Garmin | GMM 150 Marine Monitor | Installation guide | Garmin GMM 150 Marine Monitor Instrukcja instalacji

Garmin GMM 150 Marine Monitor Instrukcja instalacji
Instrukcja instalacji urządzenia
GMM™
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.‍
Nie wolno zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika
z przewodu zasilającego w przypadku podłączania przewodu
zasilającego.‍ Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu
wskutek pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany
odpowiedni bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu.‍
Oprócz tego podłączenie przewodu zasilającego bez
zastosowanego odpowiedniego bezpiecznika spowoduje
unieważnienie gwarancji na produkt.‍
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.‍
UWAGA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.‍
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.‍
• Odwiedź stronę http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.‍
Kontakt z działem pomocy technicznej firmy
Garmin
• Odwiedź stronę www.garmin.com/‍support i kliknij opcję
Contact Support, aby uzyskać informacje o pomocy
technicznej dostępnej w poszczególnych krajach.‍
• Jeśli znajdujesz się w USA, zadzwoń pod numer (913) 397
8200 lub (800) 800 1020.‍
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 2380000.‍
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 8501241.‍
Niezbędne narzędzia
•
•
•
•
•
Wiertarka i wiertła
Wkrętak krzyżowy nr 2
Wyrzynarka lub narzędzie obrotowe
Pilnik i papier ścierny
Środek uszczelniający do zastosowań morskich
(opcjonalnie)
Uwagi dotyczące montażu
UWAGA
Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest
narażone na działanie skrajnych temperatur lub ekstremalnych
Sierpień 2014
warunków.‍ Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany
w danych technicznych produktu.‍ Długotrwałe wystawianie
urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu
(dotyczy przechowywania i użytkowania) może spowodować
uszkodzenie urządzenia.‍ Uszkodzenia spowodowane
działaniem skrajnych temperatur i powiązane konsekwencje nie
są objęte gwarancją.‍
Korzystając z dołączonego osprzętu i szablonu, można
przeprowadzić montaż wpuszczany urządzenia w desce
rozdzielczej.‍ Aby zamontować urządzenie w taki sposób, aby
było ono umieszczone płasko na przedniej części deski
rozdzielczej, należy kupić u sprzedawcy firmy Garmin® zestaw
do montażu płaskiego (do nabycia osobno; zalecamy zlecenie
montażu wykwalifikowanemu specjaliście).‍
Wybierając miejsce montażu, należy zwrócić uwagę na
następujące kwestie.‍
• Należy wybrać miejsce, w którym urządzenie nie będzie
narażone na bezpośrednie działanie czynników
atmosferycznych.‍ Tylna obudowa urządzenia nie jest ani
wodoszczelna, ani odporna na działanie czynników
atmosferycznych.‍
• Miejsce montażu powinno umożliwić wygodną obsługę
urządzenia podczas podróży łodzią.‍
• Miejsce montażu powinno zapewniać łatwy dostęp do
wszystkich interfejsów urządzenia, takich jak klawiatura,
ekran dotykowy i czytnik kart, jeśli są używane.‍
• Powierzchnia montażowa powinna być wystarczająco
mocna, aby zapewnić podparcie dla ciężaru urządzenia oraz
chronić je przed nadmiernymi wibracjami lub wstrząsami.‍
• Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenia
nie należy instalować w odległości mniejszej niż bezpieczny
dystans dla kompasu podany w danych technicznych
produktu.‍
• Miejsce to musi umożliwiać doprowadzenie i podłączenie
wszystkich przewodów.‍
Montowanie urządzenia
UWAGA
Należy zachować ostrożność podczas wycinania otworu w celu
płaskiego montażu urządzenia.‍ Między obudową a otworami
montażowymi istnieje niewielki odstęp, a wycięcie zbyt dużego
otworu może spowodować problemy ze stabilnością urządzenia
po jego zamontowaniu.‍
Dostarczony szablon i osprzęt umożliwiają płaski montaż
urządzenia na desce rozdzielczej.‍ Aby zamontować urządzenie
w taki sposób, że ekran będzie umieszczony płasko na desce
rozdzielczej, należy kupić u dealera firmy Garmin zestaw do
montażu płaskiego.‍
1 Przytnij szablon i upewnij się, że pasuje do miejsca,
w którym chcesz wykonać płaski montaż urządzenia.‍
2 Odklej warstwę ochronną z tyłu szablonu i przyklej go
w miejscu, w którym chcesz zamontować urządzenie.‍
3 Używając wiertła o średnicy 9,5 mm (3/8 cala) wywierć jeden
lub więcej otworów w rogach linii ciągłej na szablonie, aby
przygotować się do wycinania powierzchni montażowej.‍
4 Za pomocą wyrzynarki przetnij powierzchnię montażową
wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii ciągłej oznaczonej na
szablonie.‍
5 Umieść urządzenie w wycięciu, aby sprawdzić dopasowanie.‍
6 W razie potrzeby skorzystaj z pilnika i papieru ściernego
w celu dostosowania rozmiaru wycięcia.‍
7 Po dopasowaniu urządzenia do wycięcia upewnij się, że
otwory montażowe urządzenia są wyrównane z większymi
otworami o średnicy 7,2 mm (9/32 cala) na szablonie.‍
Wydrukowano na Tajwanie
190-01559-80_0B
8 Jeśli otwory montażowe urządzenia nie są wyrównane,
zaznacz nowe położenie otworów.‍
9 Używając wiertła o średnicy 7,2 mm (9/32 cala), wywierć
większe otwory.‍
10 Zaczynając od jednego rogu szablonu, umieść podkładkę À
nad większym otworem Á wywierconym w kroku 9.‍
Mniejszy otwór o średnicy 3,5 mm (9/64 cala) Â na podkładce
powinien być wyrównany z mniejszym otworem na
szablonie.‍
11 Jeśli mniejszy otwór o średnicy 3,5 mm (9/64 cala) na
podkładce nie jest wyrównany z mniejszym otworem na
szablonie, zaznacz nowe położenie.‍
Powtórz
kroki 10–11 dla wszystkich podkładek wzdłuż
12
krawędzi urządzenia zgodnie ze wskazaniami na szablonie.‍
13 Używając wiertła o średnicy 3,5 mm (9/64 cala), wywierć
mniejsze otwory.‍
14 Usuń szablon z powierzchni montażowej.‍
15 Zaczynając od jednego rogu powierzchni montażowej,
umieść podkładkę Ã z tyłu powierzchni montażowej,
wyrównując duży i mały otwór.‍
Wysunięta część podkładki powinna pasować do większego
otworu.‍
Uwagi dotyczące podłączania
UWAGA
Dla portu DVI urządzenia dołączona jest niebieska gumowa
uszczelka.‍ Uszczelkę należy zamocować między portem DVI
a złączem przewodu DVI w celu uniknięcia uszkodzeń złączy.‍
Podczas podłączania urządzania GMM do zasilania i do
urządzenia GPSMAP® 8500 należy uwzględnić następujące
uwagi.‍
• Choć zaleca się korzystanie z dołączonych przewodów DVI
firmy Garmin, można korzystać także z wysokiej jakości
przewodów DVI innych producentów.‍ Przed
doprowadzeniem przewodu DVI należy sprawdzić jego
sprawność, podłączając go do urządzeń.‍
• Urządzenie GMM należy podłączyć do tego samego źródła
zasilania co urządzenie GPSMAP 8500.‍ Jeśli nie jest to
możliwe, urządzenia należy podłączyć do tego samego
uziemienia.‍
• Należy upewnić się, że przewód zasilania i uziemienia są
odpowiednio zabezpieczone i nie poluzują się.‍
• Interfejs dotykowy urządzenia GMM może być
wykorzystywany do sterowania urządzeniem GPSMAP 8500.‍
• Urządzenie GMM używane do sterowania urządzeniem
GPSMAP 8500 musi być podłączone do portu GARMIN
PROCESSOR BOX i do portu MAIN DVI VIDEO IN
urządzenia GMM, jak również do portów GARMIN
MONITOR i MAIN DVI VIDEO OUT urządzenia GPSMAP
8500.‍ Połączenie to należy wykonać przy użyciu przewodu
sieciowego Garmin Marine Network i przewodu DVI-D.‍
• Aby ułatwić doprowadzenie, przewody zasilający i Garmin
Marine Network zostały dołączone bez zainstalowanych
kółek blokujących.‍ Przewody należy doprowadzić przed
zainstalowaniem kółek blokujących.‍
• Po podłączeniu kółka blokującego do przewodu należy
upewnić się, że kółko jest prawidłowo podłączone, a także że
obecna jest okrągła uszczelka w celu zapewnienia
bezpieczeństwa połączenia zasilania lub danych.‍
Podłączanie zasilania
16 Przymocuj podkładkę do powierzchni montażowej,
przykręcając dostarczoną śrubę M3 Ä przez mniejszy otwór
o średnicy 3,5 mm (9/64 cala).‍
17 Powtórz kroki 15–16 dla wszystkich podkładek wzdłuż górnej
i dolnej krawędzi urządzenia.‍
18 Zamocuj gumową uszczelkę Å z tyłu urządzenia.‍
Gumowa uszczelka ma warstwę samoprzylepną na spodzie.‍
Przed zamocowaniem uszczelki na urządzeniu należy
odkleić warstwę ochronną.‍
19 Jeśli po zamontowaniu urządzenia nie będzie można
uzyskać dostępu do jego tylnej części, podłącz wszystkie
niezbędne kable do urządzenia przed umieszczeniem go
w wycięciu.‍
UWAGA: Aby zapobiec korozji metalowych styków, należy
zasłonić nieużywane złącza przy użyciu dostarczonych
zatyczek ochronnych.‍
20 Umieść urządzenie w wycięciu.‍
21 Przymocuj urządzenie do powierzchni montażowej przy
użyciu dostarczonych śrub M4 Æ.‍
22 Zamocuj ramkę dekoracyjną, zatrzaskując ją wokół krawędzi
urządzenia.‍
2
OSTRZEŻENIE
Nie wolno zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika
z przewodu zasilającego w przypadku podłączania przewodu
zasilającego.‍ Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu
wskutek pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany
odpowiedni bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu.‍
Oprócz tego podłączenie przewodu zasilającego bez
zastosowanego odpowiedniego bezpiecznika spowoduje
unieważnienie gwarancji na produkt.‍
1 Poprowadź przewód zasilający do źródła zasilania
i urządzenia.‍
2 Podłącz czerwony przewód do dodatniego (+) zacisku
akumulatora, a czarny przewód do ujemnego (-) zacisku
akumulatora.‍
3 Zamocuj kółko blokujące i okrągłą uszczelkę na końcu
przewodu zasilającego.‍
4 Podłącz przewód zasilający do urządzenia poprzez
obróćenie kółka blokującego w prawo.‍
Dodatkowe uwagi dotyczące uziemienia
W przypadku większości sposobów instalacji to urządzenie nie
wymaga dodatkowego uziemienia obudowy.‍ Jeśli występują
zakłócenia, można użyć śruby uziemienia na obudowie, aby
podłączyć urządzenie do wodnego uziemienia łodzi
i wyeliminować zakłócenia.‍
Uwagi dotyczące podłączania sygnału wideo
UWAGA
Dla portu DVI urządzenia dołączona jest niebieska gumowa
uszczelka.‍ Uszczelkę należy zamocować między portem DVI
a złączem przewodu DVI w celu uniknięcia uszkodzeń złączy.‍
Dla portu VGA urządzenia dołączona jest szara gumowa
uszczelka.‍ Uszczelkę należy zamocować między portem VGA
a złączem przewodu VGA w celu uniknięcia uszkodzeń złączy.‍
Podczas mocowania uszczelki należy zwrócić uwagę, aby
strzałka z boku uszczelki była ustawiona w kierunku urządzenia.‍
Przedłużanie przewodu zasilającego
W razie potrzeby przewód zasilający można przedłużyć przy
użyciu innego przewodu o odpowiedniej grubości w stosunku do
wymaganej długości.‍
Pozycja
À
Á
Â
Opis
Bezpiecznik
Bateria
1,8 m (6 stóp) bez możliwości przedłużenia
Pozycja Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Splot
• Przedłużacz 10 AWG (5,26 mm²), do 4,6 m (15 stóp)
• Przedłużacz 8 AWG (8,36 mm²), do 7 m (23 stóp)
• Przedłużacz 6 AWG (13,29 mm²), do 11 m (36 stóp)
Bezpiecznik
20,3 cm (8 cali)
Bateria
20,3 cm (8 cali)
Maksymalna długość przedłużacza 11 m (36 stóp)
Podłączanie urządzenia GMM do urządzenia GPSMAP
8500
UWAGA
Dla portu DVI urządzenia dołączona jest niebieska gumowa
uszczelka.‍ Uszczelkę należy zamocować między portem DVI
a złączem przewodu DVI w celu uniknięcia uszkodzeń złączy.‍
Urządzenie może zostać podłączone do urządzenia GPSMAP
8500 z interfejsem dotykowym.‍
1 Poprowadź przewód sieciowy Garmin Marine Network
i przewód DVI-D do urządzenia GMM oraz urządzenia
GPSMAP 8500.‍
2 Załóż kółko blokujące oraz okrągłą uszczelkę na każdym
końcu przewodu Garmin Marine Network.‍
3 Podłącz przewód sieciowy Garmin Marine Network do portu
GARMIN PROCESSOR BOX urządzenia GMM oraz do
portu GARMIN MONITOR urządzenia GPSMAP 8500.‍
4 Podłącz przewód DVI-D do portu MAIN DVI VIDEO IN
urządzenia GMM oraz do portu MAIN DVI VIDEO OUT
urządzenia GPSMAP 8500.‍
Urządzenie obsługuje sygnał wideo z dwóch źródeł cyfrowych,
trzech źródeł VGA, jednego źródła komponentowego i trzech
źródeł kompozytowych.‍ Podczas podłączania źródeł sygnału
wideo należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.‍
• Dwa porty cyfrowe są oznaczone jako MAIN DVI VIDEO IN
oraz DVI VIDEO 2 IN.‍ Te dwa porty wykorzystują złącza
DVI-I.‍ W razie potrzeby w celu podłączenia do wyświetlacza
z obsługą sygnału HDMI można skorzystać z adaptera DVID–HDMI.‍
◦ Port MAIN DVI VIDEO IN są przeznaczone do
podłączenia urządzenia GPSMAP 8500.‍
◦ Aby korzystać z funkcji ekranu dotykowego do obsługi
urządzenia GMM, należy je podłączyć do urządzenia
GPSMAP 8500 przy użyciu przewodu DVI-D i przewodu
sieciowego Garmin Marine Network (Podłączanie
urządzenia GMM do urządzenia GPSMAP 8500).‍
• Trzy porty VGA są oznaczone jako VGA VIDEO 1 IN, VGA
VIDEO 2 IN i VGA VIDEO 3 IN.‍ Można do nich podłączać
standardowe złącza VGA w celu podłączenia do różnych
źródeł, takich jak komputer.‍
• Port komponentowego sygnału wideo jest oznaczony jako
COMPONENT IN i można do niego podłączać złącza BNC.‍
Aby podłączyć źródło komponentowego sygnału wideo
wyposażone w złącza RCA, można użyć adaptera BNC–
RCA.‍
• Trzy porty kompozytowego sygnału wideo są oznaczone
jako CVBS 1 IN, CVBS 2 IN i CVBS 3 IN.‍ Można do nich
podłączać złącza BNC.‍ Aby podłączyć źródło
komponentowego sygnału wideo wyposażone w złącza
RCA, można użyć adaptera BNC–RCA.‍
Uwagi dotyczące uszczelki złącza wideo
W przypadku tego urządzenia dostępne są uszczelki dla
wszystkich złączy DVI i VGA.‍ Uszczelki należy zamocować
między każdym portem DVI lub VGA a złączem przewodu
w celu uniknięcia uszkodzeń złączy.‍ Należy o tym pamiętać
podczas podłączania przewodów do złączy DVI lub VGA.‍
• Niebieska uszczelka jest przeznaczona do złączy DVI.‍
• Szara uszczelka jest przeznaczona do złączy VGA.‍
• Podczas mocowania uszczelki między złączem przewodu
VGA i portem należy zwrócić uwagę, aby strzałka z boku
uszczelki była ustawiona w kierunku urządzenia.‍
3
Dane techniczne
Urządzenie
Specyfikacja fizyczna
Urządzenie
Dane techniczne
GMM 150
Wymiary (szer.‍ × wys.‍ × 379 × 330 × 73 mm (14,7 ×
gł.‍)
12,9 × 2,9 cala)
GMM 170
GMM 190
Wszystkie
modele
Wielkość
Rozmiar wyświetlacza
(szer.‍ × wys.‍)
304 × 228 mm (12 × 9 cali)
Masa
4,3 kg (9,6 funtów)
Dane techniczne
Wielkość
Maks.‍ pobór prądu przy
12 V DC
10 A
Bezpieczny dystans dla
kompasu
100 mm (3,94 cala)
Wymiary (szer.‍ × wys.‍ × 408 × 368 × 74 mm (16,1 ×
gł.‍)
14,5 × 2,9 cala)
Rozmiar wyświetlacza
(szer.‍ × wys.‍)
338 × 270 mm (13,3 ×
10,6 cala)
Masa
5 kg (11 funtów)
Wymiary (szer.‍ × wys.‍ × 454 × 399 × 81 mm (17,9 ×
gł.‍)
15,7 × 3,2 cala)
Rozmiar wyświetlacza
(szer.‍ × wys.‍)
376 × 301 mm (14,8 ×
11,9 cala)
Masa
6 kg (13,3 funtów)
Materiał
Blacha aluminiowa
Zakres temperatur
Od -15° do 50°C (od 5° do
122°F)
Klasa wodoszczelności
Z przodu: IEC 60529 IPX6
(ochrona przed silnymi
strumieniami wody)
Z tyłu: IEC 60529 IPX0
(brak specjalnej ochrony)
Specyfikacja elektryczna
Urządzenie
Dane techniczne
Wszystkie modele Moc wejściowa
Bezpiecznik
GMM 150
GMM 170
GMM 190
Wielkość
10–32 V DC
15 A, 42 V
szybkodziałający
Maks.‍ zużycie energii przy 30 W
10 V DC
Typowy pobór prądu przy
12 V DC
2,4 A
Maks.‍ pobór prądu przy
12 V DC
2,5 A
Bezpieczny dystans dla
kompasu
100 mm (3,94 cala)
Maks.‍ zużycie energii przy 60 W
10 V DC
Typowy pobór prądu przy
12 V DC
4,8 A
Maks.‍ pobór prądu przy
12 V DC
5 A
Bezpieczny dystans dla
kompasu
100 mm (3,94 cala)
Maks.‍ zużycie energii przy 120 W
10 V DC
Typowy pobór prądu przy
12 V DC
9,8 A
Garmin®, logo Garmin oraz GPSMAP® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. GMM™ jest znakiem towarowym firmy
Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
© 2013–2014 Garmin Ltd. lub jej oddziały
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising