Garmin | GMM 150 Marine Monitor | Garmin GMM 150 Marine Monitor Instruksjoner

Garmin GMM 150 Marine Monitor Instruksjoner
Konfigureringsinstruksjoner for OSD
for GMM™
Åpne OSD-innstillingene (On-Screen
Display)
1 Velg .‍
2 Velg eventuelt OSD-innstillinger.‍
Endre språk på OSD-menyen
Du kan endre språket på OSD-menyen.‍ OSD-menyen er
engelsk som standard, uavhengig av språket som er valgt i
GPSMAP® 8500.‍
1 Gå til OSD-menyen, og velg SETUP > LANGUAGE.‍
2 Velg språk.‍
3 Velg .‍
Endre videoinngang
Du kan endre videokilden som vises på GMM.‍
1 Hvis du bruker en ekstern inndataenhet, velger du
INNGANG.‍
2 Velg videokilden.‍
3 Velg .‍
Lysstyrkeinnstillinger
Gå til OSD-menyen, og velg LYSSTYRKE.‍
MERK: Hvis GMM er koblet til en GPSMAP 8500 og denne
innstillingen er tilgjengelig, kan du bruke denne innstillingen til å
overstyre lysstyrkenivået i programvaren på kartplotteren.‍
MODUS: Angir lysstyrken for skjermen manuelt eller automatisk
etter sensoren som måler lysforholdene rundt enheten.‍
NIVÅ: Angir lysstyrken for skjermen manuelt.‍
Bildeinnstillinger
Gå til OSD-menyne, og velg BILDE.‍
KONTRAST: Angir kontrastnivået.‍
SKARPHET: Angir hvor skarpt bildet skal vises.‍
FARGEMODUS: Angir fargemodus.‍
Geometriinnstillinger
Du kan justere skjermkvaliteten for VGA-inndata.‍
Gå til OSD-menyen, og velg GEOMETRI.‍
KLOKKE: Justerer den horisontale oppløsningen på bildet, og
minimerer vertikale striper.‍
FASE: Minimerer horisontale striper, flimring og uskarpe bilder.‍
JUSTER AUTOMATISK: Optimaliserer skjermen automatisk
etter kilden.‍
OSD-oppsett
Gå til OSD-menyen, og velg OPPSETT.‍
MENYTIDSAVBRUDD: Angir tidsavbrudd for OSD-menyen.‍
MEM RECALL: Gjenoppretter fabrikkinnstillingene.‍
SPRÅK: Angir tekstspråk for OSD-menyen.‍
KALIBRER BERØRINGSSKJERM: Justerer skjermen slik at
den reagerer riktig ved berøring.‍
April 2013
190-01559-58_0A
Trykt i Taiwan
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin® og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land.
GMM™ og GPSMAP® 8500™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
© 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising