Garmin | GMM 150 Marine Monitor | Garmin GMM 150 Marine Monitor Upute za instalaciju

Garmin GMM 150 Marine Monitor Upute za instalaciju
Upute za montažu uređaja GMM™
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.‍
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača.‍ Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda.‍ Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu prouzročit će
gubitak jamstvenih prava.‍
Montaža uređaja
OPREZ
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.‍
OBAVIJEST
Pazite pri rezanju otvora za ugradbenu montažu uređaja.‍ Nema
puno mjesta između kućišta i otvora za montažu te biste
izrezivanjem prevelikog otvora mogli narušiti stabilnost uređaja
nakon montaže.‍
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.‍
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.‍
• Idite na http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.‍
Kontaktiranje službe za korisničku podršku
tvrtke Garmin
• Idite na www.garmin.com/‍support i pritisnite Contact
Support za podršku unutar države.‍
• U SAD-u nazovite (913) 397.‍8200 ili (800) 800.‍1020.‍
• U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 2380000.‍
• U Europi nazovite +44 (0) 870.‍8501241.‍
Potrebni alati
•
•
•
•
•
Bušilica i nastavci za bušenje
Križni odvijač broj 2
Ubodna pila ili rotirajući alat
Turpija i brusni papir
Brtvilo za plovila (nije obavezno)
Preporuke za montažu
OBAVIJEST
Ovaj se uređaj treba montirati na lokaciji koja nije izložena
ekstremnim temperaturama ili uvjetima.‍ Temperaturni raspon
ovog uređaja naveden je u specifikacijama proizvoda.‍ Dulje
izlaganje temperaturama izvan navedenog temperaturnog
raspona tijekom skladištenja ili upotrebe može uzrokovati kvar
uređaja.‍ Jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana ekstremnom
temperaturom i povezane posljedice.‍
Pomoću priloženog alata i šablone možete montirati uređaj na
upravljačku ploču.‍ Za montažu uređaja tako da bude položen u
ravnini s upravljačkom pločom morate kupiti komplet za ležeću
montažu (prodaje se odvojeno i preporučuje se profesionalna
montaža) od vašeg zastupnika tvrtke Garmin®.‍
Kolovoz 2014
Kada odabirete lokaciju za montažu, uzmite u obzir sljedeće
preporuke.‍
• Lokacija ne bi smjela biti izravno izložena vremenskim
uvjetima.‍ Stražnje kućište uređaja nije otporno na vodu i
vremenske uvjete.‍
• Lokacija vam treba omogućiti optimalan pogled na uređaj
dok upravljate plovilom.‍
• Lokacija treba omogućiti jednostavan pristup svim sučeljima
uređaja, kao što su tipkovnica, dodirni zaslon i čitač kartica,
ako je primjenjivo.‍
• Lokacija mora biti dovoljno čvrsta za težinu uređaja i štititi ga
od pretjeranih vibracija i udaraca.‍
• Kako magnetski kompas ne bi ometao uređaj, ne smijete ga
postaviti na lokaciju koja je magnetskom kompasu bliža od
sigurne udaljenosti od kompasa navedene u specifikacijama
proizvoda.‍
• Lokacija mora omogućiti provođenje i priključivanje svih
kabela.‍
Uključena šablona i pribor omogućuju vam montiranje uređaja
na vašu upravljačku ploču.‍ Za montiranje uređaja tako da
njegov zaslon bude u ravnini s upravljačkom pločom, morate
kupiti pribor za ležeće montiranje od vašeg zastupnika tvrtke
Garmin.‍
1 Izrežite šablonu tako da se može umetnuti na mjesto na koje
želite montirati uređaj.‍
2 Uklonite zaštitnu traku sa stražnje strane šablone i zalijepite
je na lokaciju na koju želite montirati uređaj.‍
3 Pomoću svrdla veličine 9,5 mm (3/8 inča) izbušite jednu ili
više rupa u kutovima čvrste trake šablone kako biste
površinu za montiranje pripremili za rezanje.‍
4 Ubodnom pilom izrežite površinu za montiranje s unutrašnje
strane čvrste trake označene na šabloni.‍
5 Provjerite možete li umetnuti uređaj u izrezanu šablonu.‍
6 Po potrebi pomoću turpije ili brusnog papira prilagodite
veličinu izrezane šablone.‍
Kada
uređaj pristaje u izrezanu šablonu, provjerite mogu li se
7
rupe za montiranje na uređaju poravnati s većim rupama
veličine 7,2 mm (9/32 inča) na šabloni.‍
8 Ako nije moguće poravnati te rupe s rupama za montiranje
na uređaju, označite nova mjesta za rupe.‍
9/ inča) izbušite veće rupe.‍
Pomoću svrdla veličine 7,2 mm (
9
32
10 Počevši u jednom kutu šablone, postavite okvir za maticu À
preko veće rupe Á izbušene u koraku 9.‍
Manja rupa veličine 3,5 mm (9/64 inča) Â na okviru za maticu
treba se poravnati s manjom rupom na šabloni.‍
11 Ako manja rupa veličine 3,5 mm (9/64 inča) na okviru za
maticu nije poravnata s manjom rupom na šabloni, označite
novo mjesto.‍
Tiskano u Tajvanu
190-01559-86_0B
12 Ponavljajte korake 10 – 11 za svaki od okvira za matice na
svim stranama uređaja kao što je naznačeno na šabloni.‍
13 Pomoću svrdla veličine 3,5 mm (9/64 inča) izbušite manje
rupe.‍
14 Maknite šablonu s površine za montiranje.‍
15 Počevši u kutu površine za montiranje, postavite okvir za
maticu à na stražnju stranu površine za montiranje i
poravnajte manje i veće rupe.‍
Uzdignuti dio okvira za maticu treba ući u veću rupu.‍
GPSMAP 8500 pomoću Garmin Marine Network kabela i
DVI-D kabela.‍
• Za lakše provođenje kabela, kabel za napajanje i Garmin
Marine Network kabel pakirani su bez prstenova za
zabravljivanje.‍ Prije postavljanja prstenova za zabravljivanje
trebate provesti kabele.‍
• Nakon postavljanja prstenova za zabravljivanje na kabel
provjerite jesu li prstenovi čvrsto spojeni i da je o-prsten na
mjestu, tako da kabel napajanja i podatkovni kabel budu
dobro pričvršćeni.‍
Priključivanje u napajanje
UPOZORENJE
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača.‍ Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda.‍ Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu prouzročit će
gubitak jamstvenih prava.‍
16 Pričvrstite okvir za maticu na površinu za montiranje
zatezanjem priloženih M3 vijaka Ä kroz manju rupu veličine
3,5 mm (9/64 inča).‍
17 Ponavljajte korake 15 – 16 za svaki okvir za matice na vrhu i
dnu uređaja.‍
18 Postavite gumenu brtvu Å na stražnju stranu uređaja.‍
Komadi gumene brtve sa stražnje strane imaju ljepilo.‍
Obavezno uklonite zaštitnu traku prije postavljanja na uređaj.‍
19 Ako nećete imati pristup stražnjoj strani uređaja nakon što ga
montirate, priključite sve potrebne kabele u uređaj prije
negoli ga smjestite u izrezanu šablonu.‍
NAPOMENA: Kako ne bi došlo do korozije metalnih spojeva,
neiskorištene priključke prekrijte priloženim zaštitnim
kapicama.‍
20 Postavite uređaj u izrezanu šablonu.‍
21 Pričvrstite uređaj na površinu za montiranje pomoću
isporučenih M4 vijaka Æ.‍
22 Postavite ukrasnu masku i pritisnite je tako da sjedne na
mjesto oko rubova uređaja.‍
1 Sprovedite kabel napajanja od izvora napajanja do uređaja.‍
2 Crvenu žicu povežite s pozitivnim polom baterije (+), a crnu
žicu povežite s negativnim polom baterije (-).‍
3 Na kraj kabela napajanja postavite prsten za zabravljivanje i
o-prsten.‍
4 Priključite kabel napajanja u uređaj okrećući prsten za
zabravljivanje u smjeru kazaljki sata.‍
Dodatne preporuke za uzemljenje
Ovaj uređaj u većini načina montaže nije potrebno dodatno
uzemljiti preko šasije.‍ Ako dođe do smetnji, vijak za uzemljenje
na kućištu može se upotrijebiti za povezivanje uređaja s dijelom
preko kojega je plovilo uzemljeno u vodu kako bi se izbjegle
smetnje.‍
Preporuke za povezivanje
OBAVIJEST
Za DVI utor na uređaju isporučena je plava gumena brtva.‍ Ova
se brtva mora ugraditi između svakog DVI utora i priključka DVI
kabela kako bi se spriječilo oštećivanje priključaka.‍
Prilikom priključivanja uređaja GMM u napajanje i povezivanja s
uređajem GPSMAP® 8500, slijedite ove preporuke.‍
• Iako se preporučuje korištenje DVI kabela koje ste dobili uz
Garmin uređaj, možete koristiti i visokokvalitetne DVI kabele
drugih proizvođača.‍ Prije negoli provedete DVI kabel,
testirajte ga priključujući uređaj s njime.‍
• Uređaj GMM treba priključiti na isti izvor napajanja kao i
povezani uređaj GPSMAP 8500.‍ Ako to nije moguće, uređaje
treba priključiti na isto uzemljenje.‍
• Potrebno je provjeriti jesu li priključci baterije s napajanjem i
uzemljenjem čvrsti te da se ne mogu olabaviti.‍
• Funkcije dodirnog zaslona uređaja GMM mogu se koristiti za
upravljanje uređajem GPSMAP 8500.‍
• Uređaj GMM koji koristite za upravljanje uređajem GPSMAP
8500 mora biti priključen u priključke GARMIN PROCESSOR
BOX i MAIN DVI VIDEO IN na uređaju GMM i priključke
GARMIN MONITOR i MAIN DVI VIDEO OUT na uređaju
2
Produljivanje kabela napajanja
Ako je potrebno, kabel napajanja je moguće produljiti pomoću
kabela adekvatnog promjera za čitavu duljinu produljenja.‍
Element
À
Á
Â
Opis
Osigurač
Baterija
1,8 m (6 stopa) bez produljivanja
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Dodatni kabel
• 5,26 mm² (10 AWG) produžni kabel, do 4,6 m (15 stopa)
• 8,36 mm² (8 AWG) produžni kabel, do 7 m (23 stopa)
• 13,29 mm² (6 AWG) produžni kabel, do 11 m (36 stopa)
Osigurač
20,3 cm (8 inča)
Baterija
20,3 cm (8 inča)
11 m (36 stopa) – maksimalno produljivanje
• Tri priključka za kompozitni video označena su s CVBS 1 IN,
CVBS 2 IN i CVBS 3 IN.‍ Za ova tri priključka potrebni su
BNC priključci.‍ Možete koristiti adapter signala iz BNC u
RCA ako u ove priključke želite priključiti izvor kompozitnog
videosignala pomoću RCA priključaka.‍
Preporuke za montiranje brtvi na videopriključak
Priložene su brtve za sve DVI i VGA priključke na uređaju.‍ Ova
se brtva mora ugraditi između svakog DVI ili VGA ulaza i
priključka kabela kako bi se spriječilo oštećenje priključaka.‍
Prilikom povezivanja putem DVI ili VGA priključaka uzmite u
obzir ove preporuke.‍
Povezivanje uređaja GMM s uređajem GPSMAP 8500
OBAVIJEST
Za DVI utor na uređaju isporučena je plava gumena brtva.‍ Ova
se brtva mora ugraditi između svakog DVI utora i priključka DVI
kabela kako bi se spriječilo oštećivanje priključaka.‍
Ovaj uređaj moguće je povezati s uređajem GPSMAP 8500 s
mogućnošću upravljanja putem dodirnog zaslona.‍
1 Sprovedite Garmin Marine Network kabel i DVI-D kabel do
uređaja GMM i uređaja GPSMAP 8500.‍
2 Postavite prsten za zabravljivanje i o-prsten na oba kraja
Garmin Marine Network kabela.‍
3 Priključite Garmin Marine Network kabel u priključak
GARMIN PROCESSOR BOX na uređaju GMM i priključak
GARMIN MONITOR na uređaju GPSMAP 8500.‍
4 Priključite DVI-D kabel u priključak MAIN DVI VIDEO IN na
uređaju GMM i u priključak MAIN DVI VIDEO OUT na
uređaju GPSMAP 8500.‍
Preporuke za videoulaz
OBAVIJEST
Za DVI utor na uređaju isporučena je plava gumena brtva.‍ Ova
se brtva mora ugraditi između svakog DVI utora i priključka DVI
kabela kako bi se spriječilo oštećivanje priključaka.‍
Za VGA utor na uređaju isporučena je siva gumena brtva.‍ Ova
se brtva mora ugraditi između VGA utora i priključka VGA
kabela kako bi se spriječilo oštećivanje priključaka.‍ Prilikom
postavljanja brtve, strelica na bočnoj strani brtve mora biti
usmjerena prema uređaju.‍
Ovaj uređaj omogućuje primanje videosignala iz dva digitalna
izvora, tri VGA izvora, jednog komponentnog izvora i tri
kompozitna izvora.‍ Kada priključujete izvore videosignala,
imajte na umu ove preporuke.‍
• Dva digitalna priključka označena su kao MAIN DVI VIDEO
IN i DVI VIDEO 2 IN.‍ Za ta dva priključka potrebni su vam
DVI-D priključci.‍ Po potrebi možete koristiti adapter signala
DVI-D u HDMI kako biste priključili HDMI-kompatibilan izvor
videosignala.‍
◦ Priključak MAIN DVI VIDEO IN predviđen je za korištenje
s uređajem GPSMAP 8500.‍
◦ Ako želite da funkcionira kao uređaj s unosom komandi
putem dodirnog zaslona, uređaj GMM morate povezati s
uređajem GPSMAP 8500 pomoću DVI-D kabela i Garmin
Marine Network kabela (Povezivanje uređaja GMM s
uređajem GPSMAP 8500).‍
• Tri VGA priključka označena su s VGA VIDEO 1 IN, VGA
VIDEO 2 IN i VGA VIDEO 3 IN.‍ Za ove priključke potrebni su
standardni VGA priključci i povezuju se s izvorima kao što je
računalo.‍
• Priključak za komponentni video označen je s COMPONENT
IN.‍ Za ovaj priključak potrebni su BNC priključci.‍ Možete
koristiti adapter signala iz BNC u RCA ako u ovaj priključak
želite priključiti izvor komponentnog videosignala pomoću
RCA priključaka.‍
• Za korištenje s DVI priključcima priložena je plava brtva.‍
• Za korištenje s VGA priključcima priložena je siva brtva.‍
• Prilikom montiranja brtvi između priključka za VGA kabel i
ulaza, strelica sa strane brtve mora biti okrenuta prema
uređaju.‍
Specifikacije
Fizičke specifikacije
Uređaj
Specifikacija
GMM 150 Dimenzije (Š × V × D)
Mjere
379 × 330 × 73 mm (14,7 × 12,9
× 2,9 inča)
Veličina zaslona (Š × V) 304 × 228 mm (12 × 9 inča)
Težina
GMM 170 Dimenzije (Š × V × D)
4,3 kg (9,6 lbs)
408 × 368 × 74 mm (16,1 × 14,5
× 2,9 inča)
Veličina zaslona (Š × V) 338 × 270 mm (13,3 × 10,6 inča)
Težina
GMM 190 Dimenzije (Š × V × D)
5 kg (11 lbs)
454 × 399 × 81 mm (17,9 × 15,7
× 3,2 inča)
Veličina zaslona (Š × V) 376 × 301 mm (14,8 × 11,9 inča)
Težina
Svi modeli Materijal
6 kg (13,3 lbs)
Aluminijski lim
Temperaturni raspon
Od -15 ° do 50 °C (od 5 ° do 122
°F)
Vodootpornost
Sprijeda: IEC 60529 IPX-6
(zaštita od jakog mlaza)
Straga: IEC 60529 IPX0 (nema
zaštite)
Električne specifikacije
Uređaj
Specifikacija
Svi modeli Izvor napajanja
Osigurač
GMM 150 Maksimalna potrošnja pri 10 Vdc
Mjere
10 – 32 Vdc
15 A, 42 V brzodjelujući
30 W
Tipična potrošnja struje pri 12 Vdc
2,4 A
Maksimalna potrošnja struje pri
12 Vdc
2,5 A
Sigurna udaljenost od kompasa
100 mm (3,94 inča)
GMM 170 Maksimalna potrošnja pri 10 Vdc
Tipična potrošnja struje pri 12 Vdc
60 W
4,8 A
3
Uređaj
Specifikacija
Mjere
Maksimalna potrošnja struje pri
12 Vdc
5 A
Sigurna udaljenost od kompasa
100 mm (3,94 inča)
GMM 190 Maksimalna potrošnja pri 10 Vdc
120 W
Tipična potrošnja struje pri 12 Vdc
9,8 A
Maksimalna potrošnja struje pri
12 Vdc
10 A
Sigurna udaljenost od kompasa
100 mm (3,94 inča)
Garmin®, logotip Garmin i GPSMAP® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. GMM™ je trgovački znak tvrtke Garmin Ltd. ili njenih podružnica.
Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
© 2013–2014 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising