Garmin | GHP™ 12 Autopilot System | Installation guide | Garmin GHP™ 12 Autopilot System Installationsvejledning

Garmin GHP™ 12 Autopilot System Installationsvejledning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Installationsvejledning til GHP™ 12
Denne version er skrevet til softwareversion 2.2 af GHP 12, hvori
kompatibilitet med solenoid-drevenheder blev tilføjet.
 Advarsler
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj. GHP 12 er et
værktøj, der forøger dine muligheder for at betjene din båd. Den fritager dig
ikke for ansvaret for sikker betjening af din båd. Undgå navigationsmæssige
farer, og lad aldrig manøvrepulten være ubemandet.
For at opnå den bedst mulige ydelse og undgå skader på din båd, bør du
installere Garmin® GHP 12 marine-autopilotsystemet i henhold til følgende
vejledning. Det anbefales på det kraftigste, at autopilotsystemet installeres
af en fagmand. Installation af autopilotsystemet kræver specifik uddannelse i
styringssystemer og marineelektriske tilslutninger.
Vær altid parat til omgående at overtage den manuelle styring af din båd.
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med installationen.
Hvis der opstår problemer under installationen, skal du kontakte Garmins
produktsupport.
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet
for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Lær at betjene GHP 12 på roligt og farefrit åbent vand.
Udvis forsigtighed, når du betjener GHP 12 ved høj hastighed i nærheden af
farer i vandet, f.eks. kajer, pæle og andre både.
BEMÆRK: På den sidste side i denne vejledning findes en
installationstjekliste. Tag den sidste side ud, og følg checklisten, mens du
udfører GHP 12-installationen.
 advarsel
Udstyret, der tilsluttes dette produkt, skal have en brandafskærmning eller
forsynes med en brandafskærmning.
Registrering af enheden
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du borer, skærer eller
sliber.
•
•
Gå til http://my.garmin.com.
Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert
sted.
Skriv serienummeret for hver enkelt komponent i dit GHP 12-system i de
relevante felter på side 3. Serienumrene er placeret på et mærkat på hver enkelt
komponent.
Kontakt til Garmins produktsupport
•
•
•
•
Gå til www.garmin.com/support, og klik på Contact Support for at få
oplysninger om support i de forskellige lande.
I USA skal du ringe på (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien skal du ringe på 0808 2380000.
I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 8501241.
Bemærk
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere den anden side af
overfladen. Pas på brændstoftanke, elektriske kabler og hydrauliske slanger.
Indholdsfortegnelse
Installationsvejledning til GHP™ 12.......................................... 1
Registrering af enheden..........................................................................1
Kontakt til Garmins produktsupport.........................................................1
Vigtige sikkerhedsoplysninger.................................................................1
Indholdet i GHP 12-pakken og nødvendigt værktøj............... 3
Hovedkomponenter.................................................................................3
CCU............................................................................................................... 3
ECU................................................................................................................ 3
GHC 20.......................................................................................................... 3
Shadow Drive................................................................................................. 3
Kabler og stik...........................................................................................3
CCU/ECU-interconnect-kabel........................................................................ 3
Alarm.............................................................................................................. 4
ECU-strømkabel............................................................................................. 4
GHC 20 NMEA 0183-datakabel..................................................................... 4
NMEA 2000-kabler og -stik............................................................................ 4
Nødvendigt værktøj.................................................................................4
Installationsforberedelse.......................................................... 5
Overvejelser om montering og tilslutning................................................5
Overvejelser om drevmontering og -kabling.................................................. 5
Overvejelser om ECU-montering og -kabling................................................. 5
Overvejelser om CCU-montering................................................................... 5
Overvejelser om CCU-tilslutning.................................................................... 5
Overvejelser om alarmmontering og -kabling................................................ 5
Overvejelser om NMEA 2000-tilslutning......................................................... 5
Overvejelser om GHC 20-montering.............................................................. 5
Overvejelser om GHC 20-tilslutning............................................................... 5
Overvejelser om Shadow Drive-montering.................................................... 6
Generelt forbindelsesdiagram.................................................................7
Diagram over det generelle komponentlayout.........................................8
Installationsprocedurer............................................................ 9
Installation af drevenheden.....................................................................9
Installation af en Garmin-drevenhed.............................................................. 9
Forberedelse af en drevenhed, der ikke er fra Garmin.................................. 9
Forberedelse af en solenoid-drevenhed........................................................ 9
Installation af ECU'en............................................................................10
Montering af ECU'en.................................................................................... 10
Tilslutning af drevenheden til ECU'en.......................................................... 10
Tilslutning af ECU'en til strøm...................................................................... 10
CCU-installation....................................................................................10
Installation af CCU-monteringsbeslaget....................................................... 10
Tilslutning af CCU'en.................................................................................... 11
Installation af alarmen...........................................................................11
Montering af alarmen................................................................................... 11
Tilslutning af alarmen................................................................................... 11
Installation af GHC 20...........................................................................11
Montering af GHC 20-enheden.................................................................... 11
Tilslutning af GHC 20................................................................................... 12
Overvejelser i tilfælde af flere GHC 20-enheder.......................................... 12
Start af havneguiden.................................................................................... 15
Valg af drevenhedens klasse....................................................................... 15
Valg af drevenhedens spænding.................................................................. 15
Valg af koblingsspænding............................................................................ 15
Valg af solenoid-spænding........................................................................... 15
Valg af bypassventilspænding...................................................................... 15
Aktivering af Shadow Drive.......................................................................... 15
Kalibrering af roret........................................................................................ 15
Indstilling af en drevenhed, der ikke er fra Garmin...................................... 16
Test af styreretning....................................................................................... 16
Valg af hastighedskilde................................................................................ 16
Bekræftelse af omdrejningstæller................................................................ 16
Gennemgang af resultaterne af havneguiden.............................................. 16
Havprøvningsguide...............................................................................17
Vigtige overvejelser i forbindelse med havprøvningsguiden.................17
Udførelse af havprøvningsguiden.........................................................17
Start af havprøvningsguiden........................................................................ 17
Konfiguration af planings-omdrejninger/minut.............................................. 17
Konfiguration af planingshastighed.............................................................. 17
Konfiguration af høj omdrejninger/minut-grænsen....................................... 17
Konfiguration af maksimumhastighed.......................................................... 17
Kalibrering af kompas.................................................................................. 17
Udførelse af autotuningsproceduren............................................................ 17
Indstilling af nord.......................................................................................... 18
Vurdering af resultaterne fra autopilotkonfigurationen...........................18
Test og justering af autopilotkonfigurationen................................................ 18
Reducering af risiko for overbelastning af ECU-drevenhed......................... 19
Justering af rorudslagsbegrænseren........................................................... 19
Avanceret konfiguration.........................................................................19
Aktivering af Forhandlerkonfiguration af autopilot........................................ 19
Avancerede konfigurationsindstillinger......................................................... 19
Manuel kørsel af de automatiserede konfigurationsprocedurer................... 19
Manuel definition af individuelle konfigurationsindstillinger.......................... 19
Manuel justering af indstillingerne for en drevenhed, der ikke
er fra Garmin.......................................................................................... 20
Udførelse af avancerede tuningsprocedurer for drevenheder, der ikke
er fra Garmin.......................................................................................... 20
Appendiks................................................................................ 21
Ledningsdiagrammer for NMEA 0183...................................................21
Specifikationer.......................................................................................23
NMEA 2000 PGN-oplysninger...............................................................23
CCU............................................................................................................. 23
GHC 20........................................................................................................ 23
NMEA 0183-oplysninger........................................................................24
GHP 12-konfigurationsindstillinger........................................................25
Fejl- og advarselsmeddelelser..............................................................27
Monteringsskabeloner...........................................................................29
ECU-monteringsskabelon............................................................................ 29
CCU monteringsskabelon............................................................................ 29
Installationscheckliste for GHP 12.........................................................31
Tilslutning af enhederne til et NMEA 2000-netværk..............................12
Oprettelse af et grundlæggende NMEA 2000-netværk til GHC 20-enheden
og CCU'en............................................................................................. 13
Tilslutning af valgfrie enheder til GHP 12-autopilotsystemet.................14
Tilslutning af en valgfri NMEA 2000-kompatibel enhed til GHP 12.............. 14
Overvejelser om NMEA 0183-tilslutning....................................................... 14
Tilslutning af en valgfri NMEA 0183-kompatibel enhed til GHC 20.............. 14
Installation af Shadow Drive..................................................................14
Tilslutning af Shadow Drive til hydraulikken................................................. 14
Tilslutning af Shadow Drive.......................................................................... 14
Konfiguration af GHP 12......................................................... 15
Havneguide...........................................................................................15
Udførelse af havneguiden.....................................................................15
2
Installationsvejledning til GHP 12
Indholdet i GHP 12-pakken og
nødvendigt værktøj
GHC 20
GHP 12-autopilotsystemet består af flere komponenter. Sæt dig ind i alle
komponenterne, inden du går i gang med installationen. Du skal vide, hvordan
komponenterne fungerer sammen for at kunne planlægge installationen i din
båd korrekt.
Når du sætter dig ind i GHP 12 komponenterne, skal du kontrollere, at
din pakke indeholder følgende elementer. Alle komponenterne, bortset fra
drevenheden og det valgfrie Shadow Drive, findes i GHP 12-grundpakken.
Drevenheden sælges separat (side 9). Hvis der mangler noget, skal du straks
kontakte din Garmin-forhandler.
Noter serienummeret for hver komponent på det sted, der er beregnet til det.
Hovedkomponenter
GHP 12-autopilotsystemet består af fire hovedkomponenter: Course Computer
Unit (CCU), Electronic Control Unit (ECU), GHC™ 10-kontrolenheden og
drevenheden (sælges separat, se side 9).
CCU
GHC 20 er den primære enhed, der bruges til betjening af GHP 12-autopilotsystemet. Brug GHC 20 til at aktivere og styre GHP 12. Du kan også opsætte
og tilpasse GHP 12 ved hjælp af GHC 20.
GHC 20 tilsluttes et NMEA 2000-netværk for at kommunikere med CCU'en.
GHC 20 tilsluttes også valgfrie NMEA 2000-kompatible enheder, som
f.eks. en vindsensor, en vandhastighedssensor eller en GPS-enhed, for at
kunne bruge avancerede funktioner i GHP 12. Hvis der ikke er tilgængelige
NMEA 2000-kompatible enheder, kan du slutte GHC 20 til valgfrie
NMEA 0183-kompatible enheder i stedet.
Serienummer
Shadow Drive
CCU'en fungerer som hjernen i GHP 12. CCU'en indeholder det sensorudstyr,
der bruges til at fastlægge kursen. CCU'en tilsluttes ECU'en og GHC 20 med et
enkelt kabel. CCU'en skal også tilsluttes et NMEA 2000®-netværk for at kunne
kommunikere med GHC 20 og til valgfrie NMEA 2000-kompatible enheder,
f.eks. en kortplotter og en vindsensor (side 12).
Serienummer
ECU
Shadow Drive (valgfrit tilbehør) er en sensor, du installerer i bådens
hydrauliske styrelinjer. Shadow Drive kan kun bruges på en båd med et
hydraulisk styringssystem.
Mens GHP 12 er aktiveret, deaktiverer Shadow Drive midlertidigt autopiloten,
når du manuelt overtager styringen af manøvrepulten. Når du etablerer en ny
lige kurslinje, aktiverer Shadow Drive automatisk autopiloten igen.
Kabler og stik
GHP 12-autopilotsystemet omfatter flere kabler. Disse kabler bruges til at slutte
komponenterne til strøm, til hinanden, til en alarm og til valgfrie enheder.
CCU/ECU-interconnect-kabel
Dette kabel slutter CCU'en til ECU'en. En del af dette kabel indeholder
farvekodede ledninger med ender uden stik. Disse ledninger slutter CCU'en til
alarmen og til den gule ledning fra GHC 20.
ECU'en tilsluttes CCU'en og drevenheden. ECU'en styrer drevenheden på basis
af informationer fra CCU'en. ECU'en styrer både CCU'en og drevenheden.
Serienummer
Installationsvejledning til GHP 12
3
CCU/ECU-interconnect-forlængelseskabler
Ved installation af GHP 12-systemet kan det være nødvendigt at montere
CCU'en længere væk end 16 fod (5 m) fra ECU'en. Garmin sælger
udskiftnings- eller forlængelseskabler som ekstraudstyr, hvis dette er
nødvendigt.
Type
Udskiftning
Udskiftning
Forlængelse
Forlængelse
Forlængelse
Længde
32 fod (10 m)
66 fod (20 m)
16 fod (5 m)
50 fod (15 m)
82 fod (25 m)
NMEA 2000-kabler og -stik
NMEA 2000-kablerne slutter CCU'en og GHC 20-enheden til NMEA 2000netværket. Du kan enten slutte CCU'en og GHC 20 til et eksisterende
NMEA 2000-netværk ved hjælp af de medfølgende T-stik og dropkabler, eller
du kan bruge alle de medfølgende NMEA 2000-kabler og -stik til at oprette et
NMEA 2000-netværk på din båd, hvis du har brug for det (side 12).
➊
➋
Kontakt den lokale Garmin-forhandler eller Garmins produktsupport for at få
bestillingsoplysninger.
➌
Alarm
Alarmen afgiver alarmlydsignaler fra GHP 12 (side 11).
➊
➋
➌
➍
➎
ECU-strømkabel
Dette kabel giver strøm til ECU'en (side 10).
GHC 20 NMEA 0183-datakabel
Dette kabel forbinder GHC 20 med den gule ledning på CCU’en og med den
samme jording som ECU’en. Du kan også bruge dette kabel til at forbinde
GHC 20 med valgfrie NMEA 0183-kompatible enheder (side 14).
➍
➎
NMEA 2000 dropkabel, 6 fod (2 m) (×2)
NMEA 2000-strømkabel
NMEA 2000 T-stik (×3)
NMEA 2000-terminator, han
NMEA 2000-terminator, hun
NMEA 2000-forlængelseskabler
NMEA 2000-forlængelseskabler kan købes, hvis det er nødvendigt. Kontakt
den lokale Garmin-forhandler eller Garmins produktsupport for at få
bestillingsoplysninger.
Nødvendigt værktøj
•
•
•
•
•
•
•
Sikkerhedsbriller
Boremaskine og bor
3 1/2 tomme (90 mm) hulsav
Skævbider/afisoleringstang
Stjerneskruetrækker og skruetrækker til lige kærv
Kabelklemmer
Vandtætte kabeltilslutninger (kabelmøtrikker) eller varmekrymperør og en
varmepistol
• Marineforsegler
• Bærbart eller håndholdt kompas (til test for magnetisk interferens ved
bestemmelse af den bedste placering til installation af CCU'en)
• Ikke-limende smørelse (valgfrit)
Bemærk: Monteringsskruer følger med til GHC 20, CCU'en, ECU'en og til
pumpen. Hvis de medfølgende skruer ikke passer til monteringsfladen, skal du
selv fremskaffe skruer af korrekt type.
4
Installationsvejledning til GHP 12
Installationsforberedelse
•
Inden du installerer GHP 12-autopilotsystemet, skal du planlægge, hvor
alle komponenterne skal placeres på båden. Anbring midlertidigt alle
komponenterne på de steder, hvor du vil installere dem. Læs disse overvejelser,
og se diagrammerne på side 7 og 8, inden du begynder at planlægge
installationen.
•
BEMÆRK: På den sidste side i denne vejledning findes en
installationstjekliste. Tag den sidste side ud, og følg checklisten, mens du
udfører GHP 12-installationen.
Overvejelser om montering og tilslutning
GHP 12-komponenterne forbindes med hinanden og til strøm ved hjælp af de
medfølgende kabler. Sørg for, at de korrekte kabler når frem til hver enkelt
komponent, og at placeringen af den enkelte komponent er acceptabel, før du
monterer nogen af komponenterne.
Overvejelser om drevmontering og -kabling
• Hvis der ikke allerede er installeret en kompatibel drevenhed på båden, kan
den købes separat, og den skal installeres af en erfaren fagmand for at styre
din båd korrekt.
• Drevenheden skal installeres, inden ECU'en monteres permanent.
• De kabler, der forbindes til drevenheden, kan ikke forlænges.
• Hvis du bruger en drevenhed, der ikke er fra Garmin, skal der anvendes et
strømkabel til en GHP 12-drevenhed (sælges separat), og der skal bruges et
GHP 12-rorfeedbackkabel (sælges separat) til at tilpasse din drevenhed til
brug sammen med GHP 12 (side 9).
Strømkablet til GHP 12-drevenheden kan ikke forlænges.
Overvejelser om ECU-montering og -kabling
• ECU'en kan monteres på en flad overflade i alle retninger.
• Der følger monteringsskruer med ECU'en, men måske er du selv nødt
til at skaffe andre skruer, hvis de medfølgende skruer ikke egner sig til
monteringsfladen.
• ECU-strømkablet forbindes med bådbatteriet, og det kan forlænges, hvis
det er nødvendigt (side 10).
• ECU'en skal være placeret inden for 19 tommer (0,5 m) fra drevenheden.
• De kabler, der forbindes til drevenheden, kan ikke forlænges.
Overvejelser om CCU-montering
• CCU'en skal monteres i den forreste halvdel af båden og ikke højere
end 10 fod (3 m) over vandlinjen.
• CCU'en eller ECU'en må ikke monteres på en placering, hvor de kan
komme under vand eller blive udsat for vandsprøjt.
• Monter ikke CCU'en i nærheden af magnetisk materiale, magneter
(højttalere og elektromotorer) eller højspændingsledninger.
• CCU'en skal monteres mindst 24 tommer (0,6 m) væk fra bevægelige eller
skiftende magnetiske forstyrrelser som ankre, ankerkæde, viskermotorer og
værktøjskasser.
• Brug et håndholdt kompas til at teste for magnetisk interferens i det
område, hvor CCU'en skal monteres.
Hvis det håndholdte kompas ikke peger mod nord, når du holder det på
den placering, hvor du ønsker at montere CCU'en, så er der magnetisk
interferens. Vælg en anden placering, og test igen.
• CCU'en kan monteres under vandlinjen, hvis det ikke er på en placering,
hvor den kan komme under vand eller blive udsat for vandsprøjt.
Installationsvejledning til GHP 12
Monter CCU-beslaget på en lodret flade og under en vandret flade, så de
tilsluttede ledninger hænger lige ned.
Der følger monteringsskruer med CCU'en, men måske er du selv nødt
til at skaffe andre skruer, hvis de medfølgende skruer ikke egner sig til
monteringsfladen.
Overvejelser om CCU-tilslutning
• CCU/ECU-interconnect-kablet forbinder CCU'en med ECU'en og er 16 fod
(5 m) langt.
◦◦ Hvis ikke CCU'en kan monteres inden for 16 fod (5 m) fra ECU'en,
kan du få udskiftnings- eller forlængelseskabler (side 4).
◦◦ CCU/ECU-interconnect-kablet må ikke klippes over.
• CCU/ECU-interconnect-kablet forbinder CCU'en til GHC 20 med en
enkelt gul signalledning (side 11). Autopilotsystemet tændes ikke, hvis ikke
denne forbindelse foretages.
Overvejelser om alarmmontering og -kabling
• Alarmen skal monteres i nærheden af manøvrepulten.
• Alarmen kan monteres under instrumentbrættet, hvis du foretrækker det.
• Hvis det er nødvendigt, kan alarmledningerne forlænges med en 28 AWGledning (0,08 mm2).
Overvejelser om NMEA 2000-tilslutning
• CCU'en og GHC 20 forbindes med NMEA 2000-netværket.
Hvis din båd ikke allerede har et NMEA 2000-netværk, kan du oprette et
ved hjælp af de medfølgende NMEA 2000-kabler og -stik (side 13).
• Hvis du vil bruge avancerede funktioner i GHP 12, kan du slutte
valgfrie NMEA 2000-kompatible enheder, f.eks. en vindsensor, en
vandhastighedssensor eller en GPS-enhed til NMEA 2000-netværket.
Overvejelser om GHC 20-montering
Bemærk
Monteringsoverfladen skal være flad, så enheden ikke beskadiges,
når den monteres.
•
•
•
•
•
•
Monteringsstedet skal give optimal visning, mens du betjener fartøjet.
Monteringsstedet skal give nem adgang til tasterne på GHC 20.
Monteringsoverfladen skal være stærk nok til at understøtte GHC 20enhedens vægt og beskytte den mod kraftige vibrationer eller stød.
Området bag overfladen skal give plads til føring og tilslutning af kablerne.
Der bør være mindst 3 tommer (8 cm) friplads bag kabinettet på GHC 20.
Placeringen skal være mindst 8 1/4 tomme (209 mm) fra et magnetisk
kompas for at undgå interferens.
Monteringsstedet skal være på et sted, der ikke er udsat for ekstreme
temperaturforhold (side 23).
Overvejelser om GHC 20-tilslutning
• Du skal slutte GHC 20 til NMEA 2000-netværket.
• Du skal forbinde de to ledninger fra GHC 20-datakablet korrekt for at få
autopiloten til fungere:
◦◦ Den gule ledning fra GHC 20-datakablet skal forbindes med den gule
ledning fra CCU/ECU-interconnect-kablet.
◦◦ Den sorte ledning fra GHC 20-datakablet skal forbindes med den
samme jording som ECU'en.
• Valgfrie NMEA 0183-kompatible enheder, f.eks. en vindsensor,
en vandhastighedssensor eller en GPS-enhed, kan forbindes med
GHC 20-datakablet (side 14).
5
Overvejelser om Shadow Drive-montering
• Monter Shadow Drive vandret og så lige som muligt, og brug
kabelklemmer til at fastgøre med.
• Monter Shadow Drive mindst 12 tommer (0,3 m) væk fra magnetisk
materiale som f.eks. højttalere og elektriske motorer.
• Installer Shadow Drive tættere på manøvrepulten end på pumpen.
• Installer Shadow Drive lavere end manøvrepulten, men højere end pumpen.
• Undgå at lave sløjfer i de hydrauliske linjer.
• Installer ikke Shadow Drive direkte på monteringsdelene bag på
manøvrepulten. Installer et stykke slange mellem monteringsdelen på
manøvrepulten og Shadow Drive.
• Installer ikke Shadow Drive direkte på et hydraulisk T-stik i den
hydrauliske linje. Installer et stykke slange mellem et T-stik og Shadow
Drive.
• Ved installation i en båd med ét styrested skal du ikke installere et T-stik
mellem manøvrepulten og Shadow Drive.
• Ved installation i en båd med dobbelt styring skal du installere
Shadow Drive mellem pumpen og den lavere manøvrepult, tættere på
manøvrepulten end pumpen.
• Installer Shadow Drive i enten styrbords styrelinje eller bagbords
styrelinje. Installer ikke Shadow Drive i returlinjen.
• Der må aldrig benyttes Teflon-tape på hydrauliske monteringsdele. Brug
et egnet gevindforseglingsmiddel, som f.eks. Loctite® Pro Lock Tight®
multipurpose anaerobic gel, delnummer 51604, eller tilsvarende, på alle
gevindsamlinger i hydrauliksystemet.
6
Installationsvejledning til GHP 12
Generelt forbindelsesdiagram
Brug kun dette diagram som reference for komponent-interconnection. Følg den detaljerede installationsvejledning til hver komponent (side 9–14).
➊
➋
➍
➌
➏
➎
➐
➑
POWER
CCU
DRIVE
FEEDBACK
➓
➒
Punkt
➊
➋
Beskrivelse
GHC 20
Vigtige overvejelser
GHC 20-datakabel
For at aktivere autopiloten skal den gule ledning fra dette kabel forbindes til den gule ledning fra CCU/ECUinterconnect-kablet, og den sorte ledning fra dette kabel skal forbindes til den samme jording som ECU'en (side 12).
Dette kabel skal kun installeres, hvis du opretter et NMEA 2000-netværk. Installer ikke dette kabel, hvis der er et
eksisterende NMEA 2000-netværk på din båd (side 13).
NMEA 2000-strømkablet skal forbindes med en 9-16 V DC-strømkilde.
GHC 20 og CCU'en skal være tilsluttet NMEA 2000-netværket ved hjælp af de medfølgende T-stik (side 12).
Hvis der ikke i forvejen findes et NMEA 2000-netværk på båden, kan du oprette et ved hjælp af de medfølgende kabler
og stik (side 13).
Drevenheden skal installeres af en erfaren fagmand (side 9).
➌
NMEA 2000-strømkabel
➍
NMEA 2000-netværk
➎
➏
Drevenhed
Strøm- og feedbackkabler Strømkablet til drevenheden kan ikke forlænges.
til drevenheden
Hvis du bruger GHP 12 sammen med en drevenhed, der ikke er fra Garmin, skal du købe et strømkabel til
GHP 12-drevenheden og et GHP 12-rorfeedbackkabel (side 9).
CCU
Monter CCU'en, så kablerne peger lige ned (side 10).
➐
➑
➒
ECU
ECU'en kan monteres i alle retninger.
ECU-strømkabel
➓
CCU/ECU-interconnectkabel
ECU'en kan tilsluttes 12–24 V DC-strømkilde. Hvis du vil forlænge dette kabel, skal du bruge det korrekte ledningsmål
(side 10).
Den sorte ledning fra GHC 20-datakablet skal forbindes med samme jording som dette kabel (side 12).
Hvis autopiloten skal kunne slå til, skal den gule ledning fra dette kabel forbindes med den gule ledning fra
GHC 20-datakablet.
Hvis du vil forlænge dette kabel, så det kan nå ECU'en, skal du købe de nødvendige forlængelser (side 4).
De røde og blå ledninger fra dette kabel forbindes med alarmen (side 11).
Installationsvejledning til GHP 12
7
Diagram over det generelle komponentlayout
Brug kun dette diagram som reference for komponentlayout. Følg den detaljerede installationsvejledning til hver komponent (side 9–14).
➊
➌
➋
➍
Punkt
➊
8
Beskrivelse
GHC 20
➋
12-24 V DC-batteri
➌
CCU
➍
Drevenhed
➎
➏
ECU
NMEA 2000-netværk
➎
➏
Vigtige overvejelser
Hvis autopiloten skal kunne slå til, skal den gule ledning fra GHC 20-datakablet forbindes med den gule ledning fra
CCU/ECU-interconnect-kablet, og den sorte ledning fra GHC 20-datakablet skal forbindes med den samme jording
som ECU'en (side 12).
ECU'en kan tilsluttes en 12-24 V DC-strømkilde.
NMEA 2000-strømkablet skal forbindes med en 9-16 V DC-strømkilde.
CCU'en skal installeres i den forreste halvdel af båden og ikke højere end 10 fod (3 m) over vandlinjen.
Du må ikke klippe kablerne til drevenheden over eller forlænge dem.
Hvis du bruger GHP 12 sammen med en drevenhed, der ikke er fra Garmin, skal du købe et kabel til
GHP 12-drevenheden (side 9).
ECU'en kan enten tilsluttes et 12 eller 24 V DC-batteri.
GHC 20 og CCU'en skal være tilsluttet NMEA 2000-netværket ved hjælp af de medfølgende T-stik (side 12).
Hvis der ikke i forvejen findes et NMEA 2000-netværk på båden, kan du oprette et ved hjælp af de medfølgende kabler
og stik (side 13).
Installationsvejledning til GHP 12
Installationsprocedurer
Når du har planlagt installationen af GHP 12 på din båd og har fundet en
løsning på montering og ledningsføring for din specifikke installation, kan du
begynde at montere og tilslutte komponenterne.
Installation af drevenheden
Drevenheden driver roret og sælges separat fra GHP 12. Når du køber en
drevenhed fra Garmin, medfølger de korrekte kabler og stik.
Hvis du allerede har installeret et drev på båden, kan du købe kabler til
GHP 12-drevenheden (medfølger ikke) for at tilpasse drevenheden, så den kan
bruges sammen med GHP 12.
Installation af en Garmin-drevenhed
Brug den installationsvejledning, der følger med drevenheden, for at
installere den på din båd.
Forberedelse af en solenoid-drevenhed
Hvis du vil bruge en solenoid-drevenhed sammen med GHP 12, skal du
installere både strømkablet til GHP 12-drevenheden og rorfeedbackkablet til
GHP 12. Begge kabler sælges separat.
Disse instruktioner gælder kun for solenoid-drevenheder. Hvis du vil forberede
en drevenhed, der ikke er solenoid, skal du se side 9.
1. Hvis der er sluttet kabler til solenoid-drevenheden, skal du fjerne dem.
2. Se dokumentationen fra producenten af dit drev for at identificere
tilslutningerne på din solenoid-drevenhed.
3. Forbind strømkablet til GHP 12-drevenheden (medfølger ikke) med din
solenoid-drevenhed i overensstemmelse med diagrammet og tabellerne
nedenfor.
Strømkablet til GHP 12-drevenheden kan ikke forlænges.
➊
Forberedelse af en drevenhed, der ikke er fra Garmin
Hvis du vil bruge en drevenhed, der ikke er fra Garmin, sammen med
GHP 12, skal du installere både strømkablet til GHP 12-drevenheden og
rorfeedbackkablet til GHP 12. Begge kabler sælges separat.
Disse instruktioner gælder ikke for en solenoid-drevenhed. Hvis du vil
forberede en solenoid-drevenhed, skal du se side 9.
+
Ledningsfarve
Rød
Sort
Blå
Hvid
Funktion
Drevenhed, positiv
Drevenhed, negativ
Koblingsstrøm (klip denne ledning over, og sæt
isoleringsbånd på den, hvis din drevenhed ikke har en
kobling)
Koblingsjording (klip denne ledning over, og sæt
isoleringsbånd på den, hvis din drevenhed ikke har en
kobling)
Strømkablet til GHP 12-drevenheden kan ikke forlænges.
4. Forbind rorfeedbackkablet til GHP 12 (medfølger ikke) med drevenheden
i overensstemmelse med ledningsfarverne og funktionerne, som beskrevet
nedenfor.
Ledningsfarve
Rød
Sort
Gul
Funktion
Feedback, positiv (+)
Feedback, negativ (-)
Feedback, wiper
Hvis det er nødvendigt, skal du forlænge den relevante ledning med
22 AWG-ledning (0,33 mm2).
5. Brug om nødvendigt den installationsvejledning, der følger med
drevenheden, for at installere den på din båd.
Installationsvejledning til GHP 12
-
➋
1. Hvis der er sluttet kabler til drevenheden, skal du fjerne dem.
2. Se dokumentationen fra producenten af dit drev for at identificere
tilslutningerne på din drevenhed.
3. Forbind strømkablet til GHP 12-drevenheden (medfølger ikke) med din
drevenhed i overensstemmelse med ledningsfarverne og funktionerne, som
beskrevet nedenfor.
➎ ➏➐ ➑
➎
Punkt
➌
➋
➊
➍
+
-
+
➌
➏
➍
➐
➋
Beskrivelse
Strømkabel til
GHP 12-drevenhed
Styrbords-solenoid
➌
Bagbords-solenoid
➍
Bypass-solenoid
Findes ikke på alle systemer.
➎
Reservestyresystem
Findes ikke på alle systemer.
➏
Tilbageløbsdiode
Kræves ved alle installationer.
➐
Blokeringsdiode
Kræves, hvis der findes et
reservestyresystem.
➊
Ledning
-
Bemærkninger
Sælges separat.
➊
Farve
Rød
Beskrivelse
Tilslut til styrbords-solenoid positiv (+).
➋
Sort
Tilslut til bagbords-solenoid positiv (+).
➌
Blå
➍
Hvid
➎
Ikke relevant
➏
Ikke relevant
➐
Ikke relevant
➑
Ikke relevant
Tilslut til bypass-solenoid positiv (+).
Afskær og tape denne ledning, hvis der ikke
findes nogen bypass-solenoid.
Tilslut til styrbords-, bagbords-, og bypasssolenoid (-).
Reservestyresystem styrbord positiv (+)
(hvis tilgængelig).
Reservestyresystem bagbord positiv (+)
(hvis tilgængelig).
Reservestyresystem bypass positiv (+)
(hvis tilgængelig).
Reservestyresystem fælles (-)
(hvis tilgængelig).
9
4. Forbind rorfeedbackkablet til GHP 12 (medfølger ikke) med drevenheden
i overensstemmelse med ledningsfarverne og funktionerne, som beskrevet
nedenfor.
Ledningsfarve
Rød
Sort
Gul
Funktion
Feedback, positiv (+)
Feedback, negativ (-)
Feedback, wiper
Hvis det er nødvendigt, skal du forlænge den relevante ledning med
22 AWG-ledning (0,33 mm2).
5. Brug om nødvendigt den installationsvejledning, der følger med
drevenheden, for at installere den på din båd.
Installation af strømkabelsikringen til GHP 12-drevenheden
Strømkablet til GHP 12-drevenheden omfatter en 40 A sikring af bladtypen.
Den medfølgende sikring må ikke bruges, hvis det ikke er den korrekte sikring
til din drevenhed.
1. Forhør dig hos producenten af din drevenhed om den korrekte sikringstype.
2. Vælg en mulighed:
• Hvis 40 A-sikringen passer, skal du installere den i sikringsholderen.
• Hvis der skal bruges en anden sikring til drevenheden, skal du
installere den korrekte sikring til drevenheden.
Installation af ECU'en
Når du installerer ECU'en, skal du montere den på båden, slutte den til
drevenheden og klargøre batterikablingen.
Montering af ECU'en
Inden du kan installere ECU'en, skal du vælge et monteringssted og bestemme
den korrekte monteringshardware (side 5).
1.
2.
3.
4.
Klip den medfølgende monteringsskabelon på side 29 ud.
Fastgør skabelonen på monteringsstedet med tape.
Bor huller på de fire monteringssteder.
Brug skruerne til montering af ECU'en.
Tilslutning af drevenheden til ECU'en
Forbind de to kabler fra drevenheden med stikkene, der er mærket DRIVE
og FEEDBACK på ECU'en.
Stikkene er forsynet med nøgle-id'er og farvekoder til de relevante
monteringsdele på ledninger.
Tilslutning af ECU'en til strøm
Bemærk
Fjern ikke inline-sikringsholderen fra batterikablet ved tilslutning til batteriet.
Hvis du fjerner inline-sikringsholderen, bortfalder GHP 12-garantien, og du
kan beskadige GHP 12-autopilotsystemet.
Du skal forbinde ECU-strømkablet direkte med bådbatteriet, hvis det er muligt.
Selv om det ikke anbefales, skal du, hvis du forbinder strømkablet med en
klemrække eller en anden kilde, forbinde den gennem en 40 A-sikring.
Hvis du planlægger at føre ECU'en gennem en afbryder eller omskifter
i nærheden af manøvrepulten, skal du overveje at bruge en korrekt
dimensioneret relæ- og kontrolledning i stedet for at forlænge ECUstrømkablet.
2. Før den stikfri ende af ECU-kablet til bådens batteri.
Hvis ledningen ikke er lang nok, kan den forlænges. Se det korrekte
ledningsmål for forlængelsesdelen i tabellen.
Længde på forlængelsen
10 fod (3 m)
15 fod (4,5 m)
20 fod (6 m)
25 fod (7,5 m)
Anbefalet ledningsmål
12 AWG (3,31 mm2)
10 AWG (5,26 mm2)
10 AWG (5,26 mm2)
8 AWG (8,36 mm2)
3. Forbind den sorte ledning (-) med den negative (-) batteriklemme.
4. Forbind den røde ledning (+) med den positive (+) batteriklemme.
5. Forbind ikke ECU-strømkablet med ECU'en.
Forbind ikke strømkablet med ECU'en, før du har installeret alle de
andre GHP 12-komponenter.
CCU-installation
Hvis du vil installere CCU'en skal du montere den på båden, slutte den til
ECU'en, slutte den til et NMEA 2000-netværk og forbinde den med alarmen og
den gule CCU-signalledning på GHC 20.
Installation af CCU-monteringsbeslaget
Inden du kan montere CCU'en, skal du vælge et sted og bestemme den
korrekte monteringshardware (side 5).
CCU-beslaget består af to dele, monteringsdelen og fastgørelsesdelen.
1. Klip den medfølgende monteringsskabelon på side 29 ud.
2. Fastgør skabelonen på monteringsstedet med tape.
Hvis du installerer CCU'en på en lodret overflade, skal du installere
monteringsdelen på beslaget med en åbning ➊ nederst.
➋
➊
3. Bor huller på de tre monteringssteder.
4. Brug skruer ➋ til at fastgøre monteringsdelen af CCU-beslaget.
Fastspænding af CCU'en i CCU-beslaget
1. Slut CCU-/ECU-interconnect-kablet og NMEA 2000-dropkablet til
CCU'en.
2. Anbring CCU'en i CCU-beslagets
➌
monteringsdel med ledningerne
hængende lige ned ➊.
3. Anbring fastgøringsdelen af beslaget
over kuglen, og klik den ind i
beslagets monteringsdel. Begynd med
de to arme ➋ uden fingerskrue ➌.
1. Før stikenden af ECU-strømkablet til ECU'en, men slut den ikke til
ECU'en.
➋
➊
10
Installationsvejledning til GHP 12
4. Sørg for, at kablerne hænger lige ned, og tilslut armen med fingerskruen.
Kablerne skal hænge lige ned fra CCU'en af hensyn til nøjagtig aflæsning
af kursen.
5. Spænd fingerskruen manuelt, indtil CCU'en sidder sikkert fast i beslaget.
Fingerskruen må ikke spændes for hårdt.
Tilslutning af CCU'en
1. Før den stikterminerede ende af CCU-/ECU-interconnect-kablet til
ECU'en, og foretag tilslutningen.
2. Før ledningerne fra den stikfri ende af kablet til CCU-/ECU-interconnectkablet.
• Før den røde og den blå ledning til det sted, hvor du planlægger at
installere alarmen (side 11).
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge de relevante ledninger
med 28 AWG-ledning (0,08 mm2).
• Før den gule ledning til den placering, hvor du planlægger at installere
GHC 20 (side 11).
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge den gule ledning med
22 AWG-ledning (0,33 mm2).
3. Klip de resterende stikfri ledningsender over, og tape dem. De bruges ikke.
Installation af alarmen
Alarmen advarer dig om vigtige GHP 12-hændelser ved hjælp af et lydsignal.
Den skal installeres i nærheden af manøvrepulten.
Montering af alarmen
Inden du kan montere alarmen, skal du vælge en monteringsplacering (side 5).
Fastgør alarmen med kabelbindere eller andet passende monteringsudstyr
(medfølger ikke).
Tilslutning af alarmen
1. Før alarmkablet frem til den stikfri ende af CCU-/ECU-interconnectkablet.
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge de relevante ledninger med
28 AWG-ledning (0,08 mm2).
2. Forbind kablerne i overensstemmelse med nedenstående tabel.
Farve på
alarmledning
Hvid (+)
Sort (-)
Farve på CCU-/ECU-interconnectkabelledning
Rød (+)
Blå (-)
3. Lod og tildæk alle stikløse tilslutninger.
Installation af GHC 20
Installer GHC 20-enheden planforsænket i instrumentbrættet nær
manøvrepulten, forbind den med den gule ledning fra CCU-/ECUinterconnect-kablet og med et NMEA 2000-netværk.
Hvis du vil bruge avancerede funktioner i GHP 12, kan du slutte valgfrie
NMEA 2000-kompatible eller NMEA 0183-kompatible enheder,
f.eks. en vindsensor, en vandhastighedssensor eller en GPS-enhed, til
NMEA 2000-værket eller til GHC 20 via NMEA 0183.
Installationsvejledning til GHP 12
Montering af GHC 20-enheden
Bemærk
Temperaturområdet for GMI 10 er fra -15 °C til 70 °C (5 °F til 158 °F).
Længere tids udsættelse for temperaturer uden for dette område (ved
opbevaring eller drift) kan forårsage fejl på LCD-skærmen eller andre
komponenter. Denne type fejl og relaterede konsekvenser er ikke dækket af
producentens begrænsede garanti.
Hvis du monterer GHC 20-enheden i fiberglas, kan det anbefales at bruge
et forsænkningshoved til at bore en frigangsforsænkning udelukkende i det
øverste gelcoat-lag, når du borer de fire forboringshuller. Dette modvirke, at
gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.
Skruer i rustfrit stål kan låse, når de skrues i glasfiber og overspændes. Garmin
anbefaler, at du påfører skruerne et rustfrit ikke-limende smøremiddel, før de
monteres.
Inden du kan montere GHC 20, skal du vælge en monteringsplacering (side 5).
1. Klip skabelonen til planmontering til, og kontroller, at den kan være på det
sted, hvor du planlægger at montere GHC 20.
Planmonteringsskabelonen følger med i produktpakken, og findes ikke i
denne vejledning.
Skabelonen til fastmontering er klæbende på bagsiden.
2. Fjern bagbeklædningen fra det selvklæbende område på bagsiden af
skabelonen, og sæt den på det sted, hvor du planlægger at montere
GHC 20.
3. Hvis du skærer hullet med en nedstryger i stedet for en hulsav på
3,5 tommer (90 mm), skal du bruge et borehoved på 3/8 tommer (10 mm)
til at bore et forboringshul som angivet på skabelonen for at starte
udskæringen af monteringsoverfladen.
4. Hvis du bruger en nedstryger eller en hulsav på 3,5 tommer (90 mm), skal
du skære monteringsoverfladen langs indersiden af den linje, der er tegnet
på skabelonen.
5. Brug om nødvendigt en fil og sandpapir til at tilpasse hullets størrelse.
6. Placer GHC 20 i det udskårne hul for at kontrollere, at de fire
monteringshuller er korrekte.
7. Vælg en mulighed:
• Hvis monteringshullerne er korrekte, skal du gå til trin 8.
• Hvis monteringshullerne ikke er korrekte, skal du markere de korrekte
placeringer for de fire monteringshuller.
8. Fjern GHC 20 fra det udskårne hul.
9. Bor de fire 7/64 tommers (2,8 mm) forboringshuller.
Hvis du monterer GHC 20 i fiberglas, skal du bruge et forsænkningshoved
som angivet i anvisningen.
10. Fjern resten af skabelonen.
11. Placer den medfølgende pakning på bagsiden af enheden, og smør
marineforsegler omkring pakningen for at forhindre lækage bag
instrumentbrættet.
12. Placer GHC 20 i det udskårne hul.
13. Fastgør GHC 20 på monteringsoverfladen ved hjælp af de medfølgende
skruer.
Hvis du monterer GHC 20 i fiberglas, skal du bruge et rustfrit smøremiddel
som angivet i anvisningen.
11
14. Tryk dekorationsrammen ➊ på plads.
➊
Tilslutning af GHC 20 til et eksisterende NMEA 2000-netværk
1. Beslut dig for, hvor GHC 20 ➊ skal tilsluttes dit eksisterende
NMEA 2000-backbone ➋.
➊
Tilslutning af GHC 20
For at autopilotsystemet kan fungere korrekt skal du tilslutte de to ledninger fra
GHC 20-datakablet (gul og sort).
1. Forbind den gule ledning fra GHC 20-datakablet med den gule ledning fra
CCU/ECU-interconnect-kablet.
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge den gule ledning med
22 AWG-ledning (0,33 mm2).
2. Forbind den sorte ledning fra GHC 20-datakablet med den samme jording
som ECU'en.
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge den sorte ledning med
22 AWG-ledning (0,33 mm2).
3. Lod og tildæk alle stikløse tilslutninger.
Overvejelser i tilfælde af flere GHC 20-enheder
Du kan installere flere GHC 20-enheder (sælges separat) for at styre
autopiloten fra forskellige steder på båden.
•
•
Alle yderligere GHC 20-enheder tilsluttes NMEA 2000-netværket
(side 12).
Hvis du vil bruge en GHC 20-enhed yderligere til aktivering af autopiloten,
skal du forbinde den gule og den sorte ledning fra denne yderligere
GHC 20-enhed med de samme ledninger som den primære GHC 20-enhed.
◦◦ Hvis du tilslutter yderligere GHC 20-enheder til aktivering af
autopiloten, skal du deaktivere alle disse enheder for at slå autopiloten
fra.
◦◦ Hvis du ikke tilslutter en GHC 20-enhed yderligere til aktivering af
autopiloten, går denne yderligere GHC 20-enhed i standbytilstand, når
du slår den fra, og autopiloten vil fortsat være slået til, indtil den slås
fra på den primære GHC 20-enhed.
Tilslutning af enhederne til et NMEA 2000-netværk
Bemærk
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000-netværk på din båd, skulle det
allerede være tilsluttet strømforsyningen. Du må ikke slutte det medfølgende
NMEA 2000-strømkabel til et eksisterende NMEA 2000-netværk, da kun én
strømkilde må være tilsluttet et NMEA 2000-netværk.
➍
➌
➋
2. Afbryd den ene del af NMEA 2000 T-stikket fra netværket.
3. Hvis det er nødvendigt at forlænge NMEA 2000-netværkets backbone, skal
du slutte et NMEA 2000-backbone-forlængelseskabel (medfølger ikke) til
siden af det afbrudte T-stik.
4. Føj det medfølgende T‑stik ➌ til GHC 20 til NMEA 2000-backbone ved at
slutte det til siden af det afbrudte T‑stik eller backbone-forlængelseskablet.
5. Før det medfølgende dropkabel ➍ til den nederste del af det T-stik, du
tilføjede i trin 4, og slut det til T-stikket.
Hvis det medfølgende dropkabel ikke er langt nok, kan du bruge et
dropkabel, der er op til 20 fod (6 m) langt (medfølger ikke).
6. Slut dropkablet til GHC 20.
7. Slut dropkablet til det T-stik, du tilføjede i trin 3, og til GHC 20.
BEMÆRK: Hvis autopiloten skal kunne slå til, skal den gule ledning
fra GHC 20-datakablet forbindes med den gule ledning fra CCU/ECUinterconnect-kablet, og den sorte ledning fra GHC 20-datakablet skal
forbindes med den samme jording som ECU'en (side 12).
Du kan slutte GHC 20-enheden til CCU'en via et eksisterende NMEA 2000netværk. Hvis der ikke er et eksisterende NMEA 2000-netværk på din
båd, følger alle de nødvendige dele til at oprette det med i GHP 12-pakken
(side 13).
Hvis du vil, kan du og så slutte NMEA 2000-kompatible enheder,
f.eks. en vindsensor, en vandhastighedssensor eller en GPS-enhed, til
NMEA 2000-netværket for at bruge de avancerede funktioner i GHP 12.
Du kan finde flere oplysninger om NMEA 2000 på www.garmin.com.
12
Installationsvejledning til GHP 12
Tilslutning af CCU'en til et eksisterende NMEA 2000-netværk
1. Beslut dig for, hvor CCU ➊-adapteren skal tilsluttes dit eksisterende
NMEA 2000-backbone ➋.
➊
Oprettelse af et grundlæggende NMEA 2000-netværk til
GHC 20-enheden og CCU'en
Bemærk
Du skal slutte det medfølgende NMEA 2000-strømkabel til bådens
tændingskontakt eller gennem en anden serieafbryder. GHC 20-enheden
dræner batteriet, hvis NMEA 2000-strømkablet sluttes direkte til batteriet.
1. Forbind de tre medfølgende T-stik ➊ i siderne.
➏
➐
➍
➍
-
+
➌
➌
➋
2. Afbryd den ene del af NMEA 2000 T-stikket fra netværket.
3. Hvis det er nødvendigt at forlænge NMEA 2000-netværkets backbone, skal
du slutte et NMEA 2000-backbone-forlængelseskabel (medfølger ikke) til
siden af det afbrudte T-stik.
4. Føj det medfølgende T‑stik ➌ til CCU'en til NMEA 2000-backbone ved at
slutte det til siden af det afbrudte T‑stik eller backbone-forlængelseskablet.
5. Før det medfølgende dropkabel ➍ til den nederste del af det T-stik, du
tilføjede i trin 4, og slut det til T-stikket.
Hvis det medfølgende dropkabel ikke er langt nok, kan du bruge et
dropkabel, der er op til 20 fod (6 m) langt (medfølger ikke).
6. Slut dropkablet til CCU'en.
Installationsvejledning til GHP 12
➎
➊
➑
➋
➑
2. Slut det medfølgende NMEA 2000-strømkabel ➋ til en 12 V DCstrømkilde ➌ via en afbryder.
Tilslut bådens tændingsafbryder ➍, hvis det er muligt, eller via en
serieafbryder (medfølger ikke).
3. Tilslut NMEA 2000-strømkablet til et af T-stikkene.
4. Slut et af de medfølgende NMEA 2000-dropkabler ➎ til et T-stikkene og
til GHC 20 ➏.
5. Slut det andet medfølgende NMEA 2000-dropkabel til det andet T-stik og
til CCU ➐.
6. Slut han- og hunterminatorerne ➑ til begge ender af de kombinerede
T-stik.
BEMÆRK: GHC 20-enheden skal sluttes til CCU'en med den gule CCUsignalledning i GHC 20-enhedens strøm-/datakabel. Den sorte ledning skal
forbindes med CCU-jord (side 12).
13
Tilslutning af valgfrie enheder til
GHP 12-autopilotsystemet
Hvis du vil bruge avancerede funktioner i GHP 12, kan du slutte valgfrie
NMEA 2000-kompatible eller NMEA 0183-kompatible enheder,
f.eks. en vindsensor, en vandhastighedssensor eller en GPS-enhed, til
NMEA 2000-værket eller til GHC 20 via NMEA 0183.
Tilslutning af en valgfri NMEA 2000-kompatibel enhed til
GHP 12
1. Føj et T-stik yderligere (medfølger ikke) til NMEA 2000-netværket.
2. Slut enheden til T-stikket ved at følge vejledningen, som fulgte med GPSenheden.
Overvejelser om NMEA 0183-tilslutning
• Se oplysningerne i installationsvejledningen til din enhed for at identificere
overførselsledningerne (Tx) A(+) og B(-) til din NMEA 0183-kompatible
enhed.
• Når NMEA 0183-enheder tilsluttes med to sendelinjer og to modtagerlinjer,
er det ikke nødvendigt, at NMEA 2000-bussen og NMEA 0183-enheden er
sluttet til fælles jord.
• Når du tilslutter en NMEA 0183-enhed, der kun har én sendelinje (Tx)
eller kun én modtagerledning (Rx), skal NMEA 2000-bussen og
NMEA 0183-enheden være tilsluttet fælles jord.
Tilslutning af en valgfri NMEA 0183-kompatibel enhed til
GHC 20
1. Fastlæg NMEA 0183-ledningsføringen for din NMEA 0183-kompatible
enhed.
2. Følg tabellen nedenfor, når du forbinder din NMEA 0183-kompatible
enhed med GHC 20.
Farve på GHC 20datakabelledning
Sort
Gul
Blå
Hvid
Brun
Grøn
Funktion
CCU-signal, jord
CCU-signal
Tx/A (+)
Tx/B (-)
Rx/A (+)
Rx/B (-)
Installation af Shadow Drive
Shadow Drive (valgfrit tilbehør) er en sensor, du installerer i bådens
hydrauliske styrelinjer. Shadow Drive kan kun bruges på en båd med et
hydraulisk styringssystem.
Hvis du vil installere Shadow Drive, skal du forbinde den til bådens
hydrauliske styrelinje og forbinde den til CCU/ECU-interconnect-kablet.
Tilslutning af Shadow Drive til hydraulikken
Inden du kan installere Shadow Drive, skal du vælge en placering, hvor du vil
forbinde Shadow Drive til bådens hydrauliske styresystem, efter at du har læst
og fulgt overvejelserne om montering og tilslutning (side 6).
Brug de medfølgende stik til at installere Shadow Drive i den hydrauliske
linje.
Tilslutning af Shadow Drive
Ved tilslutning af Shadow Drive til det hydrauliske system skal du følge de
vigtige overvejelser (side 6).
Hvis du vil tilslutte Shadow Drive, skal du forbinde den til CCU/ECUinterconnect-kablet.
1. Før den uisolerede ende af CCU/ECU-interconnect-kablet til Shadow
Drive.
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge de relevante ledninger med
28 AWG-ledning.
2. Forbind kablerne i overensstemmelse med nedenstående tabel.
Ledningsfarve for
Shadow Drive
Farve på CCU-/ECU-interconnectkabelledning
Rød (+)
Brun (+)
Sort (-)
Sort (-)
3. Lod og tildæk alle stikløse tilslutninger.
Der findes tre eksempler på forskellige ledningsforbindelsessituationer i
appendiks (side 21).
3. Hvis det er nødvendigt, skal du bruge parsnoet 22 AWG-ledning
(0,33 mm2) til forlængelse af ledninger.
4. Lod og tildæk alle stikløse tilslutninger.
14
Installationsvejledning til GHP 12
Konfiguration af GHP 12
Valg af drevenhedens spænding
GHP 12 skal konfigureres og finindstilles til din båds dynamik. Brug
havneguiden og havprøvningsguiden på GHC 20 til at konfigurere GHP 12.
Med disse guider føres du gennem de nødvendige konfigurationstrin.
Bemærk
Hvis du har en drevenhed, der ikke er fra Garmin, og du angiver en forkert
spændingsværdi for den, kan det beskadige drevenheden.
Havneguide
BEMÆRK: Denne indstilling gælder kun for drevenheder, der ikke er fra
Garmin.
Bemærk
Hvis du udfører havneguiden, mens båden ikke er i vandet, skal du sørge
for, at roret kan bevæges frit, så du undgår beskadigelse af roret eller andre
genstande.
Du kan udføre havneguiden, mens båden er i eller oppe af vandet. Hvis båden
er i vandet, skal den være stationær, mens du udfører guiden.
Udførelse af havneguiden
Bemærk
Hvis du har en båd med et servostyresystem, skal du tænde for servoen, før du
udfører havneguiden for at undgå at beskadige styresystemet.
1. Tænd for GHP 12.
Første gang, du tænder for GHP 12, bliver du bedt om at gennemføre en
kort opsætningsprocedure på GHC 20-enheden.
2. Udfør opsætningssekvensen, hvis det er nødvendigt.
3. Start havneguiden (side 15).
4. Vælg fartøjets type.
5. Vælg drevenhedens klasse (side 15).
6. Hvis du har en drevenhed, der ikke er fra Garmin, skal du vælge
drevenhedens spænding (side 15).
7. Hvis du har en drevenhed, der ikke er fra Garmin, skal du vælge
koblingens spænding (side 15).
8. Hvis du har en solenoid-drevenhed, skal du vælge bypassventilspændingen
(side 15).
9. Aktiver eventuelt Shadow Drive (side 15).
10. Kalibrer roret (side 15).
11. Hvis du har en drevenhed, der ikke er fra Garmin, skal du finindstille
drevenheden (side 16).
12. Test styreretningen (side 16).
13. Hvis du har en speedbåd, skal du vælge hastighedskilden og kontrollere
omdrejningstælleren (side 16).
14. Gennemgå guideresultaterne (side 16).
Start af havneguiden
1. Når du har fuldført den indledende opsætning, skal du vælge en indstilling:
• Hvis havneguiden starter automatisk, skal du gå til trin 2.
• Hvis havneguiden ikke starter automatisk, skal du vælge Menu >
Opsætning > Forhandlerkonfiguration af autopilot > Guider >
Havneguide.
2. Vælg Begynd.
Valg af drevenhedens klasse
• Hvis du har installeret en klasse A-drevenhed fra Garmin, skal du
vælge Klasse A.
• Hvis du har installeret en klasse B-drevenhed fra Garmin, skal du
vælge Klasse B.
• Hvis du har en solenoid-drevenhed, skal du vælge Solenoid.
• Hvis din drevenhed ikke er fra Garmin, skal du vælge Andre.
Installationsvejledning til GHP 12
1. Kontakt producenten af din drevenhed, der ikke er fra Garmin, for at få
oplysninger om drevenhedens spænding.
2. Vælg den spænding, der er godkendt til din drevenhedsmotor.
Valg af koblingsspænding
Bemærk
Hvis du har en drevenhed, der ikke er fra Garmin, og du angiver en forkert
spændingsværdi for koblingen, kan det beskadige drevenheden.
BEMÆRK: Denne indstilling gælder kun for drevenheder, der ikke er fra
Garmin.
1. Kontakt producenten af din drevenhed, der ikke er fra Garmin, for at få
oplysninger om drevenhedens koblingsspænding.
2. Vælg den spænding, der er godkendt til din drevenheds kobling.
Valg af solenoid-spænding
Bemærk
Hvis du har en drevenhed, der ikke er fra Garmin, og du angiver en forkert
spændingsværdi for den, kan det beskadige drevenheden.
BEMÆRK: Denne indstilling gælder kun for solenoid-drevenheder, der ikke
er fra Garmin.
1. Kontakt producenten af din solenoid-drevenhed, der ikke er fra Garmin, for
at få oplysninger om drevenhedens spænding.
2. Vælg den spænding, der er godkendt til din solenoid-drevenheds kobling.
Valg af bypassventilspænding
BEMÆRK: Denne indstilling gælder kun for solenoid-drevenheder, der ikke
er fra Garmin.
1. Kontakt producenten af din solenoid-drevenhed, der ikke er fra Garmin, for
at få oplysninger om bypassventilspændingen.
2. Vælg den spænding, der er godkendt til din solenoid-bypassventil.
Aktivering af Shadow Drive
Hvis du har installeret GHP 12 på en båd med et hydraulisk styringssystem,
kan du installere en Garmin Shadow Drive-enhed (sælges separat - side 3).
•
•
Vælg Nej, hvis du ikke har installeret en Shadow Drive-enhed.
Vælg Ja, hvis du har installeret en Shadow Drive-enhed (side 6).
Kalibrering af roret
Bemærk: Hvis der vises en fejlmeddelelse under udførelsen af disse
trin, har rorfeedbacksensoren muligvis nået sin grænse. Kontroller, at
feedbacksensoren er installeret korrekt. Hvis problemet fortsætter, skal du
omgå fejlen ved at bevæge roret, så langt det er muligt, uden at der opstår en
fejl.
1. Placer roret, så båden styres helt til styrbord, og vælg OK.
2. Når styrbordskalibreringen er fuldført, skal du placere roret, så båden
styres helt til bagbord og vælge OK.
3. Når bagbordskalibreringen er fuldført, skal du centrere rorplaceringen, give
slip og vælge Begynd.
Autopiloten overtager styringen af roret.
4. Vent, mens autopiloten kalibrerer roret.
5. Vælg en mulighed:
• Hvis kalibreringen blev udført korrekt, skal du vælge OK.
• Hvis kalibreringen ikke blev udført korrekt, skal du gentage trin 1–4.
15
Indstilling af en drevenhed, der ikke er fra Garmin
BEMÆRK: Gælder ikke for en solenoid-drevenhed.
Hvis du har installeret en drevenhed, der ikke er fra Garmin, skal du kalibrere
drevenheden til brug sammen med GHP 12.
1. Centrer rorplaceringen, giv slip, og vælg Fortsæt.
Autopiloten overtager styringen af roret, mens den indstiller drevenheden.
2. Når proceduren er fuldført, skal du vælge Udført.
Hvis der opstår en fejl under indstillingen, skal du gentage
indstillingsproceduren.
Bemærk: Hvis det er nødvendigt, kan du finindstille senere (side 20).
Test af styreretning
1. Brug pilene på GHC 20 til at teste styreretningen.
Når du vælger pilen til højre, skal roret drejes, så båden ville styre til højre,
og når du vælger pilen til venstre, skal roret drejes, så båden ville styre til
venstre.
2. Vælg Fortsæt.
3. Vælg en mulighed:
• Vælg Ja, hvis styringen drejer båden i den rigtige retning.
• Vælg Nej, hvis styringen drejer båden i den modsatte retning.
4. Hvis du har valgt Nej i trin 3, skal du gentage trin 1–2.
Valg af hastighedskilde
BEMÆRK: Denne procedure gælder kun for motorbåde med planende skrog
og deplacement-skrog. Den vises ikke ved konfiguration af GHP 12 til en
sejlbåd.
Bekræftelse af omdrejningstæller
BEMÆRK: Denne procedure gælder kun for motorbåde med planende skrog
og deplacement-skrog. Den vises ikke ved konfiguration af GHP 12 til en
sejlbåd.
Denne procedure vises ikke, hvis GPS eller Ingen er valgt som hastighedskilde.
1. Sammenlign med kørende motor (eller motorer) omdrejninger/minutvisningerne på GHC 20-enheden med omdrejningstælleren (eller
omdrejningstællerne) på bådens instrumentbræt.
2. Hvis ikke værdierne stemme overens, skal du bruge pilene til at justere
værdierne Impulser pr. omdrejning.
BEMÆRK: Når du justerer Impulser pr. omdrejning med pilene, er der en
forsinkelse, inden de nye omdrejninger/minut-visninger vises på GHC 20.
Sørg for at vente, indtil GHC 20 har justeret til den nye aflæsning for hver
justering.
Gennemgang af resultaterne af havneguiden
GHC 20 viser de værdier, du valgte, da du udførte havneguiden.
1.
2.
3.
4.
5.
Gennemgå resultaterne af havneguiden.
Marker eventuelle forkerte værdier, og vælg Vælg.
Ret værdien.
Gentag trin 2 og 3 for alle forkerte værdier.
Vælg Udført, når du er færdig med at gennemgå værdierne.
Vælg en mulighed:
• Hvis du har tilsluttet en NMEA 2000-kompatibel motor (eller motorer)
til NMEA 2000-netværket, skal du vælge NMEA 2000.
• Hvis ikke du tilsluttede en NMEA 2000-kompatibel motor (eller
motorer), skal du vælge den motor (eller de motorer), hvortil du
tilsluttede omdrejningstællerens sensor fra CCU'en.
◦◦ I forbindelse med en båd med en enkelt motor skal du vælge
Omdrejningstæller - Analog bagbord eller Omdrejningstæller Analog styrbord i henhold til den måde, du har tilsluttet
omdrejningstælleren.
• Hvis dataene fra omdrejningstælleren er utilgængelige eller ubrugelige,
skal du vælge GPS-data som hastighedskilde.
◦◦ Når GPS-data anvendes som hastighedskilde, skal den maksimale
hastighed for alle fartøjstyper konfigureres.
• Hvis ikke du tilsluttede en hastighedskilde, skal du vælge Ingen.
◦◦ Hvis ikke autopiloten fungerer godt, når der er valgt Ingen
som hastighedskilde, anbefaler Garmin, at du tilslutter en
omdrejningstæller eller GPS som hastighedskilde.
16
Installationsvejledning til GHP 12
Havprøvningsguide
Havprøvningsguiden konfigurerer autopilotens grundlæggende sensorer, og det
er meget vigtigt at fuldføre guiden under forhold, der er passende for din båd.
Du skal udføre havprøvningsguiden, når du sejler med motor, og ikke mens
båden er under sejl.
Vigtige overvejelser i forbindelse med
havprøvningsguiden
Udfør havprøvningsguiden i roligt vand. Da kriteriet for roligt vand afhænger
af bådens størrelse og form, skal du, inden du påbegynder havprøvningsguiden,
føre båden til et sted, hvor:
•
Din båd ikke vipper, når den ikke er i fart eller kun bevæger sig meget
langsomt.
• Din båd ikke påvirkes af vinden i betydelig grad.
Mens du udfører havprøvningsguiden i roligt vand, skal du:
•
•
•
Vægten på båden skal holdes balanceret. Du må IKKE bevæge
dig rundt på båden, mens du gennemfører et af trinene i
havprøvningsguiden.
Holde sejlene nedfirede.
Holde motoren i en position, der driver båden lige frem.
Udførelse af havprøvningsguiden
1.
2.
3.
4.
5.
Før båden til et åbent område med roligt vand.
Start havprøvningsguiden.
Konfigurer planings-omdrejninger/minut, hvis det er nødvendigt (side 17).
Konfigurer planingshastigheden, hvis det er nødvendigt (side 17).
Konfigurer den høje omdrejninger/minut-grænse, hvis det er nødvendigt
(side 17).
6. Konfigurer maksimumhastigheden, hvis det er nødvendigt (side 17).
7. Kalibrer kompasset.
8. Udfør autotuningsproceduren.
9. Indstil nord.
10. Finjuster kursen, hvis det er nødvendigt.
Start af havprøvningsguiden
Inden du starter havprøvningsguiden, skal du sejle til et åbent område med
roligt vand.
1. Vælg Menu > Opsætning > Forhandlerkonfiguration af autopilot >
Guider > Havprøvningsguide.
2. Vælg Begynd.
Konfiguration af planings-omdrejninger/minut
BEMÆRK: Denne indstilling gælder kun for speedbåde, og den vises ikke,
hvis du har valgt effekt/displacement-skrog som fartøjstype, eller hvis du har
valgt Ingen som hastighedskilde.
1. Bemærk omdrejninger/minut-visningen på omdrejningstælleren på bådens
instrumentbræt på det tidspunkt, hvor båden skifter fra sejlads gennem
vandet til planingshastighed.
2. Hvis omdrejningstallet ikke svarer til værdien på GHC 20-enheden, skal du
bruge pilene til at justere værdien på GHC 20.
3. Vælg Udført.
Installationsvejledning til GHP 12
Konfiguration af planingshastighed
BEMÆRK: Denne indstilling gælder kun for speedbåde, og den vises
kun, hvis GPS er valgt som hastighedskilde, og Effekt/trisec er valgt som
fartøjstype.
1. Bemærk fart over grund-visningen på omdrejningstælleren på bådens
instrumentbræt på det tidspunkt, hvor båden skifter fra sejlads gennem
vandet til planingshastighed.
2. Hvis planingshastigheden ikke svarer til værdien på GHC 20-enheden, skal
du bruge pilene til at justere værdien på GHC 20.
3. Vælg Udført.
Konfiguration af høj omdrejninger/minut-grænsen
BEMÆRK: Denne indstilling gælder kun for speedbåde, og den vises kun,
hvis GPS er valgt som hastighedskilde.
1. Bemærk omdrejninger/minut-visningen på omdrejningstælleren på bådens
instrumentbræt på det tidspunkt, hvor motorerne kører på fuld kraft.
2. Hvis omdrejningstallet ikke svarer til værdien på GHC 20-enheden, skal du
bruge pilene til at justere værdien på GHC 20.
3. Vælg Udført.
Konfiguration af maksimumhastighed
BEMÆRK: Denne indstilling gælder kun for speedbåde, og den vises kun,
hvis GPS er valgt som hastighedskilde.
1. Bemærk fart over grund-visningen på omdrejningstælleren på bådens
instrumentbræt på det tidspunkt, hvor motorerne kører på fuld kraft.
2. Hvis hastigheden ikke svarer til værdien på GHC 20-enheden, skal du
bruge pilene til at justere værdien på GHC 20.
3. Vælg Udført.
Kalibrering af kompas
1. Sejl båden ved cruising-fart lige frem.
2. Vælg Begynd, og fortsæt med at sejle lige frem.
3. Vend båden langsomt med uret, når du får besked om det, idet du sørger for
en vending, der er så jævn og flad som muligt.
Drej så langsomt, at båden IKKE krænger.
Når kalibreringen er gennemført korrekt, viser GHC 20-enheden en
meddelelse om fuldførelse.
4. Vælg en mulighed:
• Når kalibreringen er fuldført, skal du vælge Udført.
• Hvis kalibreringen ikke lykkes, skal du vælge Prøv igen, og gentage
trin 1–4.
Udførelse af autotuningsproceduren
Inden du påbegynder autotuningsproceduren, skal du have et stort område med
åbent vand til rådighed.
1. Indstil gasspjældet, så båden sejler med en typisk cruising-hastighed, hvor
båden reagerer let på styring.
2. Vælg Begynd.
Båden udfører et antal zigzag-bevægelser, mens autotuningen udføres.
GHC 20 viser en meddelelse om fuldførelse.
3. Vælg en mulighed:
• Hvis det lykkedes at udføre autotuningen, skal du vælge Udført og
genoptage den manuelle styring af båden.
• Hvis det ikke lykkedes at udføre autotuningen, skal du åbne mere for
gasspjældet og vælge Prøv igen.
17
4. Hvis det igen ikke lykkes at udføre autotuningen, skal du gentage trin 1–3,
indtil det lykkes at fuldføre autotuningen.
5. Hvis det fortsat ikke lykkes at udføre autotuningen, efter at du har nået
den maksimale cruising-hastighed, skal du reducere hastigheden til
den oprindelige autotuning-hastighed og vælge Skift autotuning for at
påbegynde en alternativ autotuning-procedure.
Indstilling af nord
Fuldførelsen af denne konfiguration kræver, at du har et område med farefrit
åbent vand til mindst 45 sekunders sejlads til rådighed.
Denne procedure vises, hvis du slutter en valgfri GPS-enhed til GHP 12
(side 14), og enheden har hentet en GPS-position. Hvis du ikke har tilsluttet en
GPS-enhed, bliver du bedt om at finjustere kursen (side 18).
1. Sejl båden lige frem ved cruising-hastighed, og vælg Begynd.
GHC 20 viser en fuldførelsesmeddelelse, når kalibreringen er fuldført.
2. Vælg en mulighed:
• Hvis kalibreringen blev fuldført korrekt, skal du vælge Udført.
• Hvis kalibreringen ikke lykkedes, skal du gentage trin 1–2.
Finjustering af kurs
Denne procedure vises kun, hvis du ikke har sluttet en valgfri GPS-enhed til
GHP 12 (side 14). Hvis du har installeret en GPS-enhed på din båd, som har
hentet en GPS-position, bliver du i stedet bedt om at indstille nord (side 18).
1. Brug et håndholdt kompas til at identificere nord.
2. Finindstil kursen, indtil den passer med nord på det magnetiske kompas.
3. Vælg Udført.
Vurdering af resultaterne fra
autopilotkonfigurationen
1. Test autopiloten ved lav hastighed.
2. Juster gain-indstillingen, hvis det er nødvendigt.
3. Hvis du modtager en fejlmeddelelse Fejl: Overbelastning af ECUdrevenhed. Se råd om reducering af belastning, skal du se rådene på
side 19.
4. Juster accelerationsbegrænserindstillingen.
5. Test autopiloten ved en højere hastighed (normale driftsbetingelser).
6. Juster gain- og accelerationsbegrænserindstillingerne, hvis det er
nødvendigt.
Test og justering af autopilotkonfigurationen
1. Sejl båden i en bestemt retning med autopiloten aktiveret (holde kurs).
Båden bør ikke slingre i betydelig grad. En beskeden slingren er dog
normalt.
2. Drej båden i en retning ved hjælp af autopiloten, og observer adfærden.
• Båden skal dreje jævnt, ikke for hurtigt eller for langsomt.
• Når du drejer båden med autopiloten, skal båden nærme sig og lægge
sig på den ønskede kurs med minimal drejning og slingren.
18
3. Vælg en mulighed:
• Hvis båden drejer for hurtigt eller for trægt, skal du justere autopilotens
accelerationsbegrænser (side 18).
• Hvis kursen holdes med betydelig slingren, eller båden ikke korrigerer
ved drejning, skal du justere autopilotens gain-indstilling (side 18).
• Hvis du modtager en fejlmeddelelse Fejl: Overbelastning af ECUdrevenhed. Se råd om reducering af belastning, skal du se rådene på
side 19.
• Hvis båden drejer jævnt, kursen holdes næsten eller helt uden slingren,
og båden justerer kursen korrekt, skal du fortsætte til trin 5.
4. Gentag trin 2 og 3, indtil båden drejer jævnt, kursen holdes næsten eller
helt uden slingren, og båden justerer kursen korrekt.
5. I forbindelse med planingsmotorbåde skal du gentage trin 1–4 ved højere
hastigheder.
Justering af indstillinger for accelerationsbegrænseren
BEMÆRK: Når du justerer accelerationsbegrænseren manuelt, skal du
foretage forholdsvis små justeringer. Test ændringen, inden du foretager
yderligere justeringer.
1. Aktiver Forhandlertilstand (side 19).
2. På GHC 20-enheden skal du vælge Menu > Opsætning >
Forhandlerkonfiguration af autopilot > Tuning af autopilot >
Accelerationsbegrænser.
3. Vælg en mulighed:
• Forøg indstillingen, hvis autopiloten drejer for hurtigt.
• Formindsk indstillingen, hvis autopiloten drejer for langsomt.
4. Test autopilotkonfigurationen.
5. Gentag trin 2 og 3, indtil GHP 12-ydeevnen er tilfredsstillende.
Justering af autopilotens gain-indstillinger
BEMÆRK: Når du justerer rorfølsomheden (eller rorkompensationen)
manuelt, skal du foretage relativt små justeringer og kun justere én værdi ad
gangen. Test ændringen, inden du foretager yderligere justeringer.
1. Aktiver Forhandlertilstand (side 19).
2. På GHC 20-enheden skal du vælge Menu > Opsætning >
Forhandlerkonfiguration af autopilot > Tuning af autopilot >
Rorfølsomhed.
3. Vælg en mulighed:
• Hvis du har en sejlbåd, skal du vælge en indstilling:
◦◦ Vælg Rorfølsomhed for at justere, hvor tæt roret holder kursen
og foretager drej. Hvis du indstiller denne værdi for højt, kan
autopiloten være for overaktiv, fordi den hele tiden forsøger at
justere kursen ved den mindste afvigelse. En overaktiv autopilot
kan forårsage for stor slitage på drevenheden, og det dræner
batteriet hurtigere end normalt.
◦◦ Vælg Rorkompensation for at justere, hvor tæt roret korrigerer
for overdrevet drejning i sving. Hvis du indstiller denne værdi for
højt, kan autopiloten overdrive drejningen igen, når den forsøger at
kompensere for den oprindelige drejning.
Installationsvejledning til GHP 12
•
Hvis du har en motorbåd, skal du vælge en indstilling:
◦◦ Vælg Lav hastighed eller Høj hastighed, og brug pilene på
GHC 20 til at justere, hvor tæt roret holder kursen og foretager
drejninger ved lav hastighed eller høj hastighed.
Hvis du indstiller denne værdi for højt, kan autopiloten være for
overaktiv, fordi den hele tiden forsøger at justere kursen ved den
mindste afvigelse. En overaktiv autopilot kan forårsage for stor
slitage på drevenheden, og det dræner batteriet hurtigere end
normalt.
◦◦ Vælg Kompensation ved lav hastighed eller Kompensation ved
høj hastighed for at justere, hvor tæt roret korrigerer drejning ind
i svinget. Hvis du indstiller denne værdi for højt, kan autopiloten
overdrive drejningen igen, når den forsøger at kompensere for den
oprindelige drejning.
4. Test autopilotkonfigurationen, og gentag trin 2 og 3, indtil GHP 12funktionen er tilfredsstillende.
Reducering af risiko for overbelastning af ECU-drevenhed
Gælder kun, hvis GHP 12 er installeret på en speedbåd.
Hvis du modtager en fejlmeddelelse Fejl: Overbelastning af ECU-drevenhed.
Se råd om reducering af belastning i brugervejledningen, skal du bruge disse
råd til at hjælpe med at reducere belastningen:
•
•
•
•
•
•
•
Kontroller, at den korrekte pumpe er blevet korrekt installeret på båden.
Brug evt. hydraulikslanger med en større indvendig diameter til
styresystemet.
Monter pumpen tættere på cylinderen for at begrænse længden af den
slange, der skal trækkes.
Eliminer unødvendige hydraulikmonteringsdele i det hydrauliske system.
Hvis der opstår overbelastning under autotuningsproceduren, skal du
springe proceduren over og manuelt tune autopiloten.
Øg indstillingen for rorudslagsbegrænseren for at sænke væskehastigheden.
Reducer rorfølsomheden for at begrænse pumpeaktiviteten.
Justering af rorudslagsbegrænseren
Gælder kun, hvis GHP 12 er installeret på en speedbåd.
Hvis der vises fejlmeddelelsen Overbelastning af ECU-drevenhed. Se råd om
reducering af belastning i brugervejledningen. Hvis fejlmeddelelsen fortsat
vises, skal du muligvis justere rorudslagsbegrænseren.
BEMÆRK: Udfør kun justeringerne af rorudslaget i havnen, eller mens båden
ligger stille.
BEMÆRK: Hvis du justerer rorudslagsbegrænseren, skal du udføre
autotuningsproceduren.
1. Aktiver den avancerede konfigurationsprocedure (side 19).
2. På GHC 20 skal du vælge Menu > Opsætning > Forhandlerkonfiguration af autopilot > Tuning af autopilot > Rorfølsomhed.
3. Vælg Fortsæt.
Autopiloten overtager styringen af roret.
4. Brug pilene på GHC 20 til at justere hastigheden af begrænseren.
• 0% er standardhastigheden for rorudslagsbegrænseren.
• Lavere tal for rorudslagsbegrænseren giver roret mulighed for at
bevæge sig hurtigere mellem den højre ræling og venstre ræling.
• Lavere tal for rorudslagsbegrænseren øger strømmen ved driften.
• Højere tal for rorudslagsbegrænseren sænker strømmen ved driften.
Installationsvejledning til GHP 12
5. Vælg Udført.
6. Test indstillingerne for rorudslagsbegrænseren.
7. Gentag trin 2-6, indtil ydeevnen for rorudslagsbegrænseren er
tilfredsstillende.
8. Udfør autotuningsproceduren.
Avanceret konfiguration
De avancerede konfigurationsmuligheder er ikke tilgængelige på GHC 20enheden under normale forhold. Du får adgang til de avancerede
konfigurationsindstillinger på GHP 12 ved at aktivere Forhandlertilstand.
Aktivering af Forhandlerkonfiguration af autopilot
1. Fra skærmbilledet Kurs skal du vælge Menu > Opsætning > System >
Systeminformation.
2. Tryk på den midterste funktionstast ➊, og hold den nede i 5 sekunder.
Forhandlertilstanden vises.
➊
3. Tryk på Tilbage > Tilbage.
Hvis indstillingen Forhandlerkonfiguration af autopilot er tilgængelig på
skærmbilledet Opsætning, er proceduren vellykket.
Avancerede konfigurationsindstillinger
Du kan køre den automatiserede konfigurationsprocedure for autotuning,
kalibrere kompasset og definere nord på GHP 12 via GHC 20 uden at køre
guiderne. Du kan også definere hver enkelt indstilling for sig uden at køre
konfigurationsprocedurerne.
Manuel kørsel af de automatiserede konfigurationsprocedurer
1. Aktiver Forhandlertilstand (side 19).
2. På retningsskærmen skal du vælge Menu > Opsætning >
Forhandlerkonfiguration af autopilot > Automatisk opsætning.
3. Vælg Autotuning, Kalibrer kompas eller Indstil Nord.
4. Følg instruktionerne på skærmen (side 15).
Manuel definition af individuelle konfigurationsindstillinger
1. Aktiver Forhandlertilstand (side 19).
2. På retningsskærmen skal du vælge Menu > Opsætning >
Forhandlerkonfiguration af autopilot.
3. Vælg en indstillingskategori.
4. Vælg en indstilling, du vil konfigurere.
Der findes beskrivelser af de enkelte indstillinger i appendiks (side 25).
5. Konfigurer indstillingens værdi.
BEMÆRK: Konfiguration af visse indstillinger i den avancerede konfigurationsprocedure kan kræve, at du ændrer andre indstillinger. Se afsnittet
GHP 12-konfigurationsindstillinger (side 25), inden du ændrer nogen
indstillinger.
19
Manuel justering af indstillingerne for en drevenhed, der ikke
er fra Garmin
Bemærk
Hvis du har en drevenhed, der ikke er fra Garmin, og du angiver en forkert
værdi for drevenhedsspænding, koblingsspænding eller maksimal strøm, kan
det beskadige drevenheden.
2. Centrer rorpositionen, slip rorstyringen, og vælg Begynd.
Der vises en graf. Den røde linje ➊ gengiver den tilsigtede rorposition. Den
blå linje ➋ gengiver den faktiske rorposition.
➊
BEMÆRK: Hvis du justerer en af disse værdier eller kører en af disse
indstillingsprocedurer, skal du køre autotuningsproceduren igen (side 19).
1. Aktiver Forhandlertilstand (side 19).
2. På skærmbilledet Kurs vælges Menu > Opsætning > Forhandlerkonfiguration af autopilot > Opsætning af styresystem >
Drevenhedsklasse.
3. Vælg Andre eller Solenoid i henhold til det, du har angivet i havneguiden.
4. Vælg en mulighed:
• Vælg Generisk tuning for at køre den tuningprocedure, du udførte i
forbindelse med havneguiden, igen (side 16).
• Vælg Drevenhedsspænding­for at indstille drevenhedsspændingen
i overensstemmelse med de specifikationer, der er angivet af
drevenhedens producent.
• Vælg Koblingsspænding for at indstille koblingsspændingen
i overensstemmelse med de specifikationer, der er angivet af
drevenhedens producent.
• Vælg Drevenhed maks. strøm for at indstille drevenhedens
angivne strømværdi i overensstemmelse med specifikationerne fra
drevenhedens producent.
• Vælg Avanceret tuning for at udføre justeringer af drevenheden på et
højt niveau (side 20).
• Vælg Gendan standardindstillinger ­for at nulstille et drev, der ikke er
fra Garmin, til drevenhedens standardværdier.
Du skal udføre den generiske tuningsprocedure, hvis du nulstiller
drevenheden til standardværdierne.
3. Vælg Tuning, og hold øje med grafen.
• Den tilsigtede rorposition (gengivet med den røde linje) flyttes fra
+5° til -5°, hver gang du vælger Tuning, og drevenheden styrer roret i
overensstemmelse med dette (gengivet med den blå linje).
• Hvis drevenhedens hastighed konfigureres til at være for langsom,
reagerer den trægt. Den blå linje danner en stor hældning ➊ i forhold
til den røde linje, når du vælger Tuning.
➊
•
Udførelse af avancerede tuningsprocedurer for drevenheder,
der ikke er fra Garmin
Tuning af hastigheden på en drevenhed, der ikke er fra Garmin
Denne indstillinger gælder ikke for solenoid-drevenheder.
Hvis drevenhedens hastighed konfigureres til at være for hurtig,
reagerer den med det samme og giver en hård bevægelse mod
rorstoppet. Den blå linje danner en hård lige linje, der rammer den
røde linje uden hældning ➋, når du vælger Tuning.
➋
Bemærk
Udfør kun disse procedurer, hvis du helt forstår begreberne
drevenhedshastighed og -fejltolerance som defineret nedenfor. Forkert
indstilling af disse værdier kan beskadige drevenheden, dræne batteriet
hurtigere end normalt eller medføre forringet autopilotfunktion.
I forbindelse med næsten alle installationer af drevenheder, der ikke er fra
Garmin, er den generiske tuningsprocedure, der udføres i forbindelse med
havneguiden tilstrækkeligt til at kalibrere drevenheden for GHP 12. Brug kun
disse avancerede tuningsprocedurer, hvis du vil foretage små justeringer af
drevenhedens funktion.
➋
•
Hvis drevenheden er konfigureret korrekt, reagerer den hurtigt og
stopper sin bevægelse blødt. Den blå linje danner en lige linje med en
lille hældning ➌ hen imod den røde linje, når du vælger Tuning.
➌
Drevenhedens hastighed bestemmer, hvor hurtigt den reagerer på kommandoer
fra autopiloten.
Hvis du indstiller hastighedsværdien for lavt, virker drevenheden langsom, den
er længe om at reagere på kommandoer fra autopiloten.
Hvis du indstiller hastighedsværdien for højt, reagerer drevenheden for hurtigt,
og den kan tvinge roret mod rorstoppene med en meget høj hastighed, hvilket
kan beskadige drevenheden eller rorstoppene samt dræne batteriet hurtigere
end normalt.
1. På skærmbilledet Kurs vælges Menu > Opsætning > Forhandlerkonfiguration af autopilot > Opsætning af styresystem >
Drevenhedsklasse > Andre > Avanceret tuning > Tuningshastighed.
20
4. Vælg Juster, hvis det er nødvendigt.
5. Vælg en mulighed:
• Forøg værdien, hvis drevenhedens hastighed er konfigureret til at være
for langsom, og gentag trin 3.
• Formindsk værdien, hvis drevenhedens hastighed er konfigureret til at
være for hurtig, og gentag trin 3.
Installationsvejledning til GHP 12
Appendiks
6. Når tuningen af drevenhedens hastighed er korrekt, skal du vælge Udført.
Tuning af fejltolerance på en drevenhed, der ikke er fra Garmin
Drevenhedens fejltolerance bestemmer, hvor stor en fejlmargin autopiloten
tillader, inden drevenheden justeres.
Hvis du indstiller fejltolerancen for lavt, reagerer drevenheden på den mindste
kursafvigelse. Dette får drevet til at arbejde hårdere, og det kan dræne batteriet
hurtigere end normalt.
Ledningsdiagrammer for NMEA 0183
Følgende tre ledningsdiagrammer er eksempler på forskellige situationer, du
kan støde på, når du forbinder din NMEA 0183-enhed med GHC 20.
Eksempel et af tre - to-vejs NMEA 0183-kommunikation
➋
Hvis du indstiller fejltolerancen for højt, reagerer drevenheden først, når du
er betydeligt ude af kurs. Dette medfører en mindre pålidelig fastholdelse af
kursen, og det kan medføre unødvendigt store kurskorrigeringer.
1. På skærmbilledet Kurs vælges Menu > Opsætning > Forhandlerkonfiguration af autopilot > Opsætning af styresystem >
Drevenhedsklasse.
2. Vælg Andre eller Solenoid i henhold til det, du har angivet i havneguiden.
3. Vælg Avanceret tuning > Fejltolerance i tuning.
4. Centrer rorpositionen, slip rorstyringen, og vælg Begynd.
5. Vælg Tuning.
Rorpositionen flyttes fra +5° til -5°, hver gang du vælger Tuning, og
drevenheden styrer og fastholder roret i overensstemmelse med dette.
6. Når drevenheden stopper, skal du observere felterne med rorfejl og
strømforbrug i 30 sekunder.
• Hvis feltet med strømforbrug har store udsving, er fejltolerancen
indstillet for lavt.
• Hvis feltet med strømforbrug bliver på 0 %, men feltet med rorfejl
viser en uacceptabel høj fejlgrad (1% eller mere), er din fejltolerance
indstillet for højt.
TIP: En ideel fejltolerancekonfiguration holder roret på en acceptabel
fejlgrad (ca. 0,5 %) uden unødvendig justering af drevenheden og spild
af strøm (0 % i 30 sekunder eller mere).
7. Vælg Juster, hvis det er nødvendigt.
8. Vælg en mulighed:
• Formindsk værdien, hvis fejltolerancen er for høj, og gentag trin 3–5.
• Forøg værdien, hvis fejltolerancen er for lav, og gentag trin 3–5.
9. Når drevenhedens fejltolerance er indstillet korrekt, skal du vælge Tilbage.
Installationsvejledning til GHP 12
+
➊
>
>
>
>
➊
➋
➌
➍
Ledning
➌
-
➌
➍
➎
➏
➊
➋
>
>
➍
>
>
GHC 20
NMEA 2000-netværk (leverer strøm til GHC 20)
12 V DC-strømkilde
NMEA 0183-kompatibel enhed
➊
Farve på/funktion af
GHC 20-ledninger
Ikke relevant
Funktion af ledningerne på
NMEA 0183-kompatible enheder
Strøm
➋
Ikke relevant
NMEA 0183-jord
➌
Blå - Tx/A (+)
Rx/A (+)
➍
Hvid - Tx/B (-)
Rx/B (-)
➎
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
➏
Grøn - Rx/B (-)
Tx/B (-)
BEMÆRK: Når NMEA 0183-enheder tilsluttes med to sendelinjer og
to modtagerlinjer, er det ikke nødvendigt, at NMEA 2000-bussen og
NMEA 0183-enheden er sluttet til fælles jord.
21
Eksempel to af tre - kun en modtageledning
Hvis din NMEA 0183-kompatible enhed kun har én modtageledning (Rx), skal
du slutte den til den blå ledning (Tx/A) fra GHC 20-enheden og lade den hvide
ledning (Tx/B) fra GHC 20 være utilsluttet.
Eksempel tre af tre - kun en sendeledning
Hvis din NMEA 0183-kompatible enhed kun har én sendeledning (Tx), skal du
forbinde den med den brune ledning (Rx/A) fra GHC 20-enheden og forbinde
den grønne ledning (Rx/B) fra GHC 20 med NMEA-jord.
➋
➋
+
➊
>
➍
>
>
➊
➋
➌
➍
Ledning
➌
-
➌
➎
➏
+
➊
➋
>
➍
>
>
>
>
>
GHC 20
NMEA 2000-netværk (leverer strøm til GHC 20)
12 V DC-strømkilde
NMEA 0183-kompatibel enhed
➊
➋
➌
➍
-
➊
➋
➌
➍
➎
>
>
GHC 20
NMEA 2000-netværk (leverer strøm til GHC 20)
12 V DC-strømkilde
NMEA 0183-kompatibel enhed
➊
Funktion af ledningerne på
NMEA 0183-kompatible enheder
Strøm
➋
Ikke relevant
NMEA 0183-jord
➌
Blå - Tx/A (+)
Rx
➍
Hvid - ikke forbundet
Ikke relevant
➌
Grøn - Rx/B - forbind med NMEA 0183-jord
NMEA 0183-jord
Blå - Tx/A (+)
Rx/A (+)
➎
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
➍
Hvid - Tx/B (-)
Rx/B (-)
➏
Grøn - Rx/B (-)
Tx/B (-)
➎
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
Ledning
➊
➋
➍
>
Farve på/funktion af
GHC 20-ledninger
Ikke relevant
BEMÆRK: Når du tilslutter en NMEA 0183-enhed, der kun har én
modtagerledning (Rx), skal NMEA 2000-bussen og NMEA 0183-enheden
være tilsluttet fælles jord.
22
➊
➌
Farve på/funktion af
GHC 20-ledninger
Ikke relevant
Funktion af ledningerne på
NMEA 0183-kompatible enheder
Strøm
BEMÆRK: Når du tilslutter en NMEA 0183-enhed, der kun har én
sendeledning (Tx), skal NMEA 2000-bussen og NMEA 0183-enheden være
tilsluttet fælles jord.
Installationsvejledning til GHP 12
Specifikationer
NMEA 2000 PGN-oplysninger
NMEA 0183ECU
CCU
CCU
Alarm
GHC 20
Specifikation
Mål
Mål
(B×H×D) 6 19/32 × 4 19/32 × 2 tommer
(167,6 × 116,8 × 50,8 mm)
Vægt
1,5 lb. (0,68 kg)
Temperaturområde
Fra -15 °C til 60 °C (5 °F til 140 °F)
Kabinetmateriale
Fuldt tætnet, robust
aluminiumlegering, vandtæt iht.
standarden IEC 529 IPX7
Længde på strømkabel 9 fod (2,7 m)
Inputeffekt
11,5–30 V DC
Sikring
40 A, bladtype
Overordnet strømforbrug 1 A (omfatter ikke drevenheden)
Mål
3 19/32 tommer i diameter (91,4 mm)
Vægt
5,6 oz. (159 g)
Temperaturområde
Fra -15 °C til 60 °C (5 °F til 140 °F)
Kabinetmateriale
Fuldt tætnet, robust
aluminiumlegering, vandtæt iht.
standarden IEC 529 IPX7
Længde på CCU/ECU- 16 fod (5 m)
interconnect-kabel
NMEA 2000 LEN
2 (100 mA)
Mål
(L×Diameter) 29/32 × 1 tomme
(23 × 25 mm)
Vægt
2,4 oz. (68 g)
Temperaturområde
Fra -15 °C til 60 °C (5 °F til 140 °F)
Kabellængde
10 fod (3,0 m)
Mål
Vægt
Kabler
Temperaturområde
Sikkerhedsafstand for
kompas
Materiale
GHC 20strømforbrug
NMEA 2000inputspænding
NMEA 2000 LEN
Installationsvejledning til GHP 12
4 /64 × 4 /32 × 1 /16 tommer
(110 × 115 × 30 mm)
8,71 oz. (247 g)
NMEA 0183-datakabel –
6 fod (1,8 m)
NMEA 2000-dropkabel og
strømkabel - 6 1/2 fod (2 m)
Fra 5 °F til 158 °F
(fra -15 °C til 70 °C)
8 1/4 tommer (209 mm)
21
17
6 (300 mA)
PGN
Beskrivelse
Modtag
059392
ISO-bekræftelse
059904
ISO-anmodning
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af
gruppefunktion
126464
Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126996
Produktoplysninger
127258
Magnetisk variation
127488
Motorparametre – hurtig opdatering
128259
Fart gennem vandet
129025
Position - hurtig opdatering
129026
COG & SOG - hurtig opdatering
129283
Cross Track fejl
129284
Navigationsdata
130306
Vinddata
059392
ISO-bekræftelse
059904
ISO-anmodning
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af
gruppefunktion
126464
Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126996
Produktoplysninger
127245
Rordata
127250
Fartøjsretning
Type
PGN
Beskrivelse
Modtag
059392
ISO-bekræftelse
059904
ISO-anmodning
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af
gruppefunktion
126464
Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126996
Produktoplysninger
127245
Rordata
127250
Fartøjsretning
127488
Motorparametre – hurtig opdatering
128259
Fart gennem vandet
129025
Position - hurtig opdatering
129029
GNSS-positionsdata
129283
Cross Track-fejl
129284
Navigationsdata
129285
Navigation - rute-/WP-oplysninger
130306
Vinddata
130576
Status som lille fartøj
Transmit
3
Kabinet: fuldt tætnet polycarbonat,
vandtæt iht. standarderne i IEC
60529 IPX7
Linse: glas med antirefleksbehandling
Maks. 2,5 W
9–16 V DC
Type
GHC 20
23
Type
PGN
Beskrivelse
Transmit
059392
ISO-bekræftelse
059904
ISO-anmodning
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af
gruppefunktion
126464
Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126996
Produktoplysninger
128259
Fart gennem vandet
129025
Position - hurtig opdatering
129026
COG & SOG - hurtig opdatering
129283
Cross Track fejl
129284
Navigationsdata
129540
GNSS–satellitter kan ses
130306
Vinddata
GHP 12 og GHC 20 er NMEA 2000-certificerede.
NMEA 0183-oplysninger
Når GHC 20-enheden er tilsluttet NMEA 0183-kompatible enheder, bruger den
følgende NMEA 0183-sætninger.
Type
Modtag
Transmit
24
Sætning
wpl
gga
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
hdg
Installationsvejledning til GHP 12
GHP 12-konfigurationsindstillinger
Selv om hele konfigurationen typisk udføres automatisk ved hjælp af guider, kan alle indstillinger tilpasses manuelt (side 19).
BEMÆRK: Visse indstillinger vises muligvis ikke, afhængigt af konfigurationen af autopiloten.
BEMÆRK: På en motorbåd skal du, hver gang du ændrer indstillingen for hastighedskilde, holde øje med indstillingerne for Verifikation af omdrejningstæller,
Lav omdrejninger/minut-grænse, Høj omdrejninger/minut-grænse, Planing-omdrejninger/minut, Planingshastighed eller Maks. hastighed, hvor det er relevant,
inden du udfører autotuningsproceduren (side 17).
Kategori
Forhandlerkonfiguration af
autopilot
Indstilling
Fartøjets type
Beskrivelse
Giver dig mulighed for at vælge den type fartøj, autopiloten er installeret på.
Opsætning af hastighedskilde
(kun speedbåd)
Hastighedskilde
Giver dig mulighed for at vælge NMEA 2000-omdrejningstæller, GPS-hastighed eller den motor
(eller de motorer), hvortil du tilsluttede omdrejningstællerens sensor fra CCU'en.
Opsætning af hastighedskilde
(kun speedbåd)
Verifikation af
omdrejningstæller
Giver dig mulighed for at sammenligne omdrejninger/minut-visningerne på GHC 20 med
omdrejningstælleren på bådens instrumentbræt.
Opsætning af hastighedskilde
(kun speedbåd)
Planing-omdr./min.
Giver dig mulighed for at justere omdrejninger/minut-visningen på GHC 20 på det tidspunkt, hvor
båden skifter fra deplacement sejlads til planende sejlads. Hvis værdien ikke svarer til værdien på
GHC 20-enheden, skal du bruge pilene til at justere værdien.
Opsætning af hastighedskilde
(kun speedbåd)
Planingshastighed
Giver dig mulighed for at justere bådens planingshastighed. Hvis værdien ikke svarer til værdien på
GHC 20-enheden, skal du bruge pilene til at justere værdien.
Opsætning af hastighedskilde
(kun speedbåd)
Lav omdr./min.-grænse
Giver dig mulighed for at justere bådens laveste omdrejninger/minut-punkt. Hvis værdien ikke svarer
til værdien på GHC 20-enheden, skal du bruge pilene til at justere værdien.
Opsætning af hastighedskilde
(kun speedbåd)
Høj omdr./min.-grænse
Giver dig mulighed for at justere bådens højeste omdrejninger/minut-punkt. Hvis værdien ikke
svarer til værdien på GHC 20-enheden, skal du bruge pilene til at justere værdien.
Opsætning af hastighedskilde
(kun speedbåd)
Maks. hastighed
Giver dig mulighed for at justere bådens maksimumhastighed. Hvis værdien ikke svarer til værdien
på GHC 20-enheden, skal du bruge pilene til at justere værdien.
Tuning af autopilot >
Rorfølsomhed
(kun sejlbåde)
Gain
Giver dig mulighed for at justere, hvor tæt roret holder en kurs og foretager drejninger.
Hvis du indstiller denne værdi for højt, kan autopiloten være for overaktiv, fordi den hele tiden
forsøger at justere kursen ved den mindste afvigelse. En overaktiv autopilot kan forårsage for stor
slitage på drevenheden (side 18).
Tuning af autopilot >
Rorfølsomhed
(kun sejlbåd)
Rorkompensation
Giver dig mulighed for at justere, hvor tæt roret korrigerer drejning i vendinger.
Hvis du indstiller denne værdi for højt, kan autopiloten overdrive drejningen igen, når den forsøger
at kompensere for den oprindelige drejning (side 18).
Tuning af autopilot >
Rorfølsomhed
(kun speedbåd)
Følsomhed ved lav
hastighed
Giver dig mulighed for at indstille rorfølsomheden ved lave hastigheder.
Denne indstilling gælder for fartøjet, når den sejler under planingshastigheden.
Hvis du indstiller denne værdi for højt, kan autopiloten være for overaktiv, fordi den hele tiden
forsøger at justere kursen ved den mindste afvigelse. En overaktiv autopilot kan forårsage for stor
slitage på drevenheden (side 18).
Tuning af autopilot >
Rorfølsomhed
(kun speedbåd)
Kompensation ved lav
hastighed
Giver dig mulighed for at indstille rorkompensationen ved lave hastigheder.
Denne indstilling gælder for fartøjet, når den sejler under planingshastigheden.
Hvis du indstiller denne værdi for højt, kan autopiloten være for overaktiv, fordi den hele tiden
forsøger at justere kursen ved den mindste afvigelse. En overaktiv autopilot kan forårsage for stor
slitage på drevenheden (side 18).
Tuning af autopilot >
Rorfølsomhed
(kun speedbåd)
Følsomhed ved høj
hastighed
Giver dig mulighed for at indstille rorfølsomheden ved høje hastigheder.
Denne indstilling gælder for fartøjet, når det sejler over planingshastigheden.
Hvis du indstiller denne værdi for højt, kan autopiloten være for overaktiv, fordi den hele tiden
forsøger at justere kursen ved den mindste afvigelse. En overaktiv autopilot kan forårsage for stor
slitage på drevenheden (side 18).
Installationsvejledning til GHP 12
25
Kategori
Indstilling
Beskrivelse
Tuning af autopilot >
Rorfølsomhed
(kun speedbåd)
Kompensation ved høj
hastighed
Giver dig mulighed for at indstille rorkompensationen ved høje hastigheder.
Denne indstilling gælder for fartøjet, når det sejler over planingshastigheden.
Hvis du indstiller denne værdi for højt, kan autopiloten være for overaktiv, fordi den hele tiden
forsøger at justere kursen ved den mindste afvigelse. En overaktiv autopilot kan forårsage for stor
slitage på drevenheden (side 18).
Tuning af autopilot
Accelerationsbegrænser
Giver dig mulighed for at begrænse hastigheden i autopilotstyrede drejninger.
Forøg procenten for at begrænse drejningshastigheden, og sænk procenten for at tillade højere
drejningshastigheder.
Navigationsopsætning
Finjustering af kurs
Giver dig mulighed for at indstille styrestregen (kursforskydning) for autopiloten.
Navigationsopsætning >
NMEA-opsætning
NMEA-kontrolsum
Hvis den tilsluttede NMEA 0183 GPS-enhed beregner kontrolsummer forkert, kan du stadig bruge
den, hvis du slår denne indstilling fra. Når indstillingen er slået fra, er dataintegriteten ikke beskyttet.
Navigationsopsætning >
NMEA-opsætning
Omvendt XTE
Hvis den tilsluttede NMEA 0183 GPS-enhed sender en forkert styreretning med cross trackfejlsignalet, skal du bruge denne indstilling til at korrigere styreretningen.
Navigationsopsætning
Navigationsfølsomhed
Giver dig mulighed for at justere, hvor aggressivt autopiloten eliminerer Cross Track-fejl, når et Rute
til-mønster følges.
Hvis værdien er for høj, kan autopiloten svinge frem og tilbage over kurslinjen hen over store
afstande.
Hvis denne værdi er for lav, kan autopiloten reagere langsomt med eliminering af Cross Track-fejl.
Navigationsopsætning
Navigationstrimfølsomhed
Giver dig mulighed for at justere den mængde langvarige Cross Track-fejl, der accepteres, når et
Rute til-mønster følges. Juster denne indstilling efter navigationsfølsomheden er blevet indstillet.
Hvis denne værdi er for høj, overkompenserer autopiloten for Cross Track-fejl.
Hvis denne værdi er for lav, tillader autopiloten en stor langvarig Cross Track-fejl.
Opsætning af styringssystem
Opsætning af styringssystem
Shadow Drive tilsluttet
Verifikation af styreretning
Opsætning af styresystem >
Drevenhedsklasse > Andre
Drevenhed maks. strøm
Med denne indstilling registrerer systemet, om Shadow Drive (valgfrit) er tilknyttet eller ej. (side 6)
Denne indstilling angiver, hvilken retning autopiloten skal bevæge roret i for at dreje fartøjet mod
bagbord og styrbord. Du kan teste og vende styreretningen, hvis det er nødvendigt.
Opsætning af styringssystem
Drevenhedsklasse
Giver dig mulighed for at specificere drevenhedens klasse (se www.garmin.com for at få yderligere
oplysninger).
Vælg Andre for drevenheder, der ikke er fra Garmin.
Drevenhedsspænding eller Kun relevant, hvis Drevenhedsklasse er indstillet til "Andre" eller "Solenoid".
Opsætning af styresystem >
Drevenhedsklasse > Andre eller Solenoid-spænding
Denne indstilling angiver, hvilken spænding autopiloten skal levere til drevenhedsmotoren. Se
Solenoid
dokumentationen fra drevenhedens producent for at bestemme motorspændingsspecifikationen.
En forkert indstilling kan forårsage skade på drevenhedsmotoren.
Opsætning af styresystem >
Bypassventilspænding
Kun relevant, hvis Drevenhedsklasse er indstillet til "Solenoid".
Drevenhedsklasse > Solenoid
Denne indstilling angiver, hvilken spænding autopiloten skal levere til solenoid-bypassventilen.
Se dokumentationen fra solenoid-drevenhedens producent for at bestemme specifikationen for
bypassventilspænding.
En forkert indstilling kan forårsage skade på solenoid-drevet.
26
Kun relevant, hvis Drevenhedsklasse er indstillet til "Andre".
Denne indstilling angiver den maksimale mængde strøm, autopiloten må levere til
drevenhedsmotoren.
Se dokumentationen fra drevenhedens producent for at bestemme motorstrømspecifikationen.
En forkert indstilling kan forårsage skade på drevenhedsmotoren.
Installationsvejledning til GHP 12
Kategori
Opsætning af styresystem >
Drevenhedsklasse > Andre
Indstilling
Koblingsspænding
Maks. bagbordsvinkel
Beskrivelse
Kun relevant, hvis Drevenhedsklasse er indstillet til "Andre".
Denne indstilling angiver, hvilken spænding autopiloten skal levere til drevenhedskoblingen. Se
dokumentationen fra drevenhedens producent for at bestemme koblingsspændingsspecifikationen.
En forkert indstilling kan forårsage skade på drevenhedskoblingen.
Kun relevant, hvis Drevenhedsklasse er indstillet til "Andre".
Dette starter en automatisk tuningsprocedure, der bestemmer en passende gain-værdi for den
installerede drevenhed.
Under udførelsen af denne tuning overtager autopiloten midlertidigt styringen af roret.
Kun relevant, hvis Drevenhedsklasse er indstillet til "Andre".
Giver dig mulighed for at justere, hvor aggressivt drevenheden reagerer på et input (side 21).
Hvis dette tal er for højt, overkorrigerer drevenheden og svinger frem og tilbage omkring
målpositionen.
Hvis dette tal er for lavt, reagerer drevenheden for langsomt på en kommando om ændring af
position.
Kun relevant, hvis Drevenhedsklasse er indstillet til "Andre".
Giver dig mulighed for at justere den mængde rorpositionsfejl, der accepteres (side 21).
Hvis dette tal er for højt, tillades en stor mængde rorpositionsfejl, og dette kan have en negativ effekt
ved Hold Kurs funktionen.
Hvis dette tal er for lavt, vil drevenheden forsøge at eliminere små fejl, hvilket medfører et overdrevet
strømforbrug.
Giver dig mulighed for at angive vinklen for det største rorudslag til bagbord.
Opsætning af styresystem >
Drevenhedsklasse > Andre
Tuning af generisk
drevenhed
Maks. styrbordsvinkel
Giver dig mulighed for at angive vinklen for det største rorudslag til styrbord.
Kalibrer rorsensor
Starter en procedure, der fastsætter det maksimale bevægelsesområde for roret og kalibrerer
rorsensoren.
Hvis der vises en fejl under kalibreringen, har rorfeedbacksensoren sandsynligvis nået sin grænse.
Kontroller, at feedbacksensoren er installeret korrekt. Hvis problemet fortsætter, skal du omgå fejlen
ved at bevæge roret, så langt det er muligt, uden at der opstår en fejl.
Starter en procedure, der centrerer rorpositionen.
Brug denne kalibrering, hvis skærmindikatoren for rorpositionen ikke svarer til den bådens faktiske
rorcenter.
Opsætning af styringssystem > Tuningshastighed
Drevenhedsklasse > Andre >
Avanceret tuning af drevenhed
Opsætning af styringssystem > Fejltolerance i tuning
Drevenhedsklasse > Andre >
Avanceret tuning af drevenhed
Opsætning af styresystem >
Opsætning af rorsensor
Opsætning af styresystem >
Opsætning af rorsensor
Opsætning af styresystem >
Opsætning af rorsensor
Opsætning af styresystem >
Opsætning af rorsensor
Kalibrer rorcenter
BEMÆRK: Avancerede konfigurationsindstillinger er tilgængelige ved brug af Forhandlertilstand (side 19). Under normal drift af GHP 12 er andre indstillinger
tilgængelige. Se afsnittet om konfiguration i GHC 20 Brugervejledning for at få flere oplysninger.
Fejl- og advarselsmeddelelser
Fejlmeddelelse
Lav ECU-spænding
Årsag
ECU-forsyningsspændingen ligger under 10 V DC i mere end 6 sekunder.
Ingen sensor til feedback om
rorposition registreret
Autopiloten kan ikke registrere en rorfeedbackenhed eller en gyldig rorposition.
Rorpositionsdata er forkerte.
Autopiloten mister gyldige feedbackdata om rorposition.
Autopiloten modtager ikke
navigationsdata. Autopiloten
placeret i hold kurs-tilstand.
Autopiloten modtager ikke længere gyldige navigationsdata under udførelsen af
rutesejlads.
Denne meddelelse vises også, hvis navigationen stoppes på en kortplotter, inden
autopiloten deaktiveres.
GHC har mistet forbindelse med CCU'en.
Mistet forbindelse med
autopilot
Mistede vinddata
Autopiloten modtager ikke længere gyldige vinddata.
Lav GHC-forsyningsspænding Niveauet for forsyningsspændingen er under den værdi, der er angivet i
alarmmenuen for lav spænding.
Installationsvejledning til GHP 12
Autopilothandling
• Der lyder en alarm i 5 sekunder
• Fortsætter i normal funktion
• Der lyder en alarm i 5 sekunder
• Drevenheden er deaktiveret
• Autopiloten skifter til standby
• Der lyder en alarm i 5 sekunder
• Drevenheden er deaktiveret
• Autopiloten skifter til standby
• Der lyder en alarm i 5 sekunder
• Autopiloten skifter til hold kurs-tilstand
Ikke relevant
• Der lyder en alarm i 5 sekunder
• Autopiloten skifter til hold kurs-tilstand
Ikke relevant
27
Fejlmeddelelse
Overbelastning af drevenhed
Årsag
Den gennemsnitlige værdi for drevenhedsstrøm overstiger den angivne tærskel.
• Klasse A: 8 ampere
• Klasse B: 16 ampere
• Andre: brugerdefineret
Rorsensor er ikke kalibreret.
Drevenhedens rorsensor er ikke kalibreret.
Kalibrer roret (side 15).
Ror i yderstilling. Centrer roret. Roret forbliver i yderstilling (rorstop) i mere end 5 sekunder.
Autopilothandling
• Der lyder en alarm i 5 sekunder
• Drevenheden deaktiveres, indtil fejlen
er løst
• Fortsætter i normal funktion
• Hvis du vil have tip til reducering af
denne belastningsfejl, skal du se
side 19
• Der lyder en alarm i 5 sekunder
• Drevenheden er deaktiveret
• Autopiloten skifter til standby
• Der lyder en alarm
• Fortsætter i normal funktion
Fortsætter i normal funktion
"Ror i yderstilling" blinker på
titellinjen
Fejlbehæftet kalibrering af ror
registreret. Kalibrer roret igen.
Autopiloten har drevet roret i yderstilling (rorstop). Autopiloten kan ikke drive roret
længere i denne retning.
Autopiloten registrerer, at rorsensoren muligvis ikke er kalibreret korrekt.
Kalibrer roret (side 15).
Advarsel! Der er startet en
bomning. Vil du fortsætte?
Autopiloten har registreret, at brugeren har forsøgt at starte en bomning.
Fejl: ECU-højspænding
ECU-forsyningsspændingen overstiger en bestemt tærskel:
• 12 V-system: 20 volt
• 24 V-system: 36 volt
•
•
•
Fejl: ECU høj temperatur
ECU-temperaturen overstiger 100° C (212 °F).
•
•
•
Overbelastning af ECUdrevenhed
Det gennemsnitlige ECU-strømforbrug overstiger 16 A.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fejl: ECU-koblingsfejl
Strømforbruget i ECU-koblingskredsløbet overstiger 3 A.
•
•
•
Fejl: Mistet kommunikation
mellem ECU og CCU
Kommunikationen mellem CCU'en og ECU'en har fået timeout.
•
•
28
Der lyder en alarm i 5 sekunder
Drevenheden er deaktiveret
Autopiloten skifter til standby
Der lyder en alarm
GHC10 beder om brugeraccept. Når du
vælger Bomning, startes en bomning,
og når du vælger Annuller, annulleres
en bomning.
Der lyder en alarm i 5 sekunder
Drevenheden er deaktiveret
GHC10 begynder en nedtællingstimer,
der automatisk slukker for autopiloten
efter 60 sekunder
Der lyder en alarm i 5 sekunder
Drevenheden er deaktiveret
GHC10 begynder en nedtællingstimer,
der automatisk slukker for autopiloten
efter 60 sekunder
Der lyder en alarm i 5 sekunder
Drevenheden er deaktiveret
GHC10 begynder en nedtællingstimer,
der automatisk slukker for autopiloten
efter 60 sekunder
Hvis du vil have tip til reducering af
denne belastningsfejl, skal du se
side 19
Der lyder en alarm i 5 sekunder
Drevenheden er deaktiveret
GHC10 begynder en nedtællingstimer,
der automatisk slukker for autopiloten
efter 60 sekunder
Der lyder en alarm i 5 sekunder
GHC10 begynder en nedtællingstimer,
der automatisk slukker for autopiloten
efter 60 sekunder
Installationsvejledning til GHP 12
Monteringsskabeloner
Brug følgende monteringsskabeloner under monteringsproceduren.
ECU-monteringsskabelon
CCU monteringsskabelon
➊
➊
Op, ved montering på en
lodret flade
Installationsvejledning til GHP 12
29
Denne side er med vilje tom.
30
Installationsvejledning til GHP 12
Installationscheckliste for GHP 12
Tag denne checkliste ud af installationsvejledningen, og brug den under GHP 12-installationsproceduren.
Læs hele installationsvejledningen, før du installerer GHP 12. Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål i under installationen.
Se diagrammet på side 7 og noterne på side 5 for at sætte dig ind i de nødvendige elektriske forbindelser og dataforbindelser.
Læg alle komponenterne ud, og kontroller kabellængderne. Skaf forlængerkabler, hvis det er nødvendigt.
Installer drevenheden i overensstemmelse med den vejledning, der følger med drevet.
Monter ECU'en (side 10). ECU'en skal være placeret inden for 19 1/2 tomme (0,5 m) fra drevenheden.
Tilslutning af drevenheden til ECU'en.
onter CCU'en (side 10) på en placering, der er fri for magnetisk interferens. Brug et håndholdt kompas til at teste for magnetisk interferens i området.
M
Monter CCU'en i beslaget, så ledningerne hænger lige ned.
Monter GHC 20 (side 11).
Forbind den gule ledning fra GHC 20-datakablet med den gule ledning fra CCU/ECU-interconnect-kablet, og forbind den sorte ledning fra GHC 20-datakablet
med ECU-jord (side 11).
Tilslut GHC 20-enheden og CCU'en til et NMEA 2000-netværk (side 12).
Slut eventuelle NMEA 2000-kompatible enheder til NMEA 2000-netværket (side 14), eller slut eventuelle NMEA 0183-kompatible enheder til GHC 20, hvis en
NMEA 2000-kompatibel GPS-enhed ikke er tilgængelig (side 14).
Slut ECU'en til bådbatteriet (side 10).
Konfigurer GHP 12-systemet ved at fuldføre havneguiden og havprøvningsguiden (side 15).
Test og juster autopilotkonfigurationen.
Installationsvejledning til GHP 12
31
© 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden
udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på
en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen
indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til
at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins websted (www.garmin.com) for at se aktuelle opdateringer og yderligere oplysninger om brug og
håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin® og Garmin-logoet er registrerede varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GHP™, GHC™ og myGarmin™ er varemærker tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. NMEA 2000® er et registreret varemærke tilhørende National Marine Electronics
Association. Loctite® og Pro Lock Tight® er registrerede varemærker tilhørende Henkel Corporation.
For at få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i hele dit Garmin-produkts levetid skal du besøge
Garmins websted på www.garmin.com.
© 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Maj 2013
190-01626-76 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising