Garmin | GMR Fantom™ 4 | Garmin GMR Fantom™ 4 Upute za instalaciju

Garmin GMR Fantom™ 4 Upute za instalaciju
• U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 238 0000.
• U Europi nazovite +44 (0) 870 850 1241.
GMR Fantom 4/6
™
Upute za instalaciju
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Radar odašilje elektromagnetsku energiju. Pazite na to da radar
bude montiran prema preporukama danim u ovim uputama i da
niti jedan član posade nije na putu radarske zrake prije
odašiljanja. Uz ispravnu montažu i upotrebu korištenje ovog
radara sukladno je standardu ANSI/IEEE C95.1-1992 za
sigurnosne razine izlaganja elektromagnetskim poljima radijske
frekvencije.
Za vrijeme odašiljanja signala radara nemojte iz blizine gledati
izravno u antenu. Oči su dio tijela koji je najosjetljiviji na
elektromagnetsku energiju.
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
OPREZ
Uređaj koristite isključivo kao pomoć u navigaciji. Uređaj ne
koristite za postupke u kojima je potrebno precizno mjerenje
smjera, udaljenosti, lokacije ili topografije.
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
OPREZ
Otvaranje postolja može uzrokovati ozljede i/ili oštećenje
uređaja. Uređaj ne sadrži dijelove koje može servisirati korisnik
te ga smije otvarati isključivo servisni tehničar kojeg je ovlastila
tvrtka Garmin . Jamstvo tvrtke Garmin ne pokriva oštećenja
nastala otvaranjem uređaja od strane osobe koja nije ovlašteni
servisni tehničar.
®
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.
• Posjetite my.garmin.com.
• Originalni račun ili fotokopiju čuvajte na sigurnom mjestu.
Kontaktiranje Garmin službe za korisničku podršku
• Informacije o službi za korisničku podršku u svojoj zemlji
potražite na www.garmin.com/support.
• U SAD-u nazovite 913-397-8200 ili 1-800-800-1020.
Potrebni alati
•
•
•
•
•
•
•
Križni odvijač broj 2
Šesterokutni ključ veličine 5 mm
Bušilica
Svrdlo veličine 15,0 mm (19/32 in)
Svrdlo veličine 32 mm (11/4 in) (dodatno)
Ključ i nasadni odvijač veličine 17 mm (21/32 in)
Bakrena žica veličine 3,31 mm² (12 AWG) za uzemljenje
kućišta radara (duljina ovisi o udaljenosti radara od tla)
• Brtvilo za plovila
Preporuke za montažu
Kada odabirete lokaciju za montažu, uzmite u obzir sljedeće
preporuke.
• Preporučuje se da se uređaj za skeniranje montira izvan
dometa ljudi s okomitom širinom zrake iznad visine glave.
Kako bi se izbjeglo izlaganje štetnim radijskim frekvencijama
(RF), uređaj ne bi trebalo montirati na udaljenost manju od
maksimalne sigurne udaljenosti koja je navedena u
specifikacijama proizvoda.
• Uređaj montirajte visoko iznad linije kobilice broda tako da
konstrukcija broda minimalno zaklanja radarsku zraku.
Smetnje mogu izazvati slijepe ili zasjenčane sektore ili stvoriti
lažni eho. Što je radar montiran na veću visinu, veća je
udaljenost na kojoj može otkriti ciljeve.
• Uređaj montirajte na ravnu površinu ili platformu koja je
paralelna s razinom vode i dovoljno čvrsta da podnese težinu
uređaja. Težina svakog modela navedena je u
specifikacijama proizvoda.
• Radarska zraka okomito se širi 11,5 ° iznad i 11,5 ° ispod À
elementa zračenja radara. Kod plovila s višim kutovima
pramca pri brzini krstarenja, prilikom montaže spustite kut
tako da zraka bude usmjerena malo ispod površine vode dok
je brod u mirovanju. Po potrebi možete koristiti podloške.
• Uređaj montirajte što dalje od izvora topline kao što su
dimnjaci i svjetla.
• Uređaj nemojte montirati u istoj razini s vodoravnim
hvataljkama ili prečkama na jarbolu.
• Kako magnetski kompas ne bi ometao antenu, uređaj ne
smijete postaviti na lokaciju koja je magnetskom kompasu
bliža od sigurne udaljenosti od kompasa navedene u
specifikacijama proizvoda.
• Ostalu elektroniku i kabele montirajte više od 2 m (6,5 stopa)
od putanje radarske zrake.
• GPS antene trebaju biti iznad ili ispod putanje radarske
zrake.
• Uređaj montirajte najmanje 1 m (40 inča) od bilo koje opreme
koja odašilje signale.
• Uređaj montirajte najmanje 1 m (40 inča) od kabela za
prijenos radijskih signala poput VHF radija, kabela i antena.
• Uređaj montirajte najmanje 2 m (6,5 stopa) od SSB radija.
Srpanj 2017
190-01967-86_0C
Postupak montaže
Priprema površine za montiranje radara
Prijem montaže radara morate odabrati prikladno mjesto za
montažu (Preporuke za montažu, stranica 1).
1 Učvrstite isporučenu šablonu za montažu na površinu na
lokaciji za montažu, uzduž osi krme kako je prikazano na
šabloni.
2 Izbušite rupe za montažu pomoću svrdla veličine 15 mm
(19/32 in).
3 Ako kabel napajanja i mrežni kabel morate provesti kroz
površinu za montažu, odaberite lokaciju uz središnji kanal
označen na šabloni, izbušite rupu za kabele pomoću svrdla
veličine 32 mm (11/4 in) i provedite kabele kroz površinu
(opcionalno) (Preporuke za kabele, stranica 2).
4 Maknite šablonu za montažu s površine.
Montiranje radara
Prije montiranja radara morate odabrati lokaciju za montažu
(Preporuke za montažu, stranica 1) i pripremiti površinu za
montažu (Priprema površine za montiranje radara, stranica 2).
1 Ispod površine za montažu postavite isporučene plastične
brtvene prstenove À u rupe koje ste izbušili prilikom pripreme
površine za montažu.
2 Postavite radar na površinu za montažu tako da se rupe na
osnovi radara poravnaju s rupama na brtvenim prstenovima.
3 Nanesite isporučenu Petrolatum Primer na navoje četiri
navojne šipke.
4 Provucite navojne šipke Á kroz površinu za montažu i
postavite ih u osnovu radara, te ih pritegnite pomoću
šesterokutnog ključa veličine 5 mm.
Kako biste izbjegli oštećenja postolja, navojne šipke biste
trebali prestati pritezati kada to postane otežano.
5 Plosnate podloške Â, sigurnosne podloške à i šesterokutne
matice Ä postavite na navojne šipke.
6 Pritegnite šesterokutne matice do zateznog momenta od
14,7 N (11 lbf-ft) kako biste pričvrstili radar za površinu bez
oštećenja radara ili pribora za montiranje.
Montiranje antene
Prije montiranja antene na radar, prvo morate dobro učvrstiti
postolje (Montiranje radara, stranica 2).
1 Uklonite zaštitni poklopac s vodiča valova na gornjoj strani
postolja À.
2 Poravnajte vodič valova na postolju s utorom na dnu antene
Á i kliznim pokretom antenu postavite na postolje.
3 Pričvrstite antenu za postolje pritezanjem zaštitnih
šesterokutnih vijaka ispod ručice antene.
4 Pritegnite šesterokutne vijke do zateznog momenta od
7,9 Nm (6 lbf-ft) kako biste pričvrstili antenu za postolje bez
oštećenja antene ili pribora za montiranje.
Preporuke za kabele
Možda ćete morati izbušiti rupe od 32 mm (11/4 in) kako biste
sproveli kabel za napajanje ili mrežni kabel.
• Prilikom provođenja kabela za napajanje i mrežnog kabela
kroz istu rupu, mrežni kabel mora se provesti prije kabela za
napajanje.
• Nakon postavljanja kabela na mjesto, na rupu je potrebno
nanijeti brtvilo za plovila kako bi spoj bio vodootporan.
Ako se rupa za provođenje kabela mora izbušiti na vidljivom
mjestu, moguće je kupiti ukrasne kapice od tvrtke Garmin ili
zastupnika tvrtke Garmin (dodatno).
• Kapica se po potrebi može skratiti za provođenje mrežnog
kabela i kabela za napajanje kroz istu rupu.
• Dodatna kapica NE SADRŽI vodootpornu brtvu. Nakon
postavljanja kabela na mjesto, na kapicu je potrebno nanijeti
brodsko brtvilo kako bi spoj bio vodootporan.
Prilikom instalacije kabela za napajanje i mrežnih kabela trebali
biste pratiti sljedeće preporuke.
• Rezanje kabela Garmin Marine Network se ne preporučuje,
ali ako je to nužno, komplet za montiranje može se kupiti kod
tvrtke Garmin ili distributera Garmin proizvoda.
• Kako biste osigurali siguran rad upotrijebite odgovarajuće
spone, pričvrsne elemente i sredstvo za brtvljenje kojima ćete
osigurati kabel pri prolasku po kanalicama i preko pregrada ili
palube.
• Kabele nemojte polagati u blizini pokretnih predmeta, izvora
topline ili kroz vrata i uzvoje.
• Kako biste izbjegli interferenciju s drugom opremom, kabele
napajanja i mrežne kabele nemojte polagati uz druge kabele
ili usporedno s drugim kabelima poput linija radijskih antena
ili kabela napajanja. Ako to nije moguće, oklopite kabel
metalnim vodom ili nekom drugom oblogom koja štiti od
elektromagnetskog zračenja.
• Kabel napajanja montirajte što je bliže moguće izvoru
napajanja.
◦ Ako je potrebno, kabel napajanja je moguće produljiti
pomoću kabela adekvatnog promjera (Produljivanje
kabela napajanja, stranica 3).
◦ Nepravilno produljeni kabeli mogu uzrokovati kvar radara
zbog preslabog napajanja.
Priključivanje u napajanje
UPOZORENJE
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
2
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
◦ Za povezivanje s mrežom Garmin Marine Network ne
smiju se koristiti CAT5 kabel i RJ45 priključci drugih
proizvođača.
◦ Dodatne kabele i priključke za povezivanje s mrežom
Garmin Marine Network možete kupiti kod dobavljača
Garmin uređaja.
• Iako ste to ne preporučuje, za produljivanje Garmin Marine
Network kabela možete upotrijebiti tvornički pripremljeni
priključak. Pratite upute koje su isporučene s priključkom.
Rad radara
Element
Opis
Za Garmin Marine Network
À
Á
Â
Nosač osigurača od 15 A
Za akumulator plovila (od 10 do 32 Vdc)
Priključak za uzemljenje u vodu
1 Sprovedite kabel napajanja do radara i akumulatora plovila.
2 Ukopčajte kabel napajanja u akumulator plovila.
3 Ukopčajte kabel napajanja u priključak POWER na radaru.
Produljivanje kabela napajanja
Preporučuje se priključivanje kabela napajanja izravno na
akumulator. Ako je potrebno, kabel napajanja produljite pomoću
kabela adekvatnog promjera.
Za stvaranje vodootpornog spoja morate koristiti krimp priključke
i smanjivanje toplinom.
Udaljenost
Promjer kabela
3 m (9 stopa 10 inča)
3,31 mm² (12 AWG)
5 m (16 stopa 4 inča)
5,26 mm² (10 AWG)
6,5 m (21 stopa 3 inča)
6,63 mm² (9 AWG)
8 m (26 stopa 2 inča)
8,36 mm² (8 AWG)
Uzemljenje radara
Radar mora biti povezan s odgovarajućim uzemljenjem putem
bakrene žice od 3,31 mm² (12 AWG) (nije uključena).
1 Bakrenu žicu od 3,31 mm² (12 AWG) sprovedite do mjesta
uzemljenja u vodu i do postolja radara.
2 Pomoću prethodno postavljenog krimp priključka ukopčajte
žicu u priključak uzemljenja na postolju ( ) À.
3 Na vijak uzemljenja i krimp priključak nanesite brtvilo za
plovila.
4 Drugi kraj žice spojite s lokacijom uzemljenja u vodu na
plovilu, a na spoj nanesite brtvilo za plovila.
Preporuke za Garmin Marine Network
Ovaj se uređaj povezuje s uređajima na mreži Garmin Marine
Network kako bi putem mreže s kompatibilnim uređajima dijelio
podatke radara. Prilikom povezivanja s mrežom Garmin Marine
Network imajte na umu ove preporuke.
• Kabel mreže Garmin Marine Network mora se koristiti za sva
povezivanja s mrežom Garmin Marine Network.
Svim funkcijama ovog radara možete upravljati putem Garmin
plotera. Upute za rad potražite u poglavlju o radaru u
korisničkom priručniku plotera. Za preuzimanje najnovijeg
priručnika idite na www.garmin.com/support/.
Nadogradnja softvera
Prilikom instalacije uređaja ili priključivanja dodatne opreme
možda ćete morati nadograditi softver uređaja.
Za nadogradnju softvera potreban je opcionalni Garmin čitač
memorijske kartice ili drugi Garmin ploter povezan na Garmin
Marine Network.
Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu
Uređaj može sadržavati memorijsku karticu s ažuriranjem
softvera. U tom slučaju slijedite upute priložene uz karticu. Ako
memorijska kartica s ažuriranjem softvera nije uključena,
ažuriranje softvera morate kopirati na memorijsku karticu.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na računalu.
2 Idite na www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Odaberite Preuzmi pored stavke “Garmin Pomorska mreža
tvrtke Garmin sa SD karticom.”
4 Pročitajte i prihvatite uvjete.
5 Odaberite Preuzmi.
6 Odaberite Pokreni.
7 Odaberite pogon koji označava memorijsku karticu i
odaberite Sljedeće > Završi.
Nadogradnja softvera uređaja
Prije ažuriranja softvera morate nabaviti memorijsku karticu s
ažuriranjem softvera ili učitati najnoviji softver na memorijsku
karticu.
1 Uključite uređaj za iscrtavanje.
2 Kad se prikaže početni zaslon, umetnite memorijsku karticu u
utor za karticu.
NAPOMENA: Kako bi se mogle prikazati upute za ažuriranje
softvera, prije umetanja kartice mora se u potpunosti dovršiti
postupak pokretanja uređaja.
3 Slijedite upute na zaslonu.
4 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak
ažuriranja softvera.
5 Kada se to zatraži, ostavite memorijsku karticu na njenom
mjestu i ručno ponovo pokrenite ploter.
6 Izvadite memorijsku karticu.
NAPOMENA: Ako se memorijska kartica izvadi prije nego se
dovrši ponovno pokretanje uređaja, ažuriranje softvera nije
dovršeno.
Određivanje veličine antene
Prije nego što možete koristiti radar morate odrediti veličinu
antene.
Kako bite mogli odrediti veličinu antene, prvo morate montirati
radar, ukopčati ga u napajanje i spojiti ga na mrežu Garmin.
1 Uključite radar i sve uređaje spojene s mrežom Garmin
Marine Network.
3
Na spojenim ploterima pojavljuje se odzivnik za odabir
antene.
NAPOMENA: Ako se cijeli sustav uključuje po prvi put,
zaslon s odabirom antene dio je procesa početnog
postavljanja.
2 Za svaki radar koji ste montirali na plovilo odaberite veličinu
radarske antene koju ste postavili.
SAVJET: Ako želite odrediti drugu veličinu antene, prilikom
pregledavanja zaslona radara za radar koji želite izmijeniti,
odaberite Izbornik > Postavljanje radara > Instalacija >
Konfiguracija antene > Veličina antene i odaberite veličinu
antene.
Element Mjere
Opis
Â
86 mm (325/64 in)
Od središta rotacije do stražnjih rupa za
montažu
Ã
114 mm (41/2 in)
Od središta rotacije do prednjih rupa za
montažu
Ä
200 mm (77/8 in)
Udaljenost između rupa za montažu
Pomak prednjeg dijela plovila
Pomak prednjeg dijela plovila kompenzira fizičku lokaciju
radarskog uređaja za skeniranje na plovilu ako radarski uređaj
za skeniranje nije poravnat s osi krme i pramca.
Mjerenje potencijalnog pomaka prednjeg dijela plovila
Pomak prednjeg dijela plovila kompenzira fizičku lokaciju
radarskog uređaja za skeniranje na plovilu ako radarski uređaj
za skeniranje nije poravnat s osi krme i pramca.
1 Pomoću magnetskog kompasa izmjerite optički smjer
stacionarnog cilja koji se nalazi unutar vidljivog raspona.
2 Izmjerite smjer cilja na radaru.
3 Ako je odstupanje od smjera veće od +/- 1°, podesite pomak
prednjeg dijela plovila.
Postavljanje pomaka prednjeg dijela plovila
Prije mogućnosti postavljanja pomaka prednjeg dijela plovila,
potrebno je izmjeriti potencijalni pomak prednjeg dijela plovila.
Postavka pomaka prednjeg dijela plovila konfigurirana za
upotrebu u jednom načinu rada radara primjenjuje se i u svakom
drugom načinu rada radara te radarskom prekrivanju.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom preklapanju odaberite
Izbornik > Postavljanje radara > Instalacija > Pred. dio
plov..
2 Za podešavanje pomaka odaberite Gore ili Dolje.
Postavljanje prilagođenog položaja za zaustavljanje
Ako na plovilu imate više od jednog radara, morate gledati u
zaslon radara koji želite podesiti.
Antena se zadano zaustavlja okomito na postolje kada se ne
okreće. Taj položaj možete podesiti.
1 Na zaslonu radara odaberite Izbornik > Postavljanje radara
> Instalacija > Konfiguracija antene > Položaj
zaustavljanja.
2 Pomoću klizača podesite položaj antene kada je zaustavljena
i zatim odaberite Natrag.
Specifikacije
Element Mjere
À
Á
Â
Ã
Opis
Modeli od 4 ft: 132,8 cm (4 ft
45/16 in)
Modeli od 6 ft: 193,8 cm (6 ft
45/16 in)
Duljina antene
40,3 cm (157/8 in)
Od osnove postolja do vrha
antene
28,6 cm (111/4 in)
Širina postolja na osnovi
36,4 cm (145/16 in)
Širina postolja na središtu
Fizičke specifikacije
Specifikacija
Mjere
Minimalna udaljenost Antena od 4 ft
za siguran rad*
• 100 W/m2: 1,35 m (53,2 in)
• 50 W/m2: 1,90 m (74,8 in)
• 10 W/m2: 4,25 m (167,3 in)
Antena od 6 ft
• 100 W/m2: 1,70 m (66,9 in)
• 50 W/m2: 2,40 m (94,5 in)
• 10 W/m2: 5,35 m (210,6 in)
Sigurna udaljenost od 305 mm (12 in)
kompasa
Težina postolja
15,7 kg (34,7 lb)
Težina antene
Antena od 4 ft: 5,2 kg (11,4 lb)
Antena od 6 ft: 7,3 kg (16,0 lb)
Duljina kabela
napajanja
15 m (49 ft 3 in)
Duljina mrežnog
kabela
15 m (49 ft 3 in)
Brzina rotacije antene 24 i 48 okretaja u minuti
NAPOMENA: Antena se može okretati pri brzini
od 48 o/min samo kad je u načinu rada za jedan
domet, kada je tehnologija MotionScope™
onemogućena i za postavke dometa od 12 nm
ili manje.
Dimenzije
Maksimalno
opterećenje vjetrom
80 čvorova
Temperaturni raspon Od -15 do 55 ºC (od 5 do 131 ºF)
Element Mjere
À
Á
4
Opis
185,9 mm (75/16 in) Od središta rotacije do stražnje strane
postolja
234,7 mm
(91/4
in) Od središta rotacije do prednje strane
postolja
Vlažnost
95 % pri 35 °C (95 °F)
Vodootpornost
IEC 60529 IPX6 (zaštita od jakog mlaza)
Točnost određivanja
smjera
0,25 stupnjeva
Important:
*Između antene i stručnog osoblja mora postojati navedena
minimalna udaljenost od 100 W/m2, a između antene i javnih
korisnika mora postojati navedena minimalna udaljenost od
10 W/m2. U takvoj su konfiguraciji zadovoljeni uvjeti
ograničenja izlaganja zračenju radijske frekvencije navedenih
za javnost / nekontrolirana okruženja.
Električne specifikacije
Specifikacija
Mjere
Ulazni napon
Od 10 do 32 Vdc
Osigurač
15 A, s plosnatim kontaktima
Ulazna snaga
Tipična: 55 W
Maksimalna: 160 W
Specifikacija antene
Specifikacija
Mjere
Tip
Vodič valova s utorima koji se puni sa
stražnje strane
Vodoravna širina zrake
Antena od 4 ft: 1,8 stupnjeva
Antena od 6 ft: 1,25 stupnjeva
Vodoravne bočne strane -23 dB unutar ±10 stupnjeva od glavnog
-30 dB izvan ±10 stupnjeva od glavnog
Okomita širina zrake
22 stupnja
Polarizacija
Vodoravno
Rješavanje problema s montažom
Problem
Mogući uzroci
Radar se ne
• Kabel napajanja možda nije pravilno priključen
uključuje. LED
na uređaj ili akumulator. Provjerite sve
dioda statusa se ne
priključke.
uključuje.
• Možda je pregorio osigurač. Provjerite osigurač
i po potrebi ga zamijenite.
• Promjer kabela koji ste koristili za produljenje
kabela napajanja možda je premalen za duljinu
produljenja. U tabeli u odjeljku Produljivanje
kabela napajanja ovih uputa provjerite jeste li
upotrijebili kabel odgovarajućeg promjera
(Produljivanje kabela napajanja, stranica 3).
Radar nije
dostupan Garmin
uređaju ili na
uređajima
povezanima u
mrežu Garmin
Marine Network.
• Radar možda nije uključen. Provjerite LED
diodu statusa.
• Softver uređaja možda nije ažuran.
Nadogradite softver na uređaju ili na mreži
Garmin Marine Network.
• Mrežni kabel možda nije ispravno priključen na
uređaj ili na mrežu Garmin Marine Network.
Provjerite sve priključke.
• Ako ste koristili priključak za mrežni kabel,
možda ga niste ispravno montirali. Provjerite
priključak.
LED dioda statusa nalazi se na oznaci uređaja i može vam
pomoći pri rješavanju problema s montažom.
Boja i način rada LED
diode statusa
Status radara
Svijetli crveno
Radar se priprema za upotrebu. LED dioda
trebala bi nakratko zasvijetliti crveno i zatim
početi treperiti zeleno.
Treperi zeleno
Radar ispravno radi.
Treperi narančasto
Softver radara se nadograđuje.
Treperi crveno
Greška u radu radara. Obratite se Garmin
službi za korisničku podršku.
© 2016 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u i drugim državama. GMR™, Fantom™ i MotionScope™ trgovački su
znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se
koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising