Garmin | GHP™ 10V Marine Autopilot System | Garmin GHP™ 10V Marine Autopilot System Installationsinstruktioner

Garmin GHP™ 10V Marine Autopilot System Installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
Installationsinstruktioner för GHP™ 10V
För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på din båt ska du
installera Garmin® GHP 10V marint autopilotsystem i enlighet med följande
instruktioner. Professionell installation av autopilotsystemet rekommenderas
starkt.
GHP 10V är kompatibelt med C3 och nyare EVC-system från Volvo®.
Kontakta Volvo om du vill ha mer information om uppdatering av äldre
EVC-system.
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.
Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta Garmins
produktsupport.
Obs! Det finns en installationschecklista på den sista sidan i dessa
instruktioner. Ta ut den sista sidan och använd checklistan när du utför
installationen av GHP 10V.
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår online-registrering
redan i dag!
• Gå till http://my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Skriv ner serienumret för varje komponent i ditt GHP 10V-system i fälten
avsedda för detta ändamål på sidan 3. Serienumren sitter på en dekal på
komponenterna.
 Varning
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt sätt.
GHP 10V är ett verktyg som hjälper dig att hantera båten. Den befriar dig
inte från ansvaret för att framföra din båt säkert. Undvik farlig navigering
och lämna aldrig rodret utan uppsikt.
Var alltid beredd på att snabbt återgå till att styra båten manuellt.
Lär dig att hantera GHP 10V i stilla vatten utan några faror.
Var försiktig när du använder GHP 10V nära faror i vattnet, till exempel
hamnar, pålverk och andra båtar.
Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i
produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet.
 varning
Utrustning som ansluts till denna produkt ska ha brandinkapsling eller
utrustas med brandinkapsling.
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd när du
borrar, skär eller slipar.
Meddelande
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra eller skära i.
Var uppmärksam på bränsletankar, elkablar och hydraulslangar.
Kontakta Garmin
Kontakta Garmins produktsupport om du har frågor om användningen av
GHP 10V.
Om du befinner dig i USA går du till www.garmin.com/support eller
kontaktar Garmin USA per telefon på (913) 397.8200 eller (800) 800.1020.
I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på 0808
2380000.
Om du befinner dig i Europa går du till www.garmin.com/support och
klickar på Contact Support för information om support från ditt
hemland eller så kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. per telefon på
+44 (0) 870 8501241.
Installationsinstruktioner för GHP 10V
1
Innehållsförteckning
Installationsinstruktioner för GHP™ 10V..............................1
Registrera enheten............................................................................. 1
Kontakta Garmin................................................................................ 1
Viktig säkerhetsinformation................................................................ 1
GHP 10V-paketets innehåll och verktyg som behövs.........3
Huvudkomponenter............................................................................ 3
CCU............................................................................................................3
Autopilot-gateway.......................................................................................3
GHC 20......................................................................................................3
Kablar och kontakter.......................................................................... 3
CCU-förbindningskabel..............................................................................3
Larm...........................................................................................................3
GHC 20 NMEA 0183-datakabeln...............................................................3
NMEA 2000-kablar och NMEA 2000-kontakter..........................................4
Verktyg som behövs........................................................................... 4
Installationsförberedelser.....................................................5
Att tänka på inför montering och anslutning....................................... 5
Att tänka på inför montering av CCU..........................................................5
Att tänka på vid anslutning av CCU............................................................5
Att tänka på vid montering av larm . ..........................................................5
Att tänka på vid anslutning av larm............................................................5
Att tänka på inför NMEA 2000-koppling.....................................................5
Att tänka på inför montering av GHC 20....................................................5
Att tänka på vid anslutning av GHC 20......................................................5
Utvärdera autopilotkonfigurationens resultat.....................................11
Testa och justera autopilotens konfiguration............................................12
Justera accelerationsbegränsarens inställningar.....................................12
Justera autopilotens inställningar för roderkänslighet..............................12
Avancerad konfigurationsprocedur................................................... 12
Aktivera den avancerade konfigurationsproceduren................................12
Avancerade konfigurationsinställningar............................................ 12
Köra de automatiserade konfigurationsinställningarna manuellt..............12
Köra Sjövärdighetsguiden manuellt..........................................................12
Definiera konfigurationsinställningarna manuellt......................................12
Bilaga.....................................................................................13
NMEA 0183-anslutningsscheman.................................................... 13
Specifikationer.................................................................................. 14
PGN-information för NMEA 2000..................................................... 14
CCU..........................................................................................................14
GHC 20....................................................................................................14
NMEA 0183-information................................................................... 15
Konfigurationsinställningar för GHP 10V.......................................... 15
Fel- och varningsmeddelanden........................................................ 16
CCU-monteringsmall........................................................................ 17
Checklista för installation av GHP 10V............................................. 19
Installationsprocedur.............................................................7
Installation av CCU............................................................................. 7
Installation av CCU-monteringsfästet.........................................................7
Sätta fast CCU:n i CCU-fästet....................................................................7
Ansluta CCU-enheten................................................................................7
Larminstallation..........................................................................................7
Montera larmet...........................................................................................7
Ansluta larmet............................................................................................7
Installera autopilot-gatewayen............................................................ 7
Montera autopilot-gatewayen.....................................................................7
Ansluta autopilot-gatewayen......................................................................8
Installera GHC 20............................................................................... 8
Montera GHC 20........................................................................................8
Ansluta GHC 20.........................................................................................8
Att tänka på med flera GHC 20-enheter.....................................................8
Ansluta enheterna till ett NMEA 2000-nätverk.................................... 9
Ansluta GHC 20 till ett befintligt NMEA 2000-nätverk................................9
Ansluta CCU till ett befintligt NMEA 2000-nätverk......................................9
Bygga ett enkelt NMEA 2000-nätverk för GHC 20 och CCU:n.................10
Ansluta tilläggsenheter till GHP 10V-autopilotsystemet.................... 10
Att tänka på inför NMEA 0183-koppling...................................................10
Anslut en NMEA 0183-kompatibel enhet som tilläggsutrustning till
GHC 20..............................................................................................10
Konfigurera GHP 10V........................................................... 11
Om sjövärdighetsguiden....................................................................11
Viktigt att tänka på med Sjövärdighetsguiden...................................11
Starta Sjövärdighetsguiden...............................................................11
Utföra Sjövärdighetsguiden...............................................................11
Konfigurera planingsvarv..........................................................................11
Kalibrera kompassen................................................................................11
Utföra autojusteringsproceduren..............................................................11
Ange norr..................................................................................................11
Ställt in kursfinjusteringen........................................................................11
2
Installationsinstruktioner för GHP 10V
GHP 10V-paketets innehåll och verktyg
som behövs
GHC 20
GHP 10V-autopilotsystemet består av flera komponenter som säljs separat.
Bekanta dig med alla komponenterna innan du påbörjar installationen. Du
måste veta hur komponenterna fungerar tillsammans för att korrekt kunna
planera installationen på din båt.
Kontrollera i samband med att du bekantar dig med
GHP 10V-komponenterna att paketet innehåller följande komponenter.
Kontakta genast din Garmin-återförsäljare om det saknas delar.
Notera serienumret för varje komponent i det avsedda utrymmet.
Huvudkomponenter
GHC 20 är det primära gränssnittet för att manövrera GHP 10V-autopilotsystemet. Med hjälp av GHC 20 kopplar du in och styr GHP 10V. Det är
också med GHC 20 du ställer in och anpassar GHP 10V.
CCU
GHC 20 ansluts också till NMEA 2000-nätverket för att kommunicera med
CCU:n. GHC 20 ansluts också till NMEA 2000-kompatibla tilläggsenheter,
som en GPS-enhet, för att avancerade funktioner hos GHP 10V ska kunna
användas. Om du saknar NMEA 2000-kompatibla enheter kan du ansluta
NMEA 0183-kompatibla enheter som tilläggsutrustning till GHC 20 istället.
GHP 10V-autopilotsystemet består av tre huvudkomponenter:
kursdator (CCU, Course Computer Unit), autopilot-gateway och
användarstyrgränssnitt för GHC™ 10.
Serienummer
Kablar och kontakter
GHP 10V-autopilotsystemet innehåller flera kablar. Dessa kablar ansluter
komponenterna till strömkällan, till varandra, till ett larm och till
tilläggsenheter.
CCU:n fungerar som ”hjärnan” i GHP 10V. CCU:n innehåller
givarutrustningen som bestämmer kursen. CCU:n ansluts till autopilotgatewayen med en enda kabel. CCU:n kan även anslutas till ett NMEA
2000®-nätverk för kommunikation med GHC 20 och till NMEA
2000-kompatibla GPS-enheter (sidan 9).
Serienummer
CCU-förbindningskabel
Meddelande
Anslut inte den här kabeln till ett NMEA 2000-nätverk.
Denna kabel förbinder CCU:n med autopilot-gatewayen. En del av denna
kabel innehåller färgkodade ledningar med blanktrådsändar. De här kablarna
ansluter CCU:n till larmet och till den gula kabeln från GHC 20.
Autopilot-gateway
Larm
Larmet avger ljudsignaler från GHP 10V (sidan 7).
Via autopilot-gatewayen kan GHP 10V-autopilotsystemet styra båten med
hjälp av styrsystemet från Volvo™. Autopilot-gatewayen ansluter till CCU:n
via CCU-förbindningskabeln, och till Volvos styrsystem med Volvos egen
anslutningskontakt.
Serienummer
Installationsinstruktioner för GHP 10V
GHC 20 NMEA 0183-datakabeln
Den här kabeln ansluter GHC 20 till den gula ledningen på CCU:n,
och till samma jord som ECU:n. Den här kabeln kan också användas för att
ansluta GHC 20 till NMEA 0183-kompatibla enheter (sidan 10).
3
NMEA 2000-kablar och NMEA 2000-kontakter
Med NMEA 2000-kablarna ansluts CCU:n och GHC 20 till NMEA
2000-nätverket. Anslut antingen CCU:n och GHC 20 till ett befintligt
NMEA 2000-nätverk med hjälp av de medföljande T-kontakterna och
droppkablarna, eller använd alla de medföljande NMEA 2000-kablarna och
kopplingarna till att bygga ett NMEA 2000-nätverk på båten om det behövs
(sidan 9).
➊
➋
➌
➍
➊
NMEA 2000 droppkabel, 2 m (6 fot) (×2)
➋
NMEA 2000-strömkabel
➌
NMEA 2000 T-kontakt (x3)
➍
NMEA 2000 terminering, hane
➎
NMEA 2000 terminering, hona
➎
Verktyg som behövs
•
•
•
•
•
•
•
Skyddsglasögon
Borrmaskin och borrar
90 mm (3 1/2-tums) hålsåg
Trådavbitare/avdragare
Skruvmejslar: stjärn- och spårskruvmejslar
Kabelhållare
Vattentäta ledningskontakter (ledningsmuttrar) eller krympslang och en
värmepistol
• Marint tätningsmedel
• Portabel kompass eller handkompass (för att testa för magnetisk störning
vid fastställande av den bästa platsen att installera CCU-enheten)
• Antikärvningsmedel (tillägg)
Obs! Monteringsskruvar medföljer för GHC 20 och CCU:n. Om de
medföljande skruvarna inte passar för monteringsunderlaget måste du själv
anskaffa en fungerande typ av skruv.
NMEA 2000-förlängningskablar
Förlängning och kablar för NMEA 2000 är tillgängliga om så behövs.
Kontakta närmaste Garmin-återförsäljare eller Garmin-produktsupport om
du önskar beställningsinformation.
4
Installationsinstruktioner för GHP 10V
Installationsförberedelser
Innan GHP 10V-autopilotsystemet installeras måste du planera var alla
komponenterna ska på båten. Placera tillfälligt komponenterna där du har för
avsikt att montera dem. Läs igenom dessa ställningstaganden innan du börjar
planera installationen.
Obs! Det finns en installationschecklista på den sista sidan i dessa
instruktioner. Ta ut den sista sidan och använd checklistan när du utför
installationen av GHP 10V.
Att tänka på inför montering och anslutning
GHP 10V-komponenterna ansluts till varandra och till strömkällan med
medföljande kablar. Kontrollera att rätt kablar når respektive komponent och
att varje komponent placeras på en lämplig plats innan någon komponent
monteras eller ansluts.
Att tänka på inför montering av CCU
• CCU:n måste monteras i den främre halvan av båten, maximalt 3 m
(10 fot) ovan vattenlinjen.
• CCU:n får inte monteras på en plats där den kommer att nedsänkas i
vatten eller överspolas.
• CCU:n får inte monteras nära magnetiskt material, magneter
(högtalare och elmotorer) eller starkströmskablar.
• CCU:n måste monteras minst 0,6 m (24 tum) från rörliga eller skiftande
magnetiska störningsmoment som ankare, ankarkedja, torkarmotorer och
verktygslådor.
• En handkompass bör användas för att testa den magnetiska störningen i
området där CCU:n ska monteras.
Om handkompassen inte pekar norrut när du håller den på den plats där
du avser montera CCU:n finns det magnetisk störning. Välj en annan
plats och testa igen.
• CCU:n kan monteras under vattenlinjen om den inte sitter på en plats där
den kommer att nedsänkas i vatten eller överspolas.
• CCU-fästet måste monteras på en vertikal yta eller under en horisontell
yta så att de anslutna kablarna hänger rakt ned.
• Fästskruvar medföljer CCU:n men du kan behöva använda en annan typ
av skruv om de som medföljer inte passar för monteringsunderlaget.
Att tänka på vid anslutning av CCU
• Med CCU-förbindningskabeln ansluts CCU:n till autopilot-gatewayen.
Kabelns längd tillåter 3 m (9,5 fot) mellan CCU:n och autopilotgatewayen.
◦◦ Om CCU:n inte kan monteras inom 3 m (9,5 fot) från autopilotgatewayen kan du förlänga anslutningen med hjälp av NMEA 2000kablar.
◦◦ CCU-förbindningskabeln får inte kapas.
• CCU-förbindningskabeln ansluter CCU:n till GHC 20 med en enda
gul signalledning (sidan 7). Autopilotsystemet slås inte på om den här
anslutningen inte görs.
Installationsinstruktioner för GHP 10V
Att tänka på vid montering av larm
• Larmet bör monteras nära styrpulpeten.
• Larmet kan monteras under instrumentbrädan.
Att tänka på vid anslutning av larm
• Om det behövs kan larmledningarna förlängas med en 0,08 mm2
(28 AWG)-kabel.
Att tänka på inför NMEA 2000-koppling
• CCU:n och GHC 20 ansluts till ett NMEA 2000-nätverk.
Om din båt inte redan har ett NMEA 2000-nätverk kan du bygga ett med
de medföljande NMEA 2000-kablarna och -kopplingarna (sidan 10).
• För att avancerade funktioner hos GHP 10V ska kunna användas kan
NMEA 2000-kompatibla tilläggsenheter, t.ex. en GPS-enhet, anslutas till
NMEA 2000-nätverket.
Att tänka på inför montering av GHC 20
Meddelande
Monteringsytan måste vara helt plan så att enheten inte skadas när den
monteras.
• Monteringsplatsen bör ge optimal sikt för manövrering av båten.
• Från monteringsplatsen ska det vara lätt att nå knapparna på GHC 20.
• Monteringsytan måste vara tillräckligt stark för att hålla för GHC 20:s
vikt och skydda mot kraftiga vibrationer och stötar.
• Se till att du har tillräckligt med plats för dragning och anslutning av
kablarna bakom ytan.
Du bör lämna minst 8 cm (3 tum) utrymme bakom GHC 20:s hölje.
• Pumpen måste placeras inom 209 mm (8 1/4 tum) från en magnetisk
kompass för att undvika störningar.
• Platsen måste vara i ett område som inte utsätts för extrema
temperaturförhållanden (sidan 14).
Att tänka på vid anslutning av GHC 20
• Du måste ansluta GHC 20 till NMEA 2000-nätverket.
• Om autopiloten ska fungera måste du ansluta två ledningar från
GHC 20-datakabeln korrekt:
◦◦ Den gula ledningen från GHC 20-enhetens datakabel måste vara
ansluten till den gula ledningen på CCU-förbindningskabeln.
◦◦ Den svarta ledningen från GHC 20-enhetens datakabel måste vara
ansluten till samma jord som CCU:n.
• NMEA 0183-kompatibla tilläggsenheter, t.ex. en GPS-enhet kan kopplas
till GHC 20-datakabeln (sidan 10).
5
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
Allmänt anslutningsschema för GHP 10V
Objekt Beskrivning
GHC 20
➊
Viktigt att tänka på
➋
GHC 20-datakabel
Led den gula ledningen till platsen där du tänker installera GHC 20 (sidan 8).
➌
NMEA 2000-nätverk
➍
NMEA 2000-strömkabel
➎
CCU
GHC 20 och CCU:n måste anslutas till NMEA 2000-nätverket med hjälp av de medföljande T-kontakterna (sidan 9).
Om det inte finns något NMEA 2000-nätverk på din båt kan du bygga ett med hjälp av de medföljande kablarna och
kopplingarna (sidan 10).
Den här kabeln ska bara installeras om du bygger ett NMEA 2000-nätverk. Installera inte den här kabeln om det redan finns
ett NMEA 2000-nätverk på din båt (sidan 10).
NMEA 2000-strömkabeln måste anslutas till en 9–16 V-likströmskälla.
Montera CCU:n så att kablarna pekar rakt neråt (sidan 7).
➏
CCU-strömkabel
➐
CCU-förbindningskabel
➑
Autopilot-gateway för
GHP 10V
6
CCU:n kan anslutas till en 12–24 V-likströmskälla. Den svarta ledningen från GHC 20-enhetens datakabel måste anslutas
till samma jord som den här kabeln (sidan 8).
Om autopiloten ska startas måste den gula ledningen från den här kabeln anslutas till den gula kabeln från
GHC 20-datakabeln.
De orange och blå ledningarna från den här kabeln måste anslutas till larmet (sidan 7).
Installationsinstruktioner för GHP 10V
Installationsprocedur
När du har planerat installationen av GHP 10V på båten och tagit hänsyn till
de specifika förutsättningarna för montering och anslutning på din båt, kan
du påbörja montering och anslutning av komponenterna.
Installation av CCU
För att installera CCU:n måste du montera den i båten (sidan 7), ansluta den
till autopilot-gatewayen (sidan 7), ansluta den till ett NMEA 2000-nätverk
(sidan 9), ansluta den till larmet (sidan 7) och ansluta den till den gula CCUsignalkabeln på GHC 20 (sidan 7).
Installation av CCU-monteringsfästet
Innan du kan montera CCU:n måste du välja ut en plats och avgöra vilket
monteringsmaterial som behövs (sidan 5).
CCU-fästet består av en monteringsdel och en låsdel.
1. Klipp ut monteringsmallen på sidan 17.
2. Tejpa fast mallen på platsen för montering.
Om du installerar CCU:n på en vertikal yta ska du installera fästets
monteringsdel med en öppning ➊ nedåt.
Ansluta CCU-enheten
1. Dra CCU-förbindningskabelns fempoliga kontaktände till den plats där
du tänker ansluta Volvos multilink-buss (sidan 7).
2. Anslut CCU-förbindningskabeln till autopilot-gatewayen när du har
installerat gatewayen.
3. Dra ledningarna från blanktrådsdelen av kabeln till CCUförbindningskabeln.
• Led de orange och blå ledningarna till platsen där du tänker installera
larmet (sidan 7).
Om kabeln inte är tillräckligt lång förlängs nödvändiga ledningar
med 0,08 mm2 (28 AWG)-kabeltråd.
• Led den gula ledningen till platsen där du tänker installera GHC 20
(sidan 8).
Om kabeln inte är tillräckligt lång förlängs den gula ledningen med
0,33 mm2 (22 AWG)-kabeltråd.
4. Anslut den röda och den svarta kabeln till batteriet. Det här är den
primära strömkällan till CCU:n.
Larminstallation
Larmet ger ifrån sig ljudsignaler vid viktiga händelser på GHP 10V.
För att installera larmet måste du montera det på båten (sidan 7) och ansluta
det till CCU:n (sidan 7).
Montera larmet
Innan du kan montera larmet måste du välja ut en monteringsplats (sidan 5).
➋
Sätt fast larmet med kabelband eller annat passande fästmaterial
(medföljer ej).
Ansluta larmet
1. Led larmkabeln till blanktrådsänden av CCU-förbindningskabeln.
Om kabeln inte är tillräckligt lång förlängs nödvändiga ledningar med
0,08 mm2 (28 AWG)-kabeltråd.
2. Anslut kablarna – utgå från tabellen nedan.
➊
3. Borra styrhål vid de tre fästpunkterna.
4. Fäst CCU-fästets monteringsdel med ➋ skruvar.
Sätta fast CCU:n i CCU-fästet
1. Anslut CCU-förbindningskabeln
➌
och NMEA 2000-droppkabeln till
CCU:n.
2. Placera CCU:n i CCU-fästets
monteringsdel med kablarna
hängande rakt ned ➊.
3. Placera fästets låsdel över kulan och
knäpp fast den på monteringsdelen.
Börja knäppa fast de två armarna ➋
som saknar tumskruv ➌.
4. Kablarna ska hänga rakt ned, och
armen sätts fast med tumskruven.
Kablarna måste hänga rakt ned för att
➊
CCU:n ska kunna ange rätt kurs.
5. Handdra tumskruvarna tills CCU:n sitter ordentligt fast i fästet.
Dra inte åt tumskruvarna för hårt.
Installationsinstruktioner för GHP 10V
Färg på
larmledning
Vit (+)
Svart (-)
Färg på ledningar i CCU-förbindningskabeln
Orange (+)
Blå (-)
3. Löd och täck alla blanktrådsanslutningar.
Installera autopilot-gatewayen
➋
Meddelande
Anslut inte CCU-gränssnittskontakten på vare sig CCU-förbindningskabeln
eller autopilot-gatewayen till ett NMEA 2000-nätverk.
Med autopilot-gatewayen kan GHP 10V-autopilotsystemet kommunicera
med Volvos EVC-system och styra båten.
Montera autopilot-gatewayen
1. Montera autopilot-gatewayen i närheten av den plats där du tänker
ansluta Volvos multilink-buss.
Se till att Volvo-gränssnittskabeln når platsen där du planerar att ansluta
Volvos multilink-buss.
2. Sätt fast autopilot-gatewayen med kabelband eller annat passande
fästmaterial (medföljer ej).
7
Ansluta autopilot-gatewayen
1. Öppna Volvos multilink-buss och koppla från multilink-breakoutkabeln.
2. Anslut Volvos egen kontakt ➊ från autopilot-gatewayen till multilinkbussen med hjälp av den medföljande Y-kabeln.
➊
➋
3. Stäng Volvos multilink-buss.
4. Anslut CCU-gränssnittskontakten ➋ till CCU-kabeln.
Installera GHC 20
Installera GHC 20 genom att fälla in den i instrumentbrädan
vid styrpulpeten, ansluta den till den gula ledningen från CCUförbindningskabeln samt ansluta den till ett NMEA 2000-nätverk.
För att avancerade funktioner hos GHP 10V ska kunna användas kan NMEA
2000-kompatibla eller NMEA 0183-kompatibla tilläggsenheter, t.ex. en
GPS-enhet, anslutas till NMEA 2000-nätverket eller anslutas till GHC 20
via NMEA 0183.
5. Fila och sandpappra hålets kanter till rätt storlek vid behov.
6. Placera GHC 20 i utskärningen och kontrollera att de fyra
monteringshålen stämmer.
7. Välj ett alternativ:
• Om monteringshålen stämmer går du vidare till steg 8.
• Om monteringshålen inte stämmer markerar du rätt placering av de
fyra monteringshålen.
8. Ta bort GHC 20 från utskärningen.
9. Borra de fyra 2,8 mm (7/64-tums) styrhålen.
Om du monterar GHC 20 på glasfiber ska du använda en
försänkningsborrspets enligt anvisningen.
10. Avlägsna återstoden av mallen.
11. Placera den medföljande gummipackningen på baksidan av enheten.
Applicera marint tätningsmedel runt packningen för att förhindra
läckage bakom instrumentbrädan.
12. Placera GHC 20 i utskärningen.
13. Fäst GHC 20 ordentligt på monteringsytan med de medföljande
skruvarna.
Om du monterar GHC 20 på glasfiber ska du använda en
försänkningsborrspets enligt anvisningen.
14. Knäpp fast dekorationsringen ➊.
➊
Montera GHC 20
Meddelande
Temperaturintervallet för GHC 20 är -15 °C till 70 °C (5 °F till 158 °F).
Långvarig exponering för temperaturer utanför detta intervall (vid förvaring
eller drift) kan leda till att LCD-skärmen eller andra komponenter går
sönder. Den typen av fel och efterföljande konsekvenser täcks inte av
tillverkarens begränsade garanti.
Om du monterar GHC 20 på glasfiber rekommenderar vi att du använder en
försänkningsborrspets och borrar en avståndsförsänkning genom bara det
översta geltäckskiktet när du borrar de fyra rikthålen. På så sätt undviker du
sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras åt.
Rostfria skruvar kan kärva när de skruvas i glasfiber och dras åt för hårt.
Garmin rekommenderar att du applicerar ett antikärvningsmedel på skruven
innan den används.
Innan du kan montera GHC 20 måste du välja ut en monteringsplats
(sidan 5).
1. Beskär mallen för nedsänkt montering och kontrollera att den passar på
platsen där du vill montera GHC 20.
Mallen för nedsänkt montering medföljer produktförpackningen, inte
dessa instruktioner.
Mallen för nedsänkt montering är självhäftande på baksidan.
2. Ta bort skyddstejpen på mallens and självhäftande baksida och fäst den
på platsen där du ska montera GHC 20.
3. Om du ska såga ut hålet med figursåg i stället för en 90 mm (3 17/32 tum)
hålsåg använder du en 10 mm (3/8 tum) borrspets och borrar ett rikthål
enligt mallen innan du börjar såga ut monteringsytan.
4. Använd figursåg eller en 90 mm (3,5 tum) hålsåg och såga ut
monteringsytan utefter insidan på den streckade linjen som anges på
mallen för nedsänkt montering.
8
Ansluta GHC 20
Om autopilotsystemet ska fungera korrekt måste du ansluta två ledningar
från GHC 20-datakabeln (gul och svart).
1. Koppla den gula ledningen från GHC 20-enhetens datakabel till den gula
ledningen från CCU-förbindningskabeln.
Om kabeln inte är tillräckligt lång förlängs den gula ledningen med
0,33 mm2 (22 AWG)-kabeltråd.
2. Anslut den svarta ledningen på GHC 20-enhetens datakabel till samma
jordpunkt som CCU:n.
Om kabeln inte är tillräckligt lång förlängs den svarta ledningen med
0,33 mm2 (22 AWG)-kabeltråd.
3. Löd och täck alla blanktrådsanslutningar.
Att tänka på med flera GHC 20-enheter
Du kan installera flera GHC 20-enheter (säljs separat) för att styra
autopiloten från olika platser på båten.
• Alla extra GHC 20-enheter måste vara anslutna till
NMEA 2000-nätverket (sidan 9).
• Om du vill använda en extra GHC 20 till att starta autopiloten ansluter
du den gula och den svarta ledningen från den extra GHC 20 till samma
ledningar som den primära GHC 20.
◦◦ Om du ansluter extra GHC 20-enheter för att starta autopiloten måste
du slå av allihop för att slå av autopiloten.
◦◦ Om du inte ansluter en extra GHC 20 för att starta autopiloten
kommer den extra GHC 20 att sättas i viloläge när du stänger av
den, och autopiloten förblir på tills den stängs av med den primära
GHC 20.
Installationsinstruktioner för GHP 10V
Ansluta enheterna till ett NMEA 2000-nätverk
Meddelande
Om du har ett befintligt NMEA 2000-nätverk på båten bör det redan vara
anslutet till strömförsörjningen. Anslut inte den medföljande NMEA
2000-strömkabeln till ett befintligt NMEA 2000-nätverk eftersom endast en
strömkälla bör anslutas till ett NMEA 2000-nätverk.
Ansluta CCU till ett befintligt NMEA 2000-nätverk
1. Bestäm var du vill ansluta CCU:n ➊ till ditt befintliga NMEA
2000-stamnät ➋ (sidan 5).
➊
Du kan ansluta GHC 20 till CCU:n genom ett befintligt NMEA 2000nätverk. Om du inte har ett befintligt NMEA 2000-nätverk på din båt
finns alla delar som behövs för att bygga ett nätverk i GHP 10V-paketet
(sidan 10).
För att avancerade funktioner hos GHP 10V ska kunna användas kan
NMEA 2000-kompatibla tilläggsenheter, t.ex. en GPS-enhet, anslutas till
NMEA 2000-nätverket.
Mer information om NMEA 2000 finns på www.garmin.com.
Ansluta GHC 20 till ett befintligt NMEA 2000-nätverk
1. Bestäm var du vill ansluta GHC 20 ➊ till ditt befintliga NMEA 2000stamnät ➋ (sidan 5).
➍
➌
➊
➋
2. Koppla bort ena sidan av en NMEA 2000 T-anslutning från nätverket.
3. Om NMEA 2000-nätverkets stamnät behöver förlängas ansluter du en
förlängningskabel för NMEA 2000-stamnätet (medföljer ej) till sidan av
den bortkopplade T-kopplingen.
4. Anslut den medföljande T-kontakten ➌ för CCU till NMEA 2000stamnätet genom att ansluta den till sidan av den bortkopplade
T-kontakten eller förlängningskabeln till stamnätet.
5. Led den medföljande droppkabeln ➍ till nedre delen av T-kontakten
som lades till i steg 4, and anslut den till T-kontakten.
Om den inbyggda droppkabeln inte är tillräckligt lång kan du använda en
droppkabel som är upp till 6 m (20 fot) lång (medföljer ej).
6. Anslut droppkabeln till CCU:n.
➍
➌
➋
2. Koppla bort ena sidan av en NMEA 2000 T-anslutning från nätverket.
3. Om NMEA 2000-nätverkets stamnät behöver förlängas ansluter du en
förlängningskabel för NMEA 2000-stamnätet (medföljer ej) till sidan av
den bortkopplade T-kopplingen.
4. Anslut den medföljande T-kontakten ➌ för GHC 20 till NMEA
2000-stamnätet genom att ansluta den till sidan av den bortkopplade
T-kontakten eller förlängningskabeln till stamnätet.
5. Led den medföljande droppkabeln ➍ till nedre delen av T-kontakten
som lades till i steg 4, and anslut den till T-kontakten.
Om den inbyggda droppkabeln inte är tillräckligt lång kan du använda en
droppkabel som är upp till 6 m (20 fot) lång (medföljer ej).
6. Anslut droppkabeln till GHC 20.
7. Anslut droppkabeln till T-kopplingen du lade till i steg 4 och till
GHC 20.
Obs! Om autopiloten ska startas måste den gula ledningen på
GHC 20-datakabeln vara ansluten till den gula ledningen på CCUförbindningskabeln, och den svarta ledningen på GHC 20-datakabeln
måste vara ansluten till samma jord som CCU:n (sidan 8).
Installationsinstruktioner för GHP 10V
9
Bygga ett enkelt NMEA 2000-nätverk för GHC 20 och CCU:n
Meddelande
Du måste ansluta den medföljande NMEA 2000-strömkabeln till båtens
tändningslås eller genom en annan kabelmonterad omkopplare. GHC 20
laddar ur batteriet om NMEA 2000-strömkabeln ansluts direkt till batteriet.
1. Koppla ihop de tre T-kopplingarna ➊ på sidorna.
➏
➐
➍
-
+
➌
➊
➑
För att avancerade funktioner hos GHP 10V ska kunna användas kan
NMEA 2000-kompatibla eller NMEA 0183-kompatibla tilläggsenheter,
t.ex. en GPS-enhet, anslutas till NMEA 2000-nätverket eller till GHC 20 via
NMEA 0183.
Att tänka på inför NMEA 0183-koppling
• I installationsinstruktionerna för din enhet finns information om hur
du identifierar överföringsledningarna (Tx) A(+) och B(-) för din
NMEA 0183-kompatibla enhet.
• När du ansluter NMEA 0183-enheter med två sändnings- och två
mottagningslinjer är det inte nödvändigt att NMEA 2000-bussen och
NMEA 0183-enheten ansluts till gemensam jord.
• När du ansluter en NMEA 0183-enhet som endast har en sändningslinje
(Tx) eller endast en mottagningslinje (Rx), måste NMEA 2000-bussen
och NMEA 0183-enheten anslutas till gemensam jord.
Anslut en NMEA 0183-kompatibel enhet som
tilläggsutrustning till GHC 20
1. Bestäm hur din NMEA 0183-kompatibla enhet ska kopplas in.
2. Anslut din NMEA 0183-kompatibla enhet till GHC 20, utifrån
informationen i tabellen nedan.
➎
➋
➑
2. Anslut den medföljande NMEA 2000-nätkabeln ➋ till en strömkälla
med 12 V likström ➌ via en brytare.
Anslut till båtens tändningslås ➍ om det går, eller genom en
kabelmonterad brytare (medföljer ej).
3. Anslut NMEA 2000-strömkabeln till en av T-anslutningarna.
4. Anslut en av de medföljande NMEA 2000-droppkablarna ➎ till en av
T-kopplingarna och till GHC 20 ➏.
5. Anslut den andra medföljande NMEA 2000-droppkabeln till den andra
T-kopplingen och till CCU:n ➐.
6. Anslut han- och hontermineringar ➑ till båda ändarna av de kopplade
T-kopplingarna.
Obs! GHC 20 måste anslutas till CCU:n med den gula CCUsignalledningen i GHC 20-enhetens datakabel. Den svarta ledningen
måste anslutas till CCU-jord (sidan 8).
10
Ansluta tilläggsenheter till GHP
10V-autopilotsystemet
Färg, GHC 20-datakabel
Svart
Gul
Blå
Vit
Brun
Grön
Funktion
CCU-signal jord
CCU-signal
Tx/A (+)
Tx/B (-)
Rx/A (+)
Rx/B (-)
Tre exempel på olika inkopplingssituationer finns i bilagan (sidan 13).
3. Använd vid behov 0,33 mm2 (22 AWG) partvinnat kablage för långa
kabellängder.
4. Löd och täck alla blanktrådsanslutningar.
Installationsinstruktioner för GHP 10V
Konfigurera GHP 10V
GHP 10V ska konfigureras och anpassas efter din båts dynamik och
motorkonfiguration. Använd Sjövärdighetsguiden på GHC 20 för
konfigurering av GHP 10V. Med hjälp av dessa guider går du igenom de
erforderliga konfigurationsstegen.
Om sjövärdighetsguiden
Sjövärdighetsguiden konfigurerar autopilotens grundläggande givare. Det är
mycket viktigt att slutföra guiden under förhållanden anpassade för din båt.
Viktigt att tänka på med Sjövärdighetsguiden
Slutför sjövärdighetsguiden i lugnt vatten. Vad som anses som lugnt vatten
beror på din båts storlek och form.
• Se till att din båt inte gungar när den har stannat eller rör sig väldigt
långsamt.
• Se till att din båt inte påverkas nämnvärt av vinden.
• Håll din båt välbalanserad. Förflytta dig INTE på båten när du
slutför sjövärdighetsguidens steg.
Starta Sjövärdighetsguiden
Innan du startar Sjövärdighetsguiden måste du köra till ett öppet område
med lugnt vatten.
1. Slå på GHP 10V.
2. Välj ett alternativ:
• Om Sjövärdighetsguiden startar automatiskt går du vidare till steg 3.
• Om Sjövärdighetsguiden inte startar automatiskt väljer du Meny >
Inställning > Återförsäljarkonfiguration av autopilot > Guide >
Sjövärdighetsguiden.
3. Välj Start.
Utföra Sjövärdighetsguiden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kör din båt till ett öppet område med lugnt vatten.
Starta sjövärdighetsguiden (sidan 11).
Konfigurera planingsvarvtalet (sidan 11).
Kalibrera kompassen (sidan 11).
Utför autojusteringsproceduren (sidan 11).
Ange norr (sidan 11).
Om det behövs ställer du in kursfinjusteringen (sidan 11).
Konfigurera planingsvarv
1. Notera varvtal per minut på varvräknaren på båtens instrumentbräda när
båten börjar plana.
2. Om värdet på varvräknaren inte överensstämmer med värdet på GHC 20
justerar du värdet med pilarna.
3. Välj Klar.
Kalibrera kompassen
1. Kör båten med låg hastighet/på tomgång längs en rak linje.
2. Välj Start och fortsätt köra längs en rak linje.
3. När du får instruktionen om att svänga gör du en långsam sväng
medsols, som är så stadig och jämn som möjligt.
Gira långsamt så att båten INTE lutar.
GHC 20 visar ett avslutningsmeddelande när kalibreringen är slutförd.
Installationsinstruktioner för GHP 10V
4. Välj ett alternativ:
• Om kalibreringen slutfördes väljer du Klar.
• Om kalibreringen inte slutfördes väljer du Igen och upprepar
steg 1-3.
Utföra autojusteringsproceduren
Innan du kan utföra autojusteringsproceduren måste du ha en lång sträcka
öppet vatten framför dig.
1. Justera gasen så att båten går under planingsfarten.
2. Välj Start.
Båten går i ett antal sicksack-rörelser medan autojusteringen är igång.
GHC 20 visar ett avslutningsmeddelande.
3. Välj ett alternativ:
• Om autojusteringen fullfördes väljer du Klar återtar manuell
styrning av båten.
• Om autojusteringen inte utfördes justerar du gasen och väljer
Autojustering igen.
4. Om autojusteringen inte slutförs upprepar du steg 1-3 tills den slutförs.
5. Om autojusteringen inte slutförs fast du har nått maximal marschfart
ökar du farten till den ursprungliga autojusteringsfarten och väljer
Alternativ autojustering för att påbörja en alternativ procedur.
Ange norr
Innan du kan ange norr måste du ha minst 45 sekunder med riskfritt, öppet
vatten framför dig.
Den här proceduren visas om du ansluter en GPS-enhet som
tilläggsutrustning till GHP 10V (sidan 10) och enheten har hämtat en GPSposition. Om du inte har en GPS-enhet ansluten uppmanas du att ställa in
kursfinjusteringen (sidan 11).
1. Kör båten i en rak linje i marschfart och välj Start.
GHC 20 visar ett avslutningsmeddelande när kalibreringen är slutförd.
2. Välj ett alternativ:
• Om kalibreringen slutfördes väljer du Klar.
• Om kalibreringen inte slutfördes upprepar du steg 1-2.
Ställt in kursfinjusteringen
Den här proceduren visas bara om du inte har en GPS-enhet ansluten
som tilläggsutrustning till GHP 10V (sidan 10). Om du har en GPS-enhet
installerad på din båt och den har hämtat en GPS-position uppmanas du ange
norr i stället (sidan 11).
1. Identifiera norr med hjälp av en handkompass.
2. Justera kursfinjusteringen tills den matchar norr på den magnetiska
kompassen.
3. Välj Klar.
Utvärdera autopilotkonfigurationens resultat
1.
2.
3.
4.
Testa autopiloten i låg hastighet.
Justera känslighetsinställningen om det behövs (sidan 12).
Testa autopiloten vid en högre hastighet (normala driftförhållanden).
Justera inställningarna för känslighet och accelerationsbegränsare om det
behövs.
11
Testa och justera autopilotens konfiguration
1. Kör båten i en riktning med autopiloten aktiverad (kurshållning).
Båten bör inte gunga betydligt. Ett visst mått av svajande rörelser är
dock normalt.
2. Gira båten i en riktning med autopiloten och observera beteendet.
Båten ska gira jämnt, varken för fort eller för långsamt.
När du girar båten med autopiloten ska båten närma sig och nå önskad
kurs med minimal överdrivning och svajning.
3. Välj ett alternativ:
• Om båten girar för fort eller för trögt justerar du autopilotens
accelerationsbegränsare (sidan 12).
• Om kurshållningen svajar avsevärt eller båten inte korrigerar när den
girar justerar du autopilotens känslighet (sidan 12).
• Om båten girar jämnt, kurshållningen bara svajar lite grann eller inte
alls och båten justerar kursen korrekt går du vidare till steg 5.
4. Upprepa steg 2 och 3 tills båten girar jämnt, kurshållningen bara svajar
lite grann eller inte alls och båten justerar kursen korrekt.
5. För planande farkoster, upprepa steg 1-4 i högre farter (sidan 12).
Justera accelerationsbegränsarens inställningar
Obs! När du justerar accelerationsgränsen manuellt bör du göra relativt små
ändringar. Testa ändringarna innan ytterligare justeringar görs.
1. Starta GHP 10V med proceduren för avancerad konfiguration (sidan 12).
2. Välj Meny > Inställning > Återförsäljarkonfiguration av autopilot >
Autopilotjustering > Accelerationsbegränsare på GHC 20V.
3. Välj ett alternativ:
• Öka inställningen om autopiloten girar för fort.
• Minska inställningen om autopiloten girar för långsamt.
4. Testa autopilotkonfigurationen.
5. Upprepa steg 2 och 3 tills prestanda för GHP 10V är till belåtenhet.
Justera autopilotens inställningar för roderkänslighet
Obs! När roderökningen (eller motkorrigeringen av roderökningen) justeras
manuellt, bör relativt små justeringar göras och endast ett värde per gång.
Testa ändringarna innan ytterligare justeringar görs.
1. Aktivera den avancerade konfigurationsproceduren (sidan 12).
2. Välj Meny > Inställning > Återförsäljarkonfiguration av autopilot >
Autopilotjustering > Roderkänslighet på GHC 20.
3. Välj ett alternativ:
• Välj Låg fart eller Hög fart och använd pilarna på GHC 20 till att
justera hur snävt rodret håller kursen och girar i låga eller höga farter.
Om du ställer in det här värdet för högt kan autopiloten bli överaktiv
och konstant försöka justera kursen vid minsta avvikelse. En
överaktiv autopilot kan orsaka onödigt slitage på drivenheten och
laddar ur batteriet fortare än normalt.
• Välj Lågfartskontroll eller Högfartskontroll för att justera hur
snävt rodret korrigerar giröverdrivningen. Om du ställer in det här
värdet för högt kan autopiloten överdriva giren igen när den försöker
räta upp den ursprungliga giren.
4. Testa autopilotkonfigurationen.
5. Upprepa steg 2 och 3 tills prestanda för GHP 10V är till belåtenhet.
12
Avancerad konfigurationsprocedur
Avancerade konfigurationsalternativ är inte tillgängliga för GHC 20 under
normala förhållanden. Öppna de avancerade konfigurationsinställningarna
på GHP 10V med den avancerade konfigurationsproceduren.
Aktivera den avancerade konfigurationsproceduren
1. På kursskärmen väljer du Meny > Inställning > System >
Systeminformation.
2. Håll ned den mellersta funktionsknappen ➊ i 5 sekunder.
Återförsäljarläget visas.
➊
3. Tryck på Tillbaka > Tillbaka.
Om alternativet för Återförsäljarkonfiguration av autopilot är tillgängligt
på skärmen Inställning är den avancerade konfigurationsproceduren
aktiverad.
Avancerade konfigurationsinställningar
Du kan köra den automatiserade konfigurationsprocessen Autojustering,
kalibrera kompassen och definiera norr på GHP 10V genom GHC 20 utan att
köra guiderna. Du kan också definiera de flesta inställningarna var för sig,
utan att köra konfigurationsprocesserna.
Köra de automatiserade konfigurationsinställningarna
manuellt
1. Aktivera den avancerade konfigurationsproceduren (sidan 12).
2. Välj på Kurs-skärmen Meny > Inställning > Återförsäljarkonfiguration av autopilot > Automatiserad konfiguration.
3. Välj Autojustering, Kalibrera kompass eller Ange norr.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
Köra Sjövärdighetsguiden manuellt
Med hjälp av Sjövärdighetsguiden kan du snabbt definiera alla viktiga
konfigurationsinställningar på GHP 10V. Om du efter att ha kört guiden
inte upplever att GHP 10V fungerar som den ska kan du köra guiden igen
när du vill. Om du vill få tillgång till guiden aktiverar du den avancerade
konfigurationsproceduren (sidan 12).
Definiera konfigurationsinställningarna manuellt
1. Aktivera den avancerade konfigurationsproceduren (sidan 12).
2. Välj på Kurs-skärmen Meny > Inställning >
Återförsäljarkonfiguration av autopilot.
3. Välj en inställningskategori.
4. Välj en inställning som ska konfigureras.
Beskrivningar av alla inställningar finns i bilagan (sidan 15).
5. Konfigurera inställningens värde.
Obs! Om du konfigurerar vissa inställningar i
återförsäljarkonfigurationsproceduren av autopiloten kan det bli
nödvändigt att ändra andra inställningar. Granska avsnittet med
konfigurationsinställningar för GHP 10V (sidan 15) innan du ändrar några
inställningar.
Installationsinstruktioner för GHP 10V
Bilaga
Ledning GHC 20-ledning
Färg – Funktion
Ej tillämpligt
➊
NMEA 0183-anslutningsscheman
NMEA 0183-kompatibel enhet
ledningsfunktion
Ström
Följande tre anslutningscheman är exempel på olika situationer som du kan
stöta på när du ansluter din NMEA 0183-enhet till GHC 20.
➋
Ej tillämpligt
NMEA 0183 jord
➌
Blå – Tx/A (+)
Rx
Exempel ett av tre: Tvåvägskommunikation med NMEA 0183
➍
Vit – oansluten
Ej tillämpligt
➎
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
➏
Grön – Rx/B (-)
Tx/B (-)
➋
+
➊
➌
-
➊
➋
➌
➍
➎
➏
>
>
>
>
Obs! När du ansluter en NMEA 0183-enhet som endast har en
mottagningslinje (Rx), måste NMEA 2000-bussen och NMEA 0183-enheten
anslutas till gemensam jord.
>
>
➍
>
>
Exempel tre av tre: Endast en sändningsledning
Om din NMEA 0183-kompatibla enhet endast har en sändningsledning (Tx)
ansluter du den till den bruna ledningen (Rx/A) från GHC 20 och ansluter
den gröna ledningen (Rx/B) från GHC 20 till NMEA-jord.
➋
➊
GHC 20
➋
NMEA 2000-nätverk (förser GHC 20 med ström)
➌
12 V-likströmskälla
➍
NMEA 0183-kompatibel enhet
Ledning GHC 20-ledning
Färg – Funktion
Ej tillämpligt
➊
+
➊
NMEA 0183-kompatibel enhet
ledningsfunktion
Ström
>
>
>
➌
-
➋
➌
➍
➎
➊
➋
Ej tillämpligt
NMEA 0183 jord
➌
Blå – Tx/A (+)
Rx/A (+)
➍
Vit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
➊ GHC 20
➋ NMEA 2000-nätverk (förser GHC 20 med ström)
➎
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
➌ 12 V-likströmskälla
➏
Grön – Rx/B (-)
Tx/B (-)
➍ NMEA 0183-kompatibel enhet
Obs! När du ansluter NMEA 0183-enheter med två sändnings- och två
mottagningslinjer är det inte nödvändigt att NMEA 2000-bussen och NMEA
0183-enheten ansluts till gemensam jord.
Exempel två av tre: Endast en mottagningsledning
Om den NMEA 0183-kompatibla enheten bara har en mottagningsledning
(Rx), ansluter du den till den blå ledningen (Tx/A) från GHC 20, och lämnar
den vita ledningen (Tx/B) från GHC 20 oansluten.
➋
+
➊
>
➍
>
>
➌
➌
➎
➏
➊
GHC 20
➋
NMEA 2000-nätverk (förser GHC 20 med ström)
➌
12 V-likströmskälla
➍
NMEA 0183-kompatibel enhet
Installationsinstruktioner för GHP 10V
NMEA 0183-kompatibel enhet
ledningsfunktion
Ström
NMEA 0183 jord
➌
Grön – Rx/B – anslut till
NMEA 0183-jord
Blå – Tx/A (+)
➍
Vit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
➎
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
➋
➍
>
Rx/A (+)
Obs! När du ansluter en NMEA 0183-enhet som endast har en
sändningslinje (Tx), måste NMEA 2000-bussen och NMEA 0183-enheten
anslutas till gemensam jord.
-
➊
➋
Ledning GHC 20-ledning
Färg – Funktion
Ej tillämpligt
➊
>
>
>
➍
>
>
13
Specifikationer
Enhet
CCU
Larm
Autopilotgateway
GHC 20
Sända
Specifikation
Mått
Vikt
Temperaturområde
Material i höljet
Helt tätad, stöttålig plast, vattentät enligt
IEC 529 IPX7-normer
Längd på CCU- 5 m (16 fot)
förbindningskabeln
NMEA 2000
2 (100 mA)
LEN
Mått
(L × Diameter) 23 x 25 mm (29/32 × 1 tum)
Vikt
68 g (2,4 oz.)
Temperaturom- Från -15 °C till 55 °C (5 °F till 131 °F)
råde
Kabellängd
3 m (10 fot)
Mått
130 × 60 × 25 mm (51/8 × 23/8 × 1 tum)
Vikt
Mindre än 28 g (1 oz.)
Mått
110 × 115 × 30 mm
(4 21/64 × 4 17/32 × 1 3/16 tum)
Vikt
247 g (8,71 oz.)
Kablar
NMEA 0183-datakabel – 1,8 m (6 fot)
NMEA 2000-droppkabel och strömkabel –
2 m (6 1/2 fot)
Temperaturom- Från –15 °C till 70 °C (från 5 °F till 158 °F)
råde
Säkerhets209 mm (8 1/4 tum)
avstånd till
kompass
Material
Hölje: Helt tätad polykarbonat, vattentät enligt
IEC 60529 IPX7-standard
Lins: antireflexbehandlat glas
GHC 20 effekt- Max 2,5 W
förbrukning
NMEA 2000
9–16 V DC
ingående spänning
NMEA 2000
6 (300 mA)
LEN
PGN-information för NMEA 2000
CCU
Typ
PGN
Beskrivning
Ta emot
059392
ISO-erkännande
059904
ISO-begäran
060928
ISO-adresskrav
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna
gruppfunktion
14
059392
ISO-erkännande
059904
ISO-begäran
060928
ISO-adresskrav
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna
gruppfunktion
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126996
Produktinformation
127245
Roderdata
127250
Farkostens kurs
Typ
PGN
Beskrivning
Ta emot
059392
ISO-erkännande
059904
ISO-begäran
060928
ISO-adresskrav
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna
gruppfunktion
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126996
Produktinformation
127245
Roderdata
127250
Farkostens kurs
127488
Motorparametrar – Snabb uppdatering
128259
Fart g. vatten
129025
Position – Snabb uppdatering
129029
GNSS-positionsdata
129283
Avvikelse från utlagd kurs
129284
Navigationsdata
129285
Navigering – Kurs-/WP-information
130306
Vinddata
130576
Status för mindre farkost
059392
ISO-erkännande
059904
ISO-begäran
060928
ISO-adresskrav
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna
gruppfunktion
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126996
Produktinformation
128259
Fart g. vatten
129025
Position – Snabb uppdatering
129026
COG & SOG – Snabb uppdatering
129283
Avvikelse från utlagd kurs
129284
Navigationsdata
129540
GNSS Sats i vy
130306
Vinddata
Mått
91,4 mm (3 19/32 tum) i diameter
159 g (5,6 oz)
Från -15 °C till 55 °C (5 °F till 131 °F)
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126996
Produktinformation
127258
Magnetisk variation
127488
Motorparametrar – Snabb uppdatering
129025
Position – Snabb uppdatering
129026
COG & SOG – Snabb uppdatering
129283
Avvikelse från utlagd kurs
129284
Navigationsdata
GHC 20
Sända
GHP 10V och GHC 20 är NMEA 2000-certifierade.
Installationsinstruktioner för GHP 10V
NMEA 0183-information
GHC 20 använder följande NMEA 0183-satser när NMEA 0183-kompatibla
enheter kopplas in som tilläggsutrustning.
Typ
Ta emot
Sända
Sats
wpl
gga
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
hdg
Kategori
Inställning
Beskrivning
Roderökning
Lågfartsökning
Här kan du ställa in
roderökningen för låga farter.
Den här inställningen gäller
när farkosten används under
planingsfart.
Om du ställer in det här värdet
för högt kan autopiloten
bli överaktiv och konstant
försöka justera kursen
vid minsta avvikelse. En
överaktiv autopilot kan
orsaka förslitningsskador på
drivenheten (sidan 12).
Roderökning
Lågfartskontroll
Här kan du ställa in
motkorrigeringen för
roderökningen för låga farter.
Den här inställningen gäller
när farkosten används under
planingsfart.
Om du ställer in det här värdet
för högt kan autopiloten
bli överaktiv och konstant
försöka justera kursen
vid minsta avvikelse. En
överaktiv autopilot kan
orsaka förslitningsskador på
drivenheten (sidan 12).
Roderökning
Högfartsökning
Här kan du ställa in
roderökningen för höga farter.
Den här inställningen gäller
när farkosten används över
planingsfart.
Om du ställer in det här värdet
för högt kan autopiloten
bli överaktiv och konstant
försöka justera kursen
vid minsta avvikelse. En
överaktiv autopilot kan
orsaka förslitningsskador på
drivenheten (sidan 12).
Roderökning
Högfartskontroll Här kan du ställa in
motkorrigeringen för
roderökningen för höga farter.
Den här inställningen gäller
när farkosten används över
planingsfart.
Om du ställer in det här värdet
för högt kan autopiloten
bli överaktiv och konstant
försöka justera kursen
vid minsta avvikelse. En
överaktiv autopilot kan
orsaka förslitningsskador på
drivenheten (sidan 12).
NMEA-inställning
NMEAchecksum
Konfigurationsinställningar för GHP 10V
Fastän all konfiguration vanligtvis sker automatiskt med hjälp av guide kan
du justera alla inställningar manuellt (sidan 12).
Obs! Beroende på autopilotens konfiguration kan det hända att vissa
inställningar inte visas.
Kategori
Inställning
Beskrivning
Inställning av fartkälla
Verifiera
varvräknare
Jämför varvtalsavläsningarna
på GHC 20 med varvräknaren
på instrumentbrädan på din
båt.
Inställning av fartkälla
Planingsvarv
Här kan du justera
varvtalsavläsningen
på GHC 20 när båten
övergår från förskjutning till
planingsfart. Om värdet inte
överensstämmer med värdet
på GHC 20 justerar du värdet
med pilarna.
Inställning av fartkälla
Lågvarvsgräns
Här kan du justera den lägsta
varvtalspunkten för båten. Om
värdet inte överensstämmer
med värdet på GHC 20
justerar du värdet med pilarna.
Inställning av fartkälla
Högvarvsgräns
Här kan du justera den högsta
varvtalspunkten för båten. Om
värdet inte överensstämmer
med värdet på GHC 20
justerar du värdet med pilarna.
Installationsinstruktioner för GHP 10V
Om den anslutna
NMEA 0183-GPSenheten beräknar felaktiga
checksummor kan du
eventuellt fortfarande
använda den om du stänger
av denna inställning. När
den är avstängd äventyras
datauppgifter.
15
Kategori
Inställning
Beskrivning
NMEA-inställning
Omvänd XTE
Om den anslutna
NMEA 0183 GPS-enheten
skickar den felaktiga
styrriktningen med XTEsignalen, kan du korrigera
styrningsriktningen med den
här inställningen.
Navigationskonfiguration
Navigationsökning
Här kan du justera hur
aggressivt autopiloten
eliminerar avvikelse från
utlagd kurs när den följer ett
rutt till-mönster.
Om värdet är för högt kan
autopiloten svaja fram och
tillbaka över kurslinjen på
långa avstånd.
Om värdet är för lågt kan
autopiloten svara långsamt på
att eliminera avvikelser från
utlagd kurs.
Navigationskonfiguration
Navigationstrimningsökning
Fel- och varningsmeddelanden
Felmeddelande
Autopiloten får ingen
navigeringsinformation.
Autopiloten är i läget
kurshållning.
Det finns ingen
anslutning till
autopiloten
Låg driftspänning för
GHC
Orsak
Autopiloten får inte
längre någon giltig
navigeringsinformation
när den utför "rutt till".
Detta meddelande
visas även om
navigering stoppas
på en plotter innan
autopiloten avaktiveras.
Anslutningen mellan
GHC och CCU är
avbruten.
Driftspänningen ligger
under det värde som
anges i menyn för
lågspänningslarm.
Autopilotåtgärd
• Larmet ljuder
• Autopiloten växlar till
läget kurshållning
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Här kan du justera godtagbar
avvikelse från utlagd kurs på
lång sikt när ett ruttmönster
följs. Justera inte detta värde
förrän navigationsökningen har
ställts in.
Om värdet är för högt
överkompenserar autopiloten
avvikelser från utlagd kurs.
Om värdet är för lågt tillåter
autopiloten stora avvikelser
från utlagd kurs på lång sikt.
Obs! Avancerade konfigurationsinställningar är tillgängliga när du använder
den avancerade konfigurationsproceduren (sidan 12). Andra inställningar är
tillgängliga vid normal användning av GHP 10V. Mer information finns i
konfigurationsavsnittet i användarhandboken för GHC 20.
16
Installationsinstruktioner för GHP 10V
CCU-monteringsmall
➊
➊
Upp, vid montering på en
vertikal yta
Installationsinstruktioner för GHP 10V
17
Checklista för installation av GHP 10V
Ta av denna checklista från installationsinstruktionerna och använd den som stöd vid installationen av GHP 10V.
Läs alla installationsinstruktioner innan du installerar GHP 10V. Kontakta Garmins produktsupport om du har några frågor under installationsprocessen.
1. Läs i diagrammet och anmärkningarna med början på sidan 6 om de erforderliga el- och dataanslutningarna.
2. Börja med att lägga ut alla komponenter. Kontrollera kabellängderna. Skaffa vid behov förlängningskabel.
3. Montera CCU:n genom att följa anvisningarna som börjar på sidan 5. Montera CCU:n på en plats utan magnetiska störningar. Testa med hjälp
av en handkompass om magnetiska störningar finns i utrymmet. Montera CCU:n i fästet så att ledningarna hänger rakt ned.
4. Montera GHC 20 genom att följa anvisningarna som börjar på sidan 5.
5. Montera autopilot-gatewayen genom att följa anvisningarna på sidan 7.
6. Anslut autopilot-gatewayen till Volvos multilink-buss (sidan 8).
7. Anslut autopilot-gatewayen till CCU:n med CCU-förbindningskabeln (sidan 8).
8. Anslut GHC 20 och CCU:n till ett NMEA 2000-nätverk. Anslut en NMEA 2000‑kompatibel GPS-enhet som tilläggsutrustning till
NMEA 2000-nätverket (sidan 9).
9. Anslut den gula ledningen på GHC 20-datakabeln till den gula CCU-signalledningen på CCU-förbindningskabeln och koppla den svarta
ledningen på GHC 20-datakabeln till CCU-jord. Anslut en NMEA 0183-kompatibel GPS-enhet som tilläggsutrustning till GHC 20 om du
saknar NMEA 2000-kompatibel GPS-enhet (sidan 10).
10. Konfigurera GHP 10V-systemet genom att gå igenom Sjövärdighetsguiden (sidan 11).
Installationsinstruktioner för GHP 10V
19
© 2015 Garmin Ltd. och dess dotterbolag
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något
som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt
lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken
innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person
eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och
andra produkter från Garmin.
Garmin®, Garmins logotyp och GPSMAP® är registrerade varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. GHP™, GHC™ och myGarmin™
är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Dessa varumärken får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. Volvo® är ett registrerat varumärke som tillhör Volvo
Trademark Holding AB. NMEA 2000® är ett registrerat varumärke som tillhör National Marine Electronics Association. Loctite® och Pro Lock Tight® är registrerade varumärken som tillhör Henkel
Corporation.
För de senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina
Garmin-produkter går du till Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2013 Garmin Ltd. och dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Maj 2013
190-01334-59 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising