Garmin | GMR Fantom™ 4 | Garmin GMR Fantom™ 4 Asennusohjeet

Garmin GMR Fantom™ 4 Asennusohjeet
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
GMR Fantom 4/6
™
Asennusohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Tutka lähettää sähkömagneettista energiaa. Varmista, että tutka
on asennettu ohjeiden suositusten mukaisesti ja että kukaan ei
ole tutkakeilan radalla lähetyksen aikana. Kun tutka asennetaan
ja sitä käytetään oikein, se täyttää ANSI/IEEE C95.1-1992 lausunnon turvallisuustasojen standardien mukaiset
radiotaajuuksien sähkömagneettisten kenttien altistumista
koskevat suositukset.
Kun tutka lähettää tietoja, älä katso lähietäisyydeltä suoraan
antenniin, koska silmät altistuvat kehon osista herkimmin
sähkömagneettiselle energialle.
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
HUOMIO
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan navigoinnin avuksi. Älä yritä
käyttää laitetta mihinkään käyttötarkoitukseen, joka edellyttää
tarkkaa suunnan, etäisyyden, paikan tai topografian mittausta.
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
HUOMIO
Jalustan avaaminen voi johtaa henkilövahinkoihin ja/tai
laitevahinkoihin. Tässä laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia
osia. Vain valtuutettu Garmin huoltohenkilö saa avata laitteen.
Jos laite vahingoittuu sen seurauksena, että joku muu kuin
Garminin valtuuttama huoltohenkilö avaa laitteen, Garmin takuu
ei ole voimassa.
®
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Yhteyden ottaminen Garmin tuotetukeen
• Katso maakohtaiset tukitiedot osoitteesta www.garmin.com
/support.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
Tarvittavat työkalut
•
•
•
•
•
•
•
ristipääruuvitaltta (nro 2)
5 mm:n kuusiokoloavain
pora
15,0 mm:n (19/32 tuuman) poranterä
32 mm:n (1 1/4 tuuman) poranterä (valinnainen)
17 mm:n (21/32 tuuman) ruuvi- ja momenttiavain
3,31 mm²:n (12 AWG) kuparijohtoa, jolla tutkan kotelo
maadoitetaan (johdon pituus määräytyy tutkan ja
maadoituksen välin mukaan)
• merivedenkestävää tiivistysainetta.
Huomioitavaa kiinnitettäessä
Huomioi seuraavat seikat, kun valitset kiinnityspaikkaa.
• On suositeltavaa kiinnittää laite niin, että keilan leveys
pystysuunnassa on pään yläpuolella eikä keila osu ihmisiin.
Radiotaajuuksille altistumisen välttämiseksi laite on
asennettava vähintään tuotteen teknisissä tiedoissa mainitun
suurimman turvavälin päähän ihmisistä.
• Kiinnitä laite veneen kölilinjan yläpuolelle niin, että se on
mahdollisimman vähän tutkakeilan tiellä. Esteet voivat
aiheuttaa sokeita sektoreita tai varjosektoreita tai luoda
virheellisiä kaikuja. Mitä korkeammalle tutka asennetaan, sitä
kauempaa se havaitsee kohteet.
• Kiinnitä laite vedenpinnan suuntaiseen tasaiseen pintaan tai
alustaan, joka kestää laitteen painon. Kunkin mallin paino on
ilmoitettu laitteen teknisissä tiedoissa.
• Tutkakeila leviää pystysuunnassa 11,5° tutkan säteilyosan
yläpuolelle ja 11,5° sen alapuolelle À. Keilan asennuskulmaa
voidaan alentaa hiukan vedenpintaa kohti aluksissa, joissa
on ajettaessa korkeampi keulan kulma. Käytä tarvittaessa
tiivisteitä.
• Pidä laite erossa lämmönlähteistä, kuten savupiipuista ja
valoista.
• Älä kiinnitä laitetta samalle tasolle vaakasuuntaisten
levittimien ja maston saalingin kanssa.
• Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla laitteen vähintään teknisissä tiedoissa mainitun
kompassin turvavälin päähän kompassista.
• Kiinnitä muut sähkölaitteet ja kaapelit yli 2 m (6,5 jalkaa)
päähän tutkakeilan radasta.
• GPS-antennien on oltava joko tutkakeilan radan yläpuolella
tai alapuolella.
• Kiinnitä laite vähintään vähintään 1 m (40 tuuman)
etäisyydelle lähetyslaitteesta.
• Kiinnitä laite vähintään vähintään 1 m (40 tuuman)
etäisyydelle radiosignaaleita lähettävistä kaapeleista, kuten
VHF-radioista, kaapeleista ja antenneista.
• Asenna laite vähintään 2 m (6,5 jalkaa) päähän SSB (Single
Side Band) -radioista.
Heinäkuu 2017
190-01967-77_0C
Asennustoimet
Tutkan kiinnityspinnan valmisteleminen
Valitse sopiva asennuspaikka, ennen kuin asennat tutkan
(Huomioitavaa kiinnitettäessä, sivu 1).
1 Kiinnitä mukana toimitettu asennusmalli valittuun
asennuspaikkaan veneen keskiviivan suuntaisesti mallin
merkkien mukaan.
2 Poraa kiinnitysreiät 15 mm:n (19/32 tuuman) poranterällä.
3 Jos virtajohto ja verkkokaapelit on ohjattava kiinnityspinnan
läpi, valitse paikka mallissa näkyvän keskikanavan kohdalta,
poraa kaapeleille pujotusreikä 32 mm:n (11/4 tuuman)
poranterällä ja pujota kaapelit pinnan läpi (valinnainen)
(Kaapeleihin liittyvää huomioitavaa, sivu 2).
4 Irrota asennusmalli pinnasta.
Tutkan kiinnittäminen
Ennen kuin voit kiinnittää tutkan, sinun tarvitsee valita
kiinnityspaikka (Huomioitavaa kiinnitettäessä, sivu 1) ja
valmistella kiinnityspinta (Tutkan kiinnityspinnan
valmisteleminen, sivu 2).
1 Aseta mukana toimitetut muoviset holkkialuslevyt À
kiinnityspinnan alapuolelta reikiin, jotka porasit
valmistellessasi kiinnityspintaa.
2 Aseta tutka kiinnityspinnalle siten, että tutkan alaosan reiät
osuvat holkkialuslevyjen reikien kohtaan.
3 Levitä mukana toimitettua Petrolatum Primer neljän
kierretangon kierteisiin.
4 Työnnä kierretangot Á kiinnityspinnan läpi ja tutkan alaosaan
ja kiristä ne 5 mm:n kuusiokoloavaimella.
Kiristä kierretangot ainoastaan niin tiukalle kuin ne helposti
kiertyvät, jotta jalusta ei vahingoitu.
5 Aseta litteät aluslevyt Â, lukituslaatat à ja kuusiomutterit Ä
kierretankoihin.
6 Kiinnitä tutka tukevasti kiinnityspintaan vahingoittamatta
tutkaa tai kiinnitystarvikkeita kiristämällä kuusiomutterit
tiukkuuteen 14,7 N-m (11 lbf-ft.).
Antennin asentaminen
Kiinnitä jalusta tukevasti, ennen kuin asennat antennin tutkaan
(Tutkan kiinnittäminen, sivu 2).
1 Irrota jalustan päällä olevan aaltoputken suojus À.
2 Kohdista jalustan aaltoputki antennin alaosassa olevaan
liitäntään Á ja työnnä antenni kiinni jalustaan.
3 Kiinnitä antenni jalustaan kiristämällä antennin varren
alapuolella olevat kuusiopultit.
4 Kiinnitä antenni tukevasti jalustaan vahingoittamatta antennia
tai kiinnitystarvikkeita kiristämällä kuusiopultit tiukkuuteen
7,9 N-m (6 lbf-ft.).
Kaapeleihin liittyvää huomioitavaa
Virta- tai verkkokaapelin pujottamista varten on ehkä porattava
32 mm:n (11/4 tuuman) reikiä.
• Jos ohjaat virtajohdon ja verkkokaapelit samasta reiästä,
pujota verkkokaapeli ennen virtajohtoa.
• Tiivistä pinta levittämällä reiän ympärille merivedenkestävää
tiivistysainetta, kun kaapelit ovat paikoillaan.
Jos pujotusreikä on näkyvässä paikassa, voit ostaa kaapelin
vahvistusrenkaita yhtiöltä Garmin tai Garmin myyjältä
(valinnainen).
• Tarvittaessa voit muokata vahvistusrengasta, jotta
verkkokaapeli ja virtajohto mahtuvat samasta reiästä.
• Valinnainen vahvistusrengas EI ole vesitiivis. Tiivistä pinta
levittämällä vahvistusrenkaan ympärille merivedenkestävää
tiivistysainetta, kun kaapelit ovat paikoillaan.
Huomioi seuraavat seikat asentaessasi virta- ja
verkkokaapeleita.
• Garmin Marine Network kaapelin katkaisemista ei suositella,
mutta jos verkkokaapeli on katkaistava, kenttäasennussarjan
voi hankkia Garmin tai Garmin myyjältä.
• Varmista turvallisuus kiinnittämällä kaapeli asianmukaisilla
nippusiteillä, kiinnittimillä ja tiivistysaineella laipioiden tai
kannen kautta.
• Älä ohjaa kaapeleita liikkuvien osien tai lämmönlähteiden
läheltä tai oviaukkojen ja pilssien kautta.
• Älä ohjaa virtajohtoja tai verkkokaapeleita muiden
kaapeleiden (kuten radioantennijohtojen tai virtajohtojen)
läheltä, niin vältät häiriöt muiden laitteiden kanssa. Jos tämä
ei ole mahdollista, suojaa kaapelit metallikanavan tai EMIsuojauksen avulla.
• Asenna virtajohto mahdollisimman lähelle akun virtalähdettä.
◦ Jos johtoa täytyy jatkaa, siinä on käytettävä oikean
paksuista johtoa (Virtajohdon jatkaminen, sivu 3).
◦ Väärin jatkettu kaapeli voi aiheuttaa tutkan toimintahäiriön
riittämättömän teholähetyksen vuoksi.
Virtaliitäntä
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
2
Tutkan käyttäminen
Kaikkia tutkan toimintoja hallitaan Garmin karttaplotterilla.
Käyttöohjeet ovat karttaplotterin käyttöoppaan tutkaa
käsittelevässä osassa. Voit ladata uusimman oppaan
osoitteesta www.garmin.com/support/.
Ohjelmistopäivitys
Kohde
Kuvaus
Garmin Marine Networkiin
À
Á
Â
15 A:n sulakepidike
Veneen akkuun (10–32 Vdc)
Veneen maadoitusliitäntä
1 Ohjaa virtajohto tutkaan ja veneen akkuun.
2 Liitä virtajohto veneen akkuun.
3 Liitä virtajohto tutkan POWER-porttiin.
Virtajohdon jatkaminen
On suositeltavaa liittää virtajohto suoraan akkuun. Jos johtoa
täytyy jatkaa, siinä on käytettävä oikean paksuista johtoa.
Käytä puristusliittimiä ja kutistemuovia, jotta liitäntä on vesitiivis.
Etäisyys
Johdon paksuus
3 m (9 jalkaa 10 tuumaa)
3,31 mm² (12 AWG)
5 m (16 jalkaa 4 tuumaa)
5,26 mm² (10 AWG)
6,5 m (21 jalkaa 3 tuumaa)
6,63 mm² (9 AWG)
8 m (26 jalkaa 2 tuumaa)
8,36 mm² (8 AWG)
Tutkan maadoitus
Tutka on liitettävä oikeantyyppiseen maadoitukseen 3,31 mm²:n
(12 AWG) kuparijohdolla (lisävaruste).
1 Ohjaa 3,31 mm²:n (12 AWG) kuparijohto veneen
maadoitukseen ja tutkan jalustaan.
2 Liitä johto jalustan maadoitusliittimeen ( ) esikiinnitetyllä
puristusliittimellä À.
Laitteen ohjelmisto on ehkä päivitettävä, kun asennat laitteen tai
lisäät siihen lisävarusteen.
Ohjelmistopäivitykseen tarvitaan joko lisävarusteena hankittava
Garmin muistikortinlukija tai toinen Garmin karttaplotteri, joka on
yhdistetty Garmin Marine Networkin kautta.
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille
Laitteessa on ehkä toimitettu muistikortti ohjelmistopäivitystä
varten. Toimi siinä tapauksessa kortin mukana toimitettujen
ohjeiden mukaisesti. Jos mukana ei ole toimitettu muistikorttia
ohjelmistopäivitystä varten, kopioi ohjelmistopäivitys
muistikortille.
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikorttipaikkaan.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/support/software/marine
.html.
3 Valitse Marine Network laitteet SD-kortilla -kohdassa Lataa
Garmin.
4 Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne.
5 Valitse Lataa.
6 Valitse Suorita.
7 Valitse muistikortin asema ja valitse Seuraava > Valmis.
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää ohjelmiston, sinun on hankittava
ohjelmistopäivityksen muistikortti tai ladattava uusin ohjelmisto
muistikortille.
1 Käynnistä karttaplotteri.
2 Kun näet aloitusnäytön, aseta muistikortti korttipaikkaan.
HUOMAUTUS: laitteen on käynnistyttävä kokonaan, ennen
kuin kortti asetetaan, jotta ohjelmistopäivityksen ohjeet
näkyvät.
3 Seuraa näytön ohjeita.
4 Odota useita minuutteja, kun ohjelmisto päivittyy.
5 Kun näyttöön tulee kehote, jätä muistikortti paikalleen ja
käynnistä karttaplotteri uudelleen manuaalisesti.
6 Poista muistikortti.
HUOMAUTUS: jos muistikortti poistetaan, ennen kuin laite on
käynnistynyt uudelleen, ohjelmistopäivitys jää kesken.
Antennin koon määrittäminen
3 Peitä maadoitusruuvi ja puristusliitin merivedenkestävällä
tiivistysaineella.
4 Liitä johdon toinen pää veneen maadoitukseen ja peitä
liitäntä merivedenkestävällä tiivistysaineella.
Garmin Marine Network - huomioitavaa
Tämä laite muodostaa yhteyden Garmin Marine Network
laitteisiin ja jakaa tutkatietoja yhteensopivien laitteiden kanssa
verkossa. Kun muodostat yhteyttä Garmin Marine Network
laitteeseen, huomioi seuraavat seikat.
• Garmin Marine Network kaapelia on käytettävä kaikkiin
Garmin Marine Network liitäntöihin.
◦ Kolmannen osapuolen CAT5-kaapelia ja RJ45-liitäntöjä ei
saa käyttää Garmin Marine Network liitäntöihin.
◦ Voit ostaa lisää Garmin Marine Network kaapeleita ja
liittimiä Garmin jälleenmyyjältä.
• Tarvittaessa voit mukauttaa Garmin Marine Network kaapelin
pituutta käyttämällä kenttäasennettavaa liitintä, mutta sitä ei
suositella. Noudata liittimen mukana toimitettuja ohjeita.
Määritä antennin koko, jotta voit käyttää tutkaa järjestelmässä.
Tutka on asennettava, liitettävä virtalähteeseen ja yhdistettävä
Garmin Marine Networkiin, ennen kuin antennin koon voi
määrittää.
1 Käynnistä tutka ja kaikki laitteet, jotka ovat yhteydessä
Garmin Marine Networkiin.
Antennin valintakehote näkyy yhdistetyissä karttaplottereissa.
HUOMAUTUS: jos käynnistät koko järjestelmää ensimmäistä
kertaa, antennin valintanäyttö kuuluu alkumääritykseen.
2 Valitse asennetun antennin koko kutakin veneeseen
asennettua avoantennitutkaa varten.
VIHJE: jos sinun on vaihdettava antennin kokoa, valitse sen
tutkan näytössä, jota haluat muuttaa, Valikko > Tutkaasetus > Asennus > Antennin kokoonpano > Antennin
koko ja valitse antennin koko.
3
Veneen keulan poikkeama-arvo
Veneen keulan poikkeama-arvo kompensoi tutkan skannerin
fyysisen sijainnin, jos skanneri ei ole samassa linjassa veneen
keskiviivan kanssa.
Veneen keulan mahdollisen poikkeaman mittaaminen
Veneen keulan poikkeama-arvo kompensoi tutkan skannerin
fyysisen sijainnin, jos skanneri ei ole samassa linjassa veneen
keskiviivan kanssa.
1 Ota magneettisella kompassilla optinen suuntima näkyvissä
olevasta, paikallaan pysyvästä kohteesta.
2 Mittaa suuntima kohteeseen tutkalla.
3 Jos suuntiman poikkeama on yli +/- 1°, määritä veneen
keulan poikkeama.
Kohde Mittatiedot
À
Veneen keulan poikkeaman määrittäminen
Veneen keulan mahdollinen poikkeama on mitattava ennen sen
määritystä.
Yhdelle tutkatilalle määritettyä veneen keulan poikkeamaasetusta käytetään kaikille muille tutkatiloille ja
päällekkäistutkalle.
1 Valitse tutkanäytössä tai päällekkäistutkassa Valikko >
Tutka-asetus > Asennus > Veneen keula.
Säädä
poikkeamaa valitsemalla Ylös tai Alas.
2
Mukautetun pysäytysasennon asettaminen
Jos veneessä on useita tutkia, sinun on tarkasteltava sen tutkan
näyttöä, jota haluat säätää.
Antenni pysähtyy oletusarvoisesti jalustan suuntaisesti, kun se
ei pyöri. Voit säätää asentoa.
1 Valitse tutkanäytössä Valikko > Tutka-asetus > Asennus >
Antennin kokoonpano > Pysäytysasento.
2 Säädä antennin pysäytysasentoa liukusäätimellä ja valitse
Takaisin.
Tekniset tiedot
Mitat
Kohde Mittatiedot
Kuvaus
Kiertymiskeskipisteestä jalustan
takaosaan
Á
Â
Ã
Kuvaus
4 jalan mallit: 132,8 cm (4 jalkaa
45/16 tuumaa)
6 jalan mallit: 193,8 cm (6 jalkaa
45/16 tuumaa)
Antennin pituus
40,3 cm (157/8 tuumaa)
Jalustan alareunasta
antennin huipulle
28,6 cm (111/4 tuumaa)
Jalustan leveys alaosasta
36,4 cm (145/16 tuumaa)
Jalustan leveys keskikohdasta
Fyysiset tiedot
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Turvallinen vähimmäiskäyttöetäisyys*
4 jalan antenni
• 100 W/m2: 1,35 m (53,2 tuumaa)
• 50 W/m2: 1,90 m (74,8 tuumaa)
• 10 W/m2: 4,25 m (167,3 tuumaa)
6 jalan antenni
• 100 W/m2: 1,70 m (66,9 tuumaa)
• 50 W/m2: 2,40 m (94,5 tuumaa)
• 10 W/m2: 5,35 m (210,6 tuumaa)
Kompassin turvaväli
305 mm (12 tuumaa)
Jalustan paino
15,7 kg (34,7 paunaa)
Antennin paino
4 jalan antenni: 5,2 kg (11,4 tuumaa)
6 jalan antenni: 7,3 kg (16,0 paunaa)
Virtajohdon pituus
15 m (49 jalkaa 3 tuumaa)
Verkkokaapelin
pituus
15 m (49 jalkaa 3 tuumaa)
Antennin kiertonopeus
24 ja 48 kierrosta minuutissa
HUOMAUTUS: antenni pyörii 48 kierrosta
minuutissa ainoastaan yhden alueen tilassa, kun
MotionScope™ ei ole käytössä ja alueasetus on
enintään 12 nm.
Suurin tuulikuorma
80 solmua
Suositeltu käyttöläm- -15–55 ºC (5–131 ºF)
pötila
À
185,9 mm
(75/16 tuumaa)
Ilmankosteus
95 % lämpötilassa 35 °C (95 °F)
Á
234,7 mm (91/4 tuumaa) Kiertymiskeskipisteestä jalustan
etuosaan
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX6 (suojattu kovalta merenkäynniltä)
Â
86 mm (325/64 tuumaa)
Kiertymiskeskipisteestä ulompiin
takakiinnitysreikiin
Suuntiman tarkkuus
0,25 astetta
Ã
114 mm (41/2 tuumaa)
Kiertymiskeskipisteestä ulompiin
etukiinnitysreikiin
Ä
200 mm (77/8 tuumaa)
Kiinnitysreikien väli
Important:
*Antennin ja käyttäjän välillä on pidettävä määritetty 100 W/
m2:n vähimmäisetäisyys ja antennin ja yleisön välillä
määritetty 10 W/m2:n vähimmäisetäisyys. Näillä määrityksillä
väestölle / hallitsemattomille ympäristöille määritetyt
radiotaajuuden säteilyaltistusrajoitukset täyttyvät.
Sähkötiedot
4
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Tulojännite
10 - 32 Vdc
Sulake
15 A, terätyyppinen
Syöttöteho
Tavallinen: 55 W
Enintään: 160 W
Antennin tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Tyyppi
Päästä syötettävä uritettu aaltoputki
Vaakasuuntaisen keilan
leveys
4 jalan antenni: 1,8 astetta
6 jalan antenni: 1,25 astetta
Vaakasuuntaiset sivukeilat
-23 dB, enintään ±10 astetta pääkeilasta
-30 dB ±10 asteen ulkopuolella
pääkeilasta
Pystysuuntaisen keilan
leveys
22 astetta
Polarisaatio
Vaakasuuntainen
Asennuksen vianmääritys
Ongelma
Mahdolliset syyt
Tutka ei käynnisty. • Virtajohtoa ei ole ehkä liitetty oikein laitteeseen
Tilan merkkivalo ei
tai akkuun. Tarkista kaikki liitännät.
pala.
• Sulake on saattanut palaa. Tarkista sulake ja
vaihda se tarvittaessa.
• Virtajohdon jatkamiseen käytetty johto voi olla
liian ohut. Tarkista näiden ohjeiden Virtajohdon
jatkaminen -osion taulukosta, että olet käyttänyt
oikean paksuista johtoa (Virtajohdon jatkaminen,
sivu 3).
Tutka ei ole käytet- • Tutka ei ehkä käynnisty. Tarkista tilan
tävissä Garmin
merkkivalo.
laitteessa tai
• Laitteen ohjelmisto ei ehkä ole ajan tasalla.
Garmin Marine
Päivitä ohjelmisto laitteessa tai Garmin Marine
Networkiin
Networkissa.
liitetyissä
• Virtajohtoa ei ole ehkä liitetty oikein laitteeseen
laitteissa.
tai Garmin Marine Networkiin. Tarkista kaikki
liitännät.
• Kenttäasennettava verkkoliitin voi olla väärin
asennettu. Tarkista liitin.
Tuotetarrassa sijaitseva tilan merkkivalo helpottaa
asennusongelmien vianmääritystä.
Tilan merkkivalon värit ja Tutkan tila
toiminnot
Palaa punaisena
Tutka on valmis käyttöön. Merkkivalon
pitäisi palaa hetkisen punaisena ja vilkkua
sen jälkeen vihreänä.
Vilkkuu vihreänä
Tutka toimii oikein.
Vilkkuu oranssina
Tutkan ohjelmistoa päivitetään.
Vilkkuu punaisena
Virhe tutkassa. Lisätietoja saat Garmin
tuotetuesta.
© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. GMR™, Fantom™ ja MotionScope™ ovat
Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää
ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising