Garmin | GHP™ 12 Autopilot System | Garmin GHP™ 12 Autopilot System Installationsinstruktioner

Garmin GHP™ 12 Autopilot System Installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
Installationsinstruktioner för GHP™ 12
Den här uppdateringen skrevs för programvaruversion 2.2 av GHP 12, där
kompatibilitet med solenoiddrivenhet lades till.
För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på din båt ska du
installera Garmin® GHP 12 marint autopilotsystem i enlighet med följande
instruktioner. Professionell installation av autopilotsystemet rekommenderas
starkt. Speciell utbildning i styrsystem och marina elektriska anslutningar
krävs för att installera autopilotsystemet på rätt sätt.
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.
Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta Garmins
produktsupport.
Obs! Det finns en installationschecklista på den sista sidan i dessa
instruktioner. Ta ut den sista sidan och använd checklistan när du utför
installationen av GHP 12.
Registrera enheten
• Gå till http://my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Skriv ner serienumret för varje komponent i ditt GHP 12-system i fälten
avsedda för detta ändamål på page 3. Serienumren sitter på en dekal på
komponenterna.
Kontakta Garmins produktsupport
• Gå till www.garmin.com/support och klicka på Contact Support för att
få lokal supportinformation.
• I USA ringer du (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
• I Storbritannien ringer du 0808 2380000.
• I Europa ringer du +44 (0) 870 8501241.
 Varning
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt sätt.
GHP 12 är ett verktyg som hjälper dig att hantera båten. Den befriar dig inte
från ansvaret för att framföra din båt säkert. Undvik farlig navigering och
lämna aldrig rodret utan uppsikt.
Var alltid beredd på att snabbt återgå till att styra båten manuellt.
Lär dig att hantera GHP 12 i stilla och riskfria vatten utan några faror.
Var försiktig då du använder GHP 12 nära faror i vattnet, till exempel
hamnar, pålverk och andra båtar.
Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i
produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet.
 varning
Utrustning som ansluts till denna produkt ska ha brandinkapsling eller
utrustas med brandinkapsling.
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd när du borrar,
skär eller slipar.
Meddelande
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra eller skära i.
Var uppmärksam på bränsletankar, elkablar och hydraulslangar.
Contents
Installationsinstruktioner för GHP™ 12.................................. 1
Registrera enheten............................................................................... 1
Kontakta Garmins produktsupport........................................................ 1
Viktig säkerhetsinformation.................................................................. 1
GHP 12-paketinnehåll och verktyg som behövs.................. 3
Huvudkomponenter.............................................................................. 3
CCU.............................................................................................................3
ECU.............................................................................................................3
GHC 20.......................................................................................................3
Shadow Drive-enhet.................................................................................... 3
Kablar och kontakter............................................................................ 3
Förbindningskabel mellan CCU och ECU................................................... 3
Larm............................................................................................................4
ECU-strömkabeln........................................................................................ 4
GHC 20 NMEA 0183-datakabeln................................................................ 4
NMEA 2000-kablar och NMEA 2000-kontakter........................................... 4
Verktyg som behövs............................................................................. 4
Installationsförberedelser...................................................... 5
Att tänka på inför montering och anslutning......................................... 5
Konfigurera GHP 12.............................................................. 15
Hamnbassängsguiden........................................................................ 15
Utför Hamnbassängsguiden............................................................... 15
Starta Hamnbassängsguiden.................................................................... 15
Välja drivenhetsklass................................................................................. 15
Välja drivenhetsspänning.......................................................................... 15
Välja kopplingsspänning............................................................................ 15
Välja solenoidspänning............................................................................. 15
Välja spänning för shuntventil................................................................... 15
Aktivera Shadow Drive-enheten................................................................ 15
Kalibrera rodret.......................................................................................... 15
Justera en icke-Garmin drivenhet............................................................. 16
Verifiera styrriktning................................................................................... 16
Välj fartkällan............................................................................................. 16
Kontrollera varvräknaren........................................................................... 16
Granska Hamnbassängsguidens resultat................................................. 16
Sjövärdighetsguiden........................................................................... 17
Viktigt att tänka på med Sjövärdighetsguiden.................................... 17
Utföra Sjövärdighetsguiden................................................................ 17
Starta Sjövärdighetsguiden....................................................................... 17
Konfigurera planingsvarv........................................................................... 17
Konfigurera planingsfarten........................................................................ 17
Konfigurera den höga varvtalsgränsen..................................................... 17
Konfigurera toppfarten............................................................................... 17
Kalibrera kompassen................................................................................. 17
Utföra autojusteringsproceduren............................................................... 17
Ange norr...................................................................................................18
Att tänka på inför montering av och kabeldragning för drivenheten............ 5
Att tänka på inför montering av och kabeldragning för ECU....................... 5
Att tänka på inför montering av CCU........................................................... 5
Att tänka på inför kabeldragning för CCU.................................................... 5
Att tänka på inför montering av och kabeldragning för alarm...................... 5
Att tänka på inför NMEA 2000-koppling...................................................... 5
Att tänka på inför montering av GHC 20..................................................... 5
Att tänka på inför kabeldragning för GHC 20.............................................. 5
Att tänka på vid montering av Shadow Drive-enhet.................................... 6
Utvärdera autopilotkonfigurationens resultat...................................... 18
Installationsprocedur.............................................................. 9
Aktivera återförsäljarkonfiguration av autopilot......................................... 19
Avancerade konfigurationsinställningar..................................................... 19
Köra de automatiserade konfigurationsinställningarna manuellt............... 19
Definiera konfigurationsinställningarna manuellt....................................... 19
Justera inställningarna manuellt för en icke-Garmin enhet....................... 20
Utföra avancerade justeringsprocedurer för icke-Garmin drivenheter...... 20
Allmän kopplingstabell.......................................................................... 7
Allmänt kopplingsschema för komponenterna..................................... 8
Installation av drivenhet........................................................................ 9
Installera en Garmin-drivenhet.................................................................... 9
Förbereda en icke-Garmin drivenhet........................................................... 9
Förbereda en drivenhet av solenoidtyp....................................................... 9
Installation av ECU............................................................................. 10
Montera ECU:n.......................................................................................... 10
Ansluta drivenheten till ECU:n................................................................... 10
Ansluta ECU:n till strömmen..................................................................... 10
Installation av CCU............................................................................. 10
Installation av CCU-monteringsfästet........................................................ 10
Ansluta CCU-enheten............................................................................... 11
Larminstallation.................................................................................. 11
Montera larmet.......................................................................................... 11
Ansluta alarmet......................................................................................... 11
Installera GHC 20............................................................................... 11
Montering av GHC 20................................................................................ 11
Ansluta GHC 20........................................................................................ 12
Att tänka på med flera GHC 20-enheter.................................................... 12
Testa och justera autopilotens konfiguration............................................. 18
Minska risken för överbelastning av ECU-drivkretsen............................... 19
Justera roderhastighetsbegränsaren......................................................... 19
Avancerad konfigurering..................................................................... 19
Bilaga...................................................................................... 21
NMEA 0183-anslutningsscheman...................................................... 21
Specifikationer.................................................................................... 23
PGN-information för NMEA 2000....................................................... 23
CCU...........................................................................................................23
GHC 20.....................................................................................................23
NMEA 0183-information..................................................................... 24
Konfigurationsinställningar för GHP 12.............................................. 25
Fel- och varningsmeddelanden.......................................................... 27
Monteringsmallar................................................................................ 29
ECU-monteringsmall................................................................................. 29
CCU-monteringsmall................................................................................. 29
Checklista för installation av GHP 12................................................. 31
Ansluta enheterna till ett NMEA 2000-nätverk.................................... 12
Bygga ett enkelt NMEA 2000-nätverk för GHC 20 och CCU:n.................. 13
Anslutning av tilläggsenheter till GHP 12-autopilotsystemet.............. 14
Anslut en NMEA 2000-kompatibel enhet som tilläggsutrustning till
GHP 12................................................................................................14
Att tänka på inför NMEA 0183-koppling.................................................... 14
Anslut en NMEA 0183-kompatibel enhet som tilläggsutrustning till
GHC 20............................................................................................... 14
Installera Shadow Drive-enheten....................................................... 14
Anslutning av Shadow Drive-enheten till hydrauliken............................... 14
Ansluta Shadow Drive-enheten................................................................. 14
2
Installationsinstruktioner för GHP 12
GHP 12-paketinnehåll och verktyg som
behövs
GHC 20
GHP 12-autopilotsystemet består av flera komponenter. Bekanta dig
med alla komponenterna innan du påbörjar installationen. Du måste veta
hur komponenterna fungerar tillsammans för att korrekt kunna planera
installationen på din båt.
Kontrollera i samband med att du bekantar dig med GHP 12-komponenterna
att paketet innehåller komponenterna som räknas upp nedan. Alla
komponenterna förutom drivenheten och Shadow Drive (tillval) ingår i
huvudlådan för GHP 12. Drivenheten säljs separat (page 9). Kontakta genast
din Garmin-återförsäljare om det saknas delar.
Notera serienumret för varje komponent i det avsedda utrymmet.
GHC 20 är det primära gränssnittet för att manövrera GHP
12-autopilotsystemet. Med hjälp av GHC 20 kopplar du in och styr GHP 12.
Det är också med GHC 20 du ställer in och anpassar GHP 12.
Huvudkomponenter
GHP 12-autopilotsystemet består av fyra huvudkomponenter: kursdator
(CCU, Course Computer Unit), elektronisk styrenhet (ECU, Electronic
Control Unit), GHC™ 10-användarstyrgränssnitt och drivenhet (säljs separat,
se page 9).
GHC 20 ansluts också till NMEA 2000-nätverket för att kommunicera med
CCU:n. GHC 20 ansluts också till NMEA 2000-kompatibla tilläggsenheter,
som en vindsensor, en vattenhastighetssensor eller en GPS-enhet, för att
avancerade funktioner hos GHP 12 ska kunna användas. Om du saknar
NMEA 2000-kompatibla enheter kan du ansluta NMEA 0183-kompatibla
enheter som tilläggsutrustning till GHC 20 istället.
CCU
Serienummer
Shadow Drive-enhet
CCU:n fungerar som "hjärnan" i GHP 12. CCU:n innehåller
givarutrustningen som bestämmer kursen. CCU:n ansluts till ECU:
och GHC 20 med en enda kabel. CCU:n ansluts också till ett NMEA
2000®-nätverk för att kommunicera med GHC 20, och till NMEA
2000-kompatibla tilläggsenheter, som plotter och vindsensor (page 12).
Serienummer
ECU
Shadow Drive-enheten (tillbehör) är en givare som du installerar i din båts
hydrauliska styrlinor. Shadow Drive kan endast användas på båtar med
hydrauliskt styrsystem.
När GHP 12 är aktiverad kopplar Shadow Drive tillfälligt ur autopiloten
när du tar manuell kontroll över ratten. När du upprättar en ny rak kurs
återaktiverar Shadow Drive automatiskt autopiloten.
Kablar och kontakter
GHP 12-autopilotsystemet innehåller flera kablar. Dessa kablar ansluter
komponenterna till strömkällan, till varandra, till ett larm och till
tilläggsenheter.
Förbindningskabel mellan CCU och ECU
Denna kabel förbinder CCU:n med ECU:n. En del av denna kabel innehåller
färgkodade ledningar med blanktrådsändar. De här kablarna ansluter CCU:n
till larmet och till den gula kabeln från GHC 20.
ECU:n ansluts till CCU:n och till drivenheten. ECU:n styr drivenheten
utifrån information från CCU:n. ECU strömförsörjer både CCU:n och
drivenheten.
Serienummer
Installationsinstruktioner för GHP 12
3
Förlängningskablar till förbindningskabeln mellan CCU och ECU
När du installerar GHP 12-systemet kan du behöva montera CCU:n
längre än 5 m (16 fot) från ECU:n. Garmin tillhandahåller utbytes- och
förlängningskablar som reservdelar om det skulle behövas.
Typ
Utbyteskabel
Utbyteskabel
Förlängning
Förlängning
Förlängning
Längd
10 m (32 fot)
20 m (66 fot)
5 m (16 fot)
15 m (50 fot)
25 m (82 fot)
NMEA 2000-kablar och NMEA 2000-kontakter
Med NMEA 2000-kablarna ansluts CCU:n och GHC 20 till NMEA
2000-nätverket. Anslut antingen CCU:n och GHC 20 till ett befintligt
NMEA 2000-nätverk med hjälp av de medföljande T-kontakterna och and
droppkablarna, eller använd alla de medföljande NMEA 2000-kablarna och
kopplingarna till att bygga ett NMEA 2000-nätverk på båten om det behövs
(sidan 12).
➊
➋
Kontakta närmaste Garmin-återförsäljare eller Garmin-produktsupport om du
önskar beställningsinformation.
Larm
Alarmet avger ljudsignaler från GHP 12 (page 11).
➌
ECU-strömkabeln
Denna kabel förser ECU:n med ström (page 10).
GHC 20 NMEA 0183-datakabeln
Den här kabeln ansluter GHC 20 till den gula ledningen på CCU:n,
och till samma jord som ECU:n. Den här kabeln kan också användas för att
ansluta GHC 20 till NMEA 0183-kompatibla enheter (page 14).
➊
➋
➌
➍
➎
➍
➎
NMEA 2000-droppkabel, 2 m (6 fot) (×2)
NMEA 2000-strömkabel
NMEA 2000 T-kontakt (x3)
NMEA 2000-terminering, hane
NMEA 2000-terminering, hona
NMEA 2000-förlängningskablar
Förlängning och kablar för NMEA 2000 är tillgängliga om så behövs.
Kontakta närmaste Garmin-återförsäljare eller Garmin-produktsupport om du
önskar beställningsinformation.
Verktyg som behövs
•
•
•
•
•
•
•
Skyddsglasögon
Borrmaskin och borrar
90 mm (3 1/2 tum) hålsåg
Trådavbitare/trådavdragare
Skruvmejslar: stjärn- och spårskruvmejslar
Kabelhållare
Vattentäta ledningskontakter (ledningsmuttrar) eller krympslang och en
värmepistol
• Marint tätningsmedel
• Portabel kompass eller handkompass (för att testa för magnetisk störning
vid fastställande av den bästa platsen att installera CCU-enheten)
• Antikärvningsmedel (tillägg)
Obs! Monteringsskruvar medföljer för GHC 20-enheten, för CCU:n, för
ECU:n och för pumpen. Om de medföljande skruvarna inte passar för
monteringsunderlaget måste du själv anskaffa en fungerande typ av skruv.
4
Installationsinstruktioner för GHP 12
Installationsförberedelser
Innan GHP 12-autopilotsystemet installeras måste du planera var alla
komponenterna kommer att sitta på båten. Placera tillfälligt komponenterna
där du har för avsikt att montera dem. Läs om dessa viktiga saker att tänka
på och titta på diagrammen på pages 7 and 8 innan du börjar planera
installationen.
Obs! Det finns en installationschecklista på den sista sidan i dessa
instruktioner. Ta ut den sista sidan och använd checklistan när du utför
installationen av GHP 12.
Att tänka på inför montering och anslutning
GHP 12-komponenterna ansluts till varandra och till strömkällan med
medföljande kablar. Kontrollera att rätt kablar når respektive komponent och
att varje komponent placeras på en lämplig plats innan någon komponent
monteras eller ansluts.
Att tänka på inför montering av och kabeldragning för
drivenheten
• Om en kompatibel drivenhet inte redan har installerats i båten, säljs
drivenheten separat och måste installeras av en erfaren fackman för att
båten ska kunna styras på rätt sätt.
• Drivenheten måste installeras innan ECU:n monteras permanent.
• Kablarna som ansluts till drivenheten får inte förlängas.
• Om du använder en icke-Garmin drivenhet måste en strömkabel för GHP
12-drivenhet (säljs separat) och en kabel för GHP 12-roderlägesgivare
(säljs separat) användas för att anpassa din drivenhet för användning med
GHP 12 (page 9).
Strömkabeln till GHP 12-drivenheten får inte förlängas.
Att tänka på inför montering av och kabeldragning för ECU
• ECU:n kan monteras på ett plant underlag åt vilket håll som helst.
• Fästskruvar medföljer ECU:n men du kan behöva använda en annan typ
av skruv om de som medföljer inte passar för monteringsunderlaget.
• ECU:ns strömkabel ansluts till båtbatteriet och den kan förlängas om det
behövs (page 10).
• ECU:n måste placeras inom 0,5 m (19 tum) från drivenheten.
• Kablarna som ansluts till drivenheten får inte förlängas.
Att tänka på inför montering av CCU
• CCU:n måste monteras i den främre halvan av båten, maximalt 3 m
(10 fot) ovan vattenlinjen.
• CCU:n eller ECU:n får inte monteras på en plats där den kommer att
nedsänkas i vatten eller överspolas.
• CCU:n får inte monteras nära magnetiskt material, magneter
(högtalare och elmotorer) eller starkströmskablar.
• CCU:n måste monteras minst 0,6 m (24 tum) från rörliga eller skiftande
magnetiska störningsmoment som ankare, ankarkedja, torkarmotorer och
verktygslådor.
• En handkompass bör användas för att testa den magnetiska störningen i
området där CCU:n ska monteras.
Om handkompassen inte pekar norrut när du håller den på den plats där
du avser montera CCU:n finns det magnetisk störning. Välj en annan
plats och testa igen.
• CCU:n kan monteras under vattenlinjen om den inte sitter på en plats där
den kommer att nedsänkas i vatten eller överspolas.
Installationsinstruktioner för GHP 12
• CCU-fästet måste monteras på en vertikal yta eller under en horisontell
yta så att de anslutna kablarna hänger rakt ned.
• Fästskruvar medföljer CCU:n men du kan behöva använda en annan typ
av skruv om de som medföljer inte passar för monteringsunderlaget.
Att tänka på inför kabeldragning för CCU
• Förbindningskabeln mellan CCU och ECU kopplar samman CCU och
ECU och är 5 m (16 fot) lång.
◦◦ Om CCU:n inte kan monteras inom 5 m (16 fot) från ECU:n finns det
utbytes- och förlängningskablar att tillgå (page 4).
◦◦ Förbindningskabeln mellan CCU och ECU får inte kapas.
• Förbindningskabeln mellan CCU:n och ECU:n ansluter CCU:n till
GHC 20 med en enda gul signalledning (page 11). Autopilotsystemet slås
inte på om den här anslutningen inte görs.
Att tänka på inför montering av och kabeldragning för alarm
• Alarmet bör monteras nära styrpulpeten.
• Alarmet kan monteras under instrumentbrädan om så önskas.
• Om det behövs kan alarmledningarna förlängas med en 0,08 mm2
(28 AWG)-kabel.
Att tänka på inför NMEA 2000-koppling
• CCU:n och GHC 20 ansluts till ett NMEA 2000-nätverk.
Om din båt inte redan har ett NMEA 2000-nätverk kan du bygga ett med
de medföljande NMEA 2000-kablarna och -kopplingarna (page 13).
• För att avancerade funktioner hos GHP 12 ska kunna användas
kan NMEA 2000-kompatibla tilläggsenheter som en vindsensor,
en vattenhastighetssensor eller en GPS-enhet anslutas till NMEA
2000-nätverket.
Att tänka på inför montering av GHC 20
Meddelande
Monteringsytan måste vara helt plan så att enheten inte skadas när den
monteras.
• Monteringsplatsen bör ge optimal sikt för manövrering av båten.
• Från monteringsplatsen ska det vara lätt att nå knapparna på GHC 20.
• Monteringsytan måste vara tillräckligt stark för att hålla för GHC 20:s
vikt och skydda mot kraftiga vibrationer och stötar.
• Se till att du har tillräckligt med plats för dragning och anslutning av
kablarna bakom ytan.
Du bör lämna minst 8 cm (3 tum) utrymme bakom GHC 20:s hölje.
• Pumpen måste placeras inom 209 mm (8 14 tum) från en magnetisk
kompass för att undvika störningar.
• Platsen måste vara i ett område som inte utsätts för extrema
temperaturförhållanden (page 23).
Att tänka på inför kabeldragning för GHC 20
• Du måste ansluta GHC 20 till NMEA 2000-nätverket.
• Om autopiloten ska fungera måste du ansluta två ledningar från
GHC 20-datakabeln korrekt:
◦◦ Den gula ledningen från GHC 20-enhetens datakabel måste vara
ansluten till den gula ledningen på förbindningskabeln mellan CCU
och ECU.
◦◦ Den svarta ledningen från GHC 20-enhetens datakabel måste vara
ansluten till samma jord som ECU:n.
• NMEA 0183-kompatibla tilläggsenheter, som en vindsensor,
en vattenhastighetssensor eller en GPS-enhet kan kopplas till
GHC 20-datakabeln (page 14).
5
Att tänka på vid montering av Shadow Drive-enhet
• Montera Shadow Drive-enheten horisontellt och så plant som möjligt.
Sätt fast den ordentligt med kabelband.
• Montera Shadow Drive-enheten minst 0,3 m (12 tum) från magnetiska
föremål såsom högtalare och elmotorer.
• Installera Shadow Drive-enheten närmare rodret än pumpen.
• Installera Shadow Drive lägre än rodret men högre än pumpen.
• Undvik slingbildning i hydraulledningarna.
• Sätt inte fast Shadow Drive direkt på anslutningarna baktill på rodret.
Sätt på en slanglängd mellan anslutningen på rodret och Shadow Driveenheten.
• Montera inte Shadow Drive-enheten direkt på en hydraulisk T-koppling
i hydraulledningen. Sätt på en slanglängd mellan en T-anslutning och
Shadow Drive-enheten.
• I en installation med enkelkommando ska ingen T-koppling monteras
mellan ratten och Shadow Drive-enheten.
• I en installation med dubbelkommando installeras Shadow Drive-enheten
mellan pumpen och den lägre ratten, närmare ratten än pumpen.
• Installera Shadow Drive-enheten i styrbords styrlina eller babords
styrlina. Installera inte Shadow Drive-enheten i returledningen.
• Använd inte teflontejp på hydraulikkopplingar. Använd lämplig
gängtätning som Loctite® Pro Lock Tight® multipurpose anaerobic
gel med artikelnummer 51604, eller liknande, på alla rörgängor i
hydraulsystemet.
6
Installationsinstruktioner för GHP 12
Allmän kopplingstabell
Använd endast denna tabell för hänvisning till kopplingar mellan komponenter. Följ de detaljerade installationsinstruktionerna för varje komponent
(pages 9–14).
➊
➋
➍
➌
➏
➎
➐
➑
POWER
CCU
DRIVE
FEEDBACK
➓
➒
Objekt
➊
➋
Beskrivning
GHC 20
Viktigt att tänka på
GHC 20-datakabel
Om autopiloten ska startas måste den gula ledningen på den här kabeln vara ansluten till den gula ledningen på
förbindningskabeln mellan CCU och ECU, och den svarta ledningen på den här kabeln måste vara ansluten till
samma jord som ECU:n (page 12).
Den här kabeln ska bara installeras om du bygger ett NMEA 2000-nätverk. Installera inte den här kabeln om det
redan finns ett NMEA 2000-nätverk på din båt (page 13).
NMEA 2000-strömkabeln måste anslutas till en 9–16 V-likströmskälla.
GHC 20 och CCU:n måste anslutas till NMEA 2000-nätverket med hjälp av de medföljande T-kontakterna
(page 12).
Om det inte finns något NMEA 2000-nätverk på din båt kan du bygga ett med hjälp av de medföljande kablarna och
kopplingarna. (page 13).
Drivenheten måste installeras av en erfaren yrkesman (page 9).
➌
NMEA 2000-strömkabel
➍
NMEA 2000-nätverk
➎
➏
Drivenhet
➐
➑
➒
CCU
Strömkabeln till drivenheten får inte kapas eller förlängas.
Om du använder GHP 12 med en icke-Garmin drivenhet måste du köpa en strömkabel och kabel för
roderlägesgivare för GHP 12-drivenhet (page 9).
Montera CCU:n så att kablarna pekar rakt neråt (page 10).
ECU
ECU:n kan monteras i vilken riktning som helst.
➓
Drivenhetskablar
för ström och
roderlägesgivare
ECU-strömkabeln
ECU:n kan anslutas till en 12–24 V-likströmskälla. Använd rätt ledningsdimensioner om du ska förlänga den här
kabeln (page 10).
Den svarta ledningen från GHC 20-enhetens datakabel måste anslutas till samma jord som den här kabeln
(page 12).
Förbindningskabel mellan Om autopiloten ska startas måste den gula ledningen från den här kabeln anslutas till den gula kabeln från
CCU och ECU
GHC 20-datakabeln.
Köp de nödvändiga förlängningarna om du ska förlänga den här kabeln så att den når ECU:n (page 4).
De röda och blå ledningarna från den här kabeln ansluts till alarmet (page 11).
Installationsinstruktioner för GHP 12
7
Allmänt kopplingsschema för komponenterna
Använd detta schema endast för hänvisning till kopplingar mellan komponenter. Följ de detaljerade installationsinstruktionerna för varje komponent
(pages 9–14).
➊
➌
➋
➍
Objekt
8
➏
➋
Batteri för 12-24
V likström
Viktigt att tänka på
Om autopiloten ska startas måste den gula ledningen på GHC 20-datakabeln vara ansluten till den gula ledningen
på förbindningskabeln mellan CCU och ECU, och den svarta ledningen på DHC 10-datakabeln måste vara ansluten
till samma jord som ECU:n (page 12).
ECU:n kan anslutas till en 12–24 V-likströmskälla.
NMEA 2000-strömkabeln måste anslutas till en 9–16 V-likströmskälla.
➌
CCU
CCU:n måste installeras i den främre halvan av båten, maximalt 3 m (10 fot) ovan vattenlinjen.
➍
Drivenhet
➎
➏
ECU
Kablarna till drivenheten får inte kapas eller förlängas.
Om du använder GHP 12 med en icke-Garmin drivenhet måste du köpa en strömkabel för GHP 12-drivenhet
(page 9).
ECU:n kan anslutas antingen till ett 12- eller 24 V-likströmsbatteri.
➊
Beskrivning
GHC 20
➎
NMEA 2000-nätverk
GHC 20 och CCU:n måste anslutas till NMEA 2000-nätverket med hjälp av de medföljande T-kontakterna
(page 12).
Om det inte finns något NMEA 2000-nätverk på din båt kan du bygga ett med hjälp av de medföljande kablarna och
kopplingarna. (page 13).
Installationsinstruktioner för GHP 12
Installationsprocedur
När du har planerat installationen av GHP 12 på båten och tagit hänsyn till
de specifika förutsättningarna för montering och kablage på din båt, kan du
påbörja montering och anslutning av komponenterna.
Installation av drivenhet
Drivenheten driver rodret och säljs separat, inte tillsammans med GHP 12.
När du köper en drivenhet från Garmin har den rätt kablar och kontakter.
Om det redan finns en drivenhet installerad på din båt kan du köpa
GHP 12-drivenhetskablar (medföljer inte) för att anpassa drivenheten till
användning med GHP 12.
Installera en Garmin-drivenhet
Använd instruktionerna som följer med drivenheten när du ska installera
den på din båt.
Förbereda en drivenhet av solenoidtyp
Om du ska använda en drivenhet av solenoidtyp med GHP 12
måste du installera både strömkabeln för GHP 12-drivenheten och
roderlägesgivarkabeln för GHP 12. Båda kablarna säljs separat.
De här anvisningarna gäller endast för drivenheter av solenoidtyp. Hur du
förbereder en drivenhet som inte är av solenoidtyp beskrivs på page 9.
1. Om solenoiddrivenheten har anslutna kablar ska du koppla ur dem.
2. I dokumentationen som medföljer solenoiddrivenheten finns information
om hur du identifierar anslutningarna på drivenheten.
3. Anslut GHP 12-drivenhetens strömkabel (medföljer inte) till
solenoiddrivenheten enligt diagrammet och tabellerna nedan.
Strömkabeln till GHP 12-drivenheten får inte förlängas.
➊
Förbereda en icke-Garmin drivenhet
Om du ska använda en icke-Garmin drivenhet med GHP 12
måste du installera både strömkabeln för GHP 12 drivenheten och
roderlägesgivarkabeln för GHP 12. Båda kablarna säljs separat.
De här anvisningarna gäller inte för drivenhet av solenoidtyp. Hur du
förbereder en drivenhet av solenoidtyp beskrivs på page 9.
+
Ledningsfärg
Röd
Svart
Blå
Vit
Funktion
Drivenhet positiv
Drivenhet negativ
Ström koppling (kapa och tejpa den här ledningen om
din drivenhet inte har koppling)
Jord koppling (kapa och tejpa den här ledningen om din
drivenhet inte har koppling)
Strömkabeln till GHP 12-drivenheten får inte förlängas.
4. Anslut GHP 12 roderlägesgivarkabeln (medföljer inte) till din drivenhet
utifrån definitionen av ledningarnas färger och funktioner nedan.
Ledningsfärg
Röd
Svart
Gul
Funktion
Roderlägesgivare positiv (+)
Roderlägesgivare negativ (-)
Torkare roderlägesgivare
Vid behov kan nödvändiga ledningar förlängas med 0,33 mm2
(22 AWG)-ledningar.
5. Använd vid behov instruktionerna som följer med drivenheten när du ska
installera den på din båt.
➎ ➏➐ ➑
➎
Objekt
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
Beskrivning
Strömkabel för GHP
12-drivenhet
Styrbordssolenoid
Babordssolenoid
Shuntsolenoid
Extra styrsystem
Återgångsdiod
Blockeringsdiod
Ledning Färg
Röd
➊
Svart
➋
Blå
➌
➍
Vit
➎
Ej tillämpligt
➏
Ej tillämpligt
➐
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
➑
Installationsinstruktioner för GHP 12
-
➋
1. Om din drivenhet har anslutna kablar ska du koppla ur dem.
2. I dokumentationen som medföljer din drivenhet finns information om hur
du identifierar anslutningarna på drivenheten.
3. Anslut GHP 12-drivenhetsströmkabeln (medföljer inte) till din drivenhet
utifrån definitionen av ledningarnas färger och funktioner nedan.
➌
➋
➊
➍
+
-
➌
+
-
➍
➏ ➐
Anteckningar
Säljs separat.
Används inte i alla system.
Används inte i alla system.
Krävs för alla installationer.
Krävs om ett extra styrsystem finns.
Beskrivning
Anslut till styrbords solenoid positiv (+).
Anslut till babords solenoid positiv (+).
Anslut till shuntsolenoid positiv (+).
Kapa och tejpa den här ledningen om shuntsolenoid
inte används
Anslut till styrbords, babords och shuntsolenoid
gemensam (-).
Extra styrning styrbord positiv (+) (i förekommande
fall).
Extra styrning babord positiv (+) (i förekommande
fall).
Extra styrning shunt positiv (+) (i förekommande fall).
Extra styrning gemensam (-) (i förekommande fall).
9
4. Anslut GHP 12 roderlägesgivarkabeln (medföljer inte) till din drivenhet
utifrån definitionen av ledningarnas färger och funktioner nedan.
Ledningsfärg
Röd
Svart
Gul
Funktion
Roderlägesgivare positiv (+)
Roderlägesgivare negativ (-)
Torkare roderlägesgivare
Vid behov kan nödvändiga ledningar förlängas med 0,33 mm2 (22 AWG)ledningar.
5. Använd vid behov instruktionerna som följer med drivenheten när du ska
installera den på din båt.
Installera säkringen för GHP 12-drivenhetens strömkabel
GHP 12-drivenhetens strömkabel levereras med en 40 A-knivsäkring. Den
medföljande säkringen får inte användas om den inte är lämplig för din
drivenhet.
1. Vänd dig till tillverkaren av din drivenhet för att komma fram till rätt
säkringstyp.
2. Välj ett alternativ:
• Om 40 A-säkringen är lämplig installerar du den i säkringshållaren.
• Om din drivenhet kräver en annan säkring installerar du rätt säkring
för din drivenhet.
Installation av ECU
För att installera ECU:n måste du montera den på din båt, ansluta den till
drivenheten och förbereda batterikablaget.
Montera ECU:n
Innan du kan installera ECU:n måste du välja ut en monteringsplats och
avgöra vilket monteringsmaterial som behövs (page 5).
1.
2.
3.
4.
Klipp ut monteringsmallen på page 29.
Tejpa fast mallen på platsen för montering.
Borra styrhål vid de fyra fästpunkterna.
Montera ECU:n med skruvar.
Ansluta drivenheten till ECU:n
Anslut de två kablarna från drivenheten till kopplingsdonen märkta
DRIVE och FEEDBACK på ECU:n.
Kopplingsdonen är färgkodade och dras fast på kabelbeslagen.
Ansluta ECU:n till strömmen
Meddelande
Avlägsna inte den kabelmonterade säkringshållaren från batterikabeln
vid anslutning till batteriet. Om du avlägsnar den kabelmonterade
säkringshållaren blir garantin för GHP 12 ogiltig samtidigt som du riskerar
att skada GHP 12-autopilotsystemet.
Du bör ansluta ECU-strömkabeln direkt till båtbatteriet om så är möjligt. Om
du ansluter strömkabeln till en kopplingsplint eller annan källa ska du koppla
den genom en spänningskälla på 40 A. Detta är dock inte att rekommendera.
Om du planerar att koppla ECU-enheten via en brytare eller omkopplare i
närheten av rodret, bör du tänka på att använda ett korrekt dimensionerat relä
och signalledning i stället för befintlig ECU-strömkabel.
1. Led den kontaktdonsförsedda änden av ECU-strömkabeln till ECU:n till
ECU:n, men anslut den inte till ECU:n.
2. Led blanktrådsänden av ECU-strömkabeln till båtbatteriet.
Om ledningen inte är tillräckligt lång kan den förlängas. I tabellen finns
information om rätt ledningsdimensioner för en förlängd anslutning.
Förlängningens längd
Rekommenderade
ledningsdimensioner
3,31 mm2 (12 AWG)
5,26 mm2 (10 AWG)
5,26 mm2 (10 AWG)
8,36 mm2 (8 AWG)
3 m (10 fot)
4,5 m (15 fot)
6 m (20 fot)
7,5 m (25 fot)
3. Anslut den svarta ledningen (-) till batteriets minuspol (-).
4. Anslut sedan den röda ledningen (+) till batteriets pluspol (+).
5. Anslut inte ECU-strömkabeln till ECU:n.
Anslut strömkabeln till ECU:n först när du har installerat alla de
andra GHP 12-komponenterna.
Installation av CCU
Om du ska installera CCU:n måste du montera den på båten, ansluta den till
ECU:n, ansluta den till ett NMEA 2000-nätverk, och koppla den till alarmet
och den gula CCU-signalledningen på GHC 20.
Installation av CCU-monteringsfästet
Innan du kan montera CCU:n måste du välja ut en plats och avgöra vilket
monteringsmaterial som behövs (page 5).
CCU-fästet består av en monteringsdel och en låsdel.
1. Klipp ut monteringsmallen på page 29.
2. Tejpa fast mallen på platsen för montering.
Om du installerar CCU:n på en vertikal yta ska du installera fästets
monteringsdel med en öppning ➊ nedåt.
➋
➊
3. Borra styrhål vid de tre fästpunkterna.
4. Fäst CCU-fästets monteringsdel med ➋ skruvar.
Sätta fast CCU:n i CCU-fästet
1. Anslut förbindningskabeln mellan CCU och ECU och NMEA
2000-droppkabeln till CCU:n.
2. Placera CCU:n i CCU-fästets
➌
monteringsdel med kablarna
hängande rakt ned ➊.
3. Placera fästets låsdel över kulan och
knäpp fast den på monteringsdelen.
Börja knäppa fast de två armarna ➋
som saknar tumskruv ➌.
➋
➊
10
Installationsinstruktioner för GHP 12
4. Kablarna ska hänga rakt ned, och armen sätts fast med tumskruven.
Kablarna måste hänga rakt ned för att CCU:n ska kunna ange rätt kurs.
5. Handdra tumskruvarna tills CCU:n sitter ordentligt fast i fästet.
Dra inte åt tumskruvarna för hårt.
Ansluta CCU-enheten
1. Led den kontaktdonsförsedda änden av förbindningskabeln mellan CCU
och ECU till ECU:n och anslut.
2. Led ledningarna från blanktrådsdelen av kabeln till förbindningskabeln
mellan CCU:n och ECU:n.
• Led de röda och blå ledningarna till platsen där du tänker installera
larmet (page 11).
Om kabeln inte är tillräckligt lång förlängs nödvändiga ledningar med
0,08 mm2 (28 AWG)-kabeltråd.
• Led den gula ledningen till platsen där du tänker installera GHC 20
(page 11).
Om kabeln inte är tillräckligt lång förlängs den gula ledningen med
0,33 mm2 (22 AWG)-kabeltråd.
3. Kapa och tejpa de resterande frilagda ledningarna - de används inte.
Larminstallation
Alarmet ger ifrån sig tydliga ljudsignaler vid viktiga händelser på GHP 12.
Den ska installeras nära styrpulpeten.
Montera larmet
Innan du kan montera larmet måste du välja ut en monteringsplats (page 5).
Sätt fast alarmet med kabelband eller annat passande fästmaterial
(medföljer ej).
Ansluta alarmet
1. Led alarmkabeln till blanktrådsänden av förbindningskabeln mellan
CCU:n och ECU:n.
Om kabeln inte är tillräckligt lång förlängs nödvändiga ledningar med
0,08 mm2 (28 AWG)-kabeltråd.
2. Anslut kablarna - utgå från tabellen nedan.
Färg på
larmledning
Vit (+)
Svart (-)
Färg på ledningar i förbindningskabel
mellan CCU och ECU
Röd (+)
Blå (-)
3. Löd och täck alla blanktrådsanslutningar.
Installera GHC 20
Installera GHC 20 genom att fälla in den i instrumentbrädan vid styrpulpeten,
ansluta den till den gula ledningen från förbindningskabeln mellan CCU:n
och ECU:n samt ansluta den till ett NMEA 2000-nätverk.
För att avancerade funktioner hos GHP 12 ska kunna användas kan NMEA
2000-kompatibla eller NMEA 0183-kompatibla tilläggsenheter som en
vindsensor, en vattenhastighetssensor eller en GPS-enhet anslutas till NMEA
2000-nätverket eller anslutas till GHC 20 via NMEA 0183.
Installationsinstruktioner för GHP 12
Montering av GHC 20
Meddelande
Temperaturintervallet för GHC 20 är -15 °C till 70 °C (5 °F till 158 °F).
Långvarig exponering för temperaturer utanför detta intervall (vid förvaring
eller drift) kan leda till att LCD-skärmen eller andra komponenter går sönder.
Den typen av fel och efterföljande konsekvenser täcks inte av tillverkarens
begränsade garanti.
Om du monterar GHC 20 på glasfiber rekommenderar vi att du använder en
försänkningsborrspets och borrar en avståndsförsänkning genom bara det
översta geltäckskiktet när du borrar de fyra rikthålen. På så sätt undviker du
sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras åt.
Rostfria skruvar kan kärva när de skruvas i glasfiber och dras åt för hårt.
Garmin rekommenderar att du applicerar ett antikärvningsmedel på skruven
innan den används.
Innan du kan montera GHC 20 måste du välja ut en monteringsplats
(page 5).
1. Beskär mallen för nedsänkt montering och kontrollera att den passar på
platsen där du vill montera GHC 20.
Mallen för nedsänkt montering medföljer produktförpackningen, inte
dessa instruktioner.
Mallen för nedsänkt montering är självhäftande på baksidan.
2. Ta bort skyddstejpen på mallens and självhäftande baksida och fäst den
på platsen där du ska montera GHC 20.
3. Om du ska såga ut hålet med figursåg i stället för en 90 mm (3,5 tum)
hålsåg använder du en 10 mm (3/8 tum) borrspets och borrar ett rikthål
enligt mallen innan du börjar såga ut monteringsytan.
4. Använd figursåg eller en 90 mm (3,5 tum) hålsåg och såga ut
monteringsytan utefter insidan på den streckade linjen som anges på
mallen för nedsänkt montering.
5. Fila och sandpappra hålets kanter till rätt storlek vid behov.
6. Placera GHC 20 i utskärningen och kontrollera att de fyra
monteringshålen stämmer.
7. Välj ett alternativ:
• Om monteringshålen stämmer går du vidare till steg 8.
• Om monteringshålen inte stämmer markerar du rätt placering av de
fyra monteringshålen.
8. Ta bort GHC 20 från utskärningen.
9. Borra de fyra 2,8 mm (7/64 tum) styrhålen.
Om du monterar GHC 20 på glasfiber ska du använda en
försänkningsborrspets enligt anvisningen.
10. Avlägsna återstoden av mallen.
11. Placera den medföljande gummipackningen på baksidan av enheten.
Applicera marint tätningsmedel runt packningen för att förhindra läckage
bakom instrumentbrädan.
12. Placera GHC 20 i utskärningen.
13. Fäst GHC 20 ordentligt på monteringsytan med de medföljande
skruvarna.
Om du monterar GHC 20 på glasfiber ska du använda en
försänkningsborrspets enligt anvisningen.
11
14. Knäpp fast dekorationsringen ➊.
➊
Ansluta GHC 20 till ett befintligt NMEA 2000-nätverk
1. Välj var du vill ansluta GHC 20 ➊ till det befintliga
NMEA 2000-stamnätet ➋.
➊
Ansluta GHC 20
Om autopilotsystemet ska fungera korrekt måste du ansluta två ledningar från
GHC 20-datakabeln (gul och svart).
1. Koppla den gula ledningen från GHC 20-enhetens datakabel till den gula
ledningen från förbindningskabeln mellan CCU:n och ECU:n.
Om kabeln inte är tillräckligt lång förlängs den gula ledningen med
0,33 mm2 (22 AWG)-kabeltråd.
2. Anslut den svarta ledningen från GHC 20-enhetens datakabel till samma
jordpunkt som ECU:n.
Om kabeln inte är tillräckligt lång förlängs den svarta ledningen med
0,33 mm2 (22 AWG)-kabeltråd.
3. Löd och täck alla blanktrådsanslutningar.
Att tänka på med flera GHC 20-enheter
Du kan installera flera GHC 20-enheter (säljs separat) för att styra autopiloten
från olika platser på båten.
• Alla extra GHC 20-enheter måste vara anslutna till
NMEA 2000-nätverket (page 12).
• Om du vill använda en extra GHC 20 till att starta autopiloten ansluter
du den gula och den svarta ledningen från den extra GHC 20 till samma
ledningar som den primära GHC 20.
◦◦ Om du ansluter extra GHC 20-enheter för att starta autopiloten måste
du slå av allihop för att slå av autopiloten.
◦◦ Om du inte ansluter en extra GHC 20 för att starta autopiloten
kommer den extra GHC 20 att sättas i viloläge när du stänger av
den, och autopiloten förblir på tills den stängs av med den primära
GHC 20.
Ansluta enheterna till ett NMEA 2000-nätverk
Meddelande
Om du har ett befintligt NMEA 2000-nätverk på båten bör det redan vara
anslutet till strömförsörjningen. Anslut inte den medföljande NMEA
2000-strömkabeln till ett befintligt NMEA 2000-nätverk eftersom endast en
strömkälla bör anslutas till ett NMEA 2000-nätverk.
Du kan ansluta GHC 20 till CCU:n genom ett befintligt NMEA 2000-nätverk.
Om du inte har ett befintligt NMEA 2000-nätverk på din båt finns alla delar
som behövs för att bygga ett nätverk i GHP 12-paketet (page 13).
➍
➌
➋
2. Koppla bort ena sidan av en NMEA 2000 T-anslutning från nätverket.
3. Om NMEA 2000-nätverkets stamnät behöver förlängas ansluter du en
förlängningskabel för NMEA 2000-stamnätet (medföljer ej) till sidan av
den bortkopplade T-kopplingen.
4. Anslut den medföljande T‑kontakten➌ för GHC 20 till NMEA
2000-stamnätet genom att ansluta den till sidan av den bortkopplade
T‑kontakten eller förlängningskabeln till stamnätet.
5. Led den medföljande droppkabeln ➍ till nedre delen av T-kontakten som
lades till i steg 4, och anslut den till T-kontakten.
Om den inbyggda droppkabeln inte är tillräckligt lång kan du använda en
droppkabel som är upp till 6 m (20 fot) lång (medföljer ej).
6. Anslut droppkabeln till GHC 20.
7. Anslut droppkabeln till T-kopplingen du lade till i steg 3 och till GHC 20.
Obs! Om autopiloten ska startas måste den gula ledningen på
GHC 20-datakabeln vara ansluten till den gula ledningen på
förbindningskabeln mellan CCU och ECU, och den svarta ledningen på
DHC 10-datakabeln måste vara ansluten till samma jord som ECU:n
(page 12).
Du kan också ansluta NMEA 2000-kompatibla tilläggsenheter, som en
vindsensor, en vattenhastighetssensor eller en GPS-enhet, till ditt NMEA
2000-nätverk för att avancerade funktioner hos GHP 12 ska kunna användas.
Mer information om NMEA 2000 finns på www.garmin.com.
12
Installationsinstruktioner för GHP 12
Ansluta CCU till ett befintligt NMEA 2000-nätverk
1. Välj var du vill ansluta CCU ➊ till det befintliga NMEA 2000-stamnätet
➋.
➊
Bygga ett enkelt NMEA 2000-nätverk för GHC 20 och CCU:n
Meddelande
Du måste ansluta den medföljande NMEA 2000-strömkabeln till båtens
tändningslås eller genom en annan kabelmonterad omkopplare. GHC 20
laddar ur batteriet om NMEA 2000-strömkabeln ansluts direkt till batteriet.
1. Koppla ihop de tre T-kopplingarna ➊ på sidorna.
➏
➐
➍
➍
➌
➌
➊
➋
➑
2. Koppla bort ena sidan av en NMEA 2000 T-anslutning från nätverket.
3. Om NMEA 2000-nätverkets stamnät behöver förlängas ansluter du en
förlängningskabel för NMEA 2000-stamnätet (medföljer ej) till sidan av
den bortkopplade T-kopplingen.
4. Anslut den medföljande T-kontakten ➌ för CCU till NMEA
2000-stamnätet genom att ansluta den till sidan av den bortkopplade
T‑kontakten eller förlängningskabeln till stamnätet.
5. Led den medföljande droppkabeln ➍ till nedre delen av T-kontakten som
lades till i steg 4, and anslut den till T-kontakten.
Om den inbyggda droppkabeln inte är tillräckligt lång kan du använda en
droppkabel som är upp till 6 m (20 fot) lång (medföljer ej).
6. Anslut droppkabeln till CCU:n.
Installationsinstruktioner för GHP 12
-
+
➎
➋
➑
2. Anslut den medföljande NMEA 2000-nätkabeln ➋ till en strömkälla med
12 V likström ➌ via en brytare.
Anslut till båtens tändningslås ➍ om det går, eller genom en
kabelmonterad brytare (medföljer ej).
3. Anslut NMEA 2000-strömkabeln till en av T-anslutningarna.
4. Anslut en av de medföljande NMEA 2000-droppkablarna ➎ till en av
T-kopplingarna och till GHC 20 ➏.
5. Anslut den andra medföljande NMEA 2000-droppkabeln till den andra
T-kopplingen och till CCU:n ➐.
6. Anslut han- och hontermineringar ➑ till båda ändarna av de kopplade
T-kopplingarna.
Obs! GHC 20 måste anslutas till CCU:n med den gula CCUsignalledningen i GHC 20-enhetens datakabel. Den svarta ledningen
måste anslutas till CCU-jord (page 12).
13
Anslutning av tilläggsenheter till GHP
12-autopilotsystemet
För att avancerade funktioner hos GHP 12 ska kunna användas kan NMEA
2000-kompatibla eller NMEA 0183-kompatibla tilläggsenheter som en
vindsensor, en vattenhastighetssensor eller en GPS-enhet anslutas till NMEA
2000-nätverket eller anslutas till GHC 20 via NMEA 0183.
Installera Shadow Drive-enheten
Shadow Drive-enheten (tillbehör) är en givare som du installerar i din båts
hydrauliska styrlinor. Shadow Drive kan endast användas på båtar med
hydrauliskt styrsystem.
Vid installation av Shadow Drive-enheten ansluter du den till båtens
hydrauliska styrlina och förbindningskabeln mellan CCU och ECU.
Anslut en NMEA 2000-kompatibel enhet som
tilläggsutrustning till GHP 12
1. Lägg till en extra T-kontakt (medföljer inte) till NMEA 2000-nätverket.
2. Anslut enheten till T-kontakten genom att följa de instruktioner som
medföljer enheten.
Anslutning av Shadow Drive-enheten till hydrauliken
Innan du kan installera Shadow Drive-enheten måste du välja en plats där du
ansluter Shadow Drive-enheten till båtens hydrauliska styrning. Men först
måste du läsa och sätta dig in i de saker man måste tänka på vid montering
och anslutning (page 6).
Att tänka på inför NMEA 0183-koppling
• I installationsinstruktionerna för din enhet finns information om hur du
identifierar överföringsledningarna (Tx) A(+) och B(-) för din NMEA
0183-kompatibla enhet.
• När du ansluter NMEA 0183-enheter med två sändnings- och två
mottagningslinjer är det inte nödvändigt att NMEA 2000-bussen och
NMEA 0183-enheten ansluts till gemensam jord.
• När du ansluter en NMEA 0183-enhet som endast har en sändningslinje
(Tx) eller endast en mottagningslinje (Rx), måste NMEA 2000-bussen
och NMEA 0183-enheten anslutas till gemensam jord.
Anslut Shadow Drive-enheten till hydraulledningen med de medföljande
kontaktdonen.
Anslut en NMEA 0183-kompatibel enhet som
tilläggsutrustning till GHC 20
1. Bestäm hur din NMEA 0183-kompatibla enhet ska kopplas in.
2. Se schemat nedan vid inkoppling av din NMEA 0183-kompatibla till
GHC 20.
Färg,
GHC 20-datakabel
Svart
Gul
Blå
Vit
Brun
Grön
Funktion
CCU-signal jord
CCU-signal
Tx/A (+)
Tx/B (-)
Rx/A (+)
Rx/B (-)
Ansluta Shadow Drive-enheten
När du ansluter Shadow Drive-enheten till det hydrauliska systemet måste du
ha följande i åtanke (page 6).
Anslut Shadow Drive-enheten till förbindningskabeln mellan CCU och ECU.
1. Led blanktrådsänden av förbindningskabeln mellan CCU och ECU till
Shadow Drive-enheten.
Om kabeln inte är tillräckligt lång förlängs nödvändiga ledningar med 28
AWG-kabeltråd.
2. Anslut kablarna - utgå från tabellen nedan.
Ledningsfärg på Shadow
Drive-enheten
Röd (+)
Färg på ledningar i förbindningskabel
mellan CCU och ECU
Brun (+)
Svart (-)
Svart (-)
3. Löd och täck alla blanktrådsanslutningar.
Tre exempel på olika inkopplingssituationer finns i bilagan (page 21).
3. Använd vid behov 0,33 mm2 (22 AWG) partvinnat kablage för långa
kabellängder.
4. Löd och täck alla blanktrådsanslutningar.
14
Installationsinstruktioner för GHP 12
Konfigurera GHP 12
Välja drivenhetsspänning
GHP 12 måste konfigureras och anpassas efter din båts dynamik. Använd
hamnbassängsguiden och sjövärdighetsguiden på GHC 20 för konfigurering
av GHP 12. Med hjälp av dessa guider går du igenom de erforderliga
konfigurationsstegen.
Meddelande
Om du anger fel värde på drivenhetsspänningen för din icke-Garmin
drivenhet kan du skada drivenheten.
Hamnbassängsguiden
1. Vänd dig till tillverkaren av icke-Garmin drivenhet för att ta reda på
drivenhetsspänningen.
2. Välj den spänning som är godkänd för din drivenhetsmotor.
Meddelande
Om du använder hamnbassängsguiden när din båt är på land får du lämna
plats för roderrörelser för att undvika att rodret eller andra föremål skadas.
Obs! Den här inställningen gäller endast för icke-Garmin drivenhet (annan).
Välja kopplingsspänning
Du kan slutföra hamnbassängsguiden medan din båt är på land. Om båten är i
vattnet måste den ligga stilla medan du slutför guiden.
Meddelande
Om du anger fel värde på kopplingsspänningen för din icke-Garmin
drivenhet kan du skada drivenheten.
Utför Hamnbassängsguiden
Obs! Den här inställningen gäller endast för icke-Garmin drivenhet (annan).
Meddelande
Om du har en båt med servostyrsystem, aktiverar du servon innan du startar
hamnbassängsguiden för att undvika skador på styrsystemet.
1. Vänd dig till tillverkaren av icke-Garmin drivenhet för att ta reda på
drivenhetens kopplingsspänning.
2. Välj den spänning som är godkänd för din drivenhetskoppling.
1. Slå på GHP 12.
Första gången du startar GHP 12 uppmanas du att gå igenom en snabb
inställningssekvens på GHC 20.
2. Slutför inställningssekvensen om det behövs.
3. Starta hamnbassängsguiden (page 15).
4. Välj typ av farkost.
5. Välj drivenhetsklass (page 15).
6. Om du har en icke-Garmin drivenhet väljer du drivenhetens spänning
(page 15).
7. Om du har en icke-Garmin drivenhet väljer du kopplingsspänning
(page 15).
8. Om du har en solenoiddrivenhet väljer du kopplingsspänning (page 15).
9. Aktivera Shadow Drive om det behövs (page 15).
10. Kalibrera rodret (page 15).
11. Om du har en icke-Garmin drivenhet justerar du drivenheten (page 16).
12. Testa styrriktningen (page 16).
13. Om du har en motorbåt, väljer du hastighetskälla och verifierar
varvräknaren (page 16).
14. Granska guidens resultat (page 16).
Välja solenoidspänning
Starta Hamnbassängsguiden
1. När du har slutfört de inledande inställningarna väljer du ett alternativ:
• Om hamnbassängsguiden startar automatiskt går du vidare till steg 2.
• Om hamnbassängsguiden inte startar automatiskt väljer du Meny >
Inställning > Återförsäljarkonfiguration av autopilot > Guide >
Hamnbassängsguiden.
2. Välj Start.
Kalibrera rodret
Obs! Om ett felmeddelande visas under dessa steg kan roderlägesgivaren ha
nått sin gräns. Kontrollera att roderlägesgivaren har installerats korrekt. Om
problemet kvarstår kan du kringgå felet genom att flytta rodret till det yttersta
läget som inte ger en felrapport.
Välja drivenhetsklass
• Om du har installerat en Garmin klass A-drivenhet väljer du Klass A.
• Om du har installerat en Garmin klass B-drivenhet väljer du Klass B.
• Om du har en solenoiddrivenhet väljer du Solenoid.
• Om du har en icke-Garmin drivenhet väljer du Annan.
Installationsinstruktioner för GHP 12
Meddelande
Om du anger fel värde på drivenhetsspänningen för din icke-Garmin
drivenhet kan du skada drivenheten.
Obs! Den här inställningen gäller endast för icke-Garmin solenoiddrivenhet.
1. Vänd dig till tillverkaren av din icke-Garmin solenoiddrivenhet för att ta
reda på drivenhetsspänningen.
2. Välj den spänning som är godkänd för solenoiddrivenheten.
Välja spänning för shuntventil
Obs! Den här inställningen gäller endast för icke-Garmin solenoiddrivenhet.
1. Vänd dig till tillverkaren av din icke-Garmin solenoiddrivenhet för att ta
reda på spänningen för shuntventilen.
2. Välj den spänning som är godkänd för solenoidens shuntventil.
Aktivera Shadow Drive-enheten
Om du installerade GHP 12 på en båt med ett hydrauliskt styrsystem kan du
installera en Garmin Shadow Drive-enhet (säljs separat - page 3).
• Välj Nej om du inte installerade en Shadow Drive-enhet.
• Välj Ja om du installerade en Shadow Drive-enhet (page 6).
1. Placera rodret så att båten skulle styra fullt styrbord och välj OK.
2. När styrbordskalibreringen är fullförd placerar du rodret så att båten
skulle styra fullt babord och väljer OK.
3. När babordskalibreringen är klar centrerar du roderläget, släpper och
väljer Start.
Autopiloten tar kontroll över rodret.
4. Vänta medan autopiloten kalibrerar rodret.
5. Välj ett alternativ:
• Om kalibreringen slutfördes väljer du OK.
• Om kalibreringen inte slutfördes upprepar du steg 1-4.
15
Justera en icke-Garmin drivenhet
Obs! De här anvisningarna gäller inte för drivenhet av solenoidtyp.
Om du har installerat en icke-Garmin drivenhet måste du kalibrera
drivenheten för användning med GHP 12.
1. Centrera roderläget, släpp och välj Fortsätt.
Autopiloten tar kontroll över rodret medan den justerar drivenheten.
2. När processen är slutförd väljer du Klar.
Om du råkar ut för ett fel under justeringsprocessen upprepar du
justeringsprocessen.
Obs! Vid behov kan du finjustera ytterligare senare (page 20).
Verifiera styrriktning
1. Testa styrningsriktningen med pilarna på GHC 20.
När du väljer den högra pilen skall rodret vrida sig så att båten skulle
styra åt höger, och när du väljer den vänstra pilen skall rodret vrida sig så
att båten skulle svänga åt vänster.
2. Välj Fortsätt.
3. Välj ett alternativ:
• Om båten girar åt rätt håll i styrningstestet väljer du Ja.
• Om båten girar åt motsatt håll i styrningstestet väljer du Nej.
4. Om du valde Nej i steg 3 ska du upprepa steg 1–2.
Kontrollera varvräknaren
Obs! Den här proceduren gäller endast för båtar med motordrivet planat
skrov och motordrivet förskjutningsskrov. Den visas inte när du konfigurerar
GHP 12 för en segelbåt.
Den här proceduren visas inte om GPS eller Ingen valts som fartkälla.
1. Jämför, med motorn (eller motorerna) igång, varvtalen per minut på
GHC 20 med varvräknaren (eller varvräknarna) på instrumentbrädan på
din båt.
2. Om värdena inte stämmer, justerar du Slag per varv-värdena med pilarna.
Obs! När du anpassar Slag per varv med pilarna kommer de nya
varvtalen att visas på GHC 20-enheten med en viss fördröjning. Vänta på
att GHC 20 anpassar sig till de nya värdena när du gjort en justering.
Granska Hamnbassängsguidens resultat
På GHC 20 visas de värden som du valt när du körde Hamnbassängsguiden.
1.
2.
3.
4.
5.
Undersök hamnbassängsguidens resultat.
Markera felaktiga resultat och välj Välj.
Korrigera värdet.
Upprepa steg 2 och 3 för alla felaktiga värden.
När du granskat värdena väljer du Klar.
Välj fartkällan
Obs! Den här proceduren gäller endast för båtar med motordrivet planat
skrov och motordrivet förskjutningsskrov. Den visas inte när du konfigurerar
GHP 12 för en segelbåt.
Välj ett alternativ:
• Om du kopplat en NMEA 2000-kompatibel motor (eller motorer) till
NMEA 2000-nätverket väljer du NMEA 2000.
• Om du inte har anslutit en NMEA 2000-kompatibel motor (eller
motorer), väljer du den motor (eller de motoror) till vilken du anslöt
varvräknarsensorn från CCU:n.
◦◦ För en enmotorig båt väljer du Varvräknare - analog babord
eller Varvräknare - analog styrbord i enlighet med hur du har
anslutit varvräknarkablaget.
• Om varvräknardata inte finns tillgängliga eller inte kan användas,
väljer du GPS-data som fartkälla.
◦◦ När GPS-data används som fartkälla måste max.farten för alla
typer av farkoster konfigureras.
• Om du inte anslutit någon fartkälla väljer du Ingen.
◦◦ Om autopiloten inte fungerar bra när ingen fartkälla valts,
rekommenderar Garmin att du ansluter en varvräknare eller GPS
som fartkälla.
16
Installationsinstruktioner för GHP 12
Sjövärdighetsguiden
Konfigurera planingsfarten
Obs! Den här inställningen är endast tillämplig för motorbåtar när GPS har
valts som fartkälla och motordrivet planat skrov valts som farkosttyp.
Du måste utföra sjövärdighetsguiden under motordrift, inte under segel.
1. Notera angivelsen för fart över grund på instrumentet på
instrumentbrädan när båten börjar plana.
2. Om planingshastigheten på instrumentet inte överensstämmer med värdet
på GHC 20 justerar du värdet med pilarna på GHC 20.
3. Välj Klar.
Sjövärdighetsguiden konfigurerar autopilotens grundläggande givare. Det är
mycket viktigt att slutföra guiden under förhållanden anpassade för din båt.
Viktigt att tänka på med Sjövärdighetsguiden
Slutför sjövärdighetsguiden i lugnt vatten. Eftersom vad som är lugnt
vatten avgörs av storleken och formen på din båt bör du innan du påbörjar
sjövärdighetsguiden köra din båt till en plats där:
• Din båt inte gungar när den har stannat eller rör sig väldigt långsamt.
• Din båt inte påverkas nämnvärt av vinden.
När du slutför sjövärdighetsguiden i lugnt vatten måste du:
• Håll din båt välbalanserad. Förflytta dig INTE på båten när du
slutför sjövärdighetsguidens steg.
• Se till att seglen är inte är hissade.
• Se till att motorn är i ett läge som gör att båten kör rakt fram.
Utföra Sjövärdighetsguiden
1. Kör din båt till ett öppet område med lugnt vatten.
2. Starta Sjövärdighetsguiden.
3. Om det behövs bekräftar du planingsvarvtalet (page 17).
4. Om det behövs konfigurerar du planingsfarten (page 17).
5. Om det behövs konfigurerar du den höga varvtalsgränsen (page 17).
6. Om det behövs konfigurerar du toppfarten (page 17).
7. Kalibrera kompassen.
8. Utföra autojusteringsproceduren.
9. Ange norr.
10. Vid behov ställer du in kursfinjusteringen.
Starta Sjövärdighetsguiden
Innan du startar sjövärdighetsguiden måste du köra till ett öppet område med
lugnt vatten.
1. Välj Meny > Inställning > Återförsäljarkonfiguration av autopilot >
Guide > Sjövärdighetsguide.
2. Välj Start.
Konfigurera planingsvarv
Obs! Den här inställningen är endast tillämplig för motorbåtar och visas
inte om du väljer motordrivet förskjutningsskrov som farkosttyp eller om du
väljer Ingen som fartkälla.
1. Notera varvtal per minut på varvräknaren på båtens instrumentbräda när
båten börjar plana.
2. Om värdet på varvräknaren inte överensstämmer med värdet på GHC 20
justerar du värdet med pilarna på GHC 20.
3. Välj Klar.
Installationsinstruktioner för GHP 12
Konfigurera den höga varvtalsgränsen
Obs! Den här inställningen är endast tillämplig för motorbåtar när GPS har
valts som fartkälla.
1. Notera varvtal per minut på varvräknaren på båtens instrumentbräda när
motorerna har fullt gaspådrag.
2. Om värdet på varvräknaren inte överensstämmer med värdet på GHC 20
justerar du värdet med pilarna på GHC 20.
3. Välj Klar.
Konfigurera toppfarten
Obs! Den här inställningen är endast tillämplig för motorbåtar när GPS har
valts som fartkälla.
1. Notera angivelsen för fart över grund på instrumentet på båtens
instrumentbräda när motorerna har fullt gaspådrag.
2. Om hastigheten på instrumentet inte överensstämmer med värdet på
GHC 20 justerar du värdet med pilarna på GHC 20.
3. Välj Klar.
Kalibrera kompassen
1. Kör båten i marschfart längs en rak linje.
2. Välj Start och fortsätt köra längs en rak linje.
3. När du får instruktionen om att svänga gör du en långsam sväng medsols,
som är så stadig och jämn som möjligt.
Gira långsamt så att båten INTE lutar.
När du har fullfört kalibreringen visas ett meddelande på GHC 20.
4. Välj ett alternativ:
• Om kalibreringen slutfördes väljer du Klar.
• Om kalibreringen inte slutfördes väljer du Igen och upprepar steg
1-4.
Utföra autojusteringsproceduren
Innan du utför autojusteringsproceduren måste du ha en lång sträcka öppet
vatten framför dig.
1. Justera gasspjället så att båten rör sig i normal marschfart som gör att
båten snabbt svarar på styrning.
2. Välj Start.
Båten går i ett antal sicksack-rörelser medan autojusteringen är igång.
GHC 20 visar ett avslutningsmeddelande.
3. Välj ett alternativ:
• Om autojusteringen fullfördes väljer du Klar återtar manuell styrning
av båten.
• Om autojusteringen inte utfördes ökar du farten och väljer Igen.
17
4. Om autojusteringen fortfarande inte slutförs upprepar du steg 1-3 tills den
slutförs.
5. Om autojusteringen inte slutförs fast du har nått maximal marschfart ökar
du farten till den ursprungliga autojusteringsfarten och väljer Alternativ
autojustering för att påbörja en alternativ procedur.
Ange norr
För att slutföra den här konfigureringen måste du ha minst 45 sekunder med
riskfritt, öppet vatten framför dig.
Den här proceduren visas om du ansluter en GPS-enhet som
tilläggsutrustning till GHP 12 (page 14) och enheten har hämtat en GPSposition. Om du inte har en GPS-enhet ansluten uppmanas du att ställa in
kursfinjusteringen (page 18).
1. Kör båten i en rak linje i marschfart och välj Start.
GHC 20 visar ett avslutningsmeddelande när kalibreringen är slutförd.
2. Välj ett alternativ:
• Om kalibreringen slutfördes väljer du Klar.
• Om kalibreringen inte slutfördes upprepar du steg 1-2.
Ställt in kursfinjusteringen
Den här proceduren visas bara om du inte har en GPS-enhet ansluten som
tilläggsutrustning till GHP 12 (page 14). Om du har en GPS-enhet installerad
på din båt och den har hämtat en GPS-position uppmanas du ange norr i
stället (page 18).
1. Identifiera norr med hjälp av en handkompass.
2. Justera kursfinjusteringen tills den matchar norr på den magnetiska
kompassen.
3. Välj Klar.
Utvärdera autopilotkonfigurationens resultat
1. Testa autopiloten i låg hastighet.
2. Justera känslighetsinställningen om det behövs.
3. Om Fel: ECU-drivenhetens krets överbelastad visas. Se handboken för
tips om hur du minskar belastningen. Om felen fortfarande visas, se
tipsen på page 19.
4. Justera accelerationsbegränsarens inställning om det behövs.
5. Testa autopiloten vid en högre hastighet (normala driftförhållanden).
6. Justera inställningarna för känslighet och accelerationsbegränsare om det
behövs.
Testa och justera autopilotens konfiguration
1. Kör båten i en riktning med autopiloten aktiverad (kurshållning).
Båten bör inte gunga betydligt. Ett visst mått av svajande rörelser är dock
normalt.
2. Gira båten i en riktning med autopiloten och observera beteendet.
• Båten ska gira jämnt, varken för fort eller för långsamt.
• När du girar båten med autopiloten ska båten närma sig och nå
önskad kurs med minimal överdrivning och svajning.
18
3. Välj ett alternativ:
• Om båten girar för fort eller för trögt justerar du autopilotens
accelerationsbegränsare (page 18).
• Om kurshållningen svajar avsevärt eller båten inte korrigerar när den
girar justerar du autopilotens känslighet (page 18).
• Om Fel: ECU-drivenhetens krets överbelastad visas. Se handboken
för tips om hur du minskar belastningen. Om felen fortfarande visas,
se tipsen på page 19.
• Om båten girar jämnt, kurshållningen bara svajar lite grann eller inte
alls och båten justerar kursen korrekt går du vidare till steg 5.
4. Upprepa steg 2 och 3 tills båten girar jämnt, kurshållningen bara svajar
lite grann eller inte alls och båten justerar kursen korrekt.
5. För planande motorbåtar, upprepa steg 1–4 i högre farter.
Justera accelerationsbegränsarens inställningar
Obs! När du justerar accelerationsgränsen manuellt bör du göra relativt små
ändringar. Testa ändringarna innan ytterligare justeringar görs.
1. Aktivera återförsäljarläge (page 19).
2. Välj Meny > Inställning > Återförsäljarkonfiguration av autopilot >
Autopilotjustering > Accelerationsbegränsare på GHC 20.
3. Välj ett alternativ:
• Öka inställningen om autopiloten girar för fort.
• Minska inställningen om autopiloten girar för långsamt.
4. Testa autopilotkonfigurationen.
5. Upprepa steg 2 och 3 tills prestanda för GHP 12 är till belåtenhet.
Justera autopilotens inställningar för roderkänslighet
Obs! När roderökningen (eller motkorrigeringen av roderökningen) justeras
manuellt, bör relativt små justeringar göras och endast ett värde per gång.
Testa ändringarna innan ytterligare justeringar görs.
1. Aktivera återförsäljarläge (page 19).
2. Välj Meny > Inställning > Återförsäljarkonfiguration av autopilot >
Autopilotjustering > Roderkänslighet på GHC 20.
3. Välj ett alternativ:
• Om du har en segelbåt väljer du ett alternativ:
◦◦ Välj Roderkänslighet– Justerar hur snävt rodret håller kursen
och girar. Om du ställer in det här värdet för högt kan autopiloten
bli överaktiv och konstant försöka justera kursen vid minsta
avvikelse. En överaktiv autopilot kan orsaka onödigt slitage på
drivenheten och laddar ur batteriet fortare än normalt.
◦◦ Välj Motkorrigering av roderökningen för att justera hur
snävt rodret korrigerar giröverdrivningen. Om du ställer in det
här värdet för högt kan autopiloten överdriva giren igen när den
försöker räta upp den ursprungliga giren.
Installationsinstruktioner för GHP 12
• Om du har en motorbåt väljer du ett alternativ:
◦◦ Välj Låg fart eller Hög fart och använd pilarna på GHC 20 till
att justera hur snävt rodret håller kursen och girar i låga eller höga
farter.
Om du ställer in det här värdet för högt kan autopiloten bli
överaktiv och konstant försöka justera kursen vid minsta
avvikelse. En överaktiv autopilot kan orsaka onödigt slitage på
drivenheten och laddar ur batteriet fortare än normalt.
◦◦ Välj Lågfartskontroll eller Högfartskontroll för att justera hur
snävt rodret korrigerar giröverdrivningen. Om du ställer in det
här värdet för högt kan autopiloten överdriva giren igen när den
försöker räta upp den ursprungliga giren.
4. Testa autopilotkonfigurationen och upprepa steg 2 och 3 tills prestanda
för GHP 12 är till belåtenhet.
Minska risken för överbelastning av ECU-drivkretsen
Detta gäller endast när GHP 12 har installerats på en motorbåt.
Om Fel: ECU-drivenhetens krets överbelastad visas. Se handboken för tips
om hur du minskar felmeddelanden för belastning, och använd dessa tips för
att minska belastningen:
• Kontrollera att rätt pump har installerats på båten.
• Om det går använder du hydrauliska slangar med större innerdiameter i
ditt styrsystem.
• Montera pumpen närmare cylindern för att begränsa längden på
slangdragningarna.
• Eliminera onödiga hydrauliska kopplingar i hydraulsystemet.
• Om överbelastning inträffar under autojusteringsproceduren hoppar du
över proceduren och justerar istället autopiloten manuellt.
• Öka inställningen för roderhastighetsbegränsaren för att minska
flödestakten.
• Sänk roderförstärkningen för att begränsa pumpaktiviteten.
Justera roderhastighetsbegränsaren
Detta gäller endast när GHP 12 har installerats på en motorbåt.
5. Välj Klar.
6. Testa inställningarna för roderhastighetsbegränsare.
7. Upprepa steg 2 till 6 tills roderhastighetsbegränsarens prestanda är till
belåtenhet.
8. Utföra autojusteringsproceduren.
Avancerad konfigurering
Avancerade konfigurationsalternativ är inte tillgängliga för GHC 20 under
normala förhållanden. Öppna de avancerade konfigurationsinställningarna på
GHP 12, aktivera återförsäljarläge.
Aktivera återförsäljarkonfiguration av autopilot
1. På kursskärmen väljer du Meny > Inställning > System >
Systeminformation.
2. Håll ned den mellersta funktionsknappen ➊ i 5 sekunder.
Återförsäljarläget visas.
➊
3. Tryck på Tillbaka > Tillbaka.
Om alternativet för Återförsäljarkonfiguration av autopilot är tillgängligt
på skärmen Inställning har proceduren lyckats.
Avancerade konfigurationsinställningar
Du kan köra den automatiserade konfigurationsprocessen Autojustering,
kalibrera kompassen och definiera norr på GHP 12 genom GHC 20 utan att
köra guiderna. Du kan också definiera varje inställning för sig, utan att köra
konfigurationsprocesserna.
Obs! När du har justerat roderhastighetsbegränsaren måste du sedan utföra
autojusteringsproceduren.
Köra de automatiserade konfigurationsinställningarna
manuellt
1. Aktivera återförsäljarläge (page 19).
2. Välj på Kurs-skärmen Meny > Inställning >
Återförsäljarkonfiguration av autopilot > Automatiserad
konfiguration.
3. Välj Autojustering, Kalibrera kompass eller Ange norr.
4. Följ anvisningarna på skärmen (page 15).
1. Aktivera den avancerade konfigurationsproceduren (page 19).
2. På GHC 20 väljer du Meny > Inställning > Återförsäljarkonfiguration
av autopilot > Justering av autopilot > Roderhastighetsbegränsare.
3. Välj Fortsätt.
Autopiloten tar kontroll över rodret.
4. Justera begränsarens hastighet med pilarna på GHC 20.
• 0% är standardhastigheten för roderhastighetsbegränsaren.
• Lägre värden låter rodret röra sig snabbare mellan den högra och den
vänstra skenan.
• Lägre värden ökar strömmen.
• Högre värden minskar strömmen.
Definiera konfigurationsinställningarna manuellt
1. Aktivera återförsäljarläge (page 19).
2. Välj på Kurs-skärmen Meny > Inställning >
Återförsäljarkonfiguration av autopilot.
3. Välj en inställningskategori.
4. Välj en inställning som ska konfigureras.
Beskrivningar av alla inställningar finns i bilagan (page 25).
5. Konfigurera inställningens värde.
Obs! Om du konfigurerar vissa inställningar i den avancerade
konfigurationsproceduren kan det bli nödvändigt att ändra andra inställningar.
Granska avsnittet med konfigurationsinställningar för GHP 12 (page 25)
innan du ändrar några inställningar.
Om ECU-drivkretsen överbelastas. Se handboken för tips om hur du minskar
överbelastningen. Om det fortfarande visas felmeddelanden kan du behöva
justera roderhastighetsbegränsaren.
Obs! Justera bara roderhastigheten i docka eller när båten står stilla.
Installationsinstruktioner för GHP 12
19
Justera inställningarna manuellt för en icke-Garmin enhet
Meddelande
Om du anger fel värde på drivenhetsspänningen, kopplingsspänningen eller
maxströmmen för din icke-Garmin drivenhet kan du skada drivenheten.
Obs! Om du justerar något av de här värdena eller kör någon av de här
justeringsprocedurerna måste du köra om autojusteringsprocessen (page 19).
1. Aktivera återförsäljarläge (page 19).
2. Välj på Kurs-skärmen Meny > Inställning >
Återförsäljarkonfiguration av autopilot > Inställning av styrsystem >
Drivenhetsklass.
3. Välj Annan eller Solenoid i enlighet med vad du angav i
hamnbassängsguiden.
4. Välj ett alternativ:
• Välj Allmän konfiguration om du vill köra om justeringsproceduren
som du slutförde i hamnbassängsguiden (page 16).
• Välj Drivenhetsspänning om du vill ställa in drivenhetsspänningen
enligt specifikationerna som medföljde drivenheten.
• Välj Kopplingsspänning om du vill ställa in kopplingsspänningen
enligt specifikationerna som medföljde drivenheten.
• Välj Maxström för drivenhet om du vill ställa in drivenhetens
nominella ström enligt specifikationerna som medföljde drivenheten.
• Välj Avancerad justering om du vill utföra drivenhetsjusteringar på
hög nivå (page 20).
• Välj Återst. standardinst. om du vill återställa icke-Garmin
drivenheten till standardvärden.
Du måste utföra den allmänna justeringsproceduren om du återställer
din drivenhet till standardvärdena.
Utföra avancerade justeringsprocedurer för icke-Garmin
drivenheter
Meddelande
Utför bara dessa procedurer om du har full förståelse av koncepten
drivenhetshastighet och -feltolerans som de definieras nedan. Om du ställer
in dessa värden felaktigt kan du skada din drivenhet, ladda ur batteriet fortare
än normalt eller orsaka dålig prestanda för autopiloten.
För installation av nästan alla icke-Garmin drivenheter räcker den allmänna
justeringsproceduren i hamnbassängsguiden för att kalibrera drivenheten till
GHP 12. Använd bara de avancerade justeringsprocedurerna om du vill göra
små justeringar i drivenhetens prestanda.
Justera hastigheten på en icke-Garmin drivenhet
Den här inställningen gäller inte för solenoiddrivenheter.
Drivenhetens hastighet avgör hur snabbt den reagerar på kommandon från
autopiloten.
Om du anger ett för lågt hastighetsvärde kommer drivenheten att verka
långsam och ta lång tid på sig att reagera på kommandon från autopiloten.
2. Centrera roderläget, släpp roderkontrollen och välj Start.
Ett diagram visas. Den röda linjen ➊ representerar rodrets avsedda läge.
Den blå linjen ➋ representerar rodrets faktiska läge.
➊
➋
3. Välj Justera och observera diagrammet.
• Det avsedda roderläget (indikerat av den röda linjen) flyttar sig +5°
till -5° varje gång du väljer Justera, och drivenheten styr rodret
därefter (indikeras av den blå linjen).
• Om drivenhetens hastighet är konfigurerad för långsamt reagerar den
trögt. Den blå linjen bildar en stor lutning ➊ mot den röda linjen när
du har valt Justera.
➊
• Om drivenhetens hastighet är konfigurerad för snabbt reagerar den
omedelbart och driver hårt till roderstoppet. Den blå linjen bildar en
rak linje som träffar den röda linjen utan lutning ➋ när du har valt
Justera.
➋
• Om drivenhetens hastighet är korrekt konfigurerad reagerar den
snabbt och träffar sedan stoppet mjukt. Den blå linjen bildar en rak
linje med en liten lutning ➌ när den närmar sig den röda linjen när du
har valt Justera.
➌
Om du anger ett för högt hastighetsvärde kommer drivenheten att reagera
för snabbt och kan tvinga rodret till stoppen vid hög hastighet, och detta kan
skada drivenheten eller roderstoppen samt ladda ur batteriet snabbare än
normalt.
1. Välj på Kurs-skärmen Meny > Inställning >
Återförsäljarkonfiguration av autopilot > Inställning av styrsystem >
Drivenhetsklass > Annan > Avancerad justering > Justera hastighet.
20
4. Vid behov väljer du Justera.
5. Välj ett alternativ:
• Öka värdet om drivenheten är konfigurerad för långsamt och upprepa
steg 3.
• Minska värdet om drivenheten är konfigurerad för snabbt och upprepa
steg 3.
Installationsinstruktioner för GHP 12
Bilaga
6. När drivenheten är korrekt justerad väljer du Klar.
Justera feltoleransen på en icke-Garmin drivenhet
Drivenhetens feltolerans avgör hur stora fel autopilot tillåter innan den
justerar drivenheten.
Om du anger feltoleransen för lågt reagerar drivenheten på minsta
kursavvikelse. Det gör att drivenheten arbetar för hårt och detta kan ladda ur
batteriet snabbare än normalt.
NMEA 0183-anslutningsscheman
Följande tre anslutningscheman är exempel på olika situationer som du kan
stöta på när du ansluter din NMEA 0183-enhet till GHC 20.
Exempel ett av tre - Tvåvägskommunikation med NMEA 0183
➋
Om du anger feltoleransen för högt reagerar drivenheten inte förrän kursen
avviker med ett betydligt avstånd. Detta ger en mindre pålitlig kurshållning
och det kan orsaka onödigt stora kurskorrigeringar.
1. Välj på Kurs-skärmen Meny > Inställning >
Återförsäljarkonfiguration av autopilot > Inställning av styrsystem >
Drivenhetstyp.
2. Välj Annan eller Solenoid i enlighet med vad du angav i
hamnbassängsguiden.
3. Välj Avancerad justering > Justera feltolerans.
4. Centrera roderläget, släpp roderkontrollen och välj Start.
5. Välj Justera.
Roderläget flyttar sig från +5° till -5° varje gång du väljer Justera, och
drivenheten styr och håller rodret därefter.
6. När drivenheten har stannat observerar du fälten roderfel och
strömförbrukning i 30 sekunder.
• Om fältet effektförbrukning varierar är feltoleransen inställd för lågt.
• Om effektförbrukningen stannar på 0 %, men fältet roderfel visar en
oacceptabel felgrad (1 % eller mer) är feltoleransen inställd för högt.
TIPS: En ideal feltoleranskonfiguration håller rodret på en acceptabel
felgrad (ungefär 0,5 %) utan att justera drivenheten i onödan och
slösa med effekten (0 % i minst 30 sekunder).
7. Vid behov väljer du Justera.
8. Välj ett alternativ:
• Minska värdet om feltoleransen är konfigurerad för högt och upprepa
steg 3-5.
• Öka värdet om feltoleransen är konfigurerad för lågt och upprepa steg
3-5.
9. När drivenhetens feltolerans är korrekt justerad väljer du Tillbaka.
Installationsinstruktioner för GHP 12
+
➊
>
>
>
>
➊
➋
➌
➍
Ledning
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➌
➌
➍
➎
➏
-
➊
➋
>
>
➍
>
>
GHC 20
NMEA 2000-nätverk (förser GHC 20 med ström)
12 V-likströmskälla
NMEA 0183-kompatibel enhet
GHC 20-ledning
Färg - Funktion
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Blå - Tx/A (+)
Vit - Tx/B (-)
Brun - Rx/A (+)
Grön - Rx/B (-)
NMEA 0183-kompatibel enhet
ledningsfunktion
Ström
NMEA 0183 jord
Rx/A (+)
Rx/B (-)
Tx/A (+)
Tx/B (-)
Obs! När du ansluter NMEA 0183-enheter med två sändnings- och två
mottagningslinjer är det inte nödvändigt att NMEA 2000-bussen och NMEA
0183-enheten ansluts till gemensam jord.
21
Exempel två av tre - Endast en mottagningsledning
Om den NMEA 0183-kompatibla enheten bara har en mottagningsledning
(Rx), ansluter du den till den blå ledningen (Tx/A) från GHC 20, och lämnar
den vita ledningen (Tx/B) från GHC 20 oansluten.
Exempel tre av tre - Endast en sändningsledning
Om din NMEA 0183-kompatibla enhet endast har en sändningsledning (Tx)
ansluter du den till den bruna ledningen (Rx/A) från GHC 20 och ansluter
den gröna ledningen (Rx/B) från GHC 20 till NMEA-jord.
➋
➋
+
➊
>
➍
>
>
➊
➋
➌
➍
Ledning
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➌
➌
➎
➏
-
+
➊
➋
>
➍
>
>
>
NMEA 2000-nätverk (förser GHC 20 med ström)
12 V-likströmskälla
NMEA 0183-kompatibel enhet
NMEA 0183-kompatibel enhet
ledningsfunktion
Ström
NMEA 0183 jord
Rx
Ej tillämpligt
Tx/A (+)
Tx/B (-)
Obs! När du ansluter en NMEA 0183-enhet som endast har en
mottagningslinje (Rx), måste NMEA 2000-bussen och NMEA 0183-enheten
anslutas till gemensam jord.
22
>
>
GHC 20
GHC 20-ledning
Färg - Funktion
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Blå - Tx/A (+)
Vit - oansluten
Brun - Rx/A (+)
Grön - Rx/B (-)
➊
➊
➋
➌
➍
Ledning
➊
➋
➌
➍
➎
➌
-
➋
➌
➍
➎
➊
>
>
➍
>
GHC 20
NMEA 2000-nätverk (förser GHC 20 med ström)
12 V-likströmskälla
NMEA 0183-kompatibel enhet
GHC 20-ledning
Färg - Funktion
Ej tillämpligt
Grön - Rx/B - anslut till
NMEA 0183-jord
Blå - Tx/A (+)
Vit - Tx/B (-)
Brun - Rx/A (+)
NMEA 0183-kompatibel enhet
ledningsfunktion
Ström
NMEA 0183 jord
Rx/A (+)
Rx/B (-)
Tx/A (+)
Obs! När du ansluter en NMEA 0183-enhet som endast har en sändningslinje
(Tx), måste NMEA 2000-bussen och NMEA 0183-enheten anslutas till
gemensam jord.
Installationsinstruktioner för GHP 12
Specifikationer
Enhet
ECU
Specifikation
Mått
Vikt
Temperaturområde
Material i höljet
CCU
Larm
Nätkabelns längd
Ineffekt
Säkring
Huvudeffektförbrukning
Mått
Vikt
Temperaturområde
Material i höljet
Längd på
förbindningskabeln
mellan CCU och ECU
NMEA 2000 LEN
Mått
Vikt
Temperaturområde
Kabellängd
GHC 20 Mått
Vikt
Kablar
Temperaturområde
Säkerhetsavstånd till
kompass
Material
GHC 20
effektförbrukning
NMEA 2000 ingående
spänning
NMEA 2000 LEN
Installationsinstruktioner för GHP 12
PGN-information för NMEA 2000
Mått
(B×H×D): 167,6 × 116,8 × 50,8 mm
(6 19/32 × 4 19/32 × 2 tum)
0,68 kg (1,5 lb)
-15 °C till 60 °C (5 °F till 140 °F)
Helt tätad, stöttålig aluminiumlegering,
vattentät enligt IEC 529 IPX7-normer
2,7 m (9 fot)
11,5–30 V likström
40 A, knivsäkring
1 A (inkluderar ej drivenheten)
91,4 mm (3 19/32 tum) i diameter
159 g (5,6 oz.)
-15 °C till 60 °C (5 °F till 140 °F)
Helt tätad, stöttålig aluminiumlegering,
vattentät enligt IEC 529 IPX7-normer
5 m (16 fot)
CCU
Typ
PGN
Beskrivning
Ta emot
059392
059904
060928
126208
ISO-erkännande
ISO-begäran
ISO-adresskrav
NMEA – Kommando/begära/godkänna
gruppfunktion
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
Produktinformation
Magnetisk variation
Motorparametrar – Snabb uppdatering
Fart g. vatten
Position – Snabb uppdatering
COG & SOG – Snabb uppdatering
Avvikelse från utlagd kurs
Navigationsdata
Vinddata
ISO-erkännande
ISO-begäran
ISO-adresskrav
NMEA – Kommando/begära/godkänna
gruppfunktion
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
Produktinformation
Roderdata
Farkostens kurs
Sända
2 (100 mA)
(L × Diameter): 23 × 25 mm
(29/32 × 1 tum)
68 g (2,4 oz.)
-15 °C till 60 °C (5 °F till 140 °F)
3,0 m (10 fot)
110× 115 × 30 mm
(4 21/64 × 4 17/32 × 1 3/16 tum)
247 g (8,71 oz.)
NMEA 0183-datakabel – 1,8 m (6 fot)
NMEA 2000-droppkabel och strömkabel
– 2 m (6 1/2 fot)
Från –15 °C till 70 °C
(från 5 °F till 158 °F)
209 mm (8 1/4 tum)
Hölje: Helt tätad polykarbonat, vattentät
enligt IEC 60529 IPX7-standard
Lins: antireflexbehandlat glas
Max 2,5 W
9–16 V DC
6 (300 mA)
126464
126996
127258
127488
128259
129025
129026
129283
129284
130306
059392
059904
060928
126208
126464
126996
127245
127250
GHC 20
Typ
PGN
Beskrivning
Ta emot
059392
059904
060928
126208
ISO-erkännande
ISO-begäran
ISO-adresskrav
NMEA – Kommando/begära/godkänna
gruppfunktion
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
Produktinformation
Roderdata
Farkostens kurs
Motorparametrar – Snabb uppdatering
Fart g. vatten
Position – Snabb uppdatering
GNSS-positionsdata
Avvikelse från utlagd kurs
Navigationsdata
Navigering – Kurs-/WP-information
Vinddata
Status för mindre farkost
126464
126996
127245
127250
127488
128259
129025
129029
129283
129284
129285
130306
130576
23
Typ
PGN
Beskrivning
Sända
059392
059904
060928
126208
ISO-erkännande
ISO-begäran
ISO-adresskrav
NMEA – Kommando/begära/godkänna
gruppfunktion
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
Produktinformation
Fart g. vatten
Position – Snabb uppdatering
COG & SOG – Snabb uppdatering
Avvikelse från utlagd kurs
Navigationsdata
GNSS Sats i vy
Vinddata
126464
126996
128259
129025
129026
129283
129284
129540
130306
GHP 12 och GHC 20 är NMEA 2000-certifierade.
NMEA 0183-information
GHC 20 använder följande NMEA 0183-satser när NMEA 0183-kompatibla
enheter kopplas in som tilläggsutrustning.
Typ
Ta emot
Sända
24
Sats
wpl
gga
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
hdg
Installationsinstruktioner för GHP 12
Konfigurationsinställningar för GHP 12
Fast all konfiguration vanligtvis sker automatiskt med hjälp av guider kan du justera alla inställningar manuellt (page 19).
Obs! Beroende på autopilotens konfiguration kan det hända att vissa inställningar inte visas.
Obs! Varje gång du ändrar inställningen Fartkälla på en motorbåt, måste du granska inställningarna Verifiera varvräknare, Lågvarvsgräns, Högvarvsgräns,
Planingsvarv, Planingsfart och Maxfart, där det behövs, innan du utför autojusteringsproceduren (page 17).
Kategori
Återförsäljarkonfiguration av
autopilot
Inställning av fartkälla
(endast motorbåt)
Inställning av fartkälla
(endast motorbåt)
Inställning av fartkälla
(endast motorbåt)
Inställning
Typ av farkost
Beskrivning
Här kan du välja på vilken typ av farkost som autopiloten är installerad.
Fartkälla
Här kan du välja NMEA 2000-varvräknare, GPS-fart eller den motor (eller motorer) till vilken du
anslöt varvräknarsensorn från CCU:n.
Jämför varvtalsavläsningarna på GHC 20 med varvräknaren på instrumentbrädan på din båt.
Verifiera varvräknare
Planingsvarv
Inställning av fartkälla
(endast motorbåt)
Inställning av fartkälla
(endast motorbåt)
Inställning av fartkälla
(endast motorbåt)
Inställning av fartkälla
(endast motorbåt)
Justering av autopilot >
Roderkänslighet
(endast segelbåt)
Planingshastighet
Justering av autopilot >
Roderkänslighet
(endast segelbåt)
Justering av autopilot >
Roderkänslighet
(endast motorbåt)
Motkorrigering av
roderökning
Justering av autopilot >
Roderkänslighet
(endast motorbåt)
Lågfartskontroll
Justering av autopilot >
Roderkänslighet
(endast motorbåt)
Högfartsökning
Lågvarvsgräns
Högvarvsgräns
Maxfart
Känslighet
Lågfartsökning
Installationsinstruktioner för GHP 12
Här kan du justera varvtalsavläsningen på GHC 20 när båten övergår från förskjutning till
planingsfart. Om värdet inte överensstämmer med värdet på GHC 20 justerar du värdet med
pilarna.
Här kan du justera båtens planingsfart. Om värdet inte överensstämmer med värdet på GHC 20
justerar du värdet med pilarna.
Här kan du justera den lägsta varvtalspunkten för båten. Om värdet inte överensstämmer med
värdet på GHC 20 justerar du värdet med pilarna.
Här kan du justera den högsta varvtalspunkten för båten. Om värdet inte överensstämmer med
värdet på GHC 20 justerar du värdet med pilarna.
Här kan du justera båtens toppfart. Om värdet inte överensstämmer med värdet på GHC 20
justerar du värdet med pilarna.
Här kan du justera hur snävt rodret håller en kurs och girar.
Om du ställer in det här värdet för högt kan autopiloten bli överaktiv och konstant försöka justera
kursen vid minsta avvikelse. En överaktiv autopilot kan orsaka förslitningsskador på drivenheten
(page 18).
Här kan du justera hur snävt rodret korrigerar giröverdrivningen.
Om du ställer in det här värdet för högt kan autopiloten överdriva giren igen när den försöker räta
upp den ursprungliga giren (page 18).
Här kan du ställa in roderökningen för låga farter.
Den här inställningen gäller när farkosten används under planingsfart.
Om du ställer in det här värdet för högt kan autopiloten bli överaktiv och konstant försöka justera
kursen vid minsta avvikelse. En överaktiv autopilot kan orsaka förslitningsskador på drivenheten
(page 18).
Här kan du ställa in motkorrigeringen för roderökningen för låga farter.
Den här inställningen gäller när farkosten används under planingsfart.
Om du ställer in det här värdet för högt kan autopiloten bli överaktiv och konstant försöka justera
kursen vid minsta avvikelse. En överaktiv autopilot kan orsaka förslitningsskador på drivenheten
(page 18).
Här kan du ställa in roderökningen för höga farter.
Den här inställningen gäller när farkosten används över planingsfart.
Om du ställer in det här värdet för högt kan autopiloten bli överaktiv och konstant försöka justera
kursen vid minsta avvikelse. En överaktiv autopilot kan orsaka förslitningsskador på drivenheten
(page 18).
25
Kategori
Justering av autopilot >
Roderkänslighet
(endast motorbåt)
Inställning
Högfartskontroll
Beskrivning
Här kan du ställa in motkorrigeringen för roderökningen för höga farter.
Den här inställningen gäller när farkosten används över planingsfart.
Om du ställer in det här värdet för högt kan autopiloten bli överaktiv och konstant försöka justera
kursen vid minsta avvikelse. En överaktiv autopilot kan orsaka förslitningsskador på drivenheten
(page 18).
Justering av autopilot
Accelerationsgräns
Här kan du begränsa hastigheten i autopilotstyrda svängar.
Öka procenttalet för att begränsa girgraden och minska procenttalet för att möjliggöra högre
girgrad.
Navigationskonfiguration
Kursfinjustering
Här kan du ställa in styrstrecket (kurskompensation) för autopiloten.
Navigationskonfiguration >
NMEA-checksum
Om den anslutna NMEA 0183-GPS-enheten beräknar felaktiga checksummor kan du eventuellt
NMEA-inställningar
fortfarande använda den om du stänger av denna inställning. När den är avstängd äventyras
datauppgifter.
Navigationskonfiguration >
Omvänd XTE
Om den anslutna NMEA 0183 GPS-enheten skickar den felaktiga styrriktningen med XTENMEA-inställningar
signalen korrigerar du styrningsriktningen med denna inställning.
Navigationskonfiguration
Navigationsökning
Här kan du justera hur aggressivt autopiloten eliminerar avvikelse från utlagd kurs när den följer
ett rutt till-mönster.
Om värdet är för högt kan autopiloten svaja fram och tillbaka över kurslinjen på långa avstånd.
Om värdet är för lågt kan autopiloten svara långsamt på att eliminera avvikelser från utlagd kurs.
Navigationskonfiguration
Navigationstrimningsökning Här kan du justera godtagbar avvikelse från utlagd kurs på lång sikt när ett ruttmönster följs.
Justera inte detta värde förrän navigationsökningen har ställts in.
Om värdet är för högt överkompenserar autopiloten avvikelser från utlagd kurs.
Om värdet är för lågt tillåter autopiloten stora avvikelser från utlagd kurs på lång sikt.
Inställning av styrsystem
Shadow Drive ansluten
Med den här inställningen får systemet reda på om en Shadow Drive-enhet (tillval) har anslutits
eller inte. (page 6)
Inställning av styrsystem
Verifiera styrriktning
Den här inställningen talar om för autopiloten i vilken riktning rodret måste röra sig för att styra
farkosten åt babord och styrbord. Du kan testa och backa om det behövs.
Inställning av styrsystem
Drivenhetsklass
Här kan du ange din drivenhetsklass (mer information finns på www.garmin.com).
Välj Annan för icke-Garmin drivenheter.
Drivenhetsspänning eller
Gäller endast om drivenhetsklassen har angetts som "Annan" eller "Solenoid".
Inställning av styrsystem >
Drivenhetsklass > Annan eller Solenoidspänning
Den här inställningen talar om för autopiloten vilken spänning den ska ge drivenhetens motor.
Solenoid
I dokumentationen som medföljde din drivenhet finns information om specifikationerna för
motorspänning.
En felaktig inställning kan skada din drivenhetsmotor.
Inställning av styrsystem >
Shuntventil, spänning
Gäller endast om drivenhetsklassen har angetts som "Solenoid".
Drivenhetsklass > Solenoid
Den här inställningen talar om för autopiloten vilken spänning den ska ge solenoidens shuntventil.
I dokumentationen som medföljde solenoiddrivenheten finns information om specifikationerna för
shuntventilsspänning.
En felaktig inställning kan skada solenoiddrivenheten.
Inställning av styrsystem >
Drivenhetsklass > Annan
Drivenhet max. ström
26
Gäller endast om drivenhetsklassen har angetts som "Annan".
Den här inställningen talar om för autopiloten hur stark ström den ska ge drivenhetens motor.
I dokumentationen som medföljde din drivenhet finns information om specifikationerna för
motorström.
En felaktig inställning kan skada din drivenhetsmotor.
Installationsinstruktioner för GHP 12
Kategori
Inställning av styrsystem >
Drivenhetsklass > Annan
Inställning
Kopplingsspänning
Inställning av styrsystem >
Drivenhetsklass > Annan
Allmän justering av
drivenhet
Inställning av styrsystem >
Drivenhetsklass > Annan
> Avancerad justering av
drivenhet
Justering av hastighet
Inställning av styrsystem >
Drivenhetsklass > Annan
> Avancerad justering av
drivenhet
Justering av feltolerans
Inställning av styrsystem >
Inställning av rodergivare
Inställning av styrsystem >
Inställning av rodergivare
Inställning av styrsystem >
Inställning av rodergivare
Maxvinkel babord
Beskrivning
Gäller endast om drivenhetsklassen har angetts som "Annan".
Den här inställningen talar om för autopiloten vilken spänning den ska ge drivenhetens koppling.
I dokumentationen som medföljde din drivenhet finns information om specifikationerna för
kopplingsspänning.
En felaktig inställning kan skada din drivenhetskoppling.
Gäller endast om drivenhetsklassen har angetts som "Annan".
Detta startar en automatisk justeringsprocedur som avgör lämpligt roderökningsvärde för den
installerade drivenheten.
När den här justeringen utförs tar autopiloten tillfälligt kontroll över rodret.
Gäller endast om drivenhetsklassen har angetts som "Annan".
Här kan du justera hur aggressivt drivenheten svarar på en given uppmaning (page 21).
Om talet är för högt överdriver drivenheten och svajar runt målpositionen.
Om talet är för lågt svarar drivenheten långsamt på en uppmanad positionsändring.
Gäller endast om drivenhetsklassen har angetts som "Annan".
Här kan du justera den godtagbara mängden fel i roderläge (page 21).
Om talet är för högt tillåts en stor mängd fel i roderläge, och det kan påverka kursen negativt vid
kurshållning.
Om talet är för lågt försöker drivenheten eliminera små fel, och det leder till överdriven
strömförbrukning.
Här kan du ange vid vilken vinkel rodret svänger mest åt babord.
Maxvinkel styrbord
Här kan du ange vid vilken vinkel rodret svänger mest åt styrbord.
Kalibrera rodergivare
Inställning av styrsystem >
Inställning av rodergivare
Kalibrera rodrets mittpunkt
Påbörjar en procedur som slår fast rodrets maximala rörelseområde och kalibrerar rodergivaren.
Om ett felmeddelande visas under kalibreringen har roderlägesgivaren troligen nått sin gräns.
Kontrollera att roderlägesgivaren har installerats korrekt. Om problemet kvarstår kan du kringgå
felet genom att flytta rodret till det yttersta läget som inte ger en felrapport.
Initierar en procedur som fastställer rodrets mittposition.
Använd den här kalibreringen om roderpositionsindikatorn på skärmen inte överensstämmer med
rodrets mittposition på båten.
Obs! Avancerade konfigurationsinställningar är tillgängliga när du använder återförsäljarläge (page 19). Andra inställningar är tillgängliga vid normal
användning av GHP 12. Mer information finns i konfigurationsavsnittet i användarhandboken för GHC 20.
Fel- och varningsmeddelanden
Felmeddelande
ECU-spänningen är låg
Ingen givare för roderläge
detekterad
Ogiltiga data för roderläge.
Orsak
ECU:ns spänning faller under 10 V likström i mer än 6 sekunder.
Autopilotåtgärd
• Larmet ljuder i 5 sekunder
• Fortsätter i normal drift
Autopiloten kan inte identifiera någon roderlägesenhet eller giltig roderposition.
• Larmet ljuder i 5 sekunder
• Drivenheten är avaktiverad
• Autopiloten växlar till viloläge
Autopiloten tappar giltiga data för roderläge.
• Larmet ljuder i 5 sekunder
• Drivenheten är avaktiverad
• Autopiloten växlar till viloläge
Autopiloten får inte längre någon giltig navigeringsinformation när den utför "rutt till". • Larmet ljuder i 5 sekunder
• Autopiloten växlar till läget kurshållning
Detta meddelande visas även om navigering stoppas på en plotter innan
autopiloten avaktiveras.
Autopiloten får ingen
navigeringsinformation.
Autopiloten är i läget
kurshållning.
Det finns ingen anslutning till
autopiloten
Inga vinddata
Anslutningen mellan GHC och CCU är avbruten.
Ej tillämpligt
Autopiloten får inte längre giltiga vinddata.
Låg driftspänning för GHC
Driftspänningen ligger under det värde som anges i menyn för lågspänningslarm.
• Larmet ljuder i 5 sekunder
• Autopiloten växlar till läget kurshållning
Ej tillämpligt
Installationsinstruktioner för GHP 12
27
Felmeddelande
Drivenhet överbelastad
Orsak
Den genomsnittliga strömmen i drivenheten går över en angiven tröskel.
• Klass A: 8 A
• Klass A: 16 A
• Annan: angiven av användaren
Rodergivaren är inte
kalibrerad.
Drivenhetens rodergivare har inte kalibrerats.
Kalibrera rodret (page 15).
Roder nära gränsvärde.
Centrera rodret.
"Rodret nära gränsen" blinkar i
namnlisten
Felaktig roderkalibrering
detekterad. Kalibrera om
rodret.
Varning! En gippning har
initierats. Vill du fortsätta?
Rodret ligger kvar nära gränsen (roderstopp) i mer än 5 sekunder.
Autopiloten har kört rodret nära gränsen (roderstopp). Autopiloten kan inte köra
rodret längre i denna riktning.
Autopiloten känner av att rodergivaren kanske inte har kalibrerats korrekt.
Kalibrera rodret (page 15).
Autopiloten har upptäckt att användaren har försökt att påbörja en gippning.
Autopilotåtgärd
• Larmet ljuder i 5 sekunder
• Drivenheten avaktiveras tills felet har
lösts
• Fortsätter i normal drift
• Tips om hur du undviker
överbelastningsmeddelanden finns på
page 19
• Larmet ljuder i 5 sekunder
• Drivenheten är avaktiverad
• Autopiloten växlar till viloläge
• Akustiskt larm
• Fortsätter i normal drift
Fortsätter i normal drift
•
•
•
•
•
Fel: hög ECU-spänning
ECU:ns spänning överskriver en viss tröskel:
• 12 V-system: 20 volt
• 24 V-system: 36 volt
•
•
•
Fel: hög ECU-temperatur
ECU:ns temperatur stiger över 100 °C (212 °F).
•
•
•
ECU-drivenhetens krets
överbelastad
Den genomsnittliga strömmen i ECU stiger över 16 A.
•
•
•
•
Fel: Fel i ECU-kopplingen
Strömmen i ECU-kopplingens kretsar är över 3 A.
Fel: Anslutningen mellan ECU Kommunikationen mellan CCU och ECU har överskridit tidsgränsen.
och CCU avbruten
28
•
•
•
•
•
Larmet ljuder i 5 sekunder
Drivenheten är avaktiverad
Autopiloten växlar till viloläge
Akustiskt larm
GHC10 ställer fråga till användaren.
Välj Gippning för att påbörja
gippningen och välj Avbryt för att
avbryta gippningen.
Larmet ljuder i 5 sekunder
Drivenheten är avaktiverad
GHC10 påbörjar en nedräkningstimer
som stänger av autopiloten automatiskt
efter 60 sekunder
Larmet ljuder i 5 sekunder
Drivenheten är avaktiverad
GHC10 påbörjar en nedräkningstimer
som stänger av autopiloten automatiskt
efter 60 sekunder
Larmet ljuder i 5 sekunder
Drivenheten är avaktiverad
GHC10 påbörjar en nedräkningstimer
som stänger av autopiloten automatiskt
efter 60 sekunder
Tips om hur du undviker
överbelastningsmeddelanden finns på
page 19
Larmet ljuder i 5 sekunder
Drivenheten är avaktiverad
GHC10 påbörjar en nedräkningstimer
som stänger av autopiloten automatiskt
efter 60 sekunder
Larmet ljuder i 5 sekunder
GHC10 påbörjar en nedräkningstimer
som stänger av autopiloten automatiskt
efter 60 sekunder
Installationsinstruktioner för GHP 12
Monteringsmallar
Använd följande monteringsmallar vid monteringen.
ECU-monteringsmall
CCU-monteringsmall
➊
➊
Upp, vid montering på en
vertikal yta
Installationsinstruktioner för GHP 12
29
Den här sidan har avsiktligt lämnats tom.
30
Installationsinstruktioner för GHP 12
Checklista för installation av GHP 12
Ta ut denna checklista ur installationsinstruktionerna och använd den vid installationen av GHC 12.
Läs alla installationsinstruktioner innan GHP 12 installeras. Kontakta Garmins produktsupport om du har några frågor under installationsprocessen.
Läs i diagrammet på page 7 och anmärkningarna på page 5 om de erforderliga el- och dataanslutningarna.
Lägg ut alla komponenter och kontrollera kabellängderna. Skaffa vid behov förlängningskabel.
Installera drivenheten enligt de instruktioner som medföljer drivenheten.
Montera ECU:n (page 10). ECU:n måste placeras inom 0,5 m (19 1/2 tum) från drivenheten.
Ansluta drivenheten till ECU:n.
ontera CCU:n (page 10) på en plats utan magnetiska störningar. Testa med hjälp av en handkompass om magnetiska störningar finns i utrymmet.
M
Montera CCU:n i fästet så att ledningarna hänger rakt ned.
Montera GHC 20 (page 11).
Koppla den gula ledningen på GHC 20-datakabeln till den gula CCU-signalledningen på förbindningskabeln mellan CCU och ECU och den svarta
ledningen på GHC 20-datakabeln till ECU-jord (page 11).
Anslut GHC 20 och CCU:n till ett NMEA 2000-nätverk (page 12).
Anslut NMEA 2000-kompatibla enheter som tilläggsutrustning till NMEA 2000-nätverket (page 14), eller anslut NMEA 0183-kompatibla enheter som
tilläggsutrustning för GHC 20 om en NMEA 2000-kompatibel GPS-enhet inte är tillgänglig (page 14).
Anslut ECU:n till båtbatteriet (page 10).
Konfigurera GHP 12-systemet genom att gå igenom hamnbassängsguiden och sjövärdighetsguiden (page 15).
Testa och justera autopilotens konfiguration.
Installationsinstruktioner för GHP 12
31
© 2013 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något
som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt
lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken
innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person
eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och
andra produkter från Garmin.
Garmin® och Garmins logotyp är registrerade varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. GHP™, GHC™ och myGarmin™ är varumärken
som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Dessa varumärken får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. NMEA 2000® är ett registrerat varumärke som tillhör National Marine
Electronics Association. Loctite® och Pro Lock Tight® är registrerade varumärken som tillhör Henkel Corporation.
För de senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under
hela livslängden för dina Garmin-produkter går du till Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2013 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Maj 2013
190-01626-79 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising