Garmin | GHP™ 10 Marine Autopilot System | Installation guide | Garmin GHP™ 10 Marine Autopilot System Installationsvejledning

Garmin GHP™ 10 Marine Autopilot System Installationsvejledning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Installationsvejledning til GHP™ 10
For at opnå den bedst mulige ydelse og undgå skader på din båd bør du
installere Garmin® GHP 10 marine-autopilotsystemet i henhold til følgende
vejledning. Det anbefales på det kraftigste, at autopilotsystemet installeres
af en fagmand.
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen. Hvis der opstår problemer under installationen, skal du
kontakte Garmins produktsupport.
BEMÆRK: På den sidste side i denne vejledning findes en
installationscheckliste. Tag den sidste side ud, og følg checklisten, mens du
udfører GHP 10-installationen.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at hjælpe dig ved at udføre vores onlineregistrering i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert
sted.
Til senere brug bør du skrive serienummeret for hver enkelt komponent i dit
GHP 10-system i de relevante felter på side 3. Serienumrene er placeret på
et mærkat på hver enkelt komponent.
 Advarsler
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj. GHP 10
er et værktøj, der forøger dine muligheder for at betjene din båd. Den
fritager dig ikke for ansvaret for sikker betjening af din båd. Undgå
navigationsmæssige farer, og lad aldrig manøvrepulten være ubemandet.
Vær altid parat til omgående at overtage den manuelle styring af din båd.
Lær at betjene GHP 10 på roligt og farefrit åbent vand.
Udvis forsigtighed, når du betjener GHP 10 ved høj hastighed i nærheden af
farer i vandet, f.eks. kajer, pæle og andre både.
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i produktpakken for
at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
 advarsel
Udstyret, der tilsluttes dette produkt, skal have en brandafskærmning eller
forsynes med en brandafskærmning.
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du borer, skærer
eller sliber.
Bemærk
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere den anden side af
overfladen. Pas på brændstoftanke, elektriske kabler og hydraulikslanger.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål om brugen af din
GHP 10.
Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til www.garmin.com/support eller
kontakte Garmin USA pr. telefon på (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
Hvis du befinder dig i Storbritannien, skal du kontakte Garmin (Europe)
Ltd. pr. telefon på 0808 238 0000.
Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå ind på www.garmin.com/support
og klikke på Contact Support for at få oplysninger om support i de
forskellige lande, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på
+44 (0) 870 850 1241.
Installationsvejledning til GHP 10
1
Table of Contents
Installationsvejledning til GHP™ 10.....................................1
Registrering af din enhed.................................................................1
Kontakt Garmin................................................................................1
Vigtige sikkerhedsoplysninger..........................................................1
Indholdet i GHP 10-pakken og
nødvendigt værktøj..............................................................3
Hovedkomponenter..........................................................................3
CCU.........................................................................................................3
ECU.........................................................................................................3
Hydraulikpumpe og motor.......................................................................3
Shadow Drive..........................................................................................3
GHC 20....................................................................................................3
Kabler og stik....................................................................................4
CCU/ECU-interconnect-kabel..................................................................4
Alarm.......................................................................................................4
ECU-strømkabel......................................................................................4
GHC 20 NMEA 0183-datakabel...............................................................4
NMEA 2000-kabler og -stik......................................................................4
Eksternt filter til omdrejningstæller..........................................................4
Nødvendigt værktøj..........................................................................4
Installationsforberedelse.....................................................5
Overvejelser om montering og tilslutning.........................................5
Overvejelser om Shadow Drive-montering..............................................5
Overvejelser om ECU-montering.............................................................5
Overvejelser om ECU-tilslutning..............................................................5
Overvejelser om hydraulik for at undgå overbelastning af ECUdrevenhed..........................................................................................5
Overvejelser om CCU-montering............................................................5
Overvejelser om CCU-tilslutning.............................................................5
Overvejelser om alarmmontering ...........................................................5
Overvejelser om alarmtilslutning.............................................................5
Overvejelser om NMEA 2000-tilslutning..................................................6
Overvejelser om GHC 20-montering.......................................................6
Overvejelser om GHC 20-tilslutning........................................................6
Overvejelser om tilslutning af hastighedskilde.........................................6
Generelt forbindelsesdiagram..........................................................7
Retningslinjer for layout for enkelt manøvrepult...............................8
Retningslinjer for layout for dobbelt manøvrepult.............................9
Installationsprocedurer.....................................................10
Installation af Shadow Drive...........................................................10
Tilslutning af Shadow Drive til hydraulikken..........................................10
Tilslutning af Shadow Drive...................................................................10
Installation af ECU'en.....................................................................10
ECU på et 24 V DC-system...................................................................10
Montering af ECU'en.............................................................................10
Tilslutning af ECU'en til strøm...............................................................10
CCU-installation.............................................................................10
Tilslutning af valgfrie enheder til GHP 10-autopilotsystemet..........14
Overvejelser om NMEA 0183-tilslutning................................................14
Tilslutning af en valgfri NMEA 0183-kompatibel enhed til GHC 20.......14
Konfiguration af GHP 10....................................................14
Om havneguiden............................................................................14
Start af havneguiden......................................................................14
Udførelse af havneguiden..............................................................14
Kalibrering af lås til lås-drejninger.........................................................14
Kalibrering af skift i manøvrepult...........................................................14
Test af styreretning................................................................................14
Valg af hastighedskilde..........................................................................15
Bekræftelse af omdrejningstæller..........................................................15
Gennemgang af resultaterne af havneguiden.......................................15
Om havprøvningsguiden................................................................15
Vigtige overvejelser i forbindelse med havprøvningsguiden..........15
Start af havprøvningsguiden..........................................................15
Udførelse af havprøvningsguiden..................................................15
Konfiguration af planings-omdrejninger/minut.......................................15
Konfiguration af planingshastighed.......................................................15
Konfiguration af høj omdrejninger/minut-grænsen................................15
Konfiguration af maksimumhastighed...................................................15
Kalibrering af kompas............................................................................16
Udførelse af autotuningsproceduren.....................................................16
Indstilling af nord...................................................................................16
Finjustering af kurs................................................................................16
Vurdering af resultaterne fra autopilotkonfigurationen....................16
Test og justering af autopilotkonfigurationen.........................................16
Justering af indstillinger for accelerationsbegrænseren........................16
Justering af autopilotens gain-indstillinger............................................17
Reducering af risiko for overbelastning af ECU-drevenhed..................17
Justering af rorudslagsbegrænseren.....................................................17
Avanceret konfigurationsprocedure................................................17
Aktivering af den avancerede konfigurationsprocedure........................17
Avancerede konfigurationsindstillinger17
Manuel kørsel af de automatiserede konfigurationsprocedurer
Manuel kørsel af havneguiden og havprøvningsguiden
Manuel definition af individuelle konfigurationsindstillinger
17
17
17
Appendiks...........................................................................18
NMEA 0183-forbindelsesdiagrammer............................................18
Specifikationer................................................................................18
NMEA 2000 PGN-oplysninger........................................................19
CCU.......................................................................................................19
GHC 20..................................................................................................19
NMEA 0183-oplysninger.................................................................20
GHP 10-konfigurationsindstillinger.................................................20
Fejl- og advarselsmeddelelser.......................................................22
ECU-monteringsskabelon..............................................................23
CCU monteringsskabelon..............................................................23
Installationscheckliste for GHP 10..................................................25
Installation af CCU-monteringsbeslaget................................................10
Fastspænding af CCU'en i CCU-beslaget.............................................11
Tilslutning af CCU'en.............................................................................11
Tilslutning af GHP'en til omdrejningstælleren........................................11
Installation af alarmen.................................................................... 11
Montering af alarmen.............................................................................11
Tilslutning af alarmen............................................................................11
Installation af GHC 20.................................................................... 11
Montering af GHC 20-enheden.............................................................11
Tilslutning af GHC 20............................................................................12
Overvejelser i tilfælde af flere GHC 20-enheder....................................12
Tilslutning af enhederne til et NMEA 2000-netværk.......................12
Tilslutning af GHC 20 til et eksisterende NMEA 2000-netværk.............12
Tilslutning af CCU'en til et eksisterende NMEA 2000-netværk..............13
Oprettelse af et grundlæggende NMEA 2000-netværk til GHC
20-enheden og CCU'en...................................................................13
2
Installationsvejledning til GHP 10
Indholdet i GHP 10-pakken og
nødvendigt værktøj
GHP 10-autopilotsystemet består af flere komponenter. Sæt dig ind i
alle komponenterne, inden du går i gang med installationen. Du skal
vide, hvordan komponenterne fungerer sammen for at kunne planlægge
installationen i din båd korrekt.
Når du sætter dig ind i GHP 10-komponenterne, skal du kontrollere, at din
pakke indeholder nedenstående elementer. Alle komponenterne, bortset fra
hydraulikpumpen, findes i GHP 10-grundpakken. Hvis der mangler noget,
skal du straks kontakte din Garmin-forhandler.
Hydraulikpumpe og motor
Hydraulikpumpen (og motoren) styrer din båd ved at kommunikere med det
hydrauliske styresystem, baseret på de kommandoer, du angiver ved hjælp
af GHC 20. Pumpen medfølger ikke i GHP 10-grundpakken, fordi den type
pumpe, der skal bruges til din GHP 10, bestemmes ud fra størrelsen af din
båd og dens styringssystem. Pumpen er i en separat æske. Hvis du vil have
oplysninger om installation af pumpen, skal du se installationsvejledningen,
der følger med i æsken med pumpen.
Serienummer
Shadow Drive
Noter serienummeret for hver komponent på det sted, der er beregnet til det.
Hovedkomponenter
GHP 10-autopilotsystemet består af fem hovedkomponenter: Electronic
Control Unit (ECU), Course Computer Unit (CCU), en hydraulikpumpe,
Shadow Drive™ og GHC™ 10-brugerkontrolfladen.
CCU
Shadow Drive er en sensor, du installerer i bådens hydrauliske styrelinjer.
Mens GHP 10 er aktiveret, deaktiverer Shadow Drive midlertidigt
autopiloten, når du manuelt overtager styringen af manøvrepulten. Når
du etablerer en ny lige kurslinje, aktiverer Shadow Drive automatisk
autopiloten igen.
Serienummer
GHC 20
CCU'en fungerer som hjernen i GHP 10. CCU'en indeholder det
sensorudstyr, der bruges til at fastlægge kursen. CCU'en tilsluttes ECU'en
og GHC 20 med et enkelt kabel. CCU'en tilsluttes også et NMEA
2000®-netværk for at kommunikere med GHC 20 og til valgfrie NMEA
2000-kompatible GPS-enheder (side 12).
Serienummer
ECU
GHC 20 er den primære grænseflade, der bruges til betjening af
GHP 10-autopilotsystemet. Brug GHC 20 til at aktivere og styre GHP 10.
Du konfigurerer og tilpasser også GHP 10 ved hjælp af GHC 20.
GHC 20 tilsluttes et NMEA 2000-netværk for at kommunikere med
CCU'en. GHC 20 tilsluttes også valgfrie NMEA 2000-kompatible enheder,
som f.eks. en GPS-enhed, for at kunne bruge avancerede funktioner i
GHP 10. Hvis der ikke er tilgængelige NMEA 2000-kompatible enheder,
kan du slutte GHC 20 til valgfrie NMEA 0183-kompatible enheder i stedet.
Serienummer
ECU'en tilsluttes CCU'en og drevenheden. ECU'en styrer drevenheden
på basis af informationer fra CCU'en. ECU'en styrer både CCU'en og
drevenheden.
Serienummer
Installationsvejledning til GHP 10
3
Kabler og stik
GHP 10-autopilotsystemet omfatter flere kabler. Disse kabler bruges til
at slutte komponenterne til strøm, til hinanden, til en alarm og til valgfrie
enheder.
CCU/ECU-interconnect-kabel
Dette kabel slutter CCU'en til ECU'en. En del af dette kabel indeholder
farvekodede ledninger med ender uden stik. Disse ledninger slutter CCU'en
til alarmen og til den gule ledning fra GHC 20.
NMEA 2000-kabler og -stik
NMEA 2000-kablerne slutter CCU'en og GHC 20-enheden til NMEA
2000-netværket. Du kan enten slutte CCU'en og GHC 20 til et eksisterende
NMEA 2000-netværk ved hjælp af de medfølgende T-stik og dropkabler,
eller du kan bruge alle de medfølgende NMEA 2000-kabler og -stik til at
oprette et NMEA 2000-netværk på din båd, hvis du har brug for det
(side 12).
➊
➋
CCU/ECU-interconnect-forlængelseskabler
Ved installation af GHP 10-systemet kan det være nødvendigt at montere
CCU'en længere væk end 16 fod (5 m) fra ECU'en. Garmin sælger
udskiftnings- eller forlængelseskabler som ekstraudstyr, hvis dette er
nødvendigt.
Type
Længde
Udskiftning
32 fod (10 m)
Udskiftning
66 fod (20 m)
Forlængelse
16 fod (5 m)
Forlængelse
50 fod (15 m)
Forlængelse
82 fod (25 m)
Kontakt den lokale Garmin-forhandler eller Garmins produktsupport for at
få bestillingsoplysninger.
Alarm
Alarmen leverer lydsignaler fra GHP 10 (side 11).
ECU-strømkabel
Dette kabel giver strøm til ECU'en (side 10).
➌
➊
➋
➌
➍
➎
➍
➎
NMEA 2000 dropkabel, 6 fod (2 m) (×2)
NMEA 2000-strømkabel
NMEA 2000 T-stik (×3)
NMEA 2000-terminator, han
NMEA 2000-terminator, hun
NMEA 2000-forlængelseskabler
NMEA 2000-forlængelseskabler kan købes, hvis det er nødvendigt. Kontakt
den lokale Garmin-forhandler eller Garmins produktsupport for at få
bestillingsoplysninger.
Eksternt filter til omdrejningstæller
Hvis kilden til omdrejningstælleren er en direkte generatorforbindelse
eller et andet signal større end 12 V DC, eller hvis du sporadisk
modtager fejl i omdrejningstælleren, skal du installere et eksternt filter til
omdrejningstælleren (Garmin-delnummer: 010-11399-00), medfølger ikke.
Kontakt den lokale Garmin-forhandler eller Garmins produktsupport for at
få bestillingsoplysninger.
Nødvendigt værktøj
GHC 20 NMEA 0183-datakabel
Dette kabel forbinder GHC 20 med den gule ledning på CCU’en og med
den samme jording som ECU’en. Du kan også bruge dette kabel til at
forbinde GHC 20 med valgfrie NMEA 0183-kompatible enheder (side 14).
4
•
•
•
•
•
•
•
Sikkerhedsbriller
Boremaskine og bor
3 1/2 tomme (90 mm) hulsav
Skævbider/afisoleringstang
Stjerneskruetrækker og skruetrækker til lige kærv
Kabelklemmer
Vandtætte kabeltilslutninger (kabelmøtrikker) eller varmekrymperør og
en varmepistol
• Marineforsegler
• Bærbart eller håndholdt kompas (til test for magnetisk interferens ved
bestemmelse af den bedste placering til installation af CCU'en)
• Ikke-limende smørelse (valgfrit)
Bemærk: Monteringsskruer følger med til GHC 20, CCU'en, ECU'en og
til pumpen. Hvis de medfølgende skruer ikke passer til monteringsfladen,
skal du selv fremskaffe skruer af korrekt type.
Installationsvejledning til GHP 10
Installationsforberedelse
Inden du installerer GHP 10-autopilotsystemet, skal du planlægge, hvor
alle komponenterne skal placeres på båden. Anbring midlertidigt alle
komponenterne på de steder, hvor du vil at installere dem. Læs disse
overvejelser, og se diagrammerne på side 7–9, inden du begynder at
planlægge installationen.
BEMÆRK: På den sidste side i denne vejledning findes en
installationscheckliste. Tag den sidste side ud, og følg checklisten, mens du
udfører GHP 10-installationen.
Overvejelser om montering og tilslutning
GHP 10-komponenterne forbindes med hinanden og til strøm ved hjælp
af de medfølgende kabler. Sørg for, at de korrekte kabler når frem til
hver enkelt komponent, og at placeringen af den enkelte komponent er
acceptabel, før du monterer eller forbinder nogen af komponenterne.
Overvejelser om Shadow Drive-montering
• Monter Shadow Drive vandret og så lige som muligt, og brug
kabelklemmer til at fastgøre med.
• Monter Shadow Drive mindst 12 tommer (0,3 m) væk fra magnetisk
materiale, som f.eks. højttalere og elektriske motorer, inklusive
autopilotpumpen.
• Installer Shadow Drive tættere på manøvrepulten end på pumpen.
• Installer Shadow Drive lavere end manøvrepulten, men højere end
pumpen.
• Undgå at lave sløjfer i de hydrauliske linjer.
• Installer ikke Shadow Drive direkte på monteringsdelene bag på
manøvrepulten. Installer et stykke slange mellem monteringsdelen på
manøvrepulten og Shadow Drive.
• Installer ikke Shadow Drive direkte på et hydraulisk T-stik i den
hydrauliske linje. Installer et stykke slange mellem et
T-stik og Shadow Drive.
• Ved installation på enkelt manøvrepult skal du ikke installere et
T-stik mellem manøvrepulten og Shadow Drive.
• Ved installation på dobbelt manøvrepult skal du installere Shadow
Drive mellem pumpen og den lavere manøvrepult, tættere på
manøvrepulten end pumpen.
• Installer Shadow Drive i enten styrbords styrelinje eller bagbords
styrelinje. Installer ikke Shadow Drive i returlinjen.
• Der må aldrig benyttes Teflon-tape på hydrauliske monteringsdele. Brug
et egnet gevindforseglingsmiddel, som f.eks. Loctite Pro Lock Tight
multipurpose anaerobic gel, delnummer 51604, eller tilsvarende, på alle
gevindsamlinger i hydrauliksystemet.
Overvejelser om ECU-montering
• ECU'en kan monteres på en flad overflade i alle retninger.
• Der følger monteringsskruer med ECU'en, men måske er du selv nødt
til at skaffe andre skruer, hvis de medfølgende skruer ikke egner sig til
monteringsfladen.
• ECU'en skal være placeret inden for 19 tommer (0,5 m) fra
drevenheden.
• ECU'en må ikke monteres på en placering, hvor den kan komme under
vand eller blive udsat for vandsprøjt.
Overvejelser om ECU-tilslutning
• ECU-strømkablet forbindes med bådbatteriet, og det kan forlænges,
hvis det er nødvendigt (side 10).
• ECU-enheder med et serienummer under 19E002748 er kun kompatible
med 12 V DC-systemer.
ECU-enheder med et serienummer på 19E002748 eller derover er
kompatible med både 12 V DC- og 24 V DC-systemer.
• Kablerne, der forbinder pumpen med ECU'en, må ikke forlænges.
Overvejelser om hydraulik for at undgå overbelastning af
ECU-drevenhed
• Kontroller, at den korrekte pumpe er blevet korrekt installeret på båden.
BEMÆRK: Hvis du har spørgsmål om den korrekte pumpe til din båd, skal
du kontakte din lokale Garmin-forhandler eller Garmins produktsupport for
at få flere oplysninger.
• Brug evt. hydraulikslanger med en større indvendig diameter til
styresystemet.
• Monter pumpen tættere på cylinderen for at begrænse længden af den
slange, der skal trækkes.
• Eliminer unødvendige hydraulikmonteringsdele i
hydraulikmonteringsdelene.
Overvejelser om CCU-montering
• CCU'en skal monteres i den forreste halvdel af båden og ikke
højere end 10 fod (3 m) over vandlinjen.
• CCU'en må ikke monteres på en placering, hvor den kan komme under
vand eller blive udsat for vandsprøjt.
• CCU'en må ikke monteres i nærheden af magnetisk materiale,
magneter (højttalere og el-motorer) eller stærkstrømskabler.
• CCU'en skal monteres mindst 24 tommer (0,6 m) væk fra bevægelige
eller skiftende magnetiske forstyrrelser som ankre, ankerkæde,
viskermotorer og værktøjskasser.
• Brug et håndholdt kompas til at teste for magnetisk interferens i det
område, hvor CCU'en skal monteres.
Hvis det håndholdte kompas ikke peger mod nord, når du holder det
på den placering, hvor du ønsker at montere CCU'en, er der magnetisk
interferens. Vælg en anden placering, og test igen.
• CCU'en kan monteres under vandlinjen, hvis det ikke er på en placering,
hvor den kan komme under vand eller blive udsat for vandsprøjt.
• Monter CCU-beslaget på en lodret flade eller under en vandret flade, så
de tilsluttede ledninger hænger lige ned.
• Der følger monteringsskruer med CCU'en, men måske er du selv nødt
til at skaffe andre skruer, hvis de medfølgende skruer ikke egner sig til
monteringsfladen.
Overvejelser om CCU-tilslutning
• CCU/ECU-interconnect-kablet forbinder CCU'en til ECU'en og er
16 fod (5 m) langt.
◦◦ Hvis ikke CCU'en kan monteres inden for 16 fod (5 m) fra ECU'en,
kan du få udskiftnings- eller forlængelseskabler (side 4).
◦◦ CCU/ECU-interconnect-kablet må ikke klippes over.
• CCU/ECU-interconnect-kablet forbinder CCU'en til GHC 20 med en
enkelt gul signalledning (side 11). Autopilotsystemet tændes ikke, hvis
ikke denne forbindelse foretages.
Overvejelser om alarmmontering
• Alarmen skal monteres i nærheden af manøvrepulten.
• Alarmen kan monteres under instrumentbrættet.
Overvejelser om alarmtilslutning
• Hvis det er nødvendigt, kan alarmledningerne forlænges med en
28 AWG-ledning (0,08 mm2).
Installationsvejledning til GHP 10
5
Overvejelser om NMEA 2000-tilslutning
• CCU'en og GHC 20 forbindes med NMEA 2000-netværket.
Hvis din båd ikke allerede har et NMEA 2000-netværk, kan du oprette
et ved hjælp af de medfølgende NMEA 2000-kabler og -stik (side 13).
• Hvis du vil bruge avancerede funktioner i GHP 10, kan valgfrie NMEA
2000-kompatible enheder, som f.eks. en GPS-enhed, tilsluttes NMEA
2000-netværket.
Overvejelser om GHC 20-montering
Overvejelser om tilslutning af hastighedskilde
For at opnå optimal ydeevne i alle forhold anbefaler Garmin tilslutning til
en hastighedskilde som NMEA 2000 eller en analog omdrejningstæller.
Hver hastighedskilde i tabellen er angivet ud fra bedst til mindst, hvad
angår autopilotens ydeevne.
Hastighedskilde
Korrekt tilslutning
NMEA
2000-motordata
•
Bemærk
Monteringsoverfladen skal være flad, så enheden ikke beskadiges,
når den monteres.
• Monteringsstedet skal give optimal visning, mens du betjener fartøjet.
• Monteringsstedet skal give nem adgang til tasterne på GHC 20.
• Monteringsoverfladen skal være stærk nok til at understøtte
GHC 20-enhedens vægt og beskytte den mod kraftige vibrationer eller
stød.
• Området bag overfladen skal give plads til føring og tilslutning af
kablerne.
Der bør være mindst 3 tommer (8 cm) friplads bag kabinettet på
GHC 20.
• Placeringen skal være mindst 8 1/4 tomme (209 mm) fra et magnetisk
kompas for at undgå interferens.
• Monteringsstedet skal være på et sted, der ikke er udsat for ekstreme
temperaturforhold (side 19).
Overvejelser om GHC 20-tilslutning
• Du skal slutte GHC 20 til NMEA 2000-netværket.
• Du skal forbinde de to ledninger fra GHC 20-datakablet korrekt for at få
autopiloten til fungere:
◦◦ Den gule ledning fra GHC 20-datakablet skal forbindes med den
gule ledning fra CCU/ECU-interconnect-kablet.
◦◦ Den sorte ledning fra GHC 20-datakablet skal forbindes med den
samme jording som ECU'en.
• Valgfrie NMEA 0183-kompatible enheder, som f.eks. en GPS-enhed,
kan tilsluttes GHC 20-datakablet (side 14).
Omdrejningstæller •
•
•
GPS
•
•
Ingen
•
•
6
Hvis motoren understøtter NMEA 2000-motordata
og er tilsluttet det samme NMEA 2000-netværk
som GHC 20 og CCU'en, er det ikke nødvendigt
med en anden omdrejningstællertilslutning.
Hvis du vil have flere oplysninger om NMEA
2000-netværket, skal du se side 12.
Bemærk: Mercury og Volvo tilbyder ekstra NMEA
2000-gateways, så du kan dele Mercury- og Volvomotoroplysninger via NMEA 2000-netværket. Hvis
du har en Mercury- eller Volvo-motor, giver disse
adaptere den nemmeste installation og den mest
pålidelige overførsel af motordata. Kontakt din
marineforhandler for at få flere oplysninger.
Hvis ikke motoren understøtter NMEA
2000-motordata, kan du tilslutte GHP
10-autopilotsystemet til bådens omdrejningstæller
ved hjælp af den uisolerede ledningsdel af CCU/
ECU-interconnect-kablet. I de fleste tilfælde kan
disse tilslutninger foretages bag instrumentbrættet
på omdrejningstællerens display.
Se brugervejledningen til motoren for at
identificere farvekoderne og placeringen af
omdrejningstællerens forbindelser på din båd.
Hvis du vil se en liste over almindelige
motorforbindelser for omdrejningstælleren, skal
du gå til www.garmin.com/ghp10/ og klikke på
vejledningens hurtige link.
Bemærk: Hvis din båd bruger et elektrisk
system, der leverer mere end 12 V DC,
eller hvis du sporadisk modtager fejl fra
omdrejningstælleren, skal du installere et eksternt
filter til omdrejningstælleren (010-11399-00).
Kontakt den lokale Garmin-forhandler eller
Garmins produktsupport for at få flere oplysninger.
GPS-data kan bruges, når omdrejningstællerdata
ikke er tilgængelige eller ikke kan anvendes.
Bemærk: GPS-hastighedsdata understøttes kun
med GHC 20-software version 3.00 eller nyere,
når den anvendes sammen med GHP 10-software
version 3.30 eller nyere.
Ved tilslutning til GHC 20 kan GPS-data sendes til
GHP 10 ved at tilslutte enheden til et NMEA 2000eller NMEA 0183-netværk.
Selvom det ikke kan anbefales, kan visse både,
som f.eks. displacement-skrog, konfigureres til ikke
at bruge en hastighedskilde.
Det er ikke nødvendigt med forbindelser, når den
valgte hastighedskilde er "Ingen".
Installationsvejledning til GHP 10
Generelt forbindelsesdiagram
Brug kun dette diagram som reference for komponent-interconnection. Følg den detaljerede installationsvejledning til hver komponent.
➊
➋
➍
➌
➎
}
➏
➐
POWER
CCU
DRIVE
FEEDBACK
➑
➒
Generel forbindelsesskitse for GHP 10
Punkt Beskrivelse
Vigtige overvejelser
➊
GHC 20
➋
GHC 20-datakabel
For at aktivere autopiloten skal den gule ledning fra dette kabel forbindes til den gule ledning fra CCU/ECUinterconnect-kablet, og den sorte ledning fra dette kabel skal forbindes til den samme jording som ECU'en (side 12).
➌
NMEA 2000-strømkabel
Dette kabel skal kun installeres, hvis du opretter et NMEA 2000-netværk. Installer ikke dette kabel, hvis der er et
eksisterende NMEA 2000-netværk på din båd (side 13).
NMEA 2000-strømkablet skal forbindes med en 9-16 V DC-strømkilde.
➍
NMEA 2000-netværk
GHC 20 og CCU'en skal være tilsluttet NMEA 2000-netværket ved hjælp af de medfølgende T-stik (side 12).
Hvis der ikke i forvejen findes et NMEA 2000-netværk på båden, kan du oprette et ved hjælp af de medfølgende
kabler og stik (side 13).
➎
CCU
Monter CCU'en, så kablerne peger lige ned (side 10).
➏
Bådens omdrejningstæller
For tilslutning af omdrejningstæller skal du se side 11.
➐
ECU
ECU'en kan monteres i alle retninger.
➑
ECU-strømkabel
ECU'en kan tilsluttes 12–24 V DC-strømkilde. Hvis du vil forlænge dette kabel, skal du bruge det korrekte
ledningsmål (side 10).
Den sorte ledning fra GHC 20-datakablet skal forbindes med samme jording som dette kabel (side 12).
➒
CCU/ECU-interconnect-kabel Hvis autopiloten skal kunne slå til, skal den gule ledning fra dette kabel forbindes med den gule ledning fra
GHC 20-datakablet.
Hvis du vil forlænge dette kabel, så det kan nå ECU'en, skal du købe de nødvendige forlængelser (side 4).
Den røde og den blå ledning fra dette kabel skal forbindes til alarmen (side 11).
Installationsvejledning til GHP 10
7
Retningslinjer for layout for enkelt manøvrepult
➊
➋
➌
➎
➍
NMEA 2000-netværk
BEMÆRK: Dette diagram er kun beregnet til planlægning. Specifikke forbindelsesdiagrammer er inkluderet i de detaljerede installationsvejledninger for
hver komponent. Hydrauliske forbindelser vises ikke i dette diagram.
Punkt Beskrivelse
Vigtige overvejelser
➊
GHC 20
Hvis autopiloten skal kunne slå til, skal den gule ledning fra GHC 20-datakablet forbindes med den gule ledning fra CCU/
ECU-interconnect-kablet, og den sorte ledning fra GHC 20-datakablet skal forbindes med den samme jording som ECU'en
(side 12).
➋
CCU
CCU'en skal installeres i den forreste halvdel af båden og ikke højere end 10 fod (3 m) over vandlinjen.
➌
NMEA 2000-netværk
GHC 20 og CCU'en skal være tilsluttet NMEA 2000-netværket ved hjælp af de medfølgende T-stik (side 12).
Hvis der ikke i forvejen findes et NMEA 2000-netværk på båden, kan du oprette et ved hjælp af de medfølgende kabler og
stik (side 13).
➍
12-24 V DC-batteri
ECU'en kan tilsluttes 12–24 V DC-strømkilde.
NMEA 2000-strømkablet skal forbindes med en 9-16 V DC-strømkilde.
➎
ECU
ECU'en kan enten tilsluttes et 12 eller 24 V DC-batteri.
8
Installationsvejledning til GHP 10
Retningslinjer for layout for dobbelt manøvrepult
➊
➊
➋
➍
➌
➎
BEMÆRK: Dette diagram er kun beregnet til planlægning. Specifikke forbindelsesdiagrammer er inkluderet i de detaljerede installationsvejledninger for
hver komponent. Hydrauliske forbindelser vises ikke i dette diagram.
Punkt Beskrivelse
Vigtige overvejelser
➊
GHC 20
Hvis autopiloten skal kunne slå til, skal den gule ledning fra GHC 20-datakablet forbindes med den gule ledning fra CCU/
ECU-interconnect-kablet, og den sorte ledning fra GHC 20-datakablet skal forbindes med den samme jording som ECU'en
(side 12).
➋
CCU
CCU'en skal installeres i den forreste halvdel af båden og ikke højere end 10 fod (3 m) over vandlinjen.
➌
NMEA 2000-netværk
GHC 20 og CCU'en skal være tilsluttet NMEA 2000-netværket ved hjælp af de medfølgende T-stik (side 12).
Hvis der ikke i forvejen findes et NMEA 2000-netværk på båden, kan du oprette et ved hjælp af de medfølgende kabler og
stik (side 13).
➍
ECU
ECU'en kan enten tilsluttes et 12 eller 24 V DC-batteri.
➎
12-24 V DC-batteri
ECU'en kan tilsluttes 12–24 V DC-strømkilde.
NMEA 2000-strømkablet skal forbindes med en 9-16 V DC-strømkilde.
Installationsvejledning til GHP 10
9
Installationsprocedurer
Tilslutning af ECU'en til strøm
Når du har planlagt installationen af GHP 10 på din båd og har fundet
en løsning på hydraulik, montering og ledningsføring for din specifikke
installation, kan du begynde at montere og tilslutte komponenterne.
Bemærk
Fjern ikke inline-sikringsholderen fra batterikablet ved tilslutning
til batteriet. Hvis du fjerner inline-sikringsholderen, bortfalder
GHP 10-garantien, og du kan beskadige GHP 10-autopilotsystemet.
Installation af Shadow Drive
Du skal forbinde ECU-strømkablet direkte med bådbatteriet, hvis det er
muligt. Selvom det ikke anbefales, skal du, hvis du forbinder strømkablet
med en klemrække eller en anden kilde, forbinde den gennem en 40
A-sikring.
Hvis du vil installere Shadow Drive, skal du forbinde den til bådens
hydrauliske styrelinje og forbinde den til CCU/ECU-interconnect-kablet.
Tilslutning af Shadow Drive til hydraulikken
Inden du kan installere Shadow Drive, skal du vælge en placering, hvor du
vil forbinde Shadow Drive til bådens hydrauliske styresystem, efter at du
har læst og fulgt overvejelserne om montering og tilslutning (side 5). Hvis
du vil have flere oplysninger, skal du se diagrammerne over det hydrauliske
layout i installationsvejledningen, der er inkluderet i æsken med pumpen.
Brug de medfølgende stik til at installere Shadow Drive i den
hydrauliske linje.
Tilslutning af Shadow Drive
Ved tilslutning af Shadow Drive til det hydrauliske system skal du følge de
vigtige overvejelser (side 5).
Hvis du planlægger at føre ECU'en gennem en afbryder eller omskifter
i nærheden af manøvrepulten, skal du overveje at bruge en korrekt
dimensioneret relæ- og kontrolledning i stedet for at forlænge ECUstrømkablet.
1. Før stikenden af ECU-strømkablet til ECU'en, men slut den ikke til
ECU'en.
2. Før den stikfri ende af ECU-kablet til bådens batteri.
Hvis ledningen ikke er lang nok, kan den forlænges.
3. Bestem det korrekte ledningsmål for forlængelsesdelen baseret på
nedenstående tabel.
Hvis du vil tilslutte Shadow Drive, skal du forbinde den til CCU/ECUinterconnect-kablet.
Længde på forlængelsen
Anbefalet ledningsmål
10 fod (3 m)
12 AWG (3,31 mm2)
1. Før den uisolerede ende af CCU/ECU-interconnect-kablet til Shadow
Drive.
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge de relevante ledninger
med 28 AWG-ledning.
2. Forbind kablerne i overensstemmelse med nedenstående tabel.
15 fod (4,5 m)
10 AWG (5,26 mm2)
20 fod (6 m)
10 AWG (5,26 mm2)
25 fod (7,5 m)
8 AWG (8,36 mm2)
Ledningsfarve for Shadow
Drive
Rød (+)
Sort (-)
Farve på CCU-/ECU-interconnectkabelledning
Brun (+)
Sort (-)
3. Lod og tildæk alle stikløse tilslutninger.
Installation af ECU'en
Hvis du vil installere ECU'en, skal du montere den til båden (side 10),
tilslutte den til pumpen og til CCU'en (side 11) og tilslutte den til
bådbatteriet (side 10).
ECU på et 24 V DC-system
ECU-hardwaren er blevet opdateret til at fungere med elektriske
24 V DC-systemer, mens ældre ECU-enheder kun kører på elektriske
12 V DC-systemer. For at afgøre om din ECU er kompatibel med et
24 V DC-system, skal du undersøge serienummeret på ECU'en (side 5).
Bemærk: GHP 10-systemsoftwaren (CCU-software) skal være version
2.70 eller nyere for at understøtte 24 V DC-installationer.
4. Forbind den sorte ledning (-) med den negative (-) batteriklemme.
5. Forbind den røde ledning (+) med den positive (+) batteriklemme.
6. Forbind ikke ECU-strømkablet med ECU'en.
Forbind ikke strømkablet med ECU'en, før du har installeret alle
de andre GHP 10-komponenter.
CCU-installation
Hvis du vil installere CCU'en skal du montere den på båden (side 10), slutte
den til ECU'en (side 11), slutte den til et NMEA 2000-netværk (side 12)
og forbinde den med alarmen (side 11) og den gule CCU-signalledning på
GHC 20 (side 11).
Installation af CCU-monteringsbeslaget
Inden du kan montere CCU'en, skal du vælge et sted og bestemme den
korrekte monteringshardware (side 5).
CCU-beslaget består af to dele, monteringsdelen og fastgørelsesdelen.
1. Klip den medfølgende monteringsskabelon på side 23 ud.
2. Fastgør skabelonen på monteringsstedet med tape.
Hvis du installerer CCU'en på en lodret overflade, skal du installere
monteringsdelen på beslaget med en åbning ➊ nederst.
Montering af ECU'en
Inden du kan installere ECU'en, skal du vælge et monteringssted og
bestemme den korrekte monteringshardware (side 5).
1.
2.
3.
4.
Klip den medfølgende monteringsskabelon på side 23 ud.
Fastgør skabelonen på monteringsstedet med tape.
Bor huller på de fire monteringssteder.
Brug skruerne til montering af ECU'en.
➋
➊
3. Bor huller på de tre monteringssteder.
4. Brug skruer ➋ til at fastgøre monteringsdelen af CCU-beslaget.
10
Installationsvejledning til GHP 10
Fastspænding af CCU'en i CCU-beslaget
1. Slut CCU-/ECU-interconnect-kablet
➌
og NMEA 2000-dropkablet til
CCU'en.
2. Anbring CCU'en i CCU-beslagets
monteringsdel med ledningerne
hængende lige ned ➊.
3. Anbring fastgøringsdelen af beslaget
over kuglen, og klik den ind i
beslagets monteringsdel. Begynd
med de to arme ➋ uden fingerskrue
➋
➌.
4. Sørg for, at kablerne hænger
lige ned, og tilslut armen med
➊
fingerskruen.
Kablerne skal hænge lige ned fra
CCU'en af hensyn til nøjagtig aflæsning af kursen.
5. Spænd fingerskruen manuelt, indtil CCU'en sidder sikkert fast i
beslaget.
Fingerskruen må ikke spændes for hårdt.
Tilslutning af CCU'en
1. Før den seksbenede ende af CCU-/ECU-interconnect-kablet til ECU'en,
og foretag tilslutningen.
2. Før ledningerne fra den stikfri ende af kablet til CCU-/ECUinterconnect-kablet.
• Før den røde og den blå ledning til det sted, hvor du planlægger at
installere alarmen (side 11).
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge de relevante
ledninger med 28 AWG-ledning (0,08 mm2).
• Før den gule ledning til den placering, hvor du planlægger at
installere GHC 20 (side 11).
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge den gule ledning
med 22 AWG-ledning (0,33 mm2).
3. Klip de resterende stikfri ledningsender over, og tape dem. De bruges
ikke.
Tilslutning af GHP'en til omdrejningstælleren
1. Hvis du tilslutter en analog omdrejningstæller, skal du identificere
placeringen og forbindelsesføringen for omdrejningstælleren (eller
omdrejningstællerne) på din båd.
2. Før den uisolerede ende af CCU/ECU-interconnect-kablet til
omdrejningstælleren (eller omdrejningstællerne).
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge ledningerne med den
parsnoede ledning, 22 AWG-ledningen.
3. Forbind kablerne i overensstemmelse med nedenstående tabel.
Motorkonfiguration Omdrejningstæller
Enkelt motor
Grøn og violet (sno
sammen)
Dobbeltmotor
Bagbords motor = violet
Styrbords motor = grøn
Jord
Hvid og grå (sno
sammen)
Bagbords motor = grå
Styrbords motor = hvid
4. Forbind omdrejningstællerens ledning eller ledningerne fra CCU/ECUinterconnect-kablet til ledningen for omdrejningstællerens sensor eller
ledningerne fra motoren (eller motorerne). Forbind jordledningerne til
en ren jording.
Bemærk: Ved tre eller flere udenbords motorer skal du tilslutte de
yderste bagbords og styrbords motorer i henhold til tabellen.
5. Lod og tildæk alle stikløse tilslutninger.
Installationsvejledning til GHP 10
Installation af alarmen
Alarmen advarer dig om vigtige GHP 10-hændelser ved hjælp af et
lydsignal.
Hvis du vil installere alarmen, skal du montere den til båden (side 10),
tilslutte den til CCU'en (side 10) og tilslutte den til den gule CCUsignalledning på GHC 20 (side 11).
Montering af alarmen
Inden du kan montere alarmen, skal du vælge en monteringsplacering
(side 5).
Fastgør alarmen med kabelbindere eller andet passende
monteringsudstyr (medfølger ikke).
Tilslutning af alarmen
1. Før alarmkablet frem til den stikfri ende af CCU-/ECU-interconnectkablet.
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge de relevante ledninger
med 28 AWG-ledning (0,08 mm2).
2. Forbind kablerne i overensstemmelse med nedenstående tabel.
Farve på
alarmledning
Farve på CCU-/ECU-interconnect-kabelledning
Hvid (+)
Rød (+)
Sort (-)
Blå (-)
3. Lod og tildæk alle stikløse tilslutninger.
Installation af GHC 20
Installer GHC 20-enheden planforsænket i instrumentbrættet nær
manøvrepulten, forbind den med den gule ledning fra CCU-/ECUinterconnect-kablet og med et NMEA 2000-netværk.
Hvis du vil bruge avancerede funktioner i GHP 10, kan du slutte valgfrie
NMEA 2000-kompatible eller NMEA 0183-kompatible enheder, f.eks. en
GPS-enhed, til NMEA 2000-netværket eller til GHC 20 via NMEA 0183.
Montering af GHC 20-enheden
Bemærk
Temperaturområdet for GHC 20 er fra 5 °F til 158 °F (-15 °C til 70 °C).
Længere tids udsættelse for temperaturer uden for dette område (ved
opbevaring eller drift) kan forårsage fejl på LCD-skærmen eller andre
komponenter. Denne type fejl og relaterede konsekvenser er ikke dækket af
producentens begrænsede garanti.
Hvis du monterer GHC 20-enheden i fiberglas, kan det anbefales at bruge
et forsænkningshoved til at bore en frigangsforsænkning udelukkende i det
øverste gelcoat-lag, når du borer de fire forboringshuller. Dette modvirke, at
gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.
Skruer i rustfrit stål kan låse, når de skrues i glasfiber og overspændes.
Garmin anbefaler, at man påfører skruerne et rustfrit ikke-limende
smøremiddel, før de monteres.
Inden du kan montere GHC 20, skal du vælge en monteringsplacering
(side 5).
1. Klip skabelonen til planmontering til, og kontroller, at den kan være på
det sted, hvor du planlægger at montere GHC 20.
Planmonteringsskabelonen følger med i produktpakken, og findes ikke i
denne vejledning.
Skabelonen til fastmontering er klæbende på bagsiden.
2. Fjern bagbeklædningen fra det selvklæbende område på bagsiden af
skabelonen, og sæt den på det sted, hvor du planlægger at montere
GHC 20.
11
3. Hvis du skærer hullet med en nedstryger i stedet for en hulsav på
3 17/32 tommer (90 mm), skal du bruge et borehoved på 3/8 tommer
(10 mm) til at bore et forboringshul som angivet på skabelonen for at
starte udskæringen af monteringsoverfladen.
4. Hvis du bruger en nedstryger eller en hulsav på 3,5 tommer (90 mm),
skal du skære monteringsoverfladen langs indersiden af den linje, der er
tegnet på skabelonen.
5. Brug om nødvendigt en fil og sandpapir til at tilpasse hullets størrelse.
6. Placer GHC 20 i det udskårne hul for at kontrollere, at de fire
monteringshuller er korrekte.
7. Vælg en mulighed:
• Hvis monteringshullerne er korrekte, skal du gå til trin 8.
• Hvis monteringshullerne ikke er korrekte, skal du markere de
korrekte placeringer for de fire monteringshuller.
8. Fjern GHC 20 fra det udskårne hul.
9. Bor de fire 7/64 tommers (2,8 mm) forboringshuller.
Hvis du monterer GHC 20 i fiberglas, skal du bruge et
forsænkningshoved som angivet i anvisningen.
10. Fjern resten af skabelonen.
11. Placer den medfølgende pakning på bagsiden af enheden, og smør
marineforsegler omkring pakningen for at forhindre lækage bag
instrumentbrættet.
12. Placer GHC 20 i det udskårne hul.
13. Fastgør GHC 20 på monteringsoverfladen ved hjælp af de medfølgende
skruer.
Hvis du monterer GHC 20 i fiberglas, skal du bruge et rustfrit
smøremiddel som angivet i anvisningen.
14. Tryk dekorationsrammen ➊ på plads.
autopiloten, går denne yderligere GHC 20-enhed i standbytilstand,
når du slår den fra, og autopiloten vil fortsat være slået til, indtil den
slås fra på den primære GHC 20-enhed.
Tilslutning af enhederne til et NMEA 2000-netværk
Bemærk
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000-netværk på din båd, skulle
det allerede være tilsluttet strømforsyningen. Du må ikke slutte det
medfølgende NMEA 2000-strømkabel til et eksisterende NMEA
2000-netværk, da kun én strømkilde må være tilsluttet et NMEA
2000-netværk.
Du kan slutte GHC 20-enheden til CCU'en via et eksisterende NMEA
2000-netværk. Hvis der ikke er et eksisterende NMEA 2000-netværk på din
båd, følger alle de nødvendige dele til at oprette det med i GHP 10-pakken
(side 13).
Hvis du vil bruge avancerede funktioner i GHP 10, kan valgfrie NMEA
2000-kompatible enheder, som f.eks. en GPS-enhed, tilsluttes NMEA
2000-netværket.
Du kan finde flere oplysninger om NMEA 2000 på www.garmin.com.
Tilslutning af GHC 20 til et eksisterende NMEA 2000-netværk
1. Beslut dig for, hvor GHC 20 ➊ skal tilsluttes dit eksisterende NMEA
2000-backbone ➋ (side 5).
➊
➊
Tilslutning af GHC 20
For at autopilotsystemet kan fungere korrekt skal du tilslutte de to ledninger
fra GHC 20-datakablet (gul og sort).
1. Forbind den gule ledning fra GHC 20-datakablet med den gule ledning
fra CCU/ECU-interconnect-kablet.
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge den gule ledning med
22 AWG-ledning (0,33 mm2).
2. Forbind den sorte ledning fra GHC 20-datakablet med den samme
jording som ECU'en.
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge den sorte ledning med
22 AWG-ledning (0,33 mm2).
3. Lod og tildæk alle stikløse tilslutninger.
Overvejelser i tilfælde af flere GHC 20-enheder
Du kan installere flere GHC 20-enheder (sælges separat) for at styre
autopiloten fra forskellige steder på båden.
• Alle yderligere GHC 20-enheder tilsluttes NMEA 2000-netværket
(side 12).
• Hvis du vil bruge en GHC 20-enhed yderligere til aktivering af
autopiloten, skal du forbinde den gule og den sorte ledning fra denne
yderligere GHC 20-enhed med de samme ledninger som den primære
GHC 20-enhed.
◦◦ Hvis du tilslutter yderligere GHC 20-enheder til aktivering
af autopiloten, skal du deaktivere alle disse enheder for at slå
autopiloten fra.
◦◦ Hvis du ikke tilslutter endnu en GHC 20-enhed til aktivering af
12
➍
➌
➋
2. Afbryd den ene del af NMEA 2000 T-stikket fra netværket.
3. Hvis det er nødvendigt at forlænge NMEA 2000-netværkets backbone,
skal du slutte et NMEA 2000-backbone-forlængelseskabel (medfølger
ikke) til siden af det afbrudte T-stik.
4. Føj det medfølgende T‑stik ➌ til GHC 20 til NMEA 2000-backbone
ved at slutte det til siden af det afbrudte T‑stik eller backboneforlængelseskablet.
5. Før det medfølgende dropkabel ➍ til den nederste del af det T-stik, du
tilføjede i trin 4, og slut det til T-stikket.
Hvis det medfølgende dropkabel ikke er langt nok, kan du bruge et
dropkabel, der er op til 20 fod (6 m) langt (medfølger ikke).
6. Slut dropkablet til GHC 20.
Installationsvejledning til GHP 10
7. Slut dropkablet til det T-stik, du tilføjede i trin 3, og til GHC 20.
BEMÆRK: Hvis autopiloten skal kunne slå til, skal den gule ledning
fra GHC 20-datakablet forbindes med den gule ledning fra CCU/ECUinterconnect-kablet, og den sorte ledning fra GHC 20-datakablet skal
forbindes med den samme jording som ECU'en (side 12).
Tilslutning af CCU'en til et eksisterende NMEA 2000-netværk
1. Beslut dig for, hvor CCU'en ➊ skal tilsluttes dit eksisterende NMEA
2000-backbone ➋ (side 5).
Oprettelse af et grundlæggende NMEA 2000-netværk til GHC
20-enheden og CCU'en
Bemærk
Du skal slutte det medfølgende NMEA 2000-strømkabel til bådens
tændingskontakt eller gennem en anden serieafbryder. GHC 20-enheden
dræner batteriet, hvis NMEA 2000-strømkablet sluttes direkte til batteriet.
1. Forbind de tre medfølgende T-stik ➊ i siderne.
➊
➏
➐
➍
-
+
➌
➍
➌
➋
2. Afbryd den ene del af NMEA 2000 T-stikket fra netværket.
3. Hvis det er nødvendigt at forlænge NMEA 2000-netværkets backbone,
skal du slutte et NMEA 2000-backbone-forlængelseskabel (medfølger
ikke) til siden af det afbrudte T-stik.
4. Føj det medfølgende T‑stik ➌ til CCU'en til NMEA 2000-backbone
ved at slutte det til siden af det afbrudte T‑stik eller backboneforlængelseskablet.
5. Før det medfølgende dropkabel ➍ til den nederste del af det T-stik, du
tilføjede i trin 4, og slut det til T-stikket.
Hvis det medfølgende dropkabel ikke er langt nok, kan du bruge et
dropkabel, der er op til 20 fod (6 m) langt (medfølger ikke).
6. Slut dropkablet til CCU'en.
Installationsvejledning til GHP 10
➊
➑
➎
➋
➑
2. Slut det medfølgende NMEA 2000-strømkabel ➋ til en 12 V DCstrømkilde ➌ via en afbryder.
Tilslut bådens tændingsafbryder ➍, hvis det er muligt, eller via en
serieafbryder (medfølger ikke).
3. Tilslut NMEA 2000-strømkablet til et af T-stikkene.
4. Slut et af de medfølgende NMEA 2000-dropkabler ➎ til et T-stikkene
og til GHC 20 ➏.
5. Slut det andet medfølgende NMEA 2000-dropkabel til det andet T-stik
og til CCU ➐.
6. Slut han- og hunterminatorerne ➑ til begge ender af de kombinerede
T-stik.
BEMÆRK: GHC 20-enheden skal sluttes til CCU'en med den gule
CCU-signalledning i GHC 20-enhedens datakabel. Den sorte ledning
skal sluttes til ECU jording (side 12).
13
Tilslutning af valgfrie enheder til
GHP 10-autopilotsystemet
Hvis du vil bruge avancerede funktioner i GHP 10, kan du slutte valgfrie
NMEA 2000-kompatible eller NMEA 0183-kompatible enheder, f.eks. en
GPS-enhed, til NMEA 2000-netværket eller til GHC 20 via NMEA 0183.
Overvejelser om NMEA 0183-tilslutning
• Se oplysningerne i installationsvejledningen til din enhed for at
identificere overførselsledningerne (Tx) A(+) og B(-) til din NMEA
0183-kompatible enhed.
• Når NMEA 0183-enheder tilsluttes med to sendelinjer og to
modtagerlinjer, er det ikke nødvendigt, at NMEA 2000-bussen og
NMEA 0183-enheden er sluttet til fælles jord.
• Når du tilslutter en NMEA 0183-enhed, der kun har én sendelinje (Tx)
eller kun én modtagerledning (Rx), skal NMEA 2000-bussen og NMEA
0183-enheden være tilsluttet fælles jord.
Tilslutning af en valgfri NMEA 0183-kompatibel enhed til
GHC 20
1. Fastlæg NMEA 0183-forbindelsesføringen for din NMEA
0183-kompatible enhed.
2. Slut din NMEA 0183-kompatible enhed til GHC 20 baseret på
nedenstående tabel.
Farve på
GHC 20-datakabelledning
Funktion
Sort
CCU-signal, jord
Gul
CCU-signal
Blå
Tx/A (+)
Hvid
Tx/B (-)
Brun
Rx/A (+)
Grøn
Rx/B (-)
Der findes tre eksempler på forskellige forbindelsessituationer i
appendikset (side 18).
3. Hvis det er nødvendigt, skal du bruge parsnoet 22 AWG-ledning
(0,33 mm2) til forlængelse af ledninger.
4. Lod og tildæk alle stikløse tilslutninger.
Konfiguration af GHP 10
GHP 10 skal konfigureres og tunes til din båds dynamiske egenskaber
samt motorkonfigurationen. Brug havneguiden og havprøvningsguiden på
GHC 20 til at konfigurere GHP 10. Med disse guider føres du gennem de
nødvendige konfigurationstrin.
Om havneguiden
Bemærk
Hvis du udfører havneguiden, mens båden ikke er i vandet, skal du sørge
for, at roret kan bevæges frit, så du undgår beskadigelse af roret eller andre
genstande.
Du kan udføre havneguiden, mens båden er i eller oppe af vandet. Hvis
båden er i vandet, skal den være stationær, mens du udfører guiden.
Start af havneguiden
1. Tænd for GHP 10.
Første gang du tænder for GHP 10, bliver du bedt om at gennemføre en
kort opsætningsprocedure på GHC 20-enheden.
2. Udfør opsætningssekvensen, hvis det er nødvendigt.
3. Når du har fuldført den indledende opsætning, skal du vælge en
indstilling:
• Hvis havneguiden starter automatisk, skal du gå til trin 4.
• Hvis havneguiden ikke starter automatisk, skal du vælge Menu >
Opsætning > Forhandlerkonfiguration af autopilot > Guider >
Havneguide.
4. Vælg Begynd.
Udførelse af havneguiden
1. Start havneguiden (side 14).
2. Vælg fartøjets type.
3. Vælg det antal sving, det tager for manøvrepulten at gå fra lås til lås
(side 14).
4. Vælg skift i manøvrepult (side 14).
5. Test styreretningen (side 14).
6. Vælg hastighedskilden (side 15).
7. Bekræft evt. omdrejningstælleren (side 15).
8. Gennemgå guideresultaterne (side 15).
Kalibrering af lås til lås-drejninger
1. Tæl antallet af sving, det tager manøvrepulten at gå fra lås til lås
(fuldt drejet bagbord til fuldt drejet styrbord).
2. Brug pilene på GHC 20 til at angive de sving, du talte
(standarden er 4,5).
3. Vælg Udført.
Kalibrering af skift i manøvrepult
Skift i manøvrepulten bliver normalt skrevet på hoveddelen af
manøvrepultens pumpe. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte bådens
producent for at få oplyst værdien for skift i manøvrepult.
1. Brug pilene på GHC 20 til at angive værdien for skift i manøvrepult
(standarden er 1,7 tommer3).
2. Vælg Udført.
Test af styreretning
1. Brug pilene på GHC 20 til at teste styreretningen.
Når du vælger pilen til højre, skal roret drejes, så båden ville styre til
højre, og når du vælger pilen til venstre, skal roret drejes, så båden ville
styre til venstre.
14
Installationsvejledning til GHP 10
2. Vælg Fortsæt.
3. Vælg en mulighed:
• Vælg Ja, hvis styringen drejer båden i den rigtige retning.
• Vælg Nej, hvis styringen drejer båden i den modsatte retning.
4. Hvis du har valgt Nej i trin 3, skal du gentage trin 1–2.
BEMÆRK: Hvis det er forkert, kan styreretningen også ændres under
autotuningsproceduren (side 16).
Valg af hastighedskilde
Vælg en mulighed:
• Hvis du har tilsluttet en NMEA 2000-kompatibel motor (eller
motorer) til NMEA 2000-netværket, skal du vælge NMEA 2000.
• Hvis ikke du tilsluttede en NMEA 2000-kompatibel motor (eller
motorer), skal du vælge den motor (eller de motorer), hvortil du
tilsluttede omdrejningstællerens sensor fra CCU'en.
◦◦ Ved en båd med en enkelt motor skal du vælge Bagbord.
• Hvis dataene fra omdrejningstælleren er utilgængelige eller
ubrugelige, skal du vælge GPS-data som hastighedskilde.
◦◦ Når GPS-data anvendes som hastighedskilde, skal den
maksimale hastighed for alle fartøjstyper konfigureres.
• Hvis ikke du tilsluttede en hastighedskilde, skal du vælge Ingen.
◦◦ Hvis ikke autopiloten fungerer godt, når der er valgt Ingen
som hastighedskilde, anbefaler Garmin, at du tilslutter en
omdrejningstæller eller GPS som hastighedskilde.
Bekræftelse af omdrejningstæller
Denne procedure vises ikke, hvis GPS eller Ingen er valgt som
hastighedskilde.
1. Sammenlign med kørende motor (eller motorer) omdrejninger/minutvisningerne på GHC 20-enheden med omdrejningstælleren (eller
omdrejningstællerne) på bådens instrumentbræt.
2. Hvis ikke værdierne stemme overens, skal du bruge pilene til at justere
værdierne Impulser pr. omdrejning.
BEMÆRK: Når du justerer Impulser pr. omdrejning med pilene, er
der en forsinkelse, inden de nye omdrejninger/minut-visninger vises
på GHC 20. Sørg for at vente, indtil GHC 20 har justeret til den nye
aflæsning for hver justering.
Gennemgang af resultaterne af havneguiden
GHC 20 viser de værdier, du valgte, da du udførte havneguiden.
1.
2.
3.
4.
5.
Gennemgå resultaterne af havneguiden.
Marker eventuelle forkerte værdier, og vælg Vælg.
Ret værdien.
Gentag trin 2 og 3 for alle forkerte værdier.
Vælg Udført, når du er færdig med at gennemgå værdierne.
Om havprøvningsguiden
Havprøvningsguiden konfigurerer autopilotens grundlæggende sensorer, og
det er meget vigtigt at fuldføre guiden under forhold, der er passende for
din båd.
Vigtige overvejelser i forbindelse med
havprøvningsguiden
Udfør havprøvningsguiden i roligt vand. Kriterierne for roligt vand
afhænger af bådens størrelse og form.
• Sørg for, at båden ikke vipper, når den ikke er i fart eller kun bevæger
sig meget langsomt.
Installationsvejledning til GHP 10
• Sørg for, at båden ikke påvirkes af vinden i betydelig grad.
• Holde vægten på båden balanceret. Du må IKKE bevæge dig rundt
på båden, mens du gennemfører et af trinene i havprøvningsguiden.
Start af havprøvningsguiden
Inden du starter havprøvningsguiden, skal du sejle til et åbent område med
roligt vand.
1. Tænd for GHP 10.
2. Vælg en mulighed:
• Hvis havprøvningsguiden starter automatisk, skal du gå til trin 3.
• Hvis havprøvningsguiden ikke starter automatisk, skal du vælge
Menu > Opsætning > Forhandlerkonfiguration af autopilot >
Guider > Havprøvningsguide.
3. Vælg Begynd.
Udførelse af havprøvningsguiden
1. Før båden til et åbent område med roligt vand.
2. Start havprøvningsguiden (side 15).
3. Konfigurer planings-omdrejninger/minut, hvis det er nødvendigt
(side 15).
4. Konfigurer planingshastighed, hvis det er nødvendigt (side 15).
5. Konfigurer høj omdrejninger/minut-grænsen, hvis det er nødvendigt
(side 15).
6. Konfigurer maksimumhastighed, hvis det er nødvendigt (side 15).
7. Kalibrer kompasset (side 16).
8. Udfør autotuningsproceduren (side 16).
9. Indstil nord (side 16).
10. Finjuster kursen, hvis det er nødvendigt (side 16).
Konfiguration af planings-omdrejninger/minut
BEMÆRK: Denne procedure vises ikke, hvis du har valgt displacementskrog som fartøjstype, eller hvis du har valgt Ingen som hastighedskilde.
1. Bemærk omdrejninger/minut-visningen på omdrejningstælleren på
bådens instrumentbræt på det tidspunkt, hvor båden skifter fra sejlads
gennem vandet til planingshastighed.
2. Hvis omdrejningstallet ikke svarer til værdien på GHC 20-enheden, skal
du bruge pilene til at justere værdien.
3. Vælg Udført.
Konfiguration af planingshastighed
BEMÆRK: Denne procedure vises kun, når GPS er valgt som
hastighedskilde, og Trisec er valgt som fartøjstype.
1. Brug pilene på GHC 20 til at justere værdien.
2. Vælg Udført.
Konfiguration af høj omdrejninger/minut-grænsen
BEMÆRK: Denne procedure vises kun, når GPS er valgt som
hastighedskilde.
1. Brug pilene på GHC 20 til at justere værdien.
2. Vælg Udført.
Konfiguration af maksimumhastighed
BEMÆRK: Denne procedure vises kun, når GPS er valgt som
hastighedskilde.
1. Brug pilene på GHC 20 til at justere værdien.
2. Vælg Udført.
15
Kalibrering af kompas
1. Sejl båden ved cruising-fart lige frem.
2. Vælg Begynd, og fortsæt med at sejle lige frem.
3. Vend båden langsomt med uret, når du får besked om det, idet du sørger
for en vending, der er så jævn og flad som muligt.
Drej så langsomt, at båden IKKE krænger.
Når kalibreringen er gennemført korrekt, viser GHC 20-enheden en
meddelelse om fuldførelse.
4. Vælg en mulighed:
• Når kalibreringen er fuldført, skal du vælge Udført.
• Hvis kalibreringen ikke lykkes, skal du vælge Prøv igen og gentage
trin 1–3.
Udførelse af autotuningsproceduren
Inden du påbegynder autotuningsproceduren, skal du have et stort område
med åbent vand til rådighed.
1. Hvis du har et ikke-plant fartøj, skal du indstille gasspjældet, så båden
sejler med en typisk cruising-hastighed, hvor båden reagerer let på
styring.
Hvis du har et plant fartøj, skal du indstille gasspjældet, så båden sejler
under planingshastighed.
2. Vælg Begynd.
Båden udfører et antal zigzag-bevægelser, mens autotuningen udføres.
GHC 20 viser en meddelelse om fuldførelse.
3. Vælg en mulighed:
• Hvis det lykkedes at udføre autotuningen, skal du vælge Udført og
genoptage den manuelle styring af båden.
• Hvis det ikke lykkedes at udføre autotuningen, skal du indstille
gasspjældet og vælge Prøv autotuning igen.
• Hvis det ikke lykkedes at udføre autotuningen, og roret gik i borde,
eller båden gik i cirkler, skal du vælge Vend styreretning og Prøv
igen.
• Hvis du modtager en fejlmeddelelse Fejl: Overbelastning af ECUdrevenhed. Se råd om reducering af belastning, skal du se rådene
på side 17.
4. Hvis det igen ikke lykkes at udføre autotuningen, skal du gentage trin
1–3, indtil det lykkes at fuldføre autotuningen.
5. Hvis det fortsat ikke lykkes at udføre autotuningen, efter at du har nået
den maksimale cruising-hastighed, skal du reducere hastigheden til
den oprindelige autotuning-hastighed og vælge Skift autotuning for at
påbegynde en alternativ autotuning-procedure.
Indstilling af nord
Inden du kan indstille nord, skal du have mindst 45 sekunders farefrit og
åbent vand tilgængeligt.
Denne procedure vises, hvis du slutter en valgfri GPS-enhed til GHP 10
(side 14), og enheden har hentet en GPS-position. Hvis du ikke har tilsluttet
en GPS-enhed, bliver du bedt om at finjustere kursen (side 16).
1. Sejl båden lige frem ved cruising-hastighed, og vælg Begynd.
GHC 20 viser en fuldførelsesmeddelelse, når kalibreringen er fuldført.
2. Vælg en mulighed:
• Hvis kalibreringen blev fuldført korrekt, skal du vælge Udført.
• Hvis kalibreringen ikke lykkedes, skal du gentage trin 1–2.
1. Brug et håndholdt kompas til at identificere nord.
2. Finindstil kursen, indtil den passer med nord på det magnetiske kompas.
3. Vælg Udført.
Vurdering af resultaterne fra
autopilotkonfigurationen
1. Test autopiloten ved lav hastighed.
2. Juster gain-indstillingen, hvis det er nødvendigt (side 17).
3. Hvis du modtager en fejlmeddelelse Fejl: Overbelastning af ECUdrevenhed. Se råd om reducering af belastning, skal du se rådene på
side 17.
4. Test autopiloten ved en højere hastighed (normale driftsbetingelser).
5. Juster gain- og accelerationsbegrænserindstillingerne, hvis det er
nødvendigt.
Test og justering af autopilotkonfigurationen
1. Sejl båden i en bestemt retning med autopiloten aktiveret (holde kurs).
Båden bør ikke slingre i betydelig grad. En beskeden slingren er dog
normalt.
2. Drej båden i en retning ved hjælp af autopiloten, og observer adfærden.
Båden skal dreje jævnt, ikke for hurtigt eller for langsomt.
Når du drejer båden med autopiloten, skal båden nærme sig og lægge
sig på den ønskede kurs med minimal drejning og slingren.
3. Vælg en mulighed:
• Hvis båden drejer for hurtigt eller for trægt, skal du justere
autopilotens accelerationsbegrænser (side 16).
• Hvis kursen holdes med betydelig slingren, eller båden ikke
korrigerer ved drejning, skal du justere autopilotens gain-indstilling
(side 17).
• Hvis du modtager en fejlmeddelelse Fejl: Overbelastning af ECUdrevenhed. Se råd om reducering af belastning, skal du se rådene
på side 17.
• Hvis båden drejer jævnt, kursen holdes næsten eller helt uden
slingren, og båden justerer kursen korrekt, skal du fortsætte til trin 5.
4. Gentag trin 2 og 3, indtil båden drejer jævnt, kursen holdes næsten eller
helt uden slingren, og båden justerer kursen korrekt.
5. Ved planingsfartøjer skal du gentage trin 1-4 ved højere hastigheder
(side 16).
Justering af indstillinger for accelerationsbegrænseren
BEMÆRK: Når du justerer accelerationsbegrænseren manuelt, skal du
foretage forholdsvis små justeringer. Test ændringen, inden du foretager
yderligere justeringer.
1. Aktiver den avancerede konfigurationsprocedure (side 17).
2. På GHC 20-enheden skal du vælge Menu > Opsætning >
Forhandlerkonfiguration af autopilot > Tuning af autopilot >
Accelerationsbegrænser.
3. Vælg en mulighed:
• Forøg indstillingen, hvis autopiloten drejer for hurtigt,
• Formindsk indstillingen, hvis autopiloten drejer for langsomt.
4. Test autopilotkonfigurationen.
5. Gentag trin 2 og 3, indtil GHP 10-ydeevnen er tilfredsstillende.
Finjustering af kurs
Denne procedure vises kun, hvis du ikke har sluttet en valgfri GPS-enhed
til GHP 10 (side 14). Hvis du har installeret en GPS-enhed på din båd, som
har hentet en GPS-position, bliver du i stedet bedt om at indstille nord
(side 16).
16
Installationsvejledning til GHP 10
Justering af autopilotens gain-indstillinger
BEMÆRK: Når du justerer rorfølsomheden (eller rorkompensationen)
manuelt, skal du foretage relativt små justeringer og kun justere én værdi ad
gangen. Test ændringen, inden du foretager yderligere justeringer.
1. Aktiver den avancerede konfigurationsprocedure (side 17).
2. På GHC 20-enheden skal du vælge Menu > Opsætning >
Forhandlerkonfiguration af autopilot > Tuning af autopilot >
Rorfølsomhed.
3. Vælg en mulighed:
• Vælg Lav hastighed eller Høj hastighed, og brug pilene på GHC
20 til at justere, hvor tæt roret holder kursen og foretager drejninger
ved lav hastighed eller høj hastighed.
Hvis du indstiller denne værdi for højt, kan autopiloten være for
overaktiv, fordi den hele tiden forsøger at justere kursen ved den
mindste afvigelse. En overaktiv autopilot kan forårsage for stor
slitage på drevenheden, og det dræner batteriet hurtigere end
normalt.
• Vælg Kompensation ved lav hastighed eller Kompensation ved
høj hastighed for at justere, hvor tæt roret korrigerer drejning ind
i svinget. Hvis du indstiller denne værdi for højt, kan autopiloten
overdrive drejningen igen, når den forsøger at kompensere for den
oprindelige drejning.
4. Test autopilotkonfigurationen.
5. Gentag trin 2 og 3, indtil GHP 10-ydeevnen er tilfredsstillende.
Reducering af risiko for overbelastning af ECU-drevenhed
Hvis du modtager en fejlmeddelelse Fejl: Overbelastning af ECUdrevenhed. Se råd om reducering af belastning i brugervejledningen,
skal du bruge disse råd til at hjælpe med at reducere belastningen:
• Kontroller, at den korrekte pumpe er blevet korrekt installeret på båden.
• Brug evt. hydraulikslanger med en større indvendig diameter til
styresystemet.
• Monter pumpen tættere på cylinderen for at begrænse længden af den
slange, der skal trækkes.
• Eliminer unødvendige hydraulikmonteringsdele i
hydraulikmonteringsdelene.
• Hvis der opstår overbelastning under autotuningsproceduren, skal du
springe proceduren over og manuelt tune autopiloten.
• Øg indstillingen for rorudslagsbegrænseren for at sænke
væskehastigheden.
• Reducer rorfølsomheden for at begrænse pumpeaktiviteten.
Justering af rorudslagsbegrænseren
Hvis fejlmeddelelsen Overbelastning af ECU-drevenhed. Se råd om
reducering af belastning i brugervejledningen fortsat vises, skal du
muligvis justere rorudslagsbegrænseren.
BEMÆRK: Udfør kun justeringerne af rorudslaget i havnen, eller mens
båden ligger stille.
BEMÆRK: Hvis du justerer rorudslagsbegrænseren, skal du udføre
autotuningsproceduren.
1. Aktiver den avancerede konfigurationsprocedure (side 17).
2. På GHC 20-enheden skal du vælge Menu > Opsætning >
Forhandlerkonfiguration af autopilot > Tuning af autopilot >
Rorudslagsbegrænser.
3. Vælg Fortsæt.
Autopiloten overtager styringen af roret.
4. Brug pilene på GHC 20 til at justere hastigheden af begrænseren.
• 0% er standardhastigheden for rorudslagsbegrænseren.
• Lavere tal for rorudslagsbegrænseren giver roret mulighed for at
bevæge sig hurtigere mellem den højre ræling og venstre ræling.
• Lavere tal for rorudslagsbegrænseren øger strømmen ved driften.
Installationsvejledning til GHP 10
5.
6.
7.
8.
• Højere tal for rorudslagsbegrænseren sænker strømmen ved driften.
Vælg Udført.
Test indstillingerne for rorudslagsbegrænseren.
Gentag trin 2–6, indtil ydeevnen for rorudslagsbegrænseren er
tilfredsstillende.
Udfør autotuningsproceduren.
Avanceret konfigurationsprocedure
De avancerede konfigurationsmuligheder er ikke tilgængelige på GHC
20-enheden under normale forhold. Du får adgang til de avancerede
konfigurationsindstillinger på GHP 10 ved at aktivere den avancerede
konfigurationsprocedure.
Aktivering af den avancerede konfigurationsprocedure
1. Fra skærmbilledet Kurs skal du vælge Menu > Opsætning > System >
Systeminformation.
2. Tryk på den midterste funktionstast ➊, og hold den nede i 5 sekunder.
Forhandlertilstanden vises.
➊
3. Tryk på Tilbage > Tilbage.
Hvis valgmuligheden for Forhandlerkonfiguration for autopilot
er tilgængelig på skærmbilledet Opsætning, er den avancerede
konfigurationsprocedure aktiveret.
Avancerede konfigurationsindstillinger
Du kan køre den automatiserede konfigurationsprocedure for autotuning,
kalibrere kompasset og definere nord på GHP 10 via GHC 20 uden at køre
guiderne. Du kan også definere hver enkelt indstilling for sig uden at køre
konfigurationsprocedurerne.
Manuel kørsel af de automatiserede
konfigurationsprocedurer
1. Aktiver den avancerede konfigurationsprocedure (side 17).
2. På retningsskærmen skal du vælge Menu > Opsætning >
Forhandlerkonfiguration af autopilot > Automatisk opsætning.
3. Vælg Autotuning, Kalibrer kompas eller Indstil Nord.
4. Følg instruktionerne på skærmen (side 14).
Manuel kørsel af havneguiden og havprøvningsguiden
Med havneguiden og havprøvningsguiden kan du hurtigt definere alle de
vigtige konfigurationsindstillinger på GHP 10. Når du har kørt guiderne,
kan du til hver en tid køre guiderne igen, hvis du føler, at GHP 10 ikke
fungerer korrekt. Hvis du vil have adgang til guiderne, skal du aktivere den
avancerede konfigurationsprocedure (side 17).
Manuel definition af individuelle konfigurationsindstillinger
1. Aktiver den avancerede konfigurationsprocedure (side 17).
2. På retningsskærmen skal du vælge Menu > Opsætning >
Forhandlerkonfiguration af autopilot.
3. Vælg indstillingskategorien.
4. Vælg en indstilling, du vil konfigurere.
Der findes beskrivelser af de enkelte indstillinger i appendikset
(side 20).
5. Konfigurer indstillingens værdi.
BEMÆRK: Konfiguration af visse indstillinger i den avancerede
konfigurationsprocedure kan kræve, at du ændrer andre indstillinger. Se
afsnittet GHP 10-konfigurationsindstillinger (side 20), inden du ændrer
nogen indstillinger.
17
Appendiks
Ledning Farve på/funktion af
GHC 20-ledninger
NMEA 0183-forbindelsesdiagrammer
Følgende tre forbindelsesdiagrammer er eksempler på forskellige
situationer, du kan støde på, når du forbinder din NMEA 0183-enhed med
GHC 20.
Eksempel et af tre: To-vejs NMEA 0183-kommunikation
➋
+
➊
➌
-
➊
➋
➌
➍
➎
➏
>
>
>
>
Funktion af ledningerne på NMEA
0183-kompatible enheder
➊
Ikke relevant
Strøm
➋
Ikke relevant
NMEA 0183-jord
➌
Blå - Tx/A (+)
Rx
➍
Hvid - ikke forbundet
Ikke relevant
➎
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
➏
Grøn - Rx/B (-)
Tx/B (-)
BEMÆRK: Når du tilslutter en NMEA 0183-enhed, der kun har én
modtagerledning (Rx), skal NMEA 2000-bussen og NMEA 0183-enheden
være tilsluttet fælles jord.
>
>
➍
>
>
Eksempel tre af tre: Kun én sendeledning
Hvis din NMEA 0183-kompatible enhed kun har én sendeledning (Tx), skal
du forbinde den med den brune ledning (Rx/A) fra GHC 20-enheden og
forbinde den grønne ledning (Rx/B) fra GHC 20 med NEMEA-jord.
➋
➊
GHC 20
➋
NMEA 2000-netværk (leverer strøm til GHC 20)
➌
12 V DC-strømkilde
➍
NMEA 0183-kompatibel enhed
Ledning Farve på/funktion af
GHC 20-ledninger
+
➊
Funktion af ledningerne på NMEA
0183-kompatible enheder
➌
-
➊
➋
➌
➍
➎
>
>
>
>
>
➊
Ikke relevant
Strøm
➋
Ikke relevant
NMEA 0183-jord
➌
Blå - Tx/A (+)
Rx/A (+)
➊
GHC 20
➍
Hvid - Tx/B (-)
Rx/B (-)
➋
NMEA 2000-netværk (leverer strøm til GHC 20)
12 V DC-strømkilde
NMEA 0183-kompatibel enhed
➎
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
➌
➏
Grøn - Rx/B (-)
Tx/B (-)
➍
BEMÆRK: Når NMEA 0183-enheder tilsluttes med to sendelinjer og to
modtagerlinjer, er det ikke nødvendigt, at NMEA 2000-bussen og NMEA
0183-enheden er sluttet til fælles jord.
Eksempel to af tre: Kun én modtageledning
Hvis din NMEA 0183-kompatible enhed kun har én modtageledning (Rx),
skal du slutte den til den blå ledning (Tx/A) fra GHC 20-enheden og lade
den hvide ledning (Tx/B) fra GHC 20 være utilsluttet.
➋
+
➊
>
➍
>
>
➌
➌
➎
➏
➊
GHC 20
➋
NMEA 2000-netværk (leverer strøm til GHC 20)
➌
12 V DC-strømkilde
➍
NMEA 0183-kompatibel enhed
18
Funktion af ledningerne på NMEA
0183-kompatible enheder
➊
Ikke relevant
➋
Grøn - Rx/B - forbind med NMEA 0183-jord
NMEA 0183-jord
Strøm
➌
Blå - Tx/A (+)
Rx/A (+)
➍
Hvid - Tx/B (-)
Rx/B (-)
➎
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
BEMÆRK: Når du tilslutter en NMEA 0183-enhed, der kun har én
sendeledning (Tx), skal NMEA 2000-bussen og NMEA 0183-enheden være
tilsluttet fælles jord.
-
➊
➋
Ledning Farve på/funktion af
GHC 20-ledninger
➍
>
>
➍
Specifikationer
>
Enhed
Specifikation
Mål
>
ECU
Mål
(B × H × D) 6 19/32 × 4 19/32 × 2 tommer
(167,6 × 116,8 × 50,8 mm)
Vægt
1,5 lb. (0,68 kg)
Temperaturområde
Fra 5 °F til 131 °F (fra -15 °C til 55 °C)
Kabinetmateriale
Fuldt tætnet, robust aluminiumlegering,
vandtæt iht. standarden IEC 529 IPX7
Længde på
strømkabel
9 fod (2,7 m)
Inputeffekt
11,5–30 V DC
Sikring
40 A, bladtype
Overordnet
strømforbrug
1 A (omfatter ikke drevenheden)
Installationsvejledning til GHP 10
Enhed
Specifikation
Mål
CCU
Mål
3 19/32 tommer i diameter (91,4 mm)
Vægt
5,6 oz. (159 g)
Temperaturområde
Fra 5 °F til 131 °F (fra -15 °C til 55 °C)
Kabinetmateriale
Fuldt tætnet, robust aluminiumlegering,
vandtæt iht. standarden IEC 529 IPX7
Længde på CCU/
ECU-interconnectkabel
16 fod (5 m)
NMEA 2000 LEN
2 (100 mA)
Mål
(L × Diameter) 29/32 × 1 tommer
(23 × 25 mm)
Alarm
GHC 20
Vægt
2,4 oz. (68 g)
Temperaturområde
Fra 5 °F til 131 °F (fra -15 °C til 55 °C)
Kabellængde
10 fod (3,0 m)
Mål
4 21/64 × 4 17/32 × 1 3/16 tommer
(110 × 115 × 30 mm)
Vægt
8,71 oz. (247 g)
Kabler
NMEA 0183-datakabel – 6 fod (1,8 m)
Send
126464
126996
127250
Type
PGN
Beskrivelse
Modtag
059392
059904
060928
126208
ISO-bekræftelse
ISO-anmodning
ISO-adressekrav
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af
gruppefunktion
Send/Modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
Produktoplysninger
Rordata
Fartøjsretning
Motorparametre – hurtig opdatering
Fart gennem vand
Position - Hurtig opdatering
GNSS-positionsdata
Cross Track-fejl
Navigationsdata
Navigation - rute-/WP-oplysninger
Vinddata
Status som lille fartøj
ISO-bekræftelse
ISO-anmodning
ISO-adressekrav
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af
gruppefunktion
Send/Modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
Produktoplysninger
Fart gennem vand
Position - Hurtig opdatering
COG & SOG - Hurtig opdatering
Cross Track-fejl
Navigationsdata
GNSS–satellitter kan ses
Vinddata
Fra 5 °F til 158 °F (fra -15 °C til 70 °C)
Sikkerhedsafstand for 8 1/4 tommer (209 mm)
kompas
Materiale
Kabinet: fuldt tætnet polycarbonat,
vandtæt iht. standarderne i IEC 60529
IPX7
Linse: glas med anti-refleksbehandling
GHC 20-strømforbrug Maks. 2,5 W
NMEA
2000-inputspænding
9–16 V DC
NMEA 2000 LEN
6 (300 mA)
NMEA 2000 PGN-oplysninger
CCU
Type
PGN
Beskrivelse
Modtag
059392
059904
060928
126208
ISO-bekræftelse
ISO-anmodning
ISO-adressekrav
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af
gruppefunktion
Send/Modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
Produktoplysninger
Magnetisk variation
Motorparametre – hurtig opdatering
Position - Hurtig opdatering
COG & SOG - Hurtig opdatering
Cross Track-fejl
Navigationsdata
126464
126996
127258
127488
129025
129026
129283
129284
Installationsvejledning til GHP 10
ISO-bekræftelse
ISO-anmodning
ISO-adressekrav
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af
gruppefunktion
Send/Modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
Produktoplysninger
Fartøjsretning
GHC 20
NMEA 2000-dropkabel og strømkabel
– 6 1/2 fod (2 m)
Temperaturområde
059392
059904
060928
126208
Send
126464
126996
127245
127250
127488
128259
129025
129029
129283
129284
129285
130306
130576
059392
059904
060928
126208
126464
126996
128259
129025
129026
129283
129284
129540
130306
GHP 10 og GHC 20 er NMEA 2000-certificerede.
19
NMEA 0183-oplysninger
Når GHC 20-enheden er tilsluttet NMEA 0183-kompatible enheder, bruger
den følgende NMEA 0183-sætninger.
Type
Sætning
Modtag
wpl
gga
Kategori
Opsætning af
hastighedskilde
Opsætning af
hastighedskilde
grme
gsa
gsv
rmc
Opsætning af
hastighedskilde
bod
bwc
dtm
gll
Rorfølsomhed
rmb
vhw
mwv
xte
Send
hdg
GHP 10-konfigurationsindstillinger
Selv om hele konfigurationen typisk udføres automatisk ved hjælp af
guider, kan alle indstillinger tilpasses manuelt (side 17).
Rorfølsomhed
BEMÆRK: Visse indstillinger vises muligvis ikke, afhængigt af
konfigurationen af autopiloten.
BEMÆRK: Hver gang du ændrer indstillingen for hastighedskilde, skal
du holde øje med indstillingerne for Verifikation af omdrejningstæller, Lav
omdrejninger/minut-grænse, Høj omdrejninger/minut-grænse, Planingomdrejninger/minut, Planingshastighed eller Maks. hastighed, hvor det er
relevant, inden du udfører autotuningsproceduren (side 16).
Kategori
Indstilling
ForhandlerkonFartøjets type
figuration af autopilot
Opsætning af
hastighedskilde
Kilde til
hastighed
Opsætning af
hastighedskilde
Verifikation af
omdrejningstæller
Opsætning af
hastighedskilde
Planingomdrejninger/
minut
Opsætning af
hastighedskilde
Planingshastighed
20
Beskrivelse
Giver dig mulighed for at vælge
den type fartøj, autopiloten er
installeret på.
Giver dig mulighed for at vælge
NMEA 2000-omdrejningstæller,
GPS-hastighed eller den motor
(eller de motorer), hvortil du
tilsluttede omdrejningstællerens
sensor fra CCU’en.
Giver dig mulighed for at
sammenligne omdrejninger/
minut-visningerne på GHC 20 med
omdrejningstælleren på bådens
instrumentbræt.
Giver dig mulighed for at justere
omdrejninger/minut-visningen
på GHC 20 på det tidspunkt,
hvor båden skifter fra sejlads til
planingshastighed. Hvis værdien
ikke svarer til værdien på GHC
20-enheden, skal du bruge pilene
til at justere værdien.
Giver dig mulighed for at justere
bådens planingshastighed. Hvis
værdien ikke svarer til værdien på
GHC 20-enheden, skal du bruge
pilene til at justere værdien.
Rorfølsomhed
Rorfølsomhed
Indstilling
Lav
omdrejninger/
minut-grænse
Beskrivelse
Giver dig mulighed for at justere
bådens laveste omdrejninger/
minut-punkt. Hvis værdien
ikke svarer til værdien på GHC
20-enheden, skal du bruge pilene
til at justere værdien.
Høj
Giver dig mulighed for at justere
omdrejninger/
bådens højeste omdrejninger/
minut-grænse
minut-punkt. Hvis værdien
ikke svarer til værdien på GHC
20-enheden, skal du bruge pilene
til at justere værdien.
Maks. hastighed Giver dig mulighed for at justere
bådens maksimumhastighed. Hvis
værdien ikke svarer til værdien på
GHC 20-enheden, skal du bruge
pilene til at justere værdien.
Gain
Giver dig mulighed for at justere,
hvor tæt roret holder en kurs
og foretager drejninger. Hvis du
indstiller denne værdi for højt, kan
autopiloten være for overaktiv,
fordi den hele tiden forsøger at
justere kursen ved den mindste
afvigelse. En overaktiv autopilot
kan forårsage for stor slitage på
drevenheden (side 17).
RorkompenGiver dig mulighed for at justere,
sation
hvor tæt roret korrigerer drejning i
vendinger.
Hvis du indstiller denne værdi for
højt, kan autopiloten overdrive
drejningen igen, når den forsøger
at kompensere for den oprindelige
drejning (side 17).
Lav hastighed
Giver dig mulighed for at indstille
rorfølsomheden ved lave
hastigheder.
Denne indstilling gælder for
fartøjet, når den sejler under
planingshastigheden.
Hvis du indstiller denne værdi
for højt, kan autopiloten være
for overaktiv, fordi den hele tiden
forsøger at justere kursen ved den
mindste afvigelse. En overaktiv
autopilot kan forårsage for stor
slitage på drevenheden (side 17).
Kompensation
Giver dig mulighed for at indstille
ved lav hastighed rorkompensationen ved lave
hastigheder.
Denne indstilling gælder for
fartøjet, når den sejler under
planingshastigheden.
Hvis du indstiller denne værdi
for højt, kan autopiloten være
for overaktiv, fordi den hele tiden
forsøger at justere kursen ved den
mindste afvigelse. En overaktiv
autopilot kan forårsage for stor
slitage på drevenheden (side 17).
Installationsvejledning til GHP 10
Kategori
Rorfølsomhed
Rorfølsomhed
Indstilling
Høj hastighed
Kompensation
ved høj
hastighed
NMEA-opsætning
NMEAkontrolsum
NMEA-opsætning
Omvendt XTE
Navigationsopsætning
Navigationsfølsomhed
Navigationsopsætning
Navigationstrimfølsomhed
Installationsvejledning til GHP 10
Beskrivelse
Giver dig mulighed for at indstille
rorfølsomheden ved høje
hastigheder.Denne indstilling
gælder for fartøjet, når det sejler
over planingshastigheden.
Hvis du indstiller denne værdi
for højt, kan autopiloten være
for overaktiv, fordi den hele tiden
forsøger at justere kursen ved den
mindste afvigelse. En overaktiv
autopilot kan forårsage for stor
slitage på drevenheden (side 17).
Giver dig mulighed for at indstille
rorkompensationen ved høje
hastigheder.
Denne indstilling gælder for
fartøjet, når det sejler over
planingshastigheden.
Hvis du indstiller denne værdi
for højt, kan autopiloten være
for overaktiv, fordi den hele tiden
forsøger at justere kursen ved den
mindste afvigelse. En overaktiv
autopilot kan forårsage for stor
slitage på drevenheden (side 17).
Hvis den tilsluttede NMEA
0183 GPS-enhed beregner
kontrolsummer forkert, kan
du stadig bruge den, hvis du
slår denne indstilling fra. Når
indstillingen er slået fra, er
dataintegriteten ikke beskyttet.
Hvis den tilsluttede NMEA 0183
GPS-enhed sender den forkerte
styreretning med Cross Trackfejlsignalet. Du kan bruge denne
indstilling til at rette styreretningen.
Giver dig mulighed for at justere,
hvor aggressivt autopiloten
eliminerer Cross Track-fejl, når et
Rute til-mønster følges.
Hvis værdien er for høj, kan
autopiloten svinge frem og tilbage
over kurslinjen hen over store
afstande.
Hvis denne værdi er for lav, kan
autopiloten reagere langsomt med
eliminering af Cross Track-fejl.
Giver dig mulighed for at justere
den mængde langvarige Cross
Track-fejl, der accepteres, når et
Rute til-mønster følges.
Juster denne indstilling efter
navigationsfølsomheden er blevet
indstillet.
Hvis denne værdi er for høj,
overkompenserer autopiloten for
Cross Track-fejl. Hvis denne værdi
er for lav, tillader autopiloten en
stor langvarig Cross Track-fejl.
Kategori
Opsætning af
styringssystem
Indstilling
Verifikation af
styreretning
Opsætning af
styringssystem
Lås til låsdrejninger
Opsætning af
styringssystem
Opsætning af
styringssystem
Skift i
manøvrepult
Koblingskompensation
Beskrivelse
Denne indstilling angiver, hvilken
retning autopiloten skal bevæge
roret i for at dreje fartøjet mod
bagbord og styrbord. Du kan teste
og vende styreretningen, hvis det
er nødvendigt.
Giver dig mulighed for at justere
antallet af sving, det tager
manøvrepulten at gå fra lås til lås
(fuldt drejet bagbord til fuldt drejet
styrbord).
Giver dig mulighed for at kalibrere
skift i manøvrepult.
Giver dig mulighed for at justere
koblingskompensationen, hvis
styringen er løs eller upræcis. Jo
højere du indstiller denne værdi,
jo mere kompenserer autopiloten
for løs eller upræcis styring. Vær
varsom med brugen af denne
indstilling.
BEMÆRK: Avancerede konfigurationsindstillinger er tilgængelige
ved brug af den avancerede konfigurationsprocedure (side 17). Under
normal drift af GHP 10 er andre indstillinger tilgængelige. Se afsnittet om
konfiguration i GHC 20 Brugervejledning for at få flere oplysninger.
21
Fejl- og advarselsmeddelelser
Fejlmeddelelse
Årsag
Autopilothandling
Lav ECU-spænding
ECUforsyningsspændingen
ligger under 10 V DC i
mere end 6 sekunder.
•
•
Alarmlyde
Fortsætter i normal
funktion
Autopiloten modtager
ikke navigationsdata.
Autopiloten placeret i
hold kurs-tilstand.
Autopiloten modtager
•
ikke længere gyldige
•
navigationsdata.
Denne meddelelse vises
også, hvis navigationen
stoppes på en kortplotter,
inden autopiloten
deaktiveres.
Alarmlyde
Autopiloten skifter
til hold kurs-tilstand
Mistet forbindelse med GHC har mistet
Ikke relevant
autopilot
forbindelse med CCU'en.
Lav GHCforsyningsspænding
Niveauet for
Ikke relevant
forsyningsspændingen er
under den værdi, der er
angivet i alarmmenuen
for lav spænding.
Fejl: ECU-højspænding ECUforsyningsspændingen
overstiger en bestemt
tærskel:
• 12 V-system: 20 volt
• 24 V-system: 36 volt
•
•
Fejl: ECU høj
temperatur
ECU-temperaturen
overstiger 212° F
(100° C).
•
•
Den gennemsnitlige
værdi for ECU-strøm
overstiger 16 A.
•
•
Fejl: Overbelastning
af ECU-drevenhed.
Se råd om reducering
af belastning i
brugervejledningen.
•
•
•
Alarmlyde
Drevenheden er
deaktiveret
GHC 20
begynder en
nedtællingstimer,
der automatisk
slukker for
autopiloten efter 60
sekunder
Alarmlyde
Drevenheden er
deaktiveret
GHC 20
begynder en
nedtællingstimer,
der automatisk
slukker for
autopiloten efter 60
sekunder
Alarmlyde
Drevenheden er
deaktiveret
Autopiloten skifter
til standby
Fejl: Mistet
Kommunikationen mellem •
kommunikation mellem CCU'en og ECU'en har
•
ECU og CCU
fået timeout.
Alarmlyde
GHC 20
begynder en
nedtællingstimer,
der automatisk
slukker for
autopiloten efter 60
sekunder
Mistet GPS som
hastighedskilde
Autopiloten skifter
til hold kurstilstand.
22
GPS-signal er tabt.
• Forekommer, når
GPS er valgt som
hastighedskilde.
•
Installationsvejledning til GHP 10
ECU-monteringsskabelon
CCU monteringsskabelon
➊
➊
Op, ved montering på en
lodret flade
Installationsvejledning til GHP 10
23
Installationscheckliste for GHP 10
Tag denne checkliste ud af installationsvejledningen, og brug den under GHP 10-installationsproceduren.
Læs hele installationsvejledningen, før du installerer GHP 10. Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål under installationen.
Se diagrammet på side 7 og noterne på side 5 for at sætte dig ind i de nødvendige elektriske forbindelser og dataforbindelser.
Læg alle komponenterne ud, og kontroller kabellængderne. Skaf forlængerkabler, hvis det er nødvendigt.
Installer drevenheden i overensstemmelse med den vejledning, der følger med drevet.
Monter ECU'en (side 10). ECU'en skal være placeret inden for 19 1/2 tomme (0,5 m) fra drevenheden.
Tilslutning af drevenheden til ECU'en.
onter CCU'en (side 10) på en placering, der er fri for magnetisk interferens. Brug et håndholdt kompas til at teste for magnetisk interferens i
M
området. Monter CCU'en i beslaget, så ledningerne hænger lige ned.
Monter GHC 20 (side 11).
Forbind den gule ledning fra GHC 20-datakablet med den gule ledning fra CCU/ECU-interconnect-kablet, og forbind den sorte ledning fra
GHC 20-datakablet med CCU-jord (side 11).
Tilslut GHC 20-enheden og CCU'en til et NMEA 2000-netværk (side 12).
Slut eventuelle valgfrie NMEA 2000-kompatible enheder til NMEA 2000-netværket (side 14), eller slut eventuelle valgfrie NMEA 0183-kompatible
enheder til GHC 20, hvis en NMEA 2000-kompatibel GPS-enhed ikke er tilgængelig (side 14).
Slut ECU'en til bådbatteriet (side 10).
Konfigurer GHP 10-systemet ved at fuldføre havneguiden og havprøvningsguiden (side 14).
Test og juster autopilotkonfigurationen.
Installationsvejledning til GHP 10
25
© 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden
udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på
en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen
indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til
at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins websted (www.garmin.com) for at se aktuelle opdateringer og yderligere oplysninger om brug og
håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoet og GPSMAP® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GHP™, GHC™, myGarmin™ og Shadow Drive™ er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Mercury® Verado® er et registreret varemærke tilhørende
Brunswick Corporation. NMEA 2000® er et registreret varemærke tilhørende National Marine Electronics Association. Loctite® og Pro Lock Tight® er registrerede varemærker tilhørende Henkel
Corporation.
For at få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i hele dit
Garmin-produkts levetid skal du besøge Garmins websted på www.garmin.com.
© 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Maj 2013
190-01331-56 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising