Garmin | GMM 150 Marine Monitor | Garmin GMM 150 Marine Monitor Installatie-instructies

Garmin GMM 150 Marine Monitor Installatie-instructies
GMM™ installatie-instructies
Belangrijke veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.‍
Verwijder bij het aansluiten van de voedingskabel niet de
geïntegreerde zekeringhouder.‍ Om het risico van letsel of
schade aan het product door brand of oververhitting te
voorkomen, dient de juiste zekering te worden gebruikt, zoals
vermeld in de productspecificaties.‍ Als de voedingskabel wordt
aangesloten zonder gebruik van de juiste zekering, vervalt de
garantie op het product.‍
LET OP
Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een
stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.‍
Het toestel bevestigen
KENNISGEVING
Controleer voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de
andere kant van het oppervlak bevindt.‍
KENNISGEVING
Wees voorzichtig wanneer u het gat zaagt om het toestel
verzonken te monteren.‍ Er is slechts weinig ruimte tussen de
behuizing en de montagegaten.‍ Als u het gat te groot zaagt, kan
het toestel mogelijk niet stabiel worden bevestigd.‍
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie nog vandaag in, zodat wij u beter
kunnen helpen.‍
• Ga naar http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een
veilige plek.‍
Contact opnemen met Garmin Product
Support
• Ga naar www.garmin.com/‍support en klik op Contact
Support voor ondersteuningsinformatie in uw regio.‍
• Bel in de VS met (913) 397.‍8200 of (800) 800.‍1020.‍
• Bel in het VK met 0808 2380000.‍
• Bel in Europa met +44 (0) 870.‍8501241.‍
Benodigd gereedschap
•
•
•
•
•
een deskundige aanbevolen) aanschaffen bij uw Garmin®
dealer.‍
Houd rekening met deze overwegingen wanneer u een
montagelocatie selecteert.‍
• De locatie mag niet direct worden blootgesteld aan de
elementen.‍ De behuizing aan de achterkant van het toestel
is niet water- of weerbestendig.‍
• De locatie moet optimaal zicht bieden tijdens het besturen
van uw boot.‍
• De locatie moet eenvoudig toegang bieden tot alle interfaces
van het toestel, zoals de knoppen, het aanraakscherm en de
kaartlezer, indien van toepassing.‍
• De locatie moet sterk genoeg zijn om het gewicht van het
toestel te dragen en te beschermen tegen overmatige
trillingen of schokken.‍
• Teneinde interferentie met een magnetisch kompas te
voorkomen, mag het toestel niet dichter bij een kompas
worden geïnstalleerd dan op de kompasveilige afstand die is
vermeld in de productspecificaties.‍
• Op de locatie moet ruimte beschikbaar zijn voor het geleiden
en aansluiten van alle kabels.‍
Boormachine en boren
Nr.‍ 2 kruiskopschroevendraaier
Decoupeerzaag of roterend gereedschap
Vijl en schuurpapier
Watervaste kit (optioneel)
Aandachtspunten bij de montage
KENNISGEVING
Dit toestel dient te worden gemonteerd op een locatie die niet
wordt blootgesteld aan extreme temperaturen of
omstandigheden.‍ Het temperatuurbereik voor dit toestel wordt
vermeld in de productspecificaties.‍ Langdurige blootstelling aan
temperaturen boven het opgegeven temperatuurbereik, in
opslag- of gebruiksomstandigheden, kan tot storingen in het
toestel leiden.‍ Schade door extreme temperaturen en
gerelateerde gevolgen vallen niet onder de garantie.‍
De meegeleverde sjabloon en het meegeleverde
bevestigingsmateriaal kunnen worden gebruikt om het toestel
verzonken te monteren op uw dashboard.‍ Als u het toestel zo
wilt monteren dat het scherm op gelijke hoogte als het
dashboard ligt, moet u een pakket voor verzonken montage
aanschaffen bij uw Garmin dealer.‍
1 Snijd de montagesjabloon uit en controleer of deze past op
de locatie waar u het toestel wilt monteren.‍
2 Verwijder de beschermfolie van de zelfklevende achterzijde
van de sjabloon en breng deze aan op de locatie waar u het
toestel wilt monteren.‍
3 Maak met een boor van 9,5 mm (3/8 inch) een of meer gaten
in de hoeken van de ononderbroken lijn op de sjabloon om
het montageoppervlak voor te bereiden voor zagen.‍
4 Zaag met een decoupeerzaag het montageoppervlak uit
langs de binnenkant van de ononderbroken lijn op de
sjabloon.‍
5 Plaats het toestel in de opening om te testen of dit past.‍
6 Gebruik indien nodig een vijl en schuurpapier om de opening
heel precies op maat te krijgen.‍
7 Als het toestel goed in de opening past, dient u te
controleren of de montagegaten op het toestel zijn uitgelijnd
met de grotere gaten van 7,2 mm (9/32 inch) op de sjabloon.‍
8 Markeer de nieuwe locaties van de montagegaten als deze
niet zijn uitgelijnd met het toestel.‍
9 Maak de grotere gaten met een boor van 7,2 mm (9/32 inch).‍
10 Plaats vanaf één hoek van de sjabloon een moerplaat À
over het grotere gat Á dat u in stap 9 hebt geboord.‍
Met de meegeleverde hardware en sjabloon kunt u het toestel
verzonken monteren op het dashboard.‍ Om het scherm op
gelijke hoogte als het dashboard te monteren, moet u een
pakket voor vlakke montage (apart verkrijgbaar, installatie door
Augustus 2014
Gedrukt in Taiwan
190-01559-75_0B
Het kleinere gat van 3,5 mm (9/64 inch) Â op de moerplaat
moet worden uitgelijnd met het kleinere gat op de sjabloon.‍
Markeer
de nieuwe locatie van het gat als het kleinere gat
11
van 3,5 mm (9/64 inch) op de moerplaat niet is uitgelijnd met
het kleinere gat op de sjabloon.‍
12 Herhaal stap 10–11 voor elke moerplaat langs de zijkanten
van het toestel zoals is aangegeven op de sjabloon.‍
9/ inch).‍
Maak de kleinere gaten met een boor van 3,5 mm (
13
64
14 Verwijder de sjabloon van het montageoppervlak.‍
15 Plaats vanaf één hoek van de montagelocatie een moerplaat
à op de achterzijde van het montageoppervlak, waarbij u de
grote en kleine gaten uitlijnt.‍
Het hogere gedeelte van de moerplaat moet passen in het
grotere gat.‍
Houd rekening met deze overwegingen wanneer u het GMM
toestel op een voedingsbron en een GPSMAP® 8500 toestel
aansluit.‍
• Hoewel het raadzaam is om de meegeleverde Garmin DVIkabels te gebruiken, kunt u ook DVI-kabels van goede
kwaliteit van een ander merk gebruiken.‍ Voordat een DVIkabel wordt doorgevoerd, dient deze te worden getest door
er toestellen op aan te sluiten.‍
• Het GMM toestel moet worden aangesloten op dezelfde
voedingsbron als een aangesloten GPSMAP 8500 toestel.‍
Als dat niet mogelijk is, moeten de toestellen worden
aangesloten op dezelfde aarding.‍
• De voedings- en aardingsverbindingen naar de accu moeten
worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze veilig
zijn en niet kunnen losraken.‍
• Het aanraakscherm van het GMM toestel kan worden
gebruik om het GPSMAP 8500 toestel te bedienen.‍
• Het GMM toestel dat wordt gebruikt voor bediening van een
GPSMAP 8500 toestel moet worden aangesloten op zowel
de GARMIN PROCESSOR BOX poort en de MAIN DVI
VIDEO IN poort van het GMM toestel, als de GARMIN
MONITOR poort en MAIN DVI VIDEO OUT poort van het
GPSMAP 8500 toestel met een Garmin Marine Network
kabel en een DVI-D-kabel.‍
• Voor het eenvoudiger geleiden van kabels zijn de voedingsen Garmin Marine Network kabels verpakt zonder dat de
borgringen zijn aangebracht.‍ De kabels moeten worden
doorgevoerd voordat de borgringen worden bevestigd.‍
• Na het bevestigen van een borgring op een kabel, moet u
ervoor zorgen dat de ring goed is vastgezet en de afdichtring
is aangebracht, zodat de voedings- of gegevensverbinding
niet kan losraken.‍
Verbinden met voeding
16 Bevestig de moerplaat stevig aan het montageoppervlak
door een meegeleverde M3-schroef Ä vast te draaien door
het kleinere gat van 3,5 mm (9/64 inch).‍
17 Herhaal stap 15–16 voor elke moerplaat langs de boven- en
onderkant van het toestel.‍
18 Installeer de rubberen pakking Å aan de achterzijde van het
toestel.‍
De delen van de rubberen pakking hebben een zelfklevende
strip aan de achterzijde.‍ Verwijder de beschermfolie voordat
u deze delen bevestigt aan het toestel.‍
19 Als u geen toegang hebt tot de achterzijde van het toestel
nadat u dit hebt gemonteerd, verbindt u alle benodigde
kabels met het toestel voordat u dit in de opening plaatst.‍
OPMERKING: Bedek ongebruikte aansluitingen met de
bevestigde weerkapjes om te voorkomen dat de metalen
contactpunten roesten.‍
20 Plaats het toestel in de opening.‍
21 Bevestig het toestel aan het montageoppervlak met de
meegeleverde M4-schroeven Æ.‍
22 Bevestig de sierrand door deze op zijn plaats te klikken
rondom het toestel.‍
Verbindingsoverwegingen
KENNISGEVING
Een blauwe rubberen afdichting is meegeleverd voor elke DVIpoort op het toestel.‍ Deze afdichting moet worden aangebracht
tussen de DVI-poort en de DVI-kabelconnector om schade aan
de connectors te voorkomen.‍
2
WAARSCHUWING
Verwijder bij het aansluiten van de voedingskabel niet de
geïntegreerde zekeringhouder.‍ Om het risico van letsel of
schade aan het product door brand of oververhitting te
voorkomen, dient de juiste zekering te worden gebruikt, zoals
vermeld in de productspecificaties.‍ Als de voedingskabel wordt
aangesloten zonder gebruik van de juiste zekering, vervalt de
garantie op het product.‍
1 Leid de voedingskabel naar de voedingsbron en het toestel.‍
2 Sluit de rode draad aan op de positieve pool van de accu (+)
en de zwarte draad op de negatieve pool van de accu (-).‍
3 Plaats de borg- en O-ring aan het uiteinde van de
voedingskabel.‍
4 Verbind de voedingskabel met het toestel door de borgring
naar rechts te draaien.‍
Overwegingen bij aanvullende aarding
In de meeste installatie-situaties hoeft het chassis van dit
toestel niet aanvullend te worden geaard.‍ Als er interferentie
optreedt, kunt u de aardingsschroef op de behuizing gebruiken
om het toestel te verbinden met de wateraarding van de boot
om interferentie te helpen voorkomen.‍
Aandachtspunten voor video-invoer
KENNISGEVING
Een blauwe rubberen afdichting is meegeleverd voor elke DVIpoort op het toestel.‍ Deze afdichting moet worden aangebracht
tussen de DVI-poort en de DVI-kabelconnector om schade aan
de connectors te voorkomen.‍
Een grijzen rubberen afdichting is meegeleverd voor de VGApoort op het toestel.‍ Deze afdichting moet worden aangebracht
tussen de VGA-poort en de VGA-kabelconnector om schade
aan de connectors te voorkomen.‍ Bij het installeren van de
afdichting moet de pijl op de zijkant van de afdichting in de
richting van het toestel wijzen.‍
Voedingskabel verlengen
Zo nodig kunt u de voedingskabel verlengen met een kabel van
de juiste dikte en lengte.‍
Onderdeel
Beschrijving
Zekering
À
Á
Â
Accu
1,8 m (6 fot) geen verlenging
Onderdeel Beschrijving
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Verbinding
• Verlengdraad van 5,26 mm² (10 AWG), maximaal 4,6 m
(15 fot)
• Verlengdraad van8,36 mm² (8 AWG), maximaal 7 m (23
fot)
• Verlengdraad van 13,29 mm² (6 AWG), maximaal 11 m
(36 fot)
Zekering
20,3 cm (8 inch)
Accu
20,3 cm (8 inch)
11 m (36 fot) maximale verlenging
Het GMM toestel op een GPSMAP 8500 toestel
aansluiten
KENNISGEVING
Een blauwe rubberen afdichting is meegeleverd voor elke DVIpoort op het toestel.‍ Deze afdichting moet worden aangebracht
tussen de DVI-poort en de DVI-kabelconnector om schade aan
de connectors te voorkomen.‍
Dit toestel kan worden aangesloten op een GPSMAP 8500
toestel met aanraakbediening.‍
1 Leid een Garmin Marine Network kabel en een DVI-D-kabel
naar het GMM toestel en het GPSMAP 8500 toestel.‍
2 Installeer een borgring en een O-ring aan ieder uiteinde van
de Garmin Marine Network kabel.‍
3 Sluit de Garmin Marine Network kabel aan op de GARMIN
PROCESSOR BOX poort op het GMM toestel en op de
GARMIN MONITOR poort op het GPSMAP 8500 toestel.‍
4 Sluit de DVI-D kabel aan op de MAIN DVI VIDEO IN poort op
het GMM toestel en op de MAIN DVI VIDEO OUT poort op
het GPSMAP 8500 toestel.‍
Met dit toestel is video-invoer van twee digitale bronnen, drie
VGA-bronnen, een component-bron en drie composite-bronnen
mogelijk.‍ Houd rekening met deze overwegingen wanneer u
bronnen voor video-invoer aansluit.‍
• De twee digitale poorten hebben de labels MAIN DVI VIDEO
IN en DVI VIDEO 2 IN.‍ Deze twee poorten maken gebruik
van DVI-D connectors.‍ Zo nodig kunt u een DVI-D-naarHDMI-adapter gebruiken om een HDMI-compatibele
videobron aan te sluiten.‍
◦ De MAIN DVI VIDEO IN poort is bedoeld voor gebruik
met een GPSMAP 8500 toestel.‍
◦ Om te kunnen functioneren als een invoertoestel met
aanraakscherm, moet het GMM toestel zijn aangesloten
op een GPSMAP 8500 toestel via zowel een DVI-D-kabel
als een Garmin Marine Network kabel (Het GMM toestel
op een GPSMAP 8500 toestel aansluiten).‍
• De drie VGA-poorten hebben de labels VGA VIDEO 1 IN,
VGA VIDEO 2 IN en VGA VIDEO 3 IN.‍ Deze poorten maken
gebruik van standaard VGA-connectors voor verbindingen
met videobronnen zoals een computer.‍
• De component-videopoort heeft het label COMPONENT IN.‍
Deze poort maakt gebruik van BNC-connectors.‍ U kunt een
BNC-naar-RCA-adapter gebruiken om een componentvideobron met behulp van RCA-connectors aan te sluiten op
deze poort.‍
• De drie composite-videopoorten hebben de labels CVBS 1
IN, CVBS 2 IN en CVBS 3 IN.‍ Deze drie poorten maken
gebruik van BNC-connectors.‍ U kunt een BNC-naar-RCAadapter gebruiken om een composite-videobron met RCAconnectors aan te sluiten op deze poorten.‍
Overwegingen bij pakkingen voor videoconnectors
Er worden rubberen pakkingen meegeleverd voor alle DVI- en
VGA-aansluitingen op het toestel.‍ Deze pakkingen moeten
worden aangebracht tussen elke DVI- of VGA-poort en de
kabelconnector om schade aan de connectors te voorkomen.‍
Houd rekening met de volgende aandachtspunten bij het maken
van DVI- of VGA-aansluitingen.‍
• Er wordt een blauwe pakking meegeleverd voor DVIaansluitingen.‍
• Er wordt een grijze pakking meegeleverd voor VGAaansluitingen.‍
3
• Bij het installeren van de pakking tussen een VGAkabelconnector en de poort, moet de pijl op de zijkant van de
pakking in de richting van het toestel wijzen.‍
Specificaties
Toestel
Specificatie
Waarde
Max.‍ opgenomen stroom bij 12 V
gelijkstroom
10 A
Kompasveilige afstand
100 mm (3,94 inch)
Fysieke specificaties
Toestel
Specificatie
GMM 150
Afmetingen (B×H×D) 379 × 330 × 73 mm (14,7 × 12,9
× 2,9 inch)
Waarde
Schermgrootte (B×H) 304 × 228 mm (12 × 9 inch)
Gewicht
GMM 170
4,3 kg (9,6 lbs)
Afmetingen (B×H×D) 408 × 368 × 74 mm (16,1 × 14,5
× 2,9 inch)
Schermgrootte (B×H) 338 × 270 mm (13,3 × 10,6 inch)
Gewicht
GMM 190
5 kg (11 lbs)
Afmetingen (B×H×D) 454 × 399 × 81 mm (17,9 × 15,7
× 3,2 inch)
Schermgrootte (B×H) 376 × 301 mm (14,8 × 11,9 inch)
Gewicht
Alle modellen Materiaal
6 kg (13,3 lbs)
Aluminium plaatmateriaal
Temperatuurbereik
-15° tot 50°C (5° tot 122°F)
Waterbestendigheid
Vanaf de voorkant: IEC 60529
IPX6 (beschermd tegen zware
zee)
Vanaf de achterkant: IEC 60529
IPX0 (geen speciale
bescherming)
Elektronische specificaties
Toestel
Specificatie
Alle modellen Ingangsspanning
GMM 150
GMM 170
GMM 190
Waarde
10–32 V
gelijkstroom
Zekering
15 A, 42 V snel
Max.‍ vermogen bij 10 V
gelijkstroom
30 W
Nominale opgenomen stroom bij
12 V gelijkstroom
2,4 A
Max.‍ opgenomen stroom bij 12 V
gelijkstroom
2,5 A
Kompasveilige afstand
100 mm (3,94 inch)
Max.‍ vermogen bij 10 V
gelijkstroom
60 W
Nominale opgenomen stroom bij
12 V gelijkstroom
4,8 A
Max.‍ opgenomen stroom bij 12 V
gelijkstroom
5 A
Kompasveilige afstand
100 mm (3,94 inch)
Max.‍ vermogen bij 10 V
gelijkstroom
120 W
Nominale opgenomen stroom bij
12 V gelijkstroom
9,8 A
Garmin®, het Garmin logo en GPSMAP® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. GMM™ is een handelsmerk van Garmin
Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
© 2013–2014 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising