Garmin | GMM 150 Marine Monitor | User manual | Garmin GMM 150 Marine Monitor Instrukcja obsługi

Garmin GMM 150 Marine Monitor Instrukcja obsługi
KALIBRACJA EKRANU DOTYKOWEGO: Umożliwia
dostosowanie ekranu w taki sposób, aby reagował
prawidłowo na dotyk.‍
Ustawienia wyświetlania dla GMM™ —
instrukcje
Uzyskiwanie dostępu do ustawień OSD
1 Wybierz kolejno .‍
2 W razie potrzeby wybierz Ustawienia wyświetlania.‍
Zmiana języka wyświetlanego menu
Można zmienić język wyświetlanego menu.‍ Domyślnym
językiem wyświetlanego menu jest angielski, niezależnie od
języka wybranego w urządzeniu GPSMAP® 8500.‍
1 W wyświetlanym menu wybierz kolejno SETUP >
LANGUAGE.‍
2 Wybierz język.‍
3 Wybierz .‍
Zmiana sygnału wideo
Można zmienić źródło sygnału wideo wyświetlanego na
monitorze GMM.‍
1 Jeśli korzystasz z urządzenia z pilotem, wybierz SYGNAŁ.‍
2 Wybierz źródło sygnału wideo.‍
3 Wybierz .‍
Ustawienia jasności
W wyświetlanym menu wybierz JASNOŚĆ.‍
UWAGA: Jeśli urządzenie GMM jest podłączone do urządzenia
GPSMAP 8500 i dostępne jest to ustawienie, zmiana jasności
w tym miejscu spowoduje zmianę jasności w oprogramowaniu
plotera nawigacyjnego.‍
TRYB: Umożliwia ręczną lub automatyczną regulację jasności
na podstawie wskazań czujnika oświetlenia otoczenia.‍
POZIOM: Umożliwia ręczną regulację jasności.‍
Ustawienia zdjęć
W wyświetlanym menu wybierz OBRAZ.‍
KONTRAST: Umożliwia ustawienie kontrastu.‍
OSTROŚĆ: Umożliwia ustawienie ostrości wyświetlanego
obrazu.‍
SCHEMAT KOLORÓW: Umożliwia ustawienie schematu
kolorów.‍
Ustawienia geometrii
Istnieje możliwość dostosowania rozdzielczości ekranu dla
sygnału VGA.‍
W wyświetlanym menu wybierz GEOMETRIA.‍
ZEGAR: Reguluje poziomą rozdzielczość obrazu i minimalizuje
pionowe paski.‍
FAZA: Minimalizuje pionowe paski oraz migotanie i nieostrość
obrazów.‍
AUTOREGULACJA: Automatycznie optymalizuje ustawienia
wyświetlania na podstawie źródła.‍
Konfiguracja wyświetlania
W wyświetlanym menu wybierz KONFIGURACJA.‍
LIMIT CZASU MENU: Ustawia limit czasu wyświetlania menu.‍
PRZYWOŁAJ Z PAMIĘCI: Przywraca ustawienia fabryczne.‍
JĘZYK: Wybór języka wyświetlanego menu.‍
Kwiecień 2013
190-01559-60_0A
Wydrukowano na Tajwanie
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone
Garmin® oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
GMM™ oraz GPSMAP® 8500™są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez
wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Wielka Brytania
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. lub jej oddziały
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising