smjer.
Autopilot više ne prima • Oglašava se alarm u
valjane navigacijske
trajanju od
podatke prilikom
5 sekundi
izvođenja manevra Ruta • Autopilot prelazi na
do.
držanje smjera
Ova se poruka također
prikazuje ako se
navigacija zaustavi na
ploteru prije deaktivacije
autopilota.
Izgubljena veza s
autopilotom
Kontrola kormila izgubila N/A
je vezu s CCU
jedinicom.
Podaci o vjetru su
izgubljeni (samo za
jedrilice)
Autopilot više ne prima • Oglašava se alarm u
valjane podatke o vjetru.
trajanju od
5 sekundi
• Autopilot prelazi na
držanje smjera
Nizak napon
napajanja sustava
GHC™
Napon napajanja pao je N/A
ispod vrijednosti
određene u izborniku
alarma za nizak napon.
Pogreška: visok
napon u kontrolnoj
jedinici ECU
Napon napajanja pumpe • Oglašava se alarm u
povećao se na više od
trajanju od
33,5 Vdc.
5 sekundi
• ECU jedinica se
isključuje
Pogreška: napon u
kontrolnoj jedinici
ECU je naglo pao
Napon u kontrolnoj
jedinici ECU naglo je
pao ispod 7,0 Vdc.
Pogreška: visoka
temperatura u
kontrolnoj jedinici
ECU
Temperatura u
kontrolnoj jedinici ECU
porasla je na više od
100 °C (212 °F).
Pogreška:
Istekla je komunikacija
komunikacija između između CCU jedinice i
kontrolnih jedinica
pumpe.
ECU i CCU je
prekinuta (kada je
aktiviran autopilot)
Reakcija autopilota
• Oglašava se alarm u
trajanju od
5 sekundi
• Pogreška nestaje
kada se napon ECU
jedinice poveća na
više od 7,3 Vdc.
• Oglašava se alarm u
trajanju od
5 sekundi
• ECU jedinica se
isključuje
• Kontrola kormila
oglašava zvučni
signal i autopilot
prelazi u stanje
mirovanja.
Postavke podešavanja autopilota
Za otvaranje općih postavki podešavanja autopilota odaberite
Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo post. autopilota.
Limitator ubrzanja: Omogućuje ograničavanje brzine okreta
kada je aktiviran autopilot. Povećanjem postotka brzina
okreta se smanjuje, a smanjenjem postotka brzina okreta se
povećava.
Postavke izvora brzine
NAPOMENA: Postavke izvora brzine dostupne su samo za
glisere.
Za otvaranje postavki izvora brzine odaberite Izbornik >
Postavljanje > Zastupnikovo post. autopilota > Postavljanje
izvora brzine.
Izvor brzine: Omogućuje odabir izvora brzine.
Potvrdi tahometar: Omogućuje usporedbu očitanja o/min na
kontroli kormila pomoću tahometara na ploči s instrumentima
na plovilu.
O/min klizanja: Omogućuje prilagođavanje očitanja o/min na
kontroli kormila u trenutku prijelaza plovila s deplasmanske
na brzinu klizanja. Ako se vrijednost ne podudara s
vrijednosti na kontroli kormila, možete je podesiti.
Brzina klizanja: Omogućuje podešavanje brzine klizanja plovila.
Ako se vrijednost ne podudara s vrijednosti na kontroli
kormila, možete je podesiti.
Nis. ogr. o/min: Omogućuje podešavanje najmanje vrijednosti
o/min plovila. Ako se vrijednost ne podudara s vrijednosti na
kontroli kormila, možete je podesiti.
Vis. ogr. o/min: Omogućuje podešavanje najveće vrijednosti
o/min plovila. Ako se vrijednost ne podudara s vrijednosti na
kontroli kormila, možete je podesiti.
Maksimalna brzina: Omogućuje podešavanje maksimalne
brzine plovila. Ako se vrijednost ne podudara s vrijednosti na
kontroli kormila, možete je podesiti.
Postavke osjetljivosti kormila
NAPOMENA: Ako postavite previsoku ili prenisku vrijednost
osjetljivosti, autopilot bi mogao biti prekomjerno aktivan i
opetovano pokušavati prilagoditi smjer na najmanje odstupanje.
Prekomjerno aktivan autopilot može uzrokovati trošenje pumpe i
energije iz akumulatora brže nego što je to uobičajeno.
Odaberite Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo post.
autopilota > Osjetljivost kormila.
NAPOMENA: Ove se postavke odnose samo na jedrilice,
glisere s deplasmanskim trupom i glisere čiji je izvor brzine
postavljen na vrijednost Ništa.
Osjetljivost: Omogućuje prilagođavanje preciznosti kojom
kormilo drži smjer i izvodi okrete.
Osjetljivost mjerača: Omogućuje prilagođavanje preciznosti
kojom kormilo ispravlja prekoračenje kuta okreta. Ako
15
postavite prenisku vrijednost, autopilot može prekoračiti kut
okreta prilikom izvođenja diferencijalnog okreta u odnosu na
izvorni okret.
NAPOMENA: Ove se postavke odnose samo na glisere s
gliserskim trupom čiji je izvor brzine postavljen na vrijednost
Tahom. – NMEA 2000 ili vlasn. ili GPS.
Mala brzina: Omogućuje prilagođavanje osjetljivosti kormila za
male brzine. Ova se postavka primjenjuje kada plovilo plovi
brzinom manjom od brzine klizanja.
Brojač male brzine: Omogućuje prilagođavanje osjetljivosti
kormila na diferencijalne vrijednosti za male brzine. Ova se
postavka primjenjuje kada plovilo plovi brzinom manjom od
brzine klizanja.
Velika brzina: Omogućuje prilagođavanje osjetljivosti kormila za
velike brzine. Ova se postavka primjenjuje kada plovilo plovi
brzinom većom od brzine klizanja.
Brojač velike brzine: Omogućuje prilagođavanje osjetljivosti
kormila na diferencijalne vrijednosti za velike brzine. Ova se
postavka primjenjuje kada plovilo plovi brzinom većom od
brzine klizanja.
Kontaktiranje službe za korisničku podršku tvrtke
Garmin
• Idite na www.garmin.com/support i pritisnite Contact
Support za podršku unutar države.
• U SAD-u nazovite (913) 397.8200 ili (800) 800.1020.
• U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 2380000.
• U Europi nazovite +44 (0) 870.8501241.
Postavke sustava upravljanja
Za otvaranje postavki sustava upravljanja odaberite Izbornik >
Postavljanje > Zastupnikovo post. autopilota > Postavljanje
sustava upravlj..
Potvrdi smjer upravlj.: Omogućuje postavljanje smjera u kojem
se kormilo mora okrenuti za okretanje plovila ulijevo i udesno.
Po potrebi možete ispitati i okrenuti smjer upravljanja.
Postavke senzora na kormilu
NAPOMENA: Postavke senzora na kormilu dostupne su samo
kada je senzor na kormilu povezan s autopilotom.
Za otvaranje postavki senzora na kormilu odaberite Izbornik >
Postavljanje > Zastupnikovo post. autopilota > Postavljanje
sustava upravlj. > Postavljanje senzora na kormilu.
Maksimalni kut ulijevo: Omogućuje unos kuta pri kojem se
kormilo najviše okreće ulijevo.
Maksimalni kut udesno: Omogućuje unos kuta pri kojem se
kormilo najviše okreće udesno.
Kalibrir.senz.na korm.: Pokreće postupak određivanja
maksimalnog raspona kretanja kormila i kalibrira senzor za
položaj kormila. Ako tijekom kalibracije dođe do pogreške,
postoji vjerojatnost da je senzor za položaj kormila dosegnuo
ograničenje. Senzor možda nije ispravno montiran. Ako se
problem ne otkloni, pogrešku možete zaobići okretanjem
kormila na najdalji položaj za koji se ne dojavljuje pogreška.
Kalibriraj sred. kormila: Pokreće postupak određivanja sredine
kormila. Ovu kalibraciju možete koristiti ako se indikator
položaja kormila na zaslonu ne podudara sa stvarnom
sredinom kormila na plovilu.
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.
• Idite na http://my.garmin.com.
• Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. GHP™, GHC™, Reactor™ i Shadow Drive™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd.
ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 i logotip NMEA 2000 trgovački su znakovi nacionalnog udruženja za pomorsku elektroniku (National Marine Electronics Association). Uflex i MasterDrive™ trgovački su znakovi tvrtke
UltraFlex Group. Teflon trgovački je znak tvrtke DuPont™.
®
®
®
®
© 2015 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising