Garmin | GHP™ 12 Autopilot System | Garmin GHP™ 12 Autopilot System Installatie-instructies

Garmin GHP™ 12 Autopilot System Installatie-instructies
Belangrijke veiligheidsinformatie
GHP™ 12 - Installatie-instructies
Deze revisie betreft softwareversie 2.2 van de GHP 12, die is uitgebreid met
comptabiliteit voor de elektromagnetische aandrijfeenheid.
Om de beste prestaties te garanderen en om schade aan uw boot te voorkomen
moet u de stuurautomaat GHP 12 van Garmin® aan de hand van de volgende
instructies installeren. Het wordt sterk aangeraden om de installatie van de
stuurautomaat over te laten aan deskundige personen. Voor de installatie van
de stuurautomaat is kennis van besturingen en elektrische aansluitingen op
vaartuigen vereist.
Lees alle installatie-instructies zorgvuldig door voordat u met de installatie
begint. Neem contact op met Garmin Product Support als u problemen
ondervindt tijdens het installeren.
OPMERKING: De laatste pagina van deze instructiehandleiding bevat een
controlelijst voor de installatie. Knip de betreffende pagina uit en houd deze bij
de hand tijdens het installeren van de GHP 12.
Het toestel registreren
• Ga naar http://my.garmin.com.
• Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.
Noteer ter referentie het serienummer van elk onderdeel van het GHP 12-systeem
op de daartoe bestemde regels op pagina 3. De serienummers staan vermeld op
een sticker op elk onderdeel.
Contact opnemen met Garmin Product Support
•
•
•
•
Ga in Europa naar www.garmin.com/support en klik op Contact Support
voor ondersteuningsinformatie voor uw regio.
Bel in de VS met (913) 397.8200 of (800) 800.1020.
Bel in het VK met 0808 2380000.
Bel in Europa met +44 (0) 870.8501241.
 Waarschuwingen
U bent verantwoordelijk voor de veilige en voorzichtige besturing van uw
vaartuig. De GHP 12 is een hulpmiddel waarmee u de boot beter kunt besturen.
Het ontheft u echter niet van uw verantwoordelijk om de boot veilig te besturen.
Voorkom gevaarlijke navigatie en zorg ervoor dat het roer nooit onbemand is.
Wees altijd bereid om snel de handmatige besturing van uw boot over te nemen.
Oefen de bediening van de GHP 12 op kalm en risicoloos open water.
Wees voorzichtig met het bedienen van de GHP 12 in de buurt van gevaren op het
water, zoals dokken, palen en andere boten.
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor
productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.
 let op
Apparatuur die op dit product wordt aangesloten, moet beschikken over een
brandveilige behuizing of in een brandveilige behuizing worden geplaatst.
Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een stofmasker tijdens het
boren, zagen en schuren.
Opmerking
Controleer altijd voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de andere kant van
het oppervlak bevindt. Pas op voor brandstoftanks, elektriciteitskabels en slangen
van het hydraulische systeem.
Inhoudsopgave
GHP™ 12 - Installatie-instructies......................................1
Het toestel registreren.................................................................. 1
Contact opnemen met Garmin Product Support.......................... 1
Belangrijke veiligheidsinformatie.................................................. 1
Inhoud van de verpakking en benodigd gereedschap
voor de GHP 12..................................................................3
Belangrijkste onderdelen.............................................................. 3
CCU................................................................................................... 3
ECU................................................................................................... 3
GHC 20.............................................................................................. 3
Shadow Drive.................................................................................... 3
Kabels en connectors................................................................... 3
CCU/ECU-verbindingskabel.............................................................. 3
Alarm................................................................................................. 4
ECU-voedingskabel........................................................................... 4
NMEA 0183-gegevenskabel voor GHC 20........................................ 4
NMEA 2000-kabels en -connectors................................................... 4
Benodigd gereedschap................................................................ 4
De installatie voorbereiden..............................................5
Aandachtspunten bij montage en aansluiting............................... 5
Aandachtspunten bij montage en bekabeling van de
aandrijfeenheid.................................................................................. 5
Aandachtspunten bij de montage en bekabeling van de ECU.......... 5
Aandachtspunten bij de montage van de CCU.................................. 5
Aandachtspunten bij de bekabeling van de CCU.............................. 5
Aandachtspunten bij montage en aansluiting van het alarm............. 5
Aandachtspunten bij het maken van verbinding met het NMEA
2000-netwerk............................................................................... 5
Aandachtspunten bij de montage van de GHC 20............................ 5
Aandachtspunten bij de bekabeling van de GHC 20......................... 5
Aandachtspunten bij de montage van de Shadow Drive................... 6
Algemeen aansluitschema........................................................... 7
Algemeen onderdelenschema...................................................... 8
Installatieprocedures........................................................9
Aandrijfeenheid installeren........................................................... 9
Een aandrijfeenheid van Garmin installeren...................................... 9
Een aandrijfeenheid van een andere leverancier prepareren............ 9
Een elektromagnetische aandrijfeenheid prepareren........................ 9
ECU installeren.......................................................................... 10
De ECU monteren........................................................................... 10
De aandrijfeenheid aansluiten op de ECU....................................... 10
De ECU aansluiten op de voeding................................................... 10
CCU installeren.......................................................................... 10
De montagesteun van de CCU installeren...................................... 10
De CCU aansluiten...........................................................................11
Het alarm installeren...................................................................11
Het alarm monteren..........................................................................11
Het alarm aansluiten.........................................................................11
De GHC 20 installeren................................................................11
De GHC 20 monteren.......................................................................11
De GHC 20 aansluiten..................................................................... 12
Aandachtspunten bij het installeren van meerdere
GHC 20-toestellen...................................................................... 12
De toestellen verbinden met een NMEA 2000-netwerk.............. 12
Een basis-NMEA 2000-netwerk aanleggen voor de GHC 20 en de
CCU........................................................................................... 13
Optionele toestellen verbinden met de stuurautomaat
GHP 12.................................................................................... 14
Een optioneel NMEA 2000-compatibel toestel verbinden met de
GHP 12...................................................................................... 14
2
Aandachtspunten bij het maken van NMEA 0183-verbindingen...... 14
Een optioneel NMEA 0183-compatibel toestel verbinden met de
GHC 20...................................................................................... 14
De Shadow Drive installeren...................................................... 14
De Shadow Drive aansluiten op het hydraulische systeem............. 14
De Shadow Drive aansluiten........................................................... 14
De GHP 12 configureren.................................................15
De Dockside Wizard................................................................... 15
De Dockside Wizard uitvoeren................................................... 15
De Dockside Wizard starten............................................................ 15
Het type aandrijfeenheid selecteren................................................ 15
Het voltage van de aandrijfeenheid selecteren................................ 15
Het voltage van de koppeling selecteren......................................... 15
Het voltage van een elektromagnetische aandrijfeenheid
bepalen...................................................................................... 15
Het voltage van de omloopklep selecteren...................................... 15
De Shadow Drive inschakelen......................................................... 15
Het roer kalibreren........................................................................... 15
Een aandrijfeenheid van een andere leverancier afstellen.............. 16
De stuurrichting testen..................................................................... 16
De bron van de snelheid selecteren................................................ 16
De tachometer controleren.............................................................. 16
De resultaten van de Dockside Wizard controleren......................... 16
De Sea Trial Wizard................................................................... 17
Belangrijke aandachtspunten bij de Sea Trial Wizard................ 17
De Sea Trial Wizard uitvoeren.................................................... 17
De Sea Trial Wizard starten............................................................. 17
Het toerental bij planeren configureren............................................ 17
Het toerental bij planeren configureren............................................ 17
De hoog toerental limiet instellen..................................................... 17
De maximumsnelheid instellen........................................................ 17
Het kompas kalibreren..................................................................... 17
De procedure voor automatisch afstemmen uitvoeren.................... 17
Het noorden instellen....................................................................... 18
De resultaten van de configuratie van de stuurautomaat
controleren............................................................................... 18
De configuratie van de stuurautomaat testen en aanpassen.......... 18
Overbelasting van het ECU-aandrijvingscircuit voorkomen............. 19
De roersnelheidsbegrenzer bijstellen.............................................. 19
Geavanceerde configuratie........................................................ 19
De Dealer Autopilot Configuration inschakelen............................... 19
Geavanceerde configuratie-instellingen.......................................... 19
De geautomatiseerde configuratieprocedures handmatig
uitvoeren.................................................................................... 19
Individuele configuratie-instellingen handmatig definiëren.............. 19
De instellingen voor een aandrijfeenheid van een andere
leverancier handmatig aanpassen............................................. 20
Geavanceerde afstemmingsprocedures uitvoeren voor
aandrijfeenheden van andere leveranciers................................ 20
Appendix..........................................................................21
NMEA 0183-bedradingsschema's.............................................. 21
Specificaties............................................................................... 23
NMEA 2000 PGN-informatie...................................................... 23
CCU................................................................................................. 23
GHC 20............................................................................................ 23
NMEA 0183-informatie............................................................... 24
Configuratie-instellingen voor de GHP 12.................................. 25
Fout- en waarschuwingsberichten.............................................. 27
Montagesjablonen...................................................................... 29
ECU-montagesjabloon..................................................................... 29
CCU-montagesjabloon.................................................................... 29
Controlelijst voor het installeren van de GHP 12........................ 31
GHP 12 - Installatie-instructies
Inhoud van de verpakking en benodigd
gereedschap voor de GHP 12
GHC 20
De stuurautomaat GHP 12 bestaat uit meerdere systeemonderdelen. Zorg ervoor
dat u vertrouwd bent met al deze onderdelen voordat u met de installatie begint.
Om de installatiewerkzaamheden op de boot goed te plannen, moet u weten hoe
de onderdelen samenwerken.
Controleer of alle hieronder vermelde onderdelen van de GHP 12 aanwezig zijn
in de verpakking en maak uzelf ermee vertrouwd. Alle onderdelen bevinden zich
in de hoofddoos van de GHP 12, behalve de aandrijfeenheid en de Shadow Drive
(optioneel). De aandrijfeenheid is afzonderlijk verkrijgbaar (pagina 9). Als er
onderdelen ontbreken, neem dan direct contact op met uw Garmin-dealer.
Noteer het serienummer van elk onderdeel op de daartoe bestemde regel.
Belangrijkste onderdelen
De GHP 12-stuurautomaat bestaat uit vier hoofdonderdelen: de
koerscomputereenheid (CCU), het elektronische regelsysteem (ECU), de GHC™
10 gebruikersinterface en de aandrijfeenheid (afzonderlijk verkrijgbaar, zie
pagina 9).
CCU
De GHC 20 is de primaire interface die wordt gebruikt voor de bediening van
de stuurautomaat GHP 12. Met de GHC 20 activeert en stuurt u de GHP 12.
Bovendien kunt u de GHP 12 naar wens instellen met behulp van de GHC 20.
De GHC 20 wordt verbonden met het NMEA 2000-netwerk om te kunnen
communiceren met de CCU. De GHC 20 kan ook worden verbonden
met optionele NMEA 2000-compatibele toestellen, zoals een windsensor,
een watersnelheidssensor en een GPS-toestel, om gebruik te maken van
de geavanceerde functionaliteit van de GHP 12. Als er geen NMEA
2000-compatibele toestellen beschikbaar zijn, kunt u de GHC 20 in plaats
daarvan optioneel verbinden met NMEA 0183-compatibele toestellen.
Serienummer
Shadow Drive
De CCU is als het ware het brein van de GHP 12. De CCU bevat de
sensorapparatuur die de koers bepaalt. De CCU wordt met een enkele kabel
verbonden met de ECU en de GHC 20. De CCU wordt bovendien verbonden met
het NMEA 2000®-netwerk om communicatie met de GHC 20 mogelijk te maken.
Optioneel kan de CCU ook worden verbonden met NMEA 2000-compatibele
toestellen, zoals een kaartplotter en een windsensor (pagina 12).
Serienummer
ECU
De Shadow Drive (optionele accessoire) is een sensor die u installeert in het
hydraulische stuursysteem van uw boot. De Shadow Drive kan alleen worden
gebruikt op boten met een hydraulische stuurinrichting.
Terwijl de GHP 12 is ingeschakeld, schakelt de Shadow Drive de stuurautomaat
tijdelijk uit, wanneer u handmatig de besturing van het roer overneemt. Zodra
u een nieuwe rechte koers bepaalt, schakelt de Shadow Drive de automatische
besturing automatisch weer in.
Kabels en connectors
Bij de stuurautomaat GHP 12 worden meerdere kabels geleverd. Deze kabels
verbinden de onderdelen met de stroomvoorziening, met elkaar, met een
alarmsysteem en met optionele toestellen.
CCU/ECU-verbindingskabel
Deze kabel verbindt de CCU met de ECU. Een deel van deze kabel bevat
gekleurde draden met kale uiteinden. Deze draden verbinden de CCU met het
alarm en de gele draad van de GHC 20.
De ECU wordt aangesloten op de CCU en de aandrijfeenheid. De ECU bestuurt
de aandrijfeenheid op basis van de informatie die via de CCU wordt verstrekt.
De ECU verschaft de voeding voor zowel de CCU als de aandrijfeenheid.
Serienummer
GHP 12 - Installatie-instructies
3
Verlengkabels voor de verbinding tussen CCU en ECU
Tijdens het installeren van het GHP 12-systeem kan blijken dat de CCU op meer
dan 5 m (16 ft.) afstand van de ECU moet worden gemonteerd. Bij Garmin zijn
vervangingskabels van verschillende lengte of verlengkabels verkrijgbaar.
Type
Lengte
Vervangingskabel
10 m (32 ft.)
Vervangingskabel
20 m (66 ft.)
Verlengkabel
5 m (16 ft.)
Verlengkabel
15 m (50 ft.)
Verlengkabel
25 m (82 ft.)
NMEA 2000-kabels en -connectors
De NMEA 2000-kabels verbinden de CCU en de GHC 20 met het NMEA
2000-netwerk. Verbind de CCU en de GHC 20 met een bestaand NMEA
2000-netwerk met behulp van de bijgeleverde T-connectors en netwerkkabels of
gebruik indien nodig de bijgeleverde NMEA 2000-kabels en -connectors om zelf
een NMEA 2000-netwerk op uw boot aan te leggen (pagina 12).
➊
➋
Neem contact op met uw Garmin-dealer of met Garmin Product Support voor
bestelinformatie.
➌
Alarm
Het alarm geeft waarschuwingstonen voor de GHP 12 (pagina 11).
➊
➋
➌
➍
➎
ECU-voedingskabel
Dit is de voedingskabel van de ECU (pagina 10).
NMEA 0183-gegevenskabel voor GHC 20
Deze kabel verbindt de GHC 20 met de gele draad van de CCU en met dezelfde
aarding als de ECU. Deze kabel kan ook worden gebruikt om de GHC 20 te
verbinden met optionele NMEA 0183-compatibele toestellen (pagina 14).
➍
➎
NMEA 2000-netwerkkabel, 2 m (6 ft.) (×2)
NMEA 2000-voedingskabel
NMEA 2000-T-connector (×3)
NMEA 2000-afsluitweerstand (m)
NMEA 2000-afsluitweerstand (v)
NMEA 2000-verlengkabels
NMEA 2000-verlengkabels zijn desgewenst leverbaar. Neem contact op met uw
Garmin-dealer of met Garmin Product Support voor bestelinformatie.
Benodigd gereedschap
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veiligheidsbril
Boormachine en boren
Gatenzaag voor 90 mm (3 1/2 inch)
Kabelsnijder/kabelstriptang
Kruiskopschroevendraaier en platte schroevendraaier
Kabelbinders
Waterdichte kabelconnectors (kabelmoeren) of krimpkousen en een brander
Watervaste kit
Draagbaar kompas of een handkompas (om op magnetische interferentie te
testen bij het vaststellen van de beste installatieplaats voor de CCU)
• Smeermiddel om vastlopen te voorkomen (optioneel)
Opmerking: Montageschroeven zijn bijgeleverd voor de GHC 20, de CCU,
de ECU en de pomp. Als de bijgeleverde schroeven niet geschikt zijn voor het
montageoppervlak, moet u de juiste soort schroeven gebruiken.
4
GHP 12 - Installatie-instructies
De installatie voorbereiden
•
Voordat u de stuurautomaat GHP 12 installeert, moet u plannen waar u alle
onderdelen op de boot gaat plaatsen. Plaats alle onderdelen tijdelijk op de locatie
waar u van plan bent om deze te installeren. Lees deze aandachtspunten en
raadpleeg de schema's pagina 7 en 8 voordat u uw installatie gaat plannen.
•
OPMERKING: De laatste pagina van deze instructiehandleiding bevat een
controlelijst voor de installatie. Knip de betreffende pagina uit en houd deze bij
de hand tijdens het installeren van de GHP 12.
Aandachtspunten bij montage en aansluiting
De onderdelen van de GHP 12 worden onderling en met de voeding verbonden
met behulp van de bijgeleverde kabels. Controleer of voor elk onderdeel de
juiste kabel is gekozen en of elk onderdeel op een goede plaats staat voordat u de
onderdelen monteert of aansluit.
Aandachtspunten bij montage en bekabeling van de
aandrijfeenheid
• Als op uw boot nog geen compatibele aandrijfeenheid is geïnstalleerd, kunt u
er een aanschaffen (los verkrijgbaar). De eenheid moet worden geïnstalleerd
door een ervaren installateur om te zorgen dat uw boot correct wordt
aangestuurd.
• De aandrijfeenheid moet worden geïnstalleerd, voordat de ECU permanent
wordt gemonteerd.
• De kabels naar de aandrijfeenheid mogen niet met verlengkabels worden
verlengd.
• Als u een aandrijfeenheid van een andere leverancier gebruikt, moet u
een (los verkrijgbare) voedingskabel voor een GHP 12 aandrijfeenheid en
een GHP 12 roerpositiefeedbackkabel (los verkrijgbaar) gebruiken om uw
aandrijfeenheid geschikt te maken voor gebruik met de GHP 12 (pagina 9).
De voedingskabel voor de GHP 12 aandrijfeenheid mag niet met een
verlengkabel worden verlengd.
Aandachtspunten bij de montage en bekabeling van de ECU
• De ECU kan in elke richting worden gemonteerd op een vlakke ondergrond.
• Montageschroeven zijn bijgeleverd bij de ECU, maar als deze schroeven
ongeschikt blijken voor het montageoppervlak moet u andere schroeven
gebruiken.
• De voedingskabel van de ECU wordt aangesloten op de accu van de boot en
kan zo nodig met een verlengkabel worden verlengd (pagina 10).
• De ECU dient op maximaal 0,5 m (19 inch) afstand van de aandrijfeenheid te
worden geplaatst.
• De kabels naar de aandrijfeenheid mogen niet met verlengkabels worden
verlengd.
Aandachtspunten bij de montage van de CCU
• De CCU moet in de voorste helft van de boot worden gemonteerd,
maximaal 3 m (10 ft.) boven de waterlijn.
• De CCU of de ECU mag niet worden bevestigd op een plaats waar deze
wordt ondergedompeld in of blootgesteld aan schoonmaakwater.
• De CCU mag niet worden gemonteerd in de buurt van magnetische
bronnen (zoals luidsprekers of elektromotoren) of hoogspanningskabels.
• De CCU moet op een afstand van minstens 0,6 meter (24 inch) tot
verplaatsbare of van plaats veranderende magnetische storingsbronnen (zoals
het anker, ankerkettingen, de ruitenwissermotor en gereedschapskisten)
worden geplaatst.
• U moet een handkompas gebruiken om op magnetische interferentie te testen
in de zone waar u de CCU wilt monteren.
Als het handkompas niet naar het noorden wijst wanneer u het vasthoudt op
de locatie waar u de CCU wilt gaan monteren, is er sprake van magnetische
interferentie. Kies een andere plaats en voer de controle opnieuw uit.
• De CCU mag onder de waterlijn worden gemonteerd, mits dit geen locatie
is waar deze ondergedompeld kan raken of kan worden blootgesteld aan
afvoerwater.
GHP 12 - Installatie-instructies
De montagesteun van de CCU moet op een verticaal oppervlak of onder een
horizontaal oppervlak worden gemonteerd, zodat de verbonden bedrading
recht omlaag hangt.
Montageschroeven zijn bijgeleverd bij de CCU, maar als deze schroeven
ongeschikt blijken voor het montageoppervlak moet u andere schroeven
gebruiken.
Aandachtspunten bij de bekabeling van de CCU
• De CCU/ECU-kabel verbindt de CCU met de ECU en is 5 m (16 ft.) lang.
◦◦ Als de CCU niet binnen een afstand van 5 m (16 ft.) van de ECU kan
worden geplaatst, zijn vervangings- en verlengkabels verkrijgbaar
(pagina 4).
◦◦ De CCU/ECU-kabel mag niet worden ingekort.
• De CCU/ECU-kabel verbindt de CCU met de GHC 20 met één gele
signaaldraad (pagina 11). De stuurautomaat kan niet worden ingeschakeld als
deze verbinding niet is gemaakt.
Aandachtspunten bij montage en aansluiting van het alarm
• Het alarm moet in de buurt van het roerstation worden gemonteerd.
• Het alarm kan, indien gewenst, onder het dashboard worden gemonteerd.
• Indien nodig kunnen de alarmkabels worden verlengd met een kabel met een
dikte van 0,08 mm2 (28 AWG).
Aandachtspunten bij het maken van verbinding met het NMEA
2000-netwerk
• De CCU en de GHC 20 kunnen worden verbonden met het NMEA
2000-netwerk.
Als uw boot niet is uitgerust met een NMEA 2000-netwerk, kunt u een
dergelijk netwerk aanleggen met behulp van de bijgeleverde NMEA
2000-kabels en -connectors (pagina 13).
• U kunt de geavanceerde functies van de GHP 12 gebruiken door
optionele NMEA 2000-compatibele toestellen, zoals een windsensor, een
watersnelheidsensor of een GPS-toestel, aan te sluiten op het NMEA 2000netwerk.
Aandachtspunten bij de montage van de GHC 20
Opmerking
Het montageoppervlak moet vlak zijn, zodat het toestel niet wordt beschadigd
wanneer het is gemonteerd.
•
•
•
•
•
•
De montagelocatie moet optimaal zicht bieden tijdens het besturen van het
vaartuig.
De montagelocatie moet gemakkelijk toegang bieden tot de knoppen op de
GHC 20.
Het montageoppervlak moet sterk genoeg zijn om het gewicht van de
GHC 20 te dragen en om de GHC 20 te beschermen tegen overmatige
trillingen of schokken.
Achter het oppervlak moet voldoende vrije ruimte zijn voor het leggen en
verbinden van de kabels.
Er dient minimaal 8 cm (3 inch) vrije ruimte te zijn achter de behuizing van
de GHC 20.
Om interferentie te voorkomen, moet de locatie minstens 209 mm (8 1/4 inch)
verwijderd zijn van een magnetisch kompas.
De locatie mag niet worden niet blootgesteld aan extreme temperaturen
(pagina 23).
Aandachtspunten bij de bekabeling van de GHC 20
• U moet de GHC 20 verbinden met het NMEA 2000-netwerk.
• Voor het correct functioneren van de stuurautomaat, moeten twee draden van
de GHC 20-gegevenskabel correct zijn aangesloten:
◦◦ De gele draad van de GHC 20-gegevenskabel moet zijn verbonden met
de gele draad van de CCU/ECU-verbindingskabel.
◦◦ De zwarte draad uit de GHC 20-gegevenskabel moet worden verbonden
met dezelfde aarding als de ECU.
• Optionele NMEA 0183-compatibele apparaten, zoals een windsensor, een
watersnelheidssensor of een GPS-toestel, kunnen worden aangesloten op de
GHC 20-gegevenskabel (pagina 14).
5
Aandachtspunten bij de montage van de Shadow Drive
• De Shadow Drive moet horizontaal en zo vlak mogelijk worden gemonteerd
en stevig vastgezet met kabelbinders.
• Monteer de Shadow Drive op een afstand van minimaal 0,3 m (12 inch) van
magnetische materialen, zoals luidsprekers en elektrische motoren.
• Installeer de Shadow Drive dichter bij het roer dan bij de pomp.
• Installeer de Shadow Drive lager dan het roer, maar hoger dan de pomp.
• Voorkom lussen in de hydraulische leidingen.
• Installeer de Shadow Drive niet direct op de fittingen aan de achterkant van
het roer. Koppel de fitting op het roer en de Shadow Drive met een stuk slang.
• Sluit de Shadow Drive niet rechtstreeks aan op een hydraulische T-connector
in de hydraulische leiding. Sluit de Shadow Drive met een stuk slang aan op
een T-connector.
• Bij enkele bediening mag u geen T-connector tussen het roer en de Shadow
Drive plaatsen.
• Bij dubbele bediening installeert u de Shadow Drive tussen de pomp en het
onderste roer, dichter bij het roer dan bij de pomp.
• Installeer de Shadow Drive in de stuurboordleiding of in de bakboordleiding.
Installeer de Shadow Drive niet in de retourleiding.
• Gebruik geen teflontape op hydraulische fittingen. Gebruik een geschikte
schroefdraadafdichtmiddel, zoals Loctite® Pro Lock Tight® Multipurpose
Anaerobic Gel, onderdeelnummer 51604 of een soortgelijk afdichtmiddel,
op alle pijpschroefdraden in het hydraulische systeem.
6
GHP 12 - Installatie-instructies
Algemeen aansluitschema
Raadpleeg dit schema alleen ter referentie bij het onderling aansluiten van onderdelen. Volg de uitgebreide installatie-instructies voor elk onderdeel (pagina 9–14).
➊
➋
➍
➌
➏
➎
➐
➑
POWER
CCU
DRIVE
FEEDBACK
➓
➒
Item
Beschrijving
Belangrijke aandachtspunten
➊
➋
GHC 20
➌
NMEA 2000-voedingskabel Deze kabel moet alleen worden geïnstalleerd als u een NMEA 2000-netwerk aanlegt. Gebruik deze kabel niet als uw boot
beschikt over een bestaand NMEA 2000-netwerk (pagina 13).
De NMEA 2000-voedingskabel moet worden verbonden met een 9-16 VDC voedingsbron.
➍
NMEA 2000-netwerk
De GHC 20 en de CCU moeten worden verbonden met het NMEA 2000-netwerk met behulp van de bijgeleverde
T-connectors (pagina 12).
Als uw boot niet over een bestaand NMEA 2000-netwerk beschikt, kunt u er zelf een aanleggen met de bijgeleverde kabels
en connectors (pagina 13).
➎
➏
Aandrijfeenheid
De aandrijfeenheid moet door een ervaren installateur worden geïnstalleerd (pagina 9).
Voedingskabel
en feedbackkabel
aandrijfeenheid
De voedingskabel van de aandrijfeenheid mag niet worden verkort of met een verlengkabel worden verlengd.
Als u de GHP 12 gebruikt met een aandrijfeenheid van een andere leverancier, dient u een voedingskabel voor de GHP
12-aandrijfeenheid en een GHP 12-roerpositiefeedbackkabel aan te schaffen (pagina 9).
➐
➑
➒
CCU
Monteer de CCU met de kabels recht omlaag (pagina 10).
ECU
De ECU kan in elke richting worden geplaatst.
ECU-voedingskabel
De ECU kan worden aangesloten op een voedingsbron van 12–24 VDC. Als u deze kabel wilt verlengen, moet u de juiste
draaddiameter gebruiken (pagina 10).
De zwarte draad uit de GHC 20-gegevenskabel moet worden aangesloten op dezelfde aarding als deze kabel
(pagina 12).
➓
CCU/ECU-verbindingskabel Om de stuurautomaat te kunnen inschakelen moet de gele draad uit deze kabel worden verbonden met de gele draad uit
de GHC 20-gegevenskabel.
Als u deze kabel wilt doortrekken naar de ECU, dient u zelf de vereiste verlengkabels aan te schaffen (pagina 4).
De rode en blauwe draden uit deze kabel moeten worden verbonden met het alarm (pagina 11).
GHC 20-gegevenskabel
GHP 12 - Installatie-instructies
Om de stuurautomaat te kunnen inschakelen moet de gele draad uit deze kabel worden aangesloten op de gele draad uit
de CCU/ECU-kabel en moet de zwarte draad uit deze kabel worden aangesloten op dezelfde aarding als de ECU
(pagina 12).
7
Algemeen onderdelenschema
Raadpleeg dit schema alleen voor informatie over de lay-out van onderdelen. Volg de uitgebreide installatie-instructies voor elk onderdeel (pagina 9–14).
➊
➌
➋
➍
Item
8
➎
➏
Beschrijving
Belangrijke aandachtspunten
➊
GHC 20
Om de stuurautomaat te kunnen inschakelen moet de gele draad uit de GHC 20-gegevenskabel worden aangesloten op
de gele draad uit de CCU/ECU-kabel en moet de zwarte draad uit de GHC 20-gegevenskabel worden aangesloten op
dezelfde aarding als de ECU (pagina 12).
➋
12–24 VDC accu
De ECU kan worden aangesloten op een voedingsbron van 12–24 VDC.
De NMEA 2000-voedingskabel moet worden verbonden met een 9-16 VDC voedingsbron.
➌
CCU
Installeer de CCU in de voorste helft van de boot, niet hoger dan 3 m (10 ft.) boven de waterspiegel
➍
Aandrijfeenheid
De kabels van de aandrijfeenheid mogen niet worden verkort of verlengd.
Als u de GHP 12 gebruikt met een aandrijfeenheid van een andere leverancier, moet u een kabel voor een GHP
12-aandrijfeenheid aanschaffen (pagina 9).
➎
➏
ECU
De ECU kan worden aangesloten op een 12 VDC of 24 VDC accu.
NMEA 2000-netwerk
De GHC 20 en de CCU moeten worden verbonden met het NMEA 2000-netwerk met behulp van de bijgeleverde
T-connectors (pagina 12).
Als uw boot niet over een bestaand NMEA 2000-netwerk beschikt, kunt u er zelf een aanleggen met de bijgeleverde kabels
en connectors (pagina 13).
GHP 12 - Installatie-instructies
Installatieprocedures
Wanneer u de installatie van de GHP 12 hebt gepland en aan alle vereisten voor
montage en bedrading van uw specifieke installatie hebt voldaan, kunt u de
onderdelen monteren en aansluiten.
Aandrijfeenheid installeren
De aandrijfeenheid drijft het roer aan en is los verkrijgbaar bij de GHP 12. Als u
een aandrijfeenheid van Garmin koopt, wordt deze geleverd met de juiste kabels
en connectors.
Als uw boor al is voorzien van een aandrijfeenheid, kunt u kabels voor de GHP
12-aandrijfeenheid (niet bijgeleverd) aanschaffen om uw aandrijfeenheid te
kunnen gebruiken met de GHP 12.
Een aandrijfeenheid van Garmin installeren
Volg de bij de aandrijfeenheid geleverde installatie-instructies om de
aandrijfeenheid in uw boot te installeren.
Een aandrijfeenheid van een andere leverancier prepareren
Om een aandrijfeenheid van een andere leverancier te kunnen gebruiken met
de GHP 12 moet u zowel de voedingskabel van de GHP 12-aandrijfeenheid als
de roerpositiefeedbackkabel van de GHP 12 installeren. Beide kabels zijn los
verkrijgbaar.
Een elektromagnetische aandrijfeenheid prepareren
Om een elektromagnetische aandrijfeenheid te kunnen gebruiken met de
GHP 12 moet u zowel de voedingskabel van de GHP 12-aandrijfeenheid als
de roerpositiefeedbackkabel van de GHP 12 installeren. Beide kabels zijn los
verkrijgbaar.
Deze instructies zijn alleen van toepassing op elektromagnetische
aandrijfeenheden. Raadpleeg pagina 9 voor instructies over het prepareren van
een niet-elektromagnetische aandrijfeenheid.
1. Als op uw elektromagnetische aandrijfeenheid kabels zijn aangesloten, dient
u deze te ontkoppelen.
2. Raadpleeg de documentatie van de fabrikant van uw elektromagnetische
aandrijfeenheid voor informatie over de aansluitpunten op uw
aandrijfeenheid.
3. Sluit de voedingskabel van de GHP 12-aandrijfeenheid (niet bijgeleverd) aan
op uw elektromagnetische aandrijfeenheid volgens het schema en de tabellen
hieronder.
De voedingskabel van de GHP 12-aandrijfeenheid mag niet met een
verlengkabel worden verlengd.
➊
Deze instructies zijn niet van toepassing op een elektromagnetische
aandrijfeenheid. Raadpleeg pagina 9 voor instructies over het prepareren van een
elektromagnetische aandrijfeenheid.
1. Als op uw aandrijfeenheid kabels zijn aangesloten, dient u deze te
ontkoppelen.
2. Raadpleeg de documentatie van de fabrikant van uw aandrijfeenheid voor
informatie over de aansluitpunten op uw aandrijfeenheid.
3. Sluit de voedingskabel van de GHP 12-aandrijfeenheid (niet bijgeleverd) aan
op uw aandrijfeenheid volgens het onderstaande schema van draadkleuren en
functies.
Kleur draad
Functie
Rood
Aandrijfeenheid positief
Zwart
Aandrijfeenheid negatief
Blauw
Voeding koppeling (snij en tape deze draad af als uw
aandrijfeenheid geen koppeling heeft)
Wit
Aarde koppeling (snij en tape deze draad af als uw
aandrijfeenheid geen koppeling heeft)
De voedingskabel van de GHP 12-aandrijfeenheid mag niet met een
verlengkabel worden verlengd.
4. Sluit de roerpositiefeedbackkabel voor de GHP 12 (niet bijgeleverd) aan op
uw aandrijfeenheid volgens het onderstaande schema van draadkleuren en
functies.
Kleur draad
Functie
Rood
Feedback positief (+)
Zwart
Feedback negatief (-)
Geel
Feedback ruitenwisser
Verleng deze draad zo nodig met een verlengdraad van 0,33 mm2 (22 AWG).
5. Volg zo nodig de bij de aandrijfeenheid geleverde installatie-instructies om de
aandrijfeenheid in uw boot te installeren.
GHP 12 - Installatie-instructies
+
-
➋
➎ ➏ ➐ ➑
➎
➌
➋
➊
➍
+
-
+
➌
➏
-
➍
➐
Item
Beschrijving
Opmerkingen
➊
Voedingskabel GHP 12
aandrijfeenheid
Los verkrijgbaar.
➋
Stuurboord solenoïde
➌
Bakboord solenoïde
➍
Omloop solenoïde
Mogelijk niet in alle systemen aanwezig.
➎
Hulpstuurinrichting
Mogelijk niet in alle systemen aanwezig.
➏
Terugslagdiode
Vereist voor alle installaties.
➐
Blokkeerdiode
Vereist als hulpstuurinrichting aanwezig
is.
Draad
Kleur
Beschrijving
➊
Rood
Aansluiten op stuurboord solenoïde positief (+).
➋
Zwart
Aansluiten op bakboord solenoïde positief (+).
➌
Blauw
Aansluiten op omloopsolenoïde positief (+).
Snij en tape deze draad af, als geen omloopsolenoïde
aanwezig is
➍
Wit
Aansluiten op zowel stuurboord-, bakboord- als
omloopsolenoïde (-).
➎
n.v.t.
Hulpstuurinrichting stuurboord positief (+) (indien aanwezig).
➏
n.v.t.
Hulpstuurinrichting bakboord positief (+) (indien aanwezig).
➐
n.v.t.
Hulpstuurinrichting omloop positief (+) (indien aanwezig).
➑
n.v.t.
Hulpstuurinrichting algemeen (-) (indien aanwezig).
9
4. Sluit de roerpositiefeedbackkabel voor de GHP 12 (niet bijgeleverd) aan op
uw aandrijfeenheid volgens het onderstaande schema van draadkleuren en
functies.
Kleur van
draad
Functie
Rood
Feedback positief (+)
Zwart
Feedback negatief (-)
Geel
Feedback ruitenwisser
Verleng deze draad zo nodig met een verlengdraad van 0,33 mm2 (22 AWG).
5. Volg zo nodig de bij de aandrijfeenheid geleverde installatie-instructies om de
aandrijfeenheid in uw boot te installeren.
Zekering voedingskabel GHP 12-aandrijfeenheid installeren
De voedingskabel bij de GHP 12-aandrijfeenheid wordt geleverd met een platte
zekering van 40 ampère. Gebruik de bijgeleverde zekering niet, als het niet het
juiste type zekering is voor uw aandrijfeenheid.
1. Raadpleeg de fabrikant van uw aandrijfeenheid om het juiste zekeringstype te
bepalen.
2. Selecteer een optie:
• Als de 40 A zekering geschikt is, installeer deze dan in de
zekeringhouder.
• Als uw aandrijfeenheid een andere zekering vereist, installeer dan de
juiste zekering voor uw aandrijfeenheid.
ECU installeren
Installeer de ECU door deze in uw boot te monteren, aan te sluiten op de
aandrijfeenheid en de aansluiting op de accu voor te bereiden.
De ECU monteren
Voordat u de ECU kunt monteren, moet u een montagelocatie selecteren en kijken
welke bevestigingsmaterialen u nodig hebt (pagina 5).
1.
2.
3.
4.
Knip de montagesjabloon op pagina 29 uit.
Bevestig de sjabloon met plakband op de montagelocatie.
Boor gaten voor op de vier bevestigingspunten.
Gebruik schroeven om de ECU te bevestigen.
De aandrijfeenheid aansluiten op de ECU
Sluit de twee kabels uit de aandrijfeenheid aan op de connectors op de ECU
die zijn aangeduid met DRIVE en FEEDBACK.
De connectors zijn genummerd en kleurgecodeerd voor aansluiting op de
juiste contactpunten op de draden.
De ECU aansluiten op de voeding
Opmerking
Verwijder niet de zekeringhouder in de accukabel, wanneer u deze aansluit op de
accu. Als u de ingebouwde zekeringhouder verwijdert, vervalt de garantie van de
GHP 12 en kan de GHP 12-stuurautomaat beschadigd worden.
Sluit indien mogelijk de voedingskabel van de ECU rechtstreeks aan op de
bootaccu. Hoewel dit niet wordt aanbevolen, moet u een zekering van 40 A
gebruiken als u de voedingskabel aansluit op een accublok of een andere bron.
Als u de ECU wilt aansluiten via een onderbreker of schakelaar in de buurt van
de stuurinrichting, moet u een relais van de juiste grootte en een controledraad
gebruiken in plaats van een verlengkabel.
2. Leid het gestripte draadeinde van de ECU-voedingskabel naar de bootaccu.
Als de kabel niet lang genoeg is, kunt u deze verlengen. Raadpleeg de tabel
om de juiste draaddiameter te bepalen voor een verlengkabel.
Lengte verlenging
Aanbevolen draaddiameter
3 m (10 ft.)
12 AWG (3,31 mm2)
4,5 m (15 ft.)
10 AWG (5,26 mm2)
6 m (20 ft.)
10 AWG (5,26 mm2)
7,5 m (25 ft.)
8 AWG (8,36 mm2)
3. Sluit de zwarte draad (-) aan op de negatieve (-) accupool.
4. Sluit de rode draad (+) aan op de positieve (+) accupool.
5. Sluit de voedingskabel van de ECU niet op de ECU aan.
Sluit de voedingskabel pas aan op de ECU, nadat u alle andere
onderdelen van de GHP 12 hebt geïnstalleerd.
CCU installeren
U installeert de CCU door deze in uw boot te monteren, aan te sluiten op de ECU,
te verbinden met een NMEA 2000-netwerk en aan te sluiten op het alarm en de
gele CCU-signaaldraad op de GHC 20.
De montagesteun van de CCU installeren
Voordat u de CCU kunt monteren, moet u een montagelocatie selecteren en
kijken welke bevestigingsmaterialen u nodig hebt (pagina 5).
De CCU-montagesteun bestaat uit twee delen: een montagedeel en een borgdeel.
1. Knip de montagesjabloon op pagina 29 uit.
2. Bevestig de sjabloon met plakband op de montagelocatie.
Als u de CCU op een verticaal oppervlak gaat installeren, installeer dan het
montagedeel van de montagesteun met de opening ➊ aan de onderkant.
➋
➊
3. Boor gaten voor op de drie montagelocaties.
4. Gebruik de schroeven ➋ om het montagedeel van de CCU-montagesteun vast
te zetten.
De CCU in de CCU-steun bevestigen
1. Sluit de CCU/ECU-kabel en de NMEA 2000-netwerkkabel aan op de CCU.
2. Plaats de CCU in het montagedeel
➌
van de CCU-montagesteun met de
bedrading recht omlaag hangend ➊.
3. Plaats het borgdeel van de
montagesteun over de bal en klik het
vast op in het montagedeel van de
montagesteun; start met de twee armen
➋ zonder duimschroef ➌.
1. Leid het uiteinde met de connector van de voedingskabel naar de ECU, maar
sluit de kabel niet aan op de ECU aan.
➋
➊
10
GHP 12 - Installatie-instructies
4. Verbind de arm met de duimschroef, terwijl de kabels recht omlaag hangen.
De kabels moeten recht omlaag hangen, anders kan de CCU uw koers niet
nauwkeurig bepalen.
5. Draai de duimschroef handmatig aan tot de CCU stevig vastzit in de
montagesteun.
Draai de duimschroef niet te strak aan.
De CCU aansluiten
1. Leid de CCU/ECU-kabelconnector naar de ECU en sluit de kabel aan.
2. Leid de draden uit het blanke draaduiteinde van de kabel naar de CCU/ECUverbindingskabel.
• Leid de rode en blauwe draden naar de locatie waar u het alarm wilt gaan
installeren (pagina 11).
Als de kabel niet lang genoeg is, kunt u de betreffende draden verlengen
door middel van een draad met een dikte van 0,08 mm2 (28 AWG).
• Leid de gele draad naar de locatie waar u de GHC 20 wilt installeren
(pagina 11).
Als de kabel niet lang genoeg is, kunt u de gele draad verlengen door
middel van een draad met een dikte van 0,33 mm2 (22 AWG).
3. Snij de uitstekende blanke draden af en plak deze af; deze worden niet
gebruikt.
Het alarm installeren
Het alarm geeft waarschuwingstonen in geval van belangrijke gebeurtenissen
op de GHP 12. Het alarm moet in de buurt van de stuurinrichting worden
geïnstalleerd.
Het alarm monteren
Voordat u het alarm kunt monteren, moet u een montagelocatie selecteren
(pagina 5).
Bevestig het alarm met kabelbinders of andere geschikte
bevestigingsmaterialen (niet bijgeleverd).
Het alarm aansluiten
1. Leid de alarmkabel naar het blanke uiteinde van de CCU/ECU-kabel.
Als de kabel niet lang genoeg is, kunt u de betreffende draden verlengen door
middel van een draad met een dikte van 0,08 mm2 ( 28 AWG).
2. Verbind de kabels op basis van de onderstaande tabel.
Draadkleur van
alarm
Draadkleur van CCU/ECUverbindingskabel
Wit (+)
Rood (+)
Zwart (-)
Blauw (-)
3. Soldeer en bedek alle blanke draaduiteinden.
De GHC 20 installeren
Installeer de GHC 20 door deze in te bouwen in het dashboard bij de
stuurinrichting en aan te sluiten op de gele draad uit de CCU/ECU-kabel en een
NMEA 2000-netwerk.
U kunt de geavanceerde functies van de GHP 12 gebruiken als u optionele NMEA
2000-compatibele of NMEA 0183-compatibele apparaten, zoals een windsensor,
watersnelheidsensor of GPS-toestel, aansluit op het NMEA 2000-netwerk of op
de GHC 20 via NMEA 0183.
GHP 12 - Installatie-instructies
De GHC 20 monteren
Opmerking
Het temperatuurbereik voor de GHC 20 is -15 °C tot 70 °C (5 °F tot 158 °F).
Lange blootstelling aan temperaturen die buiten dit bereik vallen (in de opslag of
in bedrijf) kan storingen in het LCD-scherm of andere onderdelen veroorzaken.
Dergelijke defecten en de gevolgen daarvan vallen niet onder de beperkte
garantie van de fabrikant.
Als u de GHC 20 op glasvezel monteert, is het raadzaam om bij het boren van de
vier gaten met een kleine verzinkboor alleen in de bovenste gellaag een kleine
verdieping aan te brengen. U voorkomt hiermee dat er scheuren in de gellaag
ontstaan als de schroeven worden aangedraaid.
Roestvrijstalen schroeven kunnen zich gaan binden wanneer ze in het glasvezel
worden geschroefd en te strak worden aangedraaid. Garmin raadt het aanbrengen
van zuurvrij smeermiddel op roestvrijstalen schroeven aan voordat u deze
installeert, om te voorkomen dat ze gaan vastzitten.
Voordat u de GHC 20 gaat monteren, moet u eerst een geschikte montagelocatie
selecteren (pagina 5).
1. Snij de montagesjabloon uit en controleer of deze past op de locatie waar u de
GHC 20 wilt gaan installeren.
De montagesjabloon bevindt zich in de productverpakking en maakt geen
deel uit van deze instructies.
De montagesjabloon heeft een zelfklevende achterzijde.
2. Verwijder de beschermende folie van de zelfklevende achterzijde van de
sjabloon en breng deze aan op de locatie waar u de GHC 20 wilt gaan
installeren.
3. Als u de opening wilt maken met een decoupeerzaag in plaats van met een
gatenzaag voor 90 mm (3,5 inch), moet u een bitje van 10 mm (3/8 inch)
gebruiken om een gat te boren zoals aangegeven op de sjabloon om een
startpunt voor het zagen te maken.
4. Zaag met behulp van de figuurzaag of de gatenzaag van 90 mm (3,5 inch)
het montageoppervlak langs de binnenzijde van de stippellijn op de
montagesjabloon.
5. Gebruik indien nodig een vijl en schuurpapier om de gatgrootte te verfijnen.
6. Plaats de GHC 20 in de uitsparing om er zeker van te zijn dat de vier
montagegaten correct zijn.
7. Selecteer een optie:
• Als de montagegaten correct zijn, ga dan verder met stap 8.
• Als de montagegaten niet correct zijn, markeer dan de juiste locaties voor
de vier montagegaten.
8. Verwijder de GHC 20 uit de uitsparing.
9. Boor vier gaten van 2,8 mm (7/64 inch).
Gebruik, zoals aanbevolen in de opmerking, een verzinkboor als u de
GHC 20 op glasvezel monteert.
10. Verwijder het restant van de sjabloon.
11. Plaats de meegeleverde pakking aan de achterkant van het apparaat en breng
rond de pakking watervaste kit aan. Dit voorkomt waterschade achter het
dashboard.
12. Plaats de GHC 20 in de uitsparing.
13. Zet de GHC 20 met de bijgeleverde schroeven goed vast op het
montageoppervlak.
Gebruik, zoals aanbevolen in de opmerking, zuurvrij smeermiddel als u de
GHC 20 op glasvezel monteert.
11
14. Klik de decoratieve ring ➊ op zijn plaats.
➊
De GHC 20 verbinden met een bestaand NMEA 2000-netwerk
1. Bepaal waar u de GHC 20 ➊ wilt verbinden met uw bestaande NMEA
2000-backbone ➋.
➊
De GHC 20 aansluiten
Voor een correcte werking van de stuurautomaat moet u twee draden uit de
GHC 20-gegevenskabel aansluiten (geel en zwart).
1. Sluit de gele draad uit de GHC 20-gegevenskabel aan op de gele draad uit de
CCU/ECU-kabel.
Als de kabel niet lang genoeg is, kunt u de gele draad verlengen met behulp
van een draad met een dikte van 0,33 mm2 (22 AWG).
2. Sluit de zwarte draad uit de GHC 20-gegevenskabel aan op dezelfde aarding
als de ECU.
Als de kabel niet lang genoeg is, kunt u de zwarte draad verlengen met
behulp van een draad met een dikte van 0,33 mm2 (22 AWG).
3. Soldeer en bedek alle blanke draaduiteinden.
Aandachtspunten bij het installeren van meerdere
GHC 20-toestellen
U kunt meerdere GHC 20-toestellen (afzonderlijk verkrijgbaar) installeren om de
stuurautomaat van verschillende locaties op de boot te bedienen.
•
•
Alle bijkomende GHC 20-toestellen moeten worden verbonden met het
NMEA 2000-netwerk (pagina 12).
Om de stuurautomaat te kunnen inschakelen via een extra GHC 20, moet u de
gele en zwarte draden uit de extra GHC 20 aansluiten op dezelfde draden als
de primaire GHC 20.
◦◦ Als u bijkomende GHC 20-toestellen aansluit om de stuurautomaat in te
schakelen, moet u deze allemaal uitschakelen om de stuurautomaat uit te
schakelen.
◦◦ Als u geen extra GHC 20 aansluit om de stuurautomaat in te schakelen,
gaat de extra GHC 20 in stand-by als u deze uitschakelt en blijft de
stuurautomaat aanstaan totdat deze door de primaire GHC 20 wordt
uitgeschakeld.
De toestellen verbinden met een NMEA 2000-netwerk
Opmerking
Als u op uw boot over een bestaand NMEA 2000-netwerk beschikt, zou
dit al op de voeding moeten zijn aangesloten. Sluit de bijgeleverde NMEA
2000-voedingskabel niet aan op een bestaand NMEA 2000-netwerk, omdat er
slechts één voedingsbron mag worden aangesloten op een NMEA 2000-netwerk.
U kunt de GHC 20 verbinden met de CCU via een bestaand NMEA
2000-netwerk. Als u op uw boot niet over een bestaand NMEA 2000-netwerk
beschikt, zijn alle onderdelen voor de aanleg ervan bijgeleverd in de verpakking
van de GHP 12 (pagina 13).
➍
➌
➋
2. Koppel één kant van een NMEA 2000-T-connector los van het netwerk.
3. Verbind, indien nodig om de NMEA 2000-netwerkbackbone te verlengen,
een NMEA 2000-backbone-verlengkabel (niet bijgeleverd) met de
losgekoppelde T-connector.
4. Koppel de bijgeleverde T‑connector ➌ voor de GHC 20 aan de NMEA
2000-backbone door deze te verbinden met de zijde van de losgekoppelde
T‑connector of de backbone-verlengkabel.
5. Leid de bijgeleverde netwerkkabel ➍ naar de onderkant van de T-connector
die u hebt toegevoegd in stap 4 en verbind deze met de T-connector.
Als de bijgeleverde netwerkkabel niet lang genoeg is, kunt u een
netwerkkabel van maximaal 6 m (20 ft.) gebruiken (niet bijgeleverd).
6. Verbind de netwerkkabel met de GHC 20.
7. Verbind de netwerkkabel met de T-connector die u hebt toegevoegd in stap 3
en met de GHC 20.
OPMERKING: Om de stuurautomaat te kunnen inschakelen moet de gele
draad uit de GHC 20-gegevenskabel worden aangesloten op de gele draad uit
de CCU/ECU-kabel en moet de zwarte draad uit de GHC 20-gegevenskabel
worden aangesloten op dezelfde aarding als de ECU (pagina 12).
Optioneel kunt u NMEA 2000-compatibele apparaten, zoals een windsensor, een
watersnelheidssensor of een GPS-toestel, aansluiten op uw NMEA 2000-netwerk
om de geavanceerde functies van de GHP 12 te gebruiken.
Ga voor meer informatie over NMEA 2000 naar www.garmin.com.
12
GHP 12 - Installatie-instructies
De CCU verbinden met een bestaand NMEA 2000-netwerk
1. Bepaal waar u de CCU ➊ wilt verbinden met uw bestaande NMEA
2000-backbone ➋.
➊
Een basis-NMEA 2000-netwerk aanleggen voor de GHC 20 en de
CCU
Opmerking
U moet de bijgeleverde NMEA 2000-voedingskabel aansluiten op de
contactschakelaar van de boot, of via een andere schakelaar in de hoofdkabel.
De GHC 20 zal uw accu leegtrekken als de NMEA 2000-voedingskabel
rechtstreeks op de accu wordt aangesloten.
1. Verbind de drie T-connectors ➊ met elkaar.
➏
➐
➍
➍
-
+
➌
➎
➌
➊
➋
➋
2. Koppel één kant van een NMEA 2000-T-connector los van het netwerk.
3. Verbind, indien nodig om de NMEA 2000-netwerkbackbone te verlengen,
een NMEA 2000-backbone-verlengkabel (niet bijgeleverd) met de
losgekoppelde T-connector.
4. Koppel de bijgeleverde T‑connector ➌ voor de CCU aan de NMEA
2000-backbone door deze te verbinden met de zijde van de losgekoppelde
T‑connector of de backbone-verlengkabel.
5. Leid de bijgeleverde netwerkkabel ➍ naar de onderkant van de T-connector
die u hebt toegevoegd in stap 4 en verbind deze met de T-connector.
Als de bijgeleverde netwerkkabel niet lang genoeg is, kunt u een
netwerkkabel van maximaal 6 m (20 ft.) gebruiken (niet bijgeleverd).
6. Verbind de netwerkkabel met de CCU.
GHP 12 - Installatie-instructies
➑
➑
2. Verbind de bijgeleverde NMEA 2000-voedingskabel ➋ met een 12 VDC
voedingsbron ➌ via een schakelaar.
Maak indien mogelijk verbinding met de contactschakelaar ➍ van de boot,
of via een andere schakelaar in de hoofdkabel (niet bijgeleverd).
3. Verbind de NMEA 2000-voedingskabel met een van de T-connectors.
4. Verbind een van de bijgeleverde NMEA 2000-netwerkkabels ➎ met een van
de T-connectors en met de GHC 20 ➏.
5. Verbind de andere bijgeleverde NMEA 2000-netwerkkabel met de andere
T-connector en met de CCU ➐.
6. Verbind de mannelijke en vrouwelijke afsluitweerstanden ➑ met elk uiteinde
van de gecombineerde T-connectors.
OPMERKING: De GHC 20 moet worden verbonden met de CCU met de
gele CCU-signaaldraad in de GHC 20-gegevenskabel. De zwarte draad moet
worden verbonden met de CCU-aarding (pagina 12).
13
Optionele toestellen verbinden met de stuurautomaat
GHP 12
U kunt de geavanceerde functies van de GHP 12 gebruiken als u optionele NMEA
2000-compatibele of NMEA 0183-compatibele apparaten, zoals een windsensor,
watersnelheidsensor of GPS-toestel, aansluit op het NMEA 2000-netwerk of op
de GHC 20 via NMEA 0183.
Een optioneel NMEA 2000-compatibel toestel verbinden met de
GHP 12
1. Voeg een extra T-connector (niet meegeleverd) toe aan het NMEA
2000-netwerk.
2. Volg de instructies die bij het toestel zijn geleverd om het toestel aan te
sluiten op de T-connector.
Aandachtspunten bij het maken van NMEA 0183-verbindingen
• Raadpleeg de installatie-instructies voor uw toestel om de Transfer-draden
(Tx) A(+) en B(-) voor uw NMEA 0183-compatibele toestel te identificeren.
• Wanneer u een NMEA 0183-toestel met twee zend- en ontvangstlijnen
verbindt, is het niet nodig om de NMEA 2000-bus en het NMEA 0183-toestel
te verbinden met een gezamenlijke aardverbinding.
• Wanneer u een NMEA 0183-toestel met één zendlijn (Tx) of één
ontvangstlijn (Rx) verbindt, moeten de NMEA 2000-bus en het NMEA
0183-toestel wel worden verbonden met een gezamenlijke aardverbinding.
Een optioneel NMEA 0183-compatibel toestel verbinden met de
GHC 20
1. Bepaal de toewijzingen van NMEA 0183-verbindingen van uw NMEA
0183-compatibele toestel.
2. Raadpleeg de onderstaande tabel om uw NMEA 0183-compatibele toestel aan
te sluiten op de GHC 20.
Draadkleur van
GHC 20-gegevenskabel
Functie
Zwart
Aarding CCU-signaal
Geel
CCU-signaal
Blauw
Tx/A (+)
Wit
Tx/B (-)
Bruin
Rx/A (+)
Groen
Rx/B (-)
De Shadow Drive installeren
De Shadow Drive (optionele accessoire) is een sensor die u installeert in het
hydraulische stuursysteem van uw boot. De Shadow Drive kan alleen worden
gebruikt op boten met een hydraulische stuurinrichting.
U installeert de Shadow Drive door deze aan te sluiten op de hydraulische
stuurleiding va uw boot en op de CCU/ECU-verbindingskabel.
De Shadow Drive aansluiten op het hydraulische systeem
Voordat u de Shadow Drive kunt installeren, moet u een plaats kiezen waar u
deze wilt aansluiten op de hydraulische stuurinrichting van uw boot. Lees daartoe
eerst de aandachtspunten bij montage en aansluiting (pagina 6).
Gebuikt de bij de Shadow Drive geleverde connectors om de Shadow Drive
te installeren in de hydraulische leiding.
De Shadow Drive aansluiten
Volg voor het aansluiten van de Shadow Drive op het hydraulische systeem de
belangrijke aandachtspunten (pagina 6).
U sluit de Shadow Drive aan door deze te verbinden met de CCU/ECU-kabel.
1. Leid het blanke uiteinde van de CCU/ECU-kabel naar de Shadow Drive.
Als de kabel niet lang genoeg is, kunt u de betreffende draden verlengen door
middel van een draad met een dikte van 28 AWG.
2. Verbind de kabels op basis van de onderstaande tabel.
Draadkleur Shadow Drive
Draadkleur CCU/ECU-verbindingskabel
Rood (+)
Bruin (+)
Zwart (-)
Zwart (-)
3. Soldeer en bedek alle blanke draaduiteinden.
In de appendix treft u drie voorbeelden van verschillende verbindingssituaties
aan (pagina 21).
3. Gebruik indien nodig tweeaderige draad met een dikte van 0,33 mm2
(22 AWG) als u langere verbindingen moet maken.
4. Soldeer en bedek alle blanke draaduiteinden.
14
GHP 12 - Installatie-instructies
De GHP 12 configureren
De GHP 12 moet worden geconfigureerd en afgesteld op de dynamiek van uw
boot. Gebruik de Dockside Wizard en de Sea Trial Wizard op de GHC 20 om
de GHP 12 te configureren. Volg de instructies in deze wizards om de vereiste
configuratiestappen te voltooien.
De Dockside Wizard
Opmerking
Als u de Dockside Wizard uitvoert terwijl uw boot zich niet in het water bevindt,
zorg er dan voor dat het roer voldoende speling heeft om vrij te bewegen.
Zo voorkomt u schade aan het roer of andere voorwerpen.
Het voltage van de aandrijfeenheid selecteren
Opmerking
Als u een onjuist voltage invoert voor uw aandrijfeenheid van een andere
leverancier, kunt u de aandrijfeenheid beschadigen.
OPMERKING: Deze instelling is alleen van toepassing op (andere)
aandrijfeenheden van andere leveranciers.
1. Raadpleeg de fabrikant van uw andere aandrijfeenheid om het voltage te
bepalen.
2. Selecteer het voor de motor van uw aandrijfeenheid goedgekeurde voltage.
Het voltage van de koppeling selecteren
U kunt de Dockside Wizard doorlopen terwijl uw boot in of uit het water is.
Als uw boot in het water ligt, moet deze stil liggen tijdens het uitvoeren van de
wizard.
Opmerking
Als u een onjuist voltage invoert voor de koppeling van uw aandrijfeenheid van
een andere leverancier, kunt u de aandrijfeenheid beschadigen.
De Dockside Wizard uitvoeren
OPMERKING: Deze instelling is alleen van toepassing op (andere)
aandrijfeenheden van andere leveranciers.
Opmerking
Als uw boot stuurbekrachtiging heeft, schakel de stuurbekrachtiging dan
in voordat u de Dockside Wizard uitvoert. Dit om beschadiging van de
stuurinrichting te voorkomen.
1. Raadpleeg de fabrikant van uw andere aandrijfeenheid om het voltage van de
koppeling te bepalen.
2. Selecteer het voor de koppeling van uw aandrijfeenheid goedgekeurde
voltage.
1. Schakel de GHP 12 in.
Als u de GHP 12 voor het eerst inschakelt, wordt u gevraagd om een korte
configuratieprocedure uit te voeren op de GHC 20.
2. Voer indien nodig de configuratieprocedure uit.
3. Start de Dockside Wizard (pagina 15).
4. Selecteer het type vaartuig.
5. Selecteer het type aandrijfeenheid (pagina 15).
6. Als u een aandrijfeenheid van een andere leverancier hebt, selecteert u het
bijbehorende voltage (pagina 15).
7. Als u een aandrijfeenheid van een andere leverancier hebt, selecteert u het
voltage van de koppeling (pagina 15).
8. Als u een elektromagnetische aandrijfeenheid hebt, selecteert u het voltage
van de omloopklep (pagina 15).
9. Schakel zo nodig de Shadow Drive in (pagina 15).
10. Kalibreer het roer (pagina 15).
11. Als u een aandrijfeenheid van een andere leverancier hebt, stelt u de
aandrijfeenheid af (pagina 16).
12. Test de stuurrichting (pagina 16).
13. Selecteer de snelheidsbron en controleer de tachometer, als u een speedboot
hebt (pagina 16).
14. Bekijk de resultaten van de wizard (pagina 16).
Het voltage van een elektromagnetische aandrijfeenheid bepalen
De Dockside Wizard starten
1. Selecteer een optie nadat u de eerste configuratie hebt voltooid:
• Als de Dockside Wizard automatisch start, ga dan verder met stap 2.
• Als de Dockside Wizard niet automatisch start, selecteer dan
achtereenvolgens Menu > Setup > Dealer Autopilot Configuration >
Wizards > Dockside Wizard.
2. Selecteer Begin.
Het type aandrijfeenheid selecteren
• Als u een Garmin-aandrijfeenheid van klasse A hebt, selecteert u Class A.
• Als u een Garmin-aandrijfeenheid van klasse B hebt, selecteert u Class B.
• Als u een elektromagnetische aandrijfeenheid hebt, selecteert u Solenoid.
• Als u een andere aandrijfeenheid hebt, selecteert u Other.
GHP 12 - Installatie-instructies
Opmerking
Als u een onjuist voltage invoert voor uw aandrijfeenheid van een andere
leverancier, kunt u de aandrijfeenheid beschadigen.
OPMERKING: Deze instelling is alleen van toepassing op elektromagnetische
aandrijfeenheden.
1. Raadpleeg de fabrikant van de elektromagnetische aandrijfeenheid van een
andere leverancier om het voltage te bepalen.
2. Selecteer het voor uw elektromagnetische aandrijfeenheid goedgekeurde
voltage.
Het voltage van de omloopklep selecteren
OPMERKING: Deze instelling is alleen van toepassing op elektromagnetische
aandrijfeenheden.
1. Raadpleeg de fabrikant van de elektromagnetische aandrijfeenheid van een
andere leverancier om het voltage van de omloopklep te bepalen.
2. Selecteer het voor de omloopklep van uw elektromagnetische aandrijfeenheid
goedgekeurde voltage.
De Shadow Drive inschakelen
Als u de GHP 12 hebt geïnstalleerd op een boot met hydraulische stuurinrichting,
kunt u een Garmin Shadow Drive installeren (los verkrijgbaar - pagina 3).
•
•
Selecteer No als u geen Shadow Drive hebt geïnstalleerd.
Selecteer Yes als u wel een Shadow Drive hebt geïnstalleerd (pagina 6).
Het roer kalibreren
Opmerking: Als tijdens deze stappen een foutmelding wordt gegeven,
kan de roerpositiefeedbacksensor zijn limiet hebben bereikt. Controleer of de
feedbacksensor correct is geïnstalleerd. Indien het probleem zich blijft voordoen,
kunt u deze fout omzeilen door het roer in de uiterste stand te zetten waarbij er
geen fout wordt gemeld.
1. Plaats het roer zodanig dat de boot volledig naar stuurboord zou varen en
selecteer OK.
2. Nadat de stuurboordkalibratie is voltooid, plaatst u het roer zodanig dat de
boot volledig naar bakboord zou varen en selecteert u OK.
3. Nadat de bakboordkalibratie is voltooid, plaatst u het roer in de centrale
stand, laat u het roer los en selecteert u Begin.
De stuurautomaat neemt de besturing van het roer over.
4. Wacht totdat de stuurautomaat het roer heeft gekalibreerd.
5. Selecteer een optie:
• Indien het kalibratieproces met succes is voltooid, selecteert u OK.
• Indien het kalibratieproces niet met succes is voltooid, herhaalt u stap
1 t/m 4.
15
Een aandrijfeenheid van een andere leverancier afstellen
OPMERKING: Dit is niet van toepassing op een elektromagnetische
aandrijfeenheid.
Als u een aandrijfeenheid van een andere leverancier hebt geïnstalleerd, moet u
de aandrijfeenheid kalibreren voor gebruik met de GHP 12.
1. Zet het roer in de middelste stand, laat het los en selecteer Continue.
De stuurautomaat neemt de besturing van het roer over tijdens het afstellen
van de aandrijfeenheid.
2. Selecteer nadat het proces is voltooid OK.
Als zich tijdens het afstellingsproces een fout voordoet, herhaalt u de
afstemmingsprocedure.
Opmerking: U kunt, indien gewenst, de afstelling later verder verfijnen
(pagina 20).
De stuurrichting testen
1. Gebruik de pijlen op de GHC 20 om de stuurrichting te testen.
Wanneer u de pijl naar rechts selecteert, zou het roer zodanig moeten draaien
dat de boot naar rechts stuurt; wanneer u de pijl naar links selecteert, zou het
roer zodanig moeten draaien dat de boot naar links stuurt.
2. Selecteer Continue.
3. Selecteer een optie:
• Als de boot bij de test van de stuurrichting in de juiste richting vaart,
selecteer dan Yes.
• Selecteer No als de boot bij de test van de stuurrichting in de
tegenovergestelde richting vaart.
4. Als u in stap 3 No hebt geselecteerd, herhaal dan stap 1 en 2.
De tachometer controleren
OPMERKING: Deze procedure is alleen van toepassing op speedboten met
planeerromp en boten met een water verplaatsende romp. Bij het configureren
van de GHP 12 voor een zeilboot is deze optie niet beschikbaar.
Deze procedure wordt niet weergegeven als GPS of None is geselecteerd als de
snelheidsbron.
1. Vergelijk, terwijl de motor draait (of de motoren draaien), het toerental op de
GHC 20 met de tachometer(s) op het dashboard van de boot.
2. Als de waarden niet overeenkomen, gebruikt u de pijlen om het aantal pulsen
per omwenteling bij te stellen.
OPMERKING: Wanneer u Pulses Per Rev aanpast met de pijlen, is er
een vertraging voordat de nieuwe toerentalwaarden op de GHC 20 worden
weergegeven. Zorg ervoor dat u hebt gewacht totdat de nieuwe waarden op de
GHC 20 zijn doorgevoerd voordat u nieuwe aanpassingen doet.
De resultaten van de Dockside Wizard controleren
De GHC 20 toont de waarden die u hebt gekozen bij het uitvoeren van de
Dockside Wizard.
1.
2.
3.
4.
5.
Controleer de resultaten van de Dockside Wizard.
Selecteer een eventuele foutieve waarde en selecteer Select.
Corrigeer de waarde.
Herhaal stap 2 en 3 voor alle foutieve waarden.
Wanneer u klaar bent met het bekijken van de waarden, selecteer dan Done.
De bron van de snelheid selecteren
OPMERKING: Deze procedure is alleen van toepassing op speedboten met
planeerromp en boten met een water verplaatsende romp. Bij het configureren
van de GHP 12 voor een zeilboot is deze optie niet beschikbaar.
Selecteer een optie:
• Als u een of meer NMEA 2000-compatibele motoren hebt verbonden met
het NMEA 2000-netwerk, selecteert u NMEA 2000.
• Als u geen NMEA 2000-compatibele motor (of motoren) hebt
aangesloten, selecteert u de motor (of motoren) waarop u de
tachometersensor van de CCU hebt aangesloten.
◦◦ Selecteer voor een éénmotorige boot Tachometer - Analog Port of
Tachometer - Analog Starboard, al naargelang de manier waarop u
de tachometerbedrading hebt aangesloten.
• Als er geen tachometergegevens beschikbaar zijn of als deze onbruikbaar
zijn, selecteer dan GPS data als snelheidsbron.
◦◦ Wanneer GPS-gegevens als snelheidsbron worden gebruikt, moet de
maximumsnelheid voor alle typen vaartuigen worden geconfigureerd.
• Als u geen snelheidsbron hebt verbonden, selecteer dan None.
◦◦ Als de stuurautomaat niet goed functioneert wanneer u None hebt
opgegeven als snelheidsbron, raadt Garmin u aan een tachometer of
GPS als snelheidsbron te verbinden.
16
GHP 12 - Installatie-instructies
De Sea Trial Wizard
Het toerental bij planeren configureren
OPMERKING: Deze instelling is alleen van toepassing op speedboten en is
alleen beschikbaar als GPS is geselecteerd als snelheidsbron en Planing Hull
(planneerromp) als boottype.
U dient de Sea Trial Wizard uit te voeren terwijl u op de motor vaart, niet terwijl
u zeilt.
1. Noteer de snelheid over de grond die op de meter op het dashboard van de
boot wordt aangegeven op het moment dat uw boot van waterverplaatsing
overgaat op planeren.
2. Als de planeersnelheid op de meter niet overeenkomt met de waarde op de
GHC 20, gebruikt u de pijlen om de waarde bij te stellen.
3. Selecteer Done.
De Sea Trial Wizard configureert de basissensors op de stuurautomaat. Het is
daarom van groot belang dat u de wizard voltooit in geschikte omstandigheden
voor uw boot.
Belangrijke aandachtspunten bij de Sea Trial Wizard
Voer de Sea Trial Wizard uit in kalm water. Wat kalm water is, hangt af van de
grootte en vorm van uw boot. Voordat u begint met de Sea Trial Wizard, moet de
boot zich dan ook op een geschikte locatie bevinden:
• De boot mag niet schommelen terwijl deze stil ligt of zeer langzaam vaart.
• De boot mag niet merkbaar worden beïnvloed door de wind.
Tijdens het uitvoeren van de Sea Trial Wizard in kalm water dient u op het
volgende te letten:
•
•
•
Zorg ervoor dat het gewicht op de boot in balans is. Loop NIET over de
boot terwijl u de stappen van de Sea Trial Wizard uitvoert.
Houd de zeilen gestreken.
Houd de motor in de stand waarin de boot in een rechte lijn vaart.
De Sea Trial Wizard uitvoeren
1. Vaar met uw boot naar een open stuk kalm water.
2. Start de Sea Trial Wizard.
3. Configureer indien nodig de RPM bij planeren (pagina 17).
4. Configureer indien nodig de planeersnelheid (pagina 17).
5. Configureer indien nodig de hoge RPM-limiet (pagina 17).
6. Configureer indien nodig de maximumsnelheid (pagina 17).
7. Kalibreer het kompas.
8. Voer de automatische afstemmingsprocedure uit.
9. Stel het noorden in.
10. Stel indien nodig de instelling voor de voorliggende koers bij.
De Sea Trial Wizard starten
Voordat u de Sea Trial Wizard start, moet u naar een open stuk kalm water varen.
1. Selecteer Menu > Setup > Dealer Autopilot Configuration > Wizards >
Sea Trial Wizard.
2. Selecteer Begin.
Het toerental bij planeren configureren
OPMERKING: Deze instelling is alleen van toepassing op speedboten en is niet
beschikbaar als u als boottype een water verplaatsende romp kiest of als u None
kiest als snelheidsbron.
1. Noteer de toerentalwaarde van de tachometer op het dashboard van de boot
op het moment van de overgang van verplaatsing naar planeersnelheid.
2. Als de tachometerwaarde niet overeenkomt met de waarde op de GHC 20,
gebruikt u de pijlen om de waarde bij te stellen op de GHC 20.
3. Selecteer Done.
GHP 12 - Installatie-instructies
De hoog toerental limiet instellen
OPMERKING: Deze instelling is alleen van toepassing op speedboten en is
alleen beschikbaar als GPS is geselecteerd als snelheidsbron.
1. Noteer de toerentalwaarde op de tachometer op het dashboard van de boot op
het moment dat uw motoren op vol gas draaien.
2. Als de tachometerwaarde niet overeenkomt met de waarde op de GHC 20,
gebruikt u de pijlen om de waarde bij te stellen.
3. Selecteer Done.
De maximumsnelheid instellen
OPMERKING: Deze instelling is alleen van toepassing op speedboten en is
alleen beschikbaar als GPS is geselecteerd als snelheidsbron.
1. Noteer de snelheid over de grond die de meter op het dashboard van de boot
aangeeft op het moment dat uw motoren op vol gas draaien.
2. Als de snelheid op de meter niet overeenkomt met de waarde op de GHC 20,
gebruikt u de pijlen om de waarde bij te stellen op de GHC 20.
3. Selecteer Done.
Het kompas kalibreren
1. Breng uw boot op kruissnelheid en vaar in een rechte lijn.
2. Selecteer Begin en blijf in een rechte lijn varen.
3. Draai, wanneer u daartoe wordt geïnstrueerd, de boot langzaam rechtsom.
Probeer de draai zo gelijkmatig en vlak mogelijk te maken.
Draai langzaam, zodat de boot GEEN slagzij maakt.
Als de kalibratie is voltooid, wordt dit op de GHC 20 aangegeven met een
bericht.
4. Selecteer een optie:
• Als de kalibratie met succes is voltooid, selecteert u Done.
• Als de kalibratie niet met succes is voltooid, selecteer dan Retry en
herhaal stap 1 t/m 4.
De procedure voor automatisch afstemmen uitvoeren
Voer deze procedure uit op open water.
1. Pas uw snelheid aan zodat de boot op normale kruissnelheid vaart en u goed
kunt bijsturen.
2. Selecteer Begin.
De boot voert een aantal zigzagbewegingen uit terwijl de automatische
afstemmingsprocedure wordt uitgevoerd.
De GHC 20 geeft een bericht weer dat de procedure is voltooid.
3. Selecteer een optie:
• Als de automatische afstemmingsprocedure succesvol is voltooid,
selecteer dan Done en neem de handmatige besturing van de boot over.
• Als de automatische afstemmingsprocedure zonder succes is voltooid,
geeft u meer gas en selecteert u Retry Autotune.
17
4. Als de automatische afstemmingsprocedure weer mislukt, herhaal dan stap
1 t/m 3 tot de automatische afstemmingsprocedure succesvol wordt voltooid.
5. Als u ook na het bereiken van de maximale kruissnelheid de automatische
afstemmingsprocedure niet succesvol kunt voltooien, minder dan vaart
en selecteer Alternate Autotune om een alternatieve automatische
afstemmingsprocedure te starten.
Het noorden instellen
Voordat u het noorden kunt instellen, moet u minstens 45 seconden risicoloos
open water ter beschikking hebben.
Deze procedure is alleen beschikbaar als u een optioneel GPS-toestel verbindt
met de GHP 12 (pagina 14) en het toestel een GPS-positie heeft verkregen. Als u
geen GPS-toestel hebt aangesloten, wordt u gevraagd om de instelling voor de
voorliggende koers bij te stellen (pagina 18).
1. Vaar met de boot op kruissnelheid in een rechte lijn en selecteer Begin.
Op de GHC 20 wordt een bericht weergegeven, als de kalibratie is voltooid.
2. Selecteer een optie:
• Als het kalibratieproces met succes is voltooid, selecteer dan Done.
• Herhaal stap 1 en 2 als de kalibratie niet met succes is voltooid.
De koersinstelling aanpassen
Deze procedure is alleen beschikbaar als u geen optioneel GPS-toestel hebt
verbonden met de GHP 12 (pagina 14). Als u wel een GPS-toestel hebt
geïnstalleerd dat een GPS-positie heeft verkregen, wordt u in plaats daarvan
gevraagd om het noorden in te stellen (pagina 18).
1. Stel met behulp van een handkompas vast waar zich het noorden bevindt.
2. Stel de instelling voor de voorliggende koers bij tot deze overeenkomt met
het noorden op het magnetische kompas.
3. Selecteer Done.
De resultaten van de configuratie van de
stuurautomaat controleren
1. Test de stuurautomaat op lage snelheid.
2. Stel indien nodig de instelling van de versterking (Gain) bij.
3. Als u de foutmelding “Error: ECU Drive Circuit Overload. See manual for
tips on reducing load error” krijgt, raadpleegt u de tips op pagina 19.
4. Pas indien nodig de instelling van de acceleratiebegrenzer aan.
5. Test de stuurautomaat op een hogere snelheid (normale
gebruiksomstandigheden).
6. Pas indien nodig de instelling van de versterking (Gain) en van de
acceleratiebegrenzer aan.
De configuratie van de stuurautomaat testen en aanpassen
1. Vaar de boot in één richting met de stuurautomaat geactiveerd (voorliggende
koers vasthouden).
De boot mag niet erg schommelen; een lichte schommeling is echter normaal.
2. Draai de boot met behulp van de stuurautomaat in één richting en kijk hoe de
boot reageert.
• Als het goed is, draait de boot vloeiend; niet te snel of te langzaam.
• Als u de boot met behulp van de stuurautomaat draait, moet de boot met
minimaal doorschieten en schommelen de gewenste voorliggende koers
gaan varen.
18
3. Selecteer een optie:
• Als de boot te snel of te langzaam draait, stel de acceleratiebegrenzer van
de stuurautomaat dan bij (pagina 18).
• Als de boot bij een vaste voorliggende koers behoorlijk schommelt of de
koers niet corrigeert na het draaien, pas de instelling voor de versterking
(Gain) dan aan voor de stuurautomaat (pagina 18).
• Als u de foutmelding “Error: ECU Drive Circuit Overload. See manual
for tips on reducing load error” krijgt, raadpleegt u de tips op pagina 19.
• Als de boot vloeiend draait, bij een vaste voorliggende koers niet
of nauwelijks schommelt en de koers na het draaien goed wordt
gecorrigeerd, ga dan door naar stap 5.
4. Herhaal stap 2 en 3 tot de boot vloeiend draait, bij een vaste voorliggende
koers niet of nauwelijks schommelt en de koers na het draaien goed
corrigeert.
5. Voor planerende speedboten herhaalt u stap 1 t/m 4 op hogere snelheden.
Instellingen voor acceleratiebeperking aanpassen
OPMERKING: Als u de acceleratiebegrenzer handmatig bijstelt, moet u relatief
kleine aanpassingen doorvoeren. Test de wijziging voordat u meer aanpassingen
doet.
1. Schakel Dealer Mode in (pagina 19).
2. Selecteer op de GHC 20 achtereenvolgens Menu > Setup > Dealer
Autopilot Configuration > Autopilot Tuning > Acceleration Limiter.
3. Selecteer een optie:
• Verhoog de waarde als de stuurautomaat te snel draait.
• Verlaag de instelling als de stuurautomaat te langzaam draait.
4. Test de configuratie van de stuurautomaat.
5. Herhaal stap 2 en 3 tot de GHP 12 naar behoren functioneert.
Instellingen stuurautomaatversterking aanpassen
OPMERKING: Als u de roerversterking (Rudder Gain) of tegencorrectie
(Counter Gain) handmatig bijstelt, moet u relatief kleine aanpassingen
doorvoeren, en slechts één waarde per keer aanpassen. Test de wijziging voordat
u meer aanpassingen doet.
1. Schakel Dealer Mode in (pagina 19).
2. Selecteer op de GHC 20 achtereenvolgens Menu > Setup > Dealer
Autopilot Configuration > Autopilot Tuning > Rudder Gains.
3. Selecteer een optie:
• Als u een zeilboot hebt, selecteert u een optie:
◦◦ Selecteer Rudder Gain (roerversterking) om in te stellen hoe strak
het roer koers houdt en koerswijzigingen maakt. Als u een te hoge
waarde instelt, kan de stuurautomaat overactief worden en bij de
geringste afwijking de koers gaan corrigeren. Een overactieve
stuurautomaat kan overmatige slijtage aan de aandrijving veroorzaken
en kan ertoe leiden dat de accu sneller leeg is dan normaal.
◦◦ Selecteer Counter Gain (tegencorrectie) om in te stellen hoe
nauwkeurig het roer het doorschieten bij het draaien corrigeert. Als u
deze waarde te hoog instelt, kan de stuurautomaat bij het corrigeren
van oorspronkelijke draai de boot opnieuw laten doorschieten bij het
draaien.
GHP 12 - Installatie-instructies
•
Als u een speedboot hebt, selecteert u een optie:
◦◦ Selecteer Low Speed of High Speed en gebruik de pijlen op de
GHC 20 om bij te stellen hoe nauwkeurig het roer de voorliggende
koers vasthoudt en bij een lage of hoge snelheid draait.
Als u een te hoge waarde instelt, kan de stuurautomaat overactief
worden en bij de geringste afwijking de koers gaan corrigeren.
Een overactieve stuurautomaat kan overmatige slijtage aan de
aandrijving veroorzaken en kan ertoe leiden dat de accu sneller leeg
is dan normaal.
◦◦ Selecteer Low Speed Counter of High Speed Counter om in te
stellen hoe nauwkeurig het roer het doorschieten bij het draaien
corrigeert. Als u deze waarde te hoog instelt, kan de stuurautomaat
bij het corrigeren van oorspronkelijke draai de boot opnieuw laten
doorschieten bij het draaien.
4. Test de configuratie van de stuurautomaat en herhaal de stappen 2 en 3 totdat
de GHP 12 naar wens werkt.
Overbelasting van het ECU-aandrijvingscircuit voorkomen
Dit is alleen van toepassing als de GHP 12 op een speedboot is geïnstalleerd.
Als u de foutmelding “Error: ECU Drive Circuit Overload. See manual for tips
on reducing load error” krijgt, kunt u de belasting verlaging aan de hand van de
volgende tips:
•
•
•
•
•
•
•
Zorg dat in uw boot de juiste pomp op de juiste wijze is geïnstalleerd.
Gebruik, zo mogelijk, hydraulische slangen met een grotere diameter in uw
stuurinrichting.
Plaats de pomp dichter bij de cilinder om de lengte van de slangen te
beperken.
Verwijder onnodige hydraulische aansluitingen uit het hydraulische systeem.
Als overbelasting optreedt tijdens de automatische afstemmingsprocedure,
sla de procedure dan over en stel de stuurautomaat handmatig af.
Verhoog de instelling van de roersnelheidsbegrenzer om de stroomsnelheid
van de vloeistof te vertragen.
Verlaag de roerversterking om de pompactiviteit te beperken.
De roersnelheidsbegrenzer bijstellen
Dit is alleen van toepassing als de GHP 12 op een speedboot is geïnstalleerd.
Als de foutmelding “ECU Drive Circuit Overload. See manual for tips on
reducing load error” zich blijft voordoen, moet u de roersnelheidsbegrenzer
wellicht bijstellen.
OPMERKING: Voer aanpassingen van de roersnelheid alleen uit als de boot is
aangemeerd of stilligt.
OPMERKING: Als u de roersnelheidsbegrenzer bijstelt, dient u de
afstemmingsprocedure uit te voeren.
1. Schakel de geavanceerde configuratieprocedure in (pagina 19).
2. Selecteer op de GHC 20 achtereenvolgens Menu > Setup > Dealer
Autopilot Configuration > Autopilot Tuning > Rudder Rate Limiter.
3. Selecteer Continue.
De stuurautomaat neemt de besturing van het roer over.
4. Gebruik de pijlen op de GHC 20 om de snelheid van de begrenzer bij te
stellen.
• 0% is de standaardsnelheid voor de roersnelheidsbegrenzer.
• Hoe lager de stand van de roersnelheidsbegrenzer hoe sneller het roer
tussen de rechter- en linkerrail kan bewegen.
• Hoe lager de stand van de roersnelheidsbegrenzer hoe hoger het
stroomverbruik.
• Hoe hoger de stand van de roersnelheidsbegrenzer hoe lager het
stroomverbruik.
GHP 12 - Installatie-instructies
5. Selecteer Done.
6. Test de instellingen van de roersnelheidsbegrenzer.
7. Herhaal stap 2 t/m 6 tot de roersnelheidsbegrenzer de gewenste werking
geeft.
8. Voer de automatische afstemmingsprocedure uit.
Geavanceerde configuratie
Onder normale omstandigheden zijn geavanceerde configuratieopties niet
beschikbaar op de GHC 20. Om toegang te krijgen tot de geavanceerde
configuratie-instellingen van de GHP 12, moet u de Dealer Mode inschakelen.
De Dealer Autopilot Configuration inschakelen
1. Selecteer in het scherm Heading achtereenvolgens Menu > Setup > System
> System Information.
2. Houd de middelste schermtoets ➊ gedurende 5 seconden ingedrukt.
Dealer Mode wordt weergegeven.
➊
3. Druk op Back > Back.
De procedure is voltooid als de optie Dealer Autopilot Configuration
beschikbaar is in het instelscherm.
Geavanceerde configuratie-instellingen
Via de GHC 20 kunt u de automatische configuratieprocedure (Autotune)
uitvoeren, het kompas kalibreren en het noorden instellen op de GHP 12 zonder
de wizards uit te voeren. U kunt ook elke instelling afzonderlijk maken, zonder de
configuratieprocedures te doorlopen.
De geautomatiseerde configuratieprocedures handmatig
uitvoeren
1. Schakel Dealer Mode in (pagina 19).
2. Selecteer in het scherm Heading achtereenvolgens Menu > Setup > Dealer
Autopilot Configuration > Automated Setup.
3. Selecteer Autotune, Calibrate Compass of Set North.
4. Volg de instructies op het scherm (pagina 15).
Individuele configuratie-instellingen handmatig definiëren
1. Schakel Dealer Mode in (pagina 19).
2. Selecteer in het scherm Heading achtereenvolgens Menu > Setup > Dealer
Autopilot Configuration.
3. Selecteer de instellingscategorie.
4. Selecteer een instelling die u wilt configureren.
Een beschrijving van elke mogelijke instelling treft u aan in de appendix
(pagina 25).
5. Configureer de waarde van de instelling.
OPMERKING: Bij het configureren van bepaalde instellingen als onderdeel van
de geavanceerde configuratieprocedure moet u wellicht ook andere instellingen
aanpassen. Lees het onderdeel met de configuratie-instellingen voor de GHP 12
(pagina 25) door voordat u instellingen gaat wijzigen.
19
De instellingen voor een aandrijfeenheid van een andere
leverancier handmatig aanpassen
Opmerking
Als u een onjuist voltage invoert voor uw aandrijfeenheid van een andere
leverancier, kunt u de aandrijfeenheid beschadigen.
2. Plaats het roer in centrale stand, laat de roerbesturing los en selecteer Begin.
Een grafiek wordt weergegeven. De rode lijn ➊ geeft de gewenste positie van
het roer aan. De blauwe lijn ➋ geeft de werkelijke positie van het roer aan.
➊
OPMERKING: Als u een van deze waarden aanpast of een van deze
afstemmingsprocedures uitvoert, moet u de automatische afstemmingsprocedure
opnieuw uitvoeren (pagina 19).
1. Schakel Dealer Mode in (pagina 19).
2. Selecteer in het scherm Heading achtereenvolgens Menu > Setup > Dealer
Autopilot Configuration > Steering System Setup > Drive Unit Class.
3. Selecteer Other of Solenoid, afhankelijk van wat u in de Dockside Wizard
hebt ingesteld.
4. Selecteer een optie:
• Selecteer Generic Tune om de afstemmingsprocedure die u tijdens de
Dockside Wizard hebt uitgevoerd, opnieuw uit te voeren (pagina 16).
• Selecteer Drive Unit Voltage om het voltage voor de aandrijfeenheid in
te stellen volgens de door de fabrikant van de aandrijfeenheid geleverde
specificaties.
• Selecteer Clutch Voltage om het voltage van de koppeling in te
stellen volgens de door de fabrikant van de aandrijfeenheid geleverde
specificaties.
• Selecteer Drive Unit Max Current om het juiste amperage voor
de aandrijfeenheid in te stellen volgens de door de fabrikant van de
aandrijfeenheid geleverde specificaties.
• Selecteer Advanced Tuning om geavanceerde instellingen voor de
aandrijfeenheid in te stellen (pagina 20).
• Selecteer Restore Defaults om de standaardwaarden van de
aandrijfeenheid van een andere leverancier te herstellen.
U dient de algemene afstemmingsprocedure uit te voeren, wanneer u de
standaardwaarden van de aandrijfeenheid herstelt.
➋
3. Selecteer Tune en let op de grafiek.
• Elke keer dat u Tune selecteert beweegt de roerpositie (aangegeven door
de rode lijn) van +5° naar -5° en stuurt de aandrijfeenheid het roer in de
bijbehorende richting (aangegeven door de blauwe lijn).
• Als de snelheid van de aandrijfeenheid te laag is ingesteld, reageert deze
traag. De blauwe lijn loopt schuin ➊ naar de rode lijn als u Tune hebt
geselecteerd.
➊
•
Als de snelheid van de aandrijfeenheid te hoog is ingesteld, reageert deze
direct en wordt het roer snel naar de eindstop gedreven. De blauwe lijn
loopt niet schuin, maar recht omhoog naar de rode lijn ➋ nadat u Tune
hebt geselecteerd.
Geavanceerde afstemmingsprocedures uitvoeren voor
aandrijfeenheden van andere leveranciers
Opmerking
Voer deze procedures alleen uit als u de concepten van aandrijfeenheidsnelheid en
fouttolerantie, zoals hieronder beschreven, volledig begrijpt. Onjuiste instelling
van deze waarden kan uw aandrijfeenheid beschadigen, de accu sneller dan
normaal leegtrekken of de werking van de stuurautomaat aantasten.
Voor vrijwel elke installatie van een aandrijfeenheid van een andere leverancier
is de algemene afstemmingsprocedure die tijdens de Dockside Wizard wordt
uitgevoerd voldoende om de aandrijfeenheid te kalibreren voor gebruik met de
GHP 12. Gebruik de geavanceerde afstemmingsprocedures alleen als u kleine
aanpassingen wilt uitvoeren in de werking van de aandrijfeenheid.
➋
•
Als de snelheid van de aandrijfeenheid correct is ingesteld, reageert deze
snel en beweegt het roer geleidelijk naar de eindstop. De blauwe lijn
loopt iets schuin recht omhoog ➌ naar de rode lijn, nadat u Tune hebt
geselecteerd.
De snelheid instellen op een aandrijfeenheid van een andere leverancier
Deze instelling is niet van toepassing op elektromagnetische aandrijfeenheden.
De snelheid van de aandrijfeenheid bepaalt hoe snel deze reageert op opdrachten
van de stuurautomaat.
➌
Als u de snelheid te laag instelt, lijkt de aandrijfeenheid traag te werken en
langzaam te reageren op opdrachten van de stuurautomaat.
Als u de snelheid te hoog instelt, reageert de aandrijfeenheid te snel en kan het
roer te snel naar de eindstops worden gedwongen, wat de aandrijfeenheid of de
eindstops kan beschadigen en de accu sneller dan normaal kan leegtrekken.
1. Selecteer in het scherm Heading achtereenvolgens Menu > Setup > Dealer
Autopilot Configuration > Steering System Setup > Drive Unit Type >
Other > Advanced Tuning > Tune Speed.
20
4. Selecteer zo nodig Adjust.
5. Selecteer een optie:
• Verhoog de waarde as de snelheid van de aandrijfeenheid te traag is
ingesteld en herhaal stap 3.
• Verlaag de waarde as de snelheid van de aandrijfeenheid te hoog is
ingesteld en herhaal stap 3.
GHP 12 - Installatie-instructies
Appendix
6. Als de snelheid van de aandrijfeenheid correct is ingesteld, selecteert u Done.
De fouttolerantie instellen op een aandrijfeenheid van een andere
leverancier
De fouttolerantie van de aandrijfeenheid bepaalt het foutpercentage dat de
stuurautomaat accepteert alvorens de aandrijfeenheid bij te stellen.
Als u de fouttolerantie te laag instelt, reageert de aandrijfeenheid op de geringste
koerswijziging. De aandrijfeenheid werkt dan intensiever en kan de accu sneller
dan normaal leegtrekken.
NMEA 0183-bedradingsschema's
De volgende drie bedradingsschema's zijn voorbeelden van verschillende situaties
die u tegen kunt komen bij het verbinden van uw NMEA 0183-toestel met de
GHC 20.
Voorbeeld 1 van 3: NMEA 0183-tweewegscommunicatie
Als u de fouttolerantie te hoog instelt, reageert de aandrijfeenheid pas wanneer al
sterk van de koers is afgeweken. De Heading Hold, het aanhouden van een vaste
voorliggende koers, werkt minder betrouwbaar, wat kan resulteren in onnodig
grote koerscorrecties.
1. Selecteer in het scherm Heading achtereenvolgens Menu > Setup > Dealer
Autopilot Configuration > Steering System Setup > Drive Unit Type.
2. Selecteer Other of Solenoid, afhankelijk van wat u in de Dockside Wizard
hebt ingesteld.
3. Selecteer Advanced Tuning > Tune Error Tolerance.
4. Plaats het roer in centrale stand, laat de roerbesturing los en selecteer Begin.
5. Selecteer Tune.
Elke keer dat u Tune selecteert beweegt de roerpositie van +5° naar -5°,
stuurt de aandrijfeenheid het roer in de bijbehorende richting en houdt die
koers aan.
6. Als de aandrijfeenheid is gestopt, let u 30 seconden op de roerfout- en
stroomverbruikvelden.
• Als het stroomverbruikveld fluctueert, is uw fouttolerantie te laag
ingesteld.
• Als het stroomverbruikveld constant 0% aangeeft, maar het roerfoutveld
een onaanvaardbare foutmarge aangeeft (1% of meer), is uw
fouttolerantie te hoog ingesteld.
TIP: als de fouttolerantie goed is ingesteld, geeft het roerfoutveld een
aanvaardbare foutmarge (ongeveer 0,5%) weer, is het niet nodig om de
aandrijfeenheid bij te stellen en wordt niet onnodig stroom verbruikt
(het stroomverbruik staat 30 seconden of langer op 0%).
7. Selecteer zo nodig Adjust.
8. Selecteer een optie:
• Verlaag de waarde als de fouttolerantie te hoog is ingesteld en herhaal
stap 3 t/m 5.
• Verhoog de waarde als de fouttolerantie te laag is ingesteld en herhaal
stap 3 t/m 5.
9. Als de fouttolerantie van de aandrijfeenheid goed is ingesteld, selecteert u
Back.
GHP 12 - Installatie-instructies
➋
+
➊
>
>
>
>
➊
➋
➌
➍
Draad
➌
➌
➍
➎
➏
-
➊
➋
>
>
➍
>
>
GHC 20
NMEA 2000-netwerk (levert stroom aan de GHC 20)
12 VDC voedingsbron
NMEA 0183-compatibel toestel
Draad van GHC10
Kleur - Functie
Draad NMEA 0183-compatibel toestel
Functie
➊
n.v.t.
Voeding
➋
n.v.t.
NMEA 0183-aardverbinding
➌
Blauw - Tx/A (+)
Rx/A (+)
➍
Wit - Tx/B (-)
Rx/B (-)
➎
Bruin - Rx/A (+)
Tx/A (+)
➏
Groen - Rx/B (-)
Tx/B (-)
OPMERKING: Als u NMEA 0183-toestellen met twee zend- en ontvangstlijnen
verbindt, is het niet nodig om de NMEA 2000-bus en het NMEA 0183-toestel te
verbinden met een gezamenlijke aardverbinding.
21
Voorbeeld 2 van 3: slechts één ontvangende draad
Als uw NMEA 0183-compatibele toestel slechts één ontvangende draad (Rx)
heeft, sluit deze dan aan op de blauwe draad (Tx/A) van de GHC 20 en laat de
witte draad (Tx/B) van de GHC 20 onaangesloten.
Voorbeeld 3 van 3: slechts één verzendende draad
Als uw NMEA 0183-compatibele toestel slechts één verzendende draad (Tx)
heeft, sluit deze dan aan op de bruine draad (Rx/A) van de GHC10 en verbind de
groene draad (Rx/B) van de GHC 20 met de NMEA-aardverbinding.
➋
➋
+
➊
>
➍
>
>
➊
➋
➌
➍
Draad
➌
-
➌
➎
➏
+
➊
➋
>
➍
>
>
>
>
>
GHC 20
NMEA 2000-netwerk (levert stroom aan de GHC 20)
12 VDC voedingsbron
NMEA 0183-compatibel toestel
Draad van GHC10
Kleur - Functie
Draad NMEA 0183-compatibel toestel
Functie
➊
n.v.t.
Voeding
➋
n.v.t.
NMEA 0183-aardverbinding
➌
Blauw - Tx/A (+)
Rx
➍
Wit - onaangesloten
n.v.t.
➎
Bruin - Rx/A (+)
➏
Groen - Rx/B (-)
➊
➋
➌
➍
Draad
-
➋
➌
➍
➎
➊
>
>
➍
>
GHC 20
NMEA 2000-netwerk (levert stroom aan de GHC 20)
12 VDC voedingsbron
NMEA 0183-compatibel toestel
Draad van GHC10
Kleur - Functie
Draad NMEA 0183-compatibel toestel
Functie
➊
n.v.t.
Voeding
➋
Groen - Rx/B verbinden met NMEA
0183-aardverbinding
NMEA 0183-aardverbinding
Tx/A (+)
➌
Blauw - Tx/A (+)
Rx/A (+)
Tx/B (-)
➍
Wit - Tx/B (-)
Rx/B (-)
➎
Bruin - Rx/A (+)
Tx/A (+)
OPMERKING: Als u een NMEA 0183-toestel met één ontvangstlijn (Rx)
verbindt, moeten de NMEA 2000 bus en het NMEA 0183-toestel worden
verbonden met een gezamenlijke aardverbinding.
22
➊
➌
OPMERKING: Als u een NMEA 0183-toestel met één zendlijn (Tx) verbindt,
moeten de NMEA 2000 bus en het NMEA 0183-toestel worden verbonden met
een gezamenlijke aardverbinding.
GHP 12 - Installatie-instructies
Specificaties
NMEA 2000 PGN-informatie
Toestel
Specificatie
Afmetingen
CCU
ECU
Afmetingen
(B×H×D) 167,6 × 116,8 × 50,8 mm
(6 19/32 × 4 19/32 × 2 inch)
Type
CCU
Alarm
GHC 20
Gewicht
0,68 kg (1,5 lb.)
Temperatuurbereik
Van -15 tot 60 °C (5 tot 140 °F)
Materiaal van de
behuizing
Volledig afgedicht, schokbestendig
aluminiumlegering, waterbestendig conform IEC
529-IPX7
Lengte
voedingskabel
2,7 m (9 ft.)
Ingangsspanning
PGN
Ontvangen 059392
059904
Beschrijving
ISO Bevestiging
ISO Aanvraag
060928
ISO Adresreservering
126208
NMEA - Opdracht/Aanvraag/Bevestiging (groepfunctie)
126464
PGN List Group-functie verzenden/ontvangen
126996
Productinformatie
127258
Magnetische variatie
11,5–30 VDC
127488
Motorparameters - Snelle update
Zekering
40 A, plat
128259
Watersnelheid
Stroomverbruik
1 A (zonder aandrijfeenheid)
129025
Positie - Snelle update
Afmetingen
Diameter van 91,4 mm (3 19/32 inch)
129026
COG & SOG - Snelle update
Gewicht
159 g (5,6 oz.)
129283
Koersfout
Temperatuurbereik
Van -15 tot 60 °C (5 tot 140 °F)
129284
Navigatiegegevens
Materiaal van de
behuizing
Volledig afgedicht, schokbestendig
aluminiumlegering, waterbestendig conform IEC
529-IPX7
130306
Windgegevens
059392
ISO Bevestiging
059904
ISO Aanvraag
060928
ISO Adresreservering
126208
NMEA - Opdracht/Aanvraag/Bevestiging (groepfunctie)
126464
PGN List Group-functie verzenden/ontvangen
126996
Productinformatie
127245
Roergegevens
127250
Voorliggende koers van vaartuig
PGN
Beschrijving
Lengte CCU/ECUverbindingskabel
5 m (16 ft.)
NMEA 2000 LEN
2 (100 mA)
Afmetingen
(L×Diameter) 23 x 25 mm (29/32 × 1 inch)
Gewicht
68 g (2,4 oz.)
Temperatuurbereik
Van -15 tot 60 °C (5 tot 140 °F)
Kabellengte
3,0 m (10 ft.)
Afmetingen
110 × 115 × 30 mm (4 21/64 × 4 17/32 × 1 3/16 inch)
Gewicht
247 g (8,71 oz.)
Kabels
NMEA 0183-gegevenskabel – 1,8 m (6 ft.)
NMEA 2000-netwerkkabel en -voedingskabel –
2 m (6 1/2 ft.)
Temperatuurbereik
Van -15 °C tot 70 °C (5 °F tot 158 °F).
Kompasveilige
afstand
209 mm (8 1/4 inch)
Materiaal
Behuizing: volledig afgedicht polycarbonaat,
waterbestendig conform IEC-standaard 60529
IPX7
Lens: glas met antireflecterende behandeling
Stroomverbruik
GHC 20
2.5 W max
Ingangsspanning
van de NMEA 2000
9 - 16 VDC
NMEA 2000 LEN
6 (300 mA)
GHP 12 - Installatie-instructies
Zenden
GHC 20
Type
Ontvangen 059392
059904
ISO Bevestiging
ISO Aanvraag
060928
ISO Adresreservering
126208
NMEA - Opdracht/Aanvraag/Bevestiging (groepfunctie)
126464
PGN List Group-functie verzenden/ontvangen
126996
Productinformatie
127245
Roergegevens
127250
Voorliggende koers van vaartuig
127488
Motorparameters - Snelle update
128259
Watersnelheid
129025
Positie - Snelle update
129029
GNSS-positiegegevens
129283
Koersfout
129284
Navigatiegegevens
129285
Navigatie - Route/WP-informatie
130306
Windgegevens
130576
Status van kleine vaartuigen
23
Type
PGN
Beschrijving
Zenden
059392
ISO Bevestiging
059904
ISO Aanvraag
060928
ISO Adresreservering
126208
NMEA - Opdracht/Aanvraag/Bevestiging (groepfunctie)
126464
PGN List Group-functie verzenden/ontvangen
126996
Productinformatie
128259
Watersnelheid
129025
Positie - Snelle update
129026
COG & SOG - Snelle update
129283
Koersfout
129284
Navigatiegegevens
129540
GNSS-satellieten in beeld
130306
Windgegevens
De GHP 12 en de GHC 20 zijn NMEA 2000-gecertificeerd.
NMEA 0183-informatie
Als de GHC 20 wordt verbonden met optionele NMEA 0183-compatibele
toestellen, worden de volgende NMEA 0183-telegrammen gebruikt.
Type
Uitvoertelegram
Ontvangen
wpl
gga
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
Zenden
24
hdg
GHP 12 - Installatie-instructies
Configuratie-instellingen voor de GHP 12
Hoewel alle instellingen meestal automatisch via de wizard worden geconfigureerd, kunt u elke willekeurige instelling echter ook handmatig aanpassen (pagina 19).
OPMERKING: Afhankelijk van de configuratie van de stuurautomaat, worden bepaalde instellingen mogelijk niet weergeven.
OPMERKING: Telkens wanneer u op een speedboot de instelling Speed Source wijzigt, moet u, waar van toepassing, de instellingen voor Verify Tachometer,
Low RPM Limit, High RPM Limit, Planing RPM, Planing Speed of Max Speed controleren, voordat u de automatische afstemmingsprocedure uitvoert (pagina 17).
Categorie
Instelling
Beschrijving
Dealer Autopilot Configuration
Vessel Type
Hiermee kunt u het type boot selecteren waarop de stuurautomaat is geïnstalleerd.
Speed Source Setup
(alleen bij speedboot)
Speed Source
Hiermee kunt u de NMEA 2000 tachometer, GPS-snelheid en de motor (of motoren) selecteren waarmee u
de tachometersensor vanuit de CCU hebt verbonden.
Speed Source Setup
(alleen bij speedboot)
Verify Tachometer
Met deze instelling kunt u het toerental op de GHC 20 vergelijken met de tachometers op het dashboard
van de boot.
Speed Source Setup
(alleen bij speedboot)
Planing RPM
Met deze instelling kunt u de toerentalwaarde op de GHC 20 aanpassen op het moment van de overgang
van verplaatsing naar planeersnelheid. Als de waarde niet overeenkomt met de waarde op de GHC 20,
gebruikt u de pijlen om de waarde bij te stellen.
Speed Source Setup
(alleen bij speedboot)
Planing Speed
Hiermee past u de planeersnelheid van uw boot aan. Als de waarde niet overeenkomt met de waarde op de
GHC 20, gebruikt u de pijlen om de waarde bij te stellen.
Speed Source Setup
(alleen bij speedboot)
Low RPM Limit
Met deze instelling kunt u het laagste toerental van uw boot aanpassen. Als de waarde niet overeenkomt
met de waarde op de GHC 20, gebruikt u de pijlen om de waarde bij te stellen.
Speed Source Setup
(alleen bij speedboot)
High RPM Limit
Hiermee past u het hoogste RPM-punt van uw boot aan. Als de waarde niet overeenkomt met de waarde
op de GHC 20, gebruikt u de pijlen om de waarde bij te stellen.
Speed Source Setup
(alleen bij speedboot)
Max Speed
Hiermee past u de maximumsnelheid van uw boot aan. Als de waarde niet overeenkomt met de waarde op
de GHC 20, gebruikt u de pijlen om de waarde bij te stellen.
Autopilot Tuning > Rudder
Gains
(alleen bij zeilboot)
Gain
Hiermee stelt u in hoe strak het roer koers houdt en koerswijzigingen maakt (alleen zeilboten).
Als u een te hoge waarde instelt, kan de stuurautomaat overactief worden en bij de geringste afwijking
de koers gaan corrigeren. Een overactieve stuurautomaat kan overmatige slijtage aan de aandrijving
veroorzaken (pagina 18).
Autopilot Tuning > Rudder
Gains
(alleen bij zeilboot)
Counter Gain
Hiermee stelt u in hoe strak het roer een overschrijding van de koerswijziging corrigeert.
Als u deze waarde te hoog instelt, kan de stuurautomaat bij het corrigeren van oorspronkelijke draai de
boot opnieuw laten doorschieten bij het draaien (pagina 18).
Autopilot Tuning > Rudder
Gains
(alleen bij speedboot)
Low Speed Gain
Hiermee kunt u de roerversterking bij lage snelheden instellen.
Deze instelling is van toepassing voor het vaartuig als u onder de planeersnelheid vaart.
Als u een te hoge waarde instelt, kan de stuurautomaat overactief worden en bij de geringste afwijking
de koers gaan corrigeren. Een overactieve stuurautomaat kan overmatige slijtage aan de aandrijving
veroorzaken (pagina 18).
Autopilot Tuning > Rudder
Gains
(alleen bij speedboot)
Low Speed Counter
Hiermee kunt u de tegencorrectie voor de roerversterking bij lage snelheden instellen.
Deze instelling is van toepassing voor het vaartuig als u onder de planeersnelheid vaart.
Als u een te hoge waarde instelt, kan de stuurautomaat overactief worden en bij de geringste afwijking
de koers gaan corrigeren. Een overactieve stuurautomaat kan overmatige slijtage aan de aandrijving
veroorzaken (pagina 18).
Autopilot Tuning > Rudder
Gains
(alleen bij speedboot)
High Speed Gain
Met deze instelling kunt u de roerversterking bij hoge snelheden opgeven.
Deze instelling is van toepassing voor het vaartuig als u boven de planeersnelheid vaart.
Als u een te hoge waarde instelt, kan de stuurautomaat overactief worden en bij de geringste afwijking
de koers gaan corrigeren. Een overactieve stuurautomaat kan overmatige slijtage aan de aandrijving
veroorzaken (pagina 18).
GHP 12 - Installatie-instructies
25
Categorie
Instelling
Beschrijving
Autopilot Tuning > Rudder
Gains
(alleen bij speedboot)
High Speed Counter
Met deze instelling kunt u de tegencorrectie voor de roerversterking bij hoge snelheden instellen.
Deze instelling is van toepassing voor het vaartuig als u boven de planeersnelheid vaart.
Als u een te hoge waarde instelt, kan de stuurautomaat overactief worden en bij de geringste afwijking
de koers gaan corrigeren. Een overactieve stuurautomaat kan overmatige slijtage aan de aandrijving
veroorzaken (pagina 18).
Autopilot Tuning
Acceleration Limiter
Hiermee beperkt u de snelheid waarmee de stuurautomaat koerswijzigingen maakt.
Verhoog het percentage om de snelheid van koerswijzigingen te beperken. Verlaag het percentage om de
snelheid van koerswijzigingen te verhogen.
Navigation Setup
Fine Heading
Adjustment
Hiermee stelt u de koerslijn (koerscorrectie) voor de stuurautomaat in.
Navigation Setup > NMEA
Setup
NMEA Checksum
Als het verbonden NMEA 0183 GPS-toestel controlesommen verkeerd berekent, kunt u het toestel nog
steeds gebruiken als u deze instelling uitschakelt. Wanneer deze instelling wordt uitgeschakeld, is de
gegevensintegriteit niet gewaarborgd.
Navigation Setup > NMEA
Setup
Reversed XTE
Als het verbonden NMEA 0183-GPS-toestel de verkeerde stuurrichting verzendt met het XTE-signaal
(koersfout), gebruikt u deze instelling om de stuurrichting te corrigeren.
Navigation Setup
Navigation Gain
Met deze instelling kunt u bepalen hoe agressief de stuurautomaat Cross Track Errors tegengaat bij het
volgen van een Route-To-patroon.
Als u een te hoge waarde instelt, kan de stuurautomaat over een lange afstand heen en weer over de
koerslijn oscilleren.
Als de waarde te laag is, reageert de stuurautomaat te traag bij de correctie van een koersafwijking.
Navigation Setup
Navigation Trim Gain
Met deze instelling kunt u bepalen in welke mate Cross Track Errors acceptabel zijn bij het volgen van een
Route-To-patroon. Stel deze instelling pas bij nadat de navigatieversterking (Navigation Gain) is ingesteld.
Als de waarde te hoog is, zal de stuurautomaat de koersafwijking overcompenseren.
Als deze waarde te laag is, zal de stuurautomaat langdurige Cross Track Errors toestaan.
Steering System Setup
Shadow Drive
Connected
Deze instelling laat het systeem weten of een Shadow Drive (optioneel) al dan niet is aangesloten.
(pagina 6)
Steering System Setup
Verify Steering
Direction
Hiermee stelt u in de stuurautomaat de richting in waarin het roer moet bewegen om het vaartuig naar
bakboord en naar stuurboord te draaien. U kunt de stuurrichting vervolgens testen en omdraaien.
Steering System Setup
Drive Unit Class
Hier kunt u de klasse van uw aandrijfeenheid opgeven (zie www.garmin.com voor meer informatie).
Selecteer Other voor een aandrijfeenheid van een andere leverancier.
Steering System Setup > Drive
Unit Class > Other of Solenoid
Drive Unit Voltage of
Solenoid Voltage
Alleen van toepassing als de klasse van de aandrijfeenheid is ingesteld op “Other” of “Solenoid”.
Hiermee stelt u in de stuurautomaat in welk voltage moet worden geleverd aan de motor van de
aandrijfeenheid. Welk voltage de motor gebruikt is te vinden in de specificaties in de documentatie van de
fabrikant van de aandrijfeenheid.
Een onjuiste instelling kan de motor van de aandrijfeenheid beschadigen.
Steering System Setup > Drive
Unit Class > Solenoid
Bypass Valve Voltage
Alleen van toepassing als de klasse van de aandrijfeenheid is ingesteld op “Solenoid”.
Hiermee stelt u in de stuurautomaat in welk voltage moet worden geleverd voor de omloopklep van de
elektromagnetische aandrijfeenheid. Welk voltage de omloopklep gebruikt is te vinden in de specificaties in
de documentatie van de fabrikant van de elektromagnetische aandrijfeenheid.
Een onjuiste instelling kan de motor van de elektromagnetische aandrijfeenheid beschadigen.
Steering System Setup > Drive
Unit Class > Other
Max. Current Threshold
Alleen van toepassing als de klasse van de aandrijfeenheid is ingesteld op “Other”.
Hiermee stelt u in de stuurautomaat het maximumamperage in dat kan worden geleverd aan de motor van
de aandrijfeenheid.
Welk amperage de motor gebruikt is te vinden in de specificaties in de documentatie van de fabrikant van
de aandrijfeenheid.
Een onjuiste instelling kan de motor van de aandrijfeenheid beschadigen.
26
GHP 12 - Installatie-instructies
Categorie
Instelling
Beschrijving
Steering System Setup > Drive
Unit Class > Other
Clutch Voltage
Alleen van toepassing als de klasse van de aandrijfeenheid is ingesteld op “Other”.
Hiermee stelt u in de stuurautomaat in welk voltage moet worden geleverd aan de koppeling van de
aandrijfeenheid. Welk voltage de koppeling gebruikt is te vinden in de specificaties in de documentatie van
de fabrikant van de aandrijfeenheid.
Een onjuiste instelling kan de koppeling van de aandrijfeenheid beschadigen.
Steering System Setup > Drive
Unit Class > Other
Generic Drive Unit
Tune
Alleen van toepassing als de klasse van de aandrijfeenheid is ingesteld op “Other”.
Hiermee wordt een automatisch afstemmingsprocedure gestart om voor de geïnstalleerde aandrijfeenheid
de juiste versterkingswaarde in te stellen.
Als deze procedure wordt uitgevoerd, neemt de stuurautomaat tijdelijk de besturing van het roer over.
Steering System Setup > Drive
Unit Class > Other > Advanced
Drive Unit Tuning
Speed Tune
Alleen van toepassing als de klasse van de aandrijfeenheid is ingesteld op “Other”.
Hiermee kunt u instellen hoe snel de aandrijfeenheid reageert op een bepaalde invoer (pagina 21).
Als deze waarde te hoog is, schiet de aandrijfeenheid door en blijft hij schommelen rond de doelpositie.
Als deze waarde te laag is, reageert de aandrijfeenheid traag op een opgedragen verandering van positie.
Steering System Setup > Drive
Unit Class > Other > Advanced
Drive Unit Tuning
Error Tolerance Tune
Alleen van toepassing als de klasse van de aandrijfeenheid is ingesteld op “Other”.
Hiermee kunt u de aanvaardbare foutmarge in de roerpositie instellen (pagina 21).
Als deze waarde te hoog is, wordt een hoge foutmarge in de roerpositie toegestaan, wat de koers tijdens
Heading Hold (aanhouden van de vaste voorliggende koers) negatief kan beïnvloeden.
Als de waarde te laag is, probeert de aandrijfeenheid kleine fouten te corrigeren, met excessief
stroomverbruik als gevolg.
Steering System Setup >
Rudder Sensor Setup
Max. Port Angle
Hiermee stelt u de maximale hoek in die door het roer naar bakboord wordt gemaakt.
Steering System Setup >
Rudder Sensor Setup
Max. Starboard Angle
Hiermee stelt u de maximale hoek in die door het roer naar stuurboord wordt gemaakt.
Steering System Setup >
Rudder Sensor Setup
Calibrate Rudder
Sensor
Hiermee start u een procedure waarmee de maximale bewegingsuitslag van het roer wordt bepaald en de
roerpositiesensor wordt gekalibreerd.
Als tijdens kalibratie een fout ontstaat, heeft de roerpositiesensor waarschijnlijk de maximumwaarde
bereikt. Controleer of de feedbacksensor correct is geïnstalleerd. Indien het probleem zich blijft voordoen,
kunt u deze fout omzeilen door het roer in de uiterste stand te zetten waarbij er geen fout wordt gemeld.
Steering System Setup >
Rudder Sensor Setup
Calibrate Rudder
Center
Hiermee start u een procedure waarmee de middenpositie van het roer wordt bepaald.
Gebruik deze kalibratie als de roerpositieaanduiding op het scherm niet overeenkomt met de echte
middenpositie op uw boot.
OPMERKING: Geavanceerde configuratie-instellingen zijn beschikbaar wanneer u Dealer Mode gebruikt (pagina 19). Andere instellingen zijn beschikbaar bij
normaal gebruik van de GHP 12. Zie het onderdeel met betrekking tot de configuratie in de gebruikershandleiding van de GHC 20 voor meer informatie.
Fout- en waarschuwingsberichten
Foutbericht
Oorzaak
Actie van stuurautomaat
ECU voltage is low
De ECU-voedingsspanning is langer dan 6 seconden tot lager dan 10 VDC gedaald.
•
•
No rudder position feedback
sensor detected
De stuurautomaat kan geen roerfeedbacksensor of geldige roerpositie detecteren.
Rudder position data is invalid.
De stuurautomaat verliest geldige roerpositiefeedbackgegevens.
•
•
•
•
•
•
Er klinkt een alarm gedurende
5 seconden
De normale werking wordt hervat
Er klinkt een alarm gedurende
5 seconden
De aandrijfeenheid wordt uitgeschakeld
Stuurautomaat schakelt over naar
stand-by
Er klinkt een alarm gedurende
5 seconden
De aandrijfeenheid wordt uitgeschakeld
Stuurautomaat schakelt over naar
stand-by
Autopilot is not receiving
De stuurautomaat ontvangt geen geldige navigatiegegevens tijdens het uitvoeren van
navigation data. Autopilot placed een Route-To.
in heading hold.
Dit bericht wordt ook weergegeven als de navigatie wordt gestopt op een kaartplotter
voordat de stuurautomaat wordt gedeactiveerd.
•
Connection with autopilot lost
De GHC heeft geen verbinding meer met de CCU.
n.v.t.
Lost wind data
De stuurautomaat ontvangt geen geldige windgegevens meer.
•
•
•
Low GHC supply voltage
GHP 12 - Installatie-instructies
Het voedingsspanningsniveau is lager dan de waarde die werd opgegeven in het menu
voor het laagspanningsalarm.
Er klinkt een alarm gedurende
5 seconden
Stuurautomaat schakelt over naar vaste
voorliggende koers.
Er klinkt een alarm gedurende
5 seconden
Stuurautomaat schakelt over naar vaste
voorliggende koers.
n.v.t.
27
Foutbericht
Oorzaak
Actie van stuurautomaat
Drive unit overload
Het gemiddelde amperage van de aandrijfeenheid overstijgt een aangegeven
drempelwaarde.
• Klasse A: 8 ampère
• Klasse B: 16 ampère
• Overig: door gebruiker bepaald
•
•
•
•
Er klinkt een alarm gedurende
5 seconden
De aandrijfeenheid wordt uitgeschakeld
tot de fout is gecorrigeerd
De normale werking wordt hervat
Tips over het tegengaan van deze
overbelastingfoutmelding kunt u vinden
op pagina 19
Rudder sensor is not calibrated. De roersensor van de aandrijfeenheid is niet gekalibreerd.
Kalibreer het roer (pagina 15).
•
Rudder near limit. Center the
rudder.
Het roer blijft langer dan 5 seconden in de buurt van de limiet (eindstop roer).
•
•
"Rudder near limit" knippert op
de titelbalk
De stuurautomaat heeft het roer tot bij de limiet (eindstop) gedreven. De stuurautomaat
kan het roer niet verder in deze richting sturen.
De normale werking wordt hervat
•
•
Er klinkt een alarm gedurende
5 seconden
De aandrijfeenheid wordt uitgeschakeld
Stuurautomaat schakelt over naar
stand-by
Geeft alarmsignaal
De normale werking wordt hervat
Rudder miscalibration detected. De stuurautomaat detecteert dat de roersensor mogelijk niet juist is gekalibreerd.
Please re-calibrate the rudder. Kalibreer het roer (pagina 15).
•
Warning! A gybe has been
initiated. Would you like to
continue?
De stuurautomaat heeft gedetecteerd dat de gebruiker heeft geprobeerd te gijpen.
•
•
Geeft alarmsignaal
GHC10 vraagt om input van de gebruiker.
Door Gybe te selecteren wordt gijpen
geïnitieerd en door Cancel te selecteren
wordt gijpen geannuleerd.
Error: ECU high voltage
De ECU-voedingsspanning overstijgt een bepaalde drempelwaarde:
• 12V-systemen: 20 volt
• 24V-systemen: 36 volt
•
Er klinkt een alarm gedurende
5 seconden
De aandrijfeenheid wordt uitgeschakeld
De GHC10 start een teller die de
stuurautomaat automatisch uitschakelt na
60 seconden
De ECU-temperatuur is gestegen tot hoger dan 100 °C (212 °F).
•
Error: ECU high temperature
•
•
•
•
•
•
ECU drive circuit overload
Het gemiddelde ECU-amperage is boven 16 A gestegen.
•
•
•
•
Error: ECU clutch fault
Het amperage in het circuit van de ECU-koppeling is boven 3 A gestegen.
•
•
•
Error: Lost communication
between ECU and CCU
28
Time-out in communicatie tussen de CCU en de ECU.
•
•
Er klinkt een alarm gedurende
5 seconden
De aandrijfeenheid wordt uitgeschakeld
Stuurautomaat schakelt over naar
stand-by
Er klinkt een alarm gedurende
5 seconden
De aandrijfeenheid wordt uitgeschakeld
De GHC10 start een teller die de
stuurautomaat automatisch uitschakelt na
60 seconden
Er klinkt een alarm gedurende
5 seconden
De aandrijfeenheid wordt uitgeschakeld
De GHC10 start een teller die de
stuurautomaat automatisch uitschakelt na
60 seconden
Tips over het tegengaan van deze
overbelastingfoutmelding kunt u vinden
op pagina 19
Er klinkt een alarm gedurende
5 seconden
De aandrijfeenheid wordt uitgeschakeld
De GHC10 start een teller die de
stuurautomaat automatisch uitschakelt na
60 seconden
Er klinkt een alarm gedurende
5 seconden
De GHC10 start een teller die de
stuurautomaat automatisch uitschakelt na
60 seconden
GHP 12 - Installatie-instructies
Montagesjablonen
Gebruik de volgende montagesjablonen tijdens de montage.
ECU-montagesjabloon
CCU-montagesjabloon
➊
➊
Omhoog, wanneer u het
toestel op een verticaal
oppervlak installeert
GHP 12 - Installatie-instructies
29
Deze pagina is met opzet leeg gelaten.
30
GHP 12 - Installatie-instructies
Controlelijst voor het installeren van de GHP 12
Knip deze pagina uit en houd deze bij de hand tijdens het installeren van de GHP 12.
Lees alle installatie-instructies door voordat u de GHP 12 installeert. Neem contact op met Garmin Product Support als u tijdens de installatieprocedure vragen hebt.
Raadpleeg het diagram op pagina 7 en de opmerkingen op pagina 5 voor informatie over de elektrische aansluitingen en de gegevensverbindingen.
Leg eerst alle onderdelen klaar en controleer de kabellengten. Zorg indien nodig voor verlengkabels.
Installeer de aandrijfeenheid volgens de bij de aandrijfeenheid geleverde instructies.
De ECU monteren (pagina 10). De ECU dient op maximaal 0,5 m (191/2 inch) van de aandrijfeenheid te worden geplaatst.
De aandrijfeenheid aansluiten op de ECU.
onteer de CCU (pagina 10) op een locatie zonder magnetische interferentie. Gebruik een handkompas om te testen of er magnetische interferentie aanwezig is
M
op de montagelocatie. Monteer de CCU zodanig in de montagesteun dat de draden recht omlaag hangen.
De GHC 20 monteren (pagina 11).
Sluit de gele draad van de GHC 20-gegevenskabel aan op de gele draad van de CCU/ECU-verbindingskabel en sluit de zwarte draad van de
GHC 20-gegevenskabel aan op de aarding van de ECU (pagina 11).
Verbind de GHC10 en de CCU met een NMEA 2000-netwerk (pagina 12).
Verbind optionele NMEA 2000-compatibele toestellen met het NMEA 2000-netwerk (pagina 14), of sluit optionele NMEA 0183-compatibele toestellen aan op de
GHC 20, als een NMEA 2000-compatibel GPS-toestel niet beschikbaar is (pagina 14).
Sluit de ECU aan op de accu van de boot (pagina 10).
Configureer het GHP 12-systeem door de Dockside Wizard en de Sea Trial Wizard uit te voeren (pagina 15).
De configuratie van de stuurautomaat testen en aanpassen.
GHP 12 - Installatie-instructies
31
© 2013 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Alle rechten voorbehouden. Behoudens voor zover uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgebracht, verspreid,
gedownload of opgeslagen in enig opslagmedium voor enig doel zonder vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin te hebben verkregen. Garmin verleent hierbij toestemming
voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding voor het bekijken en afdrukken
van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze copyrightbepaling
bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden.
Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan
te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar de website van Garmin (www.garmin.com) voor de
nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik en de werking van dit product en andere Garmin-producten.
Garmin® en het Garmin-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. GHP™, GHC™ en
myGarmin™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
NMEA 2000® is een gedeponeerd handelsmerk van National Marine Electronics Association. Loctite® en Pro Lock Tight® zijn geregistreerde handelsmerken van Henkel Corporation.
Ga voor de nieuwste gratis software-updates (exclusief kaartgegevens) gedurende de gehele levensduur van uw
Garmin-producten naar de website van Garmin op www.garmin.com.
© 2013 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd Koninkrijk
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)
www.garmin.com
Mei 2013
190-01626-75_0A
Gedrukt in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising