Garmin | GMI™ 10 Marine Instrument | Garmin GMI™ 10 Marine Instrument prirucnik za brzo pokretanje

Garmin GMI™ 10 Marine Instrument prirucnik za brzo pokretanje
GMI 10
priručnik za brzo pokretanje
Uvod
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži
upozorenja i druge važne informacije.
GMI 10 omogućuje vam brz pregled važnih podataka o vašem plovilu koji su
dostupni putem priključenih senzora. Priključeni senzori prenose podatke do
uređaja GMI 10 putem NMEA 2000® ili NMEA 0183. Za instalaciju uređaja
GMI 10 slijedite isporučene upute za instalaciju.
Popis kompatibilnih senzora i dodatne informacije o NMEA
2000 potražite na adresi www.garmin.com. GMI 10 ima
certifikat za NMEA 2000.
Oznake u priručniku
Kada u priručniku vidite uputu za odabir stavke, učinite to pomoću funkcijskih
tipki (
) koje se nalaze pri dnu zaslona. Male strelice (>) u tekstu ukazuju
na to da stavke trebate odabrati određenim redoslijedom.
Zaslon instrumenta—zaslon instrumenta prikazuje podatke koje prikuplja
senzor.
Zasloni izbornika—zasloni na kojima se definiraju opcije.
GMI 10 priručnik za brzo pokretanje
Pregled jedinice
Zaslon
instrumenta
Back
Napajanje
Višefunkcijske tipke
Napajanje—pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja. Pritisnite
i brzo pustite za ugađanje postavki prikaza.
Višefunkcijske tipke—pomoću njih se možete kretati po izbornicima i
odabirati stavke na uređaju GMI 10. Obično se pomoću lijeve i desne 6 tipke
možete kretati kroz podatke na zaslonu instrumenta i po zaslonima izbornika,
a pomoću središnje funkcijske tipke možete odabrati istaknute stavke i otvarati
izbornike.
Back (Natrag)—koristi se za vraćanje na prethodni zaslon izbornika. Pritisnite i
držite za vraćanje na zaslon instrumenta s bilo kojeg zaslona izbornika.
GMI 10 priručnik za brzo pokretanje
Upotreba uređaja
GMI 10
Pomoću uređaja GMI 10 možete
pregledati numeričke podatke
dostupne putem povezanih senzora.
Mnoge je vrste podataka moguće
prikazati i u obliku analognog brojila.
Vrste raspoloživih podataka određuju
se pomoću senzora priključenih na
GMI 10 putem uređaja NMEA 2000
ili NMEA 0183.
Na primjer, prilikom priključivanja
na GPS antenu kao što je GPS 17x,
GMI 10 može prikazati GPS položaj,
GPS smjer (COG), GPS brzinu
(SOG), prosječnu brzinu, maksimalnu
postignutu brzinu i prevaljenu
udaljenost (brojač milja).
Pregled informacija
Zasloni instrumenta organiziraju se
po kategoriji. Kategorije odgovaraju
podacima koji su dostupni na
instrumentu, npr. na instrumentima
za mjerenje dubine. Uređaj GMI 10
možete konfigurirati za kombiniranje
podataka iz uobičajenih instrumenata
kako biste dobili prilagođeni
instrument prilagođen senzorima na
vašem plovilu.
Svaka kategorija može imati razne
zaslone po kojima se možete brzo
kretati.
Odabir kategorije zaslona
instrumenta
Promjena kategorije zaslona
instrumenta s izbornika:
1. Sa zaslona instrumenta odaberite
Izbornik > Postavljanje >
Postavljanje vrste instrumenta.
GMI 10 priručnik za brzo pokretanje
2. Odaberite između niže navedenih
kategorija.
• Površina—GPS brzina ili
brzina kroz vodu, GPS smjer
ili smjer magnetskog senzora i
brojač milja.
• Voda—dubina i temperatura
vode.
• Gorivo—razina, odnos, domet
i potrošnja.
• Vjetar—brzina i kut vjetra,
suprotni smjer trase,
ispravljena brzina vjetra,
štoperica i grafikoni vjetra.
• Okoliš—brzina prizemnog
vjetra, smjer prizemnog vjetra,
barometarski tlak, temperatura
zraka, izlazak i zalazak sunca i
grafikoni okoliša.
• Prilagođeno—raspoređivanje
prilagođenog skupa
instrumenata. Upotrijebite
postojeći instrument ili grafikon
ili stvorite prilagođeni zaslon
instrumenta.
Kretanje kroz zaslone
instrumenta u kategoriji
Prilikom pregleda kategorije možete
se pomoću funkcijskih tipki ispod
strelica za lijevo i desno kretati kroz
zaslone raspoložive u toj kategoriji.
Kretanje kroz zaslone instrumenata
GMI 10 priručnik za brzo pokretanje
Promjena opcija zaslona
instrumenta
Podaci raspoloživi na zaslonu
instrumenta prikazuju se numerički
ili u obliku analognog brojila. U
mnogim je slučajevima numeričke
vrijednosti moguće prikazati u obliku
analognog brojila i obratno.
Promjena izgleda zaslona
instrumenta:
1. Za prikaz mjerača na zaslonu
instrumenta odaberite Izbornik >
Prikaz brojila.
2. Za prikaz broja odaberite Izbornik
> Prikaz broja.
NAPOMENA: Ako je zaslon
instrumenta moguće prikazati samo
u obliku numeričke vrijednosti
ili u obliku analognog brojila,
mogućnost izbora neće biti
ponuđena.
Za promjenu dodatnih opcija na
zaslonu instrumenta:
1. Na zaslonu instrumenta odaberite
Izbornik.
2. Za promjenu senzora odaberite
Izvor, a zatim odaberite senzor
koji želite koristiti. Npr., ako imate
GPS antenu i senzor smjera, sa
senzora smjera možete odabrati
prikaz GPS smjera (COG) ili
smjera.
3. Za promjenu dodatnih opcija,
kao što je ponovno postavljanje
brojača milja, dodavanje grafičkog
prikaza brzine putovanja na
analogno brojilo, pregled grafikona
temperature vode ili dodavanje
goriva, odaberite opciju koju želite
promijeniti.
GMI 10 priručnik za brzo pokretanje
Pojašnjavanje prilagođenih
zaslona instrumenta
Na uređaju GMI 10 možete stvoriti
do deset vrsta prilagođenih zaslona:
• Možete organizirati zasebne
zaslone iz prethodno definiranih
kategorija (za veći broj
instrumenata) kako biste stvorili
vlastitu prilagođenu zbirku
zaslona.
• Za stvaranje prilagođenih zaslona
možete odabrati zasebna polja za
prikaz na svakom od zaslona.
Stvaranje prilagođene
kombinacije zasebnih zaslona
instrumenta iz prethodno
definiranih kategorija:
1. Odaberite Izbornik > Postavljanje
> Postavljanje vrste instrumenta
> Prilagođeno.
GMI 10 priručnik za brzo pokretanje
2. Pomoću funkcijskih tipki ispod
strelica za lijevo i desno možete
se kretati kroz zaslone instrumenta
raspoložive u odabranoj kategoriji.
3. Za dodavanje zaslona odaberite
Odaberi.
Stvaranje prvog prilagođenog
zaslona instrumenta:
1. Na zaslonu instrumenta odaberite
Izbornik > Postavljanje >
Postavljanje vrste instrumenta
> Prilagođeno > Prilagođena
stranica.
2. Odaberite koliko polja želite da
se prikazuje na prilagođenom
zaslonu instrumenta (1–4).
3. Odaberite vrste podataka koje
želite prikazati u svakom polju.
Dodavanje prilagođenih zaslona
instrumenta:
1. Na prilagođenom zaslonu
instrumenta odaberite Izbornik >
Dodaj stranicu > Prilagođena
stranica. (Ako imate više od
jednog prilagođenog zaslona
instrumenta, ta će se opcija
prikazati kao Dodaj/ukloni
stranicu.)
2. Odaberite broj polja koje želite
prikazati na prilagođenom zaslonu
instrumenta.
Odaberite broj polja
Odaberite podatke za unos u svako
Dodavanje zaslona grafikona
prilagođenoj kombinaciji
postojećih zaslona instrumenta:
1. Odaberite Izbornik > Postavljanje
> Postavljanje vrste instrumenta
> Prilagođeno > Grafikoni.
2. Za dodavanje zaslona odaberite
Odaberi.
Prilagodba zaslona grafikona:
1. Prilikom pregleda zaslona
grafikona, odaberite Izbornik.
GMI 10 priručnik za brzo pokretanje
2. Odaberite Podaci grafikona,
Trajanje grafikona ili Mjerilo
grafikona za podešavanje izgleda
zaslona grafikona.
3. Odaberite vrste podataka koje
želite prikazati u svakom polju.
Napomena: Možete stvoriti
do deset prilagođenih zaslona
instrumenta i kretati se kroz njih.
Promjena prethodno stvorenog
prilagođenog zaslona
instrumenta:
1. Na prilagođenom zaslonu
instrumenta koji želite promijeniti
odaberite Izbornik > Promjena
izgleda.
2. Odaberite između sljedećih opcija:
• Odaberite Promjena izgleda
stranice za promjenu broja
polja i vrste podataka u
poljima.
GMI 10 priručnik za brzo pokretanje
• Odaberite Promjena
stila prikaza podataka
za prebacivanje između
numeričkog i analognog
prikaza podataka.
3. Po završetku odaberite Gotovo.
Uklanjanje prethodno stvorenog
prilagođenog zaslona
instrumenta:
1. Prijeđite na prilagođeni zaslon
instrumenta koji želite ukloniti.
2. Odaberite Izbornik > Dodaj/
ukloni stranicu > Ukloni
stranicu.
Prilagođavanje ��������
opcija
sustava
Savjet: Za prikaz informacija
trebaju biti priključeni
odgovarajući senzori.
1. Za prilagodbu opcija sustava
uređaja GMI 10 na zaslonu
instrumenta odaberite Izbornik >
Postavljanje > Sustav.
2. Za popis opcija odaberite
odgovarajuće postavke ili unesite
neophodne vrijednosti. Npr.,
možete odabrati mjerne jedinice,
jezik, unijeti ukupni kapacitet
spremnika za gorivo itd.
Postavljanje referentne
vrijednost koja se koristi u
izračunavanju smjera:
1. Na zaslonu instrumenta odaberite
Izbornik > Postavljanje > Sustav
> Smjer.
10
2. Odaberite između sljedećih opcija:
• Automatski magnetski—
Automatska magnetska
varijacija automatski postavlja
magnetski otklon za vaš
utvrđeni GPS položaj.
• Pravi—postavlja pravi sjever
kao referentnu vrijednost
smjera.
• Korisnički magnetski—
omogućava postavljanje
vrijednosti magnetske
varijacije.
Konfiguriranje zvučnog signala:
1. Na zaslonu instrumenta odaberite
Izbornik > Postavljanje > Sustav
> Zvučni signal.
2. Odaberite jednu od sljedećih
opcija kako biste odredili kada će
uređaj GMI 10 proizvoditi zvukove:
Isključi, Samo alarmi, Uključi
(tipke i alarmi).
GMI 10 priručnik za brzo pokretanje
Određivanje načina na koji uređaj
GMI 10 koristi koordinate:
1. Na zaslonu instrumenta odaberite
Izbornik > Postavljanje > Sustav
> Položaj.
2. Odaberite između sljedećih opcija:
• Format položaja—promjena
koordinatnog stila u kojemu je
prikazano očitanje određene
lokacije.
• Podaci karte—promjena
koordinatnog sustava na
kojemu se temelji format
položaja.
Određivanje senzora korištenog
pri određivanju razine goriva,
potrošnje i brzine vjetra:
1. Na zaslonu instrumenta odaberite
Izbornik > Postavljanje > Sustav
> Izvori brzine.
2. Odaberite Gorivo i odaberite
odgovarajući senzor.
3. Odaberite Potrošnja i odaberite
odgovarajući senzor.
4. Odaberite Brzina vjetra i odaberite
odgovarajući senzor.
Oprez: Ne mijenjajte format
položaja ni podatke karte ako ne
koristite kartu koja koristi drugi
format položaja ili podatke karte.
GMI 10 priručnik za brzo pokretanje
11
Postavljanje alarma
• Niska razina goriva—
postavljanje alarma da se
oglasi kada količina preostalog
goriva (prema podacima o
protoku goriva dostupnih
putem GFS 10) dođe do
navedene razine.
• Napon akumulatora—
postavljanje alarma da se
oglasi kada napon akumulatora
dođe do navedene razine.
• Mala manifesna brzina
vjetra—postavljanje alarma da
se oglasi kada je manifesna
brzina vjetra ista ili manja od
navedene brzine.
• Velika manifesna brzina
vjetra—postavljanje alarma da
se oglasi kada je manifesna
brzina vjetra ista ili veća od
navedene brzine.
12
GMI 10 priručnik za brzo pokretanje
1. Za postavljanje alarma na uređaju
GMI 10 odaberite Izbornik >
Postavljanje > Alarmi.
2. Odaberite jednu od sljedećih
vrsta alarma. Odaberite Uključi i
unesite odgovarajuću vrijednost.
• Plitka voda—postavljanje
alarma da se oglasi kada
je dubina vode manja od
navedene vrijednosti.
• Duboka voda—postavljanje
alarma da se oglasi kada je
dubina vode veća od navedene
vrijednosti.
• Temperatura površine
vode—postavljanje alarma
da se oglasi kad sonda
prijavi temperaturu koja je za
2°F (1,1°C) viša ili niža od
navedene temperature.
• Mala stvarna brzina
vjetra—postavljanje alarma
da se oglasi kada je stvarna
brzina vjetra ista ili manja od
navedene brzine.
• Velika stvarna brzina
vjetra—postavljanje alarma
da se oglasi kada je stvarna
brzina vjetra ista ili veća od
navedene brzine.
• Veliki manifesni kut
vjetra—postavljanje alarma
da se oglasi kada je manifesni
kut vjetra isti ili manji od
navedenog kuta.
• Mali manifesni kut vjetra—
postavljanje alarma da se
oglasi kada je manifesni kut
vjetra isti ili veći od navedenog
kuta.
• Mali stvarni kut vjetra—
postavljanje alarma da se
oglasi kada je stvarni kut vjetra
isti ili manji od navedenog kuta.
GMI 10 priručnik za brzo pokretanje
• Veliki stvarni kut vjetra—
postavljanje alarma da se
oglasi kada je stvarni kut vjetra
isti ili veći od navedenog kuta.
Promjena ��������
opcija
prikaza
1. Za promjenu opcija prikaza
na uređaju GMI 10 odaberite
Izbornik > Postavljanje > Prikaz
na zaslonu instrumenta.
2. S popisa opcija odaberite
vrijednost.
savjet: također možete pristupiti
izborniku opcija prikaza tako da
pritisnete, pa brzo pustite gumb
napajanja na zaslonu bilo
kojeg instrumenta.
13
Promjena opcija
uređaja NMEA 2000
Pomoću instrumenta GMI 10
možete pregledati podatke o svojim
uređajima NMEA 2000 i promijeniti
raspoložive opcije uređaja.
1. Na zaslonu instrumenta odaberite
Izbornik > Postavljanje > Uređaji
NMEA 2000.
2. Vidjet ćete popis svih priključenih
uređaja NMEA 2000. Odaberite
uređaj za pregled informacija
o njemu, kao što su na primjer
verzija softvera i serijski broj.
Napredna konfiguracija
senzora
1. Na zaslonu instrumenta odaberite
Izbornik > Postavljanje > Uređaji
NMEA 2000.
2. Odaberite odgovarajući senzor.
Odaberite Konfiguriraj.
14
3. Unesite odgovarajuće vrijednosti
za navedene opcije.
Savjet: Dodatne informacije o
konfiguriranju senzora potražite u
uputama za instalaciju senzora.
Alarmi sustava i
poruke
Plovilo se ne kreće dovoljno brzo
za kalibraciju—kalibracija brzine na
vodi – plovilo se kreće presporo za
kalibraciju.
Veza s uređajem NMEA 2000 je
prekinuta—veza između instrumenta
GMI 10 i uređaja NMEA 2000 se
prekinula.
Prekid prijema sa satelita—prijem
sa satelita na priključenoj GPS anteni
je prekinut.
NMEA dubina je ispod sonde—
NMEA unos dubine koristi DBT
GMI 10 priručnik za brzo pokretanje
izjavu koja ne uključuje dubinu
kobilice.
Potrebno je kalibrirati NMEA 2000
uređaj—pronađen je NMEA 2000
uređaj koji je potrebno kalibrirati.
Simulacija rada—uređaj je u
demonstracijskom načinu rada.
Nemojte isplovljavati niti upravljati
plovilom dok je GPS uređaj u
demonstracijskom načinu rada.
Za promjenu načina rada odaberite
Izbornik > Postavljanje > Sustav >
Način rada > Normalno.
Dohvat adrese uređaja NMEA
2000 nije uspio—došlo je do sukoba
između NMEA 2000 uređaja na
NMEA 2000 mreži.
Senzor brzine kroz vodu ne
radi—pogreška prilikom kalibracije
senzora brzine kroz vodu – ponovno
kalibrirajte senzor brzine.
GMI 10 priručnik za brzo pokretanje
Kontakt s tvrtkom Garmin
Imate li pitanja u vezi s uređajem
GMI 10, obratite se službi za
korisničku podršku tvrtke Garmin.
Nalazite li se u SAD-u, posjetite
www.garmin.com/support ili se
obratite u tvrtku Garmin USA na
telefonski broj (913) 397-8200 ili
(800) 800-1020.
Nalazite li se u UK-u, obratite se
u tvrtku Garmin (Europe) Ltd. na
telefonski broj 0808 2380000.
Nalazite li se u Europi, posjetite
www.garmin.com/support i pritisnite
Contact Support za informacije o
podršci u tuzemstvu ili se obratite
u tvrtku Garmin (Europe) Ltd. na
telefonski broj +44 (0) 870.8501241.
15
© 2008 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9RB UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Listopad 2008
broj dijela 190-01015-66 ver. A
Tiskano u Tajvanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising