Garmin | GMM 150 Marine Monitor | Garmin GMM 150 Marine Monitor Asennusohjeet

Garmin GMM 150 Marine Monitor Asennusohjeet
GMM™ asennusohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.‍
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.‍
Välttääksesi henkilövahingot ja tuotteen vahingoittumisen
tulipalon tai ylikuumenemisen vuoksi, asianmukaisen sulakkeen
on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa paikassa.‍
Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista sulaketta
mitätöi tuotteen takuun.‍
VAROITUS
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.‍
ILMOITUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.‍
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.‍
• Siirry osoitteeseen http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.‍
Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen
• Osoitteesta www.garmin.com/‍support voit tarkistaa
maakohtaiset tukitiedot valitsemalla Contact Support.‍
• Soita Yhdysvalloissa numeroon (913) 397.‍8200 tai (800)
800.‍1020.‍
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 2380000.‍
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870.‍8501241.‍
Tarvittavat työkalut
•
•
•
•
•
pora ja poranteriä
ristipääruuvitaltta (nro 2)
kuviosaha tai monitoimihiomakone
viila ja hiekkapaperia
merivedenkestävää tiivistysainetta (valinnainen)
• Asennuspaikka ei saa altistua sääolosuhteille.‍ Laitteen
kotelon takaosa ei ole veden- eikä säänkestävä.‍
• Kiinnityspaikkaan on oltava hyvä näkyvyys, kun ohjaat
venettä.‍
• Kaikkien laitteen käyttöliittymien, kuten näppäimistön,
kosketusnäytön ja kortinlukijan, on oltava käytettävissä, kun
laite on kiinnitetty.‍
• Kiinnityspaikan on kestettävä ohjausnäytön paino ja
suojattava laitetta tärinältä.‍
• Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla laitteen vähintään teknisissä tiedoissa mainitun
kompassin turvavälin päähän kompassista.‍
• Paikassa on oltava tarpeeksi tilaa kaapeleiden ohjaamiseen
ja liittämiseen.‍
Laitteen kiinnittäminen
ILMOITUS
Ole varovainen, kun sahaat aukkoa laitteen tasokiinnitystä
varten.‍ Kotelon ja kiinnitysreikien väli on pieni, ja liian suuri
aukko voi heikentää laitteen vakautta kiinnitettynä.‍
Voit tasokiinnittää laitteen kojelautaan mukana toimitetun mallin
ja tarvikkeiden avulla.‍ Jos haluat kiinnittää laitteen siten, että
näyttö on kojelaudan suuntainen, osta vastaava kiinnityssarja
Garmin myyjältä.‍
1 Tasaa malli ja varmista, että se mahtuu kohtaan, johon
haluat tasokiinnittää laitteen.‍
2 Irrota mallin takana oleva tarran suojus ja kiinnitä tarra
laitteen asennuspaikkaan.‍
3 Valmistele kiinnityspinta sahaamista varten poraamalla
vähintään yksi reikä mallissa olevan yhtenäisen viivan
kulmien sisäpuolelle 9,5 mm:n (3/8 tuuman) poranterällä.‍
4 Sahaa kiinnityspintaan mallin yhtenäisen viivan mukainen
aukko kuviosahalla.‍
5 Testaa sopivuus asettamalla laite sahaamaasi aukkoon.‍
6 Viimeistele aukon koko tarvittaessa viilalla ja hiekkapaperilla.‍
7 Kun laite sopii aukkoon, varmista että laitteen kiinnitysreiät
osuvat mallissa olevien suurempien 7,2 mm:n (9/32 tuuman)
reikien kohtaan.‍
8 Jos laitteen kiinnitysreiät eivät osu reikien kohtaan, merkitse
rei'ille uudet paikat.‍
9 Poraa suuremmat reiät 7,2 mm:n (9/32 tuuman) poranterällä.‍
10 Aseta mutterilevy À yhden vaiheessa 9 poraamasi
suuremman reiän Á päälle.‍
Huomioitavaa kiinnitettäessä
ILMOITUS
Laite on kiinnitettävä paikkaan, joka ei altistu äärilämpötiloille tai
-olosuhteille.‍ Laitteen käyttö- ja varastointilämpötilat on
ilmoitettu laitteen teknisissä tiedoissa.‍ Pitkäaikainen
altistuminen suositeltua matalammille tai korkeammille
lämpötiloille varastoinnin tai käytön aikana saattaa vioittaa
laitetta.‍ Takuu ei kata äärilämpötilojen aiheuttamia vikoja ja
seurauksia.‍
Laitteen voi tasokiinnittää kojelautaan käyttämällä mukana
toimitettuja tarvikkeita ja mallia.‍ Jos haluat kiinnittää laitteen
siten, että se on kojelaudan suuntainen, osta vastaava
kiinnityssarja (myydään erikseen, ammattimaista asennusta
suositellaan) Garmin® myyjältä.‍
Huomioi seuraavat seikat, kun valitset kiinnityspaikkaa.‍
Elokuu 2014
Mutterilevyssä olevan pienemmän 3,5 mm:n (9/64 tuuman)
reiän  pitäisi osua mallin pienemmän reiän kohtaan.‍
11 Jos mutterilevyssä oleva pienempi 3,5 mm:n (9/64 tuuman)
reikä ei osu mallin pienemmän reiän kohtaan, merkitse uusi
paikka.‍
12 Toista vaiheet 10–11 kunkin mutterilevyn kohdalla mallin
mukaan laitteen reunojen mukaan.‍
13 Poraa pienemmät reiät 3,5 mm:n (9/64 tuuman) poranterällä.‍
14 Irrota malli kiinnityspinnasta.‍
Painettu Taiwanissa
190-01559-77_0B
15 Aloita kiinnityskohdan yhdestä kulmasta ja aseta mutterilevy
à kiinnityspinnan taakse siten, että suuri ja pieni reikä ovat
kohdakkain.‍
Mutterilevyn korkeamman osan pitäisi sopia suurempaan
reikään.‍
• Kun olet kiinnittänyt lukitusrenkaan kaapeliin, varmista että
rengas ja o-rengas ovat tukevasti paikoillaan, jotta virta- tai
dataliitäntä ei pääse irtoamaan.‍
Virtaliitäntä
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.‍
Välttääksesi henkilövahingot ja tuotteen vahingoittumisen
tulipalon tai ylikuumenemisen vuoksi, asianmukaisen sulakkeen
on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa paikassa.‍
Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista sulaketta
mitätöi tuotteen takuun.‍
1 Ohjaa virtajohto virtalähteeseen ja laitteeseen.‍
2 Liitä punainen johto akun plusnapaan (+) ja musta johto akun
16 Kiinnitä mutterilevy kiinnityspintaan kiristämällä mukana
toimitettu M3-ruuvi Ä pienempään 3,5 mm:n (9/64 tuuman)
miinusnapaan (-).‍
3 Asenna lukitusrengas ja o-rengas virtajohdon päihin.‍
4 Liitä virtajohto laitteeseen kääntämällä lukitusrengasta
myötäpäivään.‍
reikään.‍
17 Toista vaiheet 15–16 kunkin mutterilevyn kohdalla laitteen
ylä- ja alareunan mukaan.‍
Asenna
kumitiiviste Å karttaplotterin taakse.‍
18
Kumitiivisteen osien taustapuolella on tarra.‍ Irrota tarran
suojus, ennen kuin kiinnität tiivisteen osia laitteeseen.‍
Jos
laitteen taustapuoli jää ulottumattomiin kiinnityksen
19
jälkeen, liitä kaikki tarvittavat kaapelit laitteeseen, ennen kuin
asetat sen aukkoon.‍
HUOMAUTUS: peitä käyttämättömät metalliliitännät
korroosion estämiseksi mukana toimitetuilla suojuksilla.‍
20 Aseta laite aukkoon.‍
21 Kiinnitä laite kiinnityspintaan mukana toimitetuilla M4ruuveilla Æ.‍
22 Asenna koristekehys napsauttamalla se paikalleen laitteen
reunoihin.‍
Maadoitukseen liittyvää huomioitavaa
Useimmissa asennustilanteissa tämän laitteen ei pitäisi tarvita
erillistä rungon maadoitusta.‍ Jos häiriöitä ilmenee, laite voidaan
liittää veneen maadoitukseen laitteen kotelossa olevalla
maadoitusruuvilla häiriöiden välttämiseksi.‍
Huomioitavaa liitännän yhteydessä
Virtajohdon jatkaminen
Virtajohtoa voi tarvittaessa jatkaa käyttämällä oikean paksuista
johtoa.‍
ILMOITUS
Mukana toimitetaan sininen kumitiiviste laitteen DVI-porttia
varten.‍ Tiiviste on kiinnitettävä DVI-portin ja DVI-kaapeliliitännän
väliin, jotta liitännät eivät vahingoitu.‍
Kun liität GMM laitetta virtalähteeseen ja GPSMAP® 8500
laitteeseen, huomioi seuraavat seikat.‍
• Vaikka on suositeltavaa käyttää Garmin DVI kaapeleita,
myös laadukkaita kolmannen osapuolen DVI-kaapeleita voi
käyttää.‍ Testaa DVI-kaapeli ennen sen pujottamista
paikalleen liittämällä laitteet sillä toisiinsa.‍
• GMM on liitettävä samaan virtalähteeseen kuin liitetty
GPSMAP 8500 laite.‍ Jos se ei ole mahdollista, laitteet on
liitettävä samaan maadoitukseen.‍
• Tarkista, että virta- ja maadoitusliitännät akkuun ovat tukevia
eivätkä pääse löystymään.‍
• GMM laitteen kosketusnäyttötoiminnolla voi ohjata yhtä
GPSMAP 8500 laitetta.‍
• GMM laite, jolla ohjataan GPSMAP 8500 laitetta, on liitettävä
sekä GARMIN PROCESSOR BOX- että MAIN DVI VIDEO IN
-porttiin GMM laitteessa ja GARMIN MONITOR- ja MAIN DVI
VIDEO OUT -porttiin GPSMAP 8500 laitteessa Garmin
Marine Network kaapelilla ja DVI-D-kaapelilla.‍
• Kaapelien ohjauksen helpottamiseksi virtajohdon sekä
Garmin Marine Network kaapelin lukitusrenkaat eivät ole
valmiiksi paikoillaan.‍ Ohjaa kaapelit paikoilleen, ennen kuin
kiinnität lukitusrenkaat.‍
2
Kohde
Kuvaus
Sulake
À
Á
Â
Akku
1,8 m (6 jalkaa), ei jatkoa
Kohde Kuvaus
À
Á
Â
Ã
Ä
Liitos
• 5,26 mm²:n (10 AWG:n) jatkojohto, pituus enintään 4,6 m
(15 jalkaa)
• 8,36 mm²:n (8 AWG:n) jatkojohto, pituus enintään 7 m (23
jalkaa)
• 13,29 mm²:n (6 AWG:n) jatkojohto, pituus enintään 11 m
(36 jalkaa)
Sulake
20,3 cm (8 tuumaa)
Akku
Kohde Kuvaus
Å
Æ
20,3 cm (8 tuumaa)
11 m (36 jalkaa) jatkojohdon enimmäispituus
GMM laitteen liittäminen GPSMAP 8500 laitteeseen
ILMOITUS
Mukana toimitetaan sininen kumitiiviste laitteen DVI-porttia
varten.‍ Tiiviste on kiinnitettävä DVI-portin ja DVI-kaapeliliitännän
väliin, jotta liitännät eivät vahingoitu.‍
Tämän laitteen voi liittää GPSMAP 8500 laitteeseen
kosketusnäyttöohjauksella.‍
1 Ohjaa Garmin Marine Network kaapeli ja DVI-D-kaapeli
GMM laitteeseen ja GPSMAP 8500 laitteeseen.‍
2 Asenna lukitusrengas ja o-rengas Garmin Marine Network
kaapelin molempiin päihin.‍
3 Liitä Garmin Marine Network kaapeli GARMIN PROCESSOR
BOX -porttiin GMM laitteessa ja GARMIN MONITOR -porttiin
GPSMAP 8500 laitteessa.‍
4 Liitä DVI-D-kaapeli MAIN DVI VIDEO IN -porttiin GMM
laitteessa ja MAIN DVI VIDEO OUT -porttiin GPSMAP 8500
laitteessa.‍
• Sininen tiiviste toimitetaan DVI-liitäntöjä varten.‍
• Harmaa tiiviste toimitetaan VGA-liitäntöjä varten.‍
• Kun asennat tiivistettä VGA-kaapeliliitännän ja -portin välille,
tiivisteen sivulla olevan nuolen on osoitettava laitetta kohti.‍
Tekniset tiedot
Fyysiset tiedot
Laite
Tekniset tiedot
Mittatiedot
GMM 150
Mitat (L×K×S)
379 × 330 × 73 mm (14,7 × 12,9
× 2,9 tuumaa)
Näytön koko (L×K)
304 × 228 mm (12 × 9 tuumaa)
Paino
4,3 kg (9,6 paunaa)
Mitat (L×K×S)
408 × 368 × 74 mm (16,1 × 14,5
× 2,9 tuumaa)
Näytön koko (L×K)
338 × 270 mm (13,3 ×
10,6 tuumaa)
Paino
5 kg (11 paunaa)
Mitat (L×K×S)
454 × 399 × 81 mm (17,9 × 15,7
× 3,2 tuumaa)
Näytön koko (L×K)
376 × 301 mm (14,8 × 11,9
tuumaa)
Paino
6 kg (13,3 paunaa)
Videotuloon liittyvää huomioitavaa
ILMOITUS
Mukana toimitetaan sininen kumitiiviste laitteen DVI-porttia
varten.‍ Tiiviste on kiinnitettävä DVI-portin ja DVI-kaapeliliitännän
väliin, jotta liitännät eivät vahingoitu.‍
Mukana toimitetaan harmaa kumitiiviste laitteen VGA-porttia
varten.‍ Tiiviste on kiinnitettävä VGA-portin ja VGAkaapeliliitännän väliin, jotta liitännät eivät vahingoitu.‍ Kun
kiinnität tiivistettä, sen reunassa olevan nuolen on osoitettava
laitetta kohti.‍
Laite tukee videotuloa kahdesta digitaalisesta lähteestä,
kolmesta VGA-lähteestä, yhdestä komponenttilähteestä ja
kolmesta komposiittilähteestä.‍ Huomioi nämä seikat, kun liität
videotulolähteitä.‍
• Digitaalisissa porteissa on merkinnät MAIN DVI VIDEO IN ja
DVI VIDEO 2 IN.‍ Niissä on DVI-D-liittimet.‍ Tarvittaessa voit
liittää HDMI-yhteensopivaan videolähteeseen DVI-D-HDMIsovittimella.‍
◦ MAIN DVI VIDEO IN -portti on tarkoitettu käytettäväksi
GPSMAP 8500 laitteen kanssa.‍
◦ Jotta GMM laitetta voi käyttää
kosketusnäyttösyöttölaitteena, se on liitettävä GPSMAP
8500 laitteeseen sekä DVI-D- että Garmin Marine
Network kaapelilla (GMM laitteen liittäminen GPSMAP
8500 laitteeseen).‍
• VGA-porteissa on merkinnät VGA VIDEO 1 IN, VGA VIDEO
2 IN ja VGA VIDEO 3 IN.‍ Niissä on VGA-vakioliittimet, joihin
voi liittää esimerkiksi tietokoneen.‍
• Komponenttivideoportissa on merkintä COMPONENT IN.‍
Siinä on BNC-liittimet.‍ Tähän porttiin voi liittää RCAliittimellisen komponenttivideolähteen BNC-RCA-sovittimella.‍
• Komposiittivideoporteissa on merkinnät CVBS 1 IN, CVBS 2
IN ja CVBS 3 IN.‍ Niissä on BNC-liittimet.‍ Näihin portteihin voi
liittää RCA-liitäntäisiä komposiittivideolähteitä BNC-RCAsovittimen avulla.‍
Videoliittimen tiivisteeseen liittyvää huomioitavaa
Laitteen DVI- ja VGA-liitäntöjä varten toimitetaan kumitiivisteet.‍
Tiiviste on kiinnitettävä kunkin DVI- tai VGA-portin ja
kaapeliliitännän väliin, jotta liitännät eivät vahingoitu.‍ Huomioi
seuraavat seikat, kun teet DVI- tai VGA-liitäntöjä.‍
GMM 170
GMM 190
Kaikki mallit Materiaali
Alumiinilevy
Suositeltu
käyttölämpötila
-15 - 50 °C (5 - 122 °F)
Vesitiiviysluokitus
Edestä: IEC 60529 IPX6
(suojattu kovalta merenkäynniltä)
Takaa: IEC 60529 IPX0 (ei
erityissuojausta)
Sähkötiedot
Laite
Tekniset tiedot
Kaikki mallit Syöttöteho
GMM 150
Mittatiedot
10–32 Vdc
Sulake
15 A, 42 V, nopea
Virran enimmäiskäyttö (10 Vdc)
30 W
Tyypillinen virrankulutus (12 Vdc) 2,4 A
GMM 170
Enimmäisvirrankulutus (12 Vdc)
2,5 A
Kompassin turvaväli
100 mm (3,94 tuumaa)
Virran enimmäiskäyttö (10 Vdc)
60 W
Tyypillinen virrankulutus (12 Vdc) 4,8 A
GMM 190
Enimmäisvirrankulutus (12 Vdc)
5 A
Kompassin turvaväli
100 mm (3,94 tuumaa)
Virran enimmäiskäyttö (10 Vdc)
120 W
Tyypillinen virrankulutus (12 Vdc) 9,8 A
Enimmäisvirrankulutus (12 Vdc)
10 A
Kompassin turvaväli
100 mm (3,94 tuumaa)
3
Garmin®, Garmin logo ja GPSMAP® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. GMM™ on Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garmin nimenomaista lupaa.
© 2013–2014 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising