Garmin | GHP™ 10V Marine Autopilot System | Installation guide | Garmin GHP™ 10V Marine Autopilot System Installationsvejledning

Garmin GHP™ 10V Marine Autopilot System Installationsvejledning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
GHP™ 10V Installationsvejledning
For at opnå den bedst mulige ydelse og undgå skader på din båd, bør
du installere Garmin® GHP 10V marine-autopilotsystemet i henhold til
følgende vejledning. Det anbefales på det kraftigste, at autopilotsystemet
installeres af en fagmand.
GHP 10V er kompatibel med C3 eller nyere Volvo® EVC-systemer. Kontakt
Volvo for yderligere oplysninger om opdatering af ældre EVC-systemer.
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med installationen.
Hvis der opstår problemer under installationen, skal du kontakte Garmins
produktsupport.
 Advarsler
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj. GHP
10V er et værktøj, der forøger dine muligheder for at betjene din båd. Den
fritager dig ikke for ansvaret for den sikre betjening af din båd. Undgå
navigationsmæssige farer og lad aldrig manøvrepulten være ubemandet.
Vær altid parat til omgående at overtage den manuelle styring af din båd.
Lær at betjene GHP 10V i roligt og farefrit åbent vand.
Udvis forsigtighed, når du betjener GHP 10V ved høj hastighed i nærheden
af farer i vandet, f.eks. kajer, pæle og andre både.
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med
produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
BEMÆRK: På den sidste side i denne vejledning findes en
installationstjekliste. Tag den sidste side ud, og følg tjeklisten, mens du
udfører GHP 10V-installationen.
 advarsel
Udstyret, der tilsluttes dette produkt, skal have en brandafskærmning eller
forsynes med en brandafskærmning.
Registrering af din enhed
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du borer, skærer
eller sliber.
Hjælpe os til at give dig bedre support ved at udfylde vores online
registrering i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert
sted.
Til senere brug bør du skrive serienummeret for hver enkelt komponent i dit
GHP 10V system i de relevante felter på side 3. Serienumrene er placeret på
et mærkat på hver enkelt komponent.
Bemærk
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere den anden side af
overfladen. Pas på brændstoftanke, elektriske kabler og hydraulikslanger.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål om brugen af din
GHP 10V.
Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til www.garmin.com/support eller
kontakte Garmin USA pr. telefon på (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
Hvis du befinder dig i Storbritannien, skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd.
pr. telefon på 0808 238 0000.
Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå ind på www.garmin.com/support
og klikke på Contact Support for at få oplysninger om support i de
forskellige lande, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på
+44 (0) 870 850 1241.
GHP 10V Installationsvejledning
1
Indholdsfortegnelse
GHP™ 10V Installationsvejledning.........................................1
Justering af autopilotens gain-indstillinger...............................................12
Avanceret konfigurationsprocedure.................................................. 12
Aktivering af den avancerede konfigurationsprocedure...........................12
Registrering af din enhed................................................................... 1
Kontakt Garmin.................................................................................. 1
Vigtige sikkerhedsoplysninger............................................................ 1
Avancerede konfigurationsindstillinger............................................. 12
GHP 10V: indholdet i pakken og nødvendigt værktøj.........3
Appendiks.............................................................................13
Hovedkomponenter............................................................................ 3
CCU............................................................................................................3
Autopilot Gateway......................................................................................3
GHC 20......................................................................................................3
Kabler og stik...................................................................................... 3
CCU-interconnect-kabel.............................................................................3
Alarm..........................................................................................................3
GHC 20 NMEA 0183-datakabel.................................................................3
NMEA 2000-kabler og -stik.........................................................................4
Nødvendigt værktøj............................................................................ 4
Installationsforberedelse.......................................................5
Manuel kørsel af de automatiserede konfigurationsprocedurer...............12
Manuel kørsel af Havprøvningsguiden.....................................................12
Manuel definition af individuelle konfigurationsindstillinger......................12
NMEA 0183-forbindelsesdiagrammer.............................................. 13
Specifikationer.................................................................................. 14
NMEA 2000 PGN-oplysninger.......................................................... 14
CCU..........................................................................................................14
GHC 20....................................................................................................14
NMEA 0183-oplysninger................................................................... 15
GHP 10V-konfigurationsindstillinger................................................. 15
Fejl- og advarselsmeddelelser......................................................... 16
CCU-monteringsskabelon................................................................ 17
Installationstjekliste for GHP 10V..................................................... 19
Overvejelser om montering og tilslutning........................................... 5
Overvejelser om CCU-montering...............................................................5
Overvejelser om CCU-tilslutning................................................................5
Overvejelser om alarmmontering ..............................................................5
Overvejelser om alarmtilslutning................................................................5
Overvejelser om NMEA 2000-tilslutning.....................................................5
Overvejelser om GHC 20-montering..........................................................5
Overvejelser om GHC 20-tilslutning...........................................................5
Installationsprocedurer.........................................................7
CCU-installation................................................................................. 7
Installation af CCU-monteringsbeslaget.....................................................7
Fastspænding af CCU'en i CCU-beslaget..................................................7
Tilslutning af CCU'en..................................................................................7
Installation af alarmen................................................................................7
Montering af alarmen.................................................................................7
Tilslutning af alarmen.................................................................................7
Installation af Autopilot Gateway........................................................ 7
Montering af Autopilot Gateway.................................................................7
Tilslutning af Autopilot Gateway.................................................................8
Installation af GHC 20........................................................................ 8
Montering af GHC 20-enheden..................................................................8
Tilslutning af GHC 20.................................................................................8
Overvejelser i tilfælde af flere GHC 20-enheder........................................8
Tilslutning af enhederne til et NMEA 2000-netværk........................... 9
Tilslutning af GHC 20 til et eksisterende NMEA 2000-netværk..................9
Tilslutning af CCU'en til et eksisterende NMEA 2000-netværk..................9
Oprettelse af et grundlæggende NMEA 2000-netværk til
GHC 20-enheden og CCU'en.............................................................10
Tilslutning af valgfrie enheder til GHP 10V-autopilotsystemet.......... 10
Overvejelser om NMEA 0183-tilslutning...................................................10
Tilslutning af en valgfri NMEA 0183-kompatibel enhed til GHC 20..........10
Konfiguration af GHP 10V.................................................... 11
Om havprøvningsguiden...................................................................11
Vigtige overvejelser i forbindelse med havprøvningsguiden.............11
Start af havprøvningsguiden.............................................................11
Udførelse af havprøvningsguiden.....................................................11
Konfiguration af planings-omdrejninger/minut..........................................11
Kalibrering af kompas...............................................................................11
Udførelse af autotuningsproceduren........................................................11
Indstilling af nord......................................................................................11
Finjustering af kurs...................................................................................11
Vurdering af resultaterne fra autopilotkonfigurationen.......................11
Test og justering af autopilotkonfigurationen............................................12
Justering af indstillinger for accelerationsbegrænseren...........................12
2
GHP 10V Installationsvejledning
GHP 10V: indholdet i pakken og
nødvendigt værktøj
GHC 20
GHP 10V autopilotsystemet består af flere komponenter, som hver især
sælges separat. Sæt dig ind i alle komponenterne, inden du går i gang med
installationen. Du skal vide, hvordan komponenterne fungerer sammen for at
kunne planlægge installationen i din båd korrekt.
I forbindelse med, at du sætter dig ind i GHP 10V komponenterne, skal
du kontrollere, at din pakke indeholder de følgende elementer. Hvis der
mangler noget, skal du straks kontakte din Garmin-forhandler.
Noter serienummeret for hver komponent på det sted, der er beregnet til det.
Hovedkomponenter
GHC 20 er den primære grænseflade, der bruges til betjening af
GHP 10V-autopilotsystemet. Brug GHC 20 til at aktivere og styre GHP 10V.
Du kan også opsætte og tilpasse GHP 10V ved hjælp af GHC 20.
CCU
GHC 20 tilsluttes et NMEA 2000-netværk for at kommunikere med CCU'en.
GHC 20 tilsluttes også valgfrie NMEA 2000-kompatible enheder, f.eks. en
GPS-enhed, for at kunne bruge avancerede funktioner i GHP 10V. Hvis der
ikke er tilgængelige NMEA 2000-kompatible enheder, kan du slutte GHC 20
til valgfrie NMEA 0183-kompatible enheder i stedet.
GHP 10V autopilotsystemet består af tre hovedkomponenter: Course
Computer Unit (CCU) (kurscomputerenhed), Autopilot Gateway, og
GHC™ 10 brugerkontrolfladen.
Serienummer
Kabler og stik
GHP 10V-autopilotsystemet omfatter flere kabler. Disse kabler bruges til
at slutte komponenterne til strøm, til hinanden, til en alarm og til valgfrie
enheder.
CCU'en fungerer som hjernen i GHP 10V. CCU'en indeholder det
sensorudstyr, der bruges til at fastlægge kursen. CCU'en tilsluttes
Autopilot Gateway med et enkelt kabel. CCU'en tilsluttes også et NMEA
2000®-netværk for at kommunikere med GHC 20 og til valgfrie NMEA
2000-kompatible GPS-enheder (side 9).
CCU-interconnect-kabel
Bemærk
Tilslut ikke dette kabel til et NMEA 2000-netværk.
Serienummer
Dette kabel slutter CCU'en til Autopilot Gateway. En del af dette kabel
indeholder farvekodede ledninger med ender uden stik. Disse ledninger
slutter CCU'en til alarmen og til den gule ledning fra GHC 20.
Autopilot Gateway
Alarm
Alarmen afgiver alarmlydsignaler fra GHP 10V (side 7).
Autopilot Gateway gør det muligt for GHP 10V autopilotsystemet at styre
båden via Volvo™ -styresystemet. Autopilot Gateway tilsluttes til CCU'en
med CCU-interconnect-kablet og tilsluttes til Volvo-styresystemet med et
særligt Volvo-stik.
Serienummer
GHP 10V Installationsvejledning
GHC 20 NMEA 0183-datakabel
Dette kabel forbinder GHC 20 med den gule ledning på CCU’en og med den
samme jording som ECU’en. Du kan også bruge dette kabel til at forbinde
GHC 20 med valgfrie NMEA 0183-kompatible enheder (side 10).
3
NMEA 2000-kabler og -stik
NMEA 2000-kablerne slutter CCU'en og GHC 20-enheden til NMEA
2000-netværket. Du kan enten slutte CCU'en og GHC 20 til et eksisterende
NMEA 2000-netværk ved hjælp af de medfølgende T-stik og dropkabler,
eller du kan bruge alle de medfølgende NMEA 2000-kabler og -stik til at
oprette et NMEA 2000-netværk på din båd, hvis du har brug for det (side 9).
➊
➋
➌
➍
➊
NMEA 2000 dropkabel, 6 fod (2 m) (×2)
➋
NMEA 2000-strømkabel
➌
NMEA 2000 T-stik (×3)
➍
NMEA 2000-terminator, han
➎
NMEA 2000-terminator, hun
➎
Nødvendigt værktøj
•
•
•
•
•
•
•
Sikkerhedsbriller
Boremaskine og bor
3 1/2 tomme (90 mm) hulsav
Skævbider/afisoleringstang
Skruetrækkere: Stjerneskruetrækker og skruetrækker med lige kærv
Kabelklemmer
Vandtætte kabeltilslutninger (kabelmøtrikker) eller varmekrymperør og
en varmepistol
• Marineforsegler
• Bærbart eller håndholdt kompas (til test for magnetisk interferens ved
bestemmelse af den bedste placering til installation af CCU'en)
• Ikke-limende smørelse (valgfrit)
Bemærk: Monteringsskruer medfølger til GHC 20-enheden og CCU'en.
Hvis de medfølgende skruer ikke passer til monteringsfladen, skal du selv
fremskaffe skruer af korrekt type.
NMEA 2000-forlængelseskabler
NMEA 2000-forlængelseskabler kan købes, hvis det er nødvendigt. Kontakt
den lokale Garmin-forhandler eller Garmins produktsupport for at få
bestillingsoplysninger.
4
GHP 10V Installationsvejledning
Installationsforberedelse
Inden du installerer GHP 10V-autopilotsystemet, skal du planlægge,
hvor alle komponenterne skal placeres på båden. Anbring midlertidigt
alle komponenterne på de steder, hvor du vil at installere dem. Læs disse
overvejelser, inden du begynder at planlægge installationen.
BEMÆRK: På den sidste side i denne vejledning findes en
installationstjekliste. Tag den sidste side ud, og følg tjeklisten, mens du
udfører GHP 10V-installationen.
Overvejelser om montering og tilslutning
GHP 10V-komponenterne forbindes med hinanden og til strøm ved hjælp
af de medfølgende kabler. Sørg for, at de korrekte kabler når frem til
hver enkelt komponent, og at placeringen af den enkelte komponent er
acceptabel, før du monterer eller forbinder nogen af komponenterne.
Overvejelser om CCU-montering
• CCU'en skal monteres i den forreste halvdel af båden og ikke højere
end 10 fod (3 m) over vandlinjen.
• CCU'en må ikke monteres på en placering, hvor den kan komme under
vand eller blive udsat for vandsprøjt.
• CCU'en må ikke monteres i nærheden af magnetisk materiale,
magneter (højttalere og el-motorer) eller stærkstrømskabler.
• CCU'en skal monteres mindst 24 tommer (0,6 m) væk fra bevægelige
eller skiftende magnetiske forstyrrelser som ankre, ankerkæde,
viskermotorer og værktøjskasser.
• Brug et håndholdt kompas til at teste for magnetisk interferens i det
område, hvor CCU'en skal monteres.
Hvis det håndholdte kompas ikke peger mod nord, når du holder det
på den placering, hvor du ønsker at montere CCU'en, er der magnetisk
interferens. Vælg en anden placering, og test igen.
• CCU'en kan monteres under vandlinjen, hvis det ikke er på en placering,
hvor den kan komme under vand eller blive udsat for vandsprøjt.
• Monter CCU-beslaget på en lodret flade og under en vandret flade, så de
tilsluttede ledninger hænger lige ned.
• Der følger monteringsskruer med CCU'en, men måske er du selv nødt
til at skaffe andre skruer, hvis de medfølgende skruer ikke egner sig til
monteringsfladen.
Overvejelser om CCU-tilslutning
• CCU-interconnect-kablet tilslutter CCU'en til Autopilot Gateway'en og
giver 9,5 fod (3 m) kabellængde mellem CCU'en og Autopilot Gateway.
◦◦ Hvis ikke CCU'en kan monteres inden for 9,5 fod (3 m) fra
Autopilot Gateway, kan du bruge NMEA 2000-kabler til at forlænge
forbindelsen.
◦◦ CCU-interconnect-kablet må ikke klippes over.
• CCU-interconnect-kablet forbinder CCU'en til GHC 20 med en enkelt
gul signalledning (side 7). Autopilotsystemet tændes ikke, hvis ikke
denne forbindelse foretages.
GHP 10V Installationsvejledning
Overvejelser om alarmmontering
• Alarmen skal monteres i nærheden af manøvrepulten.
• Alarmen kan monteres under instrumentbrættet.
Overvejelser om alarmtilslutning
• Hvis det er nødvendigt, kan alarmledningerne forlænges med en
28 AWG-ledning (0,08 mm2).
Overvejelser om NMEA 2000-tilslutning
• CCU'en og GHC 20 forbindes med NMEA 2000-netværket.
Hvis din båd ikke allerede har et NMEA 2000-netværk, kan du oprette et
ved hjælp af de medfølgende NMEA 2000-kabler og -stik (side 10).
• Hvis du vil bruge avancerede funktioner i GHP 10V, kan valgfrie NMEA
2000-kompatible enheder, som f.eks. en GPS-enhed, tilsluttes NMEA
2000-netværket.
Overvejelser om GHC 20-montering
Bemærk
Monteringsoverfladen skal være flad, så enheden ikke beskadiges,
når den monteres.
• Monteringsstedet skal give optimal visning, mens du betjener fartøjet.
• Monteringsstedet skal give nem adgang til tasterne på GHC 20.
• Monteringsoverfladen skal være stærk nok til at understøtte
GHC 20-enhedens vægt og beskytte den mod kraftige vibrationer eller
stød.
• Området bag overfladen skal give plads til føring og tilslutning af
kablerne.
Der bør være mindst 3 tommer (8 cm) friplads bag kabinettet på
GHC 20.
• Placeringen skal være mindst 8 1/4 tomme (209 mm) fra et magnetisk
kompas for at undgå interferens.
• Monteringsstedet skal være på et sted, der ikke er udsat for ekstreme
temperaturforhold (side 14).
Overvejelser om GHC 20-tilslutning
• Du skal slutte GHC 20 til NMEA 2000-netværket.
• Du skal forbinde de to ledninger fra GHC 20-datakablet korrekt for at få
autopiloten til fungere:
◦◦ Den gule ledning fra GHC 20-datakablet skal forbindes med den
gule ledning fra CCU-interconnect-kablet.
◦◦ Den sorte ledning fra GHC 20-datakablet skal forbindes med den
samme jording som CCU'en.
• Valgfrie NMEA 0183-kompatible enheder, som f.eks. en GPS-enhed,
kan tilsluttes GHC 20-datakablet (side 10).
5
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
GHP 10V generelt ledningsdiagram
Punkt
Beskrivelse
GHC 20
Vigtige overvejelser
➊
➋
GHC 20-datakabel
Før den gule ledning til den placering, hvor du planlægger at installere GHC 20 (side 8).
➌
NMEA 2000-netværk
GHC 20 og CCU'en skal være tilsluttet NMEA 2000-netværket ved hjælp af de medfølgende T-stik (side 9).
Hvis der ikke i forvejen findes et NMEA 2000-netværk på båden, kan du oprette et ved hjælp af de medfølgende kabler og
stik (side 10).
➍
NMEA 2000-strømkabel Dette kabel skal kun installeres, hvis du opretter et NMEA 2000-netværk. Installer ikke dette kabel, hvis der er et
eksisterende NMEA 2000-netværk på din båd (side 10).
NMEA 2000-strømkablet skal forbindes med en 9-16 V DC-strømkilde.
➎
CCU
➏
CCU-strømkabel
Monter CCU'en, så kablerne peger lige ned (side 7).
➐
CCU'en kan tilsluttes en 12-24 V DC-strømkilde. Den sorte ledning fra GHC 20-datakablet skal forbindes med samme
jording som dette kabel (side 8).
CCU-interconnect-kabel Hvis autopiloten skal kunne slå til, skal den gule ledning fra dette kabel forbindes med den gule ledning fra
GHC 20-datakablet.
Den orange og den blå ledning fra dette kabel skal forbindes til alarmen (side 7).
➑
GHP 10V Autopilot
Gateway
6
GHP 10V Installationsvejledning
Installationsprocedurer
Når du har planlagt installationen af GHP 10V på din båd og har fundet en
løsning på montering og tilslutning af din specifikke installation, kan du
begynde at montere og tilslutte komponenterne.
CCU-installation
Hvis du vil installere CCU'en skal du montere den på båden (side 7), slutte
den til Autopilot Gateway (side 7), slutte den til et NMEA 2000-netværk
(side 9), forbinde den med alarmen (side 7) og forbinde den med den gule
CCU-signalledning på GHC 20 (side 7).
Installation af CCU-monteringsbeslaget
Inden du kan montere CCU'en, skal du vælge et sted og bestemme den
korrekte monteringshardware (side 5).
CCU-beslaget består af to dele, monteringsdelen og fastgørelsesdelen.
1. Klip den medfølgende monteringsskabelon på side 17 ud.
2. Fastgør skabelonen på monteringsstedet med tape.
Hvis du installerer CCU'en på en lodret overflade, skal du installere
monteringsdelen på beslaget med en åbning ➊ nederst.
Installation af alarmen
Alarmen advarer dig om vigtige GHP 10V-hændelser ved hjælp af et
lydsignal.
Når du installerer alarmen, skal du montere den på båden (side 7) og tilslutte
den til CCU'en (side 7).
➋
Montering af alarmen
Inden du kan montere alarmen, skal du vælge en monteringsplacering
(side 5).
➊
3. Bor huller på de tre monteringssteder.
4. Brug skruer ➋ til at fastgøre monteringsdelen af CCU-beslaget.
Fastspænding af CCU'en i CCU-beslaget
1. Slut CCU-interconnect-kablet og
➌
NMEA 2000-dropkablet til CCU'en.
2. Anbring CCU'en i CCU-beslagets
monteringsdel med ledningerne
hængende lige ned ➊.
3. Anbring fastgøringsdelen af
beslaget over kuglen, og klik den
ind i beslagets monteringsdel.
Begynd med de to arme ➋ uden
fingerskrue ➌.
➋
4. Sørg for, at kablerne hænger lige ned,
og tilslut armen med fingerskruen.
Kablerne skal hænge lige ned fra
➊
CCU'en af hensyn til nøjagtig
aflæsning af kursen.
5. Spænd fingerskruen manuelt, indtil CCU'en sidder sikkert fast i beslaget.
Fingerskruen må ikke spændes for hårdt.
GHP 10V Installationsvejledning
Tilslutning af CCU'en
1. Før den ende af CCU-interconnect-kablet, der har et stik med 5 ben, til
den placering, hvor du planlægger adgang til Volvo multilink-bussen
(side 7).
2. Tilslut CCU-interconnect-kablet til Autopilot Gateway, efter at du har
installeret gateway'en.
3. Før ledningerne fra den stikfri ende af kablet til CCU-interconnectkablet.
• Før den orange og den blå ledning til det sted, hvor du planlægger at
installere alarmen (side 7).
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge de relevante
ledninger med 28 AWG-ledning (0,08 mm2).
• Før den gule ledning til den placering, hvor du planlægger at
installere GHC 20 (side 8).
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge den gule ledning med
22 AWG-ledning (0,33 mm2).
4. Før den røde og den sorte ledning til batteriet. Det er den primære
strømtilførsel til CCU'en.
Fastgør alarmen med kabelbindere eller andet passende
monteringsudstyr (medfølger ikke).
Tilslutning af alarmen
1. Før alarmkablet frem til den stikfri ende af CCU-interconnect-kablet.
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge de relevante ledninger
med 28 AWG-ledning (0,08 mm2).
2. Forbind kablerne i overensstemmelse med nedenstående tabel.
Farve på
Farve på CCU-interconnect-kabelledning
alarmledning
Hvid (+)
Orange (+)
Sort (-)
Blå (-)
3. Lod og tildæk alle stikløse tilslutninger.
Installation af Autopilot Gateway
Bemærk
CCU-grænsefladestikkene på CCU-interconnect-kablet og Autopilot
Gateway må ikke tilsluttes til et NMEA 2000-netværk.
Autopilot Gateway gør det muligt for GHP 10V autopilotsystemet at
kommunikere med Volvo EVC-systemet og styre båden.
Montering af Autopilot Gateway
1. Monter Autopilot Gateway nær den placering, hvor du planlægger
adgang til den særlige Volvo-multilinkbus.
Sørg for, at Volvo-grænsefladekablet kan nå den placering, hvor du
planlægger adgang til Volvo-multilinkbussen.
2. Fastgør Autopilot Gateway med kabelbindere eller andet passende
monteringsudstyr (medfølger ikke).
7
Tilslutning af Autopilot Gateway
1. Åbn Volvo-multilinkbussen, og afbryd multilink-fordelerkablet.
2. Tilslut det særlige Volvo-stik ➊ fra Autopilot Gateway til multilinkbussen med det medfølgende Y-kabel.
➊
➋
3. Luk Volvo-multilinkbussen.
4. Tilslut CCU-grænsefladestikket ➋ til CCU-kablet.
Installation af GHC 20
Installer GHC 20-enheden planforsænket i instrumentbrættet nær
manøvrepulten ved at tilslutte den til den gule ledning fra CCUinterconnect-kablet og tilslutte den til et NMEA 2000-netværk.
5. Brug om nødvendigt en fil og sandpapir til at tilpasse hullets størrelse.
6. Placer GHC 20 i det udskårne hul for at kontrollere, at de fire
monteringshuller er korrekte.
7. Vælg en funktion:
• Hvis monteringshullerne er korrekte, skal du gå til trin 8.
• Hvis monteringshullerne ikke er korrekte, skal du markere de
korrekte placeringer for de fire monteringshuller.
8. Fjern GHC 20 fra det udskårne hul.
9. Bor de fire 7/64 tommer (2,8 mm) forboringshuller.
Hvis du monterer GHC 20 i fiberglas, skal du bruge et
forsænkningshoved som angivet i anvisningen.
10. Fjern resten af skabelonen.
11. Placer den medfølgende pakning på bagsiden af enheden, og smør
marineforsegler omkring pakningen for at forhindre lækage bag
instrumentbrættet.
12. Placer GHC 20 i det udskårne hul.
13. Fastgør GHC 20 på monteringsoverfladen ved hjælp af de medfølgende
skruer.
Hvis du monterer GHC 20 i fiberglas, skal du bruge et rustfrit
smøremiddel som angivet i anvisningen.
14. Tryk dekorationsrammen ➊ på plads.
Hvis du vil bruge avancerede funktioner i GHP 10V, kan du slutte valgfrie
NMEA 2000-kompatible eller NMEA 0183-kompatible enheder, f.eks. en
GPS-enhed, til NMEA 2000-netværket eller til GHC 20 via NMEA 0183.
Montering af GHC 20-enheden
Bemærk
Temperaturområdet for GMI 10 er fra -15 °C til 70 °C (5 °F til 158 °F).
Længere tids temperaturpåvirkning uden for dette interval (ved opbevaring
eller drift) kan forårsage fejl på LCD-skærmen eller andre komponenter.
Denne type fejl og relaterede konsekvenser er ikke dækket af producentens
begrænsede garanti.
Hvis du monterer GHC 20-enheden i fiberglas, kan det anbefales at bruge
et forsænkningshoved til at bore en frigangsforsænkning udelukkende i det
øverste gelcoat-lag, når du borer de fire forboringshuller. Dette modvirke, at
gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.
Skruer i rustfrit stål kan låse, når de skrues i glasfiber og overspændes.
Garmin anbefaler, at man påfører skruerne et rustfrit ikke-limende
smøremiddel, før de monteres.
Inden du kan montere GHC 20, skal du vælge en monteringsplacering
(side 5).
1. Klip skabelonen til planmontering til, og kontroller, at den kan være på
det sted, hvor du planlægger at montere GHC 20.
Planmonteringsskabelonen følger med i produktpakken, og findes ikke i
denne vejledning.
Skabelonen til fastmontering er klæbende på bagsiden.
2. Fjern bagbeklædningen fra det selvklæbende område på bagsiden af
skabelonen, og sæt den på det sted, hvor du planlægger at montere
GHC 20.
3. Hvis du skærer hullet med en nedstryger i stedet for en hulsav på
3 17/32 tommer (90 mm), skal du bruge et borehoved på 3/8 tommer
(10 mm) til at bore et forboringshul som angivet på skabelonen for at
starte udskæringen af monteringsoverfladen.
4. Hvis du bruger en nedstryger eller en hulsav på 3,5 tommer (90 mm),
skal du skære monteringsoverfladen langs indersiden af den linje, der er
tegnet på skabelonen.
8
➊
Tilslutning af GHC 20
For at autopilotsystemet kan fungere korrekt skal du tilslutte de to ledninger
fra GHC 20-datakablet (gul og sort).
1. Forbind den gule ledning fra GHC 20-datakablet med den gule ledning
fra CCU-interconnect-kablet.
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge den gule ledning med
22 AWG-ledning (0,33 mm2).
2. Forbind den sorte ledning på GHC 20-datakablet med den samme
jording som CCU'en.
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge den sorte ledning med
22 AWG-ledning (0,33 mm2).
3. Lod og tildæk alle stikløse tilslutninger.
Overvejelser i tilfælde af flere GHC 20-enheder
Du kan installere flere GHC 20-enheder (sælges separat) for at styre
autopiloten fra forskellige steder på båden.
• Alle yderligere GHC 20-enheder skal være tilsluttet NMEA 2000netværket (side 9).
• Hvis du vil bruge en GHC 20-enhed yderligere til aktivering af
autopiloten, skal du forbinde den gule og den sorte ledning fra denne
yderligere GHC 20-enhed med de samme ledninger som den primære
GHC 20-enhed.
◦◦ Hvis du tilslutter yderligere GHC 20-enheder til aktivering
af autopiloten, skal du deaktivere alle disse enheder for at slå
autopiloten fra.
◦◦ Hvis du ikke tilslutter endnu en GHC 20-enhed til aktivering af
autopiloten, går denne yderligere GHC 20-enhed i standbytilstand,
når du slår den fra, og autopiloten vil fortsat være slået til, indtil den
slås fra på den primære GHC 20-enhed.
GHP 10V Installationsvejledning
Tilslutning af enhederne til et NMEA 2000-netværk
Bemærk
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000-netværk på din båd, skulle det
allerede være tilsluttet strømforsyningen. Du må ikke slutte det medfølgende
NMEA 2000-strømkabel til et eksisterende NMEA 2000-netværk, da kun én
strømkilde må være tilsluttet et NMEA 2000-netværk.
Tilslutning af CCU'en til et eksisterende NMEA 2000-netværk
1. Beslut dig for, hvor CCU'en ➊ skal tilsluttes dit eksisterende NMEA
2000-backbone ➋ (side 5).
➊
Du kan slutte GHC 20-enheden til CCU'en via et eksisterende NMEA 2000netværk. Hvis der ikke er et eksisterende NMEA 2000-netværk på din båd,
følger alle de nødvendige dele til at oprette det med i GHP 10V-pakken
(side 10).
Hvis du vil bruge avancerede funktioner i GHP 10V, kan valgfrie
NMEA 2000-kompatible enheder, som f.eks. en GPS-enhed, tilsluttes
NMEA 2000-netværket.
Du kan finde flere oplysninger om NMEA 2000 på www.garmin.com.
Tilslutning af GHC 20 til et eksisterende NMEA 2000-netværk
1. Beslut dig for, hvor GHC 20 ➊ skal tilsluttes dit eksisterende
NMEA 2000-backbone ➋ (side 5).
➍
➌
➊
➋
2. Afbryd den ene del af NMEA 2000 T-stikket fra netværket.
3. Hvis det er nødvendigt at forlænge NMEA 2000-netværkets backbone,
skal du slutte et NMEA 2000-backbone-forlængelseskabel (medfølger
ikke) til siden af det afbrudte T-stik.
4. Føj det medfølgende T‑stik ➌ til CCU'en til NMEA 2000-backbone
ved at by slutte det til siden af det afbrudte T‑stik eller backboneforlængelseskablet.
5. Før det medfølgende dropkabel ➍ til den nederste del af det T-stik, du
tilføjede i trin 4, og slut det til T-stikket.
Hvis det medfølgende dropkabel ikke er langt nok, kan du bruge et
dropkabel, der er op til 20 fod (6 m) langt (medfølger ikke).
6. Slut dropkablet til CCU'en.
➍
➌
➋
2. Afbryd den ene del af NMEA 2000 T-stikket fra netværket.
3. Hvis det er nødvendigt at forlænge NMEA 2000-netværkets backbone,
skal du slutte et NMEA 2000-backbone-forlængelseskabel (medfølger
ikke) til siden af det afbrudte T-stik.
4. Føj det medfølgende T‑stik ➌ til GHC 20 til NMEA 2000-backbone
ved at slutte det til siden af det afbrudte T‑stik eller backboneforlængelseskablet.
5. Før det medfølgende dropkabel ➍ til den nederste del af det T-stik, du
tilføjede i trin 4, og slut det til T-stikket.
Hvis det medfølgende dropkabel ikke er langt nok, kan du bruge et
dropkabel, der er op til 20 fod (6 m) langt (medfølger ikke).
6. Slut dropkablet til GHC 20.
7. Slut dropkablet til det T-stik, du tilføjede i trin 4, og til GHC 20.
BEMÆRK: Hvis autopiloten skal kunne slås til, skal den gule ledning
fra GHC 20-datakablet forbindes med den gule ledning fra CCUinterconnect-kablet, og den sorte ledning fra GHC 20-datakablet skal
forbindes med den samme jording som CCU'en (side 8).
GHP 10V Installationsvejledning
9
Oprettelse af et grundlæggende NMEA 2000-netværk til
GHC 20-enheden og CCU'en
Bemærk
Du skal slutte det medfølgende NMEA 2000-strømkabel til bådens
tændingskontakt eller gennem en anden serieafbryder. GHC 20-enheden
dræner batteriet, hvis NMEA 2000-strømkablet sluttes direkte til batteriet.
1. Forbind de tre medfølgende T-stik ➊ i siderne.
➏
➐
➍
➌
➊
➑
➎
➋
➑
2. Slut det medfølgende NMEA 2000-strømkabel ➋ til en 12 V DCstrømkilde ➌ via en afbryder.
Tilslut bådens tændingsafbryder ➍, hvis det er muligt, eller via en
serieafbryder (medfølger ikke).
3. Tilslut NMEA 2000-strømkablet til et af T-stikkene.
4. Slut et af de medfølgende NMEA 2000-dropkabler ➎ til et T-stikkene og
til GHC 20 ➏.
5. Slut det andet medfølgende NMEA 2000-dropkabel til det andet T-stik
og til CCU ➐.
6. Slut han- og hunterminatorerne ➑ til begge ender af de kombinerede
T-stik.
BEMÆRK: GHC 20-enheden skal sluttes til CCU'en med den gule
CCU-signalledning i GHC 20-enhedens strøm-/datakabel. Den sorte
ledning skal forbindes med CCU-jord (side 8).
10
Hvis du vil bruge avancerede funktioner i GHP 10V, kan du tilslutte valgfrie
NMEA 2000-kompatible eller NMEA 0183-kompatible enheder, f.eks. en
GPS-enhed, til NMEA 2000-netværket eller til GHC 20 via NMEA 0183.
Overvejelser om NMEA 0183-tilslutning
• Se oplysningerne i installationsvejledningen til din enhed for
at identificere overførselsledningerne (Tx) A(+) og B(-) til din
NMEA 0183-kompatible enhed.
• Når NMEA 0183-enheder tilsluttes med to sendelinjer og to
modtagerlinjer, er det ikke nødvendigt, at NMEA 2000-bussen og
NMEA 0183-enheden er sluttet til fælles jord.
• Når du tilslutter en NMEA 0183-enhed, der kun har én sendelinje
(Tx) eller kun én modtagerledning (Rx), skal NMEA 2000-bussen og
NMEA 0183-enheden være tilsluttet fælles jord.
Tilslutning af en valgfri NMEA 0183-kompatibel enhed til
GHC 20
1. Fastlæg NMEA 0183-forbindelsesføringen for din NMEA
0183-kompatible enhed.
2. Slut din NMEA 0183-kompatible enhed til GHC 20 baseret på
nedenstående tabel.
-
+
Tilslutning af valgfrie enheder til
GHP 10V-autopilotsystemet
Farve på GHC 20datakabelledning
Sort
Gul
Blå
Hvid
Brun
Grøn
Funktion
CCU-signal, jord
CCU-signal
Tx/A (+)
Tx/B (-)
Rx/A (+)
Rx/B (-)
Der findes tre eksempler på forskellige forbindelsessituationer i
appendikset (side 13).
3. Hvis det er nødvendigt, skal du bruge parsnoet 22 AWG-ledning
(0,33 mm2) til forlængelse af ledninger.
4. Lod og tildæk alle stikløse tilslutninger.
GHP 10V Installationsvejledning
Konfiguration af GHP 10V
GHP 10V skal konfigureres og tunes til din båds dynamiske egenskaber
samt motorkonfigurationen. Brug havprøvningsguiden på GHC 20 til at
konfigurere GHP 10V. Med disse guider føres du gennem de nødvendige
konfigurationstrin.
Om havprøvningsguiden
Havprøvningsguiden konfigurerer autopilotens grundlæggende sensorer, og
det er meget vigtigt at fuldføre guiden under forhold, der er passende for din
båd.
Vigtige overvejelser i forbindelse med
havprøvningsguiden
Udfør havprøvningsguiden i roligt vand. Kriterierne for roligt vand afhænger
af bådens størrelse og form.
• Sørg for, at båden ikke vipper, når den ikke er i fart eller kun bevæger
sig meget langsomt.
• Sørg for, at båden ikke påvirkes af vinden i betydelig grad.
• Vægten på båden skal holdes balanceret. Du må IKKE bevæge
dig rundt på båden, mens du gennemfører et af trinene i
havprøvningsguiden.
Start af havprøvningsguiden
Inden du starter havprøvningsguiden, skal du sejle til et åbent område med
roligt vand.
1. Tænd for GHP 10V.
2. Vælg en funktion:
• Hvis havprøvningsguiden starter automatisk, skal du gå til trin 3.
• Hvis havprøvningsguiden ikke starter automatisk, skal du vælge
Menu > Opsætning > Forhandlerkonfiguration af autopilot >
Guider > Havprøvningsguide.
3. Vælg Begynd.
Udførelse af havprøvningsguiden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Før båden til et åbent område med roligt vand.
Start havprøvningsguiden (side 11).
Konfigurer planing-omdrejninger/minut (side 11).
Kalibrer kompasset (side 11).
Udfør autotuningsproceduren (side 11).
Indstil nord (side 11).
Finjuster kursen, hvis det er nødvendigt (side 11).
Konfiguration af planings-omdrejninger/minut
1. Bemærk omdrejninger/minut-visningen på omdrejningstælleren på
bådens instrumentbræt på det tidspunkt, hvor båden skifter fra sejlads
gennem vandet til planingshastighed.
2. Hvis omdrejningstallet ikke svarer til værdien på GHC 20-enheden, skal
du bruge pilene til at justere værdien.
3. Vælg Udført.
Kalibrering af kompas
1. Sejl båden lige frem ved langsom hastighed eller tomgangshastighed.
2. Vælg Begynd, og fortsæt med at sejle lige frem.
3. Vend båden langsomt med uret, når du får besked om det, idet du sørger
for en vending, der er så jævn og flad som muligt.
Drej så langsomt, at båden IKKE krænger.
GHC 20 viser en fuldførelsesmeddelelse, når kalibreringen er fuldført.
GHP 10V Installationsvejledning
4. Vælg en funktion:
• Når kalibreringen er fuldført, skal du vælge Udført.
• Hvis kalibreringen ikke lykkes, skal du vælge Prøv igen og gentage
trin 1–3.
Udførelse af autotuningsproceduren
Inden du påbegynder autotuningsproceduren, skal du have et stort område
med åbent vand til rådighed.
1. Indstil gasspjældet, så båden sejler under planingshastighed.
2. Vælg Begynd.
Båden udfører et antal zigzag-bevægelser, mens autotuningen udføres.
GHC 20 viser en meddelelse om fuldførelse.
3. Vælg en funktion:
• Hvis det lykkedes at udføre autotuningen, skal du vælge Udført og
genoptage den manuelle styring af båden.
• Hvis det ikke lykkedes at udføre autotuningen, skal du indstille
gasspjældet og vælge Prøv autotuning igen.
4. Hvis det ikke lykkes at udføre autotuningen, skal du gentage trin 1–3,
indtil det lykkes at fuldføre autotuningen.
5. Hvis det fortsat ikke lykkes at udføre autotuningen, efter at du har nået
den maksimale cruising-hastighed, skal du reducere hastigheden til
den oprindelige autotuning-hastighed og vælge Skift autotuning for at
påbegynde en alternativ autotuning-procedure.
Indstilling af nord
Inden du kan indstille nord, skal du have mindst 45 sekunders farefrit og
åbent vand tilgængeligt.
Denne procedure vises kun, hvis du slutter en valgfri GPS-enhed til
GHP 10V (side 10), og enheden har hentet en GPS-position. Hvis du ikke
har tilsluttet en GPS-enhed, bliver du bedt om at finjustere kursen (side 11).
1. Sejl båden lige frem ved cruising-hastighed, og vælg Begynd.
GHC 20 viser en fuldførelsesmeddelelse, når kalibreringen er fuldført.
2. Vælg en funktion:
• Hvis kalibreringen blev fuldført korrekt, skal du vælge Udført.
• Hvis kalibreringen ikke lykkedes, skal du gentage trin 1–2.
Finjustering af kurs
Denne procedure vises kun, hvis du ikke har sluttet en valgfri GPS-enhed
til GHP 10V (side 10). Hvis du har installeret en GPS-enhed på din båd,
som har hentet en GPS-position, bliver du i stedet bedt om at indstille nord
(side 11).
1. Brug et håndholdt kompas til at identificere nord.
2. Finindstil kursen, indtil den passer med nord på det magnetiske kompas.
3. Vælg Udført.
Vurdering af resultaterne fra
autopilotkonfigurationen
1.
2.
3.
4.
Test autopiloten ved lav hastighed.
Juster gain-indstillingen, hvis det er nødvendigt (side 12).
Test autopiloten ved en højere hastighed (normale driftsbetingelser).
Juster gain- og accelerationsbegrænserindstillingerne, hvis det er
nødvendigt.
11
Test og justering af autopilotkonfigurationen
1. Sejl båden i en bestemt retning med autopiloten aktiveret (holde kurs).
Båden bør ikke slingre i betydelig grad. En beskeden slingren er dog
normalt.
2. Drej båden i en retning ved hjælp af autopiloten, og observer adfærden.
Båden skal dreje jævnt, ikke for hurtigt eller for langsomt.
Når du drejer båden med autopiloten, skal båden nærme sig og lægge sig
på den ønskede kurs med minimal drejning og slingren.
3. Vælg en funktion:
• Hvis båden drejer for hurtigt eller for trægt, skal du justere
autopilotens accelerationsbegrænser (side 12).
• Hvis kursen holdes med betydelig slingren, eller båden ikke
korrigerer ved drejning, skal du justere autopilotens gain-indstilling
(side 12).
• Hvis båden drejer jævnt, kursen holdes næsten eller helt uden
slingren, og båden justerer kursen korrekt, skal du fortsætte til trin 5.
4. Gentag trin 2 og 3, indtil båden drejer jævnt, kursen holdes næsten eller
helt uden slingren, og båden justerer kursen korrekt.
5. Ved planingsfartøjer skal du gentage trin 1–4 ved højere hastigheder
(side 12).
Justering af indstillinger for accelerationsbegrænseren
BEMÆRK: Når du justerer accelerationsbegrænseren manuelt, skal du
foretage forholdsvis små justeringer. Test ændringen, inden du foretager
yderligere justeringer.
1. Tænd for GHP 10V vha. proceduren for avanceret konfiguration
(side 12).
2. På GHC 20V skal du vælge Menu > Opsætning > Forhandlerkonfiguration af autopilot > Tuning af autopilot > Accelerationsbegrænser.
3. Vælg en funktion:
• Forøg indstillingen, hvis autopiloten drejer for hurtigt,
• Formindsk indstillingen, hvis autopiloten drejer for langsomt.
4. Test autopilotkonfigurationen.
5. Gentag trin 2 og 3, indtil GHP 10V-ydeevnen er tilfredsstillende.
Justering af autopilotens gain-indstillinger
BEMÆRK: Når du justerer rorfølsomheden (eller rorkompensationen)
manuelt, skal du foretage relativt små justeringer og kun justere én værdi ad
gangen. Test ændringen, inden du foretager yderligere justeringer.
1. Aktiver den avancerede konfigurationsprocedure (side 12).
2. På GHC 20-enheden skal du vælge Menu > Opsætning >
Forhandlerkonfiguration af autopilot > Tuning af autopilot >
Rorfølsomhed.
3. Vælg en funktion:
• Vælg Lav hastighed eller Høj hastighed, og brug pilene på GHC 20
til at justere, hvor tæt roret holder kursen og foretager drejninger ved
lav hastighed eller høj hastighed.
Hvis du indstiller denne værdi for højt, kan autopiloten være for
overaktiv, fordi den hele tiden forsøger at justere kursen ved den
mindste afvigelse. En overaktiv autopilot kan forårsage for stor
slitage på drevenheden, og det dræner batteriet hurtigere end
normalt.
• Vælg Kompensation ved lav hastighed eller Kompensation ved
høj hastighed for at justere, hvor tæt roret korrigerer drejning ind
i svinget. Hvis du indstiller denne værdi for højt, kan autopiloten
overdrive drejningen igen, når den forsøger at kompensere for den
oprindelige drejning.
12
4. Test autopilotkonfigurationen.
5. Gentag trin 2 og 3, indtil GHP 10V-ydeevnen er tilfredsstillende.
Avanceret konfigurationsprocedure
De avancerede konfigurationsmuligheder er ikke tilgængelige på
GHC 20-enheden under normale forhold. Du får adgang til de avancerede
konfigurationsindstillinger på GHP 10V ved at aktivere den avancerede
konfigurationsprocedure.
Aktivering af den avancerede konfigurationsprocedure
1. Fra skærmbilledet Kurs skal du vælge Menu > Opsætning > System >
Systeminformation.
2. Tryk på den midterste funktionstast ➊, og hold den nede i 5 sekunder.
Forhandlertilstanden vises.
➊
3. Tryk på Tilbage > Tilbage.
Hvis valgmuligheden for Forhandlerkonfiguration for autopilot
er tilgængelig på skærmbilledet Opsætning, er den avancerede
konfigurationsprocedure aktiveret.
Avancerede konfigurationsindstillinger
Du kan køre den automatiserede konfigurationsproces for autotuning,
kalibrere kompasset og definere Nord på GHP 10V via GHC 20 uden at køre
guiderne. Du kan også definere de fleste indstillinger hver for sig uden at
køre konfigurationsprocedurerne.
Manuel kørsel af de automatiserede
konfigurationsprocedurer
1. Aktiver den avancerede konfigurationsprocedure (side 12).
2. På retningsskærmen skal du vælge Menu > Opsætning >
Forhandlerkonfiguration af autopilot > Automatisk opsætning.
3. Vælg Autotuning, Kalibrer kompas eller Indstil Nord.
4. Følg instruktionerne på skærmen.
Manuel kørsel af Havprøvningsguiden
Havprøvningsguiden lader dig hurtigt definere alle de vigtige
konfigurationsindstillinger på GHP 10V. Når du har kørt guiden, kan du
til enhver tid køre guiderne igen, hvis du føler, at GHP 10V ikke fungerer
korrekt. Hvis du vil have adgang til guiden, skal du aktivere den avancerede
konfigurationsprocedure (side 12).
Manuel definition af individuelle konfigurationsindstillinger
1. Aktiver den avancerede konfigurationsprocedure (side 12).
2. På retningsskærmen skal du vælge Menu > Opsætning >
Forhandlerkonfiguration af autopilot.
3. Vælg en indstillingskategori.
4. Vælg en indstilling, du vil konfigurere.
Der findes beskrivelser af de enkelte indstillinger i appendiks (side 15).
5. Konfigurer indstillingens værdi.
BEMÆRK: Konfiguration af visse indstillinger i forhandlerkonfiguration
af autopilot kan kræve, at du ændrer andre indstillinger. Se afsnittet
GHP 10V-konfigurationsindstillinger (side 15), inden du ændrer nogen
indstillinger.
GHP 10V Installationsvejledning
Appendiks
Ledning Farve på/funktion af
GHC 20-ledninger
Ikke relevant
➊
NMEA 0183-forbindelsesdiagrammer
Funktion af ledningerne på
NMEA 0183-kompatible enheder
Strøm
Følgende tre forbindelsesdiagrammer er eksempler på forskellige situationer,
du kan støde på, når du forbinder din NMEA 0183-enhed med GHC 20.
➋
Ikke relevant
NMEA 0183-jord
➌
Blå – Tx/A (+)
Rx
Eksempel et af tre: To-vejs NMEA 0183-kommunikation
➍
Hvid – ikke forbundet
Ikke relevant
➎
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
➏
Grøn – Rx/B (-)
Tx/B (-)
➋
+
➊
➌
-
➊
➋
➌
➍
➎
➏
>
>
>
>
BEMÆRK: Når du tilslutter en NMEA 0183-enhed, der kun har én
modtagerledning (Rx), skal NMEA 2000-bussen og NMEA 0183-enheden
være tilsluttet fælles jord.
>
>
➍
>
>
Eksempel tre af tre: Kun én sendeledning
Hvis din NMEA 0183-kompatible enhed kun har én sendeledning (Tx), skal
du forbinde den med den brune ledning (Rx/A) fra GHC 20-enheden og
forbinde den grønne ledning (Rx/B) fra GHC 20 med NEMEA-jord.
➋
➊
GHC 20
➋
NMEA 2000-netværk (leverer strøm til GHC 20)
➌
12 V DC-strømkilde
➍
NMEA 0183-kompatibel enhed
Ledning Farve på/funktion af
GHC 20-ledninger
Ikke relevant
➊
+
➊
Funktion af ledningerne på
NMEA 0183-kompatible enheder
Strøm
>
>
>
➌
-
➋
➌
➍
➎
➊
➋
Ikke relevant
NMEA 0183-jord
➌
Blå - Tx/A (+)
Rx/A (+)
➍
Hvid - Tx/B (-)
Rx/B (-)
➊ GHC 20
➋ NMEA 2000-netværk (leverer strøm til GHC 20)
➎
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
➌ 12 V DC-strømkilde
➏
Grøn - Rx/B (-)
Tx/B (-)
➍ NMEA 0183-kompatibel enhed
BEMÆRK: Når NMEA 0183-enheder tilsluttes med to sendelinjer og
to modtagerlinjer, er det ikke nødvendigt, at NMEA 2000-bussen og
NMEA 0183-enheden er sluttet til fælles jord.
Eksempel to af tre: Kun én modtageledning
Hvis din NMEA 0183-kompatible enhed kun har én modtageledning (Rx),
skal du slutte den til den blå ledning (Tx/A) fra GHC 20-enheden og lade
den hvide ledning (Tx/B) fra GHC 20 være utilsluttet.
➋
+
➊
>
➍
>
>
➌
➌
➎
➏
➊
GHC 20
➋
NMEA 2000-netværk (leverer strøm til GHC 20)
➌
12 V DC-strømkilde
➍
NMEA 0183-kompatibel enhed
GHP 10V Installationsvejledning
Funktion af ledningerne på
NMEA 0183-kompatible enheder
Strøm
NMEA 0183-jord
➌
Grøn – Rx/B – forbind
med NMEA 0183-jord
Blå – Tx/A (+)
➍
Hvid – Tx/B (-)
Rx/B (-)
➎
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
➋
➍
>
Rx/A (+)
BEMÆRK: Når du tilslutter en NMEA 0183-enhed, der kun har én
sendeledning (Tx), skal NMEA 2000-bussen og NMEA 0183-enheden være
tilsluttet fælles jord.
-
➊
➋
Ledning Farve på/funktion af
GHC 20-ledninger
Ikke relevant
➊
>
>
>
➍
>
>
13
Specifikationer
Enhed
CCU
Alarm
Autopilot
Gateway
GHC 20
Transmit
Specifikation
Mål
Vægt
Temperaturområde
Kabinetmateriale
Længde
på CCUinterconnectkabel
NMEA 2000
LEN
Mål
Vægt
Temperaturområde
Kabellængde
Mål
Vægt
Mål
Vægt
Kabler
Temperaturområde
Sikkerhedsafstand for
kompas
Materiale
ISO-bekræftelse
059904
ISO-anmodning
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA – Kommando/Anmodning/Anerkendelse af
gruppefunktion
126464
Send/Modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126996
Produktoplysninger
127245
Rordata
127250
Fartøjsretning
Type
PGN
Beskrivelse
Modtag
059392
ISO-bekræftelse
059904
ISO-anmodning
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af
gruppefunktion
126464
Send/Modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126996
Produktoplysninger
127245
Rordata
127250
Fartøjsretning
127488
Motorparametre – hurtig opdatering
128259
Fart g. va.
129025
Position – Hurtig opdatering
129029
GNSS-positionsdata
129283
Cross Track-fejl
129284
Navigationsdata
129285
Navigation – rute-/WP-oplysninger
130306
Vinddata
130576
Status som lille fartøj
059392
ISO-bekræftelse
059904
ISO-anmodning
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA – Kommando/Anmodning/Anerkendelse af
gruppefunktion
126464
Send/Modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126996
Produktoplysninger
128259
Fart g. va.
129025
Position – Hurtig opdatering
129026
COG & SOG – Hurtig opdatering
129283
Cross Track fejl
129284
Navigationsdata
129540
GNSS–satellitter kan ses
130306
Vinddata
Fuldt tætnet, robust plastlegering, vandtæt
iht. standarden IEC 529 IPX7
16 fod (5 m)
2 (100 mA)
(L × Diameter) 29/32 × 1 tommer (23 × 25 mm)
2,4 oz. (68 g)
Fra 5 °F til 131 °F (fra -15 °C til 55 °C)
GHC 20
10 fod (3,0 m)
51/8 × 23/8 × 1 tommer (130 × 60 × 25 mm)
Mindre end 1 oz. (28 g)
4 21/64 × 4 17/32 × 1 3/16 tommer
(110 × 115 × 30 mm)
8,71 oz. (247 g)
NMEA 0183-datakabel – 6 fod (1,8 m)
NMEA 2000-dropkabel og strømkabel –
6 1/2 fod (2 m)
Fra -15 °C til 70 °C (fra 5 °F til 158 °F )
8 1/4 tommer (209 mm)
GHC 20strømforbrug
NMEA 2000inputspænding
NMEA 2000
LEN
Kabinet: fuldt tætnet polycarbonat, vandtæt
iht. standarderne i IEC 60529 IPX7
Linse: glas med anti-refleksbehandling
Maks. 2,5 W
9–16 V DC
6 (300 mA)
NMEA 2000 PGN-oplysninger
CCU
Type
PGN
Beskrivelse
Modtag
059392
ISO-bekræftelse
059904
ISO-anmodning
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af
gruppefunktion
14
059392
Mål
3 19/32 tommer i diameter (91,4 mm)
5,6 oz. (159 g)
Fra 5 °F til 131 °F (fra -15 °C til 55 °C)
126464
Send/Modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126996
Produktoplysninger
127258
Magnetisk variation
127488
Motorparametre – hurtig opdatering
129025
Position - Hurtig opdatering
129026
COG & SOG - Hurtig opdatering
129283
Cross Track fejl
129284
Navigationsdata
Transmit
GHP 10V og GHC 20 er NMEA 2000-certificerede.
GHP 10V Installationsvejledning
NMEA 0183-oplysninger
Når GHC 20-enheden er tilsluttet NMEA 0183-kompatible enheder, bruger
den følgende NMEA 0183-sætninger.
Type
Modtag
Transmit
Sætning
wpl
gga
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
hdg
Kategori
Indstilling
Beskrivelse
Rorfølsomhed
Følsomhed ved
lav hastighed
Giver dig mulighed for at
indstille rorfølsomheden ved
lave hastigheder.
Denne indstilling gælder for
fartøjet, når den sejler under
planingshastigheden.
Hvis du indstiller denne værdi
for højt, kan autopiloten
være for overaktiv, fordi den
hele tiden forsøger at justere
kursen ved den mindste
afvigelse. En overaktiv
autopilot kan forårsage for
stor slitage på drevenheden
(side 12).
Rorfølsomhed
Kompensation
ved lav
hastighed
Giver dig mulighed for at
indstille rorkompensationen
ved lave hastigheder.
Denne indstilling gælder for
fartøjet, når den sejler under
planingshastigheden.
Hvis du indstiller denne værdi
for højt, kan autopiloten
være for overaktiv, fordi den
hele tiden forsøger at justere
kursen ved den mindste
afvigelse. En overaktiv
autopilot kan forårsage for
stor slitage på drevenheden
(side 12).
Rorfølsomhed
Følsomhed ved
høj hastighed
Giver dig mulighed for at
indstille rorfølsomheden ved
høje hastigheder.
Denne indstilling gælder for
fartøjet, når det sejler over
planingshastigheden.
Hvis du indstiller denne værdi
for højt, kan autopiloten
være for overaktiv, fordi den
hele tiden forsøger at justere
kursen ved den mindste
afvigelse. En overaktiv
autopilot kan forårsage for
stor slitage på drevenheden
(side 12).
Rorfølsomhed
Kompensation
ved høj
hastighed
Giver dig mulighed for at
indstille rorkompensationen
ved høje hastigheder.
Denne indstilling gælder for
fartøjet, når det sejler over
planingshastigheden.
Hvis du indstiller denne værdi
for højt, kan autopiloten
være for overaktiv, fordi den
hele tiden forsøger at justere
kursen ved den mindste
afvigelse. En overaktiv
autopilot kan forårsage for
stor slitage på drevenheden
(side 12).
NMEA-opsætning
NMEAkontrolsum
Hvis den tilsluttede
NMEA 0183 GPS-enhed
beregner kontrolsummer
forkert, kan du stadig bruge
den, hvis du slår denne
indstilling fra. Når indstillingen
er slået fra, er dataintegriteten
ikke beskyttet.
GHP 10V-konfigurationsindstillinger
Selv om hele konfigurationen typisk udføres automatisk ved hjælp af guiden,
kan alle indstillinger tilpasses manuelt (side 12).
BEMÆRK: Visse indstillinger vises muligvis ikke, afhængigt af
konfigurationen af autopiloten.
Kategori
Indstilling
Beskrivelse
Opsætning af
hastighedskilde
Verifikation
af omdrejningstæller
Giver dig mulighed for at
sammenligne omdrejninger/
minut-visningerne på GHC 20
med omdrejningstælleren på
bådens instrumentbræt.
Opsætning af
hastighedskilde
Planing-omdr./
min.
Giver dig mulighed for
at justere omdrejninger/
minut-visningen på GHC 20
på det tidspunkt, hvor
båden skifter fra sejlads til
planingshastighed. Hvis
værdien ikke svarer til værdien
på GHC 20-enheden, skal
du bruge pilene til at justere
værdien.
Opsætning af
hastighedskilde
Lav omdr./
min.-grænse
Giver dig mulighed for at
justere bådens laveste
omdrejninger/minut-punkt.
Hvis værdien ikke svarer til
værdien på GHC 20-enheden,
skal du bruge pilene til at
justere værdien.
Opsætning af
hastighedskilde
Høj omdr./
min.-grænse
Giver dig mulighed for at
justere bådens højeste
omdrejninger/minut-punkt.
Hvis værdien ikke svarer til
værdien på GHC 20-enheden,
skal du bruge pilene til at
justere værdien.
GHP 10V Installationsvejledning
15
Kategori
Indstilling
Beskrivelse
NMEA-opsætning
Omvendt XTE
Hvis den tilsluttede
NMEA 0183 GPS-enhed
sender den forkerte
styreretning med Cross Trackfejlsignalet. Du kan bruge
denne indstilling til at rette
styreretningen.
Navigationsopsætning
Navigationsfølsomhed
Giver dig mulighed for at
justere, hvor aggressivt
autopiloten eliminerer Cross
Track-fejl, når et Rute tilmønster følges.
Hvis værdien er for høj, kan
autopiloten svinge frem og
tilbage over kurslinjen hen
over store afstande.
Hvis denne værdi er for lav,
kan autopiloten reagere
langsomt med eliminering af
Cross Track-fejl.
Navigationsopsætning
Navigationstrimfølsomhed
Giver dig mulighed for
at justere den mængde
langvarige Cross Trackfejl, der accepteres, når
et Rute til-mønster følges.
Juster denne indstilling efter
navigationsfølsomheden er
blevet indstillet.
Hvis denne værdi er for høj,
overkompenserer autopiloten
for Cross Track-fejl.
Hvis denne værdi er for lav,
tillader autopiloten en stor
langvarig Cross Track-fejl.
Fejl- og advarselsmeddelelser
Fejlmeddelelse
Autopiloten modtager
ikke navigationsdata.
Autopiloten placeret i
hold kurs-tilstand.
Årsag
Autopiloten modtager
ikke længere gyldige
navigationsdata under
udførelsen af en Rute
til.
Denne meddelelse
vises også, hvis
navigationen stoppes
på en kortplotter,
inden autopiloten
deaktiveres.
Mistet forbindelse med GHC har mistet
autopilot
forbindelse med
CCU'en.
Lav GHCNiveauet for
forsyningsspænding
forsyningspændingen
er under den værdi,
der er angivet i
alarmmenuen for lav
spænding.
Autopilothandling
• Alarmlyde
• Autopiloten skifter til
hold kurs-tilstand
Ikke relevant
Ikke relevant
BEMÆRK: Avancerede konfigurationsindstillinger er tilgængelige ved brug
af den avancerede konfigurationsprocedure (side 12). Under normal drift af
GHP 10V er andre indstillinger tilgængelige. Se afsnittet om konfiguration i
GHC 20 Brugervejledning for at få flere oplysninger.
16
GHP 10V Installationsvejledning
CCU-monteringsskabelon
➊
➊
Op, ved montering på
en lodret flade
GHP 10V Installationsvejledning
17
Installationstjekliste for GHP 10V
Tag denne tjekliste ud af installationsvejledningen og brug den som støtte under installation af GHP 10V.
Læs hele installationsvejledningen, før du installerer GHP 10V. Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål i under installationen.
1. Se diagrammet og noterne, der starter på side 6 for at forstå de nødvendige elektriske tilslutninger og dataforbindelser.
2. Læg alle komponenterne ud først. Kontroller kabellængderne. Skaf forlængerkabler, hvis det er nødvendigt.
3. Monter CCU'en ved at følge vejledningen, der starter på side 5. Monter CCU'en på en placering, der er fri for magnetisk interferens. Brug et
håndholdt kompas til at teste for magnetisk interferens i området. Monter CCU'en i beslaget, så ledningerne hænger lige ned.
4. Monter GHC 20 ved at følge vejledningen, der starter på side 5.
5. Monter Autopilot Gateway ved at følge vejledningen på side 7.
6. Tilslut Autopilot Gateway til Volvo multilinkbussen (side 8).
7. Tilslut Autopilot Gateway til CCU'en vha. CCU-interconnect-kablet (side 8).
8. Tilslut GHC 20 og CCU'en til et NMEA 2000-netværk. Tilslut en valgfri NMEA 2000 kompatibel GPS-enhed til NMEA 2000-netværket
(side 9).
9. Forbind den gule ledning fra GHC 20-datakablet med den gule signalledning fra CCU-interconnect-kablet, og forbind den sorte
ledning fra GHC 20-datakablet med CCU-jord. Tilslut en valgfri NMEA 0183-kompatibel GPS-enhed til GHC 20, hvis der ikke er en
NMEA 2000‑kompatibel GPS-enhed til rådighed (side 10).
10. Konfigurer GHP 10V-systemet ved at fuldføre havprøvningsguiden (side 11).
GHP 10V Installationsvejledning
19
© 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden
udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på
en harddisk eller andet elektronisk medie til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen
indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til
at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins websted (www.garmin.com) for at se aktuelle opdateringer og yderligere oplysninger om brug og
håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoet og GPSMAP® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GHP™, GHC™ og myGarmin™ er varemærker tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Volvo® er et registreret varemærke tilhørende Volvo Trademark Holding AB.
NMEA 2000® er et registreret varemærke tilhørende National Marine Electronics Association. Loctite® og Pro Lock Tight® er registrerede varemærker tilhørende Henkel Corporation.
For at få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i hele dit Garmin-produkts levetid skal du besøge
Garmins websted på www.garmin.com.
© 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Maj 2013
190-01334-56 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising