Garmin | GHP Reactor™ Hydraulic Corepack with SmartPump | Garmin GHP Reactor™ Hydraulic Corepack with SmartPump Asennusohjeet

Garmin GHP Reactor™ Hydraulic Corepack with SmartPump Asennusohjeet
GHP™ Reactor
SmartPump
Asennusohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Automaattiohjaus on työkalu, joka tehostaa veneen käyttöä. Se
ei poista vastuutasi veneen turvallisesta käytöstä. Vältä
navigoinnin vaaratilanteet äläkä jätä ruoria ilman valvontaa.
Ole aina valmiina siirtymään manuaaliseen ohjaukseen.
Opettele käyttämään automaattiohjausta tyynessä ja
esteettömässä avovedessä.
Ole varovainen, kun käytät automaattiohjausta vedessä olevien
esteiden, kuten laitureiden, paalutuksien ja muiden veneiden
lähellä.
VAROITUS
Varo käytön aikana kuumaa moottoria ja solenoidin osia sekä
liikkuvia osia.
Näiden ohjeiden laiminlyöminen laitteen asentamisen ja
ylläpidon yhteydessä voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja.
ILMOITUS
Automaattiohjausjärjestelmän saa asentaa ainoastaan
ammattiasentaja. Muutoin vene voi vahingoittua. Oikeanlainen
asennus edellyttää erityistietoja hydraulisen ohjauksen osista
sekä veneiden sähköjärjestelmistä.
Asennuksen valmistelu
Automaattiohjausjärjestelmässä on useita osia. Tutustu kaikkien
osien kiinnityksessä ja liitännässä huomioitaviin asioihin ennen
kuin aloitat asentamisen. Sinun on tiedettävä, miten osat
toimivat yhdessä, jotta voit suunnitella asennuksen veneeseen.
Kokoonpanokaaviot (Sähkö- ja datakaavio) helpottavat
kiinnityksessä ja liitännässä huomioitavien asioiden
hahmottamista.
Kun suunnittelet asennusta, levitä kaikki osat veneeseen, jotta
näet, että kaapelit ulottuvat kaikkiin osiin. Jatkokaapeleita
(myydään erikseen) on saatavilla tarvittaessa Garmin
jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.garmin.com.
Kirjaa kunkin osan sarjanumero rekisteröintiä ja takuuta varten.
®
Tarvittavat työkalut
• turvalasit
• pora ja poranteriä
Toukokuu 2015
•
•
•
•
•
•
kiintoavaimia
90 mm (3,5 tuuman) reikä- tai pyörösaha
katkaisupihdit/lankaraappa
risti- ja tasapäisiä ruuvitalttoja
nippusiteitä
vedenkestäviä johdon liittimiä tai kutistemuovia ja
kuumailmapuhallin
• merivedenkestävää tiivistysainetta
• merivedenkestävää korroosionestosuihketta
• kannettava kompassi (magneettisten häiriöiden testaamista
varten)
• hydrauliletkua, jonka koneellisesti puristettujen tai kentällä
vaihdettavien liittimien vähimmäisluokitus on 6895 kPa (1000
lbf/tuumaa2)
• hydrauliikan T-liittimiä
• linjaan asennettavia hydraulisia sulkuventtiileitä
• hydraulinestettä
• kierteiden tiivistysainetta
• hydrauliikan ilmausvälineitä
• juuttumista estävää voiteluainetta (valinnainen).
HUOMAUTUS: kiinnitysruuvit toimitetaan
automaattiohjausjärjestelmän pääosia varten. Jos mukana
toimitetut ruuvit eivät sovellu käytettäviksi kiinnityspinnalla, sinun
on hankittava sopivat ruuvit itse.
Huomioitavaa valittaessa kiinnityspaikkaa
Automaattiohjausjärjestelmän osat liitetään toisiinsa ja
virtalähteeseen niiden mukana toimitetuilla kaapeleilla.
Varmista, että oikeat kaapelit ulottuvat kuhunkin osaan ja että
kukin osa on hyväksyttävässä paikassa, ennen kuin kiinnität tai
liität osia.
Huomioitavaa ohjausnäytön kiinnityksen yhteydessä
ILMOITUS
Laite on kiinnitettävä paikkaan, joka ei altistu äärilämpötiloille tai
-olosuhteille. Laitteen käyttö- ja varastointilämpötilat on ilmoitettu
laitteen teknisissä tiedoissa. Pitkäaikainen altistuminen
suositeltua matalammille tai korkeammille lämpötiloille
varastoinnin tai käytön aikana saattaa vioittaa laitetta. Takuu ei
kata äärilämpötilojen aiheuttamia vikoja ja seurauksia.
Asennuspinnan on oltava tasainen, jotta laite ei vahingoitu
asennettuna.
Laitteen voi tasokiinnittää kojelautaan käyttämällä mukana
toimitettuja tarvikkeita ja mallia. Jos haluat kiinnittää laitteen
siten, että näyttö on kojelaudan suuntainen, osta vastaava
kiinnityssarja (ammattimaista asennusta suositellaan) Garmin
myyjältä.
Huomioi seuraavat seikat, kun valitset kiinnityspaikkaa.
• Kiinnityspaikan pitäisi olla silmän tasolla tai sen alapuolella,
jotta katselukulma on optimaalinen, kun ohjaat alusta.
• Laitteen painikkeiden on oltava helposti käytettävissä
kiinnityspaikassa.
• Kiinnityspinnan on kestettävä laitteen paino ja suojattava
laitetta tärinältä.
• Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla laitteen vähintään teknisissä tiedoissa mainitun
kompassin turvavälin päähän kompassista.
• Kiinnityspinnan takana on oltava riittävästi tilaa kaapeleiden
ohjaamiseen ja liittämiseen.
Huomioitavaa ohjausnäytön liitännän yhteydessä
• Ohjausnäyttö on liitettävä NMEA 2000 verkkoon.
• Valinnaisia NMEA 0183 laitteita, kuten tuuliantureita,
nopeusantureita ja GPS-laitteita, voi liittää ohjausnäyttöön
®
®
Painettu Taiwanissa
190-01767-77_0B
datakaapelilla (Huomioitavaa NMEA 0183 -liitännän
yhteydessä).
Huomioitavaa valittaessa CCU-osan kiinnityspaikkaa
• CCU on GHP Reactor SmartPump
automaattiohjausjärjestelmän ensisijainen anturi. Huomioi
nämä seikat parhaan mahdollisen suorituskyvyn
varmistamiseksi, kun valitset asennuspaikkaa.
◦ CCU-osan asennuspaikan magneettiset häiriöt on
testattava kannettavalla kompassilla.
Jos kompassin neula liikkuu paikassa, johon aiot asentaa
CCU-osan, paikassa on magneettisia häiriöitä. Valitse
jokin toinen paikka ja testaa uudelleen.
◦ Asenna CCU tukevaan pintaan, jotta suorituskyky on
paras mahdollinen.
◦ Vaikka CCU-osan voi asentaa veneeseen minkä
suuntaisesti tahansa, voit ohittaa pohjoisen määrityksen
huomioimalla seuraavat seikat, kun valitset
asennuspaikkaa (valinnainen).
◦ CCU-osan liitinten on osoitettava keulan suuntaan.
◦ CCU-osan alaosan on oltava oikeassa kulmassa
veneen rullaus- ja pituuskallistusakseliin nähden.
◦ CCU-osan on oltava lähellä veneen
kiertymiskeskipistettä tai tarvittaessa hiukan siitä
eteenpäin.
• CCU-kaapeli liittää CCU-osan SmartPump osaan ja on 5
metriä (16 jalkaa) pitkä.
◦ Jos CCU-osaa ei voi asentaa 5 metrin (16 jalan) säteelle
SmartPump osasta, jatkokaapelin voi hankkia paikalliselta
Garmin jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.garmin.com.
◦ Tätä kaapelia ei saa katkaista.
Parhaan asennuspaikan etsiminen
1 Laadi luettelo kaikista sopivista CCU-osan asennuspaikoista,
joissa ei ole rautaa, magneetteja eikä suurjännitejohtoja alle
60 cm:n (2 jalkaa) säteellä.
Suuria magneetteja, kuten bassokaiuttimen magneetteja, ei
saa olla alle 1,5 m (5 jalkaa) säteellä.
2 Etsi veneen kiertymiskeskipiste ja mittaa etäisyys siitä
kuhunkin vaiheessa 1 määrittämääsi sopivaan
asennuspaikkaan.
3 Valitse asennuspaikka, joka on lähimpänä
kiertymiskeskipistettä.
Jos sopivia paikkoja on useita, valitse seuraavia seikkoja
parhaiten vastaava paikka.
• Paras paikka on lähinnä veneen keskilinjaa.
• Paras paikka on mahdollisimman alhaalla veneessä.
• Paras paikka on hiukan veneen keskikohdasta eteenpäin.
Huomioitavaa valittaessa pumpun kiinnityspaikkaa
Määritä pumpun sopiva asennuspaikka näiden ohjeiden
hydrauliikkakaavioiden avulla (Hydrauliikkakaaviot).
• Pumppu on asennettava sellaiseen kohtaan, johon veneen
hydrauliset ohjauslinjat voidaan tuoda.
• Pumppu on asennettava vaakatasoon, jos se on mahdollista.
• Jos pumppu on asennettava pystysuuntaan, se on
asennettava niin, että hydrauliikkaliitokset ovat ylöspäin.
• Pumpussa on viisi hydrauliikkaliitäntää, mutta vain kolmea
niistä käytetään suositellussa asennustavassa. Näiden
ohjeiden pumpun venttiilikuvasta saattaa olla hyötyä, kun
valitset asennuspaikkaan sopivimpia liitoksia (Pumpun
venttiilit ja liitokset).
2
Huomioitavaa pumpun hydrauliikasta
ILMOITUS
Kun liität järjestelmään hydraulista linjaa, käytä ainoastaan
letkua, jonka koneellisesti puristettujen tai kentällä vaihdettavien
helojen vähimmäisluokitus on 1000 lbf/in² (6,895 kPa).
Älä käytä putkiteippiä missään hydraulisissa liitoksissa. Käytä
kaikissa hydraulisen järjestelmän putkikierteissä asianmukaista
veneilykäyttöön soveltuvaa kierteiden tiivistysainetta.
Älä yritä ohjata venettä automaattiohjauksella, ennen kuin olet
ilmannut kaikki hydraulisen järjestelmän osat.
Tutustu hydrauliikkakaavioihin ( Hydrauliikkakaaviot), kun
määrität parasta tapaa asentaa pumppu veneen hydrauliseen
järjestelmään.
Suositeltu pumpun asennustapa edellyttää T-liittimien ja
sulkuventtiileiden asentamista, jotta pumpun voi irrottaa huoltoa
varten ilman ohjausjärjestelmän käytöstä poistamista. Tässä
asennustavassa käytetään ainoastaan kolmea pumpun
kokoomaputken viidestä liitäntäaukosta. Vaikka sitä ei suositella,
sulkuventtiileiden asentamisen sijaan on mahdollista käyttää
kaikkia viittä liitäntäaukkoa. Lisätietoja liittimistä ja
vaihtoehtoisista liitäntätavoista: Pumpun venttiilit ja liitokset.
Pumpun venttiilit ja liitokset
Pumpun voi liittää hydrauliseen järjestelmään kahdella eri
tavalla. Suositellussa kolmen liittimen tavassa käytetään
ainoastaan H1- À ja H2-liitintä Á ja T-liitintä, joka jakaa ruorin ja
sylinterin välisen yhteyden. Paluulinjan liitin  liitetään
ainoastaan ruoriin. Tarkistusventtiileitä Ã ei saa määrittää
uudelleen, jos veneessä on tasapainotettu sylinteri. Jos
veneessä on tasapainottamaton sylinteri, tarkistusventtiilit on
määritettävä uudelleen (Pumpun määrittäminen
tasapainottamatonta sylinteriä varten). Ohitusventtiili Ä avataan
ainoastaan hydrauliikan ilmausta varten, ja sen on oltava täysin
kiristetty normaalin käytön aikana.
Tarvittaessa C1- Å ja C2-liitintä Æ voi käyttää suositellussa
kolmen liittimen asennustavassa H1- ja H2-liittimen sijaan.
Toisessa tavassa pumppu asennetaan käyttäen kaikkia viittä
liitäntäaukkoa. Pumppu liitetään sylinteriin C1- ja C2-liittimellä ja
ruoriin H1- ja H2-liittimellä. Tätä asennustapaa ei suositella, sillä
pumppua ei voi irrottaa huoltoa varten ilman, että veneen
ohjausjärjestelmä poistetaan käytöstä.
Pumpun määrittäminen tasapainottamatonta sylinteriä
varten
ILMOITUS
Vältä pumpun vioittuminen pitämällä kaikki osat puhtaina ja
pölyttöminä, kun määrität pumppua ohjausjärjestelmään, jonka
sylinteriä ei ole tasapainotettu.
Jos irrotat tarkistusventtiilit hydraulisen järjestelmän ilmaamisen
jälkeen, sinun on ilmattava se uudelleen. Hydrauliseen
järjestelmään voi päästä ilmaa, kun asennat tarkistusventtiilit
takaisin.
Jos veneessä on ohjausjärjestelmä, jonka sylinteriä ei ole
tasapainotettu, sinun on määritettävä pumppu toimimaan oikein
ohjausjärjestelmän kanssa.
1 Poista tarkistusventtiilit À pumpun kokoomaputkesta.
• Jos veneessä ei vielä ole NMEA 2000 verkkoa, voit rakentaa
sen mukana toimitetuilla NMEA 2000 kaapeleilla ja liittimillä
(NMEA 2000 perusverkon rakentaminen
automaattiohjausjärjestelmää varten).
• Voit käyttää automaattiohjausjärjestelmän edistyneimpiä
ominaisuuksia liittämällä NMEA 2000 verkkoon valinnaisia
NMEA 2000 laitteita, kuten tuulianturin, nopeusanturin tai
GPS-laitteen.
Sähkö- ja datakaavio
2 Vedä männät Á pois pumpun kokoomaputkesta.
Pumppu on tehtaalla määritetty siten, että männät ovat
tasapainotetussa tilassa Â.
Irrota
o-renkaat à männistä ja hävitä ne.
3
Jos o-renkaat eivät irtoa helposti männistä, ne on ehkä
katkaistava.
Asenna
männät takaisin pumpun kokoomaputkeen
4
tasapainottamattomassa asennossa Ä.
5 Asenna tarkistusventtiilit pumpun kokoomaputkeen ja kiristä
ne.
Huomioitavaa valittaessa järjestelmän Shadow Drive™ kiinnityspaikkaa
HUOMAUTUS: Shadow Drive on anturi, joka asennetaan
veneen hydraulisiin ohjauslinjoihin. Se havaitsee, kun siirryt
manuaaliseen ohjaukseen, ja keskeyttää veneen
automaattiohjauksen.
• Shadow Drive on asennettava mahdollisimman suoraan
vaakatasoon ja kiinnitettävä paikalleen nippusiteillä.
• Shadow Drive on asennettava vähintään 305 mm
(12 tuumaa) päähän magneettisista materiaaleista tai
esineistä, kuten kaiuttimista ja sähkömoottoreista.
• Shadow Drive on asennettava lähemmäs ruoria kuin
pumppua.
• Shadow Drive on asennettava alemmas kuin ruori, mutta
ylemmäs kuin pumppu.
• Järjestelmää Shadow Drive ei saa liittää suoraan ruorin
takana olevaan liittimeen. Ruorin liittimen ja järjestelmän
Shadow Drive välillä on oltava letkua.
• Järjestelmää Shadow Drive ei saa liittää suoraan hydraulisen
linjan T-liittimeen. T-liittimen ja järjestelmän Shadow Drive
välillä on oltava letkua.
• Yhden ruorin asennuksessa ruorin ja järjestelmän Shadow
Drive välillä ei saa olla T-liitintä.
• Kahden ruorin asennuksessa Shadow Drive on asennettava
pumpun ja ylempään ja alempaan ruoriin johtavan
hydraulisen T-liitännän välille, lähemmäs ruoria kuin Tliitäntää.
• Shadow Drive on asennettava joko tyyrpuurin puoleiseen
ohjauslinjaan tai paapuurin puoleiseen ohjauslinjaan.
Järjestelmää Shadow Drive ei saa asentaa paluu- eikä
korkeapainelinjaan.
Huomioitavaa valittaessa hälytyksen kiinnityspaikkaa
• Hälytys on kiinnitettävä ensisijaisen ruorin lähelle.
• Hälytyksen voi kiinnittää kojelaudan alapuolelle.
• Hälytyksen kaapeleita voi jatkaa tarvittaessa 28 AWG:n (0,08
mm2:n) johdolla.
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
Kohde Kuvaus
À
Á
Tärkeää huomioitavaa
Ohjausnäyttö
CCU
CCU-osan voi kiinnittää vedenpinnan
yläpuolella pysyvään paikkaan lähelle veneen
keskikohtaa mihin asentoon hyvänsä
(Huomioitavaa valittaessa CCU-osan kiinnityspaikkaa).
CCU-osa ei saa olla magneettisten häiriöiden
lähteiden lähellä.
Â
Ohjausnäytön
datakaapeli
Asenna tämä kaapeli vain, jos liität automaattiohjausjärjestelmän valinnaisiin NMEA 0183
yhteensopiviin laitteisiin, kuten tuulianturiin,
nopeusanturiin tai GPS-laitteeseen (Huomioitavaa NMEA 0183 -liitännän yhteydessä).
Ã
NMEA 2000
verkko
Ohjausnäyttö ja CCU-osa on liitettävä NMEA
2000 verkkoon mukana toimitetuilla T-liittimillä
(Huomioitavaa NMEA 2000 liitännän
yhteydessä).
Jos veneessäsi ei ole NMEA 2000 verkkoa,
voit luoda sen mukana toimitetuilla kaapeleilla
ja liittimillä (NMEA 2000 perusverkon rakentaminen automaattiohjausjärjestelmää varten).
Ä
CCU-kaapeli
Tämän kaapelin jatkamiseen niin, että se yltää
ECU-yksikköön, tarvitsee ehkä hankkia jatkojohtoja (myydään erikseen) (Huomioitavaa
valittaessa CCU-osan kiinnityspaikkaa).
Tämä kaapeli liitetään hälytykseen ja Shadow
Drive järjestelmään.
Å
SmartPump
Tähän kaavioon ei ole merkitty hydrauliikkaliitoksia. Lisätietoja on hydrauliikkakaavioissa
Hydrauliikkakaaviot.
Huomioitavaa NMEA 2000 liitännän yhteydessä
• CCU-osa ja ohjausnäyttö on liitettävä NMEA 2000 verkkoon.
3
Kohde Kuvaus
Tärkeää huomioitavaa
Æ
NMEA 2000
virtajohto
Asenna tämä kaapeli ainoastaan, jos rakennat
NMEA 2000 verkon. Älä asenna tätä kaapelia,
jos veneessä on jo NMEA 2000 verkko.
NMEA 2000 virtajohto on liitettävä 9–16 Vdc:n
virtalähteeseen.
Ç
Pumpun
virtajohto
Pumppu on liitettävä 12–24 Vdc:n virtalähteeseen. Jos jatkat tätä johtoa, käytä oikean
paksuista johtoa (Virtajohdon jatkaminen).
Hälytys
Hälytystoiminto toistaa hälytysääniä automaattiohjausjärjestelmästä, ja se on asennettava
ohjausnäytön lähelle (Hälyttimen
asentaminen).
È
É
Shadow Drive Shadow Drive on asennettava oikein hydraulisiin ohjauslinjoihin ja liitettävä CCU-johtoon
(Shadow Drive järjestelmän asentaminen).
HUOMAUTUS: tämä kaavio on tarkoitettu vain suunnittelua
varten. Tarkat liitoskaaviot sisältyvät tarvittaessa kunkin osan
yksityiskohtaisiin asennusohjeisiin.
Tämä kaavio ei sisällä hydrauliikkaliitoksia.
Kohde Kuvaus
À
Á
Â
Ã
Tärkeää huomioitavaa
Ohjausnäyttö
12 - 24 Vdc:n
akku
SmartPump
CCU
CCU-osan voi kiinnittää vedenpinnan
yläpuolella pysyvään paikkaan lähelle veneen
keskikohtaa mihin asentoon hyvänsä
(Huomioitavaa valittaessa CCU-osan kiinnityspaikkaa).
CCU-osa ei saa olla magneettisten häiriöiden
lähteiden lähellä.
NMEA 2000
verkko
Ohjausnäyttö ja CCU-osa on liitettävä NMEA
2000 verkkoon mukana toimitetuilla T-liittimillä
(Huomioitavaa NMEA 2000 liitännän
yhteydessä).
Jos veneessäsi ei ole NMEA 2000 verkkoa,
voit luoda sen mukana toimitetuilla kaapeleilla
ja liittimillä (NMEA 2000 perusverkon rakentaminen automaattiohjausjärjestelmää varten).
Osakaavio
Yhden ruorin kaavio
Ä
Pumppu on liitettävä 12–24 Vdc:n virtalähteeseen. Jos jatkat tätä johtoa, käytä oikean
paksuista johtoa (Virtajohdon jatkaminen).
NMEA 2000 virtajohto on liitettävä 9–16 Vdc:n
virtalähteeseen.
Hydrauliikkakaaviot
HUOMAUTUS: tämä kaavio on tarkoitettu vain suunnittelua
varten. Tarkat liitoskaaviot sisältyvät tarvittaessa kunkin osan
yksityiskohtaisiin asennusohjeisiin.
Tämä kaavio ei sisällä hydrauliikkaliitoksia.
ILMOITUS
Jos veneesi ohjausjärjestelmä ei täsmää tämän ohjekirjan
hydrauliikkakaavioihin etkä ole varma, miten asennat pumpun,
ota yhteys Garmin tuotetukeen.
Kohde Kuvaus
Ennen kuin aloitat pumpun asentamisen, selvitä veneesi
hydraulisen ohjausjärjestelmän tyyppi. Jokainen vene on
erilainen, ja sinun on otettava tiettyjä hydrauliikkajärjestelmän
ominaisuuksia huomioon ennen kuin päätät, mihin kohtaan
pumppu asennetaan.
À
Á
Â
Tärkeää huomioitavaa
Ohjausnäyttö
SmartPump
12 - 24 Vdc:n
akku
Pumppu on liitettävä 12–24 Vdc:n virtalähteeseen. Jos jatkat tätä johtoa, käytä oikean
paksuista johtoa (Virtajohdon jatkaminen).
NMEA 2000 virtajohto on liitettävä 9–16 Vdc:n
virtalähteeseen.
Ã
CCU
CCU-osan voi kiinnittää vedenpinnan
yläpuolella pysyvään paikkaan lähelle veneen
keskikohtaa mihin asentoon hyvänsä
(Huomioitavaa valittaessa CCU-osan kiinnityspaikkaa).
CCU-osa ei saa olla magneettisten häiriöiden
lähteiden lähellä.
Ä
NMEA 2000
verkko
Ohjausnäyttö ja CCU-osa on liitettävä NMEA
2000 verkkoon mukana toimitetuilla T-liittimillä
(Huomioitavaa NMEA 2000 liitännän
yhteydessä).
Jos veneessäsi ei ole NMEA 2000 verkkoa,
voit luoda sen mukana toimitetuilla kaapeleilla
ja liittimillä (NMEA 2000 perusverkon rakentaminen automaattiohjausjärjestelmää varten).
Ohjeet kahden ruorin järjestelmää varten
4
Tärkeää huomioitavaa
• Pumppu on määritettävä uudelleen, jos veneessä on
tasapainottamaton ohjaussylinteri (Pumpun määrittäminen
tasapainottamatonta sylinteriä varten).
• Garmin suosittelee kiinnittämään hydrauliset linjat pumppuun
T-liittimillä.
• Jotta pumpun käytöstä poistaminen ja irrottaminen olisi
helppoa, Garmin suosittelee sulkuventtiileiden asentamista
hydraulisiin linjoihin pumpun kokoomaputken ja T-liittimien
väliin.
• Teippiä Teflon ei saa käyttää hydraulisissa liitoksissa.
• Käytä kaikissa hydraulisen järjestelmän putkikierteissä
asianmukaista kierteiden tiivistysainetta.
®
Yhden ruorin kaavio ilman ohjaustehostinta
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Shadow Drive
Tyyrpuurin puoleinen linja
Paluulinja
Pumppu
Paapuurin puoleinen linja
Sulkuventtiilit
Ruori
Ohjaussylinteri
Ruori
Ohjaustehostinyksikkö
Sulkuventtiilit
Pumppu
Ohjaussylinteri
Yhden ruorin Uflex MasterDrive™ kaavio
®
VAROITUS
Kun asennat pumppua Uflex MasterDrive järjestelmään, älä
katkaise korkeapainelinjaa, joka yhdistää voimanlähteen ruoriin,
sillä se voi aiheuttaa loukkaantumisen tai omaisuuden
vaurioitumisen.
P L T R
Kahden ruorin kaavio ilman ohjaustehostinta
Ä
Å
Æ
Ç
È
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Paluulinja
Shadow Drive
Tyyrpuurin puoleinen linja
Paapuurin puoleinen linja
Sulkuventtiilit
Pumppu
Ylempi ruori
Alempi ruori
Ohjaussylinteri
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Ruori
Shadow Drive
Tyyrpuurin puoleinen linja
Ohjaussylinterit
Paapuurin puoleinen linja
Korkeapainelinja - ÄLÄ KATKAISE
Paluulinja
Sulkuventtiilit
Uflex MasterDrive voimanlähde
Pumppu
Yhden ruorin kaavio ohjaustehostimella
Kahden ruorin Uflex MasterDrive kaavio
ILMOITUS
Pumppu on asennettava sylinterin ja ohjaustehostinyksikön
väliin, jotta se toimii oikein.
VAROITUS
Kun asennat pumppua Uflex MasterDrive järjestelmään, älä
katkaise korkeapainelinjaa, joka yhdistää voimanlähteen ruoriin,
sillä se voi aiheuttaa loukkaantumisen tai omaisuuden
vaurioitumisen.
P L T R
P L T R
HUOMAUTUS: ohjaustehostinyksikön irrottaminen saattaa olla
tarpeen, jotta pääset käsiksi liitoksiin, letkuihin ja ilmaamisen Tliittimeen.
À
Á
Â
Ã
Shadow Drive
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Ohjaussylinterit
Paapuurin puoleinen linja
Sulkuventtiilit
Paluulinja
Pumppu
Shadow Drive
Tyyrpuurin puoleinen linja
Ruorit
Uflex MasterDrive voimanlähde
Korkeapainelinja - ÄLÄ KATKAISE
Tyyrpuurin puoleinen linja
Paapuurin puoleinen linja
Paluulinja
5
Asennustoimet
VAROITUS
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
ILMOITUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Kun olet suunnitellut automaattiohjauksen asennuksen
veneeseen ja huomioinut kaikki asennusta ja liitäntöjä koskevat
seikat, voit aloittaa osien asennuksen ja liittämisen.
Ohjausnäytön asennus
Asenna ohjausnäyttö tasokiinnittämällä se kojelautaan ruorin
lähelle ja liittämällä se NMEA 2000 verkkoon.
Voit käyttää automaattiohjausjärjestelmän edistyneimpiä
ominaisuuksia liittämällä NMEA 2000 verkkoon tai NMEA 0183
verkon kautta ohjausnäyttöön valinnaisia NMEA 2000
yhteensopivia tai NMEA 0183 yhteensopivia laitteita, kuten
tuulianturin, nopeusanturin tai GPS-laitteen.
Ohjausnäytön kiinnittäminen
ILMOITUS
Jos kiinnität laitetta lasikuitupintaan, aloitusreiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit saattavat
jumiutua, kun niitä käytetään lasikuitupinnassa ja niitä kiristetään
liikaa. Garmin suosittelee, että levität ruuviin juuttumista estävää
voiteluainetta ennen käyttöä.
Ennen ohjausnäytön asentamista sinun on valittava
kiinnityspaikka (Huomioitavaa ohjausnäytön kiinnityksen
yhteydessä).
1 Tasaa tasokiinnitysmalli ja varmista, että se sopii valittuun
asennuspaikkaan.
Tasokiinnitysmalli toimitetaan ohjausnäytön mukana.
2 Kiinnitä malli vaittuun asennuspaikkaan.
3 Jos aiot sahata reiän pyörösahalla 90 mm:n (3,5 tuuman)
reikäsahan sijasta, poraa kiinnityspintaan malliin merkityn
mukainen aloitusreikä 10 mm:n (3/8 tuuman) poranterällä.
4 Sahaa kiinnityspintaan tasokiinnitysmallin katkoviivan
mukainen aukko reikä- tai pyörösahalla.
5 Viimeistele tarvittaessa aukon koko viilalla ja hiekkapaperilla.
6 Aseta ohjausnäyttö aukkoon ja varmista, että mallin neljä
kiinnitysreikää ovat oikeissa paikoissa.
7 Jos kiinnitysreiät eivät ole oikeissa paikoissa, merkitse neljän
kiinnitysreiän oikeat paikat.
8 Irrota ohjausnäyttö aukosta.
9 Poraa neljä 2,8 mm:n (7/64 tuuman) aloitusreikää.
Jos kiinnität ohjausnäyttöä lasikuituun, käytä
upotusporanterää Ilmoitus-kohdan mukaisesti.
10 Irrota loput mallista.
11 Aseta mukana toimitettu tiiviste laitteen taustapuolelle.
Voit estää vuodot kojelaudan takana levittämällä tiivisteen
ympärille merivedenkestävää tiivistysainetta (valinnainen).
12 Aseta ohjausnäyttö aukkoon.
13 Kiinnitä ohjausnäyttö kiinnityspintaan tukevasti mukana
toimitetuilla ruuveilla.
Jos kiinnität ohjausnäyttöä lasikuituun, käytä juuttumista
estävää voiteluainetta Ilmoitus-kohdan mukaisesti.
14 Napsauta koristekehys À paikalleen.
6
CCU-osan asentaminen
1 Määritä kiinnityskohta.
2 Merkitse kahden aloitusreiän kohdat kiinnityspintaan käyttäen
CCU-osaa mallina.
3 Poraa aloitusreiät 3 mm:n (1/8 tuuman) poranterällä.
4 Käytä mukana toimitettuja ruuveja CCU-osan kiinnittämiseen.
Pumpun asennus
Pumpun kiinnittäminen
Jos veneessä on ohjausjärjestelmä, jonka sylinteriä ei ole
tasapainotettu, sinun on määritettävä pumppu toimimaan oikein
tasapainottamattoman sylinterin kanssa (Pumpun määrittäminen
tasapainottamatonta sylinteriä varten).
Ennen kuin voit asentaa pumpun, sinun on valittava
kiinnityspaikka (Huomioitavaa valittaessa pumpun
kiinnityspaikkaa) ja oikeat kiinnitystarvikkeet (Tarvittavat
työkalut).
1 Pidä pumppua kiinnityspaikan kohdalla ja merkitse
kiinnitysreikien paikat kiinnityspintaan käyttämällä pumppua
asennusmallina.
2 Käytä kiinnityspintaan sopivaa poranterää ja valittuja
kiinnitystarvikkeita ja poraa neljä reikää kiinnityspintaan.
3 Kiinnitä pumppu kiinnityspintaan valittujen
kiinnitystarvikkeiden avulla.
Hydraulisten linjojen liittäminen pumppuun
Lisätietoja on tässä kaaviossa: Yhden ruorin kaavio
ohjaustehostimella.
1 Irrota tarvittavat linjat hydraulisesta järjestelmästä.
2 Lisää T-liitin järjestelmän tyyrpuurin ja paapuurin puoleisille
linjoille ruorin ja ohjaussylinterin väliin.
HUOMAUTUS: jos veneessä on ohjaustehostinyksikkö, lisää
T-liittimet ohjaustehostinyksikön ja ohjaussylinterin väliin.
3 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Jos veneessä ei ole ohjaustehostinyksikköä, lisää
riittävästi hydrauliletkua, jotta saat ruorin paluuliittimen
kiinnitettyä pumpun T-kirjaimella merkittyyn liittimeen.
• Jos veneessä on ohjaustehostinyksikkö, ruorin ja
ohjaustehostinyksikön välillä pitäisi jo olla paluulinja. Lisää
T-liitin järjestelmän paluulinjaan ohjaustehostinyksikön ja
ruorin väliin.
4 Lisää hydrauliletkua jokaisen T-liittimen vapaana olevaan
liitokseen siten, että letkua on riittävästi T-liittimen pumppuun
liittämistä varten.
5 Liitä tyyrpuurin puoleisen linjan T-liitin pumpun liittimeen,
jossa on merkintä C1 tai C2.
6 Liitä paapuurin puoleisen linjan T-liitin pumpun liittimeen,
jossa on merkintä C1 tai C2 ja jota et käyttänyt kohdassa 4.
7 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Jos veneessä ei ole ohjaustehostinyksikköä, liitä ruorin
paluuliitin pumpun T-kirjaimella merkittyyn liittimeen.
• Jos veneessä on ohjaustehostinyksikkö, liitä paluulinjan Tliitin pumpun T-kirjaimella merkittyyn liittimeen.
8 Asenna Shadow Drive -järjestelmä paapuurin tai tyyrpuurin
puoleiseen hydrauliseen linjaan ruorin ja T-liittimen väliin
(Shadow Drive järjestelmän asentaminen).
9 Asenna sulkuventtiili (lisävaruste) jokaiseen hydrauliseen
linjaan, joka on yhdistetty suoraan pumppuun.
10 Asenna, kiristä ja tiivistä mukana toimitetut tulpat
käyttämättömiin pumpun liitoksiin, jos niitä ei ole vielä
asennettu.
Pumpun liittäminen virtalähteeseen
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
Pumpun virtajohto on liitettävä suoraan veneen akkuun, jos se
on mahdollista. Jos liität virtajohdon jakorasiaan tai muuhun
virtalähteeseen, käytä 40 A:n sulaketta. Tätä tapaa ei
kuitenkaan suositella.
Jos aiot reitittää pumpun ruorin lähellä olevan katkaisijan tai
kytkimen kautta, käytä sopivan kokoista relettä ja
ohjausjohdinta. Älä jatka pumpun virtajohtoa tässä tapauksessa.
1 Ohjaa virtajohdon liitinpää pumppuun, mutta älä liitä sitä
pumppuun.
2 Ohjaa virtajohdon paljasjohtiminen pää veneen akulle.
Jos kaapeli ei riitä, voit jatkaa sitä liittämällä suuremman
kaapelin (Virtajohdon jatkaminen).
Huomaa tämän osion alussa olevat varoitukset virtajohdon
jatkamisesta.
3 Liitä musta johdin (-) akun negatiiviseen (-) napaan.
4 Liitä punainen johdin (+) akun positiiviseen (+) napaan.
5 Älä liitä virtajohtoa vielä pumppuun.
Virtajohto liitetään pumppuun vasta sitten, kun kaikki muut
automaattiohjauksen osat on asennettu, jotta pumppu ei ala
vahingossa toimia väärään aikaan.
Virtajohdon jatkaminen
Virtajohtoa voi tarvittaessa jatkaa käyttämällä oikean paksuista
johtoa.
Kohde
À
Á
Â
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Kuvaus
Sulake
Akku
2,7 m (9 jalkaa), ei jatkoa
Kuvaus
Liitos
10 AWG:n (5,26 mm²) jatkokaapeli
Sulake
20,3 cm (8 tuumaa)
Akku
20,3 cm (8 tuumaa)
Enintään 4,6 m (15 jalkaa)
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Kuvaus
Liitos
8 AWG:n (8,36 mm²) jatkokaapeli
Sulake
20,3 cm (8 tuumaa)
Akku
20,3 cm (8 tuumaa)
Enintään 7 m (23 jalkaa)
Kuvaus
Liitos
6 AWG:n (13,29 mm²) jatkokaapeli
Sulake
20,3 cm (8 tuumaa)
Akku
20,3 cm (8 tuumaa)
Enintään 11 m (36 jalkaa)
Hydrauliikan ilmaaminen
ILMOITUS
Hydraulinen ohjausjärjestelmä ilmataan näin. Tarkempia tietoja
järjestelmän ilmaamisesta on ohjausjärjestelmän valmistajan
toimittamissa ohjeissa.
Varmista, että kaikki letkuliitännät on tehty ja että ne on kiristetty
kunnolla ennen hydrauliikkajärjestelmän ilmaamista.
1 Valitse vaihtoehto:
• Lisää tarvittaessa nestettä ruorin hydraulinestesäiliöön.
• Jos ruorin hydraulinestesäiliössä on liikaa nestettä, poista
liika hydraulineste, jotta säiliö ei vuoda yli ilmaamisen
aikana.
2 Aseta ohitusletku sylinterin ilmaamisporttien väliin.
VIHJE: jos käytät ohitukseen kirkasta muoviletkua, voit
tarkkailla ilmakuplia ilmaamisen aikana.
3 Käännä ruori manuaalisesti täysin paapuuriin.
4 Avaa molemmat sylinterin liitoksen ohitusventtiilit.
5 Avaa pumpun kokoomaputken ohitusventtiili.
6 Käännä ruoria hitaasti manuaalisesti paapuuriin kolmen
minuutin aikana.
VIHJE: voit lopettaa kääntämisen, kun ohitusletkussa ei näy
enää ilmaa.
7 Ota automaattiohjausjärjestelmä käyttöön ja poista Shadow
Drive järjestelmä käytöstä.
Automaattiohjausjärjestelmän oppaissa on lisätietoja Shadow
Drive osan poistamisesta käytöstä.
Paina
ohjausnäytön kohtaa
(paapuuri) vähintään 10
8
sekuntia.
VIHJE: voit lopettaa painamisen, kun ohitusletkussa ei näy
enää ilmaa.
9 Sulje molemmat sylinterin liitoksen ohitusventtiilit.
10 Sulje pumpun kokoomaputken ohitusventtiili.
11 Lisää tarvittaessa nestettä ruorin hydraulinestesäiliöön.
12 Toista vaiheet 3 - 11 tyyrpuurin puolella.
7
13 Paina ohjausnäytön kohtaa
(paapuuri), kunnes ohjaus
pysähtyy ja ohjausnäytössä näkyy teksti Hydraulipumppu
pys..
(tyyrpuuri), kunnes ohjaus
14 Paina ohjausnäytön kohtaa
pysähtyy ja ohjausnäytössä näkyy teksti Hydraulipumppu
pys..
15 Valitse vaihtoehto:
• Jos teksti Hydraulipumppu pys. ei näy 2 - 3 sekunnin
kuluessa siitä, kun sylinteri on pysähtynyt, ilmaa
järjestelmä uudelleen toistamalla vaiheet 1-15.
• Jos teksti Hydraulipumppu pys. näkyy 2 - 3 sekunnin
kuluessa siitä, kun sylinteri on pysähtynyt, järjestelmän
ilmaaminen on valmis.
Kun ilmausprosessi on valmis, voit ottaa Shadow Drive
järjestelmän taas käyttöön.
Korroosionestoaine
ILMOITUS
Varmista kaikkien osien kestävyys levittämällä pumppuun
korroosionestoainetta vähintään kaksi kertaa vuodessa.
Pumppu on käsiteltävä merivedenkestävällä
korroosionestoaineella, kun kaikki hydrauliikka- ja sähköliitännät
on tehty ja hydrauliikkajärjestelmä on ilmattu.
Garmin peräsimen palauteanturin asentaminen
Automaattiohjaus toimii ilman peräsimen palauteanturiakin
(kuten GRF™ 10, joka myydään erikseen), mutta se parantaa
suorituskykyä, näyttää peräsimen näytössä ja jatkaa pidentää
SmartPump laitteen käyttöikää.
Liitä GRF peräsimen palauteanturi peräsimen ohjaukseen ja
automaattiohjausjärjestelmään mukana toimitettujen ohjeiden
mukaisesti.
CCU-osan liittäminen
1 Ohjaa CCU-kaapelin liitinpää SmartPump osaan ja liitä se.
2 Ohjaa CCU-kaapelin paljasjohtimisen pään siniset ja
punaiset johtimet paikkaan, johon aiot asentaa hälyttimen
(Hälyttimen asentaminen).
Jos kaapeli ei riitä, voit jatkaa asianmukaisia johtoja
0,08 mm2:n (28 AWG) johdolla.
3 Ohjaa CCU-kaapelin paljasjohtimisen pään ruskeat ja mustat
johtimet paikkaan, johon aiot asentaa Shadow Drive (Shadow
Drive järjestelmän asentaminen).
Jos kaapeli ei riitä, voit jatkaa asianmukaisia johtoja
0,08 mm2:n (28 AWG) johdolla.
Shadow Drive järjestelmän asentaminen
Shadow Drive järjestelmän liittäminen hydrauliseen
järjestelmään
Ennen Shadow Drive osan asentamista on valittava kohta, josta
Shadow Drive liitetään veneen hydrauliseen ohjaukseen
(Huomioitavaa valittaessa järjestelmän Shadow Drive™
kiinnityspaikkaa).
Lisätietoja saat hydraulista järjestelmää kuvaavista kaavioista
(Hydrauliikkakaaviot).
Käytä hydraulisia liittimiä (ei mukana), kun asennat
järjestelmän Shadow Drive asianmukaiseen hydrauliseen
linjaan.
Shadow Drive -järjestelmän liittäminen CCU-osaan
1 Ohjaa CCU-kaapelin paljasjohtiminen pää Shadow Drive
järjestelmälle.
Jos kaapeli ei riitä, voit jatkaa asianmukaisia johtoja 28
AWG:n (0,08 mm²:n) johdolla.
2 Liitä johdot oheisen taulukon mukaisesti.
8
Shadow Drive järjestelmän
johtimen väri
CCU-kaapelin johtimen väri
Punainen (+)
Ruskea (+)
Musta (-)
Musta (-)
3 Juota ja peitä kaikki paljasjohtimiset liitännät.
Hälyttimen asentaminen
Ennen hälyttimen asentamista sinun on valittava kiinnityspaikka
(Huomioitavaa valittaessa hälytyksen kiinnityspaikkaa).
1 Ohjaa hälytyskaapeli CCU-kaapelin paljasjohtimiseen
päähän.
Jos kaapeli ei riitä, voit jatkaa asianmukaisia johtoja 0,08
mm2:n (28 AWG:n ) johdolla.
2 Liitä johdot oheisen taulukon mukaisesti.
Hälytysjohtimen väri
CCU-kaapelin johtimen väri
Valkoinen (+)
Oranssi (+)
Musta (-)
Sininen (-)
3 Juota ja peitä kaikki paljasjohtimiset liitännät.
4 Kiinnitä hälytin nippusiteillä tai muilla kiinnitystarvikkeilla (ei
mukana).
NMEA 2000 ja automaattiohjauksen osat
ILMOITUS
Jos veneessä on valmis NMEA 2000 verkko, se on
todennäköisesti jo liitetty virtalähteeseen. Älä liitä NMEA 2000
virtajohtoa nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, koska NMEA 2000
verkkoon saa liittää vain yhden virtalähteen.
Voit yhdistää ohjausnäytön ja CCU-osan olemassa olevan
NMEA 2000 verkon kautta. Jos veneessä ei ole NMEA 2000
verkkoa, kaikki verkon rakentamiseen tarvittavat osat
toimitetaan automaattiohjauksen paketissa (NMEA 2000
perusverkon rakentaminen automaattiohjausjärjestelmää
varten).
Jos haluat käyttää automaattiohjauksen edistyneimpiä
ominaisuuksia, NMEA 2000 verkkoon voidaan liittää valinnaisia
NMEA 2000 laitteita, kuten GPS-laite.
Jos NMEA 2000 ei ole ennestään tuttu, lisätietoja on NMEA
2000 verkon perusteet -kohdassa NMEA 2000 tuotteiden
tekninen käsikirja -oppaassa. Lataa asiakirja valitsemalla
Manuals laitteen tuotesivulla osoitteessa www.garmin.com.
NMEA 2000 perusverkon rakentaminen automaattiohjausjärjestelmää varten
ILMOITUS
Jos asennat NMEA 2000 virtajohtoa, se on kiinnitettävä veneen
käynnistyskytkimeen tai toiseen johtoon sisältyvän kytkimen
kautta. NMEA 2000 laitteet kuluttavat akun virtaa, jos NMEA
2000 virtajohto liitetään akkuun suoraan.
1 Liitä kolme T-liitintä À toisiinsa rinnakkain.
2 Liitä mukana toimitettu NMEA 2000 virtajohto Á 9 - 12 Vdc:n
virtalähteeseen  kytkimen à kautta.
3
4
5
6
Liitä virtajohto mahdollisuuksien mukaan veneen
käynnistyskytkimeen tai johtoon sisältyvään kytkimeen
(lisävaruste).
HUOMAUTUS: NMEA 2000 virtajohdon punottu suojajohdin
on liitettävä samaan maadoitukseen kuin NMEA 2000
virtajohdon musta johdin.
Liitä NMEA 2000 virtajohto yhteen T-liittimistä.
Liitä yksi mukana toimitetuista NMEA 2000
yksittäiskytkentäkaapeleista Ä yhteen T-liittimistä ja
ohjausnäyttöön Å.
Liitä toinen mukana toimitettu NMEA 2000
yksittäiskytkentäkaapeli toiseen T-liittimeen ja CCU-osaan Æ.
Liitä uros- ja naaraspäätevastus Ç yhteenliitettyjen Tliittimien päihin.
Automaattiohjauksen osien liittäminen nykyiseen NMEA
2000 verkkoon
1 Määritä, miten liität ohjausnäytön À ja CCU-osan Á
nykyiseen NMEA 2000 runkoverkkoon Â.
2 Liitä valinnainen NMEA 2000 laite T-liittimeen noudattamalla
laitteen mukana toimitettuja ohjeita.
Automaattiohjauksen määrittäminen
Automaattiohjaus on määritettävä ja säädettävä veneeseen
sopivaksi. Ohjausnäytön ohjattuja Ohjattu Dockside Wizard toiminto- ja Ohjattu Sea Trial -toiminto -toimintoja käytetään
automaattiohjauksen määrittämiseen. Ohjatut toiminnot auttavat
sinua suorittamaan tarvittavat määritysvaiheet.
Ohjattu Ohjattu Dockside Wizard -toiminto -toiminto
ILMOITUS
Jos suoritat ohjatun Ohjattu Dockside Wizard -toiminto toiminnon, kun vene ei ole vedessä, varmista, että peräsimellä
on liikkumatilaa, jotta se ei vahingoitu tai vahingoita muita
esineitä.
Voit suorittaa ohjatun Ohjattu Dockside Wizard -toiminto toiminnon veneen ollessa vedessä tai kuivalla maalla.
Jos vene on vedessä, sen on oltava paikallaan ohjatun
toiminnon aikana.
Ohjatun Ohjattu Dockside Wizard -toiminto -toiminnon
käyttö
ILMOITUS
Jos veneen ohjausjärjestelmässä on ohjaustehostin, ota se
käyttöön ennen Ohj. Dockside Wizard -toiminto, jottet vahingoita
ohjausjärjestelmää.
1 Ota automaattiohjausjärjestelmä käyttöön.
2 Irrota ohjausnäytön liittämiskohdassa NMEA 2000 T-liittimen
à toinen reuna verkosta.
3 Liitä tarvittaessa NMEA 2000 rungon jatkokaapeli (ei
4
5
6
7
mukana) irrotetun T-liittimen reunaan NMEA 2000 verkon
rungon jatkamiseksi.
Liitä ohjausnäytön mukana toimitettu T‑liitin NMEA 2000
runkoon kiinnittämällä se irrotetun T-liittimen reunaan tai
rungon jatkokaapeliin.
Ohjaa mukana toimitettu yksittäiskytkentäkaapeli Ä
ohjausnäyttöön ja vaiheessa 4 lisätyn T-liittimen alaosaan.
Jos mukana toimitettu yksittäiskytkentäkaapeli ei ole
tarpeeksi pitkä, voit käyttää enintään 6 metrin (20 jalan)
pituista yksittäiskytkentäkaapelia (lisävaruste).
Liitä yksittäiskytkentäkaapeli ohjausnäyttöön ja T-liittimeen.
Toista vaiheet 2 - 6 CCU-osan kohdalla.
Valinnaisten NMEA 2000 laitteiden liittäminen automaattiohjausjärjestelmään
Voit käyttää automaattiohjausjärjestelmän edistyneimpiä
ominaisuuksia liittämällä valinnaisia NMEA 2000 yhteensopivia
laitteita, kuten tuulianturin, nopeusanturin tai GPS-laitteen,
NMEA 2000 verkkoon.
HUOMAUTUS: laitteet, jotka eivät ole NMEA 2000
yhteensopivia, voi liittää ohjausnäyttöön NMEA 0183:n kautta
(Huomioitavaa NMEA 0183 -liitännän yhteydessä).
1 Lisää ylimääräinen T-liitin (lisävaruste) NMEA 2000 verkkoon.
Kun otat automaattiohjauksen käyttöön ensimmäistä kertaa,
sinua pyydetään suorittamaan lyhyt määritysjakso.
2 Jos ohjattu Ohjattu Dockside Wizard -toiminto -toiminto ei
käynnisty automaattisesti määritysjakson jälkeen, valitse
Valikko > Asetukset > Myyjän automaattiohj. määritys >
Ohjatut toiminnot > Ohj. Dockside Wizard -toiminto.
3 Valitse aluksen tyyppi.
4 Kalibroi tarvittaessa peräsinanturi (Peräsimen kalibrointi).
5 Testaa ohjaussuunta (Ohjaussuunnan testaaminen).
6 Valitse nopeuslähde tarvittaessa (Nopeuslähteen
valitseminen).
7 Tarkista kierroslukumittari tarvittaessa (Kierroslukumittarin
tarkistaminen).
8 Testaa ruori kääntämällä se ääriasennosta toiseen.
9 Tarkista Ohjattu Dockside Wizard -toiminto (Ohjatun Ohjattu
Dockside Wizard -toiminto -toiminnon tulosten läpikäyminen).
Peräsimen kalibrointi
HUOMAUTUS: jos näiden toimien aikana tapahtuu virhe,
peräsimen palauteanturin raja on ehkä saavutettu. Siinä
tapauksessa peräsimen palauteanturia ei ehkä ole asennettu
oikein. Jos ongelma jatkuu, voit jatkaa kalibrointia siirtämällä
peräsimen kauimmaiseen mahdolliseen asentoon, jossa virhettä
ei esiinny.
1 Aseta peräsin niin, että ohjaus on tyyrpuurin puolelle, ja
valitse OK.
2 Kun tyyrpuurin kalibrointi on valmis, aseta peräsin niin, että
ohjaus on paapuurin puolelle, ja valitse OK.
3 Kun paapuurin kalibrointi on valmis, siirrä peräsin
keskiasentoon, päästä irti ja valitse Alku.
Automaattiohjaus ottaa peräsimen hallinnan.
4 Älä kosketa peräsintä tai ohjausnäyttöä, ja anna
automaattiohjauksen kalibroida peräsin.
5 Valitse vaihtoehto:
• Jos kalibrointi epäonnistui, toista vaiheet 1 - 4.
• Jos kalibrointi onnistui, valitse OK.
9
Ohjaussuunnan testaaminen
ja .
1 Etene hitaasti ja valitse
Kun valitset , peräsimen on käännettävä venettä
vasemmalle. Kun valitset , peräsimen on käännettävä
venettä oikealle.
2 Valitse Jatka.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos vene kääntyi testin aikana oikeaan suuntaan, valitse
Kyllä.
• Jos vene kääntyi testin aikana vastakkaiseen suuntaan,
valitse Ei ja toista vaiheet 1 - 3.
Nopeuslähteen valitseminen
Valitse vaihtoehto:
• Jos olet liittänyt NMEA 2000 yhteensopivan moottorin (tai
moottoreita) NMEA 2000 verkkoon, valitse Kierr.lukumNMEA 2000 tai oma.
• Jos NMEA 2000 kierroslukumittarin tietolähde ei ole
käytettävissä tai käyttökelpoinen, valitse nopeuslähteeksi
GPS.
• Jos et ole liittänyt NMEA 2000 kierroslukumittaria tai GPSlaitetta nopeuslähteeksi, valitse Ei yhtään.
HUOMAUTUS: jos automaattiohjausjärjestelmä ei toimi
kunnolla, kun nopeuslähteeksi on valittu Ei yhtään,
Garmin suosittelee käyntinopeusmittarin liittämistä NMEA
2000 verkon kautta tai GPS-laitteen käyttämistä
nopeuslähteenä.
Kierroslukumittarin tarkistaminen
Tämä toimenpide ei ole käytettävissä, kun nopeuslähteeksi on
valittu GPS tai Ei yhtään.
Kun moottori on (tai moottorit ovat) käynnissä, vertaa
ohjausnäytön kierroslukemia veneen kojelaudan
kierroslukumittarin (tai kierroslukumittareiden) lukemiin.
Jos kierrosluvut eivät täsmää, NMEA 2000 nopeuslähteessä
tai yhteydessä saattaa olla ongelma.
Ohjatun Ohjattu Dockside Wizard -toiminto -toiminnon
tulosten läpikäyminen
Ohjausnäyttö näyttää arvot, jotka valitsit ohjatun Ohjattu
Dockside Wizard -toiminto -toiminnon aikana.
1 Käy ohjatun Ohjattu Dockside Wizard -toiminto -toiminnon
tulokset läpi.
2 Jos huomaat virheellisen arvon, valitse se ja sitten Valitse.
3 Korjaa arvo.
4 Toista vaiheet 2–3 kaikkien virheellisten arvojen kohdalla.
5 Kun olet käynyt arvot läpi, valitse Valmis.
Ohjattu Ohjattu Sea Trial -toiminto -toiminto
Ohjattu Ohjattu Sea Trial -toiminto -toiminto määrittää
automaattiohjaukselle olennaiset anturit, ja on erittäin tärkeää,
että ohjattu toiminto suoritetaan veneelle soveltuvissa
olosuhteissa.
Tärkeää huomioitavaa ohjatusta Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnosta
Ohjattu Ohjattu Sea Trial -toiminto -toiminto on suoritettava
tyynessä vedessä. Koska tyyni sää on suhteellinen käsite ja
määräytyy veneen koon ja muodon mukaan, veneen on oltava
sopivassa paikassa ennen ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon aloittamista.
• Vene ei saa keinua, kun se on paikallaan tai liikkuu hyvin
hitaasti.
• Tuuli ei saa vaikuttaa merkittävästi veneen kulkuun.
Huomioi seuraavat seikat ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon aikana.
10
• Veneessä olevan painon on oltava tasapainossa. Älä liiku
veneessä ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto -toiminnon
aikana.
Ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto -toiminnon käyttö
1 Ohjaa vene avoimeen, tyyneen veteen.
2 Valitse Valikko > Asetukset > Myyjän automaattiohj.
määritys > Ohjatut toiminnot > Ohjattu Sea Trial toiminto.
3 Määritä Pintalukukierrokset-asetus tarvittaessa.
Tämä vaihe koskee vain pintaliukurunkoisia moottoriveneitä,
joiden Nopeuslähde-asetuksena on Kierr.lukum-NMEA 2000
tai oma.
4 Määritä Pintaliukunopeus-asetus tarvittaessa.
Tämä vaihe koskee vain pintaliukurunkoisia moottoriveneitä,
joiden Nopeuslähde-asetuksena on GPS.
Määritä
Suuren kierrosluvun rajoitus -asetus tarvittaessa.
5
Tämä vaihe koskee vain moottoriveneitä, joiden
Nopeuslähde-asetuksena on Kierr.lukum-NMEA 2000 tai
oma tai GPS.
6 Määritä Maksiminopeus-asetus tarvittaessa.
Tämä vaihe koskee vain moottoriveneitä, joiden
Nopeuslähde-asetuksena on GPS.
7 Kalibroi kompassi (Kompassin kalibroiminen).
8 Tee Automaattiviritys (Automaattiviritys tekeminen).
9 Määritä pohjoinen (Pohjoisen määrittäminen), jos GPSsuuntatiedot ovat käytettävissä, tai määritä kulkusuunnan
hienosäätö (Suunnan hienosäätö), jos GPS-suuntatiedot
eivät ole käytettävissä.
Kompassin kalibroiminen
1 Valitse vaihtoehto:
• Jos teet tämän ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon yhteydessä, valitse Alku.
• Jos teet kalibroinnin ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon ulkopuolella, valitse suuntanäytössä Valikko >
Asetukset > Myyjän automaattiohj. määritys >
Kompassin määritys > Kalibroi kompassi > Alku.
2 Noudata ohjausnäytön ohjeita, kunnes kalibrointi on valmis.
Pidä vene mahdollisimman paikallaan ja suorassa.
Veneen ei pitäisi kallistua kalibroinnin aikana.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos kalibrointi onnistui, valitse Valmis.
• Jos kalibrointi epäonnistui, valitse Yritä uud. ja toista
vaiheet 1 - 3.
Kun kalibrointi on valmis, kalibrointiarvot näkyvät. Niiden avulla
voit arvioida kalibroinnin laadun.
Kompassin kalibrointiarvot
Kun kompassi on kalibroitu, voit arvioida kalibroinnin
onnistumista ohjausnäytössä näkyvien tulosten perusteella.
Magneettinen ympäristö: osoittaa maapallon magneettikentän
vääristymistason asennuspaikassa.
• arvo 100 osoittaa, että laitteen asennuspaikassa ei ole
magneettisia häiriöitä.
• Jos arvo on pieni, sinun on ehkä siirrettävä CCU-osaa ja
kalibroitava kompassi uudelleen.
• Arvo 100 on ihanteellinen, mutta ei pakollinen
automaattiohjauksen toiminnan kannalta. Jos CCU on
asennettu optimaaliseen sijaintiin veneessä, jatka
automaattiohjauksen määritystä ja arvioi teho myöhemmin
uudelleen.
Kieppuminen: osoittaa veneen suoruuden kompassin
kalibroinnin aikana.
• arvo 100 osoittaa, että vene oli täysin suorassa kompassin
kalibroinnin aikana.
• Jos arvo on pieni, sinun on ehkä kalibroitava kompassi
uudelleen.
Automaattiviritys tekeminen
Varmista, että käytössä on laaja ja esteetön vesialue, ennen
kuin aloitat tämän toimenpiteen.
1 Säädä kaasua niin, että vene kulkee tyypillisellä
kulkunopeudella ja reagoi ohjaamiseen herkästi.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos teet tämän ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon yhteydessä, valitse Alku.
• Jos teet tämän ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon ulkopuolella, valitse suuntanäytössä Valikko >
Asetukset > Myyjän automaattiohj. määritys >
Automaattiohjauksen viritys > Automaattiviritys >
Alku.
Vene liikkuu mutkitellen Automaattiviritys-toiminnon aikana.
3 Kun toimenpide on valmis, seuraa näytön ohjeita.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos Automaattiviritys epäonnistuu, mutta käytössä ei
vielä ole suurin mahdollinen kulkunopeus, lisää nopeutta
ja toista vaiheita 1 - 3, kunnes Automaattiviritys on
valmis.
• Jos Automaattiviritys epäonnistuu ja käytössä on
enimmäiskulkunopeus, laske nopeus alkuperäiseen
Automaattiviritys-nopeuteen ja aloita vaihtoehtoinen
toimenpide valitsemalla Vaihtoehtoinen
automaattisiritys.
Kun Automaattiviritys on valmis, näet herkkyysarvot. Niiden
avulla voit arvioida Automaattiviritys-toiminnon laadun.
Automaattivirityksen herkkyysarvot
Kun automaattiviritys on valmis, voit tarkistaa herkkyysarvot
ohjausnäytöstä. Voit kirjoittaa luvut muistiin, jos haluat tehdä
automaattivirityksen myöhemmin tai säätää herkkyysasetuksia
manuaalisesti (ei suositella) (Automaattiohjauksen
herkkyysasetusten säätäminen).
Herkkyys: määrittää, miten tiukasti automaattiohjaus säilyttää
kulkusuunnan ja miten jyrkästi se tekee mutkat.
Laskurin herkkyys: määrittää, miten tiukasti automaattiohjaus
korjaa liian suuren käännöksen.
Pohjoisen määrittäminen
Varmista, että käytössä on laaja ja esteetön vesialue, ennen
kuin aloitat tämän toimenpiteen.
HUOMAUTUS: jos noudatit ohjeita asentaessasi CCU-osaa,
tätä toimenpidettä ei välttämättä tarvita (Huomioitavaa
valittaessa CCU-osan kiinnityspaikkaa).
Tämä toimenpide on käytettävissä, jos
automaattiohjausjärjestelmä on liitetty valinnaiseen GPSlaitteeseen (Valinnaisten NMEA 2000 laitteiden liittäminen
automaattiohjausjärjestelmään) ja laite on hakenut GPSsijainnin. Toimenpiteen aikana automaattiohjausjärjestelmä
määrittää järjestelmän pohjoisen käyttämällä GPS-laitteen
suuntatietoja.
Jos et ole liittänyt järjestelmään GPS-laitetta, sinua kehotetaan
tekemään kulkusuunnan hienosäätö (Suunnan hienosäätö).
1 Aja venettä suoraan kulkunopeudella.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos teet tämän ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon yhteydessä, valitse Alku.
• Jos teet toimenpiteen ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon ulkopuolella, valitse suuntanäytössä Valikko >
Asetukset > Myyjän automaattiohj. määritys >
Kompassin määritys > Määritä pohjoinen > Alku.
3 Aja edelleen suoraan kulkunopeutta ja seuraa näytön ohjeita.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos kalibrointi onnistui, valitse Valmis.
• Jos kalibrointi epäonnistui, toista vaiheet 1 - 3.
Suunnan hienosäätö
Tämä toimenpide on käytettävissä vain, jos et ole liittänyt
valinnaista GPS-laitetta automaattiohjausjärjestelmään
(Valinnaisten NMEA 2000 laitteiden liittäminen
automaattiohjausjärjestelmään). Jos
automaattiohjausjärjestelmä on liitetty GPS-laitteeseen, joka on
hakenut GPS-sijainnin, sinua kehotetaan määrittämään
pohjoinen (Pohjoisen määrittäminen).
1 Määritä pohjoinen kannettavalla kompassilla.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos teet tämän toimenpiteen osana ohjattua Ohjattu Sea
Trial -toiminto -toimintoa, säädä suunnan
hienosäätöasetusta, kunnes se vastaa magneettisen
kompassin pohjoista.
• Jos teet kalibroinnin ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon ulkopuolella, valitse suuntanäytössä Valikko >
Asetukset > Myyjän automaattiohj. määritys >
Kompassin määritys > Kulkusuunnan hienosäätö ja
säädä suunnan hienosäätöasetusta, kunnes se vastaa
magneettisen kompassin pohjoista.
3 Valitse Valmis.
Määrityksen testaaminen ja säätäminen
ILMOITUS
Testaa automaattiohjaus pienellä nopeudella. Kun
automaattiohjaus on testattu ja säädetty pienellä nopeudella,
jäljittele normaaleja ohjausolosuhteita testaamalla sitä
suuremmilla ajonopeuksilla.
1 Ohjaa venettä yhteen suuntaan automaattiohjaus käytössä
(kulkusuunnan pito).
Vene saa heilua vähän, mutta ei merkittävästi.
2 Käännä venettä toiseen suuntaan automaattiohjauksella ja
tarkkaile veneen liikettä.
Veneen pitäisi kaartaa tasaisesti, ei liian nopeasti eikä liian
hitaasti.
Kun käännät venettä automaattiohjauksella, veneen pitäisi
lähestyä haluttua suuntaa ja asettua siihen mahdollisimman
suoraan ja ilman turhaa heilahtelua.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos vene kääntyy liian nopeasti tai hitaasti, säädä
automaattiohjauksen kiihtyvyyssäädintä
(Kiihtyvyyssäätimen asetusten säätäminen).
• Jos kulkusuunnan pito heiluttaa venettä merkittävästi tai
vene ei oikene käännyttäessä, säädä
automaattiohjauksen herkkyyttä (Automaattiohjauksen
herkkyysasetusten säätäminen).
• Jos vene kääntyy sujuvasti, kulkusuunnan pito heiluttaa
venettä vain vähän tai ei ollenkaan ja vene korjaa
kulkusuuntaa oikein, määritys on onnistunut eikä
lisäsäätöjä tarvitse tehdä.
Kiihtyvyyssäätimen asetusten säätäminen
1 Ota Myyjätila -tila käyttöön (Dealer-määrityksen ottaminen
käyttöön).
2 Valitse Valikko > Asetukset > Myyjän automaattiohj.
määritys > Automaattiohjauksen viritys >
Kiihtyvyyssäädin.
3 Valitse vaihtoehto:
• Lisää asetuksen arvoa, jos automaattiohjaus kääntyy liian
nopeasti.
• Vähennä asetuksen arvoa, jos automaattiohjaus kääntyy
liian hitaasti.
11
Kun säädät kiihtyvyyssäädintä manuaalisesti, tee vain pieniä
muutoksia kerrallaan. Testaa muutosta, ennen kuin teet lisää
säätöjä.
4 Testaa automaattiohjauksen määritys.
5 Toista vaiheita 3–4, kunnes automaattiohjaus toimii halutulla
tavalla.
Automaattiohjauksen herkkyysasetusten säätäminen
1 Ota käyttöön Myyjätila (Dealer-määrityksen ottaminen
käyttöön).
2 Valitse Valikko > Asetukset > Myyjän automaattiohj.
määritys > Automaattiohjauksen viritys > Peräsimen
herkkyydet.
3 Valitse vaihtoehto veneen tyypin mukaan:
• Jos käytössä on purjevene, uppoumarunkoinen
moottorivene tai moottorivene, jonka
nopeuslähdeasetuksena on Ei yhtään, valitse Herkkyys
ja määritä, miten tiukasti peräsin pitää suunnan ja
kääntyy.
Jos säädät arvon liian suureksi, automaattiohjaus saattaa
toimia liian tehokkaasti ja yrittää säätää suuntaa jatkuvasti
pienimpienkin poikkeamien vuoksi. Liian tehokkaasti
toimiva automaattiohjaus saattaa tyhjentää akun tavallista
nopeammin.
• Jos käytössä on purjevene, uppoumarunkoinen
moottorivene tai moottorivene, jonka
nopeuslähdeasetuksena on Ei yhtään, valitse Laskurin
herkkyys ja määritä, miten tiukasti peräsin korjaa liian
suuren käännöksen.
Jos määrität arvon liian pieneksi, automaattiohjaus
saattaa kääntää venettä liikaa takaisinpäin korjatessaan
alkuperäistä heilahdusta.
• Jos käytössä on pintaliukurunkoinen moottorivene, jonka
nopeuslähdeasetuksena on Kierr.lukum-NMEA 2000 tai
oma tai GPS, valitse Pieni nopeus tai Nopea ja määritä,
miten tiukasti peräsin pitää suunnan ja kääntyy pienillä tai
suurilla nopeuksilla.
Jos säädät arvon liian suureksi, automaattiohjaus saattaa
toimia liian tehokkaasti ja yrittää säätää suuntaa jatkuvasti
pienimpienkin poikkeamien vuoksi. Liian tehokkaasti
toimiva automaattiohjaus saattaa tyhjentää akun tavallista
nopeammin.
• Jos käytössä on pintaliukurunkoinen moottorivene, jonka
nopeuslähdeasetuksena on Kierr.lukum-NMEA 2000 tai
oma tai GPS, valitse Pienen nop. laskuri tai Suuren
nop. laskuri ja määritä, miten tiukasti peräsin korjaa liian
suuren käännöksen.
Jos määrität arvon liian pieneksi, automaattiohjaus
saattaa kääntää venettä liikaa takaisinpäin korjatessaan
alkuperäistä heilahdusta.
4 Testaa automaattiohjauksen määritys ja toista vaiheita 2 ja 3,
kunnes automaattiohjaus toimii halutulla tavalla.
Edistynyt määritys
Edistyneet määritysasetukset eivät ole käytettävissä
ohjausnäytössä normaaleissa olosuhteissa. Jos haluat käyttää
automaattiohjausjärjestelmän edistyneitä määritysasetuksia,
sinun on ensin otettava käyttöön Myyjätila -tila (Dealermäärityksen ottaminen käyttöön).
Dealer-määrityksen ottaminen käyttöön
1 Valitse suuntanäytössä Valikko > Asetukset > Järjestelmä
> Järjestelmätiedot.
2 Pidä keskipainiketta painettuna 5 sekunnin ajan.
Myyjätila -tila ilmestyy näyttöön.
3 Valitse Takaisin > Takaisin.
Jos Myyjän automaattiohj. määritys -valinta näkyy Setupnäytössä, määrityksen käyttöönotto onnistui.
12
Edistyneet määritysasetukset
Voit suorittaa automaattisen viritystoimenpiteen, kalibroida
kompassin ja määrittää, missä on automaattiohjausjärjestelmän
pohjoinen ilman ohjattuja toimintoja. Jokaisen asetuksen voi
myös määrittää yksittäin ilman kattavaa määritystä.
Automaattisten määritysten tekeminen manuaalisesti
1 Ota käyttöön Myyjätila (Dealer-määrityksen ottaminen
käyttöön).
2 Valitse suuntanäytössä Valikko > Asetukset > Myyjän
automaattiohj. määritys.
3 Valitse automaattinen määritys:
• Aloita kompassin kalibrointi valitsemalla Kompassin
määritys > Kalibroi kompassi (Kompassin
kalibroiminen).
• Aloita pohjoisen määritys valitsemalla Kompassin
määritys > Määritä pohjoinen (Pohjoisen
määrittäminen).
• Aloita automaattiohjauksen viritys valitsemalla
Automaattiohjauksen viritys > Automaattiviritys
(Automaattiviritys tekeminen).
Seuraa
näytön ohjeita.
4
Yksittäisten asetusten määrittäminen manuaalisesti
Tiettyjen asetusten määrittäminen voi edellyttää muiden
asetusten muokkaamista. Lue Yksityiskohtaiset
määritysasetukset -osio (Yksityiskohtaiset määritysasetukset)
ennen asetusten muokkaamista.
1 Ota Myyjätila -tila käyttöön (Dealer-määrityksen ottaminen
käyttöön).
2 Valitse suuntanäytössä Valikko > Asetukset > Myyjän
automaattiohj. määritys.
3 Valitse asetusluokka.
4 Valitse määritettävä asetus.
Jokaisen asetuksen kuvaus on liitteessä (Yksityiskohtaiset
määritysasetukset).
5 Määritä asetuksen arvo.
Liite
NMEA 0183 kytkentäkaaviot
Nämä kytkentäkaaviot ovat esimerkkejä tilanteista, joita saatat
kohdata liittäessäsi NMEA 0183 laitettasi ohjausnäyttöön.
Huomioitavaa NMEA 0183 -liitännän yhteydessä
• NMEA 0183 ‑yhteensopivan laitteesi mukana toimitettujen
asennusohjeiden pitäisi sisältää tarvittavat tiedot lähettävien
(Tx) ja vastaanottavien (Rx) A (+)- ja B (-) -johtimien
tunnistamiseen.
• Kun liität NMEA 0183 ‑laitteita, joissa on kaksi lähettävää ja
kaksi vastaanottavaa johdinta, NMEA 2000 ‑väylää ja NMEA
0183 ‑laitetta ei tarvitse liittää samaan maadoitukseen.
• Kun liität NMEA 0183 ‑laitetta, jossa on vain yksi lähettävä
(Tx) tai vastaanottava (Rx) johdin, NMEA 2000 ‑väylä ja
NMEA 0183 ‑laite on liitettävä samaan maadoitukseen.
Kaksisuuntainen NMEA 0183 tiedonsiirto
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 verkko (tuottaa ohjausnäytön tarvitseman virran)
12 Vdc:n virtalähde
Ohjausnäyttö
NMEA 0183 yhteensopiva laite
Johdin Ohjausnäytön johtimen väri - NMEA 0183 yhteensopivan
Toiminto
laitteen johtimen toiminto
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
-
Virta
-
NMEA 0183 maadoitus
Sininen - Tx/A (+)
Rx/A (+)
Valkoinen - Tx/B (-)
Rx/B (-)
Ruskea - Rx/A (+)
Tx/A (+)
Vihreä - Rx/B (-)
Tx/B (-)
HUOMAUTUS: kun liität NMEA 0183 laitetta, jossa on kaksi
lähettävää ja kaksi vastaanottavaa johdinta, NMEA 2000 väylää
ja NMEA 0183 laitetta ei tarvitse liittää samaan maadoitukseen.
Vain yksi vastaanottava johdin
Jos NMEA 0183 yhteensopivassa laitteessasi on vain yksi
vastaanottava johdin (Rx), se on liitettävä ohjausnäytön siniseen
johtimeen (Tx/A) ja ohjausnäytön valkoinen johdin (Tx/B) on
jätettävä kytkemättä.
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 verkko (tuottaa ohjausnäytön tarvitseman virran)
12 Vdc:n virtalähde
Ohjausnäyttö
NMEA 0183 yhteensopiva laite
Johdin Ohjausnäytön johtimen väri Toiminto
Ê
Ë
Ì
Í
Î
-
NMEA 0183 yhteensopivan laitteen johtimen
toiminto
Virta
Vihreä - Rx/B (-) (liitä NMEA 0183 NMEA 0183 maadoitus
-maadoitukseen)
Sininen - Tx/A (+)
Rx/A (+)
Valkoinen - Tx/B (-)
Rx/B (-)
Ruskea - Rx/A (+)
Tx/A (+)
HUOMAUTUS: kun liität NMEA 0183 laitetta, jossa on vain yksi
lähettävä (Tx) johdin, NMEA 2000 väylä ja NMEA 0183 ‑laite on
liitettävä samaan maadoitukseen.
Tekniset tiedot
SmartPump
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat (K × L × S)
197 x 190 x 244 mm (7,75 × 7,48 ×
9,61 tuumaa)
Paino
7,5 kg (16,5 paunaa)
Suositeltu käyttölämpö- -15 - 55 °C (5 - 131 °F)
tila
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 verkko (tuottaa ohjausnäytön tarvitseman virran)
12 Vdc:n virtalähde
Ohjausnäyttö
Materiaali
• Elektroniikan ohjausyksikkö (ECU): täysin
koteloitu, alumiiniseos
• Teline: hiiliteräs
• Kokoomaputki: alumiiniseos
• Moottori: alumiiniseos
Virtajohdon pituus
2,7 m (9 jalkaa)
Tulojännite
11,5 - 30 Vdc
Sulake
40 A, terätyyppinen
Päävirran käyttö
• Valmiustilassa: alle 1 A
• Käytössä: 5 - 10 A
• Huippu: 34 A
NMEA 0183 yhteensopiva laite
Johdin Ohjausnäytön johtimen väri Toiminto
NMEA 0183 yhteensopivan
laitteen johtimen toiminto
CCU
-
Virta
Tekniset tiedot
Mittatiedot
-
NMEA 0183 maadoitus
Mitat (P × L × K)
Sininen - Tx/A (+)
Rx
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 ×
2 tuumaa)
Valkoinen - ei kytketty
-
Paino
200 g (7 unssia)
Ruskea - Rx/A (+)
Tx/A (+)
Suositeltu käyttölämpötila
-15 - 70 °C (5 - 158 °F)
Vihreä - Rx/B (-)
Tx/B (-)
Materiaali
Täysin koteloitu, kestävä muovi
HUOMAUTUS: kun liität NMEA 0183 laitetta, jossa on vain yksi
vastaanottava (Rx) johdin, NMEA 2000 väylä ja NMEA 0183
laite on liitettävä samaan maadoitukseen.
Vedenkestävyys
IEC 60529 IPX7*
CCU-kaapelin pituus
5 m (16 jalkaa)
NMEA 2000 tulojännite
9 - 16 Vdc
Vain yksi lähettävä johdin
Jos NMEA 0183 yhteensopivassa laitteessasi on vain yksi
lähettävä johdin (Tx), se on liitettävä ohjausnäytön ruskeaan
johtimeen (Rx/A), ja ohjausnäytön vihreä johdin (Rx/B) on
liitettävä NMEA 0183 maadoitukseen.
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyiseen
veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/waterrating.
Ohjausnäyttö
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat ilman aurinkosuojusta (K × 110 x 115 x 30 mm (4,33 x 4,53 x
L × S)
1,18 tuumaa)
Mitat aurinkosuojuksen kanssa
(K × L × S)
115 x 120 x 35,5 mm (4,53 x 4,72 x
1,40 tuumaa)
Paino ilman suojusta
247 g (8,71 unssia)
Paino suojuksen kanssa
283 g (9,98 unssia)
Suositeltu käyttölämpötila
-15 - 70 °C (5 - 158 °F)
Kompassin turvaväli
209 mm (8,25 tuumaa)
13
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Materiaali
Kotelo: täysin koteloitu polykarbonaatti
Linssi: lasi, jossa häikäisyä estävä
käsittely
Vedenkestävyys
IEC 60529 IPX7*
Virrankäyttö
Enintään 2,5 W
Laitteen enimmäisjännite
32 Vdc
NMEA 2000 tulojännite
9 - 16 Vdc
NMEA 2000 (LEN)
6 (300 mA, 9 Vdc)
Tyyppi
PGN
Kuvaus
130306 Tuulitiedot
Vain vastaanotto 127245 Peräsimen tiedot
127250 Aluksen suunta
127488 Moottorin parametrit - nopea päivitys
128259 Veden nopeus
129025 Sijainti - nopea päivitys
129029 GNSS-sijaintitiedot
129283 Cross Track Error -virhe
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyiseen
veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/waterrating.
129284 Navigointitiedot
Hälytys
130576 Pienen aluksen tila
129285 Navigointi - reitti-/reittipistetiedot
130306 Tuulitiedot
Tekniset tiedot
Mittatiedot
NMEA 0183 tiedot
Mitat (P × halkaisija)
23 × 25 mm (29/32 × 1 tuumaa)
Paino
68 g (2,4 unssia)
Lämpötila-alue
–15–60 °C (5–140 °F)
Kun automaattiohjausjärjestelmä on liitetty valinnaisiin NMEA
0183 yhteensopiviin laitteisiin, se käyttää seuraavia NMEA 0183
määrityksiä.
Kaapelin pituus
3 m (10 jalkaa)
Tyyppi
Määritys
Lähetys
hdg
Vastaanotto
wpl
NMEA 2000 PGN-tiedot
CCU
gga
Tyyppi
PGN
Lähetys ja
vastaanotto
059392 ISO-kuittaus
grme
Kuvaus
gsa
gsv
059904 ISO-pyyntö
rmc
060928 ISO-osoitevaatimus
bod
126208 NMEA: komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
bwc
126464 Lähetyksen/vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
gll
dtm
rmb
126996 Tuotetiedot
vhw
127257 Lähetyksen/vastaanoton asentotiedot
mwv
127251 Lähetyksen/vastaanoton kääntymistiedot
Vain lähetys
127250 Aluksen suunta
Vain vastaanotto
127258 Magneettinen eranto
127488 Moottorin parametrit: nopea päivitys
128259 Vesinopeus
129025 Sijainti: nopea päivitys
129026 COG & SOG: nopea päivitys
129283 Cross Track Error ‑virhe
129284 Navigointitiedot
130306 Tuulitiedot
Ohjausnäyttö
Tyyppi
PGN
Lähetys ja
vastaanotto
059392 ISO-kuittaus
Kuvaus
xte
Virhe- ja varoitusilmoitukset
Virheilmoitus
Automaattiohjaus ei
vastaanota navigointitietoja. Automaattiohjaus
asetettu Kulkusuunnan pito ‑tilaan.
Automaattiohjaus ei
• Hälytys kuuluu 5
enää vastaanota
sekunnin ajan
kelvollisia navigointitie- • Automaattiohjaus
toja seuratessaan
siirtyy Kulkusuunnan
reittiä määränpäähän.
pito ‑tilaan
Tämä ilmoitus tulee
näkyviin, jos navigointi
on pysäytetty karttaplotterissa ennen kuin
automaattiohjaus on
katkaistu.
Yhteys automaattiohjaukseen on
katkennut
Ohjausnäytön yhteys
CCU-osaan on
katkennut.
060928 ISO-osoiteväite
126464 Lähetyksen/vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
126996 Tuotetiedot
Vain lähetys
128259 Veden nopeus
Menetetyt tuulitiedot Automaattiohjaus ei
(vain purjeveneet)
enää vastaanota
kelvollisia tuulitietoja.
129025 Sijainti - nopea päivitys
129026 COG & SOG - nopea päivitys
129283 Cross Track Error -virhe
129284 Navigointitiedot
129540 GNSS-satelliitit näkyvissä
14
Automaattiohjauksen
toiminta
ECU-yksikön jännite Pumpun virtalähteen
• Hälytys kuuluu 5
on pieni
jännite on laskenut alle
sekunnin ajan
10 Vdc:n yli 6 sekunnin • Jatkuu normaalina
ajaksi.
käyttönä
059904 ISO-pyyntö
126208 NMEA- komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
Syy
Pieni GHC™ syöttöjännite
-
• Hälytys kuuluu 5
sekunnin ajan
• Automaattiohjaus
siirtyy Kulkusuunnan
pito ‑tilaan
Syöttöjännite on
matalampi kuin pienen
jännitteen hälytysvalikossa määritetty arvo.
Virheilmoitus
Syy
Automaattiohjauksen
toiminta
Virhe: ECU-yksikön Pumpun virtalähteen
jännite korkea
jännite on noussut yli
33,5 Vdc:n.
• Hälytys kuuluu 5
sekunnin ajan
• ECU-yksikkö
sammutetaan
Virhe: ECU-yksikön ECU-yksikön jännite
jännite on laskenut on laskenut nopeasti
nopeasti
alle 7,0 Vdc:n.
• Hälytys kuuluu 5
sekunnin ajan
• Virhe poistuu, kun
ECU-yksikön jännite
nousee yli 7,3 Vdc:n.
Virhe: ECU-yksikön ECU-yksikön lämpötila • Hälytys kuuluu 5
lämpötila korkea
on noussut yli 100 °C
sekunnin ajan
(212 °F).
• ECU-yksikkö
sammutetaan
Virhe: ECU- ja
CCU-yksikön
välinen yhteys
katkesi (kun automaattiohjaus on
käytössä)
CCU-osan ja pumpun • Ohjausnäyttö antaa
välinen yhteys on aikaäänimerkin, ja autokatkaistu.
maattiohjaus siirtyy
valmiustilaan.
Yksityiskohtaiset määritysasetukset
Vaikka kaikki määritykset tehdään automaattisesti ohjattujen
toimintojen avulla, voit säätää kaikkia asetuksia myös
manuaalisesti ja hienosäätää siten automaattiohjausta.
Määrityksen edistyneimmät asetukset ovat käytettävissä vain
Myyjätila -tilassa (Dealer-määrityksen ottaminen käyttöön).
Käyttäjäkohtaiset asetukset ovat käytettävissä
automaattiohjauksen normaalin käytön aikana. Lisätietoja on
automaattiohjausjärjestelmän käyttöoppaan määritysosiossa.
HUOMAUTUS: jotkin asetukset eivät välttämättä näy
automaattiohjauksen määritysten mukaan.
HUOMAUTUS: aina kun vaihdat Nopeuslähde -asetuksen
käyttöön moottoriveneessä, sinun on tarvittaessa tarkistettava
Kierroslukum. tarkist.-, Pien. kierr.l. raj, Suur. kierr.l. raj,
Pintaliukukierrokset, Pintaliukunopeus tai Maksiminopeus asetukset ennen automaattisen viritystoimenpiteen suorittamista
(Automaattiviritys tekeminen).
Automaattiohjauksen säätöasetukset
Avaa automaattiohjauksen yleiset säätöasetukset valitsemalla
Valikko > Asetukset > Myyjän automaattiohj. määritys.
Kiihtyvyyssäädin: tämän asetuksen avulla voit säätää
automaattiohjauksen tekemien käännösten nopeutta.
Prosenttiluvun suurentaminen pienentää kääntymisnopeutta,
ja prosenttiluvun pienentäminen suurentaa
kääntymisnopeutta.
Nopeuslähdeasetukset
HUOMAUTUS: nopeuslähdeasetukset ovat käytettävissä vain
moottoriveneissä.
Avaa nopeuslähdeasetukset valitsemalla Valikko > Asetukset
> Myyjän automaattiohj. määritys > Nopeuslähteen
määritys.
Nopeuslähde: tämän asetuksen avulla voit valita
nopeuslähteen.
Kierroslukum. tarkist.: tämän asetuksen avulla voit verrata
ohjausnäytön käyntinopeuslukemia veneen kojelaudan
käyntinopeusmittareiden lukemiin.
Pintaliukukierrokset: tämän asetuksen avulla voit säätää
ohjausnäytön käyntinopeuslukemaa, kun vene siirtyy
uppoumasta pintaliukunopeuteen. Jos arvo ei vastaa
ohjausnäytön arvoa, voit säätää sitä.
Pintaliukunopeus: tämän asetuksen avulla voit säätää veneen
pintaliukunopeutta. Jos arvo ei vastaa ohjausnäytön arvoa,
voit säätää sitä.
Pien. kierr.l. raj: tämän asetuksen avulla voit säätää veneen
pienintä kierroslukua. Jos arvo ei vastaa ohjausnäytön arvoa,
voit säätää sitä.
Suur. kierr.l. raj: tämän asetuksen avulla voit säätää veneen
suurinta kierroslukua. Jos arvo ei vastaa ohjausnäytön arvoa,
voit säätää sitä.
Maksiminopeus: tämän asetuksen avulla voit säätää veneen
enimmäisnopeutta. Jos arvo ei vastaa ohjausnäytön arvoa,
voit säätää sitä.
Peräsimen herkkyysasetukset
HUOMAUTUS: jos säädät arvon liian suureksi tai pieneksi,
automaattiohjaus saattaa toimia liian tehokkaasti ja yrittää
säätää suuntaa jatkuvasti pienimpienkin poikkeamien vuoksi.
Liian tehokkaasti toimiva automaattiohjaus voi kuluttaa pumppua
tarpeettomasti ja tyhjentää akun tavallista nopeammin.
Valitse Valikko > Asetukset > Myyjän automaattiohj.
määritys > Peräsimen herkkyydet.
HUOMAUTUS: nämä asetukset koskevat ainoastaan
purjeveneitä, uppoumarunkoisia moottoriveneitä ja niitä
moottoriveneitä, joiden nopeuslähdeasetuksena on Ei yhtään.
Herkkyys: tämän asetuksen avulla voit säätää, kuinka tiukasti
peräsin pitää suunnan ja kääntyy.
Laskurin herkkyys: tämän asetuksen avulla voit säätää, kuinka
tiukasti peräsin korjaa liian suuren käännöksen. Jos määrität
arvon liian pieneksi, automaattiohjaus saattaa kääntää
venettä liikaa takaisinpäin korjatessaan alkuperäistä
heilahdusta.
HUOMAUTUS: nämä asetukset koskevat ainoastaan
pintaliukurunkoisia moottoriveneitä, joiden
nopeuslähdeasetuksena on Kierr.lukum-NMEA 2000 tai oma tai
GPS.
Pieni nopeus: voit määrittää peräsimen herkkyyden pienellä
nopeudella. Tämä asetus koskee tilannetta, jossa veneen
nopeus on alle pintaliukunopeuden.
Pienen nop. laskuri: voit määrittää peräsimen herkkyyden
vastakorjauksen pienellä nopeudella. Tämä asetus koskee
tilannetta, jossa veneen nopeus on alle pintaliukunopeuden.
Nopea: voit määrittää peräsimen herkkyyden suurella
nopeudella. Tämä asetus koskee tilannetta, jossa veneen
nopeus on yli pintaliukunopeuden.
Suuren nop. laskuri: voit määrittää peräsimen herkkyyden
vastakorjauksen suurella nopeudella. Tämä asetus koskee
tilannetta, jossa veneen nopeus on yli pintaliukunopeuden.
Ohjausjärjestelmän asetukset
Avaa ohjausjärjestelmän asetukset valitsemalla Valikko >
Asetukset > Myyjän automaattiohj. määritys >
Ohjausjärjestelmän määritys.
Vahvista ohj. suunta: tämän asetuksen avulla voit määrittää
suunnan, johon peräsimen on liikuttava kääntääkseen
venettä paapuuriin ja tyyrpuuriin. Voit tarvittaessa testata
ohjaussuunnan ja vaihtaa sen päinvastaiseksi.
Peräsinanturin asetukset
HUOMAUTUS: peräsinanturin asetukset ovat käytettävissä vain
silloin, kun automaattiohjausjärjestelmään on liitetty
peräsinanturi.
Avaa peräsinanturin asetukset valitsemalla Valikko >
Asetukset > Myyjän automaattiohj. määritys >
Ohjausjärjestelmän määritys > Peräsinanturin määritys.
Paap. enimmäiskulma: tämän asetuksen avulla voit antaa
kulman, jossa peräsin kääntyy eniten paapuuriin.
Tyyrp. enimmäiskulma: tämän asetuksen avulla voit antaa
kulman, jossa peräsin kääntyy eniten tyyrpuuriin.
Kalibroi peräsinanturi: aloittaa prosessin, jossa määritetään
peräsimen enimmäisliikkuvuusalue ja kalibroidaan peräsimen
asentoanturi. Jos kalibroinnin aikana tapahtuu virhe,
peräsimen asentoanturi on luultavasti saavuttanut
äärirajansa. Anturia ei ehkä ole asennettu oikein. Jos
15
ongelma jatkuu, ohita virhe siirtämällä peräsin kauimmaiseen
mahdolliseen asentoon, jossa virhettä ei esiinny.
Kalibroi peräs. keskik.: aloittaa prosessin, jossa määritetään
peräsimen keskiasento. Voit käyttää tätä kalibrointia, jos
näytöllä näkyvä peräsimen asennonosoitin ei vastaa veneesi
todellista peräsimen keskiasentoa.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen
• Osoitteesta www.garmin.com/support voit tarkistaa
maakohtaiset tukitiedot valitsemalla Contact Support.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon (913) 397.8200 tai (800)
800.1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 2380000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870.8501241.
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. GHP™, GHC™, Reactor™ ja Shadow Drive™ ovat Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
NMEA , NMEA 2000 ja NMEA 2000 logo ovat National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Uflex ja MasterDrive™ ovat UltraFlex Groupin tavaramerkkejä. Teflon on yhtiön DuPont™
tavaramerkki.
®
®
© 2015 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
®
®
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising