Garmin | GMI™ 10 Marine Instrument (new) | Garmin GMI™ 10 Marine Instrument (new) SV Installationsinstruktioner s/n 1Y3xxxxxx

Garmin GMI™ 10 Marine Instrument (new) SV Installationsinstruktioner s/n 1Y3xxxxxx
Installationsinstruktioner för GMI 10
För att få bästa möjliga prestanda ska du installera GMI 10 marininstrument enligt följande instruktioner. Om du får
problem med installationen kontaktar du Garmins produktsupport eller en professionell installatör.
GMI 10 kommunicerar med NMEA 2000- eller NMEA 0183-kompatibla givare och enheter och visar information om
hastighet, kurs, vattendjup och bränsle när den är ansluten till lämpliga givare.
Produktregistrering
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår online-registrering redan i dag. Gå till http://my.garmin.com.
Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Skriv in serienumret som står på din GMI 10 i det avsedda utrymmet, för framtida referens. Serienumret finns på en
etikett på baksidan av GMI 10.
Serienummer
Kontakta Garmin
Kontakta Garmins produktsupport om du har några frågor när du installerar eller använder GMI 10. Om du befinner
dig i USA går du till www.garmin.com/support eller kontaktar Garmin USA per telefon på (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020.
I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på 0808 2380000.
Om du befinner dig i Europa går du till www.garmin.com/support och klickar på Contact Support för information om
support från ditt hemland eller så kontaktar du Garmin (Europa) Ltd. per telefon på +44 (0) 870 8501241.
Packlista och tillbehör
Innan du installerar GMI 10 ska du kontrollera att förpackningen innehåller följande delar. Kontakta genast din
Garmin-återförsäljare om det saknas delar.
Standardförpackning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GMI 10-enhet
Skyddshölje
Material för nedsänkt montering
NMEA 0183-datakablage
2 NMEA 2000 T-anslutningar
2 NMEA 2000-terminatorer (1 hane, 1 hona)
1 NMEA 2000-droppkabel (2 m)
1 NMEA 2000-strömkabel (2 m), (3 A-säkring)
Installationsinstruktioner
Valfria tillbehör
• Extra NMEA 2000-nätverkskomponenter
Verktyg som behövs
•
•
•
•
•
•
•
Figursåg eller 90 mm (3 17/32 tum) hålsåg
Borrmaskin och borrar
Körnare och hammare
Sax
Fil och sandpapper
Phillips-skruvmejsel
Antikärvningsmedel (valfritt)
Så här installerar och använder du din GMI 10
1. Välj en plats (sidan 2).
2. Montera GMI 10 nedsänkt (sidan 2).
3. Anslut GMI 10 till sensorerna och till strömkällan (sidan 3).
Maj 2011
190-01168-79 Rev. B
Tryckt i Taiwan
Steg 1: Välj en plats för GMI 10
Ha följande i åtanke när du väljer en installationsplats:
•
•
•
•
Se till att du inte hindrar sikten för manövrering av båten.
Ger enkel åtkomst till knappsatsen på GMI 10.
Den är tillräckligt stark för att hantera GMI 10:s vikt och skydda den från kraftiga vibrationer eller stötar.
Ger tillräckligt med plats för dragning och anslutning av kablarna. Du bör lämna minst 8 cm (3 tum) utrymme
bakom höljet.
• Är minst 241 mm (9 1/2 tum) från en magnetisk kompass för att undvika störningar.
• Montera GMI 10 där den inte utsätts för extrema temperaturförhållanden.
Obs! Temperaturintervallet för GMI 10 är -15 °C till 70 °C (5 °F till 158 °F). Lång exponering för temperaturer utanför
detta intervall (vid förvaring eller drift) kan leda till att LCD-skärmen eller andra komponenter går sönder. Den typen av
fel och efterföljande konsekvenser täcks inte av tillverkarens begränsade garanti.
Steg 2: Montera GMI 10 nedsänkt
Utöver fyra av de medföljande skruvarna (nummer 8 ANSI (4,2 × 1,4 DIN7981)) kräver nedsänkt montering av GMI 10
även följande verktyg:
• Phillips-skruvmejsel
• Borr och 3,2 mm (1/8 tum) borrspets för monteringshålen
• 90 mm (3 17/32 tum) hålsåg för styrhålet
• Sax
• Körnare och hammare
• Fil och sandpapper
• Antikärvningsmedel (valfritt)
• Försänkare (för glasfiberinstallationer)
Obs! Se till att ytan som du monterar GMI 10 på har tillräckligt med öppen yta bakom, för att få plats med GMI 10 och
de anslutna sladdarna.
Så här monterar du GMI 10 nedsänkt:
1. Mallen för nedsänkt montering medföljer produktförpackningen. Beskär
mallen och kontrollera att den passar på platsen där du vill montera GMI 10.
2. Mallen för nedsänkt montering är självhäftande på baksidan. Ta bort
skyddstejpen och fäst mallen på den plats där du vill montera GMI 10.
3. Använd en 90 mm (3 17/32 tum) hålsåg och såga ut monteringsytan utefter
insidan på den streckade linjen som anges på mallen för nedsänkt
montering. Fila och sandpappra hålets kanter till rätt storlek.
4. Placera GMI 10 i utskärningen och kontrollera att de fyra monteringshålen
stämmer när du har rättat till storleken på hålet. Om de inte stämmer
markerar du rätt placering av de fyra monteringshålen. Ta bort GMI 10
från utskärningen.
5. Märk ut mittpunkten för vart och ett av de fyra monteringshålen med
körnaren.
6. Använd en 3,2 mm (1/8 tum) borrspets och borra de fyra monteringshålen.
Obs! Om du monterar plottern på glasfiber rekommenderar vi att du använder en försänkningsborrspets och borrar
en avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet. På så sätt undviker du sprickor i geltäckslagret när
skruvarna dras åt.
2
Installationsinstruktioner för GMI 10
7. Placera GMI 10 i utskärningen.
8. Dra åt de fyra monteringsskruvarna genom GMI 10 till de borrade monteringshålen.
Obs! Rostfria skruvar kan kärva när de skruvas i glasfiber och dras åt för hårt. Garmin rekommenderar att du
applicerar ett antikärvningsmedel på skruven innan den används.
9. Sätt fast monteringslocken genom att snäppa dem på plats.
Steg 3: Anslut GMI 10 till sensorerna och till
strömkällan
GMI 10 kan anslutas till givare med antingen NMEA 2000 eller NMEA 0183.
Ansluta GMI 10 via NMEA 2000
GMI 10 levereras med nödvändiga NMEA 2000-anslutningar och -kabel så
att du kan ansluta GMI 10 till befintligt NMEA 2000-nätverk eller bygga
ett grundläggande NMEA 2000-nätverk. Mer information om NMEA 2000
finns på www.garmin.com. Följ anvisningarna och schemana på sidan 4
när du ansluter GMI 10 till befintligt NMEA 2000-nätverk eller skapar ett
grundläggande NMEA 2000-nätverk.
NMEA 0183-data
NMEA 2000
Så här ansluter du GMI 10 till ett befintligt NMEA 2000-nätverk:
1. Bestäm var du vill ansluta GMI 10 till ditt befintliga NMEA 2000-stamnät.
2. Koppla bort ena sidan av en NMEA 2000 T-anslutning från stamnätet vid en lämplig plats.
Om du behöver förlänga NMEA 2000-stamnätet ansluter du en lämplig förlängningskabel för NMEA 2000-stamnätet
(medföljer inte) till sidan av den T-anslutning som du kopplade bort.
3. Anslut den medföljande T-anslutningen för GMI 10 i NMEA 2000-stamnätet genom att ansluta den till ena sidan av
den T-anslutning du kopplade bort.
4. Led den medföljande droppkabeln till undersidan av den T-anslutning du lade till i NMEA 2000-nätverket.
Om den inbyggda droppkabeln inte är tillräckligt lång kan du använda en droppkabel som är upp till 20 fot (6 m) lång
(medföljer ej).
5. Anslut droppkabeln till T-anslutningen och till GMI 10.
Meddelande
Om du har ett befintligt NMEA 2000-nätverk på båten bör det redan vara anslutet till strömförsörjningen. Anslut inte
den medföljande NMEA 2000-strömkabeln till ett befintligt NMEA 2000-nätverk eftersom endast en strömkälla bör
anslutas till ett NMEA 2000-nätverk.
Så här skapar du ett grundläggande NMEA 2000-nätverk
1. Koppla samman de två T-anslutningarna vid varandras sidor.
2. Den medföljande NMEA 2000-strömkabeln måste anslutas till en 12 V DC-strömkälla genom en omkopplare. Anslut
till båtens tändningslås om det går, eller genom en lämplig extra omkopplare (medföljer ej).
3. Anslut NMEA 2000-strömkabeln till en av T-anslutningarna.
4. Anslut den medföljande NMEA 2000-droppkabeln till den andra T-kontakten och till GMI 10.
5. Lägg till ytterligare T-anslutningar för varje givare (ingår ej) som du vill lägga till i NMEA 2000-nätverket, och anslut
varje givare till en T-anslutning med lämplig droppkabel (ingår ej).
6. Anslut lämpliga termineringar till båda ändarna av de kopplade T-anslutningarna.
Meddelande
Du måste ansluta den medföljande NMEA 2000-strömkabeln till båtens tändningslås eller genom en extern omkopplare.
GMI 10 laddar ur batteriet om den ansluts direkt.
Installationsinstruktioner för GMI 10
3
GMI 10
NMEA 2000enhet
(medföljer ej)
NMEA 2000enhet
(medföljer ej)
Droppkabel
(medföljer)
T-anslutning
(medföljer)
Befintligt NMEA 2000-nätverk
Ansluta GMI 10 till ett befintligt
NMEA 2000-nätverk
Tändningslås eller
kabelmonterad brytare
Säkring
+
NMEA 2000enhet
(medföljer ej)
-
Batteri för 12
V DC
Strömkabel
Extra
droppkabel och
T-anslutning
(medföljer ej)
Droppkabel
T-anslutningar
Honterminering
Hanterminering
Skapa ett grundläggande NMEA 2000-nätverk
Obs!
• Om du vill lägga till ytterligare givare i NMEA 2000-nätverket följer du de anvisningar som medföljer givaren.
• Om du vill veta mer om NMEA 2000 och om hur du skapar ett NMEA 2000-nätverk går du till www.garmin.com.
• GMI 10 drivs av NMEA 2000-nätverket.
4
Installationsinstruktioner för GMI 10
Ansluta GMI 10 genom NMEA 0183
GMI 10 kan ta emot NMEA 0183-data från en enhet. GMI 10 visar mottagna data, men det går inte att överföra data till
någon annan NMEA 0183-enhet eller till ett NMEA 2000-nätverk.
Anslut NMEA 0183-enheten till GMI 10 med hjälp av medföljande kopplingsschema. Använd skärmat 22 AWG
partvinnat kablage för långa kabellängder. Löd alla kontakter och täta dem med krympslang.
GMI 10enhet
Färg
Funktion
Svart
Tillbehör av(-)
Gul
Tillbehör på(+)
>
Blå
Tx/A(+)
>
Vit
Tx/B(-)
>
Brun
Rx/A(+)
>
Grön
Rx/B(-)
GMI 10-datakabel
+
LEDNINGSFÄRG
Batteri
12 V DC
LEDNINGSFÄRG
GPS 17/17x
NMEA 0183
HVS-antenn
RÖD
GMI 10enhet
>
>
>
>
SVART
SVART
GUL
ORANGE
BLÅ
VIT
VIT
VIT/
ORANGE
BRUN
GRÅ
VIT/
RÖD
GRÖN
>
>
>
>
Ansluta GMI 10 till en GPS 17x NMEA 0183 HVS-antenn
+
LEDNINGSFÄRG
GMI 10enhet
Batteri
12 V DC
KABELFUNKTION
STRÖM
STRÖM JORD
>
BRUN
Tx/A (+)
GRÖN
Tx/B (-)
>
NMEA 0183kompatibel
enhet
>
>
Ansluta GMI 10 till en NMEA 0183-standardenhet
Obs!
• I anvisningarna för den NMEA 0183-kompatibla enheten finns information om hur du identifierar
överföringssladdarna Tx/A(+) och Tx/B(-).
• När du ansluter NMEA 0183-enheter med två sändnings- och två mottagningslinjer är det inte nödvändigt att
NMEA 2000-bussen och NMEA 0183-enheten ansluts till gemensam jord.
• Den gula ledningen (tillbehör på) och den svarta ledningen (tillbehör jord) används endast när GMI 10 kopplas till
en Garmin GPS 17/17x-antenn.
Installationsinstruktioner för GMI 10
5
Om din NMEA 0183-kompatibla enhet endast har en sändningsledning (Tx) ansluter du den till den bruna ledningen
(Rx/A) från GMI 10 och ansluter den gröna ledningen (Rx/B) från GMI 10 till NMEA-jord.
NMEA 2000-nätverk
+
LEDNINGSFÄRG
Batteri
12 V DC
KABELFUNKTION
STRÖM
GMI 10enhet
GRÖN
NMEA JORD
SVART
STRÖM JORD
>
BRUN
Tx
NMEA 0183kompatibel
enhet
>
Ansluta GMI 10 till en NMEA 0183-enhet med en sändningsledning
Obs! När du ansluter en NMEA 0183-enhet som endast har en sändningslinje (Tx) eller endast en mottagningslinje
(Rx), måste NMEA 2000-bussen och NMEA 0183-enheten anslutas till gemensam jord.
PGN-information för NMEA 2000
Med den här tabellen kan du fastställa vilken godkänd NMEA 2000 PGN-information som kan tas emot och överföras
via en GMI 10 när den kommunicerar med en NMEA 2000-kompatibel enhet.
Ta emot
6
Sända
059392
ISO-erkännande
059392
ISO-erkännande
059904
ISO-begäran
059904
ISO-begäran
060928
ISO-adresskrav
060928
ISO-adresskrav
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126208
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
NMEA – Kommando/begära/
godkänna gruppfunktion
126992
Systemtid
126464
126996
Produktinformation
Sända/ta emot PGN-lista med
gruppfunktion
127250
Farkostens kurs
126996
Produktinformation
127489
Motorparametrar – Dynamiska
127505
Vätskenivå
128259
Hastighet – I förhållande till vattnet
128267
Vattendjup
129025
Position – Snabb uppdatering
129026
COG & SOG – Snabb uppdatering
129029
GNSS-positionsdata
129044
Datum
129283
Avvikelse från utlagd kurs
129284
Navigationsdata
129285
Navigering – Kurs-/WP-information
129539
GNSS DOP:er
129540
GNSS Sats i vy
130306
Vinddata
130310
Miljöparametrar
GMI 10 är
NMEA 2000-certifierad
Installationsinstruktioner för GMI 10
Ta emot
Sända
130311
Miljöparametrar
130312
Temperatur
130313
Fuktighet
130314
Faktiskt tryck
Information om NMEA 0183-satser
GMI 10 kan ta emot följande godkända NMEA 0183-satser från en NMEA 0183-kompatibel enhet:
BOD, BWC, DBT, DPT, GGA, GLL, GSA, GSV, HDG, HDM, MDA, MTW, MWD, MWV, RMB, RMC, VHW, WPL
och XTE.
Specifikationer
Fysiska
Mått:
B × H × D: 109 × 111 × 48 mm (4 5/16 × 4 3/8 × 1 29/32 tum)
Vikt:
272 g (9,6 oz.)
Kablar:
NMEA 0183-datakabel – 1,8 m (6 fot)
NMEA 2000-droppkabel och strömkabel – 2 m (6 1/2 fot)
Temperaturområde: från -15 °C till 70 °C (från 5 °F till 158 °F)
Kompassäkerhetsavstånd: 241 mm (9 1/2 tum)
Hölje:
Helt tätad, stöttålig plastlegering, vattentät enligt IEC 529 IPX7-normer
Ström
Strömförbrukning för GMI 10: 2,5 W max
Ineffekt för NMEA 2000: 9–16 V DC
NMEA 2000 LEN-nummer (Load Equivalency Number): 6 (300 mA)
Överensstämmelseförklaring
Härmed intygar Garmin att den här produkten uppfyller de grundläggande kraven och andra
tillämpliga föreskrifter i direktiv 1999/5/EG. Den fullständiga överensstämmelseförklaringen
finns på www.garmin.com/compliance.
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA GMI 10 ACCEPTERAR DU ATT FÖLJA VILLKOREN I FÖLJANDE PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA
IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.
Garmin Ltd. och dess dotterbolag (”Garmin”) ger dig en begränsad licens för användning av den programvara som är inbäddad i enheten
(”Programvaran”) i binär körbar form för normal drift av produkten. Titeln, äganderätten och de immateriella rättigheterna i och för Programvaran
tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer och är skyddad enligt de upphovsrättslagar som gäller i USA
samt enligt internationella upphovsrättsöverenskommelser. Du bekräftar vidare att strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran,
som inte källkoden tillhandahålls för, är värdefulla företagshemligheter som tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer och att källkoden
för Programvaran är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer. Du intygar att du inte kommer att
dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den på eller på något annat sätt göra om Programvaran eller
någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. Du intygar också att du inte kommer att exportera eller
återexportera Programvaran till något land i strid med de exportkontrollagar som gäller i USA eller de exportkontrollagar som gäller i något annat
tillämpligt land.
Installationsinstruktioner för GMI 10
7
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden
för dina Garmin-produkter finns på Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Rd., Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Maj 2011
Artikelnummer 190-01168-79 Rev. B
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising