Garmin | GMI™ 10 Marine Instrument (new) | Garmin GMI™ 10 Marine Instrument Installationsinstruktioner

Garmin GMI™ 10 Marine Instrument Installationsinstruktioner
Installationsinstruktioner för GMI 10
För att få bästa möjliga prestanda ska du installera GMI 10 marininstrument enligt följande instruktioner. Om du får
problem med installationen kontaktar du Garmins produktsupport eller en professionell installatör.
GMI 10 kommunicerar med NMEA 2000- eller NMEA 0183-kompatibla givare och enheter och visar information om
hastighet, kurs, vattendjup och bränsle när den är ansluten till lämpliga givare.
VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig
information om produkten och säkerhet.
Produktregistrering
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår online-registrering på www.garmin.com/registration/.
Skriv in serienumret som står på din GMI 10 i det avsedda utrymmet, för framtida referens. Serienumret finns på en
etikett på baksidan av GMI 10.
Serienummer
Kontakta Garmin
Kontakta Garmin om du har några frågor när du installerar eller använder GMI 10. I USA kontaktar du Garmins
produktsupport på telefon: (913) 397-8200 eller (800) 800-1020, eller går till www.garmin.com/support/.
Europa: Kontakta Garmin (Europe) Ltd. på +44 (0) 870 8501241 (utanför Storbritannien) eller på 0808 2380000
(inom Storbritannien).
Packlista och tillbehör
Innan du installerar GMI 10 ska du kontrollera att förpackningen innehåller följande delar. Kontakta genast din
Garmin-återförsäljare om det saknas delar.
Standardförpackning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GMI 10-enhet
Skyddshölje
Material för nedsänkt montering
Ström-/datakablage
2 NMEA 2000 T-anslutningar
2 NMEA 2000-terminatorer (1 hane, 1 hona)
1 NMEA 2000-droppkabel (2 m)
1 NMEA 2000-strömkabel (2m), (3 A-säkring)
Installationsinstruktioner
Valfria tillbehör
• Extra NMEA 2000-nätverkskomponenter
Verktyg som behövs
•
•
•
•
•
•
•
Figursåg eller 3 17/32 tums (90 mm) hålsåg
Borrmaskin och borrar
Körnare och hammare
Sax
Fil och sandpapper
Stjärnskruvmejsel
Antikärvningsmedel (valfritt)
Så här installerar och använder du din GMI 10:
1. Välj en plats.
2. Montera GMI 10 nedsänkt.
3. Anslut GMI 10 till strömkällan.
4. Anslut GMI 10 till givare.
Januari 2008
190-00892-79 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Installationsinstruktioner
Steg 1: Välj en plats för GMI 10
Ha följande i åtanke när du väljer en installationsplats:
•
•
•
•
Se till att du inte hindrar sikten för manövrering av båten.
Ger enkel åtkomst till knappsatsen på GMI 10.
Den är tillräckligt stark för att hantera GMI 10:s vikt och skydda den från kraftiga vibrationer eller stötar.
Ger utrymme för dragning och anslutning av ström- och datakablarna. Lämna minst 3 tums (8 cm) fritt utrymme
bakom höljet.
• Är minst 241 mm (9 1/2 tum) från en magnetisk kompass för att undvika störningar.
• Montera GMI 10 där den inte utsätts för extrema temperaturförhållanden.
Obs! Temperaturintervallet för GMI 10 är -15 °C till 70 °C (5 °F till 158 °F). Lång exponering för temperaturer utanför detta
intervall (vid förvaring eller drift) kan leda till att LCD-skärmen eller andra komponenter går sönder. Den typen av fel och
efterföljande konsekvenser täcks inte av tillverkarens begränsade garanti.
Steg 2: Montera GMI 10 nedsänkt
Utöver fyra av de medföljande skruvarna (nummer 8 ANSI (4,2 × 1,4 DIN7981)) kräver nedsänkt montering av GMI 10
även följande verktyg:
• Stjärnskruvmejsel
• Borrmaskin och borrar (se storlekstabellen för rikthål på sidan 3 i fråga om borrstorlekar) för monteringshål
• 3/8 tums (10 mm) borr för rikthål
• Figursåg
• Sax
• Körnare och hammare
• Fil och sandpapper
• Antikärvningsmedel (valfritt)
• Försänkare (för glasfiberinstallationer)
Obs! Se till att ytan som du monterar GMI 10 på har tillräckligt med öppen yta bakom, för att få plats med GMI 10 och de
anslutna sladdarna.
Så här monterar du GMI 10 nedsänkt:
1. Mallen för nedsänkt montering medföljer produktförpackningen. Beskär mallen och kontrollera att den passar på
platsen där du vill montera GMI 10.
2. Mallen för nedsänkt montering är självhäftande på baksidan. Ta bort skyddstejpen och fäst mallen på den plats där
du vill montera GMI 10.
3. Om du ska såga ut hålet med figursåg och inte en 3 17/32 tums (90 mm) hålsåg använder du en 3/8 tums (10 mm)
borrspets och borrar ett rikthål enligt mallen innan du börjar såga ut monteringsytan.
4. Använd figursåg eller en 3 17/32 tums (90 mm) hålsåg och såga ut
monteringsytan utefter insidan på den streckade linjen som anges på mallen
för nedsänkt montering. Fila och sandpappra hålets kanter till rätt storlek.
5. Placera GMI 10 i utskärningen och kontrollera att de fyra monteringshålen
stämmer när du har rättat till storleken på hålet. Om de inte stämmer
markerar du rätt placering av de fyra monteringshålen. Ta bort GMI 10 från
utskärningen.
6. Märk ut mittpunkten för vart och ett av de fyra monteringshålen med
körnaren.
7. Använd en borrspets enligt specifikationerna i tabellen över rikthålsstorlek
och borra de fyra monteringshålen.
GMI 10
Installationsinstruktioner
Material
Materialtjocklek (tum)
Materialtjocklek (mm)
Hålstorlek
(tum)
Hålstorlek
(mm)
Hålstorlek
(borrnummer)
Aluminiumlegerad
plåt
från 1/32 till 5/64
från 0,76 till 2,03
0,128
3,25
30
från /32 till /8
från 2,28 till 9,52
0,147
3,73
26
Glasfiber – alla tjocklekar
0,140
3,56
28
Plast med hög täthet – alla tjocklekar
0,125
3,17
1
Plywood (hartsimpregnerat) – Professionell installation rekommenderas
0,144
3,66
27
3
3
/8
Storlekstabell för rikthål
Obs! Om du monterar plottern i glasfiber bör du använda en försänkare och borra en försänkning genom endast det övre
gelcoat-lagret. På så sätt undviker du sprickor i gelcoat-lagret när skruvarna dras åt.
8. Placera GMI 10 i utskärningen.
9. Dra åt de fyra monteringsskruvarna genom GMI 10 till de borrade monteringshålen.
Obs! Rostfria skruvar kan kärva när de skruvas i glasfiber och dras åt för hårt. Garmin rekommenderar att du applicerar ett
antikärvningsmedel på skruven innan den används.
10.Sätt fast monteringslocken genom att snäppa dem på plats.
Steg 3: Anslut GMI 10 till strömförsörjningen
GMI 10 levereras med en kabelenhet för anslutning till strömkälla och med kontaktfunktioner för anslutning av externa
enheter med NMEA 0183 (sidan 6).
Utbytessäkringen är en AGC/3AG – 1 A-säkring. Om du måste förlänga strömkablarna använder du 18 AWG-kabel.
Om båten har ett elsystem är det möjligt att du kan du ansluta GMI 10 direkt till en ledig hållare i den befintliga
säkringsplinten. Om du använder säkringsplinten tar du bort den kabelmonterade säkringshållare som medföljer
GMI 10. Du kan också koppla GMI 10 direkt till batteriet.
1 A-säkring
-
Båtjord
1A
+
Till 7–32 V DC
båtströmsförsörjning
+
Till GMI 10
Säkringsplint
Varning: Den maximala inkommande spänningen för GMI 10 är 32 V DC (likström). Överskrid inte denna spänning
eftersom det kan skada GMI 10 och ogiltigförklara garantin.
Obs! Vid en normal installation används bara de röda och svarta ledningarna. De övriga ledningarna används för NMEA
0183-anslutningar och behöver inte kopplas in vid normal användning av GMI 10. Mer information om hur du ansluter till en
NMEA 0183-kompatibel enhet finns på sidan 6.
GMI 10
Installationsinstruktioner
Så här installerar du kabelstammen:
1. Använd en testlampa eller voltmeter till att fastställa spänningskällans polaritet.
2. Anslut den röda (+ eller positiva) ledningen till den positiva spänningsterminalen. (Om du använder båtens
säkringsplint leder du den positiva anslutningen genom säkringen, som på bilden.)
3. Anslut den svarta (- eller negativa) ledningen till den negativa spänningsterminalen.
4. Installera eller kontrollera AGC/3AG – 1 A-säkringen (på säkringsplinten eller i den kabelmonterade hållaren).
5. Passa in kabelkontaktens spår med GMI 10:s baksida. Sätt in kabeln i kontakten och vrid låsringen motsols tills den
tar stopp.
Steg 4: Anslut GMI 10 till givarna
GMI 10 kan anslutas till givare med antingen NMEA 2000 eller NMEA 0183.
Ansluta GFS 10 via NMEA 2000
GMI 10 levereras med nödvändiga NMEA 2000-anslutningar och -kabel så
att du kan ansluta GMI 10 till befintligt NMEA 2000-nätverk eller bygga ett
grundläggande NMEA 2000-nätverk. Mer information om NMEA 2000 finns
på www.garmin.com. Följ anvisningarna och schemana på sidan 5 när
du ansluter GMI 10 till befintligt NMEA 2000-nätverk eller skapar ett
grundläggande NMEA 2000-nätverk.
Så här ansluter du GFS 10 till ett befintligt NMEA 2000-nätverk:
1. Bestäm var GMI 10 ska anslutas till det befintliga NMEA 2000-stamnät.
Ström/data
NMEA 2000
2. Koppla bort ena sidan av en NMEA 2000 T-anslutning från stamnätet vid
en lämplig plats.
Om du behöver förlänga NMEA 2000-stamnätet ansluter du en lämplig förlängningskabel för NMEA 2000-stamnätet
(medföljer inte) till sidan av den T-anslutning som du kopplade bort.
3. Anslut den medföljande T-anslutningen för GMI 10 i NMEA 2000-stamnätet genom att ansluta den till ena sidan av
den T-anslutning du kopplade bort.
4. Led den medföljande droppkabeln till undersidan av den T-anslutning du lade till i NMEA 2000-nätverket.
Om den inbyggda droppkabeln inte är tillräckligt lång kan du använda en droppkabel som är upp till 20 fot (6 m) lång
(ingår ej).
5. Anslut droppkabeln till T-anslutningen och till GMI 10.
Varning: Om du har ett befintligt NMEA 2000-nätverk på båten ska det redan vara anslutet till strömförsörjning.
Anslut inte den medföljande NMEA 2000-strömkabeln till ett befintligt NMEA 2000-nätverk eftersom endast en strömkälla
bör anslutas till ett NMEA 2000-nätverk.
Så här skapar du ett grundläggande NMEA 2000-nätverk
1. Koppla samman de två T-anslutningarna vid varandras sidor.
2. Den medföljande NMEA 2000-strömkabeln måste anslutas till en 12 V DC-strömkälla genom en omkopplare.
Anslut till båtens tändningslås om det går, eller genom en lämplig extra omkopplare (ingår ej).
3. Anslut NMEA 2000-strömkabeln till en av T-anslutningarna.
4. Anslut den medföljande NMEA 2000-droppkabeln till den andra T-anslutningen och till GMI 10.
5. Lägg till ytterligare T-anslutningar för varje givare (ingår ej) som du vill lägga till i NMEA 2000-nätverket,
och anslut varje givare till en T-anslutning med lämplig droppkabel (ingår ej).
6. Anslut lämpliga termineringar till vardera änden av de kombinerade T-anslutningarna.
Varning: Du måste ansluta den medföljande NMEA 2000-strömkabeln till båtens tändningslås eller genom en extern
omkopplare. GMI 10 laddar ur batteriet om den ansluts direkt.
GMI 10
Installationsinstruktioner
GMI 10
NMEA 2000enhet
(medföljer ej)
NMEA 2000enhet
(medföljer ej)
Droppkabel
(medföljer)
T-anslutning
(medföljer)
Befintligt NMEA 2000-nätverk
Ansluta GMI 10 till ett befintligt
NMEA 2000-nätverk
Tändning eller
kabelmonterad switch
Säkring
+
NMEA 2000enhet
(medföljer ej)
-
12 V DC-batteri
Strömkabel
Droppkabel
T-anslutningar
Terminator
honkontakt
Extra
droppkabel och
T-anslutning
(medföljer ej)
Terminator
hankontakt
Skapa ett grundläggande NMEA 2000-nätverk
Anmärkningar:
• Om du vill lägga till ytterligare givare i NMEA 2000-nätverket följer du de anvisningar som medföljer givaren.
• Om du vill veta mer om NMEA 2000 och om hur du skapar ett NMEA 2000-nätverk går du till www.garmin.com.
• GMI 10 får inte ström från NMEA 2000-nätverket. Den måste anslutas separat till strömkällan.
GMI 10
Installationsinstruktioner
Ansluta GMI 10 genom NMEA 0183
GMI 10 kan ta emot NMEA 0183-data från en enhet. GMI 10 visar mottagna data, men det går inte att överföra data till
någon annan NMEA 0183-enhet eller till ett NMEA 2000-nätverk.
Anslut NMEA 0183-enheten till GMI 10 med hjälp av medföljande kopplingsschema. Använd skärmat 22 AWG
partvinnat kablage för långa kabellängder. Löd alla anslutningar och täta dem med krympslang.
GMI 10
Enhet
Färg
Funktion
Röd
Ström
Svart
Jord
Gul
Tillbehör på
>
Blå
Tx/A(+)
>
Vit
Tx/B(-)
>
Brun
Rx/A(+)
>
Grön
Rx/B(-)
Säkring
1A
GMI 10 ström-/datakabel
Exempel:
+
LEDNINGSFÄRG
GMI 10
Enhet
Säkring
1A
Batteri
12 V DC
LEDNINGSFÄRG
RÖD
RÖD
SVART
SVART
GUL
ORANGE
>
BLÅ
VIT
>
>
VIT
VIT/
ORANGE
BRUN
>
GRÖN
GRÅ
VIT/
RÖD
GPS 17/17x
NMEA 0183
HVS-antenn
>
>
>
>
Ansluta GMI 10 till en GPS 17x NMEA 0183 HVS-antenn
+
GMI 10
Enhet
Säkring
1A
LEDNINGSFÄRG
Batteri
12 V DC
LEDNING
RÖD
RÖD
SVART
STRÖM JORD
NMEA JORD
BRUN
Tx/A (+)
NMEA 0183
Kompatibel enhet
>
>
GRÖN
Tx/B (-)
>
>
Ansluta GMI 10 till en Standard NMEA 0183-enhet
Anmärkningar:
• I installationsanvisningarna för den NMEA 0183-kompatibla enheten finns information om hur du identifierar
överföringssladdarna (TX) A(+) och B(-).
• Om din NMEA 0183-kompatibla enhet endast har en sändningssladd (Tx) ansluter du den till den bruna sladden
(Rx/A) från GMI 10 och ansluter den gröna sladden (Rx/B) till jord.
• Den blå (Tx/A) och vita (Tx/B) sladden används endast vid anslutning av GMI 10 till en Garmin GPS 17/17xantenn.
• Den gula (tillbehör på) sladden används endast vid anslutning av GMI 10 till en Garmin GPS 17/17x-antenn.
GMI 10
Installationsinstruktioner
NMEA 2000 PGN-information
Med den här tabellen kan du fastställa vilken godkänd NMEA 2000 PGN-information som kan tas emot och överföras
via en GMI 10 när den kommunicerar med en NMEA 2000-kompatibel enhet.
Ta emot
Sända
059392
ISO-erkännande
059392
ISO-erkännande
059904
ISO-begäran
059904
ISO-begäran
060928
ISO-adresskrav
060928
ISO-adresskrav
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126208
NMEA – Kommando/begära/
godkänna gruppfunktion
126464
Sända/ta emot PGN-lista med
gruppfunktion
126996
Produktinformation
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126992
Systemtid
126996
Produktinformation
127250
Farkostens kurs
127489
Motorparametrar – dynamiska
127505
Vätskenivå
128259
Hastighet – i förhållande till vattnet
128267
Vattendjup
129025
Position – Snabb uppdatering
129026
COG & SOG – Snabb uppdatering
129029
GNSS-positionsdata
129044
Referenspunkt
129283
Avvikelse från utlagd kurs
129284
Navigationsdata
129285
Navigering – kurs-/WP-information
129539
GNSS DOP:er
129540
GNSS Sats i vy
130306
Vinddata
130310
Miljöparametrar
130311
Miljöparametrar
130312
Temperatur
130313
Fuktighet
130314
Faktiskt tryck
GMI 10 är
NMEA 2000-certifierad
Information om NMEA 0183-satser
GMI 10 kan ta emot följande godkända NMEA 0183-satser från en NMEA 0183-kompatibel enhet:
BOD, BWC, DBT, DPT, GGA, GLL, GSA, GSV, HDG, HDM, MDA, MTW, MWD, MWV, RMB, RMC,
VHW, WPL och XTE.
GMI 10
Specifikationer
Fysiska
Mått:
4 5/16 tum (109 mm) B × 4 3/8 tum (111 mm) H × 1 29/32 tum (48 mm) D
Vikt:
9,6 oz (272 g)
Kablar: Ström-/datakabel - 6 ft (1,8 m)
NMEA 2000-droppkabel och strömkabel - 6 1/2 ft (2 m)
Temperaturområde: 5 °F (-15 °C) till 158 °F (70 °C)
Kompassäkerhetsavstånd: 241 mm (9 1/2 tum)
Hölje: Helt tätad, stöttålig plastlegering, vattentät enligt IEC 529 IPX7-normer
Ström
Ineffekt för GMI 10: 7 – 32 V DC
Säkring:
AGC/3AG – 1 A
Strömförbrukning för GMI 10:
2,5 W max
Ineffekt för NMEA 2000: 9 - 16 V DC
LEN-nummer (Load Equivalency Number) för NMEA 2000: 2 (100 mA)
Överensstämmelseförklaring (DoC)
Härmed intygar Garmin att denna GMI 10-produkt uppfyller de grundläggande kraven och andra
föreskrifter i direktiv 1999/5/EG.
Den fullständiga överensstämmelseförklaringen finns på Garmins webbplats för din Garmin-produkt:
www.garmin.com/products/gmi10/. Klicka på Manuals (Handböcker) och välj sedan länken
Declaration of Conformity (överensstämmelseförklaring).
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA GMI 10 ACCEPTERAR DU ATT FÖLJA VILLKOREN I FÖLJANDE PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA
IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.
Garmin ger dig en begränsad licens för användning av den programvara som är inbäddad i enheten (”Programvaran”) i binär körbar form för
normal drift av produkten. Äganderätten och de intellektuella immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och är skyddad enligt de copyrightlagar som gäller i USA samt enligt internationella
copyrightöverenskommelser. Du bekräftar vidare att strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och att källkoden för Programvaran är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin. Du intygar att du
inte kommer att dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den på eller på något annat sätt göra om
Programvaran eller någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. Du intygar också att du inte kommer
att exportera eller omexportera Programvaran till något land i strid med de exportkontrollagar som gäller i USA.
© Copyright 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 E 151st Street, Olathe, Kansas 66062 USA
Tel. +1 913 397 8200
Fax. +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB Storbritannien.
Tel. +44 870 850 1241 (utanför Storbritannien) eller 0808 2380000 (endast Storbritannien)
Fax. +44 0870 850 1251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886 2 2642 9199
Fax. +886 2 2642 9099
Artikelnummer 190-00892-79 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising