Garmin | GMI™ 10 Marine Instrument | Installation guide | Garmin GMI™ 10 Marine Instrument Installationsvejledning

Garmin GMI™ 10 Marine Instrument Installationsvejledning
Installationsvejledning til GMI 10
For optimal ydeevne skal du installere dit GMI 10 Marine-instrument i overensstemmelse med følgende instruktioner.
Hvis der opstår problemer under installationen, skal du kontakte Garmins produktsupport eller søge hjælp hos en
fagmand.
GMI 10 kan kommunikere med NMEA 2000- eller NMEA 0183-kompatible sensorer og enheder og kan vise
information om f.eks. hastighed, kurs, vanddybde og brændstof, når den er tilsluttet de rigtige sensorer.
Produktregistrering
Hjælp os med at hjælpe dig ved at udføre vores onlineregistrering i dag. Gå til http://my.garmin.com. Opbevar den
originale købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert sted.
Til senere brug bør du skrive serienummeret på din GMI 10 på den angivne plads nedenfor. Serienummeret findes
på en mærkat bag på GMI 10.
Serienummer
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin, hvis du har spørgsmål til installationen eller brugen af din GMI 10. Hvis du befinder dig i USA,
skal du gå til www.garmin.com/support eller kontakte Garmin USA pr. telefon på (913) 397.8200 eller (800) 800.1020.
I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på 0808 238 0000.
Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå til www.garmin.com/support og klikke på Contact Support for
at få oplysninger om support i de forskellige lande, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. på telefon
+44 (0) 870.8501241.
Pakkeliste og tilbehør
Før du installerer din GMI 10, bør du kontrollere, at din pakke indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal
du straks kontakte din Garmin-forhandler.
Standardpakke
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GMI 10-enhed
Beskyttende dæksel
Planmonteringsudstyr
NMEA 0183-dataledningsnet
2 NMEA 2000 T-stik
2 NMEA 2000-stik (1 han, 1 hun)
1 NMEA 2000-dropkabel (2 m)
1 NMEA 2000-strømkabel (2 m), (3 A-sikring)
Installationsvejledning
Valgfrit tilbehør
• Ekstra NMEA 2000-netværkskomponenter
Nødvendigt værktøj
•
•
•
•
•
•
•
Nedstryger eller hulsav på 3 17/32 tommer (90 mm),
Bor og borehoveder
Kørner og hammer
Saks
Fil og sandpapir
Stjerneskruetrækker
Ikke-limende smørelse (valgfrit)
Sådan installerer og bruger du din GMI 10
1. Vælg en position (side 2).
2. Planmonter GMI 10 (side 2).
3. Slut GMI 10 til sensorerne og til strøm (side 3).
Februar 2010
190-01168-76 Rev. A
Trykt i Taiwan
Trin 1: Vælg en placering til GMI 10
Overvej følgende, når du vælger en installationsplacering:
• Sikrer optimal visning, mens du styrer fartøjet.
• Giver nem adgang til tastaturet på GMI 10.
• Er stærk nok til at understøtte GMI 10-enhedens vægt og beskytte den mod kraftige vibrationer eller stød.
• Giver plads til føring og tilslutning af kablerne. Der bør være mindst 3 tommer (8 cm) friplads bag kabinettet.
• Er mindst 9 1/2 tommer (241 mm) fra et magnetisk kompas for at undgå interferens.
• Montér GMI 10 på et sted, der ikke er udsat for ekstreme temperaturforhold.
BEMÆRK: Temperaturområdet for GMI 10 er fra 5 °F til 158 °F (-15 °C til 70 °C). Længere tids
temperaturpåvirkning uden for dette område (ved opbevaring eller drift) kan forårsage fejl på LCD-skærmen eller
andre komponenter. Denne type fejl og relaterede konsekvenser er ikke dækket af producentens begrænsede garanti.
Trin 2: Planmontering af GMI 10
Udover fire af de medfølgende monteringsskruer (nummer 8 ANSI (4,2 × 1,4 DIN7981)) kræves der følgende
værktøjer til planmontering af GMI 10:
• Stjerneskruetrækker
• Bor og 1/8 tommer (3,2 mm) borehoved til monteringshuller
• 3 17/32 tommer (90 mm) hulsav til forboringshul
• Saks
• Kørner og hammer
• Fil og sandpapir
• Ikke-limende smørelse (valgfrit)
• Forsænkningshoved (til fiberglasinstallationer)
BEMÆRK: Sørg for, at der er tilstrækkelig åben plads på den overflade, hvor du monterer GMI 10, til GMI 10
og de tilsluttede kabler.
Sådan planmonterer du GMI 10:
1. Skabelonen til planmontering følger med i produktæsken. Tilpas skabelonen,
og sørg for, at den passer på den plads, hvor GMI 10 skal planmonteres.
2. Skabelonen til planmontering er klæbende på bagsiden. Fjern beskyttelsen,
og sæt skabelonen fast der, hvor GMI 10 skal planmonteres.
3. Med brug af hulsaven på 3 17/32 tommer (90 mm), skal du skære
monteringsoverfladen langs indersiden af den linje, der er tegnet på
skabelonen. Brug en fil og sandpapir til at tilpasse hullets størrelse.
4. Placer GMI 10 i det udskårne hul for at kontrollere, at de fire
monteringshuller er korrekte, efter at du har tilpasset hullet.
Hvis dette ikke er tilfældet, skal du markere de korrekte steder
til de fire monteringshuller. Fjern GMI 10 fra det udskårne hul.
5. Lav et mærke i midten af hvert af de fire monteringshuller med kørneren.
6. Brug et borehoved på 1/8 tommer (3,2 mm) til at bore de fire monteringshuller.
BEMÆRK: Hvis du monterer plotteren i fiberglas, anbefales det at bruge et forsænkningshoved til at bore en
frigangsforsænkning i kun det øverste lag af gelcoat. Dette modvirke, at gelcoat-laget revner, når du strammer
skruerne.
Installationsvejledning til GMI 10
7. Placer GMI 10 i det udskårne hul.
8. Stram de fire monteringsskruer gennem GMI 10 ind i de borede monteringshuller.
BEMÆRK: Skruer i rustfrit stål kan låse, når de skrues i glasfiber og overspændes. Garmin anbefaler,
at man påfører skruen et rustfrit ikke-limende smøremiddel før brug.
9. Installer monteringsdækslerne ved at trykke dem på plads.
Trin 3: Slut GMI 10 til sensorer og strøm
GMI 10 kan tilsluttes sensorer ved hjælp af enten NMEA 2000 eller
NMEA 0183.
Tilslutning af GMI 10 via NMEA 2000
GMI 10 er pakket med de nødvendige NMEA 2000-stik og -kabler til
tilslutning af enten GMI 10 til dit eksisterende NMEA 2000-netværk eller til
at bygge et grundlæggende NMEA 2000-netværk. Du kan få flere oplysninger
om NMEA 2000 på www.garmin.com. Følg vejledningen, og se oversigterne
på side 4 for enten at tilslutte GMI 10 til dit eksisterende NMEA 2000netværk eller for at bygge et grundlæggende NMEA 2000-netværk.
Sådan sluttes GMI 10 til dit eksisterende NMEA 2000-netværk:
1. Bestem hvor du ønsker at tilslutte GMI 10-enheden til dit eksisterende
NMEA 2000-netværk.
NMEA 2000
NMEA 0183-data
2. Tag den ene ende af et NMEA 2000 T-stik ud af samleskinnen på et egnet
sted.
Hvis du får brug for at forlænge samleskinnen i NMEA 2000-netværket, skal du tilslutte en passende
forlængerledning til NMEA 2000-samleskinnen (medfølger ikke) på siden af det T-stik, du har frakoblet.
3. Tilføj det medfølgende T-stik til GMI 10 i NMEA 2000-samleskinnen ved at tilslutte det på siden af det T-stik,
du har frakoblet.
4. Før det medfølgende dropkabel til nederste del af det T-stik, du lige har tilføjet til dit NMEA 2000-netværk.
Hvis det medfølgende dropkabel ikke er langt nok, kan du bruge et dropkabel, der er op til 20 ft. (6 m) langt
(medfølger ikke).
5. Tilslut dropkablet til T-stikket og GMI 10.
Bemærk
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000-netværk på din båd, skulle det allerede være tilsluttet strømforsyningen.
Du må ikke tilslutte det medfølgende NMEA 2000-strømkabel til et eksisterende NMEA 2000-netværk, da kun én
strømkilde må være tilsluttet et NMEA 2000-netværk.
Sådan opretter du et grundlæggende NMEA 2000-netværk
1. Slut de to T-stik sammen i siderne.
2. Det medfølgende NMEA 2000-strømkabel skal tilsluttes en 12 V DC-strømkilde via en afbryder. Tilslut til
tændingsafbryderen for båden, hvis det er muligt, eller via en ekstra egnet afbryder (medfølger ikke).
3. Tilslut NMEA 2000-strømkablet til et af T-stikkene.
4. Tilslut det medfølgende NMEA 2000-dropkabel til det andet T-stik og til GMI 10.
5. Tilføj yderligere T-stik for hver sensor (medfølger ikke), som du ønsker at tilføje til NMEA 2000-netværket, og tilslut
hver sensor til et T-stik med det rigtige dropkabel (medfølger ikke).
6. Tilslut de passende stik til hver ende af de kombinerede T-stik.
Bemærk
Du skal tilslutte det medfølgende NMEA 2000-strømkabel til bådens tændingsafbryder eller via en ekstern afbryder.
GMI 10 vil langsomt dræne batteriet, hvis det tilsluttes direkte.
Installationsvejledning til GMI 10
GMI 10
NMEA
2000-enhed
(medfølger ikke)
NMEA 2000enhed
(medfølger ikke)
Dropkabel
(medfølger)
T-stik
(medfølger)
Eksisterende NMEA 2000-netværk
Tilslutning af GMI 10 til et eksisterende
NMEA 2000-netværk
Tænding eller
serieafbryder
Sikring
+
12 V DCbatteri
NMEA 2000enhed
(medfølger ikke)
-
Strømkabel
T-stik
Hunstik
Dropkabel
Ekstra
dropkabel
og T-stik
(medfølger
ikke)
Hanstik
Oprettelse af et grundlæggende NMEA 2000-netværk
Noter:
• Hvis du vil tilføje ekstra sensorer til dit NMEA 2000-netværk, skal du følge de instruktioner, der fulgte med
sensoren.
• Hvis du vil have flere oplysninger om NMEA 2000 og om opbygning af et NMEA 2000-netværk, skal du besøge
www.garmin.com.
• GMI 10-enheden får strøm fra NMEA 2000-netværket.
Installationsvejledning til GMI 10
Tilslutning af GMI 10 via NMEA 0183
GMI 10 kan modtage NMEA 0183-data fra én enhed. GMI 10 viser de modtagne data, men den kan ikke sende dataene
til en anden NMEA 0183-enhed eller sende dataene til et NMEA 2000-netværk.
Brug diagrammerne til at slutte en NMEA 0183-enhed til GMI 10. Brug 22-AWG 2-leder skærmede kabler, hvis du
behøver længere ledninger. Lod alle forbindelser, og forsegl dem med varmekrymperør.
GMI 10enhed
Farve
Funktion
Sort
Tilbehør fra(-)
Gul
Tilbehør til(+)
>
Blå
Tx/A(+)
>
Hvid
Tx/B(-)
>
Brun
Rx/A(+)
>
Grøn
Rx/B(-)
GMI 10-datakabel
+
LEDNINGS­
FARVE
GMI 10enhed
Batteri
12 V DC
LEDNINGS­
FARVE
Sikring
RØD
1A
SORT
SORT
GUL
ORANGE
>
GPS 17/17x
NMEA 0183
HVS-antenne
RØD
BLÅ
HVID
>
>
>
HVID
HVID/
ORANGE
BRUN
GRÅ
>
>
>
GRØN
HVID/RØD
>
Tilslutning af GMI 10 til en GPS 17x NMEA 0183 HVS-antenne
+
LEDNINGS­
FARVE
GMI 10enhed
Batteri
12 V DC
LEDNINGS­
FUNKTION
STRØM
STRØM JORD
>
BRUN
Tx/A (+)
GRØN
Tx/B (-)
>
NMEA 0183
-kompatibel
enhed
>
>
Tilslutning af GMI 10 til en NMEA 0183-standardenhed
Noter:
• Se instruktionerne til din NMEA 0183-kompatible enhed for at identificere ledningerne Tx/A(+) og Tx/B(-).
• Når NMEA 0183-enheder tilsluttes med to sendelinjer og to modtagerlinjer, er det ikke nødvendigt,
at NMEA 2000-bussen og NMEA 0183-enheden er sluttet til fælles jord.
• Den gule ledning (tilbehør tilsluttet) og den sorte ledning (tilbehør jord) bruges kun, når GMI 10 sluttes
til en Garmin GPS 17/17x-antenne.
Installationsvejledning til GMI 10
Hvis din NMEA 0183-kompatible enhed kun har én sendeledning (Tx), skal du slutte den til den brune ledning (Rx/A)
fra GMI 10-enheden og slutte den grønne ledning (Rx/B) fra GMI 10 til jord.
NMEA 2000-netværk
+
LEDNINGS­
FARVE
Batteri
12 V DC
LEDNING­
FUNKTION
STRØM
GMI 10enhed
>
GRØN
NMEA JORD
SORT
STRØM JORD
BRUN
Tx
NMEA 0183kompatibel
enhed
>
Tilslutning af GMI 10 til en NMEA 0183-enhed med én sendeledning
BEMÆRK: Når du tilslutter en NMEA 0183-enhed, der kun har én sendelinje (Tx) eller kun én modtagerledning (Rx),
skal NMEA 2000-bussen og NMEA 0183-enheden være tilsluttet fælles jord.
NMEA 2000 PGN-oplysninger
Brug denne tabel til at finde de godkendte NMEA 2000 PGN-oplysninger, der kan modtages og sendes af en GMI 10
ved kommunikation med en NMEA 2000-kompatibel enhed.
Modtag
Send
059392
ISO-bekræftelse
059392
ISO-bekræftelse
059904
ISO-anmodning
059904
ISO-anmodning
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA - kommando/anmodning/anerkendelse af
gruppefunktion
126208
NMEA - kommando/anmodning/
anerkendelse af gruppefunktion
126464
Send/modtag gruppefunktion for
PGN-oversigt
126996
Produktoplysninger
126464
Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126992
Systemtid
126996
Produktoplysninger
127250
Fartøjsretning
127489
Motorparametre - Dynamiske
127505
Væskeniveau
128259
Hastighed - i forhold til vandet
128267
Vanddybde
129025
Position - hurtig opdatering
129026
COG & SOG - hurtig opdatering
129029
GNSS-positionsdata
129044
Datum
129283
Cross Track fejl
129284
Navigationsdata
129285
Navigation - rute-/WP-oplysninger
129539
GNSS DOP’er
129540
GNSS-satellitter kan ses
130306
Vinddata
130310
Miljøparametre
GMI 10 er NMEA 2000certificeret
Installationsvejledning til GMI 10
Modtag
Send
130311
Miljøparametre
130312
Temperatur
130313
Fugtighed
130314
Faktisk tryk
NMEA 0183-sætningsoplysninger
GMI 10 kan modtage følgende godkendte NMEA 0183-sætninger fra en NMEA 0183-kompatibel enhed:
BOD, BWC, DBT, DPT, GGA, GLL, GSA, GSV, HDG, HDM, MDA, MTW, MWD, MWV, RMB, RMC, VHW,
WPL og XTE.
Specifikationer
Fysisk
Dimensioner:
B × H × D: 4 5/16 × 4 3/8 × 1 29/32 tommer (109 × 111 × 48 mm)
Vægt:
9,6 oz. (272 g)
Kabler: NMEA 0183-datakabel - 6 ft. (1,8 m)
NMEA 2000-dropkabel og strømkabel- 6 1/2 ft. (2 m)
Temperaturområde: fra 5 °F til 158 °F (-15 °C til 70 °C)
Sikkerhedsafstand for kompas: 9 1/2 tommer (241 mm)
Kabinetmateriale: Fuldt tætnet, robust plastlegering, vandtæt iht. standarden IEC 529 IPX7
Strøm
GMI 10’s strømforbrug: 2,5 W maks.
NMEA 2000 strømtilførsel: 9–16 V DC
NMEA 2000 LEN (Load Equivalency Number): 6 (300 mA)
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer hermed, at dette produkt overholder de essentielle krav og andre
relevante dele af direktivet 1999/5/EC. Du kan se hele overensstemmelseserklæringen
på www.garmin.com/declaration-of-conformity.
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE GMI 10 ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE
SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT.
Garmin Ltd. og/eller dets datterselskaber (“Garmin”) giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed (“softwaren”) i binær
udførbar form ved normal betjening af produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder til softwaren forbliver hos Garmin
og/eller dets tredjepartsleverandører.
Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og
internationale aftaler om ophavsret. Endvidere bekræfter du, at softwarens struktur, organisering og kode, hvor kildekoden ikke er stillet til
rådighed, er værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at softwaren i kildekodeform er en
værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/eller dets tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer, at softwaren eller nogen
del af denne ikke må skilles ad, demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe
enheder, der er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer ikke at eksportere eller geneksportere softwaren til noget land i strid med
den amerikanske lovgivning for eksportkontrol eller lovgivningen for eksportkontrol i noget andet relevant land.
Installationsvejledning til GMI 10
Hvis du ønsker de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) til dit
Garmin-produkt i hele dets levetid, skal du se Garmins websted på www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Februar 2010
Delnummer 190-01168-76 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising