Garmin | GHP™ 10V Marine Autopilot System | Garmin GHP™ 10V Marine Autopilot System Installeringsinstruksjoner

Garmin GHP™ 10V Marine Autopilot System Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
Installeringsinstruksjoner for GHP™ 10V
For å oppnå best mulig ytelse og unngå skade på båten må du installere
det maritime autopilotsystemet Garmin® GHP 10V i henhold til følgende
instruksjoner. Det anbefales at autopilotsystemet monteres av fagfolk.
GHP 10V-systemet er kompatibelt med C3 eller nyere Volvo® EVCsystemer. Kontakt Volvo for å få mer informasjon om hvordan du oppdaterer
eldre EVC-systemer.
Les alle installeringsinstruksjonene før du begynner med installeringen.
Hvis du opplever problemer i forbindelse med installeringen, kan du
kontakte Garmins produktsupport.
MERK: På siste side av disse instruksjonene finner du en sjekkliste for
installeringen. Ta ut sistesiden, og bruk sjekklisten når du går gjennom
installeringen av GHP 10V-systemet.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg ved å registrere deg på Internett i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt
sted.
Skriv ned serienummeret som er tildelt hver enkelt komponent i
GHP 10V-systemet, i feltene på side 3, slik at du har det for fremtidig
referanse. Serienumrene finner du på en etikett på hver komponent.
 Advarsler
Du er ansvarlig for at fartøyet er sikkert i bruk, og at det styres på
en forsvarlig måte. GHP 10V er et verktøy som forbedrer betjeningen av
båten. Det unntar deg ikke ansvaret for å styre båten på en trygg og sikker
måte. Unngå navigasjonsfarer, og la aldri roret stå ubemannet.
Vær alltid klar til å ta manuell kontroll over båten.
Lær deg å betjene GHP 10V under rolige værforhold i åpent farvann uten
hindringer.
Vær forsiktig når du bruker GHP 10V-systemet i nærheten av farer i vannet,
for eksempel brygger, pæleverk og andre båter.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for
å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
 forsiktig
Utstyr som skal kobles til dette produktet, bør ha en brannhemmende
mekanisme eller utstyres med dette.
Bruk alltid vernebriller, hørselvern og støvmaske når du borer, skjærer eller
sliper.
Merknad
Du må alltid kontrollere hva som er på den motsatte siden av overflaten,
før du begynner å bore eller skjære. Vær oppmerksom på drivstofftanker,
elektriske kabler og hydraulikkslanger.
Kontakte Garmin
Kontakt Garmins produktsupport hvis det er noe du lurer på når du bruker
GHP 10V-systemet.
I USA: Gå til www.garmin.com/support, eller kontakt Garmin USA på
telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon
0808 238 0000.
I Europa: Gå til www.garmin.com/support og klikk på Contact Support
for innenlandsk supportinformasjon, eller kontakt Garmin (Europe) Ltd. på
telefon +44 (0) 870 850 1241.
Installeringsinstruksjoner for GHP 10V
1
Innholdsfortegnelse
Installeringsinstruksjoner for GHP™ 10V.............................1
Registrere enheten............................................................................. 1
Kontakte Garmin................................................................................ 1
Viktig sikkerhetsinformasjon............................................................... 1
Innhold i GHP 10V-pakken og nødvendige verktøy.............3
Hovedkomponenter............................................................................ 3
Kursberegningsenhet.................................................................................3
Autopilot-gateway.......................................................................................3
GHC 20......................................................................................................3
Kabler og kontakter............................................................................ 3
Sammenkoblingskabel for kursberegningsenheten...................................3
Alarm..........................................................................................................3
NMEA 0183-datakabel for GHC 20-enheten..............................................3
NMEA 2000-kabler og -kontakter...............................................................4
Nødvendige verktøy........................................................................... 4
Forberede installering............................................................5
Hensyn ved montering og tilkobling................................................... 5
Hensyn ved montering av kursberegningsenheten....................................5
Hensyn ved tilkobling av kursberegningsenheten......................................5
Hensyn ved montering av alarmen . ..........................................................5
Hensyn ved tilkobling av alarmen...............................................................5
Hensyn ved tilkobling av NMEA 2000........................................................5
Hensyn ved montering av GHC 20-enheten..............................................5
Hensyn ved tilkobling av GHC 20-enheten................................................5
Evaluere resultatene av autopilotkonfigurasjonen.............................11
Teste og justere autopilotkonfigurasjonen................................................12
Justere hastighetsbegrenserens innstillinger...........................................12
Justere autopilotens innstillinger for forsterkning.....................................12
Prosedyre for avansert konfigurasjon............................................... 12
Aktivere prosedyren for avansert konfigurasjon.......................................12
Innstillinger for avansert konfigurasjon............................................. 12
Kjøre de automatiserte konfigurasjonsprosedyrene manuelt...................12
Kjøre Sjøforsøkveiviser manuelt..............................................................12
Definere individuelle konfigurasjonsinnstillinger manuelt.........................12
Tillegg....................................................................................13
Tilkoblingsdiagrammer for NMEA 0183............................................ 13
Spesifikasjoner................................................................................. 14
NMEA 2000-PGN-informasjon......................................................... 14
Kursberegningsenhet...............................................................................14
GHC 20....................................................................................................14
NMEA 0183-informasjon.................................................................. 15
Konfigurasjonsinnstillinger for GHP 10V.......................................... 15
Feil- og advarselsmeldinger............................................................. 16
Monteringsmal for kursberegningsenhet.......................................... 17
Sjekkliste for installering av GHP 10V-systemet............................... 19
Fremgangsmåte for installering............................................7
Installering av kursberegningsenheten............................................... 7
Installere monteringsbraketten for kursberegningsenheten.......................7
Feste kursberegningsenheten i braketten for kursberegningsenheten......7
Koble til kursberegningsenheten................................................................7
Installering av alarmen...............................................................................7
Montere alarmen........................................................................................7
Koble til alarmen.........................................................................................7
Installering av autopilot-gatewayen.................................................... 7
Montere autopilot-gatewayen.....................................................................7
Koble til autopilot-gatewayen.....................................................................8
Installering av GHC 20-enheten......................................................... 8
Montere GHC 20-enheten..........................................................................8
Koble til GHC 20-enheten..........................................................................8
Hensyn når det er flere GHC 20-enheter...................................................8
Koble enhetene til et NMEA 2000-nettverk........................................ 9
Koble GHC 20-enheten til et eksisterende NMEA 2000-nettverk...............9
Koble kursberegningsenheten til et eksisterende NMEA 2000-nettverk....9
Bygge et grunnleggende NMEA 2000-nettverk for GHC 20-enheten og
kursberegningsenheten......................................................................10
Koble valgfrie enheter til GHP 10V-autopilotsystemet...................... 10
Hensyn ved tilkobling av NMEA 0183......................................................10
Koble en valgfri NMEA 0183-kompatibel enhet til GHC 20-enheten........10
Konfigurere GHP 10V........................................................... 11
Om sjøforsøksveiviseren...................................................................11
Viktige hensyn å ta for sjøforsøksveiviseren.....................................11
Starte sjøforsøksveiviseren...............................................................11
Gå gjennom sjøforsøksveiviseren:....................................................11
Konfigurere o/min for planing...................................................................11
Kalibrere kompasset.................................................................................11
Gjennomføre prosedyren for autosøk......................................................11
Angi nord..................................................................................................11
Finjustere styrekursen..............................................................................11
2
Installeringsinstruksjoner for GHP 10V
Innhold i GHP 10V-pakken og
nødvendige verktøy
GHC 20
GHP 10V-autopilotsystemet består av flere komponenter som selges separat.
Gjør deg kjent med alle komponentene før du begynner installeringen. Du
må vite hvordan komponentene fungerer sammen for å kunne planlegge
installasjonen på båten på riktig vis.
Etter hvert som du gjør deg kjent med komponentene i GHP 10V-systemet,
må du kontrollere at pakken innholder følgende elementer. Hvis det mangler
deler, må du øyeblikkelig ta kontakt med Garmin-forhandleren.
Noter ned serienummeret for hver komponent i feltene for dette.
Hovedkomponenter
GHP 10V-autopilotsystemet består av tre hovedkomponenter:
kursberegningsenheten (CCU), autopilot-gatewayen og
GHC™ 10-brukergrensesnittet.
Kursberegningsenhet
GHC 20-enheten er hovedgrensesnittet som brukes til å betjene
GHP 10V-autopilotsystemet. Bruk GHC 20-enheten til å aktivere og styre
GHP 10V-systemet. Du kan også konfigurere og tilpasse GHP 10V-systemet
ved hjelp av GHC 20-enheten.
GHC 20-enheten kobles til et NMEA 2000-nettverk for å kommunisere
med kursberegningsenheten. GHC 20-enheten kan også kobles til valgfrie
NMEA 2000-kompatible enheter, for eksempel en GPS-enhet, for å bruke
avanserte funksjoner i GHP 10V-systemet. Hvis NMEA 2000-kompatible
enheter ikke er tilgjengelige, kan du koble GHC 20-enheten til valgfrie
NMEA 0183-kompatible enheter i stedet.
Serienummer
Kabler og kontakter
Kursberegningsenheten fungerer som hjernen i GHP 10V-systemet.
Kursberegningsenheten inneholder sensorutstyret som trengs for å
fastsette styrekursen. Kursberegningsenheten kobles til autopilotgatewayen med én kabel. Kursberegningsenheten kan også kobles til et
NMEA 2000®-nettverk for å kommunisere med GHC 20-enheten, og til
valgfrie NMEA 2000-kompatible GPS-enheter (side 9).
Serienummer
Autopilot-gateway
Autopilot-gatewayen gjør det mulig for GHP 10V-autopilotsystemet
å styre båten via Volvo™-styringssystemet. Autopilot-gatewayen
kobles til kursberegningsenheten med sammenkoblingskabelen for
kursberegningsenheten og til Volvo-styringssystemet ved hjelp av en Volvokontakt.
Serienummer
Installeringsinstruksjoner for GHP 10V
GHP 10V-autopilotsystemet inkluderer flere kabler. Disse kablene kobler
komponentene til strømforsyningen, til hverandre, til en alarm og til
ekstrautstyr.
Sammenkoblingskabel for kursberegningsenheten
Merknad
Ikke koble denne kabelen til et NMEA 2000-nettverk.
Denne kabelen kobler sammen kursberegningsenheten og autopilotgatewayen. En del av kabelen inneholder fargekodede ledninger med
uisolerte ender. Disse ledningene kobler kursberegningsenheten til alarmen
og til den gule ledningen fra GHC 20-enheten.
Alarm
Alarmen sørger for lydvarsler fra GHP 10V-systemet (side 7).
NMEA 0183-datakabel for GHC 20-enheten
Denne kabelen kobler GHC 20-enheten til den gule ledningen for
kursberegningsenheten og til samme jord som den elektroniske
styringsenheten. Denne kabelen kan også brukes til å koble GHC 20-enheten
til valgfrie NMEA 0183-kompatible enheter (side 10).
3
NMEA 2000-kabler og -kontakter
NMEA 2000-kablene kobler kursberegningsenheten og GHC 20-enheten til
NMEA 2000-nettverket. Koble kursberegningsenheten og GHC 20-enheten
til et eksisterende NMEA 2000-nettverk ved hjelp av de medfølgende
T-kontaktene og droppkablene, eller bruk alle de medfølgende NMEA 2000kablene og -kontaktene til å bygge et NMEA 2000-nettverk på båten hvis det
er nødvendig (side 9).
➊
➋
➌
➍
➊
NMEA 2000-droppkabel, 2 m (6 fot) (×2)
➋
NMEA 2000-strømkabel
➌
NMEA 2000-T-kontakt (×3)
➍
NMEA 2000-terminator, hann
➎
NMEA 2000-terminator, hunn
➎
Nødvendige verktøy
•
•
•
•
•
•
•
Vernebriller
Boremaskin og borbits
90 mm (3 1/2 tommers) hullsag
Avbitertenger/avisoleringstenger
Skrutrekkere: stjerneskrutrekkere og flate skrutrekkere
Kabelstrips
Vanntette ledningskontakter (wiremuttere) eller varmekrymperør og en
varmepistol
• Tetningsmasse for båt
• Bærbart eller håndholdt kompass (for å teste for magnetisk interferens
når man leter etter den beste plasseringen for installering av
kursberegningsenheten)
• Antirust-spray (valgfritt)
Merk: Det følger med monteringsskruer for GHC 20-enheten og
kursberegningsenheten. Hvis skruene som følger med, ikke passer til den
aktuelle monteringsoverflaten, må du selv sørge for riktig type skruer.
NMEA 2000-forlengelseskabler
NMEA 2000-forlengelseskabler er tilgjengelige ved behov. Ta kontakt
med din lokale Garmin-forhandler eller Garmins produktsupport for å få
informasjon om hvordan du bestiller.
4
Installeringsinstruksjoner for GHP 10V
Forberede installering
Før du installerer GHP 10V-autopilotsystemet, må du planlegge hvor alle
komponentene skal plasseres på båten. Sett komponentene midlertidig
på plass der du vil installere dem. Les følgende hensyn før du begynner å
planlegge installeringen.
MERK: På siste side av disse instruksjonene finner du en sjekkliste for
installeringen. Ta ut sistesiden, og bruk sjekklisten når du går gjennom
installeringen av GHP 10V-systemet.
Hensyn ved montering og tilkobling
GHP 10V-komponentene kobles til hverandre og til strømforsyningen ved
hjelp av kablene som følger med. Kontroller at de riktige kablene rekker
frem til hver enkelt komponent, og at hver enkelt komponent er plassert på
et passende sted, før du monterer eller kobler til noen komponenter.
Hensyn ved montering av kursberegningsenheten
• Kursberegningsenheten må monteres i fremre halvdel av båten og
ikke høyere enn 3 m (10 fot) over vannlinjen.
• Kursberegningsenheten må ikke monteres på et sted hvor den dekkes av
vann eller blir utsatt for vannsprut.
• Kursberegningsenheten må ikke monteres i nærheten av magnetisk
materiale, magneter (høyttalere og elektriske motorer) eller
ledninger som fører høyspenning.
• Kursberegningsenheten må monteres minst 0,6 m (24 tommer)
unna bevegelig eller vekslende magnetisk forstyrrelse som anker,
ankerkjetting, viskermotorer og verktøykasser.
• Det bør brukes et håndholdt kompass for å teste om det er magnetisk
interferens i området der kursberegningsenheten skal monteres.
Hvis det håndholdte kompasset ikke peker mot nord på det stedet der
du vil montere kursberegningsenheten, avgis det magnetisk interferens.
Velg et annet sted, og gjør testen på nytt.
• Du kan montere kursberegningsenheten under vannlinjen hvis den ikke
dekkes av vann eller blir utsatt for vannsprut.
• Braketten for kursberegningsenheten må monteres på en vertikal
overflate eller under en horisontal overflate, slik at ledningene som er
koblet til, henger rett ned.
• Det følger monteringsskruer med kursberegningsenheten, men det kan
hende at disse ikke passer til monteringsoverflaten, slik at du må bruke
andre skruer eller bolter.
Hensyn ved tilkobling av kursberegningsenheten
• Sammenkoblingskabelen for kursberegningsenheten kobler
kursberegningsenheten til autopilot-gatewayen og sørger for 3 m
(9,5 fot) med kabel mellom kursberegningsenheten og autopilotgatewayen.
◦◦ Hvis kursberegningsenheten ikke kan monteres innenfor 3 m
(9,5 fot) fra autopilot-gatewayen, kan du bruke NMEA 2000-kabler
for å forlenge tilkoblingen.
◦◦ Sammenkoblingskabelen for kursberegningsenheten må ikke
kuttes av.
• Sammenkoblingskabelen for kursberegningsenheten kobler
kursberegningsenheten til GHC 20-enheten med én enkelt gul
signalledning (side 7). Autopilotsystemet slås ikke på hvis denne
tilkoblingen ikke foretas.
Installeringsinstruksjoner for GHP 10V
Hensyn ved montering av alarmen
• Alarmen bør monteres i nærheten av roret.
• Alarmen kan monteres under dashbordet.
Hensyn ved tilkobling av alarmen
• Om nødvendig kan alarmledningene forlenges med 28 AWG (0,08 mm2)
ledning.
Hensyn ved tilkobling av NMEA 2000
• Kursberegningsenheten og GHC 20-enheten kobles til NMEA 2000nettverket.
Hvis båten ikke har et NMEA 2000-nettverk, er det mulig å bygge et ved
hjelp av de medfølgende NMEA 2000-kablene og -kontaktene (side 10).
• Hvis du vil bruke avanserte funksjoner på GHP 10V-systemet, kan du
koble valgfrie NMEA 2000-kompatible enheter, for eksempel en GPSenhet, til NMEA 2000-nettverket.
Hensyn ved montering av GHC 20-enheten
Merknad
Monteringsoverflaten må være flat, slik at enheten ikke blir skadet når den
er montert.
• Monteringsstedet skal gi optimal sikt når du betjener fartøyet.
• Monteringsstedet skal gi enkel tilgang til tastene på GHC 20-enheten.
• Monteringsoverflaten må være robust nok til å tåle vekten av
GHC 20-enheten og beskytte den mot vibrasjon og støt.
• Det må være plass til ledningsføring og tilkobling av kabler på området
bak overflaten.
Det må være minst 8 cm (3 tommer) klaring bak GHC 20-enheten.
• Stedet må være minst 209 mm (8 1/4 tommer) fra et magnetisk kompass
for å unngå interferens.
• Stedet må være i et område som ikke er utsatt for ekstreme
temperaturforhold (side 14).
Hensyn ved tilkobling av GHC 20-enheten
• Du må koble GHC 20-enheten til NMEA 2000-nettverket.
• For at autopiloten skal fungere, må du koble til to ledninger fra
datakabelen for GHC 20 riktig:
◦◦ Koble den gule signalledningen fra GHC 20-datakabelen til den gule
ledningen på sammenkoblingskabelen for kursberegningsenheten.
◦◦ Koble den svarte ledningen fra GHC 20-datakabelen til samme jord
som kursberegningsenheten.
• Valgfrie NMEA 0183-kompatible enheter, for eksempel en GPS-enhet,
kan kobles til GHC 20-datakabelen (side 10).
5
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
Generelt tilkoblingsdiagram for GHP 10V
Element Beskrivelse
GHC 20
➊
Viktige hensyn
➋
GHC 20-datakabel
Før den gule ledningen til stedet der du vil installere GHC 20-enheten (side 8).
➌
NMEA 2000-nettverk
GHC 20-enheten og kursberegningsenheten må kobles til NMEA 2000-nettverket ved hjelp av de medfølgende
T-kontaktene (side 9).
Hvis det ikke allerede finnes et NMEA 2000-nettverk på båten, kan du bygge et ved hjelp av de medfølgende kablene
og kontaktene (side 10).
➍
NMEA 2000-strømkabel
Denne kabelen skal bare installeres hvis du bygger et NMEA 2000-nettverk. Ikke installer denne kabelen hvis det
allerede finnes et NMEA 2000-nettverk på båten (side 10).
NMEA 2000-strømkabelen må kobles til en strømkilde på 9 til 16 VDC.
➎
Kursberegningsenhet
Monter kursberegningsenheten slik at kablene peker rett ned (side 7).
➏
Strømkabel for
kursberegningsenhet
Sammenkoblingskabel for
kursberegningsenhet
Kursberegningsenheten kan kobles til en strømkilde på 12 til 24 VDC. Den svarte ledningen fra GHC 20-datakabelen
må være koblet til samme jord som denne kabelen (side 8).
For at autopiloten skal slå seg på, må den gule ledningen fra denne kabelen kobles til den gule ledningen fra
datakabelen for GHC 20.
De oransje og blå ledningene fra denne kabelen må være koblet til alarmen (side 7).
➐
➑
6
Autopilot-gateway for
GHP 10V
Installeringsinstruksjoner for GHP 10V
Fremgangsmåte for installering
Når du er ferdig med å planlegge installeringen av GHP 10V-systemet på
båten og har gått gjennom all montering og tilkobling for den bestemte
installasjonen, kan du starte monteringen og tilkoblingen av komponentene.
Installering av kursberegningsenheten
Hvis du vil installere kursberegningsenheten, må du montere den på
båten (side 7), koble den til autopilot-gatewayen (side 7), koble den til et
NMEA 2000-nettverk (side 9), koble den til alarmen (side 7) og koble den
til den gule signalledningen for kursberegningsenhet på GHC 20-enheten
(side 7).
Installere monteringsbraketten for kursberegningsenheten
Før du kan montere kursberegningsenheten, må du velge et monteringssted
og finne riktige monteringsdeler (side 5).
Kursberegningsenhetens brakett består av to deler: monteringsdelen og
sikringsdelen.
1. Klipp ut monteringsmalen du finner på side 17.
2. Tape fast malen til monteringsstedet.
Hvis du installerer kursberegningsenheten på en vertikal overflate, må du
installere monteringsdelen av braketten med en åpning ➊ nederst.
Koble til kursberegningsenheten
1. Før kontaktenden med fem pinner på sammenkoblingskabelen for
kursberegningsenheten til stedet der du planlegger å ha tilgang til Volvomultilinkbussen (side 7).
2. Koble sammenkoblingskabelen for kursberegningsenheten til autopilotgatewayen etter at du har installert gatewayen.
3. Før ledningene fra den uisolerte delen av kabelen til
sammenkoblingskabelen for kursberegningsenheten.
• Før de oransje og blå ledningene til stedet der du vil installere
alarmen (side 7).
Hvis kabelen ikke er lang nok, kan du forlenge de aktuelle
ledningene med 28 AWG (0,08 mm2) ledning.
• Før den gule ledningen til stedet der du vil installere
GHC 20-enheten (side 8).
Hvis kabelen ikke er lang nok, kan du forlenge den gule ledningen
med 22 AWG (0,33 mm2) ledning.
4. Før de røde og svarte ledningene til batteriet. Dette er den primære
strøminntakskilden til kursberegningsenheten.
Installering av alarmen
Alarmen avgir lyd for å varsle om viktige GHP 10V-hendelser.
Hvis du vil installere alarmen, må du montere den på båten (side 7) og koble
den til kursberegningsenheten (side 7).
Montere alarmen
Før du kan montere alarmen, må du velge et monteringssted (side 5).
➋
Fest alarmen med kabelstrips eller andre passende festeanordninger
(ikke inkludert).
➊
3. Bor styrehull på de tre monteringsstedene.
4. Bruk skruene ➋ til å feste monteringsdelen av braketten for
kursberegningsenheten.
Feste kursberegningsenheten i braketten for
kursberegningsenheten
1. Koble sammenkoblingskabel
➌
for kursberegningsenheten og
NMEA 2000-droppkabelen til
kursberegningsenheten.
2. Plasser kursberegningsenheten
i monteringsdelen av braketten
for kursberegningsenheten med
ledningene hengende rett ned ➊.
3. Sett festedelen av braketten over
ballen, og smekk den på plass i
➋
monteringsdelen av braketten. Start
med de to armene ➋ som ikke har en
tommeskrue ➌.
➊
4. Koble til armen med tommeskruen
mens kablene henger rett ned.
Kablene må henge rett ned for at kursberegningsenheten skal kunne lese
av kursen helt nøyaktig.
5. Stram til tommeskruen for hånd til kursberegningsenheten sitter godt i
braketten.
Ikke stram til tommeskruene for mye.
Installeringsinstruksjoner for GHP 10V
Koble til alarmen
1. Før alarmkabelen til den uisolerte enden av sammenkoblingskabelen for
kursberegningsenheten.
Hvis kabelen ikke er lang nok, kan du forlenge de aktuelle ledningene
med 28 AWG (0,08 mm2) ledning.
2. Koble sammen kablene basert på tabellen under.
Ledningsfarge for
alarm
Hvit (+)
Svart (–)
Ledningsfarge på sammenkoblingskabel for
kursberegningsenhet
Oransje (+)
Blå (–)
3. Samle og dekk alle uisolerte ledningstilkoblinger.
Installering av autopilot-gatewayen
Merknad
Ikke koble grensesnittkontakten for kursberegningsenheten på
sammenkoblingskabelen for kursberegningsenheten eller autopilotgatewayen til et NMEA 2000-nettverk.
Autopilot-gatewayen gjør det mulig for GHP 10V-autopilotsystemet å
kommunisere med Volvo EVC-systemet og styre båten.
Montere autopilot-gatewayen
1. Monter autopilot-gatewayen nær stedet der du planlegger å ha tilgang til
Volvo-multilinkbussen.
Kontroller at Volvo-grensesnittkabelen når stedet der du planlegger å ha
tilgang til Volvo-multilinkbussen.
2. Fest autopilot-gatewayen med kabelstrips eller andre passende
festeanordninger (ikke inkludert).
7
Koble til autopilot-gatewayen
1. Åpne Volvo-multilinkbussen, og koble fra multilink-kabelen.
2. Koble Volvo-kontakten ➊ fra autopilot-gatewayen til multilinkbussen
ved hjelp av den medfølgende Y-kabelen.
➊
➋
3. Lukk Volvo-multilinkbussen.
4. Koble grensesnittkontakten for kursberegningsenheten ➋ til kabelen for
kursberegningsenheten.
Installering av GHC 20-enheten
Installer GHC 20-enheten ved å bygge den inn i dashbordet i nærheten
av roret, koble den til den gule ledningen fra sammenkoblingskabelen for
kursberegningsenheten og koble den til et NMEA 2000-nettverk.
Hvis du vil bruke de avanserte funksjonene på GHP 10V-systemet, kan
du koble valgfrie NMEA 2000-kompatible eller NMEA 0183-kompatible
enheter, for eksempel en GPS-enhet, til NMEA 2000-nettverket eller til
GHC 20-enheten via NMEA 0183.
5. Bruk om nødvendig en fil og sandpapir til å endre størrelsen på hullet.
6. Plasser GHC 20-enheten i utskjæringen for å se om de fire
monteringshullene er korrekte.
7. Velg et alternativ:
• Hvis monteringshullene er korrekte, går du til trinn 8.
• Hvis monteringshullene ikke er korrekte, merker du av den riktige
plasseringen for de fire monteringshullene.
8. Fjern GHC 20-enheten fra utskjæringen.
9. Bor de fire styrehullene på 2,8 mm (7/64 tommer).
Hvis du monterer GHC 20-enheten i glassfiber, må du bruke en
forsenkningsbits slik det angis i merknaden.
10. Fjern resten av malen.
11. Plasser den medfølgende pakningen bak på enheten, og påfør
tetningsmasse for båt rundt pakningen for å forhindre lekkasje bak
dashbordet.
12. Plasser GHC 20-enheten i utskjæringen.
13. Fest GHC 20-enheten til monteringsoverflaten ved hjelp av de
medfølgende skruene.
Hvis du monterer GHC 20-enheten i glassfiber, må du bruke
smøremiddel mot gnaging slik det angis i merknaden.
14. Klikk den dekorative kanten ➊ på plass.
➊
Montere GHC 20-enheten
Merknad
Temperaturområdet for GHC 20 er fra –15 til 70 °C (5 til 158 °F).
Hvis enheten blir utsatt for temperaturer utenfor dette området (under
oppbevaring eller bruk), kan det føre til feil på LCD-skjermen eller andre
komponenter. Denne typen feil og følgene av det er IKKE dekket av
produsentens begrensede garanti.
Hvis du monterer GHC 20-enheten i glassfiber, anbefales det at du når
du borer de fire styrehullene, bruker en forsenkningsbits til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med gelbelegg. Dette er
med på å forhindre sprekker i gelbelegget når skruene strammes til.
Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i glassfiber.
Garmin anbefaler å påføre smøremiddel på skruene før de festes.
Før du kan montere GHC 20-enheten, må du velge et monteringssted
(side 5).
1. Skjær til innbyggingsmalen, og kontroller at den passer på stedet der du
skal montere GHC 20-enheten.
Innbyggingsmalen følger med i produktesken og ikke i disse
instruksjonene.
Malen for innbygging har lim på baksiden.
2. Ta av beskyttelsespapiret på baksiden av malen, og legg den på stedet
der du skal montere GHC 20-enheten.
3. Hvis du skal skjære ut hullet med en løvsag, og ikke med en 90 mm
(3 17/32 tommers) hullsag, bruker du en 10 mm (3/8 tommers) borbits
til å bore et styrehull som vist på malen, for å begynne å skjære ut
monteringsoverflaten.
4. Bruk løvsagen eller hullsagen på 90 mm (3,5 tommer) til å skjære ut
monteringsflaten langs innsiden av den stiplede linjen som er opptegnet
på innbyggingsmalen.
8
Koble til GHC 20-enheten
For at autopilotsystemet skal fungere som det skal, må du koble til to
ledninger fra datakabelen for GHC 20 (gul og svart).
1. Koble den gule ledningen fra GHC 20-datakabelen til den gule ledningen
fra sammenkoblingskabelen for kursberegningsenheten.
Hvis kabelen ikke er lang nok, kan du forlenge den gule ledningen med
22 AWG (0,33 mm2) ledning.
2. Koble den svarte ledningen på GHC 20-datakabelen til det samme
jordingspunktet som kursberegningsenheten.
Hvis kabelen ikke er lang nok, kan du forlenge den svarte ledningen med
22 AWG (0,33 mm2) ledning.
3. Samle og dekk alle uisolerte ledningstilkoblinger.
Hensyn når det er flere GHC 20-enheter
Du kan installere flere GHC 20-enheter (selges separat) for å kontrollere
autopiloten fra ulike steder på båten.
• Alle ekstra GHC 20-enheter må være koblet til NMEA 2000-nettverket
(side 9).
• Hvis du vil bruke en ekstra GHC 20-enhet til å slå på autopiloten, kobler
du de gule og svarte ledningene fra den ekstra GHC 20-enheten til de
samme ledningene som GHC 20-hovedenheten.
◦◦ Hvis du kobler til ekstra GHC 20-enheter for å slå på autopiloten, må
du slå av alle for å slå av autopiloten.
◦◦ Hvis du ikke kobler til en ekstra GHC 20-enhet for å slå på
autopiloten, vil den ekstra GHC 20-enheten settes i standbymodus
når du slår den av, og autopiloten blir værende på til den slås av av
GHC 20-hovedenheten.
Installeringsinstruksjoner for GHP 10V
Koble enhetene til et NMEA 2000-nettverk
Merknad
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000-nettverk på båten, skal
det allerede være koblet til strøm. Ikke koble den medfølgende
NMEA 2000-strømkabelen til et eksisterende NMEA 2000-nettverk.
Et NMEA 2000-nettverk skal bare være koblet til én strømkilde.
7. Koble droppkabelen til T-kontakten du la til i trinn 4, og til
GHC 20-enheten.
MERK: For at autopiloten skal slå seg på, må den gule ledningen
fra GHC 20-datakabelen kobles til den gule ledningen fra
sammenkoblingskabelen for kursberegningsenheten, og den svarte
ledningen fra GHC 20-datakabelen må kobles til samme jord som
kursberegningsenheten (side 8).
Du kan koble GHC 20-enheten til kursberegningsenheten gjennom et
eksisterende NMEA 2000-nettverk. Hvis du ikke har et NMEA 2000nettverk på båten, finnes alle delene som trengs for å bygge det,
i GHP 10V-pakken (side 10).
Koble kursberegningsenheten til et eksisterende
NMEA 2000-nettverk
1. Finn ut hvor du vil koble kursberegningsenheten ➊ til det eksisterende
NMEA 2000-basisnettverket ➋ (side 5).
Hvis du vil bruke avanserte funksjoner på GHP 10V-systemet, kan du koble
valgfrie NMEA 2000-kompatible enheter, for eksempel en GPS-enhet, til
NMEA 2000-nettverket.
➊
Du finner mer informasjon om NMEA 2000 på www.garmin.com.
Koble GHC 20-enheten til et eksisterende
NMEA 2000-nettverk
1. Finn ut hvor du vil koble GHC 20-enheten ➊ til det eksisterende
NMEA 2000-basisnettverket ➋ (side 5).
➊
➍
➌
➋
➍
➌
➋
2. Koble én side av en NMEA 2000-T-kontakt fra nettverket.
3. Om nødvendig kan du forlenge NMEA 2000-basisnettverket ved å koble
en forlengelseskabel for NMEA 2000-basisnettverket (ikke inkludert) til
siden av den frakoblede T-kontakten.
4. Legg den medfølgende T‑kontakten ➌ for GHC 20-enheten til i
NMEA 2000-basisnettverket ved å koble den til siden av den frakoblede
T‑kontakten eller forlengelseskabelen for basisnettverket.
5. Dra den medfølgende droppkabelen ➍ til bunnen av T-kontakten som du
la til i trinn 4, og koble den til T-kontakten.
Hvis den medfølgende droppkabelen ikke er lang nok, kan du bruke en
droppkabel som er inntil 6 m (20 fot) lang (ikke inkludert).
6. Koble droppkabelen til GHC 20-enheten.
Installeringsinstruksjoner for GHP 10V
2. Koble én side av en NMEA 2000-T-kontakt fra nettverket.
3. Om nødvendig kan du forlenge NMEA 2000-basisnettverket ved å koble
en forlengelseskabel for NMEA 2000-basisnettverket (ikke inkludert) til
siden av den frakoblede T-kontakten.
4. Legg den medfølgende T‑kontakten ➌ for kursberegningsenheten til i
NMEA 2000-basisnettverket ved å koble den til siden av den frakoblede
T‑kontakten eller forlengelseskabelen for basisnettverket.
5. Dra den medfølgende droppkabelen ➍ til bunnen av T-kontakten som du
la til i trinn 4, og koble den til T-kontakten.
Hvis den medfølgende droppkabelen ikke er lang nok, kan du bruke en
droppkabel som er inntil 6 m (20 fot) lang (ikke inkludert).
6. Koble droppkabelen til kursberegningsenheten.
9
Bygge et grunnleggende NMEA 2000-nettverk for
GHC 20-enheten og kursberegningsenheten
Merknad
Du må koble den medfølgende NMEA 2000-strømkabelen til båtens
tenningsbryter eller gjennom en annen innebygd bryter. GHC 20-enheten vil
tappe batteriet for strøm hvis NMEA 2000-strømkabelen er koblet direkte til
batteriet.
1. Koble sammen de tre T-kontaktene ➊ fra sidene.
➏
➐
➍
➌
➊
➑
➎
➋
➑
2. Koble den medfølgende NMEA 2000-strømkabelen ➋ til en 12 VDCstrømkilde ➌ gjennom en bryter.
Du kan om mulig koble kabelen til tenningsbryteren ➍ på båten eller
gjennom en innebygd bryter (ikke inkludert).
3. Koble NMEA 2000-strømkabelen til en av T-kontaktene.
4. Koble en av de medfølgende NMEA 2000-droppkablene ➎ til en av
T-kontaktene og til GHC 20-enheten ➏.
5. Koble den andre medfølgende NMEA 2000-droppkabelen til den
gjenværende T-kontakten og til kursberegningsenheten ➐.
6. Koble hann- og hunnterminatorene ➑ til hver ende av de kombinerte
T-kontaktene.
MERK: GHC 20-enheten må kobles til kursberegningsenheten med den
gule signalledningen i datakabelen for GHC 20. Den svarte ledningen
må kobles til jord på kursberegningsenheten (side 8).
10
Hvis du vil bruke de avanserte funksjonene på GHP 10V-systemet, kan
du koble valgfrie NMEA 2000-kompatible eller NMEA 0183-kompatible
enheter, for eksempel en GPS-enhet, til NMEA 2000-nettverket eller til
GHC 20-enheten via NMEA 0183.
Hensyn ved tilkobling av NMEA 0183
• Se installeringsinstruksjonene for den NMEA 0183-kompatible enheten
for å identifisere hva som er enhetens overføringsledninger (Tx) av typen
A (+) og B (-).
• Når du kobler til NMEA 0183-enheter med to linjer for sending og to
linjer for mottak, er det ikke nødvendig for NMEA 2000-bussen og
NMEA 0183-enheten å være koblet til felles jord.
• Når du kobler til en NMEA 0183-enhet med bare én utgående (Tx) og én
inngående (Rx) linje, må NMEA 2000-bussen og NMEA 0183-enheten
være koblet til felles jord.
Koble en valgfri NMEA 0183-kompatibel enhet til
GHC 20-enheten
1. Finn ut hvordan NMEA 0183 skal kobles til den NMEA 0183kompatible enheten.
2. Bruk tabellen nedenfor til å finne ut hvordan du skal koble den
NMEA 0183-kompatible enheten til GHC 20-enheten.
-
+
Koble valgfrie enheter til
GHP 10V-autopilotsystemet
Ledningsfarge for datakabelen
for GHC 20
Svart
Gul
Blå
Hvit
Brun
grønn
Funksjon
Jord for signal for
kursberegningsenheten
Signal for kursberegningsenhet
Tx/A (+)
Tx/B (–)
Rx/A (+)
Rx/B (-)
Du finner tre eksempler på ulike tilkoblingssituasjoner i tillegget
(side 13).
3. Om nødvendig bruker du en 22 AWG-ledning (0,33 mm2) med tvunnede
par som forlenger.
4. Samle og dekk alle uisolerte ledningstilkoblinger.
Installeringsinstruksjoner for GHP 10V
Konfigurere GHP 10V
GHP 10V må konfigureres og tilpasses etter båtens dynamikk og
motorkonfigurasjon. Bruk sjøforsøksveiviseren på GHC 20-enheten til å
konfigurere GHP 10V-systemet. Disse veiviserne leder deg gjennom de
nødvendige konfigurasjonstrinnene.
Om sjøforsøksveiviseren
Sjøforsøksveiviseren konfigurerer de grunnleggende sensorene på
autopiloten. Det er derfor svært viktig å fullføre veiviseren under forhold
som passer for båten.
Viktige hensyn å ta for sjøforsøksveiviseren
Gjennomfør sjøforsøksveiviseren i stille farvann. Stille farvann står i forhold
til størrelsen og formen på båten.
• Sørg for at båten ikke gynger mens den er i ro eller beveger seg
langsomt.
• Sørg for at båten ikke påvirkes betydelig av vinden.
• Balanser båtens vekt. IKKE beveg deg omkring i båten mens du
fullfører trinnene i Sjøforsøksveiviser.
Starte sjøforsøksveiviseren
Før du starter sjøforsøksveiviseren, må du kjøre til et åpent område i stille
farvann.
1. Slå på GHP 10V-systemet.
2. Velg et alternativ:
• Hvis sjøforsøksveiviseren starter automatisk, går du til trinn 3.
• Hvis sjøforsøksveiviseren ikke starter automatisk, velger du Meny >
Oppsett > Autopilotkonfigurasjon for forhandler > Veivisere >
Sjøforsøksveiviser.
3. Velg Start.
Gå gjennom sjøforsøksveiviseren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kjør båten til et åpent område i stille farvann.
Start sjøforsøksveiviseren (side 11).
Konfigurer o/min for planing (side 11).
Kalibrer kompasset (side 11).
Utfør autosøkprosedyren (side 11).
Angi nord (side 11).
Finjuster om nødvendig styrekursen (side 11).
Konfigurere o/min for planing
1. Legg merke til turtallavlesningene fra turtellerne på dashbordet når båten
går fra deplasement til planingshastighet.
2. Hvis turtelleren ikke viser det samme som verdien på GHC 20, må du
bruke pilene til å justere verdien.
3. Velg Ferdig.
Kalibrere kompasset
1. Kjør båten rett fremover i sakte fart/drivfart.
2. Velg Start, og fortsett å kjøre rett fremover.
3. Når du blir bedt om det, svinger du båten sakte med klokken i en så
stødig og lang sving som mulig.
Sving langsomt slik at båten IKKE får slagside.
GHC 20-enheten viser en fullføringsmelding når kalibreringen er
fullført.
Installeringsinstruksjoner for GHP 10V
4. Velg et alternativ:
• Hvis kalibreringen er vellykket, velger du Ferdig.
• Hvis kalibreringen mislykkes, velger du Prøv på nytt og gjentar
trinn 1–3.
Gjennomføre prosedyren for autosøk
Før du starter prosedyren for autosøk, må du ha en lang strekning med åpent
farvann tilgjengelig.
1. Juster gasspaken slik at båten kjører under planingshastighet.
2. Velg Start.
Båten vil da utføre flere sikksakkbevegelser mens autosøket pågår.
GHC 20-enheten viser en fullføringsmelding.
3. Velg et alternativ:
• Hvis autosøket er vellykket, velger du Ferdig og tar manuell kontroll
over båten.
• Hvis autosøket mislykkes, justerer du gasspaken og velger Prøv
autosøk på nytt.
4. Hvis autosøket mislykkes på nytt, gjentar du trinn 1–3 til autosøket
lykkes.
5. Hvis prosedyren for autosøk mislykkes også etter at du har nådd
maksimal cruisefart, reduserer du farten til den første autosøkfarten
og velger Alternativt autosøk for å starte en alternativ prosedyre for
autosøk.
Angi nord
Før du kan angi nord, må du ha minst 45 sekunder med åpent farvann uten
farer tilgjengelig.
Denne prosedyren vises bare hvis du har koblet en valgfri GPS-enhet til
GHP 10V-systemet (side 10) og enheten har innhentet en GPS-posisjon.
Hvis du ikke har koblet til en GPS-enhet, blir du bedt om å finjustere
styrekursen (side 11).
1. Kjør båten i en rett linje ved cruisefart, og velg Start.
GHC 20-enheten viser en fullføringsmelding når kalibreringen er
fullført.
2. Velg et alternativ:
• Hvis kalibreringen var vellykket, velger du Ferdig.
• Hvis kalibreringen mislykkes, gjentar du trinn 1–2.
Finjustere styrekursen
Denne prosedyren vises bare hvis du ikke har koblet en valgfri GPS-enhet til
GHP 10V-systemet (side 10). Hvis du har installert en GPS-enhet på båten
og den har innhentet en GPS-posisjon, blir du bedt om å angi nord i stedet
(side 11).
1. Identifiser nord ved hjelp av et håndholdt kompass.
2. Juster innstillingen for finjustering av styrekursen til den samsvarer med
nord på det magnetiske kompasset.
3. Velg Ferdig.
Evaluere resultatene av autopilotkonfigurasjonen
1.
2.
3.
4.
Test autopiloten med lav fart.
Juster om nødvendig forsterkningsinnstillingen (side 12).
Test autopiloten med høyere fart (vanlige bruksforhold).
Juster om nødvendig innstillingene for forsterkning og
hastighetsbegrenseren.
11
Teste og justere autopilotkonfigurasjonen
1. Kjør båten i én retning ved hjelp av autopiloten (hold styrekursen).
Båten bør ikke svinge mye, men det er normalt at den svinger litt.
2. Sving båten i én retning med autopiloten, og følg med på virkemåten.
Båten skal svinge jevnt, ikke for raskt eller for sakte.
Når du svinger båten ved hjelp av autopiloten, skal båten nærme seg og
forbli på ønsket styrekurs med minimalt med overstyring og svinging.
3. Velg et alternativ:
• Hvis båten svinger for raskt eller for tregt, justerer du autopilotens
hastighetsbegrenser (side 12).
• Hvis styrekursen svinger betydelig eller båten ikke korrigeres når du
svinger, justerer du autopilotens forsterkning (side 12).
• Hvis båten svinger jevnt, styrekursen svinger bare så vidt eller ikke
i det hele tatt og båten justerer styrekursen riktig, går du videre til
trinn 5.
4. Gjenta trinn 2 og 3 til båten svinger jevnt, styrekursen svinger bare så
vidt eller ikke i det hele tatt og båten justerer styrekursen riktig.
5. For fartøy med planing gjentar du trinn 1–4 ved høyere hastigheter
(side 12).
Justere hastighetsbegrenserens innstillinger
MERK: Når du justerer hastighetsbegrenseren manuelt, må du foreta
relativt små justeringer. Test endringen før du gjør flere justeringer.
Prosedyre for avansert konfigurasjon
Alternativer for avansert konfigurasjon er ikke tilgjengelig på GHC 20enheten under normale bruksforhold. Hvis du ønsker å få tilgang til de
avanserte konfigurasjonsinnstillingene for GHP 10V-systemet, må du
aktivere prosedyren for avansert konfigurasjon.
Aktivere prosedyren for avansert konfigurasjon
1. Fra skjermbildet Styrekurs velger du Meny > Oppsett > System >
Systeminformasjon.
2. Trykk på og hold inne den midtre skjermtasten ➊ i fem sekunder.
Forhandlermodus vises.
➊
3. Trykk på Tilbake > Tilbake.
Hvis alternativet Autopilotkonfigurasjon for forhandler er tilgjengelig i
skjermbildet Oppsett, er prosedyren for avansert konfigurasjon aktivert.
Innstillinger for avansert konfigurasjon
1. Slå på GHP 10V-systemet ved hjelp av prosedyren for avansert
konfigurasjon (side 12).
2. På GHC 20V-enheten velger du Meny > Oppsett > Autopilotkonfigurasjon for forhandler > Tilpassing av autopilot >
Hastighetsbegrenser.
3. Velg et alternativ:
• Øk innstillingen hvis autopiloten svinger for raskt.
• Reduser innstillingen hvis autopiloten svinger for sakte.
4. Test autopilotkonfigurasjonen.
5. Gjenta trinn 2 og 3 til ytelsen til GHP 10V-systemet er tilfredsstillende.
Du kan kjøre den automatiserte konfigurasjonsprosessen for Autosøk,
kalibrere kompasset og definere nord i GHP 10V-systemet via
GHC 20-enheten uten å måtte kjøre veiviserne. Du kan også definere de
fleste innstillinger individuelt uten å kjøre konfigurasjonsprosessene.
Justere autopilotens innstillinger for forsterkning
MERK: Hvis du justerer rorforsterkningen (eller motforsterkningen)
manuelt, bør du foreta relativt små justeringer og bare justere én verdi om
gangen. Test endringen før du gjør flere justeringer.
Kjøre Sjøforsøkveiviser manuelt
Ved hjelp av sjøforsøksveiviseren kan du raskt definere alle de viktige
konfigurasjonsinnstillingene i GHP 10V-systemet. Hvis du har kjørt
veiviseren og ikke tror at GHP 10V-systemet fungerer som det skal, kan du
når som helst kjøre veiviseren på nytt. Du får tilgang til veiviseren ved å
aktivere prosedyren for avansert konfigurasjon (side 12).
1. Aktiver prosedyren for avansert konfigurasjon (side 12).
2. På GHC 20-enheten velger du Meny > Oppsett > Autopilotkonfigurasjon for forhandler > Tilpassing av autopilot >
Rorforsterkning.
3. Velg et alternativ:
• Velg Lav hastighet eller Høy hastighet, og bruk pilene på
GHC 20-enheten til å justere i hvilken grad roret holder styrekursen
og svinger ved lav eller høy hastighet.
Hvis denne verdien angis for høyt, kan autopiloten være overaktiv
ved at den konstant forsøker å justere kursen ved det minste avvik.
En overaktiv autopilot kan gi unødvendig slitasje og tære på
drivenheten og tapper batteriet for strøm raskere enn normalt.
• Velg Teller for lav hastighet eller Teller for høy hastighet for å
justere i hvilken grad roret korrigerer overstyringen. Hvis denne
verdien angis for høyt, kan autopiloten overstyre svingen på nytt
mens den forsøker å rette opp den opprinnelige svingen.
4. Test autopilotkonfigurasjonen.
5. Gjenta trinn 2 og 3 til ytelsen til GHP 10V-systemet er tilfredsstillende.
12
Kjøre de automatiserte konfigurasjonsprosedyrene manuelt
1. Aktiver prosedyren for avansert konfigurasjon (side 12).
2. Fra Styrekurs-skjermbildet velger du Meny > Oppsett >
Autopilotkonfigurasjon for forhandler > Automatisk oppsett.
3. Velg Autosøk, Kalibrer kompass eller Angi nord.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
Definere individuelle konfigurasjonsinnstillinger manuelt
1. Aktiver prosedyren for avansert konfigurasjon (side 12).
2. Fra Styrekurs-skjermbildet velger du Meny > Oppsett >
Autopilotkonfigurasjon for forhandler.
3. Velg en kategori med innstillinger.
4. Velg en innstilling du vil konfigurere.
Du finner beskrivelser av hver innstilling i tillegget (side 15).
5. Konfigurer verdien for innstillingen.
MERK: Hvis du konfigurerer enkelte innstillinger i prosedyren for
autopilotkonfigurasjon for forhandler, kan det hende du må endre andre
innstillinger. Se delen for konfigurasjonsinnstillinger for GHP 10V-systemet
(side 15) før du endrer noen innstillinger.
Installeringsinstruksjoner for GHP 10V
Tillegg
Ledning GHC 20-ledningsfarge – funksjon
I/T
➊
Tilkoblingsdiagrammer for NMEA 0183
Funksjon for ledning for
NMEA 0183-kompatibel enhet
Strøm
Følgende tre tilkoblingsdiagrammer er eksempler på situasjoner som kan
oppstå når du kobler NMEA 0183-enheten til GHC 20-enheten.
➋
I/T
NMEA 0183-jord
➌
Blå – Tx/A (+)
Rx
Eksempel én av tre: toveis NMEA 0183-kommunikasjon
➍
Hvit – ikke tilkoblet
I/T
➎
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
➏
Grønn – Rx/B (-)
Tx/B (–)
➋
+
➊
➌
-
➊
➋
➌
➍
➎
➏
>
>
>
>
MERK: Når du kobler til en NMEA 0183-enhet med bare én inngående
linje (Rx), må NMEA 2000-bussen og NMEA 0183-enheten være koblet til
felles jord.
>
>
➍
>
>
Eksempel tre av tre: bare én utgående ledning
Hvis den NMEA 0183-kompatible enheten bare har én utgående ledning
(Tx), kobler du den til den brune ledningen (Rx/A) fra GHC 20-enheten og
kobler den grønne ledningen (Rx/B) fra GHC 20-enheten til NMEA-jord.
➋
➊
GHC 20
➋
NMEA 2000-nettverk (gir strøm til GHC 20-enheten)
➌
12 VDC-strømkilde
➍
NMEA 0183-kompatibel enhet
Ledning GHC 20-ledningsfarge – funksjon
I/T
➊
+
➊
Funksjon for ledning for
NMEA 0183-kompatibel enhet
Strøm
>
>
>
➌
-
➋
➌
➍
➎
➊
>
>
➋
I/T
NMEA 0183-jord
➌
Blå – Tx/A (+)
Rx/A (+)
➍
Hvit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
➊ GHC 20
➋ NMEA 2000-nettverk (gir strøm til GHC 20-enheten)
➎
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
➌ 12 VDC-strømkilde
➏
Grønn – Rx/B (-)
Tx/B (–)
➍ NMEA 0183-kompatibel enhet
MERK: Når du kobler til NMEA 0183-enheter med to utgående og
to inngående linjer, er det ikke nødvendig for NMEA 2000-bussen og
NMEA 0183-enheten å være koblet til felles jord.
Ledning
Eksempel to av tre: bare én inngående ledning
➋
Hvis den NMEA 0183-kompatible enheten bare har én inngående ledning
(Rx), kobler du den til den blå ledningen (Tx/A) fra GHC 20-enheten. La
den hvite ledningen (Tx/B) fra GHC 20-enheten forbli utilkoblet.
➋
+
➊
>
➍
>
>
➌
➌
➎
➏
>
Funksjon for ledning for
NMEA 0183-kompatibel enhet
Strøm
NMEA 0183-jord
➌
Grønn – Rx/B – koble til
NMEA 0183-jord
Blå – Tx/A (+)
➍
Hvit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
➎
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
➊
Rx/A (+)
➍
>
>
➊
GHC 20
➋
NMEA 2000-nettverk (gir strøm til GHC 20-enheten)
➌
12 VDC-strømkilde
➍
NMEA 0183-kompatibel enhet
Installeringsinstruksjoner for GHP 10V
GHC 20-ledningsfarge – funksjon
I/T
MERK: Når du kobler til en NMEA 0183-enhet med bare én utgående linje
(Tx), må NMEA 2000-bussen og NMEA 0183-enheten være koblet til felles
jord.
-
➊
➋
➍
>
13
Spesifikasjoner
Send
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft
gruppefunksjon
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126996
Produktinformasjon
127245
Rordata
127250
Fartøykurs
Type
PGN
Beskrivelse
Motta
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft
gruppefunksjon
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126996
Produktinformasjon
127245
Rordata
127250
Fartøykurs
127488
Motorparametre – rask oppdatering
128259
Fart i vann
129025
Posisjon – rask oppdatering
129029
GNSS-posisjonsdata
129283
Kryssrutefeil
129284
Navigasjonsdata
129285
Navigasjon – rute-/veipunktsinformasjon
130306
Vinddata
130576
Status for lite fartøy
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft
gruppefunksjon
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126996
Produktinformasjon
Kursberegningsenhet
128259
Fart i vann
Type
PGN
Beskrivelse
129025
Posisjon – rask oppdatering
Motta
059392
ISO-bekreftelse
129026
COG & SOG – rask oppdatering
059904
ISO-forespørsel
129283
Distanse til kurslinje, XTE
060928
ISO-adressekrav
129284
Navigasjonsdata
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft
gruppefunksjon
129540
GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
130306
Vinddata
126996
Produktinformasjon
127258
Magnetisk variasjon
127488
Motorparametre – rask oppdatering
129025
Posisjon – rask oppdatering
129026
COG & SOG – rask oppdatering
129283
Distanse til kurslinje, XTE
129284
Navigasjonsdata
Enhet
Spesifikasjon
Kursbereg- Størrelse
ningsenhet Vekt
Temperaturområde
Dekselmateriale
Alarm
Autopilotgateway
GHC 20
Lengde på
sammenkoblingskabel for
kursberegningsenheten
NMEA 2000
LEN
Størrelse
Vekt
Temperaturområde
Kabellengde
Størrelse
Vekt
Størrelse
Mål
91,4 mm (3 19/32 tommer) i diameter
159 g (5,6 oz)
Fra -15 til 55 °C (5 til 131 °F)
Fullstendig tett, støtsikker plast, vanntett i
henhold til IEC 529 IPX7-standardene
5 m (16 fot)
GHC 20
2 (100 mA)
(L × diameter): 23 × 25 mm (29/32 × 1 tommer)
68 g (2,4 oz)
Fra -15 til 55 °C (5 til 131 °F)
3 m (10 fot)
130 × 60 × 25 mm (5 1/8 × 2 3/8 × 1 tommer)
Mindre enn 28 g (1 oz)
110 × 115 × 30 mm
(4 21/64 × 4 17/32 × 1 3/16 tommer)
Vekt
247 g (8,71 oz)
Kabler
NMEA 0183-datakabel – 1,8 m (6 fot)
NMEA 2000-droppkabel og -strømkabel –
2 m (6 1/2 fot)
Temperaturom- Fra –15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
råde
Sikkerhets209 mm (8 1/4 tommer)
avstand for
kompass
Materiale
Etui: fullstendig tett polykarbonat, vanntett i
henhold til IEC 60529 IPX7-standardene
Objektiv: glass behandlet mot blendende lys
Strømforbruk for Maks 2,5 W
GHC 20
Inngangs9–16 VDC
spenning for
NMEA 2000
NMEA 2000
6 (300 mA)
LEN
NMEA 2000-PGN-informasjon
14
Send
GHP 10V og GHC 20 er NMEA 2000-sertifisert.
Installeringsinstruksjoner for GHP 10V
NMEA 0183-informasjon
Når GHC 20-enheten er koblet til valgfrie NMEA 0183-kompatible enheter,
bruker den følgende NMEA 0183-setninger.
Type
Motta
Send
Setning
wpl
gga
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
hdg
Kategori
Innstilling
Rorforsterkning
Forsterkning for Her kan du angi rorforsterkning
lav hastighet
for lave hastigheter.
Denne innstillingen gjelder
når fartøyet kjører under
planingshastighet.
Hvis denne verdien angis for
høyt, kan autopiloten være
overaktiv ved at den konstant
forsøker å justere kursen ved
det minste avvik. En overaktiv
autopilot kan forårsake slitasje
og tære på drivenheten
(side 12).
Rorforsterkning
Teller for lav
hastighet
Rorforsterkning
Forsterkning for Her kan du angi rorforsterkning
høy hastighet
for høye hastigheter.
Denne innstillinger gjelder
når fartøyet kjører over
planingshastighet.
Hvis denne verdien angis for
høyt, kan autopiloten være
overaktiv ved at den konstant
forsøker å justere kursen ved
det minste avvik. En overaktiv
autopilot kan forårsake slitasje
og tære på drivenheten
(side 12).
Rorforsterkning
Teller for høy
hastighet
Her kan du angi
rorforsterkningens
motkorreksjon for høye
hastigheter.
Denne innstillingen gjelder
når fartøyet kjører over
planingshastighet.
Hvis denne verdien angis for
høyt, kan autopiloten være
overaktiv ved at den konstant
forsøker å justere kursen ved
det minste avvik. En overaktiv
autopilot kan forårsake slitasje
og tære på drivenheten
(side 12).
NMEA-oppsett
NMEAkontrollsum
Hvis den tilkoblede
NMEA 0183-kompatible GPSenheten feilaktig beregner
kontrollsummer, kan du fortsatt
bruke den hvis du slår av
denne funksjonen. Når den er
avslått, kan det gå på akkord
med dataintegriteten.
Konfigurasjonsinnstillinger for GHP 10V
Selv om all konfigurasjonen vanligvis utføres automatisk gjennom veiviser,
kan du justere alle innstillinger manuelt (side 12).
MERK: Avhengig av konfigurasjonen av autopiloten kan det hende at noen
innstillinger ikke vises.
Kategori
Innstilling
Beskrivelse
Oppsett av
hastighetskilde
Bekreft turteller
Her kan du sammenligne
turavlesningene på
GHC 20-enheten med
turtellerne på båtens
dashbord.
Oppsett av
hastighetskilde
O/min for
planing
Her kan du justere
turavlesningen på
GHC 20-enheten når båten
går fra deplasement til
planingshastighet. Hvis
turtelleren ikke viser samme
verdi som GHC 20, må du
bruke pilene til å justere
verdien.
Oppsett av
hastighetskilde
Lav o/mingrense
Her kan du justere det laveste
turtallpunktet for båten. Hvis
turtelleren ikke viser samme
verdi som GHC 20, må du
bruke pilene til å justere
verdien.
Oppsett av
hastighetskilde
Høy o/mingrense
Her kan du justere det høyeste
turtallpunktet for båten. Hvis
turtelleren ikke viser samme
verdi som GHC 20, må du
bruke pilene til å justere
verdien.
Installeringsinstruksjoner for GHP 10V
Beskrivelse
Her kan du angi
rorforsterkningens
motkorreksjon for lave
hastigheter.
Denne innstillingen gjelder
når fartøyet kjører under
planingshastighet.
Hvis denne verdien angis for
høyt, kan autopiloten være
overaktiv ved at den konstant
forsøker å justere kursen ved
det minste avvik. En overaktiv
autopilot kan forårsake slitasje
og tære på drivenheten
(side 12).
15
Kategori
Innstilling
Beskrivelse
NMEA-oppsett
Reversert XTE
Hvis den tilkoblede
NMEA 0183-GPS-enheten
sender feil styreretning
sammen med feilsignalet for
kryssrute, kan du bruke denne
innstillingen til å korrigere
styreretningen.
Navigasjonsoppsett
Navigasjonsforsterkning
Her kan du justere hvor aggressivt autopiloten fjerner
kryssrutefeil når et Rute tilmønster følges.
Hvis denne verdien er for
høy, kan autopiloten svinge
bakover og forover på tvers
av kurslinjen over lange
avstander.
Hvis denne verdien er for lav,
kan autopiloten reagere sakte
når den skal fjerne kryssrutefeil.
Navigasjonsoppsett
Navigasjon
trimforsterkning
Feil- og advarselsmeldinger
Feilmelding
Autopiloten mottar
ikke navigasjonsdata.
Autopiloten er satt i
Hold styrekursen.
Mistet tilkoblingen til
autopilot.
Lav GHCforsyningsspenning.
Årsak
Autopiloten mottar
ikke lenger gyldige
navigasjonsdata under
Rute til.
Denne meldingen
vises også hvis
navigasjonen stoppes
på en kartplotter
før deaktivering av
autopiloten.
GHC-enheten mistet
tilkoblingen til kursberegningsenheten.
Forsyningsspenningsnivået er under verdien
som er angitt i menyen
for lavspenningsalarm.
Autopilothandling
• En alarm går av.
• Autopiloten går til Hold
styrekursen.
I/T
I/T
Her kan du justere den akseptable mengden langsiktige
kryssrutefeil når et Rute
til-mønster følges. Du må bare
justere denne innstillingen
etter at navigasjonsforsterkningen er angitt.
Hvis denne verdien er for høy,
overkompenserer autopiloten
for kryssrutefeilen.
Hvis denne verdien er for lav,
tillater autopiloten en stor
langsiktig kryssrutefeil.
MERK: Innstillinger for avansert konfigurasjon er tilgjengelige når
du bruker prosedyren for avansert konfigurasjon (side 12). Andre
innstillinger er tilgjengelige under normal bruk av GHP 10V-systemet. Se
i konfigurasjonsdelen i Brukerveiledning for GHC 20 hvis du ønsker mer
informasjon.
16
Installeringsinstruksjoner for GHP 10V
Monteringsmal for kursberegningsenhet
➊
➊
Opp, når du monterer på
en vertikal overflate
Installeringsinstruksjoner for GHP 10V
17
Sjekkliste for installering av GHP 10V-systemet
Ta ut denne sjekklisten fra installeringsinstruksjonene, og bruk den som et hjelpemiddel under installeringen av GHC 20V-systemet.
Les alle installeringsinstruksjonene før du installerer GHP 10V-systemet. Ta kontakt med Garmins produktsupport hvis du har spørsmål angående
installeringsprosessen.
1. Se diagrammet og merknadene som starter på side 6 for å forstå hvilke koblinger som må utføres, både når det gjelder strøm og dataoverføring.
2. Legg først ut alle komponentene. Kontroller kabellengdene. Få tak i forlengere ved behov.
3. Monter kursberegningsenheten ved å følge instruksjonene som starter på side 5. Monter kursberegningsenheten på et sted der det ikke er
magnetisk interferens. Bruk et håndholdt kompass til å teste om det er magnetisk interferens i området. Monter kursberegningsenheten i
braketten slik at ledningene henger rett ned.
4. Monter GHC 20-enheten ved å følge anvisningene som starter på side 5.
5. Monter autopilot-gatewayen ved å følge anvisningene på side 7.
6. Koble autopilot-gatewayen til Volvo-multilinkbussen (side 8).
7. Koble autopilot-gatewayen til kursberegningsenheten med kabelen for kursberegningsenheten (side 8).
8. Koble GHC 20-enheten og kursberegningsenheten til et NMEA 2000-nettverk. Koble en valgfri NMEA 2000-kompatibel GPS-enhet til
NMEA 2000-nettverket (side 9).
9. Koble den gule ledningen på GHC 20-datakabelen til den gule signalledningen på sammenkoblingskabelen for kursberegningsenheten, og
koble den svarte ledningen på GHC 20-datakabelen til jord på kursberegningsenheten. Koble en valgfri NMEA 0183-kompatibel GPS-enhet til
GHC 20 hvis en NMEA 2000-kompatibel GPS-enhet ikke er tilgjengelig (side 10).
10. Konfigurer GHP 10V-systemet ved å fullføre sjøforsøkveiviseren (side 11).
Installeringsinstruksjoner for GHP 10V
19
© 2013 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, distribueres, lastes ned eller lagres på noe medium,
uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et
annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne. Dette forutsetter at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne
brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt
forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen personer
eller organisasjoner om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og
andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoen og GPSMAP® er registrerte varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper, som er registrert i USA og andre land. GHP™, GHC™ og myGarmin™ er varemerker for
Garmin Ltd. eller datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Volvo® er et registrert varemerke for Volvo Trademark Holding AB. NMEA 2000® er et
registrert varemerke for National Marine Electronics Association. Loctite® og Pro Lock Tight® er registrerte varemerker for Henkel Corporation.
De siste gratis programvareoppdateringene (med unntak av kartdata) for
Garmin-produktet finner du på Garmins webområde www.garmin.com.
© 2013 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
www.garmin.com
Mai 2013
190-01334-58 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising