Garmin | GMM 150 Marine Monitor | Garmin GMM 150 Marine Monitor Instruktioner

Garmin GMM 150 Marine Monitor Instruktioner
Inställningsinstruktioner för GMM™
skärmbilden
Få åtkomst till skärmbildens inställningar
1 Välj .‍
2 Om det behövs väljer du OSD-inställningar.‍
Ändra OSD-menyns språk
Du kan ändra OSD-menyns språk.‍ OSD-menyn är som
standard på engelska, oavsett vilket språk som väljs i
GPSMAP® 8500.‍
1 På OSD-menyn väljer du SETUP > LANGUAGE.‍
2 Välj språk.‍
3 Välj .‍
Ändra video
Du kan ändra vilken videokälla som visas på GMM mätaren.‍
1 Om du använder en enhet med fjärringång väljer du
INGÅNG.‍
2 Välj videokälla.‍
3 Välj .‍
Inställningar för ljusstyrka
På OSD-menyn väljer du LJUSSTYRKA.‍
OBS! Om GMM är ansluten till en GPSMAP 8500 och den här
inställningen är tillgänglig ersätter inställningarna för ljusstyrka
som du gör här ljusstyrkenivån i plotterns programvara.‍
LÄGE: Ställer in skärmens ljusstyrka manuellt eller automatiskt
utifrån givaren för omgivande ljus.‍
NIVÅ: Ställer in skärmens ljusstyrka manuellt.‍
Bildinställningar
På OSD-menyn väljer du BILD.‍
KONTRAST: Ställer in kontrastnivån.‍
SKÄRPA: Ställer in hur skarpt bilderna visas.‍
FÄRGLÄGE: Ställer in färgläget.‍
Geometriinställningar
Du kan justera skärmens kvalitet för VGA-ingång.‍
På OSD-menyn väljer du GEOMETRI.‍
KLOCKA: Justerar bildens horisontella upplösning och
minimerar lodräta ränder.‍
FAS: Minimerar horisontella ränder, flimmer och suddiga bilder.‍
JUSTERA AUTOMATISKT: Optimerar automatiskt skärmen
utifrån källan.‍
OSD-inställningar
På OSD-menyn väljer du INSTÄLLNING.‍
MENYTIDSGRÄNS: Ställer in tidsgränsen för OSD-menyn.‍
HÄMTA MINNE: Återställer fabriksinställningarna.‍
SPRÅK: Ställer in textspråket för OSD-menyn.‍
KALIBRERA PEKSKÄRM: Justerar skärmen så att den
fungerar ordentligt vid tryckningar.‍
April 2013
190-01559-59_0A
Tryckt i Taiwan
Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra
länder. GMM™ och GPSMAP® 8500™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte
användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising