Garmin | GHP™ 12 Autopilot System | Garmin GHP™ 12 Autopilot System Installationsvejledning for Klasse B kompakt

Garmin GHP™ 12 Autopilot System Installationsvejledning for Klasse B kompakt
Installationsvejledning for Klasse B
kompakt drevenhed
For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd bør
du installere denne drevenhed i henhold til følgende vejledning.‍
Professionel udført installation af drevenhed anbefales på det
kraftigste, da specialviden om rorets drift er nødvendig for at
installere drevenheden korrekt.‍ Læs hele
installationsvejledningen, før du fortsætter med installationen.‍
Hvis der opstår problemer under installationen, skal du kontakte
Garmin® produktsupport.‍
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.‍
Autopiloten er et værktøj, der forbedrer dine muligheder for at
betjene din båd.‍ Den fritager dig ikke for ansvaret for sikker
betjening af din båd.‍ Undgå navigationsmæssige farer, og lad
aldrig manøvrepulten være ubemandet.‍
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
ADVARSEL
Vær opmærksom under brugen på varm motor og
solenoidkomponenter, samt risikoen for at blive indfanget af
bevægelige dele
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.‍
BEMÆRK
Hvis du vil undgå skader på din båd, skal autopilotsystemet
installeres af en kvalificeret marinemontør.‍ Fagviden om den
hydrauliske styrings komponenter samt marineelektriske
systemer er påkrævet for at udføre korrekt installation.‍
Styreenhedens bevægelse skal begrænses af fysiske endestop.‍
Hvis du ikke installerer endestop, vil styreenheden fungere som
en bevægelsesbegrænser, og dette kan medføre skader på
styreenheden.‍
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.‍
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.‍
Kontakt til Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/‍support og klik på Contact Support
for at få oplysninger om support i de forskellige lande.‍
• I USA skal du ringe på (913) 397,8200 eller (800) 800,1020.‍
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 2380000.‍
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870,8501241.‍
Nødvendigt værktøj
• Arm til rorpind (hvis nødvendig)
• Endestop til begrænsning af rorvandring (hvis de ikke
allerede findes på båden)
• Sikkerhedsbriller
April 2013
•
•
•
•
•
Boremaskine og bor
Skruenøgler
Momentnøgle
Loctite® 638™ spærreblanding eller tilsvarende (anbefales)
Sekskantede eller unbrakonøgler (til afmontering af enheden
fra basen til vedligeholdelse eller reparation)
Overvejelser vedrørende monteringssted
BEMÆRK
Denne enhed skal monteres på et sted, der ikke er udsat for
ekstreme temperaturer eller betingelser.‍ Temperaturområdet for
denne enhed er angivet i produktspecifikationerne.‍ Længere
tids påvirkning ved temperaturer uden for det angivne
temperaturområde, ved opbevaring eller drift, kan forårsage fejl
på enheden.‍ Fejl og relaterede konsekvenser, der skyldes
ekstreme temperaturer, er ikke dækket af garantien.‍
Når du vælger et monteringssted, skal du tage højde for
nedenstående:
• Drevenheden skal installeres under dæk på en placering, der
ikke udsættes for oversvømmelse eller vandsprøjt.‍
• Drevenheden skal monteres sikkert på en overflade, der kan
modstå det stærke tryk, som skabes af roret.‍
• Drevenheden skal installeres inden for specifikke
begrænsninger mht.‍ udstrækning og vinkel, som beskrevet i
specifikationerne i slutningen af disse instruktioner.‍
• Drevenhedens bevægelse skal begrænses af fysiske stop og
ikke af længden af drevenhedens stang, da der ellers kan
opstå skade på drevenheden.‍
• Ingen del af drevenheden eller stangen må være i kontakt
med fartøjet, kvadrant eller rorpindarm i hele
bevægelsesintervallet.‍
• Vinklen på 10° ved yderpunkterne på slaget må ikke
overskrides, da der ellers kan opstå skade på drevenheden.‍
Overvejelser om rorpindarm og endestop
Du kan forbinde drevenheden til enten en eksisterende kvadrant
eller til rorpindarm (ikke inkluderet).‍ Hvis du ikke har en
kvadrant, eller ikke kan installere drevenheden på din
kvadrantplacering, skal du vælge en rorpindarm, der passer til
rorstammens diameter og har den korrekte længde for
installationsstedet.‍
Den medfølgende rorpindbolt er egnet til en kvadrant eller
rorpindarm med en tykkelse på 12 mm (0,47 tommer) til 16 mm
(0,63 tommer).‍
Styreenheden må ikke fungere som en bevægelsesbegrænser
for roret.‍ Fysiske endestop (ikke inkluderet) skal være placeret
for at begrænse drevenhedens vandring til 254 mm (10 tommer)
fra fuldt tilbagetrukket til fuldt udtrukket, da der ellers kan opstå
skade på drevenheden.‍
Montering af styreenheden
Udstyr er inkluderet til fastgørelse af drevenheden på
monteringsfladen.‍ De medfølgende M8 bolte, låseskiver og
møtrikker er egnet til montering af cylinderen på en flade med
en tykkelse på mellem 12 mm (0,47 tommer) og 24 mm
(0,95 tommer).‍
1 Når drevenheden er anbragt på monteringsplaceringen, skal
du markere placeringen for de fire monteringshuller på
overfladen.‍
2 Kontroller de markerede steder.‍
Der skal være en afstand på 76,2 mm (3 tommer).‍
3 Bor huller på 8,8 mm (0,35 tommer) igennem
monteringsfladen.‍
4 Fastgør drevenheden til monteringsfladen ved hjælp af de
medfølgende M8-bolte, låseskiver og møtrikker.‍
190-01289-86_0A
Trykt i Storbritannien
5 Stram boltene til 17 Nm (12,5 ft-lbf).‍
Installation af rorpindsnaglen
3 Fastgør feedbacksensoren til rorpindbolten med
medfølgende M5-låseskive à og låsestift Ä.‍
4 Fastgør feedbacksensoren til bolten på toppen af
Den medfølgende rorpindbolt er egnet til en kvadrant eller
rorpindarm med en tykkelse på 12 til 16 mm (0,47 til
0,63 tommer).‍
1 Bor et 12,2 mm (0,48 tommer) hul i kvadrant eller
rorpindarmen À (ikke inkluderet) for rorpindbolten.‍
Tilslutning af drevenheden til en Garmin
autopilot
drevenheden med den anden medfølgende M5-låseskive og
til den anden låsebolt.‍
BEMÆRK
Kablerne, der er forbundet til styreenheden, må ikke klippes
over, fordi garantien bortfalder, hvis du klipper styreenhedens
kabler over.‍
Se den medfølgende installationsvejledning til din Garmin
autopilot for instruktioner om installation af autopilotens
komponenter og for tilslutning af drevenheden til den
korrekte komponent.‍
Vedligeholdelse
2 Anbring rorpindbolten Á i kvadrant eller rorpindarmen, og
fastgør den med M12 låseskiven  og M12 låsemøtrikken
Ã.‍
Det anbefales at påføre Loctite 638 eller en tilsvarende
sikringskomponent på rorpindbolten, hvor den går gennem
kvadranten eller rorpindarmen.‍
3 Anbring drevenhedens stang Ä på rorpindbolten.‍
4 Fastgør stangen til rorpindbolten med den anden M12
låseskive Å og låsestiften Æ.‍
Følg disse retningslinjer for vedligeholdelse for at maksimere
drevenhedens levetid:
• Cylinderstangen skal holdes fri af skader.‍
• Drevenheden må ikke udsættes for kontakt med saltvand.‍
• Monteringsdelene og delene til rorpindsbolten skal
undersøges regelmæssigt, og alle komponenter skal
strammes, hvis det er nødvendigt.‍
• Enden af stangen og rorpindsbolten skal holdes smurt med
marinefedt.‍ Brug kun marinefedt af høj kvalitet, som kan
anvendes med nitrile-forseglinger.‍
Fjernelse af drevenheden fra basen
Drevenheden kan, hvis det er nødvendigt, fjernes fra basen i
forbindelse med service.‍
1 Afmonter motorspolen, der er sikret med en 17 mm møtrik À.‍
2 Løsn, og fjern unbrakoskruen Á og holdepladen Â.‍
Installation af feedbacksensoren
Hvis du vil bruge drevenheden sammen med en Garmin
autopilot, skal du installere feedbacksensoren, efter du har
installeret drevenheden.‍
1 Placer basen af feedbacksensoren À på bolten på toppen af
drevenheden Á.‍
3 Afmonter monteringsbolten à for at frigøre drevenheden fra
2 Forlæng stangen på feedbacksensoren, hvis det er
nødvendigt, og placer den oven på rorpindbolten Â.‍
2
basen.‍
Hvis det er svært at afmontere bolten, kan du fjerne
plasthætten fra hovedet af bolten og indsætte den skrue, du
fjernede i trin 2, så der er greb til en gribetang.‍
styreenhedens mål
Vare
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Beskrivelse
Mål
Drejeradius.‍
360 °
Slagafstand fra fuldt tilbageført til fuldt udtrukket.‍
254 mm (10 tommer)
Afstand fra midten af monteringen til rorbolten, når stangen er helt udtrukket.‍
446,5 mm (17,58 tommer)
Afstand fra midten af monteringen til rorpindbolten, når roret er midtskibs.‍
573,5 mm (22,58 tommer)
Afstand fra midten af monteringen til rorbolten, når stangen er helt udtrukket.‍
700,5 mm (27,58 tommer)
Maks.‍ hældningsvinkel på drevenheden ved yderpunkter på slag.‍
Overskridelse af denne vinkel beskadiger drevenheden.‍
10° over eller under center
Afstand fra midten af drevenhedens stang til basen på drevenheden ved hvile.‍
64 mm (2,52 tommer)
Eksempel på installation af styreenheden
Dette eksempel viser en typisk cylinderinstallation på en 213 mm (8,39 tommer) rorkvadrant eller rorpind med en total rorvinkel på
70 ° (2 × 35 °).‍
Vare
À
Á
Â
Ã
Beskrivelse
Mål
Afstand fra midten af styrenhedens base til rorpindbolten, når roret er midtskibs.‍
575,8 mm (22,63 tommer)
Slør i grader fra midtskibs til de monterede fysiske stop.‍
35°
Afstand fra midten af styrenhedens base til rorstammens relative placering.‍
174,7 mm (6,88 tommer)
Afstand fra midten af rorpindbolten til rorstammen.‍
213 mm (8,39 tommer)
3
Specifikationer
Specifikation
Værdi
Indgangsspænding
12 V DC (reguleret af autopiloten)
Mærkestrøm ved 100 %
udnyttelse (kontinuerlig)
12,5 A
Mærkestrøm ved 50 % udnyttelse
17,5 A
Mærkestrøm ved 25 % udnyttelse
22,5 A
Mærkestrøm ved periodisk
25 A
udnyttelse (spidsstrøm ved maks.‍
belastning)
Maks.‍ driftstryk
6.‍900 N (1.‍551 lbf) (periodisk)
Koblingsspole
12 W
Vægt
9 kg (19,84 lbs)
Beskyttelse mod
vandindtrængning
IP67
EMC-beskyttelse
BS EN 60945:2002 (DC)
Tændingsbeskyttelse
BS EN 8864:1990
Driftstemperatur (normal)
5° til 35° C (41° til 95°F)
Driftstemperatur (grænser)
-15° til 50°C (5° til 122°F)
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin® og Garmin logo er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse
varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Loctite® 638™ er et varemærke tilhørende Henkel Corporation i USA og andre lande.
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising