Garmin | GHP™ 20 Marine Autopilot System with SmartPump | Installation guide | Garmin GHP™ 20 Marine Autopilot System with SmartPump Instrukcja instalacji

Garmin GHP™ 20 Marine Autopilot System with SmartPump Instrukcja instalacji
Instrukcja instalacji urządzenia GHP™
20 SmartPump
Aby zapewnić optymalne działanie oraz uniknąć uszkodzeń
łodzi, morskiego autopilota Garmin® należy zainstalować
w sposób opisany w niniejszej instrukcji.‍ Zalecamy zlecenie
instalacji wykwalifikowanemu specjaliście.‍ W celu prawidłowego
przeprowadzenia instalacji systemu autopilota wymagane jest
określone przeszkolenie w zakresie systemów sterowania
i podłączania urządzeń morskich.‍
Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z całą
instrukcją instalacji.‍ W razie wystąpienia problemów z instalacją
prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej firmy Garmin
(strona 23).‍
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.‍
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne
sterowanie swoim statkiem.‍ Autopilot jest narzędziem
wspomagającym sterowanie statkiem.‍ Nie zwalnia ono
użytkownika z obowiązku bezpiecznego sterowania swoją
łodzią.‍ Należy unikać zagrożeń nawigacyjnych i nigdy nie
zostawiać steru bez nadzoru.‍
Należy zawsze być przygotowanym do szybkiego przejęcia
ręcznego sterowania łodzią.‍
Obsługi autopilota najlepiej nauczyć się na spokojnych,
bezpiecznych i otwartych wodach.‍
Należy zachować ostrożność podczas korzystania z autopilota
w pobliżu niebezpiecznych wód, to jest w pobliżu doków,
palisad i innych łodzi.‍
PRZESTROGA
Niezainstalowanie tego sprzętu i brak jego konserwacji zgodnie
z niniejszymi instrukcjami może doprowadzić do uszkodzeń
i obrażeń.‍
Sprzęt podłączany do tego produktu powinien być wyposażony
w obudowę ognioodporną lub mieć taką obudowę odłączną do
zestawu.‍
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.‍
Przygotowanie do instalacji
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.‍
UWAGA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.‍
System autopilota składa się z wielu elementów.‍ Przed
rozpoczęciem instalacji zapoznaj się ze wszystkimi uwagami
dotyczącymi połączeń oraz montażu elementów.‍ Aby móc
właściwie zaplanować instalację systemu, należy dowiedzieć
się, w jaki sposób współdziałają ze sobą poszczególne jego
elementy.‍
Czerwiec 2013
Schematy układu (strona 3) mogą pomóc zrozumieć uwagi
dotyczące połączeń oraz montażu.‍
Numer seryjny każdego z elementów należy zapisać na
wypadek, gdyby okazało się konieczne jego podanie podczas
rejestracji lub podczas dochodzenia roszczeń gwarancyjnych
(strona 23).‍
Niezbędne narzędzia
•
•
•
•
Okulary ochronne
Wiertarka i wiertła
Klucze
Piła walcowa do wycinania otworów o średnicy 90 mm
(3½ cala)
• Szczypce do cięcia drutu/usuwania izolacji z drutu
• Śrubokręt krzyżowy i płaski
• Wiązania
• Wodoodporne złączki skrętne (nakrętki na przewody) lub
izolacja termokurczliwa i opalarka
• Środek uszczelniający do zastosowań morskich
• Środek antykorozyjny w aerozolu do zastosowań morskich
• Przenośny lub ręczny kompas (do sprawdzenia poziomu
zakłóceń magnetycznych)
• Przewód hydrauliczny z zainstalowanymi lub wymiennymi
mocowaniami o minimalnej wartości 1000 lbf/in2
• Hydrauliczne łączniki trójnikowe
• Wmontowane hydrauliczne zawody odcinające
• Płyn hydrauliczny
• Szczeliwo do gwintów
• Sprzęt do odpowietrzania układu hydraulicznego
• Smar przeciw zacieraniu się śrub (opcjonalny)
UWAGA: Zestaw zawiera wkręty do montażu kontroli steru,
komputera kursowego oraz pompy.‍ Jeśli dołączone wkręty do
montażu nie nadają się do montażu na danej powierzchni,
należy użyć innych, właściwych wkrętów (do nabycia osobno).‍
Uwagi dotyczące połączeń i montażu
Dołączone przewody służą do łączenia ze sobą poszczególnych
elementów autopilota oraz do podłączenia ich do sieci
zasilającej.‍ Przed rozpoczęciem montażu i podłączeniem
przewodów upewnij się, że przewody mają wystarczającą
długość, aby było możliwe ich podłączenie do poszczególnych
elementów, oraz że są one prawidłowo umiejscowione.‍
Uwagi dotyczące montażu komputera kursowego
• Komputer kursowy (CCU) lub sferyczny kompas morski
należy zamontować w przedniej części łodzi, na wysokości
maks.‍ 3 m (10 stóp) nad poziomem wody.‍
• Komputera kursowego (ani pompy) nie należy montować
w miejscu zanurzenia ani w miejscu, w którym byłby on
narażony na działanie wody.‍
• Komputera kursowego nie należy montować w pobliżu
materiałów magnetycznych, magnesów (głośników i silników
elektrycznych) ani przewodów wysokiego napięcia.‍
• Komputer kursowy należy zamontować w odległości co
najmniej 0,6 m (24 cale) od wszelkich ruchomych części
i źródeł zakłóceń magnetycznych, takich jak kotwice,
łańcuchy kotwic, silniki wycieraczek i skrzynki narzędziowe.‍
• W miejscu, w którym ma zostać zamontowany komputer
kursowy, należy sprawdzić poziom zakłóceń magnetycznych,
korzystając z przenośnego kompasu.‍
Jeśli kompas przenośny nie wskazuje północy, gdy znajduje
się w miejscu, w którym ma zostać zamontowany komputer
kursowy, oznacza to obecność zakłóceń magnetycznych.‍
Wybierz inną lokalizację i ponownie sprawdź poziom
zakłóceń.‍
190-01454-60_0A
Wydrukowano na Tajwanie
• Komputer kursowy można zamontować poniżej poziomu
wody w miejscu, w którym nie będzie on zanurzony ani
narażony na działanie wody.‍
• Uchwyt komputera kursowego należy zamontować na
pionowej powierzchni lub pod poziomą powierzchnią, tak aby
podłączone przewody swobodnie opadały w dół.‍
• Wkręty do montażu zostały dołączone do komputera
kursowego.‍ Jeśli dołączone wkręty do montażu nie nadają
się do montażu na danej powierzchni, należy skorzystać
z innych wkrętów.‍
Uwagi dotyczące połączeń komputera kursowego
• Przewód komputera kursowego łączy komputer kursowy
z pompą i ma długość 5 m (16 stóp).‍
◦ W przypadku, gdy nie jest możliwy montaż komputera
kursowego w odległości mniejszej niż 5 m (16 stóp) od
pompy, należy skorzystać z przewodu zamiennego lub
przedłużacza, które można nabyć u lokalnego
dystrybutora produktów firmy Garmin lub na stronie
http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
◦ Przewodu komputera kursowego nie należy przecinać.‍
Uwagi dotyczące połączeń i montażu alarmu
• Alarm powinien zostać zamontowany niedaleko głównej
stacji steru.‍
• Alarm można zamontować pod deską rozdzielczą.‍
• W razie potrzeby przewody alarmu można przedłużyć,
korzystając z przewodu 28 AWG (0,08 mm2).‍
Uwagi dotyczące połączeń interfejsu NMEA 2000®
• Komputer kursowy i kontrolę steru należy podłączyć do sieci
NMEA 2000.‍
• Jeśli na łodzi nie jest dostępna sieć NMEA 2000, można ją
utworzyć, korzystając z dołączonych przewodów i złączy
NMEA 2000 (strona 13).‍
• Po podłączeniu do sieci NMEA 2000 opcjonalnych urządzeń
zgodnych z interfejsem NMEA 2000, takich jak czujnik
wiatru, czujnik prędkości po wodzie lub urządzenie GPS,
można korzystać z zaawansowanych funkcji autopilota.‍
Uwagi dotyczące montażu kontroli steru
UWAGA
Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest
narażone na działanie skrajnych temperatur lub ekstremalnych
warunków.‍ Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany
w danych technicznych produktu.‍ Długotrwałe wystawianie
urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu
(dotyczy przechowywania i użytkowania) może spowodować
uszkodzenie urządzenia.‍ Uszkodzenia spowodowane
działaniem skrajnych temperatur i powiązane konsekwencje nie
są objęte gwarancją.‍
Powierzchnia montażowa musi być płaska, w przeciwnym razie
urządzenie może ulec uszkodzeniu w trakcie montażu.‍
Korzystając z dołączonego osprzętu i szablonu, można
przeprowadzić montaż wpuszczany urządzenia w desce
rozdzielczej.‍ Aby zamontować urządzenie w taki sposób, aby
było ono umieszczone płasko na przedniej części deski
rozdzielczej, należy kupić u sprzedawcy firmy Garmin zestaw
do montażu płaskiego (zalecamy zlecenie montażu
wykwalifikowanemu specjaliście).‍
Wybierając miejsce montażu, należy zwrócić uwagę na
następujące kwestie.‍
• Miejsce montażu powinno znajdować się na linii wzroku lub
poniżej niej i umożliwiać wygodną obsługę urządzenia
podczas podróży łodzią.‍
• Miejsce montażu powinno zapewniać łatwy dostęp do
przycisków urządzenia.‍
2
• Powierzchnia montażowa powinna być wystarczająco
mocna, aby zapewnić podparcie dla ciężaru urządzenia oraz
chronić go przed nadmiernymi wibracjami lub wstrząsami.‍
• Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenia
nie należy instalować w odległości mniejszej niż bezpieczny
dystans dla kompasu podany w danych technicznych
produktu.‍
• Za miejscem montażu musi być pozostawione miejsce na
poprowadzenie i podłączenie przewodów.‍
Uwagi dotyczące połączeń kontroli steru
• Kontrolę steru należy podłączyć do sieci NMEA 2000.‍
• Opcjonalne urządzenia zgodne z interfejsem NMEA®, takie
jak czujnik wiatru, czujnik prędkości po wodzie lub
urządzenie GPS, można podłączyć do kontroli steru za
pomocą przewodu do przesyłu danych (strona 14).‍
Uwagi dotyczące montażu pompy
Zapoznaj się ze schematami instalacji hydraulicznej,
zaczynającymi się na stronie strona 6, aby określić miejsce
instalacji pompy.‍
• Pompę należy zamontować w miejscu, do którego można
doprowadzić przewody hydrauliczne układu sterowania łodzi.‍
• Pompa jest wyposażona w pięć łączników umożliwiających
podłączenie przewodów hydraulicznych, jednak tylko trzy
z nich są wykorzystywane podczas instalacji pompy
w zalecany sposób.‍ Ilustracja na stronie strona 2 pozwoli
określić, który układ najlepiej sprawdzi się w miejscu
instalacji.‍
Pump Hydraulic Considerations
UWAGA
W przypadku dodawania linii hydraulicznej do systemu należy
wybrać wyłącznie wąż z zainstalowanymi lub wymiennymi
mocowaniami o minimalnej wartości 6,895 psi (1000 lbf/in²).‍
Nie wolno używać żadnych obejm na elementach
hydraulicznych.‍ Należy używać odpowiedniego szczeliwa do
gwintów przeznaczonego do zastosowań morskich na
wszystkich gwintach rurowych w układzie hydraulicznym.‍
Nie wolno korzystać z autopilota do sterowania łodzią, jeśli nie
przeprowadzono kompletnego odpowietrzenia wszystkich
części układu hydraulicznego.‍
Consult the hydraulic-layout diagrams starting on strona 6 to
help determine how to best install the pump in the hydraulic
system of the boat.‍
The recommended pump installation method requires the
installation of T-fittings and shutoff valves so the pump can be
removed for service without disabling the steering system.‍ This
type of installation will use only three of the five ports on the
manifold.‍ Although it is not recommended, all five ports can be
used instead of installing shutoff valves.‍ See strona 2 for
more information on the fittings and alternate connection
methods.‍
Zawory i łączniki pompy
Istnieją dwie metody podłączenia pompy do układu
hydraulicznego.‍ Zalecana metoda zakłada wykorzystanie trzech
złączy, łączników H1 À i H2 Á oraz trójnika rozdzielającego
połączenie pomiędzy ster i cylinder.‍ Łącznik przewodu sygnału
zwrotnego  łączy się jedynie ze sterem.‍ Jeśli łódź jest
wyposażona w symetryczny cylinder, nie należy przeprowadzać
ponownej konfiguracji zaworów zwrotnych Ã.‍ Jeśli łódź jest
wyposażona w niesymetryczny cylinder sterowania, powinna
zostać przeprowadzona ponowna konfiguracja zaworów
zwrotnych (strona 3).‍ Zawór obejściowy Ä pozostaje otwarty
tylko na czas odpowietrzania układu hydraulicznego; przed
ponownym rozpoczęciem normalnego użytkowania układu
zawór musi zostać w pełni dokręcony.‍
2 Wyciągnij tłoki Á z kolektora pompy.‍
Tłoki pompy są fabrycznie ustawione w sposób symetryczny
Â.‍
3 Usuń okrągłe uszczelki à z tłoków i wyrzuć je.‍
Jeśli masz problem z wyciągnięciem okrągłych uszczelek
z tłoków, przetnij je.‍
4 Ponownie wsuń tłoki do kolektora pompy, ustawiając je
w konfiguracji niesymetrycznej Ä.‍
5 Umieść zawory zwrotne w kolektorze pompy, a następnie je
dokręć.‍
Alternatywą dla wykorzystania łączników H1 i H2 jest instalacja
wykorzystująca 3 złącza oraz łączniki C1 Å i C2 Æ.‍
Pompę można także zainstalować, korzystając ze wszystkich 5
złączy.‍ Ta opcja zakłada użycie łączników C1 i C2 do
podłączenia pompy do cylindra oraz łączników H1 i H2 do
podłączenia pompy do steru.‍ Ten typ instalacji nie jest
zalecany, ponieważ po jej przeprowadzeniu nie jest możliwy
demontaż pompy w celu przeprowadzenia czynności
konserwacyjnych bez konieczności wyłączania układu
sterowania łodzi.‍
Konfiguracja pompy z cylindrem niesymetrycznym
UWAGA
Aby uniknąć uszkodzenia pompy, podczas konfigurowania
pompy układu sterowania z cylindrem niesymetrycznym
wszystkie części muszą być czyste.‍
W przypadku usunięcia zaworów zwrotnych po odpowietrzeniu
układu hydraulicznego należy ponownie przeprowadzić
odpowietrzanie.‍ Przez zawory zwrotne powietrze mogło dostać
się do układu hydraulicznego.‍
Jeśli łódź jest wyposażona w układ sterowania z cylindrem
niesymetrycznym, należy odpowiednio skonfigurować pompę
w celu zapewnienia jej prawidłowego działania z układem
sterowania.‍
1 Usuń zawory zwrotne À z kolektora pompy.‍
Uwagi dotyczące montażu modułu Shadow Drive™
• Moduł Shadow Drive należy zainstalować poziomo, na
możliwie równej powierzchni, a jego przewody starannie
zabezpieczyć wiązaniami.‍
• Moduł Shadow Drive należy zamontować w odległości co
najmniej 305 mm (12 cali) od materiałów magnetycznych,
takich jak głośniki i silniki elektryczne.‍
• Moduł Shadow Drive powinien zostać zamontowany bliżej
steru niż pompy.‍
• Moduł Shadow Drive powinien zostać zamontowany niżej od
steru, ale wyżej od pompy.‍
• Modułu Shadow Drive nie należy podłączać bezpośrednio do
łącznika z tyłu steru.‍ Łącznik steru oraz moduł Shadow Drive
powinna dzielić odległość węża.‍
• Modułu Shadow Drive nie należy podłączać bezpośrednio do
hydraulicznego trójnika na przewodzie hydraulicznym.‍
Trójnik oraz moduł Shadow Drive powinna dzielić odległość
węża.‍
• W przypadku systemy z jednym sterem, pomiędzy sterem
i modułem Shadow Drive musi znajdować się trójnik.‍
• W przypadku systemu z dwoma sterami, moduł Shadow
Drive powinien zostać zainstalowany pomiędzy pompą
i niższym sterem, bliżej steru niż pompy.‍
• Moduł Shadow Drive należy zainstalować na przewodzie
układu sterowania dla prawej lub lewej burty.‍
Modułu Shadow Drive nie należy instalować na przewodzie
sygnału zwrotnego ani na przewodzie wysokiego ciśnienia,
jeśli są one obecne.‍
Schemat zasilania i przesyłu danych
OSTRZEŻENIE
Nie wolno zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu zasilającego w przypadku podłączania przewodu
zasilającego.‍ Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu.‍ Oprócz tego podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie gwarancji na produkt.‍
3
Pozycja Opis
À
Á
Â
Ważne uwagi
Kontrola steru
Komputer kursowy
To jest sferyczny kompas morski.‍
Przewód kontroli steru do
przesyłu danych
Ten przewód służy wyłącznie do podłączania do autopilot opcjonalnych urządzeń zgodnych z interfejsem
NMEA 0183, takich jak czujnik wiatru, czujnik prędkości po wodzie lub urządzenie GPS (strona 14)
Ã
Sieć NMEA 2000
Kontrola steru i komputer kursowy muszą zostać podłączone do sieci NMEA 2000 za pomocą dołączonych
trójników (strona 2).‍
Jeśli na łodzi nie jest dostępna istniejąca sieć NMEA 2000, można ją utworzyć, korzystając z dołączonych
przewodów i złączy (strona 13).‍
Ä
Kabel komputera
kursowego (CCU)
Jeśli pompa znajduje się za daleko, ten przewód można przedłużyć.‍ W tym celu należy kupić konieczne
przedłużenie (strona 2).‍
Przewód łączy się z alarmem i modułem Shadow Drive.‍
Å
Pompa
Na schemacie nie są widoczne żadne połączenia hydrauliczne.‍ Aby zapoznać się ze schematami instalacji
hydraulicznej, patrz strona 6.‍
4
Pozycja Opis
Ważne uwagi
Æ
Przewód zasilający
interfejsu NMEA 2000
Ç
Przewód zasilający pompy Pompę można podłączyć do źródła zasilania 12–24 V DC.‍ Ten przewód można przedłużyć po dobraniu
odpowiedniej grubości drutu (strona 15).‍
È
É
Ten przewód służy wyłącznie do tworzenia sieci NMEA 2000.‍ Przewodu nie należy instalować w przypadku,
gdy na łodzi obecna jest istniejąca sieć NMEA 2000 (strona 2).‍
Przewód zasilający interfejsu NMEA 2000 musi zostać podłączony do źródła zasilania 9–16 V DC.‍
Alarm
Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi połączeń alarmu, patrz strona 13.‍
Shadow Drive
Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi połączeń modułu Shadow Drive, patrz strona 13.‍
Układ elementów
Schemat systemu z jednym sterem
UWAGA: Ten schemat służy wyłącznie do celów planowania.‍ Konkretne schematy połączeń są dołączone do szczegółowej
instrukcji instalacji każdego z elementów.‍ Połączenia hydrauliczne nie zostały uwzględnione na tym schemacie.‍
Pozycja Opis
À
Á
Â
Ważne uwagi
Kontrola steru
Pompa
Bateria 12–24 V DC Pompę można podłączyć do źródła zasilania 12–24 V DC.‍
Przewód zasilający interfejsu NMEA 2000 musi zostać podłączony do źródła zasilania 9–16 V DC.‍
Ã
Komputer kursowy
Komputer kursowy należy zamontować w przedniej części łodzi, na maks.‍ wysokości 3 m (10 stóp) nad poziomem
wody.‍
Ä
Sieć NMEA 2000
Kontrola steru i komputer kursowy muszą zostać podłączone do sieci NMEA 2000 za pomocą dołączonych trójników
(strona 2).‍
Jeśli na łodzi nie jest dostępna istniejąca sieć NMEA 2000, można ją utworzyć, korzystając z dołączonych
przewodów i złączy (strona 13).‍
5
Wskazówki dotyczące systemu z podwójnym sterem
UWAGA: Poniższy schemat powinien być wykorzystywany wyłącznie w celu planowania.‍ Konkretne schematy połączeń są
dołączone do szczegółowych instrukcji instalacji każdego z elementów.‍ Połączenia hydrauliczne nie zostały ujęte na schemacie.‍
Pozycja Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Ważne uwagi
Kontrola steru
Bateria 12–24 V DC Pompę można podłączyć do źródła zasilania 12–24 V DC.‍
Przewód zasilający interfejsu NMEA 2000 należy podłączyć do źródła zasilania 9–16 V DC.‍
Pompa
Sieć NMEA 2000
Kontrola steru i komputer kursowy muszą zostać podłączone do sieci NMEA 2000 za pomocą dołączonych trójników
(strona 2).‍
Jeśli na łodzi nie jest dostępna istniejąca sieć NMEA 2000, można ją utworzyć, korzystając z dołączonych
przewodów i złączy (strona 13).‍
Komputer kursowy
Komputer kursowy należy zamontować w przedniej części łodzi, na maks.‍ wysokości 3 m (10 stóp) nad poziomem
wody.‍
Schematy instalacji hydraulicznej
UWAGA
Jeśli system sterowania łodzi nie odpowiada żadnemu ze
schematów instalacji hydraulicznej opisanych w niniejszej
instrukcji oraz jeśli nie masz pewności, w jaki sposób należy
zainstalować pompę, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy
Garmin.‍
Przed rozpoczęciem instalacji pompy należy określić, w jaki
rodzaj hydraulicznego układu sterowania jest wyposażona łódź.‍
Każda łódź jest inna, w związku z czym przed podjęciem decyzji
dotyczącej miejsca montażu pompy należy rozważyć pewne
aspekty istniejącego schematu instalacji hydraulicznej.‍
Ważne uwagi
• Jeśli łódź jest wyposażona w niesymetryczny cylinder
sterowania, pompę należy ponownie skonfigurować
(strona 3).‍
6
• Firma Garmin zaleca skorzystanie z trójników w celu
podłączenia przewodów hydraulicznych do pompy.‍
• Aby było możliwe łatwe wyłączanie i wyjmowanie pompy,
firma Garmin zaleca instalację zaworów odcinających na
przewodach hydraulicznych, pomiędzy kolektorem pompy
i trójnikami.‍
• Nie należy korzystać z taśmy Teflon® na żadnych
elementach hydraulicznych.‍
• Należy używać odpowiedniego szczeliwa do gwintów na
wszystkich gwintach rurowych w układzie hydraulicznym.‍
Single-Helm without Power Assist Layout
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Shadow Drive
Starboard line
Return line
Port line
Shut-off valves
Pump
Helm
Steering cylinder
7
Schemat systemu z dwoma sterami bez modułu Power Assist
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Przewód sygnały zwrotnego
Moduł Shadow Drive
Przewód prawej burty
Przewód lewej burty
Zawory odcinające
Pompa
Górny ster
Dolny ster
Cylinder sterujący
Single-Helm with Power Assist Layout
UWAGA
The pump must be installed between the cylinder and the power-assist module to function correctly.‍
UWAGA: Removal of the power assist-module may be necessary to gain access to the fittings, hoses, and bleed-tee fitting.‍
8
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Shadow Drive
Starboard line
Port line
Return line
Helm
Power-assist module
Shut-off valves
Pump
Steering cylinder
9
Schemat systemu z jednym sterem z modułem Uflex® MasterDrive™
P L T R
PRZESTROGA
Aby uniknąć obrażeń ciała lub szkód materialnych, podczas instalacji pompy w systemie wyposażonym w Uflex MasterDrive nie
należy przecinać przewodu wysokiego ciśnienia łączącego jednostkę zasilającą ze sterem.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Ster
Shadow Drive
Przewód prawej burty
Cylindry sterujące
Przewód lewej burty
Linia wysokiego ciśnienia - NIE PRZECINAĆ
Przewód sygnały zwrotnego
Zawory odcinające
Jednostka zasilająca Uflex MasterDrive
Pompa
Schemat systemu z podwójnym sterem z modułem Uflex MasterDrive
PRZESTROGA
Aby uniknąć obrażeń ciała lub szkód materialnych, podczas instalacji pompy w systemie wyposażonym w Uflex MasterDrive nie
należy przecinać przewodu wysokiego ciśnienia łączącego jednostkę zasilającą ze sterem.‍
10
P L T R
P L T R
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Cylindry sterujące
Przewód lewej burty
Zawory odcinające
Przewód sygnały zwrotnego
Pompa
Shadow Drive
Przewód prawej burty
Stery
Jednostka zasilająca Uflex MasterDrive
Linia wysokiego ciśnienia - NIE PRZECINAĆ
Procedury instalacji
Po zaplanowaniu instalacji autopilota oraz uwzględnieniu
wszelkich uwag dotyczących połączeń oraz montażu
odnoszących się do danego rodzaju instalacji można rozpocząć
montaż i podłączanie elementów.‍
Instalacja komputera kursowego
Aby zainstalować komputer kursowy, należy zamontować go na
łodzi (strona 11), a następnie podłączyć go do pompy
(strona 12), sieci NMEA 2000 (strona 2) oraz alarmu
(strona 13).‍
Instalacja uchwytu montażowego komputera kursowego
Przed rozpoczęciem montażu komputera kursowego należy
wybrać miejsce, w jakim zostanie on zamontowany (strona 1)
i określić, jakich elementów montażowych należy użyć
(strona 1)
Uchwyt komputera kursowego składa się z dwóch elementów:
elementu montażowego i elementu mocującego.‍
1 Użyj odpowiedniego elementu uchwytu komputera
kursowego jako szablonu montażowego.‍
Chcąc zainstalować komputer kursowy na pionowej
powierzchni, zainstaluj uchwyt otworem do dołu, tak aby
przewody swobodnie opadały pionowo w dół, nie nachodząc
na element montażowy À.‍
2 Za pomocą ołówka oznacz w miejscu montażu
umiejscowienie otworu prowadzącego.‍
3 Wywierć otwory prowadzące.‍
4 Za pomocą wkrętów Á zamocuj uchwyt komputera
kursowego w miejscu montażu.‍
Mocowanie komputera kursowego w uchwycie komputera
kursowego
1 Podłącz przewód komputera kursowego i przewód
podłączeniowy interfejsu NMEA 2000 do komputera
kursowego.‍
11
2 Umieść komputer kursowy w uchwycie na komputer
kursowy; przewody À powinny opadać pionowo w dół.‍
3 Umieść górną część uchwytu nad sferycznym kompasem
i zatrzaśnij ją na uchwycie montażowym, zaczynając od
dwóch ramion Á bez śrub skrzydełkowych Â.‍
Gdy przewody będą opadać pionowo w dół, dokręć ramię,
4
korzystając ze śruby skrzydełkowej.‍
UWAGA: Przewody muszą opadać pionowo w dół, aby
komputer kursowy mógł dokonywać precyzyjnych odczytów
kierunku.‍
Dokręć
ręcznie śrubę skrzydełkową, aby pewnie zamocować
5
komputer kursowy w uchwycie.‍
Śruby skrzydełkowej nie należy dokręcać zbyt mocno.‍
Podłączanie komputera kursowego
1 Poprowadź koniec przewodu komputera kursowego
wyposażony w złącze do pompy i podłącz go do niej.‍
2 Poprowadź czerwony i niebieski przewód z nieizolowanego
fragmentu przewodu komputera kursowego do miejsca,
w którym ma zostać zainstalowany alarm (strona 13).‍
Jeśli przewód jest za krótki, przedłuż odpowiednie żyły
przewodu, korzystając z przewodu 28 AWG (0,08 mm2).‍
3 Poprowadź brązowy i czarny przewód z nieizolowanego
fragmentu przewodu komputera kursowego do miejsca,
w którym ma zostać zainstalowany moduł Shadow Drive
(strona 13).‍
Jeśli przewód jest za krótki, przedłuż odpowiednie żyły
przewodu, korzystając z przewodu 28 AWG (0,08 mm2).‍
4 Odetnij i zaizoluj Pozostałe nieizolowane przewody.‍
Pozostałe nieizolowane przewody nie zostaną użyte.‍
Instalacja kontroli steru
Należy przeprowadzić montaż wpuszczany kontroli steru
w desce rozdzielczej w pobliżu steru, a następnie podłączyć ją
do sieci NMEA 2000.‍
Po podłączeniu do sieci NMEA 2000 lub do kontroli steru (za
pośrednictwem interfejsu NMEA 0183) opcjonalnych urządzeń
zgodnych z modelem NMEA 2000 lub interfejsem NMEA 0183,
takich jak czujnik wiatru, czujnik prędkości po wodzie lub
urządzenie GPS, można korzystać z zaawansowanych funkcji
systemu autopilota.‍
Montaż kontroli steru
UWAGA
Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest
narażone na działanie skrajnych temperatur lub ekstremalnych
warunków.‍ Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany
w danych technicznych produktu.‍ Długotrwałe wystawianie
urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu
12
(dotyczy przechowywania i użytkowania) może spowodować
uszkodzenie urządzenia.‍ Uszkodzenia spowodowane
działaniem skrajnych temperatur i powiązane konsekwencje nie
są objęte gwarancją.‍
W przypadku montażu urządzenia na włóknie szklanym,
podczas wiercenia czterech otworów prowadzących zalecane
jest użycie wiertła z pogłębiaczem stożkowym do nawiercenia
otworów przejściowych tylko w górnej warstwie żelkotu.‍ Pozwoli
to uniknąć popękania warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.‍
Śruby ze stali nierdzewnej mogą się zakleszczyć, gdy zostaną
wkręcone w włókno szklane i zbyt mocno dokręcone.‍Firma
Garmin zaleca zastosowanie smaru przeciw zacieraniu się
przed dokręcaniem śrub.‍
Przed rozpoczęciem montażu kontroli steru należy wybrać
miejsce, w jakim zostanie on zamontowany (strona 2).‍
1 Przytnij szablon dla uchwytu do montażu wpuszczanego
i upewnij się, że jego rozmiar jest dostosowany do miejsca,
w którym ma zostać zamontowana kontrola steru.‍
Szablon dla uchwytu do montażu wpuszczanego jest
dołączony do opakowania kontroli steru.‍
2 Zdejmij zewnętrzną warstwę z obszaru samoprzylepnego
z tyłu szablonu i umieść szablon w miejscu, w którym
planujesz montaż kontroli steru.‍
3 Chcąc wyciąć otwór wyrzynarką zamiast piłą walcową do
wycinania otworów o średnicy 90 mm (3,5 cala), przed
rozpoczęciem wycinania powierzchni montażowej należy
skorzystać z wiertła o średnicy 10 mm (3/8 cala) w celu
wywiercenia otworu prowadzącego w sposób określony na
szablonie.‍
4 Korzystając z wyrzynarki lub piły walcowej do wycinania
otworów o średnicy 90 mm (3,5 cala) przetnij powierzchnię
montażową wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii przerywanej
oznaczonej na szablonie dla uchwytu do montażu
wpuszczanego.‍
5 W razie potrzeby skorzystaj z pilnika i papieru ściernego
w celu dostosowania rozmiaru otworu.‍
6 Umieść kontrolę steru w wycięciu, aby mieć pewność, że 4
otwory montażowe na szablonie znajdują się we właściwych
miejscach.‍
7 Jeśli otwory montażowe są nieprawidłowo umiejscowione,
oznacz miejsca, w których powinny znajdować się 4 otwory.‍
8 Wyjmij kontrolę steru z wycięcia.‍
9 Wywierć 4 otwory prowadzące o średnicy 2,8 mm (7/64 cala).‍
W przypadku montażu kontroli steru na powierzchni z włókna
szklanego, należy użyć zgodnie z instrukcjami wiertła
z pogłębiaczem stożkowym.‍
10 Zdejmij resztę szablonu.‍
11 Umieść dołączoną uszczelkę na spodzie urządzenia i nałóż
środek uszczelniający do zastosowań morskich na jej
obwodzie, aby zapewnić ochronę przed przeciekami pod
spód deski rozdzielczej.‍
12 Umieść kontrolę steru w wycięciu.‍
13 Zamocuj pewnie kontrolę steru na powierzchni montażowej,
korzystając z dołączonych wkrętów.‍
W przypadku montażu kontroli steru na powierzchni z włókna
szklanego, należy użyć zgodnie z instrukcjami smaru
przeciw zacieraniu się śrub.‍
14 Zatrzaśnij ramkę dekoracyjną À na swoim miejscu.‍
3 Zlutuj wszystkie połączenia nieizolowanych przewodów
i zabezpiecz je izolacją.‍
Informacje o interfejsie NMEA 2000 oraz elementach
autopilota
UWAGA
Jeśli na łodzi jest zainstalowana sieć NMEA 2000, powinna być
już podłączona do zasilania.‍ Nie podłączaj przewodu
zasilającego NMEA 2000 do zainstalowanej już sieci NMEA
2000, ponieważ tylko jedno źródło zasilania powinno być
podłączone do sieci NMEA 2000.‍
Kontrolę steru i komputer kursowy można połączyć w ramach
istniejącej sieci NMEA 2000.‍ Jeśli na łodzi nie jest dostępna
istniejąca sieć NMEA 2000, można ją utworzyć.‍ Konieczne do
tego celu części zostały dołączone do opakowania autopilota
(strona 13).‍
Po podłączeniu do sieci NMEA 2000 opcjonalnych urządzeń
zgodnych z interfejsem NMEA 2000, takich jak urządzenie
GPS, można korzystać z zaawansowanych funkcji autopilota.‍
Więcej informacji na temat interfejsu NMEA 2000 można
znaleźć na stronie internetowej www.garmin.com.‍
Instalacja alarmu
Przed rozpoczęciem montażu alarmu należy wybrać miejsce,
w jakim zostanie on zamontowany (strona 2).‍
1 Poprowadź przewód alarmu do końca przewodu komputera
kursowego bez złącza.‍
Jeśli przewód jest za krótki, przedłuż odpowiednie żyły
przewodu, korzystając z przewodu 28 AWG (0,08 mm2).‍
2 Połącz przewody zgodnie z poniższą tabelą.‍
Kolor przewodu alarmu Kolor żyły przewodu komputera
kursowego
Biały (+)
Czerwony (+)
Czarny (-)
Niebieski (-)
Budowanie podstawowej sieci NMEA 2000 dla systemu
autopilota
UWAGA
Dostarczony przewód zasilający NMEA 2000 należy podłączyć
do stacyjki łodzi lub przez inny wbudowany
przełącznik.‍Urządzenia NMEA 2000 rozładują akumulator, jeśli
ich przewody zasilające NMEA 2000 zostaną podłączone
bezpośrednio do akumulatora.‍
1 Podłącz bokiem trzy trójniki À.‍
3 Zlutuj wszystkie połączenia nieizolowanych przewodów
i zabezpiecz je izolacją.‍
4 Zabezpiecz alarm za pomocą wiązań lub innych
odpowiednich elementów montażowych (do nabycia
osobno).‍
Instalacja modułu Shadow Drive
Podłączanie modułu Shadow Drive do układu
hydraulicznego
Przed rozpoczęciem instalacji modułu Shadow Drive należy
wybrać miejsce, w którym moduł Shadow Drive ma zostać
podłączony do hydraulicznego układu sterowania łodzi;
czynności te należy wykonać po zapoznaniu się z uwagami
dotyczącymi połączeń i montażu, stosując się do nich
(strona 3).‍
Aby uzyskać dalszą pomoc, zapoznaj się ze schematami
instalacji hydraulicznej (strona 6).‍
Podczas instalacji modułu Shadow Drive na odpowiednim
przewodzie hydraulicznym skorzystaj ze złączy
hydraulicznych (do nabycia osobno).‍
Podłączanie modułu Shadow Drive do komputera
kursowego
1 Poprowadź koniec przewodu komputera kursowego bez
złącza do modułu Shadow Drive.‍
Jeśli przewód jest za krótki, przedłuż odpowiednie żyły
przewodu, korzystając z przewodu 28 AWG (0,08 mm²).‍
2 Połącz przewody zgodnie z poniższą tabelą.‍
Kolor przewodu modułu
Shadow Drive
Kolor żyły przewodu
komputera kursowego
Czerwony (+)
Brązowy (+)
Czarny (-)
Czarny (-)
2 Podłącz dołączony przewód zasilający NMEA 2000 Á do
źródła zasilania 12 V DC Â, korzystając z przełącznika.‍
3
4
5
6
W miarę możliwości podłącz przewód zasilający do stacyjki
łodzi à lub poprowadź go przez wmontowany przełącznik
(do nabycia osobno).‍
Podłącz przewód zasilający interfejsu NMEA 2000 do
jednego z trójników.‍
Podłącz jeden z dołączonych przewodów podłączeniowych
interfejsu NMEA 2000 Ä do jednego z trójników oraz do
kontroli steru Å.‍
Podłącz inny z dołączonych przewodów podłączeniowych
interfejsu NMEA 2000 do innego trójnika oraz do komputera
kursowego Æ.‍
Podłącz terminator męski i żeński Ç z każdego końca
połączonych trójników.‍
13
Podłączanie kontroli steru do istniejącej sieci NMEA 2000
1 Określ miejsce podłączenia kontroli steru À do szkieletu
istniejącej sieci NMEA 2000 Á.‍
szkieletu sieci NMEA 2000 (do nabycia osobno) z boku
odłączonego trójnika.‍
4 Dodaj dołączony trójnik  komputera kursowego do
szkieletu sieci NMEA 2000, podłączając go do przedłużacza
szkieletu lub z boku odłączonego trójnika.‍
5 Poprowadź dołączony kabel podłączeniowy à do komputera
kursowego i do dolnej części trójnika dodanego w kroku 4.‍
Jeśli dołączony kabel podłączeniowy jest za krótki, można
skorzystać z kabla podłączeniowego o maks.‍ długości 6 m
(do nabycia osobno).‍
Podłącz
kabel podłączeniowy do komputera kursowego
6
i trójnika.‍
Podłączanie do systemu autopilota urządzeń
opcjonalnych
2 Odłącz jedną stronę trójnika NMEA 2000 Â od sieci.‍
3 Szkielet sieci NMEA 2000 można w razie potrzeby
rozszerzyć; w tym celu należy podłączyć przedłużacz
szkieletu sieci NMEA 2000 (do nabycia osobno) z boku
odłączonego trójnika.‍
4 Dodaj dołączony trójnik 3 kontroli steru do szkieletu sieci
NMEA 2000, podłączając go do przedłużacza szkieletu lub
z boku odłączonego trójnika.‍
5 Poprowadź dołączony kabel podłączeniowy à do kontroli
steru i do dolnej części trójnika dodanego w kroku 4.‍
Jeśli dołączony kabel podłączeniowy jest za krótki, można
skorzystać z kabla podłączeniowego o maks.‍ długości 6 m
(do nabycia osobno).‍
6 Podłącz kabel podłączeniowy do kontroli steru i trójnika.‍
Podłączanie komputera kursowego do istniejącej sieci
NMEA 2000
1 Określ miejsce podłączenia komputera kursowego À do
szkieletu istniejącej sieci NMEA 2000 Á.‍
Po podłączeniu do sieci NMEA 2000 opcjonalnych urządzeń
zgodnych z interfejsem NMEA 2000, takich jak czujnik wiatru,
czujnik prędkości po wodzie lub urządzenie GPS, można
korzystać z zaawansowanych funkcji systemu autopilota.‍
Opcjonalne urządzenia, które nie są zgodne z interfejsem
NMEA 2000 mogą zostać podłączone do kontroli steru za
pośrednictwem interfejsu NMEA 0183 (strona 14).‍
1 Dodaj do sieci NMEA 2000 dodatkowy trójnik (do nabycia
osobno).‍
2 Podłącz urządzenie do trójnika, wykonując kroki opisane
w dokumentacji dołączonej do urządzenia.‍
Uwagi dotyczące połączeń interfejsu NMEA 0183
• Instrukcja instalacji dostarczona wraz ze zgodnym
z interfejsem NMEA 0183 urządzeniem powinna zawierać
informacje wymagane do zidentyfikowania przewodu
przesyłowego oraz (Tx) odbiorczego (Rx) A (+) i B (-).‍
• Podczas podłączania zgodnych z interfejsem NMEA 0183
urządzeń z dwoma przewodami przesyłowymi i dwoma
przewodami odbiorczymi, nie jest konieczne podłączanie
magistrali NMEA 2000 oraz urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA 0183 do wspólnego uziemienia.‍
• Podczas podłączania zgodnego z interfejsem NMEA 0183
urządzenia z jednym przewodem przesyłowym (Tx) i jednym
przewodem odbiorczym (Rx), magistralę NMEA 2000 oraz
urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 należy
podłączyć do wspólnego uziemienia.‍
Instalacja pompy
Montaż pompy
Jeśli łódź jest wyposażona w system sterowania z cylindrem
niesymetrycznym, przed rozpoczęciem montażu pompy należy
przeprowadzić jej ponowną konfigurację, aby zapewnić jej
prawidłowe działanie z niesymetrycznym cylindrem (strona 3).‍
Przed rozpoczęciem montażu pompy należy wybrać miejsce,
w jakim zostanie ona zamontowana (strona 2) i określić, jakich
elementów montażowych należy użyć (strona 1)
1 Przytrzymaj pompę w miejscu, w którym ma zostać
zamontowana, a następnie oznacz umiejscowienie otworów
montażowych na powierzchni montażowej, korzystając
z pompy jako szablonu.‍
2 Korzystając z wiertła dostosowanego do powierzchni
montażowej i wybranego elementu montażowego, wywierć
w powierzchni montażowej 4 otwory.‍
3 Zamocuj pompę na powierzchni montażowej, korzystając
z wybranego elementu montażowego.‍
2 Odłącz jedną stronę trójnika NMEA 2000 od sieci.‍
3 Szkielet sieci NMEA 2000 można w razie potrzeby
rozszerzyć; w tym celu należy podłączyć przedłużacz
14
Podłączanie przewodów hydraulicznych do pompy
Aby uzyskać pomoc, zapoznaj się z początkiem schematu
instalacji strona 8.‍
1 Odłącz wymagane przewody od układu hydraulicznego.‍
2 Załóż trójnik na przewodach prawej i lewej burty systemu,
między sterem i cylindrem sterowania.‍
UWAGA: Jeśli łódź jest wyposażona w moduł Power Assist,
dodaj trójniki między modułem Power Assist oraz cylindrem
sterowania.‍
3 Wykonaj poniższe czynności:
• Jeśli łódź nie jest wyposażona w moduł Power Assist,
podłącz odpowiednio długi przewód hydrauliczny,
pozwalający na podłączenie łącznika zwrotnego na sterze
do łącznika pompy oznaczonego literą T.‍
• Jeśli łódź jest wyposażona w moduł Power Assist,
przewód sygnału zwrotnego powinien już łączyć ster
z modułem Power Assist.‍ Podłącz trójnik do przewodu
sygnału zwrotnego systemu, między modułem Power
Assist i kontrolą steru.‍
4 Podłącz przewód hydrauliczny do niewykorzystanego
łącznika każdego z trójników, pozostawiając wystarczająco
długi jego fragment do podłączenia trójnika do łączników
pompy.‍
5 Podłącz trójnik przewodu prawej burty do łącznika pompy
oznaczonego jako C1 lub C2.‍
Podłącz
trójnik przewodu lewej burty do oznaczonego jako
6
C1 lub C2 łącznika pompy, który nie został wykorzystany
w kroku 4.‍
7 Wykonaj poniższe czynności:
• Jeśli łódź nie jest wyposażona w moduł Power Assist,
podłącz łącznik sygnału zwrotnego kontroli steru do
łącznika pompy oznaczonego jako T.‍
• Jeśli łódź jest wyposażona w moduł Power Assist,
podłącz trójnik przewodu sygnału zwrotnego do łącznika
pompy oznaczonego literą T.‍
Zainstaluj
moduł Shadow Drive na przewodzie
8
hydraulicznym lewej lub prawej burty, między sterem
i trójnikiem (strona 13).‍
9 Zamontuj zawór odcinający (do nabycia osobno) na każdym
przewodzie hydraulicznym, który jest podłączony
bezpośrednio do pompy.‍
10 Załóż dołączone zaślepki na niewykorzystane łączniki
pompy, jeśli nie znajdują się one jeszcze na swoim miejscu,
a następnie dokręć je i uszczelnij.‍
Należy przestrzegać zamieszczonych na początku tej sekcji
przestróg dotyczących przedłużania przewodu zasilającego.‍
3 Podłącz czarny przewód (-) do ujemnego (-) zacisku
akumulatora.‍
4 Podłącz czerwony przewód (-) do dodatniego (+) zacisku
akumulatora.‍
5 Nie podłączaj jeszcze pompy do zasilania.‍
Przewód zasilający pompy należy podłączyć dopiero po
zainstalowaniu wszystkich pozostałych elementów
autopilota, co pozwoli uniknąć niepożądanej aktywności
pompy.‍
Przedłużanie przewodu zasilającego
W razie potrzeby przewód zasilający można przedłużyć przy
użyciu innego przewodu o odpowiedniej grubości w stosunku do
wymaganej długości.‍
Pozycja
À
Á
Â
Pozycja
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Opis
Bezpiecznik
Bateria
2,7 m (9 stóp) bez możliwości przedłużenia
Opis
Splot
Przedłużacz 10 AWG (5,26 mm²)
Bezpiecznik
20,3 cm (8 cali)
Bateria
20,3 cm (8 cali)
Do 4,6 m (15 stóp)
Podłączanie pompy do zasilania
OSTRZEŻENIE
Nie wolno zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika
z przewodu zasilającego w przypadku podłączania przewodu
zasilającego.‍ Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu
wskutek pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany
odpowiedni bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu.‍
Oprócz tego podłączenie przewodu zasilającego bez
zastosowanego odpowiedniego bezpiecznika spowoduje
unieważnienie gwarancji na produkt.‍
Przewód zasilający pompy należy w miarę możliwości
podłączyć bezpośrednio do akumulatora łodzi.‍ Choć nie jest to
zalecane rozwiązanie, przewód zasilający można podłączyć do
zespołu listew zaciskowych lub do innego źródła, korzystając
z bezpiecznika 40 A.‍
Chcąc podłączyć do pompy przerywacz lub przełącznik
w pobliżu steru, należy użyć odpowiedniej grubości przewodu
przekaźnikowego i sterującego.‍ W takim przypadku nie należy
przedłużać przewodu zasilającego pompy.‍
1 Poprowadź koniec przewodu zasilającego ze złączem do
pompy, ale nie podłączaj go.‍
2 Poprowadź koniec przewodu zasilającego pompy bez złącza
do akumulatora łodzi.‍
Jeśli przewód jest za krótki, można go przedłużyć, splatając
go z dłuższym przewodem (strona 15).‍
Pozycja
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Pozycja
À
Á
Â
Ã
Ä
Opis
Splot
Przedłużacz 8 AWG (8,36 mm²)
Bezpiecznik
20,3 cm (8 cali)
Bateria
20,3 cm (8 cali)
Do 7 m (23 stopy)
Opis
Splot
Przedłużacz 6 AWG (13,29 mm²)
Bezpiecznik
20,3 cm (8 cali)
Bateria
15
Pozycja
Å
Æ
20,3 cm (8 cali)
steru służą konfiguracji autopilota.‍ Kreatory mają na celu
poprowadzenie użytkownika przez procedurę konfiguracyjną.‍
Do 11 m (36 stóp)
Kreator Dockside Wizard
Opis
Odpowietrzenie układu hydraulicznego
UWAGA
Poniżej przedstawiono ogólną procedurę odpowietrzania
hydraulicznego układu sterowania.‍ Więcej informacji na temat
odpowietrzania układu hydraulicznego znajduje się
w instrukcjach dostarczonych przez producenta układu
sterowania.‍
Przed rozpoczęciem odpowietrzania układu hydraulicznego
należy upewnić się, że wszystkie podłączone przewody są całe
i w pełni dokręcone.‍
1 Wybierz opcję:
• Jeśli zbiornik steru zawiera niewystarczającą ilość płynu,
uzupełnij poziom płynu w zbiorniku odpowiednim płynem
hydraulicznym.‍
• Jeśli poziom płynu w zbiorniku jest za wysoki, usuń
nadmiar płynu, aby uniknąć przepełnienia podczas
procesu odpowietrzania.‍
2 Ręcznie obróć ster do obu ograniczników cylindra.‍
3 Ręcznie skieruj ster całkowicie do lewej burty.‍
4 Otwórz zawór obejściowy przy łączniku cylindra.‍
5 Przez 3 minuty powoli obracaj ster w stronę lewej burty.‍
6 Zamknij zawór obejściowy cylindra.‍
7 W razie potrzeby dolej płynu do zbiorniku steru.‍
8 Powtarzaj kroki 2 - 7 do czasu, gdy zbiornik steru będzie
pełny.‍
Otwórz zawór obejściowy na kolektorze pompy.‍
9
10 Włącz system autopilota i wyłącz moduł Shadow Drive.‍
Więcej informacji o wyłączaniu modułu Shadow Drive można
znaleźć w instrukcji obsługi dołączone do systemu
autopilota.‍
na kontroli steru przez 10 sekund i obserwuj
11 Przytrzymaj
ruch łodzi.‍
12 Wybierz opcję:
• Jeśli łódź rusza się, przejdź do kroku 13.‍
• Jeśli łódź nie rusza się, przytrzymaj
do czasu, gdy łódź
poruszy się.‍
13 Przytrzymaj przycisk powodujący ruch łodzi i wykonaj
maksymalny ruch aż do ogranicznika.‍
14 Wykonaj ruch w drugim kierunku, aż do ogranicznika,
korzystając z kontroli steru.‍
15 Zamknij zawór obejściowy na kolektorze pompy.‍
Proces odpowietrzania układu hydraulicznego jest
zakończony.‍
Po zakończeniu procesu włącz ponownie moduł Shadow Drive.‍
Środek antykorozyjny
UWAGA
Aby zapewnić długą żywotność wszystkich części, należy
stosować środek antykorozyjny co najmniej dwa razy w roku.‍
Po podłączeniu przewodów hydraulicznych i elektrycznych oraz
po odpowietrzeniu układu hydraulicznego pompę należy
zakonserwować środkiem antykorozyjnym przeznaczonym do
zastosowań morskich.‍
Konfiguracja autopilota
Autopilota należy skonfigurować i dostosować do dynamiki
łodzi.‍ Kreatory Dockside Wizard i Sea Trial Wizard kontroli
16
UWAGA
Aby skorzystać z kreatora Dockside Wizard w czasie, gdy łódź
nie znajduje się na wodzie, należy upewnić się , że dostępna
jest wolna przestrzeń umożliwiająca ruch steru, co pozwoli
uniknąć uszkodzenia steru i innych obiektów.‍
Z kreatora Dockside Wizard można skorzystać zarówno, gdy
łódź znajduje się na wodzie, jak i na lądzie.‍
Jeśli łódź znajduje się na wodzie, należy upewnić się, że na
czas korzystania z kreatora łódź będzie unieruchomiona.‍
Korzystanie z kreatora Dockside Wizard
1 Włącz autopilota.‍
Przy pierwszym włączeniu autopilota zostanie wyświetlony
monit o przeprowadzenie krótkiej procedury konfiguracyjnej.‍
2 Jeśli kreator Dockside Wizard nie uruchomi się
automatycznie po zakończeniu procedury konfiguracyjnej,
wybierz kolejno opcje Menu > Setup > Dealer Autopilot
Configuration > Wizards > Dockside Wizard.‍
Wybierz typ łodzi.‍
3
4 W razie potrzeby przeprowadź kalibrację czujnika steru.‍
5 Przeprowadź test kierunku sterowania (strona 16).‍
6 W razie potrzeby wybierz źródło prędkości (strona 16).‍
7 W razie potrzeby sprawdź tachometr (strona 16).‍
8 Przeprowadź test obrotu steru.‍
9 Przejrzyj wyniki działania kreatora (strona 17).‍
Test kierunku sterowania
1 Przetestuj kierunek sterowania.‍
W przypadku użycia przycisku
ster musi skręcić tak, aby
łódź popłynęła w lewo.‍ W przypadku użycia przycisku ster
musi skręcać tak, aby łódź płynęła w prawo.‍
2 Wybierz opcję Continue.‍
3 Wybierz opcję:
• Jeśli test sterowania wykaże, że łódź płynie we
właściwym kierunku, wybierz opcję Yes.‍
• Jeśli test sterowania wykaże, że łódź płynie w odwrotnym
kierunku, wybierz opcję No.‍
4 Jeśli w kroku 3.‍ wybrana zostanie opcja No, powtórz kroki 1–
2.‍
Wybór źródła prędkości
Wybierz opcję:
• Podłączając silnik(i) zgodne z interfejsem NMEA 2000 do
sieci NMEA 2000, wybierz opcję NMEA 2000.‍
• Jeśli dane tachometru zgodnego ze standardem NMEA
2000 są niedostępne lub nie nadają się do użytku,
wybierz GPS jako źródło prędkości.‍
• Jeśli jako źródło prędkości nie został podłączony
tachometr ani urządzenie GPS zgodne ze standardem
NMEA 2000, wybierz opcję None.‍
UWAGA: Jeśli autopilot nie działa prawidłowo po
wybraniu opcji None jako źródła prędkości, firma Garmin
zaleca podłączenie tachometru za pośrednictwem
interfejsu NMEA 2000 lub użycie urządzenia GPS jako
źródła prędkości.‍
Sprawdzanie tachometru
Procedura nie jest dostępna w przypadku wyboru źródła
prędkości GPS lub None.‍
1 Po włączeniu silniku(ów) funkcja umożliwia porównanie
odczytów z kontroli steru dotyczących obrotów silnika
z tachometrem(ami) na desce rozdzielczej łodzi.‍
2 W razie potrzeby należy dostosowywać wskazania na
kontroli steru do czasu, gdy będą one odpowiadać
wskazaniom tachometru(ów) łodzi.‍
Przeglądanie wyników działania kreatora Dockside Wizard
Kontrola steru wyświetla po uruchomieniu kreatora Dockside
Wizard wybrane wartości.‍
1 Zapoznaj się z wynikami działania kreatora Dockside Wizard
2 Wybierz dowolną nieprawidłową wartość, a następnie
wybierz opcję Select.‍
3 Popraw wartość.‍
4 Powtórz kroku 2–3 dla wszystkich nieprawidłowych wartości.‍
5 Po przejrzeniu wartości wybierz opcję Done.‍
Kreator Sea Trial Wizard
Kreator Sea Trial Wizard umożliwia konfigurację podstawowych
czujników autopilota.‍ Przeprowadzenie konfiguracji
w warunkach odpowiednich dla typu posiadanej łodzi jest
bardzo ważne.‍
Ważne uwagi dotyczące kreatora Sea Trial Wizard
Kreatora Sea Trial Wizard należy uruchomić na spokojnej
wodzie.‍ Jako, że natura spokojnej wody zależy od rozmiaru
i kształtu łodzi, przed rozpoczęciem korzystania z kreatora Sea
Trial Wizard łódź musi znajdować się w odpowiedniej lokalizacji:
• Łódź stojąca w miejscu lub poruszająca się powoli nie może
się kołysać.‍
• Łódź nie może być wystawiona na działanie silnego wiatru.‍
Podczas korzystania z kreatora Sea Trial Wizard należy wziąć
pod uwagę następujące uwagi:
• Obciążenie łodzi musi być zrównoważone.‍ Podczas
wykonywania każdego z kroków w ramach kreatora Sea Trial
Wizard nie należy poruszać się wokół łodzi.‍
• W przypadku łodzi żaglowych, należy opuścić maszt.‍
• Na łodziach żaglowych silnik musi pozostawać w pozycji
umożliwiającej ruch łodzi po linii prostej.‍
Korzystanie z kreatora Sea Trial Wizard
1 Wypłyń łodzią na otwartą, spokojną wodę.‍
2 Wybierz kolejno opcje Menu > Setup > Dealer Autopilot
Configuration > Wizards > Sea Trial Wizard.‍
3 W razie potrzeby skonfiguruj obroty silnika dla ślizgania się
po wodzie.‍
Ten krok odnosi się tylko do łodzi motorowych z kadłubem
dostosowanym do ślizgania się po wodzie i ze źródłem
prędkości ustawionym na None.‍
4 W razie potrzeby skonfiguruj prędkość dla ślizgania się po
wodzie.‍
Ten krok odnosi się tylko do łodzi motorowych z kadłubem
dostosowanym do ślizgania się po wodzie i ze źródłem
prędkości ustawionym na GPS.‍
5 W razie potrzeby skonfiguruj górny limit obrotów silnika.‍
Ten krok odnosi się tylko do łodzi motorowych ze źródłem
prędkości ustawionym na GPS.‍
6 W razie potrzeby skonfiguruj maksymalną prędkość.‍
Ten krok odnosi się tylko do łodzi motorowych ze źródłem
prędkości ustawionym na GPS.‍
7 Skalibruj kompas (strona 17).‍
8 Przeprowadź procedurę automatycznego dostosowywania
(strona 17).‍
9 Ustaw północ (strona 17).‍
10 W razie potrzeby ustaw szczegółowe dostosowywanie
kierunku (strona 18).‍
Kalibracja kompasu
1 Płyń prędkością rejsową w linii prostej.‍
2 Wybierz opcję:
• Przeprowadzając tę procedurę w ramach kreatora Sea
Trial Wizard, wybierz opcję Begin i płyń dalej w linii
prostej.‍
• Przeprowadzając tę kalibrację poza kreatorem Sea Trial
Wizard, z ekranu kierunku, wybierz kolejno opcje Menu >
Setup > Dealer Autopilot Configuration > Automated
Setup > Calibrate Compass > Begin.‍
3 Po wyświetleniu stosownego monitu zacznij powoli skręcać
łodzią w prawo i kontynuuj do czasu zakończenia kalibracji,
zwracając uwagę na to, aby zakręt przebiegał możliwie
spokojnie i płasko.‍
W trakcie kalibracji łódź nie powinna się przechylać.‍
4 Wybierz opcję:
• Jeśli kalibracja zostanie zakończona pomyślnie, wybierz
opcję Done.‍
• Jeśli kalibracja nie powiedzie się, wybierz opcję Retry
i powtórz kroki 1–3.‍
Przeprowadzanie procedury automatycznego
dostosowywania
Przeprowadzenie tej procedury wymaga dużej powierzchni
otwartej wody.‍
1 Wyreguluj przepustnicę tak, aby łódź płynęła z typową
prędkością rejsową umożliwiającą skuteczne sterowanie.‍
2 Wybierz opcję:
• Przeprowadzając tę procedurę w ramach kreatora Sea
Trial Wizard, wybierz opcję Begin i płyń dalej w linii
prostej.‍
• Przeprowadzając tę kalibrację poza kreatorem Sea Trial
Wizard, z ekranu kierunku, należy wybrać kolejno opcje
Menu > Setup > Dealer Autopilot Configuration >
Automated Setup > Autotune > Begin.‍
Podczas trwania procesu automatycznego dostosowywania
łódź wykonuje zygzakowate ruchy.‍
Po zakończeniu procesu jest wyświetlany komunikat.‍
3 Wybierz opcję:
• Jeśli proces automatycznego dostosowywania zakończy
sie pomyślnie, wybierz opcję Done i przejmij ręczne
sterowanie łodzią.‍
• Jeśli proces automatycznego dostosowywania zakończy
się niepowodzeniem, zwiększ prędkość, wybierz opcję
Retry i poczekaj, aż system ponownie przeprowadzi
proces automatycznego dostosowywania.‍
Wybierz
opcję:
4
• Jeśli proces automatycznego dostosowywania zakończy
się niepowodzeniem, ale nie została osiągnięta
maksymalna prędkość rejsowa, powtarzaj kroki 1–3 do
czasu pomyślnego zakończenia procesu automatycznego
dostosowywania.‍
• Jeśli proces automatycznego dostosowywania zakończy
się niepowodzeniem oraz jeśli została osiągnięta
maksymalna prędkość rejsowa, zmniejsz prędkość do
wartości z początkowego etapu procesu automatycznego
dostosowywania i wybierz opcję Alternate Autotune, aby
rozpocząć alternatywną procedurę automatycznego
dostosowywania.‍
Ustawianie północy
Przeprowadzenie tej procedury wymaga dużej powierzchni
otwartej wody.‍
Ta procedura jest dostępna, jeśli autopilot został podłączony do
opcjonalnego urządzenia GPS (strona 14), które odebrało
informację o pozycji GPS.‍ Podczas przeprowadzania tej
procedury autopilot wykorzystuje informacje GPS o kierunku
w celu ustalenia północy w systemie autopilota.‍
17
Jeśli do systemu nie zostało podłączone urządzenie GPS,
wyświetlony zostanie monit o ustalenie szczegółowego
dostosowywania kierunku (strona 18).‍
1 Płyń prędkością rejsową w linii prostej.‍
2 Wybierz opcję:
• Przeprowadzając tę procedurę w ramach kreatora Sea
Trial Wizard, wybierz opcję Begin i płyń dalej w linii
prostej.‍
• Przeprowadzając tę kalibrację poza kreatorem Sea Trial
Wizard, z ekranu kierunku, wybierz kolejno opcje Menu >
Setup > Dealer Autopilot Configuration > Automated
Setup > Set North > Begin.‍
3 Poczekaj, aż autopilot skalibruje północ.‍
Po zakończeniu procesu kalibracji wyświetlony zostanie
komunikat.‍
4 Wybierz opcję:
• Jeśli kalibracja zostanie zakończona pomyślnie, wybierz
opcję Done.‍
• Jeśli kalibracja nie powiedzie się, powtórz kroki 1–3 .‍
Ustawianie szczegółowego dostosowywania kierunku
Ta procedura jest dostępna jedynie w przypadku, gdy do
systemu autopilota nie zostanie podłączone opcjonalne
urządzenie GPS (strona 14).‍ Jeśli autopilot jest podłączony do
urządzenia GPS, które odebrało informacje o pozycji GPS,
wyświetlony zostanie monit o ustawienie północy (strona 17).‍
1 Ustal kierunek północny, korzystając z przenośnego
kompasu.‍
2 Wybierz opcję:
• Przeprowadzając tę procedurę w ramach kreatora Sea
Trial Wizard, dostosowywuj szczegółowe ustawienie
kierunku do czasu, gdy będzie ono odpowiadało północy
na kompasie magnetycznym.‍
• Przeprowadzając tę kalibrację poza kreatorem Sea Trial
Wizard, z ekranu kierunku, wybierz kolejno opcje Menu >
Setup > Dealer Autopilot Configuration > Automated
Setup > Fine Heading Adjustment, a następnie
dostosowywuj szczegółowe ustawienie kierunku do
czasu, gdy będzie ono odpowiadało północy na kompasie
magnetycznym.‍
3 Gdy wskazanie szczegółowego ustawienia kierunku będzie
odpowiadała północy na kompasie magnetycznym, wybierz
opcję Done.‍
Testowanie i dostosowywanie konfiguracji
UWAGA
Przetestuj autopilota przy małej prędkości.‍ Po przeprowadzeniu
testu i regulacji autopilota przy małej prędkości należy
przetestować go przy większej prędkości w celu
przeprowadzenia symulacji normalnych warunków działania.‍
1 Płyń łodzią w jednym kierunku z włączonym systemem
autopilota (w trybie utrzymywania kierunku).‍
Łódź może nieznacznie zmieniać kurs, nie powinny to być
jednak duże różnice w stosunku do ustawionego kursu.‍
2 Obróć łódź w jednym kierunku korzystając z autopilota
i obserwuj zachowanie łodzi.‍
Łódź powinna skręcić płynnie — nie za szybko, ale i nie za
wolno.‍
Pokonując zakręt wybrany z użyciem autopilota, łódź
powinna wpłynąć na ustawiony kurs i pozostać na nim;
odchyły i różnice w kierunku powinny być nieznaczne.‍
3 Wybierz opcję:
• Jeśli łódź skręca zbyt szybko lub zbyt wolno, dostosuj
ogranicznik przyspieszenia autopilota (strona 18).‍
18
• Jeśli w trybie utrzymywania kierunku występują duże
wahania lub jeśli łódź nie koryguje kierunku podczas
zakręcania, dostosuj czułość autopilota (strona 18).‍
• Jeśli łódź skręca płynnie, a w trybie utrzymywania
kierunku nie występują wahania kierunku ruchu łodzi lub
jeśli są one nieznaczne oraz jeśli łódź właściwie
dostosowuje kierunek, oznacza to, że konfiguracja jest
prawidłowa i nie jest konieczne wprowadzanie dalszych
zmian.‍
Dostosowywanie ustawień ogranicznika przyspieszenia
1 Włącz tryb Dealer Mode (strona 19).‍
2 Wybierz kolejno opcje Menu > Setup > Dealer Autopilot
Configuration > Autopilot Tuning > Acceleration Limiter.‍
3 Wybierz opcję:
• Zwiększ wartość ustawienia, jeśli autopilot skręca zbyt
szybko.‍
• Zmniejsz wartość ustawienia, jeśli autopilot skręca zbyt
wolno.‍
Dostosowując ogranicznik przyspieszenia ręcznie, należy
dokonywać nieznacznych zmian.‍ Przed wprowadzeniem
dodatkowych zmian sprawdź, jaki będzie wynik już
wprowadzonej zmiany.‍
4 Przetestuj konfigurację autopilota.‍
5 Powtarzaj kroki 3–4 do czasu, gdy autopilot będzie działał
prawidłowo.‍
Dostosowywanie ustawień czułości autopilota
1 Włącz tryb Dealer Mode (strona 19).‍
2 Wybierz kolejno opcje Menu > Setup > Dealer Autopilot
Configuration > Autopilot Tuning > Rudder Gains.‍
3 Wybierz odpowiednią opcję w zależności od rodzaju łodzi:
• W przypadku łodzi żaglowej wybierz opcję Gain i określ,
w jakim stopniu ster ma trzymać kierunek i jak ciasne
mają być wykonywane zakręty.‍
Jeśli ustawiona wartość będzie zbyt wysoka, autopilot
może wykazywać nadmierną aktywność i nieustannie
próbować dostosować kierunek przy najmniejszych
odchyleniach.‍ Autopilot, który wykazuje nadmierną
aktywność, powoduje szybsze rozładowywanie
akumulatora.‍
• W przypadku łodzi żaglowej wybierz opcję Counter Gain
i określ, na ile dokładna ma być korekcja zbyt szerokich
zakrętów.‍
Jeśli wybrana zostanie zbyt wysoka wartość, działanie
autopilota może ponownie spowodować zbyt szeroki skręt
przy próbie zrównoważenia oryginalnego skrętu.‍
• W przypadku łodzi motorowej wybierz opcję Low Speed
lub High Speed i określ, w jakim stopniu ster ma trzymać
kierunek i jak ciasne mają być zakręty wykonywane przy
małych i dużych prędkościach.‍
Jeśli ustawiona wartość będzie zbyt wysoka, autopilot
może wykazywać nadmierną aktywność i nieustannie
próbować dostosować kierunek przy najmniejszych
odchyleniach.‍ Autopilot, który wykazuje nadmierną
aktywność, powoduje szybsze rozładowywanie
akumulatora.‍
• W przypadku łodzi motorowej, wybierz opcję Low Speed
Counter lub High Speed Counter, aby określić, jak
mocno ster ma korygować zbyt szerokie zakręty.‍
Jeśli wybrana zostanie zbyt wysoka wartość, działanie
autopilota może ponownie spowodować zbyt szeroki skręt
przy próbie zrównoważenia oryginalnego skrętu.‍
4 Przetestuj konfigurację autopilota i powtarzaj kroki 2–3 do
czasu, gdy autopilot będzie działał właściwie.‍
Zaawansowana konfiguracja
Sieć NMEA 2000 (zasilanie kontroli steru)
W normalnych warunkach zaawansowane opcje konfiguracyjne
nie są dostępne z poziomu kontroli steru.‍ Przed uzyskaniem
dostępu do zaawansowanych ustawień konfiguracyjnych
autopilota należy włączyć tryb Dealer Mode (strona 19).‍
À
Á
Â
Ã
Włączanie trybu konfiguracyjnego sprzedawcy
1 Na ekranie kierunku wybierz kolejno opcje Menu > Setup >
System > System Information.‍
2 Przytrzymaj środkowy klawisz przez 5 sekund .‍
Zostanie wyświetlona opcja Dealer Mode.‍
3 Wybierz kolejno opcje Back > Back.‍
Jeśli na ekranie konfiguracyjnym dostępna jest opcja Dealer
Autopilot Configuration, oznacza to, że procedura została
przeprowadzona pomyślnie.‍
Przewód Kolor przewodu kontroli
steru — funkcja
Zaawansowane ustawienia konfiguracyjne
Istnieje możliwość skorzystania z procesu automatycznego
dostosowywania, przeprowadzenia kalibracji kompasu oraz
określenia północy na autopilocie bez uruchamiania kreatorów.‍
Każde z ustawień można także dostosować osobno, bez
konieczności przeprowadzania procesu konfiguracyjnego.‍
Ręczne uruchamianie automatycznych procesów
konfiguracyjnych
1 Włącz tryb Dealer Mode (strona 19).‍
2 Na ekranie kierunku wybierz kolejno opcje Menu > Setup >
Dealer Autopilot Configuration > Automated Setup.‍
3 Wybierz kolejno opcje Calibrate Compass, a następnie Set
North lub Autotune.‍
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.‍
Ręczne ustawianie poszczególnych ustawień
konfiguracyjnych
W celu dostosowania niektórych ustawień konfiguracyjnych
może okazać się konieczna zmiana innych ustawień.‍ Przed
zmianą jakichkolwiek ustawień przejrzyj sekcję „Szczegółowe
ustawienia konfiguracyjne” (strona 21).‍
1 Włącz tryb Dealer Mode (strona 19).‍
2 Na ekranie kierunku wybierz kolejno opcje Menu > Setup >
Dealer Autopilot Configuration.‍
3 Wybierz kategorię ustawień.‍
4 Wybierz ustawienie do konfiguracji.‍
Opis każdego z ustawień jest dostępny w załączniku
(strona 21).‍
Skonfiguruj wartość ustawienia.‍
5
Załącznik
Schematy połączeń interfejsu NMEA 0183
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Źródło zasilania 12 V DC
Kontrola steru
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Funkcja przewodu
urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA 0183
niedostępne
Zasilanie
niedostępne
Uziemienie interfejsu NMEA
0183
Niebieski — Tx/A (+)
Rx/A (+)
Biały — Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brązowy — Rx/A (+)
Tx/A (+)
Zielony — Rx/B (-)
Tx/B (-)
UWAGA: Podczas podłączania zgodnego z interfejsem NMEA
0183 urządzenia z dwoma przewodami przesyłowymi i dwoma
przewodami odbiorczymi, nie jest konieczne podłączanie
magistrali NMEA 2000 oraz urządzenia zgodnego z interfejsem
NMEA 0183 do wspólnego uziemienia.‍
Tylko 1 przewód odbiorczy
Jeśli zgodne z interfejsem NMEA 0183 urządzenie jest
wyposażone w tylko jeden przewód odbiorczy (Rx), przewód ten
należy podłączyć do niebieskiego przewodu (Tx/A) kontroli
steru, podczas gdy biały przewód (Tx/B) kontroli steru musi
pozostać niepodłączony.‍
À
Á
Â
Ã
Sieć NMEA 2000 (zasilanie kontroli steru)
Źródło zasilania 12 V DC
Kontrola steru
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Przewód Kolor przewodu kontroli
steru — funkcja
Poniższe schematy połączeń stanowią przykłady różnych
sytuacji, jakie można napotkać, podłączając do kontroli steru
urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183.‍
Ê
Ë
Dwukierunkowa komunikacja z interfejsem NMEA 0183
Ì
Í
Î
Ï
Funkcja przewodu
urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA 0183
Niedostępne
Zasilanie
Niedostępne
Uziemienie interfejsu
NMEA 0183
Niebieski — Tx/A (+)
Rx
Biały — niepodłączony
Niedostępne
Brązowy — Rx/A (+)
Tx/A (+)
Zielony — Rx/B (-)
Tx/B (-)
UWAGA: Podłączając zgodne z interfejsem NMEA 0183
urządzenie z tylko jednym przewodem odbiorczym (Rx), należy
podłączyć magistralę NMEA 2000 oraz urządzenie zgodne
z interfejsem NMEA 0183 do wspólnego uziemienia.‍
Tylko 1 przewód przesyłowy
Jeśli zgodne z interfejsem NMEA 0183 urządzenie jest
wyposażone w tylko jeden przewód przesyłowy (Tx), przewód
ten należy podłączyć do brązowego przewodu (Rx/A) kontroli
steru, podczas gdy zielony przewód (Rx/B) kontroli steru musi
zostać podłączony do uziemienia interfejsu NMEA.‍
19
Kontrola steru
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary bez osłony
110 x 115 x 30 mm (4,33 x 4,53 x
przeciwsłonecznej (wys.‍ × szer.‍ × 1,18 cala)
gł.‍)
Wymiary z osłoną
115 x 120 x 35,5 mm (4,53 x 4,72 x
przeciwsłoneczną (wys.‍ × szer.‍ × 1,40 cala)
gł.‍)
Masa bez osłony
przeciwsłonecznej
247 g (8,71 uncji)
Masa z osłoną przeciwsłoneczną 283 g (9,98 uncji)
Zakres temperatur
À
Á
Â
Ã
Sieć NMEA 2000 (zasilanie kontroli steru)
Źródło zasilania 12 V DC
Od 5°F do 158°F (od -15°C do
70°C)
Bezpieczny dystans dla kompasu 209 mm (8,25 cala)
Materiał
Funkcja przewodu
urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA
0183
Obudowa: w pełni uszczelniony
poliwęglan, wodoodporny według
normy IEC 60529 IPX7
Szklane wykończenie: szkło
z powłoką antyrefleksyjną
Zużycie energii
Maks.‍ 2,5 W
Maks.‍ napięcie jednostki
32 V DC
Niedostępne
Zasilanie
Napięcie wejściowe NMEA 2000
9–16 V DC
Zielony — Rx/B (-) (należy
połączyć z uziemieniem
interfejsu NMEA 0183)
NMEA 0183 —
uziemienie
Liczba LEN NMEA 2000
6 (300 mA przy 9 V DC)
Niebieski — Tx/A (+)
Rx/A (+)
Dane techniczne
Wielkość
Biały — Tx/B (-)
Rx/B (-)
Wymiary (dł.‍ x średnica)
29/
Brązowy — Rx/A (+)
Tx/A (+)
Masa
2,4 uncji (68 g)
Zakres temperatur
Od -15°C do 60°C (5°F do 140°F)
Długość przewodu
3 m (10 stóp)
Kontrola steru
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Przewód Kolor przewodu kontroli steru
— funkcja
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Alarm
32
× 1 cal (23 × 25 mm)
UWAGA: Podłączając zgodne z interfejsem NMEA 0183
urządzenie z tylko jednym przewodem przesyłowym (Tx),
należy podłączyć magistralę NMEA 2000 oraz urządzenie
zgodne z interfejsem NMEA 0183 do wspólnego uziemienia.‍
Informacje o PGN NMEA 2000
Dane techniczne
Komputer kursowy
SmartPump
Typ
PGN
Opis
Transmisja i odbiór
059392
Potwierdzenie ISO
059904
Żądanie ISO
060928
Uzyskanie adresu ISO
126208
NMEA – grupowa
funkcja Polecenie/
Żądanie/
Potwierdzenie
126464
Grupowa funkcja
Transmisja/Odbieranie
listy PGN
126996
Informacje o produkcie
127245
Dane steru
127250
Kierunek łodzi
127245
Dane steru
127258
Deklinacja
magnetyczna
127488
Parametry silnika szybka aktualizacja
128259
Prędkość po wodzie
129025
Pozycja - szybka
aktualizacja
129026
COG i PND - szybka
aktualizacja
129283
Błąd zejścia z trasy
129284
Dane nawigacji
130306
Informacje o wietrze
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary (szer.‍ × wys.‍ × 7¾ × 7½ × 95/8 cala (197 x 190 x 244 mm)
gł.‍)
Masa
7,5 kg (16,5 funta)
Zakres temperatur
Od -15°C do 55°C (5°F do 131°F)
Materiał
• Elektroniczny moduł sterujący (ECU):
W pełni uszczelniony, stop aluminium
• Uchwyt: stal węglowa
• Kolektor: stop aluminium
• Silnik: stop aluminium
Długość przewodu
zasilającego
2,7 m (9 stóp)
Moc wejściowa
11,5–30 V DC
Bezpiecznik
40 A, płaski
Zużycie energii
• Tryb gotowości: poniżej 1 A
• Włączony: 5–10 A
• Szczyt: 34 A
Komputer kursowy
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary (średnica)
319/32 cala (91,4 mm)
Masa
159 g (5,6 uncji)
Zakres temperatur
Od -15°C do 60°C (5°F do 140°F)
Materiał
W pełni uszczelniony, bardzo odporny na
uderzenia plastik, wodoodporny według
normy IEC 60529-IPX7
Długość przewodu
komputera kursowego
5 m (16 stóp)
NMEA 2000 LEN
3 (150 mA)
20
Tylko przesył
Tylko odbiór
Komunikaty o błędach i ostrzeżenia
Kontrola steru
Typ
PGN
Opis
Transmisja
i odbiór
059392 Potwierdzenie ISO
059904 Żądanie ISO
060928 Uzyskanie adresu ISO
126208 NMEA – grupowa funkcja Polecenie/
Żądanie/Potwierdzenie
126464 Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie listy
PGN
126996 Informacje o produkcie
Tylko przesył
128259 Prędkość po wodzie
Komunikat
o błędzie
ECU Voltage is Low Napięcie zasilania
pompy spadło poniżej
10 V DC na ponad
6 sekund.‍
Connection with
Autopilot Lost
Kontrola steru utraciła
połączenie
z komputerem
kursowym.‍
niedostępne
Lost Wind Data
(tylko łodzie
żaglowe)
Autopilot nie odbiera
danych o wietrze.‍
• Alarm uruchomi się
na 5 sekund
• Autopilot przechodzi
w tryb utrzymywania
kierunku
Low GHC™ Supply
Voltage
Poziom napięcia
niedostępne
zasilania spadł poniżej
wartości określonej
w menu alarmu
niskiego napięcia.‍
Error: ECU High
Voltage
Napięcie zasilania
pompy wzrosło
powyżej 33,5 V DC.‍
• Następuje wyłączenie
elektronicznego
modułu sterującego
Error: ECU Voltage
has Dropped
Rapidly
Napięcie
elektronicznego
modułu sterującego
gwałtownie spadło
poniżej 7,0 V DC.‍
• Następuje
uruchomienie alarmu.‍
W celu wyłączenia
alarmu należy go
potwierdzić.‍
• Błąd przestanie być
wyświetlany, gdy
napięcie
elektronicznego
modułu sterującego
wzrośnie powyżej
7,3 V DC.‍
Error: ECU High
Temperature
Temperatura
elektronicznego
modułu sterującego
wzrosła powyżej
100°C (212°F).‍
• Alarm uruchomi się
na 5 sekund
• Następuje wyłączenie
pompy
Error: Lost
Communication
Between ECU and
CCU (w przypadku,
gdy włączony jest
autopilot)
Nastąpiło
przekroczenie czasu
połączenia między
komputerem
kursowym i pompą.‍
• Kontrola steru
wyemituje sygnał
dźwiękowy,
a autopilot przejdzie
w tryb gotowości.‍
129283 Błąd zejścia z trasy
129284 Dane nawigacji
129540 Wykryte satelity GNSS
127245 Dane steru
127250 Kierunek łodzi
127488 Parametry silnika - szybka aktualizacja
128259 Prędkość po wodzie
129025 Pozycja - szybka aktualizacja
129029 Dane z satelitów GNSS dotyczące pozycji
129283 Błąd zejścia z trasy
129284 Dane nawigacji
129285 Nawigacja - informacje o trasie/punktach
trasy
130306 Informacje o wietrze
130576 Małe jednostki - status
Informacje o interfejsie NMEA 0183
Autopilot podłączony do opcjonalnego urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA 0183 wykorzystuje następujące sentencje
NMEA 0183.‍
Typ
Sentencja
Transmisja
hdg
Odbiór
wpl
gga
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
• Alarm uruchomi się
na 5 sekund
• Autopilot działa nadal
w trybie normalnej
eksploatacji
Autopilot nie odbiera
• Alarm uruchomi się
danych nawigacyjnych
na 5 sekund
podczas wykonywania • Autopilot przechodzi
manewru podróży do
w tryb utrzymywania
pozycji.‍
kierunku
Ten komunikat jest
wyświetlany także
w przypadku
zatrzymania nawigacji
na ploterze
nawigacyjnym przed
wyłączeniem
autopilota.‍
129026 COG i PND - szybka aktualizacja
130306 Informacje o wietrze
Działanie autopilota
Autopilot is not
receiving navigation
data.‍ Autopilot
placed in Heading
Hold.‍
129025 Pozycja - szybka aktualizacja
Tylko odbiór
Przyczyna
Szczegółowe ustawienia konfiguracyjne
Choć wszelkie ustawienia konfiguracyjne uzupełnia się zwykle
automatycznie z użyciem kreatorów, istnieje możliwość
ręcznego dostosowania wszelkich ustawień w celu
szczegółowego ustawienia autopilota.‍
Zaawansowane ustawienia konfiguracyjne są dostępne
wyłącznie w trybie Dealer Mode (strona 19).‍ Ustawienia
określane przez użytkownika są dostępne podczas normalnej
eksploatacji autopilota.‍ Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj
się z sekcją instrukcji dołączonej do autopilota, która jest
poświęcona konfiguracji.‍
21
UWAGA: W zależności od konfiguracji autopilota niektóre
ustawienia mogą być niedostępne.‍
UWAGA: W przypadku łodzi motorowych, po każdej zmianie
ustawienia Speed Source należy przejrzeć odpowiednio
ustawienia Verify Tachometer, Low RPM Limit, High RPM
Limit, Planing RPM, Planing Speed lub Max.‍ Speed przed
przeprowadzeniem procedury automatycznego dostosowania
(strona 17).‍
Ustawienia dostosowywania autopilota
Aby otworzyć ogólne ustawienia dostosowywania autopilota,
wybierz kolejno opcje Menu > Setup > Dealer Autopilot
Configuration.‍
Acceleration Limiter: Umożliwia ograniczenie prędkości
zakrętów kontrolowanych przez autopilota.‍ Wartość
procentową można zwiększyć, aby ograniczyć prędkość
wykonywania zakrętów, lub zmniejszyć, aby zwiększyć
prędkość wykonywania zakrętów.‍
Ustawienia źródła prędkości
UWAGA: Ustawienia źródła prędkości są dostępne wyłącznie
w przypadku łodzi motorowych.‍
Aby otworzyć ustawienia źródła prędkości, wybierz kolejno
opcje Menu > Setup > Dealer Autopilot Configuration >
Speed Source Setup.‍
Speed Source: Umożliwia wybór źródła prędkości.‍
Verify Tachometer: Funkcja umożliwia porównanie odczytów
z kontroli steru dotyczących obrotów silnika z tachometrami
na desce rozdzielczej łodzi.‍
Planing RPM: Funkcja umożliwia dostosowanie wskazań
kontroli steru dotyczących obrotów silnika w momencie, gdy
łódź przechodzi od wyporności do prędkości ślizgu po
wodzie.‍ Jeśli wartość nie odpowiada wartości na kontroli
steru, można ją dostosować.‍
Planing Speed: Funkcja umożliwia dostosowanie prędkości
ślizgania się łodzi po wodzie.‍ Jeśli wartość nie odpowiada
wartości na kontroli steru, można ją dostosować.‍
Low RPM Limit: Funkcja umożliwia dostosowanie najniższego
poziomu obrotów silnika łodzi.‍ Jeśli wartość nie odpowiada
wartości na kontroli steru, można ją dostosować.‍
High RPM Limit: Funkcja umożliwia dostosowanie
najwyższego poziomu obrotów silnika łodzi.‍ Jeśli wartość nie
odpowiada wartości na kontroli steru, można ją dostosować.‍
Max.‍ Speed: Funkcja umożliwia dostosowanie maksymalnej
prędkości łodzi.‍ Jeśli wartość nie odpowiada wartości na
kontroli steru, można ją dostosować.‍
Ustawienia czułości steru
UWAGA: Jeśli ustawione wartości będą zbyt wysokie, może
wystąpić nadczynność autopilota, który będzie nieustannie
próbował dostosowywać kierunek przy najmniejszych
odchyleniach.‍ Autopilot, który działa zbyt aktywnie, zwiększa
zużycie pompy i powoduje szybsze rozładowywanie
akumulatora.‍
Aby otworzyć ustawienia czułości steru, wybierz kolejno opcje
Menu > Setup > Dealer Autopilot Configuration > Rudder
Gains.‍
Gain: Funkcja umożliwia określenie, w jakim stopniu ster
utrzymuje kierunek i na ile ciasne są wykonywane zakręty
(tylko łodzie żaglowe).‍
Counter Gain: Funkcja umożliwia określenie, w jakim stopniu
ster dokonuje korekty zbyt szerokich zakrętów (tylko łodzie
żaglowe).‍ Jeśli wybrana zostanie zbyt wysoka wartość,
działanie autopilota może spowodować zbyt szeroki zakręt
przy próbie wyrównania oryginalnego skrętu.‍
Low Speed: Funkcja umożliwia ustawienie czułości steru dla
mniejszych prędkości (tylko łodzie motorowe).‍ To ustawienie
22
ma zastosowanie wyłącznie w przypadku łodzi
poruszających się poniżej prędkości ślizgania się po wodzie.‍
Low Speed Counter: Funkcja umożliwia ustawienie
wyrównywania korekcji czułości steru dla mniejszych
prędkości (tylko łodzie motorowe).‍ To ustawienie ma
zastosowanie wyłącznie w przypadku łodzi poruszających
się poniżej prędkości ślizgania się po wodzie.‍
High Speed: Funkcja umożliwia ustawienie czułości steru dla
większych prędkości (tylko łodzie motorowe).‍ To ustawienie
ma zastosowanie wyłącznie w przypadku łodzi
poruszających się powyżej prędkości ślizgania się po
wodzie.‍
High Speed Counter: Funkcja umożliwia ustawienie
wyrównywania korekcji czułości steru dla większych
prędkości (tylko łodzie motorowe).‍ To ustawienie ma
zastosowanie wyłącznie w przypadku łodzi poruszających
się powyżej prędkości ślizgania się po wodzie.‍
Ustawienia nawigacji
Aby otworzyć ustawienia nawigacji, wybierz kolejno opcje Menu
> Setup > Dealer Autopilot Configuration > Navigation
Setup.‍
Fine Heading Adjustment: Umożliwia ustawienie kreski
kursowej (przesunięcia kierunku) autopilota.‍
Navigation Gain: Umożliwia określenie, na ile dynamicznie
autopilot ma eliminować błędy zejścia z trasy podczas
realizowania wzorca Route To.‍
Jeśli wartość jest zbyt wysoka, mogą wystąpić wahania linii
kursu na długich dystansach.‍ Jeśli wartość jest zbyt niska,
autopilot może eliminować błędy zejścia z trasy
z opóźnieniem.‍
Navigation Trim Gain: Umożliwia dostosowanie dozwolonego
stopnia długoterminowego błędu zejścia z trasy podczas
realizowania wzorca Route To.‍ Ustawienie należy
dostosowywać po uprzednim ustawieniu czułości nawigacji.‍
Jeśli wartość jest zbyt wysoka, wystąpi zjawisko nadmiernej
kompensacji błędu zejścia z trasy przez autopilota.‍ Jeśli
wartość jest zbyt niska, autopilot zezwoli na duży stopień
długoterminowego błędu zejścia z trasy.‍
Ustawienia nawigacji interfejsu NMEA
UWAGA: Ustawienia nawigacji interfejsu NMEA mają
zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy do systemu
autopilota zostanie podłączone urządzenie GPS zgodne
z interfejsem NMEA 0183.‍
Aby otworzyć ustawienia interfejsu NMEA, wybierz kolejno
opcje Menu > Setup > Dealer Autopilot Configuration >
Navigation Setup > NMEA Setup.‍
NMEA Checksum: Po wybraniu wartości Off, ustawienie
umożliwia dalsze korzystanie z podłączonego urządzenia
GPS zgodnego z interfejsem NMEA 0183 także po
nieprawidłowym przeliczeniu sumy kontrolnej.‍ Wybór
wartości Off powoduje, że zagrożona jest integralność
danych.‍
Reversed XTE: Umożliwia korekcję kierunku sterowania, jeśli
podłączone urządzenie GPS zgodne z interfejsem NMEA
0183 wysyła nieprawidłowy kierunek sterowania z sygnałem
błędy zejścia z trasy.‍
Ustawienia układu sterowania
Aby otworzyć ustawienia układu sterowania, wybierz kolejno
opcje Menu > Setup > Dealer Autopilot Configuration >
Steering System Setup.‍
Verify Steering Dir.‍: Funkcja umożliwia ustawienie kierunku,
w którym należy przesunąć ster w celu wykonania łodzią
skrętu na lewą i prawą burtę.‍ Istnieje możliwość
przetestowania ustawienia.‍ W razie potrzeby można także
odwrócić kierunek sterowania.‍
Ustawienia czujnika steru
UWAGA: Ustawienia czujnika steru mają zastosowanie
wyłącznie w przypadku, gdy czujnik steru jest podłączony do
systemu autopilota.‍
Aby otworzyć ustawienia czujnika steru, wybierz kolejno opcje
Menu > Setup > Dealer Autopilot Configuration > Steering
System Setup > Rudder Sensor Setup.‍
Max.‍ Port Angle: Opcja umożliwia wprowadzenie kąta, pod
jakim ster będzie skręcał najdalej w lewo.‍
Max.‍ Starboard Angle: Opcja umożliwia wprowadzenie kąta,
pod jakim ster będzie skręcał najdalej w prawo.‍
Calibrate Rudder Sensor: Rozpoczęcie procedury
pozwalającej określić maksymalny zakres ruchu steru oraz
skalibrować czujnik pozycji steru.‍ Wystąpienie błędu
podczas procesu kalibracji oznacza, że czujnik mógł
osiągnąć ustalony limit.‍ Czujnik mógł zostać nieprawidłowo
zainstalowany.‍ Jeśli problem występuje nadal, można go
ominąć, przesuwając ster do najdalej wysuniętej pozycji,
w której nie jest wyświetlany błąd.‍
Calibrate Rudder Center: Rozpoczęcie procedury ustalenia
środkowego położenia steru.‍ Kalibrację można
przeprowadzić, jeśli wskazanie ekranowego wskaźnika
pozycji steru nie odpowiada rzeczywistemu środkowemu
położeniu steru na łodzi.‍
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.‍
• Odwiedź stronę http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.‍
Kontakt z działem pomocy technicznej firmy Garmin
• Odwiedź stronę www.garmin.com/‍support i kliknij opcję
Contact Support, aby uzyskać informacje o pomocy
technicznej dostępnej w poszczególnych krajach.‍
• Jeśli znajdujesz się w USA, zadzwoń pod numer (913) 397
8200 lub (800) 800 1020.‍
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 2380000.‍
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 8501241.‍
23
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Wielka Brytania
Garmin® oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
GHP™, GHC™ oraz Shadow Drive™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez
wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
NMEA® i NMEA 2000® są znakami towarowymi organizacji National Marine Electronics Association. Uflex® i MasterDrive™ są
znakami towarowymi firmy UltraFlex Group. Teflon® jest znakiem towarowym firmy DuPont™.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. lub jej oddziały
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising