Garmin | GMM 150 Marine Monitor | Installation guide | Garmin GMM 150 Marine Monitor Installationsvejledning

Garmin GMM 150 Marine Monitor Installationsvejledning
GMM™ Installationsvejledning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen.‍ Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp.‍ at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga.‍ brand eller
overophedning.‍ Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den
korrekte sikring på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.‍
ADVARSEL
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.‍
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.‍
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.‍
Kontakt til Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/‍support og klik på Contact Support
for at få oplysninger om support i de forskellige lande.‍
• I USA skal du ringe på (913) 397,8200 eller (800) 800,1020.‍
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 2380000.‍
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870,8501241.‍
Nødvendigt værktøj
•
•
•
•
•
Boremaskine og bor
Nummer 2 Philips skruetrækker
Nedstryger eller rotationsværktøj
Fil og sandpapir
Marineforsegler (valgfri)
Overvejelser om montering
BEMÆRK
Denne enhed skal monteres på et sted, der ikke er udsat for
ekstreme temperaturer eller betingelser.‍ Temperaturområdet for
denne enhed er angivet i produktspecifikationerne.‍ Længere
tids påvirkning ved temperaturer uden for det angivne
temperaturområde, ved opbevaring eller drift, kan forårsage fejl
på enheden.‍ Fejl og relaterede konsekvenser, der skyldes
ekstreme temperaturer, er ikke dækket af garantien.‍
Enheden kan planmonteres i instrumentbrættet ved hjælp af
den medfølgende hardware og skabelon.‍ Hvis du vil montere
enheden, så den flugter med fronten af instrumentbrættet, skal
du købe et sæt til planmontering (sælges separat, professionel
installation anbefales) hos din Garmin® forhandler.‍
Når du vælger et monteringssted, skal du tage højde for
nedenstående:
August 2014
• Placeringen bør ikke være direkte udsat for vejr og vind.‍
Enhedens bageste hus er ikke modstandsdygtigt over for
vand og vejr.‍
• Placeringen skal give optimal visning, mens du betjener
fartøjet.‍
• Placeringen skal give let adgang til alle enhedens
grænseflader, f.‍eks.‍ tastatur, berøringsskærm og kortlæser,
hvis det er relevant.‍
• Placeringen skal være stærk nok til at understøtte enhedens
vægt og beskytte den mod kraftige vibrationer eller stød.‍
• For at undgå forstyrrelse af et magnetisk kompas, må
enheden ikke placeres tættere på et kompas end den
sikkerhedsafstand for kompas, der er angivet i produktets
specifikationer.‍
• Placeringen skal give plads til føring og tilslutning af alle
kabler.‍
Montering af enheden
BEMÆRK
Vær omhyggelig, når du skærer hullet til planmontering af
enheden.‍ Der er kun en lille frigang mellem kassen og
monteringshullerne, og hvis der skæres et hul, som er for stort,
kan det ødelægge enhedens stabilitet, efter at den er monteret.‍
Den medfølgende skabelon og de medfølgende beslag kan
bruges til planmontering af enheden i instrumentbrættet.‍ Hvis
du vil montere enheden, så skærmen flugter med
instrumentbrættet, skal du købe et planmonteringssæt fra
Garmin forhandleren.‍
1 Tilpas skabelonen, og sørg for, at den passer på den plads,
hvor enheden skal planmonteres.‍
2 Fjern bagbeklædningen fra bagsiden af skabelonen, og sæt
den på det sted, hvor du vil montere enheden.‍
3 Brug et 9,5 mm (3/8 tommer) borehoved til at bore et eller
flere huller i hjørnerne af den fuldt optrukne linje på
skabelonen for at forberede udskæringen af
monteringsoverfladen.‍
4 Brug en nedstryger til at save monteringsfladen langs
indersiden af den fuldt optrukne linje, der er tegnet på
skabelonen.‍
5 Placer enheden i udskæringen for at afprøve pasningen.‍
6 Brug om nødvendigt en fil og sandpapir til at tilpasse
udskæringens størrelse.‍
7 Når enheden passer korrekt i udskæringen, skal du sikre, at
enhedens monteringshuller flugter med de større 7,2 mm
(9/32 tommer) huller på skabelonen.‍
8 Hvis monteringshullerne på enheden ikke flugter, skal du
markere de nye hulplaceringer.‍
9 Brug et 7,2 mm (9/32 tommer) borehoved til at bore
styrehullerne.‍
10 Start i et hjørne af skabelonen, og anbring en møtrikskive À
over det større hul Á, du borede i trin 9.‍
Det mindre 3,5 mm (9/64 tommer) hul  på møtrikskiven skal
flugte med det mindre hul på skabelonen.‍
Trykt i Taiwan
190-01559-76_0B
11 Hvis det mindre 3,5 mm (9/64 tommer) hul på møtrikskiven
ikke flugter med det mindre hul på skabelonen, skal den nye
placering markeres.‍
12 Gentag trinnene 10–11 for hver af møtrikskiverne langs
enhedens sider, som vist på skabelonen.‍
9/ tommer) borehoved til at bore
Brug et 3,5 mm (
13
64
styrehullerne.‍
14 Fjern skabelonen fra monteringsoverfladen.‍
15 Start i et hjørne af monteringsstedet, og anbring en
møtrikskive à bag på monteringsoverfladen, så den flugter
med de store og små huller.‍
Den hævede del af møtrikskiven skal passe ind i det større
hul.‍
• GMM enheden, der bruges til at styre en GPSMAP 8500
enhed, skal tilsluttes til både GARMIN PROCESSOR BOX
og MAIN DVI VIDEO IN portene på GMM enheden og
GARMIN MONITOR og MAIN DVI VIDEO OUT portene på
GPSMAP 8500 enheden med et Garmin
marinenetværkskabel og et DVI-D-kabel.‍
• For at gøre kabelføringen nemmere leveres kablerne til
strøm og Garmin Marine Network uden installerede
låseringe.‍ Kablerne bør trækkes, før låseringene monteres.‍
• Når du monterer en låsering på et kabel, skal du sikre, at
ringen er tilsluttet forsvarligt, og at o-ringen sidder på plads,
så strøm- og dataforbindelsen forbliver sikker.‍
Tilslutning af strøm
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen.‍ Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp.‍ at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga.‍ brand eller
overophedning.‍ Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den
korrekte sikring på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.‍
1 Før strømkablet til en strømkilde og til enheden.‍
2 Tilslut den røde ledning til den positive (+) batteriterminal, og
16 Fastgør møtrikskiven til monteringsoverfladen ved at
fastspænde en medfølgende M3-skrue Ä gennem det
mindre 3,5 mm (9/64 tommer) hul.‍
17 Gentag trinnene 15–16 for hver af møtrikskiverne langs
enhedens top og bund.‍
18 Montér gummipakningen Å på bagsiden af enheden.‍
Gummipakningsstykkerne har klæbemiddel på bagsiden.‍
Kontroller, at du har fjernet beskyttelsen, før du monterer
stykkerne på enheden.‍
19 Hvis ikke du har adgang til bagsiden af enheden, efter at du
har monteret den, skal du tilslutte alle de nødvendige kabler
til enheden, inden du anbringer den i det udskårne hul.‍
BEMÆRK: For at forhindre korrosion på metalkontakterne
skal ubrugte stik dækkes med de medfølgende vejrhætter.‍
20 Anbring enheden i det udskårne hul.‍
21 Fastgør enheden til monteringsoverfladen ved hjælp af de
medfølgende M4-skruer Æ.‍
22 Montér dekorationsrammen ved at trykke den på plads rundt
om enhedens hjørner.‍
Overvejelser ved tilslutning
BEMÆRK
Der medfølger en blå gummiforsegling til DVI-porten på
enheden.‍ Pakningen skal monteres mellem DVI-porten og DVIkabelstikket for at undgå beskadigelse af stikkene.‍
Når du tilslutter GMM enheden til strøm og til en GPSMAP®
8500-enhed, skal du tage højde for disse overvejelser.‍
• Selvom det anbefales at bruge de DVI-kabler, der følger med
Garmin, kan du også bruge tredjeparts-DVI-kabler af høj
kvalitet.‍ Før kabelføring skal DVI-kablet testes ved at bruge
kablet til at forbinde enhederne.‍
• GMM enheden bør tilsluttes til den samme strømkilde som
en tilsluttet GPSMAP 8500 enhed.‍ Hvis dette ikke er muligt,
skal enhederne tilsluttes den samme jording.‍
• Strøm- og jordingsforbindelserne til batteriet skal kontrolleres
for at sikre, at de sidder godt fast og ikke kan blive løse.‍
• Berøringsskærmfunktionen på GMM enheden kan bruges til
at styre en GPSMAP 8500 enhed.‍
2
tilslut den sorte ledning til den negative (-) batteriterminal.‍
3 Montér låseringen og o-ringen på enden af strømkablet.‍
4 Tilslut strømkablet til enheden ved at dreje låseringen med
uret.‍
Yderligere overvejelser om jording
Enheden skulle ikke have behov for yderligere jording til stel i
de fleste installationer.‍ Hvis der opleves interferens, kan
jordingsskruen på huset bruges til at forbinde enheden til
bådens vandjordingskredsløb for at undgå interferensen.‍
Strømkabelforlængelser
Strømkablet kan eventuelt forlænges ved hjælp af passende
ledningsmål til forlængelsen.‍
Punkt
À
Á
Â
Beskrivelse
Sikring
Batteri
1,8 m (6 fod) ingen forlængelse
Punkt Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Splejsning
• 10 AWG (5,26 mm²) forlængelsesledning op til 4,6 m (15
fod)
• 8 AWG (8,36 mm²) forlængelsesledning op til 7 m (23 fod)
• 6 AWG (13,29 mm²) forlængelsesledning op til 11 m (36 fod)
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
• De tre kompositvideo-porte er mærket CVBS 1 IN, CVBS 2
IN og CVBS 3 IN.‍ Disse tre porte anvender BNC-stik.‍ Du kan
bruge en BNC til RCA-adapter til at forbinde en
kompositvideokilde med RCA-stik til disse porte.‍
Overvejelser om pakninger til videostik
Der medfølger gummipakninger til alle DVI- og VGA-tilslutninger
på enheden.‍ Disse pakninger skal monteres mellem hver DVIeller VGA-port og hvert kabelstik for at undgå beskadigelse af
stikkene.‍ Når du udfører DVI- eller VGA-tilslutninger, bør du
være opmærksom på dette.‍
11 m (36 fod) maksimal forlængelse
Tilslutning af GMM enheden til en GPSMAP 8500
enhed
BEMÆRK
Der medfølger en blå gummiforsegling til DVI-porten på
enheden.‍ Pakningen skal monteres mellem DVI-porten og DVIkabelstikket for at undgå beskadigelse af stikkene.‍
Denne enhed kan tilsluttes en GPSMAP 8500 enhed med
berøringsskærmstyring.‍
1 Før et Garmin marinenetværkskabel og et DVI-D-kabel til
GMM enheden og til GPSMAP 8500 enheden.‍
2 Installer en låsering og en o-ring på hver ende af Garmin
Marine Network-kablet.‍
3 Tilslut Garmin marinenetværkskablet til GARMIN
PROCESSOR BOX porten på GMM enheden og til GARMIN
MONITOR porten på GPSMAP 8500 enheden.‍
4 Tilslut DVI-D-kablet til MAIN DVI VIDEO IN porten på GMM
enheden og til MAIN DVI VIDEO OUT porten på GPSMAP
8500 enheden.‍
Overvejelser om videoindgang
BEMÆRK
Der medfølger en blå gummiforsegling til DVI-porten på
enheden.‍ Pakningen skal monteres mellem DVI-porten og DVIkabelstikket for at undgå beskadigelse af stikkene.‍
Der medfølger en grå gummiforsegling til VGA-porten på
enheden.‍ Pakningen skal monteres mellem VGA-porten og
VGA-kabelstikket for at undgå beskadigelse af stikkene.‍ Når du
installerer forseglingen, skal pilen på siden af forseglingen pege
mod enheden.‍
Denne enhed muliggør videoindgang fra to digitale kilder, tre
VGA-kilder, én komponentkilde og tre kompositkilder.‍ Når du
tilslutter videoindgangskilder skal du tage højde for
nedenstående:
• De to digitale porte er mærket MAIN DVI VIDEO IN og DVI
VIDEO 2 IN.‍ Disse to porte anvender DVI-D-stik.‍ Hvis det er
nødvendigt, kan du bruge en DVI-D til HDMI-adapter til at
tilslutte en HDMI-kompatibel videokilde.‍
◦ Porten MAIN DVI VIDEO IN er designet til anvendelse
med en GPSMAP 8500 enhed.‍
◦ For at fungere som indgangsenhed for berøringsskærm,
skal GMM enheden tilsluttes en GPSMAP 8500 enhed
med både et DVI-D-kabel og et Garmin
marinenetværkskabel (Tilslutning af GMM enheden til en
GPSMAP 8500 enhed).‍
• De tre VGA-porte er mærket VGA VIDEO 1 IN, VGA VIDEO
2 IN og VGA VIDEO 3 IN.‍ Disse porte anvender standard
VGA-stik for tilslutning til kilder, f.‍eks.‍ en computer.‍
• Komponent-video-porten er mærket COMPONENT IN.‍
Denne port anvender BNC-stik.‍ Du kan bruge BNC til RCAadaptere til at tilslutte en komponent-videokilde med RCAstik til denne port.‍
• Der medfølger en blå pakning, der anvendes til DVItilslutninger.‍
• Der medfølger en grå pakning, der anvendes til VGAtilslutninger.‍
• Når pakningen installeres mellem et VGA-kabelstik og en
port, skal pilen på siden af pakningen pege mod enheden.‍
Specifikationer
Fysiske specifikationer
Enhed
Specifikation
Mål
GMM 150
Mål (B×H×D)
379 × 330 × 73 mm (14,7 × 12,9
× 2,9 tommer)
Displaystørrelse (B×H) 304 × 228 mm (12 tommer ×
9 tommer)
GMM 170
Vægt
4,3 kg (9,6 lbs)
Mål (B×H×D)
408 × 368 × 74 mm (16,1 × 14,5
× 2,9 tommer)
Displaystørrelse (B×H) 338 × 270 mm (13,3 tommer ×
10,6 tommer)
GMM 190
Vægt
5 kg (11 lbs)
Mål (B×H×D)
454 × 399 × 81 mm (17,9 × 15,7
× 3,2 tommer)
Displaystørrelse (B×H) 376 × 301 mm (14,8 tommer ×
11,9 tommer)
Vægt
Alle modeller Materiale
6 kg (13,3 lbs)
Plade af aluminium
Temperaturområde
Fra -15° til 50° C (fra 5° til 122°
F)
Vandtæthed
Forfra: IEC 60529 IPX6
(beskyttet mod stærk søgang)
Bagfra: IEC 60529 IPX0 (ingen
speciel beskyttelse)
Elektriske specifikationer
Enhed
Specifikation
Alle modeller Inputeffekt
Sikring
GMM 150
Mål
10–32 V jævnstrøm
15 A, 42 V
hurtigvirkende
Maks.‍ strømforbrug ved 10 V DC 30 W
Typisk strømforbrug ved 12 V DC 2,4 A
Maks.‍ strømforbrug ved 12 V DC 2,5 A
Sikkerhedsafstand for kompas
100 mm
(3,94 tommer)
3
Enhed
Specifikation
Mål
GMM 170
Maks.‍ strømforbrug ved 10 V DC 60 W
Typisk strømforbrug ved 12 V DC 4,8 A
Maks.‍ strømforbrug ved 12 V DC 5 A
Sikkerhedsafstand for kompas
GMM 190
100 mm
(3,94 tommer)
Maks.‍ strømforbrug ved 10 V DC 120 W
Typisk strømforbrug ved 12 V DC 9,8 A
Maks.‍ strømforbrug ved 12 V DC 10 A
Sikkerhedsafstand for kompas
100 mm
(3,94 tommer)
Garmin®, Garmin logoet og GPSMAP® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GMM™ er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
© 2013–2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising