Garmin | GMM 150 Marine Monitor | Garmin GMM 150 Marine Monitor Instructies

Garmin GMM 150 Marine Monitor Instructies
GMM™ Instructies voor het instellen
van het schermmenu
GEHEUGEN OPROEPEN: Hiermee worden de
fabrieksinstellingen hersteld.‍
TAAL: Hiermee wordt de teksttaal van het schermmenu
ingesteld.‍
TOUCHSCREEN KALIBREREN: Hiermee zorgt u ervoor dat
het scherm goed reageert op aanrakingen.‍
De schermmenu-instellingen openen
1 Selecteer .‍
2 Selecteer indien nodig OSD-instellingen.‍
De taal van het schermmenu wijzigen
U kunt de taal van het schermmenu wijzigen.‍ Het schermmenu
staat standaard op Engels ingesteld, ongeacht de taal die op de
GPSMAP® 8500 is geselecteerd.‍
1 Selecteer in het schermmenu de optie SETUP >
LANGUAGE.‍
2 Selecteer de taal.‍
3 Selecteer .‍
De video-ingang wijzigen
U kunt de videobron wijzigen die wordt weergegeven op de
GMM monitor.‍
1 Als u een extern invoerapparaat gebruikt, selecteert u
INGANG.‍
2 Selecteer de videobron.‍
3 Selecteer .‍
Helderheidsinstellingen
Selecteer in het schermmenu HELDERHEID.‍
OPMERKING: Als de GMM verbonden is met een GPSMAP
8500 en deze instelling beschikbaar is, zullen wijzigingen die u
hier aanbrengt, prioriteit hebben boven helderheidsniveau in de
kaartplottersoftware.‍
MODUS: Hiermee stelt u de helderheid van het scherm
handmatig in, of automatisch op basis van de sensor voor
omgevingslicht.‍
NIVEAU: Hiermee stelt u de helderheid van het scherm
handmatig in.‍
Beeldinstellingen
Selecteer in het schermmenu BEELD.‍
CONTRAST: Hiermee stelt u het contrast in.‍
SCHERPTE: Hiermee stelt u de scherpte van het beeld in.‍
KLEURMODUS: Hiermee stelt u de kleurmodus in.‍
Geometrie-instellingen
U kunt de schermkwaliteit aanpassen voor VGA-invoer.‍
Selecteer in het schermmenu GEOMETRIE.‍
KLOK: Hiermee past u de horizontale resolutie van het beeld
aan en beperkt u verticale strepen tot een minimum.‍
FASE: Hiermee beperkt u horizontale strepen, flikkeren en
onscherpe beelden tot een minimum.‍
AUTOMATISCH AANPASSEN: Hiermee optimaliseert u het
scherm op basis van de bron.‍
Schermmenu instellen
Selecteer in het schermmenu STEL IN.‍
TIME-OUT MENU: Hiermee stelt u de time-out van het
schermmenu in.‍
April 2013
190-01559-55_0A
Gedrukt in Taiwan
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin® en het Garmin-logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde
Staten en andere landen. GMM™ en GPSMAP® 8500™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze
handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd
Koninkrijk
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)
© 2013 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising