Garmin | GHP™ 12 Autopilot System | Garmin GHP™ 12 Autopilot System Installationsvejledning for Klasse B

Garmin GHP™ 12 Autopilot System Installationsvejledning for Klasse B
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Installationsvejledning for Klasse B
Drevenhed
For at opnå den bedst mulige ydelse og undgå skader på din båd, bør
du installere denne Garmin® Klasse B Drevenhed i henhold til følgende
vejledning. Professionel udført installation af drevenhed anbefales på det
kraftigste, da specialviden om rorets drift er nødvendig for at installere
drevenheden korrekt.
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med installationen.
Hvis der opstår problemer under installationen, skal du kontakte Garmins
produktsupport.
Om denne Klasse B Drevenhed
 Advarsel
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.
Autopiloten er et værktøj, der forøger dine muligheder for at betjene
din båd. Den fritager dig ikke for ansvaret for den sikre betjening af din
båd. Undgå navigationsmæssige farer og lad aldrig manøvrepulten være
ubemandet.
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med
autopiloten for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
 advarsel
Hvis udstyret ikke installeres og vedligeholdes i henhold til disse
instruktioner, kan det medføre personskader eller skader på udstyret.
Vær opmærksom på varm motor og solenoidkomponenter, samt risikoen
for at blive indfanget af bevægelige dele
Denne Klasse B Drevenhed er en lukket hydraulisk drevenhed, der anvender
en solenoidkobling til at udtrække og tilbageføre stangen, som styrer
rorpinden. Kombineret med den inkluderede sensor til rorfeedback leverer
denne Garmin Klasse B Drevenhed den nødvendige styring for en Garminautopilot, når den er installeret korrekt.
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du borer,
skærer eller sliber.
Da drevenheden er en uafhængig enhed, behøver du ikke at til- eller frakoble
nogle af hydraulikslangerne. Systemet blev fyldt og testet på fabrikken.
Dette udstyr må kun anvendes med Garmin-autopiloter.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at hjælpe dig ved at udføre vores onlineregistrering i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert
sted.
Bemærk
Dette udstyr bør installeres af en kvalificeret marinemontør.
Systemet blev fyldt og testet på fabrikken, så undlad at frakoble de
hydrauliske slanger for at installere det.
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere den anden side af
overfladen. Pas på brændstoftanke, elektriske kabler og hydrauliske slanger.
Kontakt til Garmins produktsupport
Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål om dette produkt.
• Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til www.garmin.com/support eller
kontakte Garmin USA pr. telefon på (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
• I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på
0808 238 0000.
• Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå til www.garmin.com/support
og klikke på Contact Support for at få oplysninger om support i de
forskellige lande.
Marts 2011
190-01289-56 Rev. A
Trykt i Storbritannien
Pakkens indhold
Nødvendigt udstyr
• Arm til rorpind (hvis nødvendig, side 2)
• Slutstykker (side 2)
• Skruer til montering af reservoir (side 3)
➌
➊
➍
➋
Nødvendigt værktøj
•
•
•
•
•
Sikkerhedsbriller
Bor og borehoveder
Nøgler
Momentnøgle
Loctite® 638™ eller tilsvarende (anbefalet, side 4)
Arm til rorpind og slutstykker
Du kan forbinde drevenheden til enten en eksisterende kvadrant eller til
rorpindarm (ikke inkluderet).
Hvis du ikke har en kvadrant, eller ikke kan installere drevenheden på din
kvadrantplacering, skal du vælge en rorpindarm, der passer til rorstammens
diameter og har den korrekte længde for installationsstedet.
➎
➏
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➐
Cylinderen må ikke fungere som en drevbegrænser. Fysiske slutstykker
(ikke inkluderet) skal være på plads for at begrænse cylinderstangens
bevægelse til 12 tommer (305 mm) fra fuldt tilbageført til fuldt udtrukket,
da der ellers opstår skade på cylinderen.
➑
Reservoir
Cylinder/stempel
Rorpindsbolte og -fittings
Egnet for en kvadrant- eller rorpindtykkelse på 0,79 tommer
(20 mm) til 0,98 tommer (25 mm)
Feebackkit til ror
Cylinder-monteringsdele
• M8 bolte, låseskiver og møtrikker
• Egnet til montering af cylinderen på en overflade mellem
0,47 tommer (12 mm) og 0,95 tommer (24 mm) i tykkelse
Hydraulisk olie
Pumpe
Pumpe-monteringsdele
M8 bolte, låseskiver og møtrikker
Bemærk: Monteringsdelene ovenfor anvendes til at fastgøre
komponenterne til indpakningen. Undlad at bortskaffe udstyret,
når drevenheden udpakkes.
2
Den medfølgende rorpindbolt er egnet til en kvadrant eller rorpindarm med
en tykkelse på 0,79 tommer (20 mm) til 0,98 tommer (25 mm).
Valg af monteringssted
Overvej følgende forhold ved valg af et sted til montering af cylinderen,
pumpen og reservoiret:
• Systemet blev fyldt og testet på fabrikken, så ingen af de hydrauliske
slanger skal frakobles for at installere det.
• Alle komponenterne skal installeres under dækket.
• Motoren bør ikke installeres på et sted, hvor den er udsat for meget
højre temperaturer (side 6), vibration eller røg.
Et af disse forhold kan nedsætte motorens levetid.
• Undgå kontakt med vand og høj fugtighed.
• Motorbørsteholdere er placeret på begge sider af motoren, og motoren
bør installeres, så der kan opnås adgang til dem ved service (side 3).
• Cylinderen skal monteres sikkert på en overflade, der kan modstå det
stærke tryk, som skabes af roret.
• Cylinderen skal installeres i følge specifikke begrænsninger for
udtrækning og vinkel (side 8).
◦◦ Cylinderstangen bevægelse skal begrænses med fysiske stop til
12 tommer (305 mm) fra fuldt tilbageført til fuldt udtrukket, da der
ellers opstår skade på cylinderen.
◦◦ Ingen del af cylinderen eller stangen må være i kontakt med
fartøjet, kvadrant eller rorpindarm i hele bevægelsesintervallet.
◦◦ Vinklen på 5° ved yderpunkterne på slaget (side 8) må ikke
overskrides, da der ellers kan opstå skade på cylinderlejer og
-stang.
En tegning med et eksempel findes i appendikset (side 9).
Installationsvejledning for Klasse B Drevenhed
Installation af reservoiret
Installation af pumpen
Bemærk
Reservoiret er udstyret med en særlig hætte med et lufthul. Lufthullet er
forseglet ved transport og skal åbnes før ibrugtagning.
Bemærk
Undlad at frakoble hydraulikslangerne fra pumpen.
Reservoiret indeholde den hydrauliske væske, der er nødvendig til betjening
af drevenheden, og det skal derfor installeres og forberedes, før alle
andre komponenter. Undlad at flytte cylinderstangen, før dette angives
i instruktionerne.
Bolte, låseskiver og møtrikker er inkluderet til installation af pumpen.
Du skal først vælge et monteringssted, før du kan installere pumpen (side 2).
1. Kontroller, at der er adgang til børsteholdere ➊ i forbindelse med service
efter montering af pumpen.
Du skal først vælge et monteringssted, før du kan installere reservoiret
(side 2).
1. Vælg fastgørelsesskruer, der egner sig til montering af reservoiret på
et skot på din båd.
2. Vælg et sted på et skot, så højt som muligt over pumpe og cylinder,
og marker forboringshuller ➊.
Dimensionerne for enheds- og monteringshuller er angivet i appendikset
(side 7).
➊
➋
➋
➊
2. Marker placeringen af forboringshuller ➋.
Dimensionerne for enheds- og forboringshuller er angivet i appendikset
(side 7).
3. Bor monteringshullerne med et borehoved, der passer til overfladen
og udstyret.
4. Fastgør pumpen til overfladen ved hjælp af det medfølgende udstyr.
Installation af cylinderen
Bemærk
Cylinderstangens bevægelse skal begrænses med fysiske slutstykker til
12 tommer (305 mm) fra fuldt tilbageført til fuldt udtrukket. Mangelfuld
installation af slutstykker vil beskadige drevenheden.
➌
➍
3. Bor monteringshullerne med et borehoved, der passer til de valgte skruer.
4. Fastgør reservoiret til skottet med skruerne.
5. Fjern transportskrue og forsegling ➋ fra hætten.
Opbevar skruen og forseglingen til senere brug.
6. Brug den medfølgende hydraulikolie til at fylde reservoiret til
maksimumniveauet, som angivet på etiketten.
7. Drej ventilen fra positionen OFF ➌ til positionen ON ➍.
8. Træk cylinderstangen halvvejs ud, og kontroller olieniveauet.
9. Tilføj olien om nødvendigt.
Undlad at overskride en vinkel på 5° ved yderpunkterne for slaget (side 8).
Overskridelse af vinklen på 5° ved yderpunkterne på slaget beskadiger
cylinderlejer og -stang.
Du skal først vælge et monteringssted, før du kan installere cylinderen
(side 2).
1. Installation af monteringsfod (side 3)
2. Installations af rorpindbolt (side 4).
Installation af monteringsfod
Monteringsfoden er basen på cylinderen.
Udstyr er inkluderet til fastgørelse af monteringsfoden på monteringsfladen.
De medfølgende M8 bolte, låseskiver og møtrikker er egnet til montering
af cylinderen på en flade på mellem 0,47 tommer (12 mm) og 0,95 tommer
(24 mm) tykkelse.
1. Placer monteringsfoden på det valgte sted, og marker placeringen af de
fire monteringshuller på monteringsfladen.
Installationsvejledning for Klasse B Drevenhed
3
2. Kontroller de markerede steder.
De markerede steder skal være 3
tommer (76,2 mm) ➊ fra hinanden.
BEMÆRK: Diagrammets
skalaforhold er ikke præcise.
3. Bor 0,35 tommers. (8,8 mm)
huller igennem monteringsfladen.
4. Fastgør monteringsfoden til
monteringsfladen ved hjælp af de
medfølgende M8 bolte, låseskiver
og møtrikker.
5. Stram boltene til 12,5 ft-lbf (17 Nm).
➑
➒
➐
➊
➏
➋
➊
➊
➌
➍
Installation af bolt til rorpind
Den medfølgende rorpindbolt er egnet til en kvadrant eller rorpindarm
med en tykkelse på 0,79 tommer (20 mm) til 0,98 tommer (25 mm).
1. Bor et 20,1 mm hul i kvadrant eller rorpindarmen ➊ (ikke inkluderet)
for rorpindbolten ➋.
➑
➐
➏
➋
➌
➊
➍
➎
2. Det anbefales at anvende Loctite 638 eller tilsvarende på rorpindbolten,
hvor den går gennem kvadrant eller rorpindarmen ➌.
3. Anbring rorpindbolten i kvadrant eller rorpindarmen, og fastgør den
med M20 låseskiven ➍ og M20 møtrikken ➎.
4. Stram M20 møtrikken til 50,15 ft-lbf (68 Nm).
5. Anbring stangen ➏ på rorpindbolten.
6. Fastgør stangen til rorpindbolten med den anden M20 låseskive ➐
og låsestiften ➑.
Installation af rorfeedbacksensor
Bemærk
Du skal omhyggeligt måle betjeningsafstanden for drevenhedens
cylinderstang og installere feedbacksensorens monteringsklemme
på den korrekte placering, da feedbacksensoren ellers beskadiges.
➎
2. Fastgør sensormonteringsklemmen på cylinderen ved hjælp af
medfølgende 45 mm M6 skrue ➌ og M6 møtrik ➍.
Undlad at stramme møtrikken på dette tidspunkt.
3. Juster placeringen af sensorens monteringsklemme, så afstanden ➎
mellem monteringsbeslaget og midten på rorpindbolten er mellem
19,69 tommer (500 mm) og 32,28 tommer (820 mm) under hele
cylinderens bevægelse.
Hvis afstanden på noget tidspunkt kommer under 19,69 tommer
(500 mm) eller over 32,28 tommer (820 mm) beskadiges sensoren.
4. Stram M6 møtrikken til 3,7 ft-lbf (5 Nm).
5. Installer sensorens monteringstapskrue ➏ i sensorens monteringsklemme.
6. Sæt rorfeedbacksensoren ➐ på sensorens monteringsklemme og
rorpindbolten.
7. Fastgør rorfeedbacksensoren til sensorens monteringsklemme med
medfølgende M5 A4 låseskive ➑ og låsestift ➒.
8. Fastgør rorfeedbacksensoren til rorpindbolten med medfølgende
M5 A4 låseskive og låsestift.
Tilslutning af drevenheden til Garmin-autopiloten
Bemærk
Undlad at klippe de kabler, der er forbundet til drevenheden, over. Klipper du
drevenhedens kabler over, bortfalder garantien.
Se den medfølgende installationsvejledning til din Garmin-autopilot for
instruktioner om installation af autopilotens komponenter og for tilslutning
af drevenheden til den korrekte komponent.
Hvis du vil bruge drevenheden med en Garmin-autopilot, skal du installere
rorfeedbacksensoren, efter du har installeret drevenheden.
1. Anbring sensorens monteringsklemme ➊ på cylinderen ➋.
4
Installationsvejledning for Klasse B Drevenhed
Vedligehold og service
Almindelig vedligeholdelse
• Følg følgende forholdsregler for at maksimere drevenhedens levetid:
◦◦ Undgå skader på cylinderstangen.
◦◦ Undgå at udsætte drevenheden for kontakt med saltvand.
• Udfør følgende med jævne mellemrum:
◦◦ Undersøg cylinderens monteringsfod og rorpindbolten.
Stram komponenter om nødvendigt.
◦◦ Smør enden af cylinderstangen og rorpindbolten.
Brug kun marinefedt af høj kvalitet, som kan anvendes med nitrileforseglinger.
Undersøg motorbørster
Du bør undersøge motorbørster for slitage efter 500 timer (normalt årligt).
1. Fjern børsteholderen på motorsiden.
2. Undersøg børster for slitage
3. Anskaf nye børster om nødvendigt.
Udskiftning af motorbørster
Udskift børsterne med den korrekte nye komponent, og følg samtidigt
disse retningslinjer:
• Rens motoren indvendig for al løs sod, før de nye børster indsættes i
motoren.
• Hvis der er kommet hydraulikvæske i motoren, skal årsagen
afhjælpes, og derefter skal børstegear og strømfordeler affedtes, før
motoren køres.
Hvis du ikke affedter motoren i denne situation, nedsætter bøjning
børstens levetid.
Udtømning af systemet
6.
7.
8.
9.
Træk cylinderstangen langsomt ud, indtil den er helt udtrukket.
Hold øje med olieniveauet i reservoiret.
Fyld om nødvendigt reservoiret op til minimumlinjen på etiketten.
Før stangen helt tilbage.
Olieniveauet stiger, når stangen er tilbageført.
10. Hold øje med olieniveauet i reservoiret.
11. Fyld om nødvendigt reservoiret op til maksimumlinjen på etiketten.
12. Gentag trin 6–11, indtil du kan se, at der ikke kommer luft ind i
reservoiret, og pumpen tager over.
13. Brug autopiloten til at udtrække og tilbageføre stangen, indtil du kan se,
at der ikke kommer luft ind i reservoiret.
Du skal muligvis først selv hjælpe cylinderen manuelt for at udrense
eventuel tilbageværende luft fra systemet.
14. Hold øje med olieniveauet i reservoiret.
15. Fyld om nødvendigt reservoiret op til maksimumlinjen på etiketten.
Fejlfinding
Symptom
Motoren kører ikke.
Mulige årsager
• Strømmen og koblingskablet er ikke tilsluttet ECU.
• Rorfeedbackkablet er ikke tilsluttet ECU.
• Motorbørster skal udskiftes (side 5).
Motoren kører,
Der er luft i cylinderen (kan forekomme sammen
men cylinderstangen med tab af olie). Udtøm systemet (side 5).
bevæger sig ikke
eller bevæger sig
ujævnt.
Pumpen støjer
• Der er luft i cylinderen (kan forekomme sammen
kraftigt
med tab af olie). Udtøm systemet (side 5).
• Motoren kan være beskadiget.
 Advarsel
Undgå personskader, når systemet udtømmes. Hold altid god afstand til
bevægelige styringskomponenter og sammenkoblinger.
Bemærk
Kontroller før systemet udtømmes, at olie og eventuelle
opbevaringsbeholdere er rene og fri for urenheden for at undgå beskadigelse
af drevenheden.
Hydrauliksystemet på drevenheden blev fyldt og testet på fabrikken.
Følg derfor kun denne fremgangsmåde, hvis der er kommet luft i systemet,
eller hvis systemet er blevet demonteret.
Anskaf den korrekte type hydraulikolie, før systemet udtømmes (side 6).
Bortskaf eventuel affaldsolie på ansvarlig vis.
1. Sæt reservoirtappen på positionen ON (side 3).
2. Skub cylinderstangen ind, så den er helt tilbageført.
3. Løsn, men undlad at frakoble, reservoirslangerne fra cylinderen.
Når dette udføres korrekt, kommer der olie ud fra tilslutningerne.
4. Stram slagerne.
5. Tænd for autopilotsystemet for at tilføre strøm til drevenheden.
Installationsvejledning for Klasse B Drevenhed
5
Appendiks
Specifikationer
Komponent
Motor
Kobling
Cylinder
Olie
Porte
Specifikation
Nominel udgangseffekt
Maks. kontinuerlig strømstyrke
Drejning
Beskyttelse
Tændingsbeskyttelse
EMC
Nominal spolespænding
Kontinuerlig spoleeffekt
Beskyttelse
Volumen (nominel)
Område
Slag
Justering
Maks. tryk (periodisk)
Nominel tid for Hard over
Indstilling for sikkerhedsventil
Cylinderens hoveddel udført i
Cylinderstangen udført i
Forseglinger
Hoveddel beskyttet med
Anbefalet
Tilsvarende
Slanger
Pumpe
Cylinder
Gevind
Materiale
Type
Generelt
Længde
Systemvægt (brutto)
Temperaturområde
6
Værdi
100 W
12 A
Baglæns
IP55
BS EN 28846:1993
BS EN 60945: 2002
12 V DC
12 W
IP65
0,44 gal. (538 cc)
0,27 tommer² (176,6 mm²)
12 tommer (305 mm)
0,7 tommer (18 mm)
2,469 lbs (1120 kg)
13 sek.
62 bar
Aluminium BS 1490
Krombelagt rustfrit stål
Nitrile og PTFE
SP270
Q8 Dynobear 10
Mineralbaseret hydraulik
Min. – ISO VG10
Maks. – ISO VG40
G1/4(BSP) parallel BS2779’73
G1/4(BSP) parallel BS2779’73
5/8-18 SAE hundrejning
Messing
Styreslange til marinebrug
• 1000 PSI-driftstryk
• 5/16” I/D
3,28 ft. (1 m)
30,86 lbs. (14 kg)
Fra -4° til 149°F (fra -20º til 65ºC)
Installationsvejledning for Klasse B Drevenhed
Dimensioner for reservoir
➊
➋
Punkt
➊
➋
➌
➌
Mål
5,85 tommer (148,7 mm)
3/8" (9,5 mm) i diameter
2,18 tommer (55,3 mm)
Dimensioner for pumpe
➊➋
Punkt
➏
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➌
➍
➎
Mål
3,5 tommer (88,9 mm)
2,68 tommer (68 mm) i diameter
0,28 tommer (7 mm) i diameter
2 tommer (50,8 mm)
3,33 tommer (84,6 mm)
3,15 tommer (80 mm)
8,58 tommer (218 mm)
➐
Installationsvejledning for Klasse B Drevenhed
7
Dimensioner for cylinderinstallation
➊
➋
B
A
➌
➍
➎
➑
➑
➐
➏
➏
Punkt
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
➓
8
➒
➓
Beskrivelse
Drejeradius for cylinder på monteringsfod.
Mål
360°
Slagafstand fra fuldt tilbageført til fuldt udtrukket.
12 tommer (305 mm)
Afstand fra midten af cylindermonteringen til rorbolten, når fuldt udtrukket.
23,75 tommer (603,2 mm)
Afstand fra midten af cylindermonteringen til rorbolten, når roret er midtskibs.
29,72 tommer (754,9 mm)
Afstand fra midten af cylindermonteringen til rorbolten, når stangen er helt udtrukket.
35,7 tommer (906,8)
Maks. hældningsvinkel på cylinder ved yderpunkter på slag.
Overskridelse af denne vinkel beskadiger drevenheden.
Maks. justeringbar afstand af rorboltadapter fra stangen.
5° til begge sider fra midten
Maks. hældningsvinkel på rorbolt ved yderpunkter på slag.
10° til begge sider fra midten
Tykkelse af rorboltadapter.
0,98 tommer (24,9 mm)
Relativ afstand fra midten af stangen til basen på cylindermonteringen ved hvile.
2 tommer (51 mm).
0,59 tommer (15 mm)
Installationsvejledning for Klasse B Drevenhed
Eksempel på cylindermontering
Dette eksempel viser en typisk cylinderinstallation på en 8,4 tommers (214 mm) kvadrant med en samlet rorvinkel på 70° (2 × 35°).
➊
➋
➋
➍
➌
➎
Punkt
➊
➋
➌
➍
➎
Beskrivelse
Afstand fra midten af cylinderbasen til rorpindbolten, når roret er midtskibs.
Mål
29,66 tommer (753,3 mm)
Slør i grader fra midtskibs til monterede cylinderstop.
35°
Relative afstand fra midten af cylinderbasen til rorstammen.
8,28 tommer (210,4 mm)
Afstand fra midten af rorpindbolten til rorstammen.
10,12 tommer (257 mm)
Afstand fra midten af cylinderbasen til rorstammen, når roret er midtskibs.
29,67 tommer (753,7 mm)
Installationsvejledning for Klasse B Drevenhed
9
© 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt,
forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet
elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse
om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins websted (www.garmin.com) for at se aktuelle opdateringer og yderligere oplysninger om brug og håndtering af dette og
andre Garmin-produkter.
Garmin® og Garmin-logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Loctite® 638™ er et varemærke tilhørende Henkel Corporation i USA og andre lande.
© 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising