Garmin | GMI™ 10 Marine Instrument | Garmin GMI™ 10 Marine Instrument Installeringsinstruksjoner

Garmin GMI™ 10 Marine Instrument Installeringsinstruksjoner
Installeringsinstruksjoner for GMI 10-enheten
Følg instruksjonene nedenfor når du installerer det maritime instrumentet GMI 10, slik at du oppnår best mulig
ytelse. Hvis du har problemer med å installere enheten, kan du kontakte Garmins produktsupport eller få hjelp hos
en profesjonell installatør.
GMI 10-enheten kommuniserer med NMEA 2000- eller NMEA 0183-kompatible sensorer og enheter, og den kan
vise informasjon om for eksempel hastighet, kurs, vanndybde og drivstoff når den er koblet til de riktige sensorene.
Produktregistrering
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag. Gå til http://my.garmin.com. Oppbevar den
originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.
Skriv inn GMI 10-serienummeret i feltet som vises, for fremtidig referanse. Serienummeret finner du på et klistremerke
på baksiden av GMI 10-enheten.
Serienummer
Kontakte Garmin
Kontakt Garmin hvis det er noe du lurer på når du installerer eller bruker GMI 10-enheten. USA: Gå til
www.garmin.com/support, eller kontakt Garmin USA på telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 2380000.
Europa: Gå til www.garmin.com/support, og klikk på Contact Support for innenlandsk supportinformasjon,
eller kontakt Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 (0) 870 8501241.
Pakkeliste og tilbehør
Før du installerer GMI 10-enheten, må du bekrefte at pakken inneholder følgende deler. Hvis det mangler deler,
må du ta kontakt med Garmin-forhandleren umiddelbart.
Standardpakke
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GMI 10-enhet
Beskyttende deksel
Festeanordninger for innbygging
Dataledningsnett for NMEA 0183
2 NMEA 2000-T-kontakter
2 NMEA 2000-terminatorer (1 hann, 1 hunn)
1 NMEA 2000-droppkabel (2 m)
1 NMEA 2000-strømkabel (2 m), (3 A-sikring)
Installeringsinstruksjoner
Valgfritt tilbehør
• Ekstra NMEA 2000-nettverkskomponenter
Nødvendige verktøy
•
•
•
•
•
•
•
Løvsag eller 90 mm (3 17/32 tommer) hullsag
Boremaskin og borbits
Sentreringskjørner og hammer
Saks
Fil og sandpapir
Phillips-skrutrekker
Antirust-spray (valgfritt)
Installere og bruke GMI 10-enheten
1. Velge en plassering (side 2).
2. Bygge inn GMI 10-enheten (side 2).
3. Koble GMI 10-enheten til sensorer og strøm (side 3).
Februar 2010
190-01168-78 Rev. A
Trykt i Taiwan
Trinn 1: Velge en plassering for GMI 10-enheten
Tenk over følgende når du velger installasjonsplasseringen:
• Sikten må være så god som mulig når du styrer båten.
• Du må ha enkel tilgang til tastaturet til GMI 10-enheten.
• Stedet der GMI 10-enheten skal plasseres må være robust nok til å tåle vekten av den og beskytte den mot
vibrasjon og støt.
• Stedet gir rom for ruting og tilkobling av kablene. Det må være minst 8 cm (3 tommer) klaring bak enheten.
• For å unngå interferens, må stedet være minst 241 mm (9 1/2 tommer) fra et magnetisk kompass.
• Monter GMI 10-enheten på et sted som ikke er utsatt for ekstreme temperaturforhold.
MERK: Temperaturområdet for GMI 10-enheten er fra -15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F). Hvis enheten blir utsatt for
temperaturer utenfor dette området (under oppbevaring eller bruk), kan det føre til feil på LCD-skjermen eller andre
komponenter. Denne typen feil og relaterte følger er IKKE dekket av produsentens begrensede garanti.
Trinn 2: Bygge inn GMI 10-enheten
I tillegg til fire av de medfølgende monteringsskruene (nummer 8 ANSI (4,2 × 1,4 DIN7981)) krever innbygd
montering av GMI 10-enheten følgende verktøy:
• Phillips-skrutrekker
• Bormaskin og bor på 3,2 mm (1/8 tomme) for monteringshull
• 90 mm (3 17/32 tommer) hullsag for styrehull
• Saks
• Sentreringskjørner og hammer
• Fil og sandpapir
• Antirust-spray (valgfritt)
• Forsenkerbor (for glassfiberinstallasjoner)
MERK: Kontroller at overflaten der du monterer GMI 10-enheten har nok ledig plass bak seg, slik at det er plass til
GMI 10-enheten og de tilkoblede ledningene.
Slik bygger du inn GMI 10-enheten:
1. Malen for innbygging følger med i produktesken. Skjær til malen, og
kontroller at den passer inn der du ønsker å bygge inn GMI 10-enheten.
2. Malen for innbygging har lim på baksiden. Fjern det beskyttende
mellomlegget, og fest malen på stedet der du vil montere inn GMI 10enheten.
3. Bruk hullsagen på 90 mm (3 17/32 tommer) til å skjære ut monteringsflaten
langs innsiden av den stiplede linjen som er opptegnet på innbyggingsmalen.
Bruk en fil og sandpapir til å endre størrelsen på hullet.
4. Plasser GMI 10-enheten i utskjæringen for å se om de fire
monteringshullene er riktig plassert etter at du har justert hullet.
Hvis de ikke er riktig plassert, merker du av de riktige plasseringene
for de fire monteringshullene. Fjern GMI 10-enheten fra utskjæringen.
5. Bruk sentreringskjørneren til å trykke inn midten av hver av de fire merkene
til monteringshullene.
6. Bruk et bor på 3,2 mm (1/8 tomme), og bor de fire monteringshullene.
MERK: Hvis du monterer kartplotteren i glassfiber, anbefaler vi at du bruker forsenkningsbor til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med gelbelegg. Dette er med på å forhindre sprekker i
gelbelegget når skruene strammes til.
Installeringsinstruksjoner for GMI 10-enheten
7. Plasser GMI 10-enheten i utskjæringen.
8. Fest de fire skruene godt gjennom GMI 10-enheten og inn i monteringshullene du boret.
MERK: Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i glassfiber. Garmin anbefaler å påføre
smøremiddel på skruene før de festes.
9. Installer monteringsdekslene ved å klikke dem på plass.
Trinn 3: Koble GMI 10-enheten til sensorer og strøm
GMI 10-enheten kan kobles til sensorer ved hjelp av enten NMEA 2000 eller
NMEA 0183.
Koble til GMI 10-enheten via NMEA 2000
GMI 10-enheten leveres med NMEA 2000-kontakter og -kabler som er
nødvendig for å koble GMI 10-enheten til det eksisterende NMEA 2000nettverket, eller for å bygge et grunnleggende NMEA 2000-nettverk. Hvis
du vil ha mer informasjon om NMEA 2000, kan du gå til www.garmin.com.
Følg anvisningene og se på diagrammene på side 4 hvis du enten vil koble
GMI 10-enheten til det eksisterende NMEA 2000-nettverket, eller hvis du vil
bygge et grunnleggende NMEA 2000-nettverk.
Slik kobler du GMI 10-enheten til det eksisterende NMEA 2000nettverket:
1. Finn ut hvor du vil koble GMI 10-enheten til det eksisterende NMEA 2000NMEA 2000
NMEA 0183-data
basisnettverket.
2. Koble fra én side av en NMEA 2000-T-kontakt fra basisnettverket på et
passende sted.
Hvis du må forlenge NMEA 2000-basisnettverket, kobler du en egnet skjøteledning for NMEA 2000-basisnettverket
(følger ikke med) til T-kontakten du koblet fra.
3. Legg til den medfølgende T-kontakten for GMI 10-enheten i NMEA 2000-basisnettverket ved å koble den til den
siden på T-kontakten som du koblet fra.
4. Før den medfølgende droppkabelen til bunnen av T-kontakten som du nettopp la til i NMEA 2000-nettverket.
Hvis den medfølgende droppkabelen ikke er lang nok, kan du bruke en droppkabel som er inntil 6 m (20 fot)
lang (ikke inkludert).
5. Koble droppkabelen til T-kontakten og til GMI 10-enheten.
Melding
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000-nettverk på båten, skal det allerede være koblet til strøm. Ikke koble den
medfølgende NMEA 2000-strømkabelen til et eksisterende NMEA 2000-nettverk. Et NMEA 2000-nettverk skal
bare være koblet til én strømkilde.
Slik oppretter du et grunnleggende NMEA 2000-nettverk:
1. Koble sammen sidene på de to T-kontaktene.
2. Den medfølgende NMEA 2000-strømkabelen må kobles til en strømkilde på 12 VDC via en bryter. Du kan
om mulig koble ledningen til tenningsbryteren på båten, eventuelt via en egnet tilleggsbryter (ikke inkludert).
3. Koble NMEA 2000-strømkabelen til en av T-kontaktene.
4. Koble den medfølgende NMEA 2000-droppkabelen til den andre T-kontakten og til GMI 10-enheten.
5. Legg til ekstra T-kontakter for hver sensor (ikke inkludert) du vil legge til i NMEA 2000-nettverket, og koble
hver sensor til en T-kontakt med en egnet droppkabel (ikke inkludert).
6. Koble de riktige terminatorene til hver ende av de kombinerte T-kontaktene.
Melding
Koble den medfølgende NMEA 2000-strømkabelen til båtens tenningsbryter eller via en ekstern bryter. GMI 10enheten vil tappe batteriet for strøm hvis den er koblet direkte.
Installeringsinstruksjoner for GMI 10-enheten
GMI 10
NMEA 2000enhet
(ikke inkludert)
NMEA 2000enhet
(ikke inkludert)
Droppkabel
(inkludert)
T-kontakt
(inkludert)
Eksisterende NMEA 2000-nettverk
Koble GMI 10-enheten til et eksisterende
NMEA 2000-nettverk
Tenningsbryter eller
innebygd bryter
Sikring
+
NMEA 2000enhet
(ikke inkludert)
-
12 VDC-batteri
Strømkabel
T-kontakter
Hunnterminator
Droppkabel
Ekstra
droppkabel
og T-kontakt
(ikke inkludert)
Hannterminator
Opprette et grunnleggende NMEA 2000-nettverk
Merknader:
• Hvis du vil legge til flere sensorer i NMEA 2000-nettverket, følger du instruksjonene som følger med sensoren.
• Hvis du vil lære mer om NMEA 2000 og om å bygge et NMEA 2000-nettverk, kan du gå til www.garmin.com.
• GMI 10 får strøm fra NMEA 2000-nettverket.
Installeringsinstruksjoner for GMI 10-enheten
Koble til GMI 10-enheten via NMEA 0183
GMI 10-enheten kan motta NMEA 0183-data fra én enhet. GMI 10-enheten viser de mottatte dataene, men kan ikke
sende dataene til en annen NMEA 0183-enhet eller sende dataene til et NMEA 2000-nettverk.
Bruk diagrammene for å koble en NMEA 0183-enhet til GMI 10-enheten. Bruk et skjermet, vridd ledningspar på
22 AWG ved forlenget kabeltrekking. Lodd alle tilkoblingene, og forsegle dem med varmekrymperør.
GMI 10enhet
Farge
Funksjon
Svart
Tilbehør av(-)
Gul
Tilbehør på(+)
>
Blå
Tx/A(+)
>
Hvit
Tx/B(-)
>
Brun
Rx/A(+)
>
Grønn
Rx/B(-)
Datakabel for GMI 10-enheten
+
LEDNINGS­
FARGE
Sikring
GMI 10enhet
1A
>
Batteri
12 VDC
LEDNINGS­
FARGE
RØD
RØD
SVART
SVART
GUL
ORANSJE
BLÅ
HVIT
>
>
HVIT
HVIT/
ORANSJE
BRUN
GRÅ
>
GRØNN
HVIT/RØD
GPS 17/17x
NMEA 0183
HVS-antenne
>
>
>
>
Koble GMI 10-enheten til en GPS 17x NMEA 0183 HVS-antenne
+
LEDNINGS­
FARGE
GMI 10enhet
Batteri
12 VDC
LEDNINGS­
FUNKSJON
AV/PÅ
STRØM, JORD
>
BRUN
Tx/A (+)
GRØNN
Tx/B (-)
>
NMEA 0183kompatibel
enhet
>
>
Koble GMI 10-enheten til en standard NMEA 0183-enhet
Merknader:
• Se i installeringsinstruksjonene for enheten som er i samsvar med NMEA 0183, for å identifisere Tx/A(+)og Tx/B(-)-ledningene.
• Når du kobler til NMEA 0183-enheter med to utgående linjer og inngående linjer, er det ikke nødvendig for
NMEA 2000-bussen og NMEA 0183-enheten å være koblet til felles jording.
• Den gule (tilbehør på) ledingen og den sorte (tilbehør jord) ledningen brukes bare når du skal koble GMI 10enheten til en Garmin GPS 17/17x-antenne.
Installeringsinstruksjoner for GMI 10-enheten
Hvis den NMEA 0183-kompatible enheten bare har én utgående ledning (Tx), kobler du den til den brune ledningen
(Rx/A) fra GMI 10-enheten og kobler den grønne ledningen (Rx/B) fra GMI 10 til NMEA jord.
NMEA 2000-nettverk
+
LEDNINGS­
FARGE
Batteri
12 VDC
GRØNN
GMI 10enhet
SVART
>
BRUN
LEDNINGSFUNKSJON
AV/PÅ
NMEA,
JORD
STRØM,
JORD
Tx
NMEA 0183kompatibel
enhet
>
Koble GMI 10-enheten til en NMEA 0183-enhet med én utgående kabel
MERK: Når du kobler til en NMEA 0183-enhet med bare én utgående (Tx) og én inngående (Rx) linje,
må NMEA 2000-bussen og NMEA 0183-enheten være koblet til felles jord.
NMEA 2000 PGN-informasjon
Bruk denne tabellen til å fastslå hva slags godkjent NMEA 2000 PGN-informasjon som kan sendes og mottas
av en GMI 10-enhet når den kommuniserer med en NMEA 2000-kompatibel enhet.
Motta
Sende
059392
ISO-bekreftelse
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126208
NMEA – kommander/forespør/
bekreft gruppefunksjon
126464
Sende/motta PGNlistegruppefunksjon
126996
Produktinformasjon
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126992
Systemtid
126996
Produktinformasjon
127250
Fartøykurs
127489
Motorparametre – dynamisk
127505
Væskenivå
128259
Fart – vannreferanse
128267
Vanndybde
129025
Posisjon – rask oppdatering
129026
COG & SOG – rask oppdatering
129029
GNSS-posisjonsdata
129044
Datum
129283
Kryssrutefeil
129284
Navigasjonsdata
129285
Navigasjon – rute-/veipunktsinformasjon
129539
GNSS DOPer
129540
GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
130306
Vinddata
130310
Miljøparametre
GMI 10-enheten er
NMEA 2000-sertifisert
Installeringsinstruksjoner for GMI 10-enheten
Motta
Sende
130311
Miljøparametre
130312
Temperatur
130313
Luftfuktighet
130314
Faktisk trykk
Setningsinformasjon for NMEA 0183
GMI 10-enheten kan motta følgende godkjente NMEA 0183-setninger fra en NMEA 0183-kompatibel enhet:
BOD, BWC, DBT, DPT, GGA, GLL, GSA, GSV, HDG, HDM, MDA, MTW, MWD, MWV, RMB, RMC, VHW,
WPL og XTE.
Spesifikasjoner
Fysiske
Mål:
B × H × D: 109 × 111 × 48 mm (4 5/16 × 4 3/8 × 1 29/32 tommer)
Vekt:
272 g (9,6 unser)
Kabler: NMEA 0183-datakabel – 1,8 m (6 fot)
NMEA 2000-droppkabel og -strømkabel – 2 m (6 1/2 fot)
Temperaturområde: fra –15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
Trygg avstand fra et kompass: 241 mm (9 1/2 tommer)
Dekselmateriale: fullstendig tett, støtsikker plastlegering, vanntett i henhold til IEC 529 IPX7-standarder
Strøm
Strømforbruk for GMI 10: maks. 2,5 W
Strøminngang for NMEA 2000: 9–16 VDC
LEN-nummer (Load Equivalency Number) for NMEA 2000: 6 (300 mA)
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at denne Intelliducer-enheten samsvarer med hovedkravene og andre
relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Hvis du vil se hele samsvarserklæringen kan
du gå til www.garmin.com/declaration-of-conformity.
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE GMI 10-ENHETEN GODTAR DU AT DU ER FORPLIKTET TIL FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER I
LISENSAVTALEN FOR PROGRAMVAREN. LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin Ltd. og datterselskapene (“Garmin”) gir deg en begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med denne enheten
(“Programvaren”), i en binær kjørbar form ved normal bruk av produktet. Eiendomsrett og åndsverksrettigheter til Programvaren forblir hos
Garmin og/eller tredjepartsleverandørene.
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller tredjepartsleverandørene og er beskyttet i henhold til USAs opphavsrettslover
og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og kodingen i Programvaren, som det
ikke leveres kildekode for, er verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin og/eller tredjepartsleverandørene, og at Programvaren i
kildekodeform forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin og/eller tredjepartsleverandørene. Du samtykker i at du ikke skal
dekompilere, demontere, endre, foreta en omvendt utvikling av eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form, eller lage avledede
produkter basert på Programvaren. Du samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere Programvaren til et annet land i strid med USAs
eksportlover eller eksportlovene til et hvilket som helst annet land som er aktuelt.
Installeringsinstruksjoner for GMI 10-enheten
De nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke kartdata) for
Garmin-produktene på Garmins webområde på www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Februar 2010
Delenummer 190-01168-78 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising