Garmin | GHP™ 20 Marine Autopilot System with SmartPump | Installation guide | Garmin GHP™ 20 Marine Autopilot System with SmartPump Installationsvejledning

Garmin GHP™ 20 Marine Autopilot System with SmartPump Installationsvejledning
•
•
•
•
•
•
GHP™ 20 SmartPump
Installationsvejledning
For at opnå den bedst mulige ydelse og undgå skader på din
båd bør du installere Garmin® marine-autopilotsystemet i
henhold til følgende vejledning.‍ Det anbefales på det kraftigste,
at autopilotsystemet installeres af en fagmand.‍ Installation af
autopilotsystemet kræver specifik uddannelse i
styringssystemer og marineelektriske tilslutninger.‍
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen.‍ Hvis der opstår problemer under installationen,
skal du kontakte Garmin produktsupport (side 21).‍
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.‍
Autopiloten er et værktøj, der forbedrer dine muligheder for at
betjene din båd.‍ Den fritager dig ikke for ansvaret for sikker
betjening af din båd.‍ Undgå navigationsmæssige farer, og lad
aldrig manøvrepulten være ubemandet.‍
Vær altid parat til omgående at overtage den manuelle styring
af din båd.‍
Lær at betjene autopiloten i roligt og farefrit åbent vand.‍
Udvis forsigtighed, når du betjener autopiloten ved høj
hastighed i nærheden af farer i vandet som f.‍eks.‍ kajer, pæle og
andre både.‍
ADVARSEL
Hvis udstyret ikke installeres og vedligeholdes i henhold til disse
instruktioner, kan det medføre personskader eller skader på
udstyret.‍
Udstyret, der tilsluttes dette produkt, skal have en
brandafskærmning eller forsynes med en brandafskærmning.‍
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.‍
Installationsforberedelse
ADVARSEL
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.‍
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.‍
Autopilotsystemet består af flere komponenter.‍ Sæt dig ind i
overvejelserne om montering og tilslutning af komponenter, før
du begynder installationen.‍ Du skal vide, hvordan
komponenterne fungerer sammen for at kunne planlægge
installationen i din båd korrekt.‍
Du kan se layout-diagrammerne (side 3) for at forstå
overvejelserne om montering tilslutning.‍
Noter serienumrene for hver komponent af hensyn til
registrering og garanti (side 21).‍
Nødvendigt værktøj
• Sikkerhedsbriller
• Boremaskine og bor
Juni 2013
Skruenøgler
3½ tomme (90 mm) hulsav
Skævbider/afisoleringstang
Stjerneskruetrækker og skruetrækker til lige kærv
Kabelklemmer
Vandtætte kabeltilslutninger (kabelmøtrikker) eller
varmekrymperør og en varmepistol
• Marineforsegler
• Korrosionshæmmende spray til brug i både
• Bærbart eller håndholdt kompas (til test for magnetisk
interferens)
• Hydraulikslange med maskinkrympede eller udskiftelige
fittings med en mindste normering på 1.‍000 lbf/in2
• Hydrauliske T-fittings
• Linjeafbryderventiler til hydraulik
• Hydraulikvæske
• Gevindforsegler
• Hydraulikudluftningsudstyr
• Ikke-limende smørelse (valgfrit)
BEMÆRK: Monteringsskruer medfølger til manøvrepultstyring,
CCU (course computer unit) og pumpe.‍ Hvis de medfølgende
skruer ikke passer til monteringsfladen, skal du selv fremskaffe
skruer af korrekt type.‍
Overvejelser om montering og tilslutning
Autopilotkomponenterne forbindes med hinanden og til strøm
ved hjælp af de medfølgende kabler.‍ Sørg for, at de korrekte
kabler når frem til hver enkelt komponent, og at placeringen af
den enkelte komponent er acceptabel, før du monterer nogen af
komponenterne.‍
Overvejelser om CCU-montering
• CCU'en (course computer unit) eller kompaskuglen skal
monteres i den forreste halvdel af båden ikke højere end 10
fod (3 m) over vandlinjen.‍
• CCU'en (eller pumpen) må ikke monteres på en placering,
hvor den kan komme under vand eller blive udsat for
vandsprøjt.‍
• Monter ikke CCU'en i nærheden af magnetisk materiale,
magneter (højttalere og elektromotorer) eller
højspændingsledninger.‍
• CCU'en skal monteres mindst 24 tommer (0,6 m) væk fra
bevægelige eller skiftende magnetiske forstyrrelser som
ankre, ankerkæder, viskermotorer og værktøjskasser.‍
• Brug et håndholdt kompas til at teste for magnetisk
interferens i det område, hvor CCU'en skal monteres.‍
Hvis det håndholdte kompas ikke peger mod nord, når du
holder det der, hvor du ønsker at montere CCU'en, så er der
magnetisk interferens.‍ Vælg en anden placering, og test
igen.‍
• CCU'en kan monteres under vandlinjen, hvis det ikke er på
en placering, hvor den kan komme under vand eller blive
udsat for vandsprøjt.‍
• Monter CCU-beslaget på en lodret flade eller under en
vandret flade, så de tilsluttede ledninger hænger lige ned.‍
• Monteringsskruer medfølger med CCU'en.‍ Du skal selv
skaffe andre skruer, hvis de medfølgende skruer ikke egner
sig til monteringsfladen.‍
Overvejelser om tilslutning af CCU
• CCU-kablet tilslutter CCU'en til pumpen og er 16 fod (5 m)
langt.‍
◦ Hvis CCU'en ikke kan monteres inden for 16 fod (5 m) fra
pumpen, kan du få udskiftnings- eller forlængelseskabler
190-01454-56_0A
Trykt i Taiwan
hos din lokale Garmin forhandler eller på
http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
◦ CCU-kablet må ikke klippes over.‍
Overvejelser om alarmmontering og -tilslutning
• Alarmen skal monteres i nærheden af den primære
manøvrepult.‍
• Alarmen kan monteres under instrumentbrættet.‍
• Hvis det er nødvendigt, kan alarmledningerne forlænges
med en 28 AWG-ledning (0,08 mm2).‍
NMEA 2000® Overvejelser om tilslutning
• CCU'en og manøvrepultstyringen skal tilsluttes til et NMEA
2000 netværk.‍
• Hvis din båd ikke allerede har et NMEA 2000 netværk, kan
du oprette et ved hjælp af de medfølgende NMEA 2000
kabler og stik (side 12).‍
• Hvis du vil bruge avancerede funktioner i autopiloten, kan
valgfri NMEA 2000 kompatible enheder, f.‍eks.‍ en
vindsensor, en vandhastighedssensor eller en GPS-enhed,
til NMEA 2000 netværket.‍
Overvejelser om montering af betjeningsenhed
BEMÆRK
Denne enhed skal monteres på et sted, der ikke er udsat for
ekstreme temperaturer eller betingelser.‍ Temperaturområdet for
denne enhed er angivet i produktspecifikationerne.‍ Længere
tids påvirkning ved temperaturer uden for det angivne
temperaturområde, ved opbevaring eller drift, kan forårsage fejl
på enheden.‍ Fejl og relaterede konsekvenser, der skyldes
ekstreme temperaturer, er ikke dækket af garantien.‍
Monteringsoverfladen skal være flad, så enheden ikke
beskadiges, når den monteres.‍
Enheden kan planmonteres i instrumentbrættet ved hjælp af
den medfølgende hardware og skabelon.‍ Hvis du vil montere
enheden ved brug af en alternativ metode, hvor den flugter med
fronten af instrumentbrættet, skal du købe et sæt til
planmontering (professionel installation anbefales) hos din
Garmin forhandler.‍
Når du vælger et monteringssted, skal du tage højde for
nedenstående:
• Monteringsstedet skal være under øjenhøjde for at give
optimalt udsyn, når du styrer fartøjet.‍
• Monteringsstedet skal give nem adgang til tasterne på
enheden.‍
• Monteringsoverfladen skal være stærk nok til at understøtte
enhedens vægt og beskytte den mod kraftige vibrationer
eller stød.‍
• For at undgå forstyrrelse af et magnetisk kompas, må
enheden ikke placeres tættere på et kompas end den
sikkerhedsafstand for kompas, der er angivet i produktets
specifikationer.‍
• Området bag monteringsoverfladen skal give plads til føring
og tilslutning af kablerne.‍
Overvejelser om tilslutning af rorstyring
• Rorstyringen skal tilsluttes til NMEA 2000 netværket.‍
• Valgfri NMEA® 0183 kompatible enheder, f.‍eks.‍
vindsensorer, vandhastighedssensorer eller GPS-enheder
kan tilsluttes til manøvrepultstyringen ved hjælp af et
datakabel (side 13).‍
Overvejelser om pumpemontering
Se de diagrammer over det hydrauliske layout, der starter på
side 6, for at bestemme installationsplaceringen for pumpen.‍
• Pumpen skal monteres på et sted, hvortil du kan forlænge
bådens styringshydraulikledninger.‍
2
• Pumpen har fem fittings til hydrauliktilslutninger, selvom kun
tre anvendes, når pumpen installeres som anbefalet.‍
Illustrationen på side 2 kan være en hjælp til at bestemme
den montagekonfiguration, der er bedst for din
installationsplacering.‍
Overvejelser om pumpehydraulik
BEMÆRK
Når du udbygger systemets hydraulikledninger, må du kun
benytte slanger med maskinkrympede eller udskiftelige fittings
med en mindste normering på 1000 lbf/in² (6.‍895 kPa).‍
Der må aldrig benyttes pakningstape på hydrauliske fittings.‍
Benyt et egnet gevindforseglingsmiddel, som er beregnet til
brug i både, på alle gevindsamlinger i hydrauliksystemet.‍
Forsøg ikke at bruge autopiloten til at styre båden, før du har
udluftet alle dele af hydrauliksystemet fuldstændigt.‍
Se diagrammerne over det hydrauliske layout på side 6 for at
fastslå, hvordan du bedst installerer pumpen i båden
hydrauliksystem.‍
Den anbefalede metode til pumpeinstallation kræver installation
af T-fittings og lukkeventiler, så pumpen kan fjernes for service,
uden at styresystemet deaktiveres.‍ Denne type installation
bruger kun tre af de fem porte på manifolden.‍ Selvom det ikke
anbefales, kan alle fem porte bruges i stedet for at installere
lukkeventiler.‍ Se side 2 for at få flere oplysninger om fittings
og alternative tilslutningsmetoder.‍
Pumpeventiler og fittings
Pumpen kan sluttes til hydrauliksystemet på en af to måder.‍
Den anbefalede metode med tre tilslutninger benytter kun fitting
H1 À og H2 Á fittings, sammen med et T-stik, som opdeler
forbindelsen imellem betjeningsstedet og cylinderen.‍
Returledningens fitting  tilsluttes kun til betjeningsstedet.‍
Envejsventilerne à skal ikke omkonfigureres, hvis båden er
udstyret med en afbalanceret cylinder.‍ Hvis båden er udstyret
med en asymmetrisk cylinder, skal envejsventilerne
omkonfigureres (side 2).‍ Omledningsventilen Ä åbnes kun i
forbindelse med udluftning af hydrauliksystemet, og den skal
være fuldstændigt lukket under normal drift.‍
Hvis det er nødvendigt, kan fittings C1 Å og C2 Æ benyttes med
den anbefalede installation med tre stik i stedet for fittings H1 og
H2.‍
Ellers kan pumpen installeres med alle fem stik.‍ Denne
installation anvender fittings C1 og C2 til at tilslutte pumpen til
cylinderen og fittings H1 og H2 til at tilslutte pumpen til
betjeningsstedet.‍ Denne type installation anbefales ikke, da
pumpen ikke kan fjernes til service, uden at bådens styresystem
deaktiveres.‍
Tilpasning af pumpen til en asymmetrisk cylinder
BEMÆRK
Undgå beskadigelse af pumpen ved at holde alle dele rene og
fri for støv og fremmedlegemer, mens pumpen forberedes til et
styringssystem med en asymmetrisk cylinder.‍
Hvis du fjerner envejsventilerne efter at have udluftet
hydrauliksystemet, skal du udlufte det igen.‍ Omkonfiguration af
envejsventilerne kan slippe luft in i hydrauliksystemet.‍
Hvis båden er udstyret med et styringssystem med asymmetrisk
cylinder, skal du konfigurere pumpen, så den fungerer korrekt
med styringssystemet.‍
1 Fjern envejsventilerne À fra pumpemanifolden.‍
2 Træk stemplerne Á ud af pumpemanifolden.‍
Pumpen er fra fabrikken konfigureret med stemplerne i den
afbalancerede konfiguration Â.‍
Fjern
o-ringene à fra stemplerne, og bortskaf dem.‍
3
Hvis du ikke nemt kan trække o-ringene fra stemplerne, skal
de evt.‍ skæres væk.‍
4 Sæt stemplerne i pumpemanifolden igen i den asymmetriske
konfiguration Ä.‍
5 Sæt envejsventilerne i pumpemanifolden, og stram dem.‍
Shadow Drive™ Overvejelser om montering
• Shadow Drive skal monteres vandret og så lige som muligt,
med kabelklemmer til fastgørelse.‍
• Shadow Drive skal monteres mindst 305 mm (12 in.‍) væk fra
magnetisk materiale som f.‍eks.‍ højttalere og elektriske
motorer.‍
• Shadow Drive skal monteres tættere på betjeningsstedet end
på pumpen.‍
• Shadow Drive skal monteres lavere end betjeningsstedet,
men højere end pumpen.‍
• Shadow Drive må ikke tilsluttes direkte på fittingen på
betjeningsstedets bagside.‍ Der skal være et stykke slange
mellem fittingen på betjeningsstedet og Shadow Drive.‍
• Shadow Drive må ikke tilsluttes direkte til et hydraulisk T-stik
i hydraulikledningen.‍ Der skal være et stykke slange mellem
et T-stik og Shadow Drive.‍
• Ved installation af enkelt betjeningssted må der ikke være et
T-stik mellem betjeningssted og Shadow Drive.‍
• Ved installation af dobbelt betjeningssted skal du installere
Shadow Drive mellem pumpen og det nedre betjeningssted,
tættere på betjeningsstedet end pumpen.‍
• Shadow Drive skal installeres i enten styrbords styrelinje
eller bagbords styrelinje.‍
Shadow Drive må hverken installeres i returledningen eller i
højtryksledningen, hvis relevant.‍
Strøm- og datalayout
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inline-sikringsholderen.‍ Den korrekte sikring skal være placeret som vist i
produktspecifikationerne mhp.‍ at undgå risiko for personskade eller produktskade pga.‍ brand eller overophedning.‍ Desuden vil
tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.‍
3
Vare Beskrivelse
À
Á
Â
Vigtige overvejelser
Rorstyring
CCU
Dette er kompaskuglen.‍
Datakabel til
manøvrepultstyring
Dette kabel skal kun installeres, hvis du tilslutter autopiloten til valgfri NMEA 0183 kompatible enheder, f.‍eks.‍
en vindsensor, en vandhastighedssensor eller en GPS-enhed (side 13)
Ã
NMEA 2000 netværk
Rorstyringen og CCU'en skal tilsluttes til et NMEA 2000 netværk ved hjælp af de medfølgende T-stik (side 2).‍
Hvis der ikke findes et NMEA 2000 netværk på båden, kan du oprette et med de medfølgende kabler og stik
(side 12).‍
Ä
CCU-kabel
Hvis du vil forlænge dette kabel, så det kan nå pumpen, skal du købe de nødvendige forlængelser (side 1).‍
Dette kabel tilsluttes til alarmen og Shadow Drive.‍
Å
Pumpe
Dette diagram viser ingen hydrauliske tilslutninger.‍ Se side 6 for at se diagrammerne over det hydrauliske
layout.‍
Æ
NMEA 2000 strømkabel
Dette kabel skal kun installeres, hvis du opretter et NMEA 2000 netværk.‍ Installer ikke dette kabel, hvis der er
et eksisterende NMEA 2000 netværk på din båd (side 2).‍
NMEA 2000 strømkablet skal tilsluttes til en 9-16 V DC-strømkilde.‍
4
Vare Beskrivelse
Ç
È
É
Vigtige overvejelser
Pumpe-strømkabel
Pumpen kan tilsluttes til en 12–24 V DC-strømkilde.‍ Hvis du vil forlænge dette kabel, skal du bruge det
korrekte ledningsmål (side 14).‍
Alarm
Se side 12 for at få oplysninger om tilslutning af alarmen.‍
Shadow Drive
Se side 12 for at få oplysninger om Shadow Drive ledningsnettet.‍
Komponentlayout
Layout for enkelt manøvrepult
BEMÆRK: Dette diagram er kun beregnet til planlægning.‍ Specifikke forbindelsesdiagrammer er inkluderet i de detaljerede
installationsvejledninger for hver komponent.‍ Hydrauliske forbindelser vises ikke i dette diagram.‍
Vare Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Vigtige overvejelser
Manøvrepultstyring
Pumpe
12–24 V DC batteri
Pumpen kan tilsluttes til en 12–24 V DC-strømkilde.‍
NMEA 2000 strømkablet skal tilsluttes til en 9-16 V DC-strømkilde.‍
CCU
CCU'en skal installeres i den forreste halvdel af båden og ikke højere end 10 fod (3 m) over vandlinjen.‍
NMEA 2000 netværk Manøvrepultstyringen og CCU'en skal tilsluttes til et NMEA 2000 netværk ved hjælp af de medfølgende T-stik (side 2).‍
Hvis der ikke findes et NMEA 2000 netværk på båden, kan du oprette et med de medfølgende kabler og stik
(side 12).‍
Retningslinjer for layout for dobbelt manøvrepult
BEMÆRK: Dette diagram er kun beregnet til planlægning.‍ Specifikke forbindelsesdiagrammer er inkluderet i de detaljerede
installationsvejledninger for hver komponent.‍ Hydrauliske forbindelser vises ikke i dette diagram.‍
5
Vare Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Vigtige overvejelser
Rorstyring
12–24 V DC batteri
Pumpen kan tilsluttes til en 12–24 V DC-strømkilde.‍
NMEA 2000 strømkablet skal tilsluttes til en 9-16 V DC-strømkilde.‍
Pumpe
NMEA 2000 netværk Rorstyringen og CCU'en skal tilsluttes til et NMEA 2000 netværk ved hjælp af de medfølgende T-stik (side 2).‍
Hvis der ikke i forvejen findes et NMEA 2000 netværk på båden, kan du oprette et ved hjælp af de medfølgende kabler
og stik (side 12).‍
CCU
CCU'en skal installeres i den forreste halvdel af båden og ikke højere end 10 fod (3 m) over vandlinjen.‍
Hydrauliksystemudformninger
BEMÆRK
Hvis styringssystemet i din båd ikke svarer til nogen af de viste
hydraulikdiagrammer i denne vejledning, og du er usikker på,
hvordan du skal montere pumpen, skal du kontakte Garmin
produktsupport.‍
Før du påbegynder installationsarbejdet med pumpen, skal du
fastslå, hvilken slags hydraulisk styringssystem din båd har.‍ Der
er næsten ikke to både, der er ens, og du skal nøje overveje en
række vigtige aspekter af den eksisterende udformning, før du
bestemmer dig for et monteringssted til pumpen.‍
Vigtige overvejelser
• Pumpen skal omkonfigureres, hvis båden er udstyret med en
asymmetrisk styringscylinder (side 2).‍
Udformning ved enkelt manøvrepult uden servounderstøttelse
6
• Garmin anbefaler, at der bruges T-stik til at tilslutte
hydraulikledningerne til pumpen.‍
• Med henblik på nem deaktivering og afmontering af pumpen
anbefaler Garmin montering af lukkeventiler i
hydraulikledningerne imellem pumpemanifolden og Tstikkene.‍
• Teflon® tape må ikke bruges på hydrauliske monteringsdele.‍
• Benyt et egnet gevindforseglingsmiddel på alle
gevindsamlinger i hydrauliksystemet.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Shadow Drive
Styrbords ledning
Returledning
Bagbords ledning
Lukkeventiler
Pumpe
Manøvrepult
Styringscylinder
Udformning ved dobbelt manøvrepult uden servounderstøttelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Returledning
Shadow Drive
Styrbords ledning
Bagbords ledning
Lukkeventiler
Pumpe
Øverste manøvrepult
Nederste manøvrepult
Styringscylinder
Udformning ved enkelt manøvrepult med servounderstøttelse
BEMÆRK
Pumpen skal monteres imellem cylinderen og servomodulet for at fungere korrekt.‍
7
BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at afmontere servomodulet for at få adgang til fittings, slanger og t-stykke til udluftning.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
8
Shadow Drive
Styrbords ledning
Bagbords ledning
Returledning
Manøvrepult
Servomodul
Lukkeventiler
Ç
È
Pumpe
Styringscylinder
Enkelt manøvrepult med Uflex® MasterDrive™ layout
P L T R
ADVARSEL
Når pumpen installeres i et system med en Uflex MasterDrive, må du ikke skære eller klippe i højtryksledningen, der tilslutter
strømenheden til manøvrepulten for at undgå skade på person eller materiel.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Manøvrepult
Shadow Drive
Styrbords ledning
Styringscylindre
Bagbords ledning
Højtryksledning - MÅ IKKE SKÆRES OVER
Returledning
Lukkeventiler
Uflex MasterDrive strømenhed
Pumpe
Dobbelt manøvrepult Uflex MasterDrive-layout
ADVARSEL
Når pumpen installeres i et system med en Uflex MasterDrive, må du ikke skære eller klippe i højtryksledningen, der tilslutter
strømenheden til manøvrepulten for at undgå skade på person eller materiel.‍
9
P L T R
P L T R
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Styringscylindre
Bagbords ledning
Lukkeventiler
Returledning
Pumpe
Shadow Drive
Styrbords ledning
Manøvrepulter
Uflex MasterDrive-strømenhed
Højtryksledning - MÅ IKKE SKÆRES OVER
Installationsprocedurer
Når du har planlagt installationen af autopiloten på din båd og
har fundet en løsning på montering og ledningsføring for din
specifikke installation, kan du begynde at montere og tilslutte
komponenterne.‍
CCU-installation
Hvis du vil installere CCU'en skal du montere den på båden
(side 10), connect it to the pump (side 11), tilslutte den til et
NMEA 2000 netværk (side 2) og forbinde den med alarmen
(side 12).‍
Installation af CCU-monteringsbeslaget
Før du kan montere CCU'en, skal du vælge et monteringssted
(side 1) og finde ud af, hvilket monteringsudstyr der skal bruges
(side 1).‍
CCU-beslaget består af to dele, monteringsdelen og
fastgørelsesdelen.‍
1 Brug monteringsdelen af CCU-beslaget som
monteringsskabelon.‍
Hvis du installerer CCU'en på en lodret overflade, skal du
installere beslaget med en åbning i bunden, så kablerne kan
hænge lige ned og ikke blokeres af monteringsudstyret À.‍
2 Brug en blyant til at markere placeringen af
forboringshullerne på monteringsstedet.‍
3 Bor forboringshuller.‍
4 Brug skruer Á til at fastgøre CCU-beslaget til
monteringsstedet.‍
Fastspænding af CCU'en i CCU-beslaget
1 Tilslut CCU-kablet og NMEA 2000 dropkablet til CCU'en.‍
2 Placer CCU'en i CCU-beslaget med ledningerne À
hængende lige ned.‍
10
forboringshuller.‍ Dette modvirker, at gelcoat-laget revner, når du
strammer skruerne.‍
Skruer i rustfrit stål kan låse, når de skrues i glasfiber og
overspændes.‍ Garmin anbefaler, at man påfører skruerne et
rustfrit ikke-limende smøremiddel, før de monteres.‍
3 Placer toppen af beslaget over kuglen, og klik den ind i det
monterede beslag.‍ Begynd med de to arme Á uden
fingerskrue Â.‍
4 Sørg for, at kablerne hænger lige ned, og tilslut armen med
fingerskruen.‍
BEMÆRK: Kablerne skal hænge lige ned fra CCU'en af
hensyn til nøjagtig aflæsning af kursen.‍
5 Spænd fingerskruen manuelt, indtil CCU'en sidder sikkert
fast i beslaget.‍
Fingerskruen må ikke spændes for hårdt.‍
Tilslutning af CCU'en
1 Før stik-enden af CCU-kablet til pumpen og foretag
tilslutningen.‍
2 Før den røde og den blå ledning fra den stikløse del at CCU-
kablet til det sted, hvor du vil installere alarmen (side 12).‍
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge de relevante
ledninger med 28 AWG-ledning (0,08 mm2).‍
3 Før den brune og den sorte ledning fra den stikløse del at
CCU-kablet til det sted, hvor du vil installere Shadow Drive
(side 12).‍
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge de relevante
ledninger med 28 AWG-ledning (0,08 mm2).‍
4 Klip de resterende stikfri ledningsender over, og tildæk dem.‍
De resterende stikfri ledningsender bruges ikke.‍
Installation af rorstyring
Du skal installere manøvrepultstyringen planforsænket i
instrumentbrættet nær manøvrepulten og tilslutte den til et
NMEA 2000 netværk.‍
Hvis du vil bruge avancerede funktioner i autopiloten, kan valgfri
NMEA 2000 kompatible eller NMEA 0183 kompatible enheder,
f.‍eks.‍ vindsensorer, vandhastighedssensorer eller GPS-enheder
tilsluttes til NMEA 2000 netværket eller tilsluttes til
manøvrepultstyringen via NMEA 0183.‍
Før du kan montere betjeningsenheden, skal du vælge et
monteringssted (side 2).‍
1 Klip skabelonen til planmontering til, og kontroller, at den kan
være på det sted, hvor du planlægger at montere
betjeningsenheden.‍
Skabelonen til planmontering følger med i produktæsken til
betjeningsenheden.‍
2 Fjern bagbeklædningen fra det selvklæbende område på
bagsiden af skabelonen, og sæt den på det sted, hvor du
planlægger at montere betjeningsenheden.‍
3 Hvis du skærer hullet med en nedstryger i stedet for en
hulsav på 3,5 tommer (90 mm), skal du bruge et borehoved
på 3/8 tommer (10 mm) til at bore et forboringshul som
angivet på skabelonen for at starte udskæringen af
monteringsoverfladen.‍
4 Brug nedstrygeren eller 3,5 tommer (90 mm) hulsav til skære
monteringsoverfladen langs indersiden af den linje, der er
tegnet på skabelonen.‍
5 Brug om nødvendigt en fil og sandpapir til at tilpasse hullets
størrelse.‍
6 Placer betjeningsenheden i det udskårne hul for at
kontrollere, at de fire monteringshuller på skabelonen er
placeret korrekt.‍
7 Hvis monteringshullerne ikke er korrekte, skal du markere de
korrekte placeringer for de fire monteringshuller.‍
8 Fjern betjeningsenheden fra det udskårne hul.‍
9 Bor de fire 7/64 tommer (2,8 mm) forboringshuller.‍
Hvis du monterer betjeningsenheden i fiberglas, skal du
bruge et forsænkningshoved som angivet i anvisningen.‍
10 Fjern resten af skabelonen.‍
11 Placer den medfølgende pakning på bagsiden af enheden,
og smør marineforsegler omkring pakningen for at forhindre
lækage bag instrumentbrættet.‍
12 Placer betjeningsenheden i det udskårne hul.‍
13 Fastgør betjeningsenheden på monteringsoverfladen ved
hjælp af de medfølgende skruer.‍
Hvis du monterer betjeningsenheden i fiberglas, skal du
bruge et rustfrit smøremiddel som angivet i anvisningen.‍
14 Tryk dekorationsrammen À på plads.‍
Montering af betjeningsenheden
BEMÆRK
Denne enhed skal monteres på et sted, der ikke er udsat for
ekstreme temperaturer eller betingelser.‍ Temperaturområdet for
denne enhed er angivet i produktspecifikationerne.‍ Længere
tids påvirkning ved temperaturer uden for det angivne
temperaturområde, ved opbevaring eller drift, kan forårsage fejl
på enheden.‍ Fejl og relaterede konsekvenser, der skyldes
ekstreme temperaturer, er ikke dækket af garantien.‍
Hvis du monterer enheden i fiberglas, kan det anbefales at
bruge et forsænkningshoved til at bore en frigangsforsænkning
udelukkende i det øverste gelcoat-lag, når du borer de fire
11
Du kan tilslutte manøvrepultstyringen og CCU'en via et
eksisterende NMEA 2000 netværk.‍ Hvis du ikke har et
eksisterende NMEA 2000 netværk på båden, følger alle de
nødvendige dele til at oprette det med i autopilotpakken
(side 12).‍
Hvis du vil bruge avancerede funktioner i autopiloten, kan valgfri
NMEA 2000 kompatible enheder, som f.‍eks.‍ en GPS-enhed,
tilsluttes til NMEA 2000 netværket.‍
Du kan finde flere oplysninger om NMEA 2000 på
www.garmin.com.‍
Oprettelse af et grundlæggende NMEA 2000 netværk til
autopilotsystemet
BEMÆRK
Hvis du monterer det medfølgende NMEA 2000 strømkabel,
skal du tilslutte det til bådens tændingskontakt eller gennem en
anden serieafbryder.‍ NMEA 2000 enheder vil dræne batteriet,
hvis NMEA 2000 strømkablet tilsluttes direkte til batteriet.‍
1 Tilslut de tre medfølgende T-stik À i siderne.‍
Installation af alarmen
Før du kan montere alarmen, skal du vælge et monteringssted
(side 2).‍
1 Før alarmkablet frem til den stikfri ende af CCU-interconnectkablet.‍
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge de relevante
ledninger med 28 AWG-ledning (0,08 mm2).‍
2 Tilslut kablerne, baseret på denne tabel.‍
Farve på alarmledning
CCU-kabel: ledningsfarve
Hvid (+)
Rød (+)
Sort (-)
Blå (-)
3 Lod og tildæk alle stikløse tilslutninger.‍
4 Fastgør alarmen med kabelbindere eller andet passende
monteringsudstyr (medfølger ikke).‍
Installation af Shadow Drive
Tilslutning af Shadow Drive til hydrauliksystemet
Når du har læst og fulgt overvejelserne i forbindelse med
montering og tilslutning (side 3), skal du vælge en placering,
hvor du vil forbinde Shadow Drive til bådens hydrauliske
styresystem, før du kan installere Shadow Drive.‍
Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se diagrammerne
over det hydrauliske layout (side 6).‍
Brug hydrauliske stik (medfølger ikke) til installation af
Shadow Drive i den relevante hydrauliske linje.‍
Tilslutning af Shadow Drive til CCU'en
1 Før den stikfri ende af CCU-kablet til Shadow Drive.‍
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge de relevante
ledninger med 28 AWG-ledning (0,08 mm²).‍
2 Tilslut kabler, baseret på denne tabel.‍
Shadow Drive ledningsfarve
CCU-kabel: ledningsfarve
Rød (+)
Brun (+)
Sort (-)
Sort (-)
3 Lod og tildæk alle stikløse tilslutninger.‍
Om NMEA 2000 og autopilot-komponenterne
BEMÆRK
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000 netværk på din båd,
skulle det allerede være tilsluttet strømforsyningen.‍ Du må ikke
tilslutte NMEA 2000 strømkablet til et eksisterende NMEA 2000
netværk, eftersom der kun bør være tilsluttet én strømkilde til et
NMEA 2000 netværk.‍
12
2 Tilslut det medfølgende NMEA 2000 strømkabel Á til en 12
V DC-strømkilde  via en afbryder.‍
Tilslut strømkablet til bådens tændingskontakt à hvis det er
3
4
5
6
muligt, eller før det gennem en linjeafbryder (medfølger ikke).‍
Tilslut NMEA 2000 strømkablet til et af T-stikkene.‍
Tilslut et af de medfølgende NMEA 2000 dropkabler Ä til et
af T-stikkene og til manøvrepultstyringen Å.‍
Tilslut det andet medfølgende NMEA 2000 dropkabel til det
andet T-stik og til CCU'en Æ.‍
Slut han- og hunterminatorerne Ç til begge ender af de
kombinerede T-stik.‍
Tilslutning af manøvrepultstyringen til det eksisterende
NMEA 2000 netværk
1 Beslut dig for, hvor manøvrepultstyringen À skal tilsluttes dit
eksisterende NMEA 2000 backbone Á.‍
4 Føj det medfølgende T‑stik  for CCU'en til NMEA 2000
backbonet ved at slutte det til siden af det afbrudte T‑stik
eller backbone-forlængelseskablet.‍
5 Før det medfølgende dropkabel à til CCU'en og til bunden af
det T-stik, du tilføjede i 4.‍
Hvis det medfølgende dropkabel ikke er langt nok, kan du
bruge et dropkabel, der er op til 20 ft.‍ (6 m) lang (medfølger
ikke).‍
6 Tilslut dropkablet til CCU'en og T-stikket.‍
Tilslutning af valgfrie enheder til autopilotsystemet
2 Afbryd den ene del af NMEA 2000 T-stik  fra netværket.‍
3 Hvis det er nødvendigt at forlænge NMEA 2000 netværkets
backbone, skal du tilslutte et NMEA 2000 backboneforlængelseskabel (medfølger ikke) til siden af det afbrudte
T-stik.‍
4 Tilføj det medfølgende T‑stik til CCU'en til NMEA 2000
backbonet ved at slutte det til siden af det afbrudte T‑stik
eller backbone-forlængelseskablet.‍
5 Før det medfølgende dropkabel à til manøvrepultstyringen
og til bunden af det T-stik, du tilføjede i 4.‍
Hvis det medfølgende dropkabel ikke er langt nok, kan du
bruge et dropkabel, der er op til 20 ft.‍ (6 m) lang (medfølger
ikke).‍
6 Tilslut dropkablet til manøvrepultstyringen og T-stikket.‍
Tilslutning af CCU'en til det eksisterende NMEA 2000
netværk
1 Beslut dig for, hvor CCU'en À skal tilsluttes dit eksisterende
NMEA 2000 backbone Á.‍
2 Afbryd den ene del af NMEA 2000 T-stikket fra netværket.‍
3 Hvis det er nødvendigt at forlænge NMEA 2000 netværkets
backbone, skal du tilslutte et NMEA 2000 backboneforlængelseskabel (medfølger ikke) til siden af det afbrudte
T-stik.‍
Du kan bruge avancerede funktioner i autopilotsystemet ved at
tilslutte valgfri NMEA 2000 kompatible enheder, f.‍eks.‍ en
vindsensor, en vandhastighedssensor eller en GPS-enhed til
NMEA 2000 netværket.‍
Du kan tilslutte valgfri enheder, som ikke er NMEA 2000
kompatible med manøvrepultstyringen via NMEA 0183
(side 13).‍
1 Føj et T-stik yderligere (medfølger ikke) til NMEA 2000
netværket.‍
2 Slut enheden til T-stikket ved at følge vejledningen, som
fulgte med GPS-enheden.‍
NMEA 0183 Overvejelser om tilslutning
• Den installationsvejledning, der fulgte med din NMEA 0183
kompatible enhed bør indeholde de oplysninger, du behøver
for at identificere sendeledningerne (Tx) og
modtagerledningerne (Rx) A (+) og B (-).‍
• Når NMEA 0183 enheder tilsluttes med to sendeledninger og
to modtagerledninger, er det ikke nødvendigt, at NMEA 2000
bussen og NMEA 0183 enheden er sluttet til fælles jord.‍
• Når du tilslutter en NMEA 0183 enhed, der kun har én
sendeledning (Tx) eller én modtagerledning (Rx), skal NMEA
2000 bussen og NMEA 0183 enheden være tilsluttet fælles
jord.‍
Pumpeinstallation
Montering af pumpen
Før du monterer pumpen, skal du, hvis din båd har et
styringssystem med asymmetrisk cylinder, ændre pumpens
konfiguration, så den fungerer korrekt med den asymmetriske
cylinder (side 2).‍
Før du kan montere pumpen, skal du vælge en placering
(side 2) og finde ud af, hvilket monteringsudstyr der skal bruges
(side 1).‍
1 Hold pumpen i den tænkte monteringsposition, og marker
monteringshullernes position på monteringsunderlaget ved at
bruge pumpen som skabelon.‍
2 Bor de fire huller gennem monteringsunderlaget med en
boremaskine, der egner sig til monteringsunderlaget og det
valgte monteringsudstyr.‍
3 Fastgør pumpen til monteringsunderlaget ved hjælp af det
valgte monteringsudstyr.‍
Tilslutning af hydraulikledningerne til pumpen
Se diagrammet, der begynder på side 7 for at få hjælp.‍
1 Afbryd de nødvendige ledninger fra det hydrauliske system.‍
2 Sæt et T-stik i systemets ledninger i styrbords og bagbords
side imellem manøvrepultens T-stik og styringscylinderen.‍
BEMÆRK: Hvis båden har et servomodul, skal du tilføje Tstikkene mellem servomodulet og styringscylinderen.‍
3 Fuldfør en handling:
• Hvis båden ikke har et servomodul, skal du tilføje
tilstrækkelig hydraulikslange til at tilslutte manøvrepultens
returfitting til pumpefittingen med påskriften T.‍
• Hvis båden har et servomodul, bør der allerede findes en
returledning mellem manøvrepulten og servomodulet.‍
13
Sæt et T-stik i returledningen imellem systemet mellem
servomodulet og manøvrepulten.‍
4 Sæt hydraulikslange på den ubenyttede fitting på hvert Tstik, så der er tilstrækkelig slangelængde til at nå fra Tstikket til pumpens fittings.‍
5 Tilslut T-stikket til styrbords-ledningen til en pumpfitting med
påskriften C1 eller C2.‍
6 Tilslut T-stikket til bagbordsledningen til pumpefittingen med
påskriften C1 eller C2, som du ikke brugte i trin 4.‍
7 Fuldfør en handling:
• Hvis båden ikke har et servomodul, skal du tilslutte
manøvrepultens returfitting til pumpefittingen med
påskriften T.‍
• Hvis båden har et servomodul, skal du tilslutte
returledningens T-stik til pumpefittingen med påskriften T.‍
8 Installer Shadow Drive i bagbord eller styrbord
hydraulikledningen mellem manøvrepulten og T-stykket
(side 12).‍
Installer
en lukkeventil (medfølger ikke) i hver af de
9
hydraulikledninger, der er direkte forbundet med pumpen.‍
10 Isæt, stram, og forsegl de medfølgende propper i de
ubenyttede pumpefittings, hvis de ikke allerede er på plads.‍
Tilslutning af pumpen til strøm
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen.‍ Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp.‍ at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga.‍ brand eller
overophedning.‍ Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den
korrekte sikring på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.‍
Du skal tilslutte pumpens strømkabel direkte til bådbatteriet,
hvis det er muligt.‍ Selv om det ikke anbefales, skal du, hvis du
forbinder strømkablet med en klemrække eller en anden kilde,
forbinde den gennem en 40 A-sikring.‍
Hvis du planlægger at føre pumpen gennem en afbryder eller
omskifter i nærheden af manøvrepulten, skal du bruge en
korrekt dimensioneret relæ- og kontrolledning.‍ Forlæng i så fald
ikke pumpens strømkabel.‍
1 Før den stikterminerede ende af strømkablet til, men slut den
ikke til pumpen.‍
2 Før den stikfri ende af strømkablet til bådens batteri.‍
Hvis kablet ikke er langt nok, kan det forlænges ved
splejsning af en længere ledning (side 14).‍
Vær opmærksom på advarslerne om forlængelse af
strømkablet i starten af dette afsnit.‍
3 Forbind den sorte ledning (-) med den negative (-)
batteriklemme.‍
4 Forbind den røde ledning (+) med den positive (+)
batteriklemme.‍
5 Lad strømkablet være frakoblet fra pumpen på dette
tidspunkt.‍
Du skal først tilslutte strømkablet til pumpen, efter at du har
installeret alle de øvrige autopilotkomponenter, for at undgå
uønsket aktivitet fra pumpen.‍
Strømkabelforlængelser
Strømkablet kan eventuelt forlænges ved hjælp af passende
ledningsmål til forlængelsen.‍
14
Vare
À
Á
Â
Vare
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Vare
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Vare
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Beskrivelse
Sikring
Batteri
9 fod (2,7 m) ingen forlængelse
Beskrivelse
Splejsning
10 AWG (5,26 mm²) forlængerledning
Sikring
8 tommer (20,3 cm)
Batteri
8 tommer (20,3 cm)
Op til 15 fod (4,6 m)
Beskrivelse
Splejsning
8 AWG (8,36 mm²) forlængerledning
Sikring
8 tommer (20,3 cm)
Batteri
8 tommer (20,3 cm)
Op til 23 fod (7 m)
Beskrivelse
Splejsning
6 AWG (13,29 mm²) forlængerledning
Sikring
8 tommer (20,3 cm)
Batteri
8 tommer (20,3 cm)
Op til 36 fod (11 m)
Udluftning af hydraulikken
BEMÆRK
Dette er en generel procedure for udluftning af et hydraulisk
styringssystem.‍ Se i vejledningen fra producenten af
styringssystemet for at få nærmere oplysninger om udluftning af
systemet.‍
Før du udlufter hydrauliksystemet, skal du sørge for, at alle
slangekoblinger er fuldstændige og strammet helt til.‍
1 Vælg en funktion:
• Hvis manøvrepultens reservoir indeholder for lidt væske,
skal du påfylde den passende mængde hydraulikvæske.‍
• Hvis manøvrepultens reservoir indeholder for meget
væske, skal du fjerne den overskydende væske for at
undgå overløb under udluftningen.‍
2 Styr manøvrepulten manuelt til begge cylinderanslag.‍
3 Styr manøvrepulten manuelt helt til bagbord.‍
4 Åbn en omledningsventil ved cylinderfittingen.‍
5 Drej langsomt manøvrepulten imod bagbord i løbet af tre
minutter.‍
6 Luk cylinderomledningsventilen.‍
7 Fyld om nødvendigt væske på manøvrepultens reservoir.‍
8 Gentag trin 2 til 7, indtil manøvrepultens reservoir bliver ved
med at være fuldt.‍
9 Åbn omledningsventilen på pumpemanifolden.‍
10 Tænd for autopilotsystemet, og deaktiver Shadow Drive.‍
Se den brugervejledning, der fulgte med autopilotsystemet
for at få flere oplysninger om deaktivering af Shadow Drive.‍
på manøvrepultstyringen inde i 10 sekunder og hold
11 Hold
øje med styreudslaget.‍
12 Vælg en funktion:
• Hvis der forekommer styreudslag, skal du fortsætte til trin
13.‍
• Hvis der ikke forekommer styreudslag, skal du holde
inde, indtil det sker.‍
13 Hold funktionstasten, der medfører styreudslag, inde, og styr
helt imod anslaget.‍
14 Styr manøvrepulten imod det modsatte anslag ved hjælp af
manøvrepultstyringen.‍
15 Luk omledningsventilen på pumpemanifolden.‍
Udluftningen af hydraulikken er nu fuldført.‍
Når udluftningen af hydraulikken er fuldført, skal du genaktivere
Shadow Drive.‍
Korrosionsbeskyttelse
BEMÆRK
Forlæng samtlige komponenters levetid ved at påføre
korrosionsbeskyttelse på pumpen mindst to gange årligt.‍
Påfør et korrosionsbeskyttelsesmiddel, som er egnet til brug på
både, på pumpen, når alle hydraulikforbindelser og elektriske
tilslutninger er udført, og der er lukket luft ud af
hydrauliksystemet.‍
Konfiguration af autopiloten
Autopiloten skal konfigureres og finindstilles til din båds
dynamik.‍ Havneguide og Havprøvningsguide på
manøvrepultstyringen bruges til at konfigurere autopiloten.‍ Med
disse guider føres du gennem de nødvendige konfigurationstrin.‍
Havneguide
BEMÆRK
Hvis du udfører Havneguide, mens båden ikke er i vandet, skal
du sørge for, at roret kan bevæges frit, så du undgår
beskadigelse af roret eller andre genstande.‍
Du kan udføre Havneguide, mens båden er i eller oppe af
vandet.‍
Hvis båden er i vandet skal den være stationær, mens du
udfører guiden.‍
Udførelse af Havneguide
1 Tænd for autopiloten.‍
Første gang du tænder autopiloten, bliver du bedt om at
gennemføre en kort opsætningsprocedure.‍
2 Hvis Havneguide ikke starter automatisk efter
opsætningsproceduren, skal du vælge Menu > Opsætning
> Forhandlerkonfiguration af autopilot > Guider >
Havneguide.‍
3 Vælg fartøjets type.‍
4 Kalibrer rorsensoren, hvis det er nødvendigt.‍
5 Test styreretningen (side 15).‍
6 Vælg hastighedskilde, hvis det er nødvendigt (side 15).‍
7 Bekræft evt.‍ omdrejningstælleren, hvis det er nødvendigt
(side 15).‍
Test manøvrepulten lås til lås.‍
8
9 Gennemgå guideresultaterne (side 15).‍
Test af styreretning
1 Test styreretningen.‍
Når du vælger , skal roret drejes, så båden styrer til
venstre, og når du vælger , skal roret drejes, så båden
styrer til højre.‍
2 Vælg Fortsæt.‍
3 Vælg en funktion:
• Vælg Ja, hvis styringen drejer båden i den rigtige retning.‍
• Vælg Nej, hvis styringen drejer båden i den modsatte
retning.‍
4 Hvis du har valgt Nej i trin 3, skal du gentage trin 1–2.‍
Valg af Hastighedskilde
Vælg en funktion:
• Hvis du har tilsluttet en NMEA 2000 kompatibel motor
(eller motorer) til NMEA 2000 netværket, skal du vælge
NMEA 2000.‍
• Hvis dataene fra NMEA 2000 omdrejningstælleren er
utilgængelige eller ubrugelige, skal du vælge GPS som
hastighedskilde.‍
• Hvis du ikke har tilsluttet en NMEA 2000
omdrejningstæller eller GPS-enhed som hastighedskilde,
skal du vælge Ingen.‍
BEMÆRK: Hvis autopiloten ikke fungerer godt, når der er
valgt Ingen som hastighedskilde, anbefaler Garmin, at du
tilslutter en omdrejningstæller NMEA 2000 eller bruger en
GPS-enhed som hastighedskilde.‍
Bekræftelse af omdrejningstæller
Denne procedure vises ikke, hvis GPS eller Ingen er valgt som
hastighedskilde.‍
1 Sammenlign med kørende motor (eller motorer)
omdrejninger/minut-visningerne på manøvrepultstyringen
med omdrejningstælleren (eller omdrejningstællerne) på
bådens instrumentbræt.‍
2 Juster om nødvendigt visningerne på manøvrepultstyringen,
indtil de matcher omdrejningstælleren (eller
omdrejningstællerne) på båden.‍
Gennemgang af resultaterne af Havneguide
Rorstyringen viser de værdier, du valgte, da du udførte
Havneguide.‍
1 Gennemgå resultaterne af Havneguide.‍
2 Marker eventuelle forkerte værdier, og vælg Vælg.‍
3 Ret værdien.‍
4 Gentag trin 2–3 for alle forkerte værdier.‍
5 Vælg Udført, når du er færdig med at gennemgå værdierne.‍
Havprøvningsguide
Havprøvningsguide konfigurerer autopilotens grundlæggende
sensorer, og det er meget vigtigt at fuldføre guiden under
forhold, der er passende for din båd.‍
Vigtige overvejelser i forbindelse med Havprøvningsguide
Havprøvningsguide skal udføres i roligt vand.‍ Da kriteriet for
roligt vejr afhænger af din båds størrelse og form, skal du, inden
du påbegynder Havprøvningsguide, føre båden til et sted, hvor:
• Båden ikke vipper, når den ikke er i fart, eller kun bevæger
sig meget langsomt.‍
• Båden må ikke påvirkes af vinden i betydelig grad.‍
Mens du udfører Havprøvningsguide, skal du holde øje med
følgende:
15
• Vægten på båden skal holdes balanceret.‍ Mens du
gennemfører et af trinene i Havprøvningsguide, må du ikke
bevæge dig rundt på båden.‍
• På sejlbåde skal sejlet tages ned.‍
• På sejlbåde skal motoren forblive i en position, der driver
båden lige frem.‍
Udførelse af Havprøvningsguide
1 Før båden til et åbent område med roligt vand.‍
2 Vælg Menu > Opsætning > Forhandlerkonfiguration af
autopilot > Guider > Havprøvningsguide.‍
3 Konfigurer planings-omdrejninger/minut, hvis det er
nødvendigt.‍
Dette trin gælder kun for trisec-speedbåde med
hastighedskilden sat til Ingen.‍
4 Konfigurer planingshastighed, hvis det er nødvendigt.‍
Dette trin gælder kun for trisec-speedbåde med
hastighedskilden sat til GPS.‍
5 Konfigurer den høje omdrejninger/minut-grænse, hvis det er
nødvendigt.‍
Dette trin gælder kun for speedbåde med hastighedskilden
sat til GPS.‍
6 Konfigurer maksimumhastighed, hvis det er nødvendigt.‍
Dette trin gælder kun for speedbåde med hastighedskilden
sat til GPS.‍
7 Kalibrer kompasset (side 16).‍
8 Udfør autotuningsproceduren (side 16).‍
9 Indstil nord (side 16).‍
10 Finjuster kursen, hvis det er nødvendigt (side 16).‍
Kalibrering af kompas
1 Sejl båden ved cruising-fart lige frem.‍
2 Vælg en funktion:
• Hvis du udfører denne procedure som del af
Havprøvningsguide, skal du vælge Start og fortsætte med
at sejle lige frem.‍
• Hvis du udfører denne kalibrering uden for
Havprøvningsguide skal du på retningsskærmen vælge
Menu > Opsætning > Forhandlerkonfiguration af
autopilot > Automatisk opsætning > Kalibrer kompas
> Start.‍
3 Drej båden langsomt med uret, når du får besked om det,
indtil kalibreringen er fuldført, og sørg for at udføre et drej,
der er så jævnt som muligt.‍
Båden må ikke krænge over under kalibrering.‍
4 Vælg en funktion:
• Når kalibreringen er fuldført, skal du vælge Udført.‍
• Hvis kalibreringen ikke lykkes, skal du vælge Prøv igen
og gentage trin 1–3.‍
Udførelse af autotuningsproceduren
Inden du påbegynder denne procedure, skal du have et stort
område med åbent vand til rådighed.‍
1 Indstil gasspjældet, så båden sejler med en typisk cruisinghastighed, hvor båden reagerer let på styring.‍
2 Vælg en funktion:
• Hvis du udfører denne procedure som del af
Havprøvningsguide, skal du vælge Start og fortsætte med
at sejle lige frem.‍
• Hvis du udfører denne kalibrering uden for
Havprøvningsguide, skal du på retningsskærmen vælge
Menu > Opsætning > Forhandlerkonfiguration af
autopilot > Automatisk opsætning > Autotuning >
Start.‍
16
Båden udfører et antal zigzag-bevægelser, mens
autotuningen udføres.‍
Når den er udført, vises en meddelelse.‍
3 Vælg en funktion:
• Hvis det lykkedes at udføre autotuningen, skal du vælge
Udført og genoptage den manuelle styring af båden.‍
• Hvis det ikke lykkedes at udføre autotuningen, skal du
åbne mere for gasspjældet, vælge Prøv igen og lade
systemet udføre autotuningen igen.‍
4 Vælg en funktion:
• Hvis autotuningen mislykkes, men du ikke har nået den
maksimale cruising-hastighed, skal du gentage trin 1–3,
indtil autotuningen fuldføres.‍
• Hvis autotuningen mislykkes, og du har nået den
maksimale cruising-hastighed, skal du reducere
hastigheden til den oprindelige autotuning-hastighed og
vælge Skift autotuning for at påbegynde en alternativ
autotuning-procedure.‍
Indstilling af nord
Inden du påbegynder denne procedure, skal du have et stort
område med åbent vand til rådighed.‍
Denne procedure vises, hvis autopiloten er tilsluttet til en valgfri
GPS-enhed (side 13), og enheden har hentet en GPS-position.‍
Under denne procedure, bruger autopiloten GPSkursoplysninger til at kalibrere nord på autopilotsystemet.‍
Hvis du ikke har tilsluttet en GPS-enhed, bliver du i stedet bedt
om at finjustere kursen (side 16).‍
1 Sejl båden ved cruising-fart lige frem.‍
2 Vælg en funktion:
• Hvis du udfører denne procedure som del af
Havprøvningsguide, skal du vælge Start og fortsætte med
at sejle lige frem.‍
• Hvis du udfører denne kalibrering uden for
Havprøvningsguide, skal du på retningsskærmen vælge
Menu > Opsætning > Forhandlerkonfiguration af
autopilot > Automatisk opsætning > Indstil Nord >
Start.‍
3 Lad autopiloten kalibrere nord.‍
Når kalibreringen er fuldført, vises en meddelelse.‍
4 Vælg en funktion:
• Når kalibreringen er fuldført, skal du vælge Udført.‍
• Hvis kalibreringen ikke lykkedes, skal du gentage trin 1–3.‍
Finjustering af kurs
Denne procedure vises kun, hvis du ikke har sluttet en valgfri
GPS-enhed til autopiloten (side 13).‍ Hvis autopiloten er tilsluttet
til en GPS-enhed, som har hentet en GPS-position, bliver du i
stedet bedt om at indstille nord (side 16).‍
1 Brug et håndholdt kompas til at identificere nord.‍
2 Vælg en funktion:
• Hvis du udfører denne procedure som en del af
Havprøvningsguide, skal du finindstille kursen, indtil den
passer med nord på det magnetiske kompas.‍
• Hvis du udfører denne kalibrering uden for
Havprøvningsguide, skal du på retningsskærmen vælge
Menu > Opsætning > Forhandlerkonfiguration af
autopilot > Automatisk opsætning > Finjustering af
kurs og finindstille kursen, indtil den passer med nord på
det magnetiske kompas.‍
3 Når den finindstillede kurs passer med nord på det
magnetiske kompas, skal du vælge Udført.‍
Test og justering af konfigurationen
BEMÆRK
Test autopiloten ved lav hastighed.‍ Når autopiloten er blevet
testet og indstillet ved lav hastighed, skal den testes ved højere
hastighed for at simulere normale driftsbetingelser.‍
1 Sejl båden i en bestemt retning med autopiloten aktiveret
(holde kurs).‍
Båden slingrer måske en smule, men den bør ikke slingre i
betydelig grad.‍
Drej
båden i en retning ved hjælp af autopiloten, og observer
2
adfærden.‍
Båden skal dreje jævnt, ikke for hurtigt eller for langsomt.‍
Når du drejer båden med autopiloten, skal båden nærme sig
og lægge sig på den ønskede kurs med minimal drejning og
slingren.‍
3 Vælg en funktion:
• Hvis båden drejer for hurtigt eller for trægt, skal du justere
autopilotens accelerationsbegrænser (side 17).‍
• Hvis kursen holdes med betydelig slingren, eller båden
ikke korrigerer ved drejning, skal du justere autopilotens
gain-indstilling (side 17).‍
• Hvis båden drejer jævnt, kursen holdes næsten eller helt
uden slingren, og båden justerer kursen korrekt, er
konfigurationen korrekt, og ingen yderligere justering er
nødvendig.‍
Justering af indstillinger for accelerationsbegrænseren
1 Aktiver Forhandlertilstand (side 17).‍
2 Vælg Menu > Opsætning > Forhandlerkonfiguration af
autopilot > Tuning af autopilot >
Accelerationsbegrænser.‍
3 Vælg en funktion:
• Øg indstillingen, hvis autopiloten drejer for hurtigt.‍
• Formindsk indstillingen, hvis autopiloten drejer for
langsomt.‍
Når du justerer accelerationsbegrænseren manuelt, skal du
foretage forholdsvis små justeringer.‍ Test ændringen, inden
du foretager yderligere justeringer.‍
4 Test autopilotkonfigurationen.‍
5 Gentag trin 3–4, indtil autopilotens funktion er
tilfredsstillende.‍
Justering af autopilotens gain-indstillinger
1 Aktiver Forhandlertilstand (side 17).‍
2 Vælg Menu > Opsætning > Forhandlerkonfiguration af
autopilot > Tuning af autopilot > Rorfølsomhed.‍
3 Vælg en indstilling baseret på bådtypen:
• Hvis du har en sejlbåd, skal du vælge Gain og justere,
hvor tæt roret holder kursen og foretager drej.‍
Hvis du indstiller denne værdi for højt, kan autopiloten
være for overaktiv, fordi den hele tiden forsøger at justere
kursen ved den mindste afvigelse.‍ En overaktiv autopilot
kan dræne batteriet hurtigere end normalt.‍
• Hvis du har en sejlbåd, skal du vælge Rorkompensation
og justere, hvor tæt roret korrigerer drejning ind i svinget.‍
Hvis du indstiller denne værdi for højt, kan autopiloten
overdrive drejningen igen, når den forsøger at
kompensere for den oprindelige drejning.‍
• Hvis du har en motorbåd, skal du vælge Lav hastighed
eller Høj hastighed og justere, hvor tæt roret holder
kursen og foretager drejninger ved lav hastighed eller høj
hastighed.‍
Hvis du indstiller denne værdi for højt, kan autopiloten
være for overaktiv, fordi den hele tiden forsøger at justere
kursen ved den mindste afvigelse.‍ En overaktiv autopilot
kan dræne batteriet hurtigere end normalt.‍
• Hvis du har en motorbåd, skal du vælge Kompensation
ved lav hastighed eller Kompensation ved høj
hastighed for at justere, hvor tæt roret korrigerer drejning
ind i svinget.‍
Hvis du indstiller denne værdi for højt, kan autopiloten
overdrive drejningen igen, når den forsøger at
kompensere for den oprindelige drejning.‍
4 Test autopilotkonfigurationen, og gentag trin 2–3, indtil
autopilotens funktion er tilfredsstillende.‍
Avanceret konfiguration
De avancerede konfigurationsmuligheder er ikke tilgængelige
på manøvrepultstyringen under normale forhold.‍ For at få
adgang til autopilotens avancerede konfigurationsindstillinger
skal du først aktivere Forhandlertilstand (side 17).‍
Aktivering af Forhandlerkonfiguration
1 Fra skærmbilledet Kurs skal du vælge Menu > Opsætning >
System > Systemoplysninger.‍
2 Hold den midterste tast nede i 5 sekunder.‍
Forhandlertilstand vises.‍
3 Vælg Retur > Retur.‍
Hvis indstillingen Forhandlerkonfiguration af autopilot er
tilgængelig på skærmbilledet Opsætning, er proceduren
vellykket.‍
Avancerede konfigurationsindstillinger
Du kan køre autotuning-processen, kalibrere kompasset og
definere nord på autopiloten uden at køre guiderne.‍ Du kan
også definere hver enkelt indstilling for sig uden at køre
konfigurationsprocedurerne.‍
Manuel kørsel af de automatiserede
konfigurationsprocesser
1 Aktiver Forhandlertilstand (side 17).‍
2 På retningsskærmen skal du vælge Menu > Opsætning >
Forhandlerkonfiguration af autopilot > Automatisk
opsætning.‍
3 Vælg Kalibrer kompas, Indstil Nord, eller Autotuning.‍
4 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Manuel definition af individuelle konfigurationsindstillinger
Konfiguration af visse indstillinger kan kræve, at du ændrer
andre indstillinger.‍ Se afsnittet "Detaljerede
konfigurationsindstillinger" (side 20), før du ændrer nogen
indstillinger.‍
1 Aktiver Forhandlertilstand (side 17).‍
2 På retningsskærmen skal du vælge Menu > Opsætning >
Forhandlerkonfiguration af autopilot.‍
Vælg en indstillingskategori.‍
3
4 Vælg en indstilling, du vil konfigurere.‍
Der findes beskrivelser af de enkelte indstillinger i
appendikset (side 20).‍
5 Konfigurer indstillingens værdi.‍
Appendiks
NMEA 0183 forbindelsesdiagrammer
Disse forbindelsesdiagrammer er eksempler på forskellige
situationer, der kan opstå, når du tilslutter din NMEA 0183
enhed til manøvrepultstyringen.‍
17
To-vejs NMEA 0183 kommunikation
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 netværk (leverer strøm til manøvrepultstyringen)
12 V DC-strømkilde
Manøvrepultstyring
NMEA 0183 kompatibel enhed
Ledning Ledningsfarve for
manøvrepultstyring - Funktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Kun én sendeledning
Hvis din NMEA 0183 kompatible enhed kun har én
sendeledning (Tx), skal den tilsluttes til den brune ledning
(Rx/A) fra manøvrepultstyringen, og den grønne ledning (Rx/B)
fra manøvrepultstyringen skal tilsluttes til NMEA 0183 jordingen.‍
NMEA 0183
kompatible enheder Funktion af ledninger
Ikke relevant
Strøm
Ikke relevant
NMEA 0183 jord
Blå - Tx/A (+)
Rx/A (+)
Hvid - Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
Grøn - Rx/B (-)
Tx B (-)
BEMÆRK: Når en NMEA 0183 enhed tilsluttes med to
sendeledninger og to modtagerledninger, er det ikke
nødvendigt, at NMEA 2000 bussen og NMEA 0183 enheden er
sluttet til fælles jord.‍
Kun én modtagerledning
Hvis din NMEA 0183 kompatible enhed kun har én
modtagerledning (Rx), skal den tilsluttes til den blå ledning
(Tx/A) fra manøvrepultstyringen, og den hvide ledning (Tx/B) fra
manøvrepultstyringen skal ikke tilsluttes.‍
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 netværk (leverer strøm til manøvrepultstyringen)
12 V DC-strømkilde
Rorstyring
NMEA 0183 kompatibel enhed
Ledning Ledningsfarve for
manøvrepultstyring- Funktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ikke relevant
NMEA 0183
kompatible enheder
- Funktion af
ledninger
Strøm
Grøn - Rx/B (-) (tilslut til NMEA 0183 NMEA 0183 jord
jord)
Blå - Tx/A (+)
Rx/A (+)
Hvid - Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
BEMÆRK: Når du tilslutter en NMEA 0183 enhed, der kun har
én sendeledning (Tx), skal NMEA 2000 bussen og NMEA 0183
enheden være tilsluttet fælles jord.‍
Specifikationer
SmartPump
À
Á
Â
Ã
Specifikation
Mål
Mål (H×B×D)
7¾ × 7½ × 95/8 tommer (197 x 190 x 244
mm)
Vægt
16,5 lbs (7,5 kg)
Temperaturområde
fra 5 °F til 131 °F (fra -15 °C til 55 °C)
Materiale
• ECU (electronics control unit): Fuldt
tætnet, aluminiumlegering
• Beslag: Kulstofstål
• Manifold: Aluminiumlegering
• Motor: Aluminiumlegering
NMEA 2000 netværk (leverer strøm til manøvrepultstyringen)
Længde på strømkabel
9 fod (2,7 m)
12 V DC-strømkilde
Inputeffekt
11,5–30 V DC
Rorstyring
Sikring
40 A, bladtype
NMEA 0183 kompatibel enhed
Overordnet
strømforbrug
• Standby: Mindre end 1 A
• Aktiveret: 5–10 A
• Peak: 34 A
Ledning Ledningsfarve for
manøvrepultstyring- Funktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
NMEA 0183 kompatibel
enhed ledningsfunktion
Ikke relevant
Strøm
Ikke relevant
NMEA 0183 jord
Blå - Tx/A (+)
Rx
Hvid - ikke tilsluttet
Ikke relevant
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
Grøn - Rx/B (-)
Tx/B (-)
BEMÆRK: Når du tilslutter en NMEA 0183 enhed, der kun har
én modtagerledning (Rx), skal NMEA 2000 bussen og NMEA
0183 enheden være tilsluttet fælles jord.‍
18
CCU
Specifikation
Mål
Dimensioner (diameter) 319/32 tommer (91,4 mm)
Vægt
159 g (5,6 oz)
Temperaturområde
Fra -15 °C til 60 °C (5 °F til 140 °F)
Materiale
Fuldt tætnet, robust plastlegering, vandtæt iht.‍
standarden IEC 60529 IPX7
CCU-kabellængde
16 fod (5 m)
NMEA 2000Læn.‍
3 (150 mA)
Betjeningsenhed
Type
Specifikation
Mål
Mål uden soldæksel (H×B×D)
110 x 115 x 30 mm (4,33 x 4,53 x
1,18 tommer)
Mål med soldæksel (H×B×D)
115 x 120 x 35,5 mm (4,53 x 4,72 x
1,40 tommer)
PGN
Beskrivelse
126208 NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse
af gruppefunktion
126464 Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126996 Produktoplysninger
Send kun
128259 Fart gennem vandet
Vægt uden soldæksel
247 g (8,71 oz.‍)
129025 Position - hurtig opdatering
Vægt med soldæksel
283 g (9,98 oz.‍)
129026 COG & SOG - hurtig opdatering
Temperaturområde
Fra 5° til 158°F (fra -15° til 70°C)
129283 Cross Track-fejl
Sikkerhedsafstand for kompas 209 mm (8,25 in.‍)
129284 Navigationsdata
Materiale
129540 GNSS kan ses
Kabinet: fuldt tætnet polycarbonat,
vandtæt iht.‍ standarderne i IEC 60529
IPX7
Linse: glas med anti-refleksbehandling
130306 Vinddata
Modtag kun
127245 Rordata
Strømforbrug
Maks.‍ 2,5 W
127250 Fartøjsretning
Enhedens maks.‍ spænding
32 V DC
127488 Motorparametre – hurtig opdatering
NMEA 2000
indgangsspænding
9-16 V DC
128259 Fart gennem vandet
NMEA 2000 load equivalency
number (LEN)
6 (300 mA ved 9 V DC)
129025 Position - hurtig opdatering
129029 GNSS-positionsdata
129283 Cross Track-fejl
129284 Navigationsdata
Alarm
129285 Navigation - Rute-/WP-oplysninger
Specifikation
Mål
Dimensioner (L×diameter)
29/
Vægt
68 g (2,4 oz)
Temperaturområde
Fra -15 °C til 60 °C (5 °F til 140 °F)
NMEA 0183 oplysninger
Kabellængde
3,0 m (10 fod)
Når autopiloten er tilsluttet valgfrie NMEA 0183 kompatible
enheder, bruger den følgende NMEA 0183 sætninger.‍
32
130306 Vinddata
× 1 tomme (23 × 25 mm)
NMEA 2000 PGN-oplysninger
CCU
130576 Status som lille fartøj
Type
Sætning
Send
hdg
Modtag
wpl
Type
PGN
Beskrivelse
Send og modtag
059392
ISO-bekræftelse
gga
059904
ISO-anmodning
grme
060928
ISO-adressekrav
gsa
126208
NMEA - Kommando/
Anmodning/
Anerkendelse af
gruppefunktion
gsv
Send/modtag
gruppefunktion for
PGN-oversigt
bwc
126464
Send kun
Modtag kun
126996
Produktoplysninger
127245
Rordata
127250
Fartøjsretning
127245
Rordata
127258
Magnetisk variation
127488
Motorparametre –
hurtig opdatering
128259
Fart gennem vandet
129025
Position - hurtig
opdatering
129026
COG & SOG - hurtig
opdatering
129283
Cross Track-fejl
129284
Navigationsdata
130306
Vinddata
Rorstyring
Type
PGN
Send og
modtag
059392 ISO-bekræftelse
Beskrivelse
059904 ISO-anmodning
rmc
bod
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
Fejl- og advarselsmeddelelser
Fejlmeddelelse
Årsag
Lav ECU-spænding
ECU• Der lyder en alarm i 5
forsyningsspændingen
sekunder
ligger under 10 V DC i • Fortsætter i normal
mere end 6 sekunder.‍
funktion
Autopilothandling
Autopiloten
modtager ikke
navigationsdata.‍
Autopiloten placeret i
hold kurs-tilstand.‍
Autopiloten modtager • Der lyder en alarm i 5
ikke længere gyldige
sekunder
navigationsdata under • Autopiloten skifter til
udførelsen af
hold kurs-tilstand
rutesejlads.‍
Denne meddelelse
vise også, hvis
navigationen stoppes
på en kortplotter,
inden autopiloten
deaktiveres.‍
060928 ISO-adressekrav
19
Fejlmeddelelse
Årsag
Autopilothandling
Mistet forbindelse
med autopilot
Manøvrepultstyringen
har mistet forbindelse
med CCU'en.‍
Ikke relevant
Mistede vinddata
(kun sejlbåd)
Autopiloten modtager
ikke længere gyldige
vinddata.‍
• Der lyder en alarm i 5
sekunder
• Autopiloten skifter til
hold kurs-tilstand
Lav GHC™
Niveauet for
Ikke relevant
Forsyningsspænding forsyningsspændingen
er nu under den værdi,
der er angivet i
alarmmenuen for lav
spænding.‍
Fejl: ECUhøjspænding
Niveauet for pumpens • ECU slukkes
forsyningsspænding er
steget til over 33,5
Vdc.‍
Fejl: ECU-spænding ECU-spænding er
er faldet hurtigt
faldet hurtigt til under
7,0 Vdc.‍
• Der lyder en alarm,
indtil den er
registreret.‍
• Fejlen forsvinder, når
ECU-spændingen
stiger til over 7,3 Vdc.‍
Fejl: ECU høj
temperatur
ECU-temperaturen er
steget til over 212°F
(100°C).‍
• Der lyder en alarm i 5
sekunder
• Pumpen deaktiveres
Fejl: Mistet
kommunikation
mellem ECU og
CCU (når
autopiloten er
aktiveret)
Kommunikationen
mellem CCU'en og
pumpen har fået
timeout.‍
• Manøvrepultstyringen
bipper, og autopiloten
skifter til standby.‍
Detaljerede konfigurationsindstillinger
Selv om hele konfigurationen typisk udføres automatisk ved
hjælp af guider, kan alle indstillinger tilpasses manuelt for at
finjustere autopiloten.‍
Advancerede konfigurationsindstillinger er kun tilgængelige ved
anvendelse af Forhandlertilstand (side 17).‍ Brugerspecifikke
indstillinger er tilgængelige under normal betjening af
autopiloten.‍ Se konfigurationsafsnittet i den brugervejledning,
der fulgte med autopiloten, for at få yderligere oplysninger.‍
BEMÆRK: Visse indstillinger vises muligvis ikke, afhængigt af
konfigurationen af autopiloten.‍
BEMÆRK: På en motorbåd skal du, hver gang du ændrer
indstillingen for Kilde til hastighed, holde øje med
indstillingerne for Verifikation af omdrejningstæller, Lav
omdrejninger/minut-grænse, Høj omdrejninger/minutgrænse, Planing-omdrejninger/minut, Planingshastighed
eller Maks.‍ hastighed, hvor det er relevant, inden du udfører
autotuningsproceduren (side 16).‍
Indstillinger for tuning af autopilot
Hvis du vil have vist de generelle indstillinger for tuning af
autopilot, skal du vælge Menu > Opsætning >
Forhandlerkonfiguration af autopilot.‍
Accelerationsbegrænser: Giver dig mulighed for at begrænse
hastigheden i autopilotstyrede drejninger.‍ Du kan øge
procenten for at begrænse drejningshastigheden, og
reducere procenten for at tillade højere drejningshastigheder.‍
Indstillinger for hastighedskilde
BEMÆRK: Indstillinger for hastighedskilde er kun tilgængelige
for speedbåde.‍
Hvis du vil have vist indstillinger for hastighedskilde, skal du
vælge Menu > Opsætning > Forhandlerkonfiguration af
autopilot > Opsætning af hastighedskilde.‍
Kilde til hastighed: Giver dig mulighed for at vælge
hastighedskilde.‍
20
Verifikation af omdrejningstæller: Giver dig mulighed for at
sammenligne omdrejninger/minut-visningerne på
manøvrepultstyringen med omdrejningstælleren på bådens
instrumentbræt
Planing-omdrejninger/minut: Giver dig mulighed for at justere
omdrejninger/minut-visningen på manøvrepultstyringen på
det tidspunkt, hvor båden skifter fra deplacement sejlads til
planende sejlads.‍ Hvis værdien ikke svarer til værdien på
manøvrepultstyringen, kan du justere værdien.‍
Planingshastighed: Giver dig mulighed for at justere bådens
planingshastighed.‍ Hvis værdien ikke svarer til værdien på
manøvrepultstyringen, kan du justere værdien.‍
Lav omdrejninger/minut-grænse: Giver dig mulighed for at
justere bådens laveste omdrejninger/minut-punkt.‍ Hvis
værdien ikke svarer til værdien på manøvrepultstyringen, kan
du justere værdien.‍
Høj omdrejninger/minut-grænse: Giver dig mulighed for at
justere bådens højeste omdrejninger/minut-punkt.‍ Hvis
værdien ikke svarer til værdien på manøvrepultstyringen, kan
du justere værdien.‍
Maks.‍ hastighed: Giver dig mulighed for at justere bådens
maksimumhastighed.‍ Hvis værdien ikke svarer til værdien på
manøvrepultstyringen, kan du justere værdien.‍
Indstillinger for rorfølsomhed
BEMÆRK: Hvis du indstiller disse værdier for højt, kan
autopiloten blive overaktiv, fordi den hele tiden forsøger at
justere kursen ved den mindste afvigelse.‍ En overaktiv autopilot
kan forårsage for stor slitage på pumpen og dræne batteriet
hurtigere end normalt.‍
Hvis du vil have vist indstillingerne for rorfølsomhed, skal du
vælge Menu > Opsætning > Forhandlerkonfiguration af
autopilot > Rorfølsomhed.‍
Gain: Giver dig mulighed for at justere, hvor tæt roret holder en
kurs og foretager drejninger (kun sejlbåde).‍
Rorkompensation: Giver dig mulighed for at justere, hvor tæt
roret korrigerer drejning i vendinger (kun sejlbåde).‍ Hvis du
indstiller denne værdi for højt, kan autopiloten overdrive
drejningen, når den forsøger at kompensere for den
oprindelige drejning.‍
Lav hastighed: Giver dig mulighed for at indstille
rorfølsomheden ved lave hastigheder (kun speedbåd).‍
Denne indstilling gælder for fartøjet, når det sejler under
planingshastigheden.‍
Kompensation ved lav hastighed: Giver dig mulighed for at
indstille rorkompensationen ved lave hastigheder (kun
speedbåd).‍ Denne indstilling gælder for fartøjet, når det
sejler under planingshastigheden.‍
Høj hastighed: Giver dig mulighed for at indstille
rorfølsomheden ved høje hastigheder (kun speedbåd).‍
Denne indstilling gælder for fartøjet, når det sejler over
planingshastigheden.‍
Kompensation ved høj hastighed: Giver dig mulighed for at
indstille rorkompensationen ved høje hastigheder (kun
speedbåd).‍ Denne indstilling gælder for fartøjet, når det
sejler over planingshastigheden.‍
Navigationsindstillinger
Hvis du vil have vist navigationsindstillingerne, skal du vælge
Menu > Opsætning > Forhandlerkonfiguration af autopilot >
Navigationsopsætning.‍
Finjustering af kurs: Giver dig mulighed for at indstille
styrestregen (kursforskydning) for autopiloten.‍
Navigationsfølsomhed: Giver dig mulighed for at justere, hvor
aggressivt autopiloten eliminerer Cross Track-fejl, når et
Rute til-mønster følges.‍
Hvis værdien er for høj, kan autopiloten svinge frem og
tilbage over kurslinjen hen over store afstande.‍ Hvis denne
værdi er for lav, kan autopiloten reagere langsomt med
eliminering af Cross Track-fejl.‍
Navigationstrimfølsomhed: Giver dig mulighed for at justere
den mængde langvarige Cross Track-fejl, der accepteres,
når et Rute til-mønster følges.‍ Juster denne indstilling efter
navigationsfølsomheden er blevet indstillet.‍
Hvis denne værdi er for høj, overkompenserer autopiloten for
Cross Track-fejl.‍ Hvis denne værdi er for lav, tillader
autopiloten en stor langvarig Cross Track-fejl.‍
NMEA-navigationsindstillinger
BEMÆRK: NMEA-navigationsindstillinger gælder kun, hvis en
NMEA 0183 GPS-enhed er tilsluttet til autopilotsystemet.‍
Hvis du vil have vist NMEA-indstillingerne, skal du vælge Menu
> Opsætning > Forhandlerkonfiguration af autopilot >
Navigationsopsætning > NMEA-opsætning.‍
NMEA-kontrolsum: Når denne indstilling er slået Fra, kan du
stadig at bruge den tilsluttede NMEA 0183 GPS-enhed, hvis
enheden beregner kontrolsummer forkert.‍ Når indstillingen er
slået Fra, er dataintegriteten ikke beskyttet.‍
Omvendt XTE: Giver dig mulighed for at rette styreretningen,
hvis den tilsluttede NMEA 0183 GPS-enhed sender den
forkerte styreretning med Cross Track-fejlsignalet.‍
Indstillinger for styringssystem
Hvis du vil have vist indstillinger for styringssystem, skal du
vælge Menu > Opsætning > Forhandlerkonfiguration af
autopilot > Opsætning af styringssystem.‍
Bekræft styreretning: Giver dig mulighed for at indstille,
hvilken retning autopiloten skal bevæge roret i for at dreje
fartøjet mod bagbord og styrbord.‍ Du kan teste og vende
styreretningen, hvis det er nødvendigt.‍
Rorsensorindstillinger
BEMÆRK: Rorsensorindstillingerne gælder kun, når en
rorsensor er tilsluttet til autopilotsystemet.‍
Hvis du vil have vist rorsensorindstillingerne, skal du vælge
Menu > Opsætning > Forhandlerkonfiguration af autopilot >
Opsætning af styringssystem > Opsætning af rorsensor.‍
Maks.‍ bagbordsvinkel: Giver dig mulighed for at angive
vinklen for det største rorudslag til bagbord.‍
Maks.‍ styrbordsvinkel: Giver dig mulighed for at angive
vinklen for det største rorudslag til styrbord.‍
Kalibrer rorsensor: Starter en procedure, der fastsætter det
maksimale bevægelsesområde for roret og kalibrerer
rorpositionsensoren.‍ Hvis der vises en fejl under
kalibreringen, har rorpositionsensoren sandsynligvis nået sin
grænse.‍ Sensoren er muligvis ikke korrekt installeret.‍ Hvis
problemet fortsætter, kan du omgå fejlen ved at bevæge
roret, så langt det er muligt, uden at der opstår en fejl.‍
Kalibrer rorcenter: Starter en procedure, der centrerer
rorpositionen.‍ Du kan bruge denne kalibrering, hvis
skærmindikatoren for rorpositionen ikke svarer til den bådens
faktiske rorcenter.‍
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.‍
Kontakt til Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/‍support og klik på Contact Support
for at få oplysninger om support i de forskellige lande.‍
• I USA skal du ringe på (913) 397,8200 eller (800) 800,1020.‍
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 2380000.‍
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870,8501241.‍
21
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin® og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GHP™,
GHC™, Shadow Drive™ og er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes
uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
NMEA® og NMEA 2000® er varemærker tilhørende National Marine Electronics Association. Uflex® og MasterDrive™ er varemærker
tilhørende UltraFlex Group. Teflon® er et varemærke tilhørende DuPont™.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising