Garmin | GHP™ 20 Marine Autopilot System with SmartPump | Garmin GHP™ 20 Marine Autopilot System with SmartPump Asennusohjeet

Garmin GHP™ 20 Marine Autopilot System with SmartPump Asennusohjeet
GHP™ 20 SmartPump asennusohjeet
Asenna veneen Garmin® automaattiohjausjärjestelmä näiden
ohjeiden mukaisesti, jotta vene ei vahingoitu ja järjestelmä toimii
mahdollisimman tehokkaasti.‍ Suosittelemme, että
ammattihenkilö asentaa automaattiohjausjärjestelmän.‍
Automaattiohjausjärjestelmän oikeaoppinen asentaminen vaatii
ohjausjärjestelmiä ja veneiden sähköliitäntöjä koskevaa
erityisosaamista.‍
Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta.‍ Jos asennuksessa
on ongelmia, ota yhteys Garmin tuotetukeen (sivu 21).‍
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.‍
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.‍
Automaattiohjaus on työkalu, joka tehostaa veneen käyttöä.‍ Se
ei poista vastuutasi veneen turvallisesta käytöstä.‍ Vältä
navigoinnin vaaratilanteet äläkä jätä ruoria ilman valvontaa.‍
Ole aina valmiina siirtymään manuaaliseen ohjaukseen.‍
Opettele käyttämään automaattiohjausta tyynessä ja
esteettömässä avovedessä.‍
Ole varovainen, kun käytät automaattiohjausta vedessä olevien
esteiden, kuten laitureiden, paalutuksien ja muiden veneiden
lähellä.‍
VAROITUS
Näiden ohjeiden laiminlyöminen tämän laitteen asentamisen ja
ylläpidon yhteydessä voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja.‍
Tähän tuotteeseen liitettävissä laitteissa on oltava tai niiden
mukana on toimitettava palokotelo.‍
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.‍
Asennuksen valmistelu
VAROITUS
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.‍
ILMOITUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.‍
Automaattiohjausjärjestelmässä on useita osia.‍ Tutustu kaikkien
osien kiinnityksessä ja liitännässä huomioitaviin asioihin ennen
kuin aloitat asentamisen.‍ Sinun on tiedettävä, miten osat
toimivat yhdessä, jotta voit suunnitella asennuksen veneeseen.‍
Kokoonpanokaaviot (sivu 3) helpottavat kiinnityksessä ja
liitännässä huomioitavien asioiden hahmottamista.‍
Kirjaa kunkin osan sarjanumero rekisteröintiä ja takuuta varten
(sivu 21).‍
Tarvittavat työkalut
•
•
•
•
•
•
turvalasit
pora ja poranteriä
kiintoavaimia
90 mm:n (3½ tuuman) reikäsaha
katkaisupihdit/lankaraappa
risti- ja tasapäisiä ruuvitalttoja
Kesäkuu 2013
• nippusiteitä
• vedenkestäviä johdon liittimiä tai kutistemuovia ja
kuumailmapuhallin
• merivedenkestävää tiivistysainetta
• merivedenkestävää korroosionestosuihketta
• kannettava kompassi (magneettisten häiriöiden testaamista
varten)
• hydrauliletkua, jonka koneellisesti puristettujen tai kentällä
vaihdettavien liittimien vähimmäisluokitus on 6895 kPa (1000
lbf/in2)
• hydrauliikan T-liittimiä
• linjaan asennettavia hydraulisia sulkuventtiileitä
• hydraulinestettä
• kierteiden tiivistysainetta
• hydrauliikan ilmausvälineitä
• juuttumista estävää voiteluainetta (valinnainen).‍
HUOMAUTUS: Ohjausnäytön, CCU-osan ja pumpun mukana
toimitetaan kiinnitysruuvit.‍ Jos mukana toimitetut ruuvit eivät
sovellu käytettäviksi kiinnityspinnalla, sinun on hankittava
sopivat ruuvit itse.‍
Huomioitavaa valittaessa kiinnityspaikkaa
Automaattiohjausjärjestelmän osat liitetään toisiinsa ja
virtalähteeseen niiden mukana toimitetuilla kaapeleilla.‍
Varmista, että oikeat kaapelit ulottuvat kuhunkin osaan ja että
kukin osa on hyväksyttävässä paikassa, ennen kuin kiinnität tai
liität osia.‍
Huomioitavaa valittaessa CCU-osan kiinnityspaikkaa
• CCU-osa eli kompassipallo on asennettava veneen etuosaan
korkeintaan 3 metriä (10 jalkaa) vedenpinnan yläpuolelle.‍
• CCU-osaa (tai pumppua) ei saa kiinnittää paikkaan, jossa se
joutuu veden alle tai altistuu huuhtoutumiselle.‍
• CCU-osaa ei saa kiinnittää magneettisen materiaalin,
magneettien (kaiuttimien ja sähkömoottoreiden) tai
suurjännitejohtojen lähelle.‍
• CCU-osa on kiinnitettävä vähintään 0,6 metrin (24 tuuman)
päähän liikkuvista tai muuttuvista magneettisista häiriöistä,
kuten ankkureista, ankkuriketjuista, pyyhkimen moottoreista
ja työkalulaatikoista.‍
• CCU-osan asennuspaikan magneettiset häiriöt on testattava
kannettavalla kompassilla.‍
Jos kannettava kompassi ei osoita pohjoiseen, kun pidät sitä
CCU-osan asennuspaikassa, paikassa on magneettisia
häiriöitä.‍ Valitse jokin toinen paikka ja tee testi uudelleen.‍
• CCU-osan voi kiinnittää vedenpinnan alapuolelle, jos se ei
joudu veden alle tai altistu huuhtoutumiselle.‍
• CCU-teline on kiinnitettävä pystysuuntaiseen pintaan tai
vaakatasoisen pinnan alle, jotta siihen liitetyt johtimet
riippuvat suoraan alaspäin.‍
• CCU-osan mukana toimitetaan kiinnitysruuvit.‍ Jos toimitetut
ruuvit eivät sovellu kiinnitysalustalle, sinun on hankittava
toisenlaiset ruuvit.‍
Huomioitavaa liitettäessä CCU-osaa
• CCU-kaapeli liittää CCU-osan pumppuun ja on 5 metriä (16
jalkaa) pitkä.‍
◦ Jos CCU-osaa ei voi asentaa 5 metrin (16 jalan) säteelle
pumpusta, pidemmän kaapelin tai jatkokaapelin voi
hankkia paikalliselta Garmin-jälleenmyyjältä tai
osoitteesta http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
◦ CCU-kaapelia ei saa katkaista.‍
Huomioitavaa valittaessa hälytyksen kiinnityspaikkaa
• Hälytys on kiinnitettävä ensisijaisen ruorin lähelle.‍
• Hälytyksen voi kiinnittää kojelaudan alapuolelle.‍
190-01454-57_0A
Painettu Taiwanissa
• Hälytyksen kaapeleita voi jatkaa tarvittaessa 28 AWG:n (0,08
mm2:n) johdolla.‍
Huomioitavaa NMEA 2000® liitännän yhteydessä
• CCU-osa ja ohjausnäyttö on liitettävä NMEA 2000 verkkoon.‍
• Jos veneessäsi ei vielä ole NMEA 2000 verkkoa, voit
rakentaa sellaisen mukana toimitetuilla NMEA 2000
kaapeleilla ja liittimillä (sivu 12).‍
• Voit käyttää automaattiohjausjärjestelmän edistyneimpiä
ominaisuuksia liittämällä NMEA 2000 verkkoon valinnaisia
NMEA 2000 yhteensopivia laitteita, kuten tuulianturin,
nopeusanturin tai GPS-laitteen.‍
Huomioitavaa ohjausnäytön kiinnityksen yhteydessä
ILMOITUS
Laite on kiinnitettävä paikkaan, joka ei altistu äärilämpötiloille tai
-olosuhteille.‍ Laitteen käyttö- ja varastointilämpötilat mainittu
laitteen teknisissä tiedoissa.‍ Pitkäaikainen altistuminen
suositeltua matalammille tai korkeammille lämpötiloille
varastoinnin tai käytön aikana saattaa vioittaa laitetta.‍ Takuu ei
kata äärilämpötilojen aiheuttamia vikoja ja seurauksia.‍
Asennuspinnan on oltava tasainen, jotta laite ei vahingoitu
asennettuna.‍
Laitteen voi tasokiinnittää kojelautaan käyttämällä mukana
toimitettuja tarvikkeita ja mallia.‍ Jos haluat kiinnittää laitteen
siten, että näyttö on kojelaudan suuntainen, osta vastaava
kiinnityssarja (ammattimaista asennusta suositellaan) Garmin
myyjältä.‍
Huomioi seuraavat seikat, kun valitset kiinnityspaikkaa.‍
• Kiinnityspaikan pitäisi olla silmän tasolla tai sen alapuolella,
jotta katselukulma on optimaalinen, kun ohjaat alusta.‍
• Laitteen painikkeiden on oltava helposti käytettävissä
kiinnityspaikassa.‍
• Kiinnityspinnan on kestettävä laitteen paino ja suojattava
laitetta tärinältä.‍
• Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla laitteen vähintään teknisissä tiedoissa mainitun
kompassin turvavälin päähän kompassista.‍
• Kiinnityspinnan takana on oltava riittävästi tilaa kaapeleiden
ohjaamiseen ja liittämiseen.‍
Huomioitavaa ohjausnäytön liitännän yhteydessä
• Ohjausnäyttö on liitettävä NMEA 2000 verkkoon.‍
• Valinnaisia NMEA® 0183 yhteensopivia laitteita, kuten
tuuliantureita, nopeusantureita ja GPS-laitteita, voi liittää
ohjausnäyttöön datakaapelilla (sivu 13).‍
Huomioitavaa valittaessa pumpun kiinnityspaikkaa
Hydrauliikkakaavioihin ( sivu 6) tutustuminen helpottaa
sopivan kiinnityspaikan valintaa.‍
• Pumppu on asennettava sellaiseen kohtaan, johon veneen
hydrauliset ohjauslinjat voidaan tuoda.‍
• Pumpussa on viisi hydrauliikkaliitäntää, mutta vain kolmea
niistä käytetään suositellussa asennustavassa.‍ Kuvasta
( sivu 2) voi olla hyötyä, kun valitset asennuspaikkaan
sopivimpia liitoksia.‍
Huomioitavaa pumpun hydrauliikasta
ILMOITUS
Kun liität järjestelmään hydraulista linjaa, käytä ainoastaan
letkua, jonka koneellisesti puristettujen tai kentällä vaihdettavien
helojen vähimmäisluokitus on 1000 lbf/in² (6,895 kPa).‍
Älä käytä putkiteippiä missään hydraulisissa liitoksissa.‍ Käytä
kaikissa hydraulisen järjestelmän putkikierteissä asianmukaista
veneilykäyttöön soveltuvaa kierteiden tiivistysainetta.‍
Älä yritä ohjata venettä automaattiohjauksella, ennen kuin olet
ilmannut kaikki hydraulisen järjestelmän osat.‍
2
Tutustu hydrauliikkakaavioihin ( sivu 6), kun määrität parasta
tapaa asentaa pumppu veneen hydrauliseen järjestelmään.‍
Suositeltu pumpun asennustapa edellyttää T-liittimien ja
sulkuventtiileiden asentamista, jotta pumpun voi irrottaa huoltoa
varten ilman ohjausjärjestelmän käytöstä poistamista.‍ Tässä
asennustavassa käytetään ainoastaan kolmea pumpun
kokoomaputken viidestä liitäntäaukosta.‍ Vaikka sitä ei
suositella, sulkuventtiileiden asentamisen sijaan on mahdollista
käyttää kaikkia viittä liitäntäaukkoa.‍ Lisätietoja liittimistä ja
vaihtoehtoisista liitäntätavoista: sivu 2.‍
Pumpun venttiilit ja liitokset
Pumpun voi liittää hydrauliseen järjestelmään kahdella eri
tavalla.‍ Suositellussa kolmen liittimen tavassa käytetään
ainoastaan H1- À ja H2-liitintä Á ja T-liitintä, joka jakaa ruorin ja
sylinterin välisen yhteyden.‍ Paluulinjan liitin  liitetään
ainoastaan ruoriin.‍ Tarkistusventtiileitä Ã ei saa määrittää
uudelleen, jos veneessä on tasapainotettu sylinteri.‍ Jos
veneessä on tasapainottamaton sylinteri, tarkistusventtiilit on
määritettävä uudelleen (sivu 2).‍ Ohitusventtiili Ä avataan
ainoastaan hydrauliikan ilmausta varten, ja sen on oltava täysin
kiristetty normaalin käytön aikana.‍
Tarvittaessa C1- Å ja C2-liitintä Æ voi käyttää suositellussa
kolmen liittimen asennustavassa H1- ja H2-liittimen sijaan.‍
Toisessa tavassa pumppu asennetaan käyttäen kaikkia viittä
liitäntäaukkoa.‍ Pumppu liitetään sylinteriin C1- ja C2-liittimellä ja
ruoriin H1- ja H2-liittimellä.‍ Tätä asennustapaa ei suositella, sillä
pumppua ei voi irrottaa huoltoa varten ilman, että veneen
ohjausjärjestelmä poistetaan käytöstä.‍
Pumpun määrittäminen tasapainottamatonta sylinteriä
varten
ILMOITUS
Vältä pumpun vioittuminen pitämällä kaikki osat puhtaina ja
pölyttöminä, kun määrität pumppua ohjausjärjestelmään, jonka
sylinteriä ei ole tasapainotettu.‍
Jos irrotat tarkistusventtiilit hydraulisen järjestelmän ilmaamisen
jälkeen, sinun on ilmattava se uudelleen.‍ Hydrauliseen
järjestelmään voi päästä ilmaa, kun asennat tarkistusventtiilit
takaisin.‍
Jos veneessä on ohjausjärjestelmä, jonka sylinteriä ei ole
tasapainotettu, sinun on määritettävä pumppu toimimaan oikein
ohjausjärjestelmän kanssa.‍
1 Poista tarkistusventtiilit À pumpun kokoomaputkesta.‍
2 Vedä männät Á pois pumpun kokoomaputkesta.‍
Pumppu on tehtaalla määritetty siten, että männät ovat
tasapainotetussa tilassa Â.‍
Irrota
o-renkaat à männistä ja hävitä ne.‍
3
Jos o-renkaat eivät irtoa helposti männistä, ne on ehkä
katkaistava.‍
Asenna
männät takaisin pumpun kokoomaputkeen
4
tasapainottamattomassa asennossa Ä.‍
5 Asenna tarkistusventtiilit pumpun kokoomaputkeen ja kiristä
ne.‍
Huomioitavaa valittaessa järjestelmän Shadow Drive™
kiinnityspaikkaa
• Shadow Drive on asennettava mahdollisimman suoraan
vaakatasoon ja kiinnitettävä paikalleen nippusiteillä.‍
• Shadow Drive on asennettava vähintään 305 mm
(12 tuumaa) päähän magneettisista esineistä, kuten
kaiuttimista ja sähkömoottoreista.‍
• Shadow Drive on asennettava lähemmäs ruoria kuin
pumppua.‍
• Shadow Drive on asennettava alemmas kuin ruori, mutta
ylemmäs kuin pumppu.‍
• Järjestelmää Shadow Drive ei saa liittää suoraan ruorin
takana olevaan liittimeen.‍ Ruorin liittimen ja järjestelmän
Shadow Drive välillä on oltava letkua.‍
• Järjestelmää Shadow Drive ei saa liittää suoraan hydraulisen
linjan T-liittimeen.‍ T-liittimen ja järjestelmän Shadow Drive
välillä on oltava letkua.‍
• Yhden ruorin asennuksessa ruorin ja järjestelmän Shadow
Drive välillä ei saa olla T-liitintä.‍
• Kahden ruorin asennuksessa Shadow Drive on asennettava
pumpun ja alemman ruorin väliin ja lähemmäs ruoria kuin
pumppua.‍
• Shadow Drive on asennettava joko tyyrpuurin puoleiseen
ohjauslinjaan tai paapuurin puoleiseen ohjauslinjaan.‍
Järjestelmää Shadow Drive ei saa asentaa paluu- eikä
korkeapainelinjaan.‍
Sähkö- ja tietokaavio
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.‍ Välttääksesi henkilövahingot ja tuotteen vahingoittumisen tulipalon tai
ylikuumenemisen vuoksi, asianmukaisen sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa paikassa.‍ Lisäksi virtajohdon
liittäminen ilman asianmukaista sulaketta mitätöi tuotteen takuun.‍
3
Kohde Kuvaus
À
Á
Â
Tärkeää huomioitavaa
Ohjausnäyttö
CCU
Tämä on kompassipallo.‍
Ohjausnäytön
datakaapeli
Tämä kaapeli pitää asentaa vain, jos liität automaattiohjausjärjestelmän valinnaisiin NMEA 0183 yhteensopiviin
laitteisiin, kuten tuulianturiin, nopeusanturiin tai GPS-laitteeseen (sivu 13).‍
Ã
NMEA 2000 verkko
Ohjausnäyttö ja CCU-osa on liitettävä NMEA 2000 verkkoon mukana toimitetuilla T-liittimillä (sivu 2).‍
Jos veneessäsi ei ole NMEA 2000 verkkoa, voit rakentaa sellaisen mukana toimitetuilla kaapeleilla ja liittimillä
(sivu 12).‍
Ä
CCU-kaapeli
Voit jatkaa tätä kaapelia niin, että se yltää pumpulle, ostamalla tarvittavat jatkojohdot (sivu 1).‍
Tämä kaapeli liitetään hälytykseen ja Shadow Drive järjestelmään.‍
Pumppu
Tähän kaavioon ei ole merkitty hydrauliikkaliitoksia.‍ Hydrauliikkakaaviot: sivu 6.‍
NMEA 2000 virtajohto
Asenna tämä kaapeli ainoastaan, jos rakennat NMEA 2000 verkon.‍ Älä asenna tätä kaapelia, jos veneessä on
jo NMEA 2000 verkko (sivu 2).‍
NMEA 2000 virtajohto on liitettävä 9–16 Vdc:n virtalähteeseen.‍
Pumpun virtajohto
Pumpun voi liittää 12–24 Vdc:n virtalähteeseen.‍ Jos jatkat tätä johtoa, käytä oikean paksuista johtoa (sivu 13).‍
Å
Æ
Ç
4
Kohde Kuvaus
È
É
Tärkeää huomioitavaa
Hälytys
Tietoja hälytyksen johdotuksista: sivu 11.‍
Shadow Drive
Tietoja Shadow Drive johdotuksista: sivu 12.‍
Osakaavio
Yhden ruorin kaavio
HUOMAUTUS: tämä kaavio on tarkoitettu vain suunnittelua varten.‍ Tarkat liitoskaaviot sisältyvät kunkin osan yksityiskohtaisiin
asennusohjeisiin.‍ Tämä kaavio ei sisällä hydrauliikkaliitoksia.‍
Kohde Kuvaus
À
Á
Â
Ã
Ä
Tärkeää huomioitavaa
Ohjausnäyttö
Pumppu
12–24 Vdc:n akku
Pumpun voi liittää 12–24 Vdc:n virtalähteeseen.‍
NMEA 2000 virtajohto on liitettävä 9–16 Vdc:n virtalähteeseen.‍
CCU
CCU-osa on asennettava veneen etuosaan korkeintaan 3 metriä (10 jalkaa) vedenpinnan yläpuolelle.‍
NMEA 2000 verkko Ohjausnäyttö ja CCU-osa on liitettävä NMEA 2000 verkkoon mukana toimitetuilla T-liittimillä (sivu 2).‍
Jos veneessäsi ei ole NMEA 2000 verkkoa, voit rakentaa sellaisen mukana toimitetuilla kaapeleilla ja liittimillä
(sivu 12).‍
Ohjeet kahden ruorin järjestelmää varten
HUOMAUTUS: tämä kaavio on tarkoitettu vain suunnittelua varten.‍ Tarkat liitoskaaviot sisältyvät kunkin osan yksityiskohtaisiin
asennusohjeisiin.‍ Tämä kaavio ei sisällä hydrauliikkaliitoksia.‍
5
Kohde Kuvaus
À
Á
Â
Ã
Ä
Tärkeää huomioitavaa
Ohjausnäyttö
12–24 Vdc:n akku
Pumpun voi liittää 12–24 Vdc:n virtalähteeseen.‍
NMEA 2000 virtajohto on liitettävä 9–16 Vdc:n virtalähteeseen.‍
Pumppu
NMEA 2000 verkko Ohjausnäyttö ja CCU-osa on liitettävä NMEA 2000 verkkoon mukana toimitetuilla T-liittimillä (sivu 2).‍
Jos veneessäsi ei ole NMEA 2000 verkkoa, voit rakentaa sellaisen mukana toimitetuilla kaapeleilla ja liittimillä
(sivu 12).‍
CCU
CCU-osa on asennettava veneen etuosaan korkeintaan 3 metriä (10 jalkaa) vedenpinnan yläpuolelle.‍
Hydrauliikkakaaviot
ILMOITUS
Jos veneesi ohjausjärjestelmä ei täsmää tämän ohjekirjan
hydrauliikkakaavioihin etkä ole varma, miten asennat pumpun,
ota yhteys Garmin tuotetukeen.‍
Ennen kuin aloitat pumpun asentamisen, selvitä veneesi
hydraulisen ohjausjärjestelmän tyyppi.‍ Jokainen vene on
erilainen, ja sinun on otettava tiettyjä hydrauliikkajärjestelmän
ominaisuuksia huomioon ennen kuin päätät, mihin kohtaan
pumppu asennetaan.‍
Tärkeää huomioitavaa
• Pumppu on määritettävä uudelleen, jos veneessä on
tasapainottamaton ohjaussylinteri (sivu 2).‍
Yhden ruorin kaavio ilman ohjaustehostinta
6
• Garmin suosittelee kiinnittämään hydrauliset linjat pumppuun
T-liittimillä.‍
• Jotta pumpun käytöstä poistaminen ja irrottaminen olisi
helppoa, Garmin suosittelee sulkuventtiileiden asentamista
hydraulisiin linjoihin pumpun kokoomaputken ja T-liittimien
väliin.‍
• Teippiä Teflon® ei saa käyttää hydraulisissa liitoksissa.‍
• Käytä kaikissa hydraulisen järjestelmän putkikierteissä
asianmukaista kierteiden tiivistysainetta.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Shadow Drive
Tyyrpuurin puoleinen linja
Paluulinja
Paapuurin puoleinen linja
Sulkuventtiilit
Pumppu
Ruori
Ohjaussylinteri
Kahden ruorin kaavio ilman ohjaustehostinta
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Paluulinja
Shadow Drive järjestelmä
Tyyrpuurin puoleinen linja
Paapuurin puoleinen linja
Sulkuventtiilit
Pumppu
Ylempi ruori
Alempi ruori
Ohjaussylinteri
Yhden ruorin kaavio ohjaustehostimella
ILMOITUS
Pumppu on asennettava sylinterin ja ohjaustehostinyksikön väliin, jotta se toimii oikein.‍
7
HUOMAUTUS: ohjaustehostinyksikön irrottaminen saattaa olla tarpeen, jotta pääset käsiksi liitoksiin, letkuihin ja ilmaamisen Tliittimeen.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
8
Shadow Drive järjestelmä
Tyyrpuurin puoleinen linja
Paapuurin puoleinen linja
Paluulinja
Ruori
Ohjaustehostinyksikkö
Sulkuventtiilit
Ç
È
Pumppu
Ohjaussylinteri
Yhden ruorin Uflex® MasterDrive™ -kaavio
P L T R
VAROITUS
Kun asennat pumppua Uflex MasterDrive järjestelmään, älä katkaise korkeapainelinjaa, joka yhdistää voimanlähteen ruoriin, sillä se
voi aiheuttaa loukkaantumisen tai omaisuuden vaurioitumisen.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Ruori
Shadow Drive
Tyyrpuurin puoleinen linja
Ohjaussylinterit
Paapuurin puoleinen linja
Korkeapainelinja - ÄLÄ KATKAISE
Paluulinja
Sulkuventtiilit
Uflex MasterDrive -voimanlähde
Pumppu
Kahden ruorin Uflex MasterDrive -kaavio
VAROITUS
Kun asennat pumppua Uflex MasterDrive järjestelmään, älä katkaise korkeapainelinjaa, joka yhdistää voimanlähteen ruoriin, sillä se
voi aiheuttaa loukkaantumisen tai omaisuuden vaurioitumisen.‍
9
P L T R
P L T R
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Ohjaussylinterit
Paapuurin puoleinen linja
Sulkuventtiilit
Paluulinja
Pumppu
Shadow Drive
Tyyrpuurin puoleinen linja
Ruorit
Uflex MasterDrive -voimanlähde
Korkeapainelinja - ÄLÄ KATKAISE
Asennustoimet
Kun olet suunnitellut automaattiohjauksen asennuksen
veneeseen ja huomioinut kaikki asennusta ja liitäntöjä koskevat
seikat, voit aloittaa osien asennuksen ja liittämisen.‍
CCU-osan asennus
Kun asennat CCU-osan, sinun on kiinnitettävä se veneeseen
(sivu 10) ja liitettävä se pumppuun (sivu 11), NMEA 2000
verkkoon (sivu 2) ja hälytykseen (sivu 11).‍
CCU-kiinnitystelineen asentaminen
Ennen kuin voi asentaa CCU-osan, sinun on valittava
kiinnityspaikka (sivu 1) ja valittava oikeat kiinnitystarvikkeet
(sivu 1).‍
CCU-telineessä on kaksi osaa, asennusosa ja kiinnitysosa.‍
1 Käytä CCU-telineen kiinnitysosaa kiinnitysmallina.‍
Jos asennat CCU-osan pystysuoralle pinnalle, alhaalla on
oltava aukko, jotta kaapelit voivat roikkua suorina ottamatta
kiinni kiinnitystelineeseen À.‍
2 Merkitse lyijykynällä aloitusreikien paikat kiinnityskohtaan.‍
3 Poraa aloitusreiät.‍
4 Käytä ruuveja Á ja kiinnitä CCU-teline kiinnityskohtaan.‍
CCU-osan kiinnittäminen CCU-telineeseen
1 Liitä CCU-kaapeli ja NMEA 2000 yksittäiskytkentäkaapeli
CCU-osaan.‍
2 Aseta CCU-osa CCU-telineeseen siten, että johdot À
riippuvat suoraan alaspäin.‍
10
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit saattavat
jumiutua, kun niitä käytetään lasikuitupinnassa ja niitä
kiristetään liikaa.‍ Garmin suosittelee, että levität ruuviin
juuttumista estävää voiteluainetta ennen käyttöä.‍
3 Aseta telineen yläosa pallon päälle ja napsauta se
kiinnitettyyn telineeseen aloittaen niistä kahdesta varresta Á,
joissa ei ole peukaloruuvia Â.‍
4 Kun kaapelit riippuvat suoraan alaspäin, kiinnitä varsi, jossa
on peukaloruuvi.‍
HUOMAUTUS: kaapeleiden on riiputtava suoraan alaspäin,
jotta CCU lukee suunnan tarkasti.‍
5 Kiristä peukaloruuvi käsin, kunnes CCU on tukevasti
telineessä.‍
Älä kiristä peukaloruuvia liian tiukalle.‍
CCU-osan liittäminen
1 Ohjaa CCU-kaapelin liitinpää pumpulle ja liitä se pumppuun.‍
2 Ohjaa CCU-kaapelin paljasjohtimisen pään siniset ja
punaiset johtimet paikkaan, johon aiot asentaa hälytyksen
(sivu 11).‍
Jos kaapeli ei riitä, voit jatkaa asianmukaisia johtoja 28
AWG:n (0,08 mm2:n) johdolla.‍
3 Ohjaa CCU-kaapelin paljasjohtimisen pään ruskeat ja mustat
johtimet paikkaan, johon aiot asentaa Shadow Drive järjestelmän (sivu 12).‍
Jos kaapeli ei riitä, voit jatkaa asianmukaisia johtoja 28
AWG:n (0,08 mm2:n) johdolla.‍
4 Leikkaa ja peitä jäljelle jäävät paljaat johtimet.‍ Jäljelle jääviä
paljaita johtimia ei käytetä.‍
Ennen ohjausnäytön asentamista sinun on valittava
kiinnityspaikka (sivu 2).‍
1 Tasaa tasokiinnitysmalli ja varmista, että se mahtuu kohtaan,
johon haluat kiinnittää ohjausnäytön.‍
Tasokiinnitysmalli toimitetaan ohjausnäytön mukana.‍
2 Irrota mallin takana olevan tarran suojus ja kiinnitä tarra
ohjausnäytön asennuspaikkaan.‍
3 Jos aiot sahata aukon kuviosahalla 90 mm:n (3,5 tuuman)
reikäsahan sijaan, poraa mallin mukainen aloitusreikä 10
mm:n (3/8 tuuman) poranterällä, jotta pääset sahaamaan
kiinnityspintaa.‍
4 Sahaa kiinnityspintaan tasokiinnitysmallin katkoviivan
mukainen aukko kuviosahalla tai 90 mm:n (3,5 tuuman)
reikäsahalla.‍
5 Viimeistele tarvittaessa aukon koko viilalla ja hiekkapaperilla.‍
6 Aseta ohjausnäyttö aukkoon ja varmista, että mallin neljä
kiinnitysreikää ovat oikeissa paikoissa.‍
7 Jos kiinnitysreiät eivät ole oikeissa paikoissa, merkitse neljän
kiinnitysreiän oikeat paikat.‍
8 Irrota ohjausnäyttö aukosta.‍
9 Poraa neljä 7/64 tuuman (2,8 mm:n) aloitusreikää.‍
Jos kiinnität ohjausnäyttöä lasikuituun, käytä
upotusporanterää Ilmoitus-kohdan mukaisesti.‍
10 Irrota loput mallista.‍
11 Kiinnitä mukana toimitettu tiiviste laitteen taakse ja levitä
merivedenkestävää tiivistysainetta tiivisteen ympärille, jotta
vettä ei pääse kojelaudan taakse.‍
12 Aseta ohjausnäyttö aukkoon.‍
13 Kiinnitä ohjausnäyttö kiinnityspintaan tukevasti mukana
toimitetuilla ruuveilla.‍
Jos kiinnität ohjausnäyttöä lasikuituun, käytä juuttumista
estävää voiteluainetta Ilmoitus-kohdan mukaisesti.‍
14 Napsauta koristekehys À paikalleen.‍
Ohjausnäytön asennus
Asenna ohjausnäyttö tasokiinnittämällä se kojelautaan ruorin
lähelle ja liittämällä se NMEA 2000 verkkoon.‍
Voit käyttää automaattiohjausjärjestelmän edistyneimpiä
ominaisuuksia liittämällä NMEA 2000 verkkoon tai NMEA 0183
verkon kautta ohjausnäyttöön valinnaisia NMEA 2000
yhteensopivia tai NMEA 0183 yhteensopivia laitteita, kuten
tuulianturin, nopeusanturin tai GPS-laitteen.‍
Ohjausnäytön kiinnittäminen
ILMOITUS
Laite on kiinnitettävä paikkaan, joka ei altistu äärilämpötiloille tai
-olosuhteille.‍ Laitteen käyttö- ja varastointilämpötilat mainittu
laitteen teknisissä tiedoissa.‍ Pitkäaikainen altistuminen
suositeltua matalammille tai korkeammille lämpötiloille
varastoinnin tai käytön aikana saattaa vioittaa laitetta.‍ Takuu ei
kata äärilämpötilojen aiheuttamia vikoja ja seurauksia.‍
Jos kiinnität laitetta lasikuitupintaan, aloitusreiät on
suositeltavaa senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä.‍ Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.‍
Hälytyksen asentaminen
Ennen hälytyksen asentamista sinun on valittava kiinnityspaikka
(sivu 1).‍
1 Ohjaa hälytyskaapeli CCU-kaapelin paljasjohtimiseen
päähän.‍
11
Jos kaapeli ei riitä, voit jatkaa asianmukaisia johtoja 28
AWG:n (0,08 mm2:n) johdolla.‍
2 Liitä johdot oheisen taulukon mukaisesti.‍
Hälytysjohtimen väri
CCU-kaapelin johtimen väri
Valkoinen (+)
Punainen (+)
Musta (-)
Sininen (-)
3 Juota ja peitä kaikki paljasjohtimiset liitännät.‍
4 Kiinnitä hälytys nippusiteillä tai muilla sopivilla
kiinnitystarvikkeilla (ei mukana).‍
Shadow Drive -järjestelmän asentaminen
Shadow Drive järjestelmän liittäminen hydrauliseen
järjestelmään
Kun olet lukenut kiinnityspaikan valintaa koskevat ohjeet ja
noudattanut niitä (sivu 3), sinun valittava ennen järjestelmän
Shadow Drive asentamista kohta, jossa liität järjestelmän
Shadow Drive veneen hydrauliseen ohjausjärjestelmään.‍
Lisätietoja saat hydraulista järjestelmää kuvaavista kaavioista
(sivu 6).‍
Käytä hydraulisia liittimiä (ei mukana), kun asennat
järjestelmän Shadow Drive asianmukaiseen hydrauliseen
linjaan.‍
Shadow Drive -järjestelmän liittäminen CCU-osaan
2 Liitä mukana toimitettu NMEA 2000 virtajohto Á 12 Vdc:n
virtalähteeseen  kytkimen kautta.‍
3
4
1 Ohjaa CCU-kaapelin paljasjohtiminen pää Shadow Drive
järjestelmälle.‍
Jos kaapeli ei riitä, voit jatkaa asianmukaisia johtoja 28
AWG:n (0,08 mm²:n) johdolla.‍
2 Liitä johdot oheisen taulukon mukaisesti.‍
Shadow Drive järjestelmän
johtimen väri
CCU-kaapelin johtimen väri
Punainen (+)
Ruskea (+)
Musta (-)
Musta (-)
5
6
Liitä virtajohto mahdollisuuksien mukaan veneen
käynnistyskytkimeen à tai johtoon sisältyvään kytkimeen
(lisävaruste).‍
Liitä NMEA 2000 virtajohto yhteen T-liittimistä.‍
Liitä yksi mukana toimitetuista NMEA 2000
yksittäiskytkentäkaapeleista Ä yhteen T-liittimistä ja
ohjausnäyttöön Å.‍
Liitä toinen mukana toimitettu NMEA 2000
yksittäiskytkentäkaapeli toiseen T-liittimeen ja CCU-osaan Æ.‍
Liitä uros- ja naaraspäätevastus Ç yhteenliitettyjen Tliittimien päihin.‍
Ohjausnäytön liittäminen olemassa olevaan NMEA 2000
verkkoon
1 Määritä, mihin kohtaan NMEA 2000 runkoa Á haluat liittää
ohjausnäytön À.‍
3 Juota ja peitä kaikki paljasjohtimiset liitännät.‍
Tietoja NMEA 2000 verkosta ja automaattiohjauksen
osista
ILMOITUS
Jos veneessä on valmis NMEA 2000 verkko, se on
todennäköisesti jo liitetty virtalähteeseen.‍ Älä liitä NMEA 2000
virtajohtoa nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, koska NMEA 2000
verkkoon saa liittää vain yhden virtalähteen.‍
Voit yhdistää ohjausnäytön ja CCU-osan olemassa olevan
NMEA 2000 verkon kautta.‍ Jos veneessäsi ei ole NMEA 2000
verkkoa, kaikki verkon rakentamiseen tarvittavat osat
toimitetaan automaattiohjauksen paketissa (sivu 12).‍
Jos haluat käyttää automaattiohjauksen edistyneimpiä
ominaisuuksia, NMEA 2000 verkkoon voidaan liittää valinnaisia
NMEA 2000 yhteensopivia laitteita, kuten GPS-laite.‍
Lisätietoja NMEA 2000 verkosta on osoitteessa
www.garmin.com.‍
NMEA 2000 perusverkon rakentaminen
automaattiohjausjärjestelmää varten
ILMOITUS
Jos asennat mukana toimitettua NMEA 2000 virtajohtoa, se on
kiinnitettävä veneen käynnistyskytkimeen tai toiseen johtoon
sisältyvän kytkimen kautta.‍ NMEA 2000 laitteet kuluttavat akun
virtaa, jos NMEA 2000 virtajohto liitetään akkuun suoraan.‍
1 Liitä kolme T-liitintä À toisiinsa reunoistaan.‍
12
2 Irrota NMEA 2000 T-liittimen  toinen puoli verkosta.‍
3 NMEA 2000 verkon runkoa voi tarvittaessa jatkaa liittämällä
NMEA 2000 rungon jatkokaapelin (lisävaruste) irrottamasi Tliittimen reunaan.‍
4 Liitä ohjausnäytön mukana toimitettu T‑liitin NMEA 2000
runkoon kiinnittämällä se irrotetun T-liittimen reunaan tai
rungon jatkokaapeliin.‍
5 Ohjaa mukana toimitettu yksittäiskytkentäkaapeli Ã
ohjausnäyttöön ja vaiheessa 4 lisätyn T-liittimen alaosaan.‍
Jos mukana toimitettu yksittäiskytkentäkaapeli ei ole
tarpeeksi pitkä, voit käyttää enintään 6 metrin (20 jalan)
pituista yksittäiskytkentäkaapelia (lisävaruste).‍
6 Liitä yksittäiskytkentäkaapeli ohjausnäyttöön ja T-liittimeen.‍
CCU-osan liittäminen olemassa olevaan NMEA 2000
verkkoon
1 Määritä, mihin kohtaan NMEA 2000 runkoa Á haluat liittää
CCU-osan À.‍
2 Irrota NMEA 2000 T-liittimen toinen puoli verkosta.‍
3 NMEA 2000 verkon runkoa voi tarvittaessa jatkaa liittämällä
NMEA 2000 rungon jatkokaapelin (lisävaruste) irrottamasi Tliittimen reunaan.‍
4 Liitä CCU-osan mukana toimitettu T‑liitin  NMEA 2000 runkoon kiinnittämällä se irrotetun T-liittimen reunaan tai
rungon jatkokaapeliin.‍
5 Ohjaa mukana toimitettu yksittäiskytkentäkaapeli à CCUosaan ja vaiheessa 4 lisätyn T-liittimen alaosaan.‍
Jos mukana toimitettu yksittäiskytkentäkaapeli ei ole
tarpeeksi pitkä, voit käyttää enintään 6 metrin (20 jalan)
pituista yksittäiskytkentäkaapelia (lisävaruste).‍
6 Liitä yksittäiskytkentäkaapeli CCU-osaan ja T-liittimeen.‍
Valinnaisten laitteiden liittäminen
automaattiohjausjärjestelmään
Voit käyttää automaattiohjausjärjestelmän edistyneimpiä
ominaisuuksia liittämällä valinnaisia NMEA 2000 yhteensopivia
laitteita, kuten tuulianturin, nopeusanturin tai GPS-laitteen,
NMEA 2000 verkkoon.‍
Laitteet, jotka eivät ole NMEA 2000 yhteensopivia, voi liittää
ohjausnäyttöön NMEA 0183:n kautta (sivu 13).‍
1 Lisää ylimääräinen T-liitin (lisävaruste) NMEA 2000
verkkoon.‍
2 Liitä laite T-liittimeen noudattamalla laitteen mukana
toimitettuja ohjeita.‍
Huomioitavaa NMEA 0183 liitännän yhteydessä
• NMEA 0183 yhteensopivan laitteesi mukana toimitettujen
asennusohjeiden pitäisi sisältää tarvittavat tiedot lähettävien
(Tx) ja vastaanottavien (Rx) A (+)- ja B (-) -johtimien
tunnistamiseen.‍
• Kun liität NMEA 0183 laitteita, joissa on kaksi lähettävää ja
kaksi vastaanottavaa johdinta, NMEA 2000 väylää ja NMEA
0183 laitetta ei tarvitse liittää samaan maadoitukseen.‍
• Kun liität NMEA 0183 laitetta, jossa on vain yksi lähettävä
(Tx) tai vastaanottava (Rx) johdin, NMEA 2000 väylä ja
NMEA 0183 laite on liitettävä samaan maadoitukseen.‍
Pumpun asennus
Pumpun kiinnittäminen
Jos veneessä on ohjausjärjestelmä, jonka sylinteriä ei ole
tasapainotettu, sinun on määritettävä pumppu toimimaan oikein
tasapainottamattoman sylinterin kanssa (sivu 2).‍
Ennen kuin voit asentaa pumpun, sinun on valittava
kiinnityspaikka (sivu 2) ja oikeat kiinnitystarvikkeet (sivu 1).‍
1 Pidä pumppua kiinnityspaikan kohdalla ja merkitse
kiinnitysreikien paikat kiinnityspintaan käyttämällä pumppua
asennusmallina.‍
2 Käytä kiinnityspintaan sopivaa poranterää ja valittuja
kiinnitystarvikkeita ja poraa neljä reikää kiinnityspintaan.‍
3 Kiinnitä pumppu kiinnityspintaan valittujen
kiinnitystarvikkeiden avulla.‍
Hydraulisten linjojen liittäminen pumppuun
Lisätietoja on tässä kaaviossa: sivu 7.‍
1 Irrota tarvittavat linjat hydraulisesta järjestelmästä.‍
2 Lisää T-liitin järjestelmän tyyrpuurin ja paapuurin puoleisille
linjoille ruorin ja ohjaussylinterin väliin.‍
HUOMAUTUS: jos veneessä on ohjaustehostinyksikkö, lisää
T-liittimet ohjaustehostinyksikön ja ohjaussylinterin väliin.‍
3 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Jos veneessä ei ole ohjaustehostinyksikköä, lisää
riittävästi hydrauliletkua, jotta saat ruorin paluuliittimen
kiinnitettyä pumpun T-kirjaimella merkittyyn liittimeen.‍
• Jos veneessä on ohjaustehostinyksikkö, ruorin ja
ohjaustehostinyksikön välillä pitäisi jo olla paluulinja.‍ Lisää
T-liitin järjestelmän paluulinjaan ohjaustehostinyksikön ja
ruorin väliin.‍
4 Lisää hydrauliletkua jokaisen T-liittimen vapaana olevaan
liitokseen siten, että letkua on riittävästi T-liittimen pumppuun
liittämistä varten.‍
5 Liitä tyyrpuurin puoleisen linjan T-liitin pumpun liittimeen,
jossa on merkintä C1 tai C2.‍
6 Liitä paapuurin puoleisen linjan T-liitin pumpun liittimeen,
jossa on merkintä C1 tai C2 ja jota et käyttänyt kohdassa 4.‍
7 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Jos veneessä ei ole ohjaustehostinyksikköä, liitä ruorin
paluuliitin pumpun T-kirjaimella merkittyyn liittimeen.‍
• Jos veneessä on ohjaustehostinyksikkö, liitä paluulinjan
T-liitin pumpun T-kirjaimella merkittyyn liittimeen.‍
Asenna
Shadow Drive -järjestelmä paapuurin tai tyyrpuurin
8
puoleiseen hydrauliseen linjaan ruorin ja T-liittimen väliin
(sivu 12).‍
9 Asenna sulkuventtiili (lisävaruste) jokaiseen hydrauliseen
linjaan, joka on yhdistetty suoraan pumppuun.‍
Asenna,
kiristä ja tiivistä mukana toimitetut tulpat
10
käyttämättömiin pumpun liitoksiin, jos niitä ei ole vielä
asennettu.‍
Pumpun liittäminen virtalähteeseen
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.‍
Välttääksesi henkilövahingot ja tuotteen vahingoittumisen
tulipalon tai ylikuumenemisen vuoksi, asianmukaisen sulakkeen
on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa paikassa.‍
Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista sulaketta
mitätöi tuotteen takuun.‍
Pumpun virtajohto on liitettävä suoraan veneen akkuun, jos se
on mahdollista.‍ Jos liität virtajohdon jakorasiaan tai muuhun
virtalähteeseen, käytä 40 A:n sulaketta.‍ Tätä tapaa ei
kuitenkaan suositella.‍
13
Jos aiot reitittää pumpun ruorin lähellä olevan katkaisijan tai
kytkimen kautta, käytä sopivan kokoista relettä ja
ohjausjohdinta.‍ Älä jatka pumpun virtajohtoa tässä
tapauksessa.‍
1 Ohjaa virtajohdon liitinpää pumppuun, mutta älä liitä sitä
pumppuun.‍
2 Ohjaa virtajohdon paljasjohtiminen pää veneen akulle.‍
Jos kaapeli ei riitä, voit jatkaa sitä liittämällä suuremman
kaapelin (sivu 14).‍
Huomaa tämän osion alussa olevat varoitukset virtajohdon
jatkamisesta.‍
3 Liitä musta johdin (-) akun negatiiviseen (-) napaan.‍
4 Liitä punainen johdin (+) akun positiiviseen (+) napaan.‍
5 Älä liitä virtajohtoa vielä pumppuun.‍
Virtajohto liitetään pumppuun vasta sitten, kun kaikki muut
automaattiohjauksen osat on asennettu, jotta pumppu ei ala
vahingossa toimia väärään aikaan.‍
Virtajohdon jatkaminen
Virtajohtoa voi tarvittaessa jatkaa käyttämällä oikean paksuista
johtoa.‍
Kohde
À
Á
Â
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Kuvaus
Liitos
6 AWG:n (13,29 mm²) jatkokaapeli
Sulake
20,3 cm (8 tuumaa)
Akku
20,3 cm (8 tuumaa)
Enintään 11 m (36 jalkaa)
Hydrauliikan ilmaaminen
ILMOITUS
Hydraulinen ohjausjärjestelmä ilmataan näin.‍ Tarkempia tietoja
järjestelmän ilmaamisesta on ohjausjärjestelmän valmistajan
toimittamissa ohjeissa.‍
Akku
Varmista, että kaikki letkuliitännät on tehty ja että ne on kiristetty
kunnolla ennen hydrauliikkajärjestelmän ilmaamista.‍
1 Valitse vaihtoehto:
• Jos ruorin hydraulinestesäiliössä ei ole tarpeeksi nestettä,
lisää tarvittava määrä hydraulinestettä.‍
• Jos ruorin hydraulinestesäiliössä on liikaa nestettä, poista
liika hydraulineste, jotta säiliö ei vuoda yli ilmaamisen
aikana.‍
2 Käännä ruori manuaalisesti molempiin sylinterin
ääriasentoihin.‍
3 Käännä ruori manuaalisesti täysin paapuuriin.‍
4 Avaa sylinterin liitoksen ohitusventtiili.‍
5 Käännä ruoria hitaasti paapuuriin kolmen minuutin aikana.‍
6 Sulje sylinterin ohitusventtiili.‍
7 Lisää tarvittaessa nestettä ruorin hydraulinestesäiliöön.‍
8 Toista vaiheita 2–7, kunnes ruorin hydraulinestesäiliö on
täynnä.‍
9 Avaa pumpun kokoomaputken ohitusventtiili.‍
10 Ota automaattiohjausjärjestelmä käyttöön ja poista Shadow
Drive järjestelmä käytöstä.‍
Lisätietoja Shadow Drive -järjestelmän käytöstä
poistamisesta on automaattiohjausjärjestelmän mukana
toimitetussa käyttöoppaassa.‍
11 Pidä ohjausnäytön -painiketta painettuna 10 sekunnin ajan
ja tarkkaile, tapahtuuko ohjausliikkeitä.‍
12 Valitse vaihtoehto:
• Jos näet ohjausliikkeen, siirry vaiheeseen 13.‍
• Jos liikettä ei ole, pidä -painiketta painettuna, kunnes
näet ohjausliikkeen.‍
13 Pidä ohjausliikkeet tuottavaa valonäppäintä painettuna ja
käännä ruori ääriasentoon.‍
14 Käännä ruori vastakkaiseen ääriasentoon ohjausnäytön
avulla.‍
15 Sulje pumpun kokoomaputken ohitusventtiili.‍
Hydrauliikan ilmausprosessi on nyt valmis.‍
Kun ilmausprosessi on valmis, ota Shadow Drive -järjestelmä
taas käyttöön.‍
20,3 cm (8 tuumaa)
Korroosionestoaine
Enintään 7 m (23 jalkaa)
ILMOITUS
Varmista kaikkien osien kestävyys levittämällä pumppuun
korroosionestoainetta vähintään kaksi kertaa vuodessa.‍
Kuvaus
Sulake
Akku
2,7 m (9 jalkaa), ei jatkoa
Kuvaus
Liitos
10 AWG:n (5,26 mm²) jatkokaapeli
Sulake
20,3 cm (8 tuumaa)
Akku
20,3 cm (8 tuumaa)
Enintään 4,6 m (15 jalkaa)
Kuvaus
Liitos
8 AWG:n (8,36 mm²) jatkokaapeli
Sulake
20,3 cm (8 tuumaa)
Pumppu on käsiteltävä merivedenkestävällä
korroosionestoaineella, kun kaikki hydrauliikka- ja sähköliitännät
on tehty ja hydrauliikkajärjestelmä on ilmattu.‍
14
Automaattiohjauksen määrittäminen
Automaattiohjaus on määritettävä ja säädettävä veneeseen
sopivaksi.‍ Ohjausnäytön ohjattuja Dockside Wizard- ja Sea Trial
Wizard -toimintoja käytetään automaattiohjauksen
määrittämiseen.‍ Ohjatut toiminnot auttavat sinua suorittamaan
tarvittavat määritysvaiheet.‍
Ohjattu Dockside Wizard -toiminto
ILMOITUS
Jos suoritat ohjatun Dockside Wizard -toiminnon, kun vene ei
ole vedessä, varmista, että peräsimellä on liikkumatilaa, jotta se
ei vahingoitu tai vahingoita muita esineitä.‍
Voit suorittaa ohjatun Dockside Wizard -toiminnon veneen
ollessa vedessä tai kuivalla maalla.‍
Jos vene on vedessä, sen on oltava paikallaan ohjatun
toiminnon aikana.‍
Ohjatun Dockside Wizard -toiminnon käyttö
1 Ota automaattiohjausjärjestelmä käyttöön.‍
Kun otat automaattiohjauksen käyttöön ensimmäistä kertaa,
sinua pyydetään suorittamaan lyhyt määritysjakso.‍
2 Jos ohjattu Dockside Wizard -toiminto ei käynnisty
automaattisesti määritysjakson jälkeen, valitse Menu >
Setup > Dealer Autopilot Configuration > Wizards >
Dockside Wizard.‍
3 Valitse aluksen tyyppi.‍
4 Kalibroi peräsinanturi tarvittaessa.‍
5 Testaa ohjaussuunta (sivu 15).‍
6 Valitse nopeuslähde tarvittaessa (sivu 15).‍
7 Tarkista käyntinopeusmittari tarvittaessa (sivu 15).‍
8 Testaa ruori kääntämällä se ääriasennosta toiseen.‍
9 Käy läpi ohjatun toiminnon tulokset (sivu 15).‍
Ohjaussuunnan testaaminen
1 Testaa ohjaussuunta.‍
Kun valitset , peräsimen pitäisi kääntyä niin, että vene
kääntyy vasemmalle, ja kun valitset , peräsimen pitäisi
kääntyä niin, että vene kääntyy oikealle.‍
2 Valitse Continue.‍
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos vene kääntyi testin aikana oikeaan suuntaan, valitse
Yes.‍
• Jos vene kääntyi testin aikana väärään suuntaan, valitse
No.‍
4 Jos valitsit No vaiheessa 3, toista vaiheet 1–2.‍
Nopeuslähteen valitseminen
Valitse vaihtoehto:
• Jos olet liittänyt NMEA 2000 -yhteensopivan moottorin (tai
moottoreita) NMEA 2000 verkkoon, valitse NMEA 2000.‍
• Jos NMEA 2000 käyntinopeusmittarin tietoja ei ole
käytettävissä tai ei voi käyttää, valitse nopeuslähteeksi
GPS.‍
• Jos et ole liittänyt NMEA 2000 käyntinopeusmittaria tai
GPS-laitetta nopeuslähteeksi, valitse None.‍
HUOMAUTUS: Jos automaattiohjausjärjestelmä ei toimi
kunnolla, kun nopeuslähteeksi on valittu None, Garmin
suosittelee käyntinopeusmittarin liittämistä NMEA 2000
järjestelmän kautta tai GPS-laitteen käyttämistä
nopeuslähteenä.‍
Käyntinopeusmittarin tarkistaminen
Tämä toimenpide ei ole käytettävissä, jos nopeuslähteeksi on
valittu GPS tai None.‍
1 Kun moottori on (tai moottorit ovat) käynnissä, vertaa
ohjausnäytön käyntinopeuslukemia veneen kojelaudan
käyntinopeusmittarin (tai käyntinopeusmittareiden) lukemiin.‍
2 Säädä tarvittaessa ohjausnäytön lukemia, kunnes ne
vastaavat veneen käyntinopeusmittarin (tai
käyntinopeusmittareiden) lukemia.‍
Ohjatun Dockside Wizard -toiminnon tulosten läpikäyminen
Ohjausnäyttö näyttää arvot, jotka valitsit ohjatun Dockside
Wizard -toiminnon aikana.‍
1 Käy ohjatun Dockside Wizard -toiminnon tulokset läpi.‍
2 Jos huomaat virheellisen arvon, valitse se ja sitten Select.‍
3 Korjaa arvo.‍
4 Toista vaiheet 2–3 kaikkien virheellisten arvojen kohdalla.‍
5 Kun olet käynyt arvot läpi, valitse Done.‍
Ohjattu Sea Trial Wizard -toiminto
Ohjattu Sea Trial Wizard -toiminto määrittää
automaattiohjaukselle olennaiset anturit, ja on erittäin tärkeää,
että ohjattu toiminto suoritetaan veneelle soveltuvissa
olosuhteissa.‍
Tärkeää huomioitavaa ohjatusta Sea Trial Wizard toiminnosta
Ohjattu Sea Trial Wizard -toiminto on suoritettava tyynessä
vedessä.‍ Koska tyyni sää on suhteellinen käsite ja riippuu
veneen koosta ja muodosta, veneen on oltava sopivassa
paikassa ennen ohjatun Sea Trial Wizard -toiminnon
aloittamista:
• Vene ei saa keinua, kun se on paikallaan tai liikkuu hyvin
hitaasti.‍
• Tuuli ei saa vaikuttaa merkittävästi veneen kulkuun.‍
Kun suoritat ohjattua Sea Trial Wizard -toimintoa, ota seuraavat
asiat huomioon:
• Veneessä olevan painon on oltava tasapainossa.‍ Kun
suoritat ohjatun Sea Trial Wizard -toiminnon vaiheita, älä liiku
veneessä.‍
• Purjeveneissä purjeet on laskettava.‍
• Purjeveneissä moottorin on oltava sellaisessa asennossa,
että vene kulkee suoraan.‍
Ohjatun Sea Trial Wizard -toiminnon käyttö
1 Ohjaa vene avoimeen, tyyneen veteen.‍
2 Valitse Menu > Setup > Dealer Autopilot Configuration >
Wizards > Sea Trial Wizard.‍
3 Määritä Planing RPM -asetus tarvittaessa.‍
Tämä vaihe koskee vain pintaliukurunkoisia moottoriveneitä,
joiden Speed Source -asetuksena on None.‍
4 Määritä Planing Speed -asetus tarvittaessa.‍
Tämä vaihe koskee vain pintaliukurunkoisia moottoriveneitä,
joiden Speed Source -asetuksena on GPS.‍
5 Määritä High RPM Limit -asetus tarvittaessa.‍
Tämä vaihe koskee vain moottoriveneitä, joiden Speed
Source -asetuksena on GPS.‍
6 Määritä Max.‍ Speed -asetus tarvittaessa.‍
Tämä vaihe koskee vain moottoriveneitä, joiden Speed
Source -asetuksena on GPS.‍
7 Kalibroi kompassi (sivu 15).‍
8 Suorita automaattinen viritys (sivu 16).‍
9 Määritä pohjoinen (sivu 16).‍
10 Määritä Fine Heading Adjustment -asetus tarvittaessa
(sivu 16).‍
Kompassin kalibroiminen
1 Aja venettä suoraan kulkunopeudella.‍
15
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos teet tämän toimenpiteen osana ohjattua Sea Trial
Wizard -toimintoa, valitse Begin ja jatka suoraan
ajamista.‍
• Jos teet kalibroinnin ohjatun Sea Trial Wizard -toiminnon
ulkopuolella, valitse suuntanäytössä Menu > Setup >
Dealer Autopilot Configuration > Automated Setup >
Calibrate Compass > Begin.‍
3 Kun ohjelmisto käskee sinun kääntyä, käännä venettä
hitaasti myötäpäivään, kunnes kalibrointi on valmis.‍ Käänny
mahdollisimman tasaisesti ja keinuttamatta venettä.‍
Veneen ei pitäisi kallistua kalibroinnin aikana.‍
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos kalibrointi onnistui, valitse Done.‍
• Jos kalibrointi epäonnistui, valitse Retry ja toista vaiheet
1–3.‍
Automaattinen viritys
Varmista, että käytössä on laaja ja esteetön vesialue, ennen
kuin aloitat virittämisen.‍
1 Säädä kaasua niin, että vene kulkee tyypillisellä
kulkunopeudella ja reagoi ohjaamiseen herkästi.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos teet tämän toimenpiteen osana ohjattua Sea Trial
Wizard -toimintoa, valitse Begin ja jatka suoraan
ajamista.‍
• Jos teet kalibroinnin ohjatun Sea Trial Wizard -toiminnon
ulkopuolella, valitse suuntanäytössä Menu > Setup >
Dealer Autopilot Configuration > Automated Setup >
Autotune > Begin.‍
Vene liikkuu mutkitellen automaattisen virityksen aikana.‍
Kun viritys on valmis, näyttöön ilmestyy viesti.‍
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos automaattinen viritys onnistui, valitse Done ja ota
veneen manuaalinen ohjaus käyttöön.‍
• Jos automaattinen viritys epäonnistui, lisää kaasua,
valitse Retry ja anna järjestelmän suorittaa automaattinen
viritys uudelleen.‍
Valitse
vaihtoehto:
4
• Jos automaattinen viritys epäonnistui, mutta käytössä ei
vielä ole suurin mahdollinen kulkunopeus, toista vaiheita
1–3, kunnes automaattinen viritys onnistuu.‍
• Jos automaattinen viritys epäonnistuu ja käytössä on
enimmäiskulkunopeus, pienennä nopeus alkuperäiseen
automaattisen virityksen nopeuteen ja valitse Alternate
Autotune, jolloin vaihtoehtoinen automaattinen
viritystoiminto käynnistyy.‍
Pohjoisen määrittäminen
Varmista, että käytössä on laaja ja esteetön vesialue, ennen
kuin aloitat tämän toimenpiteen.‍
Tämä toimenpide on käytettävissä, jos
automaattiohjausjärjestelmä on liitetty valinnaiseen GPSlaitteeseen (sivu 13) ja jos laite on hakenut GPS-sijainnin.‍
Toimenpiteen aikana automaattiohjausjärjestelmä käyttää GPSlaitteen suuntatietoja järjestelmän pohjoisen määrittämiseen.‍
Jos et ole liittänyt järjestelmään GPS-laitetta, sinua kehotetaan
tekemään suunnan hienosäätö (sivu 16).‍
1 Aja venettä suoraan kulkunopeudella.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos teet tämän toimenpiteen osana ohjattua Sea Trial
Wizard -toimintoa, valitse Begin ja jatka suoraan
ajamista.‍
• Jos teet kalibroinnin ohjatun Sea Trial Wizard -toiminnon
ulkopuolella, valitse suuntanäytössä Menu > Setup >
16
Dealer Autopilot Configuration > Automated Setup >
Set North > Begin.‍
3 Anna automaattiohjausjärjestelmän kalibroida pohjoinen.‍
Kun kalibrointi on valmis, näyttöön ilmestyy viesti.‍
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos kalibrointi onnistui, valitse Done.‍
• Jos kalibrointi epäonnistui, toista vaiheet 1–3.‍
Suunnan hienosäätö
Tämä toimenpide on käytettävissä vain, jos et ole liittänyt
valinnaista GPS-laitetta automaattiohjausjärjestelmään
(sivu 13).‍ Jos automaattiohjausjärjestelmä on liitetty GPSlaitteeseen, joka on hakenut GPS-sijainnin, sinua kehotetaan
määrittämään pohjoinen (sivu 16).‍
1 Määritä pohjoinen kannettavalla kompassilla.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos teet tämän toimenpiteen osana ohjattua Sea Trial
Wizard -toimintoa, säädä suunnan hienosäätöasetusta,
kunnes se vastaa magneettisen kompassin pohjoista.‍
• Jos teet kalibroinnin ohjatun Sea Trial Wizard -toiminnon
ulkopuolella, valitse Menu > Setup > Dealer Autopilot
Configuration > Automated Setup > Fine Heading
Adjustment ja säädä suunnan hienosäätöasetusta,
kunnes se vastaa magneettisen kompassin pohjoista.‍
3 Kun suunnan hienosäätöasetus vastaa magneettisen
kompassin pohjoista, valitse Done.‍
Määrityksen testaaminen ja säätäminen
ILMOITUS
Testaa automaattiohjaus pienellä nopeudella.‍ Kun
automaattiohjaus on testattu ja säädetty pienellä nopeudella,
jäljittele normaaleja ohjausolosuhteita testaamalla sitä
suuremmilla ajonopeuksilla.‍
1 Ohjaa venettä yhteen suuntaan automaattiohjaus käytössä
(kulkusuunnan pito).‍
Vene saa heilua vähän, mutta ei merkittävästi.‍
2 Käännä venettä toiseen suuntaan automaattiohjauksella ja
tarkkaile veneen liikettä.‍
Veneen pitäisi kaartaa tasaisesti, ei liian nopeasti eikä liian
hitaasti.‍
Kun käännät venettä automaattiohjauksella, veneen pitäisi
lähestyä haluttua suuntaa ja asettua siihen mahdollisimman
suoraan ja ilman turhaa heilahtelua.‍
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos vene kääntyy liian nopeasti tai hitaasti, säädä
automaattiohjauksen kiihtyvyyssäädintä (sivu 16).‍
• Jos kulkusuunnan pito heiluttaa venettä merkittävästi tai
vene ei oikene käännyttäessä, säädä
automaattiohjauksen herkkyyttä (sivu 17).‍
• Jos vene kääntyy sujuvasti, kulkusuunnan pito heiluttaa
venettä vain vähän tai ei ollenkaan ja vene korjaa
kulkusuuntaa oikein, määritys on onnistunut eikä
lisäsäätöjä tarvitse tehdä.‍
Kiihtyvyyssäätimen asetusten säätäminen
1 Ota Dealer Mode -tila käyttöön (sivu 17).‍
2 Valitse Menu > Setup > Dealer Autopilot Configuration >
Autopilot Tuning > Acceleration Limiter.‍
3 Valitse vaihtoehto:
• Lisää asetuksen arvoa, jos automaattiohjaus kääntyy liian
nopeasti.‍
• Vähennä asetuksen arvoa, jos automaattiohjaus kääntyy
liian hitaasti.‍
Kun säädät kiihtyvyyssäädintä manuaalisesti, tee vain pieniä
muutoksia kerrallaan.‍ Testaa muutosta, ennen kuin teet lisää
säätöjä.‍
4 Testaa automaattiohjauksen määritys.‍
5 Toista vaiheita 3–4, kunnes automaattiohjaus toimii halutulla
tavalla.‍
Automaattiohjauksen herkkyysasetusten säätäminen
1 Ota Dealer Mode -tila käyttöön (sivu 17).‍
2 Valitse Menu > Setup > Dealer Autopilot Configuration >
Autopilot Tuning > Rudder Gains.‍
3 Valitse vaihtoehto veneen tyypin mukaan:
• Jos sinulla on purjevene, valitse Gain ja säädä, kuinka
tiukasti peräsin pitää suunnan ja kääntyy.‍
Jos säädät arvon liian suureksi, automaattiohjaus saattaa
toimia liian tehokkaasti ja yrittää säätää suuntaa jatkuvasti
pienimpienkin poikkeamien vuoksi.‍ Liian tehokkaasti
toimiva automaattiohjaus saattaa tyhjentää akun tavallista
nopeammin.‍
• Jos sinulla on purjevene, valitse Counter Gain ja säädä,
kuinka tiukasti peräsin korjaa liian suuren käännöksen.‍
Jos määrität arvon liian suureksi, automaattiohjaus
saattaa kääntää venettä liikaa takaisinpäin korjatessaan
alkuperäistä heilahdusta.‍
• Jos sinulla on moottorivene, valitse Low Speed tai High
Speed ja säädä, kuinka tiukasti peräsin pitää suunnan ja
kääntyy pienillä tai suurilla nopeuksilla.‍
Jos säädät arvon liian suureksi, automaattiohjaus saattaa
toimia liian tehokkaasti ja yrittää säätää suuntaa jatkuvasti
pienimpienkin poikkeamien vuoksi.‍ Liian tehokkaasti
toimiva automaattiohjaus saattaa tyhjentää akun tavallista
nopeammin.‍
• Jos sinulla on moottorivene, valitse Low Speed Counter
tai High Speed Counter ja säädä, kuinka tiukasti peräsin
korjaa liian suuren käännöksen.‍
Jos määrität arvon liian suureksi, automaattiohjaus
saattaa kääntää venettä liikaa takaisinpäin korjatessaan
alkuperäistä heilahdusta.‍
4 Testaa automaattiohjauksen määritys ja toista vaiheita 2–3,
kunnes automaattiohjaus toimii halutulla tavalla.‍
Edistynyt määritys
Edistyneet määritysasetukset eivät ole käytettävissä
ohjausnäytössä normaaleissa olosuhteissa.‍ Jos haluat käyttää
automaattiohjausjärjestelmän edistyneitä määritysasetuksia,
sinun on ensin otettava käyttöön Dealer Mode -tila (sivu 17).‍
Dealer-määrityksen ottaminen käyttöön
1 Valitse suuntanäytössä Menu > Setup > System > System
Information.‍
2 Pidä keskipainiketta painettuna 5 sekunnin ajan.‍
Dealer Mode -tila ilmestyy näyttöön.‍
3 Valitse Back > Back.‍
Jos Dealer Autopilot Configuration -valinta näkyy Setupnäytössä, määrityksen käyttöönotto onnistui.‍
4 Seuraa näytön ohjeita.‍
Yksittäisten asetusten määrittäminen manuaalisesti
Tiettyjen asetusten määrittäminen voi edellyttää muiden
asetusten muokkaamista.‍ Lue Yksityiskohtaiset
määritysasetukset -osio (sivu 19) ennen asetusten
muokkaamista.‍
1 Ota Dealer Mode -tila käyttöön (sivu 17).‍
2 Valitse suuntanäytössä Menu > Setup > Dealer Autopilot
Configuration.‍
3 Valitse asetusluokka.‍
4 Valitse määritettävä asetus.‍
Jokaisen asetuksen kuvaus on liitteessä (sivu 19).‍
5 Määritä asetuksen arvo.‍
Liite
NMEA 0183 kytkentäkaaviot
Nämä kytkentäkaaviot ovat esimerkkejä tilanteista, joita saatat
kohdata liittäessäsi NMEA 0183 laitettasi ohjausnäyttöön.‍
Kaksisuuntainen NMEA 0183 tiedonsiirto
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 verkko (tuottaa ohjausnäytön tarvitseman virran)
12 Vdc:n virtalähde
Ohjausnäyttö
NMEA 0183 yhteensopiva laite
Johdin Ohjausnäytön johtimen väri - NMEA 0183 yhteensopivan
Toiminto
laitteen johtimen toiminto
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
-
Virta
-
NMEA 0183 maadoitus
Sininen - Tx/A (+)
Rx/A (+)
Valkoinen - Tx/B (-)
Rx/B (-)
Ruskea - Rx/A (+)
Tx/A (+)
Vihreä - Rx/B (-)
Tx/B (-)
HUOMAUTUS: kun liität NMEA 0183 laitetta, jossa on kaksi
lähettävää ja kaksi vastaanottavaa johdinta, NMEA 2000 väylää
ja NMEA 0183 laitetta ei tarvitse liittää samaan maadoitukseen.‍
Vain yksi vastaanottava johdin
Jos NMEA 0183 yhteensopivassa laitteessasi on vain yksi
vastaanottava johdin (Rx), se on liitettävä ohjausnäytön
siniseen johtimeen (Tx/A) ja ohjausnäytön valkoinen johdin
(Tx/B) on jätettävä kytkemättä.‍
Edistyneet määritysasetukset
Voit suorittaa automaattisen viritystoimenpiteen, kalibroida
kompassin ja määrittää, missä on automaattiohjausjärjestelmän
pohjoinen ilman ohjattuja toimintoja.‍ Jokaisen asetuksen voi
myös määrittää yksittäin ilman kattavaa määritystä.‍
Automaattisten määritysprosessien suorittaminen
manuaalisesti
1 Ota Dealer Mode -tila käyttöön(sivu 17).‍
2 Valitse suuntanäytössä Menu > Setup > Dealer Autopilot
Configuration > Automated Setup.‍
3 Valitse Calibrate Compass, Set North tai Autotune.‍
17
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 verkko (tuottaa ohjausnäytön tarvitseman virran)
Tekniset tiedot
12 Vdc:n virtalähde
Virtajohdon pituus 2,7 m (9 jalkaa)
Ohjausnäyttö
Syöttöteho
11,5–30 Vdc
NMEA 0183 yhteensopiva laite
Sulake
40 A, terätyyppinen
Päävirran käyttö
• Valmiustilassa: alle 1 A
• Käytössä: 5–10 A
• Huippu: 34 A
Johdin Ohjausnäytön johtimen väri Toiminto
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
NMEA 0183
yhteensopivan laitteen
johtimen toiminto
-
Virta
-
NMEA 0183 maadoitus
Sininen - Tx/A (+)
Rx
Valkoinen - ei kytketty
-
Ruskea - Rx/A (+)
Tx/A (+)
Vihreä - Rx/B (-)
Tx/B (-)
HUOMAUTUS: kun liität NMEA 0183 laitetta, jossa on vain yksi
vastaanottava (Rx) johdin, NMEA 2000 väylä ja NMEA 0183
laite on liitettävä samaan maadoitukseen.‍
Vain yksi lähettävä johdin
Jos NMEA 0183 yhteensopivassa laitteessasi on vain yksi
lähettävä johdin (Tx), se on liitettävä ohjausnäytön ruskeaan
johtimeen (Rx/A), ja ohjausnäytön vihreä johdin (Rx/B) on
liitettävä NMEA 0183 maadoitukseen.‍
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 verkko (tuottaa ohjausnäytön tarvitseman virran)
12 Vdc:n virtalähde
Ohjausnäyttö
NMEA 0183 yhteensopiva laite
Johdin Ohjausnäytön johtimen väri Toiminto
Ê
Ë
Ì
Í
Î
-
NMEA 0183
yhteensopivan laitteen
johtimen toiminto
Virta
Vihreä - Rx/B (-) (liitä NMEA 0183 NMEA 0183 maadoitus
-maadoitukseen)
Mittatiedot
CCU
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat (halkaisija)
91,4 mm (319/32 tuumaa)
Paino
159 g (5,6 unssia)
Lämpötila-alue
–15–60 °C (5–140 °F)
Materiaali
Täysin koteloitu, kestävä muovi, vesitiivis IEC
60529 IPX7 ‑standardien mukaan
CCU-kaapelin pituus 5 m (16 jalkaa)
NMEA 2000 LEN
3 (150 mA)
Ohjausnäyttö
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat ilman suojusta (K×L×S)
110 x 115 x 30 mm (4,33 x 4,53 x
1,18 tuumaa)
Mitat suojuksen kanssa
(K×L×S)
115 x 120 x 35,5 mm (4,53 x 4,72 x
1,40 tuumaa)
Paino ilman suojusta
247 g (8,71 unssia)
Paino suojuksen kanssa
283 g (9,98 unssia)
Lämpötila-alue
-15 - 70 °C (5 - 158 °F)
Kompassin turvaväli
209 mm (8,25 tuumaa)
Materiaali
Kotelo: täysin koteloitu polykarbonaatti,
vesitiivis IEC 60529 IPX7 ‑standardien
mukaan
Linssi: lasi, jossa häikäisyä estävä
käsittely
Virrankäyttö
Enintään 2,5 W
Laitteen enimmäisjännite
32 Vdc
NMEA 2000 tulojännite
9–16 Vdc
NMEA 2000 LEN (load
equivalency number)
6 (300 mA, 9 Vdc)
Hälytys
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat (P × halkaisija)
23 × 25 mm (29/32 × 1 tuumaa)
Paino
68 g (2,4 unssia)
Lämpötila-alue
–15–60 °C (5–140 °F)
Kaapelin pituus
3 m (10 jalkaa)
Sininen - Tx/A (+)
Rx/A (+)
Valkoinen - Tx/B (-)
Rx/B (-)
NMEA 2000 PGN-tiedot
Ruskea - Rx/A (+)
Tx/A (+)
CCU
HUOMAUTUS: kun liität NMEA 0183 laitetta, jossa on vain yksi
lähettävä (Tx) johdin, NMEA 2000 väylä ja NMEA 0183 ‑laite on
liitettävä samaan maadoitukseen.‍
Tyyppi
PGN
Lähetys ja vastaanotto 059392
Kuvaus
ISO-kuittaus
059904
ISO-pyyntö
Tekniset tiedot
060928
ISO-osoiteväite
SmartPump
126208
NMEA- komento/
pyyntö/
kuittausryhmätoiminto
126464
Lähetyksen/
vastaanoton PGNluetteloryhmätoiminto
126996
Tuotetiedot
127245
Peräsimen tiedot
127250
Aluksen suunta
127245
Peräsimen tiedot
127258
Magneettinen eranto
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat (K × L × S)
197 x 190 x 244 mm (7¾ × 7½ × 95/8 tuumaa)
Paino
7,5 kg (16,5 paunaa)
Lämpötila-alue
–15–55 °C (5–131 °F)
Materiaali
• Elektroniikan ohjausyksikkö (ECU): täysin
koteloitu, alumiiniseos
• Teline: hiiliteräs
• Kokoomaputki: alumiiniseos
• Moottori: alumiiniseos
18
Vain lähetys
Vain vastaanotto
Tyyppi
PGN
Kuvaus
127488
Moottorin parametrit nopea päivitys
vhw
128259
Veden nopeus
xte
129025
Sijainti - nopea
päivitys
129026
COG & SOG - nopea
päivitys
Virheilmoitus
Syy
Automaattiohjauksen
toiminta
129283
Cross Track Error
‑virhe
ECU Voltage is
Low
129284
Navigointitiedot
130306
Tuulitiedot
Pumpun virtalähteen
jännite on laskenut
alle 10 Vdc:n yli 6
sekunnin ajaksi.‍
• Hälytys kuuluu 5
sekunnin ajan
• Jatkuu normaalina
käyttönä
Autopilot is not
receiving navigation
data.‍ Autopilot
placed in Heading
Hold.‍
Automaattiohjaus ei
enää vastaanota
kelvollisia
navigointitietoja
seuratessaan reittiä
määränpäähän.‍
Tämä ilmoitus tulee
näkyviin, jos
navigointi on
pysäytetty
karttaplotterissa
ennen kuin
automaattiohjaus on
katkaistu.‍
• Hälytys kuuluu 5
sekunnin ajan
• Automaattiohjaus siirtyy
kulkusuunnan pito
‑tilaan
Connection with
Autopilot Lost
Ohjausnäytön yhteys CCU-osaan on
katkennut.‍
Lost Wind Data
(vain purjeveneet)
Automaattiohjaus ei
• Hälytys kuuluu 5
enää vastaanota
sekunnin ajan
kelvollisia tuulitietoja.‍ • Automaattiohjaus siirtyy
kulkusuunnan pito
‑tilaan
Ohjausnäyttö
Tyyppi
PGN
Lähetys ja
vastaanotto
059392 ISO-kuittaus
Kuvaus
Tyyppi
mwv
Virhe- ja varoitusilmoitukset
059904 ISO-pyyntö
060928 ISO-osoiteväite
126208 NMEA- komento/pyyntö/
kuittausryhmätoiminto
126464 Lähetyksen/vastaanoton PGNluetteloryhmätoiminto
126996 Tuotetiedot
Vain lähetys
128259 Veden nopeus
129025 Sijainti - nopea päivitys
129026 COG & SOG - nopea päivitys
129283 Cross Track Error -virhe
129284 Navigointitiedot
129540 GNSS-satelliitit näkyvissä
130306 Tuulitiedot
Vain
vastaanotto
127245 Peräsimen tiedot
127250 Aluksen suunta
127488 Moottorin parametrit - nopea päivitys
128259 Veden nopeus
129025 Sijainti - nopea päivitys
129029 GNSS-sijaintitiedot
129283 Cross Track Error -virhe
Määritys
Low GHC™ Supply Syöttöjännite on
Voltage
matalampi kuin
pienen jännitteen
hälytysvalikossa
määritetty arvo.‍
Error: ECU High
Voltage
Pumpun virtalähteen • ECU-yksikkö
jännite on noussut yli
sammutetaan
33,5 Vdc:n.‍
Error: ECU Voltage ECU-yksikön jännite
has Dropped
on laskenut nopeasti
Rapidly
alle 7,0 Vdc:n.‍
• Hälytys kuuluu kunnes
se kuitataan.‍
• Virhe poistuu, kun
ECU-yksikön jännite
nousee yli 7,3 Vdc:n.‍
Error: ECU High
Temperature
ECU-yksikön
lämpötila on noussut
yli 100°C (212°F).‍
• Hälytys kuuluu 5
sekunnin ajan
• Pumppu ei ole
käytössä
Error: Lost
Communication
Between ECU and
CCU (kun
automaattiohjaus
on käytössä)
CCU-osan ja pumpun • Ohjausnäyttö antaa
välinen yhteys on
äänimerkin, ja
aikakatkaistu.‍
automaattiohjaus siirtyy
valmiustilaan.‍
129284 Navigointitiedot
129285 Navigointi - reitti-/reittipistetiedot
130306 Tuulitiedot
130576 Pienen aluksen tila
NMEA 0183 tiedot
Kun automaattiohjausjärjestelmä on liitetty valinnaisiin NMEA
0183 yhteensopiviin laitteisiin, se käyttää seuraavia NMEA 0183
määrityksiä.‍
Tyyppi
Määritys
Lähetys
hdg
Vastaanotto
wpl
gga
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
gll
rmb
-
Yksityiskohtaiset määritysasetukset
Vaikka kaikki määritykset tehdään automaattisesti ohjattujen
toimintojen avulla, voit säätää kaikkia asetuksia myös
manuaalisesti ja hienosäätää siten automaattiohjausta.‍
Määrityksen edistyneimmät asetukset ovat käytettävissä vain
Dealer Mode -tilassa (sivu 17).‍ Käyttäjäkohtaiset asetukset ovat
käytettävissä automaattiohjauksen normaalin käytön aikana.‍
Lisätietoja on automaattiohjausjärjestelmän käyttöoppaan
määritysosiossa.‍
HUOMAUTUS: jotkin asetukset eivät välttämättä näy
automaattiohjauksen määritysten mukaan.‍
HUOMAUTUS: aina kun vaihdat Speed Source -asetuksen
käyttöön moottoriveneessä, sinun on tarvittaessa tarkistettava
Verify Tachometer-, Low RPM Limit, High RPM Limit,
19
Planing RPM, Planing Speed tai Max.‍ Speed -asetukset
ennen automaattisen viritystoimenpiteen suorittamista (sivu 16).‍
Automaattiohjauksen säätöasetukset
Avaa automaattiohjauksen yleiset säätöasetukset valitsemalla
Menu > Setup > Dealer Autopilot Configuration.‍
Acceleration Limiter: tämän asetuksen avulla voit säätää
automaattiohjauksen tekemien käännösten nopeutta.‍
Prosenttiluvun suurentaminen pienentää kääntymisnopeutta,
ja prosenttiluvun pienentäminen suurentaa
kääntymisnopeutta.‍
Nopeuslähdeasetukset
HUOMAUTUS: nopeuslähdeasetukset ovat käytettävissä vain
moottoriveneissä.‍
Avaa nopeuslähdeasetukset valitsemalla Menu > Setup >
Dealer Autopilot Configuration > Speed Source Setup.‍
Speed Source: tämän asetuksen avulla voit valita
nopeuslähteen.‍
Verify Tachometer: tämän asetuksen avulla voit verrata
ohjausnäytön käyntinopeuslukemia veneen kojelaudan
käyntinopeusmittareiden lukemiin.‍
Planing RPM: tämän asetuksen avulla voit säätää
ohjausnäytön käyntinopeuslukemaa, kun vene siirtyy
uppoumasta pintaliukunopeuteen.‍ Jos arvo ei vastaa
ohjausnäytön arvoa, voit säätää sitä.‍
Planing Speed: tämän asetuksen avulla voit säätää veneen
pintaliukunopeutta.‍ Jos arvo ei vastaa ohjausnäytön arvoa,
voit säätää sitä.‍
Low RPM Limit: tämän asetuksen avulla voit säätää veneen
pienintä kierroslukua.‍ Jos arvo ei vastaa ohjausnäytön arvoa,
voit säätää sitä.‍
High RPM Limit: tämän asetuksen avulla voit säätää veneen
suurinta kierroslukua.‍ Jos arvo ei vastaa ohjausnäytön
arvoa, voit säätää sitä.‍
Max.‍ Speed: tämän asetuksen avulla voit säätää veneen
enimmäisnopeutta.‍ Jos arvo ei vastaa ohjausnäytön arvoa,
voit säätää sitä.‍
Peräsimen herkkyysasetukset
HUOMAUTUS: jos säädät arvon liian suureksi,
automaattiohjaus saattaa toimia liian tehokkaasti ja yrittää
säätää suuntaa jatkuvasti pienimpienkin poikkeamien vuoksi.‍
Liian tehokkaasti toimiva automaattiohjaus voi kuluttaa
pumppua tarpeettomasti ja tyhjentää akun tavallista
nopeammin.‍
Avaa peräsimen herkkyysasetukset valitsemalla Menu > Setup
> Dealer Autopilot Configuration > Rudder Gains.‍
Gain: tämän asetuksen avulla voit säätää, kuinka tiukasti
peräsin pitää suunnan ja kääntyy (vain purjeveneet).‍
Counter Gain: tämän asetuksen avulla voit säätää, kuinka
tiukasti peräsin korjaa liian suuren käännöksen (vain
purjeveneet).‍ Jos määrität arvon liian suureksi,
automaattiohjaus saattaa kääntää venettä liikaa takaisinpäin
korjatessaan alkuperäistä heilahdusta.‍
Low Speed: tämän asetuksen avulla voit määrittää peräsimen
herkkyyden pienillä nopeuksilla (vain moottoriveneet).‍ Tätä
asetusta käytetään, kun veneen nopeus on alle
pintaliukunopeuden.‍
Low Speed Counter: tämän asetuksen avulla voit määrittää
peräsimen herkkyyden vastakorjauksen pienillä nopeuksilla
(vain moottoriveneet).‍ Tätä asetusta käytetään, kun veneen
nopeus on alle pintaliukunopeuden.‍
High Speed: tämän asetuksen avulla voit määrittää peräsimen
herkkyyden suurilla nopeuksilla (vain moottoriveneet).‍ Tätä
asetusta käytetään, kun veneen nopeus on yli
pintaliukunopeuden.‍
20
High Speed Counter: tämän asetuksen avulla voit määrittää
peräsimen herkkyyden vastakorjauksen suurilla nopeuksilla
(vain moottoriveneet).‍ Tätä asetusta käytetään, kun veneen
nopeus on yli pintaliukunopeuden.‍
Navigointiasetukset
Avaa navigointiasetukset valitsemalla Menu > Setup > Dealer
Autopilot Configuration > Navigation Setup.‍
Fine Heading Adjustment: tämän asetuksen avulla voit
määrittää automaattiohjausjärjestelmän ohjauspiirun
(suuntapoikkeaman).‍
Navigation Gain: tämän asetuksen avulla voit säätää, kuinka
aggressiivisesti automaattiohjaus korjaa Cross-Track Error
‑virheen, kun se seuraa reittikaaviota.‍
Jos tämä arvo on liian suuri, automaattiohjaus saattaa
heilahdella edestakaisin navigointiviivalla pitkillä matkoilla.‍
Jos tämä arvo on liian pieni, automaattiohjaus saattaa toimia
liian hitaasti korjatessaan Cross-Track Error ‑virhettä.‍
Navigation Trim Gain: tämän asetuksen avulla voit säätää
Cross-Track Error ‑virheen hyväksyttävää määrää pitkällä
aikavälillä seurattaessa reittikaaviota.‍ Muuta tätä asetusta
vasta, kun navigointiherkkyys on määritetty.‍
Jos tämä arvo on liian suuri, automaattiohjaus ylikompensoi
Cross-Track Error ‑virhettä.‍ Jos tämä arvo on liian pieni,
automaattiohjaus sallii suuren pitkäaikaisen Cross-Track
Error ‑virheen.‍
NMEA-navigointiasetukset
HUOMAUTUS: NMEA-navigointiasetukset ovat käytössä vain
silloin, kun automaattiohjausjärjestelmään on liitetty NMEA 0183
-GPS-laite.‍
Avaa NMEA-asetukset valitsemalla Menu > Setup > Dealer
Autopilot Configuration > Navigation Setup > NMEA Setup.‍
NMEA Checksum: kun tämä asetus on asennossa Off, voit
edelleen käyttää liitettyä NMEA 0183 GPS-laitetta, jos se
laskee tarkistussummia virheellisesti.‍ Kun asetukseksi
valitaan Off, tietojen eheys vaarantuu.‍
Reversed XTE: tämän asetuksen avulla on mahdollista korjata
ohjaussuuntaa, jos liitetty NMEA 0183 GPS-laite lähettää
virheellisen ohjaussuunnan Cross-Track Error -signaalin
kanssa.‍
Ohjausjärjestelmän asetukset
Avaa ohjausjärjestelmän asetukset valitsemalla Menu > Setup
> Dealer Autopilot Configuration > Steering System Setup.‍
Verify Steering Dir.‍: tämän asetuksen avulla voit määrittää
suunnan, johon peräsimen on liikuttava kääntääkseen
venettä paapuuriin ja tyyrpuuriin.‍ Voit tarvittaessa testata
ohjaussuunnan ja vaihtaa sen päinvastaiseksi.‍
Peräsinanturin asetukset
HUOMAUTUS: peräsinanturin asetukset ovat käytettävissä vain
silloin, kun automaattiohjausjärjestelmään on liitetty
peräsinanturi.‍
Avaa peräsinanturin asetukset valitsemalla Menu > Setup >
Dealer Autopilot Configuration > Steering System Setup >
Rudder Sensor Setup.‍
Max.‍ Port Angle: tämän asetuksen avulla voit antaa kulman,
jossa peräsin kääntyy eniten paapuuriin.‍
Max.‍ Starboard Angle: tämän asetuksen avulla voit antaa
kulman, jossa peräsin kääntyy eniten tyyrpuuriin.‍
Calibrate Rudder Sensor: aloittaa prosessin, jossa
määritetään peräsimen enimmäisliikkuvuusalue ja
kalibroidaan peräsimen asentoanturi.‍ Jos kalibroinnin aikana
tapahtuu virhe, peräsimen asentoanturi on luultavasti
saavuttanut äärirajansa.‍ Anturia ei ehkä ole asennettu oikein.‍
Jos ongelma jatkuu, ohita virhe siirtämällä peräsin
kauimmaiseen mahdolliseen asentoon, jossa virhettä ei
esiinny.‍
Calibrate Rudder Center: aloittaa prosessin, jossa määritetään
peräsimen keskiasento.‍ Voit käyttää tätä kalibrointia, jos
näytöllä näkyvä peräsimen asennonosoitin ei vastaa veneesi
todellista peräsimen keskiasentoa.‍
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.‍
• Siirry osoitteeseen http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.‍
Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen
• Osoitteesta www.garmin.com/‍support voit tarkistaa
maakohtaiset tukitiedot valitsemalla Contact Support.‍
• Soita Yhdysvalloissa numeroon (913) 397.‍8200 tai (800)
800.‍1020.‍
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 2380000.‍
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870.‍8501241.‍
21
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin® ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. GHP™, GHC™ ja Shadow Drive™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa
käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
NMEA® ja NMEA 2000® ovat National Marine Electronics Associationin tavaramerkkejä. Uflex® ja MasterDrive™ ovat UltraFlex
Groupin tavaramerkkejä. Teflon® on yhtiön DuPont™ tavaramerkki.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
© 2013 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising